سهام - فایلخون

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد

محصول * تحقیق درباره بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
عنوان :
بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

استاد مربوطه :
جناب آقای سیدی
گرد آورنده :
مصطفی خلاقی
بررسی فرضیه چهار : بین بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد در این فرضیه مدل مورد برری دررگرسیون عبارت است از :
P/Bit = (.+(1ROEit+ (it
تحلیل همبستگی
ضریب همبستگی بین متغیر مستقل بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر پاسخ نسبت P/B برابر 742/0 می باشد و مقدار احتمال آن برابر 0.000 می باشد که 05/0 کوچکتر بنابراین با اطمینان 95% وجود ارتباط مستقیم و معنی داری مورد تأیید قرار می گیرد.
تحلیل مدل رگرسیونی :
ضریب تعیین مدل برابر 551/0 می باشد و بدین معنی است که حدود 55/0 از تغییرات متغیر پاسخ (نسبت PB) بوسلیه متغیر مستقل (بازده حقوق صاحبان سهام شرکت) قابل توصیف است.
مقدار احتمال مربوط به فرض عدم کفایت مدل برابر 0.00 می باشد که از 05/0 کوچکتر است بنابراین با اطمینان 95% این فرض رد می شود در نتیجه مدل از کفایت لازم جهت بررسی برخوردار است.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد ارزيابي سهام عادي 17 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد ارزيابي سهام عادي 17 ص

محصول * تحقیق در مورد ارزيابي سهام عادي 17 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
ارزيابي سهام عادي(common stock valuation)
ارزيابي سهام عادي ممكن است بصورتهاي مختلف انجام شود يكي از راههاي بسيار متداول در ارزيابي سهام عادي پيدا نمودن ارزش فعلي سهم سودهاي آن و يا ارزش فعلي سهام‌هاي آن است نام اين روش ارزش فعلي سهم سودهاي نقدي (present value of cash dividends) است . گاهي از اين روش تحت عنوان مدل تنزيلي سهم سود (divident discount Model) ياد ميشود. در اين روش اين منطق حاكم است كه ارزش يك دارايي يا ارزش يك ورقة بهادار عبارتست از ارزش فعلي درآمدهايي كه آن ورقة‌بهادار ايجاد مي‌كند. در خصوص درآمدهاي سهام عادي مي‌توانيم آنها را پول نقد بشماريم. دارندة سهام عادي اولاً سالانه بصورت متعارف انتظار دارد كه سهم سود دريافت كند و در ثاني اگر سهام خود را بفروشد موقع فروش آنها علاوه بر سهم سود قيمت روز سهام خود را نيز دريافت نمايد. بدليل آنكه عمر معيني براي سهام عادي تعريف نميشود، دارندة سهام عادي مي‌تواند اين تصور را داشته‌باشد كه در صورت دارا بودن سهام عادي تا مدت‌هاي مديد سهم سود دريافت خواهد نمود بنابراين براي ارزيابي سهام عادي خود بايد ارزش فعلي يا ارزش روز اين سهم سودها را بدست آورد:
1
رابطة‌شمارة يك بصورت رابطة‌شمارة يك بصورت 2 قابل خلاصه‌سازي است.
در رابطة شماره دو يا رابطة اخير p0 نشانگر ارزش مورد انتظار يا قيمت مورد انتظار سهام عادي ، Dt مبين سهم سود مورد انتظار براي هر سهم در تاريخ يا دورة t و k نرخ سودآوري مطلوب سهام عادي يا هزينة سرماية تعديل شده در مقابل ريسك و يا هزينه سرماية بدون ريسك (risk-adJusted cost of capital) مي‌باشد. براي آشنايي با نحوة بكارگيري رابطة‌شمارة‌دو به ذكر مثالي مي‌پردازيم .
مثال: فرض مي‌كنيم يك ورقة سهم تا سه سال از قرار سالي 100 دلار سهم سود خواهد داشت در حاليكه نرخ تنزيل بدون ريسك معادل 10 درصد است در اينصورت ارزش امروز ورقة‌سهم بصورت زير محاسبه ميشود:
 
در صورتيكه ارزيابي كنندة‌ سهم تنزيل و يا k را معادل 0/5 انتخاب كند بطور طبيعي ارزش روز سهم تغيير خواهد كرد:
 
چنانچه يك سهم عادي براي سه‌سال آينده سهم سودهايي معادل با 30,20,10 دلار باشد در حاليكه k=0.5 است در اينصورت ارزش فعلي آن سهم برابر است با :
 
در مثالهاي پيشين ارزيابي سهام تنها براساس سهم سودهايي كه در آينده ايجاد خواهند شد، معلوم شده‌است و فرض بر اين است كه در تاريخي در آينده صاحب سهم عادي آنرا نخواهد فروخت. براي اطلاع بيشتر مي‌توان به وب‌سايت انجمن آناليز اوراق بهادار نيويورك با آدرس www.nyssa.org مراجعه نمود.
1-2- مدل نرخ رشد ثابت سهم سود پرداختي به سهام عادي(constant divident grouth rate method)
در بعضي شرايط ارزيابي سهام عادي فرض بر اين است كه سهم سود پرداختي به سهام عادي ثابت نخواهد بود بلكه هر سال به نسبت سال قبلي درصد معيني مثل چهاردرصد ،پنج درصد و شش درصد افزايش پيدا خواهد كرد. اغلب اوقات فرض براين است كه اين رشد ثابت كمتر از نرخ تنزيل سود سهام است. درصورتيكه نرخ تنزيل سودسهام عادي را k و نرخ رشد ثابت سهم سود سهام عادي را g (growth) بناميم در اينصورت عموماً فرض براين داريم كه k>g است البته تحت شرايطي ممكن است k,g مساوي هم باشند كه اين حادثه‌اي استثنايي است. حال تصور مي‌كنيم كه در سال جاري سهم سود پرداختي به سهام عادي معادل D0 است و براي سال بعد يا يك سال پس از اين سهم سودپرداختي به سهام g درصد (g<k) افزايش خواهد يافت دراينصورت سهم سود پرداختي پس از يك سال به هر سهم، دو سال بعد به هر سهم و نيز سه سال بعد به هر سهم به صورت زير قابل محاسبه خواهد بود در حاليكه سهم سودپرداختي براي هر سهم در سال جاري معادل D0 است: سهم سود عادي در سال جاري
 
بنابراين اگر سهم سود سهام عادي پرداختي به دارندگان آنها هر سال نسبت به سال قبل g درصد افزايش پيدا كند (g<k) در اينصورت سهم سود پرداختي به هر سهم در سال t ام معادل D0(1+g)t خواهد بود.
مثال: صاحب يك سهم در سال جاري سهم سودي معادل با 90.90 دلار دريافت نموده‌است (D0=90.90) انتظار ميرود سهم سود سال آينده ده‌درصد نسبت به امسال افزايش يابد (g=0/5) و اين افزايش

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :
موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام :
اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيستدر واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است .
در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است .
در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است .
بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري :
بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار چكيده مشاده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل اغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر انها قيد شده است ساز يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است .
در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو و تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست .
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو و تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي مووع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت .
ساير بخشها به درسي در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، مقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيت خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است .
و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ .
د قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين سبخش چكيده اي از كاربههمره خلاصه اي ز ر فل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهشرا مورد ارزيابي قرار داده است .
فصل اول ( ليات – طرح تحقيق )
نقطة قوت درروع ين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است كه ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد .
بيان وضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) :
اين بخشبا مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حددياهميت موضوع را يز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرر گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه سبا بيان مسئله است .
حقق اشار مختصري به پيشين تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البه دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرا نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شه ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به جسم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با مووع خود بيان نموده است ليدر يچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة كاني و زماني خود ارائه نموده ست و ي اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع 0 ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد سسرمايه گذاران و شركت هاي سهاي بررسي نمايد ، در ضمن اثري از شيوه انجام تحقيق نيست .
گزاره هاي تحقيق ( هدف، فرضيه ها . سؤالات پژوهشي )

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) عوامل موجود در انتخاب موضوع :
موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام :
اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيست در واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است.
اين تحقيق در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است .
در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است .
بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري :
بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرست آمده است . در فهرست مطالب ابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار و چكيده مشاهده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن صفحه مربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل آغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر آنها قيد شده است از يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است .
در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست .
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي موضوع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت .
ساير بخشها به درستي در فصل اول گنجانده شده اند .
در فصل دوم ، محقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست .
فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است .
در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيات خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است .
و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ .
در قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين بخش چكيده اي از كاربه همراه خلاصه اي از هر فصل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهش را مورد ارزيابي قرار داده است .
فصل اول ( كليات – طرح تحقيق )
نقطة قوت در شروع اين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است ك ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد .
بيان موضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) :
اين بخش با مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حدودي اهميت موضوع را نيز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرار گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه با بيان مسئله است .
محقق با اشاره مختصري به پيشينه تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البته دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرها نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شده ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به چشم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با موضوع خود بيان نموده است ولي در هيچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة مكاني و زماني خود ارائه ننموده است و يا اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع (ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشته است . ابعاد مسئله ، سطوح آن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل يا عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران

محصول * مقاله درباره روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران
چكيده:
مهم ترين وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد يك بازار كارآ براي قيمت گذاري عادلانه اوراق بهادار مي باشد. اين وظيفه از طريق خبرگان مالي اعمال مي شود. خبرگان مالي اطلاعات مورد نياز براي قيمت گذاري را بر اسا مدل هاي قيمت گذاري كه بر پايه مفروضات صحيح و مطابق بازار طراحي شده است به دست مي آورند. انواع اوراق بهاداري كه قابل معامله در بورس اوراق بهادار مي باشند شامل: سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار و قراردادهاي آينده در بورس اوراق بهادار، قيمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رويدادهاي مختلف حساسيت نشان مي دهد.
هدف اصلي اين تحقيق بررسي روش هاي قيمت گذاري سهام عادي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مي باشد كه در ابتدا تعريف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلي كه نحوه قيمت گذاري سهام عادي مي باشد پرداخته مي شود و تجزيه و تحليل اصلي در ارزيابي سهام، نحوه تعيين قيمت در بورس تهران و در پايان كنترل قيمت توسط بورس را بيان خواهيم كرد.
مقدمه:
بورس اوراق بهادار مكاني است كه در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهاي آينده (future contract) مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
مهم ترين وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد يك بازار كارآ و مداوم براي اوراق بهادار است به گونه اي كه هر لحظه بتوان اوراق بهاداري را به قيمت عادلانه و نزديك به قيمت معامله قبلي مورد معامله قرار داد. بنابراين بورس بايد بتواند نقدينگي كافي را براي سرمايه گذاران ايجاد كند. در چنين بازاري، سرمايه گذاران خواهند توانست كه اوراق بهادار خود را سريعاً به نقد تبديل و يا داراييهاي نقدي خود را صرف سرمايه گذاري در اوراق بهادار نمايند.
وظيفة مهم ديگر بورس، تعيين قيمت اوراق بهادار است. قيمت در اين بازار بر اساس سفارش هاي خريد و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعيين مي شود. تمام سفارش هاي خريد و فروش اوراق بهادار از اقصي نقاط كشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قيمت سهام تعيين مي گردد كه اين وظيفه از طريق خبرگان مالي اعمال مي شود. خبرگان مالي اطلاعات مورد نياز براي قيمت گذاري را بر اساس مدل هاي قيمت گذاري كه بر پايه مفروضات صحيح و مطابق بازار طراحي شده است، بدست مي آورند.
يك بازار كارآ بايد اين امكان را فراهم سازد كه بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزيابي هميشگي قرار گيرد و آثار آن در قيمت اوراق بهادار منعكس گردد؛
به عبارت ديگر، در بورس اوراق بهادار قيمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رويدادهاي مختلف حساسيت نشان مي دهد.
هدف اين تحقيق بررسي چگونگي تعيين قيمت پايه سهام تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي كنترل قيمت سهام توسط بورس است. در كشورهاي ديگر، شركت هايي كه قصد فروش سهام به عموم را دارند براي عرضه سهام به عموم و تعيين ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقيد سرمايه و يا بانك هاي سرمايه گذاري (Investment banking firm) استفاده مي كنند.
اما در ايران مسئوليت تهيه قيمت پايه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعايت كامل مباني علمي در قيمت گذاري سهام و اعمال نظر نهادهاي دولتي عرضه كننده سهام باعث گرديده كه قيمت تعيين شده براي سهام، ارتباط نزديك و سيستماتيكي با ارزش اينگونه سهام نداشته باشد.
مباني نظري تعيين ارزش سهام عادي
سهم عادي: ورقه بهاداري است كه نشان دهنده حق مالكيت صاحب سهم در شركت است. سهامدار عادي، آخرين ادعا را بر عايدات و ارزش خالص دارايي هاي شركت دارد و از اين رو ريسك سهامداران عادي بيشتر از ريسك وام دهندگان به شركت است. حقوقي كه به يك ورقه سهم تعلق مي گيرد، را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:
1- حق مشاركت در سود شركت
2- حق مشاركت در ارزش خالص دارايي هاي شركت در زمان انحلال
3- حق رأي در مجامع عمومي شركت
4- حق تقدم در خريد سهام عادي
با توجه به فرض تداوم فعاليت و بعيد بودن انحلال شركت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس ميزان، زمان دريافت و ريسك سودهاي آينده شركت تعيين مي كنند. براي آن دسته از سهامداران عمده كه منافع خاصي از طريق كنترل شركت به دست مي آورند، ارزش سهام شركت مي تواند بيشتر از ارزش مبتني بر حق مشاركت در سود جاري و آينده باشد.
مدلهاي تعيين ارزش سهام عادي
در تئوري هاي مالي، ارزش اوراق بهادار از طريق محاسبه ارزش فعلي عايدات آينده آنها به دست مي آيد؛ به عبارت ديگر، براي تعيين ارزش اوراق بهادار، ابتدا بايد ميزان عايدات (Cash Flow) ناشي از اوراق بهادار را همراه با زمان دريافت آنها تعيين نمود و سپس با توجه به نرخ تنزيلي كه با ميزان ريسك اينگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلي آنها را محاسبه كرد. چون نرخ تنزيل و يا نرخ بازده مورد توقع سرمايه گذاران تابعي از ميزان ريسك يا عدم اطمينان نسبت به عايدات آينده است، لذا نرخ تنزيل مورد استفاده بايد با ريسك عايدات آينده آنها متناسب باشد. بنابراين براي تعيين ارزش سهام عادي، ابتدا بايد سه عنصر اصلي تعيين ارزش يعني 1) ميزان عايدات آينده، 2) زمان دريافت عايدات و 3) ميزان عدم اطمينان نسبت به تحقق عايدات مشخص گردد.
ميزان عايدي كه به يك سهم عادي تعلق مي گيرد، تابعي از ميزان سود خالص شركت است. ميزان سود خالص شركت نيز تابعي از ميزان فروش و حجم هزينه هاي ثابت و متغير عملياتي و غيرعملياتي شركت است. با توجه به متغير بودن اين عوامل و نوسان پذيري آنها از يك سال به سال بعد، امكان تخمين دقيق سود شركت در سالهاي آينده وجود ندارد. البته مي توان، توان كسب سود شركت را با توجه به عوامل دروني و بروني شركت تعيين كرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادي را با K نشان دهيم و اگر شركت صد در صد سود خود را تقسيم كند، ارزش هر سهم به طريق زير قابل محاسبه خواهد بود:
(فرمول شماره 1)
مدل بدون رشد
اگر ميزان سرمايه گذاري شركت در هر سال را فقط به ميزان استهلاك دارايي هايش فرض كنيم، در اين صورت ظرفيت توليد و توان كلي كسب سود شركت ثابت مي ماند كه مي توان آن را با EPS نشان داد. در اين صورت ارزش هر سهم برابر خواهد بود با:
 
با توجه به اينكه جمع كسرهاي داخل پرانتز برابر با است، خواهيم داشت:
(فرمول شماره 2)
به عبارت ديگر براي تعيين ارزش هر سهم كافي است درآمد متعلق به هر سهم را به نرخ بازده مورد توقع سهامداران (نرخ تنزيل) تقسيم كنيم.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره سهام (2)

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره سهام (2)

محصول * مقاله درباره سهام (2) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 77
 
1-1) مقدمه :
امروزه يكي از هدفهاي بلند مدت شركتها ايجاد نقدينگي براي صاحبان شركتها وتضمين آينده اي روشن براي افزايش سرمايه گذاري آنان در شركت مي باشد. به عبارت ديگر بايد حداكثر كردن ثروت صاحبان شركت ( حداكثر كردن ارزش سهام شركت ) يكي از مهمترين هدفهاي شركتها مي باشد. هدفها وسياست ها توسط صاحبان شركتها (سهامداران) و بوسيله مديران منتخب آنان ( هيات مديره ) تعيين مي گردد.
با توجه به گسترش كمي و كيفي نقش اطلاعات مالي وحسابداري در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع چنانچه در بازار تجزيه تحليل مناسبي از اطلاعات به عمل آيد،‌ و اهداف بلند مدت شركتها بدرستي معين شود از يك طرف باعث تخصيص مطلوب منابع واز طرف ديگر منجر به حداكثر شدن ثروت سهامداران ( حداكثر شدن ارزش شركت ) خواهد گرديد.
حداكثر كردن ارزش شركت در بلند مدت به متغيرهاي مالي و عوامل متعددي بستگي دارد. در تحقيق حاضر محقق در صدد است كه برخي از عوامل تاثير گذار بر ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طي يك دوره سه ساله مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار دهد.
2-1) تعريف موضوع :
در شركتهاي سهامي سرمايه گذاران در غالب دارندگان سهام يا متقاضيان سهام با انگيزه هاي مختلف نقش اساسي در تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي ايفا مي كنند. واحدها ي اقتصادي هم از جذب سرمايه گذاريها ي پراكنده اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند كه درنهايت نقطه بهينه براي هر دو گروه رسيدن به منافع بيشتر و حداكثر نمودن ثروت مي باشد. منافعي كه از اين سرمايه گذاريها نصيب سهامداران مي شوند در غالب سود پرداختي به سهامداران يا افزايش قيمت سهام و يا هر دو تجلي مي كند.
سود پرداختي حاصل از فعاليت يك شركت در طول دوره مالي و تصميمات اتخاذ شده توسط سطوح بالاي مديريت مي باشد و معمولا سهامداران نمي توانند دخالت ويا مشاركت مستقيم در فرآيند ايجاد سود و افزايش سود داشته باشند اما در مورد عوايدي كه از افزايش قيمت سهام نصيب آنها مي شود مي تواند تاثير به مراتب بيشتري داشته باشد.
تعيين ارزش انواع دارائيهاي مالي ( ارزش شركت ) در تصميم گيري سرمايه گذار نقش قابل توجهي دارند. زيرا سرمايه گذار قبل ازخريد انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهي يابد. ارزش يك قلم دارائي اعم از اينكه واقعي يا مالي باشد بستگي به اين دارد كه تا چه حد بتواند خواسته ها ونيازهاي اشخاص را ارضاء كند. از ديدگاه مديران مالي ارزشيابي دارائيهاي مالي اهميت قابل توجهي دارند،‌ زيرا آنان مي خواهند كه هدف به حداكثر رساندن ثروت سهامداران تحقق يابد. مديران در تصميم گيريها اهداف خود را به گونه اي تعيين مي كنند كه موجب افزايش تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد انواع اوراق بهادار شركت گردد.
در تحقيق حاضر درصدد برآمديم تا به منظور بهبود شرايط توسعه فعاليتهاي بازارمالي و اخذ تصميمات متناسب از سوي مديران با در نظر گرفتن انتظارات آتي سهامداران از عواملي كه مي توانند بر ارزش شركت تاثير گذار باشند به سياست هاي وخط مشي هاي تقسيم سود و سطح بدهي بپردازيم و رابطه اين عوامل را با ارزش شركت مورد بررسي قرار دهيم.
3-1) اهميت موضوع :
از آنجائيكه حداكثر كردن ثروت سهامداران يك راهنماي قابل قبول براي اداره موسسه هاي بزرگ بازرگاني،‌ خدماتي و صنعتي و تخصيص موثر منابع جامعه بدست مي دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذيرفته ايم. هدف بازار سرمايه تخصيص موثر پس اندازها از پس انداز كنندگان اصلي به استفاده كنندگان اصلي كه در دارائيهاي واقعي سرمايه گذاري مي كنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمايه گذاري در موقعيت هاي مناسب سوق داده شود بايد معيارهاي اقتصادي منطقي تعيين گردد. از سوي ديگر تصميم گيري بلند مدت مبتني بر منابع مالي بلند مدت بوده وبه مواردي چون تامين مالي ،‌ سياستهاي تقسيم سود شركت مي پردازد. اگر هر يك از اين تصميمات در رابطه با هدف شركت باشد، ارزش شركت را براي سهامداران به حداكثر خواهد رسانيد و از آنجائيكه اين تصميمات با هم مرتبط هستند بايد تاثير آنها بر ارزش سهام شركت مورد بررسي قرار گيرد.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره سهام عدالت

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره سهام عدالت

محصول * مقاله درباره سهام عدالت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
 
پيشگفتار:
خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي يكي از مهمترين ابزار بهبود عملكرد اقتصادي در كشورهاي صنعتي بوده است. اجراي خط مشي هاي دگرگوني در كشور هاي در حال توسعه و همچنين در كشور هاي سوسياليست سابق ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در بسياري از كشور هاي آسياي شرقي و جنوب شرقي مثل چين ، اندونزي ، مالزي ، فيليپين ، جمهوري كره و تايلند ، دولتها همواره به دنبال سرمايه گذاري خصوصي در بنگاه هاي توليدي و خدماتي دولتي هستند.
در آمريكاي لاتين ، دولت هاي آرژانتين ، شيلي ، كلمبيا ، مكزيك ، ونزوئلا و ساير كشور ها در حال تغيير وضعيت صنايع دولتي بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نيرو و انرژي ، خطوط هوايي ، معادن فلزات و نفت خام به مالكيت يا مديريت خصوصي هستند.
در اروپاي مركزي و شرقي ، دولت هاي روسيه ، جمهوري چك ، مجارستان ، لهستان ، اسلواكي و جمهوري هاي شوروي سابق به سرعت به سمت خصوصي سازي هزاران بنگاه دولتي سو گرفته اند.
كشور هاي آفريقايي متعددي نيز مثل مصر ، مراكش ، نيجريه و زامبيا در حال فروش صنايع منتخب و شركت هاي دولتي خود به سرمايه گذاران خارجي يا تغيير وضعيت آنها به تشكيلات سودآور هستند.
مقدمه:
خصوصي سازي مفهوم جديدي نيست و شالوده ي اين كار در كشورهاي صنعتي صدها سال است كه پايه ريزي شده است.
نخستين هدف خصوصي سازي افزايش كارايي اقتصاد ملي است كه در آن از يك سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعريف مي شود و از سويي ديگر توانايي هاي مردم جامعه و بخش خصوصي بروز مي يابد.
بدون شك در فرايند خصوصي سازي مي توانيم طرح سهام عدالت را كه يكي از بزرگترين برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي مي باشد ، در اين طرح با هدف تسريع در خصوصي سازي ، تغيير مالكيت و مديريت بخش عمده اي از شركت هاي دولتي را مي توان مد نظر قرار داد.
اين امر مي تواند شركت هاي دولتي را كه درصد قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي ايران را كه در دست دارند هرگونه نوسان ، كاهش يا افزايش عملكرد اين شركت ها ، كل اقتصاد كشور را شديداً تحت تاثير قرار خواهند داد.
از طرف ديگر نتايج اين طرح لايه هاي مختلف اجتماعي كشور (حدود 20 ميليون نفر كه تاكنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نيز متاثر مي سازد و دستيابي به عدالت اقتصادي و رشد فرهنگ سرمايه گذاري از مهمترين اهداف آن مي شود كه اين امر نشان دهنده ي اهميت بسيار بالاي اين طرح است.
خصوصي سازي كوپني در روسيه:
مقدمه
اصلاح عملکرد شرکت هاي دولتي در روسيه از 1980 آغاز شد. با تصويب قوانين و مقررات لازم در سال 1987 اختيارات وسيعي به مديران شرکت ها داده شد. در اين قانون اشکال جديدي از مالکيت مانند تعاوني ، شرکت هاي اجاره اي و سرمايه گذاري مشترک پيش بيني شده بود. با تصويب اين قانون تعاوني هاي زيادي شکل گرفتند به طوري که تا اکتبر 1990 بيش از 1/2 ميليون تعاوني تاسيس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.
در شوروي سابق ، روش قديمي تري براي خصوصي سازي وجود داشت که اجاره به شرط تمليک ناميده مي شد. اين روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مديران شرکت ها اجازه مي داد تا طي دوره زماني هشت ساله يا ده ساله شرکت ها را خريداري نمايند. اين روش در حال رواج يافتن بود که دولت روسيه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتيجه شرکت هايي که باقي مانده بودند در طرح خصوصي سازي کوپني قرار گرفتند.
خصوصي سازي گسترده در روسيه در سال 1992 ميلادي آغاز گرديد. در اين برنامه بخش عمده اي از مالکيت شرکت ها و بنگاه هاي دولتي از طريق کوپن سهام به بخش خصوصي منتقل گرديد. تصميم گيرندگان اين فرآيند در روسيه دو مرحله را براي واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها مي پردازيم.
اهداف دولت از اجراي طرح خصوصي سازي کوپني
1 – هدف اصلي استفاده از برنامه کوپن سهام در روسيه تسريع در روند خصوصي سازي بوده است، چرا که هيچ روش و طرحي در خصوصي سازي به اندازه روش کوپن سهام در رسيدن به اين هدف کارايي ندارد.
2 – تقويت بخش خصوصي و نزديک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم ديگر خصوصي سازي در کشور روسيه بوده است.
3 – حکومت سوسياليستي و مالکيت دولتي بر مبناي آن در اين کشور مانع از کارايي ، اثربخشي و در نتيجه بهره وري شرکت ها و موسسات دولتي شده بود. لذا دولت مردان روسيه رسيدن به بهره وري بيشتر را از طريق بازسازي بنگاه ها و شرکت هاي واگذار شده به بخش خصوصي در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکيت در صندوق هاي سرمايه گذاري متمرکز شده بود و آن صندوق ها مي توانستند به عنوان « مالکان خصوصي حقيقي » عمل نموده و شرکت ها را تجديد ساختار کرده و آنها را سوده سازند.
4 – در وراي اهدافي که دولت مردان روسيه از اجراي برنامه کوپن سهام اعلام مي کردند ، هدف ديگري نيز از سوي دولت مردان اين کشور دنبال مي شد. تلاش هاي اوليه براي اصلاح سوسياليسم و تا حدي براي رواج انگيزه هاي بازاري ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مديران بنگاه ها و دولت هاي انقلابيون بازاري که قدرت سياسي را به دست آورده بودند ، مي خواستند قدرت اقتصادي را نيز به دست آورند ، بنابراين نيازمند راهي بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قديمي خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازي صندوق هاي سرمايه کوپني و شرکت هاي مديريت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراين خصوصي سازي کوپني عمدتاً طرحي سياسي بود تا قدرت اقتصادي را از طبقه قديمي تر اصلاح طلبان به انقلابيون بازاري جديد و متحدانشان منتقل سازند. از اين جا مي توان پي برد که چرا بسياري از

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران 15

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران 15

محصول * تحقیق درمورد روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران 15 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران
چكيده:
مهم ترين وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد يك بازار كارآ براي قيمت گذاري عادلانه اوراق بهادار مي باشد. اين وظيفه از طريق خبرگان مالي اعمال مي شود. خبرگان مالي اطلاعات مورد نياز براي قيمت گذاري را بر اسا مدل هاي قيمت گذاري كه بر پايه مفروضات صحيح و مطابق بازار طراحي شده است به دست مي آورند. انواع اوراق بهاداري كه قابل معامله در بورس اوراق بهادار مي باشند شامل: سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار و قراردادهاي آينده در بورس اوراق بهادار، قيمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رويدادهاي مختلف حساسيت نشان مي دهد.
هدف اصلي اين تحقيق بررسي روش هاي قيمت گذاري سهام عادي تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران مي باشد كه در ابتدا تعريف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلي كه نحوه قيمت گذاري سهام عادي مي باشد پرداخته مي شود و تجزيه و تحليل اصلي در ارزيابي سهام، نحوه تعيين قيمت در بورس تهران و در پايان كنترل قيمت توسط بورس را بيان خواهيم كرد.
مقدمه:
بورس اوراق بهادار مكاني است كه در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادي، اوراق قرضه، اختيار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهاي آينده (future contract) مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
مهم ترين وظيفه بورس اوراق بهادار، ايجاد يك بازار كارآ و مداوم براي اوراق بهادار است به گونه اي كه هر لحظه بتوان اوراق بهاداري را به قيمت عادلانه و نزديك به قيمت معامله قبلي مورد معامله قرار داد. بنابراين بورس بايد بتواند نقدينگي كافي را براي سرمايه گذاران ايجاد كند. در چنين بازاري، سرمايه گذاران خواهند توانست كه اوراق بهادار خود را سريعاً به نقد تبديل و يا داراييهاي نقدي خود را صرف سرمايه گذاري در اوراق بهادار نمايند.
وظيفة مهم ديگر بورس، تعيين قيمت اوراق بهادار است. قيمت در اين بازار بر اساس سفارش هاي خريد و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعيين مي شود. تمام سفارش هاي خريد و فروش اوراق بهادار از اقصي نقاط كشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قيمت سهام تعيين مي گردد كه اين وظيفه از طريق خبرگان مالي اعمال مي شود. خبرگان مالي اطلاعات مورد نياز براي قيمت گذاري را بر اساس مدل هاي قيمت گذاري كه بر پايه مفروضات صحيح و مطابق بازار طراحي شده است، بدست مي آورند.
يك بازار كارآ بايد اين امكان را فراهم سازد كه بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزيابي هميشگي قرار گيرد و آثار آن در قيمت اوراق بهادار منعكس گردد؛
به عبارت ديگر، در بورس اوراق بهادار قيمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رويدادهاي مختلف حساسيت نشان مي دهد.
هدف اين تحقيق بررسي چگونگي تعيين قيمت پايه سهام تازه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي كنترل قيمت سهام توسط بورس است. در كشورهاي ديگر، شركت هايي كه قصد فروش سهام به عموم را دارند براي عرضه سهام به عموم و تعيين ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقيد سرمايه و يا بانك هاي سرمايه گذاري (Investment banking firm) استفاده مي كنند.
اما در ايران مسئوليت تهيه قيمت پايه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعايت كامل مباني علمي در قيمت گذاري سهام و اعمال نظر نهادهاي دولتي عرضه كننده سهام باعث گرديده كه قيمت تعيين شده براي سهام، ارتباط نزديك و سيستماتيكي با ارزش اينگونه سهام نداشته باشد.
مباني نظري تعيين ارزش سهام عادي
سهم عادي: ورقه بهاداري است كه نشان دهنده حق مالكيت صاحب سهم در شركت است. سهامدار عادي، آخرين ادعا را بر عايدات و ارزش خالص دارايي هاي شركت دارد و از اين رو ريسك سهامداران عادي بيشتر از ريسك وام دهندگان به شركت است. حقوقي كه به يك ورقه سهم تعلق مي گيرد، را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:
1- حق مشاركت در سود شركت
2- حق مشاركت در ارزش خالص دارايي هاي شركت در زمان انحلال
3- حق رأي در مجامع عمومي شركت
4- حق تقدم در خريد سهام عادي
با توجه به فرض تداوم فعاليت و بعيد بودن انحلال شركت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس ميزان، زمان دريافت و ريسك سودهاي آينده شركت تعيين مي كنند. براي آن دسته از سهامداران عمده كه منافع خاصي از طريق كنترل شركت به دست مي آورند، ارزش سهام شركت مي تواند بيشتر از ارزش مبتني بر حق مشاركت در سود جاري و آينده باشد.
مدلهاي تعيين ارزش سهام عادي
در تئوري هاي مالي، ارزش اوراق بهادار از طريق محاسبه ارزش فعلي عايدات آينده آنها به دست مي آيد؛ به عبارت ديگر، براي تعيين ارزش اوراق بهادار، ابتدا بايد ميزان عايدات (Cash Flow) ناشي از اوراق بهادار را همراه با زمان دريافت آنها تعيين نمود و سپس با توجه به نرخ تنزيلي كه با ميزان ريسك اينگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلي آنها را محاسبه كرد. چون نرخ تنزيل و يا نرخ بازده مورد توقع سرمايه گذاران تابعي از ميزان ريسك يا عدم اطمينان نسبت به عايدات آينده است، لذا نرخ تنزيل مورد استفاده بايد با ريسك عايدات آينده آنها متناسب باشد. بنابراين براي تعيين ارزش سهام عادي، ابتدا بايد سه عنصر اصلي تعيين ارزش يعني 1) ميزان عايدات آينده، 2) زمان دريافت عايدات و 3) ميزان عدم اطمينان نسبت به تحقق عايدات مشخص گردد.
ميزان عايدي كه به يك سهم عادي تعلق مي گيرد، تابعي از ميزان سود خالص شركت است. ميزان سود خالص شركت نيز تابعي از ميزان فروش و حجم هزينه هاي ثابت و متغير عملياتي و غيرعملياتي شركت است. با توجه به متغير بودن اين عوامل و نوسان پذيري آنها از يك سال به سال بعد، امكان تخمين دقيق سود شركت در سالهاي آينده وجود ندارد. البته مي توان، توان كسب سود شركت را با توجه به عوامل دروني و بروني شركت تعيين كرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادي را با K نشان دهيم و اگر شركت صد در صد سود خود را تقسيم كند، ارزش هر سهم به طريق زير قابل محاسبه خواهد بود:
(فرمول شماره 1)
مدل بدون رشد
اگر ميزان سرمايه گذاري شركت در هر سال را فقط به ميزان استهلاك دارايي هايش فرض كنيم، در اين صورت ظرفيت توليد و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125

محصول * تحقیق درمورد تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 130
 
فصل 1
1: موضوع تحقیق
2: اهمیت موضوع
3: دلیل انتخاب موضوع
4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق
موضوع تحقیق :
1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام :
از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند:
هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد .
اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد .
جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید .
در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد .
ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت
معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است .
این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد .
وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد .
شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند .
بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام
(ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال .
برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام35 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام35 ص

محصول * تحقیق درمورد تاثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام35 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
 
تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام
مقدمه :
مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .
هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .
رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
مسئولیت خدمت به جامعه 2-مجموعه پیچیده از دانش
استانداردهای ورود به حرفه 4- نیاز به اعتماد جامعه
حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
مدل شبه قضائی 2-مدل مسئولیت اجماعی 3- مباشرت و نظارت
1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند
2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .
3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.
ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212