تحقیق درباره آزادي

تحقیق درباره آزادي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره آزادي

محصول * تحقیق درباره آزادي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
اجتناب از شالوده و ساختارهاي غلط
براي خيلي ها هدف از ترويج آزادي در عرصه جهاني، تخيلي، امپرياليستي و خطرناك بنظر مي رسد. چرا؟ در مقايسه با چه چيز؟ آيا ترويج دموكراسي در عراق، مصر يا عربستان سعودي امري يا وظيفه اي سنگينتر از شكست دادن فاشيسم در آلمان قدرتمند يا كمونيست وريكي از ابر قدرتهاي جهان بنام روسيه مي باشد آيا پيشنهادادت بعدي استراتژي بهتري براي افزايش امنيت ملي آمريكا ارائه مي دهد؟ بر اساس بازبيني نزديكتر ساير اهداف سياست خارجي و استراتژيهاي آن به سختي قابل دسترسي هستند يا تصويري نادرست از يك ماهيت سيستم يسن المللي و حكومت امريكايي يا آميزه اي از هر دو مورد مي باشند.
انزوا طلبي خطرناكترين گام پيشنهاد مي باشد اما بعد از يازده سپتامبر همچنين به نظر مي رسد ترين مسئله باشد ما نمي توانيم يك قلعه نظامي آمريكايي بسازيم حتي تنومندترين سيستم پدافند موشكي يا سياست امنيت وطني ايالات متحده را بي پناه باقي خواهد گذارد.
تفسير چپ گرا از انزوا طلبي (يعني زندگي كن و بگذار زندگي كنند) يا احترام به حق مالكيت دولت و رابطه با تمامي واحدها، همچنين نه پيشرونده است نه توانند(شايد هوشيار). نيم قرن قبل هنجارهاي غير استعماري تقريباً با هنجارهاي حق مللكيت دولت ارتباط نزديكي داشت آنها اكنون بايد از هم جدا شوند تهاجم آمريكايي به حاكميت افغان در ترويج حقوق فردي مردم افغانستان(بخصوص زنان) پيشرو بود در عوض آنهايي كه حق حاكميت رژيم طالبان (يا ساير رژيمهاي استبدادي در اطراف جهان) به رسميت شناختند، اقدامات كمي جهت توسعه آزاديهاي فردي انجام دادند تفسير چپ گرا مكتب انزوا طلبي و سكون دقيقاً به خطرناكي و ورشكستگي متغير جناح راست مي باشد.
واقعگرا ترين گام به سوي روابط بين الملل در محافل (نخبگان) محافل آكادميك است همچنين وعده هايي غلط براي دفاه ايالات متحده ارائه نمودن است رئاليستها همچنين بر چسب بسيار عالي به خود اختصاص داده اند(چه كسي مي خواهد غير رئاليست باشد) براي سياست بدو پوشش تفكري درهم و برهم.
رئاليستها اساساً اهميت قدرت سياستهاي بين المللي را درك مي كنند آنها اول از همه و بيشتر روي توزيع قدرت در سيستم بين المللي بعنوان محرك نخستين واقايع (ارائه كننده اوليه وقايع) كه شامل دو طبقه بزرگ مي باشند جنگ و فقدان جنگ.
دستور العمل براي افزايش امنيت دولتي كه از تخيلات رئاليستي نشأت مي گيرد براي تنظيم امكانات و توانايي دولتها مي باشد.
فهم اهميت قدرت و پويايي موازنه سياستهاي قدرتي اجزاي مهم و حياتي براي تنظيم يك سياست خارجي مؤثر آمريكايي مي باشند اما توجه خاص و انحصاري روي اين عوامل براي دفاع از منافع ملي آمريكايي ناكافي است رئاليستها اين سه خطاي فاحش در مأموريتشان مي كنند.
اولاً از آنجا كه هرگز به درون ايالتها نمي نگرند رئاليستها در جستجوي فردي و رژيمي سياست آشكار را ناديده مي گيرند البته، قدرت جزيي از تهديد آلمان هيتلري و تهديد شوروي و استالين بود اما فقط جزئي بود اين رهبران و رژيمهاي كه آنها پايه گذاري نمودند، امنيت ملي آمريكا را تهديد نمود و علت آن مأموريت ايدئولوژيكي بود كه آنها براي خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پيروانش صدق مي كند.
ثانياً:محمد عطا و اقدام شريرانه او در يازده سپتامبر يكي از اصولهاي استراتژي رئاليست يعني منع از راه ارعاب تهديد را تكذيب نمودند آنها شبكه توسط مأموريتهاي ايدئولوژيكي جهاني تحريك شدند نمي توانند بوسيله وسايل سنتي موازنه قدرت منع شوند و در جهان كنوني شكي نيست كه ايالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها اير قدرت يا قدرت برتر جهان تا دهه هاي آتي باقي خواهد ماند ايالات متحده بزودي از جهت دفاعي در حد پانزده قوامي متحد بعدي در جهان گسترش خواهد يافت و بسياري در اين ليست قواي برتر از جمله هم پيمانان آمريكا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ايالات متحده در اين ارزيابي موازنه قدرت در سيستم بين المللي سهيم مي باشند اين برتري قدرت ممكن است ساير دولتهاي نسبتاً قدرتمند ديگر مانند روسيه، چين يا تمام اروپا را از كوشش تعديل قدرت عليه ايالات متحده باز دارد اين مي تواند پيامبر مثبتي براي آمريكا محسوب شود اما اين ستون قدرت كه روسيه را وا مي دارد دنباله رو ايالات متحده باشد در تغيير رفتار بن لادن و طرفدارانش بسيار كم عمل نموده است و نتيجه چنداني در پي نداشته است.
جريان سوم رئاليستي فرضيه غلطي است كه موازانه قدرت را حفظ مي كند و بنابراين(از ديدگاه رئاليستي) خواه ثبات در سيستم بين الملل بعنوان يك كل و يا در يك ناحيه ويژه باشد بهتر و آسانتر است از ترويج دموكراسي درون خود رژيمها مي باشد حفظ نظم يا ثبات همواره بعنوان مطلوب مد نظر بوده است و همواره بسيار دست يافتني تر از تغيير رژيم مي باشد كه به اندازه امري نا ممكن طرح شده است بخصوص در جاهايي مانند افغانستان با تاريخچه حكومتي بد و بلند مدت آن.
سياستهاي حمايت از موازنه قدرت ميتواند اشاره به موفقيتهاي قابل توجهي براي تقويت (دعاي آنان باشدكنسرت اروپا در قرن نوزدهم بعنوان مثال براي كشورهاي مركزي آن نوع سيستم براي تقريباً مدت يك قرن صلح به همراه آورد اما با اينحال مثالهاي زيادي از موفقيتها بوسيله شكستهاي بيشماري از موازنه قدرت كلي را تحت الشعاع قرار داد البته جنگ جهاني اول يك پايان غمباري را نسبت به موفقيتهاي پيشين بر جاي نهاد كوششها در موازنه قدرت نتوانست از وقوع جنگ جهاني دوم پيشگيري كند موازنه قدرت توانست چشم و هم چشمي آمريكائي ها و شوروي را كه نزديك بود به جنگ جهاني سوم منتهي شود باز دارد. با اين حال اين تغيير رژيم درون اتحاد جماهير شوروي بود نه سياستهاي موازنه قدرت كه به جنگ سرد پايان داد.
كوششهاي قدرتهاي بزرگ براي طراحي موازنه هاي ثابت را در ساير حكومتها كه فقط از موفقيتهاي محدودي آنها را برخوردار نموده است در قرن بيستم آثار شكست غالباً در خاورميانه جنوبي بيشتر مشهور مي باشند استراتژي تلاش براي طراحي موازنه«صحيح» قدرت ميان عراق و ايران از سوي آمريكا، هيچ ثبات، دشمنان جديد و تهديد بيشتر را براي ايالات متحده امروزي از اين ناحيه نسبت به دو دهه گذشته ايجاد نكرد همچنين اين ايدئولوژي رئاليستي بود كه بر اساس آن تأكيد روي خطرات مفروضه ناشي از فروپاشي عراق و خلاء قدرت كه مي توانست پيگيري شده باشد) كه ايالات متحده را از خلع قدرت صدام حسين در سال 1991 باز داشت مذاكرات آسياي جنوبي نيز چندان جالب نيست تلاشها جهت بالانش قدرت در هند و پاكستان هيچ ثباتي ايجاد ننموده است در عوض، دهه ها تنظيم قدرت به علاوه عدم توجه به موضوعاتي كه اين دو دوست را از هم جدا مي كند اخيراً نتايج احتمالي مركباري از جنگ در منطقه را بدون حذف احتمال وقوع جنگ، افزايش داده است.
صرف نظر از موارد فوق، ايدئولوژي رئاليت، هنگاميكه براي ساخت سياست خارجي آمريكاي كنوني بكار مي رود نيازمند حفظ وضعيت كنوني و اجتناب از درگيري فعال در امور داخلي ساير دول مي باشد اين دسته از دستورالعملهاي سياسي دقيقاً چيزي است كه ايالت متحده نمي تواند اكنون از عهده آن بر آيد سياست گذاران خارجي آمريكايي بيش از اينكه در صدد نگه داشتن نظم جهاني كنوني در جهان باشد بايد درصدد اصلاح سيستم بين المللي كنوني و آن دولتهايي باشند كه آن را مي سازند نظم كنوني براي آمريكا بي خطر نيست سكون و عدم تحرك اجازه خواهد داد كه نظم كنوني براي ايالات متحده و هم پيمانانش بسيار تهديد كننده باشد. (مكاتب چند سويه (مولتي ليتراليست)
آنها مانند رئاليستها همكارريهايي جهت ايجاد بندهايي براي دكترين آزادي جديد دارند اما فقط در صورتي اين وممكن است كه فرضيه هاي غلط متعددي از نمونه هايشان خارج شود.
طرفداران مكاتب چند سويه بطور صحيح از آن دستاوردها متعلق به ايالات متحده از طريق همكاري با ساير ايالتها حاصل شده حمايت مي كنند ايالات متحده واقعاً از دستيابي به اهداف بين المللي را هنگامي كه از طريق ابزارهاي تشريك مساعي ميسر باشد بهتر عمل نموده است موقعيتهايي كه بازدهي هاي موفقيت آميزي ارائه مي كنند


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.