ریاضیات - فایلخون

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

محصول * تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
يازدهمين كنفرانس رياضي ايران- ساري
27 الي 30 تير 1389
چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم
و تثبيت آموخته ها توسط دانش آموز
معصومه الازمني
محل كار: مدرسه راهنمايي فدك
آدرس پست الكترونيك: Ldmpqo
چكيده:
آموزش درس رياضيات از دغدغه‌هاي اصلي معلمان اين رشته مي‌باشد و با توجه به اينكه درس رياضي در بسياري از مطالب حالت انتزاعي دارد پرداختن به اين درس تا حدود زيادي توان ذهني بالقوه دانش‌آموزان را مي‌طلبد تا آن‌ها را به متفكراني خلاق و حل‌كننده‌ي مسائل تبديل كند. دانش‌آموز فكور كه قدرت شناخت و استفاده از آموخته‌هاي خود را دارا باشد.
1- مقدمه:
عوامل زيادي ساخت و بنيان روشهاي تدريس را پايه‌ريزي كرده و استحكام مي‌بخشد از جمله‌ي اين عوامل مهم و تأثيرگذار، ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي يادگيري مي‌باشد.
يادگيري عبارت است از فرآيند تغييرات نسبتا پايدار حاصل از تجربه در رفتار بالقوه‌ي يادگيرنده و نظريه‌هاي يادگيري در واقع اصول كليت يافته‌اي هستند كه زمينه‌ي يادگيري و شرايط آن را تبئين مي‌كنند و همچنين يادگيري فرايندي دروني است كه حافظه، انگيزش و تفكر نقش مهمي در آن بازي مي‌كنند. بر اساس ديدگاههاي جديد موجود در اين نظريه، يادگيري فرايندي است كه طي آن دانش و اطلاعات به وسيلة خود ياد گيرنده:
1) كسب مي‌شود
2) پردازش مي‌شود
3) دست كاري مي‌شود
4) و به ياد سپرده مي‌شود
2- مفهوم فرايند ياددهي، يادگيري
نشست يادگيري
آسان است معلم رياضي مدرسه راهنمايي باشيم. اما سخت است معلم رياضي بسيار خوب باشيم ]1[
در فرايند ياددهي- يادگيري، مفاهيمي چون تدريس، يادگيري، ارزشيابي، مواد آموزشي، تعامل معلم و دانش‌آموزان و … مطرح است.
1- تدريس:
تعامل يا ارتباط متقابل معلم با دانش‌آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار به منظور تغيير در رفتار (يادگيري) را تدريس مي‌نامند. ]2[
2- يادگيري:
تغيير در طرز تفكر و مهارت‌هاي ذهني و حركتي را يادگيري مي‌نامند. ]3[
3- ارزشيابي:
فرايندي منظم براي تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت دانش‌آموزان در رسيدن به هدف‌هاي آموزشي ست.
4- مواد آموزشي:
شامل كتاب، فيلم‌هاي آموزشي، مجلات و … كه محتواي يادگيري تلقي مي‌شوند.
در فرايند تثبيت يادگيري
1) نحوه مطالعه و تمرين و تكرار دانش‌آموز
2) نحوه كمك رساني ولي دانش‌آموز در خانه
3- هدف‌ها در فرآيند ياددهي – يادگيري – تثبيت يادگيري
كميته بين‌المللي آموزشي در قرن بيست و يكم يادگيري را بر چهار ستون استوار مي‌داند:]4[
1- آموزش براي يادگيري
2- آموزش براي عمل كردن
3- آموزش براي زيستن
4- آموزش براي همزيستي
4- اهداف عمومي رياضيات در مقطع راهنمايي ] 5[
1- پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آموزش به كار بردن صحيح دانسته‌ها
2- ايجاد توانايي انجام محاسبات عددي در زندگي روزانه
3- رشد توانايي حل مساله
4- ايجاد و توانايي محاسبات ذهني و تخمين زدن كميت‌ها در حد نيازهاي زندگي روزمره (للهي: 1368)
نخستين هدف از يادگيري هر موضوعي آن است كه در عمل به كار آيد. براي اينكه آموخته‌ها در عمل به كار آيند دو راه موجود است. يكي اينكه آموخته‌ها عينا در مواردي مشابه به كار روند كه به اين عمل انتقال يادگيري مي‌گويند. مانند آموختن چهار عمل اصلي كه دانش‌آموزان را در موقعيت‌هاي مشابه ديگري چون خريد كردن يا حل مسئله به كار مي‌برد. راه ديگر آموختن، اصول و مباني كلي و نگرش‌هايي است كه مي‌تواند مبناي اعمال آينده قرار گيرد.
البته آموختن و درك اصول اساسي يك موضوع تنها در فراگرفتن اصول كلي آن خلاصه نمي‌شود، بلكه دانش‌آموزان بايد ازتوانايي كشف جديد و حل مسئله برخوردار باشند. اگر كشف نهايي مجهولات توسط دانش‌آموزان صورت پذيرد اين امر اعتماد به نفس را در وي تقويت مي‌كند و هم بر علاقه او مي‌افزايد. به عبارت ديگر كشف روابط و معلوم كردن مجهولات توسط دانش‌آموز بايد جز روش تدريس محسوب شود. ]6[
5- تحول در روش‌هاي يادگيري ]7[
يكي از تقسيم‌بنديهايي كه براي يادگيري رياضيات ذكر شده يادگيري طوطي‌وار و يادگيري معنادار است. همان طور كه گويا (1381) ذكر مي‌كند. يادگيري براي فهم و درك قانع‌كننده است، حال آن كه يادگيري طوطي‌وار اينگونه نيست. انجام اعمالي از دانش‌آموز خواسته شده، ولي قناعت دروني براي او ندارد. يادگيري براي فهم و درك راهي براي تفكر است. اما يادگيري، براي فهم و درك شرايطي ايجاد مي‌كند كه دانش‌آموزان درستي مطالب را درك كنند. ولي يادگيري طوطي‌وار شرايطي درست مي‌كند كه درستي آن را بپذيرد. لذا در صورتي وقوع يادگيري معنادار خواهد بود كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه دانش‌آموز قدرت انتقال مطالب به موقعيت‌هاي جديد و به كارگيري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار

محصول * تحقیق درباره سوال و جواب رياضيات پايه و مقدمات آمار * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
گردآوري تهيه و تنظيم از : علي اصغر اسدي
رياضيات پايه و مقدمات آمار
  1) اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند، بطوري که { AUB= {a,b,c,d,e,f و {A = {a,d,e آنگاه?=(n(B

1) کوچکتر يا مساوي 3 2) بزرگتر يا مساوي 3 3) مساوي 3 4) هر سه گزينه  

2) اگر AUB = A∩B و {0,1,2,3,4}=B آنگاه ? = n(A)
1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

3) اگر مرجع اعداد صحيح باشد و{1A = { x> و {1-,0,1,2} =’ B آنگاه ‘ (AUB) کدام است؟

1) {1-,0,1} 2) {-1,0} 3) {0,1} 4) {1,2}  

  4) اگر A و B دو مجموعه غير تهي باشند، حاصل'(A ∩ (A-B کدام است؟

1) A U B 2) A ∩ B 3) A ‘ U B 4) φ  

  5) حاصل عبارت (A ‘ U B ‘) ∩ (A ‘ U B) ∩ (A U B) کدام گزينه است؟

1) A 2) B 3) A ∩ B 4) B ∩ ‘A  

6) از معادله{x، {4,4}= {1,2,3,4}∩ {5,6,x,3,4 x, کدام گزينه نمي تواند باشد؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 7  

  7) اگر A و B دو مجموعه دلخواه باشند، مجموعه (((B ∩ A) U B∩ ‘A کدام است ؟

1) A ‘ ∩ B 2)’ A ∩ B 3) A ∩ B 4)’A’ ∩ B  

  8) تعداد زير مجموعه هاي 2 عضوي يک مجموعه 10 عضوي کدام است؟

1) 28 2) 90 3) 45 4) 20  

  9) شرط لازم و کافي براي برقراري رابطه A ∩ B = A – (A ‘ – B) ) کدام است؟

1) B C A 2) A C B 3) A = φ 4) A ∩ B = φ  

  10) اگر B ∩ C = φ آنگاه حاصل (A – B) U (A – C) U (A-D) کدام است؟

1) φ 2) A 3) B 4) C U D

  11) اگر {1,2,3,4,5}= A ، تعداد زير مجموعه هاي A کا شامل 3 باشد ولي شامل 5 نباشد، کدام است؟

1) 6 2) 8 3) 10 4)12  

  12) اگر n(A)=8 و n(B)=13 و n(A ∩ B) =17 باشد،(n(A-B کدام است؟

1) 8 2) 6 3) 11 4) 9  

  13) اگر n(A)=5 و n(B)=10 و n(A ∩ B) =12 باشد، (n(A-B کدام است؟

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5  

  14) در يک مجموعه 6 عضوي تعداد زير مجموعه هايي که کمتر از 3 عضو داشته باشند، برابر کدام گزينه است؟

1) 20 2) 21 3) 22 4) 42  

  15) اگر A و B دو مجموعه بوده و A-B=B-A باشد، کدام گزينه صحيح است؟

1) A = φ 2) B = M (مجموعه مرجع M) 3) A=B 4) A ‘ = B  

  16) مجموعه اي داراي 15 زير مجموعه محض است، اين مجموعه چند زير مجموعه دو عضوي دارد؟

1) 12 2) 4 3) 6 4) 16  

  17) اگر C φ A U B U C کدام گزينه درست است؟

1) A = φ يا B = φ يا ‍C = φ 2) A = φ و B=φ و ‍C = φ 3) C ≠ φ يا B ≠ φ يا A ≠ φ 4) C ≠ φ و B ≠ φ و A ≠ φ  

  18) کدام گزينه غلط است؟

1) (A ∩ (B – C) = (A ∩ B) – (A ∩ C 2) ((B – C) = (A U B) – (A U C A U3) (A – (B ∩ C) = (A – B) ∩ (A – C 4) U C) = (A – B) ∩ (A – C) -(B A

  19) کداميک از مجموعه هاي زير شمارا نيستند؟

1) N (طبيعي) 2) Z (صحيح) 3) Q (گويا) 4) )0,1  

  20) معادله x ∩ A = B وقتي جواب دارد که:

1) A=B 2) C xB 3) A C B 4) B C A  

  21) فاصله دو نقطه (1,3)A و (1,1)B برابر است با:

1) 20√ 2) 3 3) 4 4) 21√  

  22) سه نقطه (0,3)A و (2,3)B و (0,0)C رئوس يک مثلث :

1) قائم الزاويه 2) متساوي الاضلاع 3) متساوي الساقين 4) هيچکدام  

  23) کدام يک از نقاط زير در امتداد يک خط راست است:

1) (3,3) ، (1,2-)، (5,6) 2) (6,5) ، (7,9)، (1-,1-) 3) (0,0) ، (2,1-)، (3,2) 4) (12,6) ، (8,4)، (2/1 ,1)

  24) شيب خط گذرنده از دو نقطه (1,2) P1 و (4-,3)P2 برابر است با:

1) 3 2) 2 3) 3- 4) 4  

  25) شيب خط راستي که بر خط گذرنده از دو نقطه (1,2)A و (1-,2)B عمود است برابر با:

1) 3- 2) 3/1 3) 3/1- 4) 3  

  26) خط x + 3y +5=0 2 بر کداميک از خطوط زير عمود است؟

1) 0 =3 + x + 9y 6 2) 0 =6 + x – 2y 3 3) 0 =9 + 39 + x7 4) 0 =6 + x + 3y-2 

  27) فاصله نقطه (1,1)A را از 0 =2- x+2y 3 برابر است با:

1) 1 2) 2 3) 13√ / 1 4) 0  

  28) خط 0 =3 + x+5y4 با کداميک از خطوط زير موازي است؟

1) 0 =5 + x + 5/4 y 2) 0 =6 + x – 3y 3) 0 =3 + x – 2y 4 4) 0 =7 + x + y  6

  29) معادله خطي که از دو نقطه (4,3)A و (12,5)B مي گذرد برابر است با:

1) 1-y=4x 2) 7+y=6x 3) y=3x 4) 2+y= 1/4 x  

 30) معادله خطي که از دو نقطه (6,4)A و (3,3)B مي گذرد کدام است؟

1) 2+y = -2x 2) 7+y=6x 3) 2+y=1/3 x 4) y= x  

31) مختصات دکارتي ( 3 , 8π /3) برابر است با:

1) ( 2√ ,3-) 2) (1 , 2-) 3) (3 , 3√) 4)(2/3√3 , 2/3-)  

  32) مختصات دکارتي ( 3 , 14π /3) برابر است با:

1) ( 1 , 2/3-) 2) (1 , 2-) 3) (3 , 3√) 4)(2/3√3 , 2/3-)  

  33) مختصات قطبي (2,0-) برابر است با:

(1 (2,π) (2 (-2,π) (3 (1,π/2) (4 (-1,π/2)

  34) مختصات قطبي (1-,1) برابر است با:

(3,π/2) (1 (2 (√2,7π/4) (3 (√2,π/2) (4 (2,π/4)  

  35) معادله دکارتي معادله Cos2θ + Sin 2θ =2rبرابر است با:

1) 2= 2 y + 2 x 2) 1xy = 4+ 2x 3) 2 x+ xy2) = 2 ( 2+y 2x) 4) 1+22 x yx= 4

  36) صورت قطبي 1= xy4 برابر است با:

1) 1= Sin 2θ 2r 2 2) 1 =2r 3) 1=Sin 2θ 4) 1=Sin 2θ2  

  37) صورت دکارتيSin 2θ 2=2 r برابر است با:

1) (1+2x) / (y x 8) /=2 y+2 x 2) xy8 =2 (2y +2x) 3( 1=( x2+y2)4 4) x5= 2y + 2x  

  38) مساحت مثلثي که رئوس آن (1-,4-) و (6,5) و (2,9-) برابر است با:

1) 27 2) 28 3) 21 4) 25  

  39) مساحت مثلثي که رئوس آن (3-,4) و (9,4) و (3,6-) برابر است با:

1) 21 2) 47 3) 37 4) 41  

  40) اگر f نزولي و عدد ثابت k مفي باشد آنگاه kf:

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نه نزولي و نه صعودي است 4) هيچکدام  

  41) اگر f و g صعودي باشد آنگاه gof:

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نمي توان چيزي گفت 4) هيچکدام  

  42) تابع (2 f(x) = x / (1+x براي 1x > :

1) صعودي است 2) نزولي است 3) نه صعودي و نه نزولي 4) هيچکدام  

  43) کداميک از توابع زير وارون دارند؟

1) R , f(x) = √x >— +f: R 2) R , f(x) = x >— +f: R 3) 3x = R , f(x) 3> — f: R 4) > R , f(x) = Sin x —+f: R  

  44) فرض کنيد (f(x) = 1 / (x+1 باشد (fofof(2 کدامست؟

1) 3/1 2) 3/4 3) 7/4 4) 4/7

  45) فرض کنيد f(x) = √x و g(x) = 1 / x و 2 x= h(x) باشد مقدار fogoh در 2- = x کدامست؟

1) 2 2) 2/1 3) 4 4) 4/1  

46) دامنه تابع کدامست؟

1) R 2) +R 3) {0}- R 4) (∞ + ,1) (0, ∞- )  

47) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه gof کدامست؟

1) R 2) [0,1]- R 3) [0,1]- R 4) +R  

48) هر گاه[f(x) = [x و g(x)=1/x آنگاه دامنه fog کدامست؟

1) R 2) {0}-R 3) Z 4) {0}-Z  

49) هر گاه f(x) = Sin x و g(x) = √x + 1/x باشد دامنه fog کدامست؟

1){R+ -{0 2) +R 3) –R 4) R  

50) هر تابع اکيداً صعودي:

1) يک به يک است 2) پوشاست 3) يک به يک نيست 4) هيچکدام  

51 ) تابع :
0 < x < 1
x
{
 

x = 1
0

f(x) =

x > 1
-x

 

3

52) کداميک از توابع زير صعودي است؟

1)|y = |x 2) y = Sin x 3) y = Cos x 4) ( y = ax + b ( a≠0  

  53) کداميک از توابع زير کراندار است:

1) 2f(x)=x 2) 3f(x)=x 3) f(x)=sinx 4) f(x)=tgx  

  54) کداميک از توابع زير پوشاست؟

  55) کداميک از توابع زير يک به يک است:

1) 3 y = x 2) 1+ 2 x = y3 ) |y = |x 4) 5 +4 y = x  

  56) دامنه تابع کدام است؟

1) R 2) {0,2}- R 3) (∞ +,2) 4) (∞ +,2)  

  57) دامنه تابع کدام است؟

R-{1} (4 [0,1] U [2,+∞) (3 [0,1] U (2,+∞) (2 R+ (1

  58) دو تابع x -2 x = R , f(x) >— +f:R و 2R , g(x) = x-x > — g:R

1) مساوي اند 2) مساوي نيستند 3) معکوس يکديگرند 4) هيچکدام  

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سيري در رياضيات

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سيري در رياضيات

محصول * تحقیق درباره سيري در رياضيات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
« سيري در رياضيات »
رياضيدانها چگونه زبان يكديگر را ميفهمند؟
اگر به سرزمين جديدي سفر كنيد كه زبان مردم آنجا را ندانيد و نيز ندانيد كه در آنجا چه مي گذرد، سفر برايتان لذتي ندارد. در قلمرو رياضيات نيز چنين است. كسي كه زبان رياضي را نداند نمي تواند اين علم را درك كند. ارتباط و تبادل نظر رياضي روزگاري در بين رياضي دانان مشكل بود، اما آنها با اختراع زبان رياضي كه شامل علائم نوشتاري ويژه اي است، اين مشكل را از ميان برداشتند.
هندسه فضايي چيست؟
هنگامي كه يك سطحهندسي داراي ضخامت شود، از قلمرو هندسة مسطح خارج مي شود و وارد هندسه فضايي مي گردد. در اين شاخه از رياضيات با چهار شكل اصلي روبرو هستيم.: كره، مخروط، استوانه و چندوجهي. چندوجهي ها حجم هايي هستند كه طول، عرض وارتفاع دارند كه هر وجه(سطح) آنها يك چندضلعي است. فقط پنج نوع چندوجهي منتظم داريم كه عبارتند از:
الف ـ هرم يا چهار وجهي منتظم كه هر يك از چهار وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.
ب ـ مكعب يا شش وجهي منتظم كه هر يك از شش وجه ان يك مربع است.
پ ـ هشت وجهي منتظم كه هر يك از هشت وجه آن يك مثلث متساوي الاضلاع است.
ت ـ دوازده وجهي منتظم كه هر يك از دوازده وجه آن يك پنج ضلعي است.
ث ـ بيست وجهي منتظم كه هر يك از بيست وجه ان يك مثلث متساوي الاضلاع است.
نشانه ها، علامتها و تعريفهاي رياضي
+ به علاوه (به اضافه)، علامت جمع كردن است، مانند: 4 + 3
– منها، علامت تفريق كردن است، مانند: 2 – 4
* ضرب، علامت ضرب كردن است، مانند: 2 * 4
÷ بخش، علامت تقسيم كردن است، مانند: 2 ÷ 8
= مساوي، علامت مساوي بودن است، مانند: 4 – 9 = 2 + 3
نامساوي، علامت نامساوي بودن است، مانند: 2 – 4 4 + 3
بزرگتر از، علامت بزرگتر بودن است، مانند: 4 8 كه مي خوانند هشت بزرگتر است از چهار.
كوچكتر از، علامت كوچكتر بودن است، مانند: 8 4 يعني چهار كوچكتر است از هشت.
بي نهايت، علامت بي نهايت است. بي نهايت يعني عددي كه بزرگتر است از هر عددي كه فكر كنيم يا بگوييم يا بنويسيم.
پي، علامتي است كه براي محاسبة محيط و مساحت دايره به كار مي رود. مقدار آن برابر 14159/3 است.
درجه، علامت درجه است. درجه، واحد اندازه گيري زاويه است. يك دايره است.
‘ دقيقه، علامت دقيقه است. دقيقه براي نشان دادن بخشهايي از يك درجه بكار مي رود. هر درجه مساوي 60 دقيقه است.
“ ثانيه، علامت ثانيه است. ثانيه براي نشان دادن بخشهايي از يك دقيقه بكار مي رود. هر 60 ثانيه 1 دقيقه است.
عمود، علامت عمود است. عمود خطي است كه با خط ديگري زاوية قائمه بسازد.
|| موازي، علامت دو خط راست است كه يا يكديگر موازي هستند. دو خط راست وقتي موازي هستند كه امتداد آنها همديگر را قطع نكند.
انسان اوليه چگونه مي شمرد؟
در آغاز، انسان اوليه براي نشان دادن عدد موردنظر خود زا زبان اشاره استفاده مي كرد. شايد به ببري كه كشته بود يا به سرنيزة همسايه اش اشاره مي كرد. يا شايد از انگشتانش براي نشان دادن عدد استفاده مي كرد. سه انگشت دست معني «سه» مي داد، خواه سه نيزه يا سه ببر دندان دشنه اي، يا سه غار يا سه سرنيزه.
مي دانيم كه در زندگي روزمره «عدد» كلمه يا نشانه اي است كه بر مقدار و تعداد معيني دلالت مي كند. اما لازم نيست آنچه را كه ما درباره اش گفتگو مي كنيم، مشخص كند. مثلاً «سه» يا «3» مي تواند به معني سه هواپيما، سه قلم يا سه كتاب باشد.
در ابتدا، انسان اوليه مي توانست تا دو بشمارد. امروزه هنوز در جهان، قبايلي ابتدايي مانند بوميان بدوي استراليا ـ ابورجين ها ـ وجود دارند كه فقط سه عدد مي شناسند: يك، دو و بسيار. اگر يك نفر از اين قبيله سه عدد بومرانگ( يا بيشتر داشته باشد، براي شمارش آن فقط عدد بسيار را به كار مي برد. البته بيشتر انسانهاي اوليه تا ده، يعني مجموع تعداد انگشتان دستان مي شمردند. بعضي فقط تا 20 يعني مجموع تعداد انگشتان دست و پايشان مي شمردند.
هنگاميكه با انگشتان دست شماره مي كنيد، تفاوتي نمي كند كه از انگشت كوچك دست يا از انگشت شست شروع كنيد. اما بين برخي از اقوام براي اين كار قاعده هايي وجود داشت. مثلاً «زوني» ها (قبيله اي از سرخپوستان آمريكاي شمالي) شمردن را از انگشت كوچك دست چپ شروع مي كردند. يا سرخپوستان اتوماك امريكاي جنوبي شمردن را از انگشت شست آغاز مي كردند.
آدمي چون متمدن تر شد، از تركة چوب، ريگ و گوش ماهي براي نمايش اعداد استفاده مي كرد. آنها سه تركه يا سه ريگ را در كنار هم رديف مي كردند كه معني «سه» را برساند. عده اي با ايجاد شيار بر روي چوب يا گره هايي كه به يك طناب مي زدند منظورشان را از

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد

محصول * تحقیق درباره سپيده دم رياضيات جديد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
لگاريتم:
همچنانكه امروزه مي دانيم قدرت لگاريتم به عنوان يك ابزار محاسباتي در اين حقيقت نهفته است كه ضرب و تقسيم به كمك آن به اعمال ساده تر جمع و تفريق تحويل مي شوند.
نشانه اي از اين ايده در فرمول كه در زمان نپر كاملاً شناخته شده بوده پيدا شد و كاملاً محتمل است كه خط فكري نپر با اين فرمول شروع شده است چه در غير اين صورت تعيين محدود كردن لگاريتمها به لگاريتم سينوس زوايا توسط وي مشكل است. نپر حداقل به مدت 20 سال بر روي نظرية خودكار كار كرد و منشاء انديشة هر چه باشد، تعريف نهايي او از لگاريتم چنين است پاره خطي مانند AB و نيمه خطي مانند DE، به صورتي كه در شكل 1 نشان داده شده در نظر بگيريد.
فرض كنيد كه نقاط F,C همزمان بترتيب از نقاط B,A در امتداد اين خطوط با سرعت ادامة واحدي شروع به حركت نمايند. فرض كنيد C با سرعتي كه از نظر عدد برابر با فاصلة CB است حركت كند و سرعت حركت F يكنواخت باشد در اين صورت نپر DF را به عنوان لگاريتم CB تعريف مي كند يعني، با قراردادن CB=y , DF=x.
شكل 1
X=Naplogy
براي احتراز از مزاحمت كسرها نپر طول AB را به اختيار كرد زيرا بهترين جداول سينوسي كه در دسترس وي بود تا هفت رقم اعشار بسط پيدا مي كردند. از تعريف نپر و از طريق استفاده از معلوماتي كه در دسترس نپر نبود چنين نتيجه مي شود كه
 
لذا اين بيان مكرر گفته شده كه لگاريتمهاي نپري لگاريتم هاي طبيعي هستند در واقع بي اساس است. مشاهده مي شود كه لگاريتم نپري با افزايش عدد، كاهش مي يابد. بر خلاف آنچه در مورد لگاريتم هاي طبيعي اتفاق مي افتد بعلاوه آشكار مي شود كه، در دوره هاي مساوي متوالي از زمان، y مطابق يك تصاعد هندسي كاهش پيدا مي كند در حالي كه x مطابق يك تصاعد حسابي افزايش مي يابد.
بنابراين، اصل بيناني دستگاه لگاريتم ها يعني ارتباط بن يك تصاعد هندسي و يك تصاعد حسابي را داريم حال، براي مثال نتيجه مي شود كه اگر آنگاه:
Naploga –Naplogb=Naplogc-Naplgd
كه يكي از نتايج متعددي است كه به وسيله ي نپر برقرار شده است.
نپر بحث خود درباري لگاريتم ها را رد 1413 در رساله اي تحت عنوان شرح قانون شگف انگيز لگاريتم ها منتشر كرد. اين اثر حاوي جدولي است كه لگاريتم سينوس زوايا را براي دقيقه هاي متوالي يك كمان مي دهد رساله شرح علاقه فوري و گسترده اي را بر انگيخت و در سال بعد از انتشار آن هنري بريگز (1561-1631) استاده هندسه در كالج گرشام در لندن و بعداً استاد در آكسفورد به ادينبورو سفر كرد تا مراتب احترام خود را به مخترع كبير لگاريتم ها ادامه كند. در ضمن اين ملاقات بود كه نپر و بريگنير به اين توافق رسيدند كه جداوال در چنان تبديل كه لگاريتم 1 ماه و لگاريتم 10 هر توان مناسبي از 10 مي شود مفيدتر خواهد بود بدين ترتيب لگاريتم امروزي بريگزي يا متعارفي تكوين يافت اين گونه لگاريتم ها، كه اساساً لگاريتم هاي در مبناي 10 مي باشند كارآيي برتر خود را در محاسبات عددي مرهون اين حقيقت هستند كه دستگاه شمار مانيز در مبناي 10 است. براي دستگاه شماري كه پايه ديگري مانند b داشته باشد، البته، به منظور محاسبات عددي مناسبتر خواهد بود كه جداول لگاريتم نيز در مبناي b باشند.
بريگز همه ي توان خود را در راه ساختن جدولي بر پاية طرح جديد وقف كرد و در 1624 حساب لگاريتم خود را كه شامل يك جدول 14 رقمي از اعداد از 1 تا 20000 و از 90000 تا 100000 بود منتشر كرد. مشكاف از 20000 تا 50000 بعداً به كمك آدريان ولاك (1600-1666) كتاب فروش و ناشر هلندي پر شد در 1620 ادمونه گانته (1581-1626) يكي از همكاران بريگز، يك جدول هفت رقمي از لگاريتم هاي متعارفي سينوس و تانژانت زوايا براي فواصل قوسي يك دقيقه منتشر نمود. گانته بود كه واژه هاي كسينوس و كتانژانت را ابداع كرد، مهندسان وي را به خاطر «زنجير گانته» شناختند.
بريگز و ولاك چهار جدول بنيادي لگاريتم ها را منتشر نمودند كه تنها در همين اواخر وقتي، در بين 1924 و 1949 جداوال جامع 20 رقمي در انگلستان به عنوان جزئي از جشن سيصدمين سال كشف لگاريتم محاسبه شد كنار گذاشته شدند.
كلمة لگاريتم به معني «عدد نسبت» است و توسط نپر، بعد از آنكه بدواً از اصطلاح عدد ساختگي استفاده كرد اتخاذ گرديد. بريگز كلمه ي مانيتس را كه كلمه لاتيني از ريشه اتروسكي است، معمول كرد كه در اصل به معني «جمع» يا «پارسنگ» بوده و در ولاك به كار افت عجيب است كه در جدول اولية لگاريتم هاي متعارفي رسم اين بود كه مانيتس را نيز مانند مفسر چاپ كنند، و از قرن هجدهم به بعد هم بود كه رسم فعلي چاپ، مانتيسها به تنهايي، متداول گرديد.
اختراع شگفت انگيز پز بگرمي در سرتاسر اروپا مورد استقبال واقع شد. در نجوم بويژه زبان براي چنان اكتشافي بسيار آماده بود بنابه اظهار لاپلاس، اختراع لگاريتم ها «با كوتاه كردن زحمات، عمر منجمين را دو برابر كرد» بونانتوراكاواليري تلاش زيادي براي متداول نمودن لگاريتم ها در ايتاليا به عمل آورد. خدمت مشابهي را يوهان كپكر در آلمان و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رياضيات گسسته

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره رياضيات گسسته

محصول * تحقیق درباره رياضيات گسسته * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
جايگاه و ضرورت آموزش رياضيات گسسته در نظام جديد دبيرستان 2
محتواي كلي ريا ضيات گسسته 3
تفاوت رياضيات گسسته و حساب ديفرانسيل و ا نتگرال 4
مرور تاريخي مباحث مهم رياضيات گسسته 8
مفهوم جاگشت 8
اولين فن حدس زدن 8
ديريكله 9
تاريخچه اصل شمول و عدم شمول 9
نظريه گراف 10
مسئله پل كونيگسبرگ 10
طريقه نمايش گراف 11
گراف هاميلتوني 12
رابطه هاي بازگشتي و مبادلات تفاضلي 19
نمودار ترسيمي روشها و مدلهاي گسسته و پيوسته رياضي 25
منابع 28
مقدمه:
تاريخچه رياضيات گسسته
پيشرفتهاي سريع تكنولوژي در نيمه دوم قرن يبستم به ويژه پيشرفتهاي شگفت آور علوم كامپيوتر، مسائل جديد را مطرح كردندكه طرح و حل آنها روشها و نظريه هاي تازه اي مي طلبد. طبيعت متناهي و گسسته بسياري از اين مسائل موجب شده است كه روشها و قواعد گوناگون شمارش از اهميت خاصي بر خوردار شوند. توفيق مفاهيم لازم براي بررسي اين مسائل به كار گيري منطق رياضي و نظريه مجموعه ها را اجتناب ناپذير ساخته است.
معادلات تفاضلي، روابط بازگشتي، توابع مولد، از ديگراجزايي هستند ك در حل مسائل مورد بحث نقشي اساسي دارند از طرف ديگر هنگام بررسي مسائل مربوط به مدارها، شبكه هاي حمل و نقل، ارتبا طات بازاريابي و غيره نقش جايگزين ناپذري گرا فها قا طعانه آشكار مي شود.
رياضيات گسسته مقدماتي متني فشرده برابر يك دوره رياضيات گسسته در سطحي مقدماتي براي دانشجويان كارشناسي علوم كامپيوتر و رياضيات است. مولفه هاي اساسي برنامه كار ريا ضيات گسسته در سطحي مقد ماتي عبارتند از : تركيبات نظريه گرا فها همراه با كار بردهايي در چند مسئاله استاندارد بهينه سازي شبكه ها، الگوريتمهايي براي حل اين مسائل مهم اتحاديه سازندگان ماشينهاي محاسبه و مهم كميته برنامه ريزي يراي كارشناسي ريا ضي بر نقش حياتي يك دوره درسي روشهاي گسسته در سطح كارشناسي كه دانشجويان را به حيطه رياضيات تركيباتي و ساختارهاي جبري و منطقي وارد كند و روي ارتباط متقابل علوم كامپيوتر و رياضيات تأكيد داشته باشد صحه گذاشته اند.
جايگاه و ضرورت آموزش رياضيات گسسته در نظام جديد دبيرستاني
در جريان تغيير نظام آموزش دوره هاي كارشناسي رياضي در سالهاي اخير در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شاهد بوديم كه درسهاي جديد به تنا سب گرايشهاي اين رشته جايگزين درسهايي از نظام قبلي شدند. درس ريا ضيات گسسته نيز به ارزش 4 واحد درسي در اين راستا بعنوان يكي از واحدهاي پايه همه گرايشهاي دوره كارشناسي رياضي در نظر گرفته شده است. در كتابهاي درسي ريا ضي نظام جديد دبيرستان نيز شاهد گنجاندن مفاهيم پايه اي مربوط به مباحث مقدماتي رياضيات گسسته مانند نظريه گراف و دنباله ها و آمار و احتمال و … مي باشيم.
همچنين در دوره پيش دانشگاهي نيز درسي جداگانه تحت عنوان رياضيات گسسته در نظر گرفته شده است. از آنجا كه اين شاخه از رياضي نياز مند بحث و تبادل نظر از لحاظ آموزشي و تعيين جايگاه و ارتباط آن با ساير شاخه ها و موضوعات رياضي مي باشد.
مطالبي كه در اين قسمت از بحث طرح خواهد شد بيشتر بر اساس مقاله اي است كه تحت عنوان »آموزش رياضي گسسته در دوره دبيرستان« توسط پروفسور آ.كاتلين

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد چرا رياضيات را ياد مي دهيم

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد چرا رياضيات را ياد مي دهيم

محصول * تحقیق درمورد چرا رياضيات را ياد مي دهيم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
چرا رياضيات را ياد مي دهيم ؟
پاسخ اين است كه رياضيات زندگي روزمره ، براي علم ، براي تجارت و براي صنعت مفيد است . زيرا اولا” يك وسيله ارتباطي قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانيا” ابزاري براي تعيين و پيش بيني است . قدرت آن در علائم ( سمبولهاي ) آن ، كه گرامر و تجزيه و تركيبهاي خاص خود را دارد ، نهفته است .
(( اين گزارش )) همچنين مدعي است كه رياضيات باعث توسعه تفكر منطقي مي شود و از جاذبه زيبايي شناسانه نيز برخوردار است .
كودكان چگونه رياضيات مي آموزند :
در اوايل قرن بيستم جان ديويي مدعي شد كه يادگيري از طريق تمرين حاصل مي شود اگر چه اين موضوع ، كه كودكان چگونه رياضيات مي آموزند ، پيش از اين كشف شده بود ، با اين حال اهميت تمرين كردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود .
اين ورزيدگي را مي توان به طرق گوناگون كسب كرد و واقع شدن در تجارت جهان واقعي ، به طور پي در پي چنين موقعيتهايي را فراهم مي آورد . اينكه رياضيات به كمك تعاريف ساخته مي شود ، تا حدودي طعنه آميز است .
تعاريف در رياضيات اهميت فوق العاده دارند ، اما بايد تجارب با اكتشافات قبلي كودك استوار باشد تا او بتواند با آنها ارتباط برقرار كند . در غير اين صورت همه چيز در ذهن كودك به طور مغشوش و بي ارتباط جاي خواهد گرفت .
در كار كلاس ، يادگيري بايد قدم به قدم صورت گيرد و از حالات خاص به تعميم يك موضوع برسد . مثلا” ساده ترين راه براي رسيدن به مفهوم (( محيط )) يا (( پيرامون )) تعريف مستقيم آن است . روش بهتر براي اين كار در اختيار قرار دادن مدلهايي است كه بيانگر مفهوم محيط باشند . مانند : تيله شيشه اي ، توپ ، بادكنك ……… در اين صورت تصور از مفهوم محيط به تدريج شكل مي گيرد . البته رياضيات را مي توان از طريق ديگري غير از روش تمرينهاي متوالي آموخت . كودكان از طريق نگاه كردن ، گوش دادن ، خواندن ، پيگيري كردن ، راهنماييها ، تقليد كردن ، و آزمايش كردن نيز ياد مي گيرند . اين اعمال به يادگيري رياضيات كمك مي كند . به علاوه مي توان با استفاده از مدلها وراهنمايي معلم ، هر كدام از آنها را به طور مناسب بكار گرفت و از با معنا بودن عمل يادگيري مطمئن شد . يادگيري به خصوصيات فردي يادگيرنده مانند تجارب قبلي و بلوغ و انگيزش نيز بستگي دارد .
به طور كلي هيچ نظريه جامع يادگيري را نمي توان بدون ابهام و به طور مستقيم براي هر دانش آموزي ، در هر سطح و به شكل رضايت بخش بكار برد .
يكي از راههاي يادگيري رياضيات ساختن پلهاي يادگيري است .تجارب واقعي با فراهم آوردن زيربنايي مبتني برمفهوم ، سبب ارتقاي هر چه بيشتر ميزان يادگيري رياضيات در فرد مي شود . معلمان بايد براي برقراري ارتباط ميان تجارب واقعي و مفاهيم رياضيات دانش آموزان كمك كنند . اين ارتباطها نيز به نوبه خود موجب پديد آوردن پلهاي ضروري در يادگيري مي شوند .
ارتباط و پيوستگي مواد واقعي با نمادها از طريق نمايش و همراه با توصيف آنها حاصل مي شود . به عبا رت ديگر بايد روش مجسم و پس از آن نيمه مجسم و در نهايت مجرد و نمادين صورت گيرد .
اصولي براي تدريس رياضيات :
1- حل مسئله يكي از روشهاي آموزش رياضيات است .
2- در تدريس رياضيات بايد عواملي كه كودكان را به كلاس درس علاقه مند مي كند شناخته شود .
3- مبناي همه آموزشها بايد بر آزمايش استوار باشد . بخصوص آزمايش با مواد كمك آموزشي كه ساخته خود كودكان است .
4- گفتگو در مورد رياضيات بايد يكي از اهداف آموزش باشد .
5- اين مفهوم كه بسياري از انديشه هاي رياضيات با هم ارتباط دارند بايد گسترش داده شود .
6- معناجويي در رياضيات بايد به عنوان زمينه اي در آموزش مورد توجه قرار گيرد .
7- كار گروهي در رياضيات بايد به يك روش معمول تبديل شود .
8- نيازهاي متفاوت كودكان بايد مورد ملاحظه قرار گيرد .
9- براي كودكان بايد فرصتهايي برابر در يادگيري رياضيات فراهم شود .
10 – پيشرفت كودكان در زمينه رياضيات بايد از طريق آزمونهاي كتبي تشخيص داده شود .
شواهد نشان مي دهد كه در بيشتر مدارس به جاي آنكه به كتابهاي متعدد رجوع كنند يا حتي آنها را متناسب با نيازهاي گروهي يا فردي تغيير دهند تنها از يك كتاب درسي براي همه دانش آموزان استفاده مي كنند . كتابهاي درسي زمينه يا چهارچوب را فراهم مي كند كه از طريق آن مي توانيد برنامه رياضي محكم و استوار تدارك ببينيد . از طريق انجام آزمايش ، فعاليتهاي كلاسي و مواد آموزشي دست ساز مي توان به آموزش رياضيات ياري كرد .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رياضيات و نجوم

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره رياضيات و نجوم

محصول * تحقیق درباره رياضيات و نجوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 

در آمد رياضي ها”رياضيات و نجوم ارتباط بسيار نزديكي در قرون مختلف تا به حال داشته اند.كه البته نجوم بسياري از مكشوفاتش را مديون حمايتهاي رابطه هاي رياضي است.در اين مقاله ي كلان، به اين مهم پرداخته شده است.”رصدخانه اي كه مامون ضميمه بيت الحكمه كرد، مركزي شد براي مطالعه در نجوم و رياضيات.در اين رصدخانه مسلمين محاسبات مهم نجومي انجام ديدند چنانكه طول يك درجه از نصف النهار را با دقتي نزديك به حاسبات رياضي امروز اندازه گرفتند.تفصيل طرز عمل و محاسبه را ابن خلكان در شرح حال محمد بن موسي خوارزمي نقل ميكند.ارقام معروف هندي از همين ايام نزد مسلمين متداول شد و ظاهرا” ترجمه كتاب نجومي سدهانته معروف به سندهند از سنسكريت به عربي كه بوسيله ي محمد بن ابراهيم فزاري انجام شد و همچنين كارهاي خوارزمي از اسباب رواج اين ارقام شد، چنانكه جنب و جوش بازرگاني مسلمين و وسعت دامنه تجارت آنها بعدها موجب انتشار استعمال اين نوع ارقام در اروپا شد.
در نجوم مطالع مسلمين مخصوصا” ارزنده بود.مطالعات بابليها، هندوان و ايرانيان كه به آنها رسيد از اسباب عمده  (Albumasar) مي خوانده اند: مجموعه در پيشرفت آنها: ابو معشر بلخي كه اروپائيها در قرون وسطي وي را بنام زيجاتي داشت كه در آن حركات سيارات از روي طريقه هندي و رصد گنگ دز محاسبه شده بود و اگر چه اصل آن نمانده است اما آثار ديگر او از خيلي قديم به زبان لاتيني ترجمه و مكرر چاپ شده است و اينهمه او را در نجوم در تمام قرون وسطي شهرت جهاني بخشيد.با اينهمه، وي روي هم رفته به عنوان يك منجم بيشتر اهميت دارد تا بعنوان يك عالم نجوم.از اينها گذشته، تجارب و اطلاعات صائبين نيز در پيشرفت نجوم اسلام تاثير بسيار داشت.پابت ابن قره- كه به هندسه و فيزيك علاقه داشت، در تحقيق طول سال شمسي و درجه آفتاب  مطالعات مهمي كرد.بتاني كه نيز از ميراث صائبين بهره داشت با تاليف زيجي در بسط هيئت و نجوم اسلامي تاثير قابل ملاحظه اي داشت.وي حركت نقطه اوج آفتاب را كشف كرد و بعضي اقول بطليموس را در اين باب نقد نمود.ملاحظات او در باب خسوف در محاسباتي كه دانتورن (Dunthorn) از علماء قرن هجدهم اروپا كرد به عنوان يك راهنما يا محرك تلقي شد.نيز وي براي مسائل مربوط به مثلثات كروي راه حلهايي يافت كه رجيومانتس (متوفي 1476) از آنها استفاده كرد.
سه شاهكار نجومي مسلمين در اين زمينه به عقيده ي سارتون، يكي صور الكوكب عبد الرحمن صوفي است ( متوفي 376 ) ديگر زيج ابن يونس(متوفي 399) است كه شايد بزرگترين منجمين اسلام باشد و چون وي آن را بنام احاكم بامرالله خليفه فاطمي مصر ساخت زيج حاكمي خوانده مي شود.سومين شاهكار نجومي عبارتست از زيج الغ بيگ كه با همكاري امثال قاضي زاده رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني تدوين شد اما قتل الغ بيگ مطالعات جدي مربوط به نجوم را در شرق در واقع پايان داد.ازجمله اقدامات علمي مسلمين در امور مربوط به رياضي نجوم اصلاح  تقويم بود.در عهد جلال الدوله  ملكشاه سلجوقي كه گويند عمر خيام هم با منجمين ديگر در اين اصلاح همكاري داشت و تقويم جلالي كه بدينگونه بوجود آمد از بعضي تقويم هاي مشابه كه در اروپا بوجود آمد دقيقتر و شايد علمي تر بود.خواجه نصير طوسي قطع نظر از تحرير اقليدس و مطالعات راجع به مثلثات كه آن را از گرو نجوم بيرون آورد و مستقل ساخت.در كتاب تذكره، هيئت بطليموسي را به شدت انتقاد نمود و خود نظريات بديعي پيشنهاد داد.اثبات و طرح عيوب
سيستم بطليموس به ضرورت اظهار طرح تازه اي كه بعدها بوسيله ي كوپرنيك عرضه شد، كمك كرد.

كوتاه در مورد ماياها
در میان بناهای باشکوه ” مایا “ها در ” په لنگ ” و شهر” چیکن ایتزا ” نقوش حجاری شده بسیاری بر تخت سنگها و دیوارها بچشم میخورد – اما سرامد تمام انها تابوت حجاری شده ای است, که بسیاری از باستان شناسان و دانشمندان علوم فضائی را به تعجب و تحسین وادار کرده است – این تابوت در سال 1952 توسط تیم کاوشگران پرفسور ” البرتو روزلهالیر ” بعد از گذشت 2 سال تلاش بی وقفه بدست امد . در کنار این تابوت انواع لوح های سنگی که وزن بعضی از انها بیش از 5 تن میباشد , بهمراه یک ماسک سنگی که با ظرافت بینظری ساخته شده است، بدست امد.پرفسور ” ریماند کارتایر ” باستان شناس نامی جهان که سالهای بسیاری صرف تحقیق و بررسی تمدنهای امریکای لاتین و بخصوص تمدن شگفت انگیز ” مایا “ها کرده است, بعد از یک کار طاقت فرسا توانست رمز کتیبه ها و همچنین تابوت حجاری شده را پیدا کرده و انرا ترجمه نماید. کار پرفسور ” ریماند کارتایر ” چون طوفان سهمگینی بود که بر اندیشه دانشمندان امروزی ما تازیانه می زد – خبر بسیار حیرت انگیز و شگفت اور بود – مایاها هزاران سال پیش, از نیروی الکترو مغناطیس زمین با خبر بودند .
انها درک عمیقی از سیستم خورشیدی و پرتوهای حرارتی ان داشته اند . سئوالی که دانشمندان از خود میپرسیدند این بود : چگونه .؟!! مایاها از کجا به این دانش عظیم دست پیدا کرده بودند.؟ این سئوالی است که دانش امروز جوابی برای ان ندارد . متاسفانه بخش عظیمی از کتیبه ها “مایا”ها نابود شده است – اما همان اندک مدارک, دال بر دانشی می کنند که دانش امروز قادر به درک ان نیست .
وزن سنگهای بکار رفته در این بنای اسرار امیز هر کدام بیش از 25 تن میباشد – که بصورت باور نکردنی صیقل داده شده است – در اطراف این قعله اسرار امیز هیچ مدخل یا ورودی کشف نشده است. ایا ” اینکا”ها بخود انهمه زحمت طاقت فرسا میدادند که یک بنای بی درب بسازند.؟!! یا انها میدانستند چگونه از این دیوارهای غول پیکر عبور کنند؟! همانطور که در بالا اشاره شد، توضیحات مفصلی از “اینکا”ها و “مایا”ها بارها بيان شده است و همانگونه که میدانید این قوم اسرار امیز خبرگان علوم ریاضیات – نجوم و ستاره شناسی بودند – “مایا”ها از چرخ استفاده نمیکردند – اما جاده های پهن و یکدست انها باستان شناسان را به این فکر انداخت که انها چه نیازی به این جاده های پهن داشتند؟! محاسبات بسیار دقیق ریاضی – ستاره شناسی و نجوم بینظیر از “مایا”ها تمدنی ساخته که بقول پرفسور “اریک فن دانکین” “مایاها” ربوتیک ترین تمدن جهان هستند.!! تمام زندگی و دانش انها از روی تقویم و برنامه شکل میگرفته است. تمام بناهای باشکوه از روی برنامه و تقویم مایائی ساخته شده است.!! چه کس این تقویم را در اختیار انها قرار داده است.؟!! سئوالی که هنوز پاسخی به ان داده نشده! در یک افسانه مایائی بنام “پوپول وه ” اینچنین میگوید : خدایان قادر به شناختن و دانستن همه چیز بودند, کیهان و چهار جهت اصلی – قطب های زمین و همچنین گرد بودن شکل زمین را میدانسته اند.!! چگونه اجداد “مایا”ها از گرد بودن زمین باخبر بودند؟!
حال به بحث محاسبات ریاضی مایاها در نجوم میپردازیم:
انان نه تنها صاحب یک تقویم افسانه ای بودند بلکه محاسبات باور نکردنی هم انجام داده اند که تا امروز چون یک معما حل نشده است . انان می دانستند که سال زهره 584 روز است و مدت سال زمینی را هم در حدود 2410و 365 روز محاسبه کرده اند ( محاسبه دقیق امروزی عدد 2422و 365 است) – محاسبات مایائی به 64 میلیون سال پیش برمیگردد .نوشته های دیگر در جزئیاتي بحث میکند که قریب به 400 میلیون سال قدمت دارد . این فرمولهای مشهور زهره ای را- تنها ميتوان با يك كامپیوتر امروزی محاسبه کرد . به هر تقدیر بسیار مشگل است که منشاء این حقایق را از مردمانی جنگل نشین که بسیاری انها را وحشی میدانند بدانیم . فرمول مشهور نجومی “مایا”ها از قرار زیر است : تزولکین 260, سال زمینی 365 و سال زهره ای 584 روز است . این اعداد ظاهرا حاصل يك تقسیم ساده عجیب را, پنهان نگاه میدارند . اما 365 مساوی حاصل ضرب 73 در 5 و584 مساوی حاصل ضرب 73 در 8 است . 960 37 = 73 × 2 × 260 = 73 × 2 × 13 × 20 ماه 960 37 = 73 × 5 × 104= 73 × 5 × 13 × 8 خورشید960 37 = 73 × 8 × 65 = 73 × 8× 13× 5 زهره به عبارت دیگر تمام این ادوار بعد از 37960 روز با هم تقارون پیدا می کنند . اساطیر مایائی مدعی است که بعد از این ,خدایان به محل استراحتگاه بزرگ خود باز خواهند گشت . براستی این محاسبات پیچیده – شگفت انگیز نیست .؟!! در مدت 8 سال زمینی – زهره 13 بار به دور خورشید میگردد و این محاسبات را “مایا”ها به شکل بینظیری انجام داده اند
رابطه رياضي فاصله سيارات تا خورشيدسال 1766 ميلادي، يوهان تيتوس منجم آلماني توانست رابطه ساده اي بيابد که با استفاده از آن مي شد فاصله سيارات از خورشيد را بدست آورد. چند سال بعد نيز ديگر منجم هموطن او، يوهان الرت بُد، اين رابطه را مستقلا” دوباره کشف کرد.البته اين رابطه را هر دو از طريق بازي با اعداد بدست آوردند و بدست آوري آن رابطه پايه علمي نداشت. امروزه اين رابطه به رابطه تيتوس_بُد مشهور است. اين رابطه بدين صورت است:
فاصله سياره از خورشيد(بر حسب فاصله متوسط زمين از خورشيد)=0.4+)0.3*n(• n=1,2,4,8,…..• اعداد بدست آمدهبا دقت خوبیبا فاصله واقعی سیارات هم خوانی داشت:براي فاصله 2.8 برابر فاصله زمين از خورشيد در آن زمان سياره اي يافت نشده بود. بسياري از اخترشناسان عقيده داشتند که سياره اي کوچک در اين فاصله بين مريخ و مشتري وجود دارد که کشف نشده است. جستجوي منظم نوار دايرِةالبروج براي يافت اين سياره مفقود از اواخر قرن هجدهم شروع شد و سرانجام در اولين روز قرن نوزدهم، يک منجم ايتاليايي به نام جوزپه پياتزي، موفق شد جسم کوچکي را در حدود اين فاصله از خورشيد بيابد که آن را سِرِس ناميد. بعد از آن نيز اجرام ديگري با همين فاصله از خورشيد کشف شدند. اخترشناسان آن دوران اين نظريه را پيش کشيدند که در آن فاصله از خورشيد، بجاي يک سياره، تعداد زيادي سيارک وجود دارد که با کشف تعدادزيادي از اين سياکها در سالهاي بعد اين نظريه تاييد شد.در حقيقت رابطه تيتوس_بُد محرک اصلي کشف سيارکها بود.
سالها بعد نيز سياره اورانوس کشف شد که فاصله اش با فاصله پيشبيني شده توسط رابطه تيتوس_بُد نيز مي خواند!(19.6 بنابر رابطه و 19.9 بنابر اندازه گيري). اما فاصله سيارات بعدي نپتون و پلوتو در اين رابطه صدق نمي کنند. امروزه نظريه اي که به نظريه واهلش ديناميکي(Dynamical Relaxation) موسوم است توضيحي براي اين رابطه يافته است. بنا به اين نظريه، سيارات نخست در مدارات متفاوت تکوين يافتند؛ اما سپس به مداراتي منتقل شدند که نيروهاي اغتشاشي گرانشي ديگر سيارات را به حداقل برسانند. نتيجه اين کار از نظر رياضي به روابطي شبيه رابطه تيتوس_بُد منجر مي شود.
سیارات:عطارد    زهره     زمین    مریخ    ؟؟؟؟    مشتری    زحلجواب رابطه تیتوس-بد:               0.4       0.7       1.0     1.6      2.8      5.2       10
فاصله واقعی از خورشید :         0.39      0.72      1.0 

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

تحقیق درباره رياضيات و نجوم

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره رياضيات و نجوم

محصول * تحقیق درباره رياضيات و نجوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 

در آمد رياضي ها”رياضيات و نجوم ارتباط بسيار نزديكي در قرون مختلف تا به حال داشته اند.كه البته نجوم بسياري از مكشوفاتش را مديون حمايتهاي رابطه هاي رياضي است.در اين مقاله ي كلان، به اين مهم پرداخته شده است.”رصدخانه اي كه مامون ضميمه بيت الحكمه كرد، مركزي شد براي مطالعه در نجوم و رياضيات.در اين رصدخانه مسلمين محاسبات مهم نجومي انجام ديدند چنانكه طول يك درجه از نصف النهار را با دقتي نزديك به حاسبات رياضي امروز اندازه گرفتند.تفصيل طرز عمل و محاسبه را ابن خلكان در شرح حال محمد بن موسي خوارزمي نقل ميكند.ارقام معروف هندي از همين ايام نزد مسلمين متداول شد و ظاهرا” ترجمه كتاب نجومي سدهانته معروف به سندهند از سنسكريت به عربي كه بوسيله ي محمد بن ابراهيم فزاري انجام شد و همچنين كارهاي خوارزمي از اسباب رواج اين ارقام شد، چنانكه جنب و جوش بازرگاني مسلمين و وسعت دامنه تجارت آنها بعدها موجب انتشار استعمال اين نوع ارقام در اروپا شد.
در نجوم مطالع مسلمين مخصوصا” ارزنده بود.مطالعات بابليها، هندوان و ايرانيان كه به آنها رسيد از اسباب عمده  (Albumasar) مي خوانده اند: مجموعه در پيشرفت آنها: ابو معشر بلخي كه اروپائيها در قرون وسطي وي را بنام زيجاتي داشت كه در آن حركات سيارات از روي طريقه هندي و رصد گنگ دز محاسبه شده بود و اگر چه اصل آن نمانده است اما آثار ديگر او از خيلي قديم به زبان لاتيني ترجمه و مكرر چاپ شده است و اينهمه او را در نجوم در تمام قرون وسطي شهرت جهاني بخشيد.با اينهمه، وي روي هم رفته به عنوان يك منجم بيشتر اهميت دارد تا بعنوان يك عالم نجوم.از اينها گذشته، تجارب و اطلاعات صائبين نيز در پيشرفت نجوم اسلام تاثير بسيار داشت.پابت ابن قره- كه به هندسه و فيزيك علاقه داشت، در تحقيق طول سال شمسي و درجه آفتاب  مطالعات مهمي كرد.بتاني كه نيز از ميراث صائبين بهره داشت با تاليف زيجي در بسط هيئت و نجوم اسلامي تاثير قابل ملاحظه اي داشت.وي حركت نقطه اوج آفتاب را كشف كرد و بعضي اقول بطليموس را در اين باب نقد نمود.ملاحظات او در باب خسوف در محاسباتي كه دانتورن (Dunthorn) از علماء قرن هجدهم اروپا كرد به عنوان يك راهنما يا محرك تلقي شد.نيز وي براي مسائل مربوط به مثلثات كروي راه حلهايي يافت كه رجيومانتس (متوفي 1476) از آنها استفاده كرد.
سه شاهكار نجومي مسلمين در اين زمينه به عقيده ي سارتون، يكي صور الكوكب عبد الرحمن صوفي است ( متوفي 376 ) ديگر زيج ابن يونس(متوفي 399) است كه شايد بزرگترين منجمين اسلام باشد و چون وي آن را بنام احاكم بامرالله خليفه فاطمي مصر ساخت زيج حاكمي خوانده مي شود.سومين شاهكار نجومي عبارتست از زيج الغ بيگ كه با همكاري امثال قاضي زاده رومي و غياث الدين جمشيد كاشاني تدوين شد اما قتل الغ بيگ مطالعات جدي مربوط به نجوم را در شرق در واقع پايان داد.ازجمله اقدامات علمي مسلمين در امور مربوط به رياضي نجوم اصلاح  تقويم بود.در عهد جلال الدوله  ملكشاه سلجوقي كه گويند عمر خيام هم با منجمين ديگر در اين اصلاح همكاري داشت و تقويم جلالي كه بدينگونه بوجود آمد از بعضي تقويم هاي مشابه كه در اروپا بوجود آمد دقيقتر و شايد علمي تر بود.خواجه نصير طوسي قطع نظر از تحرير اقليدس و مطالعات راجع به مثلثات كه آن را از گرو نجوم بيرون آورد و مستقل ساخت.در كتاب تذكره، هيئت بطليموسي را به شدت انتقاد نمود و خود نظريات بديعي پيشنهاد داد.اثبات و طرح عيوب
سيستم بطليموس به ضرورت اظهار طرح تازه اي كه بعدها بوسيله ي كوپرنيك عرضه شد، كمك كرد.

كوتاه در مورد ماياها
در میان بناهای باشکوه ” مایا “ها در ” په لنگ ” و شهر” چیکن ایتزا ” نقوش حجاری شده بسیاری بر تخت سنگها و دیوارها بچشم میخورد – اما سرامد تمام انها تابوت حجاری شده ای است, که بسیاری از باستان شناسان و دانشمندان علوم فضائی را به تعجب و تحسین وادار کرده است – این تابوت در سال 1952 توسط تیم کاوشگران پرفسور ” البرتو روزلهالیر ” بعد از گذشت 2 سال تلاش بی وقفه بدست امد . در کنار این تابوت انواع لوح های سنگی که وزن بعضی از انها بیش از 5 تن میباشد , بهمراه یک ماسک سنگی که با ظرافت بینظری ساخته شده است، بدست امد.پرفسور ” ریماند کارتایر ” باستان شناس نامی جهان که سالهای بسیاری صرف تحقیق و بررسی تمدنهای امریکای لاتین و بخصوص تمدن شگفت انگیز ” مایا “ها کرده است, بعد از یک کار طاقت فرسا توانست رمز کتیبه ها و همچنین تابوت حجاری شده را پیدا کرده و انرا ترجمه نماید. کار پرفسور ” ریماند کارتایر ” چون طوفان سهمگینی بود که بر اندیشه دانشمندان امروزی ما تازیانه می زد – خبر بسیار حیرت انگیز و شگفت اور بود – مایاها هزاران سال پیش, از نیروی الکترو مغناطیس زمین با خبر بودند .
انها درک عمیقی از سیستم خورشیدی و پرتوهای حرارتی ان داشته اند . سئوالی که دانشمندان از خود میپرسیدند این بود : چگونه .؟!! مایاها از کجا به این دانش عظیم دست پیدا کرده بودند.؟ این سئوالی است که دانش امروز جوابی برای ان ندارد . متاسفانه بخش عظیمی از کتیبه ها “مایا”ها نابود شده است – اما همان اندک مدارک, دال بر دانشی می کنند که دانش امروز قادر به درک ان نیست .
وزن سنگهای بکار رفته در این بنای اسرار امیز هر کدام بیش از 25 تن میباشد – که بصورت باور نکردنی صیقل داده شده است – در اطراف این قعله اسرار امیز هیچ مدخل یا ورودی کشف نشده است. ایا ” اینکا”ها بخود انهمه زحمت طاقت فرسا میدادند که یک بنای بی درب بسازند.؟!! یا انها میدانستند چگونه از این دیوارهای غول پیکر عبور کنند؟! همانطور که در بالا اشاره شد، توضیحات مفصلی از “اینکا”ها و “مایا”ها بارها بيان شده است و همانگونه که میدانید این قوم اسرار امیز خبرگان علوم ریاضیات – نجوم و ستاره شناسی بودند – “مایا”ها از چرخ استفاده نمیکردند – اما جاده های پهن و یکدست انها باستان شناسان را به این فکر انداخت که انها چه نیازی به این جاده های پهن داشتند؟! محاسبات بسیار دقیق ریاضی – ستاره شناسی و نجوم بینظیر از “مایا”ها تمدنی ساخته که بقول پرفسور “اریک فن دانکین” “مایاها” ربوتیک ترین تمدن جهان هستند.!! تمام زندگی و دانش انها از روی تقویم و برنامه شکل میگرفته است. تمام بناهای باشکوه از روی برنامه و تقویم مایائی ساخته شده است.!! چه کس این تقویم را در اختیار انها قرار داده است.؟!! سئوالی که هنوز پاسخی به ان داده نشده! در یک افسانه مایائی بنام “پوپول وه ” اینچنین میگوید : خدایان قادر به شناختن و دانستن همه چیز بودند, کیهان و چهار جهت اصلی – قطب های زمین و همچنین گرد بودن شکل زمین را میدانسته اند.!! چگونه اجداد “مایا”ها از گرد بودن زمین باخبر بودند؟!
حال به بحث محاسبات ریاضی مایاها در نجوم میپردازیم:
انان نه تنها صاحب یک تقویم افسانه ای بودند بلکه محاسبات باور نکردنی هم انجام داده اند که تا امروز چون یک معما حل نشده است . انان می دانستند که سال زهره 584 روز است و مدت سال زمینی را هم در حدود 2410و 365 روز محاسبه کرده اند ( محاسبه دقیق امروزی عدد 2422و 365 است) – محاسبات مایائی به 64 میلیون سال پیش برمیگردد .نوشته های دیگر در جزئیاتي بحث میکند که قریب به 400 میلیون سال قدمت دارد . این فرمولهای مشهور زهره ای را- تنها ميتوان با يك كامپیوتر امروزی محاسبه کرد . به هر تقدیر بسیار مشگل است که منشاء این حقایق را از مردمانی جنگل نشین که بسیاری انها را وحشی میدانند بدانیم . فرمول مشهور نجومی “مایا”ها از قرار زیر است : تزولکین 260, سال زمینی 365 و سال زهره ای 584 روز است . این اعداد ظاهرا حاصل يك تقسیم ساده عجیب را, پنهان نگاه میدارند . اما 365 مساوی حاصل ضرب 73 در 5 و584 مساوی حاصل ضرب 73 در 8 است . 960 37 = 73 × 2 × 260 = 73 × 2 × 13 × 20 ماه 960 37 = 73 × 5 × 104= 73 × 5 × 13 × 8 خورشید960 37 = 73 × 8 × 65 = 73 × 8× 13× 5 زهره به عبارت دیگر تمام این ادوار بعد از 37960 روز با هم تقارون پیدا می کنند . اساطیر مایائی مدعی است که بعد از این ,خدایان به محل استراحتگاه بزرگ خود باز خواهند گشت . براستی این محاسبات پیچیده – شگفت انگیز نیست .؟!! در مدت 8 سال زمینی – زهره 13 بار به دور خورشید میگردد و این محاسبات را “مایا”ها به شکل بینظیری انجام داده اند
رابطه رياضي فاصله سيارات تا خورشيدسال 1766 ميلادي، يوهان تيتوس منجم آلماني توانست رابطه ساده اي بيابد که با استفاده از آن مي شد فاصله سيارات از خورشيد را بدست آورد. چند سال بعد نيز ديگر منجم هموطن او، يوهان الرت بُد، اين رابطه را مستقلا” دوباره کشف کرد.البته اين رابطه را هر دو از طريق بازي با اعداد بدست آوردند و بدست آوري آن رابطه پايه علمي نداشت. امروزه اين رابطه به رابطه تيتوس_بُد مشهور است. اين رابطه بدين صورت است:
فاصله سياره از خورشيد(بر حسب فاصله متوسط زمين از خورشيد)=0.4+)0.3*n(• n=1,2,4,8,…..• اعداد بدست آمدهبا دقت خوبیبا فاصله واقعی سیارات هم خوانی داشت:براي فاصله 2.8 برابر فاصله زمين از خورشيد در آن زمان سياره اي يافت نشده بود. بسياري از اخترشناسان عقيده داشتند که سياره اي کوچک در اين فاصله بين مريخ و مشتري وجود دارد که کشف نشده است. جستجوي منظم نوار دايرِةالبروج براي يافت اين سياره مفقود از اواخر قرن هجدهم شروع شد و سرانجام در اولين روز قرن نوزدهم، يک منجم ايتاليايي به نام جوزپه پياتزي، موفق شد جسم کوچکي را در حدود اين فاصله از خورشيد بيابد که آن را سِرِس ناميد. بعد از آن نيز اجرام ديگري با همين فاصله از خورشيد کشف شدند. اخترشناسان آن دوران اين نظريه را پيش کشيدند که در آن فاصله از خورشيد، بجاي يک سياره، تعداد زيادي سيارک وجود دارد که با کشف تعدادزيادي از اين سياکها در سالهاي بعد اين نظريه تاييد شد.در حقيقت رابطه تيتوس_بُد محرک اصلي کشف سيارکها بود.
سالها بعد نيز سياره اورانوس کشف شد که فاصله اش با فاصله پيشبيني شده توسط رابطه تيتوس_بُد نيز مي خواند!(19.6 بنابر رابطه و 19.9 بنابر اندازه گيري). اما فاصله سيارات بعدي نپتون و پلوتو در اين رابطه صدق نمي کنند. امروزه نظريه اي که به نظريه واهلش ديناميکي(Dynamical Relaxation) موسوم است توضيحي براي اين رابطه يافته است. بنا به اين نظريه، سيارات نخست در مدارات متفاوت تکوين يافتند؛ اما سپس به مداراتي منتقل شدند که نيروهاي اغتشاشي گرانشي ديگر سيارات را به حداقل برسانند. نتيجه اين کار از نظر رياضي به روابطي شبيه رابطه تيتوس_بُد منجر مي شود.
سیارات:عطارد    زهره     زمین    مریخ    ؟؟؟؟    مشتری    زحلجواب رابطه تیتوس-بد:               0.4       0.7       1.0     1.6      2.8      5.2       10
فاصله واقعی از خورشید :         0.39      0.72      1.0 

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

تحقیق درباره بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دوره

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دوره

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دوره * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
« بررسي رابطه بين نگرش دانش آموزان به رياضيات با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در درس رياضي دوره‏ي راهنمايي در شهراصفهان »
                                       
                                           پژوهشگر:  جهانبخش رحماني        
                                              ناظر: دکتر ابوالقاسم نوري
 
مقدمه
نگرشها يک  جنبه مهم از زندگي عاطفي و احساس ما را تشکيل مي دهند . « نگرش مجموعه‏ي شناختها ,باورها, عقايد, واقعيتهاست که حاوي ارزشيابي هاي مثبت و منفي است و همگي  به  يک  موضوع  مرکزي  مربوط‏اند و يا آن را توصيف مي کنند و اين موضوع  مرکزي همان  موضوع يا شيء مربوط به نگرش است».  (کريمي ,1379 ,ص227)
نگرشهاي دانش آموزان نسبت به  موضوعات مختلف درسي , حاصل تصورات آنها از موفقيتها يا شکستهاي آنان در گذشته است. درس رياضي از جمله دروسي است که مطالب و مباحث آن از يک نظم منطقي برخوردار بوده واز ساده به مشکل است. از اين رو موضوعات ارائه شده در ابتداي کتاب آمادگيهاي شناختي لازم را براي يادگيري موضوعات بعدي فراهم مي آورد و آنچه مهم است ايجاد نگرش مثبت, يعني آمادگيهاي انگيزشي در دانش آموزان براي يادگيري آن است.
شرايطي بايد فراهم آورد تا دانش آموز دلايل نگرش منفي خود را شناسايي کند و با آن روبرو شود. اين کار را مي توان با استفاده از يادداشتهاي روزانه انجام داد,بدين صورت دانش آموز با استفاده از اين روش مي تواند به نظام باورهاي خود که بر رويکرد او نسبت به رياضي و عملکرد او اثر مي گذارد, پي مي ببرد. (شهر آراي, 1375)
وظيفه معلمان, والدين و ساير دست اندر کاران تعليم و تربيت آن است که با شناسايي و تشخيص عوامل مؤثر بر عملکرد دانش آموزان در درس رياضي و به ويژه عواملي که باعث ايجاد اضطراب مرضي و ترس از رياضي در آنها مي شود, موجبات به وجود آمدن خود پنداري و نگرش مثبت نسبت به رياضي را در آنها به وجود آورند.(شکوهي,1376)
اهداف پژوهش
هدف از پژوهش حاضر اين است که رابطه بين نگرش دانش‏آموزان دوره راهنمايي شهر‏ اصفهان نسبت به درس رياضي با ميزان موفقيت تحصيلي آنان در اين درس را مورد بررسي قرار دهد.
فرضيه‏هاي پژوهش   
1- بين نگرش فعلي دانش آموزان دوره ي راهنمايي شهر اصفهان به درس رياضي و ميزان موفقيت تحصيلي آنان در اين درس رابطه مستقيم وجود دارد.
2- بين نگرش فعلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان به درس رياضي و ميزان موفقيت تحصيلي آنان در سالهاي گذشته (دوره راهنمايي) در درس رياضي رابطه مستقيم وجود دارد.
3- ميان دو متغير نگرش و موفقيت تحصيلي در درس رياضي در دو گروه دختر و پسر دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان به طور جداگانه رابطه مستقيم وجود دارد.
4- بين موفقيت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان در درس رياضي و هر يک از عناصر شناختي, عاطفي و رفتاري نگرش به طور جداگانه, رابطه مستقيم وجود دارد.
متغيرهاي پژوهش
برخي از متغيرهاي پژوهش عبارتند از: نگرش دانش آموزان به درس رياضيات, نمره درس رياضي, جنسيت, دوره تحصيلي .
جامعه آماري, نمونه و روش نمونه گيري
جامعه آماري را کليه دانش آموزان پسر و دختر شاغل به تحصيل در دوره راهنمايي نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي 80 ـ1379 تشکيل مي داد. مطابق با آمارهاي رسمي منتشره از سوي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان تعداد کل اين دانش آموزان 94118 نفر بود. از اين تعداد به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي ,180 نفر آزمودني دختر و پسر (95 پسر و85 دختر) اتخاب شد.
ابزار جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل داده‏ها
ابزارهاي اندازه گيري  در اين پژوهش , دو ابزار محقق ساخته بود , يکي پرسشنامه 37 سئوالي نگرش‏سنج که نگرش دانش آموزان رانسبت به درس رياضي و به روش درجه بندي ليكرت موردسنجش قرار مي داد, و ديگري آزمونهاي پيشرفت تحصيلي رياضي بود که براي هر يک از کلاسهاي اول, دوم و سوم راهنمايي به طور جداگانه ساخته شد. هر دو ابزار فوق در مطالعه مقدماتي ضريب پايايي بالايي را نشان دادند. ( ضريب پايايي 95/0+ براي پرسشنامه نگرش سنج و ضريب پايايي 77/0- براي آزمون رياضي کلاس اول,82/0- براي آزمون رياضي کلاس سوم و 81/0+ براي آزمون رياضي کلاس سوم )  همچنين نمره ي آزمون رياضي پايان سال دانش آموزان و معدل نمره‏ي رياضي آنها در دوره راهنمايي از کارنامه‏هاي آنان استخراج و و ضريب همبستگي آن با نمرات آنها در پرسشنامه نگرش‏سنج محاسبه شد. روايي پرسشنامه نگرش‏سنج از روش محاسبه همبستگي نمرات آزمودنيهاي مطالعه مقدماتي در پرسشنامه نگرش‏سنج و نمره اي که معلمان آنان به علايق و نگرشهاي دانش آموزان خود دادند بدست آمد. مقدارعددي اين ضريب 63/0+ بدست آمد که نشان دهنده‏ي روايي نسبتاً بالاي پرسشنامه نگرش‏سنج بود همچنين از طريق محاسبه ضريب همبستگي ميان نمرات آزمودنيها درپرسشنامه نگرش‏سنج و نمرات آنها در مقياس نگرش‏ سنج ايکن روايي پرسشنامه نگرش‏سنج محاسبه و مقدار همبستگي آن 87%+  بدست آمد. روايي آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي از طريق محاسبه ضريب همبستگي بين نمرات آزمودنيها در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نمرات پايان سا ل آنها مشخص گرديد. مقدار  عددي اين ضريب 958/0 بدست آمد.
روش پژوهش
اين پژوهش توصيفي ازنوع روش همبستگي دو متغيري مي باشد.
بخشي از يافته‏هاي پژوهش
·        بخشي از مسائل و مشکلات مربوط به ا فت تحصيلي دانش آموزان به نگرشهاي منفي آنان نسبت به مدرسه و موضوعات درسي مختلف از جمله رياضي مربوط مي شود .
·        نزد يک به25 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي را نگرشهاي آنان نسبت به اين درس توجيه مي کند.
·        عناصر سه گانه شناختي, عاطفي و رفتاري نگرش با متغير پيشرفت تحصيلي همبستگي مستقيم و معني داري را نشان مي دهد.
·        بين دو متغير, نگرش نسبت به درس رياضي و موفقيت تحصيلي در درس رياضي در کل آزمودنيها و به طور جداگانه رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.
بخشي از پيشنهادها
·         آشناسازي کودکان با مفاهيم ساده رياضي از اوايل کود کي توسط والدين .
·         عدم القاء اين تفکر و نگرش, که رياضي از جمله دروس مهم و مشکل مدرسه است.
·         توجه به كميت و کيفيت آموزش‏هاي اوليه مفاهيم پايه رياضي, به ويژه در دوره ابتدائي.
·         عدم القاء اين تفکر و نگرش که رياضي از جمله دروس پسرانه است و پسران در آن موفقتر از دختران هستند .
·         تغيير نگرشهاي منفي نسبت به درس رياضي با استفاده و کمک گرفتن از راهنماييهاي متخصصين اصلاح رفتار.
·         افزايش مهارتهاي شناختي مربوط به رياضي دانش آموزان و به موازات آن تغيير  نگرشهاي منفي آنان.
·         پرهيز از بکارگيري روشهاي تنبيهي, به ويزه تنبيه بدني و يا تحقير کودکان به دليل عدم موفقيت آنان در کسب نمره‏هاي بالا در درس رياضي .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق رابطه رياضيات و هنر

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق رابطه رياضيات و هنر

محصول * تحقیق رابطه رياضيات و هنر * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
رابطه رياضيات و هنر مقدمه:اهميت فوق العاده اي که رياضيات ، در جامعه ي امروزي و در فعاليت گوناگون ترين تخصص ها دارد، بر کسي پوشيده نيست . باوجود اين ، خيلي زياد نيستند کساني که علاقمند به رياضيات باشند. البته تنها کساني که کار و فعاليتشان به رياضيات مربوط مي شود ، علاقمند به رياضيات نيستندبلکه کم هم نيستند مشتاقاني که ساعت هاي فراغت خود را ، با رياضيات مي گذرانند. همه ي اين ها چه حرفه اي ها و چه علاقمندان ، نه تنها فايده و اهميت رياضيات را مي شناسند بلکه در ضمن ، به رياضيات شوق مي ورزند و مي توانند زيبايي و ظرافتي که در مسأله ها ، قضيه ها و روش هاي رياضي وجود دارد را احساس کنند . احساس و منطق را با هيچ نيرويي نمي توان از هم جدا کرد و هر جدايي ساختگي منجر به تحريف هر دوي آنها مي شود . هر احساس اگر احساس واقعي باشد، خردمندانه است چراکه احساس واقعي نمي تواند جدا از انديشه و خرد آدمي پديد آيد. ارتباط هنر و رياضي : هر انساني از تماشاي چشم انداز يک دامنه ي سر سبز آرامش خود را باز مي يابد ، در عين حال ، به فکر فرو مي رود . شاعر احساس دروني خود را بيان مي کند . نقاش با قلم و بوم خود تلاش مي کند که ديگران را در شادي خود شريک کند . گياه شناس در پي گياه مورد نظر در رده هاي خاصي مي رود . زبان شناس مي خواهد ريشه و سر چشمه ي نام گذاري گياه و دليل آن را پيدا کند . داروشناس در جستجوي ويژگي درماني گياه است و رياضي دان نحوه ي قرار گرفتن گل و گلبرگ ها يا اندازه و شکل ها را مورد مطالعه قرار مي دهد . ولي هم گياه عضوي يگانه است و هم انسان و اگر بخواهيم برخورد انسان با گياه را بررسي کنيم ناچاريم ، به همه ي اين جنبه ها توجه داشته باشيم . رياضيات و رابطه آن با هنر : ” اشر” نقاش معروف هلندي در سال 1971 ميلادي در سن 72 سالگي و يک سال پيش از مرگ خود نوشت : « وقتي که هوشمندانه با رمز و راز هاي دور و بر خود برخورد کردم و وقتي به تجزيه و تحليل مشاهده هاي خود پرداختم ، به رياضيات رسيدم . من آموزش جدي در دانش نديده ام ولي گمان مي کنم بيش تر با يک رياضي دان وجه مشترک داشته باشم تا با يک هنرمند . » و ” رودن” (1840- 1917 ) مجسمه ساز مشهور فرانسوي مي گويد : « من يک رويا پرداز نيستم ، بلکه يک رياضي دان ام . مجسمه هاي من تنها به خاطر اين خوب اند که ساخته و پرداخته ي انديشه ي رياضي اند . » از آن طرف “ج.ه هاردي” رياضي دان انگليسي معتقد است : « معيار رياضي دان مانند معيار نقاس يا شاعر ، زيبايي است . انديشه ها هم مانند رنگ ها يا واژه ها بايد در هماهنگي کامل و سازگار با يکديگر باشند . زيبايي نخستين معيار سنجش است . » جايگاه هنر در درس رياضي : اگر اين را بپذيريم که ، تصور و خيال ، يکي از سرچشمه هاي اصلي آفرينش هاي هنري است ، آن وقت ناچاريم قبول کنيم که ، در رياضيات هم ، دست کم عنصر هاي زيبايي و هنر وجود دارد چرا که مايه ي اصلي کشف هاي رياضي ، همان تصور و خيال است . به قول ولاديمير ايليچ نويسنده ي « دفاتر فلسفي » ، تصور و خيال « حتي در رياضيات هم لازم است ، حتي کشف حساب ديفرانسيل و انتگرال هم ، بدون تصور و خيال ، ممکن نبود . » با هيچ نيرنگي ، نمي توان از کشش انسان ها به سمت زيبايي ها جلوگيري کرد و آن چه زشت و نازيبا است را جانشين زيبايي ها کرد . آدمي ، از همان روزهايي که مي شنود ، مي بيند و درک مي کند ، از موسيقي و تقاشي و شعر لذت مي برد و چه به صورت لالايي مادر باشد يا آهنگ گوش نواز چايکووسکي ، چه بيتي عاميانه و کوچه باغي باشد يا سرودي از لسان الغيب ، چه هنرمندانه قالي هاي دست باف باشد و چه ظرافت ها و رنگ هاي چشم نواز بهزاد و کمال الملک ، همه جا انسان را به سوي خود مي کشاند و غرق در آرامش و لذت مي کند . ولي همه ي اين ها ،

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212