مقاله - فایلخون

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

محصول * تحقیق درباره تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
عنوان مقاله:  تدوین ماموریت سازمانی و بیانیه چشم انداز

گام اول تا برنامه ریزی استراتژیک، تدوین ماموریت
ارزش هاي محوري: سفر به درون
راه رسيدن به منزلگه اول سفر به درون است. سفري براي كشف و شناسايي ارزش ها و باورهاي بنيادي و نهاني.
لائوتسه معتقد است:« تنها دارايي هر كس عمل اوست»
اگر اين گفته صحيح باشد محركت عمل سازمان ها به عنوان يك موجود زنده چيست؟ پاسخ روشن است. ارزش هاي بنيادي و باورهاي نهاني.
ارزش ها و باورهاي يك سازمان همان چيزهايي هستند كه كاركنان به آنها ارج مي نهند و برايشان اهميت قائلند. ارزش هاي سازماني تعيين مي نمايند كه كجا، وقت و انرژي و پول خود را صرف كنيد. ارزش هاي سازماني شما چه بدانيد و چه ندانيد برانتخاب هاي روزانه شما تاثير مي گذارد. آنها عميقا در چشم انداز و تصويرتان از آينده مطلوب سازمان جاري هستند. براي كشف و شناسايي ارزشهاي محوري يك سازمان روشها و چارچوبهايي وجود دارد كه سازمانها بايد آنها را به كار گيرند تا همسويي و يكپارچگي به وجود آيد. يادمان باشد كه ارزش ها در يك سازمان به مثابه يك ذره بين عمل مي كند. تمام منابع انساني، منابع اطلاعاتي و منابع سازماني را در يك نقطه متمركز مي كند تا سينرژي ايجاد شود.
اما ماموريت سازماني: سفر از درون به برون
حقيقتي وجود دارد كه هيچ كس نمي تواند در جريان كار آن را ناديده بگيرد و آن اين است كه هر يك از ما بر روي اين زمين هستيم تا يكي پس از ديگري به شيوه منحصر به فرد خود خدمت كنيم.
آگاهترين اذهان بر آنند كه يگانه راه دستيابي به شادماني واقعي خدمت كردن به همنوعان است. عشق، ثروت، سفر و يا ديگر تجاربي كه ما در مسير دستيابي به لذت و معنا در زندگي كسب مي كنيم، هيچ يك به خودي خود شادماني و پايداري به ما عرضه نمي دارند.
آلبرت شوايترز اين معنا را در بياني بهتر ابراز مي دارد:« تنها كساني در ميان شما از شادكامي واقعي بهره مندند كه جستجو كرده اند و بدين غايت رسيده اند كه چگونه خدمت كنند.»
وقتي فرزندانمان را با عشق و درك پرورش مي دهيم، به آنها خدمت مي كنيم. وقتي زمان ومنابع مورد نياز اجتماع خود را به آن عرضه مي داريم، خدمت مي كنيم و خدمت كردن به همنوعان به مراتب خدمت بزرگتري است. در زندگي همه ما خادمان غير قابل رويت بسياري وجود دارند. نظير متصدي بانك كه همراه پول، لبخندش را نيز به ما هديه مي كند يا فروشنده كفش كه با دقت پاي ما را اندازه مي گيرد تا مناسب ترين كالا را به ما عرضه كند.
اين مردمان جملگي با آسانتر كردن زندگي به ما خدمت مي كنند. آنها قادرند زندگي را براي ما رضايت بخش يا ناخوشايند نمايند. آنها انتخاب مي كنند كه به ما رضايت ببخشند. آنها مي دانند كه اگر كارشان را به درستي انجام دهند زندگي را براي ديگران لذت بخش مي كنند. آنها با خدمت كردن به همنوعان خود، ماموريت زندگيشان را به انجام مي رسانند.
يادمان باشد كه:« يك بيانيه ماموريت، همگان را درمسيري مشترك به پيش مي راند»
حال كه قبول مي كنيد كه مردمان به چه روشهايي به شما خدمت مي كنند، به اين نكته توجه كنيد كه شما چگونه مي توانيد در كارتان خدمتي انجام دهيد. كاري كه شما انجام مي دهيد چه هدف بزرگتري را دنبال مي كند؟ كاركنان آژانس هاي املاك، كاري فراتر از خريد و فروش خانه ها انجام مي دهند. آنها به خانواده ها امكان آن را مي دهند كه خانه ايده آل خود را بيابند. متخصصين كامپيوتر، كاري بيشتر از نصب قطعات انجام مي دهند، آنها جريان اطلاعات ميان افراد و وظايفشان را تسهيل مي كنند و بدين وسيله آنها را قادر به اجراي ماموريتشان مي نمايند.
يك بيانيه ماموريت دقيقا چيست؟
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را بيان مي دارد. كاري را كه شما انجام مي دهيد، توصيف مي نمايد و محصولات و خدماتي را كه شما با كار خود به مشتريانتان عرضه مي داريد، تشريح مي كند.
يك بيانيه ماموريت «چرايي» وجود شما را به گونه اي قابل فهم براي كاركنان، مشتريان و خانواده تان توضيح مي دهد و اتحاد و تمركز حول هدف مشترك را موجب مي گردد.
ماموريت شما، هدف و علت بودن شما را شناسايي و تعيين مي كند. مردمان در هر سطحي كه با كار شما مرتبط هستند بايستي اين ماموريت را درك كنند.
اين ماموريت وسيله قدرتمندي است كه دليل بودن حرفه ( كار) شما محسوب مي گردد و تمامي افرادي كه به نحوي دراين حرفه با شما مشغولند را به مسيرها و غاياتي كه شما براي شركت خود مي جوييد رهنمون مي سازد.
شما به عنوان كارفرماي يك حرفه كوچك ممكن است تصور كنيد كه هر كسي در شركت شما هدف واقعيتان را مي داند.
هشدار!
مسئله فقط پول درآوردن نيست. اگر كسي درخدمت منافع كاري گام بردارد، سود خود به خود فراهم مي آيد. بيانيه ماموريت شما همچنين نقطه شروع ارزشمندي براي ديگر تصميمات استراتژيك كاري شما محسوب مي شود.
وقتي از شخصي مي پرسيد كه به چه كاري اشتغال دارد آنها معمولا آيتم ها و خدماتي كه ارائه مي دهند را بر مي شمارند:« من در كار خدمات ارتباطي ـ مخابراتي هستم » يا « ما در صنعت مبلمان و لوازم منزل هستيم» يا « من يك مربي هستم»
همه اين عبارات در خصوص كالا يا خدمات هستند و نه چگونگي تاثيرگذاري محصول يا خدمات بر مردم. آنها بيشتر بر ويژگي ها و كيفيت محصول وخدمات متمركز هستند تا بر منافعي كه مردمان از قبل از استفاده از آنها كسب مي كنند.
تمام آنچه يك تجارت يا كار موفق را در بر مي گيرد در همين نكته نهفته است. اگر شما مفهوم ماموريت خود را تا بدين جا درك كرده باشيد به جاي اينكه بگوييد:« من موبايل مي فروشم» جواب بهتري خواهيد داد:« من به مردم كمك مي كنم تا با مشتريانشان مرتبط بمانند و به يكديگر عشق بورزند.»

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره اثرات طلاق بر روي كودكان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره اثرات طلاق بر روي كودكان

محصول * تحقیق درباره اثرات طلاق بر روي كودكان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
عنوان مقاله :
اثرات طلاق بر روي كودكان
تهيه و تنظيم :
عليرضا بردبار
كارشناس راهنمايي و مشاوره
چكيده :
طلاق ، از مهم ترين پديده هاي حيات انساني محسوب مي شود . اين پديده داراي اضلاعي است ، به تعداد جامعة انساني. طلاق ، در ادبيات فارسي به معناي انفصال و جدايي بين دو نفر ، جدا شدن زن وشوهر از يكديگر ، رها شدن از قيد و بند نكاح و زناشويي آمده است .
طلاق ، يك پديده رواني ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و … است كه در كل بر فرآيند خانواده تأثير به سزايي مي گذارد و عوارض بسيار ناگواري بر روي فرد و جامعه به دنبال دارد . در اسلام از آن به عنوان « ابغض الحلال » ياد مي شود .
كليد واژه : طلاق – كودكان .
مقدمه :
طلاق و فروپاشي خانواده ضمن بر هم زدن تعادل رواني – عاطفي افراد خانواده ، موجب بروز آسيبهاي اجتماعي مانند فرار فرزندان از خانه ، سرقت ، قتل ، جنايت و… مي شود . با توجه به آسيبهاي اجتماعي پيامد طلاق و آثار بدي كه به سلامت رواني – عاطفي افراد خانواده و به خصوص كودكان دارد ، بايستي تدابير لازم براي حفظ و انسجام خانواده به كار برد . در حال حاضر جهان با روند رو به افزايش طلاق مواجه است .
آمار جهاني در ارتباط با طلاق مؤيد اين واقعيت است كه در آمريكا 20 درصد كودكان در خانه هايي زندگي مي كنند كه فقط يكي از والدين ( به طور معمول مادر ) عهده دار خانواده است . ( كاپلان و سادوك ، 1991 م )
طلاق ، به هر دليلي درست يا نادرست ، پيامهايي براي فرد و جامعه دارد . تأثير طلاق بر فرزندان بسيار پيچيده و اسفبار است ، به طوري كه آنها بطور ناخواسته درگير تضادهایی مي شوند كه نه توان درك آنها را دارند و نه تاب تحمل و كنار آمدن با آن را .
روند سير طلاق بدين صورت است ، كه ابتدا تنش و درگيري ميان زن و شوهر آغاز مي شود و اين روند در تكامل خود به بي علاقگي هاي عاطفي ، دوست نداشتن و سپس دشمني علنی و واقعي با همسر منجر مي شود .
مرحلة بعدي پيدايش فكر طلاق در يك يا هر دو زوجين است و روي آوردن يكي از طرفين به فرد يا افراد ديگر به عنوان محرم راز، در اين جاست كه خانواده ، شادابي خود را از دست مي دهد ، آنگاه جدايي و طلاق صورت مي گيرد .
عوامل مؤثر بر طلاق :
الف ) عوامل زيستي : شامل عدم تناسب سن ، ازدواج در سنين پايين ، بيماري هاي مسري ، عقيم بودن مرد و نازا بودن زن و …
ب ) عوامل رواني و اخلاقي : شامل تزلزل پايه هاي ايمان و سقوط مباني اخلاقي ، بدبيني ، سخت گيري ها و لجاجت زوجين نسبت به يكديگر ، دروغگويي و …
ج ) عوامل اجتماعي : شامل ناهماهنگي طبقاتي ، دخالتهاي بي مورد ديگران ، ازدواج هاي اجباري ، تعدد زوجين و …
اثرات طلاق بر روي كودكان :
اكثر والدين مطلقه ، در مورد واكنشهاي كودكشان نسبت به جدايي و طلاق ، خيلي نگران هستند . آنها مي خواهند بدانند آيا كودك من سالم و شاداب رشد خواهدكرد ؟
جامعه شناسان و روان شناسان ، اطلاعات قابل قبولي دربارة‌ اثرات طلاق بر روي كودكان ، در دسترس قرار داده اند . تحقيقات ، نشان مي دهد ، كه اثرات طلاق بستگي به سن كودك هنگام طلاق دارد . همچنين اثر طلاق بر كودك به فاكتورهايي مثل جنسيت ، شخصيت ، ميزان ناسازگاري ، و درگيري والدين و حمايت هاي خانواده و دوستان كودك بستگي دارد .
سن كودك :
دربارة‌اثرات طلاق بر روي كودك كوچكتر از 2 تا 3 سال ، اطلاعات بسيار كم است . بچه هاي خردسال در صورت وقوع طلاق به طور معمول رنج نمي برند ، گرچه در صورتي كه رابطه يا پيوند نزديك ، بين يكي از والدها و كودك آسيب ببيند ، ممكن است مشكل به وجود آيد .
والدين ، بايستي نسبت به برنامه هاي سرپرستي و مراقبت از كودك به توافق برسند ، آنچنان كه كودك در حالي كه ناسازگاري بين والدينش را تجربه مي كند ، به رشد و نمو خود ادامه دهد .
نوزادي :
نوزادان ، نمي توانند تعارض را درك كنند ، اما ممكن است ، نسبت به تغييرات خلقي و سطح انرژي والدينشان واكنش نشان دهند . آنها ممكن است اشتهاي خود را از دست بدهند يا دچار اضطراب شوند .
كودكان پيش دبستاني :
كودكان از 2 تا 5 سالگي به اين اعتقاد مي رسند كه باعث طلاق و جدايي والدين شان شده اند . به طور مثال ، ممكن است ، فكركنند ، كه اگر آنها شامشان را خورده بودند ، پدر از آنها دور نمي شد . كودكان پيش دبستاني ، از تنها ماندن يا ترك كامل ، هراس دارند . آنها به طور معمول تغييرات را انكار كرده و همكاري نمي كنند و ممكن است افسرده يا خشمگين شوند . همچنين ، ممكن است پرخاشگرانه و نافرمان عمل كنند ، اگر چه خواستار امنيت در پناه يك بزرگسال هستند .
كودكان سن مدرسه اي :
بسياري از روان شناسان معتقدند ، سازگاري نسبت به جدايي و طلاق براي كودكان مدرسه ابتدايي از كودكان كودكستاني يا بزرگتر مشكل تر است . كودك مدرسه رو به اندازه كافي بزرگ است ، تا درد و رنج و ناشي از جدايي والدينش را درك كند و در عين حال براي درك يا كنترل واكنش نسبت به اين درد و رنج ، خيلي كم سن و سال است . او ممكن است غم ، خجالت ، رنجش ، وفاداري دوطرفه و عصبانيت شديد را تجربه كند . توانايي كودك در بازي ، فعاليت وتعامل با كودكان ديگر ، ممكن است ، كمك كند تا از عهدة‌ وضعيت زندگي خانوادگي اش برآيد .
كودكان در اين سن اميد دارند ، والدين شان نزد يكديگر باز گردند . كودك ، ممكن است ، احساس طرد شدگي از سوي والدي كه او را ترك كرده است ، داشته باشد و از سردرد يا دل درد شكايت كند.
نوجواني :
نوجوانان 10 تا 19 ساله خشم ، ترس ، تنهايي ، افسردگي و گناه را تجربه مي كنند . برخي از آنها احساس مي كنند ، اگر در كارهاي روزمره شان يا مراقبت از خواهر و برادرشان احساس مسئوليت كنند . روبه بزرگسالي دارند .

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی

دسته بندی: کتاب ، جزوه

پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی

محصول * پاورپوینت تشخیص و ردیابی مانع بر اساس constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
 
دسته بندی : پاورپوینت 
نوع فایل:  ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
 

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 
 
تعداد اسلاید : 27 صفحه
تشخیص و ردیابی مانع بر اساس constrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی موضوع ارائه فهرست مطالب مقدمه اطلاعات مربوطه و روش پیشنهاد شده ردیابی ماشین در زمان حقیقی یکپارچه کردن مسیریابی و ردیابی نتیجه گیری مقدمه دراین جا یک الگوریتم ردیاب و مسیریاب ماشینی با زمان حقیقی برای عکس های ویدئویی ماشینی معرفی می کنیم. این ردیاب ماشینی با زمان حقیقی کاربردهای قابل استفاده ای دارد مثلا” برای همین سیستم اخطار دهنده تصادم رو در روی ماشین ها . ما از سیستم CDT برای گردآوری ویژگی های تصاویر استفاده می کنیم. اطلاعات مربوطه و روش پیشنهاد شده اگر بخواهیم در این روش ردیابی موانع از نظر کامپیوتری دقیق باشیم باید کلی اطلاعات و یا خصوصیات جمع اَوری کنیم. روشی که پیشنهاد می شود ، سیستمی است که بر اساس ظاهر است. ردیابی ماشین در زمان حقیقی از خصوصیات مختصاتی ساده برای طبقه بندی ماشین استفاده می شود: تراکم گوشه ها،تراکم خط های عمودی و افقی ودرجه انحراف ناحیه . در حقیقت ،این چهار خصلت به تنهایی یک طبقه بندی خوبی را ارائه می دهند. قطعه قطعه کردن تصاویر فرضیه ساختن ردیابی ماشین بررسی فرضیه نتایج ردیابی قطعه قطعه کردن تصاویر در قطعه بندی بر اساس CDT قطعه های تصویر به وسیله ی پیدا کردن قطعات خطوط و بکاربردن CDT برای یافتن یک تقسیم بندی مثلثی مناسب . از یک ردیاب گوشه ای که همراه است با دسته بندی کردن خطوط و متناسب کردن اَنها برای بدست اَوردن قطعات خطوط استفاده می شود. همچنین از یک ردیابی خطی برای شکستن خطوط منحنی ها استفاده کردیم. مثالی از ردیابی خطی و نتیجه ی CDT فرضیه ساختن یک فرضیه ماشینی از دو قطعه خط افقی بوجود می اَید.در ابتداخط های افقی از بین گوشه های مثلث ها انتخاب میشوند. یک خط افقی به عنوان baselineماشینی کاندید میشود، فرضیات مکانی 3-D ماشین تخمین زده میشود. قدم بعدی جستجو کردن برای خط های ممکن بالایی است.مجموع 25فرضیه تولیدشده توسط روش گروه بندی مثلث بررسی فرضیه ها چهار خصلت مختصاتی برای بررسی یک فرضیه استفاده شده است. تراکم گوشه ای تراکم خطوط افقی تراکم خطوط عمودی انحراف استاندارد تراکم گوشه ای بوسیله ی میانگین تابع انرژی به روی تمام pixel ها بدست می آ ید.   تراکم خطوط افقی بوسیله ی میانگین گرفتن ماکزیمم (y|,0∂/I∂|α-|x∂/I∂|)به روی تمام pixel ها .حساب می شود.(3= α) ( x∂/I∂ )و (y∂/I∂) ب
  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 
 

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره كفر در ديوان حافظ2 45 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره كفر در ديوان حافظ2 45 ص word

محصول * تحقیق درباره كفر در ديوان حافظ2 45 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 64
 
خلاصه مقاله
مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
ما در اين مقاله كه حاصل مطالعه و بررسي خاص مقولة «كفر» در ديوان حافظ و تعدادي از امهات كتب عرفاني است كوشيده ايم تا نشان دهيم:اولاً حافظ علاوه بر وقوف بر معاني گوناگون ديني و قرآني كفر بر معاني عرفاني آن آگاه بوده و در شعر خود به آن معاني نظر داشته، ثانياً كفر بمعني بي ايماني در ديوان او آنچنانكه ويژگي سبك و زبان او يعني ايهام است موهم معناي «كفران» يعني ناسپاسي هم هست؛ سوم آنكه او در بكارگيري كلمات كفر يا كافر قصد اتهام نداشته و خود را در مقام مفتيان متصلب اهل تكفير نمي نشاند، چهارم آنكه او ضمن اطلاع از معاني و مفاهيم رايج كفر معاني و مفاهيم خاص خويش را از كفر بيان داشته و آنگونه كه شيوة ابتكاري و خلاق اوست براي مقولة كفر يا كافري نيز مصاديقي را نشان داده است كه بدون تأمل و درنگ در ديوان او اين تازگي و خلاقيت در اظهار معاني و مصاديق خاص آشكار نمي‌شود؛ پنجم آنكه استفادة او از كلمة كفر يا كافري بيشتر وسيله اي است براي ابراز انزجار و نفرت از رفتار خلاف اخلاق و ديانت مدعيان اخلاق و دينداري و بنابراين كفر مشبه بهي است متناسب با زمان شاعر براي اعمال ناپسند آنان و همة غافلان از حقيقت از جمله ارباب زو و تزوير .
بنابراين تفاوت و تازگي اين مصاديق و مفاهيم براي نگارنده او را بر آن داشت تا اين جلوه هاي متفاوت و تازه از مفهوم كفر و مصاديق آنرا در معرض توجه علاقه مندان پژوهشگر قرار دهد.
حاصل كار آنكه در ديوان حافظ هفت كفر يا مظهر و مصداق آن تجلي يافته و ما در اين مقاله آن هفت را مورد ارزيابي قرار داده و مباني و آبشخور اعتقادي آنها را نيز در حد توان و مقدور بيان داشته ايم كه عبارتند از:رنجيدن، بخل و امساك، تكيه بر تقوا و دانش، خزينه داري ميراث خوارگان، خامي، خودبيني و خود رأيي، و سرانجام زرق و ريا كه به تعبير خواجه ، آتش آن «خرمن دين» را خواهد سوخت. تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد.
واژه هاي كليدي :كفر، كافري، كفران، حافظ، ديوان حافظ، مباني و مفاهيم كفر
مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
پيش از ورود به بحث عناوين مهم مقاله را به شرح زير طبقه بندي و تقسيم مي نمايد.
– معاني و تعاريف كفر در قرآن
معاني و تعاريف كفر در نزد عارفان
– طبقات و انواع كفر
– توسعة معناي كفر در نزد عارفان
– لزوم وجود كفر براي شناخت ايمان و ظهور آن
– يگانگي يا وحدت مقصد كفر و دين
– تحول معنايي كفر در معناي كفران يعني ناسپاسي به كفر در معني بي ايماني
– وسعت كاربرد كفر در معناي ناسپاسي يا كفران
– مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
-كفرهاي هفتگانه و تعليل آنها
1-رنجيدن
2-بخل و امساك
3-تكيه بر تقوا و دانش
4-خزينه داري براي وارثان
5-خامي
6-خودبيني و خودرايي
7-ريا و سالوس
– نتيجه
مقدمه
معاني و تعاريف كفر در قرآن
«بدان كه كفر در قرآن بر پنج وجه باشد. وجه نخستين كفر بمعني انكار كردن بود چنانكه خداي در سورة بقره گفت:ان الذين كفروا سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون» (بقره/6)
وجه دوم كفر بمعني فرا پوشيدن بود چنانكه در سوره الحج گفت: ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله» يعني كفروا بتوحيد الله. (حج/25)
وجه سيم كفر بمعني ناشناختن بود چنانكه در سورة البقره گفت:«فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به» يعني لم يعرفوه (بقره/89)
وجه چهارم كفر بمعني ناسپاسي كردن بود. چنانكه در سورة البقره گفت :«واشكرو لي و لا تكفرون» يعني و لا تكفروا نعمتي
و وجه پنجم كفر بمعني بيزار شدن بود چنانكه در سورة ابراهيم گفت:«اني كفرت بما اشركتموني من قبل» (ابراهيم/22) يعني اني تبرات. و در سورة العنكبوت گفت:«ثم يوم القيامه يكفر

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع

دسته بندی: کتاب ، جزوه

پاورپوینت تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع

محصول * پاورپوینت تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
 
دسته بندی : پاورپوینت 
نوع فایل:  ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
 

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 
 
تعداد اسلاید : 54 صفحه
تصميم گيري چند شاخصه و كاربردهاي آن در مديريت و مهندسي صنايع فرآيند تصميم 1.شناسايي نيازمنديهاي تصميم 2.تشخيص و تحليل داده 3.ايجاد راه حل ها 4.انتخاب راه حل مطلوب 5.اجراي راه حل انتخاب شده 6.ارزيابي و بازخور فرآيند تصميم گيري مدل های تصمیم گیری مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات مدل های تصمیم گیری چند معیاره مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات در این مدل ها تصمیم گیری فقط بر اساس یک هدف کمی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن مسافت و …صورت می گیرد.برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی اعداد صحیح و …از جمله این روش ها هستند که قبلا با آنها آشنا شده ایم. تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در اغلب تصمیم گیری ها مدیران به جای یک معیار خواستار بهینه کردن مقدار چندین معیار اعم از کمی و کیفی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن اضافه کاری افزایش رضایت شغلی و …هستند.بدیهی است این معیارها به دلیل داشتن مقیاس های مختلف با هم قابل مقایسه نبوده و حتی در برخی مسائل با یکدیگر متضاد می باشند یعنی افزایش یک معیار باعث کاهش معیار دیگر گردد.بنابراین در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینه ای هستیم که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه کند.از جمله این روش ها روش برنامه ریزی آرمانی است که قبلا با آن آشنا شده ایم. معيارهاي تصميم گيري در تعیین گزینه های مختلف منظور از معیار عواملی است که تصمیم گیرنده به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود مد نظر قرار می دهد. معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت زیر ارائه گردد: هدف (Objective) شاخص (Attribute) معیار تصمیم گیری: هدف هدف عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که می تواند با عباراتی نظیر حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و …بیان گردد. در این مسائل تصمیم گیرنده ممکن است همزمان چندین هدف را دنبال کند. این نوع مسائل را تصمیم گیری چند هدفه (MODM) می نامند.معیار تصمیم گیری: شاخص شاخص عبارت است از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است.شاخص ها ممکن است کمی یا کیفی باشند.شاخص های کیفی معمولا با الفاظ بیان می شوند مانند کم، زیاد، متوسط، ارزان، گران، کوچک، بزرگ و …ولی شاخص های کمی با عدد بیان می شوند. برای بررسی یا مقایسه شاخص های کیفی بایستی آنها را به عدد تبدیل کرد. هدف از مقایسه شاخص ها تعیین اهمیت هر یک در انتخاب جواب است. در صورتی که تصمیم گیری براساس چندین شاخص انجام گیرد آن را تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) می نامند.اندازه گيري معيارها مقياس هاي اندازه گيري اسمي رتبه اي فاصله اي نسبي مدل هاي تصميم گيري چند معياره گسسته و پيوسته اگر مجموعه جواب هاي مساله قابل شمارش باشد مدل را گسسته يا چند شاخصه مي ناميم.مانند انتخاب يك تكنولوژي از بين تكنولوژي هاي مختلف ولي اگر مجموعه جوابهاي مساله غير قابل شمارش باشد آن را پيوسته یا چند هدفه مي نامنم مانندتعيين عمر بهينه يك لامپ بطوريكه هزينه كاهش يافته و قابليت اطمينان بيشتر گردد. جبراني و غير جبراني اگر كمبود در يك معيار توسط معيار ديگر جبران شود مدل را جبراني مي ناميم مانند جبران هزينه بالا با كيفيت بهتر.  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 
 
 

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد فرمت ارایه مقاله

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد فرمت ارایه مقاله

محصول * پاورپوینت درمورد فرمت ارایه مقاله * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 8 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
عنوان سمینار ارائه شده (Titr)
بسمه تعالی
ارائه دهنده: …
چندمین باشگاه نجوم اردبیل
شهریور ماه 1392
شماره صفحه
فهرست مطالب الزامی است
.
.
.
.
.
.
.
.
.
شماره صفحه
عناوین فهرست مطالب برروی صفحه الزامی است
شماره صفحه
لطفا از انداختن متن بر روی تصاویر خودداری کنید
لطفا از تصاویر مرتبط به موضوع استفاده گردد.
Soha – www.sabalansky.com منبع عکس:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد كفر در ديوان حافظ2 45 ص word

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد كفر در ديوان حافظ2 45 ص word

محصول * تحقیق در مورد كفر در ديوان حافظ2 45 ص word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 64
 
خلاصه مقاله
مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
ما در اين مقاله كه حاصل مطالعه و بررسي خاص مقولة «كفر» در ديوان حافظ و تعدادي از امهات كتب عرفاني است كوشيده ايم تا نشان دهيم:اولاً حافظ علاوه بر وقوف بر معاني گوناگون ديني و قرآني كفر بر معاني عرفاني آن آگاه بوده و در شعر خود به آن معاني نظر داشته، ثانياً كفر بمعني بي ايماني در ديوان او آنچنانكه ويژگي سبك و زبان او يعني ايهام است موهم معناي «كفران» يعني ناسپاسي هم هست؛ سوم آنكه او در بكارگيري كلمات كفر يا كافر قصد اتهام نداشته و خود را در مقام مفتيان متصلب اهل تكفير نمي نشاند، چهارم آنكه او ضمن اطلاع از معاني و مفاهيم رايج كفر معاني و مفاهيم خاص خويش را از كفر بيان داشته و آنگونه كه شيوة ابتكاري و خلاق اوست براي مقولة كفر يا كافري نيز مصاديقي را نشان داده است كه بدون تأمل و درنگ در ديوان او اين تازگي و خلاقيت در اظهار معاني و مصاديق خاص آشكار نمي‌شود؛ پنجم آنكه استفادة او از كلمة كفر يا كافري بيشتر وسيله اي است براي ابراز انزجار و نفرت از رفتار خلاف اخلاق و ديانت مدعيان اخلاق و دينداري و بنابراين كفر مشبه بهي است متناسب با زمان شاعر براي اعمال ناپسند آنان و همة غافلان از حقيقت از جمله ارباب زو و تزوير .
بنابراين تفاوت و تازگي اين مصاديق و مفاهيم براي نگارنده او را بر آن داشت تا اين جلوه هاي متفاوت و تازه از مفهوم كفر و مصاديق آنرا در معرض توجه علاقه مندان پژوهشگر قرار دهد.
حاصل كار آنكه در ديوان حافظ هفت كفر يا مظهر و مصداق آن تجلي يافته و ما در اين مقاله آن هفت را مورد ارزيابي قرار داده و مباني و آبشخور اعتقادي آنها را نيز در حد توان و مقدور بيان داشته ايم كه عبارتند از:رنجيدن، بخل و امساك، تكيه بر تقوا و دانش، خزينه داري ميراث خوارگان، خامي، خودبيني و خود رأيي، و سرانجام زرق و ريا كه به تعبير خواجه ، آتش آن «خرمن دين» را خواهد سوخت. تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد.
واژه هاي كليدي :كفر، كافري، كفران، حافظ، ديوان حافظ، مباني و مفاهيم كفر
مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
پيش از ورود به بحث عناوين مهم مقاله را به شرح زير طبقه بندي و تقسيم مي نمايد.
– معاني و تعاريف كفر در قرآن
معاني و تعاريف كفر در نزد عارفان
– طبقات و انواع كفر
– توسعة معناي كفر در نزد عارفان
– لزوم وجود كفر براي شناخت ايمان و ظهور آن
– يگانگي يا وحدت مقصد كفر و دين
– تحول معنايي كفر در معناي كفران يعني ناسپاسي به كفر در معني بي ايماني
– وسعت كاربرد كفر در معناي ناسپاسي يا كفران
– مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
-كفرهاي هفتگانه و تعليل آنها
1-رنجيدن
2-بخل و امساك
3-تكيه بر تقوا و دانش
4-خزينه داري براي وارثان
5-خامي
6-خودبيني و خودرايي
7-ريا و سالوس
– نتيجه
مقدمه
معاني و تعاريف كفر در قرآن
«بدان كه كفر در قرآن بر پنج وجه باشد. وجه نخستين كفر بمعني انكار كردن بود چنانكه خداي در سورة بقره گفت:ان الذين كفروا سواء عليهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون» (بقره/6)
وجه دوم كفر بمعني فرا پوشيدن بود چنانكه در سوره الحج گفت: ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله» يعني كفروا بتوحيد الله. (حج/25)
وجه سيم كفر بمعني ناشناختن بود چنانكه در سورة البقره گفت:«فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به» يعني لم يعرفوه (بقره/89)
وجه چهارم كفر بمعني ناسپاسي كردن بود. چنانكه در سورة البقره گفت :«واشكرو لي و لا تكفرون» يعني و لا تكفروا نعمتي
و وجه پنجم كفر بمعني بيزار شدن بود چنانكه در سورة ابراهيم گفت:«اني كفرت بما اشركتموني من قبل» (ابراهيم/22) يعني اني تبرات. و در سورة العنكبوت گفت:«ثم يوم القيامه يكفر

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word

محصول * مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي – word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي با فرمت  – word  قابل ویرایش شامل 31 صفحه
 
در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال مي‎شد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word

محصول * مقاله بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي -word * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله  بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي  با فرمت   -word  قابل ویرایش شامل 125 صفحه
 

بخش اول: نظم عمومي در حقوق ……………… 11

فصل اول تاريخچه ……………………….. 12
فصل دوم: مباني نظم عمومي ……………….. 19
مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي ……. 21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي ……………….. 24
مبحث اول: نظريه نوعي …………………… 24
مبحث دوم: نظريه شخصي …………………… 25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي ….. 28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي  30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي ……………… 32
مبحث اول: از لحاظ زمان …………………. 32
مبحث دوم: از لحاظ مكان …………………. 33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي ………………. 35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي ………….. 35
گفتار اول- قانون ………………………. 35
الف – مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است… 35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي …………….. 36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند ……. 36
د- نظريه تفكيك قوانين ………………….. 36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي……………… 36
و- قوانين آمره و ناهيه …………………. 37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است    37

دانلود + ادامه مطلب

مقاله بررسي امكان‌پذيري طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج مدولار-word

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله بررسي امكان‌پذيري طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج مدولار-word

محصول * مقاله بررسي امكان‌پذيري طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج مدولار-word* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
مقاله  بررسي امكان‌پذيري طراحي و ساخت قالب‌هاي فورج مدولار  با فرمت-word قابل ویرایش شامل 114 صفحه
 
– صنعت فورج…………………………………………………………………………………………. 5
1-1- انواع عمليات آهنگري……………………………………………………………………….. 9
1-1-1- از جهت درجه حرارت…………………………………………………………………. 9
2-1-1- از ديد چگونگي تغيير شكل…………………………………………………………… 11
فصل دوم
2- تجهيزات آهنگري………………………………………………………………………………… 19
1-2- چكش ها و پرسهاي فورج………………………………………………………………… 19
2-2- نمودار گردشي ………………………………………………………………………………. 22
2-3- اجزاي سيستم فورج………………………………………………………………………… 23
فصل سوم
3- اصول آهنگري……………………………………………………………………………………. 26
1-3- مراحل اصلي شكل دادن با فلش……………………………………………………….. 26
2-3- نحوه سيلان فلز در فرايند فورج……………………………………………………….. 29
3-3- دسته بندي قطعات فورج………………………………………………………………….. 38
فصل چهارم
4- اصول طراحي قالبهاي فورج…………………………………………………………………. 41
1-4- طراحي قالبهاي بسته آهنگري…………………………………………………………… 44
2-4- مواردي كه بايد در طراحي قالبهاي فورج رعايت شود…………………………. 53
فصل پنجم
5- توسعه يك سيستم ابزار انعطاف پذير……………………………………………………. 61
1-5- طراحي ابزار…………………………………………………………………………………… 63
2-5- سيستم براي تراز و بست قالبها………………………………………………………… 66
3-5- سيستم براي راهنمايي بين قسمت بالا و پايين…………………………………….. 66
4-5- سيستم تعويض سمبه………………………………………………………………………. 67
5-5- سيستم تعويض سريع قالب………………………………………………………………. 67
6-5- زمان انجام طراحي………………………………………………………………………….. 72
7-5- روشهايي براي جاسازي قطعات قالب………………………………………………… 73

دانلود + ادامه مطلب