شش - فایلخون

تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران

محصول * تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
شش گام موثر در مديريت بحران مترجم: مسلم متولي حبيبيمنبع: JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY, 2004
چكيده
امروزه مديريت بحران يك بخش اساسي از مديريت استراتژيك است. قبل از تعقيب هرگونه اهداف بلند، مديريت بحران براي تضمين ثبات و موفقيت مستمر يك سازمان ضروري است. اساسا سازمانهايي كه در معرض بحران قرار دارند به آمادگي بيشتري در برابر آن نياز دارند. مديريت بحران موثر نيازمند يك رويكرد منظم و نظام مند است كه مبتني بر هوشياري، حساسيت مديريتي و يك درك خوب از اهميت برنامه ريزي دقيق و آمادگي سازماني است. اين مقاله پيشنهاد مي كند كه شش گام اصلي مي تواند براي آمادگي بيشتر يك سازمان در برابر بحران برداشته شود.
مقدمهتنها چيزي كه امروزه در دنياي كسب وكار روشن و مشخص است اين است كه مديران بايد براي عدم اطمينان آماده باشند. بحرانها رويدادهاي ناگواري هستند كه مي توانند باعث افول سازمان شوند. حوادث 11 سپتامبر نشان دادند كه ما هيچ گاه نمي توانيم آسوده باشيم. درمواقع بحراني خودشيفتگي و رضايتمندي از خود نمي تواند مديران را در تصميم گيري اثربخش ياري كند، بلكه تنها آنها را آشفته خواهدساخت. مديراني كه در شناسايي بحران كوتاهي مي كنند و هيچ برنامه ريزي براي آن ندارند، هنگام بحران دچار گرفتاريهاي شديدي خواهندشد.گام اول: مواجهه با بحران: روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامي است كه براي كاهش خسارت و زيان ناشي از بحران ضروري است. برخي سازمانها از قبل اقدام به تدوين يك برنامه مديريت بحران (CRISIS MANAGEMENT PLAN=CMP) كرده اند كه به مديران امكان واكنش مطلوب را مي دهد. سازمانهايي كه چنين اقدامي نكرده اند، احتمالا دچار ضرر و زيان بيشتري مي شوند چون مديران آنها برنامه مديريت بحران را تدوين نكرده اند.براي نمونه درمورد فاسدشدن يك محصول، برنامه مديريت بحران ممكن است رويه هاي بسيار مطلوبي را براي فراخواني كالاي معيوب فراهم سازد و با مشتريان، كاركنان، نمايندگان و ساير ذينفعان ارتباط برقرار كند. از اين رو بدون بهره مندي از منافع يك برنامه مديريت بحران، مديران دچار چالشهاي زيادي در فرايند مواجهه با بحران خواهندشد. همچنين آنها بايد فشار زيادي را از لحاظ احساسي و فيزيكي تحمل كنند. اين هم درست نيست كه گفته شود يك برنامه مديريت بحران همه مسايل را حل خواهدكرد، اما در اكثر موارد، مواجهه با بحران با كمك يك برنامه مديريت بحران، فشار ناشي از آن را حداقل قابل تحمل خواهدكرد. بديهي است كه درهرحال يك سازمان (اعم از اينكه برنامه مديريت بحران داشته باشد يا نه)، چنانچه دچار بحران شود، راه گريزي از آن نخواهد داشت.مديران سازمان بايد با بحران روبرو و بر آن چيره شوند. آنها بايد ميزان حمايت مردم و همچنين دارائيهاي ارزشمند سازمان شامل دارائيهاي ناملموس نظير حسن نيت و تصوير ذهني از سازمان را اندازه گيري كنند. از همه مهمتر، آنها بايد در مقابل بحران با شجاعت، اراده محكم و تعهد، متانت و پشتكار واكنش نشان دهند. مديريت خوب بحران مي تواند تا حد زيادي باعث تسهيل در مواجهه با بحران و رهايي از خطر شود. متاسفانه مديران ضعيف ممكن است بحران را خوب درك نكنند و سازمانهاي خود را در معرض خطرات بيشتري قرار دهند. يك نمونه در اين زمينه بحران شركتهاي كوكاكولا در بلژيك در سال 1999 است.گام دوم: بازانديشي: بعداز بررسي يك بحران ازطريق مواجهه با آن، مديران براي جبران خستگي روحي و رواني ناشي از اين فشار نيازمند يك وقفه (تجديد قوا) هستند. اما اين وقفه نبايد بيش از حد طولاني باشد. اين وقفه فرصتي است تا مديران مناسبترين پاسخها را براي پرسشهاي ذيل بيابند:1 – چه چيزي و چگونه اتفاق افتاده است؟2 – علت اين واقعه چيست؟3 – چرا به اين شكل رخ داده است؟بازانديشي يافتن مقصر يا سپربلا نيست. از لحاظ يادگيري، بازانديشي درواقع به درك اشتباهات گذشته و يافتن دلسوزانه يك روش بهتر و جلوگيري از تكرار اشتباهات در آينده اشاره دارد. خسارات ناشي از بحران را بايد كاملا ارزيابي كرد تا اهميت و اثر منفي آن براي سازمان مشخص شود.اغلب چنين ارزيابي مي تواند درسهاي مهمي را درباره نتايج ناديده انگاشتن مديريت بحران در برداشته باشد. در سازماني كه برنامه مديريت بحران در واكنش به بحران اجرا مي شود، بازانديشي به معناي نگاه عميق به برنامه مديريت بحران براي آزمون مجدد اثربخشي آن است. زمينه هاي آسيب پذيري كه ممكن است به صورت ظاهري موردبررسي قرار گرفته يا كاملا حذف نشده باشند، در برنامه مديريت بحران مي تواند مشخص شود.بازانديشي با پرداختن به اين مسايل، اساس و شالوده اي را براي تلاشهاي موردنياز به منظور تقويت ظرفيتهاي سازماني در يادگيري و جلوگيري از بحران ايجاد مي كند.گام سوم: برنامه نوسازي: اگر مديران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازانديشي توجه آنها را به بررسي روش آمادگي سازماني دربرابر بحران جلب مي كند. از اين رو بعد از بازانديشي نوسازي روشها به عنوان گام منطقي بعدي انجام مي گيرد. اگر برنامه مديريت بحران موجود نباشد، مسلما بايد به جعبه ابزار مديريت افزوده شود. برخي مخالفان سرسخت در سازمان ممكن است قبل از بحران، بر معرفي يك برنامه مديريت بحران رسمي پافشاري كنند. پيامد بحران و شاهد موجود در مورد اثرات مخرب آن، قدرت زيادي را در متقاعدساختن مديران فراهم مي آورد تا مخالفان برنامه مديريت بحران را به موافقان آن تبديل كنند. ازسوي ديگر، چنانچه از قبل يك برنامه مديريت بحران موجود باشد بايد موردبازبيني قرار گيرد تا درسهاي آموخته شده از بحرانهاي پايان يافته مدنظر قرار گيرد. برنامه مديريت بحران مستلزم به روزرساني است و تغييرات صورت گرفته بايد به سرعت به اطلاع تمام كاركنان درگير در برنامه مديريت بحران سازمان برسد. برنامه نوسازي روشها مستلزم آن است كه مديران و همكاران آنان كه ايده مشتركي درمورد بهبود مستمر دارند، نقش مدافعان تغيير را ايفا كنند. اگر مديران اين نقش را به خوبي ايفا كنند، و همكاري همفكران و ساير همكاران (مخالفان) را فراهم سازند، تغييرات مثبتي ايجاد خواهدشد و درنتيجه اين تغييرات مثبت، سازمان قوي تر شده و كمتر آسيب پذير خواهدبود.گام چهارم: احساس بحران: هدف اصلي احساس، يافتن نشانه هاي اوليه خطر يك بحران بالقوه است. درحقيقت اين مرحله تحت نظر گرفتن محيط هاي داخلي و خارجي يك سازمان است. تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدات (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS=SWOT) به بررسي دقيق محيط عمومي و تشخيص روندهاي هشداردهنده اي كه ممكن است سازمان را تهديد كند، كمك خواهدكرد. اگر مديران هشيار باشند، فرصت خوبي وجود دارد كه آنها را قادر خواهدساخت تا نشانه هايي را شناسايي كنند كه خبر از بحران مي دهند. اگرچه پيش بيني يك بحران علم دقيقي نيست ولي بايد به عنوان يك بخش اساسي از برنامه ريزي بحران يك سازمان مدنظر قرار گيرد. احساس در پيش بيني دقيق تر بحران از اين جهت كه لازم است مديران چشم و گوششان را به خوبي بازنگه دارند و از اين رو احتمال احساس نشانه هاي اوليه بحران را افزايش دهند، نقش مهمي ايفا مي كند.به علاوه مديران مي توانند دو روش ديگر را براي افزايش موفقيت در احساس بحران به كارگيرند. در روش اول، آنها ممكن است بخواهند تكنيك مديريت ازطريق قدم زدن را اجرا كنند. اين امر امكان تماس نزديك تر با ساير افراد در سازمان را فراهم مي آورد. صحبت كردن و گوش كردن به صحبتهاي زيردستان و همكاران، بويژه آنهايي كه در خط مقدم كار مي كنند (مثل كاركنان فروش) ايده هاي بيشتر و بهتري را راجع به سناريوهاي مختلف بحران كه ممكن است سازمان با آن روبرو شود، براي مديران فراهم مي آورد.روش ارزشمند دوم، كار شبكه اي است. وقتي كه مديران درانجام امور بيشتر مشاركت كنند و همكاري بيشتري ايجاد شود، مي توانند از منافع حاصل از دسترسي بيشتر به اطلاعات گرانبها بهره مند شوند. كار شبكه اي تماس‌هاي بيروني يك مدير را گسترش داده و احتمال بهره برداري موفقيت آميز از منابع حياتي اطلاعات مرتبط با بحران را كه ممكن است در غير اين صورت موردتوجه قرار نگيرد، افزايش مي دهد.گام پنجم: مداخله و اقدام: احساس و درك علائم بحران در شرايطي كه نشانه هاي اوليه خطر به قدري روشن است كه قابل چشم پوشي نيست، ممكن است مديران را ناچار به مداخله كند. بررسي مجدد اين نشانه ها، مشاوره با كارشناسان و ارزيابي همه عوامل مرتبط با ريسك براي اطمينان از اينكه اين نشانه ها نمي توانند به بحران منجر شوند، براي مديران حائزاهميت است.بديهي است توان ادراك و تحليل مديران در دستيابي آنها به نتيجه نهايي از اهميت زيادي برخوردار است. هرگاه مديران اطمينان يافتند كه مداخله روش مناسبي است، بايد استراتژي مداخله موردنظرشان را به سرعت و به موقع به اجرا درآورند. بهترين استراتژي آن است كه مانع از رشد يك بحران بالقوه شده و آن را به طور ريشه اي مهار كنند.نمونه اخير درمورد استراتژي مداخله اثربخش، استفاده سنگاپور از قرنطينه براي كنترل اپيدمي سندرم تنفسي شديد در سال 2003 است. وقتي مقامات ارشد دولتي در سنگاپور اثر فاجعه آميز ويروس سارس بر روي اقتصاد كشور را مشاهده كردند، تصميم فوق العاده اي را براي قرنطينه صدها نفر اتخاذ كردند كه گمان مي رفت درمعرض اين ويروس قرار گرفته باشند. اين اقدام متهورانه نشان داد كه يك گام درست برداشته شده، به طوري كه به زودي سنگاپو از ليست مناطق داراي ويروس سارس در سازمان بهداشت جهاني خارج شد.اگر بحرانها مهار نشوند، اگرچه در مراحل اوليه شكل گيري باشند، تمايل به توسعه پيدا مي كنند و به قدري افزايش مي يابند كه غيرقابل كنترل و مرگ آور مي شوند. مداخله مسلما يك مرحله مشكل در مديريت بحران است. اگرچه مداخله يك گام ضروري است، چنانچه مديران بخواهند سازمانهايشان را سريعا از دام يك بحران درحال گسترش در امان بدارند، اساسا به منابع بيشتري براي غالب شدن بر آن نياز خواهند داشت.گام ششم: اقدامات نهايي آخرين اقدام در مواجهه با بحران: افرادي كه نزديك رودخانه اي كه گاها با طغيان همراه است، زندگي مي كنند، با كيسه هاي شن به عنوان روش كنترل سيل آشنا هستند. وقتي براي متوقف ساختن طغيان آب ديگر كاري نمي توان انجام داد، يك سيل در راه است و كيسه هاي شن ممكن است تنها راه حفظ خانه ها و جلوگيري از ويراني باشد. همچنين وقتي اقدامات مداخله جويانه قادر به مهار يك بحران ابتدايي نيست، به عنوان آخرين اقدام بايد از همه امكانات سازمان بهره برد.سازماني كه داراي يك برنامه مديريت بحران است، برنامه خود را به اجرا درآورده و همه اعضاي تيم مديريت بحران را در آماده باش كامل قرار مي دهد. همه منابع پشتيباني (كمكي) شامل پرسنل و تجهيزات بايد در حالت آماده باش باشد.
نتيجه گيريبديهي است كه مديران نمي توانند در برابر همه نوع بحران آمادگي داشته باشند. با اين حال اگر آنها به مديريت بحران به عنوان يك بخش جدانشدني از مسئوليت مديريت استراتژيك خود معتقد باشند، احتمال اينكه سازمانهايشان گرفتار بحران شود تاحد زيادي كاهش مي يابد. توجه به مديريت بحران و ارتباط آن با برنامه ريزي تكنيكي و عملياتي بسيار مهم است.در تحليل نهايي مديريت بحران ضامن بقا و شكوفايي بلندمدت يك سازمان است. رويكرد شش مرحله اي پيشنهاد شده در اين مقاله به مديران كمك خواهدكرد تا مهارتهاي تصميم گيري خود در مديريت بحران را توسعه داده و اهميت نقش مديريت بحران در فرايند مديريت استراتژيك را درك كنند.
 

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت پیاده سازی رویکرد شش سیگما

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت پیاده سازی رویکرد شش سیگما

محصول * پاورپوینت پیاده سازی رویکرد شش سیگما * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 159 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
مرحله اندازه گيري(measure)
بنام خداوند جان و خرد
پیاده سازی رویکرد شش سیگما
بنام خداوند جان و خرد
مرحله دوم : اندازه گيري
مرحله اندازه گيري(measure)
DMAIC Process
مرحله اندازه گيري(measure)
موضوع كسب و كار و تعريف پروژه
Business Case & Project Define
فاز تعريف
مرحله اندازه گيري(measure)
فاز اندازه گيري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش سيكما و قابليت اطمينان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش سيكما و قابليت اطمينان

محصول * تحقیق درباره شش سيكما و قابليت اطمينان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
‌در اواسط‌ دهه‌  1980، شركت‌ موتورولا(MOTOROLA) به‌ تلاشي‌ گسترده‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ و دستيابي‌ به‌ نقص‌ صفر در توليدات‌ و خدمات‌ خود پرداخت. چنين‌ وضعيتي‌ را به‌عنوان‌ كيفيت‌ 6 سيگما نام‌ نهاد و يك‌ سيستم‌ سنجشي‌ ايجاد كرد كه‌ عملكرد را به‌ سوي‌ كسب‌ رضايت‌ مشتري‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلي‌ سوق‌ مي‌داد. سيگما حرف‌ هجدهم‌ از حروف‌ الفباي‌ يوناني‌ و اصطلاحي‌ در آمار است‌ كه‌ به‌ نمايش‌ انحراف‌ از وضع‌ مطلوب‌ مي‌پردازد. شش‌ سيگما را معادل‌ 4/3 نقص‌ در ميليون‌ تعريف‌ كردند و نقص‌ را هر چيز خارج‌ از رضايت‌ مشتري‌ ناميدند. شركتهاي‌ نمونه‌ آمريكايي، امروزه‌ درحد 3 يا 4 سيگما يا به‌ ترتيب‌ معادل‌ 66807 يا 6210 نقص‌ در ميليون‌ به‌ توليد مي‌پردازند. براي‌ دستيابي‌ به‌ 6 سيگما، سازمان‌ به‌ كاهش‌ متغيرهاي‌ اثرگذاري‌ بر ضايعات‌ موجود در فرايند مي‌پردازد به‌نحوي‌ كه‌ فرايندي‌ جديد و محصولي‌ نوين‌ در سطح‌ كيفيت‌ 6 سيگما حاصل‌ گردد. بهبود زماني‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ سيستم‌هاي‌ بهبود فرايند با انضباطي‌ كامل‌ و مبتني‌ بر شيوه‌DMAIC اجرا گردد. عواملي‌ كه‌ زير چتر شش‌ سيگماي‌ شركتها قرار مي‌گيرند، متفاوتند.
كمربند مشكي: اين‌ اصطلاح‌ به‌ رهبران‌ گروه‌ مسئول‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما اطلاق‌ مي‌شود. كمربند مشكي‌ها يك‌ دوره‌ آموزشي‌ حداقل‌ 4 هفته‌اي‌ را سپري‌ مي‌كنند و به‌ مدت‌ 2 سال‌ موظفند به‌طور تمام‌ وقت‌ به‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما بپردازند. هرچند واحد و سرپرستان‌ آنها نيز به‌ اين‌ امر اشتغال‌ دارند، پاداش‌ تلاش‌ آنها، دستيابي‌ به‌ موفقيت‌ در پروژه‌هاي‌ بهبودي‌ است‌ كه‌ به‌وسيله‌ آنها مديريت‌ مي‌شود. به‌طوركلي، نامزدهاي‌ كمربند مشكي‌ به‌دليل‌ مهارتهاي‌ رهبري‌ و ارتباطشان‌ انتخاب‌ مي‌شوند، اما اين‌ انتخاب‌ مي‌تواند به‌دليل‌ تخصصشان‌ در مديريت‌ پروژه‌ها باشد. مهمتر از همه‌ اينكه، آنان‌ بايد عامل‌ تغيير باشند.
شوراي‌ رهبري: مديران‌ ارشد مسئول‌ تعريف‌ 6 سيگما براي‌ سازمان‌ هستند. مسئوليت‌هاي‌ اصلي‌ آنان‌ هدف‌گذاري‌ در سطح‌ شركت‌ در راستاي‌ استراتژي‌هاي‌ كسب‌وكار، تعيين‌ نحوه‌ و چگونگي‌ كسب‌ مزيت‌ در تحقق‌ نتايج‌ پروژه‌ها و در بعضي‌ موارد، تعريف‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما هستند.
كمربند سبز: به‌ اعضاي‌ گروههاي‌ بهبود 6 سيگما گفته‌ مي‌شود كه‌ بر روي‌ دانش‌ 6 سيگما كار مي‌كنند. به‌طور نمونه، كمربند سبزها مسئول‌ اجراي‌ 6 سيگما در حوزه‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ خود هستند. آنها ممكن‌ است‌ به‌طور تمام‌ وقت‌ يا نيمه‌وقت‌ به‌ اين‌ وظيفه‌ بپردازند و سپس‌ به‌ وظايف‌ اصلي‌ خود اشتغال‌ ورزيده‌ و آنها را به‌ اتمام‌ رسانند. كمربند مشكي‌ها عموماً‌ برگزاركننده‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ كمربند سبزها هستند.
قهرمان: به‌ مديران‌ ارشدي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما را انتخاب‌ و نظارت‌ مي‌كنند. اين‌ مسئوليت‌ قهرمان‌ است‌ تا از وجود منابع‌ موردنياز اطمينان‌ حاصل‌ كرده، محدوديت‌هاي‌ موجود بر سر راه‌ بروز استعدادها را درهم‌ شكسته، كمك‌ و همراهي‌ سايرين‌ را در صورت‌ لزوم، براي‌ كسب‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ بهبود جلب‌ كنند. قهرمانان‌ معمولاً‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ چندروزه‌ را سپري‌ مي‌كنند.
تئوري‌ اضطرار: فرايند تصميم‌گيري‌ خاصي‌ براي‌ مواقع‌ اضطراري‌ است. اين‌ تئوري‌ اولين‌بار توسط‌ الياهوام‌گلدرات‌(ELIYAHU M.GOLDRATT) در كتابش‌ تحت‌ عنوان‌ <هدف> كه‌ در سال‌ 1992 منتشر شد، طرح‌ گرديد و اصولاً‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ توليد، زمانبندي‌ توليد و كنترل‌ موجودي‌ به‌كار مي‌رود.
:DMAIC(اين‌ واژه‌ اختصاري‌ با تلفظ‌DEH-MAY-IHK بيان‌ مي‌شود) شامل‌ فرايند بهبود 5 مرحله‌اي‌ است‌ كه‌ عموماً‌ توسط‌ شركتها جهت‌ دستيابي‌ به‌ كيفيت‌ 6 سيگما مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ مراحل‌ عبارتند از تعريف(‌DEFINE) ، سنجش‌ (MEASURE)، تجزيه‌وتحليل‌ANALYZE) )، بهبود(IMPROVE) و كنترل‌ (CONTROL) بسياري‌ از شركتها كه‌ فرايند بهبود را خود معرفي‌ مي‌كنند مبتني‌ بر مدل‌ DMAIC به‌ تطابق‌ يافتن‌ و هماهنگ‌ شدن‌ با مراحل‌ آن‌ مي‌پردازند. همچنين‌DMADV اختصاري‌ است‌ براي‌ فرايند طراحي‌ در سطح‌ كيفيت‌ 6 سيگما، اين‌ مراحل‌ عبارتند از تعريف(‌D) ، سنجش(‌M) ، تجزيه‌وتحليل(‌A) ، طراحي‌(D) و مميزي‌(VERIFY) . بعضي‌ از شركتها نيز ازDFSS به‌جاي‌DMADV براي‌ طراحي‌ 6 سيگماي‌ خود استفاده‌ مي‌كنند .
بخش اول – شش سيگما( Six Sigma ) سيگما(σ ) يكي از حروف الفباي يوناني و از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است. سيگما بيانگر آن است كه يك فرآيند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره اي است براي دقت فوق‌العاده در كاهش هزينه‌هاي كيفيت. استعاره‌اي كه اهميت محاسبات دقيق در فرآيند توليد و ارايه خدمات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. تعريف ( Six Sigma ) :شش سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي فرآيندهاي كاري به ميزان 4/3 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد . شش سيگما يك فلسفه است چون به كمك آن خطاي كمتري در كار ايجاد ميگردد ، يك اندازه گيري آماري است چون به دقت اندازه گيري محصول , خدمت و فرآيند كمك ميكند ، يك ابزار اندازه گيري است چون سيستم اندازه گيري ايجاد ميكند و در نهايت يك استراتژي تجاري است ، چون كيفيت بالا ، هزينه را كاهش ميدهد . رويكرد شش سيگما كاهش مشخص خطاهاي( variation) سازمان و رسيدن به سطح 6 سيگما در كيفيت مي باشد .شش سيگما در واقع معرف روش شناسي سيگماها است اين به آن معنا است كه شش سيگما هدفي مشخص است كه بايستي از مراحل و سطوح قبلي سيگماها بگذرد ( 1سيگما به 6سيگما ) براي سازماني كه رويكرد فوق را دنبال مي كند ابتدا ورود به حوزه سيگماها و تعيين وضعيت موجود و سپس طي مراحل بهبود تا رسيدن نهايي به سطح شش سيگما 4/3 خطا در ميليون فرصت برنامه ريزي مي گردد .منظور از كاهش خطا در سازمان كاهش خطا در فرآيند ها است در واقع محور بررسي و تحليل ها در شش سيگما فرآيند مي باشد و نه افراد . تمركز سازمان براي كشاندن سطح كل به سطح شش سيگما با تمركز بر فرآيند آغاز مي گردد لذا تدوين فرآيندهاي واقعي اصلي از اهميت ويژه برخوردار است اهداف نهايي ( Six Sigma ) : اهداف شش سيگما در سازمان كه بسيار صريح و مورد تاكيد است عبارتند از : • افزايش سهم بازار • كاهش استراتژيك هزينه ها • رشد سود نهايي سيگماي فرايند سيگماي فرايند شاخصي است كه قابليت فرايند را با توجه به مشخصه هاي فرايند نشان مي دهد . از آنجايي كه سيگماي فرانيد ، وجوه مشتركي با قابليت فرايند دارد ، در موارد ذيل به كار مي آيد : • هرموقعيتي كه بتوان ميزان ضايعات در برآورده سازي مشخصات مورد نظر مشتري را حساب كرد .• در فرايند هاي چند مرحله ايي كه دستيابي به يك معيار كلي از عملكرد فرايند مورد نظر باشد .درجه بندي سيگماي فرايند به صورت زير است : ” شكل 1- سيگماي فرايند ”روش استاندارد تعيين DPMO ( تعداد قطعات خراب در يك ميليون فرصت خرابي ) ، استفاده از داده هاي واقعي فرايند و شمردن تعداد فرصت هاي خرابي است كه خارج از حدود مشخصه ها قرار دارند و سپس اين عدد به مقياس ميليون آورده مي شود .(Defect Per Million Opportunitis) DPMO جدول ذيل ، مقادير خطا را بر حسب واحد بيان مي دارد : ” شكل 2- در صد خطا در سيگماي فرايند ”هرگاه سازماني به سطح شش سيگما برسد اين به آن معني است كه حدود 9997/99 درصد از فرصت ها خطا نبوده اند . براي يك سازمان خطاي بيشتر به منزله هزينه بيشتر و كيفيت پائين تر و در نتيجه كاهش ميزان ارزش ايجاد شده براي مشتريان و به دنبال آن از دست دادن سطح رقابت پذيري و سهم بازار خواهد بود و توجه داشته باشيم از ديد مشتريان ، حتي يك خرابي ، نشان دهنده مشكل است .چرخه DMAICچرخه DMAIC متدولوژي نتيجه گرايي مي باشد كه پروژه هاي شش سيگما برمبناي ان انجام مي گيرند . بعبارتي ساده تر چرخه DMAIC روش سيستماتيك و منظمي ست براي حل مسائل و پيشبرد اين دست از پروژه ها . DMAIC مخفف كلمات Define ( تعريف ) ، Measure ( اندازه گيري) ، Analyze ( تحليل) ، Improve ( بهبود ) ، Control ( كنترل ) مي باشد . چرخه DMAIC يك رويكرد ساخت يافته ، منسجم و همه جانبه براي بهبود فرايند است و شامل 5 فاز ذكر شده مي باشد كه هر فاز بطور منطقي همانطور كه به فاز بعدي مرتبط است به فاز قبلي نيز مربوط مي شود . دليل دنبال كردن چنين متدولوژي منسجمي ، رسيدن به هدف متعالي شش سيگما با 3.4 واحد خرابي در ميليون مي باشد . «شكل 3- چرخهDMAIC – D(Define) M(Measure) A(Analyze) I(Improve) C(Control)»فازيك- Define ( تعريف )در فاز تعريف ، اهداف و مرزهاي پروژه بر اساس دانش مجريان پروژه از اهداف تجاري سازمان ، نيازهاي مشتري و فرايندي كه براي رسيدن به سطح سيگما لازم است بهبود داده شود ، تعيين مي گردد .ابزارهايي كه اغلب در فاز تعريف استفاده مي شوند عبارتند از :• منشور پروژه – charter : قراردادي است كه بين رهبر سازمان و تيم پروژه در ابتداي پروژه ايجاد مي شود . اجزا منشور پروژه عبارتند از : مورد تجاري ( تاثير مالي ) ، تعريف مشكل ، تعريف اهداف ، محدوده پروژه ، نقش اعضاي تيم ، نقاط عطف و اقلام قابل تحويل پروژه و در نهايت پشتيباني هاي مورد نياز . • تحليل ذي نفعان : براي كاهش مقاومت در برابر تغييرات هنگام پياده سازي بهبود ها ، لازم است كه خيلي سريع ، ذي نفعان پروژه مشخص شده و برنامه اي براي ارتباط با هر كدام از انها تدوين شود .• SIPOC : نقشه كلي فرايند است كه شامل تامين كنندگان (Supplier) ، وروديها (Input) ، فرايند (Process) ، خروجيها (Outputs) و مشتريان (Customers) مي باشد . براساس خروجي فرايند در مورد كيفيت قضاوت مي شود . كيفيت خروجي فرايند با تحليل وروديها و متغيرهاي فرايند بهبود داده مي شود .• صداي مشتري – VOC : صداي مشتري (voice of customer) ، براي توضيح نيازهاي مشتري و دركي كه مشتري از محصول يا خدمت ارائه شده توسط سازمان دارد به كار مي رود . صداي مشتري براي شناسايي عوامل كليدي اثر گذار در رضايت مشتري مورد استفاده قرار مي گيرد . • نمودار وابستگي : نمودار وابستگي ابزاري است كه اظهارات افراد را در گروههاي مرتبط سازماندهي مي كند .• مدل ‏كانو : تحليل و درك نوع نيازمنديهاي مشتري .• بازده كلي ( Rolled Throughput Yield ): روشي جهت تعيين بازده فرايند جاري .• درخت – CTQ : مشخصه هاي بحراني كيفيت (Critical To Quality ) ابزاري است كه صداي مشتري را به نيازمندي هاي كيفي محصول / خدمت تبديل مي كند در پايان فاز تعريف ، تيم پروژه بايد قادر باشد موارد زير را به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• چرا اين پروژه مهم است .• براي اينكه پروژه با موفقيت انجام شود بايد به چه اهداف تجاري ( مالي ) برسد .• چه افرادي در پروژه مشاركت دارند ( حاميان پروژه- مشاوران – رهبر تيم و اعضا )• اين پروژه با چه محدوديتهايي ( بودجه ، زمان ، منابع ) مواجه است .• چه فرايند كليدي در اين پروژه دخيل است ( تامين كنندگان ، ورودي ، خروجيها ومشتريان – SIPOC )• ميزان بازده فرايند جاري چيست .• نيازمندي هاي مشتري يا مشخصه هاي محصول توليدي يا خدماتي چه چيزهايي هستند . فاز دو – Measure ( اندازه گيري)در فاز اندازه گيري ، هدف اين است كه با ايجاد درك واقعي از مشكلات و شرايط فرايند موجود ، مكان يا منابع مشكلات به دقت مشخص گردد اين فعاليت موجب خواهد شد دامنه علل بالقوه ايي كه بايد در فاز تحليل ( فاز 3 ) بر انها تمركز كرد كوچك تر شود بخش مهم فاز اندازه گيري محاسبه قابليت پايه فرايند است و قابليت فرايند ، معياري است كه به طور خلاصه ميزان تغييرات مربوط به مشكلات مورد نظر مشتري در فرايند را بيان مي كند . ابزار هاي مورد استفاده در فاز اندازه گيري : 1- برنامه جمع آوري داده ها ، 2- فرم هاي جمع آوري داده ها ، نمودارهاي كنترل ،3 – نمودارهاي فراواني ، 4- گيج R7R ، 5- نمودارهاي پارتو ، 6- ماتريس اولويت بندي ، 7- FMEA ،8- قابليت فرايند ،9- سيگماي فرايند ، 10- نمونه گيري ، 11- طبقه بندي و 12- نمودارهاي سري هاي زماني ( run chart ) در پايان فاز اندازه گيري ، تيم پروژه بايد قادر باشد موارد زير را به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• مشكل يا مشكلات اصلي بطور مشخص چه چيزهايي هستند . • داده ها چه الگوئي را نشان داده اند .• قابليت فعلي فرايند چيست . فاز سه – Analyze ( تحليل)در فاز تحليل ، تئوري هايي در مورد علل ريشه اي ايجاد شده و با استفاده از داده ها سنجيده مي شوند و در نهايت علل ريشه اي مشكلات شناسايي مي شوند . علل شناسايي شده ، پايه اي را براي ارائه راه حل ها در فاز بعدي ( فاز بهبود ) شكل مي دهند .ابزارهاي مورد استفاده در فاز تحليل :1- نمودار وابستگي ،2- طوفان فكري ،3- نمودارهاي علت و معلول ،4- نمودارهاي كنترل ، 5- فرم هاي جمع آوري داده ، 6- برنامه جمع آوري داده ،7- طرح آزمايشات( DOE ) ، 8-نمودارهاي جريان ( فلوچارت ها ) ، 9- نمودار هاي فراواني ، 10- آزمون هاي فرض ،11- نمودار پارتو ، 12- تحليل رگرسيون ،13- متدولوژي سطح پاسخ ، 14- نمونه گيري ،15- نمودارهاي پراكنش ، 16- نمودارهاي فراواني طبقه بندي شده .در پايان فاز تحليل ، تيم پروژه بايستي قادر باشد ضمن بيان عللي كه در فاز بعدي ( بهبود ) بر آنها تمركز خواهند كرد در مورد موارد زير نيز بايد به حامي پروژه( champion ) پاسخ گو باشد : • چه علل بالقوه اي شناسايي شده است .• بر روي چه عللي سرمايه گذاري صورت خواهد گرفت و چرا .• براي بررسي و تاييد آن علل چه داده هايي جمع آوري شده است .• داده ها چطور تفسير شده است . فاز چهار – Improve ( بهبود )در فاز بهبود براي عللي كه در فاز قبل بررسي بررسي شد ، راه حل هايي ارائه مي گردد ، اين راه حل ها پياده سازي شده و در نهايت نتايج آنها ارزيابي مي گردند . در اين مرحله بايستي با استفاده از داده ها نشان داده شود كه راه حل هاي ارائه شده ، مشكلات را حل كرده ، و منجر به بهبود شده اند .ابزارهاي مورد استفاده در فاز بهبود :1- طوفان فكري ، 2- اجماع ( توافق عمومي) ، 3- تكنيك هاي خلاقيت ، 4- جمع آوري داده ها ، 5- طرح آزمايشات ، 6- نمودارهاي جريان ، 7- FMEA ، 8- آزمون هاي فرض ،9- ابزارهاي برنامه ريزي ، 10- تحليل ذي نفعان .در انتهاي فاز بهبود ، تيم پروژه بايد قادر باشد در خصوص موارد زير به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• چه راه حل هايي شناسايي شده است • در انتخاب يك راه حل چه معيارهايي بكار برده شده است • راه حل هاي مختلف با استفاده از آن معيار ها چگونه امتياز دهي شده است .• نحوه برنامه ريزي هاي انجام شده براي پياده سازي راه حل ها چگونه است .فاز پنج – Control ( كنترل )در طول فاز بهبود راه حل به طور آزمايشي اجرا شده است و برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي راه حل به طور كامل انجام شده است . ارائه راه حل براي يك مشكل تنها بطور موقتي مشكل را برطرف مي سازد . كاري كه در فاز 5 يعني فاز كنترل انجام مي شود ، حصول اطمينان از حل مشكل و در نهايت اينكه روش هاي جديد به مرور زمان بهبود داده مي شوند . ابزارهاي مورد استفاده در فاز كنترل :1- نمودارهاي كنترل ، 2- جمع آوري داده ، 3- نمودارهاي جريان ، 4- نمودارهاي فراواني ، 5- نمودارهاي پارتو ، 6- نمودارهاي كنترل كيفيت فرايند ، 7- استانداردسازي .در انتهاي فاز كنترل تيم پروژه بايستي قادر باشد در خصوص موارد زير به حامي پروژه( champion ) توضيح دهند : • به كمك داده ها اثر بخشي راه حل ها را نشان دهند و نحوه مقايسه نتايج واقعي با برنامه را مشخص نمايند . • چگونگي استاندارد سازي روش هاي جديد .• نحوه نظارت بر فرايند ها و چگونگي حصول اطمينان از مطلوب بودن نتايج حاصله .• يافته هاي كليدي چه هستند و تيم براي بهبود هاي آتي چه پيشنهاداتي را ارائه مي كنند . توجه : در خصوص چرخه ذكر اين نكته ضروري است كه شروع هرفاز ، منوط به اتمام فاز قبل نيست ، بلكه در اجرا يك پروژه شش سيگمايي ، در حالي كه هنوز فاز تعريف به اتمام نرسيده ، مي توانيد فاز بهبود را با تكيه بر دانسته هاي اعضا تيم شروع كنيد . يا اينكه گذر از فاز تعريف بمنزله بسته شدن اين فاز نيم باشد بلكه در هر مرحله قادر خواهيد بود فاز تعريف Define را مورد بانگري قرار دهيد.شش سيگما SIX SIGMAروشكاهش خطا هاReduce variationتئوري1. فاز تعريف(define)2. فاز اندازه گيري (measure)

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش سيگما GE

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش سيگما GE

محصول * تحقیق درباره شش سيگما GE * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
اقتصاد DFSS – كيفيت بازرگاني – شش سيگما: لغات كليه ي يك معامله درمورد پيش قدمي شش سيگما GE نوشته شده است. در حقيقت آن در روابط به سمت نابودي پيش رفته است. به هرحال تاكنون بعضي از مواد منتشر شده در مورد تجربه هاي شش سيگما GE درست شده است، بعضي ها از منابع دستي ثانويه به سوميه قابل سوال نوشته شده است وبه به شدت در زمان نام كلسني اشاره شده است. جذاب ولي داستان وتخيل مخض هدف اين گزارش گسترش يك حساب دسته اول وشخصي از تلاشهاي شش سيگما GE ، از آن ابتدا مي باشد. همه نظرات بيان شده نظرات شخصي مولف است ونبايد با سمينار GE تركيب شود.
معرفي: يك معامله در مورد پيش قدمي شش سيگما عمومي الكتريكي نوشته شده است. در حقيقت به سوي نابودي پيش رفته است شديدا در اواسط . به هر حال تاكنون بعضي از مواد منتشر شده در مورد تجربه هاي سيگما شش GE درست شده است، بعضي ها از منابع دستي ثانويه يا سوميه قابل سوال نوشته شده است وبه شدت در رمان تان كلسني خوانده شده است، دلربا واما افسانه پاك به نظر مي رسد كه هر شخصي در اتفاقات افتاده در G E ماهر است وجداكردن حقيقت از دروغ مشكل مي آيد. به عنوان مثال خوانندگان كتابهاي مديريت عمومي ومتون شش سيگما ممكن است تصميمات نادرستي در موارد زير بگيرند: بازخريد كردن شش سيگما G E آسان است در حاليكه نيست. رايزنهاي خارجي به ما نشان داد تاچگونه هرچيزي را انجام دهيم در حالي كه نشان نداد. كاربردهاي طراحي وغير ساختي در آغاز مطرح شدند آنها بعدا آمدند. G E هيچ اشتباهي در راه خود انجام نداد. آن انجام داد. من در حال تهمت زدن به مولفين قبلي با خراب كردن حقائق نيستم ويا گمراه كردن خواننده هاي حاضر ، برعكس، بيشتر مولفين تمايل به تاكيد درستي ها دارند.وشايد نقش آن ها دراين درستي ها، هدايت خوانندگان معمولي براي رسيدن به تصميمات اشتباهي است كه هيچ قدم اشتباهي براي فائق آمدن وجود نداشت. من صميمانه درگير تلاشهاي شش سيگما GE بوده ام، از همان ابتدا واز سال 1995 ومن مايل به گسترش يك حساب دست اول وشخصي از آنچه به آن شبيه بود هستم. به علاوه من مايل به تعيين وتنظيم ركوردها به صورت مستقيم به آنچه واقعا در GE اتفاق افتاده هستم. همه نكات بيان شده نقطه نظرات شخصي من هستند ونبايد با مقاله تركيب ومخلوط شوند.
آغار – جك هرگز بلوف نمي كند. درطول دوماه از آغاز مركز D,R در GE در اسچنكتادي ، NY در سپتامبر من به همه كارمندان مركز گفتم كه براي يك پرزنتيشن سمينار ويديوئي در سالن جمع شوند. همينكه شركت اسكات پپرترك شد، كه برشكست شده بود. سرانجام بوسيله آن رانلپ به كيمبرلي كلارك فروخته شد، انتظار من از چنين ملاقاتي چندان بالا نبود. هيچكس نمي دانست چه انتظاري داشت باشد. زماني ما فهميديم جك يك سمينار ويديوئي درست كرده است وخواستار مشاركت باهمه كارمندان شده است. در GE ، EO معمولا به نام كوچك شخص بر مي گردد كه اين نشانه اي از غير رسمي بودن است. نمايش كوتاه شده بود، در هر چند دقيقه . آن شامل يك خلاصه وضعيت از جك بود كه در حال توضيح دادن GE درمورد مبادرت كردن نسبت به يك ابتكار جديد مهم كه شش سيگما ناميده مي شد بود. جك به موارد وابسته به كيفيت در كمپاني اشاره كرد واعتقاد داشت كه شش سيگما راه حل ممكن بود.اوگفت كه اين نوآوري يكي از مقدمترين نوآوري ها درپنج سال آينده است ومطلقا يك كمپاني متفاوت درپايان آن زمان است به دليل شش سيگما اومخصوصا به اين افتخار مي كرد كه G E شش سيگما را اختراع نكرده است بلكه به اندازه كافي رشد كرده است تابر NIH اينجا اختراع نشده فائق آيد. سيندروم واداپت دومتد قابل ذكر ارائه شده توسط ديگرانند، مثلا موتورلاياسيگنال الايد- جزئيات بيشتري از رهبران تجارت خصوصي ما تعقيب مي شود. شك كردن به اظهارات مديريتي پرآب وتاب ، يا شايد لكه دار شدن بوسيله تجربيات اخير دونالپ، من به يك هم قطار پيشنهاد كردم هنگامي كه درحال قدم زدن خارج سالن بوديم. اگر او واقعا راست مي گويد شرايط واقعا عاليست. هم قطار من كه مي دانست من در GEجديد هستم به من گفت: يك چيز وجود دارد كه شما بايد بدانيد وآن اين است كه جك هرگز بلوف نمي كند. من پرسيدم اين چه معني مي دهد. اوگفت اين بدين معني است كه وقتي جك مي گويد قصد انجام كاري رادارد اوواقعا دارد. اين واقعا خلاصه تجربيات من در پنج سال گذشته با شش سيگما بوده است:جك بلوف نمي كرد.
حدس دوم نه. درطول چندهفته اي من در اولين MBB مستربلك بلت برگزار شده در مركز اجرائي CE در كروتونوپل شركت كردم. جلسه توسط ميكل هري از آكادمي شش سيگما رهبري مي شد. من فهميدم كه هري عضو شش سيگما وعضو سيران قديمي خوب وانجمن s howman بوده است. اما چيزي كه مرا زياد متاثر كرد اين بود كه وقتي دركنار اعضاي جديد MBB نشستم فهميدم كه شغلهاي متفاوت نياز به اشخاصي بامدرك مورد نياز درآن شغل بود. هيچكس درمورد شايستگي شش سيگما بحث نمي كرد يا اينكه بپرسند آيا نتايج سيگنال الايدياموتورلا واقعي هستند. هيچكس تعجب نمي كرد از عملي شدن شش سيگما در GEيااگر اين فقط حتي يك باز جمع بندي وعرضه مديريت كيفيت بود. به جاي بحث درمورد اين سوال ها، معمولا همه اعضاي MBB مي پرسيدند چگونه آن را تجهيز كنندبه صورت سريع وموثر وممكن – اين يكي ديگر از جنبه هاي بي نظير فرهنگ GE بود. بحث هاي زيادي در مورد تصميمات مهم وجوددارد اما وقتي كه تصميم گرفته شد مقداري بحث درمورد اينكه آيا واقعا تصميم درستي بوده است يا نه انجام شد. آن تقريبا جزء فرهنگي كه من به آن عادت داشتم نبود. وقتي كه دونفر از همكارانم ومن به مركز D , R برگشتيم، ما نسبت به اين ابداع واقعا هيجان زده شده بوديم. ما توانستيم پتانسيل زيادي در دسترسي به استعداد مردم شركت كننده دريك روش شناسي پيشرفته صوت ببينيم. البته بايك مديريت وكميته قوي، تلاشهاي سيستماتيك از مهمترين موارد كمپاني است. دريك جلسه باز مفصل مابه مركز گزارش كرديم آنچه راكه در جلسه آموخته بوديم و مهمتر اينكه مردم باما شك ها واحساسات خودرا شريك كردند. متاسفانه، در مركز تحقيقات ودر امتداد G E مقداري شكاكيت باعث ترك راهنماها از GE شد. در حالي كه كارهائي شبيه آن جدي به نظر مي رسند، آن برمي گردد به چيزي كه جك گفته بود: اگر مراجع اجرائي نتوانند شش سيگما را 100% ساپورت كنند، GE يك كمپاني صحيح ودرست به راحتي براي آن ها نيست. وقتي كه امكان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش سيگما

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش سيگما

محصول * تحقیق درباره شش سيگما * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
شش سيگما چيست؟ آيا شما مي دانيد ، آيا شما واقعا مي دانيد ، چه چيزي در سازمان تان در حال انجام است؟ اعلام اينكه دانش حلقه هاي يندوات به همان اندازه امروزه درست است كه چهار قرن پيش درست بود. درهرصنعتي و سازماني يا عملكرد روزانه اي، هنگامي كه شما نمي دانيد چه چيزي را نمي دانيد، آن براي شما گران تمام مي شود. براي بسياري از سازمان ها، هزينه هاي نقص ها وكمبودهاي در هر شيوه اي كه توليد شوند، بسيار زياد مي باشد. داشتن عملكردهايي كه خطاها به ندرت اتفاق مي افتد، ممكن نيست به نظر مثل يك معامله بزرگ بيايد.اما هنگامي كه شما در نظر بگيريد چه تعداد خطاها ممكن است، درعملكردهاي گسترده شركت پنهان باشد، تاثير پولي بربهره وري كلي، رضايت مشتري، و قابليت سوددهي به طور دراماتيك چندبرابر مي شود. شيوه شش سيلكس سيگمابراي اداره كردن تقريبا به شما كمك مي كند وتا شناسايي كنيد چه چيزي را شما نمي دانيد وهمچنين تاكيد مي كندچه چيزي را بايد بدانيد، وبراي كاهش خطاها ودوباره كاريها كه براي شما زمان، پول ، خدمت ومشتري مي آورد در انجام دهيد. شش سيگما تعبير مي كند كه دانش براي خدمت ها به رشد تجارت كمك مي كند.
Process : هر عمل تكراري – كه در يك اجرا، ساخت يا محيط خدمات وجود دارد. روش شش سيگما اطلاعات را در ارتباط با گوناگوني خروجي هاي هر فرآيند جمع آوري مي كند. بطوري كه مي تواند بهبود داده شود واين تغييرات كاهش داده شود.

بسياري از شركتها اعتقاد دارند كه سروكار داشتن با خطاها فقط قسمتي از هزينه هاي است كه در تجارت صرف مي شود. اما شما مجبور نيستيد تااين منطق غلط را قبول كنيد، با شش سيگما، شما مي توانيد بيشتر خطاها را حذف كنيد، هزينه هايتان را كاهش دهيد، رضايت بهتري از مشتريانتان را دربافت كنيد. شش سيگما تعيين مي كند وتوضيح مي دهد: شش سيگما يك مفهوم آماري است كه يك فرآيند رادر برحسب تعداد نقض ها تعيين مي كند. با حصول شيوه هاي شش سيگما فرآيندهايتان فقط3.4 نقص درهر ميليون فرصت را وارد مي كند به عبارت ديگر، آنها تقريبا به طور كامل كار مي كنند.
Sigma : يك عنوان استاندارد شده در آمار كه انحراف معيار را نشان مي دهد ويك شاخص ميزان انحراف دريك مجموعه اندازه گيري يا يك فرآيند است. شش سگما: يك مفهوم آماري است كه فرآيند را برحسب نقص ها اندازه گيري مي كند ، در سطح شش سيگما شما 3.4 نقص درهر يك ميليون فرصت وجود دارد. شش سيگما همچنين يك فلسفه مديريتي است كه برروي حذف نقص ها از طريق عملكرد تمركز مي كند كه برفهم ، اندازه گيري وبهبود فرآيند تاكيد مي كند.

سيگما حرف يوناني يك اصطلاح در آمار است كه چيزي را تعيين مي كند كه انحراف معيار استاندارد ناميده مي شود. در استفاده تجاري اش ، آن نقص ها در دردون داده هاي يك فرايند مشخص مي كند وبه ما كمك مي كند تا بفهميم به چه فاصله اي فرايند از حدمطلوب منحرف مي شود. يك سيگما نقص ها 91462.s رادر هر ميليون فرصت نشان مي دهد، كه در يك درصدي از برون داده هاي غير ناقص در حدود 30.834% تعبير مي شود. آن به طور روشن عملكرد ناچيزي است. اگر ما عملكردهايي داشته باشيم كه در يك سطح سه سيگماي عمل كنند، اين بدان معنا است كه ما اجازه داريم تا 66807.2 خطا در هر ميليون فرصت ، با توزيع 93.319% درون داد غير معيوب داشته باشيم. اين خيلي بهتر است، اما ما هنوز پول هدر مي دهيم ومشتريان مان را نا اميد مي كنيم.
Defect: يك مشخصه اندازه گيري فرايند يا خروجي آن فرآيند است كه در محدوده پذيرفته مشتري نيست وبا مشخصات آن منطق نيست شش سيگما در باره كارهائي است كه به شما كمك مي كند كه نقص ها را حذف كند وهميشه در محدوده مورد نظر مشتري محصولات يا خدمات توليد مي كند. سطح سيگما يك فرايند برحسب تعداد نقص ها . نسبت تعداد فرصتها براي نقص محاسبه مي شود.

فرآيند شما چقدر به خوبي عمل مي كند؟ آيا آنها سه سيگما هستند؟ يا چهار سيگما؟ يا پنج سيگما؟بيشتر سازمان ها در اوپك در سطوح كيفيت سه تا چهار سيگما عمل مي كنند. اين بدان معناست كه آنها مي توانستند بالاي 25% از كل در آمدشان رايه دليل عملكردها از دست بدهند كه نقص هاي بسيار را در آورند – نقص هايي كه زمان مي برد تا اصلاح شود و همچنين مشترياني ناراضي ايجاد مي كند. آيا آن به اندازه كافي خوب است؟جواب ساده است.نه آن نيست هنگامي كه شما مي توانستيد خيلي بهتر انجام دهيد كمك كردن به شما چيزي است كه اين كتاب به شما ارائه مي دهد. عقيده كلي مديريت شش سيگما اين است كه اگر شما بتوانيد نقص ها را دريك عملكرد تعيين كنيد، شما مي توانيد به طور سازمان يافته شيوه هايي را ترتيب دهيد تا آنها را حذف كند، تايك سطح كيفيت از نقص هاي صفر را پيشنهاد دهد. بنابراين، به طور خلاصه ، شش سيگما چندين چيز است: يك پايه آماري از اندازه گيري : 3.4 نقص درهر ميليون فرصت- يك فلسفه ويك هدف: به طور نسبي كامل بودن هرچه ممكن – يك شيوه – علامت از كيفيت. شش سيگما دربافت: به ما اجازه دهيد تايك نمونه بياوريم، يك سناريوي بسيار مشابه: گم شدن اسباب در فرودگاه. بسياري از ما ناكافي از تماشا كردن چرخ وفلك چمدان را تجربه كرده ايم كه به آهستگي مي چرخد در حالي كه براي چمداني كه هرگز نمي رسد منتظر مي مانيم اين سيستم از حد مطلوب به دور است كه اما در شرايط اندازه گيري سيگما، فقط به چه فاصله؟ در شرايط كلي، ظرفيت رسيدگي به چمدان در بسياري از شركتهاي هواپيمايي سه سيگما اجرا مي شود. اين بدان معناست كه در حدود 66000 نقص براي هريك ميليون مبادله چمدان وجود دارد كه تقريبا با يك احتمال 94% همانند {برابر} است كه شما به چمدان تان خواهيد رسيد. آيا آن به اندازه كافي خوب است؟ مطمئنا نه، براي مشترياني كه چمدان هايشان درميان نقص ها وجود دارد. كاستي ها هزينه ها رابراي شركتهاي هواپيمايي افزايش مي دهد، به علت اينكه كارمندان بايد با چمدان گم شده و مسافران ناراضي سروكار داشته باشند. واين كاستي ها مي تواند به فقدان تجارت در آينده منجر شود. اگر شركت هواپيمايي در رسيدگي به چمدان ها به شش سيگما حركت

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش سيگما چيست؟

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش سيگما چيست؟

محصول * تحقیق درباره شش سيگما چيست؟ * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
 
شش سيگما چيست؟
سيگما حرف هجدهم از حروف الفباي يوناني و اصطلاحي در آمار است كه به نمايش انحراف از وضع مطلوب( انحراف از استاندارد) مي‌پردازد.شش سيگما يك روش جامع بهبود اثر بخشي سازماني است كه در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند مديريت كيفيت برخوردار است معناي شش سيگما تلاش براي نزديكي هر چه بيشتر به درجه تكامل و برتري در توليد محصول و با ارائه خدمات است. هدف شش سيگما كاهش انحراف از وضع مطلوب با تغيير‌پذيزي خروجي فرآيند‌هاست به طوري كه حتي با 6 سيگما انحراف استاندارد فرآيند مورد نظر بين حدود بالا و پائين مشخصات فني قرار بگيرد.
شش سيگما اساساَ يك هدف كيفي با ارزش و متعالي براي هر فرآيندي است. به همين سبب در قالب مباحث قابليت فرآيند مطرح مي‌شود. پروژه‌هاي شش سيگما را بعنوان پروژه‌هاي كاهش نرخ خطا تا حداكثر 4/3 نقص در ميليون( با استفاده از تكنيك‌هايي مانند تجزيه و تحليل آماري، حل مسأله و اصول كيفيت) تعريف كرده‌اند و نقص را هر چيز خارج از رضايت مشتري مي باشد .
از نگرش ديگر ، هدف شش سيگما بهبود رضايت مشتري است كه دستيابي به اين هدف از راه كاهش و از بين بردن ضايعات محصولات يا خدمات داراي نقص امكان پذير است . از طرفي رضايت مشتري يك هدف متحرك است ، چرا كه انتظارات مشتري پيوسته در حال تغيير است . «ارزش يك مشتري وفادار » و « هزينه يك مشتري از دست رفته » دو دليلي كه ما را به دنبال كردن هدف نقص وادار مي‌كند .
در سطوح اجرايي هدف شش سيگما اين است كه فعاليت توليد و يا ارائه خدمات را در محدوده مشخصات مشتري قرار دهد و تغييرات فرآيند را به علت تأثيرگذاري منفي آن روي مشتري كاهش دهد .
به طور مختصر مي توان خروجي هاي مورد انتظار شش سيگما را به صورت زير بيان كرد :
بهبود رضايت مندي مشتريان
كاهش زمان چرخه توليد
كاهش عيب ها
افزايش بهره وري
افزايش فرآيند و قابليت اطمينان محصول
كاهش كار در جريان
به دست آوردن سهم بيشتري از بازار
راهبران و پيشگامان شش سيگما
مقوله ضايعات صفر بر اين رويكرد تأكيد دارد كه همه خطاها قابل پيشگيري هستند . در حقيقت اين مفهوم همان چيزي است فيليپ حدود سه دهه پيش مطرح كرد . در اين راستا بسياري از سازمانهاي ژاپني اين مفهوم را به كار بستند سو به طور مؤثري از آن سود بردند ، در حالي كه ضايعات صفر ابتدا در آمريكا به عنوان و به طور مؤثري از آن سود بردند ، در حالي كه ضايعات صفر ابتدا در آمريكا به عنوان يك ابزار محرك معرفي شد . شركت موتورولا در سال 1980 در مقاله اي شش سيگما را چنين معرفي كرد :
« روشي است براي اندازه گيري احتمال كه سازمان را قادر مي سازد تا محصول با خدمتي يا ضايعات صفر توليد كند. »
اين جريان كه توسط موتورولا آغاز شد بود ، به سازمان هاي ديگر گسترش يافت و به عنوان روشي براي رقابت ، به صورت مداوم و جدي اجرا شد . شش سيگما يك معيار بر اساس بهترين كلاس كيفي است كه ميزان ضايعات / خرابي آن 3.4 در يك ميليون محصول توليد شده يا خدمت ارائه شده است . نخستين بار شش سيگما در اندازه گيري ضايعات صفر صفر در صنايع توليدي استفاده شد .
ضرورتي كه موتورولا را سمت ابداع روش شش سيگما كشانيد ،‌ قبول اين واقعيت بود كه در فضاي رقابتي كسب و كار امروز ، ديگر نمي توان صرفا با تفكر خطاي صفر و برخي راهكارهاي عملياتي به موفقيت رسيد . در سال 1988 موتورولا موفق به دريافت جايزه كيفي مالكوم بالدريج (Malcolm Baldrige) شد . هدف از اين اهداف اين جايزه ، شناخت شركت هاي است كه فرضيه با ارزشي را براي ساير سازمان ها در زمينه هاي مختلف كاري مطابق مدل معيني درآورند . پيش از اين سال ، شركت در سه سال متوالي 170 ميليون دلار (صرف آموزش كاركنان خود كرده بود ، نتيجه اي كهاخذ كرد اين بود كه 2/2 ميليارد دلار در هزينه هاي ناشي از كيفيت نا مطلوب از جمله ضايعات ، دوباره كاري و هزينه هاي گارانت صرفه جويي كرد . جنرال الكتريك نيز اهيمت اجراي اين برنامه را با توسعه پروژه هايشش سيگما از 200 در سال 1995 به 6000 عدد در سال 1997 نشان داد . همچنين اين شركت اعلام كرده كه به سبب اجراي اين برنامه در سال 1997 حدود 500 ميليون دلار و در سال 1998 بيش از 1.2 ميليارد دلار صرفه جويي داشته است .
كمتر از ده درصد شركت هايي كه به اين روش رو مي آروند ، مي توانند طي يك مدت زمان معقول به كسب موفقيت هايي همچون افزايش قيمت سهام و يا بهبود تراز مالي شركت نايل شوند .
موارد فوق نمايانگر اين است كه حركت سازمان ها به سمت سطوح كاربردي شش سيگما به منظور صرفه جويي هاي ميليارد دلاري از يك سو كمك به بالا رفتن ارزش سهامشان از طرف ديگر بايد بسيار حساب شده و سنجيده باشد.
الگوريتم هفت مرحله اي اجراي شش سيگما در سازمان
براي سازمان‌هايي كه قصد دارند شش سيگما را به عنوان استراتژي مديريتي جديد خود معرفي سو مطرح سازند ، رويه‌اي در هفت گام وجود دارد . اين رويه در ادامه آورده شده كه به همراه معرفي گامها توضيحات لازم ارائه شده است :
1)معرفي به مديريت :
در معرفي شش سيگما به سازمان ، سطوح مديريت ارشد در اوليت نخست قرار دارد . اين بخش از سازمان بايد شش سيگما را به شكل حقيقي به عنوان استراتژي مديريت بپذيرند . سپس تيم اجرايي و دوره بلند مدت پياده سازي شش سيگما در آن شركت سازماندهي مي شود .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش سیگما

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش سیگما

محصول * تحقیق درباره شش سیگما * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 99
 
فصل اول: شش سیگما واقعاً چیست؟
فصل دوم : ساختار اجرایی پروژه شش سیگما
فصل سوم: متدولوژی و فازبندی شش سیگما
مقدمه :
سیر تحولات جهانی به سمت دستیابی به تکنولوژی نوین و فن آوری برتر در ارائه محصولات و خدمات ، اهمیت کیفیت و لزوم توجه به آن را اجتناب ناپذیر نموده است . امروزه دیگر پرداختن به مقوله کیفیت یک مزیت رقابتی نیست بلکه پاسخگویی به یک نیاز حیاتی است . افزایش آگاهی افراد، لزوم نوآوری در فن آوری ، جهانی شدن کسب و کار، افزایش رقابت و رشد فزاینده نیازهای جامعه از جمله عواملی است که عرصه را بر مدیران و مجریان شرکتهای تولیدی و خدماتی تنگ نموده و آنان را مجبور به توجه روز افزون به بحث کیفیت محصولات و خدمات نموده است. یکی از ابزارهایی که امروزه بعنوان یک روش سیستماتیک ، جهت بکارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی، در جهت رسیدن به سطح کیفیت عالی مورد استفاده قرار می گیرد متدولوژی شش سیگما می باشد.
شش سیگما یک فرایند است با مجموعه ابزارهای آماری، که برای اجرای نظریه ها و فلسفه های مدیریت در راه رسیدن به تعداد عیب کمتر از 4/3 در میلیون استفاده می شود . شش سیگما با توجه به اهداف تعیین شده و جمع آوری داده ها که با بکار بردن تکنیکهای آماری و کاربرد ابزارهای مدیریتی صورت می گیرد به همراه تحلیل نتایج از طریق کاهش نقص در محصولات خدمات در جهت ایجاد تغییر در سازمان و تامین کیفیت مورد نیاز و رضایت مشتری گام بر می دارد بطور کلی می توان گفت شش سیگما گزاره جدید مدیریت با هدف ارتقای سودآوری افزایش سهم بازار و کاهش هزینه از طریق حل مشکلات و کاهش تغییر ناپذیری در فرایندهای عملیاتی و کسب و کار سازمان است. روش شش سیگما ابزاری برای بهبود کیفیت است هرچه به شش سیگما نزدیکتر شویم نیاز به آزمون و بازرسی کاهش می یابد هزینه ها کاهش می یابند چرخه تولید کوتاه تر می شود رضایت مشتری بهتر تامین می شود.
به طور خلاصه می توان گفت هدف اصلی متدولوژی شش سیگما اجرای یک استراتژی مبنی بر اندازه گیری است که بر بهبود فرایند و کاهش تغییر پذیری تمرکز می کند از دو متدولوژی در پروژه های شش سیگما استفاده می شود یکی فرایند DMAIC که یک سیستم بهبود برای فرایند موجودی است که خارج از حدود مشخصات قرار دارند و به دنبال راهی برای بهبود و افزایش سود در آنها هستیم.
شش سیگما واقعا چیست؟
شش سیگما یک استراتژی تحول سازمانی است.
استراتژی تحولی شش سیگما سیستمی است که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی ، آماری و نهایتا حل مسکلات شده و به شرکت امکان جهش و تحول را می دهد.
احراز کیفیت برتر و افزایش قابلیت اعتماد در محصولات تولید شده و مونتاژ شده نیازمند چارچوبی است که به قابلیتهای سازمان در زمینه های مدیریت کاربرد اطلاعات و تکنولوژی یکپارچگی ببخشد برای استفاده از اطلاعات وجود یک سری ابزارهای آماری که بتوان به وسیله آنها عملکرد فرایندها و تولیدات را بهینه نمود، بسیار ضروری است. در دنیای رقابتی امروز کیفیت خوی یک ویژگی تجملاتی نیست بلکه از دیدگاه هر دوی تولید کنندگان و مصرف کنندگان یک نیاز بنیادی است.
صرف نظر از تعریفهای متعدد کیفیت، یک سری ویژگیهای مشترک جهانی برای آن در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
عملکرد دقیق، حداقل تغییر و کمترین هزینه.
دانشمندان و مهندسینی که به طور عمومی و کلی با مسائل برخورد می کنند علاقمند به مورد اول، آمارگران متمایل به مورد دوم و مدیران تجاری دوستار مورد سوم می

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران 7 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران 7 ص

محصول * تحقیق درباره شش گام موثر در مديريت بحران 7 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
شش گام موثر در مديريت بحران                                                                       
                           
چكيده:
امروزه مديريت بحران يك بخش اساسي از مديريت استراتژيك است. قبل از تعقيب هرگونه اهداف بلند، مديريت بحران براي تضمين ثبات و موفقيت مستمر يك سازمان ضروري است. اساسا سازمانهايي كه در معرض بحران قرار دارند به آمادگي بيشتري در برابر آن نياز دارند. مديريت بحران موثر نيازمند يك رويكرد منظم و نظام مند است كه مبتني بر هوشياري، حساسيت مديريتي و يك درك خوب از اهميت برنامه ريزي دقيق و آمادگي سازماني است. اين مقاله پيشنهاد مي كند كه شش گام اصلي مي تواند براي آمادگي بيشتر يك سازمان در برابر بحران برداشته شود.
مقدمه:تنها چيزي كه امروزه در دنياي كسب وكار روشن و مشخص است اين است كه مديران بايد براي عدم اطمينان آماده باشند. بحرانها رويدادهاي ناگواري هستند كه مي توانند باعث افول سازمان شوند. حوادث 11 سپتامبر نشان دادند كه ما هيچ گاه نمي توانيم آسوده باشيم. درمواقع بحراني خودشيفتگي و رضايتمندي از خود نمي تواند مديران را در تصميم گيري اثربخش ياري كند، بلكه تنها آنها را آشفته خواهدساخت. مديراني كه در شناسايي بحران كوتاهي مي كنند و هيچ برنامه ريزي براي آن ندارند، هنگام بحران دچار گرفتاريهاي شديدي خواهندشد.گام اول: مواجهه با بحران: روبرو شدن با بحران، پرداختن به هر اقدامي است كه براي كاهش خسارت و زيان ناشي از بحران ضروري است. برخي سازمانها از قبل اقدام به تدوين يك برنامه مديريت بحران (CRISIS MANAGEMENT PLAN=CMP) كرده اند كه به مديران امكان واكنش مطلوب را مي دهد. سازمانهايي كه چنين اقدامي نكرده اند، احتمالا دچار ضرر و زيان بيشتري مي شوند چون مديران آنها برنامه مديريت بحران را تدوين نكرده اند.براي نمونه درمورد فاسدشدن يك محصول، برنامه مديريت بحران ممكن است رويه هاي بسيار مطلوبي را براي فراخواني كالاي معيوب فراهم سازد و با مشتريان، كاركنان، نمايندگان و ساير ذينفعان ارتباط برقرار كند. از اين رو بدون بهره مندي از منافع يك برنامه مديريت بحران، مديران دچار چالشهاي زيادي در فرايند مواجهه با بحران خواهندشد. همچنين آنها بايد فشار زيادي را از لحاظ احساسي و فيزيكي تحمل كنند. اين هم درست نيست كه گفته شود يك برنامه مديريت بحران همه مسايل را حل خواهدكرد، اما در اكثر موارد، مواجهه با بحران با كمك يك برنامه مديريت بحران، فشار ناشي از آن را حداقل قابل تحمل خواهدكرد. بديهي است كه درهرحال يك سازمان (اعم از اينكه برنامه مديريت بحران داشته باشد يا نه)، چنانچه دچار بحران شود، راه گريزي از آن نخواهد داشت.مديران سازمان بايد با بحران روبرو و بر آن چيره شوند. آنها بايد ميزان حمايت مردم و همچنين دارائيهاي ارزشمند سازمان شامل دارائيهاي ناملموس نظير حسن نيت و تصوير ذهني از سازمان را اندازه گيري كنند. از همه مهمتر، آنها بايد در مقابل بحران با شجاعت، اراده محكم و تعهد، متانت و پشتكار واكنش نشان دهند. مديريت خوب بحران مي تواند تا حد زيادي باعث تسهيل در مواجهه با بحران و رهايي از خطر شود. متاسفانه مديران ضعيف ممكن است بحران را خوب درك نكنند و سازمانهاي خود را در معرض خطرات بيشتري قرار دهند. يك نمونه در اين زمينه بحران شركتهاي كوكاكولا در بلژيك در سال 1999 است.گام دوم: بازانديشي: بعداز بررسي يك بحران ازطريق مواجهه با آن، مديران براي جبران خستگي روحي و رواني ناشي از اين فشار نيازمند يك وقفه (تجديد قوا) هستند. اما اين وقفه نبايد بيش از حد طولاني باشد. اين وقفه فرصتي است تا مديران مناسبترين پاسخها را براي پرسشهاي ذيل بيابند:1 – چه چيزي و چگونه اتفاق افتاده است؟2 – علت اين واقعه چيست؟3 – چرا به اين شكل رخ داده است؟بازانديشي يافتن مقصر يا سپربلا نيست. از لحاظ يادگيري، بازانديشي درواقع به درك اشتباهات گذشته و يافتن دلسوزانه يك روش بهتر و جلوگيري از تكرار اشتباهات در آينده اشاره دارد. خسارات ناشي از بحران را بايد كاملا ارزيابي كرد تا اهميت و اثر منفي آن براي سازمان مشخص شود.اغلب چنين ارزيابي مي تواند درسهاي مهمي را درباره نتايج ناديده انگاشتن مديريت بحران در برداشته باشد. در سازماني كه برنامه مديريت بحران در واكنش به بحران اجرا مي شود، بازانديشي به معناي نگاه عميق به برنامه مديريت بحران براي آزمون مجدد اثربخشي آن است. زمينه هاي آسيب پذيري كه ممكن است به صورت ظاهري موردبررسي قرار گرفته يا كاملا حذف نشده باشند، در برنامه مديريت بحران مي تواند مشخص شود.بازانديشي با پرداختن به اين مسايل، اساس و شالوده اي را براي تلاشهاي موردنياز به منظور تقويت ظرفيتهاي سازماني در يادگيري و جلوگيري از بحران ايجاد مي كند.گام سوم: برنامه نوسازي: اگر مديران به اصل بهبود مستمر اعتقاد نداشته باشند، بازانديشي توجه آنها را به بررسي روش آمادگي سازماني دربرابر بحران جلب مي كند. از اين رو بعد از بازانديشي نوسازي روشها به عنوان گام منطقي بعدي انجام مي گيرد. اگر برنامه مديريت بحران موجود نباشد، مسلما بايد به جعبه ابزار مديريت افزوده شود. برخي مخالفان سرسخت در سازمان ممكن است قبل از بحران، بر معرفي يك برنامه مديريت بحران رسمي پافشاري كنند. پيامد بحران و شاهد موجود در مورد اثرات مخرب آن، قدرت زيادي را در متقاعدساختن مديران فراهم مي آورد تا مخالفان برنامه مديريت بحران را به موافقان آن تبديل كنند. ازسوي ديگر، چنانچه از

دانلود + ادامه مطلب

شش سيكما و قابليت اطمينان

دسته بندی: علوم انسانی

شش سيكما و قابليت اطمينان

محصول * شش سيكما و قابليت اطمينان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
‌در اواسط‌ دهه‌  1980، شركت‌ موتورولا(MOTOROLA) به‌ تلاشي‌ گسترده‌ براي‌ بهبود كيفيت‌ و دستيابي‌ به‌ نقص‌ صفر در توليدات‌ و خدمات‌ خود پرداخت. چنين‌ وضعيتي‌ را به‌عنوان‌ كيفيت‌ 6 سيگما نام‌ نهاد و يك‌ سيستم‌ سنجشي‌ ايجاد كرد كه‌ عملكرد را به‌ سوي‌ كسب‌ رضايت‌ مشتري‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلي‌ سوق‌ مي‌داد. سيگما حرف‌ هجدهم‌ از حروف‌ الفباي‌ يوناني‌ و اصطلاحي‌ در آمار است‌ كه‌ به‌ نمايش‌ انحراف‌ از وضع‌ مطلوب‌ مي‌پردازد. شش‌ سيگما را معادل‌ 4/3 نقص‌ در ميليون‌ تعريف‌ كردند و نقص‌ را هر چيز خارج‌ از رضايت‌ مشتري‌ ناميدند. شركتهاي‌ نمونه‌ آمريكايي، امروزه‌ درحد 3 يا 4 سيگما يا به‌ ترتيب‌ معادل‌ 66807 يا 6210 نقص‌ در ميليون‌ به‌ توليد مي‌پردازند. براي‌ دستيابي‌ به‌ 6 سيگما، سازمان‌ به‌ كاهش‌ متغيرهاي‌ اثرگذاري‌ بر ضايعات‌ موجود در فرايند مي‌پردازد به‌نحوي‌ كه‌ فرايندي‌ جديد و محصولي‌ نوين‌ در سطح‌ كيفيت‌ 6 سيگما حاصل‌ گردد. بهبود زماني‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ سيستم‌هاي‌ بهبود فرايند با انضباطي‌ كامل‌ و مبتني‌ بر شيوه‌DMAIC اجرا گردد. عواملي‌ كه‌ زير چتر شش‌ سيگماي‌ شركتها قرار مي‌گيرند، متفاوتند.
كمربند مشكي: اين‌ اصطلاح‌ به‌ رهبران‌ گروه‌ مسئول‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما اطلاق‌ مي‌شود. كمربند مشكي‌ها يك‌ دوره‌ آموزشي‌ حداقل‌ 4 هفته‌اي‌ را سپري‌ مي‌كنند و به‌ مدت‌ 2 سال‌ موظفند به‌طور تمام‌ وقت‌ به‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما بپردازند. هرچند واحد و سرپرستان‌ آنها نيز به‌ اين‌ امر اشتغال‌ دارند، پاداش‌ تلاش‌ آنها، دستيابي‌ به‌ موفقيت‌ در پروژه‌هاي‌ بهبودي‌ است‌ كه‌ به‌وسيله‌ آنها مديريت‌ مي‌شود. به‌طوركلي، نامزدهاي‌ كمربند مشكي‌ به‌دليل‌ مهارتهاي‌ رهبري‌ و ارتباطشان‌ انتخاب‌ مي‌شوند، اما اين‌ انتخاب‌ مي‌تواند به‌دليل‌ تخصصشان‌ در مديريت‌ پروژه‌ها باشد. مهمتر از همه‌ اينكه، آنان‌ بايد عامل‌ تغيير باشند.
شوراي‌ رهبري: مديران‌ ارشد مسئول‌ تعريف‌ 6 سيگما براي‌ سازمان‌ هستند. مسئوليت‌هاي‌ اصلي‌ آنان‌ هدف‌گذاري‌ در سطح‌ شركت‌ در راستاي‌ استراتژي‌هاي‌ كسب‌وكار، تعيين‌ نحوه‌ و چگونگي‌ كسب‌ مزيت‌ در تحقق‌ نتايج‌ پروژه‌ها و در بعضي‌ موارد، تعريف‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما هستند.
كمربند سبز: به‌ اعضاي‌ گروههاي‌ بهبود 6 سيگما گفته‌ مي‌شود كه‌ بر روي‌ دانش‌ 6 سيگما كار مي‌كنند. به‌طور نمونه، كمربند سبزها مسئول‌ اجراي‌ 6 سيگما در حوزه‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ خود هستند. آنها ممكن‌ است‌ به‌طور تمام‌ وقت‌ يا نيمه‌وقت‌ به‌ اين‌ وظيفه‌ بپردازند و سپس‌ به‌ وظايف‌ اصلي‌ خود اشتغال‌ ورزيده‌ و آنها را به‌ اتمام‌ رسانند. كمربند مشكي‌ها عموماً‌ برگزاركننده‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ كمربند سبزها هستند.
قهرمان: به‌ مديران‌ ارشدي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ پروژه‌هاي‌ 6 سيگما را انتخاب‌ و نظارت‌ مي‌كنند. اين‌ مسئوليت‌ قهرمان‌ است‌ تا از وجود منابع‌ موردنياز اطمينان‌ حاصل‌ كرده، محدوديت‌هاي‌ موجود بر سر راه‌ بروز استعدادها را درهم‌ شكسته، كمك‌ و همراهي‌ سايرين‌ را در صورت‌ لزوم، براي‌ كسب‌ موفقيت‌ پروژه‌هاي‌ بهبود جلب‌ كنند. قهرمانان‌ معمولاً‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ چندروزه‌ را سپري‌ مي‌كنند.
تئوري‌ اضطرار: فرايند تصميم‌گيري‌ خاصي‌ براي‌ مواقع‌ اضطراري‌ است. اين‌ تئوري‌ اولين‌بار توسط‌ الياهوام‌گلدرات‌(ELIYAHU M.GOLDRATT) در كتابش‌ تحت‌ عنوان‌ <هدف> كه‌ در سال‌ 1992 منتشر شد، طرح‌ گرديد و اصولاً‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ توليد، زمانبندي‌ توليد و كنترل‌ موجودي‌ به‌كار مي‌رود.
:DMAIC(اين‌ واژه‌ اختصاري‌ با تلفظ‌DEH-MAY-IHK بيان‌ مي‌شود) شامل‌ فرايند بهبود 5 مرحله‌اي‌ است‌ كه‌ عموماً‌ توسط‌ شركتها جهت‌ دستيابي‌ به‌ كيفيت‌ 6 سيگما مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ مراحل‌ عبارتند از تعريف(‌DEFINE) ، سنجش‌ (MEASURE)، تجزيه‌وتحليل‌ANALYZE) )، بهبود(IMPROVE) و كنترل‌ (CONTROL) بسياري‌ از شركتها كه‌ فرايند بهبود را خود معرفي‌ مي‌كنند مبتني‌ بر مدل‌ DMAIC به‌ تطابق‌ يافتن‌ و هماهنگ‌ شدن‌ با مراحل‌ آن‌ مي‌پردازند. همچنين‌DMADV اختصاري‌ است‌ براي‌ فرايند طراحي‌ در سطح‌ كيفيت‌ 6 سيگما، اين‌ مراحل‌ عبارتند از تعريف(‌D) ، سنجش(‌M) ، تجزيه‌وتحليل(‌A) ، طراحي‌(D) و مميزي‌(VERIFY) . بعضي‌ از شركتها نيز ازDFSS به‌جاي‌DMADV براي‌ طراحي‌ 6 سيگماي‌ خود استفاده‌ مي‌كنند .
بخش اول – شش سيگما( Six Sigma ) سيگما(σ ) يكي از حروف الفباي يوناني و از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است. سيگما بيانگر آن است كه يك فرآيند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره اي است براي دقت فوق‌العاده در كاهش هزينه‌هاي كيفيت. استعاره‌اي كه اهميت محاسبات دقيق در فرآيند توليد و ارايه خدمات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. تعريف ( Six Sigma ) :شش سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي فرآيندهاي كاري به ميزان 4/3 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد . شش سيگما يك فلسفه است چون به كمك آن خطاي كمتري در كار ايجاد ميگردد ، يك اندازه گيري آماري است چون به دقت اندازه گيري محصول , خدمت و فرآيند كمك ميكند ، يك ابزار اندازه گيري است چون سيستم اندازه گيري ايجاد ميكند و در نهايت يك استراتژي تجاري است ، چون كيفيت بالا ، هزينه را كاهش ميدهد . رويكرد شش سيگما كاهش مشخص خطاهاي( variation) سازمان و رسيدن به سطح 6 سيگما در كيفيت مي باشد .شش سيگما در واقع معرف روش شناسي سيگماها است اين به آن معنا است كه شش سيگما هدفي مشخص است كه بايستي از مراحل و سطوح قبلي سيگماها بگذرد ( 1سيگما به 6سيگما ) براي سازماني كه رويكرد فوق را دنبال مي كند ابتدا ورود به حوزه سيگماها و تعيين وضعيت موجود و سپس طي مراحل بهبود تا رسيدن نهايي به سطح شش سيگما 4/3 خطا در ميليون فرصت برنامه ريزي مي گردد .منظور از كاهش خطا در سازمان كاهش خطا در فرآيند ها است در واقع محور بررسي و تحليل ها در شش سيگما فرآيند مي باشد و نه افراد . تمركز سازمان براي كشاندن سطح كل به سطح شش سيگما با تمركز بر فرآيند آغاز مي گردد لذا تدوين فرآيندهاي واقعي اصلي از اهميت ويژه برخوردار است اهداف نهايي ( Six Sigma ) : اهداف شش سيگما در سازمان كه بسيار صريح و مورد تاكيد است عبارتند از : • افزايش سهم بازار • كاهش استراتژيك هزينه ها • رشد سود نهايي سيگماي فرايند سيگماي فرايند شاخصي است كه قابليت فرايند را با توجه به مشخصه هاي فرايند نشان مي دهد . از آنجايي كه سيگماي فرانيد ، وجوه مشتركي با قابليت فرايند دارد ، در موارد ذيل به كار مي آيد : • هرموقعيتي كه بتوان ميزان ضايعات در برآورده سازي مشخصات مورد نظر مشتري را حساب كرد .• در فرايند هاي چند مرحله ايي كه دستيابي به يك معيار كلي از عملكرد فرايند مورد نظر باشد .درجه بندي سيگماي فرايند به صورت زير است : ” شكل 1- سيگماي فرايند ”روش استاندارد تعيين DPMO ( تعداد قطعات خراب در يك ميليون فرصت خرابي ) ، استفاده از داده هاي واقعي فرايند و شمردن تعداد فرصت هاي خرابي است كه خارج از حدود مشخصه ها قرار دارند و سپس اين عدد به مقياس ميليون آورده مي شود .(Defect Per Million Opportunitis) DPMO جدول ذيل ، مقادير خطا را بر حسب واحد بيان مي دارد : ” شكل 2- در صد خطا در سيگماي فرايند ”هرگاه سازماني به سطح شش سيگما برسد اين به آن معني است كه حدود 9997/99 درصد از فرصت ها خطا نبوده اند . براي يك سازمان خطاي بيشتر به منزله هزينه بيشتر و كيفيت پائين تر و در نتيجه كاهش ميزان ارزش ايجاد شده براي مشتريان و به دنبال آن از دست دادن سطح رقابت پذيري و سهم بازار خواهد بود و توجه داشته باشيم از ديد مشتريان ، حتي يك خرابي ، نشان دهنده مشكل است .چرخه DMAICچرخه DMAIC متدولوژي نتيجه گرايي مي باشد كه پروژه هاي شش سيگما برمبناي ان انجام مي گيرند . بعبارتي ساده تر چرخه DMAIC روش سيستماتيك و منظمي ست براي حل مسائل و پيشبرد اين دست از پروژه ها . DMAIC مخفف كلمات Define ( تعريف ) ، Measure ( اندازه گيري) ، Analyze ( تحليل) ، Improve ( بهبود ) ، Control ( كنترل ) مي باشد . چرخه DMAIC يك رويكرد ساخت يافته ، منسجم و همه جانبه براي بهبود فرايند است و شامل 5 فاز ذكر شده مي باشد كه هر فاز بطور منطقي همانطور كه به فاز بعدي مرتبط است به فاز قبلي نيز مربوط مي شود . دليل دنبال كردن چنين متدولوژي منسجمي ، رسيدن به هدف متعالي شش سيگما با 3.4 واحد خرابي در ميليون مي باشد . «شكل 3- چرخهDMAIC – D(Define) M(Measure) A(Analyze) I(Improve) C(Control)»فازيك- Define ( تعريف )در فاز تعريف ، اهداف و مرزهاي پروژه بر اساس دانش مجريان پروژه از اهداف تجاري سازمان ، نيازهاي مشتري و فرايندي كه براي رسيدن به سطح سيگما لازم است بهبود داده شود ، تعيين مي گردد .ابزارهايي كه اغلب در فاز تعريف استفاده مي شوند عبارتند از :• منشور پروژه – charter : قراردادي است كه بين رهبر سازمان و تيم پروژه در ابتداي پروژه ايجاد مي شود . اجزا منشور پروژه عبارتند از : مورد تجاري ( تاثير مالي ) ، تعريف مشكل ، تعريف اهداف ، محدوده پروژه ، نقش اعضاي تيم ، نقاط عطف و اقلام قابل تحويل پروژه و در نهايت پشتيباني هاي مورد نياز . • تحليل ذي نفعان : براي كاهش مقاومت در برابر تغييرات هنگام پياده سازي بهبود ها ، لازم است كه خيلي سريع ، ذي نفعان پروژه مشخص شده و برنامه اي براي ارتباط با هر كدام از انها تدوين شود .• SIPOC : نقشه كلي فرايند است كه شامل تامين كنندگان (Supplier) ، وروديها (Input) ، فرايند (Process) ، خروجيها (Outputs) و مشتريان (Customers) مي باشد . براساس خروجي فرايند در مورد كيفيت قضاوت مي شود . كيفيت خروجي فرايند با تحليل وروديها و متغيرهاي فرايند بهبود داده مي شود .• صداي مشتري – VOC : صداي مشتري (voice of customer) ، براي توضيح نيازهاي مشتري و دركي كه مشتري از محصول يا خدمت ارائه شده توسط سازمان دارد به كار مي رود . صداي مشتري براي شناسايي عوامل كليدي اثر گذار در رضايت مشتري مورد استفاده قرار مي گيرد . • نمودار وابستگي : نمودار وابستگي ابزاري است كه اظهارات افراد را در گروههاي مرتبط سازماندهي مي كند .• مدل ‏كانو : تحليل و درك نوع نيازمنديهاي مشتري .• بازده كلي ( Rolled Throughput Yield ): روشي جهت تعيين بازده فرايند جاري .• درخت – CTQ : مشخصه هاي بحراني كيفيت (Critical To Quality ) ابزاري است كه صداي مشتري را به نيازمندي هاي كيفي محصول / خدمت تبديل مي كند در پايان فاز تعريف ، تيم پروژه بايد قادر باشد موارد زير را به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• چرا اين پروژه مهم است .• براي اينكه پروژه با موفقيت انجام شود بايد به چه اهداف تجاري ( مالي ) برسد .• چه افرادي در پروژه مشاركت دارند ( حاميان پروژه- مشاوران – رهبر تيم و اعضا )• اين پروژه با چه محدوديتهايي ( بودجه ، زمان ، منابع ) مواجه است .• چه فرايند كليدي در اين پروژه دخيل است ( تامين كنندگان ، ورودي ، خروجيها ومشتريان – SIPOC )• ميزان بازده فرايند جاري چيست .• نيازمندي هاي مشتري يا مشخصه هاي محصول توليدي يا خدماتي چه چيزهايي هستند . فاز دو – Measure ( اندازه گيري)در فاز اندازه گيري ، هدف اين است كه با ايجاد درك واقعي از مشكلات و شرايط فرايند موجود ، مكان يا منابع مشكلات به دقت مشخص گردد اين فعاليت موجب خواهد شد دامنه علل بالقوه ايي كه بايد در فاز تحليل ( فاز 3 ) بر انها تمركز كرد كوچك تر شود بخش مهم فاز اندازه گيري محاسبه قابليت پايه فرايند است و قابليت فرايند ، معياري است كه به طور خلاصه ميزان تغييرات مربوط به مشكلات مورد نظر مشتري در فرايند را بيان مي كند . ابزار هاي مورد استفاده در فاز اندازه گيري : 1- برنامه جمع آوري داده ها ، 2- فرم هاي جمع آوري داده ها ، نمودارهاي كنترل ،3 – نمودارهاي فراواني ، 4- گيج R7R ، 5- نمودارهاي پارتو ، 6- ماتريس اولويت بندي ، 7- FMEA ،8- قابليت فرايند ،9- سيگماي فرايند ، 10- نمونه گيري ، 11- طبقه بندي و 12- نمودارهاي سري هاي زماني ( run chart ) در پايان فاز اندازه گيري ، تيم پروژه بايد قادر باشد موارد زير را به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• مشكل يا مشكلات اصلي بطور مشخص چه چيزهايي هستند . • داده ها چه الگوئي را نشان داده اند .• قابليت فعلي فرايند چيست . فاز سه – Analyze ( تحليل)در فاز تحليل ، تئوري هايي در مورد علل ريشه اي ايجاد شده و با استفاده از داده ها سنجيده مي شوند و در نهايت علل ريشه اي مشكلات شناسايي مي شوند . علل شناسايي شده ، پايه اي را براي ارائه راه حل ها در فاز بعدي ( فاز بهبود ) شكل مي دهند .ابزارهاي مورد استفاده در فاز تحليل :1- نمودار وابستگي ،2- طوفان فكري ،3- نمودارهاي علت و معلول ،4- نمودارهاي كنترل ، 5- فرم هاي جمع آوري داده ، 6- برنامه جمع آوري داده ،7- طرح آزمايشات( DOE ) ، 8-نمودارهاي جريان ( فلوچارت ها ) ، 9- نمودار هاي فراواني ، 10- آزمون هاي فرض ،11- نمودار پارتو ، 12- تحليل رگرسيون ،13- متدولوژي سطح پاسخ ، 14- نمونه گيري ،15- نمودارهاي پراكنش ، 16- نمودارهاي فراواني طبقه بندي شده .در پايان فاز تحليل ، تيم پروژه بايستي قادر باشد ضمن بيان عللي كه در فاز بعدي ( بهبود ) بر آنها تمركز خواهند كرد در مورد موارد زير نيز بايد به حامي پروژه( champion ) پاسخ گو باشد : • چه علل بالقوه اي شناسايي شده است .• بر روي چه عللي سرمايه گذاري صورت خواهد گرفت و چرا .• براي بررسي و تاييد آن علل چه داده هايي جمع آوري شده است .• داده ها چطور تفسير شده است . فاز چهار – Improve ( بهبود )در فاز بهبود براي عللي كه در فاز قبل بررسي بررسي شد ، راه حل هايي ارائه مي گردد ، اين راه حل ها پياده سازي شده و در نهايت نتايج آنها ارزيابي مي گردند . در اين مرحله بايستي با استفاده از داده ها نشان داده شود كه راه حل هاي ارائه شده ، مشكلات را حل كرده ، و منجر به بهبود شده اند .ابزارهاي مورد استفاده در فاز بهبود :1- طوفان فكري ، 2- اجماع ( توافق عمومي) ، 3- تكنيك هاي خلاقيت ، 4- جمع آوري داده ها ، 5- طرح آزمايشات ، 6- نمودارهاي جريان ، 7- FMEA ، 8- آزمون هاي فرض ،9- ابزارهاي برنامه ريزي ، 10- تحليل ذي نفعان .در انتهاي فاز بهبود ، تيم پروژه بايد قادر باشد در خصوص موارد زير به حامي پروژه( champion ) توضيح دهد :• چه راه حل هايي شناسايي شده است • در انتخاب يك راه حل چه معيارهايي بكار برده شده است • راه حل هاي مختلف با استفاده از آن معيار ها چگونه امتياز دهي شده است .• نحوه برنامه ريزي هاي انجام شده براي پياده سازي راه حل ها چگونه است .فاز پنج – Control ( كنترل )در طول فاز بهبود راه حل به طور آزمايشي اجرا شده است و برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي راه حل به طور كامل انجام شده است . ارائه راه حل براي يك مشكل تنها بطور موقتي مشكل را برطرف مي سازد . كاري كه در فاز 5 يعني فاز كنترل انجام مي شود ، حصول اطمينان از حل مشكل و در نهايت اينكه روش هاي جديد به مرور زمان بهبود داده مي شوند . ابزارهاي مورد استفاده در فاز كنترل :1- نمودارهاي كنترل ، 2- جمع آوري داده ، 3- نمودارهاي جريان ، 4- نمودارهاي فراواني ، 5- نمودارهاي پارتو ، 6- نمودارهاي كنترل كيفيت فرايند ، 7- استانداردسازي .در انتهاي فاز كنترل تيم پروژه بايستي قادر باشد در خصوص موارد زير به حامي پروژه( champion ) توضيح دهند : • به كمك داده ها اثر بخشي راه حل ها را نشان دهند و نحوه مقايسه نتايج واقعي با برنامه را مشخص نمايند . • چگونگي استاندارد سازي روش هاي جديد .• نحوه نظارت بر فرايند ها و چگونگي حصول اطمينان از مطلوب بودن نتايج حاصله .• يافته هاي كليدي چه هستند و تيم براي بهبود هاي آتي چه پيشنهاداتي را ارائه مي كنند . توجه : در خصوص چرخه ذكر اين نكته ضروري است كه شروع هرفاز ، منوط به اتمام فاز قبل نيست ، بلكه در اجرا يك پروژه شش سيگمايي ، در حالي كه هنوز فاز تعريف به اتمام نرسيده ، مي توانيد فاز بهبود را با تكيه بر دانسته هاي اعضا تيم شروع كنيد . يا اينكه گذر از فاز تعريف بمنزله بسته شدن اين فاز نيم باشد بلكه در هر مرحله قادر خواهيد بود فاز تعريف Define را مورد بانگري قرار دهيد.شش سيگما SIX SIGMAروشكاهش خطا هاReduce variationتئوري1. فاز تعريف(define)2. فاز اندازه گيري (measure)

دانلود + ادامه مطلب

شش سيگما GE

دسته بندی: علوم انسانی

شش سيگما GE

محصول * شش سيگما GE * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
اقتصاد DFSS – كيفيت بازرگاني – شش سيگما: لغات كليه ي يك معامله درمورد پيش قدمي شش سيگما GE نوشته شده است. در حقيقت آن در روابط به سمت نابودي پيش رفته است. به هرحال تاكنون بعضي از مواد منتشر شده در مورد تجربه هاي شش سيگما GE درست شده است، بعضي ها از منابع دستي ثانويه به سوميه قابل سوال نوشته شده است وبه به شدت در زمان نام كلسني اشاره شده است. جذاب ولي داستان وتخيل مخض هدف اين گزارش گسترش يك حساب دسته اول وشخصي از تلاشهاي شش سيگما GE ، از آن ابتدا مي باشد. همه نظرات بيان شده نظرات شخصي مولف است ونبايد با سمينار GE تركيب شود.
معرفي: يك معامله در مورد پيش قدمي شش سيگما عمومي الكتريكي نوشته شده است. در حقيقت به سوي نابودي پيش رفته است شديدا در اواسط . به هر حال تاكنون بعضي از مواد منتشر شده در مورد تجربه هاي سيگما شش GE درست شده است، بعضي ها از منابع دستي ثانويه يا سوميه قابل سوال نوشته شده است وبه شدت در رمان تان كلسني خوانده شده است، دلربا واما افسانه پاك به نظر مي رسد كه هر شخصي در اتفاقات افتاده در G E ماهر است وجداكردن حقيقت از دروغ مشكل مي آيد. به عنوان مثال خوانندگان كتابهاي مديريت عمومي ومتون شش سيگما ممكن است تصميمات نادرستي در موارد زير بگيرند: بازخريد كردن شش سيگما G E آسان است در حاليكه نيست. رايزنهاي خارجي به ما نشان داد تاچگونه هرچيزي را انجام دهيم در حالي كه نشان نداد. كاربردهاي طراحي وغير ساختي در آغاز مطرح شدند آنها بعدا آمدند. G E هيچ اشتباهي در راه خود انجام نداد. آن انجام داد. من در حال تهمت زدن به مولفين قبلي با خراب كردن حقائق نيستم ويا گمراه كردن خواننده هاي حاضر ، برعكس، بيشتر مولفين تمايل به تاكيد درستي ها دارند.وشايد نقش آن ها دراين درستي ها، هدايت خوانندگان معمولي براي رسيدن به تصميمات اشتباهي است كه هيچ قدم اشتباهي براي فائق آمدن وجود نداشت. من صميمانه درگير تلاشهاي شش سيگما GE بوده ام، از همان ابتدا واز سال 1995 ومن مايل به گسترش يك حساب دست اول وشخصي از آنچه به آن شبيه بود هستم. به علاوه من مايل به تعيين وتنظيم ركوردها به صورت مستقيم به آنچه واقعا در GE اتفاق افتاده هستم. همه نكات بيان شده نقطه نظرات شخصي من هستند ونبايد با مقاله تركيب ومخلوط شوند.
آغار – جك هرگز بلوف نمي كند. درطول دوماه از آغاز مركز D,R در GE در اسچنكتادي ، NY در سپتامبر من به همه كارمندان مركز گفتم كه براي يك پرزنتيشن سمينار ويديوئي در سالن جمع شوند. همينكه شركت اسكات پپرترك شد، كه برشكست شده بود. سرانجام بوسيله آن رانلپ به كيمبرلي كلارك فروخته شد، انتظار من از چنين ملاقاتي چندان بالا نبود. هيچكس نمي دانست چه انتظاري داشت باشد. زماني ما فهميديم جك يك سمينار ويديوئي درست كرده است وخواستار مشاركت باهمه كارمندان شده است. در GE ، EO معمولا به نام كوچك شخص بر مي گردد كه اين نشانه اي از غير رسمي بودن است. نمايش كوتاه شده بود، در هر چند دقيقه . آن شامل يك خلاصه وضعيت از جك بود كه در حال توضيح دادن GE درمورد مبادرت كردن نسبت به يك ابتكار جديد مهم كه شش سيگما ناميده مي شد بود. جك به موارد وابسته به كيفيت در كمپاني اشاره كرد واعتقاد داشت كه شش سيگما راه حل ممكن بود.اوگفت كه اين نوآوري يكي از مقدمترين نوآوري ها درپنج سال آينده است ومطلقا يك كمپاني متفاوت درپايان آن زمان است به دليل شش سيگما اومخصوصا به اين افتخار مي كرد كه G E شش سيگما را اختراع نكرده است بلكه به اندازه كافي رشد كرده است تابر NIH اينجا اختراع نشده فائق آيد. سيندروم واداپت دومتد قابل ذكر ارائه شده توسط ديگرانند، مثلا موتورلاياسيگنال الايد- جزئيات بيشتري از رهبران تجارت خصوصي ما تعقيب مي شود. شك كردن به اظهارات مديريتي پرآب وتاب ، يا شايد لكه دار شدن بوسيله تجربيات اخير دونالپ، من به يك هم قطار پيشنهاد كردم هنگامي كه درحال قدم زدن خارج سالن بوديم. اگر او واقعا راست مي گويد شرايط واقعا عاليست. هم قطار من كه مي دانست من در GEجديد هستم به من گفت: يك چيز وجود دارد كه شما بايد بدانيد وآن اين است كه جك هرگز بلوف نمي كند. من پرسيدم اين چه معني مي دهد. اوگفت اين بدين معني است كه وقتي جك مي گويد قصد انجام كاري رادارد اوواقعا دارد. اين واقعا خلاصه تجربيات من در پنج سال گذشته با شش سيگما بوده است:جك بلوف نمي كرد.
حدس دوم نه. درطول چندهفته اي من در اولين MBB مستربلك بلت برگزار شده در مركز اجرائي CE در كروتونوپل شركت كردم. جلسه توسط ميكل هري از آكادمي شش سيگما رهبري مي شد. من فهميدم كه هري عضو شش سيگما وعضو سيران قديمي خوب وانجمن s howman بوده است. اما چيزي

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212