تحقیق درباره استخدامي

تحقیق درباره استخدامي

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق درباره استخدامي

محصول * تحقیق درباره استخدامي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
راهنـماي آزمـون دعـوت به هـمكـاري

مقدمه :
شـركتهاي پتـروشيمي بنـدرامام، شهيدتنـدگويان، ارونـد، بـوعلـي سيـنا، فجـر، عملـيـات غيرصنعـتي، پـژوهش و فناوري، پايانه ها و مخـازن، سـازمان منـطقـه ويـژه اقتصادي واقـع در منطقـه عملـياتي ماهشــهر در استان خوزستان، در چارچوب قانون كار و تامين اجتماعي(بصورت قراردادي مدت معين) در مقـاطع و رشتـه هاي تحصيلـي مختـلف، از داوطلبان واجد شرايـط ذكور (فقط مرد) صرفاً متقاضيان بومي استان هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و لرستان (متولدين و يا دريافت كنندگان مـدرك تحصيلي ديپلم از استان هاي مزبور) طبق جـدول ب (نيازمنديهاي نيروي انساني) از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه فني/ تخصصي و روانشناختي،‌ طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايند. * داوطلبان بومي استان خوزستان در اولويت استخدام مي باشند.الف – شرايط داوطلبان استخدام : 1- شرايط عمومي : 1-1 تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران ومتدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.2-1 عدم سوء پيشينه كيفري.3-1 داشتـن تندرستـي و توانائـي كامـل جسمانـي و روانشـناختي.4-1 دارا بودن برگ پايان خدمت يا معافيت دائم كامپيوتري براي داوطلبان در زمان ثبت نام.5-1 عدم اشتغال و تعهد كار بصورت پيماني، آزمايشي و رسمي در سازمان ها و موسسات دولتي و مراكز وابسته به آن.2- شرايط سني : 1-2 متقاضيان بومي استان خوزستان:حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع ديپلم 26 سال (متولدين 1/1/61 به بعد) ،كارداني 29 سال (متولدين 1/1/58 به بعد)، كارشناسي 33 سال (متولدين 1/1/54 به بعد) و كارشناسي ارشد 37 سال (متولدين 1/1/50 به بعد) مي باشد . 2-2 متقاضيان بومي استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و لرستان:حداكثر سن براي داوطلبان مقاطع ديپلم 23 سال (متولدين 1/1/64 به بعد) ،كارداني 26 سال (متولدين 1/1/61 به بعد)، كارشناسي 30 سال (متولدين 1/1/57 به بعد) و كارشناسي ارشد 34 سال (متولدين 1/1/53 به بعد) مي باشد.3- 2 مدت زمان خدمت سربازي به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود . 4-2 مدت سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصيلي، حداكثر به ميزان پنج سال ، به سقف سني افزوده خواهد شد (ارائه گواهي سابقه كار معتبر الزامي است .) .5-2 مدت حضور داوطلبانه در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب‌دراثرمجروحيت درجبهه هاي نبرد حق‌عليه‌باطل‌ومدت اسارت ، به حداكثر سن استخدام اضافه مي شود .6-2 به حداكثر سن استخدام خانواده شهدا و مفقودالاثرها (همسر ، فرزندان ،‌ پدر و مادر ، برادر و خواهر) ، جانبازان و‌ آزادگان تا ميزان پنج سال اضافه مي شود . 7-2 كارمندان رسمي صنعت پتروشيمي كه متقاضي تعديل مدرك تحصيلي مي باشند از شرط سني معاف هستند.تـوضـيـح : درهرحال و تحـت هيچ شرايطـي حداكثــرسن با مراعات كلـيه بندهاي منـدرج در رديف2 (شرايط سني ) از قسمت الف راهنماي آگهـي براي مقطـع ديپلم نبايد از 30 سال ، كارداني از 32 سال ، كارشناسي و كارشناسي ارشد از 40 سال بيشتر باشد .3- شرايط معدل : 1-3 حـداقل معدل بـراي داوطلبان با مدرك تحـصيلي ديپلم 14 (برای شغل آتش نشان راننده حداقل معدل ، 12 قابل قبول می باشد ) ، كارداني و كارشناسي 13 ، كارشناسي ارشد 15 مي باشد.2-3 داوطلبان بومي استان خوزستان براي مقاطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم يك نمره و براي كارشناسي نيم نمره در شرايط معدل فوق تقليل داده خواهد شد . 3-3 به داوطلبان شاغل كه به هنگام ثبت نام بصورت قراردادي تمام وقت (يا مدت معين) حسب ضوابط مصوب به خدمت گرفته شده اند به ازاي هرسال سابقه خدمت در صنعت پتروشيمي 2/0 نمره و حداكثر 1 نمره درشرط معدل آنان تقليل داده مي شود . تذكر 1 : معدل دیپلم جهت داوطلبان شغل آتش نشان راننده برای هر چهار استان 12 تعیین گردیده است و داوطلبان دیپلم بومی استان خوزستان متقاضی در این شغل ، مشمول استفاده از هیچکدام از بندهای تقلیل معدل ، نمی گردند . تذكر 2: داوطلبان بومي استان خوزستان درصورت استفاده ازبند 3-3 ، حق استفاده از مزاياي بند 2-3 مربوط به تقليل معدل را ندارند.4-3 شرط معدل براي جذب يكي از فرزندان كاركنان جانباز 25 درصد و به بالا و آزاده صنعت پتروشيمي اعم از شاغل، فوت شده عادي (در زمان فوت مشمول حالت اشتغال گرديده)، از كار افتاده و بازنشسته در مقاطع تحصيلي ديپلم، كارداني، كارشناسي 12 و كارشناسي ارشد 14 مي باشد.تذكر: شرط فوق فقط براي يكبار و صرفاً به يكي از فرزندان كاركنان موصوف تعلق گرفته و در صورت استفاده يكي از فرزندان از سهميه جذب، اين امتياز شامل ديگر فرزندان نمي گردد.5-3 براساس قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد (فرزند شهيد/ مفقودالاثر)، رعايت حداقل معدل براي فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامي نمي باشد . ليكن رعايت سقف معدل مورد پذيرش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است.تذكر: فرزندان معزز شاهد واجد شرايط مي توانند به منظور كسب اطلاعات و بهره مندي از تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايند.6-3 دارندگان مدارك تحصيلي در رشته هاي فني در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاههاي تهران ، صنعتي شريف ،‌ صنعتي اميركبير ، صنعتي اصفهان ،‌ تربيت مدرس ، شيراز ،‌ علم وصنعت ، خواجه نصيرالدين طوسي و صنعت نفت از تقليل يك نمره در شرط معدل بهره مند مي شوند. 7-3 رعايت شرط معدل براي كارمندان رسمي صنعت پتروشيمي كه متقاضي تعديل مدرك تحصيلي مي باشند الزامي نيست. ليكن مي بايست حداقل شرط معدل مورد پذيرش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رعايت شده باشد.4 – شرايط مدرك تحصيلي : 1- 4 دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه در آن مقطع ، رشته و گرايش تحصيلي ،‌ معدل و تاريخ فراغت از تحصيل ذكر شده باشد (گواهي تحصيلي يا لغو معافيت تحصيلي صادره براي حوزه نظام وظيفه مورد پذيرش نخواهد بود .) 2- 4 تائيد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دفتر امور فارغ التحصيلان سازمان مركزي آن دانشگاه و فارغ التحصيلان خارج از كشور از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري الزامي است . 3 – 4 مدارك دانشگاهي كساني قابل قبول برای شرکت در آزمونهای استخدامی است که از لحاظ ارزش علمی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد . 4-4 مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور مي بايست از طريق سازمان مركزي دانشگاه مزبور و با ذكر معدل صادرگرديده باشد.تذكر 1 : فارغ التحصيلان و دانشجويان مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده ،‌ مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي براي مقاطع تحصيلي پائين تر نخواهند بود . درصورت مشاهده بعنوان كتمان حقيقت تلقي خواهد شد و از ادامه روند استخدام آنان جلوگيري بعمل خواهد آمد . تذكر 2 : مدارك داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل يا تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم آنان بعد از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد به هيچ وجه مورد پذيرش قرار نمي گيرد.5 – شرايط فارغ التحصيلان ممتاز (بدون شركت در آزمون كتبي) :فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ورودي سال 75 به بعد و كارشناسي ارشد ورودي سال 77 به بعد دانشگاههاي داخل كشور و درخصوص دانشگاه هاي خارج از كشور بدون در نظر گرفتن سال ورود به دانشگاه در رشته هاي مورد نياز مندرج در جـدول نيازمندي هاي نيروي انساني (جـدول شماره يك اين آگهي) كه داراي يكي از شرايـط ذكـر شـده در جدول شماره دو، باشند ،‌بدون شركت در آزمون كتبي به مرحله بعدي (مصاحبه فني / تخصصي) راه خواهند يافت . لذا داوطلباني كه واجد شرايط ذكرشده مي باشند، لازم است كليه مدارك معتبر (تصاوير مدرك تحصيلي، گواهي رتبه با تائيد مدير كل امورآموزشي دانشگاه محل تحصيل طبق نمونه فرم شماره يك مندرج در راهنماي آگهي،‌ گواهي رتبه كنكور كشوري ،‌ 000) و ساير مدراك مربوط به احراز شرايط ممتازي را در زمان مقتضي كه متعاقباً باطلاع خواهد رسيد، ارسال نمايند . بديهي است در صورت عدم ارائه، ناقص بودن يا عدم اعتبار مدارك ،‌ عدم دقت درتكميل فرم ثبت نام و تاخير در ارسال مدارك ،‌ داوطلب به مصاحبه دعوت نخواهد شد . تذكر 1 : تقليل معدل ذكر شده در بند3 (شرايط معدل) راهنماي آگهي شامل دانش آموختگان ممتاز نمي گردد و اين دانش آموختگان در صورت دارا بودن رتبه، براساس بندهاي فوق بايستي حتماً حداقل معدل ذكر شده در بند مذكور را دارا باشند.تذكر 2 : داوطلباني كه خود را به لحاظ رتبه، ممتاز معرفي مي نمايند، تائيديه مربوط به استعلام رتبه فارغ التحصيلي مندرج در راهنماي آگهي را از امور آموزش دانشگاه محل تحصيل اخذ و همراه با ساير مدارك در زمان مقتضي كه متعاقباً باطلاع خواهد رسيد ، ارائه نمايند.
جدول شماره 2 : شرايط فارغ التحصيلان ممتاز

کد ممتازی
شرايط لازم

1
فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه های روزانه دولتی (به غیر از دانشگاه های آزاد، پیام نور، جامع علمی-کاربردی ، دوره هاي شبانه و غيرانتفاعي دانشگاه هاي دولتي) با معدل کل حداقل 17 در رشته های فنی و معدل کل حداقل 18 در سایر رشته ها

2
فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی روزانـه دولتــی دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیـر، تهران، صنعتـی


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.