جنبش - فایلخون

تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده

محصول * تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 139
 
همگام با جنبش
مجموعه مقالات هاتف رحمانی
1384-1381
نگاهي به ( چه بايد كرد ؟) م.چشمه
شرايط پر التهاب كنوني جامعه ايران افراد بسياري را به صحنه حضور كشانده است . همه با سعي در پاسخ ((چه بايد كرد؟)) مطالب وراهكارهايي را پيشنهاد مي نمايند . سنجه ي اين ((چه بايد كرد ها ))در حوزه نقدي اگاهانه وصادق شايد راه گشاي حل بسيار از گره هايي باشد كه تاريخ تلنباري ديرينه اي دارند .
يكي از آخرين اين ((چه بايد كردها؟)) نوشته م .چشمه است كه در سايت اخبار روز انعكاس يافته است . مواضع نويسنده درمسائلي كه بدان پرداخته است قابل توجه وتاملند . اشاره اي هرچند كوتاه به برخي نكات اين نوشته شايد خالي از لطف نباشد .
1ـ نويسنده محترم به درستي پس از احصائ شرايط كنوني نتيجه مي گيرد كه درشرايط كنوني آنچه كه امروز ميتوان بعنوان يك اقدام عملي و عاجل پيشنهاد نمود، ايجاد جبهه واحدي است كه كليه نيروهاي ترقي خواه را با مرام هاي متفاوت بدور يك رشته مبارزات عملي ، و در اين مرحله مسالمت آميز، بمنظور سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي در درون خود گرد آورد. ايشان نيروهاي شركت كننده در اين جبهه واحد را سه طيف و يا نحله فكري مهم كه ميبايست در اين جبهه شركت داشته باشند عبارت مي دانند از: يكم ، جريانات چپ. دوم ، جريانات مذهبي آزاديخواه ، از جمله بدنه اصلي جبهه دوم خرداد و نيروهاي ملي- مذهبي و سوم ، جريانات جمهوريخواه ملي و طرفداران مشروطه سلطنتي.
حال ببينيم نظر ايشان در مورد سه نيروي تشكيل دهند جبهه واحد چيست ؟ نيروهاي چپ طيف وسيعي را در داخل و خارج تشكيل ميدهند. اشكالات و انحرافات سياسي اين طيف را ميتوان چنين خلاصه كرد: جناحهائي از چپها بخاطر جزم انديشي و عدم استقلال فكري ، در گذشته همواره بصورت آلت دست سياست خارجي ابر قدرت سابق در آمده بودند و در اوايل انقلاب اسلامي نيز خميني و رژيم او را “ضد امپرياليست” و مترقي ارزيابي نموده، در صدد سازش و همكاري با او بر آمدند؛ و البته بخاطر اين اشتباه بهاي سنگيني نيز پرداختند يعني اين طيف ول معطلند والبته چند سطر پيش تر هم ايشان حكمشان را درمورد برخي از اين طيف چنين فورموله كرده اند در مورد ايران معاصر، بدلايلي كه بحث آن از حوصله اين مقاله خارج است سازمانهاي مترقي ، تجدد گرا، منسجم و گسترده وجود نداشته و كماكان وجود ندارند. دو سازمان سياسي مهم يعني حزب توده و سازمان مجاهدين خلق كه هر يك دردورانهاي گذشته شانس نزديك شدن به چنين تشكيلاني را داشتند، بخاطر مشي سياسي نادرست و انحرافات عميق رهبري ، يكي عملا متلاشي و ديگري با طرح ادعاهاي باورنكردني و مضحك خود را از بدنه جنبش آزاديخواهانه جدا كرده است.نويسنده محترم درحاليكه حزب توده ايران را عملا متلاشي مي نامد وتلاشي ان راهم ناشي از مشي سياسي نادرست وانحرافات عميق رهبري مي شمارد تاوان پرداختي راهم كه بالغ بر ده هزار زنداني وبيش از سيصد اعدامي است به گردن رهبري ومشي نادرست مي اندازد . شگفتا از اين تحليل .!نويسنده محترم شعاري راكه بعنوان اخرين دستاورد يافته هايش در تغييرات اجتماعي موثر مي داند اگاهانه ويا نا اگاهانه فراموش مي كند كه طرح اين شعار متعلق به حزب توده ايران انهم نه امسال وپارسال وبعد از دوم خرداد بلكه بيش از يازده سال قبل است . شعارجبهه واحد ضد ديكتاتوري براي طرد رژيم ولايت فقيه همانيست كه از ابتدا هم با مخالفت ومقاومت هاي بسيار همراه بود ولي گذشت زمان حقانيت ودرستي ان را برهمگان اشكار كرده است . بگذريم !
طرح يك سئوال بد نيست ايا به زعم اقاي نويسنده همه گروه هايي كه در تور سركوب وقهر رژيم گرفتار شدند همانند حزب توده ايران داراي مشي نادرست وانحرافات عميق در رهبري بودند ؟
ديگر انكه نقش نيروي سركوبگر در اين ميان چه بوده است ؟ ايا فقط براي اينكه مشي نادرست اين نيروهارا اصلاح كند به سركوب وانهدام انها دست زده است ؟ ايا شما روش بهتري براي دفاع از ديكتاتوري عريان قهروسركوب وجنايت سراغ داريد ؟ به راستي كه خود سردمداران رژيم هم چنين بي پروا قادر به دفاع از عملكرد خود نيستند و حتي اقايان
محترم اصلاح طلب هم عليرغم گذشت پنج سال از دوم خرداد جسارت نزديكي به تاريخ وشرايط حاكم بر سركوب هارا نداشته اند وبه عنوان سال هاي مقدس ترجيح داده اند سكوت نمايند .
حزب توده ايران در انقلاب 57 از موضع تعميق انقلاب وفراروياندن انقلاب سياسي به انقلاب اجتماعي تعريف مشخصي از جبهه خلق داشت وبر اساس همين تعريف سياست هاي ويژه اي را هم تدوين وبه اجراي انها مي پرداخت .حزب توده ايران هيچگاه از تماميت رژيم دفاع نمي كرد ودرست در همان زمان وشرايط پس از پيروزي انقلاب با صداقت تمام به طرح نظر گاه هاي خويش مي پرداخت وسهم عمده واساسي در افشاليبرال ها، بورژواي بازاروهمپالگيهايش از قبيل احمد توكلي ها وعسگر اولادي ها داشت . تمام مواضع حزب توده ايران گوياي واضح جهت گيري طبقاتي وانقلابي حزب بود . حزب در همان زمان از كساني حمايت وپشتيباني ميكرد كه امروز از خواب جستگاني كه صابون ديدن واقعيت هاي اجتماعي به دور از اراده گرايي به تنشان خورده است پس از گذشت بيست سال از انها حمايت وانهارا ركني از جبهه واحد ضد استبدادي معرفي مي كنند . حمايت حزب توده ايران از انان زماني بود كه هنوز دستي الوده به جنايات رژيم نداشتند واز موضع دموكرات هاي انقلابي خواهان تعميق انقلاب وحفظ دستاوردهاي ان در مقابل يورش بورژوازي بازار بودند . وامروز نيز درگيرند وشايد ياداوري اين نكته خالي از لطف نباشد كه در فرداي پيروزي اقاي خاتمي هم حزب توده ايران صريحا اعلام كرد كه هرگونه تغييرات واصلاح بنيادي در چهارچوب رژيم ولايت فقيه انجام گرفتني نيست .
واما طيف ديگر از نگاه اقاويا خانم چشمه طيف اصلاح طلب كه كماكان خود را دوم خردادي مينامد، آشكارا تمايلات متفاوتي را نشان ميدهد، و در گذشته و حال نظرات منسجم و پايداري نداشته است. جناح راست آن يعني مجمع روحانيون مبارز برهبري خاتمي و كروبي امروز عملا در اردوگاه خامنه اي-رفسنجاني خيمه زده است. جناح ديگري از آنان يعني كارگزاران و برخي روشنفكران از جمله آقاي شمس الواعظين، كماكان دل در گرو آقاي رفسنجاني و “مدل چيني” او دارند. اما جناحهاي ميانه رو و چپ اصلاح طلبان چندي است با طرفداري از تز سكولاريسم و يا بزعم آنان سكولاريزاسيون و فاصله گرفتن از مواضع و عملكرد ارتجاعي و خونبار خود در اوايل انقلاب، اكنون كانديداي بالقوه مهمي براي شركت در اين جبهه وا حد ميباشند. وجالب انكه در سطر هاي قبل از اين طيف چنين ياد شده است: خاتمي و ساير رهبران دوم خردادي در دوران پنج سال گذشته با پي بردن باينكه هر گونه اصلاحات بنيادي رژيم اسلامي را با خطر فروپاشي روبرو ميكند و در نتيجه خود آنانرا نيز با خطر روبرو ميكند، در عمل به وعده هاي خود به مردم پشت كردند و با استفاده از شيوه هاي “گفتار درماني ” در صدد آرام كردن مردم و منحرف كردن اذهان آنان از توجه به اركان و مباني استبدادي و مرتجعانه رژيم ولايت فقيه بر آمدند. آقاي خاتمي كه اكنون مدتهاست نقش بيمقدار مشاطه گري مافياي حاكم را بازي ميكند، از همان آغاز در ميان نا باوري عمومي از جلادي مانند لاجوردي با حرارت تقدير كرد، تغيير قانون اساسي را خائنانه خواند، از پيگيري قتلهاي زنجيره باز ايستاد و در سركوب جنبش دانشجوئي با جناح تماميت خواه هم نوائي كرد، در مقابل “حكم حكومتي ” بستن مطبوعات و قلع و قمع روزنامه نگاران عكس العملي نشان نداد، و بالاخره با مشاهده كليه تباهيها و جنايات جناح طالباني حتي با ناديده گرفتن قانون اساسي خود رژيم در مقابل جامعه سكوت نمود؛ سكوتي مرگبار كه در فرهنگ ما به علامت رضايت شناخته شده است.راستي ايا اين چنين طيفي قابليت حداقل ريسك را براي مشاركت در سر نگوني رژيم ولايت فقيه دارد .؟
واما طيف سوم : طيف طرفداران سلطنت در ايران عمدتا به دو جناح تقسيم ميشوند. يكم، جناحي كه آرزوي بازگشت به “دوران طلائي ” گذشته و استقرار سلطنت استبدادي را در سر ميپروراند. پايگاه اجتماعي اينان اساسا ثروتمندان و برخي از بوروكراتهاي رژيم گذشته ميباشد. دوم ، جناحي كه خود را مشروطه خواه ميداند و باطنا به اين نتيجه رسيده است كه سلطنت استبدادي پهلوي زمينه ساز و عامل اصلي روي كار آمدن رژيم ملايان است؛ ليكن هنوز شهامت انتقاد از خود و انتقاد صريح از استبداد سلطنتي را نداشته است. اين جناح خواهان تعيين رژيم آينده ايران توسط يك رفراندوم است، و اعلام ميكند كه نتيجه اين رفراندوم هر چه باشد بدان گردن خواهد نهاد. طرح چنين موضعي در صورتي كه جنبه تبليغاتي نداشته باشد البته مثبت است. آقاي رضا پهلوي در واقع فعلا مابين اين دو جناح قرار گرفته است و سعي بر آن
دارد كه هر دو جناح را راضي نگاه دارد. ايشان دائما عنوان ميكنند كه نبايست به گذشته بازگشت. اما از آنجا كه گذشته چراغ راه آينده است ، موضع گيري ايشان بر عليه سياستهاي استبدادي هر دو پادشاه پهلوي بدون شك با استقبال قشر روشنفكر و ساير مبارزين روبرو خواهد شد و به تشكيل جبهه واحد ضد استبداد ملايان كمك شاياني خواهد نمود. اين انتقاد البته به معناي نفي پاره اي از دست آوردهاي اقتصادي- اجتماعي دوران پهلوي از قبيل ايجاد دانشگا، اصلاحات ارضي ، پيشرفت در زمينه حقوق زنان و غيره نيست.اقاي چشمه درگير تناقضات بيشماريست . دلش ! ميخواهد همه باهم رژيم را سرنگون كنند حال چه فرقي مي كند كه كي باشد . اقاي چشمه فراموش كرده اند كه مردم ايران يكبار با مشت ودندان رژيم اقتدارگرا وتوتاليتر وتماميت خواه پهلوي را به زانو دراورده وبه زباله دان تاريخ انداخته اند . وامروز هم در مبارزه پيشاروي به باز توليد شرايط نا معاصري كه دران به سر مي برند چه از نوع سلطنتي وچه از نوع اسلامي ان تمايلي ندارند . گذشت 24سال از تجربه عظيم انقلاب وبازشناخت نيروهاي درگير در معادلات قدرت اين همه سالها نتايج مباركي به بار اورده است كه فقط كمي تيز هوشي ودل سپردگي به ازادي وعدالت اجتماعي مي تواند عينيت اين نتايج را در روند مبارزه روزمره اشكار سازد !.
تناقض اصلي در تحليل م. چشمه عدم باور به اين نكته باريكتر ازموست كه انحصار طلبي ، تماميت خواهي واستبداد نه ناشي از تمايلات ذهني افراد درگير معادله قدرت بل نتيجه محتوم وضعيت طبقاتي اي است كه دران به سر مي برند .
اما درمورد اجراي جبهه واحد ضد استبداد مذهبي ( كه اگر مثلا استبداد غير مذهبي بود حرفي نيست ؟) م . چشمه پيشنهاد مي كنند كه : نگارنده معتقد است كه در شرايط حساس كنوني ، كليه مبارزين و سازمانهاي سياسي، بويژه آنان كه در اين زمينه تجربه دارند، ميبايست در جهت پاسخگوئي به سوال فوق قدم بردارند.
نكات زير نظراتي است در اين زمينه كه با جمع بندي از مبارزات يكي دو سال گذشته مردم ايران از جمله، تظاهرات چهارشنبه سوري ، فوتبال ، و سومين سالگرد سركوب جنبش دانشجوئي عنوان شده اند:
ارتجاع طالباني روز به روز حلقه اختناق را در ايران تنگتر ميكند، و ما فاصله زيادي با توقيف كردن كليه روزنامه هاي اصلاح طلب و منحل كردن مابقي سازمانهاي اصلاح طلب نداريم. در چنين شرايطي اجبارا وزنه مبارزات مخفي سنگين تر خواهدشد. تصور اينكه يك تشكيلات مخفي سرتاسري و مرتبط بتواند با ساختار هرمي عمودي در زير چتر اختناق رژيم فعاليت كند و رهبري آن از آسيب نيروهاي سركوبگر مصون بماند غير واقع بينانه بنظر مي آيد. فاشيسم مذهبي در ايران ايجاب ميكند كه ساختار تشكيلاتي در ايران عمدتا داراي هسته هاي كوچك، بصورت افقي، غير مرتبط، پراكنده و گسترده باشد و بخشي از رهبري آن نيز در خارج از كشور، مصون از دسترسي ارتجاع وظيفه ارتباط با سلولها و هسته هاي پراكنده را از طريق راديو، فاكس، اينترنت و تلويزيون ماهواره اي بعهده گيرد. جامعه ايران در حال حاضر تشنه آگاهي سياسي است. درست در چنين دوراني است كه اگر روشنفكران مترقي بتوانند مكانيزم هاي صحيح ارتباطي و تشكيلاتي با مردم را بمنظور ارتقاء آگاهي سياسي آنان پيدا كنند به سر چشمه عظيمي نقب زده اند و سيلي كه در نتيجه كاربرد چنين مكانيزمي براه خواهد افتاد، بدون شك طومار ارتجاع را در هم خواهد نورديد. وظيفه هسته ها و سلولهاي كوچك كه با رهبري سياسي از طريق ارتباطات مدرن فوق الذكر در تماس اند، حول دو محور دور ميزند: يكم ، ارتقاء آگاهي سياسي خود اين هسته ها، و دوم، بردن اين آگاهي سياسي بدرون توده هاي پيرامون خود، متشكل كردن آنان و بسيج آنان براي دست زدن به مبارزه عليه رژيم. در شرايط اختناق آخوندي ، مبارزات گسترده و توزيع شده ، بصورتي كه ارتجاع نتواند نيروهاي سركوبگر خود را براي سركوب آنان در يك مكان بسيج كند، شايد شانس بيشتري داشته باشند.
بي رودر بايستي بايد گفت كه دل اقاي چشمه براي دوش فنگ كردن وپافنگ كردن در خانه هاي تيمي لك زده است . ارزويشان مباركشان باشد . مردم اتفاقا در طي دوسال گذشته شيوه هاي نويني از مبارزه را به نمايش گذاشته اند كه تانگردي اشنا زين پرده رازي نشنوي .اقاي چشمه بحران عميق تر از انست كه به ياد پادگان هاي دو يا سه نفره باشيم . فقط در بسيج ميليوني مردم در راستاي خواسته هاي مشخص اجتماعي ، اقتصادي وسياسي است كه ميتوان دم از سرنگوني مسالمت اميز زد . اطلاعات كاركشته رژيم كه در 24سال گذشته كاري جز پاييدن محافل ومجالس مردم نداشته

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد جنبش مشروطه ایران

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد جنبش مشروطه ایران

محصول * تحقیق در مورد جنبش مشروطه ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
جنبش مشروطه ایران
جنبش مشروطه ایران مجموعه کوششها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.
پیشینه
از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه خواهی را فراهم آورد. سخنرانیهای سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می کرد. نشریاتی مانند حبل المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر میشدند نیز در گسترش آزادی خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.
عدالت‌خانه
اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.
عده‌ای از مردم و روحانیان به صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عدهای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.
عین الدوله با گسترش ناآرامیها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم شد
فرمان مشروطیت
نوشتار اصلی: فرمان مشروطیت
بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.
مجلس اول
مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ مهر ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدینشاه این قانون نیز به امضای او رسید.
محمدعلی شاه
پس از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد.
به علاوه اگرچه نمایندگان دورهٔ اول مجلس که با حرارتی تمام جهت اصلاح اوضاع ایران می‌کوشیدند،با راندن مسیو نوز رئیس کل گمرک و وزیر خزانه از خدمت در مقابل سیاست روسیه که از او جداً حمایت می‌کرد،غالب آمدند؛اما روس‌ها شاه تازه را در دشمنی با مجلس و مشروطه روز به روز بیش تر تقویت نمودند تا آن جا که محمدعلی شاه،مشیرالدوله را از صدارت برکنار کرد و امین السلطان (اتابک اعظم) را که سالها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی بهنام عباس آقا تبریزی با تیر زد و کشت.
نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر میشد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادیخواهی و مقابله با شاه و درباریان طرفدارش داشت.
با توجه به ناقص بودن قانون اساسی مشروطه که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل الله نوری عده ای را علیه مجلس در اطراف آن

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره حقوق زنان

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره حقوق زنان

محصول * مقاله درباره حقوق زنان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
«نگاهي به روند جهاني جنبش زنان و موقعيت زن در جمهوري اسلامي ايران»
در اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال 1945 در سانفرانسيسكو برگزار شد، زنان شركت كننده خواستار توجه ويژه اين سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پي اين حركت، اولين هسته سازماندهي شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «كميسيون مقام زن» به عنوان كميسيون فرعي تحت نظر كميسيون «حقوق بشر» فعاليت خود را آغاز نمود.
واژه‏هايي از قبيل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمي خوش آهنگ داشت لكن اينك كه اين ندا از سا 1945 به مدت بيش از 50 سال در دنيا طنين افكنده، آثار ناخوشايند آن در حركتها و تشكل‏هاي ايجاد شده در دنيا بخوبي بچشم مي‏خورد. آنچنانكه سردمداران نهضتهاي آزادي زنان در جهان غرب را نيز حيرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشايند و بگويند:
«ممكن است زنان امروزه به آزادي و برابري رسيده باشند وليكن هيچگاه به اين فلاكت و بدبختي نبوده‏اند».
بررسيهاي دهه گذشته نشان مي‏دهد كه تنها مسبب اين رنج و بدبختي، حاكميت واژه‏اي دروغين به نام «برابري» است. زنان غرب در واقع برده آزادي خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادي محاصره گشته‏اند در حاليكه حلقه زندگي را از دست داده‏اند. آنها كنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قيمت؟ به قيمت نابودي آن …
موناشارن، نويسنده امريكايي در مقاله‏اي تحت عنوان «اشتباه فمينيست‏ها» مي‏نويسد:
«آزادي زنان براي ما افزايش درآمد، سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مراكز بحران تجاوز، اعتبارات فردي، عشق آزاد و زنان متخصص بيماريهاي زنان را به ارمغان آورد وليكن در ازاي آن چيزي را به غارت برده كه خوشبختي بسياري از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در امريكا كلمه «فمينيسم» را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند و بدنبال ابداع اين لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپيشه‏ها خود را به اين صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. در راستاي برقراري اين برابريها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاري مسابقات ملكه زيبايي ميان دختران جوان را اهداء كرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران كارگري و كارفرمايي و حتي تعدادي از گروههاي زنان، از قوانين و سياستهاي كارگري حمايت شديد كردند كه در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمايت از آنان و بي‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشكان زن كمتر از سال 1910 شد كه خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوي علم و دانش بود و قوانين و مقررات ايالتي باعث شدند كه هزاران زن از كار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائين‏تر از مردان تعيين گردد كه اين خود نيز بيانگر فاصله زياد بين شعارها و واقعيت‏هاي موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتي، نهضتهاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليتهاي صنعتي افزايش دادند بدون آنكه براي كانون خانواده و نقش حياتي زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربّي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي به وقت و كار وي جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد.
شايد در ابتدا اين حركت، ظاهري رضايتبخش و مؤثر داشت لكن اينك كه دهها سال از تسرّي اين حركت در كشورهاي جهان و بخصوص جهان غرب مي‏گذرد، نشستهاي عديده بين‏المللي و منطقه‏اي در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاكي از نارضايتي زنان دنيا از دستاوردهاي حركتهاي مذكور است.
در سند كنفرانس جمعيت و توسعه بعنوان جمع‏بندي مسائل دهه اخير آمده است:«تغييرات چشمگيري در وضعيت زنان در بسياري از كشورها رخ داده است از جمله افزايش ميزان تحصيلات، افزايش نيروي كار زن در مشاغل مختلفه، افزايش درآمد آنان و… لكن اين تغييرات روند مثبتي را در وضعيت زندگي زنان ايجاد نكرده است. در بعضي از كشورها بدليل عدم مشاركت همسران در مسئوليتها، زنان علاوه بر مشاغل بيرون از منزل، كماكان تمامي مسئوليتهاي خانواده را نيز به دوش مي‏كشند كه اين خود فشاري مضاعف بر دوش اين جمعيت مي‏باشد».
مراجع بين‏المللي در ارائه الگوهاي موفق جهاني براي زنان عاجز مانده‏اند و در بسياري از جوامع نه تنها زنان جايگاه و ارزش بالنسبه سنتي خود را از دست داده‏اند، بلكه در فرآيند مبارزات جنسيتي تبديل به موجوداتي بي‏هويت شده‏اند كه نه از روح لطيف و پرعطوفت زنانه آنها اثري باقي مانده و نه از درياي بي‏كران محبت مادرانه‏شان. شاخصهاي اندازه‏گيري نقش زنان در دنياي امروز، ميزان اشتغال، افزايش درآمد، آزادي در كنترل باروري، افزايش ميانگين سن ازدواج و … مي‏باشد در حاليكه متر اصلي براي تعيين نقش واقعي زنان در جهان چيز ديگري است. ظاهرا مراجع بين‏المللي فراموش كرده‏اند كه شاخصهاي انسان بودن و زن بودن، واحدهاي اندازه‏گيري ديگري دارد. اگر متر مقايسه جهاني، شاخصهاي تعالي انسانها بود ديگر جهان غرب سردمدار برگزاري اجلاسهاي جهاني براي حركتهاي زنان دنيا نبود. به راستي كه 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوي تعالي انسان نگيرند لكن از آنجا كه انسان به فطرت خويش باز مي‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنياي غرب نظاره‏گر آن هستيم كه موجي از اعتراض‏هاي جهاني سندهاي بين‏المللي را مورد تهاجم قرار مي‏دهد و نويد بيداري بشر به طرفداران حقانيت روحي تازه مي‏بخشد. اميد است بررسي برخي از شاخصهاي انساني و روند تغييرات آن در كشورهاي غربي و مقايسه با وضعيت زنان در

دانلود + ادامه مطلب

بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي 10 ص

دسته بندی: علوم پایه

بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي 10 ص

محصول * بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي 10 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران ، جنبش فدائيان اسلام است، چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند. مقدمه بي ترديد در تاريخ معاصر ايران ، دوره تاريخي ( شهريور 1320 تا کودتاي 28 مرداد 1332 ) از اهميت ويژه اي برخوردار است و آنرا دوره تنوير و تنوع افکار سياسي تلقي مي کنند که بسياري از حرکتها و انديشه ها از چپ و ليبرال دموکراسي گرفته تا اسلامي و بنيادگرا ، فرصتي براي اظهار وجود پيدا کردند . بي ترديد يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران ، جنبش فدائيان اسلام است . چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند و علما و روحانيت در رأس جريانها ، براساس مقتضاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجود ، واکنشهاي اعتراض آميزي از خودشان نشان مي دادند و توده ه …

دانلود + ادامه مطلب

جنبش دانشجويي 13 ص

دسته بندی: علوم پایه

جنبش دانشجويي 13 ص

محصول * جنبش دانشجويي 13 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
اساساً جنبش دانشجويي، پديده اي خاص در جوامع امروزي است و با كوشش جمعي از سوي گروهي جوان براي پيشبرد نوعي دگرگوني در جامعه تعريف مي شود. بنابراين، اين جنبش يك حركت و جنبش اجتماعي به حساب مي آيد. هانا آرنت در كتاب «خشونت» مي نويسد: «طغيان دانشجويان پديده اي جهاني است و تجليات آن در كشورهاي گوناگون و دانشگاه هاي مختلف صورت هاي متفاوتي داشته است.» پيدا كردن وجه مشترك اجتماعي براي اين نهضت، امكان پذير نيست، لكن بايد اذغان نمود كه آنچه افراد نسل جوان را همه جا از لحاظ رواني ممتاز مي كند، شجاعت محض، اراده شگفت انگيز براي عمل و نيز اطميناني به همان اندازه شگفت آور بر امكان دگرگون سازي است. دو ويژگي اساسي جنبش دانشجويي را از ديگر جنبش هاي اجتماعي عمومي و نظير جنبش كارگري و جنبش هاي اجتماعي خاص (نظير جنبش ضد برده داري و حمايت از حقوق زنان و …) تفكيك مي كند:الف- ويژگي پرسش گري و روحيه چون و چرا كردن در قبال هر قضيه اي كه منافع كوتاه مدت يا بلند مدتي را براي جامعه داشته باشد يا چنين منافعي را به خطر اندازد.ب- ويژگي آرمان خواهي، اصول گرايي و كمال پرستي در ضمن نفي مناسبات تبعيض آميز.
از سال ۱۳۱۳ (تأسيس دانشگاه تهران) تا كنون، هفتاد سال از عمر دانشگاه و جنبش دانشجويي در ايران مي گذرد و در طول اين مدت، جنبش دانشجويي فراز و نشيب هاي فراواني را گذرانيده است. تأسيس شاخه دانشجويي حزب توده (۱۳۲۲)، سركوب دانشجويان در ۱۶ آذر ،۱۳۳۲ تسخير سفارت آمريكا در تهران از سوي دانشجويان پيرو خط امام (۱۳۵۸)، انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها (۱۳۵۹)،  دوم خرداد ۷۶ حادثه كوي دانشگاه (۱۳۷۸) و ده ها حادثه تاريخي ديگر، نشانگر اهميت نقش دانشگاه در تحولات جامعه ايران است و شايد اگر كمي در تاريخ جنبش دانشجويي در ايران تأمل كنيم، ويژگي هاي بارزي را مشاهده كنيم. تنوع گروه ها و گرايشات سياسي و عقيدتي در دانشگاه ها و تأثيرپذيري و ارتباط مستقيم دانشجويان با فعاليت سياسي و مبارزاتي موجود در جامعه مهمترين شاخصه جنبش دانشجويي در ايران است.
البته غلبه راديكاليسم سياسي و ضديت و مخالفت بنيادين با استعمار و استبداد را هم مي توان از نشانه هاي اين جنبش نام برد.
اما با نگرشي كوتاه در جنبش دانشجويي كنوني در دانشگاه ها در مي يابيم كه هيچ يك از ويژگي هاي تاريخي جنبش دانشجويي وجود خارجي و عيني ندارد، چرا كه تمام شاخصه هاي جنبش دانشجويي بستگي به «سياست» دارد و امروزه ديگر عنصر «سياست» در دانشگاه ضعيف است.
عملكرد راديكال و انحصارطلبانه برخي از گروه هاي دانشجويي، عاملي مؤثر در سياست گريزي دانشجويان است. بسياري از دانشجويان به دليل تبعات و هزينه هايي كه اقدامات راديكال اين گروه ها در پي داشته، حاضر به فعاليت نيستند. به عنوان نمونه، تغيير نام و مرام دفتر تحكيم وحدت به تحكيم دموكراسي و يا نامه نگاري هاي افراطي اين گروه به مقامات خارجي از عوامل مؤثر در ايجاد اين فضا بوده است.دليل ديگر، غلبه «احساسات» بر «عقلانيت» در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي دانشجويان است. نتيجه اين جايگزيني بروز رفتارهاي غير عقلايي وعصبي وتند مي باشد.
اما مهم ترين دليل سياست گريزي دانشجويان، تبديل دانشگاه به باشگاه احزاب بوده است. پس از دوم خرداد ۷۶ برخي جريانات سياسي در جهت چانه زني هاي سياسي شان، نيازمند فشار از پايين بودند و به دليل عدم پايگاه اجتماعي _ مردمي اين جريانات، دانشگاه محل تاخت و تاز جريانات سياسي گشت.
در كشور ما راهبرد تبديل دانشگاه به كلوپ احزاب به شدت از سوي برخي جريانات سياسي دنبال مي شد، هر چند كه اين راهبرد نتيجه  اي جز ركود علمي و خمودگي سياسي دانشگاه ها نداشت و جرياناتي كه روزي دانشجويان را پياده نظام، لشگر خود مي دانستند، امروزه ويرانه اي علمي و حتي سياسي با نام دانشگاه را به يادگار گذاشته اند!
جنبش دانشجويي، يك جنبش اجتماعي است و پويايي و پيشرفت هر جنبش اجتماعي منوط به رشد همگاني پنج گزاره است:
الف- انگيزش اجتماعي: در اين مرحله جنبش نيازمند مطرح نمودن مطالب و دغدغه هاي عمده اجتماعي است كه مقدمه و زمينه انتقاد، اصلاح و انقلاب را فراهم مي آورد. هر گاه اين اوضاع با احساس بي عدالتي اجتماعي توأم گردد، انگيزش هاي تشكيل يك جنبش اجتماعي، شدت بيشتري مي يابد.ب- احساس عمومي: براي تبديل يك كنش به احساسي پيوسته و مشترك، جنبش ناگزير از تشكيل واحدهاي كوچك، غيرمتمركز و مبتني بر روابط غيررسمي است تا بتواند توده هاي پراكنده را كه عمدتاً در حد رفتار عامه عمل مي كنند، به صورت گروه هايي به هم پيوسته و متحد درآورد تا در برابر مسائل نيز از طريق عادي، مسئوليت عاطفي احساس كند.
ج- تعهد و وحدت: در اين حالت لازم است جنبش اجتماعي نوعي از گرايشات اعتقادات مذهبي و مكتبي را در جهت معتقد كردن افراد به جنبش در خود، رشد دهد، تا بتواند در برابر خطرات و ناملايمات خود را همچنان متحد نگه دارد.د- ايدئولوژي: هر جنبشي بايد قادر باشد تا گرايشات متحد كننده و مكتبي را در قالب باورها و ارزش هاي مذهبي كه بر كليه اقشار مردم، قدرت نفوذ داشته باشد، به يك ايدئولوژي راهبر و جهت بخش تبديل نمايد، تا قوت رواني و توجيه فلسفي هرگونه نقش اجتماعي و حساسيت اجتماعي در ميان توده ها ايجاد گردد. از همين جا مي توان به لزوم تحكيم پايه تئوريك و تدوين چهارچوب هاي منظم نظري براي جنبش دانشجويي، حكم نمود.
هـ- تاكتيك هاي عملياتي: يك نظريه ايدئولوژيك زماني پيروز خواهد شد كه راه هاي عملي خاصي، جهت رسيدن به اهداف در برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت مشخص شود. در اين مدت يك جنبش در مسير نهادينه شدن گام برخواهد داشت.جنبش دانشجويي علاوه بر تمام ويژگي هاي عمومي جنبش هاي اجتماعي، دو شاخصه پرسشگري و آرمان گرايي را نيز داراست.
اكنون با توجه به هست ها و بايدها جنبش دانشجويي در ايران، مي توان با قاطعيت گفت كه تنها يك «جنبش دانشجويي عدالت خواه» مي تواند پاسخ گوي « چراها و چگونگي» پويايي يك جنبش دانشجويي باشد.
جنبش دانشجويي به عنوان يك پارامتر تأثيرگذار بر روند تحولات اجتماعي و سياسي از زمان بسط و فراگيري نظام آموزشي عالي‌ مدرن در جوامع غربي و اروپايي مطرح گرديده و سير بسط و تطوري نيز داشته است كه شايد بتوان تحركات دانشجويي

دانلود + ادامه مطلب

واکنش های تاریکی جنبش مولكول هاي پرانرژي براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات

دسته بندی: فنی و مهندسی

واکنش های تاریکی جنبش مولكول هاي پرانرژي براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات

محصول * واکنش های تاریکی جنبش مولكول هاي پرانرژي براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 96
 
واكنش هاي تاريكي
در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات ها مورد استفادة ‌گياه قرار مي گيرند.
الف- چرخة كلوين: در سالهاي بين 1946 تا 1953 سه تن از دانشمندان به نامهاي ملوين كلوين، جيمز بشام و آندروبنسون راه متابوليكي تبديل گازكربنيك به قند را در گياهان كشف كردند. آنها اين كار را از طريق پيگيري از بين رفتن گازكربنيك راديواكتيو نشان دار در كشت هاي سلول هاي جلبك انجام داده اند. آزمايشهاي اولية كلوين نشان داد جلبك هايي كه به مدتي كه دقيقه و يا بيشتر در معرض گازكربنيك نشان دار قرار گرفته بودند، تركيب پيچيده اي از متابوليت هاي نشان دار، شامل قندها و اسيدهاي آمينه توليد كردند. با وجود اين ، تجزية جلبكي كه 5 ثانيه در معرض گازكربنيك نشان دار قرار گفته بود نشان داد كه اولين تركيب پايدار راديواكتيو فعال كه در جلبك تشكيل گرديد 3- فسفوگليسرات يا PG3 بوده است كه در ابتدا فقط از طرف گروه كربوكسيل (-COOH) نشان دار شده است. اين نتايج بلافاصله اين پيشنهاد را مطرح مي سازد كه PG3 توسط كربوكسيلاسيون يك تركيب دوكربنه به دست آمده است. چنين مادة‌ پيش ساختي تاكنون كشف نشده است. چنانچه واكنش كربوكسيلاسيوني واقعاً اتفاق بيفتد فقط روي يك قند 5 كربنه به نام ريبولوز –5- فسفات يا RU5P انجام مي گيرد.
در نتيجة كربوكسيلاسيون قتند 5 كربنة ريبولوز –5- فسفات، يك قند 6 كربنه به دست مي آيد كه به دو تركيب سه كربنه تجزيه مي گردد و هر كدام از اين تركيبات سه كربنه به يك ملكول PG3 تبديل مي گردند. راه كلي اين تغيير و تبديل را كه در شكل شمارة 219 نشان داده شده است، چرخة كلوين و يا جرخة احسايي پنتوز فسفات مي نامند. اين راه شامل كربوكسيلاسيونيك پنتوز، تشكيل تركيبات قندي و بازيافت ريبولوز –5- فسفات يا Ru5P مي باشد.
در جريان جستجوي يافتن كربوكسيلاسيون مادة مور اثر، تركيبات حد واسط نشان دار فراوان ديگري كشف گرديدند. به عنوان مثال در مراحل اولية راه،‌‏ فقط كربن هاي شماره 3 و 4 در قند 6 كربنة فروكتوز –1، 6- بيس فسفات يا FBP نشان دار هستند، ولي در مراحل بعدي تعداد كمتري از كربن هاي اين قند نشان دار شده و شمارة ‌اين كربن ها كمتر از تركيبات قند در مراحل اولية ‌راه است . مشاهدة جريان حركت كربن نشان دار در انواع مختلف قندهاي سه، پنج، شش و هفت كربنه ساختمان اصلي راه متابوليكي پيشندي كلوين را مشخص مي كند كه به طور كامل در شكل شمارة 219 آمده است. واقعيت بسياري از واكنش هايي كه قبلاً به صورت پيش بيني بيان شده بود در مطالعات بعدي آزمايشگاهي با استفاده از آنزيم هاي مختلف به تأييد رسيده است.
1-چرخة‌ كلوين در يك فرايند دو مرحله اي از گاز كربنيك GAP توليد مي كند- چرخة كلوين را مي توان به دو مرحله تقسيم كرد:
مرحلة اول- مرحلة‌ توليد (قسمت بالايي شكل شمارة‌219) كه در آن سه مولكول ريبولوز –5- فسفات يا Ru5p با سه مولكول گازكربنيك براي توليد 6 مولكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP وارد واكنش مي شوند. در اين واكنش هاي بيوشيميايي 9 مولكول ATP و 6 مولكول NADPH مورد استفاده قرار مي گيرد. طبيعت چرخه اي اين راه متابوليكي باعث مي شود كه اين فرايند بتواند به ازاي هر سه مولكول گازكربنيك مصرفي، معادل يك ملكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP توليد نمايد. در اين نقطه از راه متابوليكي يك مولكول GAP مي تواند از چرخه خارج شده و در راههاي ديگر متابوليكي مورد استفاده سلول قرار گيرد.
مرحلة دوم: مرحلة بازيافت ( قسمت پاييني شكل شمارة 219) كه در آن اتم هاي كربن 5 مولكول گليسرآلدئيد –3- فسفات يا GAP باقيمانده ، شبه راه پنتوز فسفات، دريك سري از واكنش هاي بيوشيميايي شركت مي كند تا اينكه در نهايت براي شروع مجدد چرخة، سه مولكول ريبولوز –5- فسفات توليد نمايند. اين مرحله را مي توان به چهار سري واكنش به صورت زير تقسيم كرد. شماره واكنش ها با شمارة آنها در شكل شمارة‌219 مطابقت دارد:
به طور كلي مي توان چرخة‌ كلوين را در معادلة سادة ذيل خلاصه كرد:
 
بايد به اين نكته توجه كرد كه مرحلة‌دوم چرخة كلوين بدون استفاده از مولكول هاي پرانرژي ATP و NADPH انجام مي گيرد.
اولين واكنش چرخة كلوين فسفوريلاسيون ريبولوز –5- فسفات يا RU5P به كمك آنزيم فسفوريبولوكيناز است كه در اين واكنش ريبولوز-5‌، 5- بيس فسفات يا RuBP توليد مي گردد. بعد از

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت