با - صفحه 20 از 62 - فایلخون

تحقیق در مورد نقش جوانان در مبارزه با فساد

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد نقش جوانان در مبارزه با فساد

محصول * تحقیق در مورد نقش جوانان در مبارزه با فساد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
نقش جوانان در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگي دشمنان دين در عصر غيبت‏
مقدمه
نگرش قدسي اسلام، نويد بخش نوعي زندگي در سايه ايمان و معرفت در سايه ايمان و معرفت است که با روحيه نشاط و تکاپو و پويايي و سازندگي نسل جوان سازگارتر است. اسلام در سالهاي آغازين تکوين و گسترش خود در سرزمينهاي پهناور آن روزگار، بيش از هر چيزي، از قدرت ايمان قوي و عزم راسخ جوانان بهره گرفت. امروز نيز نهضت اسلامي معاصر، براي گسترش عدالت و نجات بشريت از نظام سلطه جهاني به ايمان مذهبي و اراده آهنين جوانان نيازمند است. و در عصر انتظار اين نياز براي زمينه‏سازي ظهور مهمدي موعود بيشتر احساس مي‏شود. جامعه اسلامي در عصر غيبت با اتکا به قدرت معنوي و اعتقادي جوانان بهتر و راحت‏تر مي‏تواند زمينه‏هاي لازم را براي ظهور امام زمان (عج) فراهم نمايد. و با داشتن جوانان پاک و با ايمان، جامعه را از لوث اهريمنان دين پاک نموده و جامعه را از گرداب فساد نجات دهد.
هيچ کس منکر نقش عظيم جوانان در سرنوشت جامعه نيست چرا که اين جوانان هستند که ستونهاي فرداي جامعه مطلوب انساني را تشکيل مي‏دهند به همين خاطر جوانان بيشتر از همه در معرض تهاجم فرهنگي و تبليغي بيگانگان قرار دارند و در واقع مخاطب اصلي تهاجم فرهنگي جوانان مي‏باشند. دشمن سعي دارد
با ترويج افکار الحادي در ميان جوانان آنها را به آينده جامعه و سرنوشت انساني مأيوس کرده، اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي را در ذهن و انديشه جوانان بخشکاند. در صورتيکه اميدواري به آينده و دور کردن يأس از خود از ويژگيهاي انسان منتظر در عصر غيبت است. بديهي است که با نااميدي به آينده بشريت نمي‏توان به استقبال حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) رفت.
نقش جوانان در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگي دشمنان دين در زمان غيبت و عصر انتظار بسيار حساس و حائز اهميت است. با توجه به اين سخن اميرالمومنان علي عليه‏السلام که فرموده‏اند: ياران مهدي از جوانها هستند. (اصحاب المهدي شباب لا کهول فيهم، الامثل کحل العين و الملح في الزاد واقل الزاد الملح) از وظايف جوانان منتظر در عصر غيبت است که با تقويت ايمان و اعتقاد به شريعت اسلام، شرائط را هر چه زودتر و بهتر به نفع نهضت و مرام مورد انتظار آماده سازند. بخصوص در شرائط کنوني که جامعه اسلامي از هر سو مورد تهاجم دشمنان دين قرار گرفته است پاسداري از ارزشهاي اسامي و ديني و اتکاء به باورهاي اعتقادي از سوي جوانان بيش از پيش ضروري بنظر مي‏رسد زيرا دشمن در تهاجم فرهنگي باورها و اعتقادات جوانان را مورد حمله قرار مي‏دهد و سعي مي‏کند با دور کردن آنها از باورها و ارزشهاي اسلامي خودباختگي فرهنگي را براي جوانان به ارمغان بياورد. زمان غيبت عبارتست از دوراني که بايد استعدادهاي انساني بتدريج به مرحله فعليت برسد و قابليت براي بهره‏گيري از يک رهبر الهي را دارا شوند. بنابراين با تقويت ايمان و پيشه کردن تقوي و پيمودن راه انبياء و اولياء الهي است که ميتوان استعدادهاي بشري را شکوفا کرده و زمينه را براي ظهور منجي فراهم نمود. و گرنه در اثر تخدير فکري و شبهه اعتقادي چگونه مي‏توان شرائط لازم و مطلوب را براي رهبر و منجي الهي آماده ساخت. دشمن در تهاجم فرهنگي ايجاد شک و شبهه اعتقادي را دنبال مي‏کند. لذا بر جوانان است که مراقب توطئه‏هاي فرهنگي
دشمنان دين باشند و با مطالعه عميق در متون اسلامي خود را به سلاح ايمان و تقوي مجهز کرده و در رويارويي با دشمنان دين ياسي به دل راه ندهند.
مفهوم تهاجم فرهنگي‏
معنا و مفهوم تهاجم فرهنگي اينست که فرد يا گروه و يا يک سيستم حکومتي، با انگيزه‏اي خاص به بنيانهاي فرهنگي اعتقادي ملتي هجوم برد تا زمينه زوال و نابودي آن فرهنگ و گسترش فرهنگ خود را در جهت اجراي مقاصد خويش فراهم سازد. تهاجم فرهنگي دشمن، بيشتر متوجه «ذهن و انديشه طرف مقابل است و سعي و تلاش در از بين بردن ايمان خالص و جايگزين کردن شک و حيرت و در نهايت گمراهي و سرگرداني و بي تفاوتي دارد. [1] بعضي بر اين گمان‏اند که گويي تهاجم فرهنگي بيگانه تنها در تحميل ابتذال جنسي از طريق ماهواره و ارائه آن به اقصي نقاط عالم است ولي حق اينست که تهاجمي که دشمن هميشه داشته و خواهد داشت، بسيار گسترده‏تر از دايره بي‏بند و باري جنسي است. تبليغ فساد و فحشا و ارائه فيلمهاي مبتذل و پخش تصاوير گمراه‏کننده گوشه‏اي از تهاجم فرهنگي است. نقشه کلي دشمن در يک کلمه محو ارزشها و دور کردن ملت از باورهاي خود و اعتقادات ديني است. زيرا آنان خوب مي‏دانند که تنها با سست کردن اعتقاد و ايمان مردم است که مي‏توانند ملتها را به بند بکشند و نقشه‏هاي شوم خود را عملي سازند. پرواضح است که تاثير هر نوع هجوم فرهنگي از خارج در وهله اول نياز به زمينه و شرائط لازم دارد لذا تاثير بخشي و يا پيروزي هجوم فرهنگي بيگانه را در علل و عوامل مناسبات و ارتباطات داخلي بايد ريشه‏يابي و جستجو کرد. ميکروبها در مقام تهاجم به بدنهاي نيرومند و ورزيده با شکست
 
مواجه مي‏شوند ولي در بدنهاي ضعيف و ناتوان به آساني نفوذ مي‏کنند و آنرا از پاي در مي‏آورند. پس اگر ملت ما و جوانان ما به خود و ارزشهاي اسلامي خود و اعتقادات ديني خويش باور قلبي داشته باشند و فرهنگ اصيل خود را پاس بدارند هرگز ميکروب مهاجم در آنها اثر نخواهد کرد. لذا جوانان مؤمن در عصر انتظار کساني هستند که در زير پرچم پرعظمت ولايت، ارزشهاي اسلامي را پاس مي‏دارند و بزرگترين و سنگين‏ترين رسالت خود را در قوي نگه‏داشتن ايمان به الله و فرهنگ متعالي اسلام مي‏بينند تا به ياري خداوند بزرگ بتوانند پرچم توحيد را همچنان در اهتزاز نگه دارند تا شرائط مطلوب براي ظهور منجي عالم بشريت، مهدي موعود، فراهم گردد.
 
اتکاء جوانان به فرهنگ اسلامي در مقابله با تهاجم فرهنگي‏
در جامعه شناسي براي فرهنگ تعاريف گوناگوني آمده است ولي عصاره همه آن تعريفها مي‏تواند اين باشد که فرهنگ را مي‏توان وجه اجتناب ناپذير هويت و اصالت هر جامعه انساني دانست که به عناصر آن جامعه تشخص، تشکل و تجانس ماهوي مي‏بخشد [2] فرهنگ جامعه ما اسلامي است که باعث تمايز جامعه مابا جوامع ديگر مي‏شود و مشتمل بر عناصر گوناگون عقيدتي و اجتماعي است. فرهنگ اسلامي کارآمدترين فرهنگ در پاسخگويي واقعي به نيازهاي واقعي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، روحي و رواني جامعه اسلامي است. منشا اين فرهنگ برد و عنصر جاودانه وحي و سنت اهل بيت عليه‏السلام استوار است که با اصول و مشخصه‏هاي زير هويت مي‏يابد: [3] .
 
1- اصيل است: يعني متکي به ذات يگانه ازلي و مبدا هستي است.
2- فرا ظرافيتي است: يعني منطبق بر همه زمانها، مکانها و شرائط اجتماعي جوامع هدايت شده است.
3- الگوساز است: راهنماي ثابت، سنجش يافته و کمال پذير علمي در همه شوؤن زندگي اجتماعي و فردي است.
4- مبتني بر آزادي، کرامت، تعالي و توسعه ارزشهاي انساني است.
5- آرمانگر است: هدفش ساختن، پرداختن و پالايش ساختار جامعه شايسته و مبتني بر معيارهاي اصيل انساني است.
6- انديشه زاست: تفکر آفرين و انديشه پرور است.
7- قانونمند است: براي جزيي‏ترين اصول روابط انساني و پديده‏هاي اجتماعي راه گشوده است.
8- تکاملي و پوياست: دائما رو به رشد و منطبق با يافته‏ها و دستاوردهاي جديد علمي و فکري است.
وقتي جامعه اسلامي داراي اين چنين فرهنگي با خصوصيات منحصر بفرد است اتکاء به اين فرهنگ از سوي جوانان بزرگترين سد در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان خواهد بود. لذا مهمترين وظيفه جوانان در عصر غيبت و آمادگي انتظار، حفظ و حراست از اين فرهنگ متعالي در رويارويي با آسيب پذيريهاي فرهنگي اجانب مي‏باشد. فرهنگ اسلامي روح جامعه اسلامي است اگر جوانان ما بتوانند روح جامعه را زنده نگه دارند در واقع جامعه اسلامي را در برابر آفات دهر بيمه کرده‏اند. لذا در شرائطي که استکبار جهاني از تمامي وسايل خود براي سرکوب جبهه‏ها و جناحهاي اسلامي در کشورهاي مسلمان استفاده مي‏کند اقدامات جوانان ما بايد به گونه‏اي باشد که عمل و خواست اسلامي در

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی

محصول * تحقیق درباره مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
در عملیات مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی، آجری و سنگی، از روشهای متعددی استفاده می شود ساختمانهای بنایی از جمله سیستمهای دیواری جمال بوده وخسارات لرزه ای یکی از طریق زیر به آنها وارد می شود :
الف ) عدم استحکام و طبیعت کافی ودیافراگم های سقف و کف
ب) عدم وجود شناژعل و کمربند ها یا نیروی کششی بتنی مسلح
ج ) عدم وجود تیرهای کشش بین دیوارهای خارجی سیستم های سقف و کف که دراین صورت دیوار تحت زاویه 90 درجه نسبت به صفحه اش فرو می ریزد همچنین عدم استحکام کافی وناپایداری دیوار، در مورد سازه های با مصالح سنگی ممکن است به خاطر عدم اتصال کافی درتقاطع دیوارها، ناپایداری به وجود آید.
اقدامات اضطراری ممکن است شامل آماده نمودن تکیه گاههای تا غرو هماریهای دیواری عرضی جهت جلوگیری از ریزش دیواری لازم باشد تکیه گاههای موقتی ممکن است برای بالکن ها یا کتیبه هایی که به دیوار آسیب دیده متصل شده باشند در محلی که دیوار ما لا بنده شده وبه عنوان موازنه عمل می کند مورد نیاز باشند.
به طور کلی طرحهای مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی باید استحکام
واتصال دیافراگمهای سقف و کت به دیوارها را فراهم ساخته تا در برابر زمین لرزه مقاومت نمایند. در تکامل این روش ها مهندسین در صورت وجود ضعف آشکار در کل سازه نه تنها باید قسمتهای آسیب دیده را تقویت نمایند بلکه دیافراگمهای سقف و کف را درصورت نیاز باید تقویت نمایند ویا ممکن است شناژهای جدیدی اضافه کرده ویا در صورت نیاز مقاطع آسیب دیده در زلزله تخریب و باز سازی شوند.
توجه در پایان گذارش شکلهایی که شماره های آنها در متن ذکر شده است ضمیمه شده اند.
تعمیر دیوار ها :
دردیوارهای با مصالح بنایی شکافهای ضربدری به خاطر نیروهای کششی و برشی بیش از حد دیوار و نزدیک تقاطع دیوارها بوجود می آید. با مشاهده این درزها و شکل آنها می توان آنها را به طریق زیر شناسایی نمود.
الف ) شکافهای قطری در پایه های نبایی بین باز شوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر تنشهای کشش قطری بوجود می آیند.
ب ) شکافهای افقی در پایه های با مصالح بنایی بین باز شوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر تنشهای کششی قطری بوجود می آیند.
ج ) شکافهای افقی در پایه های بنایی بین بازشوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر لنگرهای خمشی متناوب تشکیل می گردند.
د) شکافهای قطری بالای بازشوهای موجود در دیوار که به خاطر مکانیزم حمل بار از نوع برشی قدسی همواره با شکافهای نعل در گاهی دراعضای بتنی مسلح حاصل می گردد.
برحسب اندازه شکافها روشهای مختلف تعمیر به کار می رود مثل مرمت تزریقی، حذف کلی یا نسبی و جایگزین کردن آجرها وسنگها در امتداد طولی شکاف و جایگزین سازی کل قسمتهای دیوار تعمیر تزریقی شکافها.
شکافهای به عرض بیش از 3/0 میلیمتر و کمتر از 3 میلیمتر را باید توسط تزریق ملات سیمانی روان تعمیر نموده ودر موارد ویژه می توان از مداد اپوکی استفاده کرد.
ترتیب عملیات مرمت تزریقی درشکافها به صورت زیر است.
الف ) پوششهای اولیه به شامل پلاستر را از منطقه شکاف برداشته و گرد وغبار شکاف را با استفاده از هوای فشرده یافت آب پاک می کنیم.
ب) سوراخهایی را درفواصل 30 تا 60 سانتی متری، عرض شکاف در مسیر شکاف ایجاد می کنیم.
ج ) میلمایی به عمق 5 سانتی متر را در داخل سوراخها قرار داده وشکاف ها را با ملات سیمان در امتداد یک طولشان درزگیری وپر می نماییم.
د) میلما را با مسدود کننده ها بسته سپس با برداشتن میله مسدود کننده به صورت جفتی و پاک کردن دوباره مسیر درزها، از پیوستگی مسیر تزریق بوسیله آب اطمینان حاصل می کنیم.
ه ) شیره سیمان یا ملات روان را با فشار سه مگا پاسکال به درز تزریق می کنیم.
2- مرمت شکافهای بزرگ :
وقتی ضخامت درزها از 3 میلیمتر بزرگ تر باشد می توان از تزریق در غاب سیمان استفاده نمود اما در مورد شکافهای با ضخامت بزرگتر از 10 میلیمتر به خصوص هنگامیکه خرده سنگ یا خرده آجر در شکاف موجود باشد عملیات تزریق پیچیده تر و مشکل تر است روش تعمیر شاید شامل مقاوم سازی دیوار هم گردد روشهای موجود تعمیر دراین حالت عبارتند از :
شکافهایی که تقریبا عمودی یا قائم می باشند می توانند با کندن سنگها یا آجرهای سست نزدیک شکاف وبا استفاده از دستگاههای بهینه زنی یا مقولهای فولادی مناسب همراه با بتن جای سنگها و آجرها را بگیرند در اینصورت کلیه منافذ گرفته می شوند شکل 4 این روش در صورت نیاز در طرف دیگر دیوارهم اجرا می گردد.
همچنین آجرها یا سنگها می توانند از ناحیه حدود 15 الی 20 سانتیمتر در امتداد یک شکاف تقریبا عمودی کنده شده سپس دیوار را در ناحیه شکاف با ملات پرسیمان به هم متصل می کنند.)
روش دیگر عبارت است از پر کردن منفذ ها با بتن که در نتیجه آن ستون جدید در دیوار آجری ایجاد می گردد عملیات مسلح کردن در ستون بااستفاده از 4 می گردد 14 و فامونهای 6 با فاصله محاسبه شده عملی می گردد.
3- تعمیر و مقاوم سازی محل تقاطع دیوارها :
محل تقاطع دیوار ما در مقابل زمین لرزه ها بسیار آسیب پذیر ند وغالبا باعث شکافهای بزرگ ویا جدا شدن آنها در صورت عدم اتصال کافی می گردد روشهای مختلفی برای مرمت این دیوارها وجود دارند با توجه به ضعف اصولی ساختمانهای با مصالح بنایی تحت عمل لرزه ای روشهای تعمیر و مقاوم سازی همواره با مستحکم کردن موضعی تقاطع دیوارها به همراه است.
در مورد شکافهای قائم نسبتا کوچک عملیات مرمت با استفاده از تعمیر شکافهاوبااستفاده از فنون توصیف شده قبلی ودر صورت لزوم بااستفاده از روشهای بخیه زنی در سرتاسر شکاف انجام میگیرد.
بخیه زدن سنگی یا اضافه نمودن سنگها در امتداد شکاف از این طرف به آن طرف شکاف یکی از روشهای مورد استفاده می باشد.)
برای اتصال مقاطع دیوارهای جدا شده صخامت فولادی با سطح مقطع 4× 4 سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد صفحه فولادی مطابق شکل 1 با دو غاب سیمان پر میگردد این صفحات در تقویت گوشه ها بسیار موثر بوده اما نمی توانند دیوار به وضعیت قائم بر گردانند پس ازبسته شدن حفره سطح موردنظر توسط شبکه های سیمی پوشیده شده و سایر عملیات مثل قبل انجام میگیرد.
روش دیگر عبارت از مته زدن تعدادی سوراخ در مصالح دیوار از بین شکافهای قائم سپس می گردد گذاری ودوغاب ریزی می باشد درهر دو روش شکاف باقیمانده باید بادوغاب سیمان پر شود جهت کاهش جداشدگی قبل ازمرمت میله
های کششی مورد نیاز در دو طرف دیوار نصب می گردند)
مرمت باید به کار بردن تکیه گاههای موقتی برای پشت بام یا طبقه بالاتر و برداشتن مصالح اطراف منطقه آسیب دیده همراه بوده آماده سازی وتمیز کاری سطوح وبازسازی دقیق مدنظر باشد.
در مورد پیوند اتصال درقسمت باز سازی شده توجه خاصی لازم است کمر بندهای مقاوم سازی اسیب دیده باید تعمیر گردیده واگر وجود ندارند باید اضافه شوند یک ستون گوشه ای بتن مسلح که به درستی به دیوار متقاطع متصل شده باشد می تواند به عنوان یک عضو مقاوم به کار رود این ستون ها باید دارای 4 میلگرد 16 و خاموتهای u شکل به قطر 6 میلیمتر در فواصل 20 سانتیمتر از یکدیگر اجرا شوند. )
4- مقاوم سازی دیوارهای آجری با محدود سازی
ساختمانهای زیادی در منطقه بالکان از دیوارهای حمال یا مصالح بنایی از آجر با ضخامت بیش از 25 سانتی متر و با ملات ماسه آهک ویا ماسه سیمان ساخته شده اند ساختمانهای کف مونولیتکی بوده ولایه های بتن مسلح توسط کمربند یا تیرهای کششی روی دیوارهای حمال با عرض برابر ضخامت دیوار وارتفاع 25 الی 35 سانتی متر ساخته می شوند شناژ افقی روی دیوارها )مقاوم سازی اینگونه ساختمانهابا ساختن ستونهای بتن مسلح یا شناژهای قائم در گوشه ها محل تقاطع دیوارها ودر وسط دیوارهای بلند انجام می گیرد.
این عمل یک دهانه دیواری را که توسط اجزا بتنی تقویت شده هم از نظر افقی وهم از نظر قائم آماده ساخته و به حد زیادی خصوصیات شکل پذیری دهانه دیوار را بهبود می بخشد این حالت یک دیوار شکننده وتردد را به یک دیوار انعطاف پذیری که ظرفیت حمل بار آن چند برابر ظرفیت دیوار اصلی است تبدیل می کند باید به این نکته توجه داشت که هم رفتار وهم عمل مصالح مقاوم سازی به صورت فوق دارای مقاومتها بالایی در مقایسه با سازه های قابی با دیوارهای پر کننده می باشند درهنگام طراحی در این حالت توجه به نکات زیر ضروری است.
الف ) شناژهای قائم یا ستونها نباید از ضخامت دیوار قطر باشند.
ب ) ستونهای قائم یا لایه های کمر بندی در انتقال بارهای قائم مشارکت نکرده وبایدهمواره با آرماتور بندی به طریقی طراحی شدند که در برابر نیروهای کششی حاصل از لنگرها ونیروهای برشی دهانه دیوار مقاومت نمایند.
ج) ستونهای قائم باید دارای آرماتورهای با قطر 14 و حداقل 4 عدد به کار رفته وباید با افزایش تعداد بیشتر این ستونها از نصب ستونهای بزرگتر خودداری ‌شود.
د) ستونهای قائم یا لایه های کمر بندی باید طوری قرار گیرند که نسبت طول به ارتفاع دهانه دیوار قابی بزرگتر از 2/1 نشود.)
درمحلهایی که ستونها ی قائم یا لایه های کمربندی باید ساخته شوند آجرهای دیوار باید یکی یکی برداشته شده به صورتی که منطقه تماس بین دیوار و تبین ریخته شده به صورت دندانه ای به هم متصل شوند.)
5- مقاوم سازی دیوارها توسط محدود سازی با مقاطع فولادی.
مقاطع فولادی می توانند جهت مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی به کار روند این مقاطع سریعا نصب گردیده و غالبا در مواقع اضطراری جهت تعمیرات به کار می روند برحسب شرایط مقاطع فولادی سبک بیشتر در دسترس بوده وتجهیزات کمتری را برای نصب نیاز دارند وباید به تیرهای کششی ویا کمربند ها ودیافراگمهای افقی در بالا و پایین متصل شوندهدف اصلی از مقاوم سازی با مقاطع فولادی مهار کردن دیوار توسط این مناطع از پایین سازه تا طبقه آخر میباشد.
این نوع همار، دیوارها را در مقابل بارهای قائم نسبت به صفحه دیوار تقویت کرده و دیوارها را به دیافراگمهای افقی متصل می نماید این عمل باعث مهار مصالح
دیوارهای بنایی هم می گردد. )
در جایی که قرار است مقطع فولادی نصب گردد پلاسترها کند شده و حفره هایی در داخل مصالح در فواصل معینی مثلا 50 سانتی متر ایجاد می گردد می توان از شابلن مقاطع فولادی جهت ایجاد سوارخ استفاده نمود مقاطع فولادی به کفها یا پشت بامها در هر انتها توسط تسمه ها یا قلابهای مناسب برحسب نوع آنها بسته می شوند شکاف دیوارهای بنایی با فنون توصیف شده در بالا وقبل مرمت می گردند مقاطع فولادی رنگ زده شده ویا توسط پلاستر سیمان پوشش داده می شود تا در برابر خوردگی حفاظت گردند.
6- مقاوم سازی دیوارها با پوششهای بتن مسلح :
برای دیوارهای مصالح بنایی که آٍسیب زیادی دیده اند ویا مقاومت این دیوارها در برابر نیروهای عرضی کافی نباشد اضافه نمودن پوشش بتنی مسلح یک روش عاقلانه است که غالبا مورد نیاز است بتن توسط روش بتن پاشی انجام می گیرد ودر این حالت دیوار با مفتولهای کششی فولادی به هم متصل شده وبا خاموت پیچی آن دیوار بنایی غیر مسلح را مقاوم می سازند.
7- مقاوم سازی ویافراگمهای افقی ونیروهای کششی.
غالبا یکی از بزرگترین عیوب ساختمانهای با مصالح بنایی در مناطق زلزله خیز عدم وجود یا فراگمهای افقی مناسب واتصالات نامناسب بین دیافراگمها ودیوار هاست. سازه ها باید در امتداد خطوط دیوار و در سرتاسر ساختمان از اتصال

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو

محصول * تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
آشنايي با معماري ژاپني با تاخير زماني صورت گرفت . يكي از معماران مشهور قرن بيستم كه مي توان آن را نماينده اين نوع معماري ناميد كنزوتانگه است . وي در سال 1913 در ژاپن متولد شد . ساختمانهاي طراحي شده توسط او تركيبي است زنده از تكنولوژي پيشرفته ساختمان سازي با معماري سنتي ژاپني .
كنزوتانگه و همكاران ايده هايي جديد و انقلابي را در زمينه شهرسازي بسط داده و نسبت به تحقق آن كوشيدند .
برنامه ريزي با توجه به انفجار جمعيت در زمينه مسائل مختلف شهرسازي ، از جمله عبور و مرور (ترافيك) ، استانداردسازي با توجه به مقياسهاي انساني و … از ديگر فعاليت هاي اين معمار و شهرساز بزرگ است . وي علاوه بر فعاليت هاي حرفه اي سالها نيز به تدريس در دانشگاه مشغول بود .
آثار معمار ژاپني كنزو تانگه (متولد 1913) كه در اينجا تحت عنوان كارهاي كامل سالهاي 1949 -1976 ، ارائه شده اند گواه جهت گيري معماري بين‌المللي است .
طراحي تانگه بيش از معماران هم عرض داراي علايم تحول كنوني است : صرفه جويي در وسايل ، انعطاف پذيري احساس ، نمايشگاه عناصر نمادين ، بهره گيري از علم شهرسازي در جهت ساختار و كارهاي معمار به نحوي كه خلاصه اي از ارتباط او با معماراني چون Mies van der , Le Corbudier , W.Gropius , Oscar Niemeyer Aivar Aalto , Rohe Louis I. و Eero Saarinen , Johnnes Duiker kahn مي باشد . طرح ها و بناهاي تانگه نه تنها در سطح بالاتري قرار دارند بلكه آزادي نهايي معماري ژاپني راكه آوازه جهاني به دست آورده است خاطر نشان مي سازند . بناهايي نظير شهرداريها ، سالنهاي اجتماعات و سالنهاي ورزشي ، تعبيري منطبق با اهداف خود را يافته اند ، لكن جدا از اين ساخت و سازها دروسي كه تانگه در دانشگاه ژاپن تعليم داده است راههاي جديدي را ارائه داده و كتب متعددي در روشن ساختن ارتباط بين سنت و زمان كنوني فراهم كرده اند . مفاهيم تانگه كه مرتبط با شهرسازي هستند از اهميت ويژه اي برخوردارند . اين مفاهيم گواه كيفيت‌هاي بارزي از تخيلي هستند كه در مكانهاي ايجاد شده براي آرزوهاي انساني تعبير مي شوند و تمامي داده ها را در يك مجموعه پيوسته براي شاخصهاي آماري ، جامعه شناختي و اقتصادي كه تا اين زمان شهرسازان دنياي مدرن از آن الهام مي گرفتند ، نظم مي بخشد . تانگه با شناخت كاملي كه از فشارهاي جامعه ژاپني دارد‌ ، معماري را با استفاده از منابع سنتي و با مشاركت نبوغش احيا مي كند .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص

محصول * تحقیق درباره ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی 48 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
 
ملاقات با مشتری
مقدمه
قبل از طراحی یک پروژه مسکونی طراح باید چند کار مقدماتی را انجام دهد که هر کدام شامل جمع آوری سازماندهی و ارزیابی اطلاعاتی است که اساس مراحل بعدی طراحی را تشکیل می دهند. ملاقات و گفتگو با مشتریان معمولا اولین کار در مرحله تحقیق و آماده سازی بوده که در این فصل به تفصیل پیرامون آن بحث می نماییم.
دیگر اعمال مقدماتی بیشتر مربوط به خود محل بوده و عبارتند از :
بدست آوردن ابعاد و اندازه های مکان مورد نظر
؟؟؟؟؟ bare sheet و نقشه پایه با مقیاس مشخص
ارزیابی و تحلیل مکان و بالاخره
نوشتن برنامه طرح که جملگی در فصول 6 و 7 ارائه خواهد شد.
ملاقات و گفتگو با مشتریان گام مهمی است چون زمینه تضمین مراحل طراحی را فراهم می کند. در این جاست که طراح با اطلاعات لازم در مورد خواسته ها و نیازهای مشتریان در مورد مکان طراحی آشنا می شود. چنانچه این ملاقاتها به درستی انجام شود نحوه تعامل بین طراح و مشتریان را در اداه مراحل طراحی مشخص خواهد شد. برخورد صادقانه و شفاف هر یک از دوطرف جهت اعتماد سازی و احترام متقابل بین آنها بسیار مهم است. در این فصل راهکارهای شروع مثبت و سازنده پروژه که شامل آگاهی در مورد طراح اولین تماس با مشتری ملاقات با مشتریها و تنظیم یک پیش طرح حاوی خدمات طراحی است، ارائه می گردد. تمام این موضوعات و اعمال اساس تعامل حرفه ای و لذت بخش بین طراح و مشتریان می باشد.
آشنایی با طراح
راههای احتمالی زیادی برای آشنایی ابتدایی مشتریان با طراح وجود دارند که معمولا با کسب آگاهی اولیه پیرامون طراحی و اطلاعات شغلی اساسی در مورد طراحی (حقیقی) و یا شرکت طراحی (حقوقی) مربوطه شروع می شود. این فرآیند آشنایی باید آنقدر برای مشتری بالقوه آسان و جالب توجه باشد تا وی را وادار به پیگیری از طریق تلفن یا حضور در دفتر کار طراح بنماید. مشتریان از راههای مختلفی می توانند با شرکت طراحی آشنا شوند که اهم آنها عبارتند از: تبلیغات، بروشور، وب سایت، تابلوی محل کار و بالاخره تبلیغ کلامی. از این رو طراحی باید از راههای مختلف جهت ارتباط با مشتریان استفاده نماید به گونه ای که نگاه و فکر آنها را جهت پیگیری خدمات طراحی جلب نماید. تبلیغات مالکین منازل می توانند از طریق تبلیغات موجود در روزنامه ها، مجلات محلی یا برنامه های رویدادهای ورزشی یا موسیقی یا از طرق تلویزیون و رادیوی محلی بایک شرکت طراحی آشنا شوند.
اندازه و محتوای این گونه تبلیغات کوتاه و مختصر بوده به طوری که با چند کلمه و تصویر جذاب توجه مشتری را به خود جلب می نمایند. باید این تصاویر تبلیغاتی خیلی جالب باشند چون اولین چیزی هست که نگاه مشتری به آن افتاده و دیگر اینکه آنها می توانند تا حد زیادی بیانگر احساس و سبک کار طراح باشند. در هر موقع ممکن؛ بهتر است یک طراح گرافیک حرفه ای یا شرکت تولیدی را برای تولید یک آگهی مناسب برای این منظور استخدام نمود. آگهی و تبلیغات علیرغم پر هزینه بودن آن در بعضی موارد توانایی جلب نگاه مشتریان زیادی را دارد.
بروشور: دفترچه یا جزوه ای است که حاوی اطلاعات مهم یا تبلیغاتی در مورد چیزی است و ؟؟؟؟ مفیدی برای شرکتهای طراحی است که می تواند از طریق پست یا تحویل مستقیم به مشتریان در اختیار آنها قرار گیرد. در این دفترچه علاوه بر درج اطلاعات مهم تبلیغاتی فلسفه طراحی، فرآیندی و تعرفه هزینه های مربوطه نیز درج می گردد تصویر 1-5 البته ظاهر و طرح بندی بروشور در برقراری ارتباطی موثر و ایجاد انگیزه در مشتری بسیار مهم می باشد.
وب سایت: در عصر الکترونیک شبکه اطلاعاتی اینترنتی لازم شغلی بدل شده است هر وب سایتی در اصل یک نسخه دیجیتالی از یک بروشور است.
با:
از مزایای اضافی وب سایت به روز بودن و پیوند های متعدد هر سایت و در نتیجه امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را نام برد.
تصویر 1-5 نمونه ای از بروشور یک شرکت
تابلوی محل کار: روش موثر جهت جلب مشتریان نصب تابلوهای کوچک و در عین حال جذاب در محل کار است.
تبلیغ کلامی: در نهایت یکی از بهترین راههای اطلاع رسانی و آشنایی مشتریان با حرفه طراحی و یا هر حرفه دیگر شنیدن تجربیات مشتریان قبلی و کسانی است که با طراح به نوعی برخورد داشته یا کار کرده اند. شاید بهترین شکل آگهی رسانی داشتن مشتریان قبلی باشد که ؟؟؟؟؟ مثبت کارتان را به دوستان یا آشنایان خود بازگو می نمایند. بنابرانی کامل کردن کیفیت کار و حفظ روابط مستمر با مشتریان سابق برای یک طراح بسیار مهم است. ملاقات طی تعطیلات سالانه یا ارسال جدید ترین کارها برای مشتریان سابق می

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي تغيير مکان نسبي سازه هاي بلند فلزي با تغيير سيستم مها ربندی در ارتفاع 8 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسي تغيير مکان نسبي سازه هاي بلند فلزي با تغيير سيستم مها ربندی در ارتفاع 8 ص

محصول * تحقیق درباره بررسي تغيير مکان نسبي سازه هاي بلند فلزي با تغيير سيستم مها ربندی در ارتفاع 8 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
بررسي تغيير مکان نسبي سازه هاي بلند فلزي با تغيير سيستم مهاربندي در ارتفاع
محسن گرامي، استاديار گروه عمران، دانشگاه سمنان، پژوهشگر فوق دکتري سازه، دانشگاه تربيت مدرس
Mgerami@semnan.ac.ir
روزبه صدري، دانشجوي کارشناسي ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
Ro_sadra@yahoo.com
چکيده:
دستورالعمل FEMA جهت کنترل خسارت در سازه هاي بلند مقادير تغيير مکان نسبي سازه ها را محدود نموده است . سازه هاي فولادي بلند با سيستم مهاربندي، معمولا مهاربند ها به صورت مشخص و بدون تغيير در ارتفاع استفاده مي شود و بيشتر تغييرات در پلان سازه مي باشد.با توجه به اينکه تحقيقات جديد برروي انواع گوناگون مهاربندي و رفتار لرزه اي سيستمهاي ترکيبي در پلان سازه متمرکز است ليکن تغيير نوع مهاربندي در ارتفاع سازه کمتر مورد بررسي قرار گرفته است.اگر بتوان با تغيير نوع مهاربند در ارتفاع ساختمان، رفتار لرزه اي آنرا بهبود بخشيد مي توان نسبت به عملکرد لرزه اي آن اطمينان بيشتري حاصل کرد. همچنين مي توان نسبت به بهينه نمودن مصرف مصالح فولادي در ساختمانهاي فلزي اقدامي جدي نمود . در اين مطالعه تعدادي از قابهاي خمشي فولادي با ارتفاع هاي مختلف، پس از بارگذاري و طراحي بر اساس استانداردهاي ايران، تحت 3 زلزله طبس، ناغان و رودسر مورد تحليل ديناميکي غير خطي تاريخچه زماني قرار گرفته و با تغيير نوع مهاربندي در ارتفاع اين قابها و بررسي در حداکثر تغيير مکان نسبي سازه از تحليل، تراز مناسب جهت تغيير نوع مهاربندي پيشنهاد گرديده است . در انتها نتيجه گرديد که تغيير در نوع سيستم مهاربندي در تراز مشخصي از ارتفاع مي تواند درکاهش حداکثر تغيير مکان نسبي سازه تحت زلزله موثر باشد .
کلمات کليدي : قابهاي مهاربندي شده فولادي ، تغيير نوع مهاربندي در ارتفاع، تحليل ديناميکي غير خطي
مقدمه و تاريخچه تحقيقات :
يکي از سيستمهاي متداول سازه اي در سازه هاي بلند فولادي، سيستم دو گانه يا سيستم ترکيبي مي باشد . هر يک سيستمهاي مهاربندي رفتاري متفاوت در برابر زلزله دارند که به همين سبب اين سيستمها داراي مزايا و معايبي مي باشند . طراحي سازه هاي بلند و همچنين درک درست از رفتار مهاربندي ها جهت اطمينان حاصل کردن از رفتار و عملکرد مناسب دوگانه، بويژه در هنگام زلزله، از اهميتي خاص برخوردار است . به همين دليل مي بايست در انتخاب نوع سيستم مهاربندي و همچنين چيدمان آن در سازه جهت برآوردن ملزومات آيين نامه اي دقتي خاص نمود . به طورکلي سيستمهاي متداول جهت مقاوم نمودن سازه هاي فولادي در برابر نيروهاي جانبي همانند زلزله عبارت است از : قاب خمشي، قاب مهاربندي شده و قاب خمشي مهاربندي شده .
هر يک از اين سيستمها با توجه به ارتفاع سازه در برابر نيروهاي جانبي داراي مزايا و معايبي مي باشند .
در سيستم قاب خمشي، اتصالات خمشي مي بايست سختي لازم جهت ثابت نگهداشتن زاويه ميان اعضاء را تحت اثر بار داشته باشند . فواصل آزاد بين ستونها از نظر معماري و تحمل نيرو بلافاصله پس از اجرا از عمده مزاياي اين نوع قاب شمرده مي شود . اين سيستم داراي شکل پذيري مناسب ولي سختي محدود مي باشد .
قاب مهاربندي شده به عنوان يک سيستم جهت بهبود عملکرد قاب خمشي مي باشد به اين ترتيب که با حذف عملکرد خمشي و افزودن يک سيستم خرپايي، برش وارد به سازه ناشي از زلزله، توسط اعضاي قطري جذب مي شوند و به صورت کشش و فشار به سيستم منتقل مي گردد . از انواع اين سيستم مي توان مهاربند X شکل، مهاربند 7 و …. را نام برد . قابهاي مهاربندي شده به دو صورت همگرا و واگرا مي باشند . سختي مهاربندهاي همگرا بيشتر از مهاربندهاي واگرا مي باشد ولي در عوض شکل پذيري مهاربندهاي واگرا بيشتر و استهلاک انرژي آنها بيشتر مي باشد . سيستم قاب خمشي مهاربندي شده با نامهاي سيستم دوگانه يا ترکيبي نيز بکار برده مي شود در اين سيستم درصدي از نيروي زلزله به مهاربندها و درصدي ديگر به قاب خمشي منتقل مي شود . در حقيقت قاب خمشي جهت تحمل نيروهاي ثقلي و درصدي از نيروي زلزله تحليل مي شود . به دليل سختي محدود قابهاي خمشي و لزوم کنترل تغيير مکانهاي جانبي، کاربرد سيستم مهاربندي همگرا که داراي سختي زيادي مي باشد به همراه قاب خمشي داراي امتيازاتي است . اما شکل پذيري سيستم به دليل کمانش مهاربند قطري محدود مي شود .
اخيرا قاسمي و صفري و ماهري [ 1 ] مطالعاتي در رابطه با مکان يابي محل مهاربندها در قابهاي فولادي و بهينه يابي محل مهاربندها انجام داده اند که در آن با جابه جا نمودن محل مهاربندها در ترازهاي مختلف و بررسي رفتارهاي قابهاي متفاوت به نتايجي دست يافته اند . آنها مقدار تنش در المانها، مقدار جابه جايي طبقات، در کشش نيفتادن پي ها، تعداد مهاربند در هر طبقه و نيز از لحاظ معماري، وجود يا عدم وجود مهاربند در دهانه خاص را در نظر گرفتند . براي کنترل مقدار تنش در المانها آنها با کمک از آيين نامه AISC-ASD89 مقدار تنش در روي المانها را به مقادير تنش مجاز آيين نامه محدود کردند .
براي کنترل اثرات P-Δ و کنترل جابه جايي نسبي در زلزله سطح بهره برداري، جابه جايي نسبي هر طبقه را به 015/0 متر محدود کردند .
از لحاظ معماري به جهت اينکه بعضا به دليل وجود بازشو در يک دهانه خاص امکان قرار گيري مهاربند در آن دهانه وجود ندارد، وجود بازشو در بعضي دهانه هاي خاص در طبقه محدود شده است .
رياحي و عبدلي [ 4 ] نيز اخيرا مطالعاتي راجع به بهينه سازي موقعيت مهاربندها در قابهاي فولادي دو بعدي داشته اند در مطالعه صورت گرفته هدف، تاثير بهره گيري از تئوري گرافها در تعيين موقعيت مهاربندها در رفتارسازه اي قاب ( مانند تغيير شکل جانبي و يا وزن ) نسبت به حالتهاي مهاربندي متداول است . پارامترهای مورد بررسي آنها وزن، تغيير مکان طبقات و نيروي بر کنش يا Uplift، بوده است .
روند انجام پژوهش :
قابهای دو بعدی 4، 7، 10، 15، 20 و 25 طبقه در دو مرحله 3 و 7 دهانه مطابق شکل (1) مورد بررسی قرار گرفت .
m5/3
m 5×7 m 5×3
شکل (1) : مشخصات قابها
در بارگذاری ثقلی از مبحث 6 مقررات ملی و در بارگذاری لرزه ای از استاندارد 2800 ایران (ویرایش سوم) کمک گرفته شد . طول دهانه ها ثابت و برابر 5 متر، ارتفاع طبقات ثابت و برابر 5/3 متر و عرض بارگیر قابها 5/4 متر در نظر گرفته شده است . همچنین فرض گردیده است که قابها بر روی خاک نوع 2 قرار گرفته باشند و از نظر اهمیت در رده متوسط قرار دارند . کلیه قابها دارای خطر نسبی زیاد هستند و از سیستم دو گانه خمشی فولادی ویژه همراه با مهاربند هم محور با R=9 بکار گرفته شده است .
پس از تحلیل و طراحی قابها، مهارهای هفتی به ترتیب جایگزین مهارهای ضربدری در ارتفاع سازه شدند (جایگزینی از بالا به پایین صورت گرفت) و پس از جایگزینی مجددا قابها مورد تحلیل و طراحی قرار گرفتند . بدین ترتیب 174 قاب متفاوت مورد تحلیل و طراحی قرار گرفت تا نیاز دریفت طبقات آنها بر اساس تحلیلهای دینامیکی غیر خطی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد مورد ارزیابی قرار گیرند .
شاخص Drift :
نياز Drift طبقه يکي از شاخصهاي اصلي ارزيابي خسارت لرزه اي است و همچنین در طراحي قابها به دلايل مختلف حائز اهميت مي باشد . تخمين Drift براي تعيين درز انقطاع به منظور ممانعت از ضربه سازه ها به يکديگر، لازم مي باشد . Drift هاي طبقات سهم زیادی در ايجاد صدمه به اجزاي سازه اي و غير سازه اي دارند . توجه روز افزون به هزينه هاي ناشي از خسارت لرزه اي و مشکلات ناشي از آن ( در حوزه ورود سازه به رفتار غيرخطي ) به ضرورت کنترل ميزان خسارات و قابليت تعمير سازه در مرحله طراحي تاکيد مي کنند .
Kumar and Kalyanaraman [ 2 ] و Qiang Xie [ 3 ] نيز در مطالعه خود جهت بررسي قابهاي مهاربندي شده هم مرکز و همچنين ظرفيت اتلاف انرژي اين نوع قابها، پارامتر Drift را جهت مقايسه قابهاي متفاوت مورد مطالعه قرار داده است.
ارزیابی زاویه دریفت طبقات سازه های مورد بررسی با تحلیل دینامیکی غیرخطی :
پس از تحلیل و طراحی قابها، تمامی قابها به کمک نرم افزار DRAIN-2DX مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی قرار گرفت . در تحلیل غیرخطی سازه ها از 3 شتابنگاشت طبس با بيشينه شتاب زمين 0.93g،

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد

محصول * تحقیق درباره تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
« تاثير الياف پروپيلن بر روي خواص بتن هاي با قدرت زياد »
خلاصه:
علاوه بر خصوصيات خوب بتن بااستحكام بالا بعضي از خواص عملكرد ضعيف در مورد چكش خواري و مقاومت به آتش را دارد. اخيراً كاربرد الياف پلي پروپيلن براي برطرف كردن اين ضعف ها بوده است و ناشي از خواص عالي آنها و قيمت كم آنها مي باشد. استفاده از يك مقدار معين الياف در مخلوط بتن، 2/0 درصد حجم بر روي خواص مكانيكي اصلي بتن هاي با استحكام بالا تاثير نمي گذارد هم در بتن تازه و سخت شده ولي به شكست لاكتيل بتن ترد نيز منجر گرديد.
1ـ مقدمه:
بتن با استحكام بالا مزاياي بسياري را در بهره برداري ناشي از خواص مكانيكي خوب و نفوذ پذيري كم و مقاومت بالاتر در برابر حملات مكانيكي يا شيميايي به ساختار بتن نشان مي دهد. با چنين خصوصياتي شخص اين ماده را استفاده مي كند بويژه براي سازه هايي كه تحت تاثير شرايط محيط مي‌باشند مثلاً سازه هاي دريايي و پل هاي بزرگ تا ظرفيت حمل بار ساختاري را افزايش دهد درحالي كه دوام كافي براي سازه ها تضمين مي‌شود. اگرچه بتن با استحكام بالا مزاياي بسياري را دربارة خواص مكانيكي بتن و جنبه هاي اقتصادي ساختمان پيشنهاد مي كند، رفتار ترد ماده براي كاربردهاي زلزله باقي مي ماند. چون استحكام و چكش خواري آنها نسبت معكوس دارند، بتن هاي با استحكام بالا تردتر از بتن هاي با استحكام معمولي مي باشند. بخش الاستيك خطي در مرحلة قبل از اوج منحني تنش ـ كرنش يك بتن مسلح با استحكام بالا بسيار افزايش مي يابد. تقريباً 95% بار اوج. پس از حصول بار اوج منحني تنش ـ كرنش به سرعت افت مي كند كه براي يك ماده ترد نمونه مي باشد. انرژي جذب شده در طي فاز الاستيك به نسبت يكنواخت در آغاز ترك و انتشار آن در فرايند شكست، پراكنده نمي‌شود طوري كه يك رشد ترك پايدار تا شكست بتن، حاصل نمي شود. اين امر يك شكست شديد بتن را سبب مي شود و سطوح شكست زبر مي باشد ودرهم قفل شدن سطوح ترك اساساً كاهش مي يابد. بعلاوه، نفوذ پذيري بسيار كم بتن با استحكام زياد باعث مشكلات بعدي مي گردد. يكي از آنها مقاومت به آتش است. در آتش دماي بتن بسرعت افزايش مي يابد. بنابراين بدليل مقدار خيلي كمي از سوراخ هاي موئينه. آب كه هنوز هيدراته نمي شود، مي تواند خودش را در بخش داخلي بتن حبس نمايد. در نتيجه، فشار بخار آب در حال توسعه نمي تواند بر روي تخلخل هاي موئينه ريلاكس شود كه تا حدي به تنش هاي كشش داخلي منجر مي شود. در اين حالت، آب پيوند يافته شيميايي توسط فرايند هيدراسيون نيز مي تواند تبخير شود. براي غلبه بر چنين مشكلاتي، الياف پروپيلن اغلب در حال حاضراستفاده مي شوند كه ناشي از بهاي سودمند و خواص مفيد آنها است. الياف پروپيلن اساساً باعث مي شود كه رفتار چكش خواري زياد شود و از طرف ديگر براي بهبود مقاومت به آتش بتن با استحكام بالا بكار مي رود. چون الياف در 160 درجه سانتي گراد ذوب مي شوند. آنها مجراهاي انبساطي زيادي در حالت آتش سوزي توليد مي‌كنند و انتقال مايع و بخار

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت جلسه توجیهی با اولیا ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت جلسه توجیهی با اولیا ..

محصول * فایل پاورپوینت جلسه توجیهی با اولیا ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت جلسه توجیهی با اولیا
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20
 
 
 
 

به خداوند بخشنده مهربان
ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت دانش آموزان و اولیای گرامی و معلمان دلسوز آغاز سال تحصیلی جدید را به شما تبریک گفته و از شما دعوت می شود تا ضمن شرکت در جشن بازگشایی مدرسه به مرور قوانین و امور اجرایی در سال جدید بپردازیم

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت درس ششم : حرمی با دو گنبد ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت درس ششم : حرمی با دو گنبد ..

محصول * فایل پاورپوینت درس ششم : حرمی با دو گنبد ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت درس ششم : حرمی با دو گنبد 
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 5
 
 
 
 
دانلود پاورپوینت درس ششم : حرمی با دو گنبد 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) همراه با عکس 49 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) همراه با عکس 49 ص

محصول * تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) همراه با عکس 49 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 70
 
كارآموزي عمران
مقدمه
گودبرداري :
براي گودبرداريهاي بزرگتر استفاده از بيل و كلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسايل مكانيكي مانند لودر و غيره استفاده شود. در اينگونه موارد براي خارج كردن خاك از محل گودبرداري و حمل آن به خارج كارگاه معمولا از سطح شيبدار استفاده مي‎گردد. بدين طريق كه در ضمن گودربرداري سطح شيبداري در كنار كود براي عبور كاميون و غيره ايجاد مي‎گردد كه بعد از اتمام كار، اين قسمت وسيله كارگر برداشته مي‎شود.
تا چه عمقي گودبرداري را ادامه مي‎دهيم
ظاهرا حداكثر عمق مورد نياز براي گودبرداري تا روي پي مي‎باشد. به علاوه چند سانتيمتر بيشتر براي فرش كف و عبور لوله‎ها (در حدود 20 سانت يمتر كه 6 سانتيمتر براي فرش كف و 14 سانتيمتر براي عبور لوله مي‎باشد.) كه در اين صورت مي‎بايد محل پي‎هاي نقطه‎اي يا پي‎هاي نواري و شناژها را با دست خاك‎برداري نمود. ولي بهتر است كه گودبرداري را تا زيرسطح پي‎ها ادامه بدهيم، زيرا در اين صورت اولا براي قالب‎بندي پي‎ها آزادي عمل بيشتري داريم. در نتيجه پي‎هاي ما تميزتر و درست‎تر خواهد بود و درثاني مي‎توانيم خاك حاصل از چاه‎كني و همچنين نخاله‎هاي ساختمان را در فضاي ايجاد شده بين پي‎ها بريزيم كه اين مطلب از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مي‎باشد، زيرا معمولا در موقع گودبرداري كار با ماشين صورت مي‎گيرد در صورتي كه براي خارج نمودن نخاله‎ها و خاك حاصل از چاه فاضل آب از محيط كارگاه مي‎بايد از وسايل دستي استفاده نمائيم كه اين امر مستلزم هزينه بيشتري نسبت به كار با ماشين مي‎باشد.
البته در مورد پي‎هاي نواري اين كار عملي نيست زيرا معمولا پي‎‎سازي در پي‎هاي نواري با شفته آهك مي‎باشد كه بدون قالب‎بندي بوده و شفته در محل پي‎هاي حفر شده ريخته مي‎شود در اين صورت ناچار هستيم در ساختمانهائي كه با پي نواري ساخته مي‎شود اگر به گودبرداري نياز داشتيم گودربرداري را تا روي پي ادامه دهيم.
پي كني
اصولا پي‎كني به دو دليل انجام مي‎شود.
دسترسي به زمين بكر
با توجه به اينكه كليه بار ساختمان بوسيله ديوارها يا ستون‎ها به زمين منتقل مي‎شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني كه قابل اعتماد بوده و قابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد. براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي‎باشيم.
براي محافظت پايه ساختمان
براي محافظت پايه ساختمان و جلوگيري از تأثير عوامل جوي در پايه ساختمان بايد پي‎سازي نمائيم در اين صورت حتي در بهترين زمينها نيز بايد حداقل پي‎هائي به عمق 40 تا 50 سانتيمتر حفر كنيم.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سبک سازي با پانل هاي پوما

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره سبک سازي با پانل هاي پوما

محصول * تحقیق درباره سبک سازي با پانل هاي پوما * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
سبک سازي با پانل هاي پوما
مقاوم در برابر آتش تا 2 ساعت
مقدمه
با توجه به قرار گرفتن کشور ما برروي کمربند زلزله، هميشه اين وحشت وجود دارد که در آينده نيز زلزله هايي به وقوع پيوسته و خسارتهاي بيشتري به بار آورند، لذا استاندارد سازي فرآيند ساخت و ساز با رويکردهاي مختلف ضرورتي است که لزوم اهتمام بدان برکسي پوشيده نيست.گرچه بررسي نقاط تخريب شده در اثر زلزله مبين اين امر است که ساختمانهاي بتن آرمه ايکه براساس ضوابط و آئين نامه هاي ساختماني تحت نظارت  دقيق ساخته شده  توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبي مقاومت کرده، آسيب پذيري کمتري نسبت به ساير ساختمانهاي سنتي و اسکلت فولادي داشته باشند، اما همين مطالعات درصد ساختمانهايي را که در آنها ضوابط و مقررات ساختماني بدقت به اجرا درآمده باشند را بسيار کمتر از حد انتظار برآورده مي کنند. در واقع طرحي که مهندسان طراحي مي کنند در عمل به اجرا در نمي آيد. در واقع عدم نظارت برتوليد بتن و اجرا و کنترل کيفيت، از جمله ضعف هايي است که در ساختمانهاي بتني وجود داشته و دارد. مثلاً در شرايطي که بتن ساخته شده به مدت 5 تا 7 روز نياز به آب دارد در برخي مناطق کشور، بعلت خشک سالي در ساخت و ساز از آب براي عمل آوري بتن، کمتر استفاده مي کنند و يا در مناطقي ديگر از کشور بعلت سرماي هوا و يخ زدگي، ساختماهاي بتني لاجرم از کيفيت  و استحکام لازم برخوردار نيستند، اين مشکلات و بسياري ديگر از موارد، باعث شده که به اعتراف کارشناسان صنعت ساختمان، “در سراسر دنيا ، عمر سازه تا 80 سال است. اما در کشور ما متأسفانه اين زمان به کمتر از 10 سال ميرسد” . از طرف ديگر مستند به تحقيقات بعمل آمده و با فرض خوشبينانه و رعايت کامل استاندارد 2800  ساختمانهاي اجرا شده در کشور بسيار سنگين بوده، بطوريکه برخي کارشناسان معتقدند که در کشور ما  بار مرده هر مترمربع ساختمان بطور متوسط 400 تا 500 کيلوگرم بيش از معيارها و استانداردهاي متداول جهاني است. چنانچه سنگيني ساختمانهاي اجرا شده هزينه بسيار بالاي استفاده از بتن، هزينه هاي اعمال نظارت کامل را در کنار آوارهاي کشنده ناشي از حدوث زلزله مورد مطالعه قرار دهيم، علت استقبال فراوان از تکنولوژيهاي جديد در صنعت ساخت و ساز کشور خودنمايي       مي کند. اين استقبال در چند ساله اخير خصوصاً پس از وقوع زلزله دلخراش ” بم ” نمود جدي تري يافته تا جايي که از آن بعنوان ” فرهنگ سبک سازي ” ياد مي شود. در واقـع سبک سـازي در حـال حاضـر يکي از اسـاسي تـرين،  کـم هزينـه تـرين و مؤثرتـرين راهکارهاي مقابلـه بـا خسارات مالي و جاني ناشي از بروز زلزله و ساير بلاياي طبيعي بشمار مي آيد. اهميت سبک سازي زماني آشکارتر مي گردد که امکان نظارت دقيق، علمي و عيني را برآن بيافزائيم.  در واقع با گسترش و ترويج سبک سازي، اعمال نظارت برساخت و ساز، دچار تحول اساسي گرديده استبجاي اعمال ناقص و بسيار پرهزينه و بعضاً ناممکن نظارتهاي ” پسيني ” ، اين امکان وجود خواهد داشت تا با تدوين استاندارد ملي و گواهينامه هاي خاص پيش از نصب و اجرا تا 90 درصد فرآيند نظارت صورت گرفته، ضريب ايمني ساخت و ساز را افزايش دهيم. در اين ميان سيستم ساختماني پوما ( پانل هاي سقفي و ديواري سه بعدي) نسبت به ساير مصالح ساختماني به سبب وجوه متمايزي که با ساير مصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بيشترين استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزله زده بم و … باشد. سيستم ساختماني پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسيار بالا و اطمينان بخش در برابر زلزله،  در برابر صدا، سرما و گرما نيز عايق است. همچنين اين پانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله هاي مستقيم آتش مقاومت کنند. عمده ترين وجه تمايز پانل هاي پوما با ساير مصالح سبک از جمله ساندويچ پانل، ديوارهاي دراي وال، آزبست و … قيمت مناسب اين پانلهاست زيرا پانلهاي توليدي شرکت پوما بي نياز از مواد اوليه وارداتي مي باشد به سبب بي نيازي از ارزبري مواد با قيمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار    مي گيرد. ماده اصلي پانلهاي ” پومـا ” پلي استايرن است که در مجتمع پتروشيمي تبريز توليد مي گردد. در حاليکه در ساخت نوعي از پانلها از ماده شيميائي پلي يورتان استفاده مي شود که استفاده از اين مـاده علاوه بر تخريب محيـط زيست، براي سلامتي انسان نيز زيانبار است. مزيت بسيار مهم ديگر پانلهاي پوما تهيه و تدوين جزئيات اجرايي و روش کار سيستم است. اين روشها بصورت کاملاً دقيق و منطبق با مقررات ملي ساختمان تدوين شده که خود باعث سرعت اجراي بالاي اين سيستم است. علاوه بر آن ساخت تجهيزات جانبي اجراي سيستم پوما باعث شده تا سرعت اجرا چندين برابر گردد. دستگاههاي ملات پاش الکترونيکي ساخته شده در شرکت پوما تحول عظيمي در اجراي اين سيستم است. بکارگيري ملات پاش سرعت اجراي سيستم را تا سه برابر افزايش مي دهد. ضمن اينکه ضايعات و تلفات ملات سيماني کاهش مي يابد، در مجموع همه عوامل دست بدست هم داده اند تا هموطنان زلزله زده بم بيش از ساير نقاط کشور از اين سيستم استقبال نمايند
  جزئيات اجرايي روش ساختمان سازي با پانلهاي عايقدار « پوما »
   مقدمه:
1- اين بخش حاوي جزئيات عمومي در کاربرد پانل هاي “پوما” مي باشد و براي اجراي هر ساختمان خاص مشاوره با کارشناسان با تجربه سازه در بکارگيري ميلگردهاي تقويتي در ديوار و سقف ساختمان اکيدا توصيه مي شود.
2- جهت اجراي عمليات بتن پاشي در سقف جزئيات شماره 6 و 8 علاوه بر اخذ نظر کارشناس سازه و تعبيه ميلگردهاي تقويتي، حتما مي بايستي پانل “پوما” با چوب بست مناسب از زير مهار و ابتدا بتن پاشي زير و سپس بتن ريزي روي سقف صورت گيرد.

دانلود + ادامه مطلب