علوم پایه - فایلخون

تحقیق درباره هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي تفكر در سه بعد

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي تفكر در سه بعد

محصول * تحقیق درباره هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي تفكر در سه بعد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
هندسه‌ي شبكه‌هاي فضايي- تفكر در سه بعد
معماران و احتمالاً بيش از آنان مهندسان، براي پوشش دهانه‌هاي مختلف به سازه‌هاي مسطح از قبيل تيرها، خرپاها و قاب‌هاي مسطح فكر مي‌كنند. در بيشتر موارد در صورتي كه طراحي به صورت سه بعدي انجام شود و براي دهانه‌‌هاي متوسط و دهانه‌هاي بلدن از سازه‌هاي فضايي استفاده شود، مزاياي بيشتري به دست مي‌آيد. اين كار به ويژه در شرايطي كه ساختمان تحت تأثير بارهاي نقطه‌اي سنگين و يا بارهاي متمركز قرار داشته باشد، صادق است.
در حقيقت همه‌ي سازه‌ها سه بعدي و داراي طول، ارتفاع و ضخامت‌اند. اگر چه تيرها و خرپاهاي مسطح اغلب رفتار سازه‌اي دو بعدي دارند، اما اين عناصر سازه‌اي به طور كلي در يك صفحه ( و اغلب در صفحه‌ي سازه‌اي قائم بين دو تكيه‌گاه) در برابر بارهاي وارد مقاومت مي‌كنند. در چنين سازه‌هاي ساده‌اي عاقلانه نيست كه پايداري آن‌ها را در سه بعد فراموش كنيم. براي مثال در تيرها و خرپاهاي تحت خمش، با افزايش دهانه ارتفاع بيشتري لازم است و در نتيجه تمايل ناحيه فشاري براي كمانش در جهت عمود بر صفحه قائم افزايش مي‌يابد. براي مقابله با چنين مسأله‌اي بايد مهاربندي‌هاي جانبي در ناحيه فشاري پيش‌بيني شود. شايد يك سيستم متشكل از تيرهاي موازي با مهاربندي‌هايي عمود بر دهانه، براي بهره بردن از مزاياي رفتار سازه‌اي سه بعدي كه در زير توضيح داده مي‌شود، مناسب‌تر باشد. به دليل طبيعت صفحه‌اي تيرها و خرپاهاي منفرد، اين نوع سازه‌ها بايد براي تأمين مقاومت كافي در برابر انواع بارهاي نقطه‌اي و نيروهاي متحركي كه به آن‌ها وارد مي‌شود، طراحي شوند. پايداري تيرها و خرپاها با برخي تغييرات در مهاربندي‌هاي جانبي و يا توزيع بار بين تيرهاي مجاور تأمين مي‌شود. چنين سيستمي يك سازه‌ي سه بعدي را به وجود مي‌آورد كه در آن بارها به سرعت در يك سيستم سه بعدي توزيع مي‌شوند. تمامي اعضا در مقاومت در برابر بارهاي وارده شركت مي‌كنند، مگر اين كه بار بر روي تكيه‌گاه يا در نقطه‌اي در نزديكي تكيه‌گاه وارد شود.
چرا سازه‌هايي با رفتار دو طرفه؟
براي مشخص كردن اين كه چرا از سازه‌هايي با رفتار دو طرفه استفاده مي‌كنيم، مي‌توان بر روي يك مثال آشنا در منازل در منازل مسكوني تأمل كرد. در روكش بافنده شده مشبكي كه براي چهارپايه‌ها يا نگه‌داري پشتي صندلي‌ها به كار مي‌رود، اگر نوارهاي شبكه فقط در يك جهت به كار رفته باشد، بار وارده بر يك نوار موجب افت در آن خواهد شد و بار فقط به دو طرف قاب تكيه‌گاهي انتقال پيدا خواهد كرد. اما اگر نوارهاي شبكه در دو جهت عمد بر هم بافته شده باشند، نوار بارگذاري شده توسط بقيه نوارها نگه داشته مي‌شود. اين كار افت نوار بارگذاري شده را كاهش مي‌دهد و بار وارده را در تمام قسمت‌هاي قاب تكيه‌گاهي توزيع مي‌كند. در حالت دوم، هر نوار به فقطي توانايي تحمل تمام بار وارد شده را ندارد و ممكن است سازه‌ي سبك‌تري براي نگهداري قاب به كار رود. مزيت ديگر آن اين است كه اگر يكي از نوارها پاره شود، هنوز صندلي به عنوان يك كل، مي‌تواند بار را تحمل كند.
حالت مشابهي ممكن است در استفاده از سازه‌هايي با دهانه‌هايي در دو جهت در معماري و مهندسي اتفاق بيفتد. براي مثال بار وارده بر تير ساده‌ي يك طرفه يا خرپاي مسطح، بايد به طور مستقيم از سازه به سمت تكيه‌گاهايش انتقال يابد. اما اگر شبكه‌اي با اتصال تيرها يا خرپاها در صفحه افق شكل گرفته باشد، بار عمودي وارد شده بر هر يك از تيرها يا خرپاها در تمامي اعضاء شبكه و هم چنين در تمامي تكيه‌گاه‌ها پخش خواهد شد.
اگر چه در اين موارد رفتار سازه نسبت به آن چه در بالا در مورد شبكه‌هاي بافته شده توضيح داده شد، (خمش و برش براي تيرها، نيروهاي محوري براي خرپاها و كشش خالص براي شبكه‌هاي بافته شده متفاوت مي‌باشد) اين شكل از تيرهاي متقاطع اغلب به عنوان شبكه‌هاي تك لايه تعريف مي‌شوند و مثال خيلي رايج آن در ساختمان، دال صندوقچه‌اي از بتن مسلح است كه دنده‌هاي عمودي آن توسط صندوقچه‌هايي توليد مي‌شود و شبكه‌اي از تيرهاي متقاطع را كه دال نازك طبقات را نگه مي‌دارند، شكل مي‌دهد.
زماني كه دهانه‌ي سازه بيشتر از 10 متر مي‌شود، استفاده از اعضاي تير در شبكه‌ي تك لايه‌اي اقتصادي نيست و خرپاهاي با جان باز يا شبكه‌هاي ويرنديل ممكن است جايگزين تيرهاي توپر شود. در اين صورت سازه از دو شبكه موازي افقي كه با يك الگوي عمودي يا مايل از اعضاي جان واقع در بين دو صفحه شبكه به هم متصل شده‌اند، تشكيل مي‌شود. اين سازه‌ي سه بعدي به صورت كلي به عنوان شبكه‌هاي دو لايه يا شبكه‌هاي فضايي معرفي مي‌شود، هم چنين اغلب بسته به نوع مهاربندي بين دو لايه و روش‌هاي اتصال اعضا به عنوان قالب فضايي يا خرپاي فضايي شناخته مي‌شود. شبكه‌هاي دو لايه دليل توانايي تقسيم و حمل بار در تمام سازه است و به عنوان يكي از كارآترين و سبك‌ترين سيستم‌هاي سازه‌اي شناخته مي‌شوند.
عبارت «قالب فضايي» بيشتر توسط مهندسان و معماران براي توضيح انواع گوناگوني از شبكه‌هاي دولايه‌اي كه حتي ممكن است بارها را توسط رفتارهاي سازه‌اي كاملاً متفاوتي حمل كنند، به كار مي‌رود. انواع شبكه‌هاي قاب فضايي به شرح زير است:
1- شبكه‌هاي دو لايه با اعضاي مايل جان
2- شبكه‌هاي دو لايه بدون اعضاي مايل جان
حالت 1- بر اساس رفتار خرپاها كاملاً مثلثي است كه اغلب از ميله‌هايي با انتهاي مفصلي يا اعضايي كه ما بين گره‌هاي متصل شده‌اند، تشكيل شده است. در اين نوع سازه‌ها كه بايد آن را خرپاي فضايي ناميد، اگر بارها به طور مستقيم بر گره‌ها وارد شود، اعضاي درون شبكه فضايي، نيروي كششي يا فشاري محوري را تحمل مي‌كنند. اگر چه همواره مقداري خمش به سبب وزن خود اعضا كه بين گره‌ها قرار گرفته‌اند ايجاد مي‌شود، هم چنين ممكن است خمش ثانويه‌اي در اثر صليبت و شكل اتصال بين اعضاء و گره‌ها به وجود آيد.
قاب‌ها اغلب در مفهوم مهندسي به صورت مثلثي شكل نمي‌باشند و تعداد زيادي يا تمامي گره‌هاي آن‌ها كاملاً صلب است و در برابر بارهاي وارده حتي اگر بار بر روي گره‌ها وارد شود به صورت تركيبي از خمش، برش و نيروهاي محوري مقاومت مي‌كنند. در نوع 2 از شبكه‌هاي دو لايه تقاطع اعضا به صورت قاب‌هاست و به صورت مشابهي داراي اتصالات كاملاً صلب هستند و در برابر بارهاي وارده همانند رفتار قاب‌ها مقاومت مي‌كنند. اين شبكه‌هاي دو لايه قاب فضايي واقعي هستند و اغلب به صورت پيش ساخته از مدول هاي سه بعدي تشكيل شده و يا اين كه از طريق جوش دادن اعضاي منفرد به يكديگر در محل ساخته مي‌شوند. سيستم‌هاي مدولار داراي اتصالات صلب‌اند كه در محل به وسيله بولت‌هايي به يكديگر متصل مي‌شوند. هم چنين سيستم‌هايي كه با جوش دادن در محل ساخته مي‌شوند، اغلب سازه‌ي سه بعدي با اتصالات كاملاً صلب را شكل مي‌دهند.
احتمالاً كسب توانايي لازم براي تشخيص صحيح تفاوت‌هاي بين خرپاي فضايي و قاب فضايي، براي معمار به اندازه‌ي يك مهندس مهم نيست. اگر چه موقعيت‌هايي وجود دارد كه درك تفاوت بين آن‌ها اهميت پيدا مي‌كند (براي مثال از ديدگاه زيبايي‌شناسي، قاب فضايي كه اعضاي قطري ندارد فضاي باز بيشتري را به وجود مي‌آورد) در كاربرد رايج، اصطلاح «قاب فضايي» اغلب به تمامي شبكه‌هاي فضايي اطلاق شده و بيشتر شامل سيستم‌هاي مدولاري است كه در واقع خرپاي فضايي مي‌باشند. حتي ممكن است در نام اختصاصي و يا فني كه توسط سازندگان استفاده مي‌شود به جاي خرپاي فضايي از قاب فضايي استفاده شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو

محصول * تحقیق درباره وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
موضوع پروژه :
وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو
دبيرستان الهام
گردآورندگان :
شقايق خوشنويسان
ويدا پرواره
شادي شفيع زاده
نام دبير :
سركار خانم مسرور
كلاس : 231 انساني
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 2
پرسشنامه و جدول فراواني 3
نمودار ميله‌اي 4
نمودار مستطيلي 4
نمودار چندبرفراواني 5
نمودار دايره‌اي 7
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار جعبه‌اي 8
ميانگين 9
10
نتيجه‌گيري 11
مقدمه
هدف اين پروژه بررسي وزن كارمندان شاغل در يك شركت مي‌باشد بعضي از كارمندان مي‌گويند كه وزن آن‌ها در كاركردنشان تاثيري ندارد ولي بعضي ديگر مي‌گويند كه وزن در كاركردن آنها موثر است با مشاهده ميتوان گفت كه كارمنداني كه وزن بسيار زياد يا وزن خيلي كم دارند نمي‌توانند كار خود را به خوبي انجام دهند مثلاً درجا به جا كردن چند قطعه با مشكل روبرو مي شوند .
اين پروژه از طريق پرسش از كارمندان يك شركت توليد قطعات خودرو آغاز شده در اين رابطه داد‌ه‌ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند . در اين بررسي از محاسبات آماري ،‌نمودارها و محاسبات احتمالات شرطي استفاده مي شود .
پرسشنامه
طبق پرسش از 50 نفر از كاركنان در يك شركت توليد قطعات خودرو ، وزن اين افراد به صورت داده‌هاي زير مي‌باشد .
46-55-55-57-57-57-58-59-59-61-61-67-67-67-68-68-68-68-69-69-70-70-70-70-70-71-73-74-74-74-75-76-77-79-79-79-80-81-81-82-82-82-83-85- 85-86-87-90-90-91.
R = b- a ( R= 91-46 = 45
جدول فراواني
فراواني تجمعي
درصد فراواني نسبي
فراواني نسبي
فراواني مطلق
مركز دسته‌ها
حدود دسته‌ها

1
2
02/0
1
5/48
51-47

3
4
04/0
2
5/53
56-51

9
12
12/0
6
5/58
61-56

11
4
04/0
2
5/63
66-61

26
30
3/0
15
5/68
71-66

32
12
12/0
6
5/73
76-71

38
12
12/0
6
5/78
81-76

46
16
16/0
8
5/83
86-81

50
8
08/0
4
5/88
91-86

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره وسیله نقلیه پروژه آمار

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره وسیله نقلیه پروژه آمار

محصول * تحقیق درباره وسیله نقلیه پروژه آمار * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
 
موضوع :
وسیله ی نقلیه
دبیر مربوطه :
خانم وظیفه شناس
ارائه دهندگان :
رهنما ، محمدپور، رحمانی
مقدمه وسایل نقلیه :
هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به عمل آمده در قالب نمودار های آماری بیان کردیم که آن را خدمت دبیر محترم ودوستان عزیر ارائه می دهیم وامیدواریم که با بررسی های انجام شده توانسته باشیم که پاسخ این سوالات را به خوبی نحو احسن و بررسی و تحلیل کرده باشیم .
با تشکر
 
ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر هستند کدام یک از موارد زیر می باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
2.دوست دارید رنگ کدام یک از وسیله نقلیه زیر سفید باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
3. ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر در خانواده شما کدام باشد ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
4. بنظر شما کارایی کدام یک از وسایل زیر بهتر است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
5. کدام یک از وسایل نقلیه زیر بیشتر در شهر شما موجود است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
6. کدام یک از وسایل نقلیه را به عنوان تاکسی داخل شهری انتخاب می کنید ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
7. کدام یک از وسایل نقلیه زیربه عنوان وسیله ی نقلیه شخصی خودترجیح می دهید؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
8. به نظر شما کدام یک از وسایل نقلیه ی زیر از نظر آلاینده های زیست محیطی مخرب تر است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
9. کدام یک از وسایل نقلیه زیر را در جامعه نمی پسندید ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
10 . کدام یک از وسایل نقلیه زیر بیشترین تصادفات را به خود اختصاص داده است ؟
الف ) پراید ب ) پژو ج) پیکان د ) هیچ کدام
سوالات
پراید
پژو
پیکان
هیچ کدام

1.

+

2.

+

3.

+

4.

+

5.

+

6.
+

7.

+

8.

+

9.
+

10.
+

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي

محصول * تحقیق درباره ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
چكيده : در اين گزارش ما به بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي كه بر پايه مكانيزم قفل دو مرحله اي(2 Phase Locking) ايجاد شده اند خواهيم پرداخت. محور اصلي اين بررسي بر مبناي تجزيه مساله كنترل همروندي به دو حالت read-wirte و write-write مي‌باشد. در اين مقال، تعدادي از تكنيكهاي همزمان سازي براي حل هر يك از قسمتهاي مساله بيان شده و سپس اين تكنيكها براي حل كلي مساله با يكديگر تركيب مي‌شوند.
در اين گزارش بر روي درستي و ساختار الگوريتمها متمركز خواهيم شد. در اين راستا براي ساختار پايگاه داده توزيعي يك سطحي از انتزاع را در نظر مي‌گيريم تا مساله تا حد ممكن ساده سازي شود.
1. مقدمه : كنترل همروندي فرآيندي است كه طي آن بين دسترسي هاي همزمان به يك پايگاه داده در يك سيستم مديريت پايگاه داده چند كاربره هماهنگي بوجود مي‌آيد. كنترل همروندي به كاربران اجازه مي‌دهد تا در يك حالت چند برنامگي با سيستم تعامل داشته باشند در حاليكه رفتار سيستم از ديدگاه كاربر به نحو خواهد بود كه كاربر تصور مي‌كند در يك محيط تك برنامه در حال فعاليت است. سخت ترين حالت در اين سيستم مقابله با بروز آوري هاي آزار دهنده اي است كه يك كاربر هنگام استخراج داده توسط كاربر ديگر انجام مي‌دهد. به دو دليل ذيل كنترل همروندي در پايگاه داده هاي توزيعي از اهميت بالايي برخوردار است:
كاربراان ممكن است به داده هايي كه در كامپيوترهاي مختلف در سيستم قرار دارند دسترسي پيدا كنند.
يك مكانيزم كنترل همروندي در يك كامپيوتر از وضعيت دسترسي در ساير كامپيوترها اطلاعي ندارد.
مساله كنترل همروندي در چندين سال قبل كاملا مورد بررسي قرار گفته است و در خصوص پايگاه‌داده‌هاي متمركز كاملا شناخته شده است. در خصوص اين مسال در پايگاه داده توزيعي با توجه به اينكه مساله در حوزه مساله توزيعي قرار مي‌گيرد بصورت مداوم راهكارهاي بهبود مختلف عرضه مي‌شود. يك تئوري رياضي وسيع براي تحليل اين مساله ارائه شده و يك راهكار قفل دو مرحله اي به عنوان راه حل استاندارد در اين خصوص ارائه شده است. بيش از 20 الگوريتم كنترل همروندي توزيعي ارائه شده است كه بسياري از آنها پياده سازي شده و در حال استفاده مي‌باشند.اين الگوريتمها معمولا پيچيده هستند و اثبات درستي آنها بسيار سخت مي‌باشد. يكي از دلايل اينكه اين پيچيدگي وجود دارد اين است كه آنها در اصطلاحات مختلف بيان مي‌شوند و بيان هاي مختلفي براي آنها وجود دارد. يكي از دلايل اينكه اين پيچدگي وجود دارد اين است كه مساله از زير قسمتهاي مختلف تشكيل شده است و براي هر يك از اين زير قسمتها يك زير الگوريتم ارائه مي‌شود. بهترين راه براي فائق آمدن بر اين پيچدگي اين است كه زير مساله ها و الگوريتمهاي ارائه شده براي هر يك را در ي.ك سطح از انتزاع نگاه داريم.
با بررسي الگوريتمهاي مختلف مي‌توان به اين حقيقت رسيد كه اين الگوريتمها همگي تركيبي از زير الگوريتمهاي محدودي هستند. در حقيقت اين زير الگوريتمها نسخه‌هاي متفاوتي از دو تكنيك اصلي در كنترل همروندي توزيعي به نامهاي قفل دو مرحله اي و ترتيب برچسب زماني مي‌باشند.
همانطور كه گفته شد، هدف كنترل همروندي مقابله با تزاحمهايي است كه در اثر استفاده چند كاربر از يك سري داده واحد براي كاربران بوجود مي‌آيد است. حال ما با ارائه دو مثال در خصوص اين مسائل بحث خواهيم نمود. اين دو مثال از محك معروف TPC_A مقتبس شده اند. در اين مثالها، يك سيستم اطلاعات را از پايگاه داده ها استخراج كرده و محاسبات لازم را انجام داده و در نهايت اطلاعات را در پايگاه داده ذخيره مي‌نمايد.
حالت اول را مي‌توان بروزآوري از دست رفته ناميد. حالتي را تصور كنيد كه دو مشتري از دو سيستم مجزا بخواهند از يك حساب مالي برداشت نمايند. در اين حالت فرض كنيد در غياب سيستم كنترل همروندي، هر دو با هم اقدام به خواندن اطلاعات و درج اطلاعات جديد در سيستم ميكنند. در اين حالت در غياب سيستم كنترل همروندي تنها آخرين درج در سيستم ثبت مي‌شود. اين حالت در شكل 1 نشان داده شده‌ است.
 
شكل 1 نمايش حالت بروز آوري از دست رفته
حالت دوم حالتي است كه در آن اطلاعات صحيح از پايگاه داده استخراج نمي‌شود. در اين حالت فرض كنيد دو مشتري بخواهند كارهاي ذيل را انجام دهند.
مشتري 1: بخواهد يك چك 1 ميليوني را به حساب X واريز و از حساب Y برداشت نمايد.
مشتري 2: بخواهد بيلان حساب مالي X و Y شامل كل موجودي را نمايش دهد.
در غياب كنترل همروندي همانطور كه در شكل 2 نشان داده شده‌است، تزاحم بين پروسس ها بوجود خواهد آمد. فرض كنيد در زماني كه مشتري 1 اطلاعات را از حساب Y خوانده و اطلاعات حساب X را دريافت نموده و 1 ميليون از حساب Y برداشت نموده ولي هنوز 1 ميليون به حساب X و اريز نكرده مشتري 2 اطلاعات كل دو حساب را دريافت نموده و نتيجه را چاپ نمايد. در اين حالت مشتري شماره 2 اطلاعاتي را كه به عنوان بيلان نمايش مي‌دهد 1 ميليون از مقدار واقعي كمتر است. اين حالت يك فرق اساسي با حالت اول دارد و آن اين است كه در اين حالت نتيجه نهايي در پايگاه داده درست خواهد بود در حاليكه اطلاعات دريافت شده بصورت موقت غلط خواهند بود.
 
شكل 2 خواندن اطلاعات نادرست از سيستم
مساله كنترل همروندي در پايگاه داده هاي توزيعي تا حدودي شبيه مساله دوبه‌دو ناسزگاري در سيستم عامل مي‌باشد. در مساله دوبه‌دو ناسازگاري، هماهنگي جهت دسترسي به منابع سيستم ائم از حافظه، ابزارهاي ورودي و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره يك جمله اي ها و چند جمله اي ها

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره يك جمله اي ها و چند جمله اي ها

محصول * تحقیق درباره يك جمله اي ها و چند جمله اي ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
چند جمله‌ايها
عبارت جبري
هرگاه در يك عبارت اعداد و حروف بوسيله اعمال جمع، تفريق، ضرب و تقسيم توان و راديكال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت يك عبارت جبري گويند.
بطور مثال هركدام از عبارتهاي ،، و…. يك عبارت جبري محسوب مي‌شوند.
يك جمله‌اي
عبارت را كه در آن a يك عدد حقيقي و مخالف صفر،x يك متغير و n يك عدد حسابي( يعني عددي صحيح و غيرمنفي) باشد، يك جمله‌اي مي‌نامند. بطور مثال: عبارات يك جمله‌ايند.
درجه توان يك جمله‌اي
در يك جمله‌اي عدد n را درجه يك جمله‌اي گويند.
نكته: درجه يا ( توان)متغير يك جمله‌اي نبايد منفي و كسري باشد.
نكته: هر عدد حقيقي غير صفر، يك جمله‌اي از درجه صفر مي‌باشد بطور مثال اعداد حقيقي نمونه‌هايي از يك جمله‌اي درجة صفر هستند.
تبصره: عدد صفر نيز يك يك جمله‌اي است كه در جه براي ان تعريف نشده است.
بطورمثال در جدول زير نمونه‌هايي از عبارات يك جمله‌اي برحسب متغيرهاي مختلف آورده شده‌است.
درجه يك جمله‌اي( عددي صحيح و نامنفي)
توان متغيرها
ضريب عددي يك جمله‌اي
متغيرهاي يك جمله‌اي
يك جمله‌اي

4
4
-5
X

2
2

A

1
1

Y

صفر

2-
ندارد
2-

8
5و1و2
4
Yوx و a

مثال: كدام يك از عبارات زير نمايانگر يك جمله‌اي است؟
الف) ب) ج) د)
الف) عبارت يك جمله‌اي با درجه متغير يك مي‌باشد.
ب)عبارت كه برابر است با يك جمله‌اي نمي‌باشد چون توان متغير آن منفي است.
ج) عبارت كه برابر است با يك جمله‌اي نمي‌باشد چون توان متغير x كسري است.
د) عدد حقيقي 5 يك جمله‌اتي از درجه صفر است.
ه) عبارت كه برابر است با يك جمله‌اي از درجه 4 است.
و) يك عدد حقيقي يك جمله‌اي از درجه صفر است.
يك جمله‌اي متشابه
دو يك جمله‌اي را كه متغيرها و توانهاي متناظرشان يكسان باشد يك جمله‌ايهاي متشابه گويند.
بطور مثال دو يك جمله‌اي و متشابه‌اند.
نكته: فقط يك جمله‌ايهاي متشابه را مي‌توان با هم جمع و تفريق نمود.
مثال:حاصل عبارت را بدست آوريد.
 
چند جمله‌اي
مجموع يا تفاضل چند يك جمله‌اي غيرمتشابه يك چند جمله‌اي مي‌دهد.
چند جمله‌ايهاي استاندارد( متعارف)
اگر يك چند جمله‌اي براساس توانهاي نزولي( يعني از توان بزرگ به كوچك) يكي از متغيرها مرتب شده باشند به آن چندجمله‌اي استاندارد برحسب آن متغير گويند.
بطور مثال: چندجمله‌اي برحسب x استاندارد است.
چندجمله‌اي همگن
به چند جمله‌اي كه درجه همه يك جمله‌ايهاي آن يكسان باشد چندجمله‌اي همگن گويند.
بطور مثال: چندجمله‌اي يك چندجمله‌اي همگن است زيرا تمامي يك جمله‌ايهاي آن از درجه 6 مي‌باشند.
يك چندجمله‌اي يا چندمتغير:
يك جمله‌اي بيش از يك متغير داشته باشد آنرا يك جمله‌اي چندمتغيره مي‌ناميم مانند يا و چند متغير هستند.
درجه يك جمله‌اي با چندمتغير:
در يك جمله‌اي كه چندمتغير دارد مي‌توان درجه را هم برحسب هريك ازمتغيرها و هم به صورت درجه كلي تعريف مي‌كنند لذا درجه يك جمله‌اي چندمتغيره نسبت به هريك از متغيرها برابر توان ان متغير و درجه كلي يك جمله‌اي چندمتغيره برابر است با مجموع توانهاي همه متغيرها.
مثال: در يك جمله‌اي درجه نسبت به محور x برابر 3، نسبت به y برابر 1، نسبت به z برابر 2 و درجه كلي برابر 6 مي‌باشد.
2- ضريب يك جمله‌ايها:
در ضرب يك جمله‌ايها متغيرهاي يكسان را طبق رابطه ضرب توانها د رهم ضرب مي‌كنيم( پايه‌ها برابر باشد توانها را با هم جمع مي‌كنيم).
 
 
تقسيم يك جمله‌ايها:
در تقسيم يك جمله‌ايها از دستور ساده‌كردن استفاده مي‌كنيم:
 
به توان رساندن يك جمله‌ايها:
از دستور مهم استفاده مي‌كنيم.
 
3- درجه چندجمله‌اي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

محصول * تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
يازدهمين كنفرانس رياضي ايران- ساري
27 الي 30 تير 1389
چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم
و تثبيت آموخته ها توسط دانش آموز
معصومه الازمني
محل كار: مدرسه راهنمايي فدك
آدرس پست الكترونيك: Ldmpqo
چكيده:
آموزش درس رياضيات از دغدغه‌هاي اصلي معلمان اين رشته مي‌باشد و با توجه به اينكه درس رياضي در بسياري از مطالب حالت انتزاعي دارد پرداختن به اين درس تا حدود زيادي توان ذهني بالقوه دانش‌آموزان را مي‌طلبد تا آن‌ها را به متفكراني خلاق و حل‌كننده‌ي مسائل تبديل كند. دانش‌آموز فكور كه قدرت شناخت و استفاده از آموخته‌هاي خود را دارا باشد.
1- مقدمه:
عوامل زيادي ساخت و بنيان روشهاي تدريس را پايه‌ريزي كرده و استحكام مي‌بخشد از جمله‌ي اين عوامل مهم و تأثيرگذار، ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي يادگيري مي‌باشد.
يادگيري عبارت است از فرآيند تغييرات نسبتا پايدار حاصل از تجربه در رفتار بالقوه‌ي يادگيرنده و نظريه‌هاي يادگيري در واقع اصول كليت يافته‌اي هستند كه زمينه‌ي يادگيري و شرايط آن را تبئين مي‌كنند و همچنين يادگيري فرايندي دروني است كه حافظه، انگيزش و تفكر نقش مهمي در آن بازي مي‌كنند. بر اساس ديدگاههاي جديد موجود در اين نظريه، يادگيري فرايندي است كه طي آن دانش و اطلاعات به وسيلة خود ياد گيرنده:
1) كسب مي‌شود
2) پردازش مي‌شود
3) دست كاري مي‌شود
4) و به ياد سپرده مي‌شود
2- مفهوم فرايند ياددهي، يادگيري
نشست يادگيري
آسان است معلم رياضي مدرسه راهنمايي باشيم. اما سخت است معلم رياضي بسيار خوب باشيم ]1[
در فرايند ياددهي- يادگيري، مفاهيمي چون تدريس، يادگيري، ارزشيابي، مواد آموزشي، تعامل معلم و دانش‌آموزان و … مطرح است.
1- تدريس:
تعامل يا ارتباط متقابل معلم با دانش‌آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار به منظور تغيير در رفتار (يادگيري) را تدريس مي‌نامند. ]2[
2- يادگيري:
تغيير در طرز تفكر و مهارت‌هاي ذهني و حركتي را يادگيري مي‌نامند. ]3[
3- ارزشيابي:
فرايندي منظم براي تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت دانش‌آموزان در رسيدن به هدف‌هاي آموزشي ست.
4- مواد آموزشي:
شامل كتاب، فيلم‌هاي آموزشي، مجلات و … كه محتواي يادگيري تلقي مي‌شوند.
در فرايند تثبيت يادگيري
1) نحوه مطالعه و تمرين و تكرار دانش‌آموز
2) نحوه كمك رساني ولي دانش‌آموز در خانه
3- هدف‌ها در فرآيند ياددهي – يادگيري – تثبيت يادگيري
كميته بين‌المللي آموزشي در قرن بيست و يكم يادگيري را بر چهار ستون استوار مي‌داند:]4[
1- آموزش براي يادگيري
2- آموزش براي عمل كردن
3- آموزش براي زيستن
4- آموزش براي همزيستي
4- اهداف عمومي رياضيات در مقطع راهنمايي ] 5[
1- پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آموزش به كار بردن صحيح دانسته‌ها
2- ايجاد توانايي انجام محاسبات عددي در زندگي روزانه
3- رشد توانايي حل مساله
4- ايجاد و توانايي محاسبات ذهني و تخمين زدن كميت‌ها در حد نيازهاي زندگي روزمره (للهي: 1368)
نخستين هدف از يادگيري هر موضوعي آن است كه در عمل به كار آيد. براي اينكه آموخته‌ها در عمل به كار آيند دو راه موجود است. يكي اينكه آموخته‌ها عينا در مواردي مشابه به كار روند كه به اين عمل انتقال يادگيري مي‌گويند. مانند آموختن چهار عمل اصلي كه دانش‌آموزان را در موقعيت‌هاي مشابه ديگري چون خريد كردن يا حل مسئله به كار مي‌برد. راه ديگر آموختن، اصول و مباني كلي و نگرش‌هايي است كه مي‌تواند مبناي اعمال آينده قرار گيرد.
البته آموختن و درك اصول اساسي يك موضوع تنها در فراگرفتن اصول كلي آن خلاصه نمي‌شود، بلكه دانش‌آموزان بايد ازتوانايي كشف جديد و حل مسئله برخوردار باشند. اگر كشف نهايي مجهولات توسط دانش‌آموزان صورت پذيرد اين امر اعتماد به نفس را در وي تقويت مي‌كند و هم بر علاقه او مي‌افزايد. به عبارت ديگر كشف روابط و معلوم كردن مجهولات توسط دانش‌آموز بايد جز روش تدريس محسوب شود. ]6[
5- تحول در روش‌هاي يادگيري ]7[
يكي از تقسيم‌بنديهايي كه براي يادگيري رياضيات ذكر شده يادگيري طوطي‌وار و يادگيري معنادار است. همان طور كه گويا (1381) ذكر مي‌كند. يادگيري براي فهم و درك قانع‌كننده است، حال آن كه يادگيري طوطي‌وار اينگونه نيست. انجام اعمالي از دانش‌آموز خواسته شده، ولي قناعت دروني براي او ندارد. يادگيري براي فهم و درك راهي براي تفكر است. اما يادگيري، براي فهم و درك شرايطي ايجاد مي‌كند كه دانش‌آموزان درستي مطالب را درك كنند. ولي يادگيري طوطي‌وار شرايطي درست مي‌كند كه درستي آن را بپذيرد. لذا در صورتي وقوع يادگيري معنادار خواهد بود كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه دانش‌آموز قدرت انتقال مطالب به موقعيت‌هاي جديد و به كارگيري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی

محصول * تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی چند هدفه
Zafer Bingul
Department of Mechatronics Engineering, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
خلاصه :
این مقاله یک الگوریتم ژنتیکی سازگار (AGA) را همراه با تابع لیاقت دینامیکی، برای مسائل چند هدفه (MOPs) در محیط دینامیکی تشریح می کند. به منظور دیدن اجرای الگوریتم، این روش برای دو نوع از مسائل MOPs بکار گرفته شده است. اولا این روش برای پیدا کردن آرايش نيروهای نظامی برای شبیه سازی رزمی بکار گرفته شده است. این مقاله در مورد چهار تابع هدف بحث می کند که باید بهینه شوند و یک واسطه فازی را ارئه می دهد که طرح جامعی را از چهار تابع هدف می سازد. دومین واسطه فازی برای کنترل نرخ عملکردهای تقاطع (Crossover) و جهش (Mutation) بکار گرفته می شود که بر اساس خواص آماری لیاقت (Fitness) جامع می باشد.
علاوه بر مسئله آرايش نيروهای نظامی یک مثال ساده از بهینه سازی چند هدفه که توسط فرینا و همکارانش گشته نیز ارائه شده است و توسط این الگوریتم پیشنهادی حل شده است. نتایج بدست آمده در اینجا نشان می دهد که الگوریتم ژنتیکی افزایش یافته، نسبت به الگوریتم ژنتیکی معمولی، عملکرد بهتری در مورد همگرائی دارد.
کلمات کلیدی:
الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته ، منطق فازی ، آرايش نيروهای نظامی ، شبیه سازی رزمی و بهینه سازی چند هدفه .
مقدمه
بدیهی است که حالتهای متعددی برای مسائل عملی بهینه سازی وجود دارد که در ابتدا، بهینه سازی چندین اندازه گیری اجرا (MOP) یا محک ، غیر قابل اجتناب است و این اندازه گیری ها ممکن است که با هم تداخل هم داشته باشند. مسائل مربوط به MOPsمی توانند استاتیکی یا دینامیکی باشند. مهمترین موضوع در حل این گونه از مسائل عبارت از مشخص کردن توابع هدف طراحی، برای اینکه خوبی (Goodness) یک حل مشخص بر آورد شود. در مسائل MOPs بجای یک حل بهینه ، یک مجموعه از حل های بهینه ( مجموعه بهینه پارتو )، بسته به وجود چند تابع هدف، رخ می دهد. بدون تنزل یکی از جوابها ، هیچ بهبودی برای هر یک از حلهای بهینه پارتو وجود ندارد. هیچ حل پارتو نمی تواند از حل دیگری بهتر باشد مگر اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته باشیم . برای اینکه انتخاب نهایی بهتری داشته باشیم ، بهترین راه این است که تا جایی که ممکن است حلهای مختلف بهینه پارتو را بدست آوریم.
در بعضی از کاربردهای جهانی نظیر حمل ونقل باربا روباتها ، مشخص کردن مدل و طراحی کنترل کننده ها ، مسائل محیطی و نیازهای MOPs بصورت دینامیکی تغییر می کنند و برای اینگونه کاربردها ، بهینه سازی چند هدفه وابسته به زمان، نیاز است . در این گونه از مسائل ، توابع هدف مربوطه و قیود و پارامترهای مسئله یا همه اینها، ممکن است لحظه به لحظه تغییر کنند. این گونه از مسائل MOPs دینامیکی نامیده می شوند. در این حالتها ، بهینه سازی تابع باید در بازه های زمانی خیلی محدود شده انجام پذیرد.
الگوریتمهای ژنتیکی معمولا بهترین وسیله جستجو در فضاهای بزرگ در طی یک زمان قابل قبول می باشند و نیازی به تحدب، تقعر و یا پیوستگی توابع بهینه ندارند. این موضوع منجر به دامنه وسیعی از کاربردها برای این الگوریتم در مسائل بهینه سازی بزرگ درگستره های مختلف می گردد مانند تحلیل سریع تاکتیکهای جنگی برای دفاع و حلهای انعطاف پذیر برای مدیریت زنجیره ای. این انواع مسائل پیچیده معمولا شامل آشوبناکی ، اتفاقی و مسائل دینامیکی پیچیده غیر خطی می شوند. غیر ممکن است که این طیف از مسائل را بتوان با روش قدیمی الگوریتم ژنتیکی حل نمود. الگوریتمهای ژنتیکی، تحلیل مجموعه ها را بصورت موازی انجام می دهند و تشابه این حلها را توسط ترکیب آنها برجسته می کنند. این موضوع باید تذکر داده شود که از آن جا که این گونه الگوریتمها تعداد زیادی از حلها را در مجموعه های بهینه پارتو پیدا می کنند، برای حل مسائل چند هدفه بسیار خوب می باشند . به هر حال، در الگوریتم ژنتیکی ساده، پارامترهای ثابت، مستقیما اجرای الگوریتم را تحت تاثیر قرار می دهند. معمولا پارامترهای بدون آهنگ منجر به مسائل متعددی نظیر همگرایی زودرس می شوند. بنابراین تعدادی از تکنیک های سازگار یافته برای این گونه از پارامترها پیشنهاد شده است. همانند جهش احتمالاتی ، تقاطع احتمالاتی ، اندازه جمعیت [1] و ]2[ و عملکرد تقاطع ]3[.
یکی از مهمترین راهبردها برای مسائل بهینه سازی چند هدفه ، الگوریتم ژنتیکی چند هدفه (MOGA) می باشد. مطالعات زیادی در مورد MOGA در منابع موجود می باشد [5]، [6]، [7]، [9]، [10]، [11]، [12]، [13]، [14]، [15]، [16]، [17]، [18]، [19]، [20].
مخصوصا دب (Deb) [20] یک MOGA عالی را ارائه داده است . یک الگوریتم ژنتیکی با بر آورد برداری (VEGA) [9] نسبت به یک الگوریتم ژنتیکی ساده متفاوت می باشد چون در این روش جدید، از یک عملگرا انتخاب اصلاح شده استفاده می شود و در هر نسل، تعدادی از زیر جمعیتها توسط اجرای انتخاب خطی تولید می شوند. مهمترین نقص این روش آن است که قادر به تولید حلهای بهینه پارتو برای فضاهای جستجویی غیر محدب نمی باشد. در تکنیک مرتبه لغت نویسی (lexicographic ordering ) [14]، حلهای طراح مرتبه ها، بر اساس خواص مهم توابع می باشد. سپس حل بهینه توسط مینیم سازی توابع هدف بدست می آید که بر اساس مهم بودن آنها، از مهمترین آنها شروع می شود. مهمترین ضعف این روش این است که ممکن است منجر به بدست آوردن توابع هدف جانبدارانه شود و این موضوع ممکن است باعث بدست آمدن یک سری از توابع هدفی گردد که باعث ازدیاد توابع هدف و اتفاقی بودن آنها ، هنگام انجام فرایند بهینه سازی شود. الگوریتم ژنتیکی هاجِلا و لین (HLGA) از روش مجموع وزن دار برای انتصابها استفاده

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره کاربرد ریاضی در زندگی روزمره

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره کاربرد ریاضی در زندگی روزمره

محصول * تحقیق درباره کاربرد ریاضی در زندگی روزمره * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
فهرست عناوین
چکیده
مقدمه
کاربرد ارقام
کاربردتوابع و روابط بین اعداد
کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی
کاربرد تقارنها (محوری و مرکزی )و دورانها
کاربرد مساحت
کاربرد چهارضلعیها
کاربرد خطوط موازی و تشابهات
کاربرد آمار و میانگین
مقاطع مخروطی
ترسیمات هندسی
کاربرد ریاضیات در هنر و کامپیوتر
کاربرد حجم
کاربرد رابطه فیثاغورس
جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست مراجع
 
( چکیده مقاله )
بسیار پیش می آید که دانش آموزان پس از تدریس یک درس ، از ما می پرسند که این درس که امروز خواندیم ،به چه درد ما می خورد؟و کجامی توانیم ازآن استفاده کنیم ؟
ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی علمی آینده ی دانش آموزاست .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی و سایر علوم از قبیل :هنر،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و . . . . باید مدّ نظر قرار گیرد . در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سؤ ال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که:
« به چه دلیل باید ریاضی خواند ؟ » و « ریاضی به چه درد می خورد ؟ »
دراین مقاله سعی شده است که ارتباط دروس کتب ریاضی راهنمایی با سایر علوم و همچنین کاربرد آنها در دنیای امروز ی تا حدودی بررسی شود و ارائه گردد .
مقدمه
بین رشته های علمی ، که بشر در طول هزاران سال به وجود آورده ، ریاضیّات جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را اشغال کرده است . ریاضیّات با علوم فیزیک ، زیست شناسی ، اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد . با وجود این به عنوان یکی از روشهای اصلی در بررسیهای مربوط به کامپیوتر ، فیزیک ، زیست شناسی ، صنعت واقتصاد بکار می رود ودرآینده بازهم نقش ریاضّیات گسترش بیشتری می یابد.
با وجود این مطلب ، برای آموزش جوانان هنوز از همان روشی استفاده می شود که سقراط و افلاطون ، حقایق عالی اخلاقی را برای شیفتگان منطق و فلسفه و برای علاقمندان سخنوری و علم کلام بیان می کردند . در حقیقت در درسهای حساب ، هندسه و جبر ،هرگز لزوم یادگیری آنها برای زندگی عملی خاطر نشان نمی شود. هرگز از تاریخ علم صحبتی به میان نمی آید. نظریه های سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه ای جز این ندارد که دانش آموزان را از علم بری کند و عدّه ی آنها را تقلیل دهد .
یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم، گفتگو در باره ی مردان علم و ارتباط ریاضی با عمل است ، ارتباطی که در تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده است .
کاربرد ارقام
در زمانهای قدیم هر قدمی که در راه پیشرفت تمدّن برداشته می-شد، بر لزوم استفاده از اعداد می افزود . اگر شخصی گله ای از گوسفندان داشت ، می خواست آن را بشمرد ،یا اگر می خواست معبد یا هرمی بسازد ، باید می دانست که چقدر سنگ برای آن لازم دارد . اگر دارای زمین بود ، می خواست آن رااندازه گیری کند . اگر قایقش را به دریا می راند ، می خواست فاصله ی خود را از ساحل بداند . و بالاخره در تجارت و مبادله ی اجناس در بازارها ، باید ارزش اجناس حساب می شد.هنگامی که آدمی محاسبه با ارقام را آموخت ، توانست زمان ، فاصله مساحت ، حجم را اندازه گیری کند . با بکار بردن ارقام ، انسان بردانش و تسلّط خود بر دنیای پیرامونش افزود .
کاربرد توابع و روابط بین اعداد
کاربرد روابط بین اعداد و توابع و نتیجه گیریهای منطقی در نوشتن الگوریتمها و برنامه نویسی کامپیوتری است .
مفهوم تابع یکی از مهمترین مفاهیم ریاضی است و در اصل تابع نوعی خاص از رابطه های بین دو مجموعه است . و با توجه به این که دنباله ها هم حالت خاصی از تابع است – تابعی که دامنه آن مجموعه ی اعداد { . . . و 2 و 1 و 0 } است – دنباله های عددی در ریاضی و کامپیوتر کاربرد فراوان دارند . برای ساخت یک برنامه اساساٌ چهار مرحله را طی می کنیم :
1- تعریف مسئله
2- طراحی حل
3- نوشتن برنامه
4- اجرای برنامه
لازم به ذکر است که گردآیه هایی که در مرحله دوم حاصل می شود را اصطلاحاٌ الگوریتم می نامیم .که این الگوریتمهابه زبان شبه کد نوشته می شود ،که شبیه زبان برنامه نویسی است وتبدیل آنها به زبان برنامه نویسی را برای ما بسیار ساده می کند .
 
« هیچ دانسته ی بشر را نمی توان علم نامید، مگر اینکه از طریق ریاضیّات توضیح داده شده و ثابت شود . » ( لئو ناردو داوینچی )
کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی
دستگاه های معادلات خطی اغلب برای حساب کردن بهره ی ساده ،پیشگویی ، اقتصاد و پیدا کردن نقطه ی سر به سر به کارمیرود.
معمولاً هدف از حل کردن یک دستگاه معادلات خطی ، پیدا کردن محل تقاطع دو خط می باشد.در مسائل دخل و خرج که درمشاغل مختلف وجود دارد ، پیداکردن نقطه تقاطع معادلات خط یعنی همان پیدا کردن نقطه ی سر به سر.* در اقتصاد هم نقطه تقاطع معادلات خطی ، عبارتست از : قیمت بازار یا نقطه ای که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.
کاربرد تقارنها (محوری و مرکزی ) و دَوَرانها
مباحث تقارنها ودورانها که به تبدیلات هندسی معروف هستند،درصنعت و ساختن وسائل و لوازم زندگی استفاده می شوند . مثلاً در بافتن قالی و برای دادن نقش و نگار به آن از تقارن استفاده می شود . در کوزه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره کاربرد ریاضی در شهر سازی

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره کاربرد ریاضی در شهر سازی

محصول * تحقیق درباره کاربرد ریاضی در شهر سازی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشگفتار
پیشرفت عظیم علم و صنعت در قرون گذشته تا حد زیادی مرهون گسترش ریاضیات است. این گسترش را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم نمود که هر دوره به نقطه اوجی رسیده ،سپس توقفی طولانی پیش آمده و نگاه حرکت و اوجگیری مجددا شروع شده است.
ریاضیات مدون در حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح به وجود امد . لیکن ریاضیات به عنوان دانش به مفهومی که امروز برای آن قائل هستیم ، در سرزمین یونان و در قرن های پنجم و چهارم قبل از میلاد مسیح ایجاد گردید. یونانیان طی لشگرکشی های متعدد با اکتشافات ریاضی و نجومی بابلی ،آشنایی یافتند و به زودی ریاضیات در شهرهای مختلف یونان موضوع بحث های فلسفی قرار گرفت و هندسه اقلیدسی نتیجه بزرگ و اساسی این دوره است که سلطه خود را در جهان دانش بشری تا قرن ها بعد حفظ نمود . با سقوط اسکندریه توقف و رکود ریاضیات در این دوره طلایی را می توان در تاریخ به وضوح ملاحظه نمود .
قرن ها بعد ، کوشش عظیم مسلمانان شروع شد. به این کوشش و نتایج حاصل از آن متاسفانه کمتر توجه شده است ، به خصوص که این دوره همزمان با دوران بربریت غرب است . پس از استقرار اسلام در شبه جزیره عربستان و پذیرش آسان آن از طرف همسایگان و گسترش سریع آن طی قرن های اولیه ، کوشش علمی مسلمانان با ترجمه کتب علمی شروع شد . دانشمندان خارجی در سال های اخیر در مورد دستاورد های علمی مسلمین به اشارات کوچکی بسنده کرده اند . جورج سارتن در کتاب تاریخ علم خود ، قرون گذشته را در نظر گرفته و هر قرنی را به نام دانشمندی نام گذاری کرده است . در سال های اوج تمدن اسلامی و با ملاحظه رکورد علمی غرب در این سال ها چنین می گوید : (( اگر به دوره اول قرن یازدهم میلادی بنگریم ، این دوره نشانه اوج فکر قرون وسطی است .
رهبران بزرگ – مانند ابن یونس ، ابن هیثم ، بیرونی ، ابن سینا ، علی بن عیسی ، کرخی ، لبن جبرول ( همه مسلمانند و آخری یهودی ) – چندان فراوان بودند که دست کم برای لحظه ای مورخ را مبهوت می سازد . گرچه همه اینان مردانی ممتاز به شمار می رفتند ، دو تن از همه برتر بودند ، بیرونی و ابن سینا و به خاطر اینان بود که این عصر چنین درخشان و برجسته می نمود . این دو تن به طریقی با هم فرق بسیار داشتند ، بیرونی مبین روحی پرتکاپو و نقاد بود و ابن سینا دارای روحی ترکیبی . بیرونی بیشتر کاشف بود و از این لحاظ به آرمان علمی جدید نزدیکتر شد. ابن سینا ذاتا یک سازمان دهنده جامع العلوم و فیلسوف محسوب می شد . و هر دو در وهله اول به یک اندازه اهل علم بودند. ….. نخستین اثر بزرگ بیرونی مقارن سال 1000 میلادی پدیدار شد و تا سال 1048 زندگی کرد و ما در نامیدن این فصل به نام عصر بیرونی کاملا محق هستیم .))
مسلمانان در این دوران پرچم دانش بشری را به دوش کشیده و در ریاضیات و سایر زمینه ها دست به ابداعات فراوانی زدند . در هر زمینه می توان نشانه هایی را بیان نمود که با اختلاف چندین قرن بعد اروپاییان با توجه به منابع اسلامی یا مستقلا ، بدان دست یافتند .
برای مثال در علم نجوم و مثلثات مسلمین پیشرفت شایانی داشتند و این موضوع در قرون 17 و 18 و 19 نادیده گرفته می شد . مثلا رابطه معروف سینوس ها در مثلثات و مثلثات کروی به کپر نسبت می دادند . در سال 1270 هجری شمسی (1891 میلادی ) کتاب کشف القناع عن اسرار شکل القطاع تالیف خواجه نصیر الدین طوسی (672- 597 هجری ، قمری ، 1274- 1201 میلادی ) در قسطنطنیه چاپ و منتشر شد . انتشار این کتاب به زبان فرانسوی و آشنایی دانشمندان وقت با آن موجب شهرت جهانی برای این کتاب گردید . اروپاییان دریافتند که بسیاری از قضایای مثلثات را مسلمانان چهار صد سال جلوتر از آنها کشف کرده و مورد استفاده قرار داده اند ، از این رو در این موضوع متحدالقول شدند که کتاب کشف القناع خواجه نصیر الدین طوسی نخستین کتاب است که منحصرا در علم مثلثات جدا از سایر کتب نجوم نگاشته شده است . اروپاییان بسیاری از قظایا را که در این کتاب دیدند ، به خواجه نسبت دادند . چند سال پیش نسخه منحصر به فردی از کتاب مقالید علم الهیئه مایحدث فی سطح بسیط الکره تالیف ابوریحان بیرونی (440- 360 هجری قمری ) در کتابخانه مدرسه شهید مطهری به دست آمد که اروپاییان اطلاع کافی از آن ندارند ، تنها دکتر کندی با ترجمه مقدمه آن و فهرست خلاصه ای در مجله ” journal of near Eeastern studies , vol.30,1971 ” آن را به جهانیان معرفی کرد . استاد ابولقاسم قربانی در فصل هفتم کتاب وزین بیرونی نامه خود این کتاب 44 صفحه ای را که می توان اولین کتاب مثلثاث مستقل موجود دانست ، معرفی می نمایند . در این کتاب ابوریحان اشاره می کند که استادش ابونصر عراقی رابطه سینوس ها در مثلثات کروی را به صورت
Sina = sin b =sin c
Sin c sin b sin a
بیان می کند . ابوریحان می پرسد که آیا می توان این رابطه را برای مثلثات در صفحه ، نیز ثابت نمود ؟ چند روز بعد ابونصر ، اثبات این را در مثلثات مسطحه بیان می کند . ابوریحان این طریقه اثبات را در این کتاب آورده و خودش نیز برای اثبات این رابطه روشی را بیان می نماید . حال ملاحظه می شود که تاریخ نویسان اروپایی می بایست تاریخ اثبات این رابطه را به 600 سال جلوتر از کپلر یعنی به ابونصر عراقی استاد ابوریحان نسبت دهند .
زمینه های علمی فراوان دیگری می توان نشان داد که مسلمین در این دوران به آن نائل آمده ،
غربیان چندین قرن بعد بدان دست یافتند . این دوره نیز دوره ای مشخص از تاریخ دانش بشری است . پس از شکست مسیحیان در جنگ های صلیبی و آشنایی اروپاییان در این جنگ ها با دانش کشورهای اسلامی ، دوره رنسانس کم کم در غرب شروع گردید . بسیاری از کتب یونانی که قبلا به وسیله مسلمین به عربی ترجمه شده بود و همچنین کتب دانشمندان اسلامی ، به سرعت از عربی به زبان های اروپایی ترجمه می شد . برخی از این کتب سالیان دراز کتاب های درسی دانشگاه های غرب بودند . نمونه های فراوانی وجود دارند که دانشمندان غربی اطلاعات به دست آمده توسط مسلمانان را به نام خود ثبت نمودند . در این دوره نیز اروپاییان با یک تاخیر پانصد ساله نسبت به مسلمین ، وبا عنادی خاص نسبت به اسلام و اصولا دین ، دانش را گسترش دادند . طی قرن شانزدهم میلادی تغییری کند اما انقلابی در نمادهای ریاضی آغاز شد. دستگاه پرزحمت اعداد رومی به تدریج جای خود را به نمادهای اسلامی دادند . علامت های + و – را به کار برده ، مزایای سیستم اعشاری را که قبلا توسط مسلمین ابداع شده بود کم کم شناختند . در این دوره موفقیت های چشمگیر ریاضی دانان ایتالیایی ، تارتاگلیا ، کاردانو و فراری در بیان جواب های معادلات درجه دوم و سوم که تقریبا چهارصد سال جلوتر توسط خیام ابداع شده بود . موجب گسترش ریاضیات شد . و در قرن هفدهم هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال به وجود آمد ، در حالی که هندسه اقلیدسی هنوز مقام مهمی را برای خود حفظ کرده بود . در این تاریخ اروپاییان از اشکالاتی که توسط مسلمین به اصول هندسی اقلیدسی گرفته شده بود خبر نداشتند و اصولا در این دوره عقیده یونانیان برای اتکا به اصول در علوم و استنتاج منطقی یکباره طی قرن های هفدهم و هیجدهم تا اندازه زیادی نادیده گرفته شد . در قرن نوزدهم احتیاج ضروری با استحکام نتایج حاصل ، ومیل وافر به تجدید نظر در مبانی ریاضیات پیش آمد . به خصوص در این دوره مبانی ریاضیات حساب دیفرانسیل و انتگرال و مفهوم حد که اساس دانش مذکور است مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت . بنابر این ،

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره زندگي نامه كالين مكلورن

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره زندگي نامه كالين مكلورن

محصول * تحقیق درباره زندگي نامه كالين مكلورن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
تحقيق راجع به کالين مکلورن
مقدمه
عدد واژه اي است که بيشترين سهم را در علوم و دانش بشري بر عهده دارد و در آن کلمه اسرار بيشماري نهفته است و علم رياضيات که از منطق انکار ناپذيري برخوردار است بر پايه ي همين کلمه به وجود آمده است و تکامل يافته است.
امروزه عدد و شمارش از مرز گنجايش مغز بشر فراتر رفته است چنانکه در محاسبات فضايي به ناچار از توان استفاده مي کند و کامپيوترها هم از همان شيوه به وجود آمده و انسان را در اعماق راز اعداد فرو برده است. لازم به ذکر است که مبناي ذخيره سازي اطلاعات در حافظه ي هر کامپيوتري دو عدد 0 و 1 هستند.
سر آغاز اعداد((يک)) است و همين نخستين عدد اسرار بيشماري را در خود نهفته دارد و با تکامل انسان و نزول اديان الهي و پرورش عرفان از تمام آفرينش به عدد يک و به عبارت ديگر وحدت و توحيد تعبير مي کند و عجيب است که در خط فارسي و عربي نخستين حرف با نخستين عدد هم شکل است و همين مورد باعث شده که عدد يک و حرف الف نشان توحيد حضرت باريتعالي برگزيده شود و به همين ترتيب نکات بسيار ظريفي در ادبيات عرفان اسلامي پيدا شود.
دل گفت مرا علم لدني هوس است تعليمم کن اگر تو را دسترس است
گفتم که الف : گفت اگر هيچ مگوي در خانه اگر کس است يک حرف بس است
و نيز به نقل از حافظ:
نيست در لوح دلم جز الف قامت يار چه کنم حرف دگر ياد ندادم استاد و حال آنکه سخن از عرفان اسلامي در ميان آمد و به رمز اعداد اشارتي رفت بهتر است بگوئيم که در بنياد اصلي اسلام يعني قرآن کريم نيز بعد رياضي فراوان است و ذيلا اشاره خواهيم کرد که خداوند در قرآن آفرينش را بر مبناي اصول رياضي بيان فرموده است.
کلمه عدد در قرآن 6 بار ذکر شده است به اين صورت:
( سوره يونس آيه 5 – سوره الاسرا آيه 12 – سوره مومنون آيه 112 – سوره کهف آيه 11 0 سوره جن آيه 24 و نيز سوره جن آيه 28 )
در سوره ي جن آيه 28 مي خوانيم : ( و احصي کل شئ عددا ) يعني شمرده است همه چيز را بشمار
يعني اينکه آنچه آفريده شده بدون محاسبه نبوده و همه آنها روي حساب دقيق و منطق رياضي بوده است.
در آيه 12 سوره الاسرا مي خوانيم : ( شب و روز را دو نشان قرار داديم پس برانداختيم نشانه شب را و نشان روز را روشن گردانيديم تا از پروردگار خود فضلي بجوئيد و بدانيد که شمار سال و حسابش را و هر چيزي را تفصيلي مفصل قرار داديم.
اگر انسان عادي از تلسکوپ هاي رصدخانه اي بزرگ به فضا نگاه کند و حرکت سيارات را در نظر بگيرد بدون استثنا شگفت زده خواهد شد، چون خواهد ديد که ميليونها ستاره و سياره ي کوچک و بزرگ با سرعتي سرسام آور در حرکتند و هر لحظه به هم نزديک مي شوندو از کنار هم مي گذرند.
پس رياضيات و اصول آن در نظام آفرينش مدخليت تام دارد و اينکه رياضي دانان بزرگ جهان آفرينش را در فلسفه رياضي مولود يک محاسبه ي بي نظير مي دانند سخني به گزاف نگفته اند.
نگاهي به تاريخ رياضيات
رياضيات با شمارش آغاز مي شود. اين عاقلانه نيست که تصور کنيم شمارش اوليه همان رياضيات بوده است.
تنها از زماني مي توان علم رياضي را آغاز شده به حساب آورد که مدارکي از اعداد و شمارش باقي مانده باشد.
در بابيلونيا رياضيات از 2000 سال قبل از ميلاد مسيح شکل گرفته بود. قبل از اين يک سيستم علامت ها و نشانه ها در طي مدت زمان بسيار طولاني با پايه ي عددي 60 به وجود آمده بود. اين سيستم پديد آمدن اعداد بزرگ و اعداد کسري را ممکن مي کرد و در واقع اين پايه ريزي توسعه ي يک رياضي قدرتمندتر بود.
مشکلاتي که در مورد اعداد وجود داشت منجمله مسئله ي سه گانه هاي پيتاگوريان يعني حداقل از سال 1700 قبل از ميلاد مسيح مورد بررسي قرار گرفته بود. سيستم معادلات خطي در جهت فهم و درک مسائل عددي مورد مطالعه قرار گرفتند و اينها و امپالشان نهايتا منجر به شکل گيري جبر عددي شدند.
مسائل هندسي که مربوط به اشکال متشابه و سطوح و حجم ها مي شدند نيز مورد تحليل قرار گرفتند و مقدار عددي پي شکل گرفت.
پايه و اساس رياضيات بابيلوني ها را يوناني ها به ارث بردند و توسعه و رشدي که يوناني ها به آن دادند از سال حدود 450 قبل از ميلاد آغاز شد.
متناقض نماهاي زنوي الا منجر به شکل گيري نظريه ي عددي دموکراتوس شد. ارائه قانون هاي کلي ديگر اين واقعيت را آشکار کرد که آن سيستم عددي براي اندازه گيري تمام فواصل کافي نيست. اين بود که سيستمي جديد از اعداد متفاوت از قواعد و اصولي که قبلا وجود داشت شکل گرفت.

دانلود + ادامه مطلب