بیانیه - فایلخون

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

محصول * تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
عنوان مقاله:  تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

گام اول تا برنامه ریزی استراتژیک، تدوین ماموریت
ارزش هاي محوري: سفر به درون
راه رسيدن به منزلگه اول سفر به درون است. سفري براي كشف و شناسايي ارزش ها و باورهاي بنيادي و نهاني.
لائوتسه معتقد است:« تنها دارايي هر كس عمل اوست»
اگر اين گفته صحيح باشد محركت عمل سازمان ها به عنوان يك موجود زنده چيست؟ پاسخ روشن است. ارزش هاي بنيادي و باورهاي نهاني.
ارزش ها و باورهاي يك سازمان همان چيزهايي هستند كه كاركنان به آنها ارج مي نهند و برايشان اهميت قائلند. ارزش هاي سازماني تعيين مي نمايند كه كجا، وقت و انرژي و پول خود را صرف كنيد. ارزش هاي سازماني شما چه بدانيد و چه ندانيد برانتخاب هاي روزانه شما تاثير مي گذارد. آنها عميقا در چشم انداز و تصويرتان از آينده مطلوب سازمان جاري هستند. براي كشف و شناسايي ارزشهاي محوري يك سازمان روشها و چارچوبهايي وجود دارد كه سازمانها بايد آنها را به كار گيرند تا همسويي و يكپارچگي به وجود آيد. يادمان باشد كه ارزش ها در يك سازمان به مثابه يك ذره بين عمل مي كند. تمام منابع انساني، منابع اطلاعاتي و منابع سازماني را در يك نقطه متمركز مي كند تا سينرژي ايجاد شود.
اما ماموريت سازماني: سفر از درون به برون
حقيقتي وجود دارد كه هيچ كس نمي تواند در جريان كار آن را ناديده بگيرد و آن اين است كه هر يك از ما بر روي اين زمين هستيم تا يكي پس از ديگري به شيوه منحصر به فرد خود خدمت كنيم.
آگاهترين اذهان بر آنند كه يگانه راه دستيابي به شادماني واقعي خدمت كردن به همنوعان است. عشق، ثروت، سفر و يا ديگر تجاربي كه ما در مسير دستيابي به لذت و معنا در زندگي كسب مي كنيم، هيچ يك به خودي خود شادماني و پايداري به ما عرضه نمي دارند.
آلبرت شوايترز اين معنا را در بياني بهتر ابراز مي دارد:« تنها كساني در ميان شما از شادكامي واقعي بهره مندند كه جستجو كرده اند و بدين غايت رسيده اند كه چگونه خدمت كنند.»
وقتي فرزندانمان را با عشق و درك پرورش مي دهيم، به آنها خدمت مي كنيم. وقتي زمان ومنابع مورد نياز اجتماع خود را به آن عرضه مي داريم، خدمت مي كنيم و خدمت كردن به همنوعان به مراتب خدمت بزرگتري است. در زندگي همه ما خادمان غير قابل رويت بسياري وجود دارند. نظير متصدي بانك كه همراه پول، لبخندش را نيز به ما هديه مي كند يا فروشنده كفش كه با دقت پاي ما را اندازه مي گيرد تا مناسب ترين كالا را به ما عرضه كند.
اين مردمان جملگي با آسانتر كردن زندگي به ما خدمت مي كنند. آنها قادرند زندگي را براي ما رضايت بخش يا ناخوشايند نمايند. آنها انتخاب مي كنند كه به ما رضايت ببخشند. آنها مي دانند كه اگر كارشان را به درستي انجام دهند زندگي را براي ديگران لذت بخش مي كنند. آنها با خدمت كردن به همنوعان خود، ماموريت زندگيشان را به انجام مي رسانند.
يادمان باشد كه:« يك بيانيه ماموريت، همگان را درمسيري مشترك به پيش مي راند»
حال كه قبول مي كنيد كه مردمان به چه روشهايي به شما خدمت مي كنند، به اين نكته توجه كنيد كه شما چگونه مي توانيد در كارتان خدمتي انجام دهيد. كاري كه شما انجام مي دهيد چه هدف بزرگتري را دنبال مي كند؟ كاركنان آژانس هاي املاك، كاري فراتر از خريد و فروش خانه ها انجام مي دهند. آنها به خانواده ها امكان آن را مي دهند كه خانه ايده آل خود را بيابند. متخصصين كامپيوتر، كاري بيشتر از نصب قطعات انجام مي دهند، آنها جريان اطلاعات ميان افراد و وظايفشان را تسهيل مي كنند و بدين وسيله آنها را قادر به اجراي ماموريتشان مي نمايند.
يك بيانيه ماموريت دقيقا چيست؟
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را بيان مي دارد. كاري را كه شما انجام مي دهيد، توصيف مي نمايد و محصولات و خدماتي را كه شما با كار خود به مشتريانتان عرضه مي داريد، تشريح مي كند.
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را به گونه اي قابل فهم براي كاركنان، مشتريان و خانواده تان توضيح مي دهد و اتحاد و تمركز حول هدف مشترك را موجب مي گردد.
ماموريت شما، هدف و علت بودن شما را شناسايي و تعيين مي كند. مردمان در هر سطحي كه با كار شما مرتبط هستند بايستي اين ماموريت را درك كنند.
اين ماموريت وسيله قدرتمندي است كه دليل بودن حرفه ( كار) شما محسوب مي گردد و تمامي افرادي كه به نحوي دراين حرفه با شما مشغولند را به مسيرها و غاياتي كه شما براي شركت خود مي جوييد رهنمون مي سازد.
شما به عنوان كارفرماي يك حرفه كوچك ممكن است تصور كنيد كه هر كسي در شركت شما هدف واقعيتان را مي داند.
هشدار!
مسئله فقط پول درآوردن نيست. اگر كسي درخدمت منافع كاري گام بردارد، سود خود به خود فراهم مي آيد. بيانيه ماموريت شما همچنين نقطه شروع ارزشمندي براي ديگر تصميمات استراتژيك كاري شما محسوب مي شود.
وقتي از شخصي مي پرسيد كه به چه كاري اشتغال دارد آنها معمولا آيتم ها و خدماتي كه ارائه مي دهند را بر مي شمارند:« من در كار خدمات ارتباطي ـ مخابراتي هستم » يا « ما در صنعت مبلمان و لوازم منزل هستيم» يا « من يك مربي هستم»
همه اين عبارات در خصوص كالا يا خدمات هستند و نه چگونگي تاثيرگذاري محصول يا خدمات بر مردم. آنها بيشتر بر ويژگي ها و كيفيت محصول وخدمات متمركز هستند تا بر منافعي كه مردمان از قبل از استفاده از آنها كسب مي كنند.
تمام آنچه يك تجارت يا كار موفق را در بر مي گيرد در همين نكته نهفته است. اگر شما مفهوم ماموريت خود را تا بدين جا درك كرده باشيد به جاي اينكه بگوييد:« من موبايل مي فروشم» جواب بهتري خواهيد داد:« من به مردم كمك مي كنم تا با مشتريانشان مرتبط بمانند و به يكديگر عشق بورزند.»

دانلود + ادامه مطلب

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7ص

دسته بندی: علوم انسانی

بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7ص

محصول * بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ – با تاکيد مجدد بر يکی از اهداف بيان شده در چارتر سازمان ملل متحد پيشبرد و حمايت احترام به حقوق انسانی و آزاديهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ويا دينی آنان؛ وبا تاکيد مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ويا بزرگ؛ – با آرزوی پيشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلاميه جهانی حقوق بشر در کنوانسيون جلوگيری و مجازات اقدام برای نابودی نژادي ، کنوانسيون بين المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون بين المللی حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقيده و مذهب و کنوانسيون حقوق کودکان و همچنين ديگر راهکارهای مر …

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي 17 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي 17 ص

محصول * تحقیق درباره افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي 17 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
افسانه ، بيانيه ي شعر نيمايي
هم زمان با نخستين زمزمه هاي تجدد و در اوج رويا رويي هاي نو گرايان و سنت پرستان ، نيما آرام و بر كنار از همه سرو صداها نخستين منظومه خود ، قصه رنگ پريده را كه حدود پانصد بيت داشت ، به سال 1299 سرود و يك سال بعد آن را منتشر ساخت . اين منظومه كه از آثار اوليه ي نيما و حاصل دوران ناپختگي كار اوست و كاستي ها و سستي هائي در آن ديده مي شود . نيما در اين شعر ف جهان را به شكلي شاعرانه و از دريچه ي چشم خود مي نگرد و همين تازگي ديد ، شعر او را به رغم قالب سنتي و ظاهر قديمي اش ، از آن چه شاعران سنتي گفته اند ، متمايز مي سازد . منظومه قصه رنگ پريده و قطعه ي اي شب كه به سال 1301 در نشريه ي ادبي نوبهار منتشر شد و سوز وشوري شاعرانه داشت ، مقدمه اي بود براي سرودن منظومه ي افسانه كه مي توان آنرا بشارت دهنده ي شعر نيمائي شمرد .
نيما شاعر افسانه را بهتر بشناسيم –
روستاي دور افتاده ي يوش در دل كوهستان هاي جنگلي دامنه ي البرز قرار دارد واز نظر تقسيمات كشوري جزو شهرستان نور از استان مازندران است .
علي اسفندياري فرزند ابراهيم خان ، مردي آتش مزاج و دلاور از دودماني كهن كه با گله داري و كشاورزي روزگار مي گذراند ، به سال 1276 در اين دهكده پا به عرصه وجود گذاشت . كودكي او در دامان طبيعت و در ميان شبانان گذشت . با آرامش كوهستان انس گرفت و از زندگي پر ماجرا و دنياي شبانان و كشاورزان تجربه ها آموخت و روح او با رمندگي طبيعت و جهان دد و دام پيوند خورد . او خواندن و نوشتن را به شيوه ي سنتي روستا نزد ملاي ده آموخت . در آغاز نوجواني با خانواده خود به تهران رفت و پس از گذراندن دوران دبستان براي آموختن زبان فرانسه وارد مدرسه يسن لويي شد . سالهاي آغازين تحصيل او با سركشي و نافرماني گذشت اما تشويق و دل سوزي معلمي مهربان به نام نظام وفا طبع سركش او را رام كرد و در خط شاعري انداخت . آن سالها جنگ جهان گير اول در جريان بود و علي اسفندياري – كه بعدها نام نيما يوشيج را براي خود برگزيد – اخبار جنگ را به زبان فرانسه مي خواند و هم زمان به فراگيري دروس حوزه و زبان عربي مشغول بود . حوادث جنگ جهان گير اول در روح او تأثيري ويژه بر جاي گذاشت و آشنايي با زبان فرانسه و استفاده از آثار ادبي شاعران فرانسوي نيز پنجره ي تازه اي به روي او گشود اما روح سركش نيما هنوز نمي توانست در قفس شهر آرام گيرد . پس هر فرصتي را براي سر كشيدن به زادگاه خود غنيمت مي شمرد .
نيما در اين سالها در وزارت ماليه ( دارايي ) مشغول به كار شده بود و هم زمان به محافل ادبي تهران رفت و آمد داشت . به ويژه در حجره ي چاي فروشي حيدر علي كمالي شاعر ، به سخنان صاحب ذوقاني چون ملك الشعراي بهار و علي اصغر حكمت گوش فرا مي داد و از كار و كردار شاعرانه ي آن ها تجربه ها مي اندوخت .
در آغاز نوجواني به سبك پيشينيان و به ويژه سبك خراساني شعر مي ساخت اما نه اين گونه شاعري و نه حتي نشست و برخاست با شاعرلن رسمي و سنت گرا هيچ كدام تشنگي طبع او را سيراب نمي كرد . در سن بيست و سه سالگي منظومه قصه رنگ پريده را سرود كه تمريني واقعي بيش نبود . قطعه ي اي شب كه دو سال بعد – يعني در بيست و پنج سالگي – از طبع نيما تراويد ، آغاز مرحله اي جدي تر محسوب مي شد وبه دليل سوز و شوري كه داشت ، پس از نشر در نوبهار بر سر زبان ها افتاد . در آن سالها مردي با ذوق و اهل نظر به نام محمد ضياء هشترودي كتابي به نام منتخبات آثار منتشر كرد و وي قسمت هايي از منظومه ي قصه ي رنگ پريده را با عنوان دل هاي خونين به همراه چند قطعه ديگر از اشعار نيما در اين مجموعه آورد و در محافل ادبي آن روز شگفتي برانگيخت و انكارها و مخالفت هاي زيادي به دنبال داشت . قصه ي رنگ پريده و تا حدودي قطعه اي شب ، در واقع سند اتهامي بود كه شاعر بر ضد جامعه ي عصر خود ارائه مي كرد و داستان دردناك زندگي خويش را در آن باز مي گفت . فراموش نكنيم كه در همان سال نظم قصه ي رنگ پريده ( 1299 )كودتاي معروف سوم اسفند اتفاق افتاده بود . پيامدهاي سياسي – اجتماعي كودتا ، شاعر دل آزرده ي يوش را به كناره گيري از اجتماع و دوري از محيط نادلپذير تهران واداشت . جنگل هاي انبوه و كوهپايه هاي سر به فلك كشيده او را به خويشتن فرا مي خواند . هواي آزاد كار خود را كرد و نغمه ناشناس نوتري از چنگ و ساز جان او باز شد . اين نغمه نو همان قطعه ي افسانه بود كه در سال 1301 ش . بخشي از آن در روزنامه قرن بيستم ميرزاده عشقي – كه تندروترين و بي پرواترين نشريه ي آن روزگار بود – در چند شماره ي پياپي به چاپ رسيد . افسانه پيش از چاپ از صافي ذوق و سليقه ي نظام وفا ، استاد ومربي نيما ، گذشته و حذف و اصلاحات چندي در آن صورت گرفته بود . بنابراين ، شاعر به پاس اين خدمت – كه يقينا در توفيق كم نظير شعرش

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت