با - صفحه 4 از 62 - فایلخون

تحقیق درباره مقايسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نيمسالی واحدی 23 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره مقايسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نيمسالی واحدی 23 ص word

محصول * تحقیق درباره مقايسه نظام آموزشی سالی واحدی با نظام آموزشی نيمسالی واحدی 23 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
مقدمه :
نظام آموزش و پرورشی هر کشور يکی از مهمترين و اساسی ترين عامل پيشرفت آن و ثبات و استحکام ساير برنامه های آن است . و مهمترين بحث نظام آموزش و پرورش ، تعليم وتربيت است و غفلت از آن صدماتی جبران ناپزيری بر پيکره ی اجتماع وارد نموده و نسل آينده را در تاريکی عقب ماندگی فرو می برد لذا بر تمامی مسئولين هر نظام مهمترين دغدغه همين تعليم و تربيت نسل آينده است ، نسل آينده است که آينده را می سازد و کشور را به طرف قله رفيع کمال اجتماعی سوق می دهد . با توجه به اهميت نظام آموزش و پرورش جامعه شناسان برای آن اهميت ويژه ای قايلند . چون جامعه شناسان بيش از سايرين اهميت اين مقوله را درک می کنند .
تعليم وتربيت أدمی کاری پر ارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعی و نهايی آن معمولا” دير آشکار می شود . ارجمندی آن از آنجهت است آدميت و آدمی زادی به چگونگی تربيتش بستگی دارد . اگر انسان در شرايط مناسبی پرورش يابند به خيل نيکان می پيوندد ، و اگر تربيت وی مورد غفلت واقع شود ، چه بسا که از حد حيوان نيز فروتر رود وقتگيری آن زايده اين واقعيت است که آدميزاده يا مورد تربيت ، موجودی بالقوه است و در آغاز زندگی جز به صورت ، آدمی نيست . و نه تنها زمان نسبتا” دراز طول می کشد تا در پرتو تدابير تربيتی مناسب آدمی خو شود ، بلکه آمادگی وی برای قبول لوازم آدميت نيز امری تدريجی است و تحقق آدميتش در هر مرحله ، در گرو تحقق نسبی ان در مراحل قبل می باشد .
ارزش تعليم وتربيت آدمی و زيانهايی که بر اثر فقدان يا نقصان آن دامنگير فرد و جامعه می شود از يک طرف و انحراف آن مسير صحيح در مدت نسبتا” طولانی رشد کودک از طرف ديگر ، ايجاب ميکند که فعاليتهای مربوطه و برنامه ريزی های درسی و آموزشی آن مورد توجه خاص و مداوم قرار گيرد و تدابير مربوط به اداره آن با دور انديشی و آينده نگری هر چه تمامتر اتخاذ شود تا باشد که فرد وجامعه را به سوی هدف غايی تربيت سوق دهد .
پس کانت حق دارد که بگويد : « در بين ابداعات بشر دو تا از بقيه مشکلتر است : هنر مملکت داری و حکومت ، و هنر تعليم و تربيت .»
برنامه ها وفعاليتهای نظام آموزشی و پرورشی همواره بايد متوجه تحقق مقاصد مورد توجه باشد و در اجرا از وجود هماهنگی بين همه بخشهای آن اطمينان کامل حاصل شود شيوه های آموزش و تربيت و روشهای تدريس و محتوای آن بايد با توجه به نتايج مورد انتظار انتخاب گردد و در صورت عدم تحقق اهداف ، در موارد فوق الذکر تجديد نظر گردد .
هدفهای آموزش و پرورش در دوره متوسطه :
هدفهای آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصيلی از طريق مواد درسی يی که در برنامه ها پيش بينی شده است ، تحقق حاصل می کند . بنابر اين ، هر ماده درسی هدفی نسبتا” کلی و هر قسمت از برنامه تفضيلی آن هدفی جزيی تر دارد . نيل به هدف هر ماده درسی در پايان دوره تحصيلی و يا در پايان سال تحصيلی و نيل به هدف هر درس در ساعتی که برای آن در برنامه منظور می شود ، امکان پذير است .هدفهای خاص آموزش متوسطه را …که مکمل هدفهای کلی و عمومی آموزش و پرورش به شمار می رود و به موازات کوشش مداوم مدرسه و اجتماع برای نيل به هدفهای مزبور مورد توجه خواهند بود . در سه گروه اساسی به شرح زير می توان خلاصه نمود :
الف . ايجاد و تقويت يک يا چند مهارت قابل عرضه در بازار کار که با استعدادهای فردی تناسب داشته باشد و در عين حال برای نيازمندی جوانانی که در پايان دوره متوسطه به فعاليت می پردازند ، مفيد واقع شود .
ب . ايجاد آمادگی کافی و مطلوب برای تحصيلات دانشگاهی و نيل به درجه تخصص در رشته های نظری و عملی يا علمی و فنی .
ج . کمک و ياری جوانان در جهت کشف و شناخت استعدادها و توانمنديها ی فردی به ترتيبی که هدايت آنها را به مناسبتری راه ادامه تحصيل با اشتغال به کار و حرفه مناسب و قبول مسئوليت توليدی و اقتصادی مفيد و موثر ، متضمن باشد و امر راهنمايی تحصيلی و شغلی را در مقياس وسيعتر و اساسی تر آن در مرحله نهايی که پايان تحصيلات متوسطه است ، امکان پذير سازد .
بنابر اين هدف کلی آموزش و پرورش تربيت مردم مومن ، متقی و مسئول در رابطه با خالق ، مفيد و متعهد در رابطه با جامعه و همنوعانش و متفکر و خلاق و مولد در رابطه با عالم طبيعت است .
در اين راستا برنامه های آموزش و پرورش چنان بايد دقيق و سنجيده و کارشناسانه تنظيم و تدوين گردد که از هر گونه نارساييها و کاستيها در تمام ابعاد آموزشی و پرورشی مبراشده تابتواند تامين کننده اهداف غايی آموزش و پرورش باشد .
اهم نارساييها در نظام آموزش متوسطه گذشته :
1-اسير ماندن و رها شدن فرآيند هدايت تحصيلی در دروه متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه و استعدادهای دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگوی به علاقه و پرورش استعدادهای متوسطه .
2- تاکيد و تمرکز بر آماده کردن کليه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و نتيجه افزايش درسی تعداد داوطلبان وامانده از تحصيل دانشگاهی .
3- تاکيد بر دروس نظری و عدم ارزش گذاری آموزشهای خارج از مدرسه و نارسا بودن شيوه مهارت آموزش .
4- نداشتن انعطاف لازم برای پذيرش نو آوريها و يا پاسخگويی به نيازهای خاص مناطق کشور .
5- اتلاف منابع به لحاظ شيوه برخورد با تکرار پايه در نتيجه تجديد و ترک تحصيل زودرس و فقدان تسهيلات مناسب برای بازگشت مجدد به تحصيل .
6- تشديد جو حاکم بر جامعه مبنی بر کم ارزش بودن آموزشهای فنی و حرفه ای در مقايسه با آموزشهای نظری به دلايل متعدد .
7- سازماندهی غير منعطف در اجرای آموزشها که استفاده بهينه از کليه منابع بالقوه و مفيد برای آموزش فنی و حرفه ای را دشوار می سازد .
8- فقدان ارتباط لازم ميان آموزشهای فنی و حرفه ای با دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و يا آموزشهای تخصصی و دوره های کاردانی و کار شناسی .
(کليات نظام جديد 1357 0 ص 19 )
بنابر اين نارساييهای موجود در نظام آموزشی کشور بيش از پيش آنان را به ايجاد تحولات و تغييرات بنيادی مذکور وادار می نمود و از طرفی اهميت آموزشهای دوره متوسطه نيز ضرورت مذکور را دو چندان می نمود که از جمله ضرورت های ايجاد تغيير در نظام آموزشی متوسطه را به شرح زير می توان شمرد :
1-اين دوره تحصيلی شبيه زنجير آموزشی است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پيوند می زند و هر نوع نارسايی و کمبود در آن مستقيما” در عملکرد و کيفيت هر دو حلقه آموزش عمومی و عالی تاثير بسزايی خواهد داشت .
2- دوره مذکور از ابعاد مختلف يک دوره انتقالی است بدين معنا که دانش آموزانی که دوره
عمومی را طی کرده باشند به دوره عالی انتقال پيدا می کنند و چنانچه تمايل به ادامه
تحصيل نداشته باشند وارد جامعه و بازار کار می شوند .

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با نرم افزار

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با نرم افزار

محصول * پاورپوینت آشنایی با نرم افزار * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
ارائه دهنده:
فرهاد محمدکاظمی
MATLAB
آشنایی با نرم افزار
تاریخچه نرم افزار MATLAB
MATLAB نرم افزار پیشرفته محاسباتی است که برای اولین
بار توسط دانشگاه نیومکزیکوواستانفورد و در سال 1970 میلادی بوجود آمد ودر سال 1984 توسط شرکت Mathworks با ارائه مجموعه قدرتمندی از ابزارهای محاسباتی به منظور فراهم نمودن لوازم موردنیاز طراحی و تحقیقاتی اساتید و محققین زمینه های مختلف در بیش از 100 کشور جهان و بیش از 200 دانشگاه وارد بازار گردید.
لازم به ذکر است MATLAB نرم افزاری است که برمبنای
محاسبات ماتریسی طراحی و ساخته شده است.
ویژگیهای نرم افزارMATLAB
ایجاد محیطی بسیار انعطاف پذیر
وجود توابع ریاض و محاسبات عددی مطمئن
وجود قابلیتها و ابزارهای متعدد دو بعدی وسه بعدی برای نمایش تصاویر وداده ها
محیط برنامه نویسی وزبان محاوره ای قابل کارکردن با سایر برنامه ها
ابزارهای افزودن قدرت MATLAB به دلخواه کاربر (از طریق m file ها
معرفی ساختارنرم افزار MATLAB
صفحه ورودی به MATLAB

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص word

محصول * تحقیق درباره بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
پيش در آمد :
دي شيخ با چراغ همي گشت كرد شهر گز ديو و دد ملو لم وانسانم آرزوست
طبق روايت هاي مختلف از آدم (‌ع)‌ تا خاتم (ص )‌يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر و ائمه و اوليا همه وهمه آمده اند تا انسان را كه (صاحب اختيار وجبر )‌ است هدايت كنند و او را به سرمنزل مقصود و خوشبختي برسانند . ولي از بدو تولد اولين فرزندان آدم ، هابيل و قابيل مي بينيم كه انسان براي ارضاي نيازهاي خود چه اعمالي را انجام نمي‌دهد تا به لذت هاي آني خود برسد. همانطوريكه هابيل براي حس برتري جويي و خود خواهي و هوا و هوس خود برادرش هابيل را مي كشد و اين اولين خوني است كه بر روي زمين ريخته مي شود . اما پيامبران و ائمه و اوليا آمده اند . تا انسان را كه (‌ اشرف مخلوقات )‌ است به مكارم اخلاقي برسانند وبه همين دليل بيشتر روي تهذيب نفس انسانها كار كرده اند اما بايد توجه داشت كه در درون انسان دو نيروي متضاد اهريمني وخدايي به طور فطري قرار داده شده است كه هميشه اين دو نيرو با هم در جدال و كشمكش هستند و اين انسان است كه بايد به تقويت نيروي دروني خود بپردازد تانيروي اهريمني را وادار به عقب نشيني كند بدين گونه ميدان ديد و وسعت عملياتي نيروي خدايي بيشتر ميگردد وچنانچه اين پيشرفت و روند ادامه داشته باشد ، نيروي اهريمني بصورت زنداني‌اي در مي آيد كه در غل و زنجير نيروي خدايي اسير ميگردد ولي به محض اينكه انسان از جاده راستي و درستي منحرف گردد ، نيروي اهريمني قوي گشته و غل و زنجير را از هم گسسته و به مركز فرماندهي نيروي خدايي يعني عقل نزديك مي گردد و آن را مورد حمله و تهاجم قرار مي دهد و آنقدر اين حمله را ادامه مي دهد تا انسان را مسخر خود كند تا از اينجا به بعد است كه ديگر انسان هر روز و هر روز به گمراهي و كجروي بيشتر تمايل پيدا مي كند و از نيروي خدايي خود فاصله گرفته و خويشتن خود را گم مي كند و سرانجام بدي بر تمام وجود او حاكم گشته و او را دركام خود فرو مي برد . تا به ورطه هلاكت و نيستي سوق دهد و به همين دليل است كه پيامبران و ائمه و اوليا را مي فرستد كه دراين راههاي پرخوف وخطر ، دست گير رهروان راه حقيقت و يا ديگر سالكان وادي طريقت باشند تا انسانها را با چراغ هدايت و روشنگر و بيدار كننده خود به راه درست و مستقيم بكشانند .
چه اگر اين فرستادگان و برگزيدگان ودوستان خدا نبودند ،‌ جهان يكباره به دست بشر نابود و معدوم مي شد و آثاري از انسان و انسانيت باقي نمي ماند . بايد اين برگزيدگان باشند ،‌ تاپيروان و سالكان وادي معرفت را به سرمنزل مقصود هدايت برسانند چنانچه گفته اند :
طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي
و آدمي بعد از پيامبران و ائمه نياز به اولياء‌ ، راهبر ، ولي، هادي و مرشد دارد .
مثل انسان و اينها مانند سفر دريايي و كشتي است . چون اينها درياي عرفان و بحر بي پايان دانش و بينش و حكمت ومعرفت معنوي را طي كرده اند و به قله رفيع وادي بيكران طريقت وسير وسلوك روحاني و مرتبه كمال و سعادت انساني رسيده اند وانسانها براي اين سفر در درياي معرفت و شناخت نياز به كشتي دارند و سفر دريا بدون كشتي امكان پذير نيست ،‌اما اين كشتي همان راهبر يا شيخ وهادي ومرشد مي باشد . و اين پير يا مرشد است كه باعث بي خطر شدن سفر در درياي پر تلاطم و طوفانزاي زندگي انسان مي شود و با صبر و متانت و وقار خود لنگر كشتي را به ساحل نجات مي اندازد و انسان را به سلامت در ساحل خوشبختي پياده مي كند .
انسانها هم بايد معتقد باشند كه برحسب «‌قاعده لطف» خداوندي در هر عصر و زمان بايد افرادي ممتاز از اولياء‌ و برگزيدگان وجود داشته باشند تا اين برگزيدگان بر حسب وظيفه كشتي نجات انسانها باشند و مايه وميزان شناخت اهل هدايت از ارباب ضلالت بشوند و امر بر انسانها مشتبه نشود ،‌ كه خود را فراموش كنند و از جاده راستي و درستي منحرف گردند .

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر 26 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر 26 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی اولیه با روتر 26 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 26 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
موضوع پروژه:
به نام خدا
آشنایی اولیه با روتر
محققین:
فهیمه هادی
افسانه فلاحی
الهام اسدی
تحت آموزش استاد گرامی:
جناب آقای مهندس ضیایی
Router
دراین پروژه سعی شده است وظایف روتر را به صورت کلی بیان کنیم وببینیم که روترها چگونه در پشت صحنه اینترنت به فعالیت مشغول می باشند.
Router
اینترنت به عنوان یکی از بزرگترین وسایل ارتباطی به کاربران اجازه می دهد تا در کسری از ثانیه از سراسر دنیا برای یکدیگر ایمیل بفرستند وبه راحتی از بین میلیون ها مطلب مختلف به مطالعه مقالات مورد نظر بپردازند.این باعث شده تا اینترنت تبدیل به یک رسانه فعال وارزشمند شود.اما هیچ یک ازفعالیت های مذکور بدون Router امکان پذیر نخواهد بود.
مقدمه:
Router

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با J2EE 44 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با J2EE 44 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی با J2EE 44 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 44 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
1
J2EE
آیلی رییسی
81138206
دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
آذر 84
2
J2EE
J2EE استاندارد ایده آل شركت سان مايكروسيستمز است براي توليد يك Application Server.
استانداردی را برای توسعه کاربردهای Enterprise با معماری چند لایه تعریف می کند.
مجموعه کاملی از خدمات را در اختیار اجزای مختلف یک کاربرد Enterprise قرار می دهد.
3
J2EE
J2EE Application Server وContainerها چهارچوب مناسب را برای سرویسهای application فراهم می کند.
یک API بین مولفه ها و application server تعریف می کند.
4
منظور از سازگاری با J2EE چیست؟
سرویس دهنده کاربردی سازگار از تمامی تکنولوژیهای تعریف شده در داخل J2EE پشتیبانی می کند.
یک نرم افزار کاربردی که برای یک مشخصه خاص نوشته می شود می تواندسرویس دهنده های نرم افزارهای کاربردی سازگار را بدون هیچ تغییری در کدهایش اعمال شود بکار گیرد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 192 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
1
آشنایی با فلسفه ریاضی
2
فهرست مطالب
فصل یک : ماهیت فلسفه
فصل دو : روش جدید ریاضی
فصل سه : منطق نمادی
فصل چهار : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات
فصل پنج : فلسفه های ریاضی
فصل شش : ذوات ریاضی
فصل هفت : بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب
فصل هشت : آشنایی با اعداد اصلی
فصل نه : رواقیون
مراجع
3
اهداف آموزشی درس
بررسی ماهیت فلسفه
ارائه فلسفه های اصلی ریاضیات
نقد فلسفه های موجود
تحلیل فلسفی فلسفه
تاثیر شناخت فلسفی در آموزش ریاضی
آشنایی با بحرانهای ریاضی
4
فصل یکماهیت فلسفهاهداف فصل
توضیح پیرامون ماهیت فلسفه
نظریات ریاضیدانان
مقایسه علم وفلسفه
سوالات علم وفلسفه ومقایسه آنها

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
جلسه دوم
آشنايي با كدها و عناصر صفحات HTML
با تكيه بر مفاهيم كاربردي
What is the Internet?
The Internet is a connection of all worldwide networks using the same network communication protocol.
What is the Web?
The Web is a term that is used to refer to the many files that are written in HTML. HTML allows users to view text, graphic, video, sound, etc. The World Wide Web (www) enables you to access documents linked across the Internet.
What is HTML?
HTML (Hypertext Markup Language) is a set of special codes embedded in text which add formatting and linking information. HTML consists of “tags” inserted by the user which enable the production of the WEB page on the Internet. For example, in the statement Sample, the indicates the start of bold and the indicates the ending of the bold.
What is a browser?
A browser is software that allows you to view or browse an HTML document, i.e., Netscape.
Do I need a special software package to write my HTML file?
No, you can use any text editor or word processor to write your HTML code. One of the most popular ones is Microsoft Notepad, which can be found under START, PROGRAMS, ACCESSORIES using Windows 95.
يادآوري و پرسش و پاسخ
صفحه وب يا (Web Page)
سندي بر روي وب كه توسط يك مرورگر وب قابل نمايش است را يك صفحه وب مي‌گويند. صفحه وب در اصل يك فايل متني است كه توضيحاتي براي مرورگر در بر دارد. اين توضيحات كه TAG يا برچسب ناميده مي‌شوند، چگونگي نمايش متون و تصاوير را در يك صفحه وب نمايش مي‌دهند.
نمونه يك صفحه وب
Source Code (HTML)
Design View (Preview)
Web Browser
HTML : Hypertext Markup Language
Hypertext : text containing links to other text’s
ساخت اولين صفحه وب
Save As HTML:
Browse by a browser:

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی با فلسفه ریاضی 192 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 192 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
1
آشنایی با فلسفه ریاضی
2
فهرست مطالب
فصل یک : ماهیت فلسفه
فصل دو : روش جدید ریاضی
فصل سه : منطق نمادی
فصل چهار : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات
فصل پنج : فلسفه های ریاضی
فصل شش : ذوات ریاضی
فصل هفت : بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب
فصل هشت : آشنایی با اعداد اصلی
فصل نه : رواقیون
مراجع
3
اهداف آموزشی درس
بررسی ماهیت فلسفه
ارائه فلسفه های اصلی ریاضیات
نقد فلسفه های موجود
تحلیل فلسفی فلسفه
تاثیر شناخت فلسفی در آموزش ریاضی
آشنایی با بحرانهای ریاضی
4
فصل یکماهیت فلسفهاهداف فصل
توضیح پیرامون ماهیت فلسفه
نظریات ریاضیدانان
مقایسه علم وفلسفه
سوالات علم وفلسفه ومقایسه آنها

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید

محصول * پاورپوینت آشنایی با طراحی وب 29 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 29 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
جلسه دوم
آشنايي با كدها و عناصر صفحات HTML
با تكيه بر مفاهيم كاربردي
What is the Internet?
The Internet is a connection of all worldwide networks using the same network communication protocol.
What is the Web?
The Web is a term that is used to refer to the many files that are written in HTML. HTML allows users to view text, graphic, video, sound, etc. The World Wide Web (www) enables you to access documents linked across the Internet.
What is HTML?
HTML (Hypertext Markup Language) is a set of special codes embedded in text which add formatting and linking information. HTML consists of “tags” inserted by the user which enable the production of the WEB page on the Internet. For example, in the statement Sample, the indicates the start of bold and the indicates the ending of the bold.
What is a browser?
A browser is software that allows you to view or browse an HTML document, i.e., Netscape.
Do I need a special software package to write my HTML file?
No, you can use any text editor or word processor to write your HTML code. One of the most popular ones is Microsoft Notepad, which can be found under START, PROGRAMS, ACCESSORIES using Windows 95.
يادآوري و پرسش و پاسخ
صفحه وب يا (Web Page)
سندي بر روي وب كه توسط يك مرورگر وب قابل نمايش است را يك صفحه وب مي‌گويند. صفحه وب در اصل يك فايل متني است كه توضيحاتي براي مرورگر در بر دارد. اين توضيحات كه TAG يا برچسب ناميده مي‌شوند، چگونگي نمايش متون و تصاوير را در يك صفحه وب نمايش مي‌دهند.
نمونه يك صفحه وب
Source Code (HTML)
Design View (Preview)
Web Browser
HTML : Hypertext Markup Language
Hypertext : text containing links to other text’s
ساخت اولين صفحه وب
Save As HTML:
Browse by a browser:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت

محصول * تحقیق درباره روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت
واژگان كليدي :انشا،خلاقيت،موانع،راهكارها،شيوه هاي نوين
چكيده :
متاسفانه تدريس انشا با شيوه هاي خلاق،كه دانش آموز را در نوشتن ماهر و توانا كند در هيچ يك از مقاطع تحصيلي كشور ما رايج نيست و به همين علت دانش آموزان اغلب از اين درس گريزانند و بسياري از آنان تا آخرين سال تحصيلي انشا نوشتن را ياد نمي گيرند شايد هم انشارا درسي بيهوده مي دانند و يا تصور مي كنند اين درس را براي آزار آنان در برنامه درسي گنجانده اند. در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از روش دلفي* به جمع آوري اطلاعات در زمينه ي علل ضعف دانش آموزان در درس انشا و پايين بودن خلاقيت آنهاپرداخته ايم وبه اختصار برخي موانع خلاقيت را كه با ضعف انشا بي ارتباط نيست مطرح نموده ايم.ودر بخش دوم راهكار هايي را براي رفع اين نواقص ارائه كرده ايم.ودر بخش پاياني شيوه هاي نوين تدريس انشا را مطرح نموده ، كه بدون شك اين شيوه ها تاثير مستقيم در پرورش خلاقيت دانش آموزان دارد.به اميد آنكه تجارب ناچيز اينجانب مورد استفاده قرار گيرد.
آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد
*در اين روش براي بررسي مشكل و تدوين راه حل از افراد صاحب نظر در اين رشته از قبيل كارشناسان ،نويسندگان،معلمان موفق و درمرحله بعد از دانش آموزان برتر المپيادهاي ادبي ودانش آموزان نويسنده يا شاعر نظر خواهي مي شود.مجددا” جمع بندي نظريات بدون ذكر نام و بصورت چرخشي ادامه مي يابد تا بعد از يك تبادل نظر جامع سند نهايي تدوين شود.لذا اين روش دو ويژگي مهم دارد :
1-حل مشكل بطور ريشه اي 2-واقع گرايي بالا
از محاسن روش دلفي اين است كه اولا” لزومي ندارد افراد صاحب نظر و دخيل در تصميم گيري در يك جا جمع شوندكه اين بااستفاده از امكانات ICT فراهم است.ثانيا” نظرات وسوالات بدون ذكر نام توزيع ميشود كه دركاهش تعصبات واعمال نظرهاي شخصي بسيارمهم است.ثالثا” ،درگير كردن گروههاي مختلف صاحب نظر در مسئله تعريف شده سند نهايي بسيار واقع بينانه
مقدمه:
توضيح درباره فوايد نوشتن و اينكه هر انسان كار آمد روزي بتواند بنويسد شايد كار بي فايده اي باشد چرا كه ضرورت اين امر به همگان روشن است اما انگار در برنامه ريزي جديد درسي اين مهم فراموش شده است و بديهي است كه اگر دانش آموزان هر هفته چند ساعتي را به موضوع انشايي فكر نكنند ودرباره آن ننويسند بعد از مدتي مهارت نوشتن در آنها ضعيف مي شود. وبراي بر آوردن ساده ترين نيازهاي نوشتاري خود دچار مشگل خواهند شد. ضمن اينكه نوشتن ،مزاياي جانبي ديگري،مانندپرورش خلاقيت، تفكر و مطالعه نيز دارد و براي خوب نوشتن در مرحله اول بايد خوب ببينند و مرحله دوم با دقت گوش كنند و در مرحله سوم آنچه را كه ديده و شنيده اند بتوانند خوب بيان كنند و در مرحله پاياني اينها را بنويسند و تا زماني كه دانش آموز مراحل قبل را به دقت تمرين نكند در مرحله ي نوشتن موفق نخواهد بود.
اگر دانش آموزان يك جامعه نياموزند چگونه ذهن خود را به جريان در آورند و روح سيال خود را به تكاپو وادارند حتي اگر به مدارج بالاي علمي نيز دست يابند بي شك سرنوشت غم انگيزي در انتظار آنها خواهد بود چرا كه انشا به عنوان يك سيستم ذهني باز مي تواند زيبا ترين آموزنده آزادي باشد . و محيطهاي آموزشي بايد جهت پرورش خلاقيت فرصتهاي مختلفي را براي كودكان فراهم نمايند چرا كه با به كارگيري روشهاي درست پرورش خلاقيت، دانش آموزان در سطوح مختلف هنر، علم و خلاقيت را ياد مي گيرند. قبل از ورود به بحث اصلي ذكر اين نكته لازم به نظر ميرسد كه مبناي پرورش خلاقيت تخيل مي باشد اما متاسفانه برخي از مربيان تخيلي بودن دانش آموزان را امري مضر مي دانند در صورتيكه تاثير بسزايي در امر خلاقيت مي گذارد. با توجه به عللي كه دانش آموزان براي ضعف خود در انشامطرح نموده اند‍‍‌(به روش دلفي) در مي يابيم كه محيط آموزشي مخصوصا معلم مي تواند تاثير مهمي در رشد خلاقيت و تقويت قوه ي تفكر داشته باشد.به همين جهت در اين مقاله ابتدا به تعريف خلاقيت و موانع آن پرداخته ايم و سپس درس انشا را به عنوان يكي از راههاي پرورش خلاقيت مطرح كرده ايم در اين راستا ابتدا علل ضعف دانش آ موزان را در اين درس، كه بي ارتباط با موانع خلاقيت نيست ،بررسي كرده ايم. سپس به ارائه ي راهكار هايي براي رفع اين موانع پرداخته ايم. و در قسمت پاياني مقاله روشهاي نوين تدريس انشا را كه به طور مستقيم با پرورش خلاقيت در ارتباط است شرح داده ايم.
خلاقيت
خلاقيت به معناي خلق و آفرينش انديشه ها ، متفاوت نگريستن به امور و ابداع راه حلهاي جديد براي يك مساله است. خلاقيت تشخيص و بيان مساله و ارائه راه حلهاي جديد براي آن است . اين توانايي در بشر به اندازه حافظه عموميت دارد و مي توان آن را با روشهاي معين پرورش داد . به گفته ي اندرسن ” خلاقيت در كودكان امري همگاني است در حاليكه در بين بزرگسالان تقريبا وجود ندارد. خودبخود اين سوال پيش مي آيد كه بر سر اين توانايي بشر چه پيش آمده است.”[1]
مهمترين موانع خلاقيت :
الف) موانع فردي ب) موانع اجتماعي (مدرسه و خانواده)
1- موانع فردي:
برخي عوامل فردي كه باعث عدم رشد خلاقيت مي شوند عبارتند از : عوامل رواني ، بيولوژيك و فيزيولوژيك. [2]
برخي موانع رواني و فردي كه در رشد خلاقيت تاثير دارند عبارتند از :
1- تاكيد بر محفوظات ذهني و حافظه
2- ترس از شكست و ريسك پذير نبودن
3- عدم شفافيت در اهداف
4- عدم اعتماد به نفس
5- نداشتن پشتكار و مقاوم نبودن
6- خجالتي و كم رو بودن
7- اعتقاد به ارثي بودن خلاقيت
8- منفي گرايي و داشتن تصور منفي از خود
9- عدم تمركز ذهني
10- استراحت طلب بودن
11- انعطاف پذير نبودن
12- تمايل به هماهنگ بودن با ديگران
13- عدم تحمل مخالفت و تضاد
2- موانع اجتماعي
1- عدم شناسايي و استفاده از مربيان خلاق و نوآور
2- مقاومت در برابر طرحهاي جديد
3- اجراي روشهاي تدريس سنتي
4- برقراي مقررات خشك انضباطي
5- توجه به نمره گرايي به جاي توجه به فعاليتهاي نوآورانه
6- انتقاد مكرر از رفتار دانش آموز
7- عدم مشاركت فعال دانش آموزان در فعاليتهاي آموزشي
8- بي توجهي به تخيلات دانش آموزان و عدم شناسايي علايق آن ها
9- نبود امكانات كافي براي رشد خلاقيت
علل ضعف انشا :
اشكالات مربوط به درس انشا در واقع از همان سالهاي اول دبستان كه كودكان اين درس را با جمله نويسي شروع مي كنند پديد مي آيد برخي از معلمان دانسته يا ندانسته كمترين اهميتي براي تمرينهاي كتاب فارسي قائل نيستند و پس از آنكه چند بار از روي درس خوانده شد شخصا پرسش ها را در كلاس پاسخ مي دهند تا دانش آموزان در كتابهايشان بنويسند اغلب دانش آموزان اين كلاسها چون متن درس را درك نكرده اند بديهي است كه قادر نخواهند بود جملات محكم و زيبايي بسازند يا برداشتهاي خود را از موضوع درس در چند جمله بنويسند يا بيان كنند اين دانش آموزان همان هايي هستند كه در سالهاي بعد براي نوشتن انشا شب هنگام به سراغ والدينشان مي روند تا صبح روز بعد در كلاس نمره ي خوبي به دست آورند .در حالي كه اگر انشا را به مثابه ي روح سيال و جريان ذهني دانش آموزان در نظر بگيريم مي بينيم بي توجهي به اين درس چه خسران عظيمي در بر دارد و تاكنون هم چه زيان عظيمي را متحمل شده ايم .و اما مهمترين علل ضعف دانش آموزان كه با روش دلفي گردآوري شده است عبارتند از:
موضوعات انشا عموما تكراري و خسته كننده است و معلم توضيحي درباره ي موضوع انشا سر كلاس ارائه نمي دهد.
1-    به درس انشا و نگارش بهاي كمتري نسبت به دروسي نظير رياضي ، زبان ، فيزيك و …. داده مي شود و همين امر سبب كمبود در اين زمينه است.
2-    معلمين اهميت درس انشا را براي دانش آموزان بازگو نمي كنند و چه بسا دانش آموزان انشا را امري بيهوده تلقي مي كنند و انگيزه كافي براي اين درس ندارند.

دانلود + ادامه مطلب