تم - فایلخون

تم تولد(کفشدوزک)

تم تولد(کفشدوزک)

محصول * تم تولد(کفشدوزک)* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مجموعه فایل های طراحی شده برای تولد با تم ” کفشدوزک” آماده پرینت به همراه فایل راهنما.
– ریسه HAPPY BIRTHDAY.
– لیبل های آماده برای خوردنی ها و نوشیدنی ها.
– تاج، کاور دستمال کاغذی، فلش راهنما، اعداد سال تولد 1 و 2.
– کارت دعوت و پوستر خوش آمدید.
– ایده کاردستی و کارت دعوت و تزیین ظرف و بادکنک.
– دستور پیش غذا با ایده هماهنگ با تم.
+ فایل PDF کامل تم کفشدوزک

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )

محصول * پاورپوینت الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم ) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 37 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
الگوهای اتمی ( واقعیت ا تم )
با توجه به مشاهدات انجام شده و پی بردن به خاصیت دوگانگی موجی – ذره ای برای ماده و نور(‌بعنوان ذره و موج ) و
اینكه فیزیك كلاسیك برعكس این نتایج امواج و ذرات را كاملاً بطور مطلق و مجزای از هم بررسی و فرمول بندی می كرد، لذا لازم بود كه واقعیت حقیقی ساختمان اتم تشریح شود.
از بین مدل های ارائه شده برای اتم سه مدل اتمی تامسون ، راترفورد و بوهر از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
1
مدل اتمی تامسون (‌مدل اتمی با تقارن كروی بار )
این مدل از آن جهت كه تامسون اتم را محیطی انباشته از بار مثبتِ یكنواخت كه الكترونها در درون آن به طور ساكن قرار گرفته ا ند، فرض كرده بود، به مدل اتمی كره صلب مشهور بود كه به آن مدل هندوانه ای نیز گفته می شد.
در واقع این اتم بر اساس تقارن كروی با ر مثبت ارائه شده بود بطوری كه
مقدار بار تنها به شعاع كره بستگی پیدا می كرد و ازاطراف به شكل یكنواخت در سرتا سركره ای به شعاع R توزیع میشد، شكل.
2
اگر مقدار با رمثبت q را در نظر بگیریم آنگاه شدت میدان الكتریكی در سطح كره ای به شعاع R برابر است با :
اما شدت میدان الكتریكی برای r < R و r > R چقدر است ؟ شكل
در سطح كره ای به شعاع r و بار q’شدت میدان برابر است با :
3
q 4/3PR3
q’ 4/3Pr3 
4
 
 

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12 .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12 .

محصول * دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12 .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد تم
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 13
 
 
 
 
اهداف
۱ درک مفهوم مقايسه
۲ درک مفهوم کمتری و بيشتری و تشخيص دستهٔ با
تعداد کمتر
روش تدريس
∗به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبيا در دو دسته بدهيد و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها رابا يکديگر مقايسه کنند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف تمرين کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی اشيا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با يکديگر مقايسه کنند. مشابه اين سؤال را با کمک تصاوير صفحهٔ آغازين مطرح کنيد.
∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتری
تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12.

محصول * دانلود فایل پاورپوینت در مورد تم 12.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد تم
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 13
 
 
 
 
اهداف
۱ درک مفهوم مقايسه
۲ درک مفهوم کمتری و بيشتری و تشخيص دستهٔ با
تعداد کمتر
روش تدريس
∗به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبيا در دو دسته بدهيد و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها رابا يکديگر مقايسه کنند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف تمرين کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی اشيا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با يکديگر مقايسه کنند. مشابه اين سؤال را با کمک تصاوير صفحهٔ آغازين مطرح کنيد.
∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتری
تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند.

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت در مورد تم 12 ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت در مورد تم 12 ..

محصول * فایل پاورپوینت در مورد تم 12 ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد تم
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 13
 
 
 
 
اهداف
۱ درک مفهوم مقايسه
۲ درک مفهوم کمتری و بيشتری و تشخيص دستهٔ با
تعداد کمتر
روش تدريس
∗به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبيا در دو دسته بدهيد و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها رابا يکديگر مقايسه کنند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف تمرين کنيد.
∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی اشيا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با يکديگر مقايسه کنند. مشابه اين سؤال را با کمک تصاوير صفحهٔ آغازين مطرح کنيد.
∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتری
تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت