طراحی وب و برنامه نویسی وب - فایلخون

تحقیق درباره پدیده کرونا

تحقیق درباره پدیده کرونا

محصول * تحقیق درباره پدیده کرونا * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
پدیده کرونا
یکی از پدیده هایی که در ارتباط با تجهیزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قوی مطرح می شود، کرونا است. میدان الکتریکی در نزدیکی ماده رسانا می تواند به حدی متمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه نماید. این مسئله می تواند منجر به تخلیه جزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می گویند. عوامل مختلفی ازجمله ولتاز، شکل و قطر رسانا، ناهمواری سطح رسانا، گرد و خاک یا قطرات آب می تواند باعث ایجاد گرادیان سطحی هادی شود که در نهایت باعث تشکیل کرونا خواهد شد. در حالتی که فاصله بین هادی ها کم باشد، کرونا ممکن است باعث جرقه زدن و اتصال کوتاه گردد. بدیهی است که کرونا سبب اتلاف انرژی الکتریکی و کاهش راندمان الکتریکی خطوط انتقال می گردد. پدیده کرونا همچنین سبب تداخل در امواج رادیویی می شود.
تعریف کرونا
تخلیه الکتریکی ایجاد شده به علت افزایش چگالی میدان الکتریکی ، کرونا نام دارد. در حالی که این تعریف بسیار کلی است و انواع پدیده کرونا را شامل می شود.
ولتاژ بحرانی
گرادیان ولتاژی که سبب شکست الکتریکی در عایق شده و به ازای آن، عایق خاصیت دی الکتریک خود را از دست می دهد، گرادیان ولتاژ بحرانی نامیده می شود. همچنین ولتاژی را که سبب ایجاد این گرادیان بحرانی می شود ولتاژ بحرانی می نامند.
ولتاژ مرئی کرونا
هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحرانی برسد، یونیزاسیون در هوای مجاور سطح هادی شروع می شود. اما در این حالت پدیده کرونا قابل روئیت نمی باشد. برای مشاهده کرونا، سرعت ذرات الکترون ها در هنگام برخورد با اتم ها و مولکول ها باید بیشتر باشید یعنی ولتاژ بالاتری نیاز است.
ماهیت کرونا
هنگامی که میدان الکتریکی سطح هادی از ولتاژ بحرانی بیشتر شده باشد، بهمن الکترونی بوجود خواهد آمد که بوجود آورنده تخلیه کرونای قابل روئیت در سطح هادی است. همواره تعداد کمی الکترون آزاد در هوا به علت مواد رادیو اکتیو موجود در سطح زمین و اشعه کیهانی، وجود دارد. زمانی که هادی در هر نیمه از سیکل ولتاژ متناوب برقدار می شود، الکترون های هوای اطراف سطح آن بوسیله میدان الکترواستاتیک شتاب پیدا می کند. این الکترون ها که دارای بار منفی هستند در نیمه مثبت به طرف هادی شتاب پیدا می کنند و در نیمه منفی از آن دور می شوند. سرعت الکترون آزاد بستگی به شدت میدان الکتریکی دارد. اگر شدت میدان الکتریکی خیلی زیاد نباشد برخورد بین الکترون و مولکول هوا نظیر O2 و یا N2 نرم خواهد بود به این معنی که الکترون از مولکول هوا دور شده و به آن انرژی نمی دهد. به عبارت دیگر اگر شدت میدان الکتریکی از یک مقدار بحرانی معین بیشتر باشد، هر الکترون آزاد در این میدان سرعت کافی بدست می آورد به طوری که برخوردش با مولکول هوا غیر الاستیک خواهد بود و انرژی کافی بدست می آورد که به یکی از مدارهای الکترون های دو اتم موجود در هوا برخورد کند. این پدیده یونیزاسیون نام دارد و مولکولی که این الکترون از دست می دهد  تبدیل به یک یون مثبت می شود. الکترون نخستین که بیشتر سرعتش را در برخورد از دست داده و الکترونی که مولکول هوا را رانده است هر دو در میدان الکتریکی شتاب می گیرند و هر کدام از آنها در برخورد بعدی توانایی یونیزه کردن یک مولکول هوا را خواهند داشت. بعد از برخورد دوم 4 الکترون به جلو می آیند و به همین ترتیب تعداد الکترون ها بعد از هر برخورد دو برابر می شود. در تمام این مدت الکترون ها به سمت الکترود مثبت می روند و پس از برخوردهای بسیار تعدادشان بطور چشم گیری افزایش می یابد. این مسئله  فرایندی است به وسیله آن بهمن الکترونی ایجاد می شود، هر بهمن با یک الکترون آزاد که در میدان الکترواستاتیک قوی قرار دارد آغاز می شود. شدت میدان الکترواستاتیک اطراف هادی همگن نیست. ماکزیموم شدت آن در سطح هادی و میزان شدت با دور شدن از مرکز هادی کاهش می یابد. بنابراین با افزایش ولتاژ هادی در ابتدا تخلیه الکتریکی فقط در سطح بسیار نزدیک ان رخ می دهد. در نیمه مثبت ولتاژ الکترون ها به سمت هادی حرکت می کنند و هنگامیکه بهمن الکترونی ایجاد شد بطرف سطح هادی شتاب می گیرند. در نیمه منفی، بهمن الکترونی از سطح هادی به سمت میدان ضعیف تر جاری می شود تا هنگامی که میدان آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند الکترون ها را شتاب دهد تا به سرع یونیزاسیون برسند. یون های مثبت باقی مانده در بهمن الکترونی به طرف الکترود مثبت حرکت می کنند. با این وجود به دلیل جرم زیادشان که 50000 برابر جرم الکترون است بسیار کند حرکت می کنند. با داشتن بار مثبت این یون ها، الکترون جذب کرده و هرگاه یکی از آنها بتواند الکترون جذب نماید دوباره تبدیل به مولکول هوای خنثی می شود. سطح انرژی یک یون خنثی کمتر از یون مثبت مربوطه است و در نتیجه با جذب الکترون مقداری انرژی از مولکول منتشر می شود. انرژی آزاد شده درست به اندازه انرژی نخستین است که لازم بود برای جدا کردن الکترون از مولکول استفاده گردد. این انرژی بصورت موج الکترومغناطیس منتشر می شود و برای مولکول های O2 و N2 در طیف نور مرئی قرار دارد.
بهترین زمان برای مشاهده کرونا
کرونا در فضای آزاد بعد از یک روز بارانی تا قبل از زمانی که سطوح برقدار خشک شده باشند قابل مشاهده است. پس از خشک شدن کرونا مشاهده نمی شود. نقاط در معرض کرونا با رطوبت خود را بهتر نشان می دهند. باد می تواند فعالیت کرونا را کاهش دهد. کرونا می تواند در اثر قندیل هم ایجاد شود. موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و تابلو های داخلی می توانند کرونای شدید تری ار وسایل خارجی پست ها ایجاد نمایند. تشکیل هوای یونیزه در فضای بسته و عدم حرکت هوا پدیده کرونا را تسریع می کند و ولتاژهایی را ایجاد می کند که در ان کرونا رخ دهد موتورها و ژنراتور ها می توانند با توجه به وجود فن های خنک کننده شان هوایی با فشار های گوناگون ایجاد کنند.
آشکار شدن کرونا

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروانه ارايه خدمات عمومي تلفن ثابت

تحقیق درباره پروانه ارايه خدمات عمومي تلفن ثابت

محصول * تحقیق درباره پروانه ارايه خدمات عمومي تلفن ثابت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 51
 

به نام خداوند بخشنده مهربان
پروانه ارايه خدمات عمومي تلفن ثابت
فهرست مندرجات

بخش اول: خلاصه پروانه

بخش دوم: تعاريف

بخش سوم: کليات

بخش چهارم: شرايط عمومي

انحصاري نبودن پروانه

اصل تجارت منصفانه

اصل پرهيز از اعمال تبعيض

امنيت شبكه

مقررات اتصال متقابل و شرايط آن

روابط دارنده پروانه با مشترکين

تغييرات و اصلاحات

افزايش ظرفيت

تمديد مدت اعتبار پروانه

درخواست پايان ارائه خدمات پيش از انقضاي مدت اعتبار پروانه

تغييرات در اساسنامه

شرايط عمومي – فني

برنامه زمان بندي اجراي طرح

ارايه خدمات بين شهري و بين المللي

ارايه خدمات انتقال پيام اضطراري

برنامه ريزي و اجراي توافقات خاص براي مواقع اضطراري

تأمين خدمات مخابراتي براي نواحي ضروري

تأمين و اتصال تجهيزات براي معلولين

تامين خدمات از طريق شبكه دارنده پروانه توسط ديگران

کيفيت و بازرسي

آزمون استانداردها و مشخصات فني

پرهيز ازآزمايش غير مجاز

اطمينان از دقت وسايل اندازه گيري

ايجاد تغييرات در شبكه دارنده پروانه

شماره گذاري و شرايط آن

استفاده از طيف

شرايط عمومي- مالي

تعرفه ها و شرايط آن

ارايه صورت هاي مالي

صورت حساب و ريزمکالمات

اعلام بهاي خدمات اضافي

چگونگي دريافت بهاي اضافي برای ارايه خدمات مرتبط

هزينه اتصال سامانه هاي دسترسي

دريافت حقوق و عوارض دولتي

ضمانت نامه ها

شرايط عمومي- حقوقي

مالكيت معنوي

رعايت الزامات قانوني

وکيل قانوني مشترکين

نقض اجراي شرايط پروانه

استثناها و حوادث غير مترقبه

مرجع تفسير قوانين و مقررات

حل و فصل اختلافات

جرايم

بخش پنجم: شرايط اختصاصي

1- توزيع ظرفيت کل

2- تعهدات مالي دارنده پروانه و شرايط آن

3- ممنوعيت انتقال حقوق ناشي از پروانه به غير

4- حفظ اطلاعات مشترکين

5- راهنماي اطلاعات مشترکين

٦- تاريخ شروع بهره برداري

7- مکاتبات رسمي

8- آدرس، تلفن، نمابر و تغييرات

بخش ششم: پيوست ها
پيوست شماره يک:
مقررات اتصال متقابل

پيوست شماره دو:
مقررات تعرفه

پيوست شماره سه:
مقررات كيفيت ارايه خدمات

پيوست شماره چهار:
مقررات شماره گذاري

پيوست شماره پنج:
روابط دارنده پروانه با مشترکين

پيوست شماره شش:
مقررات مالي

پيوست شماره هفت:
مشخصات و قابليت هاي فني

پيوست شماره هشت:
زمان بندي انجام تعهدات

پيوست شماره نه:
نقشه محدوده جغرافيايي محل استقرار تجهيزات مراکز وکليات طرح فني

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروتون واتم

تحقیق درباره پروتون واتم

محصول * تحقیق درباره پروتون واتم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
تعداد پروتونهای هسته نوع اتم را مشخص می‌کند. برای مثال اگر 13 پروتون و 14نوترون، یک هسته را تشکیل دهند و 13 الکترون هم به دور آن بچرخند، یک اتم آلومینیوم خواهید داشت و اگر یک میلیون میلیارد میلیارد اتم آلومینیوم را در کنار هم قرار دهید، آنگاه نزدیک به پنجاه گرم آلومینیوم خواهید داشت! همه آلومینیوم هایی که در طبیعت یافت می‌شوند، آلومینیوم 27 نامیده می‌شوند. عدد 27 نشان دهنده جرم اتمی است که مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای هسته را نشان می‌دهد.اگر یک اتم آلومینیوم را درون یک بطری قرار دهید و میلیونها سال بعد برگردید، باز هم همان اتم آلومینیوم را خواهید یافت. بنابراین آلومینیوم 27 یک اتم پایدار نامیده می‌شود.بسیاری از اتمها در شکل های مختلفی وجود دارند. مثلاً مس دو شکل دارد: مس 63 که 70 درصد کل مس موجود در طبیعت است و مس 65 که 30درصد بقیه را تشکیل می‌دهد. شکل های مختلف اتم، ایزوتوپ نامیده می‌شوند. هر دو اتم مس 63 و مس 65دارای 29پروتون هستند، ولی مس 63دارای 34 نوترون و مس 65دارای 36 نوترون است. هر دو ایزوتوپ خصوصیات یکسانی دارند و هر دو هم پایدارند.
اتمهای ناپایدارتا اوایل قرن بیستم، تصور می‌شد تمامی اتم‌ها پایدار هستند، اما با کشف خاصیت پرتوزایی اورانیوم توسط بکرل مشخص شد برخی عناصر خاص دارای ایزوتوپ های رادیواکتیو هستند و برخی دیگر، تمام ایزوتوپ هایشان رادیواکتیو است. رادیواکتیو بدان معنی است که هسته اتم از خود تشعشع ساطع می‌کند.
هیدورژن مثال خوبی از عنصری است که ایزوتوپ های متعددی دارد و فقط یکی از آنها رادیو اکتیو است. هیدروژن طبیعی ( همان هیدروژنی که ما می‌شناسیم) در هسته خود دارای یک پروتون است و هیچ نوترونی ندارد. ( البته چون فقط یک پروتون درهسته وجود دارد نیازی به نوترون نیست ) ایزوتوپ دیگر هیدروژن، هیدروژن 2 یا دو تریوم است که یک پروتون و یک نوترون در هسته خود جای داده است. دوتریوم، فقط 0/015 درصد کل هیدروژن را تشکیل می‌دهد و در طبیعت بسیار کمیاب است، با این حال مانند هیدورژن طبیعی رفتار می‌کند. البته از یک جهت با آن تفاوت دارد و آن، سمی بودن دوتریوم در غلظت های بالاست. دوتریوم هم ایزوتوپ پایداری است، ولی ایزوتوپ بعدی که تریتیوم خوانده می‌شود، ناپایدار است. تریتیوم که هیدروژن 3 نیز خوانده می‌شود، در هسته خود یک پروتون و دو نوترون دارد و طی یک واپاشی رادیواکتیو به هلیوم 3 تبدیل می‌شود. این بدان معنی است که اگر ظرفی پر از تریتیوم داشته باشید و آن را بگذارید و یک میلیون سال بعد برگردید، ظرف شما پر از هلیوم 3 است. هلیوم 3 از 2 پروتون و یک نوترون ساخته شده وعنصری پایدار است ).
 
در برخی عناصر مشخص، به طور طبیعی همه ایزوتوپ‌ها رادیواکتیو هستند. اورانیوم بهترین مثال برای چنین عناصری است که علاوه بر رادیواکتیویته زیاد سنگین ترین عنصر رادیواکتیو هم هست که به طور طبیعی یافت می‌شود. علاوه بر آن، هشت عنصر رادیواکتیو طبیعی هم وجود دارند که عبارتند از پولوتونیوم، استاتین، رادون، فرانسیم، رادیوم، اکتینیوم، توریم و پروتاکتسینانیوم. عناصر سنگین تر از اورانیوم که به دست بشر در آزمایشگاه ساخته شده اند، همگی رادیواکتیو هستند.
واپاشی رادیو اکتیووحشت نکنید بر خلاف اسمش این فرایند بسیار ساده است! اتم یک ایزوتوپ رادیواکتیو طی یک واکنش خودبخودی به یک عنصر دیگر تبدیل می‌شود. این واپاشی معمولاً از سه راه زیر انجام می‌شود:1- واپاشی آلفا2- واپاشی بتا3- شکافت خودبه خودی
توضیح تفاوت این سه راه کمی مشکل است اما بدون اینکه بدانید این سه راه چه فرقی با هم می‌کنند هم می‌توانید از ادامه مطلب سر در آورید!! اگر خیلی هم علاقمندید بدانید اینجا را کلیک کنید.در این فرآیندها چهار نوع تابش رادیواکتیو مختلف تولید می‌شود:1- پرتو آلفا2- پرتو بتا3- پرتو گاما4- پرتوهای نوترون

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژة سيستمهاي تلويزيون

تحقیق درباره پروژة سيستمهاي تلويزيون

محصول * تحقیق درباره پروژة سيستمهاي تلويزيون * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
بسمه تعالي
پردازش
در پردازش تصاوير رقمي معمولا“از شيوه هاي كه به شكل الگوريتم بيان مي شود استفاده مي گرددبنابراين غير از تصويربرداري و نمايش تصوير مي توان اغلب عمليات پردازش تصوير را با نرم افزار اجرا كرد تنها علت استفاده از سخت افزار ويژه پردازش تصوير نياز به سرعت بالا دربعضي كاربردها و يا غلبه بر بعضي محدوديت هاي اساسي رايانه است.مثلا“يك كاربرد مهم از تصويربرداري رقمي ؛ريزبيني درنوركم است براي كاهش نويز تصوير بايد چند متوسط گيري روي تصاوير متوالي با نرخ قالب(غالبا“30قاب در ثانيه)انجام شود.شاختار بزرگراه در غالب رايانه ها جز چند رايانه بسيار كارآمد نمي تواند به سرعت داده مورد نيازبراي اجراي اين عمل دست يابد بنابراين سامانه هاي پردازش تصوير امروزي تركيبي از رايانه هاي متداول و سخت افزارهاي ويژه پردازش تصوير است كه كارهمه آنها به وسيله نرم افزار در حال اجرا روي رايانه اصلي هدايت مي شود./
مدلهاي متعدد سامانه هاي پردازش تصوير كه در حدود نيمه دهه 80در سراسر دنيا به فروش رسيد وسايل جانبي نسبتا“بزرگي بود كه به رايانه هاي ميزبان با همان بزرگي متصل مي شد.درانتهاي دهه 80و ابتداي دهه 90سخت افزارهاي تجاري پردازش تصوير به شكل بردهاي تكي كه براي سازگاري با بزرگراه هاي استاندارد صنعتي و انطباق با كارگاه هاي كوچك مهندسي و رايانه هاي شخصي طراحي شده بود تغيير يافت .اين تغيير علاوه بركاهش هزينه ها يكي از عوامل تاسيس شركت هاي زيادي با تخصص توليد نرم افزار پردازش تصوير بود.
گرچه هنوز هم سامانه هاي پردازش تصوير بزرگ براي كاربردهاي نظير پردازش تصاوير ماهواره اي به فروش مي رسندحركت به سوي كوچك سازي وايجاد رايانه هاي كوچك همه منظوره كه به سخت افزار پردازش تصوير مجهز است همچنان ادامه دارد.سخت افزار لصلي تصويربرداري كه به اين رايانه ها افزوده مي شود تركيبي از يك ((رقمي ساز و بافرقاب ))براي رقمي سازي و ذخيره موقت تصوير يك ((واحد محاسبه و منطق))(ALU)براي اجراي عمليات حسابي ومنطقي درنرخ قاب و يك يا چند((بافرقاب))براي دستيابي سريع به داده هاي تصوير در طول پردازش است.امروزه مي توان نرم افزارهاي پردازش تصويرفراهم مي شود وسايل نمايش و نرم افزارهاي كارآمد پردازش كلمه و توليد گزارش ارائه نتايج را تسهيل مي كند اغلب نتايج به دست آمده با چنين سامانه هايي به بردهاي پردازش تصوير سريع و خاصي كه بابزرگراه مورد استفاده سازگارند انتقال مي يابد.
يكي از مشخصه هاي علم پردازش تصويرعدم استفاده از يك راه حل براي كاربردهاي متفاوت است بنابراين فنوني كه دريك مورد خوب كار مي كنند ممكن است در ديگري كاملا“ضعيف باشند تنها فايده وجود سخت افزار قوي ونرم افزارپايه درحال حاضر اين است كه نقطه شروع كار نسبت به يك دهه پيش بسيار پيشرفته تر (وبازار صرفا“كسري از هزينه آن موقع)مي باشد.به طوركلي هنوز هم پيدا كردن راه حل واقعي براي يك مساله خاص نيازمند تحقيق و توسعه فراوان است مباحثي كه درفصول بعدي مطرح مي شود فقط براي اين نوع فعاليت ها ابزارهايي را ارائه مي كند.
مخابرات
استفاده ازمخابرات در پردازش تصوير رقمي معمولا“درمورد ارسال داده هاي تصويري است و اغلب شامل مخابره محلي بين رسانه هاي پردازش تصوير ومخابره را دور از يك نقطه به نقطه ديگر مي باشدبراي اغلب رايانه ها سخت افزار ونرم افزار مخابره محلي به آساني در دسترس است بيشتر كتب راجع به شبكه هاي رايانه اي به روشني توافق هاي مخابره استاندارد را توضيح مي دهند.
اگرداده هاي تصويري فشرده نشده در فواصل طولاني مخابره شوند مشكل جدي تري ايجاد مي شود تاكنون بايد اين موضوع روشن شده باشد كه تصاوير رقمي حاوي مقادير بزرگي از داده ها هستند اما يك خط تلفن صوتي حداكثر مي تواند9600بيت بر ثانيه را انتقال دهد؛بنابراين ارسال يك تصوير 8بيتي 512×512با اين نرخ بيت تقريبا“پنج دقيقه طول مي كشد.ارتباط بيسيم با استفاده از ايستگاه هاي مياني نظير ماهواره ها بسيار سريعتر است گرچه هزينه بيشتري دارد نكته اين است كه دربسياري مواقع ارسال تصاوير كامل درفواصل طولاني مورد نياز است درفصل 6نشان خواهيم داد كه فشرده سازي وافشرده سازي و (انبساط)داده ها نقش اصلي را در حل اين مشكل بر عهده دارد.
نمايش
نمايشگرهاي تك رنگ و رنگي تلويزيوني ابزار اصلي نمايش درسيستم هاي پردازش تصوير امروزي است نمايشگرها با خروجي هاي واحد سخت افزاري نمايش تصوير كه در برد اصلي رايانه ميزبان قرارداد ويابخشي از سخت افزارپردازشگر تصويري مي باشد راه اندازي مي شود همچنين مي توان سيگنالهاي خروجي ازواحد نمايش رابه يك وسيله ثبت تصوير داد تاتصويري چاپي (اسلايد؛عكس ياورق شفاف)ازآنچه روي نمايشگر ديده مي شود توليد كند لامپ هاي اشعه كاتدي (CRT)بادستيابي تصادفي و دستگاه هاي چاپ نيز به عنوان وسايل نمايش استفاده مي شود.
درنمايشگر هاي CRTرايانه با توليد سيگنال هاي راه انداز مورد نياز محل اشعه الكتروني را در هر لحظه معين مي كند تاتصوير ايجاد شود.درهرنقطه يك ولتاژكه متناسب با مقدار روشنايي نقطه متناظر درآرايه عددي است شدت پرتو رامدوله مي كند مقدار شدت پرتو حاصل بين صفر براي نقاط سياه تا مقدار بيشينه براي نقاط سفيد متغير است يك دوربين عكاسي كه روي صفحه CRTمتمركز است الگوي نوري باشدت متغير حاصل را ظبط مي كند.
وسايل چاپ تصوير اغلب براي پردازش تصوير با تفكيك پايين مفيد است يك روش ساده براي توليد تصاوير خاكستري روي كاغذ استفاده از قابليت چند ضربه اي چاپگر خطي استاندارد است.
مي توان با تعداد و چگالي نويسه هاي روي هم چاپ شده درهرنقطه تصوير سطح خاكستري آن نقطه را تنظيم نمود.باانتخاب مناسب مجموعه نويسه ها مي توان با يك برنامه رايانه اي ساده و نويسه هاي نسبتا“كم به توزيع هاي خوب سطح خاكستري دست يافت.ضميمه الف حاوي مثالهايي از اين روش است چند وسيله متداول ديگر براي ثبت تصوير روي كاغذ چاپگرهاي ليزري وسايل داراي كاغذ حساس به حرارت و دستگاه هاي جوهر افشان است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص

تحقیق درباره پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص

محصول * تحقیق درباره پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
بسمه تعالی
علاقه به یادگیری کنترل فرایندهای غیر ارادی ، همچون ضربان قلب ، فشار خون ، تنفس و … از دیر باز در ذهن بشر وجود داشته است . با تحقیقات و پژوهشهای دقیق و کنترل شده ای که به ویژه از دهه ششم قرن حاضر انجام شده ، این کشف مهم که می توان بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک را تحت کنترل ارادی در آورد ، صورت گرفته است . اولین نتایج کار محققین در ابتدای دهه 1960 با گزارشهایی مبنی بر موفقیت کاربرد فیدبک فیزیولوژیکی در آموزش آزمودنیها جهت کنترل ضربان قلب و انقباضات نامحسوس ماهیچه های دستهایشان اعلام شد و از آن زمان تا کنون هر روز بیش از پیش بر وسعت و عمق تحقیقات فوق تحت عنوان بیوفیدبک افزوده میشود .
تعریف بیوفیدبک
واژه بیوفیدبک مشتمل بر دو بخش بیو(زیستی) و فیدبک (بازخورد) بوده و واژه ترکیبی “بازخورد زیستی ” را میتوان جایگزینی برای بیوفیدبک به حساب آورد .
فیدبک یا بازخورد علاوه بر کاربردهای متعدد در علوم فنی و مهندسی ، همچنین یکی از فرایندهای بسیار اساسی به منظور حفظ تعادل حیاتی در بدن انسان و دیگر موجودات زنده به شمار می آید . در هیپوتالاموس مغز انسلن مراکز مختلفی برای کنترل و تنظیم فرایندهای زیستی و فیزیولوژیک وجود دارد که نسبت به کاهش ، افزایش یا هر گونه تغییر در برخی از متغیرهای بیوشیمیایی و فیزویولوژیکی حساس هستند . در واقع این مراکز کنترل ، با تنظیم فعالیتهای فیزیولوژیکی سیستمهای زیستی ، تعادل حیاتی بدن انسان را حفظ و تضمین می کنند . در روانشناسی ، بیوفیدبک نوعی از شرطی سازی فعال است که ارگانیسم را قادر میسازد تا فرایندهای فیزیولوژیکی ، اعتماد به نفس شخص ، در دیگر جوانب زندگی را نیز بالا میبرد .
ماهیت و نحوه عمل سیستمهای بیوفیدبک
سیستمهای بیوفیدبک این مکان را که بتوان در هر لحظه از کم و کیف وضعیت ناآشکار فیزیولوژیک بدن مطلع شد ، فراهم میسازد . اما این امر چگونه صورت میگیرد ؟ معمولا سه مرحله اصلی در این رابطه وجود دارد . اولین مرحله عبارتست از اخذ تغییرات فیزیولوژیکی مورد نظر با استفاده از علائم الکتریکی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه تغییرات فیزیولوژیک ایجاد میشود .کار اخذ تغییرات را ، گیرنده یا گیرنده هایی که درموضع مورد نظر نصب میشوند ، انجام میدهند . این سنسورها (گیرندها) به تناسب نوع تغییرات که اخذ آنها مدنظر است ، ویژگیهای اختصاصی و متفاوتی را دارا هستند . تغییرات الکتریکی بسیار ضعیفی که بدین طریق دریافت میشود تنها در صورتیکه تا حد بسیار بالایی بزرگنمایی و تقویت شوند قابل استفاده است ، لذا دومین مرحله عبارت است ازتقویت تغییرات تلکتریکی اخذ شده به گونه ای که آنها قابل ثبت بوده و قابلیت استفاده برای تولید علائم فیدبک را داشته باشد . بالاخره سومین مرحله شامل ارائه فیدبک مناسب از وضعیت فرایندهای فیزیلوژیک مورد نظر به فرد است . این فیذبک ممکن است به صورت دیداری ،شنیداری تؤام و یا جنبه های دیگری از تحریک حسی باشد . به عنوان مثال ممکن است به صورت یک لامپ روشن که میزان درخشش آن تؤام با تغییرات مورد نظر ، تغییر میکند ، باشد . فیدبک همچنین میتواند به صورت یک تن شنیداری باشد که زیر و بمی یا شدت آن متناسب با تغییرات مورد نظر ، تغییر میکند . مثلا افزایش برانگیختگی سمپاتیک موجب پخش صدای زیر ( فرکانس بالا ) و کاهش آن موجب پخش صدای بم ( فرکانس پایین ) در طیف فرکانسهای شنیداری میگردد و به این واسطه شخص قادر میشود تا بلافاصله یا با اندک تأخیر از تغییرات ناپیدای درونی اش مطلع شود . در اینجا به طور اجمال تعدادی از این گونه سیستمها معرفی می شود .
(MEF) فیدبک الکتریکی ماهیچه
الکترو میوگراف که بعضاً میوفیدبک نیز گفته میشود ، دستگاهی است که کوچکترین فعالیت بدن را (بسته به اینکه ، سنسور یا گیرنده های آن در کدام ناحیه بدن نصب شده باشد ) آشکار کرده و به صورت تغییر علائم خبری دیداری و شنیداری نمایان میسازد .
( HR-BF )بیوفیدبک تعداد ضربان قلب
به دلیل ارزش حیاتی خون و نقشی که قلب در به جریان انداختن آن در سرتاسر بدن دارد ،قلب مهمترین عضله بدن به شمار می آید . لذا تحقیقات مرتبط با بیوفیدبک در این حیطه نیز مطرح شده است . البته از بین اعمال و ویژگیهای متعدد قلب که مورد علاقه و در محدوده دانش متخصصین قلب است ، تنها تغییرات تعداد ضربان قلب است که در کاربردهای کلینیکی بیوفیدبک مورد استفاده قرار میگیرد .سیستم اندازه گیری تعداد ضربان قلب در این دستگاهها به صورتی است که تعیین میشود . ( BPM ) فواصل بین دو تپش به دقت محاسبه شده و بر مبنای آن تعداد ضربان در دقیقه
به این ترتیب تغییرات تعداد ضربان قلب در هر لحظه مشخص شده و میتوان بلافاصله از کاهش یا افزایش تعداد ضربان قلب مطلع شد .
( GSR BF ) بیوفیدبک پاسخ گالوانیکی پوست
این نوع بیوفیدبک بهترین وسیله در دست برای اطلاع از سطح فعالیت و برانگیختگی بخش سمپاتیک سیستم نباتی به شمار میرود .مکانیزم آن به این ترتیب است که از تغییرات هدایت یا مقاومت الکتریکی پوست که تحت تأثیر غدد تعریفی قرار دارد ،فیدبک دیداری و شنیداری مناسبی را فراهم ( ANS ) پوست که خود در کنترل سیستم اعصاب خودمختار
مورد استفاده قرار میگیرد .ANSمیسازد که به منظور دست یابی به کنترل ارادی فرایندهای غیرارادی و تحت فرمان
( TEMP BF ) بیوفیدبک حرارت
دریافت بازخورد حرارت از قسمتهای مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه ای به عنوان یک شیوه بیوفیدبک به کار برده می شود .در این نوع دستگاه هها معمولا ً با استفاده از یک ” حس کنندحرارت ” ،تغییرات اندک حرارت نوک انگشتان دست ، پا یا دیگر مواضع ، اخذ ، تقویت و آشکار میشود .
دلیل اساسی برای استفاده از بیوفیدبک حرارت انگشت این است که برانگیختگی سیستم اعصاب سمپاتیک موجب انقباض عروق پیرامونی می شود . بدین ترتیب آموزش درمانجویان برای افزایش حرارت نوک انگشتان (به عنوان شاخصی برای جریان خون پیرامونی ) که به دنبال افزایش جریان خون پیرامون حاصل میشود موجب ” آرامش طغیان سمپاتیک ” شده و به این ترتیب میتواند آرامش عمومی بدن را فراهم سازد .
روش کاربرد دستگاه
کار با این دستگاه بسیار آسان است . از ویژگیهای این دستگاه عدم نیاز به هرگونه تنظیم است و با قرار دادن فیش رابط سنسورها در محل مربوطه ، دستگاه آماده استفاده است .
پس از آماده شدن دستگاه ، سنسورهای حرارت را ( قسمت انتهایی سیم رابط که معمولا ً رنگ متمایز و مشخصی دارد ) در محلهایی که کنترل درجه حرارت ان قسمت ها مورد نظر است نصب کنید و برای پیشگیری از ایجاد حساسیت یا مشکلات دیگر ، چسبهای متفرقه را به کار نبرید .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه آز میکرو آشنایی با عملکرد صفحه نمایش LCD کاراکتری 5 ص

تحقیق درباره پروژه آز میکرو آشنایی با عملکرد صفحه نمایش LCD کاراکتری 5 ص

محصول * تحقیق درباره پروژه آز میکرو آشنایی با عملکرد صفحه نمایش LCD کاراکتری 5 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
آزمایش چهارم
موضوع آزمایش :آشنایی با عملکرد صفحه نمایش LCD کاراکتری
تئوری آزمایش :
 
در این آزمایش طرز استفاده از LCD و اتصال به میکروکنترلر آموزش داده شده است. مختصری درباره پایه های LCD شرح خواهیم داد.
Vcc : تغذیه LCD توسط این پایه تامین می گردد.
GND : زمین را به این پایه متصل می کنیم.
Vcontrast : توسط پتانسیومتر تعبیه شده درجه درخشندگی LCD را تعیین م ی کنیم.
E : این پایه پایه فعال ساز LCD می باشد که با ارسال یک پالس یک به صفر با حداقل 450 نانومتر LCD فعال می گردد.
R/W : به وسیله این پایه می توان حالت خواندن و یا نوشتن را در LCD تعیین نمود.
RS : این پایه تعیین می کند که اطلاعات انتقالی دستور العمل می باشد یا داده می باشد تا در رجیستر مربوطه قرار گیرد.
D0-7 : اطلاعات بصورت چهار بیتی و یا هشت بیتی از طریق این پایه ها به LCD انتقال می بابد.
در codewizard در قسمت LCD با تعیین نوع LCD و پورتی از میکرو که از آن طریق به LCD متصل می گردد نحوه اتصال میکروکنترلر به LCD شرح داده است.
 
بخش عملی :
مرحله 1 :
نمایش عبارت ثابت : منظور از عبارت ثابت ، عبارت هایی است که در طول برنامه تغییر نمی کنند ، به همین دلیل می توان عبارت ها را در حافظه FLASH ذخیره کرد. برای نمایش عبارات تابت از دستور lcd_putf() استفاده می کنیم.
پس از پیکربندی LCD برنامه زیر را داخل حلقه while وارد کنید و پس از پروگرام کردن میکروکنترلر نتیجه را بررسی نمائید.
Lcd_gotoxy(0,0);
Lcd_putf(“START”);
با اجرای این برنامه ابتدا فایل هدر lcd_nsk.h ، LCD را برای میکرو بارگذاری می کند و دستورهای نوشته شده در حلقه بطور پی در پی عبارت START که در حافظه FLASH قرار گرفته است را در سطر و ستون صفر به نمایش می گذارند.
مرحله 2:
نمایش عبارت متغیر : اگر بخواهید مقدار یک متغیر را بر روی LCD نمایش دهید چون این متغیردر حافظه SRAM جای دارد باید از دستور lcd_putsf استفاده کنید
ابتدا در قسمت تعریف متغیر محلی متغیر آرایه 30 کارکتری a و عدد صحیح علامت دار i را تعریف کرده و پس از پیکربندی LCD برنامه زیر را خارج حلقه while وارد کرده و پس از پروگرام کردن نتیجه را بررسی کنید.
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
i=20;
sprintf(a,”my number is %d”,i);
lcd_puts(a);
با اجرای این برنامه مشاهده می کنیم که عبارت my number is 20 در LCD به نمایش گذاشته شده است.
دو دستور اول در تابع اصلی LCD را پاک و مکان نمایشگر را به سطر و ستون صفر می برند.
دستور sprintf مقادیر متغیر را غیرکاراکتری را برای انتقال به LCD به صورت کارکتری آماده سازی می کند و در متغیر a قرار می دهد. %d تعیین می کند که مقدار دورن متغیر i را بصورت یک عدد صحیح علامت دار وارد aشود.
و دستور lcd_puts متغیر a را که بطور کاراکتری در آماده است به LCD انتقال می دهد.
مرحله 3:
برنامه ای بنویسید که با فشردن دکمه INT0 ، از 1 تا 10 به فاصله زمانی 1 ثانیه به صورت صعودی و بل فشردن INT1، بصورت نزولی بشمارد. در ابتدا برنامه به مدت 5 ثانیه کلمه START و بعد از رسیدن به عدد انتهایی به مدت 5 ثانیه کلمه STOP را بنویسد.
برای این منظور ابتدا LCD را انتخاب می کنیم و همچنین دو وقفه خارجی صفر و یک را فعال می کنیم.
و کد زیر در وقفه صفر قرار می دهیم.
char a[40];
unsigned char i;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“START”);
delay_ms(5000);
lcd_clear();
for(i=0;i<=10;i++){
sprintf(a,”counter %d”,i);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(a);
delay_ms(1000);
}
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“STOP”);
delay_ms(5000);
مشابه مرحله های قبل عبارت START را با تاخیر 5 ثانیه با استفاده از دستور lcd_putsf در LCD قرار می دهیم ، حلقه for مقادیر صفر تا 10 را تاخیر یک ثانیه به i می دهند و پس از آن مشابه مرحله دوم مقدار i بصورت کاراکتری در متغیر a قرار می گیرد و دستور lcd_puts متغیر را به LCD انتقال می دهد.
و در پایان با خروج از حلقه مقدار ثابت کاراکتری STOP به LCD انتقال داده می شود.
و مشابه آن را در وقفه خارجی یک وارد می کنیم.
char a[40];
unsigned char i;
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“START”);
delay_ms(5000);
lcd_clear();
for(i=10;i>0;i–){
sprintf(a,”counter %d”,i);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(a);
delay_ms(1000);
}
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“STOP”);
delay_ms(5000);
این کد مشابه کد وقفه صفر می باشد با این تفاوت که در حلقه for مقدار شمارش از 10 به 1 بصورت معکوس می باشد.
مرحله 4:
برنامه ای بنویسیدکه عبارت HELLO را در وسط خط اول LCD به مدت 5 ثانیه نوشته و عبارت WELCOME TO را جایگزین آن کرده و پس از 5 ثانیه عبارت AZAD UNIVERSITY را از سمت راست خط دوم وارد LCD کرده و از سمت چپ خارج کنید و هنگامی که تمام عبارت خارج شد عبارت THE END را در وسط خط اول بنویسید.
ابتدا متغیرهای زیر را تعریف می کنیم
char a[20];
int i;
و در حلقه تابع اصلی کدهای زیر را وارد می کنیم.
lcd_clear();
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf(“hello”);
delay_ms(5000);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(2,0);
lcd_putsf(“welcome to”);
delay_ms(5000);
for(i=15;i>0;i–){
lcd_gotoxy(i,1);
lcd_putsf(“azad university “);
delay_ms(500);
}
delay_ms(2000);
for(i=15;i>0;i–){
_lcd_ready();
_lcd_write_data(0x18);
delay_ms(500);
}
lcd_clear();
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf(“the end”);
بخش ابتدای دستور مانند مراحل کذشته عبارات hello و welcome to را بصورت یک مقدار ثابت به همراه تاخیر زمانی مربوط به آن وارد می کنند.
حلقه for اول عبارت ثابت azad university را در سطر و ستون یک و i قرار می دهد و با کاهش مقدار i از 15 به صفر این امکان را می دهد که عبارت در سمت چپ تر نوشته شود بعبارت دیگر ابتدا تنها یک کاراکتر عبارت در سطر دوم دیده می شود ولی با کاهش مقدار ستون اجازه نمایش تعداد بیشتری از کاراکترها داده می شود و مکان نما از آنجا شروع به نوشتن می کند.
حلقه for دوم برخلاف آنچه تا کنون انجام شده است می باشد در این حلقه بجای انتقال اطلاعات و داده ها برای نمایش در LCD از دستور برای این کار بهره گرفته شده است. عبارت _lcd_write_data یک دستور را به LCD انتقال می دهد البته پیش از آن با دستور _lcd_ready ، LCD را آماده سازی برای انتقال دستور می کنیم.
دستور _lcd_write_data(0x18); کل صفحه نمایش LCD را به سمت یک واحد چپ شیفت می دهد و با 15 با شیفت کل عبارت موجود در LCD از صفحه خارج می گردد.
و در پایان نیز مقدار ثابت the end نمایش داده می شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه ارگونومي ( شركت عصر صنعت شرق )

تحقیق درباره پروژه ارگونومي ( شركت عصر صنعت شرق )

محصول * تحقیق درباره پروژه ارگونومي ( شركت عصر صنعت شرق ) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
پروژه ارگونومي ( شركت عصر صنعت شرق )
بسمه تعالي
مقدمه :
پروژه اي كه در دست شماست در مورد عوامل انساني يا اركونومي مي باشد به عبارت ساده تو منظور از اصطلاح عوامل انساني طراحي براي كاربوي انسان است .
تعريف عوامل انساني : پيش از اين تعريف بايد چند اصطلاح راتعريف كنيم . عوامل انساني اصطلاحي است كه در ايالت متحده وچندكشور ديگر به كار مي رود . اصطلاح ارگوندي اگر چه در ايالت متحده هم به كار مي رود ولي در اروپا وديگر كشورها رايجتر است بعضي ها سعي مي كنند بين اين دو تمايز قائل شوند اما به عقيده ما هر نوع تمايز قائل شدن اختياري است ودر همه موارد علمي اين دو اصطلاح متفاوتند . اصطلاح ديگري كه گاهي در ارتش امريكا به كار مي رود مهندسي انساني است اما اهل فن اين اصطلاح را زياد نمي پسندند واين اصطلاح كم كم رواج مي افتد اصطلاح ديگر روانشناسي مهندسي است كه در نزد بعضي از روانشناسان در ايالات متحده رايج است بعضي روانشناسي مهندسي راتحقيق پايه در مورد قابليتها ومحدوديتهاي انسان مي دانند و آنرا از عوامل انساني كه بيشتر به كاربرد اطلاعات در طراحي مربوط مي شود مي كند .
عوامل انساني دوهدف مهم دارندهدف اول افزايش بازدهي و كارآيي انجام كار و فعاليتهاي ديگر است وهدف دوم تقويت بعضي ارزشهاي انساني مطلوب از جمله افزايش ايمني ، كاهش خستگي وتنش افزايش راحتي ، افزايش مقبوليت نزد كارگر ، افزايش ميزان رضايت شغلي وبهبود كيفيت زندگي است .
كه ما در اين پروژه بيشتر در موردهدف دوم عوامل انساني تحقيق كرده ايم . عوامل انساني اطلاعاتي در مورد رفتار توانايي محدوديتها وساير مشخصه هاي انسان كشف مي كندواين اطلاعات رادرطراحي ابزارها دستگاهها سيستمها ، تكليفها ، شغلها ، و محيطهاي مختلف به كار مي برد تا بيشترين بهره وري ايمني راحتي و كارآيي رادر هنگام استفاده انسان داشته باشد .
معرفي كارخانه :
شركت عطر صنعت شرق در شركت صنعتي بهارستان دركمال آباد واقع شده است مساحت شركت 1150 متر مربع مي باشد داراي لوله توليد و واحد اداري است و 100 نفر پرسنل توليد و 10 نفر پرسنل واحدمهندسي در اين شركت مشغول به كار هستند .
محصولات توليدي شركت : كشاب و زيركشاب كنتور گاز به سفارش شركت ملي گاز ايران مجموعه دسته دنده اتومبيل كاروان ( ون) به سفارش شركت سايپا كاسه نشيمن كمك فنر پرايد به سفارش شركت سايپا و….
توضيح مختصري از روش توليد محصولات :
كشاب وزير كشاب : مواد اوليه اين محصول با كاليت است كه بعد از انبارش در انباردائمي وگاز گيري از آن براي توليد ارسال مي شوند ، مواد با كاليتي در دستگاه پخت ( ماكروويو ) قرار مي گيرند وبعد از گذشت مدت زمان مشخص وپخته شدن از دستگاه خارج شده وسريعا درداخل دستگاه پرس قرار مي گيرد وپرس مي شود وقتي زمان مشخص گذشت وقطعه خنك شد آنرا از دستگاه پرس خارج نموده وبه بخش پليه گيري ارسال مي كنند در بخش پليه گيري كارگران به وسيله دستكش وشابلون مخصوص قطعه كشاب و زير كشاب را پليه گيري مي نمايند وقطعات به بخش لپينگ منتقل مي شوند دراين بخش محصول را در داخل دستگاه لپينگ قرار داده و به مدت 6 دقيقه لپينگ مي كنند تا سطح محصول كاملا صيقل داده شود بعد آنها را شستشو مي دهند وبه بخش مونتاژ بوش بدنجي مي فرستند وبعد از عمل مونتاژ كنترل كيفيت مي شود كه اقلام معيوب براي دوباره كاري برگشت داده مي شوند واقلام سالم بسته بندي شده وبراي ارسال به شركت ملي گاز ايران آماده مي گردند .
كاسه نشيمن كمك فنر پرايد :
اين محصول از دو قطعه فلزي به صورت ورق تشكيل شده است كه ورق اول به شكل مربع و داراي طول وعرض cm 30 و cm 25 است وورق دوم دايره اي به قطر cm 5 مي باشد ورق مربع شكل را در زير پرس ليدورليك 180 تني وروي قالب شماره 1 كاسه نشيمن قرار مي دهيم وقطعه را پرس مي كنيم سپس قطعه پرس شده رازير دستگاه پرس ضربه اي 60 تني قرار مي دهيم و دو سوراخ روي آن ايجاد مي كنيم بعد مجددا قطعه را به پرس ليدروليك 180 تني برده ولي روي قالب شماره 2 كه كسي بلند از قالب شماره 1 است قرار مي دهيم ( دليل اين كار اين است كه اگر ورق را از ابتدا روي قالب شماره 2 قرار دهيم به علت نازكي ورق در اثر كشش پاره مي شود ) بعد ازانجام عمليات پرس قطعه ساخته شده راهمراه با ورق دايره اي شكل به وسيله دستگاه نقطه جوش ، جوش مي دهيم بعد قطعه را براي رنگ مي فرستيم كه پس از رنگ كنترل كيفيت مي شود .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه برق مخابرات

تحقیق درباره پروژه برق مخابرات

محصول * تحقیق درباره پروژه برق مخابرات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 141
 
مقدمه کارآموزی :
دانشجویان در هر مقطعی برای تطبیق آموخته های تئوری با فعالیت عملی در اواخر دوره تحصیل خود دوره ای را با عنوان کارآموزی در یکی از ادارات یا سازمانهای مرتبط با رشته خود سپری می کنند . این دوره برای رشته علمی کاربردی برق – قدرت ، 240 ساعت بوده و به صورت درسی 2 واحدی ارائه می شود .
اینجانب برای گذراندن دوره کارآموزی ،اداره نوسازی مدارس استان خوزستان را انتخاب نموده و شروع به فعالیت کردم . به طور کلی کارآموزان در این شرکت بیشتر به بازدیدهای روزانه از تأسیسات برقی و و یادگیری در مورد تابلوها و در صورتی که مهارت کافی پیدا کرده باشند، پیدا کردن عیب های تابلوها و سایر لوازم برقی به کار رفته در کارخانه و سرویس کلیدها می پردازند که در طی گزارش کار آموزی به طور مفصل ارائه شده است .
آشنایی با مکان کارآموزی
قسمت روشنایی این اداره از برق سه فاز که از تراسفورماتور مجزای اداره است تغذیه می شود. این ترانسفورماتور مستقیماً برق 33kv را به 380v تبدیل می کند و مختص اداره است. قسمت روشنایی نوسازی شامل روشنایی داخل محوطه حیاط و اتاق های نگهبانی است و ساختمان اداری .
فیوزهای نصب شده در تابلوهای این کارخانه اکثراً از نوع چاقویی می باشند. سه عدد فیوز 63 آمپر و دو عدد فیوز 15 آمپر فقط برای روشنایی نوسازی مدارس مورد استفاده قرار می گیرند. فیوزهای چاقویی را با انبردست مخصوص تعویض می کنند و سالی دو بار اتصالات برقی را چک و سپس تمیز و بعد از آن گریس کاری می کنند تا اتصالات زنگ نزنند. بعد از فیوزها به کلیدها می رسیم که چون سه فاز هستند هر کدام دارای سه سیم R,S,T می باشند که دارای ورودی و خروجی هستند.
اکثر اتصالات و قسمت های الکتریکی این قسمت مسی هستند ولی در مجاورت هوای زیاد که از موتورهای اطراف و رطوبت بالا ناشی از آبی که در قالب های یخ ریخته می شود تولید می گردد؛ دچار یک لایه اکسید شده اند که باید سالی حداقل دو بار تمیز شوند.
مقدمه
رشته تابلوسازی رشته ای ترکيبی می باشد. تابلوی برق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و …. به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگيری فنون مربوط به تابلوهای برق نياز به فراگيری چندين آيتم اصلی می باشد که در ذيل به اختصار عنوان می کنم :
1- اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتريکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی 2- اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادير نامی مانند ولتاژ و جريان نامی و..
3- آشنايی با تجهيزات الکتريکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها
4- آشنايی با تاسيسات الکتريکی وآُشنا با محاسبات مربوطه
5-آشنايی با دروسی مانند رله و حفاظت سيستم ها–طرح پست الکتريکی و …
6- آشنايی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجيک
جهت فراگيری هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگيری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به ميان می آيد آيتم های يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم ديگری نيز نقش دارد که از نام بردن کليه آنها صرف نظر می کنم مانند علم ارگونومی و ….. به صورت کلی در مورد تابلو های برق اصول کلی و استاندارد و همچنين تعاريف کلی وجود دارد و بسيار حائز اهميت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهای ايستاده – ديواری – ميزی – رک و … و هر يک از آنها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آنها نيز متفاوت است. همين جا لازم است به اين نکته اشاره کنم که تشريح کليه مسائل مربوط به تابلو های برق در اين وبلاگ غير عملی است ولی با توجه به تقاضای بسيار دوستانم در پست های بعدی مطالبی را به اختصار بيان خواهم کرد و دوستان علاقه مند با توجه به راهنمايی های من می توانند در اين زمينه تحقيق کنند واطلاعات لازم را بدست آورند و البته می توانند سوالات تخصصی خود را در کامنت ها عنوان کنند و من نيز در صورت امکان راهنمايی خواهم کرد. در اين راستا قصد دارم نرم افزار ها و جزوات و لينک های مربوطه را نيز معرفی نمايم.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه سد نیروگاه کارون 3

تحقیق درباره پروژه سد نیروگاه کارون 3

محصول * تحقیق درباره پروژه سد نیروگاه کارون 3 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 118
 
فهرست
تقدير و تشكر
فصل اول
گاورنر…………………………. ………….. 1
فصل دوم
دستور العمل شناخت تجهيزات ژنراتورهاي نيروگاه كارون 3…. 87
فصل سوم
دستور العمل هاي ارزيابي از پايداري تجهيزات………….. 87
تقدير و سپاس
بزرگ پروردگارم را سپاس كه خوشه چين خرمن علم و دانش استاداني به نام، دلسوز، شايسته، سرشار از اندوخته هاي علمي و كمال معنوي كه با پرتو افشاني علوم و فضايل معنويشان چراغ راه اين بنده حقير شدند و آفرين ايزد پاك را كه بنده كمترين خود را ياري نمود تا قدمي در راه كسب علم و معرفت بردارد.
در پايان از كليه كساني كه در طول اين مدت براي بنده حقير زحمت كشيدند اعم از كارمند، استاد و مخصوصاً استاد طيبي،صميمانه تشكر و سپاس گذاري مي كنم و اميدوارم كه هميشه موفق و سربلند باشند.
با سپاس فراوان
 
فصل اول
گاورنر
جزوه تکنولوژی گاورنر هاي نیروگاه کارون 3
گشودگی دریچه های توربین، سرعت و قدرت خروجی از ژنراتورها بوسیله گاورنر هاي دیجیتالی کنترل می شوند که روی تابلو گاورنر نصب شده اند ابعاد این تابلو 2200*800*800 میلی متر می باشد محل قرار گرفتن آن بطور مشترک با تابلو کنترل واحد U.C.B می باشد جهت اطلاعات بیشتر به نقشه شماره 061824-2840 رجوع شود.
طراحی سیستم گاورنر طوری است که از دو قسمت کاملا” مجزا تشكيل شده که هر قسمت به تنهایی کنترل کامل سیستم را بعهده می گیرد و با نام های گاورنر اصلی و گاورنر پشتیبان نامیده می شوند.
علاوه بر تجهیزات فوق تابلو گاورنر مجهز به دستگاههای دریافت اطلاعات مجزا کننده سیگنال و سیگنال های مکالماتی می باشد.
مشخصات گاورنر هاي دیجیتالی
1. منبع تغذیه با شماره POWER. SUPPLY MODULE PCD4N210
2. حافظه برای مشتری USER. MEMORY MODULE PCD7R110
3 . واحد پردازشگر زوجی با تابلوهای اینتر فیس با شماره
گاورنر پشتیبان با پردازشگر فرد BACK UP GOVERNOR WITH SINGLE PROCESSOR MODULE
4. دو عدد واحد ورودی زوجی 2. BINARY INPUT MODULES PCD4E
5. دو واحد خروجی زوجی 2. BINAR OUT PUT MODULES PCD4A400
6. دو واحد آنالوگ با 4 ورودی و 2 خروجی PCD4W100
7. یک واحد انتقال دهنده سرعت جهت اندازه گیری سرعت PCD4 F2001 راهنمای روش صحیح بهره برداری از دستگاه روی یک کارت الکترونیکی فشرده (EP ROM) ذخیره شده تا در صورت قطع برق بمدت نسبتا” طولانی اطلاعات از دست نرود.
تمام واحدهای حافظه داخلی از جمله حافظه کار به برق DC وصل شده بنابراین شرایط افت لحظه ای ولتاژ مشکلی ایجاد نمی کند واحدهای ورودی و خروجی بر اساس مشخصه های نیروگاه تنظیم شده اند.
1.2 تابلو گاورنر ترمینال بهره برداری OPERATOR TERMINAL
عملیات زیر را بوسیله ترمینال بهره برداری می توان انجام داد.
1. بهره برداری محلی از واحد
2. نشان دادن مقادیر غیرعادی پارامترهای مختلف
3. نشان دادن عملکرد

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروژه سیستم های اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری دق

تحقیق درباره پروژه سیستم های اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری دق

محصول * تحقیق درباره پروژه سیستم های اندازه گیری دستگاه های اندازه گیری دق * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
ابزار دقیق
ابزارهای دقیق که به منظور اندازه گیری، سنجش و کنترل مقدار فشار، جریان، ارتفاع سطح مایعات، حرارت، الکتریسیته و … به کار می روند از حساس ترین وسایلی هستند که در استخراج و تصفیه نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
استعمال وسایل فوق نه تنها از نظر اقتصادی کاملاً مقرون بصرفه است، بلکه در بسیاری موارد عدم استفاده از آنها غیرممکن می باشد و اداره نمودن دستگاه ها کاملاً مختل میگردد.
سیستم های ابزار دقیق در مواردی چون اندازه گیری کمیت های فیزیکی، مانیتورینگ و نیز به عنوان جزئی از سیستم های کنترل اتوماتیک مورد استفاده واقع می شوند.
همان طور که در شکل دیده می شود، یک حلقه کنترلی ساده شامل یک primary element به عنوان سنسور یا حسگر، transmitter برای تبدیل مقدار sense شده به هوای 3 تا 15 psi (و یا جریان 4 تا 20 mA)، کنترلر و در نهایت یک actuator به عنوان عملگر می باشد.
 
1- سنسورها و ترانسیمیترها:
در سیستم های ابزار دقیقی چهار عمل اصلی به عنوان وضعیت کنترل عبارتند از:
– دما temperature
– فشار pressure
– جریان flow
– ارتفاع level
بجز وضعیت های مذکور مواردی مانند: analyzing, PH conductiviy, gasdetection, و دور موتور (توسط گاورنر) و … در یک واحد پالایشگاهی قابل ذخیره، ثبت و نمایش می باشد.
برای اندازه گیری هر یک بعد از نصب یک المان اولیه از یک ترانسمیتر به عنوان المان ثانویه استفاده می شود. به طور مثال سنسورهایی مانند لوله بوردن در اندازه گیری فشار و دما و نیز orifice plate در اندازه گیری فلو به عنوان المان اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.
الف) اندازه گیری دما:
گالیله اولین کسی بود که دماسنج را جهت اندازه گیری دمای اجسام ساخت. دماسنج ابداعی گالیله براساس انبساط حجم هوا کار می کرد.
مهمترین روش های اندازه گیری دما توسط دستگاه های سنجش غیرالکتریکی عبارتند از اندازه گیری با استفاده از:
1- انبساط مایعات
2- انبساط گازها
3- فشار تبخیر
4- دو فلز غیر همجنس (بی-متالیک)
در صنعت معمولاً از روش های الکتریکی برای اندازه گیری دما استفاده میکنند؛ که مهمترین ابزار برای این منظور، RTD و ترموکوپل می باشند.
ترموکوپل به دلیل رنج حرارتی بالا برای اندازه گیری دمای قسمتهای مختلف کوره‏ها مناسب تر و از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر می باشد.
در صنعت نفت معمولاً بنا به کاربرد از ترموکوپل های نوع K (متشکل از دو فلز کرومل و آلومل)، و یا نوع J (آهن و کنستانتان) استفاده می کنند.
از RTD برای رنج های متوسط (کمتر از 300 درجه سانتیگراد) مثل اندازه گیری مای کمپرسورها و پمپ ها استفاده می شود.
RTD در مدار به صورت دو سیمه، سه سیمه و یا چهار سیمه بکار می رود که روش سه سیمه مرسوم تر است (زیرا با این روش اثر مقاومت سیم حذف می گردد):
ب) اندازه گیری فشار:
مرسوم ترین روش برای اندازه گیری فشار، استفاده از pressure gauge می باشد.
pressure gauge ها (و در مجموع تمام ابزارهای دقیق) را می توان از یک لحاظ به دو دسته Null-type و Deflection-type تقسیم نمود.
در نوع deflection، مقدار کمیت مورد اندازه گیری متناسب با میزان حرکت و انحراف یک عقربه می باشد؛ در صورتی که در نوع null این گونه نیست. به طور مثال در weight, dead-weight pressure gauge ها یا وازنه ها در روی پیستون قرار می گیرند تا وقتی که نیروی رو به پایین وارده، نیروی حاصل از فشار مایع را خنثی نماید؛ و پیستون به یک خط مبدأ، که null point نامیده می شود، برسد.
از آنجایی که کالیبراسیون وزنه ها آسان تر از کالیبراسیون فنرهای مورد استفاده در نوع deflection می باشد، عموماً دسته ی دوم از دقت بیشتری برخوردار است.
در واحدهای عملیاتی معمولاً از نوع انحرافی استفاده می گردد ولی برای تست و کالیبراسیون آنها از null-type که دقیق تر می باشد، استفاده می گردد.

دانلود + ادامه مطلب