علوم پایه - فایلخون

تحقیق درباره شرح ثابتهاي عددي

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره شرح ثابتهاي عددي

محصول * تحقیق درباره شرح ثابتهاي عددي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
 
شرح ثابتهاي عددي :
جاوا رمز بكار مي برد تا در نهايت مشخص كند كه ارزش يك ديتا بايد در طول اجراي برنامه كاربردي ثابت باقي بماند . ادامه دادن قراردادهاي مثل زير ناميده مي شود .
براي نشان دادن تايپ ديتا با يك پيشوند حرف كوچك شروع كنيد .
براي بقيه اسم همه حرف بزرگ را استفاده كنيد .
براي تسهيل خواندن اسم كلمه ها را با خط كشيدن (Underline) زير آن متمايز كنيد .
كلمات كليدي نهايي را قبل از تايپ ديتا قرار دهيد . شما بايد ارزشي را براي مقدار ثابت تعيين كنيد . مقداري كه در حين انجام برنامه تغيير پيدا نكند .
مثالهاي بالا يك مقدار ثابت را براي زمينه عددي صحيح و يكي را براي float نشان مي دهد . شما مي توانيد ثابتهاي هر تايپ ديتا را بوجود بياوريد فقط بايد اطمينان حاصل كنيد تمام حروف در ثابت و تايپ ديتا مشابه باشد . حرف f يك حرف float را بوجود مي آورد . براي ارائه يك ثابت بلند مي توان از L با دو حرف استفاده كرد .
طبقه بندي هاي تايپ ديتا :
جاوا از طريق شامل شدن طبقه بنديهاي براي كار كردن ديتا بر روي تايپ هاي ديتاي اوليه توسعه مي يابد . هرطبقه بندي ديتا روشهايي براي كمك به كاربرد ديتا دارد .
يكي از سودمندترين طبقه‌بندي‌ها پشت سرهم آوردن طبقه است . شما در تايپ هاي اوليه ديتا مي بينيد كه جاوا يك تايپ نصفه دارد . اما يك تايپ نصفه تغيير پذير مي تواند فقط يك حرف را بگيرد . بطور معمول شما چندين حرف را نياز داريد ذخيره كنيد مثل نگه داشتن يك اسم .
نشان دادن موضوعهاي مرتب با استفاده از فرصتهاي مشابه براي تايپهاي ديتاي اوليه :
طبقه بنديهاي عددي «راپر» (wrapper)
همچنين طبقه بنديهاي براي نگه داشتن داده هاي شماره كافي وجود دارد .
گاهي اين طبقه بندي ها به طبقه بندهاي راپر بر مي گردند . چون آنها يك تايپ ديتاي اوليه مي گيرند و آنرا با كارايي بيشتر ارائه مي كنند . جدول 3-2 چندتا از طبقه بندي هاي «راپر» (پوشش) را نشان مي دهد .
هنگام نشان دادن موضوعهاي طبقه بندي راپر از فرصت براي نشان دادن موضوعهايي استفاده كنيد .
طبقه بنديهاي float يك راپر (پوشش) براي تايپ اوليه float و Boolean براي boolean اوليه مي باشد اگر شما بخاطر بياوريد كه جاوا يك حالت حساس است تفاوت را درخواهيد يافت . تايپ هاي اوليه ديتا تماماً با حرف كوچكند اما طبقه بنديها با يك حرف بزرگ شروع مي شوند .
بعداً شما فرصتهاي استفاده از طبقه بنديهاي راپر (wrapper) را در مقابل تايپ‌هاي اوليه ديتا در خواهيد يافت و كارايي را كه متدهاي طبقه بندي تهيه كرده است آن هنگام كه نياز شود .
بطور مثال طبقه بندي هاي (كلاسه هاي) راپر (wrapper) متدهايي دارند كه داده را از يك تايپ ديتا به ديگري تغيير مي دهند . شما در بخش 4 از اين مزيت بهره خواهيد برد .
تفاوت عمده اي بين اثرات نشان دادن موضوعات طبقه بندي هاي راپر و متغيرهاي تايپ هاي ديتايي واقعي وجود دارد . هنگامي كه شما يك متغير تايپ هاي ديتايي واقعي را نشان مي دهيد شما حافظه را به متغير اختصاص مي دهيد : متغيرها واقعاً وجود دارند با اين حال وقتي كه شما يك موضوع تايپ طبقه بندي را نشان مي دهيد شما به موضوع يك نام داده ايد . با اين حال هنوز موضوع وجود ندارد شما بايد يك كلمه كليدي جديد را براي راه‌اندازي قوي موضوع بكار ببريد .
دامنه و عمر متغير :
هنگامي كه شما متغيرها و ثابت ها را نشان مي دهيد مي توانيد عمل آنها را انتخاب كنيد . محل قرار گرفتن تعيين مي كند كه كجاها متغيرها و ثابت ها مي‌توانند استفاده شوند (جايي كه در دسترس هستند) «دامنه» ناميده مي‌شوند. همچنين محل اعلام «عمر مفيد» ثابت يا متغير را مشخص مي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره طبيعت روشهاي آماري

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره طبيعت روشهاي آماري

محصول * تحقیق درباره طبيعت روشهاي آماري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
طبيعت روشهاي آماري
در ذهن عمومي روشهاي آماري عبارت از جداولي است كه با اعداد سروكار دارند.بدين ترتيب روشهايي كه در جمع آوري و تجزيه و تحليل اعداد تجاري يا مبادلات دولتي بكار ميرود مربوط به رشته آمار ميشود.در هرحال اين تعريف كلي چندان مفيد بنظر نميرسد.از اين جهت لازم است قبل از اينكه روشهاي مذكور را بتوان بدرستي روشهاي آماري ناميد.طبيعت اعداد و علل مطالعه آنها را مشخص ومحدود نمود.
روشهاي آماري با اعدادي سروكار دارند كه با اندازه گيري يا شمارش مشاهدات از منبعي بدست آمده اند. بعنوان مثال،بمنظورمطالعه مخارج خدمات پزشكي يك شهر ميتوان درصد محدودي ازساكنين شهررا انتخاب كرد و درمورد مخارج پزشكيشان سؤالاتي نمود.و يا در بررسي نظرات مردم دربارة يك موضوع عمومي كه قراراست در كنگره مورد بحث قرارگيرد،تعدادي از رأي دهندگان در سراسر مملكت انتخاب خواهند شد و سؤالاتي دربارة موضوع مذكور عنوان مي شود.
به منظور تجزيه و تحليل جامعه مورد مطالعه،نمونه اي را مناسب با هدف به نحوي كه اخيرا ذكرگرديد آماردانان انتخاب مي نمايند. بدين معنا كه نتايج نمونهاي انتخاب شده را جهت تمام شهر تعميم داده مي شود.بطور مشابه ، هدف از سؤال كردن از درصد محدودي از رأي دهندگان دربارة يك موضوع عمومي عبارت است از تعيين تقريبي نظرات تمام رأي دهندگان دربارة آن موضوع است.
مجموعه مشاهداتي كه بمنظور بدست آوردن اطلاعاتي از يك منبع مشاهدات انتخاب مي شود «نمونه» نامند و آن منبع مشاهدات را «جامعه» گويند.با توجه به توضيحات داده شده «روشهاي آماري به روشهاي تجزيه وتحليل در موردجوامع با استفاده از نمونه ها اطلاق مي شود.» كلمه آمار اغلب به جاي روشهاي آماري بكار مي رود.
آن قسمت از روشهاي آماري كه به جمع آوري و خلاصه كردن اطلاعات مربوط مي شود معمولا «آمارتوضيحي» ناميده مي شود.و آن قسمت مربوط به تجزيه وتحليل و تفسيرنتايج اعداد و ارقام را « آمار توضيحي» ناميده ميشود و آن قسمت مربوط به تجزيه و تحليل و تفسير نتايج اعداد و ارقام را «آمار تفسيري» گويند.از آنجايي كه هدف نهايي تفسيركردن نتايج كه همان تجزيه و تحليل اعداد است مي باشد قسمت توصيفي مي بايست بصورت قسمت ابتدايي در نظر گرفته شود.به ميزان قابل توجهي در چهل سال اخير از روشهاي آماري در كليه علوم وفنون بخصوص درعلوم بيولوژي و علوم اجتماعي استفاده شده است .
با وجود اينكه روشهاي مهم نسبتا ساده اند و كاربرد آنها در رشته هاي مختلف يكسان هستند ولي مع الوصف به علت توجه فراوان روشهاي آماري به سرعت توسعه نمود و به پيچيدگي و تنوع آن افزوده گرديد.
توزيع احتمالات
توزيع فراواني نمونه عبارت از تخميني از توزيع فراواني جامعه مورد نظر است . درصورتي كه تعداد نمونه زياد باشد، ميتوانيم چنين انتظار داشته باشيم كه توزيع فراواني نمونه تقريب خوبي از توزيع فراواني جامعه مورد نظر است. مثلا در مطالعة وزن دانشجويان ساكن خوابگاه، اگرتعداد دانشجويان در خوابگاه 800 نفر باشد و ما400 دانشجو را انتخاب كرده باشيم، ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه توزيع فراواني جامعه خيلي شبيه يكديگر باشند .
تعداد نمونه در مسايل آماري غالبا آنقدر كافي نيست كه توزيع جامعه را با دقت كافي مشخص سازد. مع الوصف با اطلاعات حاصله از نمونه بعلاوه اطلاعاتي كه از منابع ديگر جمع آوري مي شود، شكل عمومي توزيع جامعه قابل پيش بيني است. توزيع احتمالات عبارت از مدل رياضي است براي توزيع واقعي يك فراواني مورد نظر است.
تجزيه واريانس
بدون شك يكي از مسايلي كه اغلب در كارهاي آماري با آن برخورد مي شود موضوع آزمون تفاوت نمونه است كه آيا از نظر آماري تفاوت دو نمونه نسبت به صفتي معنادار است يا خير؟ اين مساله با آزمون تساوي ميانگين دو جامعه يا تساوي نسبت در دو جامعه مطرح و حل مي شود.
دليل اينكه اين قبيل مسائل اغلب اتفاق مي افتد اين است كه پژوهشگران اكثرا آزمايشي را طرح مي كنندكه هدفشان مقايسه يك روش جديد است با يك روش معمولي.
مثلا ممكن است معلمي معتقد باشد روشي كه جهت زبانهاي خارجي پيدا كرد، بهتر از روش متداول است كه در گروه زبان تدريس مي گردد، و يا يك نفر شيميدان ممكنست يك نوع پلاستيك جديدي كشف كرده باشد كه از آن پلاستيكي كه در كارخانه اش ساخته مي شود مرغوبتر باشد. در هر يك از دو حالت نحوه آزمايش به اين ترتيب مطرح مي گردد كه آزموني انجام شود كه معلوم گردد روش جديد و پلاستيك جديد در واقع از روش قبلي يا پلاستيك قبلي بهتر است يا خير .
در هر حال، مقايساتي كه اغلب اتفاق مي افتد شامل چندين روش يا چندين نوع محصول مي باشد به جاي مقايسه دو نوع .مثلا يك كارخانه كيك سازي با تغيير دادن مقاديرتشكيل دهنده كيك، شش نوع كيك توليد ميكندو مي خواهد از نظر كيفيت آنها را مقايسه نمايد. در اينگونه مسائل كار صحيحي نيست كه در هر دفعه دو نوع كيك مقايسه شوند. درمسأله اخيركه تعداد نمونه شش مي باشد در نتيجه تعداد مقايسات برابر با پانزده دفعه خواهد شد. از طرف ديگر احتمال در آزمون يك تفاوت با احتمال چند آزمون كه توأما انجام شود يكسان نخواهد بود. يكي ديگراز معايب مقايسه دو نمونه در هر دفعه ممكن است منجر به طرح آزمايشات نامطلوب شد كه دقيقا به هدف اصلي نايل نگرديد.مثلا كارخانه سازنده كيك ممكن است فقط يك عامل را درهرزمان تغيير دهد و در هر دفعه در مقايسه دو كيك نوع بهتر را انتخاب نمايد و در اين صورت ممكن است يك نوع كيك بهتر را فراموش نمايد ولي اگرچند عامل موثر در مخلوط كيك را تغيير دهد و سپس كليه كيكها را توأما بررسي نمايد احتمال نرسيدن به هدف اصلي از بين خواهد رفت.
با توجه به مطالب ذكرشده به منظورحل مسائل چند متغيره به نظر ميرسد كه احتياج به روش جديدي است. يكي از اين روشها جهت حل مسائلي كه داراي چند متغيرپيوسته اند بنام «تجزيه واريانس» ميباشد.عبارت تجزيه واريانس را معمولا با علامت اختصاري “ANOVA” نشان ميدهند. همان طوريكه از اسم مذكور برمي آيد تجزيه واريانس روشي است كه واريانس نمونه را به عوامل مفيدي تجزيه مي نمايد. تجزيه واريانس جهت حل مسائل متنوع عنوان ميشود مثلا يكي از كاربردهاي آن در طبقه بندي يك متغيره وكاربرد ديگر آن در طبقه بندي دو متغيره است.
روشهاي غير پارامتري
در آزمون هايي چون مقدار µ شرط نرمال بودن توزيع جامعه و يا در آزمون πشرط دو جمله اي بودن توزيع جامعه از مفروضات الزامي بوده است. درحاليكه در توزيع X 2 براي مقايسه فراواني مشاهدات با فراواني كه انتظار مي رود به هيچگونه مفروضاتي نياز نيست. در روشهاي غيرپارامتري هر گونه اطلاعي از نوع توزيع جامعه، غالبا فراواني مورد انتظار محاسبه ميگردد. بطور مثال در بررسي مستقل بودن دو متغيردرمسأله جدول توافقي اطلاع از نوع توزيع دو متغيير ضرورتي ندارد.
بطورخلاصه در شرايطي كه هيچگونه اطلاعي از توزيع متغير در اختيار نيست و يا احتياجي به دانستن نوع متغير نمي باشد، از روشهاي غيرپارامتري استفاده ميشود. زيرا در روشهاي غيرپارامتري مقدار پارامتر از جامعه اي كه توزيع آن مشخص نگرديده مورد آزمون قرار ميگيرد. در حاليكه در سايرروشها نوع توزيع جامعه معلوم است و بديهي است كه اگر نوع توزيع پارامتر جامعه مشخص باشد بهتر است از روشهاي استاندارد آماري استفاده گردد. چون در چنين شرايطي اگر بتوان روشهاي غيرپارامتري را بكار گرفت بدون شك نتيجه حاصله به خوبي نتيجه حاصله از روشهاي استاندارد را نخواهد داشت. بنابراين تنها در شرايطي از روشهاي غيرپارامتري بايستي استفاده نمود كه بكار بردن روشهاي استاندارد مجاز نباشد. روشهاي غيرپارامتري قادرند علاوه بر مسائل حل شده توسط روشهايي چون آزمون مقدارµ و يا آزمون π، مسائل جديد ديگر را نيز حل كنند.
آمار پارامتري و ناپارامتري
آنهايي كه با آماره آشنا هستند مي دانند كه معمولا با معلوم بودن نوع توزيع احتمال يك متغيير تصادفي، دربارة يك يا چند پارامتر مجهول بر اساس يك نمونه تصادفي استنباط آماري انجام ميگيرد مثلا فرض مي كنيم كه وزن يك نوزاد متغير تصادفي نرمال باشد و بخواهيم ميانه اين متغير را يعني پارامتري كه وزن 50 درصد از نوزادان كه از هستند بر آورد كنيم چون در توزيع نرمال ميانه برابرند در نتيجه مدل نمونه ، هم برآورد ميانگين و هم برآورد ميانه ميباشد اينجا برآورديابي با دانستن نوع توزيع اجرا ميشود از اينرو اين شاخه از آمار را«آمار وابسته به توزيع» يا در اصطلاح «آمار پارامتري» ميگويند. حال فرض كنيد كه توزيع احتمال وزن نوزاد مجهول باشد بخواهيم ميانه را

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره طول كمان

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره طول كمان

محصول * تحقیق درباره طول كمان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
طول كمان، مساحت و تابع Arcsine
-مجله رياضيات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106
-توصيف هندسي مقاله ها جبري يك محرك اصلي براي حساب ديفرانسيل وانتگرال مقدماتي ايجادمي كند.
عناوين حساب ديفرانسيل وانتگرال بوسيله هندسه تحليلي در بسياري از متن هاي مقدمه
وابستگي به شروع هاي عكس دار در گسترش انتگرال معين و مشقق اشاره مي كند.
در حالي كه فاكتورهاي هندسي ، بسياري از نمادهاي توابع مثلثاتي ومشتق هاي آنها را كنترل كننده يك راه حل تقريبا جامع براي روشهاي جبري را معرفي و مطالعه توابع مثلثاتي معكوس وجود دارد اين نتكه نشان مي دهد چطور مفاهيم جبري در تعاريف انتگرال معين، مثلثاتي ومشتق هاي آنها در بحث تطابق توابع معكوس ممكن است ادامه پيدا كند. مرجع در رابطه با اين مفاهيم جبري نسبت به توسعه نظريه بيضي و روش الوار(Eluer) در كشف قضيه هاي ضميمه جبري را سينوسهاي دايره اي هذلولي و lemniscare ايجاد خواهد شد.
حساب ديفرانسيل وانتگرال نمونه در مقابل arcsine بعنوان طول كمان با در نظر گرفتن ]1[ و ] 3[ بعنوان نمونه هايمان، يادآوري مي كنيم كه در كتاب جديد درسي استاندارد، بعد از آنكه انتگرال معين تعريف شده است . كاربردهايي شامل مساحت بين دو منحني وفرمول طول كمان مي شود از آنجائيكه تكنيك هاي انتگرال گيري كمي در دسترس مي باشد. مشكلات طول كمان به كمان هاي باريك y=f(x) تا حدي كه انتگرال بطور خاصي ساده باشد وگاهگاهي توجيه يك نويسنده براي نبود كاربردهاي مناسب پيشنهادي شود.(ببنيد ]3[ صفحه 429)
بعد از مقوله توابع مثلثاتي مروري از اندازه گيري راديان بطوريكه طول كمان از نقطه (0و1) روي دايره واحد اندازه گيري مي شود. Cosine , sine يك عدد حقيقي بعنوان مختصات sineو cos يك عدد حقيقي بعنوان مختصات نقطه (x,y) روي دايره واحد راديان هاي از (0و1) (شكل 1 را ببنيد) سپس خصوصيات sine و cos از تشابهات دايره و ديگر توابع مثلثاتي كه در اصطلاح هاي cosin ,sine تعريف مي شود ناشي مي شود. مشتق هاي cosine ,sine بعنوان نتايج 1(sin)/= ايجادمي شود. اين حد از طريق برابر گرفتن طول كمان در امتداد لبه دايره واحد با مساحت بخشي كه بوسيله كمان ( در شكل 2و 2= مساحت AOB) وسپس قراردادن اين مساحت مابين دو ناحيه مثلث شكل برقرار مي گردد.
بعد از مطالعه حساب ديفرانسيل وانتگرال توابع مثلثاتي (f(x)) مطابق توابع معكوس ( از طريق معكوس گرافهاي كه مي شود
همچنين ساخت انتخابهاي قرادادي براي مقادير اصلي ]6[ را ببينيد صفحات 295-6) وسپس محاسبه از يكتا بودن جستجوي ميشود.
شكل 2 شكل 1
شكل 4 شكل 3
در مقابل استخراج كردن تعاريف وخصوصيات توابع معكوس تابعarcsine در يك روش بيشتر هندسي ميتواند بدست آيد.از آنجائيكه sin بعنوان مختصات y از نقطه اي روي دايره واحد تعريف شود طول يك كمان بعد از (0و1) يك سوال هندسي براي وارونه كردن اين تابع خواهد پرسيد
مختصات دوم نقطه داده شده y مي باشد طول كمان از كجا مي آيد؟
دو جواب كوچك براي اين سوال وجود دارد. (شكل 3 را ببنيد) وسپس هر كدام با ضرب در 2 بيشتر جدا مي شوند مقدار اصلي تابع sin معكوس ممكن است بطور طبيعي بعنوان كمترين فاصله از نقطه تعيين شده و(0و1) ومعرفي شود كه اين عملي خواهد شد و اين طول كمان ممكن است طول كمان y ناميده و نوشته شود يا sine معكوس y ناميده و نوشته شود.از علامت براي يادآوري اين بحث استفاده خواهيم كرد بنابراين تابع arcsine شامل جايي كه ميباشد.
از آنجائيكه arcsin(y) يك طول كمان است. فرمول طول كمان مي تواند براي از t=y تا t=0 (شكل ها را ببنيد) براي فهميدن اينكه
 
بكار رود وسپس بوسيله نظريه بنيادي حساب ديفرانسيل وانتگرال به اين صورت ادامه پيدا مي كند كه
 
از آنجاييكه وهمچنين يك مثال ساده از يك انتگرال نادرست داريم:
 
در ty معكوس، استدلالي مشابه، يك تابع arctangent توليد مي كند arctg(w)=

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره طول كمان، مساحت و تابع Arcsine

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره طول كمان، مساحت و تابع Arcsine

محصول * تحقیق درباره طول كمان، مساحت و تابع Arcsine * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
طول كمان، مساحت و تابع Arcsine
-مجله رياضيات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106
-توصيف هندسي مقاله ها جبري يك محرك اصلي براي حساب ديفرانسيل وانتگرال مقدماتي ايجادمي كند.
عناوين حساب ديفرانسيل وانتگرال بوسيله هندسه تحليلي در بسياري از متن هاي مقدمه
وابستگي به شروع هاي عكس دار در گسترش انتگرال معين و مشقق اشاره مي كند.
در حالي كه فاكتورهاي هندسي ، بسياري از نمادهاي توابع مثلثاتي ومشتق هاي آنها را كنترل كننده يك راه حل تقريبا جامع براي روشهاي جبري را معرفي و مطالعه توابع مثلثاتي معكوس وجود دارد اين نتكه نشان مي دهد چطور مفاهيم جبري در تعاريف انتگرال معين، مثلثاتي ومشتق هاي آنها در بحث تطابق توابع معكوس ممكن است ادامه پيدا كند. مرجع در رابطه با اين مفاهيم جبري نسبت به توسعه نظريه بيضي و روش الوار(Eluer) در كشف قضيه هاي ضميمه جبري را سينوسهاي دايره اي هدلولي و lemniscare ايجاد خواهد شد.
حساب ديفرانسيل وانتگرال نمونه در مقابل arcsine بعنوان طول كمان با در نظر گرفتن ]1[ و ] 3[ بعنوان نمونه هايمان، يادآوري مي كنيم كه در كتاب جديد درسي استاندارد، بعد از آنكه انتگرال معين تعريف شده است . كاربردهايي شامل مساحت بين دو منحني وفرمول طول كمان مي شود از آنجائيكه تكنيك هاي انتگرال گيري كمي در دسترس مي باشد. مشكلات طول كمان به كمان هاي باريك y=f(x) تا حدي كه انتگرال بطور خاصي ساده باشد وگاهگاهي توجيه يك نويسنده براي نبود كاربردهاي مناسب پيشنهادي شود.(ببنيد ]3[ صفحه 429)
بعد از مقوله توابع مثلثاتي مروري از اندازه گيري راديان بطوريكه طول كمان از نقطه (0و1) روي دايره واحد اندازه گيري مي شود. Cosine , sine يك عدد حقيقي بعنوان مختصات sineو cos يك عدد حقيقي بعنوان مختصات نقطه (x,y) روي دايره واحد راديان هاي از (0و1) (شكل 1 را ببنيد) سپس خصوصيات sine و cos از تشابهات دايره و ديگر توابع مثلثاتي كه در اصطلاح هاي cosin ,sine تعريف مي شود ناشي مي شود. مشتق هاي cosine ,sine بعنوان نتايج 1(sin)/= ايجادمي شود. اين حد از طريق برابر گرفتن طول كمان در امتداد لبه دايره واحد با مساحت بخشي كه بوسيله كمان ( در شكل 2و 2= مساحت Aos) وسپس قراردادن اين مساحت مابين دو ناحيه مثلث شكل برقرار مي گردد.
بعد از مطالعه حساب ديفرانسيل وانتگرال توابع مثلثاتي (f(x)) مطابق توابع معكوس ( از طريق معكوس گرافهاي كه مي شود
همچنين ساخت انتخابهاي قرادادي براي مقادير اصلي ]6[ را ببينيد صفحات 295-6) وسپس محاسبه از يكتا بودن جستجوي ميشود.
شكل 2 شكل 1
شكل 4 شكل 3
در مقابل استخراج كردن تعاريف وخصوصيات توابع معكوس تابعarcsine در يك روش بيشتر هندسي ميتواند بدست آيد.از آنجائيكه sin بعنوان مختصات y از نقطه اي روي دايره واحد تعريف شود طول يك كمان بعد از (0و1) يك سوال هندسي براي وارونه كردن اين تابع خواهد پرسيد
مختصات دوم نقطه داده شده y مي باشد طول كمان از كجا مي آيد؟
دو جواب كوچك براي اين سوال وجود دارد. (شكل 3 را ببنيد) وسپس هر كدام با ضرب در 2 بيشتر جدا مي شوند مقدار اصلي تابع sin معكوس ممكن است بطور طبيعي بعنوان كمترين فاصله از نقطه تعيين شده و(0و1) ومعرفي شود كه اين عملي خواهد شد و اين طول كمان ممكن است طول كمان y ناميده و نوشته شود يا sine معكوس y ناميده و نوشته شود.از علامت براي يادآوري اين بحث استفاده خواهيم كرد بنابراين تابع arcsine شامل جايي كه ميباشد.
از آنجائيكه arcsin(y) يك طول كمان است. فرمول طول كمان مي تواند براي از t=y تا t=0 (شكل ها را ببنيد) براي فهميدن اينكه
 
بكار رود وسپس بوسيله نظريه بنيادي حساب ديفرانسيل وانتگرال به اين صورت ادامه پيدا مي كند كه
 
از آنجاييكه وهمچنين يك مثال ساده از يك انتگرال نادرست داريم:
 
در ty معكوس، استدلالي مشابه، يك تابع arctangent توليد مي كند arctg(w)= بامقدار اصلي تا حدي كه arctan (w) فاصله اي درامتداددايره واحد از (0و1) تا نقطه (x,y) بوسيله از آنجاييكه مي توانيم y/x=w براي پيدا كردن حل كنيم از فرمول طول كمان (1) داريم

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ظهور ساختارهاي جبري

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره ظهور ساختارهاي جبري

محصول * تحقیق درباره ظهور ساختارهاي جبري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
ظهور ساختارهاي جبري
جمع وضرب معمول كه بر روي مجموعه اعداد صحيح مثبت انجام مي شود اعمال دوتايي اند كه داراي خواص زير مي باشند. مثلا اگر a,b,c معرف اعداد صحيح مثبت دلخواهي باشد داريم.
1)a+b=b+a موسوم به قانون جابجايي جمع
2)a×b=b×a قانون جابجايي ضرب
3)c+b +a=c+(b+a) قانون شركت پذيري جمع
4)(c×b×a= b×a قانون شركت پذيري جمع
5)(c×a)+(b×a)=(c +b)×a قانون توزيع پذيري ضرب نسبت به در اوائل قرن نوزدهم جبر صرفا حساب علامتي تلقي مي شد به عبارت ديگر به جاي كاركردن با اعداد معين به طريقي كه در حساب عمل مي شود، در جبر حروفي را كه معرف اين اعداد به كادمي مي جويم در اين صورت در اين صورت پنج عمل بالا در جبر بروي اعداد صحيح مثبت صادق اند ولي چون گزاره ها علامتي هستند اين خواص را ميتوان به عنوان خواص دستگاههاي عناصر ديگري كاملا متفاوت با اعداد نيز تلقي كرد به عبارت ديگر يك ساختار جبري مشترك پنج خاصيت اسامي وپيامدهاي آن به بسياري از دستگاهها متفاوت وابسته است لذا باچنين ديدگاهي جبر با حساب گسسته درارتباط است.
اين ديدگاه جديد در اوايل قرن نوزدهم با كار جورج پيكاك فارغ التحصيل ومعلم كمبريج وسرپرست كليساي ايلي پديدر شد وي با مقايسه جبر با اصول اقليدس توانست براي خود عنوان اقليدس جبر را كسب نمايد او بين جبر نمايدي وجبر حسابي تمايز قائل شد بدين ترتيب كه تفريق در جبر نمادي با تفريق در جبر حسابي متفاوت است از اين جهت كه در اولي اين عمل همواره انجام پذير است ولي در دومي مثلا در تفريق a-b بايد داشته باشيم a>b توجيه تعميم اين قواعد جبر حسابي براي جبرنمادي توسط پيكاك اصل تداوم صورتهاي معادل ناميده شد. جبر نمادي پيكاك يك جبر حسابي عام است كه اعمال ان تا وقتي كه درجبر بطور مشترك پيش مي روند توسط اعمال جبر حسابي تعيين مي شوند ودر ساير موارد بر طبق اصل تداوم صورتهاي معادل معين مي گردند بعنوان مثال در نظريه نمادها اگر a يك عدد گوياي مثبت و nعددي صحيح ومثبت باشد آنگاه an حاصلضرب n باد a درخود است از اين تعريف نتيجه مي شود كه به ازاي هر دو عدد صحيح مثبت مانند m و n ، بنابر اصل تداوم صورتهاي معادل پيكاك پذيرفت كه در جبر نمادي ماهيت پايه يا نمادهاي n,m هر چه باشند داريم در اوايل قرن نوزدهم قابل تصور نبود كه جبري متفاوت با جبر معمولي حساب موجود باشد مثلا كوشش براي ساختن جبر سازگاري كه در آن قانون جابجايي ضرب برقرار نباشد نه تنها احتمالا در آن زمان به ذهن كسي نمي رسيد بلكه حتي اگر هم به ذهن كسي خطور مي كرد مطمئنا به عنوان فكر كاملا مسخره اي دورافكنده مي شد با همه اينها چگونه مي شد احتمالا جبري منطقي داشت كه در آن b×a مساوي a×bنباشد درباره جبر احساس چنين بود تا آنكه در سال 1843 ويليام اوائل هميلتن بنابر ملاحضاتي در فيزيك مجبور به اختراع جبري شد كه در آن قانون جابجايي ضرب برقرار نيست. ازلحاظ رياضيدانان عصر وي يك عدد مختلط عددي بود به شكل a+bi كه در آن a و b اعداد حقيقي بودند و جمع و ضرب اعداد مختلط با در نظر گرفتن a+bi بعنوان يك چند جمله اي خطي نسبت به گذاشتن به جاي i2 ، هر جا كه ظاهر مي شد، صورت مي گرفت. بدين طريق براي مجموعه رابطه (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+di) و براي ضرب:(a+bi)(c+di)=ac+adi+bci+bdi2=(ac-bd)+(ad+bc)I را داريم. اگر اين نتايج را بعنوان تعريف جمع وضرب زوجهاي اعداد مختلط برگزينيم دشوار نيست نشان دهيم كه جمع وضرب جابجايي وشركت پذير وضرب نسبت به جمع توزيع پذير. حال چون يك عدد مختلط مانند a+bi به طور كامل توسط دو عدد حقيقي b,a معين مي شود، اين فكر در هميلتن پيدا شد كه عدد مختلط را توسط زوج اعداد حقيقي مرتب اداره نمايش دهد.وي دو زوج از اين گونه اعدادمانند (c,d)(a,b) را برابر تعريف كرد اگر و فقط اگر b=d , a=c جمع وضرب چنين زوج اعدادي را وي به صورت (a,b)(c,d)=(ac-bd,ad+bc),(a,b)+(c,d)=(a+c+b+d) تعريف كرد اما با نتايج بالا مطابقت داشته باشد با اين تعريفها بسادگي ميتوان نشان داد كه جمع وضرب زوج اعداد حقيقي مرتب جابجايي و شركت پذيرند، وضرب نسبت به جمع توزيع پذير است. البته به شرطي كه بپذيرم اين قوانين براي جمع وضرب اعداد حقيقي برقرارند. بايد توجه كرد كه دستگاه اعداد حقيقي در دستگاه اعداد مختلط نشانده شده است منظور از اين بيان اين است كه اگر يك عدد حقيقي مانند r با زوج اعداد متناظر (r,0) يكي گرفته شود، آن گاه اين تناظر تحت عمل جمع و ضرب اعداد مختلط حفظ مي شود زيرا داريم (a,0)+(b,0)=(a+b,0)(b,0)=(ab,0) در عمل به جاي عدد مختلطي به شكل (r,0) مي توان متناظر حقيقي آن يعني r را قرار داد براي بدست آوردن شكل قبلي يك عدد مختلط از شكل هميلتني آن توجه ميكنيم كه هر عدد مختلط (a,b) را ميتوان به صورت
(a,b)=(a,0)+(0,b)=(a,0)+(b,0)(0,1)=a+bi
نوشته كه در آن (0,1) با نماد I نشان داده مي شود و (b,0),(a,0) با اعداد حقيقي b,a يكي گرفته مي شوند بالاخره ملاحظه ميكنيم كه :
i2=(0,1)(0,1)=(-1,0)=-1
دستگاه اعداد مختلط دستگاه اعداد بسيار مناسبي براي مطالعه بردارها و دوران در

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تئوري گراديان

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره تئوري گراديان

محصول * تحقیق درباره تئوري گراديان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
 
« بنام خدا »
تئوري گراديان:
از ميان تئوريهايي كه فصل مشترك را بصورت ناهمگن در نظر مي گيرند، تئوري گراديان توجه بسياري را بخود معطوف نموده است. بطوريكه در سالهاي اخير مقالات مختلفي در اين زمينه جهت پيش بيني كشش سطحي، اعم از مواد ساده و يا مخلوطها منتشر شده و محققين به قابليت پيش بيني دقيق و صحيح اين تئوري علي الخصوص در مقايسه با روشهاي مشابه صحه گذاشته اند.
در تئوري گراديان، قانون دوم ترموديناميك جهت پيش بيني اجزاء تشكيل دهنده فصل مشترك و كشش سطحي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر عبارتي براي تعريف تابع آنتروپي ها در يك سيستم غيرهمگن در نظر گرفته شود، مي توان آن را به انرژي آزاد هلمهرلتز با استفاده از رابطه A= U-TS مرتبط نمود. قانون دوم ترموديناميك بدين صورت نيز مي تواند بيان گردد: كه در يك سيستم بسته و همدما، انرژي آزاد هلمهرلتز در حالت تعادل به تعداد كمينه خود ميرسد.
اين اصل كمينه شدن انرژي هلمهرلتز منجر به بنا نهادن مبنايي جهت ارزيابي وجود و پايداري ريز ساختارهاي سيالات غيرهمگن مي گردد [1]. در تئوري گراديان انرژي آزاد هلمهرلتز حول حالت همگن بسط داده شده و آنگاه از جملات سوم به بعد اين سري صرف نظر مي گردد[2].
(1)
كه ni گراديان موضعي دانسيته جزء i را بيان مي كند. همانطور كه در رابطه (1) مشخص است در غياب پتانسيل خارجي، چگالي انرژي آزاد هلمهرلتز در واحد حجم) در يك سيال غيرهمگن مي تواند بصورت مجموعي از دو عبارت: انرژي آزاد هلمهرلتز سيال همگن f.(n) و يك عبارت تصحيح كننده كه تابعي از گراديان محلي دانسيته مي باشد، يبان گردد. ضرايب Cig كه اصطلاحاً پارامتر تاثير ناميده مي شوند حاوي اطلاعاتي در خصوص ساختار ملكولي فصل مشترك بوده و اساساً معين كننده پاسخ گراديان دانسيته به انحرافات موضعي پتانسيلهاي شيميايي از مقادير توده مي باشند. ‍[3]
اگر معيار حداقل انرژي گيبس بر روي رابطه (1) اعمال شود، دانسيته هاي تعادلي مي بايست در معادله زير كه اولر- لاكرانژ ناميده مي شود صدق كنند:
(2)
كه در رابطه (2) : نمايانگر پتانسيل ترموديناميكي بوده و بصورت بيان مي شود.
حال اگر يك فصل مشترك مسطح كه دو فاز توده را در يك سيال خالص از يكديگر جدا مي كند در نظر گرفته شود و مختصات آن بوسيله محور z كه محور بر فصل مشترك مي باشد بيان گردد. رابطه (2) بدين شكل در خواهد آمد:
فرمول 3
For I,j,k =1,2,…N
با فرض آنكه تابعيت دانسيته پارامتر تاثير قابل صرف نظر كردن مي باشد [5و4و2] رابطه ( 3) صورت ارائه خواهد شد:
فرمول 4
اگر رابطه (4) در عبارت ضرب شده و سپس از آن انتگرال گرفته شود، بدست خواهد آمد.
فرمول 5
در رابطه (5) بوده كه p فشار تعادلي مي باشد. شرايط مرزي اين معادله بصورت n=nl و n=nv
z(+ z(-
مي باشند كه nv و nl بترتيب دانسيته هاي تعادلي فازهاي بخار و مايع مي باشند.
كشش سطحسي با اين رابطه بيان مي شود:
فرمول 6
 
با حذف متغير z از رابطه ( 6) اين رابطه حاصل خواهد شد:
فرمول 7
همچنين پروفايل دانسيته در فصل مشترك نيز از طريق انتگرال گيري از رابطه اولر- لاگرانژ بدست مي آيد:
فرمول 8
zo و no مقادير مرجع بوده كه بصورت اختياري انتخاب مي شوند.
از روابط فوق الذكر كاملاً مشخص است كه با مشخص شدن وضعيت تعادلي فازهاي بخار و مايع ( VLE ) داده هاي مورد نياز تئوري گراديان تنها شامل دانسيته انرژي آزاد هلمهرلتز سيال همگن و پارامتر تاثير مي گردد. يك معادله حالت به تنهايي مي تواند از يك سو تعادل فازهاي مايع و بخار را مدل كند و از طرف ديگر دانسيته انرژي آزاد هلمهرلتز را مشخص نمايد. با داشتن يك معادله حالت و نيز روابط مربوط به پارامتر تاثير مي توان از تئوري گراديان بمنظور

دانلود + ادامه مطلب

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فیزیک 3 ریاضی و تجربی (جریان الکتریکی و جریان های مدار مستقیم )

دسته بندی: علوم پایه

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فیزیک 3 ریاضی و تجربی (جریان الکتریکی و جریان های مدار مستقیم )

محصول * پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فیزیک 3 ریاضی و تجربی (جریان الکتریکی و جریان های مدار مستقیم )* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پکیج کامل جزوه + ویدئوهای حل المسائل فصل سوم فیزیک 3 ریاضی و فصل دوم فیزیک 3 تجربی (جریان الکتریکی و جریان های مدار مستقیم)در بسته آموزشی حاضر کلیه پرسش ها و مسائل آخر فصل مبحث نامبرده در مدت زمان 155 دقیقه تدریس شده است. دانش آموزانی که قصد دارند مطالب حاضر را امتحان دهند یا قصد شرکت در کنکور سراسری رشته ریاضی را دارند می توانند از این بسته بهره فراوان ببرند. چرا که در حل مسائل و پرسش های حاضر نکات کنکوری مهم و ظریفی تدریس شده اند و مشابه این مسائل بارها در کنکور به صورت سوال تستی مطرح شده است.مزایای بسته آموزشی- تدریس جامع کلیه ی مطالب مربوط به عناوین نامبرده- ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری- استفاده از نمودار و تصاویر آموزشی و رنگی زیبا جهت بالا رفتن کیفیت آموزش- قابل پخش بودن ویدئوها با کامپیوتر ، لب تاب و تلویزیونویژگی های بسته آموزشی- تعداد پرسش ها: 12- تعداد مسائل: 15- زمان آموزش: 155 دقیقه- جزوه: 17 صفحه- حجم فایل اصلی: 190مگابایتقابل استفاده برایِ دروسِ- فیزیک پایه دهم- فیزیک سوم دبیرستان- فیزیک پایه دانشگاه (برای دانشجویان فیزیک و مهندسی)و برای داوطلبان کنکورویدئوها و جزوات طبقه بندی شده سایر فصل ها و سرفصل های درسی کتاب حاضر و دروس سایر مقاطع و رشته ها را می توانید از همین سایت دانلود کنید.در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی ، سوال درسی و غیردرسی ، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)

دانلود + ادامه مطلب

دانلودخواص آلومینیوم ( 1 )

دسته بندی: علوم پایه

دانلودخواص آلومینیوم ( 1 )

محصول * دانلودخواص آلومینیوم ( 1 ) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود خواص الومینیوم
فرمت فایل:ورد
تعدادصفحه:57
 پوشش آلومینیومی دادن Alcladding:
بطور كلی آلیاژهای آلومینیوم با استحكام زیاد از نظر خوردگی كم مقاومترین آنها محسوب می‌گردند. این مطلب بخصوص در مورد آلیاژهای حاوی درصدهای زیاد مس یا روی صادق است. از طرف دیگر مقاومت به خوردگی آلومینیوم خالص بسیار زیاد است. پوشش آلومینیومی دادن یكی از روشهای افزایش مقاومت خوردگی به یك آلیاژ با استحكام زیاد است. در این فرآیند یك لایه آلومینیوم خالص به سطح آلیاژ مورد نظر متصل شده و در نتیجه مجموعه حاصل خواص مورد نظر حاصل می‌شود. این روش مخصوصاً در محصولات ورقه‌ای مناسب است.
آندایزه كردن (آبكاری) Anodizing:
 در این روش از مقاومت زیاد در مقابل خوردگی لایه پوششی كه بلافاصله بر روی سطح آلومینیوم تازه بریده شده تشكیل می‌گردد استفاده می‌شود. همانگونه كه قبلاً ذكر گردید این لایه عامل مقاومت به خوردگی طبیعی این فلز است. آندایزه كردن در واقع یكنوع ضخیم كردن لایه اكسیدی به ضخامت تا چندین هزار برابر ضخامت لایه اكسید طبیعی است. نتیجه عمل، لایه‌ای است سخت با ضخامت حدود 5/25 میكرون بر تمام سطح آلومینیوم كه علاوه بر مقاومت به خوردگی در مقابل سایش نیز استحكام كافی دارد. آندایزه كردن یك روش الكتریكی است كه انواع مختلف آن اساساً از نظر محلولی كه فلز در آن مورد عمل قرار می‌گیرد و ضخامت لایه اكسیدی حاصل، فرق می‌نماید. از این طریقه پوشش دادن علاوه بر حفاظت سطحی گاهی به منظور تزئینی نیز استفاده می‌گردد اگر فلز آندایزه شده را با انواع رنگهای مختلف پوشش دهند رنگ حاصل تقریباً بصورت قسمتی از اكسید سطحی بدست می‌آید.
خواص آلومینیوم (2)
 پوشش سخت دادن Hard Coating:
یكی از فرآیندهای آندایزه كردن است كه به تدریج اهمیت پیدا می‌كند و آن را آندایزه كردن سخت یا پوشش سخت دادن می‌نامند. این فرآیند گرچه در اساس مشابه آندایزه كردن معمولی است ولی از چند نقطه نظر با آن تفاوت دارد. در پوشش سخت، محلول مورد استفاده اسید سولفوریك و درجه حرارت عمل پایین‌تر است. فرآیند بقدری ادامه می‌یابد كه لایه اكسیدی به ضخامتی تا حدود 5 برابر ضخامت آندایزه كردن معمولی برسد. لایه حاصل ممكن است به ضخامتی تا حدود 127 میكرون برسد كه پوسته‌ای بسیار سخت است. موارد استفاده یك چنین پوشش سخت و مقاوم سائیدگی بسیار وسیع است. عمر مفید قطعاتی چون چرخ دنده‌ها و پیستون هواپیما، لوله تفنگ، چرخ دنده‌های كامپیوتر، لبه‌های پره‌های هلیكوپتر و افشانك‌های پیستوله‌‌های پاشش فلزات را می‌توان به این طریق افزایش داد.
حفاظت كاتدی Cathodic Protection:
برخی از موارد مصرف دریایی آلومینیوم نیاز به یكنوع حفاظت متفاوت با حفاظتهای فوق‌الذكر دارد. در اینگونه موارد فلز در آب دریا غوطه‌ور می‌گردد، مانند بدنه پایین كشتی‌ها، كه به مقاومت خوردگی بیشتری نیازمند هستند. این روش حفاظت در مقابل خوردگی در لوله‌های آلومینیومی زیرزمینی مخصوصاً وقتی كه فلزات دیگری نیز در خاك وجود داشته باشد مورد

دانلود + ادامه مطلب

کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب 24 ص

دسته بندی: علوم پایه

کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب 24 ص

محصول * کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب 24 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب
نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند.
● فناوری‌نانولوله‌های کربنی
▪ غشاهای نانولوله‌‌ای
نانولوله‌های کربنی می‌توانند برای تشکیل غشاهایی با تخلخل نانومتری و دارای قابلیت جداسازی آلودگی‌ها، به طور یکنواخت هم‌راستا شوند. تخلخل‌های نانومتری نانولوله‌ها این فیلترها را از دیگر فناوری‌های فیلتراسیون بسیار انتخاب‌پذیرتر نموده است. همچنین نانولوله‌های کربنی دارای سطح ویژه بسیار بالا، نفوذپذیری زیاد و پایداری حرارتی و مکانیکی خوبی هستند. اگر چه چندین روش برای سنتز نانولوله‌های کربنی استفاده شده است، غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند به وسیله پوشش‌دهی یک ویفر سیلیکونی با نانوذرات فلزی به عنوان کاتالیست، که موجب رشد عمودی و فشردگی بسیار زیاد نانولوله‌های کربنی می‌شود، سنتز شوند و پس از آن برای افزایش پایداری، فضای بین‌ نانولوله‌های کربنی را با مواد سرامیکی پر نمود.
▪ حذف آلودگی‌ها
مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند تقریباً همه انواع آلودگی‌های آب را حذف کنند؛ این آلودگی شامل باکتری، ویروس، ترکیبات آلی و تیرگی است. همچنین این غشاها نویدی برای فرایند نمک‌زدایی و گزینه‌ای برای غشاهای اسمز معکوس هستند.
▪ مقدار تصفیه آب
اگر چه تخلخل نانولوله‌های کربنی به طور قابل توجهی کوچک است، غشاهای نانولوله‌ای نشان داده‌اند که به خاطر سطح داخلی صاف نانولوله‌ها، شدت جریان بیشتر یا یکسانی نسبت به تخلخل‌های بسیار بزرگ‌تر دارند.
▪ هزینه
با توسعه روش‌های جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولوله‌های کربنی، هزینه تولید غشاهای نانولوله‌‌ای به طور پیوسته کاهش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی‌ برخی منابع، به دلیل کاهش قیمت نانولوله‌های کربنی، غشاهای نانولوله‌ای بسیار ارزان‌تر از سایر غشاهای فیلتراسیون، غشاهای اسمز معکسوس، سرامیک و غشاهای پلیمری خواهد شد. از آن جا که نانولوله‌های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می‌دهند، فشار مورد نیاز برای انتقال آب نسبت به فرایند نمک‌زدایی با اسمز معکوس، کاهش می‌یابد و به دلیل این ذخیره انرژی، نمک‌زدایی با استفاده از فیلترهای نانولوله‌ای بسیار ارزان‌تر از اسمز معکوس خواهد بود. انتظار می‌رود غشاهای نانولوله‌ای بسیار بادوام‌تر از غشاهای متداول باشند و استفاده مجدد از آنها بازدهی فیلتراسیون را کاهش ندهد.
▪ روش مصرف
غشاهای نانولوله‌ای می‌توانند در گزینه‌های مشابهی به عنوان غشاهای میکروفیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون استفاده شوند. مطالعات نشان می‌دهد که این مواد بادوام و در برابر گرما مقاومند و تمیز کردن و استفاده مجدد از آنها ساده است و با استفاده از فرایند اولتراسونیک و اتوکلاو درC ْ۱۲۱ در مدت ۳۰ دقیقه تمیز می‌شوند.
▪ توضیحات تکمیلی
انتظار می‌رود در پنج الی ده سال آینده، شاهد ورود غشاهای نانولوله‌ای نمک‌زا به بازار باشیم. اخیراً محققان برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با افزایش مقیاس فناوری، فعالیت‌های تازه‌ای را مدنظر قرار داده‌اند.
● نانوغربال‌ها
آزمایشگاه‌های سلدن (Seldon)، چندین طرح مبتنی بر فیلترهای نانوغربال را توسعه داده‌اند. نانوغربال از نانولوله‌های کربنی جفت‌ شده با یکدیگر تشکیل می‌شود که روی یک زیرلایه متخلخل و منعطف قرار گرفته‌اند. و می‌توان برای تشکیل فیلترهای شبه‌کاغذی، آنها را روی یک زیرلایه صاف و یا لوله‌ای قرار داد، با این کار توانایی پیچیده شده شدن به اطراف هر ساختار استوانه‌ای متداول و یا هر ساختار دیگری را به دست می‌آورند، همچنین برای افزایش سطح فیلتر می‌توان نانوغربال‌های مسطح را تا زد. اخیراً در آزمایشگاه‌های مذکور چندین نمونه فیلتر قابل حمل مبتنی بر این فناوری، برای خالص‌سازی آب ساخته شده‌اند؛ این فیلترها در اندازه قلم بوده و تحت عنوان ابزارهای فیلتراسیون نی‌مانند به نام water stick معروف هستند.
▪ حذف آلودگی‌ها
از نانوغربال‌ها می‌توان در حذف گستره وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی و یا مواد زیستی استفاده کرد. این فیلتر می‌تواند از چندین لایه نانولوله‌ کربنی ساخته شود که هر لایه قابلیت حذف نوع متفاوتی از ترکیبات را دارد. نانوغربال‌های مورد استفاده در Water stick توانایی حذف بیش از ۹۹/۹۹ درصد از باکتری‌ها، ویروس‌ها، کیست‌ها، میکروب‌ها، کپک‌ها، انگل‌ها، و همچنین کاهش قابل توجه آرسنیک و سرب را دارند. نانوغربال‌های چند عملکردی نیز مانند ترکیبات معدنی اعم از فلزات سنگین، کودها، فاضلاب‌های صنعتی و دیگر مواد می‌توانند ترکیبات آلی از قبیل Pesticideها و herbicideها را حذف نمایند. همچنین می‌توان فیلتر را با یک لایه ضدباکتری برای جلوگیری از تشکیل فیلم بیولوژیکی

دانلود + ادامه مطلب

کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص

دسته بندی: علوم پایه

کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص

محصول * کاربرد کالریمتری در شیمی 12 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
کاربرد کالریمتری در شیمی
کالری‌سنجی یا کالریمتری (به انگلیسی: Calorimetry) یکی از روش‌های آزمایشگاهی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد. در این روش با تعیین مقدار گرمای انتقال یافته از سامانه به محیط یا برعکس ویژگی‌های دیگر مواد را تعیین می‌کنند. از جمله کاربردهای کالری‌سنجی در تعیین ظرفیت گرمایی ویژه دمای گذار فاز تغییرات آنتالپی برای مواد معدنی و یا آلی از جمله پلیمرها می باشد.
دستگاهی کالریمتر:
است که برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده می شود. ریشه واژه کالریمتر لغت لاتین کالر به معنی گرماست. کالریمتر های اسکن تفاضلی، کالریمتر های ایزوترمال (هم دما)، کالریمتر های تیتراسیون و کالریمتر های افزایش دهنده آهنگ واکنش از معمول ترن انواع کالریمترها هستند. کالریمتر های ساده تنها متشکل از یک ترمومتر (دما سنج) متصل به ظرف فلزی پر از آب است که در بالای محفظه احتراق قرار دارد.
برای پیدا کردن آنتالپی تغییرات هر مول ماده A در واکنش با B، مایعات به داخل کالریمتر ریخته شده و دمای اولیه و پایانی (پس از پایان واکنش) را یادداشت می کنیم. ضرب تغییرات دما با جرم و ظرفیت گرمای ویژه مایع به ما میزان انرژی خارج شده در طول واکنش (با فرض گرمازا بودن واکنش) را می دهد. تقسیم تغییرات انرژی به تعداد مولها X که در واکنش حظور داشتند به ما تغییرات آنتاپی واکنش را می دهد. از این شیوه در آموزشهای اولیه آکادمیک برای توصیف تئوری گرماسنجی استفاده می شود. میزان گرمایی که توسط محفظه از بین می رود و یا ظرفیت گرمای ترمومتر و محفظه آنرا در نظر نمی گیرند. به علاوه، شئ ای که در داخل کالریمتر قرار می گیرد انتقال گرمای شئ به کالرمتر و به مایع، و گرمای جذب شده از کالریمتر و مایع برابر با گرمای داده شده از فلز است را نشان می دهد.
کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی:
کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی (به انگلیسی: Differential scanning calorimetry) یکی از انواع کالری‌سنجی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد. در این روش آزمایشگاهی ماده نمونه و رفرنس را حرارت می دهند. دمای محفظه نمونه و رفرنس با تنظیم از طریق کامپیوتر از دمای مبدا تا دمای مورد نظر با اشل ۱ درجه سانتیگراد تغییر می کند. دستگاه آنالیز دمای ماده نمونه را نسبت به رفرنس از طریق المان های حرارتی یکسان می کند. اگر ماده نمونه مورد تجزیه گرماگیر باشد در این صورت المان های حرارتی مقداری گرما به آن منتقل می کنند و پیک گرفته شده در نمودار توان دستگاه نسبت به دما که از ردیاب (دتکتور) کالری‌سنج تبت می شود رو به پایین خواهد بود. اگر ماده نمونه گرمازا باشد گرما از آن به المان های حرارتی منتقل می شود و پیک گرفته شده از دتکتور کالریمتر رو به بالا خواهد بود. سطح زیر پیک تغییرات آنتالپی نمونه را نشان می دهد که متناسب با ظرفیت حرارتی ویژه آن است. سرعت تغییر دما در دستگاه تاثیر مستقیم بر پیک های نمودار کالری‌سنج دارد. اگر سرعت این تغییرات بالا باشد همه پیک ها در دستگاه ثبت نمی شوند و از دقت لازم در سنجش کاسته می شود. بنابراین لازم است سرعت تغییر دما را در حد امکان کم انتخاب کرد تا همه پیک های مورد نظر ثبت شوند. در دستگاه‌های مدرن حد تشخیص پیک ها ۰.۱ درجه سانتیگراد است. دمای گذار فاز در مواد یکی از مهم ترین پارامترهایی است که با کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی می توان آن را اندازه گرفت. در مورد بسپارها دمای انتقال شیشه‌ای از فاز شیشه‌ای یا آمورف (بی شکل) به فاز پلاستیکی را نیز با کالری‌سنجی سنجشی مقیاسی تعیین می کنند.
دوزیمتری پرتو توسط کالریمتردوز جذب می تواند مستقیماً با مشاهده آثار حرارتی ایجاد شده توسط پرتو یونیزان در ماده مورد نظر اندازه گیری شود . ولی در عمل مشکلات زیادی وجود دارد . اولین بار ( 1929 ) Stahel سعی کرد انرژی جذب شده در واحد حجم آب ، هنگامی که در معرض فوتونهای پرانرژی قرار دارند را با استفاده از ترکیبی از کالریمتر و یک اتاقک یونیزاسیون پرازآب اندازه گیری نماید . نتایج این اندازه گیری دقیق نبود .ولی در 1956 از یک کالریمتر برای اندازه گیری دوز جذب در جرم کم از ماده به طور موفقیت آمیز استفاده شد . اصولاً کالریمتر یک روش اساسی اندازه گیری دوز جذب است ، ولی غیر حساس بوده و معمولاً نیاز به وسائل پیچیده ای دارد ، به آسانی قابل حمل نبوده و به طور تجاری در دسترس نمی باشد ، به کندی عمل نموده و از زمانی که برای اندازه گیری تنظیم می شود مدتی طول می کشد تا به پایداری حرارتی برسد . در نتیجه کالریمتر معمولاً برای کارهای استاندارد و یا کاربردهای تحقیقاتی
محدود می شود .
کالریمترها از نظر اندازه گیری به دو نوع هم دما ( ایزوترم ) و غیر هم دما تقسیم می شوند . کالریمترهای هم دما ، مانند کالریمتر یخی ، تغییرات فازی در یک درجه حرارت مشخص را که در اثر جذب انرژی به وجود می آید ، اندازه گیری می نمایند . حال آنکه کالریمترهای غیر هم دما مقدار انرژی جذب شده را توسط تغییرات درجه حرارت اندازه گیری نموده ، و معمولاً به دو صورت با درجه حرارت محیط ثابت و بی دررو ( آدیاباتیک ) مورد استفاده قرار می گیرند .اندازه گیری دوز جذب پرتو معمولاً توسط یک سیستم مناسب غیر هم دما که از اصول

دانلود + ادامه مطلب