غیر - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد

محصول * تحقیق درباره بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
عنوان :
بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد چكيده :
اين پژوهش به بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد مي پردازد با اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، به مقايسة تطبيقي اسكان غيررسمي شهر يزد با اسكان غير رسمي ايران و جهان پرداخته است
روش تحقيق توصيفي – تحليلي است.
جامعة‌آماري محلة‌ خضرآباد شهر يزد مي باشد. براي گرد آوري اطلاعات مورد نياز از روش كتابخانه اي، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گيري استفاده شده در اين تحقيق تصادفي بوده است براي تجزيه وتحليل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.
عوامل موثر در پيدايش و گسترش اسكان غيررسمي در شهر يزد ( محله خضرآباد) مهاجرت، بيكاري، كمبود درآمد، ارزاني زمين و مسكن و .. بوده است كه اولين عامل حاشيه نشيني در يزد اقتصاد و بعد از آن دلايل فرهنگي و اجتماعي است. تعداد افراد و خصوصيات آنها در حاشيه متفاوت است.
اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني، زاغه نشيني، كپرنشيني ، و غيره نيز مترادف است از پيامدهاي نامطلوب شهر نشيني در جهان معاصر بويژه نتيجه صنعتي شدن شتابان و نابرابري هاي منطقه اي است كه عدم توازن و نابرابري سطح زندگي روستا وشهر باعث حاشيه نشيني مي شود مهاجرت روستائيان به شهرها پس از مدتي شهرها را اشباع مي كند سازمان ها و مسئولين كنترل شهري از پذيرايي آنها خودداري مي كنند تعدادي از روستاييان خود را با محيط وفق نداده و جذب حاشيه ها مي شوند
واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، توانمند سازي – ساماندهي
مقدمه :
حاشيه نشيني به توسعه شهري اطلاق مي شود كه بدون برنامه ريزي، هدايت ، كنترل و بدون رعايت مقررات شهري سازي توسط توده مردم ايجاد مي شود . امروزه ساخت و سازهاي غير مجاز به گونه اي وسيع تر و سازمان يافته تر از سابق به شكل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غير رسمي در حال تكوين است در تحقيقات انجام شده به حقيقتي ملموس و منطقي اشاره مي كنند:
زماني كه روستائيان بي زمين از انزوا ميگريزند و به حاشيه شهرها روي مي آورند در واقع به نوعي انتخاب دست مي زنند. آنان فلاكتي را رها مي كنند و فلاكتي ديگر بر مي‌انگيزند. به نظر آنها شهر افق امكانات وآزادي است حركت اينان تحت تأثير دو عامل گريزاننده در موطن و جذب كننده در شهرهاي كلان مي باشد.
همه تعاريف بيان شده با همة روشنگري هاي نهفته در آن هنوز از حقيقت پديدة حاشيه نشيني به دور است. زيرا كه حاشيه نشيني پديده اي پيچيده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقايق اجتماعي است كه هر چند يك پديده اما خود در درون خويش داراي ابعاد گوناگوني است بنابراين براي شناخت آن بايد هم از بعد فضايي به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشيه نشين را با خودش بررسي و تبيين كرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه كرد. كه به طور اصولي با انواع ديگر طرح هاي سامان بخشي براي حاشيه نشينان متفاوت است.
حاشيه نشيني را مي توان يك نوع محروميت خواند آنچه كه محروميت ها را به وجود مي آورد و موجب توسعه روز افزون آن مي شود فراموش كردن اقشار ضعيف در برنامه ها، برنامه ريزي ها و ضعف مديريت در تشخيص درست، بهنگام و ارائه راه حل مناسب و سود بخش براي آحاد جامعه مي باشد اين پديده يك مسأله اي اجتماعي است و براي درك آن بايد ديدگاهي جامع نگر داشت.
از آنجا كه عظمت برنامه در پرداختن به بخشي از جمعيت كشور موجب منتفي شدن نياز مردمان به سرپناه نمي شود بنابراين حاشيه نشينان حذف يا فراموش شده نياز به مسكن و سرپناه خود را در چارچوب هاي غيررسمي تدارك مي بينند كه آسيب هاي محيطي نيز از پيامدهاي آن خواهد بود. رشد بي رويه و بدون برنامة واحدهاي مسكوني ، نواحي گسترش يافته را شديداً‌دچار معضلات عديده نهادهاي تمدني رفاه اجتماعي، خدمات شهري و عمومي مي كند آموزش و پرورش بهداشت، درمان و آموزش رواني و جسماني، آب آشاميدني، بهداشتي برق، گاز، تلفن، ساماندهي بافت

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره اصول و مبانی پدافند غیر عامل 37 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره اصول و مبانی پدافند غیر عامل 37 ص

محصول * تحقیق درباره اصول و مبانی پدافند غیر عامل 37 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
اصول و مبانی پدافند غیر عامل
 
 
 
 
 
تالیف و گردآوری:
حسین میسمی
پدرام موسوی
 
 
 
 
 
 
پائیز ۱۳۸۸
 دفتر تحقیقات – معاونت نشر
نام کتاب:
اصول و مبانی پدافند غیر عامل

تالیف و ترجمه:
حسین میسمی، پدرام موسوی

تدوین:
علی محمدی ارانی، سید احمد رفیعایی

ناشر:
انتشارات سازمان عمران 

صفحه آرائی:
انتشارات سازمان عمران 

طراحی روی جلد:
انتشارات سازمان عمران 

سفارش نشر:
معاونت نشر – دفتر تحقیقات

تاریخ انتشار:
ویرایش دوم- ۱۳۸۸

شمارگان:
۱۰۰۰ نسخه

چاپ:
انتشارات سازمان عمران 

قطع و شمارش صفحات:
رحلی-۱۳۰ص

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 آدرس:اصفهان، خیابان جهاد، فلکه جهاد، کدپستی:۳۵۷۴۵-۸۱۸۴۶
تهران، خیابان جمال زاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، انتهای کوچه نیلوفر، پلاک ۷۴، طبقه سوم
تلفن: ۶۶۹۴۸۰۵۴ فکس: ۶۶۹۴۸۰۵۵-۰۲۱
شماره موبایل: ۰۹۱۳۲۳۰۰۰۸۵ http://omi.ir
اصفهان: کدپستی:۳۵۷۴۵-۸۱۸۴۶ فاکس: ۲۳۶۹۰۲۳-۰۳۱۱ تلفن:۲۳۶۳۰۶۶-۰۳۱۱
 
مجموعه انتشارات دفتر تحقیقات
کد کتاب
عنوان کتاب

۱
تحلیل شبکه و آموزش کاربری نرم افزار GIS & WaterGEMS ویرایش سوم

۲
مدیریت آبهای بازیافتی در ایران و جهان

۳
تحلیل شبکه جمع آوری فاضلاب و کاربری نرم افزار SewerGEMS و درآمدی بر نرم افزارهای GIS

۴
StormCad ۸ by Haestad Methods

۵
مدلسازی و تحلیل ضربه قوچ در شبکه های آبBentley Hammer نسخه هشت

۶
مدیریت آبیاری سطحی با کمک نرم افزار Surface

۷
آموزش کاربری نرم افزار GIS در طراحی مجاری مدفون

۸
فرایندهای متعارف تصفیه آب و مدیریت محیط زیست

۹
تحلیل شبکه جمع آوری فاضلاب و آموزش کاربردی نرم افزار SewerCad

۱۰
بهسازی و مقاوم سازی مجاری مدفون

۱۱
معرفی سیستم های نوین تفکیک و جمع آوری فاضلاب در ایران و جهان

۱۲
بهسازی سازه های فلزی ومشکلات ساختمانهای اسکلت فلزی در زلزله های گذشته

۱۳
اصول و مبانی پدافند غیرعامل(۱)  ——-  پدافند غیر عامل در پالایشگاه ها و نیروگاه ها(۲)

۱۴
تحلیل شبکه آب، کاربری نرم افزار WaterCad و درآمدی بر نرم افزارهای GIS

۱۵
تفکیک پسآب در مبدا با بررسی بکارگیری آب خاکستری

۱۶
بهسازی سازه های بتنی و علل بروز آسیب در سازه های بتنی

۱۷
کیفیت آب و فاضلاب(با بررسی شاخصه های بهداشتی آب، فاضلاب و آب و خاک)

۱۸
راهکارهای جمع آوری ودفع پسآب بهداشتی در مجامع کوچک ایران

۱۹
بررسی راهکار اجرائی پیاده سازی سد آزاد و سامانه انتقال آن

۲۰
خوردگی و راهکارهای بهسازی اثرات آن در مجاری مدفون

۲۱
اصول مهندسی گودبرداری

۲۲
مسجد حکیم گوهر اعصار اسلامی                  ۲۳-  گرمخانه ها و حمام های قدیمی

۲۴
تحلیل شبکه توزیع آب، آموزش کاربردی نرمافزار XM & iWaterGEMS v ۸ و نرمافزارهای جانبی GIS،میکرواستیشن و گوگل ارث

۲۵
راهنمای کاربردی نرم افزار واترهمر نسخه هشت

۲۶
راهنمای کاربردی نرم افزار استورم کد نسخه هشت

۲۷
راهنمای کاربردی نرم افزار کالورت مستر نسخه هشت

۲۸
بهسازی و رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب

۲۹
آموزش نرم افزار طراحی مخازن هوائی بتنی و فلزی آب

۳۰
بهسازی شبکه های توزیع آب از حیث مصرف

۳۱
قالب بندی و آرماتوربندی
۳۲-  ارزیابی، نگهداری و دوام بتن

۳۳
بتن پیش ساخته و پیش تنیده
۳۴-  تنظیم شرایط محیطی

۳۵
تراوش و کنترل آن در سدهای خاکی          
۳۶-  روشهای پیشرفته تصفیه پسابهای صنعتی

 
مجموعه نرم افزارهای بسته نرم افزاری دفتر تحقیقات
ردیف
عنوان
عنوان

۱
WaterCAD_۷
ArcGIS۹.۱

۲
WaterGEMS.۰۸.۰۰.۱۱۲.۰۰_XM
Bentley AutoPipe XM ۰۹.۰۰.۰۰.۰۸

۳
CD Auto Setup waterGEMS
Bentley Staad ۲۰۰۷ and crack full

۴
CulvertMaster.doc
hammer ۷

۵
SewerGEMSUserGuide.pdf
SEWER GEMS۲۰۰۵  SEWER GEMS۲۰۰۴

۶
WaterCad.doc
SEWERGEMS    SEWERCAD ۵.۵

۷
WATERGEMES SHOW
Water GEMS۳

۸
Video FOR SEWER GEMS
Program ۶ academic

 
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

چکیده کتاب
۴

فصل اول: پدافند غیر عامل و شاخصه های آن
۵

فصل دوم: نقش پدافند غیر عامل در مدیریت بحران
۱۴

فصل سوم: اصول پدافند غیر عامل در پالایشگاه ها، نیروگاه ها و پتروشیمی ها
۲۵

فصل چهارم : طبقه بندی و مراحل تجهیز پدافند غیر عامل در نیروگاههای حرارتی
۸۵

فصل پنجم:  راهکارهای سازه ای پدافند غیر عامل
۹۰

فصل ششم:  آمادگى و واکنش در شرایط اضطرارى
۱۰۴

فصل هفتم : نقش و جایگاه بسیج در پدافند غیرعامل
۱۲۲

مراجع کتاب
۱۲۶

 
 
اصول و مبانی پدافند غیر عامل
 
چکیده کتاب :
هشت سال جنگ تحمیلی وحملات گسترده دشمن به مناطق مسکونی،تاسیساتی و نظامی تجارب،ضرورت تقویت پدافند غیر عامل را برای نجات جان مردم و به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی حفظ پایداری و ادامه زندگی در زمان بحران لازم وضروری می داند.
استفاده از توپوگرافی خاص برای احداث ارگ ها و استحکامات دفاعی همچون دیوارهای دفاعی، خندق ها ومواردی از این قبیل در گذشته، بوضوح نشان می دهد که نیاکان ما با اصل پدافند غیر عامل آشنا بوده و بخوبی از آن بهره جسته اند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره استفاده از coonection

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره استفاده از coonection

محصول * تحقیق درباره استفاده از coonection * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
 
فعال نمودن و غير فعا ل نمودن يک  Connection بمنظور فعال نمودن و يا غير فعال نمودن يک Connection  می توان بصورت تلويحی عمليات فوق را با فراخوانی متدهای يک شی که از Connection استفاده می نمايند انجام و يا با صراحت و بکمک متدهای Open و يا Close اقدام به فعال نمودن و يا غير فعال نمودن Connection نمود . متدهای Open و Close  دو متد اوليه برای هر Connection می باشند .
متد Open  با استفاده از اطلاعات موجود در خصلت ConnectionString  ، با يک منبع داده ارتباط و يک ارتباط فعال شده را ايجاد خواهد کرد .
متد Close باعث غير فعال شدن Connection  می گردد .
لازم است به اين نکته اشاره گردد که بستن ( غير فعال نمودن ) يک Connection  امری لازم و ضروری است ، چراکه اکثر منابع داده صرفا” تعداد محدودی از ارتباطات فعال  را حمايـت نموده و در ضمن ارتباطات فعال  ، منابع با ارزش سيستم را اشغال و حجم عملياتی بر روی سيستم را افزايش خواهند داد .
فعال نمودن و غير فعال نمودن صريح يک  Connection استفاده صريح از متدهای Open و Close  بمنظور فعال نمودن و يا غير فعال نمودن Connection توصيه و دارای مزايای زير است :
کد نوشته شده دارای خوانائی بمراتب بيشتری  خواهد بود .
اشکال زدائی برنامه ها با سرعت مطلوبی انجام خواهد شد .
موثرتر می باشد.
پس از استفاده Connection ، لازم است که ارتباط ايجاد شده غير فعال گردد . بدين منظور، می توان از متدهای Close و يا Dispose مربوط به شی Connection استفاده نمود. متد Close ، تراکنش های بلاتکليف را تعيين تکليف نموده و در ادامه ارتباط را غير فعال می نمايد . در موارديکه Pooling فعال شده باشد ، متد فوق  باعث آزادسازی ارتباط ايجاد شده از Connection pool می گردد . فراخوانی متد Close توسط  يک برنامه می تواند چندين مرتبه صورت پذيرد.
فعال نمودن و غير فعال نمودن تلويحی يک Connection در صورت استفاده از DataAdapters ، ضرورتی به فعال نمودن و يا غير فعال نمودن يک Connection  وجود نخواهد داشت . زمانيکه يکی از متدهای  مربوط به اشياء  فوق ، فراخوانده  می گردد ( مثلا” متد Update و يا Fill مربوط به شی SqlDataAdapter ) ،  متد مورد نظر بررسی لازم در خصوص  فعال بودن ارتباط را انجام و در صورتيکه ارتباط فعال نشده باشد ، SqlDataAdapter ارتباط را فعال و پس از انجام عمليات مورد نظر ، ارتباط را غير فعال خواهد نمود .
مثال : در صورتيکه يک DataSet  داده خود را از چندين جدول متفاوت که در بانک اطلاعاتی مشابه قرار دارند ، دريافت می نمايد ،صرفا” يک Connection وجود داشته و دارای چندين DataAdapters  خواهيم بود (هر DataAdapters مرتبط با يک جدول ) . در صورتيکه Connection بصورت تلويحی ( عدم استفاده صريح از متدهای Open و Close ) فعال و يا غير فعال گردد ، در زمان  پر نمودن اطلاعات در Dataset ، ارتباط با منبع داده  چندين مرتبه فعال و يا غير فعال خواهد شد . در چنين مواردی مناسب است که در ابتدا Connection با صراحت فعال و پس از فراخوانی متدهای Filling مربوط به چندين DataAdapters  ، ارتباط ايجاد شده با منبع داده را با بکارگيری متد Close و باصراحت غير فعال نمود .
استفاده از متد Dispose زمانيکه يک Connection  غيرفعال  می گردد ، جريان اطلاعات به و يا از منبع داده غير فعال می گردد. در چنين حالتی ، منابع غيرمديريت يافته استفاده شده توسط شی Connection ، آزاد نخواهند گرديد.در صورتيکه Connection pooling فعال شده باشد ، عمليات آزاد سازی Connection از Pool نيز انجام خواهد شد. اشياء SqlConnection و OleDbConnection دارای يک متد Dispose بوده که از آن بمنظور آزادسازی منابع غيرمديريت يافته استفاده می گردد .  با فراخوانی متد Dispose ، عمليات حذف Connection  از Connection pool نيز انجام خواهد شد .
مثال : استفاده از متد Dispose در مثال زير، يک شی SqlConnection  ايجاد و در ادامه با استفاده از متد Open  فعال و سپس بمنظور غيرفعال نمودن Connection و آزاد سازی منابع  استفاده شده توسط Connection  از متد Dispose  استفاده و در نهايت شی مورد نظر به Nothing مقداردهی شده است .
نحوه استفاده از متد Dispose

تعريف و نمونه سازی يک شی جديد SqlConnection  ‘
Dim cnNorthwind AS New

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره روش های استخراج ویژگی و روش های خطی و غیر خطی دسته بندی 17 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره روش های استخراج ویژگی و روش های خطی و غیر خطی دسته بندی 17 ص

محصول * تحقیق درباره روش های استخراج ویژگی و روش های خطی و غیر خطی دسته بندی 17 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
/

Islamic Azad University of Mashhad
Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering-Artificial Intelligence

Pattern Recognition
Fifth Report
Feature Extraction
Presenter:
Seyed Majid Ghafouri
Majid.Ghafouri@Gmail.com
Supervisor:
Dr. Rahati
1386/11/4
1) چکیده:
در این تمرین روش های استخراج ویژگی و روش های خطی و غیر خطی دسته بندی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در ابتدا روش های مختلف استخراج ویژگی که از آن جمله PCA، LDA، روش قاب بندی و چند روش دیگر هستند را و سپس برای ویژگی های استخراج شده از روش های دسته بندی خطی بیزین و SVM خطی و سپس روش های غیر‌خطی RBF ، MLP و همچنین SVM غیر‌خطی برای دسته بندی استفاده شده‌ است. بسته به روش شناسایی بکار گرفته شده، معمولا ویژگی هاي متفاوتی از دنباله نقاط استخراج می شود. در اکثر روش هاي موجود استخراج ویژگی، ویژگی ها از روي مختصات نقاط نمونه برداري شده ورودي استخراج می شوند. از مجموعه ی ویژگی های استخراج شده معمولاً تعدادی مفید تر و موثرترند. ما برای تشخیص و انتخاب ویژگی های تاثیرگذارتر از یک الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم. اما پس از استخراج و انتخاب ویژگی ها نوبت به دسته بندی می رسد. در ابتدا از چند دسته بند خطی استفاده کرده ایم. به راحتی می‌توان نشان داد که ناحیه‌های تصمیم‌گیری یک ماشین خطی محدودند و این محدودیت انعطاف‌پذیری و دقت دسته‌بند را کاهش می‌دهد. مسایل بسیاری وجود دارد که توابع جداساز خطی برای داشتن حداقل خطا در آنها کافی نیستند. علاوه بر این مرزهای تصمیم‌گیری که کلاسها را از یکدیگر تفکیک می‌کنند ممکن است همیشه خطی نباشند و پیچیدگی مرزها گاهی اوقات نیاز به استفاده از سطح‌های کاملاً غیر خطی را دارند. بنابراین در ادامه ی کار از چند دسته بند غیرخطی نیز استفاده نمودیم. در استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه، شکل غیر خطی بودن از مجموعه‌ی آموزش فرا گرفته می‌شود. در روشهای RBF و SVM غیرخطی مشکل اصلی انتخاب توابع هسته غیر خطی مناسب است.
2) مقدمه
اولین الگوریتم دسته‌بندی در سال 1936 توسط Fisher ارایه شد و معیارهای آن برای بهینه بودن، کم کردن خطای دسته‌بندی کننده‌های الگو‌های آموزشی بود. بسیاری از استراتژی‌های موجود نیز از همین روش پیروی می‌کنند. در ساده‌ترین شکل ممکن، دسته بند‌های خطی می‌توانند دو دسته‌ی متفاوت را تفکیک کنند. با توجه به این موضوع مساله‌ای را جدایی‌پذیر خطی می‌نامند که با یک ابرصفحه بتوان محدوده‌ی تصمیم را به دو گروه تقسیم‌بندی کرد. در عمل می‌توان دسته بند‌های خطی‌ای را طراحی کرد که بیش از دو گروه را از هم تفکیک کنند. این عمل را با تنظیم محدوده‌های تصمیم متعدد و آزمون‌های چندگانه بر اساس شرایط موجود می‌توان انجام داد. ما در این مساله یک دسته بندی با 26 کلاس را داریم.
در روش بیزین احتمال شرطی تعلق بررسی می‌شود. به این ترتیب که الگوی مورد نظر به دسته‌ای تخصیص داده می‌شود که احتمال شرطی تعلق بردار مشخصه‌ی الگو به آن دسته ازتمام دسته‌های دیگر بیشتر باشد. روش بیزین به طور کلی می تواند برای کارایی بسیار مطلوب بهینه شوند. این روش مزایای دیگری نیز دارد که استفاده‌ی از آن را توجیه می‌کند. این روش می‌تواند با چند فرض ساده در مورد داده‌ها کاملاً به شکل روشهای ساده‌ی خطی عمل کند، به علاوه این کار می‌تواند به گونه‌ای انجام شود که در پایان، مدل قطعی بدون هیچ گونه رجوع به آمار به دست آید. در روش بیزین مشکل کار تعریف احتمالات شرطی مورد نظر قاعده‌ی بیز است.
یک محقق روسی به نام Vladimir Vapnik در سال 1965 گام مهمی در طراحی دسته‌بندها برداشت [1] و نظریه‌ی آماری یادگیری را بصورت مستحکم‌تری بنا نهاد و ماشین بردار پشتیبان را ارایه کرد. ماشین‌های بردار پشتیبان در دو حالت جدایی‌پذیر و جدایی‌ناپذیر برای دسته‌بندی الگوهای یک مساله‌ی چندکلاسه از چند مرز جداکننده‌ی خطی یا ابرصفحه استفاده می‌کنند و در واقع حاصلضرب داخلی بردار ورودی با هر یک از بردارهای پشتیبان در فضای d بعدی ورودی محاسبه می‌شود. Vapnik نشان داد که می‌توان بردار ورودی را با یک تبدیل غیرخطی به یک فضای با بعد زیاد انتقال داد و در آن فضا حاصلضرب داخلی را بدست آورد که با این شرایط هسته‌ی مفیدی را خواهیم داشت.
روش RBF یک دسته‌بندی و تقریب‌ساز تابعی الگوست و شامل دو لایه می‌باشد که نرون‌های خروجی ترکیبی خطی از توابع پایه‌ای را به وجود می‌آورند که توسط نرون‌های لایه‌ی پنهان محاسبه شده‌اند. زمانی که ورودی در ناحیه‌ی تعیین شده‌ی کوچک از فضای ورودی قرار گیرد، توابع اساسی(غیر خطی) در لایه‌ی پنهان، پاسخ غیر صفری به محرک ورودی می‌دهند. همچنین این مدل به عنوان یک شبکه‌ی دریافت‌کننده‌ی ناحیه‌ای شناخته شده است. ما در روش RBF از معمول‌ترین تابع هسته‌ی غیر خطی یعنی سیگموئید استفاده کرده‌ایم.
به طور کلی شبکه‌های پرسپترون چند‌لایه شامل چندین پرسپترون ساده هستند که به طور ساختار سلسله‌مراتبی، یک شکل پیش‌خورد با یک و یا چند لایه‌ی میانی (لایه‌های پنهان) بین لایه‌های ورودی و خروجی را شکل می‌دهد. تعداد لایه‌ی پنهان و تعداد نرون‌های هر لایه ثابت نیستند. هر لایه ممکن است از نرون‌های مختلفی تشکیل شده باشد که این موضوع به کار آنها بستگی دارد. الگوریتم‌های آموزشی متفاوتی در روش چند لایه استفاده می‌شوند.
3) روشهای به کار رفته در این گزارش
در این قسمت روشهای استخراج ویژگی، روشهای انتخاب ویژگی ها جهت بهینه کردن آنها و کم کردن ابعاد مساله با کاهش تعداد آنها و روشهای دسته‌بندی (خطی و غیرخطی) به کار رفته بررسی شده‌اند.
3-1) روشهای استخراج ویژگی
در این قسمت انواع روشهای استخراج ویژگی ها ذکر شده است. ذکر این نکته لازم است که برخی الگوریتم های استخراج برای انتخاب ویژگی های موثر نیز استفاده می شوند ازجمله ی آنها PCA و LDA هستند. اما در این گزارش ما برای بهینه کردن ویژگی ها و کم کردن تعداد آنها و یا به عبارت دیگر برای کاهش ابعاد (Curse of Dimensionality) از الگوریتم ژنتیک استفاده نموده ایم.
3-1-1) روش PCA خطی
روشهای استخراج ویژگی یک زیرفضای مناسب m بعدی در فضای اصلی ویژگی ها از d بعد را تعیین می کنند(m<=d). تبدیل خطی مثل PCA، آنالیز فاکتور، LDA و تعقیب تصویر بطور گسترده در شناسایی الگو برای استخراج ویژگی ها و کاهش ابعاد استفاده شده اند. بهترین استخراج کننده ی ویژگی شناخته شدهPCA یا توسعه یافته ی Karhunen-loeve است که m بردار مشخصه بزرگتر را از ماتریس کوواریانس d×d از n الگوی d بعدی محاسبه می کند. تبدیل خطی به شکل Y=XH تعریف شده است که X ماتریس الگوی n×d داده شده و Y از ماتریس الگوی n×m مشتق شده است . H ماتریس d×m از تبدیل خطی است که ستون های آن بردارهای مشخصه هستند. قبل از اینکه PCA از ویژگی های پرمعنی تر استفاده کند (بردار ویژگی های با بزرگترین مقدار ویژه)، بطور کاملاً موثر داده ها را با یک زیرفضای خطی با استفاده از معیار خطای میانگین مربعات تخمین می زند. سایر روش ها مانندتعقیب تصویر و ICA برای توزیع های غیرگاوسی تا وقتی که به مشخصه ی مرتبه ی دوم داده ها مربوط نباشد مناسب ترند. ICA با موفقیت برای جداسازی منابع دیده نشده استفاده شده است. استخراج ترکیب خطی ویژگی ها منابع نابسته را تعریف می کند. این جداسازی در صورتی امکان پذیر است که حداکثر یکی از منابع دارای توزیع گاوسی باشد.
از آجا که PCA یک روش بدون بررسی استخراج ویژگی هاست (Unsupervised)، تحلیل جداسازی از یک اطلاعات گروهی در رابطه با هر الگو برای استخراج (خطی) ویژگی های با قابلیت جداسازی زیاد استفاده می کند. در LDA جداسازی بین کلاسی با جابجایی کل ماتریس کوواریانس در PCA با یک معیار جداسازی عمومی مانند معیار Fisher تائید می شود که در یافتن بردارهای مشخصه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد سازمان هاي غير دولتي 39 ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد سازمان هاي غير دولتي 39 ص

محصول * تحقیق در مورد سازمان هاي غير دولتي 39 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
 
ماده 1 – در اين آيين نامه واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي روند :
الف – سازمان غير دولتي كه در اين آئين نامه “سازمان” ناميده مي شود ، به تشكل هايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي باشد .
تبصره 1 – عناوين “جمعيت ” ، ” انجمن ” ، “كانون” ، “مركز” ، “گروه” ، “مجمع” ، “خانه” ، “موسسه” و نظاير آن مي تواند به جاي واژه “سازمان” در نام گذاري به كار گرفته شوند .
تبصره 2 – واژه “غير دولتي” به اين معناست كه دستگاه هاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيسي و اداره سازمان ، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد ، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود .
تبصره 3 – اهداف غير سياسي دربر دارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد .
تبصره 4 – اهداف غير انتفاعي عبارت است از عدم فعاليت هاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان ، مديران و كاركنان سازمان.
تبصره 5 – داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است .
ب – هيات موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي شود كه سازمان را تاسيس مي نمايند .پ – پروانه فعاليت ، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي شود .
ت – مراجع نظارتي مشتمل بر هيات نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار ، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمان هاي غير دولتي شهرستان) ، هيات نظارت استان (مركب از استاندار ، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمان هاي غير دولتي) و هيات نظارت كشور (مركلب از معاون ذيربط وزير كشور ،‌نماينده شوراي عالي استان ها و نماينده سازمان هاي غير دولتي) مي باشند كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمان هاي غير دولتي ، غير از تشكل هايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش بيني شده است ،اقدام مي نمايند .
نظارت بر سازمان هاي غير دولتي فرا استاني ، كشوري يا بين المللي با هيات نظارت كشور خواهد بود .
ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي گردد .
ماده 3 – موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ، نيكوكاري و امور خيريه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسيب ديدگان اجتماعي ، حمايتي ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشي ،‌محيط زيست ، عمران و آباداني و نظاير آن يا مجموعه اي از ان ها مي باشد .
حقوق و تکاليف  
ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود ، با رعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد :
الف – ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاه هاي دولتي و عمومي غير دولتي
ب – اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب :
1- در فرآيند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غير دولتي در سطوح شهرستان ، استان يا ملي بر حسب مورد .
2- در مورد آثار و نتايج فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي و عمومي غير دولتي ، ‌نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاه هاي قانوني ذي ربط .
پ – كمك به اجراي برنامه ها و پروژههاي دستگاه هاي دولت و عمومي غير دولتي از طريق توافق و تفاهم با آن ها .
ت – برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها در جهت تحقق اهداف سازمان .
ث – انتشار نشريه .
ج – انجام هر گونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .
چ – حق دادخواهي در مراجع قضايي و شعبه قضايي .
ماده 5 – سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال ،‌ساير گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع ياد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند .
ماده 6 – هزينه هاي سازمان ا منابع زير تامين مي شود :
الف – هديه ، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي .
ب – وقف و حبس .
پ – وجوه حاصل از فعاليت هاي انجام شده در چار چوب موضوع فعاليت ، اهداف و اساسنامه سازمان اين آيين نامه .
ت – حق عضويت در سازمان .
تبصره 1 – سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارج ،‌مشخصات منبع كمك كننده ، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد . مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام ياد شده ، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند . موافقت دستگاه هاي ياد شده ضروري است و اين دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است .
تبصره 2 – دريافت كمك از مجامع رسمي بين المللي و منطقه اي و آژانس هاي وابسته به سازمان ملل ، نياز به دريافت مجوز ندارد . فهرست سازمان هاي ياد شده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي شود و در اختيار هيات نظارت قرار مي گيرد .
ماده 7 – تقسيم دارايي ، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان اعضاو مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .
ماده 8 – اسانامه و فعاليت هاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند . بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند . نحوه بررسي بايد به گونه اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد . خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي ، مگر به حكم مرجع قضايي صالح ، ممنوع است .
ماده 10 – فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد .
تبصره 1- مرجع ياد شده ، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي ، بايد از دستگاه هاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد . دستگاه هاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي شود .
تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد .
تبصره 3 – ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي گيرد .
تبصره 4 – شركت سازمان در مجامع بين المللي ، دوره هاي آموزشي و نمايشگاه ها ، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد .
ماده 11 – سازمان بايد در فعاليت هاي خود ، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد . ماده 12 – سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند .
ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي ربط ثبت نمايند .
ماده 14 – دولت مكلف است وظايف ، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند .
ماده 15 – سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيات هاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعاليت هاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد .
صدور پروانه فعاليت  
ماده 17 – متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون ، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمان هاي مربوط تعيين شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمايند .
تبصره 1 – دبيرخانه هيات نظارت كشور ف استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري تشكيل مي شود .
تبصره 2 – مسئوليت دبيرخانه هيات نظارت كشور ، استان و شهرستان به ترتيب بر عهده وزارت كشور ، استانداري و فرمانداري مي باشد .
تبصره 3 – اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين نامه توسط دبيرخانه هيات نظارت انجام مي گيرد .
تبصره 4 – تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيات نظارت اتخاذ مي شوند .
تبصره 5 – صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيات نظارت در هيات نظارت كشور با وزير كشور ، در هيات نظارت استان با استاندار و در هيات نظارت شهرستان با فرماندار مي باشد .
ماده 18 – هيات موسس بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – داشتن هيجده سال تمام
ب – تابعيت ايراني
پ – دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان .
ت – عدم عضويت در گروه هايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود .
تبصره – هيات موسس بايد داراي حداقل 5 عضو باشد .
ماده 19 – سازمان هاي غير دولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آن ها مشترك است ، در صورت وجود شرايط زير مي توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه هاي سازمانهاي بين المللي درآيند :
الف – حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آن ها گذشته باشد .
ب – به محكوميت هاي بند (پ) يا (ت) ماده (28) اين آيين نامه محكوم نشده باشند .
پ – به تكاليف مندرج در ماده (5) اين آيين نامه عمل كرده باشند .
ت – تابعيت آن ها ايراني باشد .
ث – اعضاي موسس حداقل 5 سازمان غير دولتي ايراني باشند .
تبصره 1 – انجام استعلام هاي مذكور در تبصره هاي (2) و (3) ماده (22) اين آيين نامه براي تاسيس شبكه هاي سازمان هاي غير دولتي لازم نيست .
تبصره 2 – صدور پروانه فعاليت براي شبكه هاي سازمان هاي غير دولتي بر عهده هيات نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين نامه مي باشد . حقوق ، تكاليف و ساير مقررات شبكه هاي مذكور همان است كه براي سازمان هاي غير دولتي پيش بيني شده است .
ماده 20 – هيات موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) اين آيين نامه ارائه نمايد :
الف – فرم تقاضانامه تكميل شده .
ب – تصوير مدارك هويتي هيات موسس .
پ – اساسنامه سازمان .
ت – اولين صورتجلسه هيات موسس .
ماده 21 – اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد :
الف – اهداف سازمان .
ب – موضوع فعاليت .
پ – مدت فعاليت .
ت – مركز اصلي فعاليت .
ث – نحوه ايجاد شعب .
ج – اركان و تشكيلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي آن ها .
چ – صاحبان امضاهاي مجاز .
ح – شرايط پذيرش عضو .
خ – منابع تامين درآمد و دارايي .
د – نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه .
ذ – نحوه انحلال .
ر – مشخص ساختن وضعيت دارايي ها پس از انحلال .
ز – محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان
تبصره 1 – اساسنامه سازمان بايد بر راي گيري آزاد از تمام اعضا براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آن ها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير و تاثير گذاري تصريح كند .
تبصره 2 – در اساسنامه سازمان بايد به صراحت ، نحوه ارائه گزارش هاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود ونيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود .
تبصره 3 – محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيات موسس و بر اساس شاخص هاي تقسيمات كشوري تعيين مي شود .
ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (17) اين آيين نامه – پس از دريافت تقاضانامه سازمان ، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد .
تبصره 1 – در صورتي كه هيات نظارت تقاضا را رد كند ، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخوات را به متقاضي اعلام كند .
تبصره 2 – چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف ه يك از دستگاه هاي دولتي مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاه هاي دولتي ذي ربط نيز ضروري است .
تبصره 3 – هيات نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تارخ دريافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستري ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه هاي تخصصي ) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام نمايد ، در غير اين صورت نظر هيات مزبور موافق تلقي مي شود .
تبصره 4 – متقاضي صدور پروانه مي تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد :
الف – از تصميم هيات نطارت شهرستان ،‌ ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيات نظارت استان ، ظرف يك ماه به هيات نظارت كشور .
ب- از تصميم هيات نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيات نظارت كشور .
پ – تصميم هيات نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود .
ماده 23 – مجمع عمومي و هيات امنا (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرايط مقرر در ماده (18) اين آيين نامه باشند .
ماده 24 – سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد .
ماده 25 – سازمان مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه ، هيات مديره ، هيات امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع ياد شده ، سازمان مكلف است وفق آيين نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجاري ودج در روزنامه رسمي اقدام نمايد .
بالا
نظارت  
ماده 26 – وظايف مراجع نظارتي استان و شهرستان ، به ترتيب در رابطه با سازمان هاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي باشد :
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آن ها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين نامه .
ب – دريافت گزارش هاي عملركد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي .
پ – رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت .
ت – نظارت بر اجراي مقررات اين آيين نامه .
ماده 27 – وظايف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمان هاي غير دولتي عبارت است از :
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان هاي غير دولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آن ها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين نامه .
ب- دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آن ها .
پ – رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت شده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمان هاي غير دولتي با استانداري ها و فرمانداري ها .
ت – نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه .
تبصره – نظارت بر سازمان هاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاه هاي ذي ربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد .
ماده 28 – مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در صورت وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين ايين نامه از سوي سازمان ، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غير دولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف – تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت .
ب – تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت .
پ – تعليق پروانه فعاليت براي مدت 3 ماه .
ت – تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت .
تبصره 1 – مراتب مذكور توسط مسئول دبيرخانه هيات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي شود .
تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده ، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ابلاغ مي شود ، تعيين خواهد شد .
ماده 29 – صدور مجوز فعاليت سازمان هاي غير دولتي خارجي و بين المللي در ايران و نظارت بر آن ها به عهده هياتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه ، نماينده وزارت كشور ، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غير دولتي خارجي يا بين المللي خواهد بود .
تبصره – فعاليت سازمان هاي غير دولتي مذكور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشد .
ساير مقررات 

دانلود + ادامه مطلب

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

دسته بندی: علوم انسانی

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

محصول * ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟
وضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد :
1ـ انواع ششگانه ديات دآلانچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعي ندارد .
2 ـ قيمت شتر اگر كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جرم نباشد بايد دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت ساير خسارتها حكم مقتضي صادر نمايد . مطلب اول از روايات وارد شده استفاده ميشود اولين چيزي كه بعنوان ديه مطرح گرديد بوسيله جناب عبدالمطلب يكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شيعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پيامبر اكرم (ص) به علي (ع) فرمود :
يا علي آن عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها الله له في اسلام الي ان قال و سن في القتل ماه من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام .
يعني عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اينكه فرمود :در قتل ، يكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روايتي ديگر وسائل شيعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علي فرمود :
هي (الديه) مائه من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك .
يعني ، ديه يكصد شتر است و دراهم و دنانير و غير آنها در شتران اعتبار نميشود (يعني نفس شتران ديه محسوب ميشوند)نه قيمت انها و براي قيمت احتياج به تراضي دارد ).
و از اين روايت استفاده ميشود كه تعيين درهم ودينار احتياج به توافق دارد و خود درهم و دينار اصل در ديه نيستند .
و در روايت ديگري آمده است ان الديه مائه من الابل و قيمه كل بعير من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانير و من الغنم قيمه كل ناب من الابل عشرون شاه .
يعني ديه يكصد شتر است و ارزس هر شتري يكصدو بيست درهم و يا ده دينار است و ارزش هر شتريكه دندان ناب (نيش) در آورده باشد بيست گوسفند است و از اين روايت نيز استفاده ميشود كه دارهم و دينار و گوسف6ند به عنوان قيمت شتر تعيين شده اند و در روايت ديگري است كه ديه در جاهليت يكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نيز مقرر فرمود سپس در اين روايت آمده انه فرض علي اهل البقر مائتي بقره و فرض علي اهل الشاه الف شاه تنيه و علي اهل الذهب الف دينار ، و علي اهل الورق عشره الف درهم و علي اهل اليمين الحلل مائتي حله .(وسائل شيعه ج 19 صفحه 142 ).
يعني رسول خدا بر صاحب گاو ، دويست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دينار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل يمن دويست حله تعيين نمود .
و كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم ، دينار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قيمت شتر بوده است و براي تسهيل امر برجاني اجازه داده اند كه جاني ، مالي را در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر ، ديه لازم را پرداخت نمايد و به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين امر اقتضاء مي كند كه جاني پولب رايج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دينار و حله ، يا گوسفند و گاو ) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني را نبايد به پرداخت آن الزام كرد ، زيرا پرداخت آن موجب عسروحرج ميگردد و شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاري كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمينمايد همانطوري كه در ابتداي امر مردمي را كه صاحب درهم و دينار بودند براي تسهيل به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودينار در اختيار داغرند تيز بايد مكلف به همان مالي باشند كه در اختيارشان ميباشد بنابراين دادگاهها ديه كه تعيين ميفرمايند با پول رايج ايران كه اسكناس است بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را كه درهم و ديناري در اختيار ندارد و هرگز نميتواند آنرا پرداخت نمايد محكوم سازد و همچنين نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات ، اصل در ديات بوده است در نظر ميگيرند و با پول رايج ، جاني را به آن محكوم ميسازند و آنچه گفته شد از جمع بين روايات و دقت و تأمل در آنها بخوبي بدست مي آيد و من از كليه حقوقدانان و قضات محترم مي خواهم كه تأمل بيشتري در خصوص روايات وارده در انواع ديات و كميت آنها بنمايند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمايند حاصل كلام آنكه :
اولاً ـ ملاك تعيين ديه از انواع ششگانه ديات ، آنست كه بر اساس قيمت شتر ، تعيين ميشوود .
ثانياً ـ جاني كه مخير بين تعيين يكي از انواع ديات مي باشد در صورتيكه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما اين بابري وجود ندارد مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه وجهه شرعي نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعيين انواع ششگانه در زمان شارع مقدس براي تسهيل امر بوده و خود آنها موضوعيت نداشته اند و ملاك در تعيين ما ، همان چيزي است كه در صدر اسلام ملاك براي ساير انواع ديه غير از شتر بوده است و آن عبارت است از مقايسه آن با ارزش شتر و نيازي به موافقت جاني در تعيين قيمت نيست .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره بررسي والدين شاغل و غير شاغل دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
بيان مسئله
در اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در مدارس محدوده شهرستان ايذه از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
بين دانش آموزان پسر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجوددارد .
بين دانش آموزان دخترداراي پدر فرهنگي وغير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق :
اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان مشخص نمود كه چه عواملي مي توانند در نظام آموزش و پرورش دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي مضر و چه عوملي مي توانند مفيد باشند .
بررسي نمودن اين عوامل و تحقيق و كار كردن بر روي آنها مي توان علل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشخص نمود .
و از آنجائيكه تعليم و تربيت امريست پيوسته ،مستمر و همه جانبه ، تاثير فاكتورهاي چون شراط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء شرايط فرهنگي و اقتصادي و مجموعه شرايط محيط آموزش بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك بدون در نظر گرفتن تاثير و تاثر شرايط ديگر امريست دشوار با اين پيش فرض ما براي تاثير ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء و دانش آموزان در عملكرد تحصيلي فرزندانشان را مورد بررسي قرار داده ايم .
اهداف تحقيق:
هدف كلي تحقيق: مقايسه عملكرد تحصيلي دانش آموزان داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي مقطع متوسطه در شهرستان ايذه بوده است.
اهداف ويژه تحقيق:
– بين دانش آموزان دختر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غيرفرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان دختر داراي پدران شاغل فرهنگي و غيرفرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
– بين دانش آموزان پسر داراي پدران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد.
و در مورد دوم. عدم نوشتن شغل مادر در پرونده هاي دانش آموزان كه باعث شد با معاونين دبيرستانها به سر كلاس دانش آموزان رفته و راجع به شغل مادران از آنها سؤال شود.
متغير هاي تحقيق :
در اين موضوع وضعيت تحصيلي و اقتصادي و اجتمايي دو قشر دانش آموز واراي والدين با سواد و شاغل و دانش آموزان والدين غير شاغل است .
فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه اول:( بين دانش آموزان دختر داراي والدين ( پدر و مادر) شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد).در اين فرضيه تفاوت بين دختران داراي پدر و مادر فرهنگي با دختران داراي پدر و مادر غير فرهنگي برابر 619/3 است يعني با توجه به درجه آزادي و 5/0= و t بحراني در جدول، فرض صفر رد و فرض مقابل تأئيد مي شود. 619/3 =t مشاهده شده 2=t بحراني 58= 2- 50+10=df
2> 619/3
فرضيه دوم: (بين دانش آموزان پسر داراي والدين شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد). 2> 9/6/3=t م 2=t ب 58=2-50+10= df
2> 619/3
در اين فرضيه تفاوت بين پسران داراي والدين فرهنگي با پسران داراي والدين غير فرهنگي برابر 619/3 است كه با توجه به درجه آزادي و 5/0 = و t بحراني درجه اول، فرض صفر رد و فرض مقابل تأئيد مي شود.
فرضيه سوم: (بين دانش آموزان دختر داراي مادران شاغل فرهنگي و غير فرهنگي از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد). 2= بt 525/3 = مt 63=2-50+15=df
پيشينه تحقيق :
آنها در مسير رشدوتكامل خود بعد از گذر از دوران كودكي،دوران هاي مختلفي را تجربه مي كنند و نسلهاي آينده در دامن آنها رشد ميكنند،بنابراين مادران سالم هستند كه با پرورش نسلهاي سالم،جامعه توسعه يافته را پايه گذاري ميكنند(اوجي،1382). اما هنوز هم در برخي از جوامع دخترها قرباني انبوهي از سنتهاي غلط حاكم

دانلود + ادامه مطلب

ويژگيهاي ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذائي (مقررات عمومي) 31 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

ويژگيهاي ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذائي (مقررات عمومي) 31 ص

محصول * ويژگيهاي ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذائي (مقررات عمومي) 31 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
 
 

 

 

 

1881

 

 

ويژگيهاي ظروف فلزي غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذائي (مقررات عمومي)
 

 

 

 

چاپ سوم

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
 
 
تهيه كننده
استاندارد ويژگيهاي ظروف غير قابل نفوذ براي نگهداري مواد غذائي
مقررات عمومي(تجديد نظر)
 

 
رئيس

موسوي – حسن
فوق ليسانس صنايع غذائي
مشاور صنايع غذائي و بسته بندي

 
اعضاء

آرمناك پور – گارگين
 
كشت و صنعت ماريان

امين تعيمي – ناصر
 
اداره كل نظارت بر مواد غذائي

بلور فروشان – مجتبي
 
دانشكده عوم تغذيه و صنايع غذائي

دولوخانيان – هراند
 
صنايع بسته بندي ايران

صفا كيش – فرزانه
 
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

كامكار – شعبان
 
رئيس توليد قوطي سازي ماريان

دانلود + ادامه مطلب

پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر

دسته بندی: کتاب ، جزوه

پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر

محصول * پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی (Ph.D)
موضوع :
بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی
مطالعه موردی در شهرستان مشهد
بخش اول : مقدمه و معرفی
مقدمه
امروزه تحولات زیادی در زمینه های گوناگون بویژه در شرایط اقتصادی و بازارها در سرتاسر جهان دیده می شود، این تحولات بطور دائم بر فعالیت های تجاری تأثیر گذاشته و فرصت ها و تهدیداتی را در زمینه اقتصاد و بازرگانی در جوامع مختلف به همراه دارد. در این تحولات جهانی شرکت ها و مؤسساتی موفق خواهند بود که به تحولات سریع جهانی، بازار، وضعیت رقبا، رسانه های گروهی، فن آوری جدید و مسائل بازار یابی و مدیریت آن توجه کنند.
اقتصاد علمی است که در رابطه با رفاه و آسایش آدمی صحبت می کند و عبارت است از حداکثر بهره برداری از مواد و منابع مادی و نیروی انسانی در امور تولیدی و خدماتی در بهترین و با کیفیت ترین شکل ممکن. با توجه به اینکه سرمایه گذاری از درون اقتصاد بیرون می آید و در آن رابطه بین سرمایه، تولید، خدمات و نیروی انسانی مطرح می شود بنابراین در بحث اقتصاد توجه به فعالیت هایی از جمله1- نیازهای انسانی 2- منابع تولید 3- روش های مختلف به کارگیری منابع در تولید کالا و خدمات که همة آنها در جهت رفع نیازهای انسانی است ضروری و مهم به نظر می رسد.
بدیهی است که ورزش و اقتصاد در تعامل با یکدیگرند. از یکطرف مؤسسات دولتی و خصوصی با هدف کسب درآمد و سود در امر ورزش سرمایه گذاری می کنند و از طرف دیگر ورزش در جنبه های مختلف توسعه اقتصادی نقش مؤثری دارد. هرچه بودجه عمومی کشور و یا یک مؤسسه خصوصی بیشتر باشد و اینکه مدیران و برنامه ریزان به اهمیت اقتصادی در ورزش انجام خواهد شد، لذا اگر وجود و گسترش ورزش لازم و ضروری است پس بایستی هزینه هایی از طریق سرمایه گذاری اولیه صورت گیرد به همین جهت امروزه بسیاری از مؤسسات دولتی و خصوصی بودجه هایی را صرف برنامه های ورزشی می نمایند که این سرمایه گذاری آنها بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد.
انسان همواره میل به مبارزه خود را در صحنه های مختلف هستی اغنا می کند، شاید بتوان گفت سالم ترین، بی خطرترین و زیباترین آن، شرکت در مسابقات ورزشی و خود آزمایی در میادین ورزشی است. گروهی از افراد بطور مستقیم در مسابقات و مبارزات شرکت می کنند و دسته ای دیگر نیز که توانایی یا امکان رویارویی مستقیم با حریف را ندارند، آرزوهای خود را در فعالیت های یک فرد یا یک گروهی از افراد دیده و بعنوان تماشاچی علاقمند، با پیروزی های تیم مورد علاقه خود فریاد شادی برآورده و در اندوه شکست می گریند. وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی، هواداران متعصب و پر و پا قرص تیم های ورزشی و هواداران تندرستی و سلامتی که بی وقفه خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می باشند باعث شده که ورزش بعنوان یک صفت پرطرفدار وپردرآمد شناخته شود و رشد فزاینده آن در تمامی حیطه های ممکن از جمله سرگرمی، بازارفروش، آمادگی جسمانی، ورزش حرفه ای و دانشگاهی، کالاها و صنایع ورزشی، جهانگردی و تفریحات سالم و غیره آن را در ردیف پر درآمدترین صنایع جهان بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی در آورده است.
در صورتیکه اگر فقط برای سرگرمی به صفحه های روزنامه و مجله های مربوط به ورزش نگاه کنید می بینید که چه تعداد از این نام های تجاری در آنها وجود دارد و یا اگر یکی از مسابقه های ورزشی را که از تلویزیون پخش می شود تماشا کنید نام های تجاری مختلفی را خواهید دید که هریک محصولات مختلفی را تولید می کنند و این حضور پر رنگ آنها در صحنه ورزش باع شده تا نام و آرم تجاری آنها در اذهان عمومی نقش بندد و خود عاملی جهت جذب خریداران بیشتر برای محصولات آنها شود. بهر حال آنچه مسلم است اینکه نام و نشان تجاری اینگونه شرکت ها و نیز شعارهایی که می دهند همگی حاکی از مهارت بسیار بالای شرکت در زمینه بازاریابی از طریق شهرت ورزشکاران و تیم های ورزشی مشهور می باشد.
مروری بر مطالعات انجام شده
الف) داخل کشور
امروزه در بیشتر رشته های ورزشی تعداد تیم های حرفه ای چند ملیتی در کشورهای مختلف رواج بسیاری یافته است، اعضای تیم های حرفه ای در عرصه

دانلود + ادامه مطلب

حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور 35 ص

دسته بندی: علوم انسانی

حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور 35 ص

محصول * حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور 35 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
 
حق ارتفاق در شهرسازی
 
به نام خدا
عنوان تحقیق : حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور
استاد محترم : جناب آقای سروی
دانشجویان: دلناز فدایی ، خاطره امینی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
زمستان 1385
حق ارتفاق در شهرسازی
 
فهرست :
عنوان …………………………………………………………… ………………………شماره صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………. ………………………….3
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غير………4
مالكيت تبعي……………………………………………………………… …………………………… 4
مالكيت فضا و قرار زمين……………………………………………… ……………………………..4
تعریف حق ارتفاق……………………………………………………….. ………………………….. 8
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود……………………. ……………………………10
تصرف در حق ارتفاق…………………………………………………… …………………………..11
اذن در استفاده از ارتفاق………………………………………………… ………………………….12
تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن…………………………………………… ………………………….. 13
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد……………………………… …………………………… 14
تکالیف مالک…………………………………………………………. ……………………………….16
تکالیف صاحب حق ارتفاق………………………………………………. …………………………..17
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک………………………………………… ……………………………19
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک……………………………… …….21
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک……………………………………………………………………….22
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهيت حقوق املاك مجاور………………….22
تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است………..25
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود ……………………………… ………………………….27
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : ……………………………… ……………………..28
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد……………………………… …………………….28
اختلافات بین مالکین…………………………….. ……………………………… …………………. 29
دیوار……………………………… ……………………………………………………………………29
پله ……………………………… ……………………………………………………………………..30
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید……………………………… …..30
مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک…………………………………………………. 32
حریم چاه……………………………… ……………………………………………………………….32
منابع و ماخذ ……………………………… ………………………………………………………….35
حق ارتفاق در شهرسازی
 
مقدمه :
بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقو ق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي‏فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي‏فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)
در اين مقال سعي شده تا آثار و احكام مربوط به ارتفاق ،املاك مجاور، حرائم املاک ، قوانين مربوط ، ضررهاي نامتعارف همسايگي و همچنین محدودكننده‌ هاي‌ مالكيت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
حق ارتفاق در شهرسازی
 
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غير
از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:
مالكيت تبعي ـ ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد يا بالتبع مال مالك همان اموال مي‌باشد همچنين است نما و محصول حاصل از زمين و نتایج حيوانات تحت شرايط مقرر بدين معني كه اگر نما يا حاصل از اصله (نهال) يا حبه (دانه) غير حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضايت صاحب زمين كاشته شده باشد.
مالكيت فضا و قرار زمين ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا با لارود و همچنين است نسبت به زير زمين تا هر كجا كه پائين رود به همين جهت دادن در، پنجره يا هر نوع خروجي از ملك مجاور به فضاي خانه همسايه بدون اجازه ممنوع مي‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و يا ريشه درخت در فضاي خانه، يا زمين همسايه مالك درخت بايستي نسبت به عطف آن اقدام كند. در صورتيكه كسي در ديوار اختصاصي خود در مجاورت ملك همسايه روزنه يا شبكه ايجاد كند همسايه مي‌تواند جلو شبكه و روزنه مانع ايجاد كند. با وجود موارد ياد شده مالكيت حقي نامحدود نيست و حدودي براي آن مقرر شده است. حدود ديگر مالكيت را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

دانلود + ادامه مطلب