سوم - فایلخون

تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

محصول * تحقیق درباره انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم
متخصصان علوم اقتصادي و سياسي تقسيمبنديهاي متفاوتي را براي كشورها قائل شده اند؛ مثل كشورهاي پيشرفته، صنعتي و جهان اول، در مقابل كشورهاي توسعه نيافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظاير آن. در اين مقاله هدف، تائيد، تكذيب و يا بررسي درست و يا غلط بودن اين عنوانها نيست؛ بلكه منظور، بررسي مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به كشورهاي گروه دوم است كه از ميان عنوانهاي فوق، عنوان “جهان سوم” بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برايشان انتخاب شده است.
از نظر جغرافياي سياسي، 49 درصد وسعت كره زمين و 51 درصد جمعيت جهان اختصاص به كشورهاي جهان سوم دارد. حدود 40 درصد اين كشورها در زمره فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند و بقيه در قياس با آنها از فقر كمتري رنج مي برند. مشكلات متعددي كه گريبانگير اين كشورهاست روي همه عوامل پيشرفت از جمله توليد اطلاعات و يا استفاده صحيح و موثر از اطلاعات توليد شده در خارج از كشور تاثيري عميق مي گذارد.
اصولا” اطلاعات، اساسي ترين عامل براي توسعه و تكامل يك كشور است و بدين جهت جزئي از منابع ملي محسوب مي شود كه بايد توسط هر كشوري در جهت پيشرفت و نيل به خودكفايي و همچنين غناي مادي و معنوي افراد جامعه، مورد بهره برداري قرار گيرد. بعبارت ديگر، صرفنظر از ويژگيهاي مختلف فرهنگي (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ويژگيهاي اقليمي، تجربه، تحصيل و غيره، هر فردي بايد امكان دسترسي و دستيابي به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنيا و استفاده از آن را در امر سازندگي خويش و جامعه خود داشته باشد.
بر اين اساس، از خصوصيات مهم جوامع پيشرفته صنعتي، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه اي غني از داده ها و كوشش در توليد و افزايش آنها و اتكاي شديد به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اينگونه جوامع، امكانات كافي براي دسترسي افراد به انواع مختلف اطلاعات توليد شده دركليه نقاط دنيا فراهم آمده است، در حالي كه كشورهاي جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتي، حتي در رابطه با اساسي ترين نيازها، با دشواريهاي فراوان مواجه است.
از اينرو، اهميت اطلاعات ايجاب مي كند كه با بررسي همه جانبه آن در ارتباط با كشورهاي جهان سوم چاره انديشيهايي بشود. هر چند كه تا كنون يونسكو و بعضي از سازمانهاي بين المللي پروژه هايي را در رابطه با بررسي نيازهاي اطلاعاتي كشورهاي جهان سوم آغاز كرده اند؛ ولي متخصصان و مسئولان امور اطلاع رساني و نيز سياستگزاران اين كشورها بطور جدي و پيگير با مسئله برخورد نكرده‌اند.
در اين مقاله كوشش شده است تا نيازهاي اساسي اطلاعاتي در رابطه با توسعه فني و اجتماعي كشورهاي جهان سوم مورد بررسي قرار گيرد و باشناسايي مشكلات و موانعي كه در راه دستيابي به اين اطلاعات وجود دارد، پيشنهاداتي در جهت بهبود بخشيدن به وضع اطلاعات و نهايتا” رفع اين مشكلات ارائه گردد. در اينجا لازم است اشاره شود كه بررسي تكنولوژي اطلاعاتي و مسائل مربوط به آن، موضوع ديگري است و ما در اين مقاله قصد پرداختن به آن را نداريم.
انواع اطلاعات مورد نياز كشورهاي جهان سوم
قبل از ورود به بحث اصلي، بهتر است كه به مناسب بودن اطلاعات در رابطه با نيازهاي اطلاعاتي كشورهاي جهان سوم مختصر اشاره اي بشود. مناسب بودن اطلاعات ممكن است از ابعاد مختلفي بررسي گردد كه خود، نوع نياز كشورهاي جهان را مشخص مي كند. در اين رابطه موارد زير از اهميت خاصي برخوردارند:
الف. مناسب بودن اطلاعات با هدف: براي رسيدن به هر هدف، اطلاعاتي مناسب با آن هدف مورد نياز است مثلا، امور مربوط به سياستگزاري، برنامه ريزي، تعليم و تربيت، تحقيق و توسعه، انتقال تكنولوژي و . . . هر يك دسترسي به اطلاعات متفاوتي را ايجاب مي كند.
ب. مناسب بودن اطلاعات يا خصوصيات استفاده كنندگان: ميزان تحصيلات، تجربه، زبان، هوش، استعداد و ساير خصوصيات فردي استفاده كنندگان اطلاعات، عامل مهمي در تعيين كميت و كيفيت اطلاعات قابل استفاده هر فرد است.
پ. مناسب بودن اطلاعات در رابطه با كاربرد آن در محيط: تفاوتهاي فرهنگي مانند زندگي در مناطق روستايي يا شهري، بري يا بحري، سرد يا گرم از عوامل مهم مناسب بودن اطلاعات كاربردي در رابطه با محيط كار است.
ت. مناسب بودن اطلاعات با راهها و وسايل انتقال آن: اطلاعات ممكن است از طريق كانالها (مجراها)ي رسمي، يعني مدارك مكتوب از قبيل كتاب، مجله، گزارش و ساير مواد چاپي و غيركتابي و يا بوسيله مجراهاي غيررسمي، مانند ملاقاتهاي حضوري، شركت در كنفرانسها يا سمينارها و نيز از طريق رسانه‌هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي كسب گردد كه بهر صورت مي بايست مناسب با وسيله انتقال آن باشد.

دانلود + ادامه مطلب

کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .

دسته بندی: عمومی و آزاد

کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .

محصول * کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 39
 
 
 
چکیده
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک فصل از کتاب فارسی سوم پرداختیم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم و طرح را دوباره اجرا کردیم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.
 

دانلود + ادامه مطلب

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم.

محصول * دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم
فرمت فایل : ورد
تعداد صفحات: 16
 
 
 
بخشی از متن

دانلود + ادامه مطلب

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان سوم .

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان سوم .

محصول * تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان سوم .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
 تحلیل محتوای  کتاب هدیه های  آسمان سوم 
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 52
 
 
 
 
 در تحلیل این کتاب سعی شده است که در حد توان اهداف،محتوا و روشهای تدریس در درس هدیه های آسوان سوم مورد بررسی قرار گیرد.قبل از برداختن به این موضوع به یک سوال مهم باسخ می دهیم.
چرا کتاب دینی تغییر کرد ؟
١- زمان تغییر کرده است .
2- بچه های امروزی با بچه های قبل فرق دارند .
3- والدین بچه ها عوض شده اند .
4- دین گریزی و دین ستیزی زیاد شده است .
5- پیشرفت علم و تکنولوژی
دلایل تغییر نام تعلیمات دینی به هدیه های آسمان :
– هدیه ملموس و محسوس است و با دنیای شناختی کودکان همخوانی دارد .
– هدیه برای کودکان و بزرگسالان خوشایند و دوست داشتنی است .
– هدیه جنبه ی کاربردی دارد و در زندگی کودکان قابل لمس است .
– آسمان مظهر زیبایی و آرامش است و دید وسیع و رو به بالا را تقویت می کند.
– نعمتهای خداوند از آسمان نازل می شود .
– تفکر کودکان دبستانی عینی و محسوس است . مفهوم دین و دینی انتزاعی و ذهنی هستند و برای کودکان قابل فهم نمی باشد .
     تأکید مولفین : نگویید هدیه های آسمانی ، چون آسمانی امری معنوی و الهی است و جنبه ی انتزاعی دارد . بگویید هدیه های آسمان ، چون جنبه ی عینی دارد . و مفهوم آسمان برایشان قابل لمس و خوشایند است . 
ساختار کتاب هدیه های آسمان :
هدیه های آسمان در دوره ی دبستان شامل ساختار زیر است .
(عنوان – متن – تصویر – فعالیت – برای خواندن – کتاب کار )
محتوای درس شامل :
کتاب هدیه های آسمان – کتاب کار – کتاب راهنمای معلم
اصول عنوان : ارائه ی پیام درس به صورت غیر مستقیم ، ایجاد انگیزه و تفکر ، ایجاد حس خوشایند .

دانلود + ادامه مطلب

تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان .

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان .

محصول * تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 86

دانلود + ادامه مطلب

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم .

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم .

محصول * تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 79

دانلود + ادامه مطلب

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.

محصول * دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 39
 
 
 
چکیده
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک فصل از کتاب فارسی سوم پرداختیم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم و طرح را دوباره اجرا کردیم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.
 

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم..

محصول * دانلود تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی سوم 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: 79

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد درس سوم

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد درس سوم

محصول * پاورپوینت درمورد درس سوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 5 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 
 
درس سوم
زبان فارسي 1دبير :جناب آقاي قاسميگردآورنده: محمد تركان
مروری بر نگارش دروه‌ی راهنمایی
در دوره‌ی راهنمایی با برخی از مهارت‌های نگارشی آشنا شدیم. قبل از پرداختن به مهارت‌های تازه‌تر، باید مطمئن شویم آن‌ها را خوب فراگرفته‌ایم. پس با هم یک‌بار دیگر این مهارت‌ها را به‌طور مختصر، مرور می‌کنیم.
1) یکی از تمرین‌های مناسب نگارشی تبدیل گفتار به نوشتار است. ما می‌توانیم آن‌چه را به زبان می‌آوریم، روی کاغذ بنویسیم. فقط توجّه داشته باشیم:
الف) کلمات را شکسته به کار نبریم. ب) مطالب زاید را حذف کنیم.
پ) از تکرار بپرهیزیم. ت) اصل رسایی نوشته را رعایت کنیم.
2) در نوشتن باید اصل ساده‌نویسی و کوتاهی جملات توجّه کنیم.
3) نوشته‌ی ما باید اجزای اصلی چیزی را که درباره‌ی آن می‌نویسیم، دربر بگیرد؛ آن‌چنان که گویی خواننده آن را در مقابل خد می‌بیند.
4) هر گاه بخواهیم چیزی را توصیف کنیم، باید به اندازه، رنگ، بو، لطافت و زبری،دوری و نزدیکی وسایر خصوصیّات آن توجّه کنیم.
5) در توصیف یک صحنه یا منظره علاوه بروصف کلّس اشیا، به طرز قرار گرفتن آن‌ها، دوری و نزدیکی و رابطه‌ی آن‌ها توجّه کنیم.
6) برای نشان دادن ظاهر یک فرد از ویژگی‌های ظاهری مثل اعضای چهره، قد، چاقی و لاغری اوصحبت می‌کنیم برای توصیف حالات روحی و عاطفی فرد، به رفتار او با دیگران توجّه می‌کنیم.
7) هر کس در نوشتن شیوه‌ای دارد.
8) یادداشت کردن خاطرات روزانه یکی از راه‌های مؤثّر برای تقویت مهارت نویسندگی است.
9) یکی از راه‌های تمرین نویسندگی نوشتن شرح حال است.
10) گاهی می‌توان برای خیال‌انگیز کردن نوشته از شیوه‌ی جان بخشیدن به اشیا استفاده کرد.
11) بازسازی وقایع و رویدادها یکی از راه‌های تمرین نویسندگی است.
12) دقّت در انتخاب مناسب‌ترین واژه از نکاتی است که هنگام نوشتن همواره باید به آن توجبه داشته باشیم.
13) باید عناصر زیبایی سخن را بشناسیم و آن‌ها را در نوشته‌های دیگران تشخیص دهیم.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپیونت در مورد روش تدريس رياضي سوم ابتدايي.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپیونت در مورد روش تدريس رياضي سوم ابتدايي.

محصول * دانلود پاورپیونت در مورد روش تدريس رياضي سوم ابتدايي.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپیونت در مورد روش تدريس رياضي سوم ابتدايي
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 160
 
 
 
 
انواع ارتباط ها در رياضي
1)دروني: يعني مفهومي را که قبلاً آموزش داده ايم از آن مفهوم براي آموزش مفاهيم درس جديد استفاده کنيم.
سه دسته ي ده تايي يعني 30=10*3
2) بيروني: اين که در ساير دروس چگونه مي توان از ضرب استفاده کرد. البته اين ارتباط در دوره ي ابتدايي خيلي چشم گير نيست.
شاخص هاي کتاب سوم
1) استفاده از ماشين حساب به عنوان يک تکنولوژي
2) برگشت به تصوير موضوعي در فرايند آموزش
3) آوردن مساحت و محيط در يک فصل
4) توجه جدي به محاسبات ذهني و گسترده نويسي
5) بازنمايي مختلف يک مفهوم
6) استفاده از راهبردهاي حل مساله براي درک بهتر مفهوم

دانلود + ادامه مطلب