علوم پایه - فایلخون

گردش مواد سوختي 12 ص

دسته بندی: علوم پایه

گردش مواد سوختي 12 ص

محصول * گردش مواد سوختي 12 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
گردش مواد سوختي
استخراج اورانيم ـ تخلية زباله ها و دوباره غني سازي
گردش مواد سوختي هسته اي يعني چه ؟
نيروگاههاي اتمي براي ادامه فعاليت خود بايد از مواد سوختي استفاده كنند. اين مواد پس از سوختن ‌نياز به تخليه و انتقال دارند . هسته هاي شكافت پذيري كه هنوز در عناصر سوختي مصرف شده موجود است ، بايد بازيافت شود و زباله هاي غير مفيد و خطرناك بايد از بين برود. تمام اين مراحل را در مجموع تحت عنوان « گردش مواد سوختي » شرح مي دهند.
اين چرخه با استخراج اورانيم و توريم از معادن سطحي يا زير سطحي آغاز مي شود. آماده سازي سنگ معدن و اجراي روشهاي تبديل و غني سازي پيش از فراهم آمدن عناصر سوختي ، لازم است . پس از اجراي اين مراحل عناصر سوختي فراهم شده به راكتورها حمل مي شوند. تخليه مواد زايد اتمي دقيقاً به اندازة تدارك مواد سوختي اتمي براي نيروگاه اتمي اهميت دارد. عمل تخليه با برداشت عناصر سوختي مصرف شده آغاز مي شود. اين مواد پس از برداشت از راكتور نخست در يك استخر كاهش پرتوزايي (كه آب را خنك مي كند) انبار مي شوند آنگاه به يك انبار مياني انتقال مي يابند و سپس به تاسيسات دوباره غني سازي منتقل مي شوند در آنجا مواد دوباره قابل استفاده و زباله هاي اتمي از يكديگر جدا مي شوند. از مواد سوختي بازيافتي عناصر سوختي جديد فراهم مي شود. زباله هاي راديو اكتيو در كارگاهي به نام تاسيسات ايمن سازي و محدود سازي بسته بندي و پس از آن به انبارهاي نهايي زير زميني منتقل مي شود .
اورانيم چگونه به دست مي آيد ؟
اورانيم فلزي سنگين است كه از سنگ معدن اورانيم به دست مي آيد . معروفترين سنگ معدن اورانيم ظاهراً نوعي اورانيت است كه از 95 درصد اكسيد اورانيم تشكيل شده است و گاهي به صورت صخره هاي چند تني يافت مي شود( اين نوع اورانيت معمولاً داراي رنگ قهوه أي تا سياه است) . متاسفانه اغلب سنگ معدنهاي ديگر مقدار بسيار كمتري اورانيم در خود دارند. استخراج هنگامي مقرون به صرفه است كه حداقل يك كيلوگرم اورانيم از هر تن سنگ معدن به دست آيد. سنگ معدن استخراج شده از معادن زير زميني يا سطحي ، بايد نخست آماده شود . اين سنگ ها خرد ، آسياب و با آب قليايي شستشو مي شوند پس از طي ديگر مراحل آماده سازي اورانيم متراكم يا كنسانتره اورانيم كه بيش از 70% اورانيم در خود دارد و كيك زرد ناميده مي شود به دست مي آيد . اين محصول براي آماده سازي بيشتر به محل ديگري حمل مي شود.
اورانيم غني شده چگونه توليد مي شود ؟
اورانيم خالص طبيعي براي استفاده در نيروگاههاي اتمي مناسب نيست ، زيرا فقط 7/0 درصد آن از نوع شكاف پذير 238U- و 3/99 درصد آن از نوع سنگين تر و شكاف ناپذير 238 U- است .
سوخت اتمي بيشتر نيروگاههاي اتمي بايد حدود 3 درصد 235 U- داشته باشد . بنابراين اورانيم بايد تا اين غلظت غني شود. چون دو ايزوتوپ اورانيم از نظر شيميايي از يكديگر قابل تشخيص نيستند براي غني سازي از تفاوت وزني آنها استفاده مي شود. نخست اورانيم با كمك فلوئور به گار هگزا فلوئوريد اورانيم (UF6) به عبارت ديگر به تركيبي از اورانيم و فلوئور تبديل مي شود . در اين مرحله براي جداسازي دو ايزوتوپ اورانيم از يكديگر روشهاي متفاوتي وجود دارد.
در روش لوله هاي جدا كننده گاز UF6 در لوله هاي كوچكي كه انحنايي نيم دايره دارند با شتاب وارد مي شود. نيروي گريز از مركز ايجاد شده گاز داراي 238 U- را با شدت بيشتر به خارج مي راند به نحوي كه اين گاز مي تواند از گاز سبكتر 235 U- جدا شود . بديهي است كه با اين روش جداسازي كامل دو ايزوتوپ ممكن نيست . ولي اگر تعداد بيشتري از اين واحدهاي جدا كننده را به صورت زنجيره اي به يكديگر مربوط كنند ، بالاخره گازي به دست مي آيد كه در آن اتمهاي 235 U- به حد كافي وجود دارد. در روش گاز افشاني گاز UF6 با فشار از غشايي عبور داده مي شود. در اين عمل گاز سبكتر 235 U- سريعتر از گاز سنگين تر 238 U- از منفذهاي ديافراگم عبور مي كند. اين روش نيز تا حدودي موجب جداسازي ايزوتوپها از يكديگر مي شود.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله انواع خاك – word

دسته بندی: علوم پایه

مقاله انواع خاك – word

محصول * مقاله انواع خاك – word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله  انواع خاك   با فرمت – word  قابل ویرایش 
 
-رس با علامت اختصاري c كه دامنه تغيير قطر آن از 0 تا 002/0 ميليمتر است .
2-لاي يا سيلت با علامت اختصاري M كه محدوده تغيير قطر آن بين 002/0 تا 06/0 مليمتر است .
3-ماسه با علامت اختصاري S كه دامنه تغيير قطر آن از 06/0 تا 2 ميليمتر است .
4-شن با علامت اختصاري G كه محدوده تغيير آن بين 2 تا 50 ميليمتر است .
تذكر دانه هاي بزرگتر از 50 ميليمتر را سنگريزه يا قلوه سنگ مي گويند .

دانلود + ادامه مطلب

مقاله اصول مهندسی اسید – word

دسته بندی: علوم پایه

مقاله اصول مهندسی اسید – word

محصول * مقاله اصول مهندسی اسید – word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله  اصول مهندسی اسید  با فرمت – word  قابل ویرایش شامل22 صفحه  
 
رها شدن اسيد
زماني كه بخواهد، پايداري، ثبات و زيبايي محيط زيست را حفظ كند كار درستي را انجام داده است. در غير اين صورت عمل اشتباهي را انجام مي‌دهد. آلدو ليپويد
ديويد نيهان از گلوب بستن توضيح مي‌دهد كه چگونه آلودگي هوا به تغييرات موجود در جهان مرتبط است، «باد، باران و مواد راديواكتيو در مرز كشور براي كنترل پاسپورت متوقف مي شوند، و هر جايي كه بخواهند مي روند. آلودگي؟ به زودي نزديك شما خواهد آمد … هم اكنون همة مادر جهت باد قرار داريم. در حال حاضر شما با مواد آلوده كننده اي كه در اين متن در حال حركت هستند برخورد مي كنيد: مواد راديواكتيو حاصل از انفجار چرنوبيل، مواد آلوده كنندة بنيادي و سر سخت كه به طرف قطب شمال و درياها و سرزمين‌هاي اطراف آن در حال حركت هستند، و دود حاصل از آتش سوزي‌هاي بزرگ. اين بخش در مورد دستة بزرگ ديگري از مواد آلوده كننده در حال حركت بحث خواهد كرد: مواد اسيدي و منابع آنها. و ازما مي پرسد كه بعد از رها شدن اسيد از هوا به زمين و آب چه اتفاقي خواهد افتاد، همانطور كه در بسياري از مناطق اطراف زمين اتفاق افتاده است. در قسمت اول اين بخش مواد آلوده كننده كه مسئول رها سازي اسيدها هستند معرفي مي‌شوند
 
 
 
 
 
 

دانلود + ادامه مطلب

دستگاه نمایش دهنده و کنترل کننده ارتفاع مایع درون مخزن 19 ص

دسته بندی: علوم پایه

دستگاه نمایش دهنده و کنترل کننده ارتفاع مایع درون مخزن 19 ص

محصول * دستگاه نمایش دهنده و کنترل کننده ارتفاع مایع درون مخزن 19 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
 
دستگاه نمایش دهنده
و کنترل کننده ارتفاع مایع درون مخزن
Liquid – level indicator
فهرست مطالب
عنوان صفحه
موارد کاربرد دستگاه 3
امکانات دستگاه و مزایای استفاده از آن 5
راهنمای سفارش خریدار به سازنده 10
سفارش با توجه به نحوه نصب 10
سفارش با توجه به طریقه های اتصال برای وضعیت
نصب از کنار مخزن 11
نکات مهم در سفارش اجزای اولیه دستگاه 12
نکات مهم در سفارش ترانسمیتر 13
نکات مهم در سفارش لیمی سوئیچ 13
راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه 14
نصب دستگاه به مخزن و راه اندازی 14
نصب و راه اندازی ترانسمیتر 15
نصب و راه اندازی لیمیت سوئیچ ها 18
5- راهنمای نگهداری دستگاه 19
1- موارد کاربرد دستگاه
برای نمایش مقدار هر نوع مایع یا گاز درون هر نوع مخزن می توان از این دستگاه استفاده کرد.
این دستگاه قابل نصب و استفاده بر روی انواع مخزن، تانکر و دیگ بخار می باشد.
همچنین به کمک ترانسمیتر (منتقل کننده اطلاعات به فاصله دور) این دستگاه، می توان اطلاعات مربوط به مقدار مایع درون مخزن را به فاصله های دور از مخزن منتقل کرد. و نیز به کمک لیمیت سوئیچ های این دستگاه می توان معادل هر مقدار از مایع درون مخزن، فرمان الکتریکی برای مدارهای کنترل صادر نمود.

دانلود + ادامه مطلب

شيوه هاي گرمايش خورشيدي 15 ص

دسته بندی: علوم پایه

شيوه هاي گرمايش خورشيدي 15 ص

محصول * شيوه هاي گرمايش خورشيدي 15 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
شيوه هاي گرمايش خورشيدي
2ـ شيوه هاي گرمايش خورشيد ساختمان به دو دسته مستقيم مي شوند :
شيوه هاي فعال و شيوه هاي غير فعال كه در ادامه به توضيح هر يك از آنها مي پردازيم.
2ـ1 شيوه هاي غير فعال گرمايش خورشيدي
يك سيستم حرارتي غير فعال شامل 5 جزوه به شرح زير مي باشد :
1ـ پرتوگير : عبارتست از سطح شفافي كه در نماي جنوبي ساختمان به صورت افقي با شيب دار قرار مي گيرد تا مقداري از پرتو خورشيدي تابيده شده را گرفته و به داخل به طرف جذب كنند. هدايت نمايد.
2ـ جذب كننده : سطحي است مشرف به پرتوهاي آفتابي كه تابش آفتاب را جذب و به انرژي حرارتي تبديل مي نمايد.
3ـ انباره : عبارتست از مصالح متراكمي كه حرارت انتقال يافته و جذب كننده را در خود نگه مي دارد و آن مقدار حرارت را كه بلافاصله مورد استفاده نخواهد بود ذخيره مي نمايد.
4ـ توزيع كننده : وسيله أي كه حرارت جمع شده در انباره را در مواقع ضروري به فضاي مورد نياز منتقل مي كند.
5ـ تنظيم كننده يا كنترل كننده جزئي است كه اتلاف حرارت در زمستان يا جذب حرارت در تابستان را از طريق پرتو گير كنترل مي نمايد. بدين طريق كه بر روي پرتوگير سايه مي اندازد و يا هواي داخل ساختمان را خارج مي كنند. براي معرفي هرچه واضح تر ، شيوه هاي غير فعال را به سه دسته تقسيم كرده ايم : در دريافتهاي “مستقيم” ، “غير مستقيم” و “جداگانه” . اين تقسيمات بر پايه وضعيتهاي مختلف و متقابل خورشيد ، انباشت حرارتي و فضاهاي اصلي انجام شده كه در داخل هر دسته اجزاء مختلفي وجود دارد.
2ـ1ـ1ـ شيوه دريافت هاي مستقيم
شيوه دريافت هاي مستقيم اولين و ساده ترين نوع گرمايش غير فعال خورشيدي است با اين شيوه تشعشعات خورشيدي مستقيماً داخل خانه را گرم كرده و اتاق به صورت جذب كننده عمل مي كند. بنابراين بايد داراي جداره هاي جذب و انباشت كنندة حرارت باشد تا در عرض روز حرارت كافي ، براي جبران هواي سرد شب ، ذخيره كرده باشد. (شكل 2ـ1)
چنين شيوه أي داراي دو جزء مي باشد. اول : يك سطح شيشه أي جنوبي ، دوم : يك جرم جذب كننده به دو حرارت در داخل براي جذب و انباشت حرارت
2ـ1ـ2ـ شيوه دريافتهاي غير مستقيم
در شيوه دريافت غير مستقيم معمولاً از ديوار جذب و انباشت حرارت استفاده مي كنند تمام ديوارهاي جذب و انباشت الزاماً داراي يك جدار شيشه أي رو به جنوب براي دريافت حداكثر انرژي خورشيدي و در زمستان و يك جرم جذب كننده حرارت در پشت شيشه به فاصله 10 سانتي متر پايينتر براي جذب حرارت روي سطح خارجي ، انباشت حرارت در حجم و سپس پخش آن بوسيله سطح داخلي خود مي باشد. (شكل 2ـ2)
به مصالحي كه براي ساخت ديوارهاي جذب و انباشت بكار مي رود به 2 گروه تقسيم مي شو : ديوار نبايد جذب و انباشت و ديوار آب جذب و انباشت.
2ـ1ـ2ـ1ـ ديوار بناي جذب و انباشت
ديوار بناي نما تشعشعات خورشيدي را در روي سطح خارجي خود جذب كرده و سپس حرارت را از

دانلود + ادامه مطلب

عمليات حرارتي چدن نشكن 10 ص

دسته بندی: علوم پایه

عمليات حرارتي چدن نشكن 10 ص

محصول * عمليات حرارتي چدن نشكن 10 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
عمليات حرارتي چدن نشكن
خلاصه:                                                                                                                    مهمترين عمليات حرارتي كه روي چدن نشكن انجام مي شود و هدف از انجام آنها :       عمليات حرارتي كه در دماي پايين براي كاهش يا آزاد كردن تنش هاي داخلي باقي مانده پس از ريخته گري انجام مي شود.    ● آنيل كردن       عمليات حرارتي كه براي بهبود انعطاف پذيري و چقرمگي ، كاهش سختي و حذف كاربيدها انجام مي شود.            ● نرماله كردن    عمليات حرارتي كه به منظور بهبود استحكام به همراه كمي انعطاف پذيري انجام مي شود .                                    ● سخت كردن و تمپر كردن    عمليات حرارتي كه به منظور افزايش سختي يا بهبود استحكام و بالا بردن نسبت تنش (تنش تسليم) انجام مي شود .         ● آستمپر كردن   عمليات حرارتي كه به منظور بدست آمدن ساختاري با استحكام بالا به همراه كمي انعطاف پذيري و مقاومت به سايش عالي انجام مي شود
.                                                                                                                      ● سخت كردن سطحي به وسيله ي القاء ، شعله يا ليزر      عمليات حرارتي كه به منظور مقاوم به سايش ساختن و سخت كردن موضعي سطح انتخاب شده انجام مي شود .   در اين مقاله عمليات آنيلينگ ، نرماله كردن ، آستمپر كردن ، كونچ كردن و تمپر كردن چدن نشكن شرح داده مي شود.     آستنيته كردن چدن نشكن                                                                                                                  هدف معمول آستنيته كردن اين است كه تا حد امكان زمينه ي آستنيتي با مقدار كربن يكسان قبل از پروسه ى حرارتى توليد شود. به عنوان مثال در چدن نشكن هيپريوتكتيك براي آستنيته كردن  بايد از دماى بحرانى كمي بالاتر برويم به طورى كه دماى آستنيته در منطقه ى دو فازى ( آستنيت و گرافيت ) باشد. دماى آستنيته كردن به وسيله ى عناصر آلياژى موجود در چدن نشكن تغيير مى كند
با افزايش دماي آستنيته كردن مي توان آستنيت تعادلي حاوى كربن كه در حال تعادل با گرافيت است را افزايش داد. كه اين پارامتر قابل انتخاب است( در زمان محدود). كربن موجود در زمينه ي آستنيتي كنترل دماي آستنيته كردن را مهم ساخته كه اين دما به منظور جلو بردن واكنش به مقدار زيادي به كربن موجود در زمينه ي آستنيتي بستگي دارد ، اين ساختار مخصوصاً براي آستمر كردن ساخته مي شود ، سختي پذيري (قابليت آستمپر كردن ) به ميزان زيادي به كربن موجود در زمينه و در واقع به عناصر الياژي موجود در چدن نشكن بستگي دارد ، ميكرو ساختار اصلي و سطح مقطع قطعه تعيين كننده ي زمان مورد نياز براي آستنيته كردن مي باشند مراحل بعد از آستنيته كردن هنگامي كه مورد اهميت باشند عبارتند از : آنيل كردن ، نرماله كردن كونچ و تمپر  كردن و آستمپر كردن .                                                                                                                                       آنيلينگ چدن نشكن هنگامي كه حداكثر انعطاف پذيري و قابليت ماشينكاري عالي مورد نياز باشد و استحكام بالا مورد نياز نباشد ، عموماً چدن نشكن آنيل فريتي مي شود . بدين گونه كه ميكروساختار به فريت متحول مي شود و كربن اضافي به صورت  مي باشد، اگر ماشينكاري عالي مورد  60-40-18 نوع ASTM كروي رسوب مي كند. اين عمليات حرارتي ساخته ي  نياز باشد بايد مقدار منگنز ، فسفر و عناصر آلياژي از قبيل كرم و موليبدن درحد امكان پايين باشد زيرا باعث آهسته كردن پروسه ي آنيل مي شوند .                                                                                                             نحوه ي آنيل كردن توصيه شده براي چدن نشكن آلياژي و چدن نشكن با كاربيد يوتكتيك و بدو ن كاربيد يوتكتيك در پايين شرح داده شده است :                                                                                                                آنيل كامل براي چدن نشكن با 2%-3% سيليسيم و بدون كاربيد يوتكتيك :                                                           گرم كردن تا دماي 870- 900 درجه ي سانتي گراد و نگهدار ي در اين دما به مدت 1 ساعت در ازاي هر اينچ ضخامت ،سپس سرد كردن در كوره با سرعت   55 درجه سانتي گراد در ساعت تا دماي 345 درجه ي سانتي گراد سپس سرد كردن در هوا.             آنيل كامل در صورت وجود كاربيد يوتكتيك : گرم كردن تا دماي900C-870C و نگهداري در اين دما براي 2 ساعت و بيشتر از اين زمان براي ضاخمت هاي زياد ، سپس سرد كردن در كوره با سرعت 110C/hتا دماي 700Cو نگهداري در اين دما براي 2 ساعت ، سپس سرد كردن در كوره تا دماي 345Cبا سرعت 55C/h ، سپس سرد كردن در هوا . آنيل كردن زير منطقه ي بحراني براي تبديل پرليت به فريت:                                                                               گرم كردن قطعات تا دماي705C-720Cونگهداري در اين دما به مدت 1 ساعت در ازاي هر اينچ ضخانت ، سپس سرد كردن در كوره با سرعت55C/h تا دماي 345C و سپس سرد كردن در هوا . وقتي كه در چدن نشكن عناصر آلياژي وجود داشته باشد از سرد كردن سرتاسري قطعه جلوگيري مي شود و كاهش درجه حرارت از نقطه ي بحراني تا400C ادامه مي يابد و سرعت سرد كردن از55C/h كمتر مي باشد . به هر حال برخي عناصر در شكل كاربيد خود اگر تجزيه ناپذير باشند به شكل كاربيد اوليه كه بسيار سخت است مي باشندكه اين حالت بيشتر در كرم مي باشد ، به عنوان مثال% 0.25 كرم باعث تشكيل كاربيد اوليه ي بين نشيني مي شود كه در اثر عمليات حرارتي تا دماي 925C و نگهداري در مدت2h-20h حتي نيز از بين نمي رود . زمينه ي حاصل از رسوب پرليت ، زمينه ي فريتي با كاربيد مي باشد كه فقط 5% ازياد طول دارد .   نمونه هاي ديگري از عناصر كه به شكل كاربيد در چدن نشكن وجود دارند عبارتند از موليبدن بيشتر از 0.3% و واناديم وتنگستن در مقدير بيش از 0.                                                                                                          سختي پذيري چدن نشكن     
سختي پذيري چدن نشكن يك پارامتر مهم تعيين كننده ي واكنش ثابت آهن براي نرماله كردن ، كونچ كردن و تمپركردن يا آستنيته كردن مي باشد.                                                                                                                 سختي پذيري معمولاً به وسيله ي آزمايش جاميني تعيين مي شود ، كه در آن از يك ميله با اندازه ي استاندارد (قطر 1 اينچ و ارتفاع 4 اينچ) استفاده مي شود كه آن را آستنيته مي كنند سپس يك سر آن را به وسيله ي آب سرد مي كنند ، نوسان در سرعت سرد كردن باعث بي ثباتي (متفاوت بودن) در ميكروساختار مي شود كه سختي آنها تغيير مي كند سپس آنها را تعيين و ثبت

دانلود + ادامه مطلب

فيزيك سپر محافظ ازون 21 ص

دسته بندی: علوم پایه

فيزيك سپر محافظ ازون 21 ص

محصول * فيزيك سپر محافظ ازون 21 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
 
 
سپر محافظ
جد اطراف زمین را می توانیم به محافظی تشبیه کنیم ؛ که دارای گازهای خاصی است و دمای زمین را در حد مناسبی نگه می دارد . بدون این گازهای گلخانه ای سیاره ی ما آنقدر سرد خواهد شد که هیچ موجود نخواهد توانست بر روی آن زندگی کند . بخشی از گرمایی که خورشید به زمین می رسد زمانی که مجدداٌ منعکس شده و به جو باز
می گردد توسط این گازها محبوس مي شود در گلخانه ها نیز به همین شیوه دمای مناسب برای گیاهان تامین می شود .
طیف الکترو مغناطیس
تابش های گوناگون وجود دارند ما تابش خورشید را می بینیم اشعه گاما و اشعه ایکس و در پزشکی به کار می بریم . از اشعه ی فرابنفش برای برنزه کردن پوست و از اشعه ی مادیون قرمز در دستگاههای کنترل از راه دور و از مایکروویوها در موج و در آشپزی و نیز از تابش های امواج رادیویی در ارسال برنامه های رادیو استفاده می کنیم
تشعشعات خورشیدی
انرژی تابشی خورشید ؛ برای رسیدن به زمین مسیر بسیار طولانی را طی می کند . مقدار زیادی از این انرژی در بین راه تلف می شود و در راه رسیدن به ما مقداری از این انرژی توسط جو جذب شده و مقداری از آن منعکس می شود . از فاصله ی نزدیک تر به زمین ابر ها مقداری از این انرژی را جذب کرده و همینطور منعکس می کنند . آنچه که باقی می ماند به زمین می رسد و باز مقداری از آن جذب و یا منعکس می شود . در نتیجه فقط مقدار کمی از انرژی خورشیدی به ما می رسد .
دانشمندان در صد پیدا کردن راههایی هستند که از انرژی خورشیدی برای تولید الکتریسیته گرم کردن یا خنک کردن ساختمان ها و یا حتی به حرکت در آوردن اتومبیلهایی استفاده می کنند . پیش بینی می شود انرژی خورشیدی منبع اصلی انرژی آینده باشد .
دانشمندان از پیدایش حفره در لایه ی ازون صحبت به میان می آورند . بررسی وضعیت لایه ی ازون به دلیل تاثیرات مستقیم آب و هوا در آن کار دشواری است .
ازون چگونه از بین می رود ؟
یکی از دلایل به وجود آمدن حفره در ازون وجود نوعی ماده شیمیایی مصنوعی در جو به نام کلر و فولوئورو کربن می باشد . نور خورشید با عث شکسته شدن مولکول های این ماده می شود و در نتیجه اتم های کلر آزاد می شود . تک تک اتم های کلر به مولکول های ازون حمله می کنند. یک اتم کلر می تواند 100 هزار مولکول ازون را از بین ببرد.
ازون چگونه تشکیل می شود؟
ازون از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده است.
گروهی از اتم ها مولکول ها را تشکیل می دهند یک مولکول اکسیژن از دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. اشعه ی فرابنفش در استر اتوسفر باعث شکسته شدن مولکول اکسیژن به دو اتم اکسیژن می شود. هریک از این اتم ها به اتم سوم اکسیژن ملحق می شوند و تشکیل ازون را می دهند. مولکول های ازون پایدار نیستند و معمولاً می شکنند. اتم های تکی تبدیل به یک زوج اتم شده و تشکیل مولکول های جدید اکسیژن جدید را می دهند یا به

دانلود + ادامه مطلب

فيزيك چیست ؟ تحقیق آماده فیزیک 18 ص

دسته بندی: علوم پایه

فيزيك چیست ؟ تحقیق آماده فیزیک 18 ص

محصول * فيزيك چیست ؟ تحقیق آماده فیزیک 18 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
فيزيك
فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است، به عبارتی در عرصه علم پدیده‌های طبیعی را بررسی می‌کند.علم فیزیک
علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می‌کند. مفاهیم بنیادی پدیده‌های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می‌شوند. این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می‌شوند، بطوری که قوانین فیزیک و روابط ریاضی باهم در توافق بوده و مکمل هم هستند و دوتایی قادرند کلیه پدیده‌های فیزیکی را توصیف نمایند.
تاریخچه علم فیزیک
از روزگاران باستان مردم سعی می‌کردند رفتار ماده را بفهمند. و بدانند که: چرا مواد مختلف خواص متفاوت دارند؟ ، چرا برخی مواد سنگینترند؟ و … همچنین جهان ، تشکیل زمین و رفتار اجرام آسمانی مانند ماه و خورشید برای همه معما بود.
قبل از ارسطو تحقیقاتی که مربوط به فیزیک می‌شد ، بیشتر در زمینه نجوم صورت می‌گرفت. علت آن در این بود که لااقل بعضی از مسائل نجوم معین و محدود بود و به آسانی امکان داشت که آنها را از مسائل فیزیک جدا کنند. در برابر سؤالاتی که پیش می‌آمد گاه خرافاتی درست می‌کردند، گاه تئوریهایی پیشنهاد می‌شد که بیشتر آنها نادرست بود.
این تئوریها اغلب برگرفته از عبارتهای فلسفی بودند و هرگز بوسیله تجربه و آزمایش تحقیق نمی‌شدند و بعضی مواقع نیز جوابهایی داده می‌شد که لااقل بصورت اجمالی و با تقریب کافی به نظر می‌رسید.
جهان به دو قسمت تقسیم می‌شد: جهان تحت فلک قمر و مابقی جهان. مسائل فیزیکی اغلب مربوط به جهان زیر ماه بود و مسائل نجومی مربوط به ماه و آن طرف ماه نیز «فیزیک ارسطو» یا بطور صحیحتر «فیزیک مشائی» بود که در چند کتاب مانند «فیزیک» ، « آسمان» ، « آثار جوی» ، « مکانیک» ، « کون و فساد» و حتی«مابعدالطبیعه» دیده می‌شد.
تا اینکه در قرن 17 ، گالیله برای اولین بار به منظور قانونی کردن تئوریهای فیزیک ، از آزمایش استفاده کرد. او تئوریها را فرمولبندی کرد و چندین نتیجه از دینامیک و اینرسی را با موفقیت آزمایش کرد. پس از گالیله ، اسحاق نیوتن ، قوانین معروف خود (قوانین حرکت نیوتن) را ارائه کرد که به خوبی با تجربه سازگار بودند.
بدین ترتیب فیزیک جایگاه علمی و عملی خود را یافت و روز به روز پیشرفت کرد، مباحث آن گسترده‌تر شد، تا آنجا که قوانین آن از ریزترین ابعاد اتمی تا وسیعترین ابعاد نجومی را شامل می‌شود. اکنون فیزیک مانند زنجیری محکم با بقیه علوم مرتبط است و هنوز هم به سرعت در حال گسترش و پیشرفت می‌باشد.
نقش فیزیک در زندگی
هر فرد بزرگ یا کوچک ، درس خوانده یا بی‌سواد ، شاغل یا بیکار خواه ناخواه با فیزیک زندگی می‌کند. عمل دیدن و شنیدن ، عکس العمل در برابر اتفاقات ، حفظ تعادل در راه رفتن و … نمونه‌هایی از امور عادی ولی در عین حال وابسته به فیزیک می‌باشند.
پدیده‌های جالب طبیعی نظیر رنگین کمان ، سراب ، رعد و برق ، گرفتگی ماه و خورشید و … همه با فیزیک توجیه می‌شوند.
برنامه‌های رادیو ، تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت ، تلفن و … با کمک فیزیک مخابره می‌شوند.
با این نمونه‌های ساده می‌توان تصور کرد که اگر فیزیک نبود و اگر روزی قوانین فیزیک بر جهان حاکم نباشند، زندگی و ارتباطات مردم شدیدا دچار مشکل می‌شود.
فیزیک و سایر علوم
فیزیک، دینامیک و ساختار درونی اتمها را توصیف می‌کند و از آنجا که همه مواد شامل اتم هستند، پس هر علمی که در ارتباط با ماده باشد، با فیزیک نیز مرتبط خواهد بود. علومی نظیر: شیمی ، زیست شناسی ، زمین شناسی ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، فیزیولوژی ، رادیولوژی ، مهندسی مکانیک ، برق ، الکترونیک ، مهندسی معدن ، معماری ، کشاورزی و … .
فیزیک در صنعت ، معدن ، دریانوردی ، هوانوردی و … نیز کاربرد فراوان دارد. اینکه ابزار کار هر شغلی و هر علمی مبتنی براستفاده ازقوانین و مواد فیزیکی است، نقش اساسی فیزیک در سایر علوم و رشته‌ها را نمایان می‌کند. علاوه برآن استفاده روز افزون از اشعه لیزر در جراحیها و |دندانپزشکی ، رادیوگرافی با اشعه ایکس در رادیولوژی ، جوشکاری صنعتی و … نمونه‌هایی از کاربردهای بی‌شمار فیزیک در علوم دیگر می‌باشند.
فیزیک و آینده
با این روند رو به رشدی که علم فیزیک در کنار سایر علوم دارد، می‌توان امیدوار بود که در آینده به چراها و چگونگی‌های عالم طبیعت پاسخ داده شود و این دنیای فیزیک سکوی پرتاب به عالم متا فیزیک باشد.در آینده شاید فیزیک بتواند:
رسیدن به سرعت نور و فراتر از آن را مقدور سازد.
مثالهای عجیب نسبیت را عملی کند.
معمای مثلث برمودا را حل کند.
واقعیت یوفوها(بشقاب پرنده‌ها) را مشخص کند.
به راز وجود یا عدم وجود هوش فرازمینی واقف شود.
و … .
تاریخ علم فیزیک
سرچشمه اصلی علم فیزیک
رسیدن به منبع و سرچشمه اصلی علم فیزیک به اندازه رسیدن به سرچشمه بسیاری از رودهای بزرگ دشوار است. همانگونه که یک رود بزرگ از چندین چشمه کوچک حاصل

دانلود + ادامه مطلب

مزاياي و معايب نشر الكترونيكي 35 ص

دسته بندی: علوم پایه

مزاياي و معايب نشر الكترونيكي 35 ص

محصول * مزاياي و معايب نشر الكترونيكي 35 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
 
مزاياي نشر الكترونيكي
بسياري از امتيازاتي كه براي نشر الكترونيكي بر مي شمارند ، صرفاً با مقايسه آن با نشر چاپي قابل درك است . وجود اين امتيازات ، كاملاً نسبي هستند و به عواملي چون نرم افزار ، قالبهاي ذخيره اطلاعات ، زير ساختهاي اطلاعاتي ‚ و مانند بستگي دارد .
« واريان » مزاياي نشر الكترونيكي را در زير چهار عنوان اصلي ، اين چنين بر مي شمارد ؛
الف : صرفه جويي در فضاي كتابخانه ها : كتابهاي قرن گذشته امروز به راحتي قابل خواندن هستند ؛ اما ديسكهاي فلاپي كه ده سال قبل تهيه شده اند ممكن است امروز قابل خواندن نباشند . س در آرشيوهاي الكترونيكي ، نياز به تهيه پشتيبان از اطلاعات آنها داريم تا بنا به ضرورت و با استفاده از ابزار رابط تبديل ، به رسانه جديد و قالب نو تبديل شوند . همه اين فعاليتها هزينه بر هستند – البته كتابخانه هاي سنتي همه هزينه بر هستند ؛ اما د رمجموع ، ترديدي نيست كه كتابخانه هاي الكترونيكي هزينه هاي كتابخانه هاي سنتي را كاهش مي دهند ، اين موضوع به ويژه از بعد معضلات مربوط به گسترش فضاي كتابخانه براي مجموعه سازي و ذخيره مدارك ، قابل توجه است .
ب .نظارت : نظارت بر استفاده از رسانه الكترونيكي بسييار آسانتر است . فرمهاي باز خورد ، توجه به علائق كاربران ، و صرفه اقتصادي استفاده از رسانه الكترونيكي ، در تصميم هاي مربوط به تهيه منابع و سياستگذاري نشر تاثيردارند . ويژگي نظارت د رنشر الكترونيكي ، نوع ارتباط بين استفاده كنندگان و ارائه دهندگان خدمات ناشر را دچار تحول مي كند .
ج . جستجو : جستجو در رسانه الكترونيكي آسانتر و سريعتر است ؛ منابع از طريق فرامتن به سهولت قابل نمايش هستند .
د . پشتيباني : هزينه ذخيره و انتقال اطلاعات در رسانه الكترونيكي كم است و به همين دليل ، پشتيباني نيز سهل تر و كم هزينه تر است . همين نكته مي تواند بر كيفيت ارتباط علمي تاثصير مثبت بگذارد .
عناويني كه « واريان » بدانها اشاره مي كند ، گر چه به نوعي نسبتاً جامع بيانگر مزاياي نشر در محيط الكترونيكي هستند ، اما براي درك بهتر و براي ملموس كردن اين مزايا ، نيازمند بسط آنها هستيم . در يك جمع بندي كلي ، مزاياي نشر الكترونيكي را مي توان به شرح زير دسته بندي كرد :
پس از انتشار ، سرعت انتقال در محيط الكترونيكي بسيار زياد است ؛
هزينه انتشار متون كمتر است ؛
سرعت باز خورد مطالب بيشتر است ؛
فرايند انتشار مراحل كوتاهتر و كم هزينه تر است ؛
دسترسي كاربران از نقاط دور ، آسان و سريعتر است ؛
امكان مقايسه متون مشابه با سرعت بيشتر ، زمان و هزينه كمتر ميسر است؛
امكان پرهيز از دوباره كاري تسهيل مي شود ؛
كاوش در متون الكترونيكي از سرعت بالاييي برخوردار است ؛‌
امكان تدوين و طبقه بندي منابع الكترونيكي د رحوزه هاي گوناگون علوم در حجم بالا و مقياس وسيع ، و با سرعت اندك فراهم مي گردد ؛‌
امكان مباحثه و مذاكره د رباره مطالب منتشر شده ، به صورت همزمان (فردي و گروهي ) فراهم مي گردد ؛
پديد آورندگان ميتوانند مستقيماً اقدام به انتشار مطالب خود كنند ؛
اشتراك منابع اطلاعاتي مفهوم وسيعتر و واقعي تري مي يابد ؛
قالب بندي متون و تغيير شكل آن به تناسب سليقه كاربر امكان پذير است ؛
دسترسي به مفاهيم و موضوع هاي مرتبط د رحوزه هاي گوناگون فراهم مي گردد ؛
محدوديتهاي چاپ مطالب ، بويژه مقالات علمي – كه انتشار آنها در مجلات بسيار دشوار و مستلزم فرايند طولاني بود – از ميان مي رود ؛
انحصارات – هر چند نه در سطح وسيع – كمرنگ تر مي شود ؛
برخي محدوديت هاي دسترسي به منابع اطلاعات – كه د رنشر سنتي وجود دارد – از جمله محدوديت هاي زماني و مكاني و وجود شرايط خاص ، رنگ مي بازند ؛
بازبيني ، ويرايش و اصلاح مطالب ، آسانتر و سريعتر است ؛

دانلود + ادامه مطلب

نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص

دسته بندی: علوم پایه

نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص

محصول * نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش 36 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
 
نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش
تنش پسماند تنشی است که بر اثر انجام عملیات خاصی در جسم با قی می مانند و در حالی که جسم تحت هیچ بار گذاری خارجی نیست نیز وجود دارد . طبیعت تنش پسماند به گونه ای است که در مقابل هر تنش کششی تنش فشاری نیز باید وجود داشته با ئشد ،به گونه ای که جسم در حالت تعادل با قی بماند که به این حالت ، حالت خود تعادلی می گویند .
علت اینکه شناسایی چنین تنشهایی برای مامهم است این است که وقتی جسم تحت تنش خارجی قرارمی گیرد .این تنش خارجی به تنش پسماند موجودافزوده می شود . پس اگردر منطقه ای تنش پسماند کششی داشته با شیم و بارگذاری ما نیزتنش کششی باشد سطح تنش درآن منطقه بالاتر از آنچه که تنها با لحاظ تنش کششی خارجی بد ست می آید خواهدبود .لذا در صورتی که تنش کششی پسماند داخلی را در نظر نگیریم و قطعه را تنها بر اساس تنش اعمالی خارجی طراحی می کنیم ممکن است دراثرتنشهای پسماندخارجی تنش در قطعه از حد تسلیم آن بالاتر رفته وباعث شکست آن گردد.یکی ازفرایندهایی که باعث ایجاد تنش پسماند در سازه ها می گردد جوی است .که به علت گرم و سرد شدن های متوالی جوش و مناطق نزیدک جوش و عدم امکان جابه جایی در بعضی جهات ، تنشهای پسماند داخلی در جوش و مناطق مجاور آن بوجود می اید .
مقدارانبساط وتغییر شکل جسم در مقابل گرمامتناسب با درجه حرارت می باشد . اصولاً با افزایش درجه حرارت تا نقطه ذوب فلز شاهد انبساط در آنها خواهیم بود .حال هنگامی که در نقطه ای از جسم درجه حرارت به طور موضعی افزایش یابد در اطراف آن یک شیب حرارتی بوجود می آیدکه می خواهد باعث تغییر شکل و انبساط نقطه ای که دمای آن افزایش پیدا کرده است بشود ،ولی از اطراف توسط فلزی که این نقطه را احاطه کرده اند و میل به تغییر شکل نداردبا تغییر شکل این نقطه مقابله می شود،لذا مناطق نزدیک این نقطه تحت تنش فشاری قرار می گیرند و در صورتی که تنش فشاری موجود از حد تسلیم بیشتر شود با عث تغییرکل پلاستیک این منطقه می شود .در حین سرد شدن منطقه ای که گرم شده بود شاهدانقباض مو ضعی خواهیم بود که باعث ایجاد تنش کششی در مجاورت این نقطه درحد تنش تسلیم فلزخواهد بود .حال اگر بخواهیم تشکیل تنش پسماند در جوش را تو ضیح بدهیم ابتدا مدل زیر را در نظر میگیریم .
سه میله 1و2و3 اردر نظر بگیرید که توسط صفحات صلب4و5 از دو طرف محدود شده اند با گرم شدن میله 2 اگر دمای آن به اندازه (T افزایش یابد این میله در حالت آزاد به اندازه al(T افزایش طول پیدا می کند ولی میله های 1و3 چون تغییردمایی نداشته اند در مقابل تغییر طول مقاومت می کنند،لذا تنشی در آنها القا می شودکه کششی است وعکس العمل این تنش به میله 2 وارد می شود که تنش فشاری است لذابه این ترتیب با گرم شدن میله دو میلهای 1و3 تنش کششی و در میله 2 تنش فشاری خواهیم داشت .درجوش نیزچنین حالتی راخواهیم داشت . البته دربحث راجع به تنشهای تسلیم جوش به این نکته نیز باید توجه داشته با شیم که تنش تسلیم فو لادها با افزایش درجه حرارت مطابق کاهش می یابد.
در نظربگیرید که یک اتصال جوشی بین دو ورق بزرگ بوجودآمده ودرمنطقه ای نواری شکل در فاصله مشخصی ازمرکز جوش مورد بررسی می باشد فرض می شود که نوارمورد بررسی درجهت طولی خود کاملاً مهار شده و تغییر شکلی در این جهت ندارد .قبل ازگرم کردن ، نوار فاقد تنش بوده و وضعیت آن با نقطه A در نشان داده شده است .درحین گرم کردن ،این نوار متمایل به انبساط بوده و لیکن وسط محیط (فلز) اطراف خود که درجه حرارت پایین تری دارد از انبساط آن ممانعت می شود و در نتیجه تحت تا ثیر تنشهای فشاری قرار می گیرد. تغییر شکل در نوار در ابتدا الاستیک بوده و با افزایش درجه حرارت افزایش یا فته و در درجه حرارت T1 تغییر شکل پلاستیکی شروع می شود (مسیرABC با افزایش درجه میزان تنش تسلیم جسم کاهش یافته و تغییرشکل پلاستیکی نوار افزایش می یابد( مسیرCDE) چنانچه T2 حدا کثر در جه حرارتی باشد .که در نوار اعمال می شود ، تغییر شکل پلاستیکی فشاری تا نقطه E ادامه خواهدیافت . در هنگام سرد شدن ، نوارمورد بررسی تمایل به انقباض داشته که منجربه تغییر شکل الاستیکی(مشابه باربرداری درنمونه های تحت آزمایش کشش) که با توجه به درجه حرارت نوار،مطابق مسیر EF ادامه خواهد داشت . در درجه حرارت T3(نقطهG) سطح تنشها در نوار در سطح تنش تسلیم فلز در این درجه حرارت خواهد شد .با کاهش بیشتر در جه حرارت ، تنش تسلیم( و درنتیجه سطح تنش ها در نوار ) افزایش یافته وتغییر شکل پلاستیکی( کششی) در نوار بوجود می اید ( مسیرGH ). نتیجتاً اینکه سیکل حرارتی فوق الذکر خواهدشد . با استفاده از مدل فوق الذکر می توان سطح تنش پسماند جوشی رادر نقاط مختلف اطراف منطقه جوش بدست آورد.
چنانچه در جه حرارت حا صله در نقطه بررسی پایین تر از T1تنها تغییر شکل الاستیکی در ان نقطه بوجود می آید . برای فو لادهای جوشی این در جه حرارت بین 300-150 در جه سانتی گراد می باشد . در درجه حرارت بین T1 وT4 سطح تنشهای پسماند پایین تر از تنش تسلیم جسم بوده و چنانچه در جه حرارت نقطه مورد بررسی از T4 بشتر شود ، تنشهای پسماند در سطح تنش تسلیم فلز خواهد بود .
ازبررسی فوق الذکر نتیجه می شودکه تنشهای پسماند جوشی در جهت موازی با جهت جوش (Longitudinal)در فلزجوش و نواحی نزدیک به آن از نوع کششی و در حد تنش تسلیم بوده وبا افزایش فا صله از مرکزجوش سطح این تنش ها کاهش می یابد .به جهت اصل خود تعادلی برای اینگونه تنشها ، لزوماًباید تنشهای جوشی طولی رادرمقاطع مختلف یک اتصالی جوشی درحین جوشکاری نشان می دهد . در حوضچه مذاب جوش با سر عت v به سمت جلو حرکت کر ده و درنقطه

دانلود + ادامه مطلب