تدوین - فایلخون

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

محصول * تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
عنوان مقاله:  تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

گام اول تا برنامه ریزی استراتژیک، تدوین ماموریت
ارزش هاي محوري: سفر به درون
راه رسيدن به منزلگه اول سفر به درون است. سفري براي كشف و شناسايي ارزش ها و باورهاي بنيادي و نهاني.
لائوتسه معتقد است:« تنها دارايي هر كس عمل اوست»
اگر اين گفته صحيح باشد محركت عمل سازمان ها به عنوان يك موجود زنده چيست؟ پاسخ روشن است. ارزش هاي بنيادي و باورهاي نهاني.
ارزش ها و باورهاي يك سازمان همان چيزهايي هستند كه كاركنان به آنها ارج مي نهند و برايشان اهميت قائلند. ارزش هاي سازماني تعيين مي نمايند كه كجا، وقت و انرژي و پول خود را صرف كنيد. ارزش هاي سازماني شما چه بدانيد و چه ندانيد برانتخاب هاي روزانه شما تاثير مي گذارد. آنها عميقا در چشم انداز و تصويرتان از آينده مطلوب سازمان جاري هستند. براي كشف و شناسايي ارزشهاي محوري يك سازمان روشها و چارچوبهايي وجود دارد كه سازمانها بايد آنها را به كار گيرند تا همسويي و يكپارچگي به وجود آيد. يادمان باشد كه ارزش ها در يك سازمان به مثابه يك ذره بين عمل مي كند. تمام منابع انساني، منابع اطلاعاتي و منابع سازماني را در يك نقطه متمركز مي كند تا سينرژي ايجاد شود.
اما ماموريت سازماني: سفر از درون به برون
حقيقتي وجود دارد كه هيچ كس نمي تواند در جريان كار آن را ناديده بگيرد و آن اين است كه هر يك از ما بر روي اين زمين هستيم تا يكي پس از ديگري به شيوه منحصر به فرد خود خدمت كنيم.
آگاهترين اذهان بر آنند كه يگانه راه دستيابي به شادماني واقعي خدمت كردن به همنوعان است. عشق، ثروت، سفر و يا ديگر تجاربي كه ما در مسير دستيابي به لذت و معنا در زندگي كسب مي كنيم، هيچ يك به خودي خود شادماني و پايداري به ما عرضه نمي دارند.
آلبرت شوايترز اين معنا را در بياني بهتر ابراز مي دارد:« تنها كساني در ميان شما از شادكامي واقعي بهره مندند كه جستجو كرده اند و بدين غايت رسيده اند كه چگونه خدمت كنند.»
وقتي فرزندانمان را با عشق و درك پرورش مي دهيم، به آنها خدمت مي كنيم. وقتي زمان ومنابع مورد نياز اجتماع خود را به آن عرضه مي داريم، خدمت مي كنيم و خدمت كردن به همنوعان به مراتب خدمت بزرگتري است. در زندگي همه ما خادمان غير قابل رويت بسياري وجود دارند. نظير متصدي بانك كه همراه پول، لبخندش را نيز به ما هديه مي كند يا فروشنده كفش كه با دقت پاي ما را اندازه مي گيرد تا مناسب ترين كالا را به ما عرضه كند.
اين مردمان جملگي با آسانتر كردن زندگي به ما خدمت مي كنند. آنها قادرند زندگي را براي ما رضايت بخش يا ناخوشايند نمايند. آنها انتخاب مي كنند كه به ما رضايت ببخشند. آنها مي دانند كه اگر كارشان را به درستي انجام دهند زندگي را براي ديگران لذت بخش مي كنند. آنها با خدمت كردن به همنوعان خود، ماموريت زندگيشان را به انجام مي رسانند.
يادمان باشد كه:« يك بيانيه ماموريت، همگان را درمسيري مشترك به پيش مي راند»
حال كه قبول مي كنيد كه مردمان به چه روشهايي به شما خدمت مي كنند، به اين نكته توجه كنيد كه شما چگونه مي توانيد در كارتان خدمتي انجام دهيد. كاري كه شما انجام مي دهيد چه هدف بزرگتري را دنبال مي كند؟ كاركنان آژانس هاي املاك، كاري فراتر از خريد و فروش خانه ها انجام مي دهند. آنها به خانواده ها امكان آن را مي دهند كه خانه ايده آل خود را بيابند. متخصصين كامپيوتر، كاري بيشتر از نصب قطعات انجام مي دهند، آنها جريان اطلاعات ميان افراد و وظايفشان را تسهيل مي كنند و بدين وسيله آنها را قادر به اجراي ماموريتشان مي نمايند.
يك بيانيه ماموريت دقيقا چيست؟
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را بيان مي دارد. كاري را كه شما انجام مي دهيد، توصيف مي نمايد و محصولات و خدماتي را كه شما با كار خود به مشتريانتان عرضه مي داريد، تشريح مي كند.
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را به گونه اي قابل فهم براي كاركنان، مشتريان و خانواده تان توضيح مي دهد و اتحاد و تمركز حول هدف مشترك را موجب مي گردد.
ماموريت شما، هدف و علت بودن شما را شناسايي و تعيين مي كند. مردمان در هر سطحي كه با كار شما مرتبط هستند بايستي اين ماموريت را درك كنند.
اين ماموريت وسيله قدرتمندي است كه دليل بودن حرفه ( كار) شما محسوب مي گردد و تمامي افرادي كه به نحوي دراين حرفه با شما مشغولند را به مسيرها و غاياتي كه شما براي شركت خود مي جوييد رهنمون مي سازد.
شما به عنوان كارفرماي يك حرفه كوچك ممكن است تصور كنيد كه هر كسي در شركت شما هدف واقعيتان را مي داند.
هشدار!
مسئله فقط پول درآوردن نيست. اگر كسي درخدمت منافع كاري گام بردارد، سود خود به خود فراهم مي آيد. بيانيه ماموريت شما همچنين نقطه شروع ارزشمندي براي ديگر تصميمات استراتژيك كاري شما محسوب مي شود.
وقتي از شخصي مي پرسيد كه به چه كاري اشتغال دارد آنها معمولا آيتم ها و خدماتي كه ارائه مي دهند را بر مي شمارند:« من در كار خدمات ارتباطي ـ مخابراتي هستم » يا « ما در صنعت مبلمان و لوازم منزل هستيم» يا « من يك مربي هستم»
همه اين عبارات در خصوص كالا يا خدمات هستند و نه چگونگي تاثيرگذاري محصول يا خدمات بر مردم. آنها بيشتر بر ويژگي ها و كيفيت محصول وخدمات متمركز هستند تا بر منافعي كه مردمان از قبل از استفاده از آنها كسب مي كنند.
تمام آنچه يك تجارت يا كار موفق را در بر مي گيرد در همين نكته نهفته است. اگر شما مفهوم ماموريت خود را تا بدين جا درك كرده باشيد به جاي اينكه بگوييد:« من موبايل مي فروشم» جواب بهتري خواهيد داد:« من به مردم كمك مي كنم تا با مشتريانشان مرتبط بمانند و به يكديگر عشق بورزند.»

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت 60 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت 60 ص

محصول * تحقیق درباره فرآيند تدوين، نوآوريها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت 60 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 61
 
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
فرآيند تدوين، نوآوري‌ها و چارچوب كلي
لايحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرايند كار
3- روش و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي
4- طرح‌هاي پژوهشي
4-1-طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليتهاي تجاري و …
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه كار
4-1-2-2-قوانين و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گيري و اهداف اصلي
4-2- طرح حقوق شركتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه كار، قوانين و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه كار
4-2-2-2- قوانين و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گيري و اهداف اصلي
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه كار
4-3-2-2- قوانين و مقررات مرتبط
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي
4 ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه كار
4-4-2-2- قوانين و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي
5ـ نوآوري‌هاي پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت
5-1-كليات
5 ـ 2- حقوق شركتها
5 ـ 3- اسناد تجارتي
5ـ 4- بازسازي و ورشكستگي
6 ـ چارچوب كلي پيش نويس لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب كلي (فهرست) پيش‌نويس لايحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقايسه لايحه با قانون تجارت

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .

محصول * دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري  دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23
 
 
 
 
اصول و روشهاي مهم  در طراحی فعالیت های یادگیری برای دانش آموزان درايام  نوروز
1 ـ  ايجاد زمينه ی مشاركت فعال شوراي آموزگاران در طراحي فعاليت هاي نوروزي دانش آموزان
2ـ ایجاد زمینه ی توجّه اولیاء در فراهم نمودن محیط و  شرایط لازم برای انجام فعالیت دانش آموزان
3ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري در محيط طبيعي و بانشاط
4ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري با تقویت مهارتهای زندگی و به عنوان مکمل برنامه های درسی

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي ..

محصول * دانلود فایل پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري  دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23
 
 
 
 
اصول و روشهاي مهم  در طراحی فعالیت های یادگیری برای دانش آموزان درايام  نوروز
1 ـ  ايجاد زمينه ی مشاركت فعال شوراي آموزگاران در طراحي فعاليت هاي نوروزي دانش آموزان
2ـ ایجاد زمینه ی توجّه اولیاء در فراهم نمودن محیط و  شرایط لازم برای انجام فعالیت دانش آموزان
3ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري در محيط طبيعي و بانشاط
4ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري با تقویت مهارتهای زندگی و به عنوان مکمل برنامه های درسی

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي

محصول * دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري  دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23
 
 
 
 
اصول و روشهاي مهم  در طراحی فعالیت های یادگیری برای دانش آموزان درايام  نوروز
1 ـ  ايجاد زمينه ی مشاركت فعال شوراي آموزگاران در طراحي فعاليت هاي نوروزي دانش آموزان
2ـ ایجاد زمینه ی توجّه اولیاء در فراهم نمودن محیط و  شرایط لازم برای انجام فعالیت دانش آموزان
3ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري در محيط طبيعي و بانشاط
4ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري با تقویت مهارتهای زندگی و به عنوان مکمل برنامه های درسی

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .

محصول * پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعاليّت هاي يادگيري  دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزي
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 23
 
 
 
 
اصول و روشهاي مهم  در طراحی فعالیت های یادگیری برای دانش آموزان درايام  نوروز
1 ـ  ايجاد زمينه ی مشاركت فعال شوراي آموزگاران در طراحي فعاليت هاي نوروزي دانش آموزان
2ـ ایجاد زمینه ی توجّه اولیاء در فراهم نمودن محیط و  شرایط لازم برای انجام فعالیت دانش آموزان
3ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري در محيط طبيعي و بانشاط
4ـ ايجادزمينه ها و فرصت هاي يادگيري با تقویت مهارتهای زندگی و به عنوان مکمل برنامه های درسی

دانلود + ادامه مطلب

لایحه اصلاح قانون تجارت فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها 213 ص

دسته بندی: علوم انسانی

لایحه اصلاح قانون تجارت فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها 213 ص

محصول * لایحه اصلاح قانون تجارت فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها 213 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 213
 
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
لايحه اصلاح قانون تجارت
«فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها»
دفتر مطالعات اقتصادي
تيرماه 1384
فهرست مطالب صفحه
الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها
1- مقدمه 1
2- فرايند كار 2
3- روش و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي 5
4- طرح‌هاي پژوهشي 7
4ـ 1ـ طرح كليات: شامل تعريف تاجر، فعاليت‌هاي تجاري و… 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شركت‌ها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتي 13
4ـ 4ـ طرح بازسازي و ورشكستگي 16
5ـ نوآوري‌هاي لايحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ كليات 19
5ـ 2ـ حقوق شركت‌ها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتي 21
5ـ 4ـ بازسازي و ورشكستگي 21
6 ـ چارچوب كلي لايحه و مقايسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب كلي (فهرست) لايحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقايسه لايحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده براي تدوين لايحه 28
8 ـ اعضاي شوراي راهبري و كميته كارشناسي بازنگري و
اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لايحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌هاي قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 33
باب دوم ـ حقوق و تكاليف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتي 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتي 37
فصل سوم : نام تجارتي 37
باب سوم ـ قراردادهاي تجارتي 39
فصل اول : دلالي 39
فصل دوم : حق‌العمل‌كاري 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامي و نمايندگي تجارتي 47
فصل پنجم: گروه اقتصادي با منافع مشترك 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتي 63
فصل اول: چك 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتي الكترونيكي 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقي و شركت‌هاي تجارتي 99
فصل اول : اشخاص حقوقي 99
فصل دوم : شركت‌هاي تجارتي 100
فصل سوم : ادغام و تجزيه شركت‌ها 163
فصل چهارم: مقررات نهايي (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازي و ورشكستگي 171
فصل اول : بازسازي 171
فصل دوم : ورشكستگي 188
فصل سوم: مقررات جزايي بازسازي و ورشكستگي 199
باب هشتم ـ مقررات تكميلي 205
9ـ ضمائم 207

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور

محصول * تحقیق درباره ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك كشور * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فن‌آوري مخابرات الكترواپتيك كشور

چكيده
با توجه به افزايش تقاضا براي استفاده از سيستم‌هاي مختلف ارتباطي سريع و پر ظرفيت، سيستم مخابرات نوري بهترين انتخاب براي جوابگويي به اين تقاضاي روز افزون است. اين سيستم‌ها در سرعت‌هاي بالا با استفاده از موجبرهاي الكترواپتيك در ابعاد نانومتري ساخته مي‌شوند. گرچه كشور ما در زمينه‌هاي مختلف علمي ممكن است از كشورهاي پيشرفته عقب‌تر باشد، ولي شواهد حاكي از آن است كه در زمينه اپتيك و ليزر فاصله ما با آنها بسيار كم است و با برنامه ريزي دقيق، خيلي سريع مي‌توان با آنها رقابت كرد[1]. از طرفي تا سال 2000 هنوز كشورهاي منطقه خاورميانه سهمي در بازار بين المللي مخابرات نوري نداشتند و اين منطقه بكر و خالي از رقيب داخلي باقي مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم اين بازار حدود 100 ميليارد دلار برآورد شده، كه رقم قابل توجهي است[2]. به‌عنوان مثال، فروش كريستال‌هاي غيرخطي كه در مخابرات الكترواپتيك به‌كار مي‌رود، رشدي سرسام آور دارد بطوري‌كه در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بيش از 90% افزايش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراين تدوين استراتژي واحد، در كل كشور رمز موفقيت در اين كار خواهد بود. در اين مقاله ابتدا ضرورت تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي مخابرات الكترواپتيك بيان مي‌شود، سپس مدل جامع مديريت استراتژيك و روش و مراحل تدوين استراتژي ارايه مي‌شوند. در ادامه، نمونه‌اي از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها در زمينه فن‌آوري مخابرات الكترواپتيك و استراتژي‌هاي مرتبط و متناسب با آنها بيان مي‌شود. در آخر راهكارها و پيشنهاداتي براي پياده‌سازي در ايران ارايه خواهد شد.
مقدمه
ساده‌ترين تعريف از نانوتكنولوژي بيان مي‌كند كه اين فن‌آوري قدرت سازماندهي، كنترل و ساخت در حد اتمي و مولكولي را فراهم مي‌آورد. با اين فن‌آوري جديد، انقلابي در زندگي بشر به‌وجود آمده و مواد و امكانات جديدي در عرصه‌هاي مختلف علوم از جمله مخابرات، شيمي، مواد، بيوتكنولوژي و غيره ايجاد مي‌شود. نانوتكنولوژي مبحث جديدي نيست و از سالها پيش در زندگي بشر وجود داشته است، ولي قرن حاضر زماني است كه بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رويكردي جديد، بيشتر از گذشته آن را تحت كنترل خود درآورد[3].
تكامل سيستم‌هاي شبكه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خيلي سريع شبكه‌هاي محلي شده است. همزمان با آن الگوي ترافيكي به بيرون از ناحيه محلي و هسته شبكه منتقل شده است. پيشرفت شگرف تجهيزات الكترواپتيك از لحاظ قيمت و عملكرد باعث مي‌شود تا شبكه‌هاي DWDM و سوييچهاي الكترواپتيك جايگزين شبكه‌هاي عمومي(Public Network Sector) شوند. زيرا اين سيستم الكترواپتيك قادر است، سرعت قسمت پشتيبان (Backbone) شبكه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزينه كمتر، افزايش دهد[3]. لازم به ذكر است، ايجاد سيستم‌هاي نوري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ایمنی و بهداشت شغلی

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره ایمنی و بهداشت شغلی

محصول * تحقیق درباره ایمنی و بهداشت شغلی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم ؟
خط مشي چيست؟
چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟
خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟
چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟
در زمان نوشتن خط مشي ، چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟
بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟
چگونه اين خط مشي، با فعاليت ها و مسئوليتهاي محل كار هماهنگي يابد؟
چگونگي برقراري ارتباط بين خط مشي و با ساير فاكتورها
پيشنهاداتي جهت بكارگيري و اجراي خط مشي ايمني و بهداشت
مثالي از يك چك ليست كنترلي خط مشي ايمني و بهداشت
پيوست الف
(چرا بايد خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي داشته باشيم؟
خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك خط مشي مناسب براي محيط كارتان ياري مي سازد.
(خط مشي چيست؟
فرهنگ لغات خط مشي را به عنوان نقشه ، روش يا جرياني از فعاليتهاي كاري تعريف مي كند بطوريكه راهنماي تصميم گيري هاي آينده و يا موثر در اين نوع تصميمات مي باشد.
خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي از طريق بيان اصول و قواعد مربوطه، فعاليتها را هدايت مي كند؛ ميزان تعهد و الزام كارفرما را در امر سلامت و ايمني كارگران نشان مي دهد و شرح وظايف بيشتري را( به نسبت وظايف قانوني مشخص شده) براي كارفرمايان ارائه و پيشنهاد مي كند.
( چه مواردي اين خط مشي را موثر مي سازد؟
تفاوتهاي بسياري در فرم و محتواي خط مشي ها موجود است كه اين اختلافات موجود در سبك و روشها، اهميت چنداني را در نقش اصلي آن كه همان مسئوليت كاربردي خط مشي مي باشد، ندارد. يك خط مشي براي مفيد بودن بايد :
پيشنهادات و نظرات مديران و نمايندگان كاركنان را در تهيه وتدارك خط مشي دخالت دهد.
با اهداف تعريف شده در محل كار، هماهنگ و همسو باشد.
نيازهاي محيط كار را پيش بيني نمايد.( و لازم نيست كه اين پيش بيني ها با ساير محيطهاي كاري دقيقاً تطبيق داشته باشد.)
همانند ساير خط مشي هاي مهم و حائز اهميت محل كار، مورد توجه و پذيرش قرار گيرد.
(خط مشي ايمني و بهداشت حرفه اي چه موضوعاتي را بايد تحت پوشش قرار دهد؟
خط مشي بايد اهداف و طرحهاي ايمني و بهداشتي را بر اساس نيازهاي محل كار تهيه كرده و موضوعات زير را تحت پوشش قرار دهد:
تعهد و التزام مديريت جهت ايجاد محيطي ايمن و سالم و حصول اطمينان از وجود ايمني و بهداشت در تمام فعاليتهاي صورت گرفته در محيط كار.
اجراي قوانين بهداشتي و رعايت اصول ايمني در حداقل استانداردهاي قانوني. (براي دستيابي سريعتر به اهداف نهايي از حداقل استانداردها شروع كرده و در نهايت سعي در دستيابي به حداكثر استانداردهاي قانوني مي نمايم.)
مسئوليت پذيري كليه كاركنان در حفظ و نگهداري محيط كار ايمن.
مسئوليت پذيري رده هاي مختلف مديريتي جهت اجراي وظايف ايمني و بهداشتي محول شده .
تعهد والتزام در بازنگري دوره اي خط مشي و نظارت و كنترل بر ميزان تاثير گذاري آن .
تعهد جهت تهيه مخارج هزينه هاي مربوطه و چگونه دستيابي به منابع مادي تامين كننده مخارج
( چه كسي مسئول تهيه خط مشي است؟
بهترين خط مشي ها، خط مشي است كه اختصاص به يك محيط ويژه داشته باشد و اقتباس شده از ساير منابع و ياديگر محيطهاي كاري نباشد. كارفرما مي تواند مسئوليت تهيه يك خط مشي را به تعدادي از كاركنان واگذار نمايد، اما در هر صورت مسئوليت اصلي مطالب تهيه شده بر عهده كارفرما مي باشد. خط مشي تهيه شده ، بايد تاريخ زده شود و به امضاي كميته اجرايي و يا هيئت رئيسه محل كار برسد.
( در زمان نوشتن خط مشي چه مواردي بايد در نظر گرفته شود؟
-موارد عمده اي كه بايد مد نظر قرار گيرند، شامل :
خط مشي بايد مقدمات كاري لازم جهت پشتيباني و اجراي صحيح اهداف آن را بيان كند كه شامل جلسات كميته هاي بهداشت و ايمني، اقدامات و روند هاي كاري ايمن، بهداشت حرفه اي و برنامه هاي آموزشي ايمني مي باشد.
خط مشي بايد انواع خطرات موجود در محيط كار را معرفي نمايد و بسته به نوع خطرات ، ممكن است لازم باشد وظايف خاصي را براي كارفرما جهت انجام اقدامات فوري و ويژه اي در امر كنترل و حذف خطرات خاص، تعيين كند.
جهت دستيابي به اهداف خط مشي، بايد از مشاركت فعال و دائمي كارگران بهره جست ، بدون مشاركت و همكاري آنان ، موفقيتهاي مورد نظر، حاصل نمي گردد.
با گذشت زمان ، خط مشي نياز به اصلاح خواهد داشت و بايد همراه و همجهت با تغييرات ايجاد شده در محيط كار پيش رود.
-جهت و تهيه تدارك يك خط مشي بهداشت و ايمني ، سئوالات ذيل بايد پاسخ داده شوند:
هدف از برنامه ايمني چيست ؟ آيا كاهش صدمات و بيماري هاي ناشي از كار تا ميزان 10 درصد مد نظر و مطلوب مي باشد؟
زمانيكه با موارد متضاد مواجه مي شويم ، ايمني مهمتر مي باشد يا از اهميت يكساني در مقايسه با ساير موارد برخوردار است؟ در اين موقعيتها چگونه بايد تصميم گيري نمود؟
مسئوليت ايمني مستقيماً برعهده مديريت مي باشد يا از جانب او به شخص يا اشخاص ديگري واگذار شده است؟
مديريت , خواستار دستيابي به چه منافعي در راستاي تحقق برنامه ايمني مي باشد؟
چه كسي مسئول هماهنگي فعاليتهاي ايمني مي باشد؟
( بر اساس خط مشي، مسئوليتها به چه كساني واگذار مي گردد؟

دانلود + ادامه مطلب

دانلود مقاله درمورد اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

دسته بندی: علوم انسانی

دانلود مقاله درمورد اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

محصول * دانلود مقاله درمورد اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
 
پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصه‏هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژه‏هاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏پردازى‏هاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نيل به مفهومى روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت يارى مى‏رساند، اشاره نمايد.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏
1-برابرى و مساوات‏
برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».3 يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.
2-قانون‏مندى‏
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق‏

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212