ریزی - فایلخون

تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

محصول * تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 83
 
برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران
مقدمه
ايران داراي يکي از بزرگ ترين ذخاير « نفت در جا »1 در دنياست که حجم اوليه آن بيش از 450 ميليارد بشکه تخمين زده ميشود. از اين مقدار حدود 400 ميليارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقيه آن در مخازن « تک تخلخلي »3 قراردارند.
از اين مجموعه بيش از 91 ميليارد بشکه نفت خام يعني بيش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه بايد توجه داشت که متوسط بازيافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودي کمتر از مخازن تک تخلخلي با همان خصوصيات است.
هدف اصلي اين نوشته بررسي بازيافت اقتصادي و قابل قبول نفت از اين مخازن عظيم است. اين امر نه تنها به سود کشور ايران است بلکه ساير کشورهاي جهان نيز از آن منتفع ميشوند. براي بررسي اين موضوع کليدي لازم است هر يک از عوامل اصلي مهندسي مخازن نفت به شرح زير مطالعه شوند.
چرا ضريب بازيافت نفت از مخازن ايران در مقايسه با نقاط ديگر جهان پايين تر است؟
موقعيت عملي بازيافت نفت از مخازن « تک تخلخلي » و « شکاف دار» ايران چگونه است؟
مهم ترين عوامل اقتصادي بازيافت بيشتر نفت از مخازن ايران کداماند؟
حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرايند توليد اوليه و ثانويه به چه ميزان است؟
چگونه ميتوان سرمايه گذاري لازم جهت تزريق گاز مورد نياز به ميزان 20 ميليارد پاي مکعب در روز به مخازن نفتي را تامين کرد؟
براي بررسي ظرفيتهاي ممکن بازيافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکي و چه در مناطق دريايي لازم به نظر ميرسد.
به منظور انجام اين مطالعات به زمان، نيروي انساني متخصص و حمايتهاي مالي نيازمنديم. اين کار لزوماً بايد از طريق «مدل سازي مفهومي »4 از تمام مخازن موجود کشور انجام گيرد. با انجام اين روش ميتوان کليه مخازن نفت و گاز کشور را طي دوره زماني قابل قبول و با هزينه معقول مطالعه نمود، و اين در حالي است که از کيفيت کار نيز کاسته نخواهد شد.
قبل ورود به مباحث اصلي، بهتر از به طور اجمال فرقهاي اساسي بين مخازن شکافدار و تک تخلخلي را بيان کنيم. تفاوتهاي اصلي مخازن نفتي شکافدار و تک تخلخلي به شرح زير خلاصه ميشود:
تعريف مخزن شکاف دار
مخزن شکاف دار مخزني است که در ساختار آن شکستگي يا ترک وجود داشته باشد ضمن آن که اين شکافها شبکهاي را ايجاد کنند. اين شبکه ميتواند تمام يا بخشي از مخزن نفت را شامل شود. در ساختار اين شبکه هر يک از سيالها ميتوانند درون شبکه شکافها از هر نقطه به نقطه ديگر جريان يابند. مثالهاي بارز مخازن شکافدار در ايران به مفهوم کامل آن، مخازن نفتي هفتکل، گچساران و آغاجاري است. مخازن کرکوک در عراق و « کان ترل»5 در مکزيک از نمونههاي ديگر اين مخازن به شمار ميروند. نمونههاي مخازن شکاف دار غير کامل، مخازن بي بي حکميه، بينک، مارون و اهواز است. به بيان ديگر، در مخازن مذکور وجود شبکه شکستگيهاي نامنظم در مخزن، کل ساختار مخزن را شامل نميشود.
مخازن شکاف دار، مرکب از سنگهاي شکسته با فضاهاي کوچک خالي بين آنها است و اين شکستگيها به صورت منظم و غيرمنظم تشکيل شدهاند. در اين گونه مخازن « حفرهها »6 و حتي غارهاي بزرگ ميتواند نيز وجود داشته باشد. فواصل شکافهاي افقي معمولاً از مواد غير قابل نفوذ پر شدهاند، در حالي که فواصل شکافهاي عمودي غالباً خالي هستند. بنابراين چنين مخازني داراي دو گونه بريدگي است: يکي شکافها يا شکستگيهاي باز و توخالي و ديگري لايههاي افقي نازک غير قابل نفوذ.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

محصول * تحقیق درباره برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 88
 
برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
چکیده:
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

محصول * تحقیق درباره برنامه ریزی کاربری اراضی شهری * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 94
 
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
چکیده:
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .
مقدمه:
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی و طراحی تمرین

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی و طراحی تمرین

محصول * پاورپوینت درمورد برنامه ریزی و طراحی تمرین * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 36 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
به نام خداوند خورشید و ماه
خداوند روزی ده رهنمای
برنامه ریزی و طراحی تمرین
تعریف برنامه ریزی
برنامه ریزی عبارتست از پیش بینی عملیات
برای رسیدن به هدف
planning
فواید برنامه ریزی
1 – تعیین اهداف
2- صرفه جویی در هزینه ها
3- استفاده بهینه از زمان
4- بهره وری بیشتر از منا بع ( انسانی – مالی )
چرا برنامه ریزی ؟
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
طراحی تمرین :
تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران
تعریف تمرین ورزشی :
تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آن
موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود
با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,
روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود .

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی

محصول * پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 121 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
نام درس: مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی
تعداد واحد درسی: 2 واحد
نام منبع درس: مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی
مولف منبع: دکتر علی تقی پور ظهیر
نام تهیه کننده: رمضان زاهدی ــ دستیار آموزشی مرکز
آموزشی خوی ــ واحد سیه چشمه
معرفی طرح درس :
معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های درســـی ــ انواع طرح هــای برنامــه درســــی ــ ارزشیابی برنامه های درسی .
هر کدام از این فصــل ها در هر جلســـه با استفـاده از روشــهای مناســــب تدریس برای دانشجویان در ساعات معین تدریس می شود.
اهداف درس:
هدف کلی : دانشجویان رشته ی علوم تربیتی با گذراندن این درس ضمن آشنایی با مفاهیم ، مسایل و نظریات و روشهای برنامه ریزی و مبانی فلسفی برنامه ریزی درس و انواع طرحهای مربوط به برنامه درسی را فرا می گیرند.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی منابع سازمانی

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی منابع سازمانی

محصول * پاورپوینت درمورد برنامه ریزی منابع سازمانی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
برنامه ریزی منابع سازمانی
ERP
عناوین :
تعریف ERP
شاخصه های اصلی سیستمهای ERP
انطباق MIS در ERP
چالش های پیاده سازی ERP
1- ERP چیست
برنامه‌ريزي منابع سازماني چيست؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره اديان و برنامه ريزي جنسيتي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره اديان و برنامه ريزي جنسيتي

محصول * تحقیق درباره اديان و برنامه ريزي جنسيتي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
 
مقدمه:
حجاب، لباس مشاركت است، لباسي است كه خداي متعال از ابتداي بلوغ به تن زن مسلمان كرده، و او را به عنوان عضوي موثر در جامعه عقيدتي اسلام پذيرفته است. اين لباس، نشان فعاليتي است كه نه تنها اسلام آن را مجاز مي داند بلكه بر اين فعاليت صحه مي گذارد. در طول تاريخ حجاب دچار هجمه هاي مختلف فرهنگي- نظامي شده است برخي سعي كرده اند كه ظاهر آن را حفظ كرده و هدف باطني آن را خنثي سازند و فرهنگ غني آن را كه همان فرهنگ پوياي ولايت است از زن مسلمان دور سازند، برخي به ظاهر حجاب نيز حمله كرده آن را نشاني از وجود ولايت در جامعه تلقي كرده اند، كه در صورت وجود ظاهر، باطن آن نيز امكان بازگشت خواهد داشت.
آري اين حجاب است، لباس مشاركتي كه تمامي ابعاد يك مشاركت رسمي الهي را در بردارد. بسياري از ساده انديشان سعي دارند آن را يك لباس مشاركت صرفاً اسمي قلمداد كنند تا از كاركرد آن بكاهند و زن را به پذيرش تحقيرهاي تحميلي شرق و غرب بكشانند.
اما آنچه كه مبهم است، اين سوال است كه چگونه جامعه اسلامي با وجود اين نمودهاي عيني مقاومت ايثار، باز در پي ابزار ديگري براي مقابله با هجمه هاي ببيگانه مي گردد و از طراحي سيستم تبليغ آن هراس مي كند؟!
اديان و برنامه ريزي جنسيتي
اديان بعنوان قويترين منبع فكري كه برنامه ريزي جنسيتي را مطرح نموده اند. براي اين مهم نيز تدابيري را انديشيده اند. در دين اسلام ساز اسلام ابتداي اجتماعي شدن زن و شيوه جامعه پذيري او، در دوران بلوغ با طرحي جامع طراحي گشته است، بلوغ، آغاز زمان اجراي حكم حجاب اسلامي براي زن مسلمان است. اين حكم به مفهوم صحه نهادن بر شيوة صحيح مشاركت در اجتماع، با تكيه بر لباس مشاركت اسلامي است.
اجتماعي شدن دختر در اين سنين، با يادگير اصولي احكام الله پايه ريزي گرديده است. اين امر بهمراه ارائه الگوي شخصيت زنان، فاطمه زهرا (س) به ثبات فرهنگ مشاركت تمسك به الگوي ايده آل اسلامي همچون فاطمه زهرا (عليه سلام) كه در سنين كم به حركت تاريخي ولايي خود دست زد و تاريخ، در مقابل عظمت شخصيت و منزلت او سر تعظيم فرود آورد، با تمسك به لباس مشاركت اسلامي زنان، امنيت فكري و ذهني را براي دختران مسلمان، بهمراه مي آورد كه مي توانند با قدرت و پايداري، قدم به اجتماع نهاده، اظهار عقيده نموده و در مشاركت، عضوي فعال محسوب گردند.
الف) انواع مشاركت
حيطه مشاركت وسيع است و بنا به توان و سرماية فكري زن، مشاركت مي تواند انواع مختلفي داشته باشد:
مشاركت اسمي
گاهي مشاركت در رعايت حجاب، مشاركتي است. در اين مشاركت. زن سعي مي نمايد از مزاياي آن برخوردار گشته و با همراهي در گروه به نتايج سودمند مشاركت در سطوح ساده دست يابد.
مشاركت رسمي
گاهي مشاركت رسمي است. زيرا فرد با نهادينه كردن اهداف مشاركت، به تعميق و گستردگي ابعاد آن همت گماشته و بعنوان فردي موثر در تصميم گيري ها وارد شده و در نهايت با دست يابي به مديريت بر خود، به مديريت در گروه مي پردازد. گرچه اين سير داراي سلسله مراتب و سطوح مختلف است، اما در ارزشيابي مراتب آن، سن و حتي تحصيلات، نقش چنداني ندارد، زيرا،
«ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا»
« اگر تقوا پيشه كنيد، خداوند قدرت تمايز حق از باطل براي شما قرار مي دهد»
حجاب لباس تقوا است، عارضة صحيح آن، توسعة تقواي فكري و عملي زن مسلمان است و در صورت تحقق كامل آن، به فرقان كه قدرت تمايز حق از باطل است، دست پيدا مي كند. و اين مرحله در مشاركت، مرحلة فرهنگ پذيري است، مرحله اي كه مشاركت كننده براي تعميق اهداف، به سمت علم و تزيكه براي ايفاي رسالت خود حركت كرده و با تمسك به الگوي شخصيت ايده ال خود، مورد تاييد قرار گرفته است.
طراحي حجاب در بهترين زمان ممكن، براي شكل گيري شخصيت زن صورت گرفته است، تا زن تعاملي خود را با استفاده از اين ابزار تكاملي آغاز نمايد، چرا كه بدون ججاب، فراغت لازم را براي دستيابي و درك مراتب بالاتر نخواهد يافت و در راه تكامل، از پرتگاههاي سقوطي كه بر سر راه او قرار مي گيرد، نخواهد رهيد و محك هاي شناخت در او ضعيف خواهد گشت.
لذا در آغاز طرح اجتماعي شدن و مشاركت اصولي زن در اجتماع، اجراي اين حكم قرار داه شده است.
اگر حقيقتاً بطن و معناي حجاب درك شود، تحولي شگرف در زمينه هاي شناخت عرصه هاي تفكر ايجاد خواهد گشت. و در اين ميان نقش اعتماد آفريني حجاب براي زن و قدرمند نمودن او براي رفع شبهات تاريخي، مشخص خواهد گرديد.
ب) اهداف حجاب بعنوان لباس مشاركت اجتماعي زن مسلمان:
در اين بخش، به چند هدف از اهداف حجاب بصورت خلاصه اشاره مي شود.
اصل برابري و مساوات در مشاركت اجتماعي:
تقسيم متعادل امكانات و ايجاد فضاي متوازن براي توسعه و شكوفايي استعدادهاي امت، از اصول اساسي و خدشه ناپذير اهداف الهي است. اين توازن و تعادل در برنامه ريزي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد برنامه ریزی درسی تلفیقی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد برنامه ریزی درسی تلفیقی

محصول * تحقیق در مورد برنامه ریزی درسی تلفیقی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
برنامه ریزی درسی تلفیقی

 
 
درآمدي بر طراحي برنامه هاي درسي با تاكيد بر رويكردهاي تلفيقي
 عادل پيغامي
فهرست :
·        مقدمه
·        چرايي رويكرد تلفيق
·        انواع رويكردهاي تلفيق
§        درون رشته اي موازي
§        ميان رشته اي
§        چند رشته اي
§        چند رشته اي متقاطع
§        چند رشته اي متكثر
§        فرارشته اي
·        فرارشته اي افقي
·        فرارشته اي قائم
·        فرارشته اي مورب
  
مقدمه :
          فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه اي از يك دانش سازمان يافته و يا ايجاد و ارتقاء نظام ارزشي حاكم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد كه اين مهم در چارچوب و برنامه اي برأمده از يك نظام رشته اي با ساختاري مشخص و زنجيره اي نهادينه از مفاهيم  روشها و گامهاي آموزشي عملي مي شد.
          اما امروزه فلسفه آموزش به بيش از آنچه در گذشته بود توسعه يافته و رويكردهاي جديدي مورد استفاده قرار گرفته كه در آنها اهميت اصلي به شخص انسان داده مي شود  نه به مسيري كه وي طي مي كند . دراين برنامه ها واقعيتها و نيازهاي دنياي جديد در فراسوي ساختار يكسويه نگر رشته ها جستجو شده و جزئي نگري و محدوديتهاي تخصصي شدن و تقسيم علوم مطعون واقع مي شود.
          آشنايي با اين رويكردها و چرايي آنها براي برنامه ريزان درسي بويژه در دانشكده ها و موسساتي كه در پي دستيابي به مرزهاي جديد و خلق بايسته هاي خاص در عرصه علوم بويژه علوم انساني هستند لازم و كارآمد است.
          دراين نوشته به اختصار و ايجاز تمام به معرفي اجمالي آنها مي پردازيم.
 
1) چرايي رويكرد تلفيق :
          عوامل و بستر موثر در ظهور رويكردهاي تلفيقي و عنايت به نظامهاي غير رشته اي را مي توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
          الف) انسان و پيچيدگيهاي آن و همچنين طبيعت و ابعاد مختلف آن و تعدد و تكثر رهيافتها,  روشها و ابعادي كه مي توان آنها را در بررسي از واقعيت هاي فيزيكي يا انساني مورد توجه قرار داد و از سوي ديگر لازمه منطقي رشد و پيشرفت در علوم كه به انقسام موضوعي و روشي درعلوم منجر شده, موجب مي شود كه دانش سازمان يافته ( ديسيپلين ) يا علوم متعارف نتوانند به خوبي بر واقعيت منطبق شده و الگو و آينه اي گويا و شناسنده از آن باشند. فلذا برنامه ريزان و طراحان آموزشي با تفطن براين موضوع به تلفيق رشته ها و معارف بشري دست مي زنند تا يافته هاي جديدي را در عرصه علم و فن آوري كسب كرده باشند و به يكسري مسائل جديد,  مستحدثه و چند وجهي, پاسخهاي درخور يابند.
          ب) رشد بيش از حد و روز افزون مرزها در علوم موجبات تبعاتي شده كه نياز محيط هاي علمي به برنامه هاي غير رشته اي را توجيه و تثبيت كرده است. اين تبعات عبارتند از :
–        دگماتيزم و فانتسيزم[1]  كه به تبع تخصصي شدن در عرصه علوم پيدا شده است .
–        جزئي نگري , غير واقع نگري و يكسويه نگري ناشي از تقطيع علم
–        حاكميت روشها و مبادي انتزاعي و تجريدي فارغ يا حتي مغاير با واقعيت بويژه ناشي از تحويل گرايي مفرط1
–    حاكميت نوعي بي اطلاعي و بي فايدگي هر يك از رشته ها نسبت به ساير رشته ها و فقدان هرگونه تعامل و تاثير و تاثر مثبت ميان رشته ها
–        عدم اطلاع و استفاده از مواهب مربوط به جامعيت و سازگاري دروني علم و ناديده انگاشتن ديدگاه كل گرايانه
–        افزايش كارآمدي علوم در دستيابي به اهداف چند وجهي و متكثر
–        عدم وجود شرايط انتقال علوم فراگرفته شده به موقعيتها و نظامهاي مختلف
          ج) توليد علوم مطلوب ، كه مي توان جريانات موجود در اين عرصه را در سه دسته جريانات مسيحي ، جريانات پست مدرن و جريانات اسلامي كه در پي تعريف و تبيين علوم اسلامي نوين هستند, خلاصه كرد.
          د) دريافت اين حقيقت كه نظامهاي محتوايي رشته ها در واقع و ابتدا نوعي طبقه بندي عملي براي دانش و موضوعات تحقيقي – پژوهشي وابسته به آن رشته به شمار مي رفته و الزاماً به معناي مبنايي براي سازماندهي آموزشي نمي تواند مفيد و ضروري واقع شود.
 
درمجموع رويكردهاي تلفيقي در پي اين هستند كه با ارائه سازماندهي خاصي از آموزش ، فرصتهايي را براي فراگيران فراهم سازند تا با اصول ، مبادي ، روشها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند. و اين البته به معناي نفي محاسن و فوايد نظامهاي رشته اي نيست. رويكرد رشته اي به علت برخورداري از آگاهي سازمان يافته از حقيقت از طريق مفاهيم و الگوهاي مربوط و رشد تدريجي و منطبق بر مسير تعريف شده ، اثر اطمينان بخشي بريادگيرنده دارد.
          رويكرد رشته اي ، يادگيرنده و ياددهنده را مستقيماً با ساختاري منطقي مواجه مي كند كه خودبخود توالي زنجيره مفاهيم , پيش نيازهاي موضوعي و روشي خاص را رعايت كرده و از طريق مفاهيم و الگوها , ساختارهاي حقيقت را آشكار مي كند. و اين خود امتيازي قابل توجه است كه نبايد در رويكردهاي تلفيقي رقيب مورد غفلت واقع شود. در واقع ساختار منطقي علم بي فايده نيست بلكه بحث در شيوه استفاده از آن و مهارتهاي بدست آمده براي يادگيرنده است. لذ ا « ساختار منطقي يك علم »و « سازماندهي مهارتها » دو متغيري هستند كه در يك برنامه درسي خوب همزمان بايد مورد عنايت باشند و تركيب بهينه اي از آنها مورد استفاده  برنامه ريز واقع شود.
          لازم بذكر است در ادبيات نوپاي برنامه درسي تلفيقي كه در ايران وجود دارد ، عمدتاً اصطلاح « ميان رشته اي » معادل همه رويكردهاي غير رشته اي و تلفيقي بكار مي رود كه چندان مقرون به دقت و صحت نيست و در ادامه اين نوشته خواهيم ديد كه رويكردها ميان رشته اي يكي از حالات متصور براي برنامه نويسي تلفيقي مي باشد.
 
2) انواع رويكردهاي تلفيق
          بطور كلي و براساس نمودار شماره يك صفحه آتي ،‌رهيافتهاي موجود در طراحي برنامه هاي درسي به حصر عقلي در دو دسته رهيافتهاي رشته اي1 و رهيافتهاي غير رشته اي2 تقسيم بندي مي شوند. رهيافتهاي غير رشته اي نيز خود به دو دسته رويكردهاي تلفيقي با محوريت رشته و رويكرد تلفيقي بدون محوريت رشته دسته بندي مي شوند  
رهيافتهاي طراحي در برنامه هاي درسي                                           
         رهيافت رشته اي                               (Disciplinary Approach)            رهيافت غير رشته اي ( تلفيقي)                             (Non-Disciplinary Approach)   
                                 رويكرد درون رشته اي موازي3
                                     رويكرد ميان رشته اي4
                                               تلفيق بامحوريت   رويكرد چند رشته اي5                                                                                   رويكرد چند رشته اي متقاطع6                                               
                                              رويكرد چند رشته اي متكثر7
                             تلفيق بدون محدوديت   رشته يا رويكرد فرارشته اي8                                                
                                                                 فرا رشته اي افقي                                                                                                                    فرا رشته اي قائم
                                                                   فرا رشته اي مورب                                                                                                                                                                                                              

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی 30 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی 30 ص word

محصول * تحقیق درباره برنامه ریزی آموزشی و درسی 30 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
 
اصول آموزشی
از جمله مهمترین اصول آموزشی كشور تركیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ ارائه آموزش عمومی به كلیه شهروندان تركیه ای
ـ رفع نیاز های فردی و اجتماعی در حوزه آموزش كشور
ـ آزادی انتخاب در گزینش محل تحصیل
ـ برخورداری همگانی از حق تحصیل
ـ ارتقاء كیفیت فرصت های آموزشی
ـ ارائه آموزش همگانی در طول دوران زندگی
ـ تبعیت از اصول اصلاحی آتاتورك در حوزه آموزش نظیر ایجاد مدارس غیر مذهبی
ـ برقراری ساختار دمكراتیك در حوزه آموزش
ـ ارتقاء سطح كیفی رویكردهای علمی
ـ فراهم سازی امكانات آموزش مختلط
ـ افزایش میزان همكاری اولیای دانش آموزان با دست اندركاران مدارس كشور
اهداف آموزشی
از جمله مهمترین اهداف نظام آموزشی كشور تركیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– تربیت كلیة افراد مملكت در راستای اصول ملی گرایانه و اصلاح طلبانة آتاتورك(پدر ملت ترك)
– تربیت افراد خلاق، سازنده و مولد كه با ثبات و متعادل بوده، به حقوق بشر احترام گذارده و نسبت به جامعه و مسائل و مشكلات پیرامون آن احساس مسئولیت نمایند.
– آماده سازی شهروندان برای زندگی آینده(برخورداری از دانش و مهارت خاص شغلی كه متضمن رفاه فردی و اجتماعی است)
– اتخاذ سیاست برابری درحوزه آموزش(برخورداری كلیه افراد از امكانات آموزشی یكسان صرفنظر از نژاد، جنسیت،مذهب)
– برآوردن نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان تركیه ای
– جهت دهی افراد به سمت گرایش به برنامه های آموزشی بنا برعلائق ، استعدادها و توانائیهای آنان
– تاكید بر سكولاریسم و معیارهای علمی در حوزه آموزش
– برگزاری كلاسهای آموزشی مختلط
– اتخاذ برنامه ریزی های مناسب آموزشی
– برقراری همكاریهای دو جانبه میان مدرسه و خانواده
– اتخاذ و اجرای سیاستهای آموزش همگانی
آموزش ابتدایی
  ساختار آموزشی
مقطع آموزش ابتدایی شامل كودكان گروه سنی بین 6 تا 14 سال می شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای كودكان دختر و پسر اجباری است . مدارس ابتدایی مؤسسات آموزشی ملی هستند كه توسط دولت برای تعلیم و تربیت پسران و دختران از طریق دوره اموزش اجباری 5 ساله ایجاد شده اند . طول مدت آموزش در این مدارس 8 سال است . در طول سال تحصیلی92-1991، 6870683 كودك تحت نظر 234154 معلم در 50669 مدرسه ابتدایی آموزش دیده اند .24/95 در صد كودكان در این رده سنی در مدارس حضور یافتند. آموزش ابتدایی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت آن‌‌‌ها اجباری است و به‌صورت رایگان در مدارس دولتی ارائه می‌‌شود.مؤسسات آموزشی ابتدایی شامل مدارس آموزش ابتدایی، كلاس‌‌های آموزشی و جبرانی و هم‌چنین مدارس و كلاس‌‌هایی است كه برای كودكان با نیاز به آموزش خاص( كودكان استثنایی) تأسیس می‌‌شود.
ساختار مراكز آموزش ابتدایی
تعداد معلمان زن
تعداد كل معلمان
تعداددختران ثبت نامی
تعدادكل ثبت نامی
تعدادمدارس
سال تحصیلی

95740
225852
3225259
6848083
51055
1990

99474
234961
3238599
6878923
50669
1991

100822
235721
3163808
6707725
49974
1992

102391
237943
3092337
6526296
49599
1993

101557
233073
3065485
6466648
48429
1994

101148
231900
3033082
6403300
48038
1995

94550
217131
3013550
6389060
46292
1996

اهداف دراز مدت آموزشی
از جمله مهمترین اهداف دراز مدت آموزش ابتدایی هماهنگ با اهداف دراز مدت و اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- ایجاد دانش‌پایه، مهارت‌‌ها، نگرش‌‌‌ها و عادات لازم برای كودكان ترك به منظور تبدیل به شهروندانی خوب و پرورش آنان در راستای اخلاقیات.
2- آماده سازی كودكان ترك برای زندگی و آموزش در سطوح بالاتر و پرورش آنان در راستای علائق و استعداد‌هایشان.
 اهداف كوتاه مدت آموزشی
از جمله مهمترین اهداف كوتاه مدت آموزش ابتدایی هماهنگ با اهداف دراز مدت و اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- خلق محیط آموزشی تحقیقاتی،مولد و مؤثر كه به دانش‌آموزان اجازه می‌‌دهد خواسته‌‌‌ها و احساسات خود را بیان كرده،نقاط ضعف و قوت خود و خانواده شان را شناسایی نموده واحساس مسئولیت خود را پرورش دهند.
2- خلق محیط‌های آموزشی و فوق برنامه كه برای دانش‌آموزان ابزار لازم برای پیدا كردن دیدی وسیع و جامع نسبت به دنیا را فراهم كند.
3- تهیه برنامه‌‌‌ها برای این‌كه دانش‌آموزان را از تكنولوژی‌های اطلاعاتی و مسائل اجتماعی و فرهنگی مطلع ساخته و آنان را افرادی چند بعدی و در حال پیشرفت دائمی در مسائل آكادمیك و اجتماعی و انسآن‌‌هایی با شعور بسازد.
4- وادار ساختن كودكان در فراگیری مهارت‌‌هایی كه به آنان توانایی پذیرفته شدن در جامعه و محیط اطراف زندگیشان را می‌‌دهد.
به طوركلی ترمی توان گفت كه هدف اصلی مقطع ابتدایی آموزش دانش و مهارتهای اولیه به كودكان،آموزش راه و رسم شهروند خوب بودن وآماده كردن آنها برای زندگی اجتماعی و مقاطع آموزشی بالاتر با درنظر گرفتن علایق،استعدادها و توانائی های دانش آموزان است.
برنامه های آموزشی
ازجمله مهمترین برنامه های آموزشی مراكز آموزش ابتدایی می توان به زبان تركی، ریاضی، تعلیمات اجتماعی،علوم، علوم اجتماعی،حقوق مدنی و حقوق بشر،تاریخ جمهوری تركیه، زبانهای خارجی، علوم مذهبی، فرهنگ و اخلاق، نقاشی- كاردستی، موسیقی، ورزش، حرفه و فن ،كمكهای اولیه و قوانین راهنمایی و رانندگی، فعالیتهای فردی و گروهی و دروس اختیاری اشاره نمود.مدت زمان هر كلاس40 دقیقه است.
پروژه‌‌های آموزشی
معرفی آموزش ابتدایی در قالب هشت سال آموزش پایه اجباری در تمامی مناطق كشور از برنامه سوم به بعد در نظر گرفته شد. این موضوع در پانزدهمین هیئت آموزش ملی پذیرفته شد. طبق قانون شماره 4306 آموزش ابتدایی به‌صورت اجباری در شكل دوره 8 ساله پیوسته در آمده و اجرای آن در سطح كشور شروع شد. بعد از این قانون «برنامه آموزش پایه» شروع شد. هم‌چنین «پروژه  آموزش2000» برای كمك به دست یابی اهداف آموزش ابتدایی معرفی شد.پروژه‌‌های زیاد دیگری نیز با سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی شروع شد و به‌طور مستمر ادمه یافت كه از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- پروژه آموزش 2000
به دلیل افزایش دوره آموزش ابتدایی تا 8 سال در راستای آموزش ملی، پروژه آموزش 2000 در كنار قانون 4306 به مرحله اجرا در آمد. اصول اساسی پذیرفته شده در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
1- حذف (حالت دوشیفتی) برنامه مدارس دونوبته كه درحال حاضر در بعضی مدارس شهر‌های بزرگ انجام می‌‌شود.
2- كاهش‌تدریجی دانش‌آموزان كلاس و رساندن‌ آن به30 دانش‌آموز تا‌سال 2000
3- ، حمل و نقل دانش‌آموزان با اتوبوس از محل‌های كوچك به مدارس مركزی‌تر در مناطقی كه آب و هوا و وضع جاده مساعد است و مشكل امنیتی وجود ندارد، در جهت حصول كیفیت بالای آموزشی
4- فراهم سازی امكانات آموزشی برای دانش‌آموزان ساكن  مناطق نامساعد آب و هوایی و مناطق دور افتاده از طریق مدارس آموزش ابتدایی شبانه‌روزی(YIBO) و مدارس پایه شبانه‌روزی (PIO) به هزینه دولت
5- حذف تدریج آموزشی دانش‌آموزان چند سطح در یك كلاس (به‌گونه‌ای كه در روستا‌‌ها انجام می‌‌شود) با گسترش مدارس شبانه‌روزی 
6- توزیع لباس، كیف، كتاب، و دفتر در میان دانش‌آموزانی كه امكانات مالی كافی ندارد
 7- تكمیل آموزشی رسمی از طریق روش‌‌های آموزش از راه دور
8- نصب آزمایشگاه‌‌های كامپیوتر در مدارس آموزشی ابتدایی و استفاده از این آزمایشگا‌‌ه‌ها برای  آموزش به كمك كامپیوتر (CAE)
9- فراهم نمودن امكانات آموزش زبان برای كودكان به منظور آموزش حداقل یك زبان خارجی در سطح ابتدایی
10- مجهز كردن مدارس در راستای نیاز‌های عصر حاضر.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره روش های مطالعه و برنامه ریزی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره روش های مطالعه و برنامه ریزی

محصول * تحقیق درباره روش های مطالعه و برنامه ریزی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
روش های مطالعه و برنامه ریزی
فنون موفقيت براي كنكور
از آن جايي كه براي موفقيت در كنكور عوامل بسيار سهيم هستند در اين فصل نكات مهم در روش مطالعه كنكور ارائه خواهد شد.
1- مثبت گرا باشيد خود را فرد موفقي ببينيد،‌ به خودتان اطمينان دهيد كه موفق مي شويد زيرا مثبت فكر كردن باعث اعتماد به نفس مي شود و هيچ وقت جنبه هاي منفي را در نظر نگيريد زيرا باعث نااميدي و د لسردي شما مي شود اگر خود را باور نداشته باشيد آن وقت چه انتظاري از ديگران داريد كه برايتان قضاوت مثبتي داشته باشند.
كسي كه خود را كم استعداد- كم حافظه مي بيند و نوعي تصوير منفي از خود دارد ضربه محكمي بر ذهن خود وارد مي كند.
پس من حافظه قوي دارم و مي خواهم موفق شوم و حتما موفق مي شوم.
2- اگر خود را براي كنكور آماده مي كنيد بيهوده وقت خود را تلف نكنيد.
هرزماني آمادگي لازم را داشتيد، مطالعه را شروع كنيد و دائما” وقت مطالعه را به عقب نياندازيد. زيرا كم كم به دنبال سپري شدن وقت خود احساس نااميدي خواهيد كرد و سعي كنيد هيچ وقت به دنبال فرصت مناسب براي مطالعه نباشيد. از همين فرصت موجود نهايت استفاده را ببريد و همه زمانها براي مطالعه ارزشمند باشد، زمان براي همه يكسان است. اما فقط تعدادي از افراد طرز استفاده صحيح آن را مي دانند، و اينان هستند كه در كنكور و مراحل مختلف زندگي موفقند.
– متخصصين امور مطالعه، اغلب محتواي يك كتاب را حرف ربط، حرف اضافه و مشابه آن ذكر كرده اند تا اين كه معني و مفهوم خاصي را برداشته باشد. لذا همه محتواي يك كتاب مهم و مفيد هستند كه آنهم بايد به صورت كلمات كليدي يادداشت شوند.
– تعدادي از داوطلبان كنكور براي خواندن كتابهاي درسي اينطور فكر مي كنند كه ابتدا بايد كتاب را به طور كامل بخوانند و بعد سراغ كتاب ديگري بروند.
اين روش خواندن صحيح نيست. در هرصورت بايد اين نكته را مدنظر داشته باشيد كه ابتدا كتاب هاي مورد علاقه تان را بخوانيد و از طرفي در طول روز فقط يك كتاب خاص را نخوانيد بلكه ساعات مطالعه را به چند قسمت تقسيم كنيد و در هرزماني يك بخش از كتاب را بخوانيد. اين روش در فرآيند مطالعه بسيار مهم و مفيد است.
حتي المقدور سعي كنيد يك كتاب تخصصي و يك كتاب عمومي مطالعه كنيد، يعني يك كتاب مربوط به تجزيه تحليل و يك كتاب عمومي و يا حفظي.
– مطالعه دروس به ويژه اگر به منظور قبول شدن در كنكور باشد، نيازمند طرح يك برنامه جامع و مانع است كه در آن از تمام شرايط به بهترين نحو استفاده شود. آنهايي كه بدون برنامه شروع به خواندن كتاب مي كنند و نمي دانند كه چه مدتي يا چند صفحه را مي خواهند بخوانند، هيچ گونه اطلاعات اوليه اي نسبت به كتاب ندارند و به اصطلاح خودشان آن قدر مي خوانند تا سه شوند، بدانند كه بدترين شيوه مطالعه را انتخاب كرده اند و بعد از مدت كوتاهي مطالعه خستگي عارض گشته و حواس پرتي باعث كاهش راندمان خواهد شد. مانند معماري كه ساختمان را بدون نقشه قبلي شروع كرده است. درهنگام برنامه ريزي دروس مهم تر كه بايد زمان مطالعه بيشتري را به آنها اختصاص دهيد دروسي هستند كه از ضريب بيشتر برخوردار هستند و يا در آنها ضعف بيشتري را درخود احساس مي كنيد، كه در قسمت بعدي كتاب اهميت و الويت دروس درج شده است.
– هرچند وقت يك بار براي خود يك آزمون آزمايشي ترتيب دهيد. براي اين منظور مي توانيد از تست هاي كنكور سال گذشته و كتاب هاي كمك آموزشي معتبر كه به صورت تستي تهيه شده اند استفاده كنيد. شركت در آزمون هاي آزمايشي كه از جانب سازمان هاي آموزشي معتبر برگزار مي شوند نيز بسيار كمك كننده است و سعي كنيد همه مواردي را كه در كنكورهاي آزمايشي تجربه مي كنيد فقط اطلاعات نباشند. طريقه تست زدن، دقت، سرعت و غيره كه در جلسه كنكور اصلي گريبانگيرمي شود را ياد بگيريد تاگرفتار عوامل جانبي نشويد.
– توجه به ضرايب مربوط به دروس عمومي و اختصاص را درنظر داشته باشيد ضمنا” مطالعه دقيقي از چگونگي سهميه هاي ورودي و دانشگاههاي مورد نظر خود داشته باشيد كه قصد داريد به چه دانشگاه و چه رشته اي برويد مطالعه دانشگاههاي روزانه، شبانه ، پيام نور، رشته اي خاص و … ضروري مي باشد. تقريبا” 22 نوع دانشگاه داريم.
– بسياري از داوطلبان ورود به دانشگاه و مراكز آموزش عالي چند روز مانده به برگزاري كنكور دچار اضطراب، بي خوابي، افسردگي و امثال آن مي شوند و در نتيجه با وجود آگاهي هاي لازم و توانمندي و زحمات زياد توفيق راه يافتن به دانشگاه را پيدا نمي كنند در حالي كه براي درمان هر يك از عوارض زيان آور راه حل هاي علمي وجود دارد. يكي از سودمندترين راه ها براي غلبه يافتن به عوارض ياد شده استفاده از روش هاي آرامش دهي است. با انجام اين كار دو هفته قبل از امتحان مي توان تا حدود زيادي مشكل را مرتفع نمايد و با توليد انرژي مثبت از خود و كشيدن چند نفس عميق با آرامش كامل خودتان را طوري تجسم كنيد كه در ساعت 8 صبح روز امتحان كنكور سرجلسه بر روي صندلي مورد نظر نشده ايد و به تمام سئوالات بدون هيچ اشتباهي و با سرعت و اعتماد به نفس پاسخ مي دهيد و احساس خوبي داريد. اين كار را به مدت دو هفته شب ها قبل از خواب انجام دهيد حتما” نتيجه خوب آن را احساس خواهيد كرد و اگر با استفاده از قوه تخيل حالت دانشجو بودن خود را نيز مجسم كنيد كه مثلا” در رشته مورد علاقه تان قبول شده ايد و به هر صورت اگر توان اجراي اين اعمال را نداشته و احتياج به اتخاذ تصميم و همفكري در مورد هدايت تحصيلي و مواردي نظير ترس از امتحان، اضطراب امتحان و روش هاي مطالعه صحيح و … داريد حتما” با يك مشاور يا روانشناس تماس بگيريد و با كمك او مشكل خود را قبل از ورود به جلسه مرتفع نماييد.
– پيشنهاد مي شود حدود دو هفته قبل از برگزاري كنكور، ديگر كتاب هاي درسي و كمك درسي را نخوانيد و فقط به مرور يادگيري ها و يادداشت هاي خود كه بصورت طرح هاي شبكه اي و به شكل سازمان يافته اي نوشته ايد بپردازيد. اين كار بسيار مهم تر از خواندن يك كتاب درسي جديد خواهد بود. و سعي كنيد خودتان را در روزهاي آخر بيش از اندازه خسته نكنيد كه باعث فشار روحي گرديده و عوامل منفي براي شما خواهد داشت، اگر برنامه ريزي دقيق داشته باشيد خود به خود اين مسئله حل شده است.
– هيچگاه به يك درس خاص بعنوان عامل منحصر به فرد قبولي خود تكيه نكنيد زيرا در صورتيكه در آن درس خاص نمره خوبي كسب نكنيد نخواهيد توانست با دروس ديگر اين نقيصه را جبران نمائيد.

دانلود + ادامه مطلب