تحقیق - صفحه 3 از 62 - فایلخون

تحقیق درباره پیشینه عملکرد تحصیلی با ترس دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره پیشینه عملکرد تحصیلی با ترس دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره پیشینه عملکرد تحصیلی با ترس دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
ادبیات و پیشینه تحقیق
امروزه درمانهايي كه بر اساس فرمول‌بندي ‌هاي روان‌شناختي صورت مي‌گيرد، احتمال ميزان موفقيت را افزايش مي‌دهد.
بنابراين باتعيين فرمول‌بندي مشكلات و انتخاب الگوي صحيح و روش مناسب و توصيف فرايند تغيير، بصورت سازمان يافته ضريب اطمينان در درمان افزايش مي‌يابد
در شناخت درماني، شيوه روان‌درماني مبتني بر نظريه اختلالات هيجاني و فهم باورهاي تحريف شده( بك 1967 – 1991 ) مطالعات باليني و تجربي كواكس ( 1978) و بلك برن(1988) و نيز تكنيكهاي درماني مشخصي است.
اين شيوه درماني شكل سازمان يافته اي از روان درماني است كه براي كمك به بيماران براي يادگيري روش هاي موثر به منظور مواجه با مشكلاتي كه سبب ناراحتي او مي‌شوند طراحي شده است.
– ميرافضلي آراني، فاطمه، علل ترس در كودكان، مركز تحقيقات نظام وفا شهرستان شهرستان ایذه ،83 ـ 1382
ترس از بزرگترين دشمناني مي‌باشد كه بشر مجبور است با آن روبرو شود ترس دربارة آسيب‌پذيري خودمان و ترس براي بقاي خود
2- عکاشه گودرز”بررسی عملکرد تحصیلی وعلل ترس در دانش آموزان” شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش شهرستان ایذه 1381در این تحقیق سنین نوجوانی یعنی سالهای بین 12 تا 18 سال را دوره ناکامل نامیده‌اند زیرا نوجوان عالم کودکی را پشت سر گذاشته و به دوره کامل بزرگسالی نیز نرسیده است در نتیجه احساس نوعی ناامنی و عدم اطمینان و اعتماد به خود و نقش اجتماعی خود دارد. دوره ای که در طول عمر انسان ؛تنشهای هیجانی؛در حد اعلای خود می رسد دوره نوجوانی است .در این دوره علاوه بر رشد و تغییرات بدنی و ترشحات غدد داخلی که تا حدی موجبات ترس و تنش را در نوجوانان پدید می آورد،عوامل محیطی و اجتماعی یکی از عوامل اصلی وجود تنشها در این دوره می باشد.
شناخت درماني بك ابتدا در مورد افسردگي و ترس به كار رفته است ( 1967) ولي امروزه مطالعات و تحقيقات بيشتر در شناخت درماني نشان مي‌دهد براي بسياري از اختلالات روانشناختي از جمله ترس ، وسواس و … نيز قابل استفاده است.
در ارزيابي تحريف هاي شناختي كه افراد مضطرب تجربه مي‌كنند فريمن و ديگران ( 1990) متوجه شدند كه تحريف‌هايي همچون فاجعه آميز دانستن، شخصي سازي تعميم و مبالغه آميز،… ( 1990) ديده مي‌شود و هم چنين كاربرد مثلث شناختن و نقش آن در درمان ترس توسط گرينبرگ ( 1985) مورد بحث قرار گرفته است.
شناخت درمانگران معتقدند تجارب كودكي مي‌تواند باعث شكل‌گيري طر حواره‌ها و باورهاي اساسي و باورهاي شرطي گردند، در هنگام وجود يك محرك به عنوان موقعيت، فعال كننده ترس، مي‌تواند بر طرحوارها و باورهاي اساسي و باورهاي شرطي اثر كرده و بصورت يك فرآيند شناختي، پيامدهاي شناختي از
جمله افكار اتوماتيك را فعال نموده و رفتارها و هيجانات و پاسخ‌هاي فيزيولوژيك انسان را تحت تاثير قرار دهد.
  نتايج چندين مطالعه، همبستگي شايان توجهي (6/0-4/0) بين عملکرد تحصيلي و ترس دانشجويان و توانايي را نشان داده است (بروك اور2، 1981: مارش3،1984؛ اسكالويك4، 1986). بين عملکرد تحصيلي و ترس كلي نيز همبستگي 3/0 تا 4/0 يافته شده است (روبين5 1978؛ اسكالويك، 1984، 1986) . از طرف ديگر هانسفورد6 (1982) طي تحقيق خود رابطه معناداري (همبستگي در حدود 6/0) بين خود پنداره توانايي و ترس كلي به دست آورد (بيابانگرد، 1380).
   بر اساس يك الگوي منطقي هر فردي مي تواند چهار الگوي احتمالی علّي را مطرح كند كه هر يك از آن ها را مي توان به صورت نظري مورد بحث قرار داد (اينارام7 و همكاران، 1990 به نقل از ميرعلي ياري، 1379).
الف علت ب : بر اساس اصل ارزيابي انجام شده (روزنبرگ، 1979) فردي ممكن است پيش بيني نمايد كه عملکرد تحصيلي اش بر عملکرد اش، از طريق ارزيابي هاي ديگر افراد مهم تأثير مي گذارد. شبيه همين پيش بيني ممكن است بر اساس تئوري مقايسه اجتماعي انجام شود( فستينگر1، 1954) . طبق اين تئوري، پيش بيني فرد به عملكردش درگروه اجتماعي مورد مقايسه ( به ويژه در ميان همكلاسان كه اهميت زيادي دارند)، بستگی دارد. (راجرز، اسميت و كلمين، 1987). مطابق نظر(ديويس، 1978) دانشجويان ممكن است در صورتي كه خودشان را با اكثريت همكلاسي هايشان مقايسه نمايند(بويژه دانشجويان دختر)، اشتياق نسبتاً پاييني داشته باشند. پاركر و مارش (1984) نيز نظري مشابه همين نظر، از طريق فرضيه «چهارچوب داوري»2 مطرح مي نمايد. مطابق اين مدل، تغيير عملکرد احتمالاً پيامد افزايش موفقيت و عملکرد است تا اين كه متغيري ضروري براي پيشرفت (ميرعلی ياری، 1379) .
1ـ  ب علت الف : بر اساس تئوري همسان سازي خويشتن (جونز، 1973؛ كلي 1954) فردي ممكن است پيش بيني كند كه دانش آموزان دارای عملکرد تحصيلي پايين، ممكن است از موقعيتهايي كه در آن ها مي توانند خود پنداره شان را تغيير دهند، اجتناب ورزند. از اين رو سعي و تلاش كمتري را در مدرسه از خودشان نشان مي دهند. همچنين بر اساس نظرية خود ارزشي و زنجيره پيشرفت ـ توانايي، دانش آموزان  مبتلا به انتظار پيشرفت پايين، ممكن است تدابير اجتناب از شكست، از جمله طفره رفتن را بيشتر آموخته باشند. البته بايد در نظر داشت كه آسودگي موقتي كه به توسط اين تدابير اجتناب از شكست حاصل شده گمراه كننده است، زيرا سرانجام به شخص آسيب خواهد رساند. بنابراين در صورتي كه فرد انتظار پاييني از عملکرد توانايي اش داشته باشد، پيشرفت تحصيلي كمتري را نيز تجربه خواهد كرد. (بيابانگرد، 1380).
    در بعضي مطالعات گزارش شده كه عملکرد توانايي بر عملکرد تحصیلی دانشجويان در مقطعه هاي مختلف تحصيلي ، برتري علّي دارد. در مطالعات ديگري محققان به نتيجه متضاد با اين نظريه رسيده اند. خلاصه اينكه، تحقيقات آزمايشي اجازة هيچ گونه نتيجه گيري با ثباتي را در مورد ترتيب علّی عملکرد و رضايت مندي دانشجو نمي دهد. اين همان نتيجه گيري است كه به توسط بيرن1 (1984، 1988) در دو مطالعه بزرگ بيان شده است. علاوه بر اين، روابط بين اين دو مفهوم ممكن است ناشي از مشكلات روش شناختي، سن، تعريف عملکرد و اندازه گيري رضايت مندي دانشجو باشد ( هانسفورد، 1982). بر اساس زمينه هاي نظري هر كدام از متغيرهاي رضايت مندي و عملکرد توانايي بر يكديگر تأثير متقابل دارند.
    پرسش مهم براي پژوهش عبارت از اين است كه آيا مي توان اثرات هر يك از متغيرهاي مذكور و متغيري را كه بهترين پيش بيني كننده براي ديگري باشد، تعيين و شناسايي كرد؟ به دنبال اين  نظر، شاولسون2 و بيرن (1984)، الگوي برتري علّي و ملاكهاي آزمون آن را تعيين نمودند. بر اساس اين الگو خودپندارة افراد به تدريج تحت تأثير اعمال، موفقيت ها و ارزشيابي ها در موقعيت هاي خاص قرار گرفته، و عزت نفس و رضايت مندي كلي از خود پنداره هاي افراد در زمينه هاي مختلف تأثير مي پذيرد. بنابراين حتي اگر پيشرفت تحصيلي، عملکرد توانايي و رضايت مندي كلي بر يكديگر تأثير متقابل داشته باشند، جهت علّي غالب از پيشرفت در خودپندارة توانايي به عزت نفس كلي است (بيابانگرد ، 1380).
14ـ اروين (1967) در پژوهش هايي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه برداشت مثبت فرد از خود به عنوان يك انسان نه تنها مهمتر از تلاش او براي كسب پيشرفت و روحية رفتن به مدرسه است، بلكه عامل اصلي در جهت كارايي تحصيل مي باشد و ترس عامل باز دارنده دانشجو . ( به نقل از يوسفي، 1374).
15ـ پتيبوم9 وهمكاران (1968) هيچ رابطه اي بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نيافتند ( به نقل  از بيابانگرد، 1374).
16ـ تحقيقات كوپر اسميت (1967) نشان داده است كه عزت نفس در ايجاد و نوع رفتار فردي وترس و اجتماعي نقش بسيار عمده دارد (به نقل از مفتاح، 1381).
«دوگلاس»1 دريافت كه علاقه والدين و تشويق آنان در جريان رشد سن كودكان بطور فزاينده اي در كسب موفقيت تحصيلي اهميت مي يابد. وي همچنين براي سالهاي اوليه تحصيلي كودك اهميت قائل است زيرا در بسياري موارد، عملكرد سالهاي نخستين تحصيل در سراسر دوره دبيرستان منعكس مي شود كودكان طبقه متوسط هنگام اجتماعي شدن اوليه توجه و تحرك بيشتري از سوي والدين دريافت دارند.اين عمل پايه اي براي كسب موفقيت بيشتر در نظام تحصيلي بنا مي كنند.نتيجه اينكه بسياري از تفاوتهاي عمده در عملكرد را به اثرات محيطي سالهاي قبل از دبستان نسبت مي دهيم.بطور كلي نحوه پرورش كودك در طبقه متوسط در مقايسه با طبقه كارگر از ويژگي هاي زير برخوردار است:
در طبقه متوسط( تحصيل كرده) بر موفقيت تحصيلي در سطح بالا تأكيد مي شود والدين از فرزندان خود درخواست و انتظار بيشتري در اين مورد آنان در سطحي وسيع فرزندان خود را به پيشرفت مستمر در تحصيل و آداب اجتماعي ترغيب مي كنند. والدين با دادن پاداش، الگويي از انگيزه قوي براي موفقيت در كودكان خود به وجود مي آورند. والدين با بذل توجه فردي به كودكان خود و ترسيم معيارهاي بالاتر، محيط انگيزاننده اي براي آنان تدارك مي بينند

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد تحقیق دوران ابتدایی 12 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد تحقیق دوران ابتدایی 12 ص

محصول * تحقیق در مورد تحقیق دوران ابتدایی 12 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
مقدمه
سپاس خداوندي را كه سخنوران ستودن او عاجزند و حسابرسان از شمارش نعمت‌هاي او ناتوان و تلاش گران از اداي حق او درمانده‌اند. خدايي كه افكار شرف‌انديشان، ذات او را درك نمي‌كنند و دست غواصان درياي علوم به او نخواهد رسيد پروردگاري كه براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد و تعريف كاملي نمي‌توان يافت و براي خدا وقت معيني نمي‌توان تعيين كرد. او بدون نياز به فكر و انديشه‌اي، يا از تجربه‌اي خلقت و آغاز كرد، سپس خداي سبحان طبقات فضا را شكافت و اطراف آن را باز كرد و هواي آسمان و زمين راه يافته را آفريد. و در آن آبي را روان ساخت، آب را بر بادي طولاني و شكننده نهاد، و به نسيم مبدل نمود و گياهان و نباتات را بوجود آورد تا وسيله رزق و روزي و آرامش اين اشراف مخلوقات فراهم شود و سپس ما انسان‌ها نسبت به اين خلقت بزرگ يمك تعهد داريم كه « ز گهواره تا گور دانش بجوي » با اين كار در واقع ما به سخن پيامبران گرامي و خداي بزرگوار خود احترام گذاشته‌ايم پس وارثان. و امانتداران اين زمين هستيم، لذا با عملكرد خود زندگي خود و ديگران را به تباهي نكشيم كه يك محيط پر از علم و انديشه داشته باشند آن را مانند امانتي به آيندگان تحويل دهيم.
تقديم و تشكر
در اين مجال از زحمات و راهنمائيهاي مادر و پدرم و از پسرعمه‌ام بسيار تقدير و تشكر مي‌كنم و شايسته به ذكر است كه از تلاش و زحمات استاد بزرگوارم سركار خانم فاطمه بازيار كه در طول تحصيل پايه چهارم از وجود شريف آن بهره‌مند شدم تشكر و قدرداني مي‌كنم اميدوارم كه جامعه علمي بتواند از شمع وجود اين انسان شريفه و معلم زحمتكش بهره‌مند شوند.
انتخاب موضوع بخش
من فاطمه يوسفي دانش‌آموز مقطع ابتدايي هستم كه سال گذشته دلم مي‌خواست در اين طرح شركت كنم و نظرات و پيشنهادات خود را بيان كنم اما چه كنم كه آن موقع كلاس سوم بودم.
موضوع‌هاي تحقيق
1- تأثير يادگيري رياضي در زندگي روزمره انسانها
2- شناسايي جانوران محل زندگي ما و تأثير آن بر محيط
3- رفتار پيامبر گرامي اسلام (ص) با كودكان
4- تأثير مدرسه با نشاط در دانش‌آموزان
5- شناسايي بازي‌هاي محلي كودكان و اثر آن بر رشد
من از ميان موضوع‌هاي فوق، موضوع شماره 1 را انتخاب كردم حتماً از خود مي‌پرسيد چرا ؟
حالا به دو علت انتخاب موضوع خود را بيان مي‌كنم.
چونكه پسرعمه‌ي من دانشجوي رشته رياضي است دومين دليل هم اين است كه پدر من در درس رياضي موفق است و من هم از آن خوشم مي‌آيد.
بيان مسئله
1- كاربرد رياضي در مشاغل مختلف محيط زندگي ما چيست ؟
2- از چهار عمل اصلي چه استفاده‌هايي مي‌كنيم ؟
3- از اشكال هندسي چه استفاده‌‌هايي در زندگي مي‌شود ؟
4- اگر علم رياضي نبود چه اتفاقي مي‌افتاد ؟
مطالعه درباره موضوع انتخاب شده
من پس از اينكه موضوع را انتخاب كردم با مشورت از مادر و پدرم از آنها خواستم كه چگونه مي‌توانم در مورد اين موضوع اطلاعات جامعي بدست بياورم كه آنها به من پيشنهاد كردند با مطالعه مي‌تواني مطالب مفيدي را بدست آوري و منظور اينكه با كمك از افراد متخصص و كتابهاي مفيد مي‌تواني مطالب سودمندي بدست آوري. من ابتدا مطالعه‌ام را از كتابخانه شخصي اتاقم شروع كردم كه متوجه شدم كه كتابي در مورد موضوع تحقيقم را ندارم و به كتابخانه شهرم رفتم و چند كتاب مفيد ديدم و آن را امانت گرفتم و مطالعه كردم و قست‌هاي مهم آن را يادداشت كردم.
فيش‌برداري
نام و نام خانوادگي : فائزه رمضاني
عنوان كتاب : رياضي
نام نويسنده : مائده فراهاني
شماره صفحه انتخاب شده : 18 و 12 + 8 و 4

دانلود + ادامه مطلب

‌تحقیق درباره دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

‌تحقیق درباره دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص

محصول * ‌تحقیق درباره دپارتمان ميوه كاري علمي 7 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
‌دپارتمان ميوه كاري علمي ـ دانشگاه كاليفرنيا ـ ديويس CA
پسته
نام علمي و مقدمه : P.U.L تنها گونه از ميان 11 جنس پسته است كه توليد دانه هاي خوراكي مي نمايد ـ مليت آن آسياي غربي و صغير بوده و گونه هاي وحشي آن نيز موجود مي باشد در نواحي گرم و خشك اين نواحي پسته معرفي شده به اروپا در دوره كليسا (ابتداي مسيحيت ) سرويس اكتشافات گياهي USDA معرفي كننده پسته بود به امريكا در سال 1890 و پسته معرفي شده به كاليفرنيا در 1904 در ايستگاه شناخت گياهان چيكو .
درخت پسته درختي دو پايه است بنابراين باغستان هاي پسته بايستي شامل درصد مناسبي از نر و ماده باشند ( 1: 8 در باغستان هاي قديمي و حتي نسبت 1/25 در باغستان هاي جوان مطابق گفته كال سن 1995) .
در حال حاضر در صنعت كاليفرنيا نسبت يك نر به يك ماده اعمال مي شود كه در آن نر موجودي ذره بيني است گر چه موجودات ذره بيني غير از (peters) نيز آزمون شده اند. اعتماد داشتن صرفاً روي موجودات ذره بيني و صرف همه پتانسيل روي آن ممكن است مصيبتي براي صنعت باشد در هنگام مواجهه با آلودگي ها و بيماريها ـ و تلاشها براي ارزيابي گونه هايي از موجودات مناسب و گسترش موجودات ذره بيني جديد راهي است كه پارفيت آنرا در 1995 ميلادي امتحان نموده است لازم بذكر است كه تعدادي عامل محدود كننده نيز در عمل وجود دارند از جمله ساقه هاي زير زميني بطور مثال ورتيكولوم تولرانت انيتي جريما غلبه يافت به دو نوع پسته اتلانتيكا و انيتي جريما بطور فزاينده اي وقتي دو نوع پسته فوق الذكر در كاليفرنيا كشت شده بود ( گزارش از كروگر و فرگوسن ) مسئله اصلي در مورد پسته براي پسته كاران تمايل شديد بعلت گونه هاي كم هزينه مي باشد .
شاخصه هاي مرغوبيت و محدوديت ها :
در تقسيم بندي پسته از ميان آن دسته اي كه در گروه تجاري دسته بندي شده اند يك جنبه اصلي آن است كه فاقد آلودگي باشند اين نه تنها در جلا و شفافيت پسته نقش مهمي دارد بلكه شاخصه مهمي است در گسترش عوامل آلوده كننده و ظهور حشرات موذي قبل از به بار نشستن محصول ( توضيحات بيشتر در قسمتهاي ديگر همچنين شرح زير) . معيار مرغوبيت دانه شامل بافتي پر چين و سفت كه (اثر فيدبكي منفي با خشك كردن غير كافي بعد از جمع آوري يا ذخيره بمدت زياد دارد ) ، شيريني ، طعم و مزه روغني و فاقد رانسيد شدن (تندي روغن) مي باشد (كاور 1982) .
دانه ها محتواي روغن فراوان هستند (حدود 5/4 وزن) و نيز پروتئين فراوان حدود 30 % كل وزن ملكولي قند بكار رفته در دانه ها حدود 4ـ3 % است و قندهايي از قبيل فروكتوز و گلوكز اوليه قندهاي تبديل شونده حدود 10 درصد كل قند را تشكيل مي دهند
شاخصه هاي بلوغ از لحاظ باغباني
دانه پسته جزو دانه هاي آلويي (شفتي) محسوب مي شود شامل يك اگزوكارپ سخت كه مزوكارپ آبدار (گوشتي) را در ميان گرفته عليرغم سفتي اگزوكارپ نسبتاً نازك است و در واقع پوشاننده قسمت خوراكي ميوه است . ايده آل ترين موقع برداشت محصول موقعي است كه تجمعي از چربي و قند داخل هسته وجود دارد كه اين كاملاً در تطابق با زمان دو نيم نشده است پوسته دو نيم شده قابل مشاهده نيست بدليل اينكه پوشش گوشتي مزوكاپ پوسته دانه را مي پوشاند هر چند علايم بلوغ مي تواند مشاهده شود و در تغيير رنگ اگزوكارپ كه سبز است وقتي دانه نابالغ است و سپس برنگ قرمز و يا عاجي در مي آيد در زمان رسيدن كامل فعاليت در ناحيه بريده شده بين دانه ها و تيره پشت است (معيار كاهش قابل اندازه گيري قدرت جابجايي ميوه است ) همچنين نشان دهنده نوع بلوغ است . در زمان بلوغ كامل دانه با پوسته اش بيرون مي زند از پوسته وقتي فشار وارد آمده بوسيله انگشت مياني و شست اعمال شود در قسمت انتهايي پوسته (فرگوسن 1995) ـ دانه ها در حالت بلوغ كامل طبقه بندي و نمره گذاري مي شوند با همياري كه قبلاً شرح آن رفت كه تجمع كاملي از چربي و قندهاي ساده است .
برداشت محصول نبايستي به تأخير بيفتد از زمان بلوغ چون باعث افزايش زيان خواهد شد توسط آفت هايي مثل كرم نارنجي ، پرندگان ، قارچها (مخصوصاً اسپروژيلاس فلايووس ) و نيز تغييرات آب و هوايي ناشي از فصل مثل باد و باران اگر چه تاخير برداشت مي تواند منتهي شود به جلاي پوسته چون تركيبات فعلي تجزيه مي شوند (تركيبات فنل بوفور در بافتهاي پوسته يافت مي شوند) . وقتي دانه هاي برداشت شده درجه بندي شده و رطوبت نسبي معادل 50 ـ 40 درصد دارند . درختان تكان داده مي شوند توسط دست براي درختان جوان و روش مكانيكي براي درختان بالغ و دانه هاي ريخته مي شوند روي پارچه هاي غير قابل نفوذ تا از تماس با خاك و آلودگيهاي احتمالي جلوگيري بعمل آيد ـ تاخير بين انبار كردن و ديگر فروريها بايستي بحداقل برسد چون اين مشكلات حادتري را باعث خواهد شد كه از طريق تجزيه پوسته آلودگي به ديگر بافتهاي پوسته سرايت مي كند . مسائلي كه از يك تاخير در جمع آوري محصول ايجاد مي شود و در مراحل پوست كردن و خشك كردن آن مي تواند كاهش يابد در صورتيكه دماي نگهداري صفر درجه باشد و در 70% RH< در صورتيكه از پوسته آلودگي نداشته باشد. در طي فرآيند جدا سازي پوسته برگها و ساير مواد اضافي توسط جريان بار قوي حذف مي شوند سپس در داخل تانكي غوطه ور مي شوند و عمل خشك كردن تا رسيدن به رطوبت 7-5 درصد ادامه مي يابد اكثر جاهاي بزرگ اكنون استفاده مي كنند از روش دو مرحله اي كه طي آن در مرحله اول با حركت هواي داغ و رطوبت به 13-12 درصد رسيده و در مرحله دوم طي زمان 48-24 ساعت دماي 49 درجه سانتيگراد اعمال مي شود (فرگوسن 1995) .
درجه بندي ـ اندازه و بسته بندي :
درجات بر اساس ميوه ، درجه خشكي ، عدم حضور مواد خارجي و جداسازي آلودگيهاي ايجاد شده توسط حشرات و كپك درجه بندي مي شوند ـ براي محصول پوسته دار معيار درجه بندي اضافي بايستي بدون حضور قطعات پوسته ، پوسته هاي فاقد پيچ خوردگي و ساير مواد اضافي چسبيده به پوسته و بدون حضور پسته هاي بدون مغز و خالي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی 13 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی 13 ص

محصول * تحقیق درباره خواص و فوايد مواد غذايی 13 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
به نام خدا
عنوان تحقيق: خواص و فوايد مواد غذايی
نام محقق : مرتضی نوحه خوان سياح
نام دبير : جناب آقای برهانی
مقدمه
در این تحقیق سعی بر این شده است که خواننده را با برخی از فواید مواد غذایی آشنا سازیم که اکثر این مواد غذایی در دسترس عموم مردم قرار دارد .
این مواد غذایی شامل مجموعه ای خلاصه شده از انواع مواد غذایی همچون میوه جات ، حبوبات ، سبزیجات ، مواد غذایی دریایی و… میباشد و امید است پس از مطا لعه این تحقیق لااقل تغییر کوچکی در نحوه استفاده از مواد غذایی مفید و موردنیاز بدن صورت گیرد.
خواص گوجه فرنگی
گوجه فرنگی از هزاران سال پیش مورد توجه بوده و برای برخی از درمان های طبیعی از آن استفاده می‌شده است.
مهم ترین تركیبات گوجه فرنگی شامل حدود ۸۰ درصد یا كمی بیشتر آب است و بقیه آن را پروتئین، چربی، قندهای مختلف از جمله گلوكز و فروكتوز، ویتامین‌های آ، ث، كا، تیامین، ریبوفلاوین، ویتامین ب،۵ اسیدفولیك، ویتامین E، اسید آمینه های ضروری، املاح معدنی از جمله كلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیوم، مس، منگنز، كبالت، روی و آرسنیك است و به تازگی وجود ید نیز در گوجه فرنگی گزارش شده است. گوجه فرهنگی سرشار از ماده ای به نام لیكوپن است كه از آنتی اكسیدان ها به شمار می‌آید و در واقع لیكوپن تركیبی ضد سرطان است و خوردن گوجه فرنگی از سرطان لوزالمعده، پروستات، سرطان رحم جلوگیری می‌كند.
در طب سنتی نیز از گوجه فرنگی در جهت تسكین و بهبود بعضی بیماری ها نظیر آسم، سرفه، آنفلوانزا، امراض چشم، گوش درد، حصبه و تب زرد استفاده می‌كرده اند.در تحقیقات اخیر نیز به نقش مؤثر آن در میكروب كشی (خاصیت ضد میكروبی)، ضد اسهال آن اشاره شده است.پختن گوجه فرنگی به میزان ۲ دقیقه نیز باعث به وجود آمدن مواد ضد سرطان در گوجه فرنگی خواهد شد.
گوجه فرنگی حاوی اسید فولیك است و مواد غذایی كه دارای این تركیب شیمیایی باشند، مقاومت سلول‌ها را در برابر حمله سرطان ریه افزایش می‌دهند. بنابراین دانشمندان توصیه می‌كنند كه برای مبارزه با سرطان ریه می توان هر چه بیشتر از این نوع مواد غذایی استفاده كرد.گوجه فرنگی در بعضی افراد ایجاد حساسیت می‌كند كه باید به آن توجه كرد. دانه های گوجه فرنگی حاوی نوعی روغن است كه برای تهیه مارگارین ، سالاد و انواعی از صابون مصرف می‌شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رشد نوزاد 16 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره رشد نوزاد 16 ص

محصول * تحقیق درباره رشد نوزاد 16 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
همه جانداران اعم از انسان و حيوان مي كوشند كه رفتار و كردار خود را در شكل و قالب موثر و مثمري عرضه كنند اين فرايند را سازماندهي مي نامند . چنان كه براي تنفس دهان بيني گلو حنجره و ريه ها سازماندهي بدني كودك را تشكيل مي دهند و سازماندهي رواني او از حدود 4 ماهگي با ديدن و چنگ زدن آغاز مي شود . هم چنين وقتي جانور درنده شكار خود را مي نيند خم ميشود به روي چهار دست و پا فشار مي آورد و با تمام توان خود به سوي شكار مي جهد و او را به چنگ مي آورد . چنين رفتاري سازماندهي جانور ناميده مي شود .
سازگار ي
سازگاري به جنبه پويايي سازماندهي اطلاق مي شود و بيانگر استعداد موجود زنده براي رشد به صورت هاي مختلف در اوضاع و احوال محيطي است . گرايش عموم جانداران از جمله آدميان بر اين است كه خود را با شرايط محيط زيست سازش دهند . هر چند كه روش هاي سازش در هر گروه با ديگري متفاوت است . به اعتقاد پياژه سازش دو فرايند فرعي و مكمل همگون سازي و همسازي را در بر مي گيرد .
همگون سازي و همسازي
پياژه معتقد است كه رشد رواني كودك بر اثر و فرايند همگون سازي و همسازي صورت مي گيرد . بدين معني كه كودك در فرايند همگون سازي مي كوشد در محيط زيست خود دگرگوني هايي پديد آورده و در فرايند همسازي رفتار موجود خود را تغيير مي دهد تا بتواند با شرايط محيط سازش بيابد و تعادل رواني در او صورت بندد . همگون سازي هنگامي واقع مي شود كه معلومات و تجربه هاي كذشته فرد در اوضاع و احوال نوين به كار رود . بدين معني كه وقتي فرد در برابر يك وضع نو قرار مي گيرد ، مي كوشد اطلاعات تازه را در ساختار پيكره هاي پيشين خود همگون سازي كند و اشياء را آن گونه كه آموخته است ببيند ، يا آنها رابه اوضاع و امور آشنا تبديل كند .
براي نمونه زماني كه كودك بتواند در اشياء و محيط خود تغييراتي ايجاد كند تا با رفتار او سازش يابد، مي گويند فرايند همگون سازي رخ داده است . در اين جا تغيير اوضاع و شرايط محيطي سبب سازگاري و تعادل رواني فرد مي گويند .
همسازي زماني به وقوع مي پيوندد كه فرد خود را با يك رشته شرايط محيطي كه بر او تحميل شده است، سازگار كند . يعني اگر كودك به سبب تجربه اي كه داشته است، اجباراً انديشه و رفتار خود را تغيير دهد، مي گويند فرايند همسازي رخ داده است .البته همگو.ن سازي و همسازي در حالي كه در دو سوي مخالف عمل مي كنند، مانند دو روي يك سكه با هم مرتبط اند و يكديگر را تكميل مي كنند .
نگهداشت
پياژه يكي از مفهوم هاي مهمي را كه در نظريه رشد شناختي ـ ادراكي خود بررسي مي كند مفهوم نگهداشت است . منظور از نگهداشت، پايستگي يا ثابت بودن مقدار توده ( ماده ) وزن و حجم اشياء در صورت تغيير ظاهر آنهاست .وي از پژوهش هاي خود به اين نتيجه مي رسد كه كودكان مفهوم توده، وزن و حجم اشياء را در يك زمان معين درك نمي كنند، بلكه نخست ادراك توده، سپس وزن و آن گاه حجم به توالي، در ذهن ايشان حاصل مي گردد .
درباره نگهداشت توده اشياء به كودك دو گلوله گل رس كه هر دو به يك اندازه و شكل هستند نشان مي دهند و به او مي گويند كه مقدار گل رس در هر دو گلوله برابر است . سپس يكي از گلوله ها را به شكل لوله در مي آورند و از كودك مي پرسند كه آيا مقدار گل رس لوله برابر با گلوله است يا نه ؟ اگر كودك در پاسخ آن دو را برابر بداند به مفهوم نگهداشت توده دست يافته است .
كودكان معمولا در 7 يا 8 سالگي به مفهوم نگهداشت توده پي مي برند ، گرچه بعضي از آنان در 5 سالگي و بعضي ديگر در 10 سالگي توانايي ادراك آنرا پيدا مي كنند . در مورد نگهداشت وزن دو گلوله از گل رس كه به يك شكل و اندازه هستند ، هر كدام را در يك كفه ترازو قرار مي دهند و برابري وزن آنها را به كودك نشان مي دهند . آن گاه يكي از آنها را به چند گلوله كوچك تر تقسيم مي كنند و از او مي پرسند كه آيا وزن مجموع گلوله هاي كوچك تر برابر با وزن گلوله بزرگ تر است يا نه ؟ اگر كودك برابري آنها را اعلام كند معلوم مي شود كه به مفهوم نگهداشت وزن دسن يافته است .بنا به پژوهش هاي انجام شده كودكان معمولا در 9 و 10 سالگي به درك اين مفهوم توفيق مي يابند ، گرچه گروهي از باهوش ها در 6 سالگي و گروهي از كودكان ديگر فقط ذر 12ـ 10 سالگي به درك آن موفق مي شوند.
براي پي بردن به مفهوم نگهداشت حجم مقداري مايع رنگين را در دو ليوان هم شكل و هم حجم دريك سطح برابر قرار مي دهند و به كودك مي گويند به طوري كه مشاهده مي شود حجم اين مايع در دو ليوان يكي است . بعد مايع مايع يكي از ليوان ها را در يك ليوان باريك و بلند خالي مي كنند . البته مايع خالي شده در اين ليوان باريك در سطحي بالاتر قرار مي گيرد، سپس از كودك مي خواهند بيان كنند كه آيا حجم مايع در اين دو ليوان بلند و كوتاه يكي است يا نه ؟ اگر كودك حجم مايع در اين دوليوان را برابر اعلام كند،مي گويند به درك نگهداشت حجم نائل شده است . در اينجا نيز پژوهشهاي علمي پياژه تعيين كرده اند كه كودكان در 11و12 سالگي به درك مفهوم نگهداشت حجم دست مي يابند، اما گروهي هم هستند كه در سن 7 سالگي و گروهي ديگر نها در 13و 14 سالگي به توفيق درك آن نائل مي گردند .
دوره هاي رشد از ديدگاه پياژه
پياژه معتقد است كه رشد از دوره ها و مرحله هاي مشخصي تشكيل مي گردد و همان گونه كه رشد بدني به صورت يك رشته دگرگوني ها با نظم و ترنيب معيني پديد مي آيد ، رشد رواني نيز همان رشد دوره ها و مرحله ها را مي پيمايد . وي اصطلاح دوره را براي فاصله زماني زياد و مرحله را براي فاصله زماني كم به كار مي برد . بنا براين هر دوره شامل چند مرحله است . پساژه كل دوران هاي رشد شناختي ادراكي را به قرار زير به چهار دوره تقسيم مي كند و معتقد است كه ادراك و توانائي هاي عقلي و فكري كودكان و نوجوانان در طي اين چهار دوره تكامل مي يابد .
دوره اول : حسي و حركتي
دوره حسي و حركتي از تولد تا 2 سالگي را در بر مي گيرد و با توانائي كودك در ادراك امور ساده و تحركات و جنبش ها مشخص مي شود . در اين دوره كودك به تدريج از از حركات بازتابي ويژه نوزادان دست ميكشد و به اعمال سازمان يافته مي پردازد . به اعتقاد پياژه اين دوره از شش مرحله تشكيل مي شود و در هر مرحله فرايند هاي زير

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره روش های تهیه کمپوست 16 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره روش های تهیه کمپوست 16 ص

محصول * تحقیق درباره روش های تهیه کمپوست 16 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
روش های تهیه کمپوست
الف) روش دستی : معمولاًٌ برای تهیه کود آلی در مناطق کم جمعیت مانند روستاها از این روش استفاده می شود. و از آنجایی که بهترین روش دفع زباله در مناطق روستایی تهیه کود از زباله است. می تواند مورد توجه بسیاری از روستائیان قرار گیرد، که خود به چندین روش تقیسم می شود. که به اختصار عبارتند از :
روش بنگالو : در ایـن روش کـودسـازی بـه طریقة بی هوازی انجام می شود. گودال هـایی بـه عـمـق 90 سانتی متر و عرض 1.5-2.5 و طول 10 – 4.5 متر حفر می شوند. حداقل فاصلة این گودال ها با آخرین منطقة مسکونی محل نباید کمتر از 800 متر باشد. فرآیند کودسازی بدین طریق است که، ابتدا لایه ای از زباله به ضخامت حدود 15 سانتی متر را در کف گودال پخش می کنند و روی این لایه به ضخامت 5 سانتی متر مدفوع می ریزند. سپس به تناوب لایه های به ضخامت 15 سانتی متر زباله و 5 سانتی متر کود انسانی می افزایند، تا به سطح بالای گودال برسد. لایه آخر (بالایی) بایستی با ضخامت 25 سانتی متر از زباله باشد. سپس خاگ کنده شده را بر روی زباله بالایی به ضخامت 60-45 سانتی متر می ریزند و آن را کاملاً می پوشانند. در نتیجة عمل باکتری ها در مدت یک هفته گرمای قابل ملاحظه ای در تودة کمپوست ایجاد می شود که تا 2 الی 3 هفته ادامه می یابد، که موجب تجزیه مواد می شود و همه عوامل بیماری زا و انگلی را نابود می کند. در پایان 4 تا 6 ماه کار تجزیه تکمیل می شود. کود حاصله ماده ای است که کاملاً تجزیه شده و بدون بو و بی ضرر می باشد.
و ارزش کودکی آن برای زمین های کشاورزی بسیار مناسب است. استفاده از این روش برای جمعیت های بالای 100 هزار نفر توصیه نمی شود.
– روش چاله ای : این روش معمولاً برای دفع زباله به صورت خانوادگی مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که چاله هایی معمولاً با عمق 1 متر کنده می شوند. سپس، پسمانده های غذایی، فضولات حیوانی و برگ درختان را در این چاله ها ریخته و در پایان هر روز روی آن را با خاک می پوشانند. تعداد این چاله ها بایستی از دو عدد کمتر نباشد، چرا که پس از پر شدن و بستن یکی از آنها بتوان از دیگری استفاده نمود. در مدت 5 تا 6 ماه، زباله تبدیل به کود می شود. که برای مصرف در کشاورزی به عنوان کود بسیار مناسب می باشد. این روش در جوامع روستایی، کارساز و نسبتاً ساده و عملی است.
– روش حوضچه ای : مواد آلی زباله را جدا کرده، سپس برای تجزیه، آنها را در حوضچه هایی قرار می دهند که اصولاً اندازه این حوضچه ها به طور معمول 9-2 متر طول، 2.5-1.5 متر عرض و 1 متر عمق دارد. این حوضچه ها به فاصله یک دیوار بتونی در کنار هم ساخته می شوند. کف و کناره های حوضچه سیمانکاری می شود. معمولاً در قسمت وسط حوضچه، کانالی احداث می کنند که برای هوادهی و همچنین برای دفع مایعات (شیرابه) زباله در حوضچه مناسب می باشد. در صورتی که شرایط جوی مناسب باشد، ممکن است بعد از یکماه بتوان کود مناسب به دست آورد، ولی معمولاً بین 3 تا 4 ماه طول می کشد.
– روش سطحی : در این روش هر توده برابر 2.5 متر مربع سطح و تقریباً 1.5 متر ارتفاع دارد. جاده های جدا کنندة هر منطقه بایستی دارای 5 تا 6 متر عرض بوده تا بسادگی عبور و مرور وسایل نقلیه را به کلیه نقاط امکان پذیر سازد. در فصل تابستان، وزن توده ها معمولاً 630 تا 820 کیلوگرم و در زمستان 1500 تا 1800 کیلوگرم در نظر گرفته می شوند (توده های بزرگتر حرارت بیشتری تولید م کنند). در هنگام برگشت توده، دو توده می توانند در محل جدید به یک تودة بزرگتر تبدیل شوند. و در دومین برگشت، چهار تودة اولیه به دو توده و سپس به یک تودة اصلی تبدیل شوند.
از طریق آزمایشاتی نیز می توان به کیفیت کود حاصله پی برد. یکی از این روش ها، استفاده از ید می باشد. که مراحل آزمایش به شرح ذیل است :
الف) نمونه ای از کود حاصله را با اسید کلریدریک مخلوط نمایید.
ب) مخلوط حاصله را از کاغذ صافی عبور داده و دو قطره ید به مایع صاف شده بیافزایید.
ج) اگر محلول زردرنگ و کمی رسوب کرد، دلیل بر تکمیل عمل کودسازی است.
د) اگر محلول به رنگ آبی و رسوب بیشتری ایجاد نمود، دلیل بر عدم تکمیل عمل کودسازی است.
ب) کودسازی به روش مکانیکی : در این روش، تهیه کود در کارخانجات بزرگ کودسازی به طریقة مکانیکی انجام می گیرد. معمولاً در شهرهای بزرگ از این روش استفاده می شود. پروسة عملیات کارخانجات بزرگ کمپوست به ترتیب به شرح ذیل خلاصه می گردد :
1- عملیات حمل و نقل
2- پذیرش زباله
3- جدا سازی مواد غیرقابل کمپوست
4- خرد کردن
5- سیستم هاضم
6- سرند کردن و تفکیک ریزدانه و درشت دانه
7- بسته بندی و توزیع در بازار
در طی عملیات تجزیه مواد آلی که در داخل برج های هاضم انجام می پذیرد، موارد ذیل بایستی مود نظر باشند :
الف) نسبت کربن به ازت C/N)) : این نسبت در محصول کمپوست رسیده بین 12 تا 20 است.
ب) رطوبت : رطوبت لازم برای تهیه کمپوست 50 تا 60 درصد است.
ج) درجه حرارت : درجه حرارت لازم برای از بین بردن میکروب های بیماری زا و انگل ها ، حدوداً 60 تا 70 درجه سانتی گراد است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 28 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 28 ص

محصول * تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 28 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
 
رژيم غذايي در نوجوانان
دوره نوجواني دوره انتقال از كودكي به جواني است كه با جهش رشد جسمي و بلوغ توام است. بنابراين تغذيه اين دوران از نظر رشد اهميت زيادي دارد. از آنجايي كه يكي از مشكلات عمده تغذيه‌اي  در اين دوران وجود باورهاي غلط غذايي است، لذا اصلاح باورهاي غذايي آنها از طريق رسانه‌هاي گروهي از اهميت بسزايي برخوردار است. براي دستيابي به جامعه‌اي سالم و خلاق و پويا بايد آموزش تغذيه‌اي در همه ابعاد آن صورت گيرد. در موارد فردي بايد از طريق مشاوره با متخصصان تغذيه، رژيم‌هاي غذايي اصلاح شوند و در موارد گروهي توصيه مي‌شود كه نوجوانان براي پيشگيري از سوء تغذيه از راهنماي غذايي ذيل كه تمامي گروه‌هاي غذايي را دارد، در برنامه غذايي روزانه خود استفاده نمايند
 1 ـ گروه نان و غلات: روزانه 11ـ9 واحد
يك واحد نان برابر است با 1 برش نان بربري يا سنگك به اندازه يك كف دست
برابر است با 4 برش نان لواش به اندازه يك كف دست
يك واحد از برنج و ماكاروني پخته شده برابر است با نصف ليوان
2 ـ گروه شير و لبنيات: روزانه 3 واحد يا بيشتر .
يك واحد از شير و ماست برابر است با يك ليوان / يك واحد از پنير برابر است با  45ـ30 گرم /  يك واحد از كشك برابر است با يك چهارم ليوان /  يك واحد از دوغ برابر است با 2 ليوان
3 ـ گروه ميوه ها: روزانه 3 تا 4 واحد
1 واحد ميوه برابر است با  1 عدد ميوه متوسط /  برابر است با يك‌دوم تا سه‌چهارم ليوان آب ميوه  /  برابر است با يك‌چهارم ليوان ميوه خشك  
4 ـ گروه سبزي‌ها: روزانه 4 تا 5 واحد
يك واحد سبزي برابر است با  1 ليوان سبزي خام /  برابر است با نصف ليوان سبزي پخته / برابر است با يك عدد سيب‌زميني متوسط
5 ـ گروه گوشت و جانشين‌هاي آن: روزانه 2 تا 3 واحد  
يك واحد گوشت برابر است با  2 تا 3 تكه خورشتي (90ـ60 گرم) گوشت قرمز، ماكيان و ماهي پخته شده /  30 گرم گوشت برابر است با يك عدد تخم مرغ يا نصف ليوان حبوبات پخته يا 2 قاشق غذاخوري از مغزهاي پسته و فندق و گردو  و … 
مشكلات ناشي از تغذيه ناسالم
1 ـ كم‌وزني و لاغري كه بيش‌تر ناشي از تصور غلط نوجوانان از تناسب اندام است و به دنبال آن بعضي اقدام به رژيم سخت و خودسرانه مي‌كنند كه سلامت آينده آنان را به خطر مي‌اندازد. بويژه در دختران كه دوران مهم بارداري و شيردهي را به دنبال دارند، اين مسئله ممكن است باعث قاعدگي نامنظم و يا عدم قاعدگي آنها شود. همچنين در توليد مثل و باروري آنها تداخل كند.
2 ـ اضافه وزن و چاقي كه اغلب در اثر كمي‌تحرك و فعاليت بدني، استفاده مداوم از تلويزيون و رايانه و نيز رژيم‌هاي غلط غذايي و مصرف زياد تنقلات، نوشابه‌ها و غيره است.
3 ـ كم‌خوني(لينك به كم‌خوني) ناشي از فقرآهن كه يكي از مشكلات شايع تغذيه‌اي به ويژه در دختران در اين سنين است كه بر رشد جسمي‌، ذهني و سيستم ايمني آنها اثر سوء ‌دارد. كم‌خوني در اين دوران در اثر افزايش نياز (به دليل رشد)، استفاده از رژيم‌هاي غذايي فقر غذايي، آلودگي‌هاي انگلي و آلودگي‌هاي محيطي (مانند ذرات ريز سرب معلق در هوا) به وجود مي‌آيد.
4 ـ بي‌اشتهايي عصبي يا پرخوري عصبي منجر به سوء تغذيه مي‌شود و نياز به اصلاح رفتار خواهد داشت. در كنار آن مشاوره تغذيه‌اي ضروري است.
 ـ آكنه (جوش صورت) كه مشكل 80% نوجوانان است بيشتر تحت تاثير عوامل هورموني، استرس، فازهاي قاعدگي و ژنتيك رخ مي‌دهد. استفاده از مواد غذايي مانند مغزها در بروز آن تاثير زيادي ندارند. مطالعات نشان داده است كه ارتباطي قوي بين دريافت غذا و بروز آكنه وجود ندارد. اما ارتباط آن با كمبود دريافت مواد مغذي مانند ويتامين اي و روي شناخته شده است.
توصيه‌هاي تغذيه‌اي
برنامه غذايي نوجوانان بايد شامل تركيبي از غذاهاي مختلف در گروه‌هاي اصلي غذايي باشد.
سه وعده اصلي غذايي با تاكيد بر مصرف صبحانه و دو ميان وعده توصيه مي‌شود. در ميان وعده‌ها به جاي استفاده از مواد غيرمغذي و بعضا كالري‌زا مثل نوشابه‌ها، چيپس، كيك‌ها از مواد غذايي مغذي مانند شير، نان، پنير، خشكبار، ميوه‌ها و مغزها استفاده شود.
جهت پيشگيري از كم وزني و لاغري از انجام هر گونه رژيم خودسرانه به شدت خودداري شود و تحت نظر متخصصين تغذيه اقدام شود. جهت پيشگيري از اضافه وزن و چاقي ضمن توصيه به فعاليت هاي روزانه استفاده از يك رژيم غذايي صحيح و متعادل تحت نظر متخصص تغذيه ضروري است.
براي جلوگيري از كم خوني ناشي از فقر آهن  مواد ذيل توصيه مي‌شود:
1 ـ استفاده از مواد غذايي صحيح و همچنين غني از آهن مثل انواع گوشت‌ها،‌ سبزي‌هاي سبز برگ و حبوبات.
2 ـ استفاده از مواد غذايي داراي ويتامين  ث انواع سبزي‌هاي تازه، فلفل سبز، گوجه‌فرنگي  كلم، ميوه‌هاي تازه بخصوص پرتقال ، ليمو و ساير مركبات همراه با غذا كه سبب مي‌شود آهن بيشتر جذب شود.
3 ـ عدم استفاده از چاي در فاصله 2 تا 3 ساعت قبل و بعد از غذا به ويژه غذاهاي آهن‌دار.
4 ـ درمان آلودگي‌هاي انگلي و محيطي.
5 ـ از مصرف نوشابه‌هاي شيرين و گازدار خودداري شود.
6 ـ مصرف غذاهاي آماده و صنعتي محدود شود و بيشتر از غذاهاي تازه استفاده گردد.
رژيم غذايي در افراد چاق
1ـ چاقي يك بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري  درمان آن نياز به زمان دارد
2ـ هرگز در درمان چاقي خود از دارو استفاده نكنيد، چرا كه دارو غذا نيست و در هر حال داراي عوارضي مي‌باشد
 3ـ در درمان چاقي خود هيچگاه عجله نداشته باشيد، يادتان باشد كه رژيم غذايي ا كاهش وزن تدريجي علاوه بر اينكه قابل تحملتر است، عوارضي نداشته، تقريباً غير قابل بازگشت مي‌باشد.
4ـ چاقي با بسياري از بيماريها چه مستقيم و چه غيرمستقيم ارتباط دارد مانند: هيپرتانسيون (افزايش فشار خون)، آترواسكلروز (سخت‌شدن جدار رگها)، بيماريهاي كبدي و صفراوي (بيشتر سنگ كيسة صفرا)، آرتريت‌ها از جمله آرتروز (استخوانهاي هر شخص براي وزن سلامت او طراحي شده است)، اختلالات تنفسي، نقرس، واريس، نازايي، مسموميت حاملگي، هيرسوتيسم (پرمويي زنان)، چربي بالاي خون، فتق و از همه مهمتر احساس محروميت اجتماعي و حقارت (البته در چاقيهاي شديد)
5ـ چاقي باعث كاهش عمر مي‌شود، بطوريكه شركت بيمة عمر متروپوليتن آمريكا به ازاي هر اينچ (5/2سانتيمتر) دور شكم بزرگتر از دور سينه دو سال و به ازاء هر چهار كيلوگرم اضافه وزن يك سال كاهش عمر درنظر مي‌گيرد.
6ـ در درمان برخي از بيماريها قبل از مصرف دارو رژيم غذايي داده مي‌شود و چه بسا با رعايت رژيم غذايي نيازي به مصرف دارو نباشد. از جملة اين بيماريها مي‌توان از: افزايش فشار خون، افزايش قند خون و افزايش چربي خون نام برد.
7ـ علل چاقي : الف) فشارهاي دروني، استرسها و افسردگيها
ب) ثانويه به بيماريهايي ازقبيل : هيپوتيروئيديسم (كم‌كاري تيروئيد)، اختلالات هيپوتالاموس و …ج) مصرف بعضي داروها مثل داروهاي ضد بارداري، ضدافسردگي و ضداضطراب و كورتون‌هاد) اختلال تغذيه‌اي (دريافت بيشتر انرژي و كمي فعاليت)
ه) ژنتيك: 30% علت چاقيها را شامل مي‌شود.
از تمامي اين عوامل اختلال تغذيه‌اي و يا اگر بهتر گفته شود عادات بد غذايي از همه مهمتر است، بطوريكه اگر شخصي علاوه بر نياز روزانه‌اش هر روز يك نان سوخاري (كه بسيار كالري كمي دارد) اضافه بخورد، بعد از 20 سال پانزده كيلوگرم اضافه‌وزن پيدا خواهد كرد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 44 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 44 ص

محصول * تحقیق درباره رژيم غذايي در نوجوانان 44 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
رژيم غذايي در نوجوانان
دوره نوجواني دوره انتقال از كودكي به جواني است كه با جهش رشد جسمي و بلوغ توام است. بنابراين تغذيه اين دوران از نظر رشد اهميت زيادي دارد. از آنجايي كه يكي از مشكلات عمده تغذيه‌اي  در اين دوران وجود باورهاي غلط غذايي است، لذا اصلاح باورهاي غذايي آنها از طريق رسانه‌هاي گروهي از اهميت بسزايي برخوردار است. براي دستيابي به جامعه‌اي سالم و خلاق و پويا بايد آموزش تغذيه‌اي در همه ابعاد آن صورت گيرد. در موارد فردي بايد از طريق مشاوره با متخصصان تغذيه، رژيم‌هاي غذايي اصلاح شوند و در موارد گروهي توصيه مي‌شود كه نوجوانان براي پيشگيري از سوء تغذيه از راهنماي غذايي ذيل كه تمامي گروه‌هاي غذايي را دارد، در برنامه غذايي روزانه خود استفاده نمايند
 1 ـ گروه نان و غلات: روزانه 11ـ9 واحد
يك واحد نان برابر است با 1 برش نان بربري يا سنگك به اندازه يك كف دست
برابر است با 4 برش نان لواش به اندازه يك كف دست
يك واحد از برنج و ماكاروني پخته شده برابر است با نصف ليوان
2 ـ گروه شير و لبنيات: روزانه 3 واحد يا بيشتر .
يك واحد از شير و ماست برابر است با يك ليوان / يك واحد از پنير برابر است با  45ـ30 گرم /  يك واحد از كشك برابر است با يك چهارم ليوان /  يك واحد از دوغ برابر است با 2 ليوان
3 ـ گروه ميوه ها: روزانه 3 تا 4 واحد
1 واحد ميوه برابر است با  1 عدد ميوه متوسط /  برابر است با يك‌دوم تا سه‌چهارم ليوان آب ميوه  /  برابر است با يك‌چهارم ليوان ميوه خشك  
4 ـ گروه سبزي‌ها: روزانه 4 تا 5 واحد
يك واحد سبزي برابر است با  1 ليوان سبزي خام /  برابر است با نصف ليوان سبزي پخته / برابر است با يك عدد سيب‌زميني متوسط
5 ـ گروه گوشت و جانشين‌هاي آن: روزانه 2 تا 3 واحد  
يك واحد گوشت برابر است با  2 تا 3 تكه خورشتي (90ـ60 گرم) گوشت قرمز، ماكيان و ماهي پخته شده /  30 گرم گوشت برابر است با يك عدد تخم مرغ يا نصف ليوان حبوبات پخته يا 2 قاشق غذاخوري از مغزهاي پسته و فندق و گردو  و … 
مشكلات ناشي از تغذيه ناسالم
1 ـ كم‌وزني و لاغري كه بيش‌تر ناشي از تصور غلط نوجوانان از تناسب اندام است و به دنبال آن بعضي اقدام به رژيم سخت و خودسرانه مي‌كنند كه سلامت آينده آنان را به خطر مي‌اندازد. بويژه در دختران كه دوران مهم بارداري و شيردهي را به دنبال دارند، اين مسئله ممكن است باعث قاعدگي نامنظم و يا عدم قاعدگي آنها شود. همچنين در توليد مثل و باروري آنها تداخل كند.
2 ـ اضافه وزن و چاقي كه اغلب در اثر كمي‌تحرك و فعاليت بدني، استفاده مداوم از تلويزيون و رايانه و نيز رژيم‌هاي غلط غذايي و مصرف زياد تنقلات، نوشابه‌ها و غيره است.
3 ـ كم‌خوني(لينك به كم‌خوني) ناشي از فقرآهن كه يكي از مشكلات شايع تغذيه‌اي به ويژه در دختران در اين سنين است كه بر رشد جسمي‌، ذهني و سيستم ايمني آنها اثر سوء ‌دارد. كم‌خوني در اين دوران در اثر افزايش نياز (به دليل رشد)، استفاده از رژيم‌هاي غذايي فقر غذايي، آلودگي‌هاي انگلي و آلودگي‌هاي محيطي (مانند ذرات ريز سرب معلق در هوا) به وجود مي‌آيد.
4 ـ بي‌اشتهايي عصبي يا پرخوري عصبي منجر به سوء تغذيه مي‌شود و نياز به اصلاح رفتار خواهد داشت. در كنار آن مشاوره تغذيه‌اي ضروري است.
 ـ آكنه (جوش صورت) كه مشكل 80% نوجوانان است بيشتر تحت تاثير عوامل هورموني، استرس، فازهاي قاعدگي و ژنتيك رخ مي‌دهد. استفاده از مواد غذايي مانند مغزها در بروز آن تاثير زيادي ندارند. مطالعات نشان داده است كه ارتباطي قوي بين دريافت غذا و بروز آكنه وجود ندارد. اما ارتباط آن با كمبود دريافت مواد مغذي مانند ويتامين اي و روي شناخته شده است.
توصيه‌هاي تغذيه‌اي
برنامه غذايي نوجوانان بايد شامل تركيبي از غذاهاي مختلف در گروه‌هاي اصلي غذايي باشد.
سه وعده اصلي غذايي با تاكيد بر مصرف صبحانه و دو ميان وعده توصيه مي‌شود. در ميان وعده‌ها به جاي استفاده از مواد غيرمغذي و بعضا كالري‌زا مثل نوشابه‌ها، چيپس، كيك‌ها از مواد غذايي مغذي مانند شير، نان، پنير، خشكبار، ميوه‌ها و مغزها استفاده شود.
جهت پيشگيري از كم وزني و لاغري از انجام هر گونه رژيم خودسرانه به شدت خودداري شود و تحت نظر متخصصين تغذيه اقدام شود. جهت پيشگيري از اضافه وزن و چاقي ضمن توصيه به فعاليت هاي روزانه استفاده از يك رژيم غذايي صحيح و متعادل تحت نظر متخصص تغذيه ضروري است.
براي جلوگيري از كم خوني ناشي از فقر آهن  مواد ذيل توصيه مي‌شود:
1 ـ استفاده از مواد غذايي صحيح و همچنين غني از آهن مثل انواع گوشت‌ها،‌ سبزي‌هاي سبز برگ و حبوبات.
2 ـ استفاده از مواد غذايي داراي ويتامين  ث انواع سبزي‌هاي تازه، فلفل سبز، گوجه‌فرنگي  كلم، ميوه‌هاي تازه بخصوص پرتقال ، ليمو و ساير مركبات همراه با غذا كه سبب مي‌شود آهن بيشتر جذب شود.
3 ـ عدم استفاده از چاي در فاصله 2 تا 3 ساعت قبل و بعد از غذا به ويژه غذاهاي آهن‌دار.
4 ـ درمان آلودگي‌هاي انگلي و محيطي.
5 ـ از مصرف نوشابه‌هاي شيرين و گازدار خودداري شود.
6 ـ مصرف غذاهاي آماده و صنعتي محدود شود و بيشتر از غذاهاي تازه استفاده گردد.
رژيم غذايي در افراد چاق
1ـ چاقي يك بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري  درمان آن نياز به زمان دارد
2ـ هرگز در درمان چاقي خود از دارو استفاده نكنيد، چرا كه دارو غذا نيست و در هر حال داراي عوارضي مي‌باشد

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شير 38 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره شير 38 ص

محصول * تحقیق درباره شير 38 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
 
مو ضوع تحقيق : شير
تهيه كننده : غلامعلی مهتر
آنچه بايد درمورد شير بدانيم :
مقدمه:
ضرورت مصرف روزانه شير براي تمامي گروههاي سني همواره از سوي متخصصان علم تغذيه و سازمان هاي بهداشتي بين المللي از WHO و FAO توصيه شده است .
امروزه ميزان مصرف شير و فرآورده هاي آن در هر جامعه, يكي از مهمترين شاخص هاي توسعه فرهنگي به شمار مي آيد . بر اساس آخرين يافته هاي علمي در بررسي ارزش غذايي شير و فرآورده هاي آن مصرف ساليانه 200 ليتر از اين ماده غذايي ارزشمند , علاوه بر افزايش رشد و تضمين سلامت جسمي افراد , موجب ارتقاي هوش و قدرت فراگيري آنان ميشود .
افزايش توان كاري , طول عمر و پيشگيري از كار افتادگي زود هنگام , از ديگر مزاياي مصرف روزانه آن است .
اين ويژگي ها زماني تحقق خواهد يافت كه مصرف شير در تمام طول زندگي تداوم داشته باشد و مصرف آن در هيچ مقطع سني قطع نشود. براي اينكه فردي به طور مداوم بتواند از شير استفاده كند و نسبت به مصرف آن دچار عدم تحمل نشود, لازم است بعد از دوران شير خوارگي نيز نوشيدن آن را ادامه دهد. در غير اين صورت , توليد آنزيم هضم كننده قند شير يا لاكتاز در بدن قطع شده و در نتيجه فرد نسبت به مصرف آن در ميانسالي و يا كهنسالي , دچار عدم تحمل ويا عوارض گوارشي ناشي از آن ,از جمله نفخ معده , دلپيچه و حتي اسهال خواهد شد.
بررسي هاي انجام شده در زمينه پذيرش شير و يا عدم پذيرش آن نشان مي دهد كه مردم كشورهاي اروپاي غربي 2درصد و ساكنان آفريقايي و آسيايي بيش از90 درصد نسبت به شيرعدم پذيرش دارند.اين ميزان عدم پذيرش صرفاً نشانگر قطع مصرف شير پس ازدوران شيرخوارگي در ميان مردم كشور هاي آفريقايي و آسيايي است.
اگر چه توليد شير در كشور ايران طي سال 1380 بالغ بر 6/5 ميليون تن بوده , اما بر اساس آمار موجود , مصرف سرانه شير و فرآورده هاي آن , با توجه به هدر رفتن بخش عمده اي از شير در توليد به صورت آب و پنير ويا ضايعات غير قابل اجتناب , 75 كيلوگرم ويا كمتر از آن است.
رژيم غذايي
برنامه ريزي براي رژيم غذايي صحيح , بيش از هر چيز , نيازمند آگاهي از ميزان مواد ضروري مورد نياز بدن ازجمله پروتئين ها , املاح و ويتامين هاست.
شير و فرآورده هاي شيري به دليل تنوع و تعدد تركيبات موجود در آن , ارزش غذايي فراواني دارد كه به اختصار در جدول شماره دو ارائه شده است.
با مقايسه مقادير توصيه شده از سوي كارشناسان و متخصصان و همچنين تركيبات شير و فرآورده هاي آن , مي توان در يافت كه سهم اين مواد غذايي ارزشمند در تامين نياز بدن تا چه اندازه مهم و قابل توجه است . ميزان درصد تامين اين مواد در سنين مختلف با مصرف نيم ليتر شير در جدول شماره سه براي بهره گيري بيشتر فراهم شده است .
يادآوري:
كشورهاي مختلف از جمله آمريكا ، كانادا و كشور هاي اروپايي با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي ، هر كدام الگوي غذايي خاصي را پيشنهاد كرده اند كه به ميزان قابل ملاحظه اي با الگوي پيشنهادي WHOوFAO متفاوت است و بويژه از نظر پروتئين ، املاح و ويتامين ها ، مصرف مقدار بيشتري از آن توصيه شده است.
جدول 1 _ جيره پيشنهادي غذايي FAO ، WHO (مرجع 1)
سن سال
وزن كيلوگرم
انرژي كيلوكالري
پروتئين
گرم
مواد معدني
ويتامين ها

كلسيم
فسفر
آهن
A
ميلي
گرم
D
ميلي
گرم
گروه B
C ميلي
گرم

B1
B2
نياسين
اسيدفوليك
B12

3_1
13
1360
16
500_400
500_400
10_5
25/0
01/0
5/0
8/0
9
100
9/0
20

6_4
20
1830
20
500_400
500_400
10_5
3/0
01/0
7/0
1/1
12
100
5/1
20

9_7
28
2190
25
600_500
600_500
10_5
4/0
0025/
9/0
3/1
5/14
100
2
20

12_10
38_36
3600_2400
30
700_600
700_600
10_5
6/0
0025/
1
6/1_4/1
17_15
100
2
20

15_13
51_49
2900_2500
37_30
700_600
700_600
24_10
8/0
0025/
2/1
7/1_5/1
19_16
200
2
30

19_16
62_54
3000_2300
38_30
600_500
600_500
28_10
1
0025/
2/1_1
8/1_4/1
20_15
200
2
30

بالغين
65_55
3000_2200
36_30
500_400
500_400
28_10
1
0025/
2/1_1
8/1_3/1
19_13
1200
2
30

زن آبستن
_
350+
38
1200_1000

1200_1000
28
1
01/0
01/0+
2/0+
3/2+
400
3
30

زن شيرده
_
550+
46
1200_1000

1200_1000
34
5/1
01/0
2/0+
4/0+
7/3+
300
2
30

(شير پاستوريزه به تنهايي غذايي كامل، با ارزش و سرشار ازمواد قندي است.)
(شير پاستوريزه ، منبع بسيار غني از ويتامين هاي گروهB است.)
(مصرف روزانه نيم ليتر شير 50 درصد پروتئين مورد نياز افراد بالغ را تامين مي كند.)
كمبود كلسيم = پوكي استخوان
(با مصرف روزانه 50 گرم پنير پاستوريزه 50% كلسيم و فسفر مورد نياز بدن تامين مي شود.)
جدول 2_تركيبات اصلي صد گرم شير و فرآورده هاي آن
(مرجع 1و2)

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شیر 105 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره شیر 105 ص

محصول * تحقیق درباره شیر 105 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 105
 
فهرست
1- چکیده مطالب
2- مقدمه
3- شیر و اهمیت آن
4- تولید شیر
5- شیر شتر
6- ترکیبات کلی شیر
7- اجزای سازنده اصلی شیر
– پروتئین
– چربی
– لاکتوز
– ویتامین ها و نمک های معدنی
8- انعقاد حرارتی شیر شتر
– بحث و نتیجه گیری
9- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور
– خلاصه
– ابزار و روش ها
– آماده سازی Pro های آب پنیر
– کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین
-الکتروفوز
– نتیجه و بحث
10- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر
– ابزار و روشها
– توزیع نیتروژنی
– بحث و نتایج
11- پنیر
– تهیه پنیراز شیر شتر
– تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک
– افزودن کپک های عمل آمده پنیر
-دو روش برای تلقیع اسپور قارچ
12- مراحل پرورش و تهیه پنیر
– لخته شدن
– خشک شدن
– بعمل آوردن
13- تکنولوژی تولید انواع پنیر اصلی( پنیر روستایی، پنیر تازه)
– لخته شدن
– خشک کردن
14- تکنولوژی ساخت پنیر نرم
– لخته شدن
– خشک شدن
– بعمل آوردن
– 3 طبقه بندی پنیر نرم
15- تکنولوژی ساخت پنیرسخت و نیمه پخته
-لخته شدن
– خشک شدن
– بعمل آوردن
16- تولید پنیر DOMIATI
– روش ها و مواد
– تولید پنیر
– آنالیز شیمیایی
– بازده میزان پنیر حاصل
– ارزیابی حسی
17- تولید و توصیف کره شیر شتر
– نمونه های شیر
– کشت آغازگر
– جداسازی کره و کره گیری
– بررسی کره
– کروماتوگرافی اسیدچرب
– سانتریفوژ کردن و کره گیری
– ثبات کره
– تحلیل اسیدچرب
– خلاصه تکنولوژی تولید کره
– نتیجه و بحث
17- مشکلات و دیگر لذایذ شیر

دانلود + ادامه مطلب