لزوم - فایلخون

دانلود پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..

دسته بندی: کتاب ، جزوه

دانلود پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..

محصول * دانلود پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت لزوم  تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب
فرمت فایل:پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34
 
 
 
 
بخشی از متن
ü امروزه یکی از مشکلات و مسائل پیش روی کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نبود خلاقیت و ابتکار در بین افراد آن جامعه می باشد.
üیکی از راه کارهایی که کشورهایی توسعه یافته امروزی انجام داده و می دهند، رسیدگی و اهمیت به آموزش از ابتدایی ترین سطوح است.
üچرا که آن ها به طور کامل دریافته اند برای انکه بتوانند در آینده همچنان به رشد خود ادامه دهند باید از پایین ترین سطح به دانش اموزان خود این خودباوری را القا نموده و آن ها را در راستای توانایی های خود سوق دهند در همین راستا اکثر کشورهای موفق دنیا برنامه هایی را برای پرورش استعدادهای کودکان خود دارند. یکی از مهم ترین این اقدامات القای خودباوری می باشد. چراکه امروزه اثبات شده است که انسان ها قادر به انجام هر کاری می باشند البته به شرط ان که به این باور برسند که می توانند. این باور در همان دوران کودکی و رفته رفته در دوران دبستان به کودک القا می گردد به طوری که اکثر باورهایی که در دوران بزرگی کودک وجود دارد، از همان باورهایی است که در دوران کودکی برای آن ایجاد شده است
üبه عبارت دیگر اگر کشوری بخواهد آینده خود را درست بسازد باید باورهای کودکان امروزی خود را درست بسازد.
ü

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.

محصول * دانلود فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت لزوم  تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب
فرمت فایل:پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34
 
 
 
 
بخشی از متن
ü امروزه یکی از مشکلات و مسائل پیش روی کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نبود خلاقیت و ابتکار در بین افراد آن جامعه می باشد.
üیکی از راه کارهایی که کشورهایی توسعه یافته امروزی انجام داده و می دهند، رسیدگی و اهمیت به آموزش از ابتدایی ترین سطوح است.
üچرا که آن ها به طور کامل دریافته اند برای انکه بتوانند در آینده همچنان به رشد خود ادامه دهند باید از پایین ترین سطح به دانش اموزان خود این خودباوری را القا نموده و آن ها را در راستای توانایی های خود سوق دهند در همین راستا اکثر کشورهای موفق دنیا برنامه هایی را برای پرورش استعدادهای کودکان خود دارند. یکی از مهم ترین این اقدامات القای خودباوری می باشد. چراکه امروزه اثبات شده است که انسان ها قادر به انجام هر کاری می باشند البته به شرط ان که به این باور برسند که می توانند. این باور در همان دوران کودکی و رفته رفته در دوران دبستان به کودک القا می گردد به طوری که اکثر باورهایی که در دوران بزرگی کودک وجود دارد، از همان باورهایی است که در دوران کودکی برای آن ایجاد شده است
üبه عبارت دیگر اگر کشوری بخواهد آینده خود را درست بسازد باید باورهای کودکان امروزی خود را درست بسازد.
ü

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..

محصول * فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت لزوم  تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب
فرمت فایل:پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34
 
 
 
 
بخشی از متن
ü امروزه یکی از مشکلات و مسائل پیش روی کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نبود خلاقیت و ابتکار در بین افراد آن جامعه می باشد.
üیکی از راه کارهایی که کشورهایی توسعه یافته امروزی انجام داده و می دهند، رسیدگی و اهمیت به آموزش از ابتدایی ترین سطوح است.
üچرا که آن ها به طور کامل دریافته اند برای انکه بتوانند در آینده همچنان به رشد خود ادامه دهند باید از پایین ترین سطح به دانش اموزان خود این خودباوری را القا نموده و آن ها را در راستای توانایی های خود سوق دهند در همین راستا اکثر کشورهای موفق دنیا برنامه هایی را برای پرورش استعدادهای کودکان خود دارند. یکی از مهم ترین این اقدامات القای خودباوری می باشد. چراکه امروزه اثبات شده است که انسان ها قادر به انجام هر کاری می باشند البته به شرط ان که به این باور برسند که می توانند. این باور در همان دوران کودکی و رفته رفته در دوران دبستان به کودک القا می گردد به طوری که اکثر باورهایی که در دوران بزرگی کودک وجود دارد، از همان باورهایی است که در دوران کودکی برای آن ایجاد شده است
üبه عبارت دیگر اگر کشوری بخواهد آینده خود را درست بسازد باید باورهای کودکان امروزی خود را درست بسازد.
ü

دانلود + ادامه مطلب

فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.

دسته بندی: عمومی و آزاد

فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.

محصول * فایل پاورپوینت لزوم تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت لزوم  تغییر نگرش به نگرش سیستمی در طرح شهاب
فرمت فایل:پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34
 
 
 
 
بخشی از متن
ü امروزه یکی از مشکلات و مسائل پیش روی کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم نبود خلاقیت و ابتکار در بین افراد آن جامعه می باشد.
üیکی از راه کارهایی که کشورهایی توسعه یافته امروزی انجام داده و می دهند، رسیدگی و اهمیت به آموزش از ابتدایی ترین سطوح است.
üچرا که آن ها به طور کامل دریافته اند برای انکه بتوانند در آینده همچنان به رشد خود ادامه دهند باید از پایین ترین سطح به دانش اموزان خود این خودباوری را القا نموده و آن ها را در راستای توانایی های خود سوق دهند در همین راستا اکثر کشورهای موفق دنیا برنامه هایی را برای پرورش استعدادهای کودکان خود دارند. یکی از مهم ترین این اقدامات القای خودباوری می باشد. چراکه امروزه اثبات شده است که انسان ها قادر به انجام هر کاری می باشند البته به شرط ان که به این باور برسند که می توانند. این باور در همان دوران کودکی و رفته رفته در دوران دبستان به کودک القا می گردد به طوری که اکثر باورهایی که در دوران بزرگی کودک وجود دارد، از همان باورهایی است که در دوران کودکی برای آن ایجاد شده است
üبه عبارت دیگر اگر کشوری بخواهد آینده خود را درست بسازد باید باورهای کودکان امروزی خود را درست بسازد.
ü

دانلود + ادامه مطلب

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

دسته بندی: علوم انسانی

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك

محصول * نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
 
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .
دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي
نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند
پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.
براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا”، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:
(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا” از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا” مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا” به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا” شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مواردي نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاهي اعمال قضائي انجام م دهند كه انجام اين اعمال گاهي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي اداري است. بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسبي عمل مي شود كه ضوابط آن را حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي توان به اصل مذكور استناد كرد.
استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضائي بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمال اداري ، به اين ترتب اعمال قضائي را هم نوع خاصي از اعمال اداري تلقي مي كنند.
قواعد حقوقي عبارت از قواعدي كلي است كه قوه مقننه وضع مي نايد و اجراي آنها مستلزم اعمال خاصي است كه اعمال اداري ناميده مي شود. اعمال قضائي نيز همين جنبه را دارد و مانند اعمال اداري عبارت است از اعمال مربوط به اجراي قانون 0 اين اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقي ) قرار دارند كه ويژه قوه قانوگذاري است. تمايز اعمال اداري از اعمال قضائي از يك عامل سازماني يعني وضع استخدامي قاضي ناشي مي شود كه در انجام وظيفه خود داراي استقلال است ، در صورتي كه مدير اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل مي كند. در غير اين صورت يعني اگر اعمال آن دو از نظر استدامي مطرح نباشد، اعمال قضائي نوعا” متمايز از اعمال داوري نبوده و دادرسان دادگاهها را نمي توان در طبقه بندي مشاغل دوتلي به عنوان اعضاي يك قوه مستقل به حساب آورد. در اينجا بايد يادآوري كرده نظريه كاره دومالبر كه معتقد بود. وجه تمايز اعمال قضائي از اعما لاداري ، در تشريفات وقواعد آنها است. به وسيله دوگي كه مدعي است تمايز اعمال قضائي و اعمال اداري جنبه تشرفاتي نداشته و جنبه ماهري دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين تمايز اعمال قضائي و ادواري را حقوق موضوعه بلژيك شامل اعمال قانونگذاري نيز كرده است. اين اعمال كليت دارند و

دانلود + ادامه مطلب

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك 20ص

دسته بندی: علوم پایه

نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك 20ص

محصول * نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك 20ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك
وجيه راي دادگاه پس از مشروطيت و تصويب قانون اساسي در دادگاههاي ايران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسي سابق : (احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتواي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 اين مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسي بلژيك اقتباس و در قانون آئين دادرسي مدني نيز منعكس شده است كه بند4 ماده يكصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل راي و مواد استناديه را از اجراي راي دادگاه تلقي مي كند. اين نكته را ديوان عالي كشور نيز تاييد كرده و طي آراء مكرر بيان داشته استكه : (حكم دادگاه بايد متكي به دليل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است ) 0 اين نكته در ماده 6 لايحه تشكيل دادگاههاي عام نيز منعكس شده است :
(قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون و يا شرع و يا (اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاء راي به طور كلي عموم موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجيه راي يكي از جهات تمايز احكام ترافي از اعمال اداري است و دادگاه پس از توجيه و استدلال ، مفاد راي ( راي به معناني اخص ) را صادر مي كند. از اي رو مفاد راي از توجيه و استدلال آن جدا نبوده بلكه نتيجه قهري آن است. ولي اعمال اداري توجيه نمي شوند، مگر در مواردي كه قانون تكليف كند. نحوه توجيه راي در دادگاههاي دادگستر و دادگاههاي اداري متفاوت است .
ضوابط تمايز اعمال قضائي از اعمال اداري مورد اختلاف علماي حقوق است. براي روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژيك را در اين زمينه بررسي نموده و عناصر متشكله هر يك از اعمال قضائي و اداري را مورد بحث قرار مي دهيم 0 سپس ويژگيهاي توجيه آراء دادگاههاي دادگستر يا در مقايسه با شرائط انجام آن دردادگاههاي اداري بيان مي كنيم .
دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي اداري در قانون اساسي
نويسندگان قانون اساسي بلژيك در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعي ) را به جاي (دادگاههاي اداري ) و (دادگاه ) را به جاي (دادگاههاي (مدني و كيفري ) دادگستري ، به كاربرده اند
پيش بيني دادگاهها در قانون اساسي و سپس در قانون سازمان قضائي مبين اين است كه قانون اساسي 1821 بلژيك احترام خاصي براي مقام شامخ قضاء قايل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحيت دارند كه دعاوي اشخاص را در مورد حقوق فردي قطع و فصل نمايند. قانون اساسي ميان دادگاه به معناي اخص و دادگاه به معناي اعم 0 تمايز قايل است. مقصود از دادگاه در معناي اخص ، دادگاههاي مذكور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و يكصدوچهارم مي باشد كه حدودصلاحيت آنها را خود قانون اساسي معين كرده است كه امروزه آنها را دادگاههاي عمومي مي نامندو مقصود از دادگاه در معناي اعم ، علاوه بر دادگاههاي عمومي شامل دادگاههاي نظامي ، دادگاهاي بارزگاني و دادگاههاي كار است كه حدودلاحيت آنهامطابق يكصد و پنجم بايد به موجب قوانين خاص معين شد.
براي تعايز اعمال قضائي از اعمال اداري و از اصل تفكيك قوا نيز استفاده مي كنند. اين اصل از ديرباز حقوق عمومي بلژيك را ارشاد كرده و امروزيه نيز حقا”، حافظ اصلي آزاديهاي فردي به شمار مي رود. اصل تفكيك قوا بيانگر اين است ك اعمال قضائي يكي از وظايف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از ديگر وظايف آن است و به وسيله نهادهاي دولتي ذيصلاح و با انجام تشريفات خاصي صورت مي گيرد. با وجود اين اگر اختيارات قواي سه گانه رادربلژيك مطالعه كنيم ، خواهيم ديد كه اين قوا به طور مطلق از يكديگر تفكيك نشده اند و همان گونه كه پروفسور اوبان مي نويسد:
(قواي سه گانه در بلژيك استقلال نسبي دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددي تداخل در صلاحيت وجود دارد وبرخي از اعاضي يك قوه در كار قوه ديگر دخالت مي كنند) 0 از اين موارد استثنائي مي توان چندمورد را ذكر رد ك پادشاه كه رئيس قوه مجريه است ، با مسئوليت وزراء حق دارد لوايح قانوني را اصلاح و يا از تصويب آنها جلوگيري كند كه اين عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئين نامه را دارد كه بنظر بسياري از نويسندگان ذاتا” از اعمال قانونگذاري است. پادشاه مي تواند به وسيله عفو خصوصي محكوم را از تمام يا قسمتي از محكوميتهاي كيفري معاف كند. مجلس مقننه كه به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال مي كنند. بخش مهمي از فعاليت خود را به نظارت در اعمال حكومت كه يك عمل قانونگذاري نيست ، اختصاص مي دهندو يا بودجه و قانون محاسبات را كه ذاتا” مربوط به اعمال اداري است ، به صورت قانون تصويب مي كنند و در اعمال قضائي نيز مداخله مي كنند.مثلا” به وسيله عفو عمومي احكام محكوميتهاي كيفري و آثار آن راملغي مي كنند: هر يك از دو مجلس به وسيله هيئتهاي خاص ، اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. مجلس نمايندگان در احكام ديوان عالي كوشر (در صورت نفض احكام ديوان محاسبات ) تجديدنظر مي كند و نظر آن قطعي است. همچنين در برخي موارد، اعمال قضائي به وسيله مجامع سياسي كه عبارت از شوراهاي شهرستان باشد، انجام مي گيرد. مثلا” شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز مي كنندو اعمال اعضاي خود را بررسي كرده و به شكايات ناشي از آن رسيدگي مي كنند. علاوه بر اين اظهار در مواردي نيز اعمال قضائي انجام مي دهند كه انجام اين اعمال گاهي اعمال قضائي انجام م دهند كه انجام اين اعمال گاهي درصلاحيت دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي اداري است. بدين ترتيب اصل تفكيك قوا در بلژيك به طور نسبي عمل مي شود كه ضوابط آن را حقوق عمومي معين كرده است. از اين رو براي تعريف اعمال قضائي هميشه نمي توان به اصل مذكور استناد كرد.
استقلال اعمال قضائي : برخي از نظريه پردازان فرانسوي منكر وجود اعمال قضائي بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاري و اعمال

دانلود + ادامه مطلب

دانلودمقاله درمورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

دسته بندی: علوم انسانی

دانلودمقاله درمورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

محصول * دانلودمقاله درمورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 40
 
تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»
مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»
صاحب جواهر:
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.
وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.
از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.
معنا و مفهوم اصاله الزوم
این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.
ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:
1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد لايحه خدمات كشوري و لزوم توجه به حقوق كارمندان

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله در مورد لايحه خدمات كشوري و لزوم توجه به حقوق كارمندان

محصول * مقاله در مورد لايحه خدمات كشوري و لزوم توجه به حقوق كارمندان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
 
لايحه خدمات كشوري و لزوم توجه به حقوق كارمندان

همين چند روز پيش بود كه آقاي امير منصوربرقعي معاون راهبردي و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور به صراحت اعلا‌م كرد كه لا‌يحه خدمات كشوري از سال 1388 اجرا خواهد شد. اين در حالي است كه پس چند سال انتظار و رفت و آمد اين لا‌يحه ميان مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين لا‌يحه به تصويب شوراي نگهبان كه به علت بار مالي آن را رد مي‌كردند، رسيد.پيشينه ارائه اين لا‌يحه به اعتراض‌هاي فرهنگيان در سال 82 و در زمان دولت آقاي خاتمي بازمي‌گردد كه دولت در پاسخ به ترميم حقوق اين قشر زحمتكش، پس از ماه‌ها بررسي لا‌يحه نظام پرداخت هماهنگ را تقديم مجلس كرد. ‌ از آنجا كه اين لا‌يحه در اواخر دولت آقاي خاتمي به مجلس ارائه شد عمر دولت آقاي خاتمي كفاف اجراي آن را نداد، لذا اين لا‌يحه براي تصويب و اجرا در اختيار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و اين لا‌يحه بهانه‌اي شد براي اصولگرايان در جهت جذب آراي قشر عظيم كارمند كه قريب سه‌ميليون نفر مي‌باشند. اصولگرايان در بررسي آن تغييرات زيادي را در آن ايجاد كردند تا آنجا كه اسم آن به لا‌يحه مديريت خدمات كشور تغيير يافت. از آنجايي كه ارائه و تصويب اين لا‌يحه با سروصداي زيادي انجام شد و دولت و مجلس هر بار كه با اعتراض‌هاي كارمندان و به‌ويژه فرهنگيان روبه‌رو مي‌شدند اجراي آن را وعده مي‌دادند اين لا‌يحه انتظارات زيادي را در ميان كارمندان، فرهنگيان و بازنشستگان ايجاد كرده است. حدود سه ماه پيش و پس از تصويب اين لا‌يحه در مجلس و شوراي نگهبان از طرف رئيس مجلس و دولت اعلا‌م شد كه احكام حقوق‌بگيران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. اين در حالي است كه دولت به بهانه افزايش نقدينگي و تورم اجراي آن را به سال 1388 موكول كرده است و براي سال 1387 نه تنها اين امر محقق نخواهد شد بلكه براي افزايش حقوق كارمندان در لا‌يحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزايش ساليانه حقوق كارمندان بايد متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. ‌ طبق اعلا‌م‌نظر رسمي بانك مركزي نرخ تورم منتهي به ماه دي 2/17 درصد مي‌باشد كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال به رقمي در حدود 19 درصد برسد. تورم حاكم بر اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه قشر كارمند روزبه‌روز قدرت و توان خريد خود را از دست مي‌دهد. با گراني بي‌سابقه مسكن در سال جاري و تورم 17 درصدي فعلي حاكم بر جامعه، انتظار اين است كه دولت در جهت ترميم حقوق كارمندان و تقويت قدرت خريد آنان نسبت به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كند يا حداقل افزايش حقوق كارمندان براي سال جاري همان نرخ تورم سال جاري باشد. واقعيت اين است كه هيچ تناسبي بين تورم 50 درصدي مسكن و 17 درصدي ارزاق عمومي در جامعه با رقم 6 درصدي دولت براي افزايش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشكال مختلف گريبانگير كارمندان دولت خواهد شد.

اجراي لايحه خدمات كشوري بدون افزايش نقدي حقوق كارمندان

قانونگذاری- شوراي نگهبان بالاخره پس از كش و قوس‌هاي فراوان، لايحه مديريت خدمات كشوري را مورد تأييد قرار داد.
اما بر خلاف تبليغاتي كه طي يك سال اخير درباره اين لايحه صورت گرفته بود، با اجراي آن تغيير چنداني در ميزان حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولت صورت نخواهد گرفت و ميزان افزايش حقوق آنان همچون گذشته و در قالب افزايش‌ بودجه‌هاي سالانه انجام خواهد شد.
از سال گذشته كه لايحه مديريت خدمات كشوري در كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد، دولت به علت بار مالي بالاي آن (كه بر اساس برداشت‌هاي متفاوت دولت و مجلس ارقامي ميان 3 تا 10 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شد) از پذيرش و اجراي آن سرباز زد و پس از جلسات مشترك متعدد ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان بالاخره مقرر شد دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان در چارچوب اين لايحه را به صورت واگذاري سهام انجام دهد.
بدين ترتيب، انتظاراتي كه كارمندان از اجراي اين لايحه داشتند يا به علت تبليغات برخي نمايندگان مجلس به صورت نادرست در آنان ايجاد شده بود، با نحوه اجراي لايحه تحقق نخواهد يافت.
همچنين در حالي كه از سال قبل از سوي نمايندگان مجلس اعلام مي‌شد كه لايحه مديريت خدمات كشوري بايد از ابتداي سال 86 اجرايي شود و درصورت تأخير دولت در اجراي آن بايد مابه‌التفاوت ماه‌هاي اجرانشده نيز پرداخت شود، اكنون با تأييد اين لايحه به علت زمان‌بر بودن تدوين آيين‌نامه‌هاي آن، مطمئناً اين لايحه امسال اجرايي نخواهد شد.
در همين حال، موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري در گفت‌وگو با مهر با بيان اين‌كه زمان اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال‌جاري و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت 3 ماه زمان براي تدوين آيين نامه اجرايي آن نياز داشت.
وي با اشاره به بار مالي 5 هزار ميليارد توماني لايحه مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: دولت مي‌گفت كه نمي‌تواند چنين پولي را براي تأمين بار مالي لايحه در نظر بگيرد، زيرا با اين امر نقدينگي به بازار تزريق شده و باعث ايجاد تورم مي‌شود.
عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري ادامه داد: در جلسه‌اي كه آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با رئيس مجلس و رئيس‌جمهوري داشتند، رئيس‌جمهوري نظر خود را مبني بر تأمين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس مطرح كرد كه اين نظر پذيرفته شد.
به گفته ثروتي اگر لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شد، 2 سال طول مي‌كشيد تا لايحه بررسي شود و همين امر اجراي آن را 2 تا 3 سال به تعويق مي‌انداخت بنابراين تصميم بر اين شد كه پيشنهاد دولت پذيرفته شود.
عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشوري با تأكيد بر اينكه قبول اين پيشنهاد تأثيري بر افزايش يا عدم افزايش  حقوق كاركنان دولت نخواهد داشت، گفت: افزايش حقوق سالانه كاركنان دولت در بودجه‌هاي سنواتي و طبق روال انجام مي‌شود و تأمين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس تأثيري بر افزايش حقوق كاركنان دولت ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اما بخشي از افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت كه به موجب قانون يكباره به وجود مي‌آيد، مانند بازخريد و غيره از طريق واگذاري سهام جبران مي‌شود.
6 ماه زمان براي تدوين آيين‌نامه‌ها
حميدرضا حاجي بابايي عضو هيأت رئيسه مجلس نيز گفت: با تاييد لايحه مديريت خدمات كشوري توسط شوراي نگهبان، اين لايحه جهت اجرا اين هفته به دولت ابلاغ مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با فارس افزود: باتوجه به اهميت ويژه اين لايحه تهيه آيين‌نامه بخش‌ها و ضوابط و مقررات اجرا و همچنين صدور احكام كارمندان ماه‌ها طول خواهد كشيد.
وي گفت: لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هم براي بازنشستگان و هم براي شاغلين اجرا خواهد شد.
حاجي بابايي اظهار داشت: اين لايحه شامل 14 فصل است كه 12 فصل آن به تغيير ساختار اداري كشور اختصاص دارد و در رابطه با كليه موارد كاركنان دولت اعم از استخدام، نوع قرارداد، ساعات كاري، زمان بازنشستگي و ارزيابي كاركنان و همچنين كاركنان شركتي و دولتي است.
وي گفت: اجراي اين لايحه حداقل 6ماه به طول خواهد انجاميد زيرا بر اساس اين لايحه نظام گروه‌پايه از بين رفته و نظام امتيازي حاكم مي‌شود، از اين‌رو پرونده هر كارمند چه شاغل و چه بازنشسته بايد به صورت جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد كه اين كار نيازمند ماه‌ها كار است.
استثناهاي لايحه خدمات كشوري
مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه مديريت خدمات كشوري 5سال است و قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، كاركنان ويژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاه‌هاي زير نظر نهاد رهبري از اجراي اين لايحه مستثني هستند.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت