دانلود گزارش تخصصی دبیر تاریخ - فایلخون

دانلود گزارش تخصصی دبیر تاریخ

دانلود گزارش تخصصی دبیر تاریخ

محصول * دانلود گزارش تخصصی دبیر تاریخ* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود گزارش تخصصی تاریخ
تعداد صفحات 11
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
قسمتی از فایل
چکیده گزارش: از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره‌های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان‌پذیر می‌شود و یکی از مواد درسی «تاریخ» است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش‌های مختلف تدریس استفاده می‌شده است؛ از قدیم‌ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش‌های دیگر. در این تحقیق ویژگی‌های روش تدریس ـ سخنرانی به عنوان یک روش نظرگرا با روش تدریس ـ ایفای نقش به عنوان روش عمل‌گرا مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحقیق توصیفی و مقایسه‌یی، از نظر اهداف، محاسن و معایب، مراحل اجرا، الگوهای تدریس مرتبط و نتیجه‌گیری با یکدیگر تطبیق ـ داده شود. در این مقایسه به این نتیجه دست یافتیم که روش تدریس ایفای نقش کارایی بیشتری نسبت به روش تدریس ـ سخنرانی دارد، چون قدرت بررسی، تفسیر و نقادی دانش‌آموزان را پرورش می‌دهد و به معلمان تاریخ به طور عام، و سایر معلمان به طور خاص توصیه می‌شود از روش‌های تدریس جدید، بویژه روش تدریس ایفای نقش در ارائه محتوای تاریخی دروس دوره‌های مختلف تحصیلی استفاده کنند.
مقدمه گزارش: از آنجا که آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه نقش فعال دارد و تحقق نقش آن به وسیله مواد درسی مختلفی که در دوره های ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی برای فراگیران در نظر گرفته شده است، امکان پذیر می شود و یکی از مواد درسی « تاریخ » است، از قرون گذشته تا به امروز برای تدریس تاریخ از روش های مختلف تدریس استفاده می شده است؛ از قدیم ترین روش یعنی رروش تدریس ـ سخنرانی تا سایر روش های دیگر. در زیر به بیان تجربیات ندریس خود در درس تاریخ و روشهای تدریس آن می پردازم .
فهرست چکیده گزارش: ۳ مقدمه گزارش: ۴ بدنه یا متن گزارش: ۵ اهداف ۵ چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ ۶ آموزش تاریخ در مدارس، زمینه‌ساز تبدیل دانش‌آموز به شهروند مطلوب و آگاه ۶ راهکارهای پیشنهادی حاصل تجربیات برای بهتر شدن تدریس تاریخ : ۸ الف: تغییر نگرش به درس تاریخ از سوی مسئولان آموزش و پرورش ۸ ب : استفاده از ابزار و فنون مؤثر در یاد گیری ۸ پ : دبیران تاریخ ۹ نتیجه گزارش: ۱۰ منابع و مآخذ گزارش: ۱۱
[purchase_link id=”103835″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت