آشنا - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

محصول * تحقیق درباره بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
 
بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو

فصل اول
دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي داخلي براي بهتر بودن آن
از آن دسته شنوندگاني كه برنامه هاي راديوهاي داخلي را بهتر دانسته اند، دلايل آن پرسيده شد: نتايج حاكي از آن است كه مهمترين دليل شنوندگان براي بهتر بودن برنامه‌هاي راديوهاي داخلي «هماهنگ بودن با فرهنگ ما» (38درصد) است. «صداقت داشتن برنامه هاي راديوهاي داخلي» (9درصد) و «اطلاعات بيشتري درباره كشور دادن» و «آموزنده بودن» (هر كدام 7 درصد) از جمله دلايل شنوندگان براي بهتر بودن برنامه هاي راديوهاي داخلي است. ساير دلايل در جدول شماره 17 آمده است.
جدول شماره دلايل شنوندگان برنامه هاي راديوهاي داخلي براي بهتر بودن‌ آن
دلايل
فراواني
درصد

با فرهنگ ما هماهنگي دارد
1729
38

در برنامه هاي راديوهاي داخلي صداقت بيشتري وجود دارد
433
9

اطلاعات بيشتري درباره كشورمان مي دهد
339
7

آموزنده است
328
7

بهتر و با كيفيت تر است
259
6

مذهبي و اسلامي است
243
5

متنوع و سرگرم كننده است
213
5

قابل فهم است
184
4

مشكلات مردم را مطرح مي كند
142
3

شاد و جذاب است
103
2

برنامه هاي راديوهاي خارجي غرض ورزي و بدآموزي دارد
92
2

به برنامه هاي راديوهاي خارجي اعتماد ندارم
83
2

به برنامه هاي راديوهاي داخهلي علاقه دارم
66
2

برنامه هاي راديوهاي داخلي اطلاع رساني خوب و دقيق دارند
64
1

اخبار دقيق تري دارد
55
1

ساير
43
1

نمي دانم/ اظهار نشده
220
2

جمع
4596
100

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد نقوش سنتي ايران 35 ص

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق در مورد نقوش سنتي ايران 35 ص

محصول * تحقیق در مورد نقوش سنتي ايران 35 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
 
در زندگي روزانه افراد مبتكر ، دقايق و مواقعي هست كه به ايجاد طرح و شكل دست مي برند و با نوك قلم، شكلهاي آشنا و مكرر به وجود مي آورند و از اين راه به شكلهاي تازه راه مي يابند . زيرا از راه تكرارها و خطوط هرز كشيدن يا خطوط موازي و متقاطع به وجود آوردن ، ميان آنها را نقطه گذاري كردن ، نقطه ها را پهلوي هم يا دور از هم قرار دادن ، شكلهاي تازه به وجود مي آيد.
بشر اوليه از آنگاه كه چشم به طبيعت دوخت و به اطراف خود ‌انداخت چيزهاي زيادي براي طرح كردن اندوخت . خاطرات زيادي داشت كه آنها را مي بايست باز نويسي يا شكل سازي كند و بمانند زينت گري از هر خط راست يا كج الهام بگيرد و آنها را براي خوش آيندي چشم در جايي مناسب كار بگذارد و به نحوي مطبوع ، تركيب بندي كند.
شايد مناسب ترين وسيله زينت گري پس از آرايش هيكل و سر و صورت ، كوزه هاي گلي و سفالي باشند ( در واقع همان وسيله اي :كه نوك چوبها يا سنگهاي تيز مي توانسته رويه نرم آنها را آسانتر بكاوند و احياناً مي شده است خطوط اشتباهي و بد راه و نامناسب را به اصلاح آورند.)
خطوط راست و كج يا موازي و متقاطع كشيدن ، هاشور زني و نقطه گذار ي كردن شايد ابتدايي ترين شكل زينت گري بوده باشد. زيرا هم ساده ترين شكلها را داشته و هم مناسبترين نمونه مكرر سازي و به دست آوردن مهارت در اين راه بوده است.
چه بسا سفالها ، كه بدست آمده و برروي آنها ابتدايي ترين نقوش بشر ماقبل تاريخ اين فلات ، خودنمايي مي كند و به خوبي مي توان دريافت كه كدام شكل ، ماهرانه يا ناشيانه انجام شده ، يا كدام طرح از روي شتاب يا حوصله به وجود آمده است .
شايد نوع طراحي شكل (2) كه به خاطر دشواري مستقيم كشيدن خطوط و همچنين شكل (3) كه طراحي آن از حيث دشواري دست كمي از نقش دوم ندارد حاكي جرأتي باشد كه كوزه گر طراح به اتكاء تمرين فراوان در انواع طرح ، از ارائه چنين تركيبي باك نداشته است و با پركردن خانه ها يا راههاي پهن كه نقش چشمگير به وجود مي آورده عيب طرحها پوشيده مي مانده است.
طرح (4) كه شانه أي شكل است و طرحهاي (5و6) كه اكثراً به هم شباهت دارند و شكلهاي (7و8 و9 ) كه از هر حيث ياد آور يكديگرند و شكل (10) كه با خطوط متقاطع نازك و خطوط افقي پهن زينت شده است آنچنان حساب شده و منظم اند كه مانند شكلهاي (11و12) و يا شكلهاي (13و 14) داراي ريتم نرم و ظريف مي باشند و در عين يك نواختي شكل ، چون زمزمة ساييده دوران ها و مردمي است كه آواي گمشده آنان گويي چون خود طرحها از ميان فضاي هزارها سال به گوش ما مي رسد .
« متأسفانه تصويري از شكلهاي 7 به بعد در دست نبود و تنها صرف آشنايي با طرحها از آنها نام برديم.»
يافته هاي ما قبل تاريخي مردم فلات ، مقداري كوزه هاي منقوش به دست داده اند كه اغلب آنها داراي نقش هاي حساب شده مي باشند. ولي تعدادي از آنها نيز هستندكه به صورت به اصطلاح بازاري و بدون حساب و فقط به منظور پركردن جاخاليهاي ظروف سفالي روي آنها نقش بندي و طراحي شده است و نمي توان از آنها انتظار يك تركيب مناسب را داشت و بعلاوه ، وضعيت شكل كوزه ها نيز ايجاب مي كرده يا كه طراح كوزه لازم مي ديديده كه جاخاليها را به نحوي پركند .
اين تركيب ها تا چه اندازه امروز مطبوع خاطر ماست و يا حسابگريهاي فني ما جور در مي آيد امري است كه شايد در اصل نبايد با سليقة و حسابگريهاي خودمان آنها را مقايسه كنيم ، بلكه بايد بهمني كفايت كنيم كه آنها سعي داشته اند طرحهايي به منظور زينت روي سفالها و ظروف خود به وجود آورند و خود از آنها لذت ببرند. اين كارشان آنچنان ماهرانه انجام شده كه نه تنها مورد پسند زمان خود بوده (و تكرارها اين نظر را تاييد مي كنند) بلكه امروزه نيز ما از كاري كه آنها كرده اند لذت مي بريم و الهام مي گيرم.
در اين كتاب سعي بر اين است كه بدانيم تنوع شكلي كه آنها به وجود آورده اند تا چه حد است و بعلاوه تا چه اندازه توانسته اند با الهام گيري از شكلهاي طبيعي اطراف خود ، تركيب هاي تازه به وجود آورند.
از بشر دوران غار فلات ايران ، زمينة در خور نداريم. ولي آنچه از حفاريهاي ما قبل تاريخي ارائه داده اند و نقوشي را در بر دارند بايد يقين كنيم كه طرحهاي به دست آمده حاصل شايد هزارها سال تمرين از دورة غارنشيني تا سفالگري است كه سفالگران حرفه أي طرحهائي محكم و ماهرانه روي آنها به وجود آورده اند.
از ميان دو گونه طراحي بر روي سفالها ، بنظر مي رسد ك نوع كنده كاري شدة آن بيش از طراحي با رنگ معمول بوده باشد. زيرا كف رنگ شايد به تجارب فراوان و برخورد تصادفي يا ماية لازم ، بستگي داشته است. بهرانجام ، تحقيق در اين باره شايد از حدود وظيفه أي كه دارم به دور باشد . دلي بطور طبيعي ميتوان دريافت كه كنده كاري كوزه ، كاري مناسب تر بوده و زودتر پيش آمده و رنگ آميزي و طراحي با رنگ ، ديرتر شروع شده است.
از ميان مقدار زيادي نقوش بر روي سفال مكشوفه از يك ناحية ما قبل تاريخي درسي يلك ، مقداري نقوش كنده كاري شده به دست آمده است كه نمي توان گفت بهمين علت مربوط به زمانهاي گذشتة دور است. چه بسا ، كه گاهي كوزه گر مناسب ديده است كه با نوك چوب مخصوص خود كه به جاي قلم از آن استفاده مي كرده كنده كاري كند و در همان زمان كه رنگ نيز موجود داشته از آن استفاده نكرده باشد.
در اين كتاب ، حساب قدمت طرحهاي يك ناحيه كه كدام مقدم بر ديگري بوده مطرح نيست بلكه آشنايي با انواع طرحها كه مردم يك ناحيه ما قبل تاريخي به وجود آورده اند مطرح است و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بورس 25 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بورس 25 ص

محصول * تحقیق درباره بورس 25 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
با ساختار بورس آشنا شويم
گذار از اقتصاد توسعه نيافته به اقتصاد توسعه يافته نيازمند سرمايه و سرمايه گذاري است. از اين رو در اين فرآيند گذار؛ از يك سو تامين و تجهيز منابع سرمايه اي و از سوي ديگر تخصيص مطلوب اين منابع شرط لازم براي موفقيت است. تكوين و توسعه نظام بانكي يكي از تمهيداتي است كه عموماً براي تامين مالي به كار مي رود ، اما تنها بخشي از منابع مالي جذب شبكه بانكي مي شود.
از اين رو، بايد براي جلب و جذب منابع مالي ديگر و تخصيص آن در فعاليت هاي مطلوب بازار سرمايه توجه داشت كه نهادي براي تامين مالي وجوه بلند مدت است. تجربه كشورهاي مختلف در امر توسعه به خوبي گوياي اين است كه چگونه ساز و كارهاي بازار سرمايه در خدمت هدف تامين مالي بلند مدت قرار مي گيرد.
ساختار مالي كشورها مي تواند به دو محور بازار پول و بازار سرمايه قرار داشته باشد. در اغلب كشورهاي توسعه يافته بازار سرمايه در كانون ساختار مالي قرار دارد و نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار بر اين بازار چيره شده است.
جايگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران
هر چند كه بازار اوراق بهادار مفهومي محدودتر از بازار سرمايه دارد؛ در ايران همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بازار پول به بازار سرمايه چيرگي داشته است. بازار سرمايه ايران كم و بيش در بورس اوراق بهادار تهران متجلي مي شود كه پيشينه آن به سال 1346 باز مي گردد.
از اين رو در گام اول، اقتصاد ايران براي دستيابي به رشدي درون زا و قابل دوام نيازمند گسترش منابع پس اندازي واقعي است و در گام دوم بايد وضعيت بازار سرمايه كشور را براي تجهيز منابع مالي و انباشت سرمايه ساماندهي كرد.
بي گمان نقطه آغاز حركت از بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. يك بازار خوب مي تواند ضمن افزايش كارايي بازار متشكل سرمايه و بهرمند ساختن بخش هاي توليدي از منابع حاصل از آن فشار تقاضا را براي منابع مالي در بازار پول به كمترين حد ممكن كاهش دهد. گذشته از اين، ارتباط بازار سرمايه ايران با شبكه هاي مالي بين المللي مي تواند زمينه برخورداري از سرمايه هاي خارجي را فراهم آورد. همچنين يك بازار مالي خوب به گونه اي عمل مي كند كه « شفاف و قاعده مند » باشد.
در اين راستا « بورس اوراق بهادار تهران » تلاش مي كند تا با به كار گيري سياست هاي زير بتواند تا حدود زيادي از كاستي هاي مشهود كنوني بازار سرمايه بكاهد:
1- اصلاح ساختار بازارهاي مالي كشور
2- ايجاد تنوع در ابزارهاي قابل معامله در بورس
3- گسترش جغرافيايي و فيزيكي بورس
4- اتكاي بيشتر بر نيروهاي بازار
ساختار سازماني بورس اوراق بهادار
اركان بورس عبارتند از :
1- شوراي بورس
2- هيات پذيرش اوراق بهادار
3- هيات داوري بورس
4- سازمان كارگزاران بورس
1- شوراي بورس : رياست شوراي بورس را رئيس كل بانك مركزي به عهده دارد و 7 نفر به عنوان عضو در اين شورا شركت مي كنند. وظايف شوراي بورس عبارتند از :
الف) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي قانون
ب) نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي آن و اعزام نماينده ناظر در هيات مديره و هيات پذيرش
ج) تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده علي البدل براي عضويت در هيات داوري
د) تجديد نظر در مورد تصميمات هيات مديره و همچنين در مورد تصميم هاي هيات پذيرش اوراق بهادار
2- هيات پذيرش اوراق بهادار : هياتي است كه به منظور اخذ تصميم در مورد رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل مي شود. رياست اين هيات به عهده قائم مقام بانك مركزي مي باشد و پنج عضو ديگر نيز دارد.
3- هيات داوري بورس : هياتي است كه به طور دائم تشكيل مي شود و به اختلافاتي كه در اثر معاملات بورس بين كارگزاران با يكديگر و بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران ايجاد مي شود رسيدگي مي كند، رياست اين هيات را نماينده وزارت دادگستري به عهده دارد و دو عضو ديگر نيز دارد.
4- سازمان كارگزاران بورس : اين سازمان دو ركن دارد :
الف) هيات مديره بورس كه وظيفه آنها اداره سازمان مي باشد.
ب) دبير كل بورس : هيات مديره بورس يك نفر خارج از اعضاي سازمان بورس را به عنوان دبير كل سازمان به مدت دو سال انتخاب مي نمايد كه تصدي امور اجرايي هيات مديره را بر عهده دارد. تجديد انتخاب دبير كل سازمان بلامانع است.
نحوه فعاليت كارگزاران در بورس
داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فقط توسط كارگزاران بورس انجام مي شود. اين كارگزاران بايد در آخر هر سال صورت حساب عمليات بورس خود را كه به وسيله حسابرسي معتمد سازمان بورس تاييد شده به هيات مديره تسليم نمايد. ورود به تالار معاملات به جز براي كارگزاران و مسؤولان سازمان ممنوع است و اشخاص ديگر فقط با اجازه كتبي سازمان مجاز هستند كه به تالار وارد شوند. تنها كارگزاران و نمايندگان آنها در امور مربوط به خريد و فروش سهام در تالار فعاليت دارند و هر كارگزار 5/0 درصد از مبلغ معامله را به عنوان كارمزد از مشتري خود دريافت مي كند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم

محصول * تحقیق درمورد روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
کنون با سه روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش چهارم می خواهیم در مورد روش میانگین موزون صحبت کنیم:د) روش میانگین موزون:در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :                                    تعداد کالا(واحد)         قیمت هر واحد (ریال)                                  ——————        ———————–موجودی کالای اول سال            ۲۰۰                      ۳۰۰ خرید اول                                 ۲۵۰                      ۳۲۰خرید دوم                                ۳۰۰                      ۳۳۰خرید سوم                              ۲۵۰                      ۳۵۰                                        ———-جمع                                     ۱۰۰۰ مطلوبست محاسبه قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمنده در پایان دورهکل کالاهای انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰) نرخ میانگین                                                         ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمانده درآخر دوره                 ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰ به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم  وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم خرداد 1386ساعت 9:49  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
روش شناسایی ویژه

سلام دوستانتا کنون با دو روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش سوم ميخواهيم در مورد شناسايي ويژه صحبت كنيم.
ج) روش شناسایی ویژه:این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند . نکته مهم  این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :
مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :
                           تعداد کالای پايان دوره (واحد)         قیمت هر واحد(ریال)                          ——————————          ———————خرید25/1/83                         50                                   2.000 خرید20/4/83                         40                                   2.200 خرید15/8/83                         62                                   2.500
مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره
100.000 = 2.000 * 5088.000   = 2.200 * 40155.000 = 2.500 * 62————–343.000 ريال قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره
به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پايان دوره را محاسبه می کنیم .

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 9:58  توسط میثم  |  2 نظر

 
روش اولین صادره از آخرین وارده

ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT دراين روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :                                                       تعداد                      نرخ                                                      ———               ———–موجودی کالای اول سال                        200                      300 خرید اول                                            250                       320خرید دوم                                           300                       330خرید سوم                                         250                       350
قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده       60.000 = 200*300 قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده       80.000 = 250*320 قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده         16.500 = 50*330                                                               ———-     قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره     156.500به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .
براي اينكه با مطلب بيشتر آشنا شويد ميتوانيد تمرين زير را انجام دهيد:
تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :
                                                      تعداد                     نرخ                                                      ——-                 ———موجودی کالای اول دوره                       100                       500 خرید اول                                           200                       520خرید دوم                                          300                       540خرید سوم                                        200                       550 خرید چهارم                                      120                       560
مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر     الف)فایفو  ب)لایفو      

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 11:38  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
روش اولين صادره از اولين وارده

الف)روش اولين صادره از اولين وارده : FIRST IN FIRST OUT  در اين روش كه روش فايفو معروف است ، فرض براين است که کالاي خريداري شده به ترتيب ورود به انبار, از انبار خارج مي گردد يعني كالاهايي كه ابتدا خريداري ميشوند ابتدا مصرف يا به فروش ميرسند پس کالايي که در پايان دوره در انبار باقيمانده, مربوط به خريدهاي آخر است و قيمت خريد آنها را به عنوان ارزش موجودي کالاي پايان دوره در نظر مي گيريم . براي روشن شدن موضوع با هم مثال زير را بررسي مي کنيم :
مثال)فرض کنيد در يک شرکت بازرگاني موجودي پايان دوره يک قلم از کالاهاي شرکت در پايان سال مالي 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زير در مورد آن كالا در دست است :                                                    تعداد                   نرخ (ريال)                                                ————               ———–موجودي کالاي اول دوره                     200                       300خريد اول                                         250                       320خريد دوم                                        300                       330خريد سوم                                      250                       350
قيمت موجودي کالاي پايان دوره با استفاده از روش فايفو به صورت زير محاسبه مي شود :با توجه به اينكه کالاي باقيمانده در پايان دوره جزو آخرين خريد هاست پس تعداد 500 عدد کالاي باقيمانده را به ترتيب از آخرين خريد ها قيمت گذاري مي کنيم . و به صورت زير محاسبه مينماييم :
بهاي خريد سوم                             87500=350*250تعداد باقيمانده موجودي پايان دوره     250=250-500   بهاي باقيمانده از خريد دوم               82500=330*250بهاي تمام شده موجودي پايان دوره   170.000=82.500+87.500
به عبارت ديگر از خريدهاي انجام شده در طي سال و موجودي کالاي ابتداي سال تنها 250 عدد کالا از خريد سوم و 250 عدد از خريد دوم باقيمانده و بقيه کالاهاي خريداري شده و موجودي کالاي ابتداي دوره فروخته شده و يا از انبار خارج شده است .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 11:35  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
سيستم های اندازه گيری موجودی کالا

با سلامتا اينجا درباره سيستم هاي ادواري و دائمي موجودي كالا صحبت شد و مثالهايي درباره نحوه ثبت خريد و فروش در هر سيستم نيز زده شد ولي نكته اي كه بايستي به آن توجه كرد اين است كه شركتهايي كه در طول سال نسبت به خريد و فروش كالا اقدام مي كنند در پايان سال چه مبلغي را بايد در صورتهاي مالي خود بعنوان موجودي كالاي پايان دوره نشان دهند.در روش دائمي، قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره همان مانده حساب موجودي كالاست ولي در روش ادواري قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره از طريق انبارگرداني و تعيين تعداد موجودي كالاي پايان دوره با روشهايي كه توضيح خواهم داد بدست مي آيد البته شركت ها بدون توجه به استفاده از سيستم ادواري و يا دائمي معمولاً در پايان سال براي اطمينان از صحت مانده هاي موجودي كالاي خود اقدام به انبارگرداني مينمايند يعني از طريق شمارش عيني موجودي هاي خود و مطابقت آنها با كارت هاي انبار هر كالا به صحت يا سقم آنها پي ميبرند.
سيستم هاي اندازه گيري موجودي كالا:1 – روش اولين صادره از اولين وارده (فایفو)     FIRST IN FIRST OUT2 – روش اولين صادره از آخرين وارده (لایفو)    LAST IN FIRST OUT3 – روش ميانگين موزون4 – روش شناسايي ويژه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد انيميشن

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درمورد انيميشن

محصول * تحقیق درمورد انيميشن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
با انيميشن از چه زماني آشنا شديد؟
باديدن كارتون با انيميشن آشنا شديم. 10 سالم كه بود صاحب تلويزيون شديم و سال هاي 47-1346 اما تا قبل از آن با تلويزيون نزديكان با كارتون هاي خارجي كه از شبكه نفت براي خارجي هاي ساكن اهواز پخش مي شد انيميشن را مي شناختم و با آن آشنا بودم.
من از طرفداران كيهان بچه ها به دليل داشتن داستان هيا مصور خارجي بودم. در اين جمله سه داستان مصور وجود داشت كه آن ها را مي بريدم، آرشيو وسپس از روي آن ها نقاشي مي كردم.
زمينه ساز انيميشن همين داستان هاي مصور و يا اصطلاحا كمك استيرلپ ها هستند.
به انيميشن خيلي نزديك مي باشند. داستان را به صورت تصويرهاي متوالي نقل مي كنند و با تصوير سازي كتاب متفاوت اند.
در سن 13 سالگي شروع به كشيدن داستان مصور كردم وتنها سرگرمي من طراحي ونقاشي بود.يكي از سرگرمي هاي من اين بود كه روي ورقه هاي كالك نقاشي مي كردم وداستان خود را روي آن ها منتقل مي كردم و به وسيله آيينه ونور آفتاب و ذره بين روي ديوار مي انداختم و به بچه ها و هم سن سالهايم نشان مي دادم.
فعاليت خود را چگونه آغاز كرديد؟
در واقع فعاليت من در زمينه انيميشن از همان زمان آغاز شده بود. علاقه مندي من به فيلم نقاشي وطراحي بسيار زياد بود.
اولين باري كه به تنهايي به سينما رفتم در سن 10 سالگي بود كه فيلمي فضايي بود.تصاوير اين فيلم براي من بسيار جالب بود.من به فيلم هايي كه مي ديدم امتياز مي دادم و آن ها را رده بندي مي كردم. اولين فيلم خود را در سن 16 سالگي با دوربين 8 ميلي متر يكي از دوستانم كه تك فريم نداشت و هنگامي كه دكمه را فشار مي دادم يك بار 10 فريم، يك بار 6 فريم و يك بار 5 فريم رد مي شدساختم. من تصاوير خود را به جاي افقي، به صورت عمودي طراحي كرده بودم كه راه رفتن را نشان مي داد كه تصاويري از كاريكاتور خودم بود.
من در آن زمان از كتاب آقاي پرستون بلي كه توسط آقاي دكتر زرين كلك ترجمه شده بود بسيار كمك گرفتم.
در سن 13 سالگي هنگامي كه به تهران مي آمدم به سينما ميرفتم و داستان فيلم هايي را كه مي ديدم مي نوشتم، دسته بندي و آرشيو مي كردم. كتاب هايي كه در مورد سينما چاپ مي شد مي خريدم. من به وسيله نقاشي كردن هويت پيدا كرده بودم طراحي براي من مانند چوب كبريتي بود كه من از طوفان دريا نجات مي داد و به ساحل مي رساند.
انيميشن از ديدگاه شما يعني چه؟
انيميشن يعني لذت بردن، خلق فضا و يا ديدگاه دروني افراد است كه دنياي آن ها قابل رويت مي كند. مثل موسيقي و يا ادبيات كه هر يك به شيوه خود بر روي افراد تاثير گذار هستند.
به نظر شما شرايط لازم براي ورود به اين حرفه چيست؟
پشتكار واستعداد. به نظر من پشتكار موثر تر است وداراي نقش اساسي تر نسبت به موفقيت استعداد مي باشد. چه بسيار افرادي كه با وجود داشتن استعداد فعالتي لازم براي رسيدن به را ندارد. با پشتكار مي توان به استعداد رسيد.
آيا اگر باز هم به دنيا مي آمديد. اين حرفه

دانلود + ادامه مطلب

روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم

دسته بندی: عمومی و آزاد

روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم

محصول * روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره روش چهارم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
کنون با سه روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش چهارم می خواهیم در مورد روش میانگین موزون صحبت کنیم:د) روش میانگین موزون:در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :                                    تعداد کالا(واحد)         قیمت هر واحد (ریال)                                  ——————        ———————–موجودی کالای اول سال            ۲۰۰                      ۳۰۰ خرید اول                                 ۲۵۰                      ۳۲۰خرید دوم                                ۳۰۰                      ۳۳۰خرید سوم                              ۲۵۰                      ۳۵۰                                        ———-جمع                                     ۱۰۰۰ مطلوبست محاسبه قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمنده در پایان دورهکل کالاهای انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰) نرخ میانگین                                                         ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمانده درآخر دوره                 ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰ به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم  وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم خرداد 1386ساعت 9:49  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
روش شناسایی ویژه

سلام دوستانتا کنون با دو روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش سوم ميخواهيم در مورد شناسايي ويژه صحبت كنيم.
ج) روش شناسایی ویژه:این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند . نکته مهم  این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :
مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :
                           تعداد کالای پايان دوره (واحد)         قیمت هر واحد(ریال)                          ——————————          ———————خرید25/1/83                         50                                   2.000 خرید20/4/83                         40                                   2.200 خرید15/8/83                         62                                   2.500
مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره
100.000 = 2.000 * 5088.000   = 2.200 * 40155.000 = 2.500 * 62————–343.000 ريال قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره
به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پايان دوره را محاسبه می کنیم .

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 9:58  توسط میثم  |  2 نظر

 
روش اولین صادره از آخرین وارده

ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT دراين روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :                                                       تعداد                      نرخ                                                      ———               ———–موجودی کالای اول سال                        200                      300 خرید اول                                            250                       320خرید دوم                                           300                       330خرید سوم                                         250                       350
قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده       60.000 = 200*300 قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده       80.000 = 250*320 قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده         16.500 = 50*330                                                               ———-     قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره     156.500به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .
براي اينكه با مطلب بيشتر آشنا شويد ميتوانيد تمرين زير را انجام دهيد:
تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :
                                                      تعداد                     نرخ                                                      ——-                 ———موجودی کالای اول دوره                       100                       500 خرید اول                                           200                       520خرید دوم                                          300                       540خرید سوم                                        200                       550 خرید چهارم                                      120                       560
مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر     الف)فایفو  ب)لایفو      

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 11:38  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
روش اولين صادره از اولين وارده

الف)روش اولين صادره از اولين وارده : FIRST IN FIRST OUT  در اين روش كه روش فايفو معروف است ، فرض براين است که کالاي خريداري شده به ترتيب ورود به انبار, از انبار خارج مي گردد يعني كالاهايي كه ابتدا خريداري ميشوند ابتدا مصرف يا به فروش ميرسند پس کالايي که در پايان دوره در انبار باقيمانده, مربوط به خريدهاي آخر است و قيمت خريد آنها را به عنوان ارزش موجودي کالاي پايان دوره در نظر مي گيريم . براي روشن شدن موضوع با هم مثال زير را بررسي مي کنيم :
مثال)فرض کنيد در يک شرکت بازرگاني موجودي پايان دوره يک قلم از کالاهاي شرکت در پايان سال مالي 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زير در مورد آن كالا در دست است :                                                    تعداد                   نرخ (ريال)                                                ————               ———–موجودي کالاي اول دوره                     200                       300خريد اول                                         250                       320خريد دوم                                        300                       330خريد سوم                                      250                       350
قيمت موجودي کالاي پايان دوره با استفاده از روش فايفو به صورت زير محاسبه مي شود :با توجه به اينكه کالاي باقيمانده در پايان دوره جزو آخرين خريد هاست پس تعداد 500 عدد کالاي باقيمانده را به ترتيب از آخرين خريد ها قيمت گذاري مي کنيم . و به صورت زير محاسبه مينماييم :
بهاي خريد سوم                             87500=350*250تعداد باقيمانده موجودي پايان دوره     250=250-500   بهاي باقيمانده از خريد دوم               82500=330*250بهاي تمام شده موجودي پايان دوره   170.000=82.500+87.500
به عبارت ديگر از خريدهاي انجام شده در طي سال و موجودي کالاي ابتداي سال تنها 250 عدد کالا از خريد سوم و 250 عدد از خريد دوم باقيمانده و بقيه کالاهاي خريداري شده و موجودي کالاي ابتداي دوره فروخته شده و يا از انبار خارج شده است .

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 11:35  توسط میثم  |  نظر بدهید

 
سيستم های اندازه گيری موجودی کالا

با سلامتا اينجا درباره سيستم هاي ادواري و دائمي موجودي كالا صحبت شد و مثالهايي درباره نحوه ثبت خريد و فروش در هر سيستم نيز زده شد ولي نكته اي كه بايستي به آن توجه كرد اين است كه شركتهايي كه در طول سال نسبت به خريد و فروش كالا اقدام مي كنند در پايان سال چه مبلغي را بايد در صورتهاي مالي خود بعنوان موجودي كالاي پايان دوره نشان دهند.در روش دائمي، قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره همان مانده حساب موجودي كالاست ولي در روش ادواري قيمت تمام شده موجودي كالاي پايان دوره از طريق انبارگرداني و تعيين تعداد موجودي كالاي پايان دوره با روشهايي كه توضيح خواهم داد بدست مي آيد البته شركت ها بدون توجه به استفاده از سيستم ادواري و يا دائمي معمولاً در پايان سال براي اطمينان از صحت مانده هاي موجودي كالاي خود اقدام به انبارگرداني مينمايند يعني از طريق شمارش عيني موجودي هاي خود و مطابقت آنها با كارت هاي انبار هر كالا به صحت يا سقم آنها پي ميبرند.
سيستم هاي اندازه گيري موجودي كالا:1 – روش اولين صادره از اولين وارده (فایفو)     FIRST IN FIRST OUT2 – روش اولين صادره از آخرين وارده (لایفو)    LAST IN FIRST OUT3 – روش ميانگين موزون4 – روش شناسايي ويژه

دانلود + ادامه مطلب

بورس

دسته بندی: علوم انسانی

بورس

محصول * بورس * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
با ساختار بورس آشنا شويم
گذار از اقتصاد توسعه نيافته به اقتصاد توسعه يافته نيازمند سرمايه و سرمايه گذاري است. از اين رو در اين فرآيند گذار؛ از يك سو تامين و تجهيز منابع سرمايه اي و از سوي ديگر تخصيص مطلوب اين منابع شرط لازم براي موفقيت است. تكوين و توسعه نظام بانكي يكي از تمهيداتي است كه عموماً براي تامين مالي به كار مي رود ، اما تنها بخشي از منابع مالي جذب شبكه بانكي مي شود.
از اين رو، بايد براي جلب و جذب منابع مالي ديگر و تخصيص آن در فعاليت هاي مطلوب بازار سرمايه توجه داشت كه نهادي براي تامين مالي وجوه بلند مدت است. تجربه كشورهاي مختلف در امر توسعه به خوبي گوياي اين است كه چگونه ساز و كارهاي بازار سرمايه در خدمت هدف تامين مالي بلند مدت قرار مي گيرد.
ساختار مالي كشورها مي تواند به دو محور بازار پول و بازار سرمايه قرار داشته باشد. در اغلب كشورهاي توسعه يافته بازار سرمايه در كانون ساختار مالي قرار دارد و نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار بر اين بازار چيره شده است.
جايگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران
هر چند كه بازار اوراق بهادار مفهومي محدودتر از بازار سرمايه دارد؛ در ايران همانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بازار پول به بازار سرمايه چيرگي داشته است. بازار سرمايه ايران كم و بيش در بورس اوراق بهادار تهران متجلي مي شود كه پيشينه آن به سال 1346 باز مي گردد.
از اين رو در گام اول، اقتصاد ايران براي دستيابي به رشدي درون زا و قابل دوام نيازمند گسترش منابع پس اندازي واقعي است و در گام دوم بايد وضعيت بازار سرمايه كشور را براي تجهيز منابع مالي و انباشت سرمايه ساماندهي كرد.
بي گمان نقطه آغاز حركت از بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. يك بازار خوب مي تواند ضمن افزايش كارايي بازار متشكل سرمايه و بهرمند ساختن بخش هاي توليدي از منابع حاصل از آن فشار تقاضا را براي منابع مالي در بازار پول به كمترين حد ممكن كاهش دهد. گذشته از اين، ارتباط بازار سرمايه ايران با شبكه هاي مالي بين المللي مي تواند زمينه برخورداري از سرمايه هاي خارجي را فراهم آورد. همچنين يك بازار مالي خوب به گونه اي عمل مي كند كه « شفاف و قاعده مند » باشد.
در اين راستا « بورس اوراق بهادار تهران » تلاش مي كند تا با به كار گيري سياست هاي زير بتواند تا حدود زيادي از كاستي هاي مشهود كنوني بازار سرمايه بكاهد:
1- اصلاح ساختار بازارهاي مالي كشور
2- ايجاد تنوع در ابزارهاي قابل معامله در بورس
3- گسترش جغرافيايي و فيزيكي بورس
4- اتكاي بيشتر بر نيروهاي بازار
ساختار سازماني بورس اوراق بهادار
اركان بورس عبارتند از :
1- شوراي بورس
2- هيات پذيرش اوراق بهادار
3- هيات داوري بورس
4- سازمان كارگزاران بورس
1- شوراي بورس : رياست شوراي بورس را رئيس كل بانك مركزي به عهده دارد و 7 نفر به عنوان عضو در اين شورا شركت مي كنند. وظايف شوراي بورس عبارتند از :
الف) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي قانون
ب) نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي آن و اعزام نماينده ناظر در هيات مديره و هيات پذيرش
ج) تعيين يك نماينده اصلي و يك نماينده علي البدل براي عضويت در هيات داوري
د) تجديد نظر در مورد تصميمات هيات مديره و همچنين در مورد تصميم هاي هيات پذيرش اوراق بهادار
2- هيات پذيرش اوراق بهادار : هياتي است كه به منظور اخذ تصميم در مورد رد يا قبول اوراق بهادار در بورس و يا حذف آنها تشكيل مي شود. رياست اين هيات به عهده قائم مقام بانك مركزي مي باشد و پنج عضو ديگر نيز دارد.
3- هيات داوري بورس : هياتي است كه به طور دائم تشكيل مي شود و به اختلافاتي كه در اثر معاملات بورس بين كارگزاران با يكديگر و بين فروشندگان يا خريداران با كارگزاران ايجاد مي شود رسيدگي مي كند، رياست اين هيات را نماينده وزارت دادگستري به عهده دارد و دو عضو ديگر نيز دارد.
4- سازمان كارگزاران بورس : اين سازمان دو ركن دارد :
الف) هيات مديره بورس كه وظيفه آنها اداره سازمان مي باشد.
ب) دبير كل بورس : هيات مديره بورس يك نفر خارج از اعضاي سازمان بورس را به عنوان دبير كل سازمان به مدت دو سال انتخاب مي نمايد كه تصدي امور اجرايي هيات مديره را بر عهده دارد. تجديد انتخاب دبير كل سازمان بلامانع است.
نحوه فعاليت كارگزاران در بورس
داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فقط توسط كارگزاران بورس انجام مي شود. اين كارگزاران بايد در آخر هر سال صورت حساب عمليات بورس خود را كه به وسيله حسابرسي معتمد سازمان بورس تاييد شده به هيات مديره تسليم نمايد. ورود به تالار معاملات به جز براي كارگزاران و مسؤولان سازمان ممنوع است و اشخاص ديگر فقط با اجازه كتبي سازمان مجاز هستند كه به تالار وارد شوند. تنها كارگزاران و

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت