راه - فایلخون

تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده

محصول * تحقیق درباره زاويه انحراف از راه توده * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 139
 
همگام با جنبش
مجموعه مقالات هاتف رحمانی
1384-1381
نگاهي به ( چه بايد كرد ؟) م.چشمه
شرايط پر التهاب كنوني جامعه ايران افراد بسياري را به صحنه حضور كشانده است . همه با سعي در پاسخ ((چه بايد كرد؟)) مطالب وراهكارهايي را پيشنهاد مي نمايند . سنجه ي اين ((چه بايد كرد ها ))در حوزه نقدي اگاهانه وصادق شايد راه گشاي حل بسيار از گره هايي باشد كه تاريخ تلنباري ديرينه اي دارند .
يكي از آخرين اين ((چه بايد كردها؟)) نوشته م .چشمه است كه در سايت اخبار روز انعكاس يافته است . مواضع نويسنده درمسائلي كه بدان پرداخته است قابل توجه وتاملند . اشاره اي هرچند كوتاه به برخي نكات اين نوشته شايد خالي از لطف نباشد .
1ـ نويسنده محترم به درستي پس از احصائ شرايط كنوني نتيجه مي گيرد كه درشرايط كنوني آنچه كه امروز ميتوان بعنوان يك اقدام عملي و عاجل پيشنهاد نمود، ايجاد جبهه واحدي است كه كليه نيروهاي ترقي خواه را با مرام هاي متفاوت بدور يك رشته مبارزات عملي ، و در اين مرحله مسالمت آميز، بمنظور سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي در درون خود گرد آورد. ايشان نيروهاي شركت كننده در اين جبهه واحد را سه طيف و يا نحله فكري مهم كه ميبايست در اين جبهه شركت داشته باشند عبارت مي دانند از: يكم ، جريانات چپ. دوم ، جريانات مذهبي آزاديخواه ، از جمله بدنه اصلي جبهه دوم خرداد و نيروهاي ملي- مذهبي و سوم ، جريانات جمهوريخواه ملي و طرفداران مشروطه سلطنتي.
حال ببينيم نظر ايشان در مورد سه نيروي تشكيل دهند جبهه واحد چيست ؟ نيروهاي چپ طيف وسيعي را در داخل و خارج تشكيل ميدهند. اشكالات و انحرافات سياسي اين طيف را ميتوان چنين خلاصه كرد: جناحهائي از چپها بخاطر جزم انديشي و عدم استقلال فكري ، در گذشته همواره بصورت آلت دست سياست خارجي ابر قدرت سابق در آمده بودند و در اوايل انقلاب اسلامي نيز خميني و رژيم او را “ضد امپرياليست” و مترقي ارزيابي نموده، در صدد سازش و همكاري با او بر آمدند؛ و البته بخاطر اين اشتباه بهاي سنگيني نيز پرداختند يعني اين طيف ول معطلند والبته چند سطر پيش تر هم ايشان حكمشان را درمورد برخي از اين طيف چنين فورموله كرده اند در مورد ايران معاصر، بدلايلي كه بحث آن از حوصله اين مقاله خارج است سازمانهاي مترقي ، تجدد گرا، منسجم و گسترده وجود نداشته و كماكان وجود ندارند. دو سازمان سياسي مهم يعني حزب توده و سازمان مجاهدين خلق كه هر يك دردورانهاي گذشته شانس نزديك شدن به چنين تشكيلاني را داشتند، بخاطر مشي سياسي نادرست و انحرافات عميق رهبري ، يكي عملا متلاشي و ديگري با طرح ادعاهاي باورنكردني و مضحك خود را از بدنه جنبش آزاديخواهانه جدا كرده است.نويسنده محترم درحاليكه حزب توده ايران را عملا متلاشي مي نامد وتلاشي ان راهم ناشي از مشي سياسي نادرست وانحرافات عميق رهبري مي شمارد تاوان پرداختي راهم كه بالغ بر ده هزار زنداني وبيش از سيصد اعدامي است به گردن رهبري ومشي نادرست مي اندازد . شگفتا از اين تحليل .!نويسنده محترم شعاري راكه بعنوان اخرين دستاورد يافته هايش در تغييرات اجتماعي موثر مي داند اگاهانه ويا نا اگاهانه فراموش مي كند كه طرح اين شعار متعلق به حزب توده ايران انهم نه امسال وپارسال وبعد از دوم خرداد بلكه بيش از يازده سال قبل است . شعارجبهه واحد ضد ديكتاتوري براي طرد رژيم ولايت فقيه همانيست كه از ابتدا هم با مخالفت ومقاومت هاي بسيار همراه بود ولي گذشت زمان حقانيت ودرستي ان را برهمگان اشكار كرده است . بگذريم !
طرح يك سئوال بد نيست ايا به زعم اقاي نويسنده همه گروه هايي كه در تور سركوب وقهر رژيم گرفتار شدند همانند حزب توده ايران داراي مشي نادرست وانحرافات عميق در رهبري بودند ؟
ديگر انكه نقش نيروي سركوبگر در اين ميان چه بوده است ؟ ايا فقط براي اينكه مشي نادرست اين نيروهارا اصلاح كند به سركوب وانهدام انها دست زده است ؟ ايا شما روش بهتري براي دفاع از ديكتاتوري عريان قهروسركوب وجنايت سراغ داريد ؟ به راستي كه خود سردمداران رژيم هم چنين بي پروا قادر به دفاع از عملكرد خود نيستند و حتي اقايان
محترم اصلاح طلب هم عليرغم گذشت پنج سال از دوم خرداد جسارت نزديكي به تاريخ وشرايط حاكم بر سركوب هارا نداشته اند وبه عنوان سال هاي مقدس ترجيح داده اند سكوت نمايند .
حزب توده ايران در انقلاب 57 از موضع تعميق انقلاب وفراروياندن انقلاب سياسي به انقلاب اجتماعي تعريف مشخصي از جبهه خلق داشت وبر اساس همين تعريف سياست هاي ويژه اي را هم تدوين وبه اجراي انها مي پرداخت .حزب توده ايران هيچگاه از تماميت رژيم دفاع نمي كرد ودرست در همان زمان وشرايط پس از پيروزي انقلاب با صداقت تمام به طرح نظر گاه هاي خويش مي پرداخت وسهم عمده واساسي در افشاليبرال ها، بورژواي بازاروهمپالگيهايش از قبيل احمد توكلي ها وعسگر اولادي ها داشت . تمام مواضع حزب توده ايران گوياي واضح جهت گيري طبقاتي وانقلابي حزب بود . حزب در همان زمان از كساني حمايت وپشتيباني ميكرد كه امروز از خواب جستگاني كه صابون ديدن واقعيت هاي اجتماعي به دور از اراده گرايي به تنشان خورده است پس از گذشت بيست سال از انها حمايت وانهارا ركني از جبهه واحد ضد استبدادي معرفي مي كنند . حمايت حزب توده ايران از انان زماني بود كه هنوز دستي الوده به جنايات رژيم نداشتند واز موضع دموكرات هاي انقلابي خواهان تعميق انقلاب وحفظ دستاوردهاي ان در مقابل يورش بورژوازي بازار بودند . وامروز نيز درگيرند وشايد ياداوري اين نكته خالي از لطف نباشد كه در فرداي پيروزي اقاي خاتمي هم حزب توده ايران صريحا اعلام كرد كه هرگونه تغييرات واصلاح بنيادي در چهارچوب رژيم ولايت فقيه انجام گرفتني نيست .
واما طيف ديگر از نگاه اقاويا خانم چشمه طيف اصلاح طلب كه كماكان خود را دوم خردادي مينامد، آشكارا تمايلات متفاوتي را نشان ميدهد، و در گذشته و حال نظرات منسجم و پايداري نداشته است. جناح راست آن يعني مجمع روحانيون مبارز برهبري خاتمي و كروبي امروز عملا در اردوگاه خامنه اي-رفسنجاني خيمه زده است. جناح ديگري از آنان يعني كارگزاران و برخي روشنفكران از جمله آقاي شمس الواعظين، كماكان دل در گرو آقاي رفسنجاني و “مدل چيني” او دارند. اما جناحهاي ميانه رو و چپ اصلاح طلبان چندي است با طرفداري از تز سكولاريسم و يا بزعم آنان سكولاريزاسيون و فاصله گرفتن از مواضع و عملكرد ارتجاعي و خونبار خود در اوايل انقلاب، اكنون كانديداي بالقوه مهمي براي شركت در اين جبهه وا حد ميباشند. وجالب انكه در سطر هاي قبل از اين طيف چنين ياد شده است: خاتمي و ساير رهبران دوم خردادي در دوران پنج سال گذشته با پي بردن باينكه هر گونه اصلاحات بنيادي رژيم اسلامي را با خطر فروپاشي روبرو ميكند و در نتيجه خود آنانرا نيز با خطر روبرو ميكند، در عمل به وعده هاي خود به مردم پشت كردند و با استفاده از شيوه هاي “گفتار درماني ” در صدد آرام كردن مردم و منحرف كردن اذهان آنان از توجه به اركان و مباني استبدادي و مرتجعانه رژيم ولايت فقيه بر آمدند. آقاي خاتمي كه اكنون مدتهاست نقش بيمقدار مشاطه گري مافياي حاكم را بازي ميكند، از همان آغاز در ميان نا باوري عمومي از جلادي مانند لاجوردي با حرارت تقدير كرد، تغيير قانون اساسي را خائنانه خواند، از پيگيري قتلهاي زنجيره باز ايستاد و در سركوب جنبش دانشجوئي با جناح تماميت خواه هم نوائي كرد، در مقابل “حكم حكومتي ” بستن مطبوعات و قلع و قمع روزنامه نگاران عكس العملي نشان نداد، و بالاخره با مشاهده كليه تباهيها و جنايات جناح طالباني حتي با ناديده گرفتن قانون اساسي خود رژيم در مقابل جامعه سكوت نمود؛ سكوتي مرگبار كه در فرهنگ ما به علامت رضايت شناخته شده است.راستي ايا اين چنين طيفي قابليت حداقل ريسك را براي مشاركت در سر نگوني رژيم ولايت فقيه دارد .؟
واما طيف سوم : طيف طرفداران سلطنت در ايران عمدتا به دو جناح تقسيم ميشوند. يكم، جناحي كه آرزوي بازگشت به “دوران طلائي ” گذشته و استقرار سلطنت استبدادي را در سر ميپروراند. پايگاه اجتماعي اينان اساسا ثروتمندان و برخي از بوروكراتهاي رژيم گذشته ميباشد. دوم ، جناحي كه خود را مشروطه خواه ميداند و باطنا به اين نتيجه رسيده است كه سلطنت استبدادي پهلوي زمينه ساز و عامل اصلي روي كار آمدن رژيم ملايان است؛ ليكن هنوز شهامت انتقاد از خود و انتقاد صريح از استبداد سلطنتي را نداشته است. اين جناح خواهان تعيين رژيم آينده ايران توسط يك رفراندوم است، و اعلام ميكند كه نتيجه اين رفراندوم هر چه باشد بدان گردن خواهد نهاد. طرح چنين موضعي در صورتي كه جنبه تبليغاتي نداشته باشد البته مثبت است. آقاي رضا پهلوي در واقع فعلا مابين اين دو جناح قرار گرفته است و سعي بر آن
دارد كه هر دو جناح را راضي نگاه دارد. ايشان دائما عنوان ميكنند كه نبايست به گذشته بازگشت. اما از آنجا كه گذشته چراغ راه آينده است ، موضع گيري ايشان بر عليه سياستهاي استبدادي هر دو پادشاه پهلوي بدون شك با استقبال قشر روشنفكر و ساير مبارزين روبرو خواهد شد و به تشكيل جبهه واحد ضد استبداد ملايان كمك شاياني خواهد نمود. اين انتقاد البته به معناي نفي پاره اي از دست آوردهاي اقتصادي- اجتماعي دوران پهلوي از قبيل ايجاد دانشگا، اصلاحات ارضي ، پيشرفت در زمينه حقوق زنان و غيره نيست.اقاي چشمه درگير تناقضات بيشماريست . دلش ! ميخواهد همه باهم رژيم را سرنگون كنند حال چه فرقي مي كند كه كي باشد . اقاي چشمه فراموش كرده اند كه مردم ايران يكبار با مشت ودندان رژيم اقتدارگرا وتوتاليتر وتماميت خواه پهلوي را به زانو دراورده وبه زباله دان تاريخ انداخته اند . وامروز هم در مبارزه پيشاروي به باز توليد شرايط نا معاصري كه دران به سر مي برند چه از نوع سلطنتي وچه از نوع اسلامي ان تمايلي ندارند . گذشت 24سال از تجربه عظيم انقلاب وبازشناخت نيروهاي درگير در معادلات قدرت اين همه سالها نتايج مباركي به بار اورده است كه فقط كمي تيز هوشي ودل سپردگي به ازادي وعدالت اجتماعي مي تواند عينيت اين نتايج را در روند مبارزه روزمره اشكار سازد !.
تناقض اصلي در تحليل م. چشمه عدم باور به اين نكته باريكتر ازموست كه انحصار طلبي ، تماميت خواهي واستبداد نه ناشي از تمايلات ذهني افراد درگير معادله قدرت بل نتيجه محتوم وضعيت طبقاتي اي است كه دران به سر مي برند .
اما درمورد اجراي جبهه واحد ضد استبداد مذهبي ( كه اگر مثلا استبداد غير مذهبي بود حرفي نيست ؟) م . چشمه پيشنهاد مي كنند كه : نگارنده معتقد است كه در شرايط حساس كنوني ، كليه مبارزين و سازمانهاي سياسي، بويژه آنان كه در اين زمينه تجربه دارند، ميبايست در جهت پاسخگوئي به سوال فوق قدم بردارند.
نكات زير نظراتي است در اين زمينه كه با جمع بندي از مبارزات يكي دو سال گذشته مردم ايران از جمله، تظاهرات چهارشنبه سوري ، فوتبال ، و سومين سالگرد سركوب جنبش دانشجوئي عنوان شده اند:
ارتجاع طالباني روز به روز حلقه اختناق را در ايران تنگتر ميكند، و ما فاصله زيادي با توقيف كردن كليه روزنامه هاي اصلاح طلب و منحل كردن مابقي سازمانهاي اصلاح طلب نداريم. در چنين شرايطي اجبارا وزنه مبارزات مخفي سنگين تر خواهدشد. تصور اينكه يك تشكيلات مخفي سرتاسري و مرتبط بتواند با ساختار هرمي عمودي در زير چتر اختناق رژيم فعاليت كند و رهبري آن از آسيب نيروهاي سركوبگر مصون بماند غير واقع بينانه بنظر مي آيد. فاشيسم مذهبي در ايران ايجاب ميكند كه ساختار تشكيلاتي در ايران عمدتا داراي هسته هاي كوچك، بصورت افقي، غير مرتبط، پراكنده و گسترده باشد و بخشي از رهبري آن نيز در خارج از كشور، مصون از دسترسي ارتجاع وظيفه ارتباط با سلولها و هسته هاي پراكنده را از طريق راديو، فاكس، اينترنت و تلويزيون ماهواره اي بعهده گيرد. جامعه ايران در حال حاضر تشنه آگاهي سياسي است. درست در چنين دوراني است كه اگر روشنفكران مترقي بتوانند مكانيزم هاي صحيح ارتباطي و تشكيلاتي با مردم را بمنظور ارتقاء آگاهي سياسي آنان پيدا كنند به سر چشمه عظيمي نقب زده اند و سيلي كه در نتيجه كاربرد چنين مكانيزمي براه خواهد افتاد، بدون شك طومار ارتجاع را در هم خواهد نورديد. وظيفه هسته ها و سلولهاي كوچك كه با رهبري سياسي از طريق ارتباطات مدرن فوق الذكر در تماس اند، حول دو محور دور ميزند: يكم ، ارتقاء آگاهي سياسي خود اين هسته ها، و دوم، بردن اين آگاهي سياسي بدرون توده هاي پيرامون خود، متشكل كردن آنان و بسيج آنان براي دست زدن به مبارزه عليه رژيم. در شرايط اختناق آخوندي ، مبارزات گسترده و توزيع شده ، بصورتي كه ارتجاع نتواند نيروهاي سركوبگر خود را براي سركوب آنان در يك مكان بسيج كند، شايد شانس بيشتري داشته باشند.
بي رودر بايستي بايد گفت كه دل اقاي چشمه براي دوش فنگ كردن وپافنگ كردن در خانه هاي تيمي لك زده است . ارزويشان مباركشان باشد . مردم اتفاقا در طي دوسال گذشته شيوه هاي نويني از مبارزه را به نمايش گذاشته اند كه تانگردي اشنا زين پرده رازي نشنوي .اقاي چشمه بحران عميق تر از انست كه به ياد پادگان هاي دو يا سه نفره باشيم . فقط در بسيج ميليوني مردم در راستاي خواسته هاي مشخص اجتماعي ، اقتصادي وسياسي است كه ميتوان دم از سرنگوني مسالمت اميز زد . اطلاعات كاركشته رژيم كه در 24سال گذشته كاري جز پاييدن محافل ومجالس مردم نداشته

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راه اندازی یک کافی نت 15 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره راه اندازی یک کافی نت 15 ص

محصول * تحقیق درباره راه اندازی یک کافی نت 15 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
راه اندازی یک کافی نت
در محل كار ما دو كامپيوتر وجود دارد و هر دو هم به اينترنت نياز دارند چگونه مي توان با استفاده از يك مودم و خط تلفن و يك اكانت اينترنت هر دو آنها در آن واحد از اينترنت استفاده كنند؟ • من مي خواهم با يكي از دوستانم كه در يك ساختمان هستيم گيم بازي كنيم.آنها در طبقه پنجم و ما در طبقه اول هستيم . به چه طريق مي توانيم اين كار را انجام دهيم . بخصوص اينكه مي خواهيم در بعضي از مواقع فايل هايي را از كامپيوتر همديگر كپي كنيم؟
اين دو سوال اساس مقاله اين شماره مي باشند.در اين مقاله بدون آنكه به بحث فني وارد شويم موارد مورد نياز و كار هايي كه بايد انجام دهيد را ارائه خواهيم كرد. مواد مورد نياز
كارت شبكه PCI، يك عدد براي هر كامپيوتر. قيمت هر كارت شبكه در حدود 8 تا 10 هزار تومان مي باشد. شكل 1 : كارت شبكه PCI
كابل شبكه CAT5 به متراژ مورد نياز . هر متر كابل در حدود 130 تومان مي باشد.
شكل 2 :
كابل شبكه CAT5
سوكت شبكه ( سرسيم ) از نوع RJ45 ، حداقل 2 عدد. هر عدد 200 ريال .
شكل3 :
سر سيم از نوع RJ45
به اشتراك گذاشتن اينترنت و راه اندازي يك شبكه كامپيوتري كوچك
براي راه اندازي يك شبكه كامپيوتري با بيش از دو كامپيوتر شما به يك دستگاه HUB و كابل هاي شبكه ( براي اتصال هر كامپيوتر به هاب ) نياز داريد اما براي اتصال دو كامپيوتر به هم نيازي به هاب نيست و شما مي توانيد با استفاده از يك كابل خاص به نام كابل Cross ( كه روش ساخت آن با كابل هايي معمولي شبكه كمي تفاوت دارد) دو كامپيوتر را به وصل كنيد .
شكل 4 : تصويري از يك HUB
• ساخت كابل Cross : براي ساخت كابل Cross ، به 2 عدد سوكت و چند متر كابل شبكه نياز داريد . كابل هاي آماده 3 و 5 متري از نوع Cross را مي توانيد از فروشگاه هاي تجهيزات شبكه تهيه نماييد . براي متراژهاي بيشتر نيز مي توانيد با استفاده از دستورالعمل زير آن را بسازيد و يا از فروشگاه هاي تجهيزات شبكه بخواهيد آن را به سفارش شما بسازند .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راهنمای راه اندازی کافی نت 15 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره راهنمای راه اندازی کافی نت 15 ص

محصول * تحقیق درباره راهنمای راه اندازی کافی نت 15 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
راهنمای راه اندازی کافی نت

۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۶

با روند صعودی استفاده از اینترنت  دیدم که بهتر است در این مقاله در مورد راه اندازی کافی نت یا به اشتراک گذاشتن اینترنت یک کامپیوتر بین دیگر کامپیوترهای شبکه توضیح بدهم.برای راه اندازی کافی نت نیاز به تعدادی کامپیوتر که شبکه شده اند و یک اتصال اینترنت(dial up – ADSL یا غیره) دارید. در این مقاله فرض شده است که شما یک شبکه محلی از قبل بسته شده دارید.
توصیه میشود جهت اشتراک اینترنت در کافی نت از خطوط پر سرعت اینترنت استفاده نمایید.
شروع به کار
در ابتدا باید اتصالی که کامپیوتر server را به اینترنت متصل کرده است را به اشتراک بگذاریم . برای اینکار در قسمت Network Connections بر روی اتصالی که به اینترنت دسترسی دارد کلیک سمت راست نموده و گزینه Properties را انتخاب و سپس به قسمت advanced  بروید که تصویری مانند شکل زیر مشاهده می کنید:
 
{mosimage}
در قسمت Internet Connection Sharing گزینه Allow other network users to connect…. را انتخاب نمایید. اکنون با کلیک بر روی دکمه ok اینترنت شما در کل شبکه به اشتراک گذاشته می شود.
با انجام اعمال بالا باید در زیر آیکن اشتراک اینترنت شما یک علامت دست مانند تصویر زیر مشاهده نمایید:
 
{mosimage}
نکته مهمی که باید در اینجا به ان توجه کنیم اینست که با این کار دیگر لازم نیست که شما برای کامپیوترهای شبکه آدرس ip تعریف کنید چون تعریف ip در شبکه به صورت خودکار انجام می شود.
مدیریت اشتراک اینترنت
برای مدیرت  اشتراک اینترنت بین کامپیوترها در کافی نت(مانند مدت زمان استفاده ، هزینه استفاده و کنترل پهنای باند) شما می توانید از ابزارهای مدیریتی مانند نرم افزار easycaffe استفاده نمایید.
 

کافی نت و گیم نت کوچک راه اندازی کنید
 
با توجه سوالات بسیاری از خوانندگان در خصوص مواردی در زمینه اشتراک اینترنت بین چند کامپیوتر ( Internet Sharing ) و همچنین بازی های تحت شبکه ( Game Net ) قصد داریم در این تاپیک مدل بسیار کوچک و ساده ای از یک کافی نت و گیم نت را ارائه کنیم. با ما همراه باشید.قبل از شروع به سوالات زیر توجه نمایید:• در محل کار ما دو کامپیوتر وجود دارد و هر دو هم به اینترنت نیاز دارند چگونهمی توان با استفاده از یک مودم و خط تلفن و یک اکانت اینترنت هر دو آنها در آن واحد از اینترنت استفاده کنند؟• من می خواهم با یکی از دوستانم که در یک ساختمان هستیم گیم بازی کنیم.آنها در طبقه پنجم و ما در طبقه اول هستیم . به چه طریق می توانیم این کار را انجام دهیم . بخصوص اینکه می خواهیم در بعضی از مواقع فایل هایی را از کامپیوتر همدیگر کپی کنیم؟این دو سوال اساس مقاله این شماره می باشند.در این مقاله بدون آنکه به بحث فنی وارد شویم موارد مورد نیاز و کار هایی که باید انجام دهید را ارائه خواهیم کرد.مواد مورد نیاز
کارت شبکه PCI، یک عدد برای هر کامپیوتر. قیمت هر کارت شبکه در حدود ۸ تا ۱۰ هزار تومان می باشد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد راه کار هزینه کاربر

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد راه کار هزینه کاربر

محصول * تحقیق در مورد راه کار هزینه کاربر * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
راه کار هزینه کاربر
این روش براساس تلاش برای محاسبه و ارزیابی کل هزینه های مربوط به یک فعالیت بنا نهاده شده است. برای مثال هزینه صحیح بازدید از یک پارک یا دیگر محیطهای تفریحی شامل در آمد از دست رفته مربوط به کار کردن، و هزینه های اضافی برای خرید غذا می باشد. راه کارهای کمتر مستقیم در برآورد هزینه های زیست محیطی نیز وجود دارد. به طور کلی اینها از یک شیوه ارزیابی روابط مربوط به اثرات آلودگی بر روی ساختمانها استفاده می کنند.
هدف نهایی، کل هزینه ها
کل هزینه یا هزینه تمام شده که مربوط است به تمام هزینه های اجتماعی و مشخص در ارتباط با تولید یک محصول یا یک فعالیت جزء هزینه فعالیت انجام شده به حساب می آیند. این کاملاً از بحثهای قبلی ما که در آنجا تلاشها درجهت تعیین و تخصیص تمام هزینه ها برای کمک به تصمیم گیری داخلی بود، متفاوت است. هزینه یابی کلی این اصل و مفهوم را به طرف مصرف کننده می کشاند. برای مثال ، اگر تمام هزینه های زیست محیطی مربوط به ساختن فنجان در قیمت فنجانهای کاغذی یا پلاستیکی بحساب آیند، ممکن است کسی اینگونه انتظار داشته باشد که خسارتهای کمتر به محیط زیست از هزینه کمتری هم برخوردار هستند. این مصرف کننده می تواند یک انتخاب از لحاظ زیست محیطی براساس قیمت اتخاذ کند یا می تواند راه کارهای جدیدی که خسارتهای بیشتری به محیط زیست می زنند را با قیمت های بالاتر در نظر بگیرد، البته با دانستن اینکه هزینه های اضافی زیست محیطی قبلاً پرداخت شده اند.
مهم است که به خاطر داشته باشیم که در حال حاضر جامعه تمام هزینه های فعالیت ها و تولیدات و محصولات را می پردازد- بیشتر هزینه ها به آژانس های دولتی یا به صورت کمتر مستقیم به شکل هزینه های افزایش یافته برای تامین بهداشت پرداخت می شود.
5) مشکلات مربوط به حسابداری و حسابرسی کل هزینه ها
به طور آشکارا، حسابداری کل هزینه ها یک امر آسانی نیست. مشکلات زیادی وجود دارد که قبل از انجام اینکار باید از سر راه برداشه شوند. مشکلات تولیدی مربوط به FCA شامل مشکلات مربوط به ارزیابی هزینه های خسارت به محیط زیست می باشد. هیچ راه آسانی برای محاسبه هزینه های زیست محیطی و اجتماعی وجود ندارد، و در موارد خیلی زیادی این موضوع به صورت یک مسئله مربوط به ارزشهای شخصی تبدیل می شود.
علاوه بر این، حسابداری دقیق کل هزینه ها احتیاج به درک اثرات زیست محیطی چرخه عمر یک محصول، فرایند، یا فعالیت دارد. ارزیابی چرخه زندگی (LcA) وسیله ای برای تهیه اطلاعات در مورد اثرات چرخه عمر می شود. مشکلات مخصوص مربوط به انجام کارهای حسابداری مالی و ملی شامل موارد زیر می شود:
مقایسه اقدامات انجام شده و اقدام در حال انجام. حسابداری های مالی و ملی برای آنالیز و بررسی اقدامات قبلی استفاده می شوند. تغییرات مقررات و قوانین چنین مشکلات مقایسه ای را ایجاد می کنند.
مقایسه های بین المللی چگونه انجام می شوند. مقایسه های بین المللی حسابداری ها و حسابهای با مشکل روبرو می شود، اگر کشورهای مختلف روشهای متفاوتی در حسابداری و حسابرسی های هزینه های کل داشته باشند.
مشکلات مخصوص مربوط به حسابداری هزینه های کلی و بودجه بندی سرمایه شامل موارد زیر می باشند.
انسجام بین شرکت ها. قانونی که مربوط باشد به اینکه یک شرکت چگونه هزینه های داخلی خود را حسابداری کند وجود ندارد.
طبق توضیحات قبلی، هدف نهایی عبارتست از داشتن جامعه ای که هزینه های اجتماعی ندارد همه هزینه ها به حساب می آید. این در یک باز جهانی پررقابت آسان نیست.
فقدان راه کارهای داخلی. یک انگیزه قوی برای تغییر شیوه های حسابداری و بررسیهای مالی نیاز می باشد. در دنیایی که محدودیت های بودجه ای وجود دارد راه کارهایی برای کاهش هزینه ها در نر گرفه می شود و نه افزایش هزینه ها.
ضمیمه 1: نمونه ای از پروژه های انجام شده و Assiznments
خیلی از بحث های انجام شده قبلی شامل مثالهای مربوط به مشکلات حسابداری می باشد. نمونه های دیگری از کارها و شیوه ها و پروژه های پیشنهادی شامل موارد زیر می باشد:
یک محصولی که نسبتاً ارزان است، مثلاً یک خودکار یا یک ورق کاغذ را در نظر بگیرید. آیا ارزیابی چرخه اولیه عمر توسط لیست کردن فعالیت های گوناگون مشمول ساخت این محصول و برآورده کردن نتایج زیست محیطی این فعالیت ها می شود. پیامدهای زیست محیطی را نام ببرید که احتمال دارد توسط شرکت سازنده ایجاد شود. پیامدهای زیست محیطی را نام ببرید که احتمال دارد خارج از هزینه های تولیدی شرکت قرار گیرد.
پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی یک دارنده اتومبیل را نام ببرید. اینگونه لیست ها می توانند برای فعالیت ها یا تولیدات از قبیل استفاده از تلویزیون ، تورسیم و غیره بکار روند.
پرسش نامه هایی را در ارتباط با یک فعالیت مورد علاقه خودتان تهیه کنید. این پرسش نامه باید حاوی سئوالاتی باشد که ارزشهایی را که پاسخ دهنده به آنها بتواند پاسخ دهد باشد. پاسخ دهنده های خود را به دو گروه تقسیم کنید. از آنها بخواهید که به دقت به سئوالات پاسخ دهند. پاسخ ها و نتایج دو گروه را با هم مقایسه نمایید.
به دو گروه سئوالاتی و پرسش نامه هایی را اختصاص دهید. به گروه اول سئوالاتی راجع به پرداخت هزینه های فعالیت های مورد علاقه خود را ارائه دهید و به گروه دوم سئوالاتی راجع به پذیرش یک فعالیت ارائه دهید. جوابهای این دو گروه را با هم مقایسه کنید.
ضمیمه 2) هزینه های واقعی پلاستیک های اسقاطی: یکمطالعه در باره حسابداری و برآورد هزینه های زیست محیطی:
این مثال قدم به قدم به تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه های کلی خصوص پلاستیک های اسقاطی قراضه در ارتباط با تسهیلات قسمتهای یک اتومبیل را ارائه می دهد. قسمت 1 باقی مانده های اسقاط را تعریف می کند که منجر به برآورد و تخمین هزینه های اولیه قراضه ها می شود.
قسمت 2 به بررسی درآمدهای ناشی از فروش، قراضه ها و هزینه های قرضه ها می پردازد.
قسمت 3 شامل بررسی های دقیق اثرات قراضه ها در تسهیل ساخت و تولید مواد مورد نیاز کار، هزینه های برق ضرر و زیانها می پردازد.
قسمت 1: یک سازنده اتومبیل از پلاستیک ها در اتومبیل خود استفاده می کنند. در حقیقت یک سازنده اتومبیل از پلاستیک ها در قسمت های داخلی یک اتومبیل به عنوان یک ابزار قالب گیری تزریقی استفاده می کند. در طی یک سال این ابزار تسهیل کنند 216.000.000 پوند پلاستیک پلی کربنات به قیمت 39/1 دلار درهر پوند به مصرف می رساند. پلی کربنات ها برای قسمتهای بدنه اصلی به تعداد 1.360.000 عدد که مجموعاً 18.300.000 پوند می باشد و 1.360.000 قسمت اضافی که مجموعاً 2.720.000 پوند می باشند به مصارف قالب گیری می رسند. باقی مانده پلی کربنات ها به عنوان اسقاط در نظر گرفته می شود.
سئوالات:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

محصول * تحقیق درباره راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي
1-طرح مطالب درسي به صورت پرسش هاي جالب : مطلب يا موضوعي را كه مي خواهيم كودك و نوجوان يادبگيرد ، به صورت پرسش يا پرسش هايي روشن و جالب كه آنها را به فعاليت ذهني و پويندگي ترغيب نمايد ، مطرح كنيم . بايد تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نياز به وجود آيد .
2-دانش آموزان در اثر شكست در درسي نسبت به آن نگرش منفي پيدا مي كنند بايد به آنها كمك كرد تا با كسب موفقيت در درس جديد ، به تصويري مثبت از توانايي خود دست يابند زيرا يادگيري همراه با موفقيت به ايجاد انگيزه منجر مي شود . 
3-تجربه و تماس مستقيم با مطالب درسي : سعي نماييد تا دانش آموزان آنچه را كه مي خواهند يادبگيرند با آن تماس پيدا نموده و تجربه مستقيم و عملي داشته باشند .
4-اهداف آموزشي مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس براي آنها بازگو نماييد . اهداف بايد روشن و متناسب با توانايي دانش آموزان باشد .
5-اجراي نقش : بهتر است در زمينه برخي از موضوعات ازجمله تاريخ ، ادبيات ، ديني و … دانش آموزان را تشويق نماييم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمايش در آورند . اجراي نمايش در تفهيم مسائل تربيتي و اخلاقي بسيار مفيد و مؤثر مي باشد .
6-در شرايط مقتضي و مناسب از تشويق هاي كلامي استفاده كنيد . مثلا“‌ خوب ، آفرين ، مرحبا و …
7-بايد شرايطي فراهم شود تا دانش آموز موفقيت خود را احساس كند زيرا هيچ چيز همانند خود موفقيت به موفقيت كمك نمي كند .
8-تكاليف ارائه شده نه بايد بسيار مشكل باشد و نه ساده ، از ارائه تكاليف يكنواخت بايد پرهيز كرد و به عبارتي تكاليف بايد خاصيت برانگيختگي داشته باشند .
9-مشخص كردن نحوه انجام كار براي يادگيرنده : كاري را كه دانش آموز قرار است انجام دهد بايد دقيقا“ مشخص شود .
10-تبادل نظر با دانش آموزان در باره مشكلات درسي و شركت دادن آنها در طرح نقشه هاي كار و فعاليت
11-استفاده از نمرات و آزمون ها براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان
12-علاقه مندي ياددهنده به موضوع : دربسياري از مواقع مشاهده مي كنيم كه بي علاقه بودن يادگيرندگان به موضوعي خاص ناشي از علاقه مند نبودن والدين و مربيان آنهاست . معلمي كه در زنگ انشاء ، ورقه هاي رياضي را تصحيح مي كند يا در ساعت ورزش به بافندگي مشغول مي شود ، عملا“ به يادگيرندگان مي گويد كه براي اين فعاليت ارزش قائل نيست .
13-مطالب آموزشي را بايد از ساده به دشوار ارائه كرد . مي توان با فعال سازي دانش آموز به هنگام تدريس در او ايجاد انگيزه نمود .
14-به وضع جسماني دانش آموزان و وضع ظاهري كلاس بايد توجه نمود . كلاس درس را بايد از نظر ظاهري و رواني تبديل به محيطي امن و آرام نمود .
15-از مقايسه نمودن دانش آموزان با يكديگر خودداري نماييد .
16-قدرداني از كار دانش آموز او را به كوشش و تلاش بيشتر و دلبستگي به درس وادار خواهد نمود .
17-برقراري ارتباط بين مطالب درسي با واقعيات زندگي در ايجاد انگيزه مؤثر مي باشد .
18-بلافاصله دانش آموز را از ميزان پيشرفت در كارش مطلع نماييد . آگاهي از نتيجه كار در هر مرحله از آموزش ، دانش آموز را از عملكرد خود آگاه نموده و باعث مي شود تا به تقويت نقاط مثبت و اصلاح نقاط ضعف و منفي خود بپردازد .
19-استفاده از علائق يادگيرنده : مربيان و والدين مي‌توانند با شناسايي علائق دانش آموز از آن استفاده مطلوب نمايند .
20-مقابله با بازدارنده هاي عاطفي و هيجاني كه موجب دلسردي و كاهش علاقه دانش آموز به درس و تحصيل مي شود . مثلا“ معلمي ممكن است از دانش آموز توقع زياد داشته باشد و يا پس از ورود به كلاس به هيچ دانش آموزي اجازه ورود ندهد و يا تكاليف سنگين تعيين كند ، زياد درس بدهد ، سخت نمره دهد و گاهي تبعيض روا دارد .
21-انگيزش از راه سرمشق گيري : معلم در اين شيوه از شخصيتي خاص تمجيد و تجليل نموده و او را يك نمونه و سرمشق ارزشمند و قابل احترام معرفي مي كند و دانش آموزان نيز از طريق همانند سازي با آن به درس و مدرسه علاقه مند مي شوند .
22-تحريك حس كنجكاوي دانش آموزان
23-آموزش برنامه ريزي به دانش اموزان از طريق رفتار و گفتار و كردار خود در كلاس درس و ارائه نظرات مشورتي به آنها درتهيه برنامه       
24-در آميختن درس با تفريح و بازي دانش اموزان را به يادگيري بيشتر علاقه مند مي سازد .
منابع :
-اسپادرينگ . چريل ، انگيزش در كلاس درس ، ترجمه : اسماعيل بيابانگرد و محمدرضا نائينيان
-بلوم .س ، ويژگي هاي آدمي و يادگيري آموزشگاهي ، ترجمه : علي اكبر سيف
-بيابانگرد.اسماعيل ، راهنمايي والدين و معلمان در تربيت و آموزش كودكان
-شهرآراي . مهرناز ، روان شناسي يادگيري كودك و نوجوان
گردآوري : مردمحمد سالخي ، آموزگار دبستان شهيدرجايي كلاله -برگرفته از سايت    http://www.golestanier.ir  -سايت پژوهشكده تعليم و تربيت سازمان  آموزش  و پرورش   استان  گلستان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راه هاي اصلاح بد خطي و بي نظمي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره راه هاي اصلاح بد خطي و بي نظمي

محصول * تحقیق درباره راه هاي اصلاح بد خطي و بي نظمي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
 
پيشنهاد راه حل هاي جديد
همانطور كه قبلا گفته شد خانواده و دوستان و گروه هم سن در احساس حقارت و بي نظمي نقش مهمي را ايفا مي نمايند لذا پيشنهاد مصاحبه با ولي و همكاران ارتباط عاطفي با دانش آموز و اولياء تشويق و دادن مسئوليت را ارائه نمودم و راه حل هاي زير را انتخاب نمودم.
1- از مدير آموزشگاه درخواست يك ملاقات و مصاحبه با ولي دانش آموز را نمدم كه مورد موافقت قرار گرفت.
2- مسئله را با همكاران محترم خودم در ميان گذاشتم و همه گفته هاي من را تاييد نمودند كه ما همچنين مشكلي را با او داريم.
3- سپردن نمايندگي كلاس به او
4- تشويق در دفاتر و پاي اوراق امتحاني
اجراي راه حل هاي جديد
سرانجام روز ملاقات فرا رسيد اتفاقا مدير محترم آموزشگاه مادر(ح-ب) را خواسته بودند بعد از سلام و احوالپرسي مسائل و مشكلات(ح-ب) را با او در ميان گذاشته و هنوز حرف هاي من تمام نشده بود كه ناگهان مادر صحبت هاي من را قطع كرد و مسائل و مشكلات خانوادگي كه با شوهرش داشت را مطرح ساخت، مدتي است كه«آنها مي خواهند از هم جدا شوند» و اما چيزي كه من را تعجب ساخت اين بود كه من پرسيدم شما در منزل چند فرزند داريد؟ همين كه اين سوال را پر

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راه هاي افزايش با نشاط سازي مدارس و ارتقاء سطح بهداشت رواني

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره راه هاي افزايش با نشاط سازي مدارس و ارتقاء سطح بهداشت رواني

محصول * تحقیق درباره راه هاي افزايش با نشاط سازي مدارس و ارتقاء سطح بهداشت رواني * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
راه هاي افزايش با نشاط سازي مدارس و ارتقاء سطح بهداشت رواني
بي شك زيباترين ندايي كه از دوران مدرسه هنوز در خاطر داريم نه صداي گام هاي پر صلابت معلم نه انعكاس تركه ي ناظم در راهروي كم نور و خلوت نه هق هق گريه از يك نمره ي كم ، بلكه صداي خنده ي شادمانه ي كودكي مان است و دلنشين ترين تصوير چهره ي متبسم معلم،‌ناظم، مدير و مستخدمي كه همگي دوستمان داشتند.
شادماني هديه اي نيست كه در مدرسه به كودكان پيشكش كنيم، كودكان بي دليل شادنند. تنها بايد كوشيد تا دلايل ناشاد كردن كودكان در مدارس را كم رنگ تر ساخت.
بحث پيرامون فوايد و اثرات روحي و جسماني شاد بودن بسيار است.
فلاسفه، پويندگان راه حقيقت، عالمان علوم انساني و خير انديشان  همگي به دنبال اين بوده اند كه چگونه انسان را از قيود ملال آور زندگاني برهانند چگونه شيريني رها زيستن و وارستگي را به ارمغان آورند چگونه هر لحظه شدن را جايگزين هماره بودن نمايند و كوتاه اينكه چگونه شادماني كودكانه زيستن را به زندگي آدميان باز گردانند.
حال اگر اهتمامي شود تا اين موهبت الهي يعني شادي كودكانه كه عميق ترين و متكامل ترين فلسفه ي نگرش به زندگانيست از همان ابتدا در تكاپو ي پرورش و ْآموزش زير گام هاي ديسيپلين و قواعد خشك و خداي ناكرده كاستي هاي شخصيتي دست اندر كاران آموزشي و
 پرورشي پا ما ل نگردد، آينده اي را براي فرزندانمان رقم زده ايم كه بايد در انتظار يك انسان سالم و بالنده باشد.
شادي و سرور كه تنها وسيله ي مبارزه با كاهلي، خمودگي و سكون است موجب بالا رفتن اعتماد به نفس دانش آموزان،‌تسريع روند آموزش،‌كنترل و كاهش اضطراب و بهبود كيفيت آموزش و پرورش مي گردد. در يك محيط آموزشي شاد، افراد با رغبت و عشق حضور مي يابند و ثمره ي چنين حضوري سازندگي است.
با توجه به اهميت چنين موضوعي، پرداختن به چگونه شادتر كردن مدارس امري ضروري به نظر مي رسد كه مي تواند به صورت يك فر آيند مستقل در مدارس در نظر گرفته شود و يا وسيله اي براي ارتقاء فرآيند آموزش و يادگيري در مدارس باشد.
 عوامل تاثير گذار بر سيستم آموزشي
در يك سيستم آموزشي اركاني را مي توان در نظر گرفت كه از طريق تاثير برآنها مدرسه ي شادتري را بوجود آوريم. اين اركان دانش آموز، محيط فيزيكي و انساني آموزشي، خانواده و اجتماع است. در شكل زير كانال هايي براي ورود تاثيرات شادي بخش به اركان مورد نظر سيستم در نظر گرفته شده است كه در مورد هر يك توضيحاتي داده شده است.
 دانش آموز دانش آموز يكي از اركان مهم سيستم آموزشي است و شادي فردي وي از اهداف فرآيند شاد سازي مدرسه مي باشد. سهم عمده ي دلايل شادي هر فرد را بايد در درون وي جستجو نمود كه البته چنين شادي، شادي حقيقي است، شادي كه هر چه كمتر به محيط بيرون وابسته باشد.
راه لذت از درون دان، نز برون                              ابلهي دان، جستن از قصر و حصون
آن يكي در كنج مسجد، مست و شاد                         و آن دگر در باغ، ترش و بي مراد1
در جهان پر هياهوي كنوني كه دليل براي اضطراب و اندوه بسيار است مجهز نمودن هر فرد به سلاح هايي كه به مقابله با افسردگي برخيزد ضروريست. آموزش يكي از بهترين راهها ست.
تقويت ايمان به خدا و توكل، بزرگترين سلاح براي مبارزه با ناشاديست.
دانش آموز بايد بياموزد كه قدردان  موهبات زندگاني خود بوده و به خوبي از آنها بهره گيرد، كوچكترين بركات زندگي را ببيند، از زيبايي ها لذت ببرد و در مواجه با مشكلات به جاي درماندگي به فكر يافتن راه حل باشد. او بايد بياموزد مشكلات نيز بخشي از زندگاني اند و هميشه نبايد همه چيز بر وفق مراد آنها باشد. اينها را مي توان به طور مستقيم طي كلاس هايي به دانش آموزان آموزش داد و نيز دوره هاي آموزشي مرتبط با اين موضوع براي خانواده هاي دانش آموزان در مدرسه دائر نمود. برگزاري كلاس هاي هنري نيز بسيار اثر بخش است. علاوه براين مي توا ن بر نامه هاي گردش در طبيعت، بازديد هاي دسته جمعي و فعاليت هاي گروهي را جهت پرورش حس زيبايي شناسي، تعاون و همكاري ترتيب داد.
براي رضايت از موهبات زندگي مي توان بازديدهاي گروهي از اماكني مانند بيمارستان ها را ترتيب داد.
سلامت جسمي اولين شرط يك زندگي شاد وسازنده است. برگزاري كلاس ها، اردوها و مسابقات ورزشي از جمله راهكارهاي شادتر كردن دانش آموزان است.
 محيط فيزيكي آموزش    
تمامي حواس پنجگانه ي ما، آنچه مي بينيم، مي شنويم يا به مشاممان مي رسد، كانال هايي براي ورود شادي و اميدواري ويا ياس و اندوهند،. محيط فيزيكي كه در آن قرار مي گيريم ارسال كننده ي بسياري از پيام هاي مثبت و يا منفي است.
رنگ ها بسيار تاثير گذارند. استفاده از رنگ هاي شاد در مدرسه و در كلاس درس بسيار اثر بخش است. وجود فضاي سبز در مدرسه حتي اگر گلداني در كنج كلاس باشد باعث طراوت و شادي محيط است. پاكيزگي محيط نيز كه مطلوب هر طبع سليمي است شادي آفرين مي باشد. مي توان زمينه ي شركت دانش آموزان در فعاليت هاي زيباسازي، كاشت گياهان و پاكيزه كردن مدرسه را فراهم نمود.
پخش موسيقي فرح بخش و ملايم در طول مراسم صبحگاهي مدرسه و يا زنگ هاي تفريح نيز مي تواند موثر باشد.
محيط انساني سيستم آموزشي
محيط انساني سيستم آموزشي در مدرسه شامل دو گروه كادر آموزشي و كادر دفتري و اجرايي مي باشد. كادر آموزشي شامل معلمان و كادر اجرايي شامل مدير، معاون، دفتر دار، مستخدم و… است.
 براي آفرينش شادي در كلاس درس، وظيفه ي سنگيني بر عهده ي معلم قرار دارد. كوچكترين رفتار، نگاه و حركت معلم مي تواند اميد و شادي بيافريند و يا ياس بر انگيز باشد.
معلمان مي توانند به طرق زير محيط آموزشي شادتري را بوجود آورند:
شروع درس با نام و ياد خدا كه آرام دهنده ي دل هاست.
استفاده ازكلمات مثت و سخن هاي شادي آفرين.
استفاده از لباس هاي زيبا با رنگ هاي شاد و متنوع.
تسلط علمي و بيان مناسب و قابل فهم درس.   
استفاده از روش هاي فعال و شيوه هاي دانش آموز محور در تدريس.
مشاركت دانش آموزان در فرآيند آموزش و انجام پروژه هاي گروهي توسط ايشان.
استفاده از تشويق به جاي تنبيه.
نظارت بر حالات و روحيات تك تك دانش آموزان و پيگيري علل خمودگي ويا گوشه گيري ايشان،‌اهتمام در رفع مشكل ويا ارجاع به مشاور و دفتر مدرسه.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره راه هاي مقابله با افسردگي در دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره راه هاي مقابله با افسردگي در دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره راه هاي مقابله با افسردگي در دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
راه هاي مقابله با افسردگي در دانش آموزان
فاطمه دختري 11 ساله و ضعيف الجثه و داراي نگاه هاي بي روح و نااميد بود. در كلاس يا پاهايش را مرتب تكان مي داد و يا ناخنش را مي خورد; نه تنها از نظر درسي ضعيف بود، تكاليفش را نيز انجام نمي داد. هم چنين با دانش آموزان مدرسه سازگار نبوده و با آن ها مرتب در خارج از كلاس جروبحث مي كرد. بنابراين وظيفه خود دانستم كه با مادرش درباره وي صحبت كنم متوجه شدم فاطمه دچار افسردگي است و بيماري وي موجب شده كه غيبت هاي مكرر نيز داشته باشد.
علت يابي
علل افسردگي ژنتيكي و محيطي است. به محض اين كه افراد افسرده مي شوند، رفتارشان، آن ها را كمتر دوست داشتني مي سازد. بنابراين نوعي چرخه مصوب به وجود مي آيد و ارتباط افراد افسرده با ديگران كمتر مي شود و به دنبال عدم ارتباط با ديگران افسردگي در فرد باقي مي ماند. (نجاريان ، 1371
) طبق بررسي هاي به عمل آمده برادر دوقلوي فاطمه در تصادف كشته مي شود( 10 ساله) از همان زمان فاطمه دچار ناراحتي روحي مي گردد به طوري كه موهاي سرش را مي كند، ناخن هايش را مي جود. البته طي ارتباطي كه با خواهرانش داشتم، تصور مي كنم ناراحتي فاطمه ژنتيكي نيز بوده است و تصادف برادرش ناراحتي وي را تشديد كرده بود.
چاره جويي
به وسيله پرسشنامه اخلاقي worth wood علاوه بر تمايلات وي از جمله افسردگي به رفتارهاي تهاجمي و پارانوئيدي وي پي بردم و از طريق پرسشنامه از طبع سوداوي، وي اطمينان حاصل كردم، ولي از آن جايي كه وي سركلاس فوق العاده محجوب و آرام بود، بايد رفتارهايي كه از طريق پرسشنامه به آن رسيده بودم را در بيرون از كلاس جست جو مي كردم و طي پرس و جو متوجه شدم در حياط با بچه ها دعوا و جروبحث مي كند و معاون مدرسه نيز از وي شاكي بود.
از نظر من فاطمه دختري دوست داشتني، با جنبه و مستعدي بود. بنابراين مي توانستم با وي ارتباط برقرار كنم و درصدد رفع مشكلش برآيم. اما در جهت رفع مشكلات فاطمه، موانعي سد راه من بود. تعدد معلمان و شيوه هاي مختلف تدريس، دانش آموزان دوره راهنمايي با ويژگي هاي اخلاقي كه مقتضاي سن آنان ايجاب مي كرد و مهم تر از همه جلوگيري از ايجاد اختلال در مشاوره هاي بيرون از مدرسه بود، پس بايد با احتياط بيش تري عمل مي كردم. با او ارتباط دوستانه برقرار كردم. با صبر و حوصله به حرف هايش گوش دادم و نكاتي از صحبت هايش و همچنين پرسش هاي پاسخ داده شده در پرسشنامه را، استخراج كردم كه عبارتند از:
1 ، عدم حس اعتماد به نفس .
2 ، نياز به تشويق .
3 ، تاييد حضور وي در جمع .
4 ، عدم احساس مسئوليت .
5 ، نياز به دوستي خوب و داشتن ارتباط با ديگران .

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت اضمحلال راه در ایران

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت اضمحلال راه در ایران

محصول * پاورپوینت اضمحلال راه در ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 41 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
به نام خدا
موضوع : اضمحلال راه در ایران
استاد : مهندس فلاح
تهیه کننده گان :
رئوف فکری
سید مهدی سادات حسینی
آرتا صفاری
جواد شهریاری
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
این پروژه شامل سه قسمت می باشد
1- نگاه كلي به انجام قسمت هاي يك راه شامل فيلمبرداري وچند عكس است
2- چند نمونه از نقايص و معايب راههاي آسفالته كه قسمت اصلي پروژه است .
3- مهمترین دلایل اضمحلال راه در ایران
قسمت اول: قسمتهاي مختلف يك راه :
1- سابگريد : اين قسمت كه شامل قطعات نسبتا بزرگ سنگي است كه در محل قرضه توليد شده و به عنوان اولين لايه مورد استفاده قرار مي گيرد اين سنگها قطعاتي به قطر تقريبا 8 سانتي متر ميباشد كه با تنظيم دهنه سرند در محل قرضه به دست مي آيد
2- ساب بيس و بيس: قطعه سنگهاي كوچكتر از 8 سانت وارد سرند ديگري ميشوند كه آنرا برحسب نوع ساب بيس يا بيسي كه مورد نظر است تنظيم مي كنند (مثلا 025 يا 35 و000) ودانه هاي بزرگتر دوباره وارد كوبيت ميشودوبه اندازههاي كوچكتر تقسيم مي شود (بادامي و000) در نماي روبرو فيلمي كه از محل قرضه شركت كندوان راه كه در مرحله استخراج بيس هستند برداشت شده است پخش مي شود در اين قسمت توسط بولدزر خاك را استخراج
مي كنند وتوسط لودر در كاميون ريخته ميشود و كاميون خاك را به محل سرند منتقل مي كند
سپس مصالح پس از تبديل شدن به اندازه هاي دل خواه توسط كاميون به محل جاده حمل شده ودر محل ريخته ميشود در اين هنگام توسط تيغ در جاده پخش مي شود و توسط غلتك كوبيده ميشود البته خاك را آزمايش ميكنند تا درصد رطوبت بهينه آن معلوم شود و به همان ميزان توسط تانكر به سطح خاك آب اضافه ميكنند البته در اينجا اين كارتقريبا چشمي انجام ميشود اين خاك را تا 95 درصد مي كوبند

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد اجراي سيستم HACCP، راهي براي ارتقاء سطح كيفي 8ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد اجراي سيستم HACCP، راهي براي ارتقاء سطح كيفي 8ص

محصول * تحقیق در مورد اجراي سيستم HACCP، راهي براي ارتقاء سطح كيفي 8ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
اجراي سيستم HACCP، راهي براي ارتقاء سطح كيفي
توليد شير و بهداشت جامعه
روح الله نورمحمدي، هاني رضائي
به ترتيب دانشجوي كارشناسي علوم دامي و عضو هيئت علمي گروه علوم دامي دانشگاه بيرجند
چكيده
شير يكي از مغذي ترين مواد غذايي مصرفي انسان است كه در رشد، سلامت و تكامل امسان اهميت زيادي دارد. از سوي ديگر توليد شير حيوانات مزرعه اي نيز يكي از صفات مهم اقتصادي اين حيوانات محسوب مي گردد. در نتيجه توليد كنندگان را به ارتقاء سطح كمي و كيفي وادار ساخته است. سيستم شناسايي نقاط بحران و بررسي خطرات ناشي از آن(HACCP) يك استاندارد جديد بين المللي مواد غذايي است كه امروزه در سطح جهان در مورد كيفيت و بهداشت مواد غذايي در حال اجرا است. اخذ گواهينامه براي توليد شير مي تواند باعث افزايش كمي و كيفي توليد شير گردد. هدف از اين مقاله معرفي اين سيستم براي بكارگيري در صنعت گاوداري ايران است.
كلمات كليدي:HACCP ، شير، بهداشت.
مقدمه
از بين دام هاي اهلي شايد هيچ يك به اندازه ي گاو در سراسر دنيا گسترش پيدا ننموده است، به طوري كه اين حيوان در مناطقي با اقليم هاي كاملاً متفاوت از يكديگر و با شرايط اقتصادي مختلف پرورش داده مي شود. توليد شير در اين حيوان صفت اصلي و عمده در صنعت پرورش گاو شيري به شمار مي رود به نحوي كه بخش عمده ي درآمد گاوداران در يك واحد پرورش گاو شيري از طريق فروش شير تأمين مي گردد.
در بين مواد غذايي مورد نياز انسان، شير و فرآورده هاي آن به لحاظ نقش مهمي كه در رشد، سلامت و تكامل جسماني انسان دارد، داراي اهميت زيادي مي باشد. شير حاوي چربي، پروتئين، لاكتوز، خاكستر، ويتامين ها و آب مي باشد كه از بين آنها چربي و پروتئين از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند. نقش اساسي و حيات بخش مواد پروتئيني در زندگي و سلامت انسان آن چنان زياد است كه اكثر جامعه شناسان ميزان پيشرفت هر جامعه را بر مبناي مقدار مصرف پروتئين حيواني مي سنجند. شير حاوي اسيد آمينه هاي ضروري مورد نياز بدن انسان بوده وبه راحتي قابل هضم مي باشد و ارزش بيولوژيكي بالايي دارد. غذاهايي كه منشاء حيواني دارند، از جمله شير، در تغذيه ي انسان، در توازن و مكمل كردن مواد غذايي با منشاء گياهي، سهم زيادي دارند.
ارتقاء بهداشت مواد غذايي از جمله شير، به دليل رابطه ي آن با سلامت انسان مورد توجه بسياري از كارشناسان تغذيه قرار گرفته است. بدين لحاظ، دانش امروز به سمت خذف كليه ي مواد مغذي و تركيبات خطرزاي مواد غذايي هدايت مي شود، تا درنهايت مواد غذايي عاري از هر گونه عوامل ميكروبي توليد گردد. مسلم است در صورتي مي توان از سلامت و بهداشت جامعه مطمئن شد كه از توليد تا مصرف كليه ي اقدامات بر مبناي سيستمي مدون و اصولي انجام گردد. بهداشت شير به لحاظ نقش زيادي كه در سبد غذايي خانوار دارد بايد مورد توجه قرار گيرد. هر چند اين ماده ي مغذي مي تواند موجب سلامت جسماني شود ولي عدم توجه به شرايط بهداشتي منجر به ايجاد ماده اي خطرناك از شير مي شود.
با گسترش ارتباطات و پديده ي جهاني شدن، نياز ارتباط در كشورمان نيز احساس مي گردد. اين ارتباطات تابع قوانيني است كه براي تمام كشورها تدوين گرديده وانديده گرفتن آن امكان پذير نمي باشد. روابط تجاري در آينده تابع قوانين وضع شده توسط سازمان تجارت جهاني صورت خواهد گرفت و رعايت استانداردهاي بين المللي در مورد كالاهاي تجاري امري اجتناب ناپذير است. در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان به عضويت اين سازمان درآمده اند و بسياري ديگر، منجمله ايران، درخواست خود را براي عضويت در اين سازمان ابلاغ كرده اند. كشورهاي در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ي درخواست عضويت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرايط تعيين شده توسط سازمان تجارت جهاني وفق دهند. مهمترين اصل اين سازمان ايجاد شرايط يكسان براي توليدكنندگان مي باشد، چرا كه زماني رقابت معنا پيدا مي كند كه شرايط توليد براي تمام رقبا يكسان باشد. كشوري مثل ايران كه سيستم پرداخت يارانه از طرف دولت مي باشد، واضح است كه توليدكنندگان مي توانند محصولات خود را ارزانتر از رقباي خود در ساير كشورها توليد نمايند. براساس قانون سازمان تجارت جهاني ورود و خروج كالاهاي تجاري بدون هيچ محدوديتي و براساس تعرفه هاي تعيين شده انجام خواهد شد. بدين معني كه ورود و خروج كالاهاي تجاري مجاز، آزاد خواهد بود. در اين شرايط قيمت و كيفيت محصول فاكتور تعيين كننده مي باشد. يعني توليدكننده اي كه بتواند محصول خود را ارزانتر و با كيفيت بالاتر عرضه نمايد پيروز مي گردد.
در بحث استانداردهاي بين المللي مواد غذايي، گواهي بنامHazard Analysis Critical Contorol Point(HACCP) تعريف گرديده است. دريافت اين گواهي براي ادامه ي فعاليت در بخش صنعت توليد و فرآوري مواد غذايي ضروري است. به طوري كه در حال حاضر صادركنندگان عمده ي زعفران، ماكاروني و صنعت شيلات كشور براي انجام معاملات تجاري با ساير كشورها اين گواهي را اخذ نموده اند. آنچه مسلم است هدف از پياده كردن اين قانون در ميان كشورها، توجه به بهداشت فردي و سلامت جامعه مي باشد. هدف از صدور گواهيHACCP نظارت دقيق بر توليد بهداشتي يك ماده ي غذايي از ابتداي زنجيره ي توليد تا انتهاي آن مي باشد. به طوري كه در نهايت محصولي سالم، عاري از اجرام بيماري زا و با كيفيت مطلوب به دست مصرف كننده برسد. براي اين منظور مي بايست از تأثير عوامل بيولوژيك، فيزيكي و شيميايي كه احتمال دارد روند توليد را تحت تأثير قرار دهد ممانعت نمود، براي اين منظور اصول هفتگانه اي تنظيم شده است كه با رعايت آنها توليدكننده موفق به اخذ اين گواهي بين المللي مي شود.
اصول هفتگانه براي ارتقاء سيستم توليد شير
به منظور اعطاي گواهيHACCP، رعايت اصول هفتگانه ي مورد نظر سازمان بهداشت جهاني ضروري است. توليد كننده بسته به شرايط و امكانات قادر خواهد بود با تغيير در سيستم

دانلود + ادامه مطلب