ایران - صفحه 44 از 46 - فایلخون

مقاله در مورد كوروش كبير بنيانگذار حكومت ايران

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله در مورد كوروش كبير بنيانگذار حكومت ايران

محصول * مقاله در مورد كوروش كبير بنيانگذار حكومت ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
كوروش كبير بنيانگذار حكومت ايران
 
سده ششم پيش از ميلاد از ممتازترين مبادي تاريخ ايران است.
كوروش بزرگ شاهنشاهي هخامنشي ايران را در اين سده تاسيس كرد، تاريخ زرتشت مسلم نيست ولي بسياري از اصول مذهب او در اين زمان رواج داشته و اهورمزدا را مي پرستيده اند، بودا و ماهاويرا در هندوستان و كنفسوسيوس در چين در قرن ششم ق.م بدنيا آمده اند و لائوتسه در اوائل اين قرن هنوز زنده بوده است، مذهب يهود در اين سده تكميل و تقويت شده است.
متفكرين بزرگ يونان يكي دو قرن ديرتر آمده اند ولي از همان قرن ششم ق.م بعضي از يونانيان ساكن آسيا كه با تمدنهاي خاورميانه آشنا بوده اند پاره اي از مباحث مورد توجه آنانرا مطرح نموده اند.
در بين وقايع بزرگي كه باعث امتياز سده ششم پيش از ميلاد شده واقعه اي كه زودتر در تغيير سير تاريخ مؤثر گشته تشكيل شاهنشاهي هخامنشي است كه مبداء تاريخ شاهنشاهي ايران محسوب ميشود.
مؤسس اين شاهنشاهي كوروش هخامنشي (550 تا 529 ق.م) و مبداء آن روزي است كه كوروش، پادشاه پارسها، آستياژ پادشاه مادها را شكست داد و پايتخت او هكمتان را گرفت (550 ق.م). پس از اين پيروزي بزرگ كوروش، از يكطرف تمام سرزمين بين شهر شوش پايتخت پارسها درياي مديترانه و از طرف ديگر تمام سرزمين پهناور تا رود جيحون را در آسياي مركزي مسخر نمود. پس از غلبه بر مادها فتح ليدي و بابل از درخشان ترين فتوحات كوروش بشمار مي آيد. ليدي از آن جهت كه يوناني نشين و پادشاهش، كرزوس بسيار ثروتمند بود، در باختر زمين مشهور است و اهميت بابل، مقتدرترين دولت زمان، بيشتر از آن جهت است كه رشد تمدن تا آن تاريخ را نشان ميداده، تمدني كه از عمر آن د ر زمان كوروش بيش از 2500 سال مي گذشته است.
پس از كوروش توسعه فوق العاده شاهنشاهي باز ادامه يافت.
پسر و جانشينش، كمبوجيه (529 تا 522 ق.م) و داريوش بزرگ (521 تا 485 ق.م) در افريقا، مصر و ليبي و حبشه را بقلمرو ايران افزودند و در مشرق تا كوه هندوكش و تا ماورا رود سند پيشرفتند. در اروپا تسلط خود را بر تنگه هاي بسفر و داردانل، جزيره هاي درياي اژه، تراس، مقدونيه و بخش عمده اي از آنچه روماني و بلغارستان امروز را تشكيل ميدهد برقرار و از رود دانوب گذشته رو بشمال براي رفع خطر سيتهاي غربي تا جلگه هائي كه امروز در قسمت اروپائي روسيه واقع شده است بالا رفتند.
با گرفتن مصر غني ترين مركز تمدن باستاني، و با تسخير سند، مركز يا لااقل يكي از مراكز اصلي تمدن هند زير لواي ايران در آمد. در تمام دنياي متمدن عهد باستان فقط نواحي متمدن سرزمين اصلي چين جزء شاهنشاهي ايران نشد، يونان مشمول اين استثنا نميشود زيرا:
1- پر جمعيت ترين و متمولترين واحي يوناني نشين جزء شاهنشاهي ايران بوده است.
2- سرنوشت شهرهاي يوناني نشين اروپا را مدتها عملا و چندين سال رسما ايرانيان در دست داشتند.
3- تمدن يونان از روي تمدن خاورميانه ساخته شده و در تمام دوره رشدش از تمدن خاورميانه الهام ميگرفته است.
براي ايرانيان و آشنايان بتمدن ايران وجود خود ايران بهترين گواه اهميت هخامنشيان مي باشد. سرداران و فلاسفه و دانشمندان زياد آمده و رفته اند ولي در بين آنان كساني كه علاوه بر جنگ آوري و روشن بيني نبوغ خلاقه داشته و توانسته اند معجزه آسا به آثار خود ابديت بخشند بسيار كم است و در اين مقام شايد هيچكس با كوروش بزرگ و داريوش برابر نميشود.
ولي علاوه بر ايجاد ايران جاويدان از چند جهت ديگر نيز تشكيل شاهنشاهي هخامنشي اهميت فوق العاده جهاني دارد.
پيش از هخامنشيان هرگز يك واحد سياسي به وسعت شاهنشاهي ايران تشكيل نشده و به آن اندازه دوام نياورده بود، هيچيك از جهانگيران ديگر به اندازه هخامنشيان مقيد به رعايت هويت و فرهنگ ملل مغلوب نبوده و به اندازه آنان سعي نكرده است از فاصله بين غالب و مغلوب بكاهد.
هخامنشيان مبتكر اين فكر بودند كه ميشود از تمام ملل جهان و بنفع همه آنها يك واحد بزرگ ساخت يعني تمام ملل مختلف را از هر نژاد و آئين كه باشند زير يك پرچم جمع و به هر يك كمك نمود تا با حفظ هويت خود در حدود ممكن پيش برود. از ابتداي تاريخ تا امروز هيچيك از پيشوايان و سرداران ملل مختلف به اندازه ايرانيان هخامنشي به انجام اين آرزو نزديك نشده است.
نبوغ نظامي هخامنشيان يك عامل مؤثر ايجاد و حفظ اين واحد جهاني بوده و عامل ديگر اين توفيق از تركيب خصوصيات اخلاقي و عقايد مذهبي و اصول سياسي هخامنشيان و قوانين و سازمانهائي كه براي اداره و عمران شاهنشاهي بوجود آوردند نتيجه شده است.
كوروش اصل تازه مسئوليت فرمانروا در برابر اتباع را كه پيش از خودش وجود نداشت را ابداع نمود و داريوش كه به اتقاد مورخين يكي از خردمندترين مديران بوده اجراء اصول و هدفهاي اخلاقي و سياسي كوروش بزرگ را با وضع قوانين و سازمانهاي تازه تامين نمود.
اين اخلاق و سياست هخامنشي كه دادرسي و دادگستري و مدارا با ملل مغلوب و رعايت هويت و فرهنگ آنها و بهبود وضع همه مردم و همه نواحي كشور را شامل ميشد نسبت به آنچه معمول فرمانروايان پيش از ايرانيان بوده يك جنبه انقلابي داشته است.
آزاد كردن يهوديها كه در بابل اسير بودند و كمك به آنها براي برگشتن به اورشليم و تجديد بناي آن يك نمونه از رفتار هخامنشيان است كه چون در چند قسمت از انجيل به آن اشاره شده در باختر شهرت يافته است ولي رويه هخامنشيان با ملل ديگر نيز معمولا بر همين منوال بوده است.
داريوش كبير از خزانه شاهنشاهي تمام هزينه مراسم مذهبي يهوديان را پرداخت ميكرد. صلح هخامنشي كه ازاين جهانگيري و اين جهانداري بوجود آمده بعقيده بيشتر مورخين خود يكي از ارزنده ترين خدمتهائي است كه ايرانيان در طي دويست سال اول شاهنشاهي به بشر و به پيشرفت تمدن نموده اند.
با تشكيل شاهنشاهي ايران دنياي متمدن از هر زمان ديگر پيش از آن و همچنين از هر زمان پس از آن نزديكتر به آن شد كه زير يك نظارت تنها در آيد اين امر چنان تغيير بزرگي بوجود آورد كه براي ما مردم سده بيست و يكم تصور آن مشكل است.
تقريبا دو هزار و پانصد سال پيش از آنكه اصطلاح سياست اقتصاد ملي معمول شود هخامنشيان مفهوم آن را با اقدامات عمراني خود مجري داشتند. مورخين مكرر از سدها و مخازن آب و كاريزها و ترعه ها و جاده ها و پل هائيكه ايرانيان هخامنشي ساخته اند و اقداماتي كه براي توسعه و اصلاح كشاورزي و انتقال دانه ها و قلمهء گياهان مختلف از ناحيه اي به ناحيه ديگر نموده اند از كتاب خانه ها و دانشگاههائي كه تاسيس كرده اند و هيئتهاي اكتشافي كه به زمينها و درياهاي دور فرستاده اند صحبت ميدارند. مثلا كشت پسته و يك نوع از مو را در شام و كشت كنجد را در مصر و كشت برنج را در بين النهرين و كشت نوعي از گردو را در يونان معمول داشتند، با كندن ترعه اي بزرگ از رود نيل تا درياي احمر دو هزار و سيصد سال پيش از كانال سوئز آن دريا را با درياي مديترانه مربوط ساختند و در يونان كوه آتس را بريدند تا كشتيها آسانتر حركت كند، نخستين دريانورديهاي اكتشافي را از يك طرف رود سند تا اقيانوس هند و دور شبه جزيره عربستان و كنارههاي بحر احمر و از طرف ديگر دورادور افريقا تا تنگه جبل الطارق انجام دادند دو هزار سال پيش از آنكه براي نخستين بار واسكودوگاما از باختر رو بخاور قاره افريقا را دور بزند.
در اداره متصرفات پهناور خود، هخامنشيان توانستند تسلط قدرت مركزي را درعين دادن اختيارهاي بسيار وسيع به استانداران (ساتراپها) و رعايت تشخيص ملل تابع تامين نمايند و در ضمن انجام اين مقصود نخستين نمونه را براي تقسيمات اداري يك كشور و طرز نظارت بر آن تقسيمات را بوجود آوردند.
اگر چه زبان فارسي باستان، زباني كه داريوش در لوحه تاسيس تخت جمشيد بكار برده زبان رسمي بوده ولي استفاده از زبان آرامائيك كه بسياري از مردم از دره نيل تا دره سند به آن آشنا بودند و ترويج آن زبان و وضع يك استاندارد رسمي اوزان و مقادير و ايجاد و ترويج يك سيستم پولي در سراسر كشور و تنظيم بهاي فلزهاي گرانبها از جمله اقدامات ديگري است كه برونق و ترقي جهان هخامنشي كمك نموده است.
از روي اقدامات و تاسيسات هخامنشي كه در بالا اشاره شد ميتوان نتيجه گرفت كه بطور مسلم فرهنگ و هنر در عهد هخامنشيان مقامي رفيع و پيشرفتي بسيار داشته است

دانلود + ادامه مطلب

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

دسته بندی: علوم انسانی

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

محصول * ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    
نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    
1)قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازمان‌دهی
سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
2) فرآیندهای مالیاتی
فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص

دانلود + ادامه مطلب

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

دسته بندی: علوم انسانی

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

محصول * نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران
نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 
 
نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا” 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقريبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.
جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007
 
 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر

دانلود + ادامه مطلب

نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران 50 ص

دسته بندی: علوم پایه

نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران 50 ص

محصول * نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران 50 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 68
 
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران – جنوب
دانشكده عمران
موضوع :
نتايج و پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي ايران
درس :
انقلاب اسلامي
استاد راهنما :
جناب آقاي دكتر كلانتر
تهيه و تدوين :‌
فرشيد ستار
زمستان 83
طرح مسئله
پديده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زماني و مكاني ، در اكثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرايند نسبتاً مشابهي را طي كرده است . به گونه اي كه در اين زمينه . نظريه مشهور برينتون در كتاب كالبد شكافي چهار انقلاب (فرانسه ، روسيه ، چين و امريكا) مويد نظر فوق است . به عبارت ديگر ، در اكثر انقلابات ديگر مراحلي وجود دارد كه بطور متوالي رخ مي نمايند . مراحلي كه در دوران پيش از وقوع انقلاب آغاز مي شود و در شرايط انقلابي به اوج مي رسد و در دوران پس از وقوع انقلابات تداوم مي يابند تا دوره ثبات پيش آيد .
اما آنچه كه نياز به اعتنا و توجه روز افزون دارد . بعد دستاوردها و پيامدهاي انقلابات است . اين تاكيد به اين معني نيست كه بررسي ساير ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل ، اهداف و آرمانها ، ايدئولوژي ، رهبري و سازمان دهي ، بسيج عمومي ، تغييرات نظام ارزشي ، سياسي ، سلسله مراتب اجتماعي – اقتصادي مهم نيستند ، بلكه به منظور بررسي دقيق تر و پاسخگويي به نياز تبييني بر جنبه پيامد سياسي انقلاب اسلامي تاكيد مي گردد تا شناختي عميق تر فراهم آيد .
بنابراين ، موضوع اصلي اين نوشتار بررسي پيامدهاي سياسي انقلاب اسلامي در سطوح داخلي و بين المللي است .
بدين خاطر ، ابتدا ضرورت دارد از جنبه هاي مختلف اهميت استراتژيك ، اقتصادي ، سياسي ، نظامي ايران مورد مطالعه قرار گيرد .
همين طور ، آثار و تبعات روابط بين المللي حكومت پهلوي را با قدرتهاي خارجي بررسي مي كنيم . و سپس در كنار مقوله تحليل نتايج سياسي انقلاب اسلامي ، نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت تا با تكيه بر روش مطالعه اسنادي اين اصول پيامدهاي سياسي انقلاب مورد بازبيني قرار گيرد .
در اين ميان نظري به مقوله جنبش ها و تاثيرات انقلاب اسلامي بر اين جنبشها و حركتهاي مردمي خواهيم افكند و در نهايت ، به بررسي پيوند مباني ايدئولوژي انقلاب اسلامي با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران توجه خواهيم كرد .

دانلود + ادامه مطلب

زنان ايران قبل از عصر مغول

دسته بندی: عمومی و آزاد

زنان ايران قبل از عصر مغول

محصول * زنان ايران قبل از عصر مغول * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12     …

دانلود + ادامه مطلب

زنان ايران، تلاش برای کسب حقوق اجتماعی

دسته بندی: عمومی و آزاد

زنان ايران، تلاش برای کسب حقوق اجتماعی

محصول * زنان ايران، تلاش برای کسب حقوق اجتماعی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
زنان ايران، تلاش برای کسب حقوق اجتماعیموضوع حقوق فردی ، اجتماعی و سياسی زنان در ايران که نزديک به ۲۵ سال پيش با پيروزی انقلاب آغاز شد در طی اين سالها هرگز از حدت آن کاسته نشد و همچنان موضوع مطرح جامعه ايران است. بر سرنقش بارز زنان ايران هم در جريان انقلاب و هم در مقاطع مهمی از تاريخ ۲۵ سال اخير که تحولی جدی در اين کشور صورت گرفته ، همه اتفاق نظر دارند. اما آيا زنان در جامعه امروز ايران به همان ميزان از حقوقی که بايد برخوردارند؟ اگر جواب منفی ست، در چه زمينه هائی از حقوق کمتری برخوردارند؟ زنان ايران برای کسب اين حقوق با چه موانعی روبرويند؟ خود زنان برای کسب اين حقوق چه می کنند؟ طی سالهای بعد از انقلاب در ايران چه تغيير مثبتی در خصوص وضعيت زنان صورت گرفته است ؟ اصولا حقوق شهروندی برابررا چگونه می توان به دست آورد؟ تجربه جوامع ديگر چيست؟ اين سؤال ها و سؤالها و نظراتی که شما خواهيد فرستاد در برنامه صدای شمای اين هفته در راديوی بخش فارسی بی بی سی با ميهمانان برنامه مطرح خواهد شد.راههای ارسال سؤالات و نظراتتان:از همينجا برای ما به فارسی حداکثر تا 150 کلمه ايميل کنيد تا در روزهای آينده در همين صفحه منعکس شود و در برنامه صدای شما از راديو پخش شود.در همين حال می توانيد نظرات شفاهی خودرا برای پخش از برنامه صدای شما که روز های جمعه در برنامه جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود، به شماره۰۰۴۴۲۰۷۵۵۷۲۵۴۶ به روی پيامگير مان بگذاريد. يا می توانيد سؤلات و نظراتتان را با شماره ۰۰۴۴۲۰۷۲۴۰۴۶۳۸ برای ما فکس کنيد. اگر مايليد ما به شما تلفن کنيم در ايميلتان شماره تلفن خودرا ذکر کنيد.__________________________________ديدگاه های شما:به نظر من ريشه تمام مشکلات خود زنان هستند! چرا که آنها بارها می توانستند در دهان اين بی عدالتی بکوبند و حق خود را بگيرند. زنان ايران خود را و قدرت خود را فراموش کرده اند. زمانی که شورای نگهبان پيوستن ايران به عهدنامه حمايت از حقوق زنان را مغاير حقوق زنان می داند چرا شير زنان ايران بايد در سوراخهای خود خاموش بمانند. به خدا يکبار کافی است .آن روز که معلمان زحمتکش به خيابانها ريختند و هم صدا شدند مگر به حق خود يا لااقل وضع بهتری دست نيافتند پس چرا شما هم صدا نشويد؟ من در جنوب ايران زندگی می کنم در اين گرمای غيرقابل تحمل با لباس بی آستين و يک شلوار تاب تحمل در مقابل اين گرما را از دست می دهم اما زمانی که دختران هم سن وسال خود را می بينم که با مانتو و مقنعه و چادر سياه در دل گرما قامت راست کرده اند و چيزی نمی گويند يا شايد نمی دانند که بايد چيزی بگويند به خدا دلم آتش می شود … زمانی که در عربستان زنان و دختران را زنده به گور می کردند زن در ايران بر تاج و تخت نشسته بود و چه عزتی داشت اما اکنون… نمی گوييم که اسلام اينچنين می خواهد بلکه اين ما هستيم که قربانی سود و منفعت شخصی عده ای شده ايم.محمد رضا – ايرانمن هم اکنون در کشور چين زندگی می کنم با توجه به وضعيت زنان اينجا که مجبورند سخت ترين و بی ارزش ترين کارها را در مقابل حقوق کمی انجام دهند (حتی از داشتن فرزند به خاطر از دست ندادن شغل صرفنظر ميکنند)وضعيت زنان ايران از خوب هم خوبتر است. مساله آزادی زنان به حجاب هيج ربطی ندارد. ا. ا. – چينبه نظر من مشکل اصلی زنان ايران قوانين کشور ماست که به مردان اجازه می دهد که تا سر حد امکان بد باشند. حال اگر مردان از حقوق خود به طور کامل استفاده نمی کنند از سر لطف و مرحمتشان است. قوانين کشور ما در اکثر زمينه هابه جای اينکه جامعه را رو به جلو ببرد برعکس جامعه رابه عقب هل می دهد. حقوقی که زن ايرانی برخوردار است تفاوت چندانی با زنان ۱۴۰۰سال پيش ندارد. زن ملک شخصی مرد است در همه ی زمينه ها.اين خيلی سخت است که اجازه دهيد که فرد ديگری در همه ی زمينه ها جای شما تصميم بگيرد همانطور که برای يک بچه دوساله تصميم بگيرد. در کشور ما زنان حتی برای نگهداری از فرزندان خود يا شير دادن به فرزندانشان بايد از مرد پول دريافت کنند که اين خيلی توهين بزرگيست. مشکل ديگر زنان مسئله ارث است زن از همسرش به اندازه يک هشتم ارث می برد حال آنکه ارث شوهر از زنش يک چهارم است. زن وشوهر با هم زندگی را می سازند ولی اگر چيزی به اسم زن نباشد بعد از فوت همسر قوانين کشور هيچ حمايتی از او نمی کند. وضع زن زمانی بدتر می شود که او فرزندی نداشته باشد. فاميل مرد خانه وزندگی او راميفروشند و از سر ترحم چيزی به او ميدهند.اينها مسائل کوچکی نيست زنان زيادی در اواخر زندگی بااين مشکلات مواجه ميشوند اين واقعا ظلم است که مال خودتان را به شما ببخشند. ندا ح. – ايرانبه نظر من بهتر است شما بگوييد زنان کجا از حقوق واقعی خود بهره مند می باشند حقوق واقعی زن را چه چيز تعريف ميکنيد منظورتان آزادی های کاذبيست که به زنان در همه جا داده اند که ساکتشان کنند که سرگرمشان کنند که نبينند و نفهمند و نگويند اگر منظورتان آنهاست که در ايران “يافت می نشود” اگر هم منظور حقوق واقعی نوع بشر است که اگر جايی يافتيد که انسان به خاطر اينکه انسان است محترم باشد نه ميزان حساب بانکی به من نشان دهيدش که بار سفر ببندم که “آنچه يافت من نشود آنم آرزوست”. مهربد ع. – ايراننظر به اينکه درجامعه ايران حقوق زنان رعايت نمی شود، بسی جای سوال هست که چرا دراين جامعه که تعداد دختران آن ازپسران بيشتر است وآمار نشان می دهد که تعداد دختران قبول شده درموسسات آموزش عالی بيشتر از پسران بوده و همچنين ازاشتغال آنان در ادارات ايران وموسسات وشرکتها بهتر استخدام می شوند پس بفرمائيد چگونه حقوق آنان رعايت نشده است؟ بهرام بهرامی – ايرانحقوق زن در عرصه های مختلف تعاريف جديدتر از گذشته دارد. متاسفانه ديدگاهها ونظرات منحصر بفرد و تنگ نظری وانحصار طلبی موجب گرديده حقوق زن ناديده و يا بنوع محسوس وغيرمحسوس مورد تضييع قرار گيرد. سينما توان بالقوه ای نيرومند داردتا اين حقوق را بصورت مثبت و سازنده ارايه دهد ويا به تصوير کشد که تاکنون موفق نبوده است. متاسفانه کارکتريست ها از جنس زنان که رهبريت تعميم اين حقوق در سينما هستند مورد هجمه فرهنگی ميباشند و خطرات عوام زدگی وعوام فريبی را توجيه ميکند. جنبش زنان در سينما عاری از سکس وخشونت تنها راهبرد راهيابی به حقوق زنان در ارائه تصوير جديد است. ژانرهای تکراری وکليشه ای در اين باب موجب خشونت وسرخوردگی وانفعال و به تحليل رفتن اين جنبش در سينماست. ح. شريعتی نيا – ايرانبا سلام در خصوص حقوق زنان در ايران صحبت زيادی ميشود واقعيت اين است که بسياری از مردان در جامعه ما به هزار دليل واهی خودرا برتر از زنان ميدانند در صورتيکه اين برتری فقط از نظر جسمی وجود دارد و همين باعث شده تا بسياری از حقوق ديگر از زنان گرفته شود انواع خشونتهايی که در خانواده و اجتماع بر زنان وارد ميشود و ندادن بسياری اختيارات جهت تصميم گيری در زندگی شخصی و کاری از جمله مهمترين علائم تبعيض عليه زنان است مسوولان جامعه در خصوص فرهنگ غرب و اينکه خانواده در فرهنگ غرب از بين رفته و آمار طلاق زياد است و غيره صحبت زيادی ميکنند و از اينکه ايران هنوز به آن حد نرسيده به خود افتخار ميکنند لازم به ذکر است که پايداری بسياری از خانواده های ايرانی و سرانجام گرفتن فرزندان آنها نتيجه تحمل دردو خشونت از انواع و اقسام و رنج و فرو نشاندن احساسات و عواطف ودلخوش کردن به خوشيهای اندک و زندگی کردن زنان ايرانی است و نه هيچ چيز ديگر البته هستند کسانی که در خانواده های روشنفکر و با فرهنگ بزرگ ميشوند و به خانوادهای اينچنين نيز وارد ميشوند ولی تعداد آنها درصد کمی از افراد جامه است . تنها زمينه ای که زنان تقريبا ميتوانند در آن راحت فعاليت کنند تقريبا همان تحصيل و دانشگاه است که در اين مورد نيز پس از اتمام تحصيل تبعيضهای زيادی در تصدی مشاغل برايشان پديد می ايد مريم س. – ايرانسلام در مورد حقوق زنان مخصوصا مسايلی چون حضانت و قيموميت حرفهای زيادی زده شده است . اما مسايل حل نشده همچنان باقی است . يکی از قوانين که به اين موارد هم مربوط است خروج فرزندان از کشور می باشد که طبق قانون فرزندان تا ۱۸ سال تمام با اجازه ولی (پدر و جد پدری)و بعد از آن قيم خود اجازه خروج دارند. من به عنوان مادر فرزندی ۱۱ ساله که پدر خود را هم از دست داده و تا کنون بدون کمک جد پدری به بهترين نحو به تربيت او پرداخته ام و زندگی خوبی را هم از نظر عاطفی و هم مادی فراهم آورده ام که تمام اينها با سختی های فراوانی همراه بوده ، برای سفری چند روزه بايد اجازه جد پدری را داشته باشم جد پدری که هيچگاه حضوری در زندگی ما نداشته است و کما اينکه چه از نظر سواد و سن صلاحيتی هم ندارد. سووال من اين است که من به عنوان يک زن و يک مادر در کجای قانون قرار دارم …. آيا هنوز وقت آن نرسيده است که ما هم در قانون ديده شويم؟؟ مينا دادمهر – ايرانوقتی تفکيکی ميان زن و مرد مطرح می شود مفهوم انسان بودن کنار گذاشته می شود ارزش و برتری انسانها به جنيست نيست بلکه به افکار و دانش و علم انسانها آنچه به انسانها ارزش ميدهد مقدار دانائی اوست که کسب کرده نه به قيافه و شکل و شمايل و لباس پوشيدن رفتار انسانها و منش و برخورد انسانها نشات گرفته از مقدار دانائی انسانهاست و انسان با گفتار و کردار و رفتار خود ارزش و بهای خود و شخصيت خود را با مديريت فکری و رفتاری خود تعيين می کند نه به جنسيت خود. ميان زن و مرد از نظر خدائی فرقی وجود ندارد و قرآن در اين باره می گويد : آيا تاريکی با روشنايی يکی است و دانائی و نادانی يکی است در اين آيه از جنسيت اسم نبرده است بلکه ارزش علمی را ملاک قرار داده است با اين افکار حقوق زنها و ارزش آنها در جامعه زير سئوال می رود و زنها را فقط بعنوان ابزار نفسانی و جنسی ارزش قائل می شوند نه ارزش دانش و علم و دانائی و مديريت. بيائيم جنسيت را در مقايسه زن از مرد کنار بگذاريم و به علم و دانش اهميت بدهيم و ميان انسان را ملاک علم قرار بدهيم. من طبق منطق خودم يک زن دکتر و دانشمند و استاد دانشگاه و تحصيلکرده رابا هزار مرد لات و دزد و قاتل عوض نمی کنم چه برسد به دو زن را در مقابل يک مرد قرار بدهم. ع. ش. ع – ايرانجامعه سنتی ايران زنان را در سايه واژه هايی مانند ناموس، غيرت و… از ورود به عرصه فعاليتهای اجتماعی و کار و فعاليت دوشادوش مردان باز می دارد و متاسفانه قانون از اين هم فراتر می رود و حقوق آنها را در محيط خانه و خانواده ناديده می گيرد. حقوقی نظير حق طلاق، حضانت فرزند و غيره. به لطف وضعيت بد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب مردان سنتی ناگزير شده اند تا به زنانشان فرصت حضور در اجتماع و کار را بدهند و اين فرصت مناسبی رابرای زنان فراهم آورده تا باورهای اشتباه جامعه سنتی را اصلاح کنند. بی ترديد پيروزی در اين جبهه راه را در جهت اصلاح قانون و کسب حقوق قانونی به ميزان قابل توجهی هموار تر می کند.ب. ابراهيمی – آمريکا قط اسلام بود که به زن آزادی کامل داد. چر اکه به او ارزش واقعی اش رانشان داد و او را از اينکه ملعبه دست مردان قرار گيرد نجات داد.ح. م. – ايراندر ايران مثل خيلی از کشورهای ديگر، حتی کشورهای خيلی پيشرفته، تضييع حقوق زنان وجود دارد و بيشتر به علت حس برتری جويی اغلب مردان بر زنان است که خود را از لحاظ جسمی و روحی و فکری قويتر و برتر می پندارند و البته اين شامل بيشتر مردان دنيا ميشود . اما آنچه می تواند اينگونه تبعيضها را کنترل کند تصحيح افکار تمامی انسانها در رابطه با تواناييهای زنان نسبت به مردان (همانطور که تاکنون هميشه قابليت مردان بزرگنمايی شده)و همينطور فعاليتهای گسترده دولتهادر برقراری عدالت کامل در هر زمينه ای ، بين انسانها(چه زن باشد چه مرد) می تواند به زنها اين خبر خوش را بدهد که آنها نيز به حقوق حقه خودشان بخوبی مردان دست می يابند . ا. ايزدی – ايراناين که گفته می شود وضع حقوق زن پس از انقلاب بايد گفت که مگر قبل از انقلاب زن حقوق بالايی داشت. آنچه بود بيشتر آزادی در بی بند وباری بود. اما در کل بايد گفت که درست است که در جامعه ما حقوق زن در برخی جاها ناديده گرفته ميشود ولی وضع حقوق زنان چندان هم بحرانی نيست. بايد پذيرفت که زن فطرتا با مرد تفاوتهای بارزی دارد و اين تفاوتها باعث تعلق حقوق خاصی به هر دو طرف به صورت متفاوت می گردد. فرهنگ اسلام مستقيم يا غير مستقيم متصل به خداست که خير و صلاح آفريده خود را بهتر از خود او می داند. پس آنچه از فرهنگ ناب اسلام است به صلاح انسان و در جهت تامين حقوق واقعی و منطقی زن و مرد است. در غرب بعضی قوانين مثبت که در جهت حقوق زن است همه برگرفته از فلسفه بشری است که لزوما بر پايه واقعيات روحی و فطری زن استوار نيست و هر از چند گاهی مثل خيلی از نظريات اجتماعی منسوخ می شود. به نظر من برای تامين صحيح حقوق زن بايد اصل را همان فرهنگ اسلام قرار داد و در برخی مسائل جديد که فرهنگ سنتی اسلام منبعی ندارد از قوانين مثبتی که منافات با فرهنگ اسلام ندارد کمک گرفت.محمود ن. – ايرانبه عقيده من در مورد حقوق زنان در ايران بايد به سنت و مذهب توجه کرد. زيرا کسانی که در ايران به جلوگيری از آزادی زنان می پردازند می گويند هدف ما عمل به دين اسلام است. پس حتما مالزی يا چندين کشور عربی و… که آزادی انتخاب به زنان کشورشان دادند کافرند. البته با حمله به دين نمی توان از حقوق زنان دفاع کرد. مشکل مجريان دين هستند نه خود دين. نه قبل از انقلاب حقوق زنان رعايت می شد ونه اکنون که به زور بايد مسلمان انقلابی باشند. امير آزاد – ايراندر ايران حتی مردان هم از حقوق اجتماعی واقعی محرومند چه برسد به زنان در ايران. زن وسيله ای است برای بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن به طوری که حتی يکی از معلمان ما با نهايت بی پروايی آن را اعلام کرد.کيان ا. _ ايراندر ايران زنان و مردان بر اساس نيازهای طبيعی و اجتماعی خود در چهار چوب فرهنگ و شرايط محيطی خويش به صورت توافقی که برخواسته از ارزشها و تجربيات آنان است بصورت کاملا راضی و خوشبخت با دارا بودن خانواده ای مستحکم و مملو از محبت و عاطفه زندگی ميکنند و با هم سعی ميکنند تمام مقتضيات زندگی خويش را تامين کنند . بعضی مشکلات که وجود دارد اگر ريشه يابی شود نه اساس حقوقی دارد و نه رفتاری ( خودکامگی واستبداد مرد يا حس مغبون بودن زن ) بلکه ريشه اصلی خارج شدن از فرهنگ بومی و ارزشها است که خانواده ها را بلاتکليف گذاشته است تهاجم فرهنگ انسان ابزاری خصوصا در مورد زنان و تشکيک در فرهنگ غنی و ارزشهای مقبول و مقدس ايشان ريشه حس محروميت زنان در ايران است که نه حقوق سنتی را دارند و نه فرهنگشان شرايط يک زن غربی را پذيرفته است.مرتضی آوندی راد – جمهوری آذربايجاندر ايران به هويت افراد احترام گذاشته نمی‌شود. البته بيشتر به نظر می‌رسد که مشکل در فرهنگ و روحيات افراد است. زيرا حتی در مورد مردها هم همينطور است. منتهی در مورد خانمها بهانه شرعی و… نيز تراشيده می‌شود. در مجموع با توجه شرايط موجود مگر حقی هم در اين مملکت وجود دارد که از خانمها گرفته شده باشد. همه افراد ديگران را آن طوری که خودشان دوست دارند می‌خواهند نه آن طوری که هستند. مگر آقايان که اين همه سرکوب می‌شوند کدام موقعيت بی نظير و ارجح را دارند.حميد بخششی – ايرانبه نظر من هيچ حقی از خانمها در ايران ضايع نميشود.خانمها علاوه برحقوق مساوی با آقايان در فرصتهای تحصيلی و شغلی از مضايای ديگری مثل مرخصی زايمان و مرخصی شير که طبيعی است استفاده ميکنند.امااز حقوق ديگری نيز سود ميبرند که بعضی ناشی از حقوقی است که اسلام برای آنها قائل شده و بعضی بخاطر مزايايی است که بعضی افراد به اميد ايجاد رابطه با خانمها برای آنها قائل ميشوند.حميد ش. – ايرانانتظار تغيير ناگهانی در ديدگاه جامعه يا در فرهنگ اجتماعی اين کشور نسبت به حدود قابل تحمل ومجاز در تفويض بخش جديدی از حقوق زنان به آنها غيرعاقلانه است. ايرانيان (چه زن وچه مرد ) هنوز به زن به چشم – ضعيفه – که منظورشان ناتوانی عقلی وجسمی در آنان است، نگاه ميکنند. اين ارتقا بينشی در کشور محتاج زمانی در حدود ۵۰-۴۰ سال کار مداوم وبرنامه ريزی شده فرهنگی ومهندسی اجتماعی است؛ ودر واقع يک نهضت ملی برای ملحق شدن به کاروان تمدن فراگير جهانی لازم هست که بی شک همه مردم دنيا در يک تعهد متقابل در اين ماجرا هم نسبت به مردم وزنان ايرانی وظايفی بعهده خواهند داشت.ناتاشا اميری – ايرانتا زمانی که اين آداب ورسوم قديمی ومردسالاری در دنيا وجود دارد هيچوقت ما زنان نمی توانيم به حق خود برسيم. هرچند که در ظاهر به ما آزاديهای صوری داده اند به ما از زمان کودکی تا زمان پيری می قبولانند که شما ضعيف هستيد. در زمان کودکی معمولا پدران وبرادران در زمان تاهل شوهران واين دور تسلسل مدام ادامه دارد.مرجان ر. – ايرانروح سلطه طلبی مردان نسبت به زنان در همه جای دنيا وجود دارد. اگر منظور از حقوق ضايع شده زنان حضور آنان در اجتماع است در ايران اين مساله در سالهای اخير بخصوص بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی زنان پيشرفت مناسبی را داشته اند. اما اگر منظور از حقوق ضايع شده مساله حجاب در ميان زنان ايرانيست من اين مساله را حقوق ضايع شده زنان نمی دانم بلکه حقوق ضايع شده مردان است که نمی توانند به آسانی به شهوترانی بپردازند و من به عنوان يک دختر ايرانی که بعد از انقلاب متولد شده ام آن را يک امتياز می دانم.رويا ايمانی – ايراندر ايران حقوق بسياری از خانم ها و دختران ناديده گرفته ميشود و بسياری از فعاليتهای اجتماعی برای خانمها قابل انجام نيست. خشونت از جمله مواردی است که برای بسياری از دختران بعد از ازدواج و از طرف همسر و خانواده همسر و در موارد خيلی

دانلود + ادامه مطلب

روش تحقیق2

دسته بندی: عمومی و آزاد

روش تحقیق2

محصول * روش تحقیق2 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
 
دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشكده مهندسي صنايع
جلد سوم
((روش تحقيق))
نام اساتيد:
جناب آقاي دكتر عليرضا علي احمدي
سركارخانم دكتر فكري
دانشجو:
عليرضا حاجي آخوندي
زمستان 84
مقدمه
در موقعيتهاي غير آزمايشگاهي همواره با تعدادي متغير يا عامل نامربوط و ناخواسته، روبرو هستيم، به ويژه در موقعيتهايي كه در آن تحقيقات تجربي علوم تربيتي و رفتار انجام مي گيرد. اين متغيرهاي نا خواسته ممكن است حاصل طرح و روش تجربي ويژه‌اي باشد كه در اين تحقيق به كار گرفته شده است كه غالباً و به گونه هاي مختلف، بر نتايج تجربه و تحقيق اثر مي گذارد و اين اثر نيز به آساني سنجش پذير نيست و گاهي به علت همين اثرات ناخواسته، نتايج گمراه كننده‌اي از تحقيق حاصل مي شود كه در رد يا قبول فرض يا فرض هايي موثرند. بايد آگاه بود كه در تحقيقات تجربي علوم تربيتي، رفتاري و اجتماعي، كنترل يا حذف كامل اين نوع عوامل غير ممكن است.
اما بهر حال، در اين گونه تحقيقات سعي پژوهشگران بر آن است كه عواملي را كه عدم كنترل آنها ارزش روائي داخلي و خارجي طرح تحقيق تجربي را به مخاطره مي اندازد حتي الامكان پيش بيني و شناسايي كنند و تمام احتياط هاي لازم را به منظور كاهش آثار آنها رعايت نمايند.
محقق براي بررسي و بازبيني فعاليتهاي تحقيقي و نتايج حاصل از آنها نياز به درك و تشخيص روائي داخلي و روائي خارجي و تعاريف آنها دارد به طور كلي روائي داخلي در تحقيق، اين سوال را مطرح مي كند كه ((آيا نتايج حاصل از تحقيق، پاسخگوي سوالها يا فرضهاي بيان شده در تحقيق است؟))، يا به عبارت ديگر، ((آيا وجود متغير يا متغيرهاي مستقل، تفاوت آماري معني داري در شرايط مورد تجربه ايجاد كرده است؟)). در واقع، پژوهشگر در بررسي روائي داخلي تحقيق، در پي تعيين اثر واقعي متغير تجربي يا مستقل بر متغير وابسته است كه در اغلب موارد،عوامل ناخواسته در محيط تجربي سبب گمراهي او در تشخيص و ارزشيابي دقيق اثر متغير يا متغيرهاي مستقل در تحقيق مي گردد. روائي خارجي قابليت تعميم نتايج تحقيق به جامعه بزرگتر را بررسي مي كند و اين سوال را مطرح مي سازد كه ((آيا مي توان يافته هاي حاصل از اين تحقيق را به گروهي بزرگتر يا گروههاي مشابه گروه مورد تحقيق، تعميم داد؟)). اغلب در تحقيقات علوم انساني و تربيتي عوامل ناخواسته اي خود نمايي مي كنند كه اگر محقق به كنترل آنها توجه نكند، ارزش و اعتبار روائي خارجي تحقيق به مخاطره مي افتد.
عوامل هشتگانه موثر بر روائي داخلي طرحهاي تحقيق تجربي
1-عامل تاريخ
واقعه يا وقايع ويژه اي را كه در فاصله زماني بين دو بار سنجش و اندازه گيري از متغيري وابسته در يك تجربه، يا در هر مرحله از اين سنجش و اندازه گيري به وقوع مي پيوندد و اضافه بر متغير تجربي يا مستقل است، عامل تاريخي مي نامند. اين عوامل كه خاري است (يعني عواملي غير از متغيرهاي مورد نظر در موقعيت تجربي) و پژوهشگر در كنترل آنها دخالت ندارد. ممكن است اثر آنها به صورت تحريك توانايي يا انحراف حواس آزمودني ها جلوه كند مانند اثر سروصداي وسايل ساختماني در مجاورت موقعيت تجربي يا اثر صداي خشم

دانلود + ادامه مطلب

رنگرزي و چاپ سنتي

دسته بندی: عمومی و آزاد

رنگرزي و چاپ سنتي

محصول * رنگرزي و چاپ سنتي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
آشنايي با صنايع دستي ايران
 
فصل هشتم – رنگرزي و چاپ سنتي
1- رنگرزي را تعريف کنيد؟
تثبيت يک ماده رنگ دار بر روي سطح اتکاي مورد نظر را «رنگرزي» مي گويند. ماده رنگي ممکن است به سطح جسم، چسبيده و ثابت شود يا آنکه در داخل الياف نفوذ کند.
 2- مراحل اساسي رنگرزي سنتي را نام ببريد و توضيح دهيد.
1.  دندانه دادن
2. رنگرزي
 داندانه دادن :
به مجموعه عملياتي مي گويند که بر روي انواع الياف انجام مي شود. تا قدرت رنگ پذيري آنها را افزايش داده رنگ حاصل شده را ثابت و بادوام سازد. موادي را که به اين منظور به کار مي رود، دندانه مي نامند. دندانه در روي سطح الياف، خلل و فرج يا فراشي به وجود مي آورد که باعث نفوذ بيشتر رنگ به داخل الياف شود.
 در رنگرزي براي آماده نمودن الياف، ابتدا آنها را در حمام آب گرم 30 تا 40 درجه سانتيگراد براي مدت دو ساعت خيس کرده، سپس در آب نيم گرم شستشو مي دهند تا مواد اضافي و چربي آن گرفته شود. چنانچه کلافها خشک شود، براي رنگرزي مجدداً آنها را نمدار مي کنند و داخل آب گرم حدود 70 درجه سانتيگراد مي ريزند، حرارت مي دهند و دندانه را به آن اضافه مي کنند. سپس الياف دندانه شده را داخل حمام رنگ مي ريزند و دماي حمام را به تدريج به نقطه جوش مي رسانند. در طول مدت جوش هر چند دقيقه يک بار الياف را به هم زده، زير و رو مي کنند تا به طور يکنواخت رنگ بگيرد.
 
3- دوام رنگهاي آنيليني چگونه است؟
رنگهاي آنيليني در اواخر زمامداري ناصرالدين شاه قاجار وارد ايران شد. اين گونه رنگهاي شيميايي بي دوام است و با شستشو از بين مي رود.
 4- عيب رنگهاي کرومي را بگوييد؟
عيب رنگهاي کرومي ثبات بيش از حد وسايل بهداشتي آن است. رنگهاي طبيعي با گذشت زمان و در نتيجه تأثير نور يا شستشو، خامي خود را از دست مي دهد و مايه اي نرم، مخملي و زيباتر به خود مي گيرد و اين نکته اي است که در رنگهاي شيميايي کرومي ديده نمي شود.
 5- چاپ سنتي را تعريف کنيد؟
کليه فرآورده هايي که با قلم مو، قالب و شابلون، رنگ آميزي و پذيراي نقش مي شوند، در گروه «چاپ سنتي» قرار مي گيرد؛ مانند چاپ قلمکار و چاپ کلاقه اي.
 
 6- چاپ سنتي روي پارچه به چند گروه تقسيم مي شود؟
1. چاپ روي پارچه هاي پنبه اي و کتاني که به «قلمکار سازي» يا چيت سازي معروف است و تاريخي طولاني دارد.
2. چاپ روي پارچه هاي ابريشمي که به چاپ کلاته اي مشهور است.
 7- روش چاپ قلمکار سازي را توضيح دهيد؟
در اين شيوه از چاپ نقش اندازي با قالبهاي چوبي، بيشتر روي پارچه هاي پنبه اي يا کتاني نظير چلوار، متقال و غيره يا پارچه هاي کدري ساده انجام مي شود. طراحي و ساخت قالبهاي چوبي اولين و شايد مهمترين مرحله چاپ قلمکار است.
 ابتدا نقش مورد نظر با مداد بر روي کاغذ پوستي يا روغني رسم و سپس کار تفکيک رنگ انجام مي شود. آنگاه نقش مربوطه به هر رنگ را بر روي چوب گلابي يا زالزالک منتقل نموده، اطراف آن را به کمک ابزار مخصوصي مانند چاقو يا

دانلود + ادامه مطلب

بررسي بازار فولاد در جهان و ايران

دسته بندی: علوم انسانی

بررسي بازار فولاد در جهان و ايران

محصول * بررسي بازار فولاد در جهان و ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
 
مقدمه

فصل اول : بازار جهاني فولاد

3
1-1)مقدمه

3
1-2) توليد فولاد در جهان

6
1-2-1) رشد توليد فولاد در مناطق مختلف جهان

7
1-2-2) دلايل كاهش رشد توليد فولاد در كشورهاي صنعتي

8
1-3) رابطه توليد فولاد با ميزان درآمد كشورها

9
1-4) بزرگترين شركت هاي توليدكننده فولاد در جهان

11
1-5) بررسي تكنولوژي هاي توليد فولاد

12
1-6) ساختار بازار جهاني فولاد

14
1-7) تجارت جهاني فولاد و محصولات فولادي

14
1-7-1) صادرات و واردات جهاني

16
1-7-2) تعرفه فولاد و محصولات فولادي در جهان

17
1-8) قيمت گذاري و بورس

19
1-9) قيمت فولاد و محصولات فولادي

فصل دوم : بازار فولاد در ايران

21
2-1) مقدمه

21
2-2) توليد فولاد درايران

23
2-2-1) توليد فولاد خام

23
2-2-2)توليد محصولات فولادي

25
2-3) ساختار بازار

27
2-4)پيش بيني توليد فولاد در برنامه چهارم توسعه

28
2-5) مصرف فولاد و محصولات فولادي در ايران

30
2-6) صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادي در ايران

32
2-7) تعرفه فولاد و محصولات فولادي

33
2-8) قيمت گذاري فولاد و محصولات فولادي

39
2-9) عملكرد فولاد در بورس فلزات تهران

40
3) خلاصه و جمع بندي

43
3-1) توصيه هاي سياستي

45
منابع و ماخذ

مقدمه
فولاد تركيب بسيار متنوعي از آهن، كربن و عناصر آلياژي است به طوريكه مي‌توان با تغيير مقدار و نوع اين عناصر، تركيبات مختلف فولادي با خواص بسيار جالب و متفاوت را توليد نمود. اگرچه تاريخچه توليد فولاد به حدود 3000 سال قبل برمي‌گردد، ولي روشهاي جديد جهت توليد محصولات فولادي در قرن 19 ميلادي به كارگرفته شدند. توسعه تكنولوژي توليد فولاد در آن زمان، باعث توليد مقادير بسيار زياد اين محصول گرديد و در نتيجه كاربردهاي جديدي جهت استفاده از آن مثلاً در راه‌آهن و صنايع اتومبيل‌سازي به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و توليد اين محصول روزبه‌روز گسترش بيشتري يافته است.
علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد كه سبب مصرف فوق العاده آن مي شود، مي توان به ويژگي هاي قابليت آلياژسازي و امكان انجام عمليات حرارتي و ديگر عملياتي كه سبب ايجاد خصوصيات بسيار متنوعي در فولاد مي شود اشاره كرد. ويژگي هاي مذكور تنوع عظيمي دركاربرد فولاد ايجاد كرده است. دامنه اين تنوع از سوزن و سنجاق تا كشتي هاي عظيم الجثه اقيانوس پيما و آسمان خراشها گسترش دارد. ماشين آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه كه موردنياز روزانه بشر است را مي سازند. چنين گستره وسيعي از تنوع كاربرد كه امكان پايه گذاري و راهبري صنايع گوناگون را ميسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معياري براي داوري درمورد گستردگي صنعت دركشورها مبدل كرده است. صنعت فولاد به عنوان يکي از پايه‌هاي مهم اقتصادي هر کشور تلقي مي شود و در برخي مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصي براي ارزيابي صنعتي بودن يک کشور برشمرده‌اند.
در بيش از 61 كشور فولاد توليد مي شود و آهن و فولاد سهمي 2.5 درصدي از تجارت جهاني كالا را در برداشته و سهم آن از صادرات كالاهاي كارخانه اي نيز بالغ بر 3.3 درصد است. در ايران نيز فولاد با حضور در بخشهاي مهم توليدي و صنعتي کشور، نقش بسيار مهمي را ايفا ميکند. اين گزارش به شناخت بازار جهاني فولاد پرداخته و جايگاه ايران در اين بازار تبيين مي شود.
اين گزارش در دو فصل تنظيم شده است، در فصل اول وضعيت فولاد در بازار جهاني مورد بررسي و در آن توليد ، تكنولوژي ، ساختار بازار فولاد و تجارت جهاني فولاد و محصولات آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. در فصل دوم نيز وضعيت توليد ، مصرف، ساختار بازار و تجارت فولاد و محصولات فولادي در كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت، در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري خواهد شد.
فصل اول- بازار جهاني فولاد و محصولات فولادي
1-1)مقدمه
در اين فصل به بررسي توليد، تكنولوژي ، رشد توليد فولاد در مناطق مختلف جهان و نيز دلايل کاهش رشد توليد فولاد در کشورهاي صنعتي پرداخته مي شود و در ادامه رابطه توليد فولاد با ميزان درآمد کشورها مورد بررسي قرار خواهد گرفت، در نهايت با ارايه آمارهاي توليد بزرگترين شركتهاي توليد‌كننده فولاد در جهان به بررسي ساختار بازار جهاني آن پرداخته خواهد شد و نيز وضعيت تجارت جهاني فولاد و نحوه قيمت گذاري فولاد و بورس مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-2) توليد فولاد و محصولات فولادي در جهان
امروزه در 61 كشور، 98 درصد فولاد و محصولات فولادي جهان توليد مي شود . بر اساس آمارهاي منتشره از سوي IISI ميزان توليد فولاد جهان در سال 2005 ميلادي بالغ بر 129/1 ميليارد تن بوده است. اين ميزان توليد نسبت به توليد سال 2004 بالغ بر 5.9 درصد رشد نشان مي دهد. در اين سال كشورهاي چين ،ژاپن و آمريكا ، توليد كنندگان عمده فولاد بودند. رشد توليد جهاني فولاد در سال 2005 ، ادامه روندي است كه در دهه اخير به صورت مستمر ادامه داشته است. در نمودار (1) روند توليد جهاني فولاد خام طي 15 ساله اخير ترسيم شده است.
نمودار(1)- توليد فولاد خام در جهان طي سال هاي 2004-1989

دانلود + ادامه مطلب

روابط فرهنگی ایران و امریکا

دسته بندی: عمومی و آزاد

روابط فرهنگی ایران و امریکا

محصول * روابط فرهنگی ایران و امریکا * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
 
(( روابط فرهنگی ایران و امریکا ))
منابع:
www.iranemiony.com
www.b.b.c.com
امنيت ملي، دموكراتيزاسيون و رابطه ايران و آمريكا
کشور ما دچار دو معضل است که حل انها در گرو یکدیگرند. یکی مشکل رابطه با امریکاست و دومی مشکل مکراتیزه شدن ایران. این دو با هم مشکل امنیت ملی را بوجود اورده اند. پس معنی من از امنیت ملی دو جنبه دارد: امنیت داخلی ملت که از طریق حاکمیت جمعی و امنیت انسانی تامین میشود، یعنی همان دمکراتیزاسیون، و امنیت بیرونی که شامل دفاع ملی است و مشکل با امریکا امروز در راس ان قرار دارد. این دومی، یعنی دفاع ملی، بدون وجود اولی، امنیت ملی نمیاورد. امروز کشوری امنیت دارد که دولتش مشروعیت داشته باشد و دولتهایی مشروعیت دارند که حاکمیت جمعی و امنیت انسانی را اساس کار خود قرارداده باشند. حاکمیت جمعی به معنای حل و فصل مسايل و برآورده ساختن نيازها به نحوی که کل جامعه در آن دخالت داشته باشد است. امنیت انسانی بمعنی پذيرش حقوق شهروندان است که برابر اعلاميه جهانی حقوق بشر شامل نيازهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارضی، نهادی، روحی، ايدئولوژيک و اطلاعاتی است. هدف دفاع ملی، حفظ جان ومال مردم از تعرض خارجی، و حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت مردم و کشور است.
ریشه های مشکل رابطه ایران و امریکا زیادند. قبل از هر چیز، رابطه با آمريكا در منطقه هيچ دوستي ندارد. اروپايي ها و روس ها به خاطر مخالفت و رقابت با شركاي آمريكايي خواهان عادي سازي روابط نيستند؛ اعراب نيز معتقدند عادي سازي روابط ايران و آمريكا، دوباره ايران را در منطقه وزنه قابل ملاحظه اي خواهد كرد؛ تركيه مخالف سرسخت اين رابطه است زيرا عادي شدن روابط ايران و آمريكا اثرات بسيار بدي بر اقتصاد آنها خواهد داشت. در اين ارتباط در دولت اسرائيل دو ديد وجود دارد گروه اول (وابستگان شارون) مخالف عادي سازي روابط و خواهان براندازي جمهوري اسلامي هستند. گروه دوم خواهان عادي سازي روابط هستند. چند ماه قبل از ترور، اسحاق رابين به كلينتون پيغام داده بود كه رابطه با ايران را برقرار كند چون تنها راه حل مشکل ایران و اسراییل ا ز دید ایشان، برقراري رابطه عادی بین ایران و امریکا است.
مشكل ايران و آمريكا یک جنبه تاریخی هم دارد. در طول تاريخ ايران همواره به عنوان نماينده شرق تاريخی با نماينده غرب تاريخی در ستيز بوده است. با يوناني ها و رومي ها در جنگ بوده و زماني كه امپراتوري عثماني به قدرت ميرسد، ايران عثمانيهای سنّی را به عنوان نماينده شرق تاريخی نميپذيرند و با به وجود آوردن جريان شيعه صفوي در مقابل دولت عثماني ايستاده و انرا به زير سئواال ميبرد. در دوران معاصر نيزایرنیها اول انگليسي ها را به چالش طلبیدند و امروز نیز رهبری جمهوری اسلامی فکر میکند كه با آمريكا بعنوان نماينده غرب تاريخی درمیدان چالش تاریخی است. آقاي خميني خود را ادامه نيروي تاريخي ای در ايران ميدید كه به عنوان نماینده شرق تاريخی با نماینده غرب تاریخی مبارزه میکرد. اين تفكر اصولا توأم با خيالپردازي است و مشكل اصلي آن عدم مسئوليت پذيري اجتماعي و سیاسی

دانلود + ادامه مطلب