آزمون - فایلخون

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

محصول * تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 83
 
فهرست مطالب
صفحه
عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….

1-2- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………….

1-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..

1-4- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………

1-5- تعريف مفاهيم ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم: پيشينيه تحقيق

2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي ………………………………………………..

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار ……………………………………………………………..

2-1-2– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار …………………………………………………………

2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار ……………………………………………………………………………

2-3- درك شنيداري گفتار …………………………………………………………………………………..

2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ……………………….

2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-5-1- درآمد ……………………………………………………………………………………………………

2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .

2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………

3-2- محيط پژوهش ……………………………………………………………………………………………..

3-3- جامعه و نمونة پژوهش …………………………………………………………………………………

3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات ……………………….

3-5- نحوة انجام كار ……………………………………………………………………………………………

3-5-1- پيش‌آزمون ……………………………………………………………………………………………..

3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون ……………………………………………………………………………….

3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………..

3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي …………………………………………………………………………..

3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح ……………………………………………………………………..

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………………

4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد………………………………..

4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق……………………………………………………………………………………….

4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله…………………………………………………………………………………………………………………..

4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد…………………………………………….

4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون……………………………………

4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون………………………………………….

4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون………………………………………………………………………

4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون……………………………………….

4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون……………………………………………………………………………

4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون……………………………………………………..

فصل پنجم :‌نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري

5-2- كاربرد پژوهش

5-3- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي

منابع

References

پيوست 2: برگه كسب اطلاعات پايه اي

پيوست 3: برگه ثبت نتايج

پيوست 4 : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات

پيوست 5: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات

پيوست 6: تصاوير زيرآزمون درك جمله

پيوست 1: داده هاي آماري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سیستم آزمون

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره سیستم آزمون

محصول * تحقیق درباره سیستم آزمون * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
عنوان : * سیستم آزمون و تست شخصیت و علاقه:
مقدمه: همه مسئولان و مدیران سازمانی می دانند که شخصیت کارگران و کارمندان ، در سازگاری ، آنها با محیط کار و تولید اهمیت بسزایی دارد. برای بعضی از پست ها و شغل ها داشتن اخلاق و شخصیت امری بسیار مهم تلقی می شود. جدا از مهارت ها و تجربه و توانایی هایی که فرد دارد . مثال : رئیس واحد که نمی تواند با مراجعه کننده با ملایمت صحبت کند. خیلی زود خشمگین می شود و مشتری را می رنجاند . برای این کار مفید نمی باشد.
هوش ، استعداد ، علاقه ، انگیزه ، شخصیت ، نگرشها کل ویژگی هائی که انسان در هر کاری به همه اینها نیاز دارد.
علاقه : اگر فردی در کاری علاقه نداشته باشد و در واقع با آن کار بجنگد صد در صد آسیب می بیند و حتی می تواند برای موسسه ضرر مالی داشته باشد. از این رو روان شناسان برای جذب کارکنان و میزان شخصیت و علاقه آنها نسبت به کار آزمون هائی در نظر می گیرند. و این گزینش ها می تواند در کلیه موسسات انجام گیرد.
هدف سیستم: دانستن و سنجش و اندازه گیری میزان ویژگیها و علایق کارکنان و کارمندانی که می خواهند وارد سازمان یا موسسه بشوند تا هم در عضویت آنها و هم در نوع شغلی که برایشان در نظر می گیرند مناسب با توانایی آنها باشد.
محدوده کاربرد سیستم : این سیستم می تواند در قسمت گزینش کلیه موسسات مورد آزمون قرار گیرد. و در جذب کارکنان.
ذینفعان سیستم : شرکت ها و موسسات – محققین – کارکنان و کارمندان و کسانی که آزمون می گیرند.
روش اجرا:
1- استفاده از کتب و جزوات معتبر
2- مشورت با کسانی که وظیفه انجام این کار را در کارخانه ها انجام می دهند.
3- تهیه فرم ها ، وقت ها و نوع آزمون و طریقه اجرای آن بر روی کارکنان و کارمندان و شرایط آن
4- برداشت و کپی تست های علاقه و شخصیت و به صورت شخصی و حضوری گرفته شد.
5- نتایج و بررسی آزمونهای افراد در شرایط و کارخانه و موسسات مختلف.
6- نوع پذیرش و قبول افراد بنا به شخصیت و علاقه در کارهای مختلف
7- استفاده از اطلاعات اینترنتی
8- میزان درجه رضایت بخش و اطمینان از اینکه داوطلبان درست آزمون داده اند و غلط زده اند.
9- مصاحبه و پرسش و پاسخ از داوطلبان که از آزمون راضی هستند یا نه
10- بررسی نقاط ضعف و قوت آزمون ها و میزان نتیجه بخش بودن آنها در مسیر معرفی کارکنان در شغل مورد نظر
11- جمع بندی مطالب فوق الذکر
12- بودن و حضور داشتن در محل آزمون و آشنایی با طرق برگزاری آن.
آزمونهای شخصیت : اکثر آزمون هائی که امروزه در سازمان ها و محیط های صنعتی به کار می رود ، از نوع آزمونهائی مداد و کاغذ است. این آزمون ها از تعدادی سوال ، که رفتار ها و نگرشها و باورها را مطرح می کنند ، تشکیل می شوند و پاسخگویی به آنها غالباً به صورت انتخابی است.
الف- بلی ب- نمی دانم ج- خیر
پاسخها بر اساس هر یک صفات مختلف شخصیتی نمره گذاری می شود.
احتمال دارد که در بعضی از موسسات از آزمون فرافکن مورد استفاده قرار گیرد. این آزمون ها به صورت فردی است.
به این صورت که لکه های جوهر یا تصاویری به او نشان داده می شود و او باید بگوید که در آن ناحیه می بیند. یا آن کلمه ها یا تصاویر او را به فکر چه چیزی می اندازد.
فرد در هر یک از آزمون ها با تجربه ، آرزوها ، احساسات ، و نیازهای خود آنها را تفسیر می کند. کسی که این آزمون ما ها را تهیه می کند. در کار خود تخصص دارد. و در نهایت با کد گذاری و ارزشیابی به نیمرخ صفات شخصیتی فرد را ترسیم می نماید.
این نیمرخ به صورت نمودار است و نکات قوت و ضعف و دیگر ویژگیها را مطرح می کند.
پرسشنامه شخصی برون رویتر:
یکی از رایجترین پرسشنامه ها است که در شرکت ها و موسسات کاربرد دارد. این پرسشنامه 125 سوال دارد و شش جنبه شخصیت را ارزشیابی می کند ، یا پاسخها 6 بار تصحیح می شود و باره بار تصحیح یکی از شش جانبه مورد توجه قرار می گیرد.
: تمایل به عصبی بودن: که زمانی که در این مقیاس نمره بالایی بدست می آورند ، یعنی درصد نمرات آنها بالای 40 ، 50 صفحه است. بهتر خواهد بود که به روان پزشک یا پزشک مراجعه کنند. افرادی که نمرات پایینی کسب می کنند (کمتر از 50% ) تمایل به تعادل و ثبات دارند.
صفت باخود بودن : اشخاصی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند. ترجیح می دهند تنها باشند. آنها به ندرت به تشویقها و همدلیهای دیگران پاسخ می دهند و توصیه های آنها را درنظر می گیرند. کسانی که نمره پائینی

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

محصول * تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 144
 
چكيده تحقيق:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1:مقدمه
1-2: موضوع پژوهش
1-3: هدف پژوهش
1-4:فايده واهميت پژوهش
1-5: فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم:
پيشينه پژوهش
الف:مباني نظري
ب:تحقيقات انجام شده
فصل سوم:
3-1: مقدمه
3-2:جامع آماري
3-3: نمونه و روش نمونه گيري
3-4:ابزار اندازه گيري
3-5:روش آماري
فصل چهارم:
تحليل داده ها
فصل پنجم:
5-1: بحث و نتيجه گيري
5-2:محدوديت هاي تحقيق
5-3:پيشنهادات تحقيق
5-4: خلاصه تحقيق
منابع:
پيوست:
آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

فصل اول
1-1:مقدمه
1-2:موضوع پژوهش
1-3:هدف پژوهش
1-4:فايد و اهميت پژوهش
1-5:فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد

دسته بندی: علوم انسانی

فایل پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد

محصول * فایل پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام  ساخت و تهیه آزمون عملکرد
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 19
 
 
 
 
تعریف آزمون عملکرد
 
روش سنجشی که در آن یاد گیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خود را در استفاده از دانش و مهارت ها ی آموخته شده برای استدلال ، حل مساله ، تولید محصول و یا اجرای یک مهارت ویژه نشان داده ، سپس معلم با مشاهده ی عملکرد ، کیفیت آن را توصیف و مورد قضاوت قرار می دهد.
(خوش خلق ،1391 )
گام چهارمنوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی
در این مرحله با استفاده از شواهد یادگیری فرم توصیف عملکرد تهیه کنید .پس از بازنگری ملاک یا نشانه های عملکرد ،سطوح آن را در جدول به صورت کلی- نگری یا تحلیل نگری مشخص کنید .در پایان جدول برای دانش آموزانی که عملکرد آنان فاصله زیادی با عملکرد مطلوب دارند محلی برای نوشتن بازخوردهای توصیفی پیش بینی کنید.
سوالات خود سنجی را در پایان جدول بنویسید واز دانش آموزان بخواهید پس از انجام تکلیف عملکرد خود را با فرم توصیف عملکرد ارزیابی کنند، توجه داشته باشید تمام دانش آموزان باید فرم وسوالات خود سنجی راتکمیل کنند.(این مرحله بیشتر برای دانش آموزان پایه های بالاتر قابل اجراست)
پس از جمع آوری آزمون دانش آموزان ،عملکرد آنان را به وسیله فرم توصیف عملکرد ارزیابی نموده ،سپس برای کسانی که نیاز به اصلاح دارند بازخورد توصیفی بنویسید .سپس آزمون ها را به دانش آموزان برگردانید و از آنان بخواهید با دقت وصبر به سوالات خود سنجی پاسخ دهند.

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

فایل پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی

دسته بندی: علوم انسانی

فایل پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی

محصول * فایل پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 35

دانلود + ادامه مطلب

مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون

دسته بندی: فنی و مهندسی

مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون

محصول * مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
مربا و مارمالاد و ژله مربا ويژگيها و روشهاي آزمون
1 ـ هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه‏گذاري , نمونه‏برداري و روشهاي آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا مي‏باشد . 2 ـ دامنه كاربرد
1 ـ هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه‏گذاري , نمونه‏برداري و روشهاي آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا مي‏باشد . 2 ـ دامنه كاربرد اين استاندارد فرآورده‏هايي را شامل مي‏شود كه از كليه اندامهاي سالم و ماكول گياه قابل تهيه است .
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه‏گذاري , نمونه‏برداري و روشهاي آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا مي‏باشد .
2 ـ دامنه كاربرد
اين استاندارد فرآورده‏هايي را شامل مي‏شود كه از كليه اندامهاي سالم و ماكول گياه قابل تهيه است . اندامهاي گياهي مي‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهيه شود . اين استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنين محصولات تهيه شده با مواد قندي و يا غيرقندي كه مصرف رژيمي دارند 2 نميباشد .
اين استاندارد فرآورده‏هايي را شامل مي‏شود كه از كليه اندامهاي سالم و ماكول گياه قابل تهيه است
اندامهاي گياهي مي‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهيه شود .
اين استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنين محصولات تهيه شده با مواد قندي و يا غيرقندي كه مصرف رژيمي دارند 2 نميباشد .
3 ـ تعاريف و اصطلاحات
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود : 3 ـ 1 ـ مربا : فرآورده‏ايست كه از عمل آوري اندامهاي گياهي همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 اين استاندارد ) با آب و يا آب ميوه پس از طي فرآيند خاص تا غلظت مشخص بدست آيد به ترتيبي كه قطعات بكار رفته در تهيه آن قابل تفكيك و رويت باشد .
در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود :
3 ـ 1 ـ مربا :
فرآورده‏ايست كه از عمل آوري اندامهاي گياهي همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 اين استاندارد ) با آب و يا آب ميوه پس از طي فرآيند خاص تا غلظت مشخص بدست آيد به ترتيبي كه قطعات بكار رفته در تهيه آن قابل تفكيك و رويت باشد .
3 ـ 2 ـ مارمالاد
فرآورده‏ايست كه طي فرآيند خاص از پوره ميوه همراه با قند مجاز ( موضوع بند 4-8 اين استاندارد ) تا رسيدن به غلظت مورد نياز بدست مي‏آيد .
3 ـ 3 ـ ژله مربا 3
فرآورده‏ايست شفاف كه طي فرآيند خاص از آب ميوه و يا استخراج آبي ميوه كه فاقد ذرات ميوه بوده ممكن است به وسيله تبخير تغليظ شده و يا مواد قندي مجاز ( موضوع بند 4-8 اين استاندارد ) به آن اضافه شده و تا غلظت مورد نياز حاصل مي‏شود .
در مورد ژله مربا مي‏توان از قطعات ميوه بصورت پراكنده و معلق در بافت آن استفاده كرد .
4 ـ ويژگيها
4 ـ 1 ـ ميوه‏ها : ميوه‏هاي مورد مصرف بايد تميز , تا حد مناسب رسيده , سالم , با يا بدون پوست , بدون هسته ( بجز دانه ريزها ) بدون تخمدان , از ميوه تازه ( به استثنأ بالنگ كه بصورت خشك مجاز مي‏باشد ) و يا نگهداري شده در سردخانه و يا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود . 4 ـ 2 ـ ساير اندامهاي گياهي :
4 ـ 1 ـ ميوه‏ها :
ميوه‏هاي مورد مصرف بايد تميز , تا حد مناسب رسيده , سالم , با يا بدون پوست , بدون هسته ( بجز دانه ريزها ) بدون تخمدان , از ميوه تازه ( به استثنأ بالنگ كه بصورت خشك مجاز مي‏باشد ) و يا نگهداري شده در سردخانه و يا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود .
4 ـ 2 ـ ساير اندامهاي گياهي :
ساير اندام‏هاي گياهي مورد مصرف بايد تميز , سالم و تازه باشد ( از گلهاي خشك شده طبق استاندارد مربوطه نيز مي‏توان استفاده نمود .)
4 ـ 3 ـ طعم و بو :
مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد طعم و بوي ميوه و يا گياه مورد مصرف را داشته باشد . و عاري از هر گونه طعم و بوي حاصل از سوختگي و فساد مانند كپك زدگي و ترشيدگي باشد .
4 ـ 4 ـ رنگ :
مربا و مارمالاد بايد رنگ فرآورده‏اي باشد كه تحت شرايط طبيعي و سالم بدست آمده و مشخص كننده نوع ميوه , عاري از رنگ سياه و يا قهوه‏اي مربوط به اكسيده شدن ميوه يا كارامليزه شدن مواد قندي است باشد .
افزودن هر نوع رنگ به فرآورده مجاز نمي‏باشد .
4 ـ 5 ـ عيوب :
ميوه آفت زده , لك دار , كپك زده , لهيده و ساير مواد اوليه‏ايكه از نوع نامرغوب بوده و منجر به فرآورده‏هاي نامناسب مي‏شود عيوب تلقي مي‏گردد .
4 ـ 5 ـ 1 ـ وجود قطعات سوخته شده و كارامليزه شده جزء عيوب محسوب مي‏شود .
4 ـ 5 ـ 2 ـ وجود هسته به استثناي دانه ريزها 4 وجود پوست به استثناي ميوه‏هائيكه با پوست خورده مي‏شوند مانند گيلاس جزء عيوب محسوب مي‏شود .
4 ـ 6 ـ مواد خارجي :
4 ـ 6 ـ 1 ـ فرآورده بايد فاقد بقاياي گياهي مانند برگ , ساقه , تخمدان و غيره باشد .
4 ـ 6 ـ 2 ـ فرآورده بايد فاقد هر گونه آفت زنده و مرده و يا آثار بقاياي آنها مانند تخم و لارو و شفيره و حفره باشد .
4 ـ 6 ـ 3 ـ در فرآورده نبايد ذرات شن و خاك و غيره وجود داشته باشد .
4 ـ 7 ـ آب :
آب مصرفي در تهيه مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد مطابق استاندارد ويژگيهاي آب آشاميدني شماره 1053 باشد .
4 ـ 8 ـ مواد قندي :
افزودن ساكارز , گلوكز ( مايع و يا جامد ) دكستروز , فروكتوز و يا ساير مواد قندي هيدروكربنه مطابق با استانداردهاي مربوطه مجاز مي‏باشد .
4 ـ 9 ـ پري :
ميزان پري حداقل 90 درصد باشد .
4 ـ 10 ـ مواد جامد محلول در آب :
ميزان مواد جامد محلول در آب در مربا و مارمالاد و ژله مربا حداقل 65 باشد .
4 ـ 11 ـ اسيديته :
اسيديته مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد در حدود مجاز 1/5-0/1 درصد اسيديته برحسب اسيد سيتريك
4 ـ 12 ـ PH
ميزان PH مربا و مارمالاد و ژله مربا بايد در حدود مجاز 4-3 باشد .
4 ـ 13 ـ ميوه محتوي :

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد .

محصول * دانلود پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام ساخت و تهیه آزمون عملکرد .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت اصول و راهنمای عملی آموزش گام به گام  ساخت و تهیه آزمون عملکرد
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 19
 
 
 
 
تعریف آزمون عملکرد
 
روش سنجشی که در آن یاد گیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خود را در استفاده از دانش و مهارت ها ی آموخته شده برای استدلال ، حل مساله ، تولید محصول و یا اجرای یک مهارت ویژه نشان داده ، سپس معلم با مشاهده ی عملکرد ، کیفیت آن را توصیف و مورد قضاوت قرار می دهد.
(خوش خلق ،1391 )
گام چهارمنوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی
در این مرحله با استفاده از شواهد یادگیری فرم توصیف عملکرد تهیه کنید .پس از بازنگری ملاک یا نشانه های عملکرد ،سطوح آن را در جدول به صورت کلی- نگری یا تحلیل نگری مشخص کنید .در پایان جدول برای دانش آموزانی که عملکرد آنان فاصله زیادی با عملکرد مطلوب دارند محلی برای نوشتن بازخوردهای توصیفی پیش بینی کنید.
سوالات خود سنجی را در پایان جدول بنویسید واز دانش آموزان بخواهید پس از انجام تکلیف عملکرد خود را با فرم توصیف عملکرد ارزیابی کنند، توجه داشته باشید تمام دانش آموزان باید فرم وسوالات خود سنجی راتکمیل کنند.(این مرحله بیشتر برای دانش آموزان پایه های بالاتر قابل اجراست)
پس از جمع آوری آزمون دانش آموزان ،عملکرد آنان را به وسیله فرم توصیف عملکرد ارزیابی نموده ،سپس برای کسانی که نیاز به اصلاح دارند بازخورد توصیفی بنویسید .سپس آزمون ها را به دانش آموزان برگردانید و از آنان بخواهید با دقت وصبر به سوالات خود سنجی پاسخ دهند.

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی .

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد مجموعه ی آزمون عملکردی کتاب علوم تجربی پایه ی اول ابتدایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 35

دانلود + ادامه مطلب

کتاب Ace Ielts ( آیس آیلتس) برای آمادگی آزمون آیلتس نوشته Simone Braverman

دسته بندی: کتاب ، جزوه

کتاب Ace Ielts ( آیس آیلتس) برای آمادگی آزمون آیلتس نوشته Simone Braverman

محصول * کتاب Ace Ielts ( آیس آیلتس) برای آمادگی آزمون آیلتس نوشته Simone Braverman* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
 کتاب Ace-Ielts  راهنمایی مناسب برای آمادگی آزمون آیلتس نوشته Simone Braverman
این کتاب به شما کمک میکند تا بتوانید بهترین نمره را در آزمون آیلتس کسب کنید وپنجره های موفقیت را بگشایید.
Ace The IELTSEssential tips for IELTS General Training Module

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق اماده درباره استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)

دسته بندی: کتاب ، جزوه

تحقیق اماده درباره استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)

محصول * تحقیق اماده درباره استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 62
 
1 ـ ضربان قلب
در شرايط عادي و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روي يكي از نبض هاي بدن مانند ناحيه مچ دست و يا شريان گردن در قسمت انتها و تحتاني استخوان فك پائين تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمايش را در مدت يك دقيقه مي توان شمارش نمود . اين عمل را در شرايط ي كه ورزشكار در اوج شدت تمرين بدني مي باشد تكرار مي كنيم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرايط حد اكثر فشار تمرين هاي جسماني يكي از روشهاي تعيين ميزان آمادگي جسماني افراد مي باشد .براي سهولت و در عين حال صحت عمل مي توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانيه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرايط استراحت و تمرين بيانگر آمادگي شخص است . واحد اندازه گيري در اين آزمون تعداد ضربان قلب در مدت يك دقيقه مي باشد .
2 ـ ظرفيت حياتي
تعيين حد اكثر اكسيژن مصرفي هنگام تمرين هاي بدني در زمان يك دقيقه معياري است براي سنجش و آمادگي دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائي مصرف اكسيژن بيشتر باشد ، قابليت انجام و تداوم فعاليت هاي جسماني بهتر خواهد بود . براي اندازه گيري مصرف اكسيژن جهت تعيين ظرفيت حياتي به روش سا ده ، از يك دوچرخه ثابت استفاده مي شود . در اين آزمون ورزشكار به مدت 5 دقيقه بر روي دوچرخه نشسته و در حد توانائي به ركابها فشار آورده و پا مي زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نياز ثابت مي شود . واحد اندازه گيري در اين آزمون ليتر در دقيقه است .
3 ـ ضخامت چربي
اندازه گيري چربي بدن انسان به روشهاي نسبتا مشكل قابل اجرا است ، ولي با توجه به تحقيقات انجام شده مبني بر اينكه مجموع اندازه هاي سطحي سه ناحيه مشخص شده بدن نسبت مستقيم با در صد چربي دارد ، لذا با اين روش ساده مقايسه لازم بين ورزشكاران مختلف صورت مي گيرد. براي اين منظور با استفاده از يك دستگاه كا ليپر يا اندازه گيرنده پوست و ناحيه سطحي بدن ، سه قسمت شامل عضله سه سر بازوئي ، ناحيه كتف و ناحيه شكمي را بطور دقيق اندازه مي گيريم . مجموع سه اندازه گيري را يادداشت كرده و آن را با اعداد داخل جدول استاندارد مقايسه مي كنيم . براي اندازه گيري ناحيه عضله سه سر بازوئي نقطه اي در وسط فاصله بين مفصل آرنج و مفصل شانه مشخص كرده و با دو انگشت شست و سبابه محل فوق را گرفته سپس با كا ليپر اندازه گيري مي نمائيم . همين روش در دو ناحيه ديگر نيز صورت مي گيرد بطوري كه نقطه بعدي يك سانتيمتر يا بيشتر از راس تحتاني استخوان مثلثي شكل كتف ودر امتداد يكي از ا ضلاع آن بوده و نقطه سوم در ناحيه شكمي بين ناف و قسمت فوقاني و قدامي استخوان خاصره مي باشد . واحد اندازه گيري بر حسب ميليمتر است .
4 ـ دوها
دو 45 متر ، بر اساس زمان صرف شده بر حسب ثانيه و دو هاي 540 متر و 1600 متر بر حسب دقيقه و ثانيه مشخص شده اند . در دو 12 دقيقه مسافت طي شده بر حسب كيلو متر محاسبه مي گردد .
5 ـ دو 9+4 متر
با مشخص كردن يك فاصله 9 متري و كشيدن دو پاره خط در ابتدا و انتهاي اين فاصله دو قطعه چوب كوچك را در يك سو قرار داده و فرد مورد آزمايش در سوي ديگر مي ايستد . با فرمان شروع ، ورزشكار مي بايد با حد اگثر سرعت فاصله 9 متر را دويده و با بر داشتن يك قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حركت را براي حمل چوب دوم نيز ادامه دهد . به همين ترتيب فاصله 9 متر تعيين شده را 4 بار با حد اكثر سرعت و در حد توانائي خود طي مي كند .  زمان شروع تا پايان اين حركت بر حسب ثانيه ثبت مي گردد.
6 ـ دو مارپيچ
در يك مسير تعيين شده 10 متري ، 4 مانع را با فاصله 3 متر از يك ديگر طوري قرار مي دهيم كه مانع اول تا چهارم هر كدام به فاصله نيم متر از خط شروع و خط پايان فاصله داشته با شند . با شروع حركت ورزشكار مورد آزمايش با حد اكثر توان و سرعت خود سعي مي كند ابتدا يك بار فاصله 10 متر را بطور رفت وبر گشت طي كرده ، سپس با عبور از پشت اولين مانع بطور مار پيچ از ميان بقيه مانع ها عبور نمايد . در پايان مجددا فاصله 10 متر را بطور رفت و برگشت يك بار ديگر طي كرده و به خط پايان مي رسد . زمان صرف شده بر حسب ثانيه ، معيار اندازه گيري اين حركت است .
7 ـ پرش طول درجا
پاره خطي روي زمين رسم كرده و شخص مورد آزمايش در پشت آن قرار مي گيرد . او مي بايد در حد توان خود به جلو وبطور طولي پرش نمايد . محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده ميزان پرش را مپخص مي كند . اين حركت در دو نوبت انجام شده و بيشترين طول پرش ثبت مي گردد.  مقياس تعيين شده ، پرش طول نسبت به قد شخص در نظر گرفته شده است .
8 ـ پرش ارتفاع درجا
ورزشكار مورد نظر در كنار ديواري مدرج ايستاده و يكي از دستها ي خود را بدون اينكه كف پاها يش از زمين جدا شود بطور كاملا كشيده بالا مي برد و محل بر خورد انتهاي انگشت وسط با ديوار اندازه گيري مي شود ، سپس به حالت اوليه بر گشته سعي مي كند بدون دور خيز ، در حد اكثر توانائي خود

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 512345