جهان - فایلخون

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

محصول * تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان”
دبير كل
فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبيرخانه و تمام دبير كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالي‌ترين مقام سازمان را دبير كل اعلام نموده است.
و مطابق ماده 98 دبير كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظيفه مي‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقديم مي‌كند. ماده 99 اشعار مي‌دارد:
«دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه بعقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي‌كند جلب نمايد».
بنابراين طبق اين ماده مي‌توان به وسعت عمل دبير كل پي برد. بعبارت ديگر دبير كل در اين زمينه به ابتكار خود و در فرصت مناسب مي‌تواند، شوراي امنيت را مجبور به بررسي موضوعي نمايد كه مخل نظم و امنيت بين المللي مي‌باشد.
ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان مي‌باشد. اين ماده بيان مي دارد كه: «دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي را نخواهند پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه مناقي موقعيتشان بعنوان مامورين رسمي بين المللي باشد خودداري خواهند كرد…»
بدين ترتيب دبير كل سازمان شخصي مستقل است كه در اجراي وظايفش منابع ملي خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترين مقام سازمان به معناي با نفوذترين كارمندان مي‌باشد. به عاليترين رتبه و مديريت را دارا مي‌باشد. بنابراين از روي انتظاراتي به مراتب بالاتر مي‌رود. هرگاه كه بحراني در جهان اتفاق مي‌افتد، چشمها به دبير كل سازمان ملل دوخته و اميدها به وي بسته مي‌شود.
كورت والدهالم دبير كل اسبق سازمان ملل در اين رابطه گفته است:
(تحرك و توانايي سازمان ملل براي رفع درگيري‌ها تا حد زيادي به كارداني دبير كل و همكارانش بستگي دارد. دبير كل مي تواند جريانات سياسي را به سويي هدايت كند كه از بروز درگيري‌ها جلوگيري كند و براي پاره اي از مسائل راه حلهاي صلح آميزي ارائه نمايد. زيرا براي مشكل‌‌ترين مسائل هم مي‌توان در نهايت به تضميني همگاني دست يافت. اين امور مي‌تواند مهمترين وظايف بن باشد)
در واقع مي‌توان گفت حساس‌ترين تست در سازمان ملل متحد، مقام دبير كل سازمان مي‌باشد سياستهاي دبير كل در تمام سازمان اجرا مي‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعايت آن مي‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نيز به همين موضوع اختصاص يافته و مربوط به كروم تبعيت اركان و اعضاء از دستورات دبير كل مي‌باشد.
مبحث اول اشغال فلسطين و خاوير برزدوكوئيار انجمن دبير كل سازمان ملل)
واوهايم در مورد كسالت اوتانت (سومين دبير كل سازمان ملل) در كتاب خاطراتش هنگام توضيح جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل كه در سال 1976 و در زمان دبير كلي وي روي داد اظهارات نظر مي‌‌كند كه:
(بي‌ترديد كلي از شكست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود كه
گروه‌هاي صلح آن در فاصله بين سالهاي 1956 تا 1966 بين قواي اسراييل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئيس جمهور مصر، جمال عبد الناظر، دبير كل پيش از من، اوتانت، اين نيروهاي صلح را در مه 1967 فرا خواند.
چند روز بعد جنگ آغاز شد، تعداد زيادي از دولتها، سازمان ملل متحد و دبير كل آن را مسئولين اين واقعه دانستند.
در گفتگو با اوتامت متوجه شدم كه اين ؟؟؟ تا چه موجب نارحتي او شده است… او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگيز سال 1967 را از وجدان خود بزدايد و من معتقدم كه اين ناراحتي وجدان از عوامل بيماري ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال 1974 بوده… اوتانت پس از مذاكره‌اي مفصل با «رالف پانچ» عالي ترين آمريكايي در دبيرخانه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

محصول * تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم
متخصصان علوم اقتصادي و سياسي تقسيمبنديهاي متفاوتي را براي كشورها قائل شده اند؛ مثل كشورهاي پيشرفته، صنعتي و جهان اول، در مقابل كشورهاي توسعه نيافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظاير آن. در اين مقاله هدف، تائيد، تكذيب و يا بررسي درست و يا غلط بودن اين عنوانها نيست؛ بلكه منظور، بررسي مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به كشورهاي گروه دوم است كه از ميان عنوانهاي فوق، عنوان “جهان سوم” بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برايشان انتخاب شده است.
از نظر جغرافياي سياسي، 49 درصد وسعت كره زمين و 51 درصد جمعيت جهان اختصاص به كشورهاي جهان سوم دارد. حدود 40 درصد اين كشورها در زمره فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند و بقيه در قياس با آنها از فقر كمتري رنج مي برند. مشكلات متعددي كه گريبانگير اين كشورهاست روي همه عوامل پيشرفت از جمله توليد اطلاعات و يا استفاده صحيح و موثر از اطلاعات توليد شده در خارج از كشور تاثيري عميق مي گذارد.
اصولا” اطلاعات، اساسي ترين عامل براي توسعه و تكامل يك كشور است و بدين جهت جزئي از منابع ملي محسوب مي شود كه بايد توسط هر كشوري در جهت پيشرفت و نيل به خودكفايي و همچنين غناي مادي و معنوي افراد جامعه، مورد بهره برداري قرار گيرد. بعبارت ديگر، صرفنظر از ويژگيهاي مختلف فرهنگي (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ويژگيهاي اقليمي، تجربه، تحصيل و غيره، هر فردي بايد امكان دسترسي و دستيابي به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنيا و استفاده از آن را در امر سازندگي خويش و جامعه خود داشته باشد.
بر اين اساس، از خصوصيات مهم جوامع پيشرفته صنعتي، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه اي غني از داده ها و كوشش در توليد و افزايش آنها و اتكاي شديد به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اينگونه جوامع، امكانات كافي براي دسترسي افراد به انواع مختلف اطلاعات توليد شده دركليه نقاط دنيا فراهم آمده است، در حالي كه كشورهاي جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتي، حتي در رابطه با اساسي ترين نيازها، با دشواريهاي فراوان مواجه است.
از اينرو، اهميت اطلاعات ايجاب مي كند كه با بررسي همه جانبه آن در ارتباط با كشورهاي جهان سوم چاره انديشيهايي بشود. هر چند كه تا كنون يونسكو و بعضي از سازمانهاي بين المللي پروژه هايي را در رابطه با بررسي نيازهاي اطلاعاتي كشورهاي جهان سوم آغاز كرده اند؛ ولي متخصصان و مسئولان امور اطلاع رساني و نيز سياستگزاران اين كشورها بطور جدي و پيگير با مسئله برخورد نكرده‌اند.
در اين مقاله كوشش شده است تا نيازهاي اساسي اطلاعاتي در رابطه با توسعه فني و اجتماعي كشورهاي جهان سوم مورد بررسي قرار گيرد و باشناسايي مشكلات و موانعي كه در راه دستيابي به اين اطلاعات وجود دارد، پيشنهاداتي در جهت بهبود بخشيدن به وضع اطلاعات و نهايتا” رفع اين مشكلات ارائه گردد. در اينجا لازم است اشاره شود كه بررسي تكنولوژي اطلاعاتي و مسائل مربوط به آن، موضوع ديگري است و ما در اين مقاله قصد پرداختن به آن را نداريم.
انواع اطلاعات مورد نياز كشورهاي جهان سوم
قبل از ورود به بحث اصلي، بهتر است كه به مناسب بودن اطلاعات در رابطه با نيازهاي اطلاعاتي كشورهاي جهان سوم مختصر اشاره اي بشود. مناسب بودن اطلاعات ممكن است از ابعاد مختلفي بررسي گردد كه خود، نوع نياز كشورهاي جهان را مشخص مي كند. در اين رابطه موارد زير از اهميت خاصي برخوردارند:
الف. مناسب بودن اطلاعات با هدف: براي رسيدن به هر هدف، اطلاعاتي مناسب با آن هدف مورد نياز است مثلا، امور مربوط به سياستگزاري، برنامه ريزي، تعليم و تربيت، تحقيق و توسعه، انتقال تكنولوژي و . . . هر يك دسترسي به اطلاعات متفاوتي را ايجاب مي كند.
ب. مناسب بودن اطلاعات يا خصوصيات استفاده كنندگان: ميزان تحصيلات، تجربه، زبان، هوش، استعداد و ساير خصوصيات فردي استفاده كنندگان اطلاعات، عامل مهمي در تعيين كميت و كيفيت اطلاعات قابل استفاده هر فرد است.
پ. مناسب بودن اطلاعات در رابطه با كاربرد آن در محيط: تفاوتهاي فرهنگي مانند زندگي در مناطق روستايي يا شهري، بري يا بحري، سرد يا گرم از عوامل مهم مناسب بودن اطلاعات كاربردي در رابطه با محيط كار است.
ت. مناسب بودن اطلاعات با راهها و وسايل انتقال آن: اطلاعات ممكن است از طريق كانالها (مجراها)ي رسمي، يعني مدارك مكتوب از قبيل كتاب، مجله، گزارش و ساير مواد چاپي و غيركتابي و يا بوسيله مجراهاي غيررسمي، مانند ملاقاتهاي حضوري، شركت در كنفرانسها يا سمينارها و نيز از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي كسب گردد كه بهر صورت مي بايست مناسب با وسيله انتقال آن باشد.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان.

محصول * دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 11
 
 
 
بخشی از متن
طبيعي است که انسان مهارتهاي دست را بيشتر از مهارتهاي پا به نمايش مي گذارد .
گروهي هندبال را مثل ورزشهايي چون بوکس- کشتي و دو از رشته ها ي سنتي المپيک مي دانند. «هومر» شاعر و مورخ يوناني در اثر خود«اوديسه» از ورزش هندبال بنام «اورانيا » يادکرده است . درمقبره اي مربوط به سال 600 ق. م در شهرک تاريخي «ديپلون» نزديک به آتن جملاتي درمورد توپ بازي با دست به چشم مي خورد. در کاوش هاي باستانشناسي در تمدن هاي اوليه که در کرانه هاي رود نيل انجام گرفته نشان مي دهد بازيهاي توپي منحصراً با دست انجام مي شده .

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان..

محصول * دانلود تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحقیق درمورد ورزش هندبال در جهان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 11
 
 
 
بخشی از متن
طبيعي است که انسان مهارتهاي دست را بيشتر از مهارتهاي پا به نمايش مي گذارد .
گروهي هندبال را مثل ورزشهايي چون بوکس- کشتي و دو از رشته ها ي سنتي المپيک مي دانند. «هومر» شاعر و مورخ يوناني در اثر خود«اوديسه» از ورزش هندبال بنام «اورانيا » يادکرده است . درمقبره اي مربوط به سال 600 ق. م در شهرک تاريخي «ديپلون» نزديک به آتن جملاتي درمورد توپ بازي با دست به چشم مي خورد. در کاوش هاي باستانشناسي در تمدن هاي اوليه که در کرانه هاي رود نيل انجام گرفته نشان مي دهد بازيهاي توپي منحصراً با دست انجام مي شده .

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان.

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 50
 
 
 
 
قاره ی آسیا
پرجمعیت ترین قاره ی
جهان است کشور ما ایران
دراین قاره قراردارد.
مردمی که درناحیه ی استوایی زندگی می کنند
زندگی خود را ازراه شکاروجمع آوری
میوه ها وسبزیجات می گذرانند.
درنواحی بیابانی چه حیواناتی زندگی می کنند؟

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:  11
 
 
 
 
با نگاه کردن به کره جغرافیا متوجه می شویم که بیشتر کره زمین با رنگ آبی پوشانده شده است.
این رنگ آبی نشان دهنده اقیانوس و دریاهاست.
 
vقاره قطب جنوب :
vاین قاره یکی از سردترین سرزمین های جهان است و شرایط مساعد برای زندگی انسان در آن وجود ندارد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان

محصول * پاورپوینت آشنایی با معماری جهان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 89 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
تهیه و تنظیم کنند گان:
لیلی جلیلی
لیلا رقیبی
زهرا قیطران نژاد
طاهره قیطران نژاد
استاد مربوطه:
سرکار خانم مهندس حاتمی گلزار
آشنایی با معماری جهان
موضوع:
معماری پیش از تاریخ
معماری بین النهرین

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان .

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان .

محصول * پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد نواحی مختلف جهان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 50
 
 
 
 
قاره ی آسیا
پرجمعیت ترین قاره ی
جهان است کشور ما ایران
دراین قاره قراردارد.
مردمی که درناحیه ی استوایی زندگی می کنند
زندگی خود را ازراه شکاروجمع آوری
میوه ها وسبزیجات می گذرانند.
درنواحی بیابانی چه حیواناتی زندگی می کنند؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

محصول * تحقیق درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم
مقدمه
نرخ بيكاري بهترين راه شناخته شده در ارزيابي بازار كار و يكي از مواردي است كه در بسياري از كشورها بسيار بدان پرداخته شده است.
نرخ كل بيكاري در سالهاي اخير در هفت كشور الجزاير، يوگوسلاوي، ماسارونيا ، مراكش ، نامبيا ، صربستان، مونتنگرو و كرانه باختري و نوار غزه نرخ بيكاري بيش از 20 درصد در سالهاي اخير بوده است.
اطلاعاتي كه بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان مي دهد كه 50در صد از كشورها با افزايش ميزان بيكاري مواجه شده اند و 50 درصد ديگر با كاهش بيكاري .
-ILO نرخ بيكاري در بين زنان و مردان در سال 1990و 2001. براي جلوگيري از محدوديت هاي موجود و براي مقايسه آمارهاي تمامي كشورها، مي توان بر اساس برخي از الگوهاي ILO هر يك از كشورها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد.اين مقايسه ها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري زنان و مردان در بين سالهاي 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزايش يافته، در حاليكه در استراليا ،كانادا، ايرلند، هلند، نيوزيلند، نوروژ، اسپانيا، و ايالات متحده با كاهش روبرو بوده است.
 
طرح مسئله
وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟ در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟ کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟ کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟
سوال اصلی
کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟
سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟
چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟
بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي
بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش نخست: (45-1335) از آن جايي كه دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفته است، منابع انساني اهميت خود را به عنوان پايه اصلي ثروت ملتها بيش از پيش نشان مي دهد. ضرورت بررسي نيروي انساني و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به اين امر نيز در اصل28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، بپذيرد.” در ادامه، اين ماده تصريح مي كند كه : ” دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساويبراي احراز مشاغل را ايجاد كند.” نيروي انساني به كليه جمعيت 10 سال به بالا اعم از جمعيت فعال و غير فعال گويند كه به ويژگي هايي نظير حدود سني جمعيت، تمركز آن در مشاغل مختلف و بخش هاي متفاوت اقتصادي كشور، تركيب سني و جنسي آن مي پردازد. از سالهاي 1300 به بعد مسئله اشتغال و بيكاري در كشورمان به موازات دگرگوني هاي اساسي در اقتصاد و تغيير و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعي شكل تاره اي به خود گرفت، به طوري كه بعضي از طبقات جايگاه جديدي در اقتصاد پيدا كردند و از ارزش بعضي ازطبقات ديگر كاسته شد. واقعيت اين است كه بافت اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي كشورمان همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم باعث مي شود كه ظرفيت بالقوه نيروي كار جامعه و جمعيت فعال، علي رغم افزايش سريع جمعيت، محدود باشد.
بررسي وضعيت اشتغال در ايران
براي گردآوري آمار و اطلاعات و ارائه تصوير دقيق از وضع موجود با توجه به محدوديتهاي اوليه، از اطلاعات آماري مربوط به سال 1375، از انتشارات مركز آمار ايران، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتايج بررسيهاي اوليه، ساختار كلي جمعيت كشور را مشخص ميسازد. سپس جايگاه نيروي انساني در بخشهاي مختلف اقتصاد مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. بعلاوه ساختار جمعيت در مناطق مختلف شهري و روستايي مسأله فرصتهاي اشتغال، حركت جمعيت و جابجائي نيروي كار، چگونگي گسترش بازار كار در مناطق شهري و ابعاد بيكاري در مناطق مختلف شهري و روستايي بررسي و تحليل ميشود.
مهمترين دستاورد اين بررسي عدم اشتغال بخش اعظم نيروي جوان كشور و ضرورت ايجاد زمينههاي شغلي مناسب براي آنها و ايجاد فعاليتهاي خوداشتغالي مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست ميباشد.
جالب توجه اينكه، بخش اعظم نيروي انساني را جوانان 10 تا 30 سال تشكيل ميدهند كه به سبب عدم برخورداري از تسهيلات مالي ارزان، قادر به انجام فعاليتهاي مستقل نيستند.
لذا گسترش آموزشهاي مهارتي و افزايش تسهيلات مالي ارزان، رهگشاي اصلي توسعه فعاليتهاي خوداشتغالي است.
بر اساس اطلاعات آماري موجود، از كل جمعيت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غيرفعال محسوب شدهاند و از جمعيت غيرفعال نيز درصد بالايي مربوط به زنان فعال در روستا ميباشد كه ضمن انجام فعاليتهاي خدماتي روزمره در فعاليتهاي كشاورزي و دامداري نقش اساسي دارند. همچنين بخش مهمي از ارزش افزوده مربوط به صنايع دستي توسط آنها ايجاد ميشود.
نكتة مهم ديگر ، محدوديت امكان فعاليت نيروهاي متخصص در بخشهاي مولد صنعت وكشاورزي است.
نقش آموزش عالي در ايجاد و زمينه سازي اشتغال از ديدگاه استفاده از توان پژوهشي كشور
بحث اشتغال رابطه تنگاتنگي با نظام اموزش عالي كشور در سطوح مختلف دارد. يكي از اين موارد اشتغال فارغ التحصيلان و ايجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصيلان شامل فارغ التحصيلان دانشگاهي و آموزش ديدگان دوره هاي خاص در سطحي بالاتر از نظام آموزش متوسط مي باشد فارغ التحصيلان جامعه به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- افرادي كه از دانشگاه جامع علمي كاربردي فارغ التحصيل شده اند، كه اغلب اين افراد به علت داشتن مهارتهاي حرفه مشكلي در پيدا كردن شغل مناسب نخواهند داشت. 2- افرادي كه داراي تحصيلات عاليه مي باشند و به علت داشتن مهارتهاي ويزه به راحتي جذب بازار كار تحصيلات عاليه مي باشند. 3- افرادي كه از موسسات آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند، ولي درپيدا كردن كار دچار مشكل ميباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامي توان مطرح نمود كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بايد نقش آموزش عالي و تاثير آن در پيدا كردن شغل مناسب براي فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گيرد.
براي جذب فارغ التحصيلان و ايجاد اشتغال مناسب، بررسي راهكاري علمي مبتني بر برنامه از دو جهت داراي اهميت است. اول انكه موضوع اشتغال را حل مي كند، دوم انكه اشتغال را در جهت رفع نيازهاي ممكلت سازماندهي نموده و پتانسيلهاي دانشگاهي و علمي و بر

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان..

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد قاره های جهان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:  11
 
 
 
 
با نگاه کردن به کره جغرافیا متوجه می شویم که بیشتر کره زمین با رنگ آبی پوشانده شده است.
این رنگ آبی نشان دهنده اقیانوس و دریاهاست.
 
vقاره قطب جنوب :
vاین قاره یکی از سردترین سرزمین های جهان است و شرایط مساعد برای زندگی انسان در آن وجود ندارد.

دانلود + ادامه مطلب