تابعیتفصل - فایلخون

تحقیق درباره قانون تابعيت

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره قانون تابعيت

محصول * تحقیق درباره قانون تابعيت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
فصل اول- مقررات اصلي
بخش اول
1- در جهت قوانين زير:
A. وزير، به معني وزير، از قانون پادشاهي است.
B. مشخص بودن قانون و كامل يعني اينكه به 18 سالگي رسيده است يا قبل از اين سن ازدواج كرده است.
C. مادر يعني زني كه فرزندي را متولد كرده است.
D. پدر يعني مردي كه فرزند بعنوان وارث همخوني از اولين درجه دارد، و حقارت از فرزند خواندگان باشد.
E. بيگانه يا تبعه بيگانه، كسي است كه داراي مليت ندارند نيست.
F. بي تابعيت كسي است كه بعنوان يك شهروند ملي محسوب نمي شود و تحت هيچ قانون تابعيت ندارد.
G. سند: قراردادي است بين سرمايه دار به اقدام به يك بيگانه در ندارند، يا اروپا و احترام او در محل اقامتش
H. محل اقامت اصلي: مكاني است كه يك انسان و احتمالا آن اقامت دارد.
بدون اعتنا به درخواستهاي بخش 10A تحت يك قانون office ، زوج يا همسر بايد رد كشور نترلند يك همسر داشته باشد و ازدواج بايد قانوني باشد.
بخش دوم:
1- مگر اينكه يك قانون، نوع ديگري عمل كند، مليت نترلند نبايد فعاليت هاي خود را از دست بدهد.
2- در خواستها بوسيله رابطان بايد ساخته شوند يا بوسيله روسا ارائه شوند.
3- فرزند، آن را تهيه مي كند، بايد به سن 20 سالگي رسيده باشد، و ارائه مكاني آن بوسيله فرصت، طبق نيازشان فراهم مي شوند تا به بيان نيازها يا مليت نترلند بپردازند. اگر ارائه بچه يكي از اوليا توسط قانون صورت گيرد، اوليا را ديگر بايد در خواست خود را پس بگيرند.
اگر هر دو بچه و ديگر و اين والده (پدر و مادر)، تقاضايي به صورت قانون تصويب شده داشته باشند، بچه نيازي به مليت نترلند ندارد.
فصل دوم: سبك مليت نترلند توسط قانون و بصورت قانوني
بخش سوم:
1- يك بچه بايد مليت نترلند را داشته باشد، اگر چه مادر در زمان تولد بچه، تبعه نترلند باشند، يا اگر يك پدر و مادر با تبعيت نترلند، قبل از تولد بچه، بميرند.
2- يك درآمد يافته شده در سرزمين نترلند، فرزند آن سرزمين و تبعه آن سرزمين خوانده مي شود، مگر اينكه او بعد از 5 سال از تاريخ درآمد گذشته باشد، بچه يك مليت خارجي پيدا كرده باشد.
3- يك بچه كه داراي مليت نترلند است، اگر از پدر و مادري متولد شده باشد كه مسئوليت استقرار او در آن سرزمين را دارند در نترلند، تبعه هاي نترلند در زمان تولد او و او از پدر و مادري كه خودشان مسئوليت و محل استقرارشان شدن كشور است (زمان تولد بچه)، آن بچه نيز در محل تواند استقرار دارد.
بخش چهارم:
1- ابطال بخش سوم يا مختلف از آن، بچه شخص كه پدر او را قانون علوم كرده است احتياج به مليت نترلند دارد اگر بچه در روز تعيين قانون و قضاوت، صغير و خردسال باشد و پدر يكي از افراد با مليت نترلند باشد، يا اگر دومي مرده است و مليت نترلند را داشت. اگر اينها ارتباطي با قضاوت داشته باشند، بچه مليت نترلند را كسب مي كند آنهم در روز اول از دوره دو ماهه بعد از روز قضاوت يا اگر دادخواست فرجام داده شده باشد، دو ماه بعد از قضاوت روي فرجام و بعد از فرجام در روز قضاوت و يا اگر فرجام يك دادگاه باشد ارجاع داده شود در دوره ماه آخر، در روز قضاوت اين اتفاق خواهد افتاد. اگر يك دادگاه خارجي بسط پيدا كند، بچه مليت نترلند را در روز نتيجه گيري كسب خواهد كرد.
2- طبق قانون مليت نرفتند، بچه هاي صغير را درخواست اين مليت را دارند، طي دومين جلسه، اين تبعين را كسب مي كنند.
بخش پنجم:
1- يك بچه، زماني مليت نترلند را كسب خواهد كرد كه اين درخواست را به دستگاه قضايي بدهد و دستگاه قضائي پائين تصميم را بگيرد و دادگاه تشخيص بدهد كه او در دومين روز قضاوت صغير بوده است و يكي از والدين تابعه ملت نترلند باشند و اين اتفاق دو ماه بعد از ارائه حكم مي افتد، ولي اگر دادخواست فرجام يا تجديدنظر داده شود، دو ماه بعد از ارائه حكم درخواست فرجام، اين اتفاق خواهد افتاد.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت