سنی - فایلخون

تحقیق درباره بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

محصول * تحقیق درباره بررسي الگوي سني ازدواج در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
بسم للله الرحمن الرحيم
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
نگارش :
دكتر سيد حسين واثق
تابستان 1380
بازنگري آذر 1382
به نام خدا
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.
شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.
الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.
همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
 
بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.
به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!
لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.
در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است.
لازم به ذكر اكنون نتايج اين مطالعه تحت عنوان سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران (مهر ماه 1379) منتشر شده است

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

محصول * تحقیق درباره بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
بسم للله الرحمن الرحيم
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.
شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.
الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.
همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
 
بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.
به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!
لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.
در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است.
لازم به ذكر اكنون نتايج اين مطالعه تحت عنوان سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران (مهر ماه 1379) منتشر شده است
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:
الگوي سني ازدواج در هر جامعه اي تابع شرايط عرضه وتقاضاي حاكم بر آن جامعه مي باشد و عوامل موثر برآن عبارتند از:
الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
وضعيت تحصيلي و فرهنگي افراد جامعه
وضعيت اقتصادي جامعه
امنيت و آرامش حاكم بر جامعه
طبقه اجتماعي خانوار (شهري و روستايي – كارگري و كشاورزي)
قوانين و مقررات حاكم بر جامعه
ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
سنتها و فرهنگ اختلاف سني زن و مرد در هنگام ازدواج حاكم بر هر جامعه
وضعيت تحصيلي و فرهنگي افراد جامعه
قوانين و مقررات حاكم بر جامعه
ميانگين سن ازدواج در جامعه
ج – عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج
وضعيت اقتصادي جامعه
پايين بودن سن ازدواج
پذيرش فرهنگ تجرد در جامعه
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
پذيرش فرهنگ چند همسري از سوي جامعه
ميزان طلاق در جامعه
ميزان از دست دادن همسر بدليل فوت در بين زنان و مردان
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه
تعداد پسر و دختر مجرد هر گروه سني
تغييرات در الگوي باروري و افزايش و يا كاهش شديد رشد جمعيت
مرگ و مير و يا تلفات ناشي از جنگ در بين جنس مذكر
مهاجرت ها ي بي رويه جوانان به خارج از كشور
مهاجرت هاي بي رويه اتباع خارجي بي همسر به داخل كشور
مهاجرت هاي شغلي در بين جنس مذكر

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد

دسته بندی: علوم پزشکی

مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد

محصول * مقاله درباره تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
تعیین مقادیر مرجع خون شناسی در گروههای مختلف سنی و جنسی در جمعیت عمومی شهرستان مشهد
چکیده
زمینه و هدف: مقادیر خون شناسی به طور گسترده ای در بررسی وضعیت سلامتی افراد كاربرد داشته و به استناد این مقادیر می توان بیماریهای مختلف خونی و غیر خونی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار داد. این مقادیر خود تحت تأثیر عواملی چون سن، جنس، نژاد، تغذیه و محیط قرار می گیرند. با توجه به اینكه این موارد در جمعیتهای مختلف تفاوتهایی با یكدیگر دارند، این تفاوتها می تواند منجر به اختلافاتی در مقادیر مرجع گردد.
روش تحقیق: در این مطالعه جمعا 1040 نفر فرد به ظاهر سالم از 3 گروه سنی 13-11 سال، 18-14 سال و 55-19 سال به صورت تصادفی از نقاط مختلف شهر مشهد انتخاب شدند. از تمامی آنها تحت شرایط استاندارد خون گیری به عمل آمد و پس از آن مقادیر خون شناسی شامل WBC، RBC، Hb، Hct، شاخصهای گلبول قرمز و شمارش افتراقی لوكوسیتها برای گروههای سنی و جنسی مختلف تعیین گردید.
یافته ها: میزان مرجع شمارش RBC، هموگلوبین و هماتوكریت در بالغین مذكر بیشتر از خانمها بود. شمارش پلاكتی در خانمها نسبت به آقایان بیشتر بود. مقادیر مرجع خون شناسی در بالغین مذكر بصورت زیر بود:
WBC (×103 µl)= 6.45(3.3-9.6), RBC(×106 µl)= 5.43±0.90, Hb(gr/dl)=15.9±1.96, Hct(%)= 47.2±7.2, PLT(×103 µl)= 231(133-329)
نتیجه گیری: در مقادیر مرجع خون شناسی در جمعیت مورد مطالعه در قیاس با دیگر جمعیتها اختلافاتی مشهود بود و بویژه جمعیت مورد مطالعه ما MCV، MCH، MCHC، شمارش لوكوسیتی و پلاكتی پایین تری در قیاس با دیگر جمعیتها داشتند.
كلید واژه ها: مقادیر خون شناسی؛ مقادیر نرمال؛ مقادیر مرجع؛ شمارش كامل سلولی
افق‌دانش؛ مجله دانشكده علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد (دوره13؛ شماره 2؛ تابستان سال 1386)
دریافت : 27/3/1386 اصلاح نهایی: 27/9/1386 پذیرش :2/10/1386
 
مقدمه
مقادیر خون شناسی به طور گسترده ای در بررسی وضعیت سلامتی افراد كاربرد داشته و به استناد این مقادیر می توان بیماریهای مختلف خونی و غیر خونی را مورد ارزیابی و تشخیص قرار داد. حتی در برخی از بیماریها مانند كم خونی ها از این مقادیر علاوه بر جنبه تشخیصی، به عنوان یك پایه درمانی نیز استفاده می گردد (1). نتایج آزمایشگاهی اهمیت بالینی كمی دارند مگر اینكه با ارائه مقادیری وضعیت طبیعی و بیماری توصیف گردند. بنابراین مقادیر مرجع از این نظر مهم بوده كه ارائه دهنده نتایج یك جمعیت به ظاهر سالم می باشند. مقادیر بدست آمده در افراد سالم و بیمار می تواند هم پوشانی قابل توجه با یكدیگر داشته باشند. بنابراین با وجودی كه این مقادیر یك راهنما برای پزشك می باشد، اما نباید به عنوان یك شاخص مطلق سلامتی در نظر گرفته شوند (2). مقادیر خون شناسی خود تحت تاثیر عواملی چون سن، جنس، نژاد، نوع تغذیه، محیط، بویژه ارتفاع از سطح دریا، زمان و روش انجام آزمایش قرار دارد، با توجه به اینكه این موارد در جمعیتهای مختلف تفاوتهایی با یكدیگر دارند. این تفاوتها می تواند منجر به اختلافاتی در مقادیر مرجع گردند (1). معمولا مقادیر مرجع ارائه شده در كتابها از جمعیتهای آمریكایی و اروپایی استخراج می گردد. در این مطالعه ما بر آن شدیم تا مقادیر مرجع را در جمعیت مشهد به دست آورده و جهت تصمیم گیریهای دقیق تشخیصی و درمانی در اختیار همكاران قرار دهیم. باید توجه داشت كه با توجه به میزان بالای مهاجرت به مشهد این مقادیر می تواند گویای مقادیر مرجع در جمعیت كشور نیز باشد.
روش تحقیق
جمعیت مورد مطالعه شامل 1040 نفر فرد به ظاهر سالم ساكن مشهد بودند كه از 3 گروه سنی 13-11 سال (300 نفر)، 18-14 سال (400 نفر) و بالغین 19-15 سال (190 نفر مرد و 150 نفر زن) انتخاب گردیدند. افرادی سالم تلقی شدند كه فاقد مواردی چون چاقی، افزایش فشار خون، حاملگی، شرایط خاص شغلی و محیطی و یا اضطراب یا تمرین شدید عضلانی بوده و سابقه بیماریهای حاد یا مزمن قبلی نیز نداشتند. با توجه به اینكه در بسیاری از روشهای آماری 40 نمونه و ترجیحاً بیشتر از 120 نمونه جهت بدست آوردن مقادیر مرجع در یك جامعه پیشنهاد گردیده است (3و1) جهت افزایش هرچه بیشتر دقت كار تعداد نمونه بیشتری برای هر گروه سنی انتخاب گردید. از آنجایی كه هیچ اختلاف مهمی بین دو جنس تا زمان بلوغ در مقادیر خون شناسی دیده نمی شود (5و4)، دراین مطالعه این گروه سنی را فقط افراد مذكر انتخاب نموده، ولی در گروه بالغین (55-19سال) هر دو جنس به طور مجزا مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت انتخاب افراد روش مستقیم را كه مورد تأیید فدراسیون شیمی بالینی (IFCC) است برگزیدیم (3).
در این روش افراد با مشخصات خاص از نظر سنی و جنسی از بین جمعیت هدف مورد بررسی بصورت تصادفی انتخاب گردید. برای گروههای سنی 13-11 سال و 18-14 سال از بین مدارس راهنمایی و دبیرستان موجود در تمامی مناطق مختلف شهری مشهد تعدادی از مدارس به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس تعداد دانش آموزان هر مدرسه و با توجه به معیارهای ذكر شده، تعدادی از دانش آموزان را به صورت اتفاقی جهت نمونه گیری انتخاب نمودیم. در گروه سنی بالغین نیز از افرادی كه به مراكز استخدامی و پایگاههای انتقال خون مناطق مختلف مشهد مراجعه نموده و شرایط خاص مورد نظر ما را داشتند، تعدادی بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. تمامی نمونه گیریها در صبح، در وضعیت نشسته و تحت دیگر شرایط استاندارد توصیه شده از خون سیاهرگی انجام پذیرفت (6).
خون بیماران به نسبت مناسب با ماده ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیك اسید- تری پتاس (EDTA-K3) مخلوط شد و ظرف مدت كمتر از 3 ساعت از انجام نمونه گیری مورد آزمایش قرار گرفت. شمارش كامل سلولی، شاخصهای گلبول قرمز و شمارش افتراقی گلبولهای سفید، توسط شمارش گر سلولی H1 انجام پذیرفت. جهت اطمینان از صحت و دقت جوابها این دستگاه ابتدا با روشهای مرجع كالیبره گردید و در طی انجام آزمایشها به طور مرتب تحت برنامه های كنترل كیفی منظم قرار داشت. در صورتیكه روی جواب برخی از مقادیر توسط این دستگاه، همانند شمارش پلاكتی اطمینان كافی نداشتیم یا از طرف دستگاه اخطاری وجود داشت، نمونه مورد نظر با كشیدن اسمیر خون محیطی مورد بررسی دقیق قرار می گرفت. همین طور شمارش افتراقی سلولهای سفید خون بسته به مورد بر اساس اخطار بعمل آمده توسط اسمیر خون محیطی كنترل گردید. تمامی متغیرها در رایانه ثبت شد و پس از آن میانگین و انحراف معیار هر یك از متغیرها (Mean±1.96SD) برای گروههای سنی و جنسی مختلف محاسبه گردید. این میزان در حقیقیت میزان مرجع بوده كه 95% جمعیت طبیعی را پوشش می دهد (3و1). با توجه به توزیع نرمال متغیرها جهت تجزیه و تحلیل آماری از روشهای پارامتریك استفاده گردید و 05/0>Pمعنی دار تلقی گردید.
یافته ها
اطلاعات مربوط به شمارش گلبولهای قرمز RBC))، میزان هموگلوبین (Hb)، هماتوكریت(Hct)، شاخصهای گلبولهای قرمز شاملMCV، MCH ،MCHC، اختلاف اندازه گلبولهای قرمز (RDW) و اختلاف در میزان هموگلوبین گلبولهای قرمز (HDW) به صورت Mean±1.96SD (محدوده اطمینان 95%) به تفكیك سن و جنس در جدول 1 نمایش داده شده است.
جدول 1: مقادير مرجع گلبولهاي قرمز و شاخص هاي آن، هموگلوبين، هماتوكريت، HDW، RDW، به تفكيك سن وجنس،مشهد، بيمارستان امام رضا(ع)
Age (yr)
شاخص
13-11
(300=N)
18-14
(400=N)
55-19M:
(190=N)
55-19F:
)150= (N

RBC (×106/μl)
98/0±3/5
78/0±67/5
90/0±43/5
78/0±8/4

Hb (g/dl)
96/1± 2/14
2/2±8/15
96/1±9/15
94/1±8/13

HCT (%)
8/5±42
6/5±9/45
2/7±2/47
4/6±43

MCV (fl)
9/9±1/80
8±4/81
8/7±85
8/9±7/86

MCH (pg)
9/4±4/28
31±8/27
9/2±7/28
9/2±28

MCHC (gr/dl)
7/2±3/34
5/1±3/34
4/3±7/33
3/3±3/32

HDW (gr/dl)
………..
………..
49/0±5/2
72/0±4/2

RDW (%)
………..
………..
3/1±8/12
1/2±2/13

اطلاعات مربوط به شمارش گلبولهای سفید شامل شمارش افتراقی سلولهای نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل و سلولهای بزرگ رنگ نشده همچنین شاخص لوبولاریته سلول و شاخص آنزیم میلوپراكسیداز در محدود ±1.96SD به تفكیك سن و جنس در جدول 2 نمایش داده شده است.
جدول 2: مقادير مرجع شمارش كل و افتراقي لوكوسيتها و شاخص ميلوپراكسيداز به تفكيك سن و جنس در مقايسه با افراد بالغ مذكر در ديگر مطالعات با استفاده از دستگاه H1 ، مشهد، بيمارستان امام رضا (ع)
Age (yr)
شاخص
13-11
(300=N)
18-14
(400-N)
55-19M:
(190=N)
55- 19F:
(150=N)
* بالغين

WBC (103/µl)
(9/11-9/4)4/8
(4/9-3/4)85/6
(6/9-3/3)45/6
(5/9-5/3)5/6
(2/8-4/4)7/6

Neut (%)
(5/65-8/31)65/48
(0/70-0/31)5/50
(6/70-0/37)8/53
(7/67-0/40)85/53
(1/73-5/45)8/58

Lym (%)
(7/57-6/25)7/41
(4/57-3/21)4/39
(0/47-5/16)8/31
(6/47-9/20)3/34
(2/44-3/18)3/31

Mono (%)
(9/10-4/0)7/5
(0/10-2/0)1/5
(8/9-0/3)4/6
(9-4/2)7/5
(5/8-6/2)5/5

Eos (%)
(4/8-0/0)2/4
(9/7-0/0)45/3
(2/7-0/0)6/3
(5/6-0/0)25/3
(4/4-0)9/1

Baso (%)
(1/1-0/0)55/0
(4/0-0/0)4/0
(8/1-1/0)95/0
(4/1-0/0)7/0
(2/1-2/0)7/0

LUC (%)
………..
………..
(0/4-0/1)5/2
(8/4-0/0)4/2
(9/4-0)8/1

LI
………..
………..
(3/2-2/1)75/1
(3/2-0/1)65/1
………..

MPXI
………..
………..
8/7±68/5-
2/8±2/4-
………..

* Wintrob’s clinical hematology, 10th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 1999: 2738-2744.
اطلاعات مربوط به شمارش پلاكت، متوسط حجم پلاكتی، اختلاف اندازه پلاكت، پلاكتوكریت در محدوده Mean ± 1.96 SD در گروه سنی بالغین به تفكیك سن و جنس در جدول 3 نمایش داده شده است.
جدول 3: ميزان مرجع شمارش پلاكتي، MPV ، PDW و PCT در گروه بالغين، مشهد، بيمارستان امام رضا (ع) در قياس با بالغين مذكر در ديگر منابع با استفاده از دستگاه H1
Age (yr)
شاخص
55-19M:
(190=N)
55-19F:
(150=N)
* بالغين

PLT(103/ml)
(329-133) 231
(377-124) 5/250
(422-147) 285

MPV (fl)
(8/9-7/6) 25/8
(0/10-0/6) 0/8
(2/10-6/7) 9/8

PDW (%)
(56-45) 5/50
(59-43) 0/51
………..

PCT (%)
(27/0-11/0) 19/0
(3/0-1/0) 2/0
………..

* Wintrob’s clinical hematology, 10th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 1999: 2738-2744.
بحث
مقادیر خون شناسی تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل سن، جنس، شغل، ساختمان بدنی، نژاد، محیط، حالت فیزیولوژیك بدن در زمان انجام نمونه گیری، نوع رژیم غذایی، روش و زمان انجام نمونه گیری، همچنین روش انتقال نمونه و تغییرات در روش انجام آزمایش قرار دارد. با توجه به این شرایط انجام نمونه گیری باید استاندارد شده و نمونه ها ترجیحاً در صبح و در یك زمان گرفته شوند (6 و1). در این مطالعه همانطور كه ذكر گردید ما شرایط لازم برای انتخاب فرد، انجام نمونه گیری، انتقال نمونه و انجام آزمایش شرایط استانداردی بود. با توجه به اینكه اطمینان از طبیعی بودن تمامی جمعیت انتخابی مشكل می باشد. اكنون اصطلاحات جدیدتر میزان مرجعو فواصل مرجع جایگزین اصطلاح قدیمی تر مقادیر طبیعی گردیده است. در این مطالعه ما نیز از اصطلاح مقادیر مرجع استفاده نمودیم (7و3و1).
شمارش گلبولهای قرمز توسط شمارش گر سلولی H1 بر اساس پراكندگی نور لیزر توسط گلبولهای قرمز بوده كه روشی دقیق برای شمارش RBC می باشد. میزان هموگلوبین نیز به روش سیانومتهموگلوبین اندازه گیری می گردد كه روش مرجع برای اندازه گیری هموگلوبین می باشد. پس از آن هماتوكریت به صورت زیر محاسبه می گردد Hct=MCV× RBC (8). همانطور كه در جدول 1 مشهود است همزمان با بلوغ در پسرها هموگلوبین افزایش می یابد. همچنین در گروه بالغین شمارش RBC، میزان هموگلوبین و هماتوكریت در آقایان بصورت معنی داری نسبت به خانمها بیشتر بوده كه این وضعیت را به تأثر آندروژنها در تحریك تولید گلبول قرمز نسبت می دهند (8). میزان شمارش WBC، RBC، Hb، Hct و شاخصهای گلبول قرمز در مطالعه ما در قیاس با مقادیر ارائه شده در دیگر منابع در جدول 4 نمایش داده شده است.
جدول 4: مقايسه بين نتايج بدست آمده در مورد شمارش WBC، RBC و شاخصهاي آن در افراد بالغ مشهد، بيمارستان امام رضا (ع) با نتايج بدست آمده از ديگر مطالعات
WILLIAMS3
HENRY2
WINTROB1
STUDY
مرجع
شاخص

(3/11-4/4)8/7
(0/11-4/4)7/7
(3/11-4/4)8/7
(6/9-3/3)45/6
M
WBC (103/µl),
F

(5/9-5/3)5/6

(9/5-52/4)21/5
(9/5-5/4)2/5
(9/5-5/4)2/5
(33/6-53/4)43/5
M
RBC (106/ µl),
F

(10/5-10/4)6/4
(1/5-5/4)8/4
(1/5-5/4)8/4
(58/5-02/4)8/4

(5/17-0/14)7/15
(5/17-0/14)7/15
(4/17-14)7/15
(9/17-9/13)9/15
M
Hb (gr/dl)
F

(3/15-3/12)8/13
(3/15-3/12)8/13
(3/15-3/12)8/13
(7/15-9/11)8/13

(50-42)46
(5/50-5/41)46
(4/50-5/41)46
(4/54-40)2/47
M
Hct (%)
F

(45-36)40
(6/44-9/35)25/40
(45-36)5/40
(4/49-6/36)43

(1/96-0/80)88
(96-80)88
(96-80)88
(8/92-2/77)85
M
MCV (fl)
F

(5/96-9/76)7/86

(2/33-5/27)4/30
(2/33-5/27)4/30
(2/33-5/27)4/30
(6/31-8/25)7/28
M
MCH (pg)
F

(9/30-1/25)28

(5/35-4/33)4/34
(5/35-4/33)4/34
(5/35-4/33)4/34
(1/37-3/30)7/33
M
MCHC (g/dl)
F

(6/35-29)3/32

1. Foerster J et al, Wintrob’s clinical hematology, 11th ed, Lipincott Williams and Wilkins, 2004.
2. Henry JB, Clinical diagnosis and management by laboratory methods, 20th ed, philadelphia, W.B Saunders company, 2001.
3. Beutler E, Litchman MA et al, Williams Hematology, 6th ed, McGRaw – Hill, 2001
همانطور كه در جدول مشهود است، شمارش RBC و میزان Hb و Hct در مطالعه ما در قیاس با دیگر منابع بخصوص در آقایان کمی بالاتر می باشد كه این حالت شاید به علت اختلاف در ارتفاع از سطح دریا باشد. میزان MCV در بدو تولد بیشترین مقدار بوده ولی بعد از آن به تدریج كاهش یافته و در یك سالگی به كمترین مقدار می رسد. پس از آن به تدریج تا بلوغ افزایش می یابد (8). این وضعیت در بررسی ما نیز مشهود است )جدول1(. شاخصهای گلبولهای قرمز در مرد و زن مشابه می باشند (8). اما در بررسی ما میزان MCV به صورت معنی داری در خانمها بیشتر از آقایان بود. از طرفی همانطور كه در جدول (4) مشهود است میزان MCV در گروه بالغین در بررسی ما در قیاس با دیگر منابع پائین تر می باشد. این حالت شاید بدلیل شیوع بالای کم خوني فقر آهن و كاهش ذخایر آهن در ایران می باشد (10-9).
در بررسی ما MCH و MCHC اختلاف معنی داری در زن و مرد با یكدیگر نداشت(جداول1). اما همانطور كه در جداول مشهود است میزان این دو نسبت به مقادیر ارائه شده در دیگر منابع پایین تر می باشد كه این حالت به دلیل میزان بالاتر شمارش RBC و Hct در این بررسی در قیاس با دیگر منابع می باشد (جدول 4).
با توجه به اهمیت MCV، MCH و MCHC در تشخیص افتراقی كم خونی های هیپوكروم میكروسیتر اطلاع از این امر در درك بهتر اقدامات تشخیصی و درمانی در بیماران كمك كننده می باشد. به طور مثال MCHC در تالاسمی مینور غالباً طبیعی ذكر شده، در حالیكه

دانلود + ادامه مطلب

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته بندی: علوم پایه

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

محصول * بررسي الگوي سني ازدواج در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
 
بسم للله الرحمن الرحيم
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
نگارش :
دكتر سيد حسين واثق
تابستان 1380
بازنگري آذر 1382
به نام خدا
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.
شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.
الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.
همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
 
بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.
به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!
لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.
در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

محصول * تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
 
بسم للله الرحمن الرحيم
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
www.prozhe.com
نگارش :
دكتر سيد حسين واثق
تابستان 1380
بازنگري آذر 1382
به نام خدا
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.
شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.
الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.
همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
 
بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.
به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!
لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.
در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

محصول * تحقیق امار بررسي الگوي سني ازدواج در ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
 
بسم للله الرحمن الرحيم
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
www.prozhe.com
نگارش :
دكتر سيد حسين واثق
تابستان 1380
بازنگري آذر 1382
به نام خدا
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد.
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند.
شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.
الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.
همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن
نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق
 
بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.
نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.
بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345 هزار نفر از زنان را شامل مي شود اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.
به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!
لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.
در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت