تحقیق - صفحه 5 از 62 - فایلخون

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI

محصول * تحقیق درباره بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمون MMPI * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 144
 
چكيده تحقيق:
در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، از آزمون t استودنت گروههاي مستقل استفاده به عمل آمد و به آزمون 8فرضيه تحقيق مبادرت ورزيده شد. با توجه به فرآيند آزمون فرضيه مشخص گرديد كه همه فرضيه هاي تحقيق رد و فرضيه هاي صفر تحقيق تاييد گرديدند.
فهرست مطالب
فصل اول
1-1:مقدمه
1-2: موضوع پژوهش
1-3: هدف پژوهش
1-4:فايده واهميت پژوهش
1-5: فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها
فصل دوم:
پيشينه پژوهش
الف:مباني نظري
ب:تحقيقات انجام شده
فصل سوم:
3-1: مقدمه
3-2:جامع آماري
3-3: نمونه و روش نمونه گيري
3-4:ابزار اندازه گيري
3-5:روش آماري
فصل چهارم:
تحليل داده ها
فصل پنجم:
5-1: بحث و نتيجه گيري
5-2:محدوديت هاي تحقيق
5-3:پيشنهادات تحقيق
5-4: خلاصه تحقيق
منابع:
پيوست:
آزمون شخصيتي چندوجهي مينه سوتا(MMPI)

فصل اول
1-1:مقدمه
1-2:موضوع پژوهش
1-3:هدف پژوهش
1-4:فايد و اهميت پژوهش
1-5:فرضيه هاي پژوهش
1-6:تعريف عملياتي متغيرها

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی مشکلات دختران نابینا

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی مشکلات دختران نابینا

محصول * تحقیق درباره بررسی مشکلات دختران نابینا * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 74
 
« عنوان تحقیق»
بررسی مسائل و مشکلات آموزشی
مدرسه دخترانه نابینایان
عنوان
صفحه

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت موضوع مورد بررسی
فصل دوم
تاریخچه توجه نابینایان
گذری بر تاریخچه آموزش و پرورش در ایران و جهان
تاریخچه خط بریل در جهان و ایران
تعریف و طبقه بندی نابینایی
عوامل مؤثر بر نابینایی
تعلیم و تربیت کودکان نابینا
آشنایی با آموزش نابینایان و روشهای مورد استفاده
شورای جهانی رفاه نابینایان
آمار نابینایان در جهان و ایران
سئوالات تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه آماری
فرد مورد مشاهده
حجم نمونه
ابزار تحقیق
شرح مؤسسه
فصل چهارم
جداول توزیع فراوانی
فصل پنجم
نتایج تحقیق
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
نمونه پرسشنامه
منابع

1
2
4
5
6
7
11
15
18
22
26
29
32
35
36
37
41
41
41
41
42
43
55
57
58
59

مقدمه:
متأسفانه در کشورهای جهان سوم که سلطه سالها استعمار و استثمار آنان را از قافله پیشرفت تمدن عقب نگاهداشته درصد نابینایان بعلت فقدان بهداشت عمومی، سوء تغذیه، عدم رعایت مسائل ایمنی در کار، بی اطلاعی از مسائل بهداشتی چشم و غیره. بسیار بالا و نگران کننده است. این در جائیست که نقد علمی و مالی دولتها اجازه ایجاد سازمانهای رفاهی و انجام تحقیقات علمی در زمینه رفاه نابینایان را نمی دهد درواقع کشورهای جهان سوم با کمترین امکانات توانبخشی تعداد قابل ملاحظه ای نابینایی محروم از شغل، خانواده وامکانات آموزشی دارد که وضع آنها وخیم تر می شود.
بیان مسئله
نابینایی فاجعه نیست بلکه پدیده ای است بس کهن که قدمت آن را نمیتوان با پیدایش بشر همزاد وهمزمان دانست. با این عارضه و اتفاق باید به درستی روبرو شد. با قبول واقعیت آن را از طریق صحیح، سعی در برطرف کردن مشکلات آن تلاش کرد. با وجودی که نابینایی از نظرگذراندن زندگی صحیح وسالم فرد در موارد خاصی کمتر از بسیاری از معلولیتهای دیگر محدودیت ایجاد می کند مردم و جامعه نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند و گاه نسبت به این گروه ترحم نابجایی از دیگران سر می زند. شاید به دلیل این

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word

محصول * مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي با فرمت  – word  قابل ویرایش شامل 31 صفحه
 
در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال مي‎شد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word

محصول * مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله  بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي  با فرمت   -word  قابل ویرایش شامل 125 صفحه
 

بخش اول: نظم عمومي در حقوق ……………… 11

فصل اول تاريخچه ……………………….. 12
فصل دوم: مباني نظم عمومي ……………….. 19
مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي ……. 21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي ……………….. 24
مبحث اول: نظريه نوعي …………………… 24
مبحث دوم: نظريه شخصي …………………… 25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي ….. 28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي  30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي ……………… 32
مبحث اول: از لحاظ زمان …………………. 32
مبحث دوم: از لحاظ مكان …………………. 33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي ………………. 35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي ………….. 35
گفتار اول- قانون ………………………. 35
الف – مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است… 35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي …………….. 36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند ……. 36
د- نظريه تفكيك قوانين ………………….. 36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي……………… 36
و- قوانين آمره و ناهيه …………………. 37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است    37

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحقیق درباره انقلاب مشروطه

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود تحقیق درباره انقلاب مشروطه

محصول * دانلود تحقیق درباره انقلاب مشروطه* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
انقلاب مشروطه
پیشگفتار
در سال 1283 شمسی با تلاش علماء و روشنفکران زمینه برای یک انقلاب علیه خاندان قاجار فراهم گردید که انقلاب مشروطه نام گرفت:
وقایع پیش از انقلاب مشروطه
در سالهای پایانی حکومت ناصر‌الدین شاه قاجار اوضاع ایران به تدریج رو به وخامت نهاد و با مرگ شاه اوضاع آشفته‌تر شد. مظفر‌الدین شاه که پس از کشته‌شدن پدر به سلطنت رسید فردی بیمار و ملایم بود و دست کم مدتی برای پذیرش افکار اصلاح‌طلبانه آمادگی داشت. وی امین‌السلطان را که مورد تنفر عامه بود برکنار و امین‌الدوله را به جای او منصوب کرد او برای پرداخت حقوق حرمسرای پدر، برآوردن خواستهای مالی مکرر درباریان تازه وارد که سالها متنظر چنین فرصتی بودند و سفر «درمانی» به چشمه‌های آب معدنی اروپا به پول فراوان نیاز داشت. ولی صدراعظم نتوانست وام جدیدی از انگلیس دریافت کند. بدین سبب شاه امین‌الدوله را برکنار و بار دیگر امین‌السلطان را به صدراعظمی انتخاب کرد.
 
شامل 18 صفحه قالب word

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق عمران درباره شهركهاي صنعتي 24 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق عمران درباره شهركهاي صنعتي 24 ص

محصول * تحقیق عمران درباره شهركهاي صنعتي 24 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
پيشگفتار
شهركهاي صنعتي در كشور ما از قدمت ديرينه اي برخوردار نمي باشند . اجتماع سازمان يافته واحدهاي صنعتي متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائي و بهره وري مطلوب از منابع را فراهم مي سازد و علاوه بر ايجاد اشتغال مولد به رشد توليد داخلي و ارتقاء سطح فناوري مي انجامد . در نظام استمرار جمعي واحدهاي صنعتي ، توليد كنندگان كوچك و متوسط با دستيابي به پتانسيل هم مكاني سهم مناسبي ا ز بازار تقاضا را به خود اختصاص مي دهند و همين عامل اسباب رونق مستمر و افزايش كمي آنان را به دنبال مي آورد .
آموزشهاي تخصصي در مجموعه هاي متمركز به آساني مي تواند جامعه عمل بپوشد و نقش مهم خود را در ارتقاء كيفي محصولات و كاهش قيمت تمام شده آنان با بكارگيري فناوريهاي نو و مدرن بخوبي ايفا نمايد .
كاهش هزينه هاي عمومي ناشي از استفاده از منابع آب متمركز و شبكه هاي برق و گاز و تلفن و فاضلاب و تصفيه خانه اختصاصي ارائه خدمات پيمانكاري جزء از سوي واحدهاي بزرگ به توليد كنندگان كوچك مجموعاً موجبات تمايل مسئولان و مديران صنعتي براي استقرار سازمان يافته واحدهاي توليدي را فراهم مي سازد و از همه مهمتر جلوگيري از تداخل غير ضرور و بافت هاي مسكوني و تجاري شهري با بافت صنعتي اسباب رويكرد به اجتماع سامان يافته كارخانجات و صنايع را به دنبال داشته است .
در اواخر سال 1362 قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي به تصويب مجلس رسيد و از سال 1363 فعاليت اين شركت آغاز شد و بتدريج در استانهاي مختلف كشور شركتهاي تابع ايجاد شدند .
سوابق موجود نشانگر آن است كه در سالهاي اوليه تأسيس ، طراحي برخي از شهركهاي صنعتي توسط مشاورين شهر ساز انجام شده ليكن بتدريج بدليل ماهيت درآمد هزينه بودن شركتهاي شهركهاي صنعتي موجباتي فراهم گشته است كه كار طراحي شهركهاي صنعتي و قبل از آن مطالعات امكان پذيري احداث راساً توسط شركت شهركهاي صنعتي انجام شود .
شكل گيري چنين نظام مندي در درون سازمان شهركهاي صنعتي برخاسته از تجارب مثبت و منفي طراحي هاي انجام شده در برخي از شهركهاي صنعتي توسط مشاورين بخش خصوصي است . فرآيند طراحي و احداث يك شهرك صنعتي تفاوتهاي اساسي با طراحي و احداث يك شهرك مسكوني دارد كه تنها به شيوه معماري آنها محدود نمي شود . بلكه در مباني اقتصادي شكل گيري آنان اين تفاوت آشكار وجود دارد . مسكن نياز اساسي مردم است و اجتماعي زندگي كردن از خصائل ذاتي انسانها ، پس بناچار در جائيكه امكان زندگي جمعي فراهم مي شود ، مراكز سكونتي اعم از روستاها و شهرها شكل مي گيرند و علم شهرسازي و معماري شهري بعنوان يك ضرورت خود را نمايان مي سازد در حاليكه ساخت و ساز مجموعه هاي صنعتي زماني جامعه عمل مي پوشد كه قبل از آن شرايط اقتصادي ، فضاي مناسبي براي تمايل به سرمايه گذاري صنعتي به عوامل متعددي از قبيل وجود افراد كارآفرين و خلاق و داراي روحيه ريسك پذيري بالا ، وجود سرمايه امكان دسترسي به دانش فني و نيروهاي متخصص ، وجود بازار تقاضا و دهها عامل ديگر وابسته است و همين باعث مي شود كه فرآيند احداث كارخانجات چه به صورت انفرادي و چه بصورت جمعي فرآيندي زمان بر باشد . در عين حال از آنجا كه استقرار جمعي واحدهاي توليدي محاسن زيادي از جمله جلوگيري از هدررفتن اراضي زراعي ، حفظ محيط زيست ، كاهش زمان ساخت و ساز صنعتي و حضور هر چه سريعتر در بازار رقابتي كالاها را بدنبال دارد دولتها پيشگام ايجاد شهركها و مجموعه هاي صنعتي مي شوند تا پشتيباني لازم از توسعه صنعتي را بعمل آورند اينجاست كه برنامه ريزي فاز بندي عملياتي براي ايجاد يك شهرك صنعتي ضرورت مي يابد تا برنامه هاي استقرار صنعتي و توسعه شهرك را به درستي ميسر نمايد . از ديگر تفاوتهاي يك شهرك صنعتي با شهر مسكوني زمان حضور مردم رد آنها و چگونگي رفت و آمد و جابجائي در داخل شهرك صنعتي است در شهرك صنعتي با تعاريفي كه در كشور ما وجود دارد هيچ امكان سكونتي براي مردم را پيش بيني نمي كند و آمد و شد كاركنان نيز معمولاً با وسائط نقليه در ساعات اوليه صبح و بعدازظهر انجام مي شود . بعبارت ديگر در شهرك صنعتي به مقوله عابران پياده كمتر برخورد مي كنيم . اوج ترافيك در اين شهركها ساعات شروع بكار واحدهاي توليدي و زمان تغيير شيفت ها است و در غير از اين ساعات رفت و آمدهاي مختصر مربوط به جابجايي مواد اوليه و كالاي ساخته شده كارخانجات مي باشد كه متناسب با ميزان استقرار واحدهاي توليدي و رونق آنها در نوسان مي باشد . بر اين اساس مواردي از قبيل عرض معابر اعم از پياده روها و خيابانها مي تواند متفاوت از طراحي هاي شهري باشد و با نگرشي اصولي و ديدگاهي مبتني بر اقتصاد مهندسي صورت پذيرد .
حتي طراحي و تأمين تأسيسات زير بنائي در يك شهرك صنعتي با آنچه در مراكز سكونتي صورت مي پذيرد مي تواند متفاوت باشد محل عبور شبكه هاي آب و برق و گاز و تلفن و شيوه دادن انشعاب به واحدها و ضرورت رعايت حريم آنان و همچنين حجم بالاي مصارف ، طراحان را به الزام رعايت ويژگي هاي خاص مجموعه هاي صنعتي اعم از شهرك و يا شهر صنعتي وامي دارد .
پس از انجام مراحل امكان سنجي و مطالعات مكان يابي و تصويب مراجع ذيصلاح ، طراحي استقرار شهرك صنعتي در زمين مورد نظر به شرح ذيل انجام مي پذيرد .
مراحل طراحي شهركهاي صنعتي :
تهيه نقشه توپوگرافي
مطالعات و طراحي فاز يك
مطالعات و طراحي فاز دو
1- تهيه نقشه توپوگرافي
نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي در انجام پروژه هاي مطالعاتي شهركهاي صنعتي نقش زيربنايي دارد كه پايه و اساس مراحل متعدد مطالعاتي طراحي و اجرايي هر شهر ك مي باشد . با توجه به مساحت زمين شهرك صنعتي و عوارض طبيعي و مصنوعي موجود در آن و چگونگي ابعاد عوارض ، مقياس تهيه نقشه توپوگرافي متغير بوده و چون در مراحل بعدي محاسبات و برآوردهاي مختلف برروي نقشه انجام مي گيرد هر چه مقياس نقشه بزرگ تر باشد دقت محاسبات و برآوردها دقيق تر خواهد بود .
با توجه به مطالب فوق الذكر مقياس نقشه توپوگرافي شهركهاي صنعتي و خواهد بود كه در مناطق كوهستاني و تپه ماهور منحني ميزان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق عمران درباره طراحي قالب 29 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق عمران درباره طراحي قالب 29 ص

محصول * تحقیق عمران درباره طراحي قالب 29 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
 
بخش يک
مقدمه اي بر طراحي قالب
مقدمه
طراحي قالب که بخش بزرگي از مهندسي ابزار را تشکيل مي دهد موضوعي پيچيده و جالب مي باشد. همچنين يکي از ضروريترين بخشهاي مباحث طراحي ابزار است. طراحان قالب به واسطه ي طراحي قالب هايي جهت توليد قطعات پرس کاري، وايجاد قطعات از ورقه هاي فلز،مونتاژ قطعات، و همچنين انجام پروسه هاي گسترده ي ديگري، به وجود آمده اند.
1_ کپي نقشه
پس از آنکه قالب روي کاغذ رسم طراحي شد، يک کپي از نقشه جهت استفاده آن در کارگاه تهيه مي شود. اين کارگاه جايي است که قالب در آن عملا ساخته مي شود. با توجه به کچي نقشه، قالب ساز، قالب را دقيقا طبق خواسته ي طراح، مي سازند.
چنين نقشه اي بايد کامل و دقيق باشد و نماهاي مورد نياز، ابعاد، توضيحات، و خصوصيات را دقيقا بيان کند. اگر قالب ساز در حين کار مجبور به پرسش سوالات متعددي شود، مطمئنأ طراحي و نقشه ي ضعيفي به او ارائه شده است. طراحان قالب زبردست جهت کار يابي مشکلي ندارند و کمتر در دسترس هستند، زيرا صنعت پرس کاري و قالب سازي که طراحان با آن در تماس هستند، بسيار پر تحرک و پر کار مي باشد. کپي نمونه نقشه درصفحه 4 نشان داده شده است.
قطعات پرسکاري
اين گونه قطعات از ورقه هايي از مواد مورد نظر بريده و شکل داده شده اند.
به اطراف خود نگاه کنيد هر جا ممکن است موجود باشد. بسياري از قطعات ممکن است در لباس و بر روي بدنتان باشد.حلقه اي که بر روي انگشت داريد ويا بيشتر قطعات ساعت مچي ممکن است قطعات پرسکاري باشد. قلاب کمربند و حلقه هااي فلزي روي کفش، قاب عينک، گيره ي خودکار همگي قطعات پرسکاري مي باشد. به اطراف هر اتاقي که نگاه کنيد قطعاتي را مي يابييد که از پرسکاري فلزات ايجاد شده اند. بيشتر قطعات اتصالات وسايل روشنايي، قطعات پرسکاري مي باشد. همچنين در مورد دستگيره در، پوشش رادياتورها، و زير سيگاري. در خانه نيز قطعات پرسکاري يافت مي شود،مانند:قابلمه يا تابه، کارد، چنگال،قاشق، قهوه جوش، قوطيهاي فلزي، دستگيره قفسه بنديها، کتري و در قوطي باز کن.
يخچال نيز از ؤ پرسکاري تهيه شده است، اجاق گاز، تست نان و وسايل ديگر نيز چنين هستند. هر کدام از قطعات اين وسايل به کمک 3الي 6 قالب ساخته شده است. هر اتومبيل صدها قطعه پرسکاري دارد. بزرگترين اين قطعات درها و سقف است. ؤ کوچک ديگري استند که از زير پوشش ديگر اجزاء هستند و ممکن است هيچ گاه به چشم نيايند. براي مثال حتي قطعات کوچک هم به قالبهاي چند مرحله اي نياز دارد که هر کدام مبالغ زيادي را جهت ساخت به خود اختصاص مي دهد.علاوه بر آن، قالبهاي مونتاژ هم ممکن است مورد استفاده قرار گيرد.
ماشينهاي اداري نيز شامل گروه کثيري از قطعات پرسکاري مي باشد.دستگاه تايپ نيز داراي صدها نمونه از اين نوع قطعات است. اين فهرست را مي توان مرتبا ادامه داد،زيرا اين قطعات پايان ناپذير هستند. قطعات راديو و تلويزيون نياز به هزاران قالب دارد. همين موشکها، هواپيماها و قطارها. اين وسايل سال به سال دچار تغييرات مي شوند، بنابراين مستقيما به تعداد عظيمي قالب نياز خواهد بود.
آن چه در ادامه مي آيد مي تواند نمايي از ابعاد بزرگ صنايع پرسکاري را پيش روي شخص قرار دهد. مهندسي پرسکاري در پنجاه سال اخير در دامنه وسيعي رشد کرده است که زمينه اي براي فعاليت افراد با هوش مي باشد.
2 _ نوار تغذيه
آن چه ملاحظه مي شود، نوار تغذيه دسته گيرنده براي تيغ هاي اصلاح ” Shick” مي باشد. اين قطعات در يک قالب چند مرحله اي برش و فرم داده شده است. با ورود کامل نوار تغذيه، با هر ضربه ي پرس يک قطعه کامل ايجاد مي شود. اين طرح به خوبي نشان مي دهد که يک قطعه ي پرسکاري و پيچيده، چگونه به تعداد زياد قابل توليداست. البته پروسه بايد به خوبي برنامه ريزي و قالب نيز به دقت طراحي شده باشد.
طراحي قالب
حال چگونه بايد وارد مبحث طراحي قالب شد؟ بايد آگاهانه و هوشيار عمل کرد. هر مطلبي را ابتدا بايد کاملا فرا گرفت. در غير اين صورت نا اميد شده و در گير و دار پيچيدگيهاي مطلب افتاده و دچار تعداد تنوع اصول گيج کننده اي شده که همگي بايد آموخته شود. بنابراين قالب چيست؟ کلمه ي قالب(( Die)) بسيار کلي و جامع است و بايد بخوبي تعريف شود. در متون انگليسي اين کلمه به دو معني مورد استفاده قرار مي گيرد. در معناي کلي به تمام قسمتهاي ابزار پرسکاري اطلاق مي شود و در معناي محدودتر به قسمت پاييني و يا ماتريس گفته مي شود که در برابرقسمت بالايي ويا سنبه قرار مي گيرد. در اين کتاب کلمه ي قالب فقط به کل ابزار پرسکاري گفته خواهد شد.
در اين مقدمه به اجزاء مختلف يک قالب و نحوه ي عملکرد آنها با يکديگر پرداخته مي شود. به علاوه مراحلي که جهت طراحي ساخت و بررسي يک قالب در کارگاه پرس استفاده مي شود،مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد. و نهايتا پروسه هايي که در قالبها صورت مي گيرد فهرست شده و به تصوير کشيده مي شود. در قسمتهاي ديگر کتاب طراحي قالب و قسمتهاي مختلف آن تشريح خواهد شد.
3 _ دستگاه پرس
شکل 1 _ 3 نمونه اي از دستگاه پرس است که قالبها در آن به کار افتاده تا قطعات پرسکاري را ايجاد کنند. مميز پرس A که صفحه اي فلزي و ضخيم است به بدنه محکم شده است. بخش پاييني قالب به اين ميز بسته مي شود و قسمت بالايي روي سينه پرس B متصل مي شود. سينه پرس توسط يک لنگ، حرکتي رفت و بر گشتي به بالا و پايين خواهد شد. و ضمنا نوار تغذيه وارد مجموعه قالب مي شود، سنبه که روي سينه پرس شده است، قطعاتي را از آن کنده و جدا مي کند.
4 _ مجموعه ي کفشکها
شکل 1 _ 4 مجموعه ي کامل از کفشکهاي قالب را نمايش مي دهد،اين مجموعه توسط توليد کنندگان مختلفي ساخته مي شود و در ابعاد و انواع گوناگوني قابل خريداري باشد.دنباله ي کفشک بالا A در سينه ي پرس محکم مي شود. در عمل قسمت بالايي کفشک B، نگهدارنده ي سنبه ناميده مي شود و به همراه سنبه پرس بالا و پايين مي رود.
بوش هاي C که در کفشک بالا هستند، روي ميله ي راهنما D به صورت کشويي بالا و پايين مي رود.اين عمل باعث حفظ دقيق راستاي حرکت قطعات قالب مي باشد. نگه دارنده ي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق عمران درباره طرز کار آسانسور 32 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق عمران درباره طرز کار آسانسور 32 ص

محصول * تحقیق عمران درباره طرز کار آسانسور 32 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
 
طرز کار آسانسور
اصول عملکرد: یک آسانسوربرقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهای فولادی آویزان است و این کابلها برروی قرقره محرک شیار دارحرکت می کنند.کابلهای فولادی از یک طرف به بالای اتاقک و از طرف دیگر به قاب وزنه تعادل متصل می شوند.وزنه تعادل ازمیزان بار روی موتور الکتریکی به اندازه اختلاف وزن موجود میان اتاقک همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطکاک کم می کند.این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل))می نامند.وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقک به علاوه بار آن و اصطکاک وزن دارد. اصطکاک معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.
انواع کابل کشی:
۱-کشش تک رشته ای: این شکل از کابل کشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بکسی به کارمی رود، اما از آن می توان برای ماشینهای بدون گیربکس با سرعتهای پایین تر ۱.۷۵ تا ۲.۵متر بر ثانیه نیز استفاده کرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس کابل فولادی باقرقره محرک به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقره محرک به ندرت از چنان قطری برخوردار است که در فاصله میانی مرکز اتاقک و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پیدا می کند.
۲-کشش دو رشته ای: چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش کابل فولادی را در نتیجه کاهش سطح اصطکاک کابل با قرقره محرک افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشته ای استفاده کرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده می شود.
۳-کابل کشی ۲ به ۱ : از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربکسی در سرعتهای پایین تر اتاقک یعنی در حدود ۱.۷۵ تا ۳ متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعت اتاقک و وزنه تعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرک است و این بار روی قرقره را به نصف کاهش می دهد وامکان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازد که نسبت به موتورهای کم سرعت ارزانتراند.
۴-کابل کشی ۳ به ۱: از این نوع کابل کشی برای آسانسورهای سنگین کالا در مواردی استفاده می شود که باید توان موتوروفشار روی یاتاقانها راکم کرد.
۵-کابلهای توازن: در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار کابل فولادی که در حین حرکت اتاقک از آن به وزنه تعادل(و بر عکس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است و با رسیدن اتاقک به بالا، بار کابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برای توازن و کاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقک و وزنه تعادل، کابلهای توازن متصل می گردد. برای جای دادن کابلهای توازن به یک گودال عمیق تر نیاز است
اتاق ماشین آلات در سطح پایین :
در صورتی که اتاق ماشین آلات در یک طبقه میانی یا در کف چاه آسانسور واقع شود به کابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت کابل از دور قرقره های بیشتری عبور می کند که این خود به مقاومت اصطکاکی بالاتر و ضرورت کار نگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همکف قرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای کابل پیچی و تجهیزات کنترل خلاص می شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسیله نفوذ دال بام و هوابندی را نیز منتفی می سازد.
محرک استونه ای:
در این شکل کابل در جهت حرکت عقربه های ساعت و کابل دیگر در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور یک استوانه می پیچد، بنابر این زمانی که کابل به دور استوانه می پیچد ، کابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرک استوانه ای آن است که با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود و بنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداکثر ۳۰ محدود می گردد.
کابلهای سیمی :
این نوع ازکابلهای مورد استفاده، کابلهای سیم فولادی با مقاومت کششی بالا هستند و تعداد کابلهای هر آسانسور بین ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر کابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ۱۰ است.
موتورهای کابل پیچی:
درصورتی که نیروی محرکه انتقالی به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده حلزونی باشد،موتور از «نوع گیربکسی»است. اما چنانچه نیروی محرکه از طریق اتصال مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل گردد،موتور از«نوع بدون گیر بکس» است. توان موتورهای بدون گیر بکس از۲۲تا ۸۳کیلو وات متفاوت است،اما موتورهای گیر بکسی کشش از توان۳ تا ۳۰ کیلو وات برخوردارند

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق عمران درباره عایق‌کاری ساختمان 13 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق عمران درباره عایق‌کاری ساختمان 13 ص

محصول * تحقیق عمران درباره عایق‌کاری ساختمان 13 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
عایق‌کاری ساختمان
هدف از عایق‌کاری حرارتی، کاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است و فرآورده های جدید سعی در تحقق بهتر این هدف دارد چندی پیش دوره‌های تخصصی آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی جدید در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای گروهی از متخصصان و دست‌اندرکاران امر ساختمان برگزار شد.
بخشی از این دوره آموزشی به فرآورده‌های عایق‌کاری حرارتی جدید در ساختمان اختصاص داشت که سهراب ویسه و ناهید خدابنده در این دوره‌های آموزشی به ارایه این مباحث و معرفی عایق های حرارتی جدید پرداختند. شرح این مباحث در پی می آید. اگر عایق به درستی نصب شود، انتقال گرما که از طریق جدارهای ساختمان انجام می‌شود کاهش می‌یابد. هدف از عایق‌کاری حرارتی، کاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است. برای مثال عایق پتویی پشم شیشه یا یک تخته صلب پلی استایرن که فضای خالی دیوار دو جداره را پر می‌کند، انتقال حرارت را با تبدیل فضای خالی به تعداد زیادی فضاهای هوایی بسیار کوچک کم می‌کند. فضاهای هوایی کوچک حرکت هوا را کاهش داده و جریان همرفت را به حداقل می‌رساند تا از توان عایق‌کاری هوای ساکن استفاده شود. به طور کلی اثربخشی یک فرآورده‌ عایق‌کاری حرارتی به نوع مصالح و در نتیجه ضریب هدایت حرارتی، چگالی و ضخامت آن بستگی دارد.
این موارد باید همراه با سایر مشخصات لازم از جمله شماره استاندارد ویژگی فرآورده‌ مربوط، مقاومت‌های مکانیکی و خواص انتقال بخار آب روی برچسب فرآورده‌ عایق‌کاری حرارتی ثبت شود. چند نوع عایق حرارتی تجاری برای دستیابی به مقاومت حرارتی مورد نیاز در دسترس است. انواع اصلی عایق‌های موجود در کشور پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، پلی استایرن منبسط، فوم پلی یورتان صلب و فرآورده‌های پرلیت منبسط است. سایر عایق‌های رایج در کشورهای صنعتی عبارتند از: فرآورده‌های فوم فنولیک، فرآورده‌های پشم و الیاف چوب، فرآورده‌های پشم و پنبه و فرآورده‌های شیشه سلولی.
در استاندارد اروپا (EN) برای فرآورده‌های عایقکاری زیر استاندارد ویژگی جداگانه وجود دارد: فرآورده‌های پشم معدنی مصنوعی، فرآورده‌های پلی استایرن منبسط ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های فوم پلی استایرن اکسترود شده ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های فوم فنولیک ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های پشم چوب ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های پرلیت منبسط ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های الیاف چوب ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های پشم پنبه ساخته شده در کارخانه فرآورده‌های شیشه سلولی ساخته شده در کارخانه انواع مصالح و فرآورده‌ عایق حرارتی شرح داده شده در زیر به عنوان جایگزین برای انواع متداول آنها مطرح شده است: پشم شیشه جدید بعضی از تولیدکنندگان اخیرا فرآورده‌های عایقکاری نوار پشم شیشه با چگالی متوسط و زیاد تولید می‌کنند که مقاومت حرارتی آنها قدری بیشتر از انواع قدیمی است. فرآورده‌های سنگین‌تر برای قسمت‌های عایقکاری با فضای خالی محدود مورد نظرند. یکی از تولیدکنندگان، یک محصول عایق الیافی غیرسنتی را بازاریابی می‌کند. این محصول ترکیبی از دو نوع شیشه است که با هم ذوب می‌شوند.
همان طور که دو ماده در طی تولید سرد می‌شوند پیچ و تاب‌های اتفاقی مواد را به وجود می‌آورند. این باعث می‌شود که مواد، تحریک پوستی کمتری ایجاد کند. این محصول نیازی به چسباننده شیمیایی برای چسباندن الیاف به هم ندارد. همچنین در یک روکش استوانه‌ای پلاستیکی سوراخ‌دار عرضه می‌شود که حمل و نقل را آسان می‌سازد. انواع مختلفی از پشم شیشه فله‌ای نیز وجود دارد که برای استفاده با دستگاه‌های دمنده عایق در نظر گرفته شده‌اند. بعضی تولیدکنندگان ادعا می‌کنند که مواد بازیافتی بیشتری به کار می‌برند تا بتوانند در رقابت با تولید‌کنندگان دیگر پیشی گیرند. با این وجود، همه آنها عملکرد حرارتی مشابهی دارند. یکی از انواع اصلی «در پتو دمیده» نام دارد. این شبیه به نوع سلولزی «اسپری _ تر» است که در آن ماده با یک چسبنده لاتکس مخلوط می‌شود، با آب کمی‌ تر می‌شود تا چسب فعال شود. سپس آن را به داخل فضای خالی می‌دمند، آزمایش‌ها نشان داده‌اند که دیوارهای عایقکاری شده با سیستم BIB بسیار بهتر از انواع عایق پشم شیشه (مانند عایق‌نواری) پر می‌شوند.
پشم معدنی واژه پشم معدنی به سه نوع عایق که از اساس یکسان‌اند، گفته می‌شود: پشم شیشه یا فایبرگلاس که از شیشه بازیافتی ساخته می‌شود پشم سنگ که از بازالت که نوعی سنگ آذرین است به دست می‌آید و پشم سرباره که از سرباره ذوب آهن ساخته می‌شود. بیشتر پشم معدنی تولید شده در ایالات متحده پشم سرباره است. اکثر پشم‌های معدنی شکننده و سست هستند. پشم معدنی نیازی به استفاده از مواد شیمیایی اضافی برای آن که در برابر آتش مقاوم شود، ندارد. اخیرا یک شرکت کانادایی شروع به تولید یک محصول معدنی نوع نواری نرم‌تر کرده است. این محصول سنگین‌تر است و با استاندارد دیوار دو جداره مطابقت بیشتری دارد. اتلاف حرارتی همرفت هوا در آن تا حدی کمتر از فرآورده‌های نواری پشم شیشه متداول است. مقاومت حرارتی آن با عایق سلولزی اسپری شده یا نوارهای پشم شیشه با چگالی زیاد قابل مقایسه است.
فوم سیمانی ایرکرته یک عایق سیمانی (بر پایه سیمانی) سیلیکات منیزیم است که به صورت فوم در می‌آید و به داخل فضاهای خالی بسته پمپ می‌شود. غلظت اولیه فوم مشابه کرم ریش تراشی و پس از عمل‌آوری شبیه به پودینگ پرمایه است. به آسانی توسط آب آسیب می‌بیند چون از مواد استخراج شده از آب دریا ساخته شده است. غیرسمی است و نمی‌سوزد. قیمت آن نزدیک به فوم پلی یورتان است. الیاف پلاستیکی عایق الیاف پلاستیکی عمدتا از بطری‌های پلاستیکی شیر بازیافت شده (پلی اتیلن تترافتالات یا PET) ساخته می‌شود. سپس الیاف به صورت عایق نواری شبیه به پشم شیشه با چگالی زیاد شکل داده و بعد طی عملیاتی کندسوز می‌شوند. عایق الیاف پلاستیکی نسبتا غیرمحرک است و به سادگی نمی‌سوزد. با این وجود وقتی در معرض آتش قرار می‌گیرد، ذوب می‌شود. همچنین بنا بر گزارش‌ها با ابزار متداول کارگاهی، کار کردن و برش این نوع نوارها مشکل است.
عایق فوم شونده در محل این محصولات دارای چسباننده فوم بر پایه لاتکس هستند که یک ماده عایق (مانند پشم شیشه)‌ را به داخل یک فضای خالی منتقل می‌کند. پس از آن که حباب‌های فوم از بنی رفت، به جای خود فضاهای خالی محبوس با توزیع یکنواخت باقی می‌گذارد که خاصیت عایق حرارتی مجموعه بدون تغییر می‌ماند. آن را برای فضاهای خالی بسته در ساختمان‌ها استفاده می‌کنند. پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره و سلولز برای این کار، مصرف می‌شود. پنل‌های عایقکاری سازه‌ای (SIP) پنل‌های عایقکاری سازه‌ای اغلب شامل یک هسته تخته فوم است که از یک یا دو طرف با تخته چندلا، تخته سیم بافته یا تخته گچی (درای وال) پوشانده می‌شود. عایق معمولا پلی استایرن یا ایزوسیانورات است اما گاهی کامپوزیت‌های فوم _ کاه نیز استفاده می‌شود.
محدوده اندازه پنل‌ها معمولا ۲/۱×۴/۲ متر تا ۲/۱×۳ متر است. به دلیل مقاومت سازه‌ای، استفاده از SIP‌ نیاز به الوار ساختمانی را کم می‌کند و امکان نشت هوا و پل‌های حرارتی را به دلیل ساختمان قاب استاد کاهش می‌دهد. همچنین سوار کردن دیوار SIP نسبت به سایر روش‌های ساختمانی سریع‌تر است. اکثر بررسی‌های مقایسه‌ای بین دیوار بنایی و SIP نشان می‌دهد که SIP صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی به همراه دارد. چون این پنل‌ها انتقال صوت را نیز کاهش می دهند، بعضی طراحان از آنها برای جداکننده‌های داخلی نیز استفاده می‌کنند. پنل‌های SIP‌ در بام نیز استفاده می‌شود. انواعی از این پنل‌های بام وجود دارد که دارای کانال‌های هوا درست در زیر پوشش خارجی برای تهویه بام است. قالب‌های بتن عایق (ICF) یک سیستم ICF از تخته‌های فوم درهم قفل شونده و گاهی از بلوک‌های فوم توخالی تشکیل می‌شود. قالب‌های تخته فوم توسط کلاف‌ها و میله‌های فولادی به صورت قائم و موازی با یکدیگر قرار داده می‌شود. پس از افزودن میله‌های فولادی مسلح کننده مناسب و ریختن بتن، نتیجه، دیوار بتنی عایقکاری شده و بسیار مستحکمی است. این نوع ساخت را می‌توان از پی تا بام انجام داد.
بعضی سازندگان مبتکر بام را نیز با ICF می‌سازند. به دلیل قابلیت اشتغال، هر ICF در معرض فضای داخلی ساختمان باید با یک ماده مناسب مقاوم در برابر آتش پوشانده شود. اکثر آیین‌نامه‌ها یک تخته گچی نیم اینچی (۷/۱۲ میلی‌متر) را قابل قبول می‌دانند. نمای خارجی ساختمان را می‌توان با هر چه که طراح مطلوب تشخیص دهد، پوشش داد. در سایر سیستم‌ها از تخته عایق صلب در مرکز دیوار بتنی استفاده می‌شود. دیوارها در داخل یک قالب روی یک کف تخت ریخته می‌شوند و پس از عمل آوری آن را با یک جرثقیل بر پا داشته و به محل خود می‌برند. چون تخته عایق در داخل دیوار قرار دارد، مشکلات ناشی از آتش و هجوم حشرات کاهش می‌یابد. سیستم‌های بلوک عایق معمولا بلوک‌های پلی‌استایرن توخالی هستند که در هم قفل می شوند تا سیستم

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق عمران درباره مزایای ساختمان فلزی 16 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق عمران درباره مزایای ساختمان فلزی 16 ص

محصول * تحقیق عمران درباره مزایای ساختمان فلزی 16 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
مزایای ساختمان فلزی:
مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشد .
خواص یکنواخت : فلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .
دوام : دوام فولاد بسیار خوب است ، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .
خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک بخوبی پیروی مینماید . مثلآ ممان اینرسی یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .
شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری ان است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است ونیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید ،در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند. یکی از عواملی که در هنگام خرابی ،عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند.
پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکله آن پیوسته و همگن می باشد و ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی سلاح میلگرد وارد میگردد ، ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید ، قابل کنترل نبوده و احتمالا” ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .
مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان و در برش نیز خوب و نزدیک به کشش و فشار است .در تغییر وضع بارها، نیروی وارده فشاری ، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در انها کوچک است ، در بارهای پیش بینی شده ،تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند. در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب ، ولی در کشش و یا برش کم است. پس در صورتی که مناطقی احتمالا تحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.
انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود ، ولی ساختمان کلا” ویران نخواهد گردید . در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .
تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه ، تغییر مقررات و ضوابط ، اجراء و …. میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید ، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .
شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت ، شرایط جوی متفاوت با تمهيدات لازم قابل اجراء است .
سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .
پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات ، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .
وزن کم : ‌میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر مترمربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر مترمکعب تخمین زد ، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم برمترمربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمترمکعب می باشد .
اشغال فضا :‌ در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد ، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .
ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است ، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است . تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند ، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر ، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند ، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که پریود ارتعاش زمین نسبتا” بزرگ است ، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با پریود کوچک ، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.
عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله ، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.
معایب ساختمانهای فلزی:
ضعف در دمای زیاد : مقاومت ساختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دکای اسکلت فلزی از 500 تا 600 درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد .
خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی : قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است .
تمایل قطعات فشاری به کمانش : با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد .

دانلود + ادامه مطلب