دینامیکی - فایلخون

تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی

محصول * تحقیق درباره کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
کاربرد الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته برای مسائل دینامیکی چند هدفه
Zafer Bingul
Department of Mechatronics Engineering, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
خلاصه :
این مقاله یک الگوریتم ژنتیکی سازگار (AGA) را همراه با تابع لیاقت دینامیکی، برای مسائل چند هدفه (MOPs) در محیط دینامیکی تشریح می کند. به منظور دیدن اجرای الگوریتم، این روش برای دو نوع از مسائل MOPs بکار گرفته شده است. اولا این روش برای پیدا کردن آرايش نيروهای نظامی برای شبیه سازی رزمی بکار گرفته شده است. این مقاله در مورد چهار تابع هدف بحث می کند که باید بهینه شوند و یک واسطه فازی را ارئه می دهد که طرح جامعی را از چهار تابع هدف می سازد. دومین واسطه فازی برای کنترل نرخ عملکردهای تقاطع (Crossover) و جهش (Mutation) بکار گرفته می شود که بر اساس خواص آماری لیاقت (Fitness) جامع می باشد.
علاوه بر مسئله آرايش نيروهای نظامی یک مثال ساده از بهینه سازی چند هدفه که توسط فرینا و همکارانش گشته نیز ارائه شده است و توسط این الگوریتم پیشنهادی حل شده است. نتایج بدست آمده در اینجا نشان می دهد که الگوریتم ژنتیکی افزایش یافته، نسبت به الگوریتم ژنتیکی معمولی، عملکرد بهتری در مورد همگرائی دارد.
کلمات کلیدی:
الگوریتم ژنتیکی سازگار یافته ، منطق فازی ، آرايش نيروهای نظامی ، شبیه سازی رزمی و بهینه سازی چند هدفه .
مقدمه
بدیهی است که حالتهای متعددی برای مسائل عملی بهینه سازی وجود دارد که در ابتدا، بهینه سازی چندین اندازه گیری اجرا (MOP) یا محک ، غیر قابل اجتناب است و این اندازه گیری ها ممکن است که با هم تداخل هم داشته باشند. مسائل مربوط به MOPsمی توانند استاتیکی یا دینامیکی باشند. مهمترین موضوع در حل این گونه از مسائل عبارت از مشخص کردن توابع هدف طراحی، برای اینکه خوبی (Goodness) یک حل مشخص بر آورد شود. در مسائل MOPs بجای یک حل بهینه ، یک مجموعه از حل های بهینه ( مجموعه بهینه پارتو )، بسته به وجود چند تابع هدف، رخ می دهد. بدون تنزل یکی از جوابها ، هیچ بهبودی برای هر یک از حلهای بهینه پارتو وجود ندارد. هیچ حل پارتو نمی تواند از حل دیگری بهتر باشد مگر اطلاعات بیشتری را در اختیار داشته باشیم . برای اینکه انتخاب نهایی بهتری داشته باشیم ، بهترین راه این است که تا جایی که ممکن است حلهای مختلف بهینه پارتو را بدست آوریم.
در بعضی از کاربردهای جهانی نظیر حمل ونقل باربا روباتها ، مشخص کردن مدل و طراحی کنترل کننده ها ، مسائل محیطی و نیازهای MOPs بصورت دینامیکی تغییر می کنند و برای اینگونه کاربردها ، بهینه سازی چند هدفه وابسته به زمان، نیاز است . در این گونه از مسائل ، توابع هدف مربوطه و قیود و پارامترهای مسئله یا همه اینها، ممکن است لحظه به لحظه تغییر کنند. این گونه از مسائل MOPs دینامیکی نامیده می شوند. در این حالتها ، بهینه سازی تابع باید در بازه های زمانی خیلی محدود شده انجام پذیرد.
الگوریتمهای ژنتیکی معمولا بهترین وسیله جستجو در فضاهای بزرگ در طی یک زمان قابل قبول می باشند و نیازی به تحدب، تقعر و یا پیوستگی توابع بهینه ندارند. این موضوع منجر به دامنه وسیعی از کاربردها برای این الگوریتم در مسائل بهینه سازی بزرگ درگستره های مختلف می گردد مانند تحلیل سریع تاکتیکهای جنگی برای دفاع و حلهای انعطاف پذیر برای مدیریت زنجیره ای. این انواع مسائل پیچیده معمولا شامل آشوبناکی ، اتفاقی و مسائل دینامیکی پیچیده غیر خطی می شوند. غیر ممکن است که این طیف از مسائل را بتوان با روش قدیمی الگوریتم ژنتیکی حل نمود. الگوریتمهای ژنتیکی، تحلیل مجموعه ها را بصورت موازی انجام می دهند و تشابه این حلها را توسط ترکیب آنها برجسته می کنند. این موضوع باید تذکر داده شود که از آن جا که این گونه الگوریتمها تعداد زیادی از حلها را در مجموعه های بهینه پارتو پیدا می کنند، برای حل مسائل چند هدفه بسیار خوب می باشند . به هر حال، در الگوریتم ژنتیکی ساده، پارامترهای ثابت، مستقیما اجرای الگوریتم را تحت تاثیر قرار می دهند. معمولا پارامترهای بدون آهنگ منجر به مسائل متعددی نظیر همگرایی زودرس می شوند. بنابراین تعدادی از تکنیک های سازگار یافته برای این گونه از پارامترها پیشنهاد شده است. همانند جهش احتمالاتی ، تقاطع احتمالاتی ، اندازه جمعیت [1] و ]2[ و عملکرد تقاطع ]3[.
یکی از مهمترین راهبردها برای مسائل بهینه سازی چند هدفه ، الگوریتم ژنتیکی چند هدفه (MOGA) می باشد. مطالعات زیادی در مورد MOGA در منابع موجود می باشد [5]، [6]، [7]، [9]، [10]، [11]، [12]، [13]، [14]، [15]، [16]، [17]، [18]، [19]، [20].
مخصوصا دب (Deb) [20] یک MOGA عالی را ارائه داده است . یک الگوریتم ژنتیکی با بر آورد برداری (VEGA) [9] نسبت به یک الگوریتم ژنتیکی ساده متفاوت می باشد چون در این روش جدید، از یک عملگرا انتخاب اصلاح شده استفاده می شود و در هر نسل، تعدادی از زیر جمعیتها توسط اجرای انتخاب خطی تولید می شوند. مهمترین نقص این روش آن است که قادر به تولید حلهای بهینه پارتو برای فضاهای جستجویی غیر محدب نمی باشد. در تکنیک مرتبه لغت نویسی (lexicographic ordering ) [14]، حلهای طراح مرتبه ها، بر اساس خواص مهم توابع می باشد. سپس حل بهینه توسط مینیم سازی توابع هدف بدست می آید که بر اساس مهم بودن آنها، از مهمترین آنها شروع می شود. مهمترین ضعف این روش این است که ممکن است منجر به بدست آوردن توابع هدف جانبدارانه شود و این موضوع ممکن است باعث بدست آمدن یک سری از توابع هدفی گردد که باعث ازدیاد توابع هدف و اتفاقی بودن آنها ، هنگام انجام فرایند بهینه سازی شود. الگوریتم ژنتیکی هاجِلا و لین (HLGA) از روش مجموع وزن دار برای انتصابها استفاده

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه

دسته بندی: علوم پزشکی

تحقیق درباره خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه

محصول * تحقیق درباره خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
 
خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه
چکيده:
یکی از عمده ترین عوامل موثر در تلفات پس از برداشت محصولات کشاورزی ضربات مکانیکی می باشد. سالانه درصد بالایی از این محصولات بدلیل وجود یا تشدید همین عامل ازبین می روند یا کیفیت شان کاهش می یابد. ازینرو اين نوشتار، به بررسی دقیق تری ازاثرموقعیت های مکانی ضربه بر خواص دینامیکی میوه میپردازد. برای این منظور چهار موقعیت مکانی مختلف شامل سمت ساقه،سمت گل و دو سمت جانبی روی میوه سیب بعنوان محل بررسی اثر ضربه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر موقعیت مکانی ضربه بر ضریب جهش در سطح اطمینان %95 معنی داری است.
واژه هاي کليدي: ضربه، کیفیت میوه، ضریب ،جهش،کوفتگی،آسیب مکانیکی.
۱. مقدمه
امروزه بدلیل نیاز روز افزون کشور و بمنظور حفظ سلامت جامعه استفاده از میوه تازه و با کیفیت مناسب ضروری بنظر می رسد. از طرفی سالانه درصد بالایی از محصولات میوه ای بدلیل وجود آسیبهای مکانیکی تلف میشوند یا کیفیتشان کاهش می یابد.این کاهش کیفی که کاهش کمی تولید محصول را در بازار مصرف بدنبال دارد میتواند از طریق جلوگیری از بروز این نوع آسیبها با شناخت بهتر عوامل و موقعیتهای وقوع آنها جبران گردد.
غالباً کوفتگی(Bruise) در طی مراحل جابجایی، حمل و نقل،بسته بندی بسبب ضربه رخ می دهد. ضربات مکانیکی بعنوان عامل موثر و اصلی در تلفات پس از برداشت محصولات شناخته شده اند. در طی مراحل پس از برداشت بارهای دینامیکی در ایجاد کوفتگی در محصولات بیشتر موثرندچون بارهای دینامیکی از لحاظ مقدار و وقوع اثری بیش از بارهای استاتیکی دارند[۲و۳].همچنین میزان و وجود کوفتگی نقش کلیدی در مرحله تفکیک محصولات سالم و درجه بندی ایفا می کند.اگرچه معمولا میزان تلفات سیب بین 10 تا 25 درصد است[۷] ولی در برخی از واریته ها این میزان تا 50 درصد نیز گزارش شده است[۴].در گزارشات مختلف این میزان بسیار متفاوت گزارش شده، برای مثال تیم و همکارانش در مقاله خود میزان کوفتگی سیب در جعبه هارا در طی حمل ونقل از باغ 15 تا 47.5 درصد و برای رده بندی شده بصورت U.S. Extra Fancy آنرا 67.5 تا 92.5 درصد ذکر کرده اند[۸]. در یک مطالعه ویژه،پرکردن جعبه ها بدون مواد ضربه گیر باعث 89 درصد کوفتگی در میوه ها شد و دانشمندان میشیگان براین باورند که 35 درصد کوفتگی ها در مراحل برداشت و حمل و نقل اتفاق می افتد]۲ [.
در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در زمینه آسیبهای ناشی از ضربه بر روی میوه ها و تستهای مربوطه انجام شده است ] ۱،۶،۹و ۱۰ [.اما غالب این آزمونها بر سطح جانبی یا پیرامونی میوه ها برای داده برداری یا مدلسازی صورت گرفته است. برای اکثریت میوه ها تاکنون درخصوص جزئیات خواص مکانیکی آنها در نقاط مختلفشان گزارشی در دست نیست. این اطلاعات از جزئیات خواص مکانیکی و دینامیکی میتواند در قرارگیری بهتر آنها درطی مراحل بسته بندی و در جعبه ها بمنظور جلوگیری یا کاهش کوفتگی میوه ها کمک شایانی بنماید. بعلاوه وجودموقعیتهای مکانی مختلف در میوه ها این پتانسیل را در خود دارد که بر خواص مکانیکی و دینامیکی آنها بخاطر جهت و موقعیت اثرگذار باشد [۵].ازاینرو ضروری بنظر میرسد هنگامی که مسائل حمل و نقل مطالعه میشود به بررسی اثرموقعیت مکانی ضربه بر خواص دینامیکی میوه ها نیز توجه شود. زیرا تاکنون هیج روش شناسی استانداردی موجود نیست. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی اثرموقعیت مکانی ضربه بر خواص دینامیکی میوه سیب می پردازیم تا در نهایت بتوان به توسعه یک روش استاندارد در آزمونهای ضربه دست یافت و از این داده ها در مدلسازی برای بهینه سازی دستگاههای درجه بندی و بسته بندی میوه هااستفاده نمود.
۲. مواد و روشها
در این پژوهش، سیب جوناگلد با اندازه و رسیدگی یکسان بدون هرگونه کوفتگی بعنوان نمونه های آزمون ضربه انتخاب شدند.سپس چهار موقعیت مکانی سمت ساقه،سمت گل و دو سمت جانبی روی سیبها بعنوان محل بررسی اثر ضربه علامت گذاری شد تا توسط دستگاه آزمون ضربه مورد استفاده قرارگیرند. در این آزمون دستگاه آزمون ضربه ساخته شده در دانشگاه لوون برای ایجاد کوفتگی و اندازه گیری ضریب جهش مورد استفاده قرار گرفت. همچنانکه در شکل 1 میتوان دید، این دستگاه شامل یک آونگ – pendulum- چوبی به طول 0.505m همراه با ضربه زننده- impactor- آلومینومی کروی به شعاع انحنای 25mm میباشد. ضربه زننده به سنسور نیرو (Dytran instruments 1051V3) با حساسیت 11 mV/N متصل شده است. شتاب سنج PCB piezotronics 352C22 با حساسیت 10 mV/gهمتراز با آن و درهمان راستا وصل شده است. در نقطه اتصال بازوی آونگ optical encoder از نوع Heidenhain RON 275 قرار دارد. همچنین برای داده برداری از این سه سنسور یک کارت National Instrument PCI-MIO-16E-1 مورد استفاده قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده از این دستگاه توسط برنامه نوشته شده در LABVIEW پردازش میشود.
شکل 1 . شمای کلی دستگاه آزمون ضربه.
مطابق شکل 2 برای انجام آزمایشات، هریک از سیبها بطور کامل در محل سندان دستگاه قرار داده شد و توسط ماده الاستیکی مقید گردید. هچنین برای اعمال یک سطح ثابتی از انرژی،زاویه اولیه بازوی آونگ برای همه آزمونها ثابت درنظر گرفته شد.
چهار موقعیت مکانی علامت گذاری شده- سمت ساقه،سمت گل و دو سمت جانبی – روی سیبها در معرض ضربه قسمت ضربه زننده قرار گرفت.هریک از مکانها فقط یکبار در معرض ضربه واقع شد. انرژی ضربه برای همه بطور یکسان برابر0.11 ژول بود. در طی آزمونهای ضربه، ضریب جهش (CR) بر اساس رابطه زیراندازه گیری شد:
 
در این رابطه Vf و Viبترتیب سرعت قسمت ضربه زننده(m/s) قبل و بعد از اعمال ضربه میباشند.
شکل 2 . نحوه قرارگیری و محل ضربه بر سیب- از چپ به راست: سمت گل، سمت جانبی و سمت ساقه.
پس از آزمونهای ضربه در نقاط مختلف سیبها،آنها در فضای آزمایشگاه با دمای 20 °C برای مدت 24 ساعت نگهداری شدند. سپس قطر کوفتگی در محلهای علامت گذاری شده توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری شد.
۳. نتایج و بحث
نتایج نشان داد اثر موقعیت مکانی ضربه بر ضریب جهش در سطح اطمینان 95% معنی داری است. در حالیکه بین موقعیت مکانهای جانبی ضربه دیده اختلاف معنی داری در همین سطح وجود نداشت. بعلاوه حداکثر و حداقل ضریب جهش میوه سیب بترتیب در سمت گل (B)و ساقه میوه(S) سیب واقع بود. شکل 3 ضریب جهش میوه سیب جوناگلد را در مقابل چهار موقعیت مکانی مختلف)ساقه میوه(S)،سمت گل (B)وسمتهای جانبی(L) (نمایش میدهد. میانگین ضریب جهش میوه سیب در سمتهای جانبی،گل و ساقه بیترتیب 0.524 ، 0.596و 0.507 محاسبه گردید. همچنین مشاهدات نشان داد میانگین اندازه قطر کوفتگی در سمت ساقه بیشتر از سمتهای دیگر است. میانگین اندازه قطر کوفتگی در سمت ساقه، جانبی و گل بترتیب 1.28،1.16 و 1.17 سانتیمتر بود. بنابراین از نتایج میتوان دریافت در محلهایی که ضریب جهش کمتر است میزان کوفتگی بیشتر است و بلعکس.
 
شکل 3 ضریب جهش سیب جوناگلد در چهار موقعیت مکانی مختلف )ساقه میوه(S)،سمت گل (B)وسمتهای جانبی(L) (.
ازاینرو ضریب جهش میتواند بعنوان پارامتری جدید در آزمونهای ضربه میوه ها بمنظور نشان دادن میزان کوفتگی مد نظر قرارگیرد و سمت ساقه میوه بعنوان نقطه کلیدی بحساب آید.اگرچه آزمونهای بیشتری برای اثبات این موضوع بعنوان یک قانون کلی ضروری بنظر میرسد.
۴. نتيجه گيري و پيشنهادها
در اين مقاله، بررسی اثرموقعیت مکانی ضربه بر خواص دینامیکی میوه سیب جوناگلد ارائه گردید. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل ضریب جهش میوه بترتیب در سمت گل و ساقه میوه سیب یافت میشود. این نتیجه در جهت دهی و الگودهی محصولات در سامانه های بسته بندی و آزمونهای ضربه میتواند مفید باشد. با در نظر گرفتن موقعیتهای مکانی مختلف روی میوه، ضریب جهش میتواند پارامتری جدید در آزمونهای ضربه میوه ها مورد ملاحظه قرارگیرد. همچنین این کار گامی نوین دریافتن روشی استانداد برای آزمونهای ضربه در میوه ها و محصولات کشاورزی محسوب میشود. روش حاضر در محصولات با اندازه های حجمی بزرگتر میتواند بطور موثری بکار گرفته شود. مسلما،شناخت دقیق خواص دینامیکی بویژه ضربه پذیری محصولات می تواند به برنامه ریزی صحیح، رعایت ملزومات حمل و نقل و پیاده سازی آنها بصورت کارآمد بمنظور کاهش تلفات در سطح کلان در کشور کمک شایانی نماید.
سپاسگزاری

دانلود + ادامه مطلب

بالانس ديناميكي

دسته بندی: فنی و مهندسی

بالانس ديناميكي

محصول * بالانس ديناميكي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
بالانس ديناميكي:
عموماً سه روش زير جهت اندزه گيري چرمهاي تصحيح در دو صفحه به كار مي رود:
1_ روش گهواره لولايي:
در شكل زير قطعه اي نشان داده شده است كه بايد متوازن شود و بدين منظور روي دو سيم يا تاقان يا غلطك متصل به گهواره قرار داده شده است. سرسمت راست قطعه به وسيله مفصل كاردان به موتور محركي متصل شده است . گهواره مي تواند حول هر يك از دو نقطه اي كه براي انطباق با صفحه هاي تصحيح بر روي قطعه تنظيم مي شوند، نوسان كند.در شكل لولاي سمت چپ در وضعيت آزاد نشان داده شده و گهواره و قطعه مي توانند چون لولاي راست ، كه در وضعيت قفل شده است نوسان كند. در هر طرف گهواره فنرها و كمك فنرهايي نصب شده اند كه مي تواننند سيستم مرتعشي با يك درجه آزادي ايجاد كنند.
اينها را غالباً قابل تنظيم مي سازند تا بتوان بسامد صيعي را با سرعت موتور سازگار كرد. شاخصهاي دامنه نيز در هر دو طرف گهواره نشان داده شده اند.اين تراگردانها ؟مبدلهاي تفاضلي اند، يا ممكن است از يك آهنرباي دائمي تشكيل شده باشند كه بر گهواره نصب شده و نسبت به پيچه اي ساكن حركت مي كنند تا ولتاژهاي متناسب با نامتوازني ايجاد كند.
چون لولاها در دو صفحه تصحيح واقع شده اند ، مي تون هر يك از آنها را قفل كرده ، مقدار و زاويه موضع تصحيح را قرائت كرد . قرائتها از اندازه گيري هاي انجام شده در صفحه تصحيح ديگر كاملاً مستقلند، زيرا نا متوازني در صفحه لولاي قفل شده ، لنگري حول لولا نخاهد داشت . هنگامي كه لولاي سمت راست قفل باشد ، نا متوازني قابل تصحيح در صفحه تصحيح سمت چپ ارتعاشي ايجاد مي كند كه مي توان دامنه آن را با شاخص دامنه سمت چپ اندازه گيري كرد. هنگامي كه اين تصحيح انجام (يا اندازه گيري) شد لولاي سمت راست آزاد و لولاي سمت چپ قفل مي شود و با استفاده از شاخص دامنه سمت راست انجام
مي گيرد.
رابطه بين مقدار نا متوازني و دامنه اندازه گيري شده با معادله زير داده شده است.با باز
داريم.e با r آرايي اين معادله و جايگزيني
 
 
دامنه
متناسب است.در m r مستقيماً به نامتوازني x اين معادله نشان مي دهد كه دامنه حركت
شكل زير (الف) منحني اين معادله به ازاي نسبت ميرايي خاص رسم شده است. اين شكل نشان مي دهد كه دستگاه در حوالي بسامد تشديد حساستر خواهد بود ، زيرا در اين ناحيه بيشتري دامنه براي نامتوازني مفروض ثبت مي شود . در دستگاههاي متوازن كننده از ميرايي به دلخواه و به منظور حذف نويز و ارتعاشهايي كه ممكن است بر نتايج تاثير گذارند، استفاده مي شود. ميرايي به ابقاي درجه بندي و عدم تاثير دما و ساير شرايط محيطي بر آن ، نيز كمك مي كنند.
به محور موتور محرك يك مولد سيگنال موج سينوسي نيز متصل است كه در شكل زير نشان داده شده است .
 
اگر موج سينوسي حاصل با موج حاصل از يكي از شاخصهااي دامنه، بر روي اسيلوسكوپ دو پرتويي، مقايسه شود اختلاف فازي به دست مي آيد . اين اختلاف فاز زاويه اي ، مكان زاويه اي نامتوازني را نشان مي دهد . در هر ماشين متوازن كننده ، فازسنجي الكترونيكي اين زاويه فاز را اندازه گيري مي كند و نتيجه را به سنجه ديگري مي دهد كه بر حسب زاويه مدرج شده است . براي تعيين محل تصحيح بر روي نمونه(شكل زير) زاويه نماي مرجع با دست چرخانيده مي شود . زاويه نشان داده شده با عقربه زاويه نماي مرجع در يك خط قرار گيرد كه از پيش انتخاب شده و مي توان تصحيح لازم را بر روي آن انجام داد.
معادله فاز به صورت پارامتري بدين گونه است:
 
2 _ روش نقطه گرهي:
 
جدا كردن صفحه با استفاده از نقطه اي با ارتعاش صفر يا حداقل را روش نقطه _ گرهي متوازن كردن مي نامند. براي آشنايي با نحوه كاربرد اين روش شكل زيررا بررسي مي كنيم.در اين شكل نمونه اي كه بايد متوازن شود بر روي ياتاقانهاي نصب شده است كه خود بر روي ميله اي گره دار قرار دارند. فرض مي كنيم كه نمونه در صفحه تصحيح سمت چپ متوازن شده است ، اما همان گونه كه در شكل نشان داده شده ، نامتوازني در صفحه سمت راست هنوز باقي است. به دليل كل مجموعه ارتعاش مي كند و ميله گره دار را به نوسان
را اشغال مي كند.DD و سپسCC وا مي دارد،ميله نخست وضعيتOحول نقطه اي مانند

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحقیق عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

دانلود تحقیق عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص

محصول * دانلود تحقیق عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي 56 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 58
 
عملکرد فولاد و اجزاي آن تحت بارهاي ديناميکي
1-1- مقدمه
قبل از شروع بحث در مورد طراحي ساختاري بارهاي ديناميکي بهتر آن است که در ابتدا، آگاهي خواننده را در مورد خواص مواد به کار رفته محک زده و سطح دانش او را بالا ببريم. اين فصل با ويژگي‌هاي فيزيکي فولاد و اجزاي ساختاري آن در ارتباط و اولين نکته اين است که ويژگي‌هاي اين مواد به گونه‌اي است که بار و در نهايت قدرت پايداري را فراهم مي‌كند و بارهاي کاربردي را در مقابل بارهاي ساکن قرار مي‌دهد. نکته دوم ظرفيت نهايي اجزاي ساختاري مثل تير آهن و ستون ها است. و نکته آخر قدرت پايداري واحدي است که در طراحي ديناميکي محدود نمي باشد، به هر حال تعداد زيادي از مسائل در فصل بعدي بحث مي‌شوند که به جاي فشارهاي معمولي بر پايه قدرت پايداري نقطه اوج مي‌باشند، به همين دليل در نهايت اثرات آن در فولاد ساختاري به طور خلاصه بحث شده و بهتر آن است که اين موضوع را در طول فصل توضيح دهيم. بايد متذکر شد که در هيچ نقطه‌اي در اين فصل عامل امنيتي در محاسبات قدرت پايداري وجود ندارد و فرض شده است که عامل امنيتي در طراحي بارها گنجانده شده باشد.
2-1- ويژگي‌هاي طراحي
قبل از در نظر گرفتن ويژگي‌هاي ديناميکي ويژگي‌هاي ساکن فولاد هم در نظر گرفته مي‌شود. اين فصل محدود به فولاد در ساختار کربن است که توسط ASTM طراحي شده است. شکل 1-1 نشان دهنده منحني فشار بر اين فولاد است. برخي از نقاط مهم روي شکل مشخص شده اند. فشار نقطه بالايي توسط Fuy مشخص شده است. بالاي اين نقطه منحني فشار خط راست و نمونه کشساني مقداري در حدود 30000000psi است. ماوراي اين نقطه، فشار کاهش مي‌يابد. فشار نقطه پايين Fly است. منحني در اصل تا بالاي اين نقطه افقي مي‌باشد که فشار شروع مي‌شود. محدوديت در نقطه آخر با ey مشخص شده است. و در حدود 15 تا 20 است، که محدود تر از زمان مرز کشساني ey مي‌باشد. در برخي از طراحي ها به ويژه طرح جريان باد، بهتر آن است که تغيير شکل ساختاري صورت گيرد و ساختار از لحاظ پلاستيکي خراب مي‌شود و اين امکان فراهم مي‌شود که انرژي بيشتري توسط بارگيري ديناميکي جذب شود. ميزان تغيير شکل پلاستيک بستگي به عملکرد ساختار دارد، اگر ساختار در برابر اين بار فقط يکبار مقاومت کند، طرح ممکن است تغيير شکل را در بالاي اتصال مجاز بداند. به عبارت ديگر بار چندين بار تکرار مي‌شود و مقدار اندکي تغيير شکل مجاز است.
 
در طراحي به منظور تغيير شکل پلاستيک راحت تر آن است که منحني مرز فشار را در شکل 2-1 تشخيص دهيم. در اين شکل نقطه بالايي ناديده گرفته شده است و از اثر سفت شدن هم چشم پوشي شده است. تقريب آخري احتمالا به خاطر آن است که در بيشتر موارد تغيير شکل پلاستيک در گستره سفت شدن است و از لحاظ شکل تغيير شکل بيشتري محسوس مي‌شود. همه محاسبات طراحي در فصل بعدي بر اساس اين منحني مرز فشار است.
 
طرح ساکن براي فولاد ساختار معمولا بر اساس فشار psi 33000 است، ولي مهم آن است که متذکر شويم، بنا به دلائل عملي، تفاوت زيادي در اين مقدار وجود دارد. شکل 3-1 نشان دهنده نتايج تقريبا 4000 ميليون تست و نشان دهنده 3300 تن فولاد است. اين آزمايشات مطابق با استاندارد ASTM انجام شده اند. منحني توزيع نشان دهنده گسترش مهمي در نقاط و اعضاي غلت زده است. بيشترين فشار، 82 درصد بزرگتر از کمترين مقدار است. مقدار متوسط آن psi 40000 است.
 
اين مقادير فشارهاي نقطه بالايي هستند که معمولا در حدود 5 درصد بالاتر از فشارهاي نقطه پايين مي‌باشند. کاهش فشار متوسط در نقطه بالايي، 5 تا 38 درصد است. که اين مقدار ممکن است به طور قابل توجهي براي کشش يا تراکم در طرح پلاستيک استفاده شود. اين شدت فشار بايد در طول تغيير شکل حفظ شود.
براي امنيت در طراحي ممکن است بهتر آن باشد که از مقدار نقطه پاييني استفاده شود که در بالا هم بدان اشاره شد. اين تصميم گيري براي طراح مفيد تر است. قدرت پايداري نهايي در همان تستها بدست آمده و 66300 است. اين فشار به طور طبيعي براي طراحي استفاده نمي شود، چون شامل محدوديت زيادي است. فشار کششي فولاد ساختاري در حدود 55 درصد است. مقدار مياني آن psi21000 مي‌باشد.
3-1- خواص ديناميکي
شکل 4-1 نشان دهنده اثر ميزان محدوديت روي فشار براي فولاد 7A است. اين اطلاعات بر اساس تعداد محدودي از آزمايشات مي‌باشند و در عمل نبايد به آنها توجه کرد. همان طوري که ميزان نيروي کششي افزايش مي‌يابد. اثرات زير ممکن است ديده شود:
فشار بار با مقدار ديناميک افزايش مي‌يابد.
نيروي کششي بار افزايش مي‌يابد.
نمونه‌هاي کشساني در حوزه کشسان ثابت است.
نيروي کششي در جاي که نيرو سخت مي‌شود افزايش مي‌يابد.
قدرت پايداري نهايي تا اندکي افزايش مي‌يابد.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت