تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

محصول * تحقیق درباره اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
 
‌، راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت
اهميت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد توليد انرژي‌، هم‌ از لحاظ تأمين‌ مواد اوليه‌ي‌ مورد نياز براي‌ توليد کالاهاي‌ صنعتي‌ بر هيچ‌ کس‌ پوشيده‌ نيست‌. بدون‌ شک‌زندگي‌ انسان‌ امروزي‌ بدون‌ توليد و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذير نيست‌. دنياي‌ صنعتي‌، داراي‌ بيش‌ترين‌ وابستگي‌ به‌ اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ است‌ و هيچ‌ گاه‌ نمي‌تواند در قبال‌ جريانات‌ توليد،استخراج‌، قيمت‌گذاري‌ و نحوه‌ي‌ مبادله‌ي‌ آن‌ در دنياي‌ کنوني‌ بي‌ تفاوت‌ باشد. اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ از جمله‌ منابع‌ تجديدناپذير بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگي‌ روزافزون‌ حيات‌ اقتصادي‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردي‌ اصولي‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذير ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکي‌ از آن‌ است‌ که‌ جاي‌گزيني‌ ساير منابع‌ به‌ جاي‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادي‌و تکنولوژيک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهي‌ عملي‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌هاي‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخي‌ منابع‌ را در زمينه‌ي‌ توليد انرژي‌ از جمله‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ يا ساير انرژي‌هاي‌ نو را تاحدودي‌ جاي‌گزين‌ نفت‌ نمايد، هرچند روند جاي‌گزيني‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتيب‌ با فرض‌ دست‌يابي‌ بشر به‌ تکنولوژي‌هاي‌ اقتصادي‌ و اطمينان‌بخش‌ در زمينه‌ي‌ بهبودجاي‌گزيني‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ و انرژي‌هاي‌ نو به‌ جاي‌ سوخت‌هاي‌ فسيلي‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمينه‌ي‌ مواد اوليه‌، جاي‌گزيني‌ براي‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گيري‌ توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ ايران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ايفاي‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، توليد و صدور نفت‌، درآمدهاي‌ نفتي‌ بخش‌ مهمي‌ ازبودجه‌ي‌ کشور را در جهت‌ تأمين‌ مالي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ زيربنايي‌ تشکيل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداري‌ از منابع‌ نفتي‌، توسعه‌ي‌ ايران‌ در همين‌ حد نيزامکان‌پذير نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ايران‌، تصوري‌ غلط و غير اقتصادي‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملي‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حيات‌ اقتصادي‌ ايران‌ در جريان‌ است‌.تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردي‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملي‌ ايران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلي‌ نهضت‌ تدوين‌ و به‌ مرحله‌ي‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ اين‌ استراتژي‌،موجب‌ گرديد تا عمدتابا روي‌کردي‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ اين‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همين‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و ميزان‌ موفقيت‌ آن‌ در دوره‌ي‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزيابي‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرايط پيش‌ آمده‌ ناشي‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ از بودجه‌ي‌ دولت‌، به‌ کارگيري‌ چنين‌ راه‌ کاري‌ را براي‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذير مي‌نمود و شايد هم‌در غياب‌ چنين‌ مشکلي‌ يا حل‌ مسالمت‌آميز مسئله‌ي‌ نفت‌، اين‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمي‌گرفت‌، اما اين‌ نکته‌ را نبايد از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزيابي‌ اين‌ راهبرددر چارچوب‌ اوليه‌ و شرايط زماني‌ دولت‌ ملي‌ مصدق‌، صرفامي‌تواند ارزش‌ و حقانيت‌ نهضت‌ ملي‌ را در بعد اقتصادي‌ آن‌ براي‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسي‌ اصول‌ و محورهاي‌ تدوين‌شده‌ي‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرايط و بستر زماني‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌يافتي‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملي‌ واقف‌ مي‌سازد، بنابر چهار دليل‌ عمده‌ي‌زير:  1ـ نقش‌ اساسي‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ ايران‌2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌هاي‌ کشاورزي‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملي‌3ـ ايجاد ثبات‌ در درآمدهاي‌ ارزي‌ 4ـ استفاده‌ي‌ بهينه‌ از منابع‌ و ثروت‌هاي‌ تجديدناپذير ملي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ سرمايه‌ي‌ مادي‌ ملي‌.رهبران‌ نهضت‌ ملي‌ نه‌ تنها به‌ اهميت‌ مسئله‌ي‌ نفت‌ در زمينه‌ي‌ استقلال‌ سياسي‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از اين‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ايران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌اي‌ نيست‌، هرچند يکي‌ از تحريفاتي‌ که‌ مخالفين‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، اين‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخاير نفتي‌ايران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، اين‌ دروغ‌ بزرگي‌ است‌. بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌هاي‌ ايتاليايي‌ و ژاپني‌ براي‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ براي‌ مقابله‌ با تحريم‌ شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ و هم‌چنين‌ استفاده‌ي‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتي‌،مصاديق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملي‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ايران‌ مي‌باشد. نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرايط زماني‌ نهضت‌ ملي‌ ايران‌، هرچند از لحاظ تاريخي‌ و سياسي‌ بسيار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سياسي‌ و اقتصادي‌کشور، توقف‌ در اين‌ استراتژي‌ در آن‌ شرايط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روي‌کردي‌ اجتناب‌ناپذير در بهره‌گيري‌ بهينه‌ از منابع‌ اقتصادي‌، خطايي‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملي‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ي‌ عمل‌ و سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ از خود نشان‌ داده‌ايم‌. براي‌ تبيين‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالي‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ي‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ ايران‌ و پيامدهاي‌ ناشي‌ از آن‌ پرداخته‌ مي‌شود.امتياز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ايران‌ در سال‌ 1280 شمسي‌ (1901 ميلادي‌) توسط پادشاهي‌ سبک‌ مغز و ضعيف‌ (مظفرالدين‌ شاه‌ قاجار) ـ که‌ در رأس‌ يک‌ نظام‌استبدادي‌ قرار داشت‌ ـ به‌ مدت‌ 60 سال‌ و به‌ ازاي‌ مبلغ‌ ناچيزي‌ معادل‌ 200000 ليره‌ استرلينگ‌ به‌ ويليام‌ دارسي‌ انگليسي‌ و شرکاي‌ او واگذار گرديد. سپس‌، شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ ـ ايران‌ در سال‌ 1287 شمسي‌ تأسيس‌ و حوزه‌ي‌ فعاليت‌ آن‌ تمامي‌ مناطق‌ نفتي‌ ايران‌ غير از منطقه‌ي‌ زير نفوذ شوروي‌ در شمال‌ را در بر مي‌گرفت‌ و 51 درصدسهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ انگليس‌ بود. شرکت‌ متعهد بود که‌ 16 درصد سود خالص‌ خود را به‌ ايران‌ بپردازد. اين‌ درآمد هرچند نسبت‌ به‌ دريافتي‌هاي‌ سهام‌داران‌ و ماليات‌ دريافتي‌ دولت‌انگليس‌ ناچيز بود، اما منبعي‌ بود براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ داخلي‌ و تأمين‌ ارز خارجي‌ و محدوديت‌هاي‌ دولت‌ را تا حدودي‌ برطرف‌ نمود. امتيازنامه‌ي‌ دارسي‌ بعد از فوران‌ اولين‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سليمان‌ در سال‌ 1287 شمسي‌ (1908 م‌) به‌ مدت‌ 25 سال‌ به‌ استثمار واقعي‌ ايران‌ توسط انگليس‌ دامن‌ زد. با نگاهي‌ به‌ رونددرآمد مستقيم‌ ايران‌ ناشي‌ از توليد و صدور نفت‌ طي‌ سال‌هاي‌ (1305 تا 1311هـ.ش‌) نشان‌ مي‌دهد در حالي‌ که‌ توليد نفت‌ در طول‌ اين‌ دوره‌ هر ساله‌ به‌ جز سال‌ 1310 رو به‌


دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.