ملل - فایلخون

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

محصول * تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان”
دبير كل
فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبيرخانه و تمام دبير كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالي‌ترين مقام سازمان را دبير كل اعلام نموده است.
و مطابق ماده 98 دبير كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظيفه مي‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقديم مي‌كند. ماده 99 اشعار مي‌دارد:
«دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه بعقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي‌كند جلب نمايد».
بنابراين طبق اين ماده مي‌توان به وسعت عمل دبير كل پي برد. بعبارت ديگر دبير كل در اين زمينه به ابتكار خود و در فرصت مناسب مي‌تواند، شوراي امنيت را مجبور به بررسي موضوعي نمايد كه مخل نظم و امنيت بين المللي مي‌باشد.
ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان مي‌باشد. اين ماده بيان مي دارد كه: «دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي را نخواهند پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه مناقي موقعيتشان بعنوان مامورين رسمي بين المللي باشد خودداري خواهند كرد…»
بدين ترتيب دبير كل سازمان شخصي مستقل است كه در اجراي وظايفش منابع ملي خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترين مقام سازمان به معناي با نفوذترين كارمندان مي‌باشد. به عاليترين رتبه و مديريت را دارا مي‌باشد. بنابراين از روي انتظاراتي به مراتب بالاتر مي‌رود. هرگاه كه بحراني در جهان اتفاق مي‌افتد، چشمها به دبير كل سازمان ملل دوخته و اميدها به وي بسته مي‌شود.
كورت والدهالم دبير كل اسبق سازمان ملل در اين رابطه گفته است:
(تحرك و توانايي سازمان ملل براي رفع درگيري‌ها تا حد زيادي به كارداني دبير كل و همكارانش بستگي دارد. دبير كل مي تواند جريانات سياسي را به سويي هدايت كند كه از بروز درگيري‌ها جلوگيري كند و براي پاره اي از مسائل راه حلهاي صلح آميزي ارائه نمايد. زيرا براي مشكل‌‌ترين مسائل هم مي‌توان در نهايت به تضميني همگاني دست يافت. اين امور مي‌تواند مهمترين وظايف بن باشد)
در واقع مي‌توان گفت حساس‌ترين تست در سازمان ملل متحد، مقام دبير كل سازمان مي‌باشد سياستهاي دبير كل در تمام سازمان اجرا مي‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعايت آن مي‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نيز به همين موضوع اختصاص يافته و مربوط به كروم تبعيت اركان و اعضاء از دستورات دبير كل مي‌باشد.
مبحث اول اشغال فلسطين و خاوير برزدوكوئيار انجمن دبير كل سازمان ملل)
واوهايم در مورد كسالت اوتانت (سومين دبير كل سازمان ملل) در كتاب خاطراتش هنگام توضيح جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل كه در سال 1976 و در زمان دبير كلي وي روي داد اظهارات نظر مي‌‌كند كه:
(بي‌ترديد كلي از شكست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود كه
گروه‌هاي صلح آن در فاصله بين سالهاي 1956 تا 1966 بين قواي اسراييل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئيس جمهور مصر، جمال عبد الناظر، دبير كل پيش از من، اوتانت، اين نيروهاي صلح را در مه 1967 فرا خواند.
چند روز بعد جنگ آغاز شد، تعداد زيادي از دولتها، سازمان ملل متحد و دبير كل آن را مسئولين اين واقعه دانستند.
در گفتگو با اوتامت متوجه شدم كه اين ؟؟؟ تا چه موجب نارحتي او شده است… او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگيز سال 1967 را از وجدان خود بزدايد و من معتقدم كه اين ناراحتي وجدان از عوامل بيماري ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال 1974 بوده… اوتانت پس از مذاكره‌اي مفصل با «رالف پانچ» عالي ترين آمريكايي در دبيرخانه

دانلود + ادامه مطلب

چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

دسته بندی: علوم انسانی

چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

محصول * چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها
وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند. به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از منافع اعماق درياها كه بيشتر مبتني بر كنوانسيونهاي 1958 ژنو بود يكي از زمينه هاي مهمي بود كه باعث گرديد تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون حدود 12 سال به تعويق افتد. از سوي ديگر, با افزايش تعداد كشورهاي متعاهد غير صنعتي , به طوري كه در ژوئيه 1993 به 55 عضو رسيدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمين كشور, كنوانسيون 1982 حقوق درياها را تصويب نمود, زمينه براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون فراهم گرديد. روشن بود كه فصل يازدهم كنوانسيون نمي توانست آن طوري كه بايد منافع گسترده كشورهاي صنعتي را در زمينه بستر اعماق درياها تامين كند. بنابراين, كشورهاي اخير به تلاشهاي بين المللي خود براي يافتن راه حلي خاص شدن بخشيدند. به هر حال باانجام شيوه اي خاص, يعني تصويب قطعنامه مجمع عمومي كه يك موافقتنامه اجرايي ضميمه آن بود و به عنوان جزئي از كنوانسيون محسوب مي گرديد, زمينه افزايش آهنگ تصويب كنوانسيون توسط برخي كشورهاي خاص ( صنعتي) فراهم گرديد. در واقع محتنواي اين موافقتنامه به گونه اي تغيير مقررات فصل يازدهم را در جهت منافع كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي به همراه داشت. با اندك تاملي به تاريخ تصويب يا الحاق برخي از كشرهاي ذينفع از اين حيث, به قطعيت فرض مزبور واقف مي شويم. به نظر مي رسد, لازم بود كشورهاي پيشرفته غربي براي اين كه بتوانند منافع خود را حفظ كرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بين المللي درست جلوه دهند, مشكل موجود را به صورتي ويژه در عين حال منطقي حل نمايند. بدين لحاظ بود كه قطعنامه مورخ 28 ژوئيه 1994 مجمع عمومي و موافقتنامه منضم به آن تصويب گرديد. در قطعنامه مجمع عمومي نيز موافقتنامه اجرايي ضميمه آن ذكر شده است: با ابتكار دبير كل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهاي از جانب وي شروع شد كه هدفش تشويق مذاكره به منظور حصول مشاركت جهاني در خصوص كنوانسيون و غير رسمي ايشان بين دول ذي ربط بود. لازم به توضيح است هر چند كه در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاكرات غير رسمي دبير كل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه كشورهاي غربي كه زمينه حل موضوع را از طريق قطعنامه و نيز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمي توان ناديده گرفت (كاري كه اصلاً در ارتباط با تصويب يك كنوانسيون سابقه نداشت). با چنين كاري فصل مورد اختلاف يعني فصل يازدهم به گونه اي تغيير يافت كه منافع كشورهاي غربي و پيشرفته در زمينه اكتشاف وبهره برداري از ذخاير بستر اعماق درياها و كف اقيانوس ها و زير بستر آنها تامين گرديد. البته براي انجام چنين تحولي, در كنار تلاشهاي دبير كل و كشورهاي توسعه يافته مي توان به زمينه هاي زير نيز اشاره كرد: تغييرات گسترده در نقشه سياسي جهان كه در نتيجه فروپاشي شوروي سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سياسي, نظامي و اقتصادي همراه آن, وضعيت مصيبت بار كشورهاي در حال توسعه و عدم توانايي ايستادگي آنها در برابر كشورهاي قدرتمند, تغيير عمده و خاص شرايط اقتصادي نسبت به سال 1982 و تمايل به قبول بازارهاي آزاد, افزايش تعداد كشورهاي متعاهد كنوانسيون در بين كشورهاي غير صنعتي وس رانجام ايجاد نظام خاصي كه در قطعنامه دوم كنفرانس در ارتباط با حقوق سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهايت لازم به ذكر است, در موافقتنامه 1994 كه شامل يك مقدمه, 10 ماده و يك ضميمه است, تغييراتي در خصوص فصل يازدهم كنوانسيون 1982 درباره حقوق درياها مطرح شده كه در اين مقاله به شكل خاصي توضيح داده مي شود.اين موافقتنامه جزء لاينفك كنوانسيون 1982 است و در صورت مغايرت با مقررات كنوانسيون, مقررات موافقتنامه حاكم و معتبر خواهد بود. اين تغييرات از جمله در زمينه هزينه هاي دول عضو, كارگزار اقتصادي, نظام تصميم گيري, كنفرانس تجديد نظر, انتقال فن آوري, خط مشي توليد, كمك اقتصادي, شرايط مالي قراردادها و كميته مالي مي باشد كه چگونگي آن در بخش ضميمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوي در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و لازم است طي كار تحقيقي ديگري به طور مبسوط مورد بررسي قرار گيرد. مقاله ترجمه شده كه پيش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به رشته تحرير در آمده, بيشتر به بررسي عوامل مختلف ايجاد چنين موافقتنامه اي, چارچوب اجرايي آن و چگونگي پيوستن كشورها به موافقتنامه و كنوانسيون و نيز كيفيت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه مقاله حاضر وضعيت التزام به كنوانسيون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح كرده و لذا به خوانندگان محترم توصيه مي شود تا براي دسترسي به آخرين اطلاعات مربوط به وضعيت امضا, تصويب , تاييد رسمي و الحاق كشورها, به بولتن حقوق درياها يا سياست كامپيوتري سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمايند. براساس اطلاعات موجود تا تاريخ 31 مه 2001, تعداد 158 كشور يا نهاد, كنوانسيون را امضا كرده اند, تعداد 135 كشور آن را تصويب يا تاييد رسمي كرده, به آن ملحق شده يا از طريق جانشيني تصويب كرده اند. تعداد 79 كشور موافقتنامه مذكور را امضا كرده اند و 99 كشور آن را تصويب, تاييد رسمي, امضاي قطعي يا از طريق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اينك متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاريخ حقوق درياها بلكه در تكامل و توسعه حقوق بين الملل به عنوان رخدادي جديد و مهم تلقي مي گردد. در اين تاريخ كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها( بعد از اين كنوانسيون ناميده مي شود) كه گسترده ترين سندي است كه تا كنون مورد مذاكره قرار گرفته , لازم الاجرا گرديد. اين تاريخ همچنين به عنوان لازم الاجرا شدن موقتي موافقتنامه اي در مورد اجراي فصل يازدهم كنوانسيون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها ( بعد از اين موافقتنامه ناميده مي شود) كه در تاريخ 28 ژوئيه 1994, از طريق قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شد اهميت داشته و راه را براي مشاركت گسترده جهاني در كنوانسيون باز مي كند. چگونگي مذاكره در مورد اين موافقتنامه و نيز محتوا و اثر حقوقي آن نسبت به كنوانسيون چارچوبي را كه براي ايجاد مقررات حقوق بين المللي تنظيم شده بود به گونه خاصي تغيير داد و بار ديگر حقوق درياها به طور كلي در صف مقدم توسعه حقوق بين المللي قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طريق مشورتهاي غير رسمي كه توسط دبير كل سازمان ملل انجام گرديد,مورد مذاكره قرار گرفت تا عيوب ونواقص پاره اي از مقررات فصل يازده كنوانسيون و ضمايم سه و چهار آن را كه مربوط بهنظام بستر دريا بود و مانع تصويب يا الحاق كشورهاي عمده صنعتي به كنوانسيون شده بود برطرف نمايد. منطقه اي كه فاقد هرگونه استفاده اقتصادي قابل پيش بيني بود, كنوانسيوني را كه ارائه دهنده تلاشي براي ايجاد وحدتي واقعي است و توسط كشورها و استفاده كنندگان به عنوان نمادي از همكاري بين المللي در روند انعقاد معاهدات تلقي مي شود؛ مدت پيش از يك دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, اين سند جامع( كنوانسيون) به طور مكرر توسط رسانه هاي گروهي و ارباب جرايد تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق درياها معرفي شده است. در حالي كه, همانگونه كه دبير كل سازمان ملل متحد اشاره كرده, كنوانسيون, مناطق مشخصي از حاكميت و صلاحيت را نيز براي كشورهاي ساحلي ملحوظ مي دارد, حاوي مقرراتي براي درياهاي آزاد است, حقوق و تكاليفي براي دولتها در ارتباط با كشتيراني وضع مي كند وسرانجام مقرراتي براي حفاظت از محيط زيست دريايي و عمليات تحقيقات دريايي پيش بيني كرده است. تلاش براي مشاركت گسترده جهاني ضروري مي نمود؛ اين ضرورت نه تنها از حيث اجتناب از تكيه بركنوانسيوني قابل اعمال نسبت به گروه محدودي از كشورهاي عضو كه نماينده منافع عمده دريايي نبودند, بلكه همچنين براي جلوگيري از تضعيف مقرراتي كه به عنوان حقوق عرفي بين المللي شناخته مي شوند و معمولاً به طور كامل مورد احترام مقررات داخلي كشورها نيستند, لازم مي نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به درياها در كنفرانسيوني مكتوب, دولتها ديگر مجبور نخواهند بود كه در خصوص بي نظمي ها و

دانلود + ادامه مطلب

ملل متحد و آرمان بشريت

دسته بندی: علوم انسانی

ملل متحد و آرمان بشريت

محصول * ملل متحد و آرمان بشريت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
ملل متحد و آرمان بشريت
چکيده
سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين‌ رو، سازمان ملل متحد نهادي است که کار اساسي آن ايجاد نظم در جهت استقرار تمدني بين‌المللي است. اما از آنجا که اين تمدن بايد پاسخگوي آرماني ثابت باشد، و اين آرمان عناصري دارد که بايد تابع نظم و انضباطي معين شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا انساني در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندي شده‌اند و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزش‌هاي تمدن، در نظم ارزشي اين سيستم به وجود آورده‌اند.
آرمان بشريت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعيين کننده‌ي خطوط راهنما و اصول حاکم بر اين سازمان است. علاوه بر اين، طبيعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسي سيستم جهاني، ترجمان عدالتي باشد که با ساخت درون اجتماعي آن سازگار باشد. اين عدالت طبيعي، عدالتي مبتني بر مبادله که بر روابط فردي دولت‌هاي داراي حقوق برابر حاکم مي‌شود، نيست، بلکه عدالتي توزيعي، و عدالتي اجتماعي است. عدالت توزيعي روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعي روابط اعضا را با سازمان تنظيم مي‌کند.
به سه دليل مي‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشريت سخن بگويم؛
يکي آن‌که سازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است که با بهره‌گيري از ارگانيسم‌ها و آيين‌هاي معين حول محور ارزشي متعالي يعني «مرتبت انساني»(1) که در صدر مقدمه‌ي منشور به آن اشاره شده و «بشريت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين‌المللي تابع نظمي معين گردد؛
دوم آن‌که اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از هر گونه تهديد برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه يا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنين استقرار و توسعه‌ي روابط دوستانه، و نيز تمهيد هر گونه تدبيري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي يا بشردوستانه، هر يک، تابع اصولي گرديده است که در تحليل‌هاي سيستميک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ يعني همان اصول حکومت قانون، برابري و تساوي ملل، و حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي؛
سوم آن‌که اين اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالي برمي‌گيرد، و تناسب ميان محدوده‌ي مقررات ناشي از اين اصول، و دامنه‌ي آن ارزش متعالي، با اصول هفتگانه‌ي مندرج در ماده‌ي 2 منشور که در تحليل‌هاي سيستميک اصول صحيح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابري دولت‌ها، اصل حسن‌نيت، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، اصل استقلال، اصل همکاري دولت‌هاي عضو با سازمان، اصل جهاني بودن سازمان، اصل صلاحيت ملي) برقرار مي‌گردد، تا آن که مشروعيت مقررات ناشي از اين حرکت، تغيير، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنين تصديق انطباق قواعد حقوقي بر وضعيت‌هاي عيني، و ضمانت اجراي چنان تصديقي، تابع رابطه‌ي قدرت و مکانيسم‌هاي حقوق بين‌الملل کلاسيک و بده‌بستان‌هاي سياسي نشود؛ و اين همه براي آن‌که ارزش‌هاي مقوم ذات حيات انساني عينيت بيابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء يابد، عدالت در مفهومي متناسب با اين سيستم مستقر گردد، و در نتيجه سازمان ملل متحد مرکزي شود براي هماهنگ ساختن تلاش‌هاي ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسي و اين اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ي 1 منشور).
مسلم است که در تمامي اين موارد، ميزان اعتبار و اهميت سازمان ملل متحد فقط با تحليل محتواي رابطه‌اي که ميان نتايج کار اين دستگاه جهاني و آن ارزش متعالي به وجود آمده است، معين مي‌شود. البته و صد البته که آيين‌هاي شکلي منشور که آيين‌هاي بسيار ضعيف و شکننده‌اي است، و در مواردي با تبعيت از منطق رابطه‌ي قدرت تدوين يافته است، در برقراري چنين رابطه‌اي تأثير زياد و عميقي دارد که از آن‌ها نبايد غافل ماند. از اين دلايل اين‌طور برمي‌آيد که سازمان ملل متحد دستگاه يا سيستمي است که در آن، کليت، ثبات و آمريت اصول و قواعد حقوق بين‌الملل با نهادهاي منظم و به هم پيوسته، حول محوري اساسي يعني «بشريت» انضباط يافته، و در نتيجه يک کل پايدار را به وجود آورده است. سؤال اساسي ما در اينجا آن است که آيا اين دستگاه عريض و طويل در طول اين پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را يافته است که با چنان قواعد شکلي ضعيف، و يا به عبارتي ابزارهاي کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسي به گردش درآيد؟ و اگر چنان فرصتي به دست آمده، ارمغان آن براي ما انسان‌ها چه بوده است که شايسته‌ي تجليل، تکريم و تعظيم باشد؟
از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است كه مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.
اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.
در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.
رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.

دانلود + ادامه مطلب

شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

دسته بندی: علوم انسانی

شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

محصول * شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد
مقدمه
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
1 – سابقة تاريخي كنوانسيون 1984
2 – اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .
1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .
اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .
صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .
بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .
كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .
ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :
« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »
مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :
« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»
در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .
3 – اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا در سال

دانلود + ادامه مطلب

ملل متحد و آرمان بشريت

دسته بندی: علوم انسانی

ملل متحد و آرمان بشريت

محصول * ملل متحد و آرمان بشريت * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
 
ملل متحد و آرمان بشريت
چکيده
سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين‌ رو، سازمان ملل متحد نهادي است که کار اساسي آن ايجاد نظم در جهت استقرار تمدني بين‌المللي است. اما از آنجا که اين تمدن بايد پاسخگوي آرماني ثابت باشد، و اين آرمان عناصري دارد که بايد تابع نظم و انضباطي معين شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا انساني در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندي شده‌اند و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزش‌هاي تمدن، در نظم ارزشي اين سيستم به وجود آورده‌اند.
آرمان بشريت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعيين کننده‌ي خطوط راهنما و اصول حاکم بر اين سازمان است. علاوه بر اين، طبيعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسي سيستم جهاني، ترجمان عدالتي باشد که با ساخت درون اجتماعي آن سازگار باشد. اين عدالت طبيعي، عدالتي مبتني بر مبادله که بر روابط فردي دولت‌هاي داراي حقوق برابر حاکم مي‌شود، نيست، بلکه عدالتي توزيعي، و عدالتي اجتماعي است. عدالت توزيعي روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعي روابط اعضا را با سازمان تنظيم مي‌کند.
به سه دليل مي‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشريت سخن بگويم؛
يکي آن‌که سازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است که با بهره‌گيري از ارگانيسم‌ها و آيين‌هاي معين حول محور ارزشي متعالي يعني «مرتبت انساني»(1) که در صدر مقدمه‌ي منشور به آن اشاره شده و «بشريت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين‌المللي تابع نظمي معين گردد؛
دوم آن‌که اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از هر گونه تهديد برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه يا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنين استقرار و توسعه‌ي روابط دوستانه، و نيز تمهيد هر گونه تدبيري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي يا بشردوستانه، هر يک، تابع اصولي گرديده است که در تحليل‌هاي سيستميک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ يعني همان اصول حکومت قانون، برابري و تساوي ملل، و حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي؛
سوم آن‌که اين اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالي برمي‌گيرد، و تناسب ميان محدوده‌ي مقررات ناشي از اين اصول، و دامنه‌ي آن ارزش متعالي، با اصول هفتگانه‌ي مندرج در ماده‌ي 2 منشور که در تحليل‌هاي سيستميک اصول صحيح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابري دولت‌ها، اصل حسن‌نيت، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، اصل استقلال، اصل همکاري دولت‌هاي عضو با سازمان، اصل جهاني بودن سازمان، اصل صلاحيت ملي) برقرار مي‌گردد، تا آن که مشروعيت مقررات ناشي از اين حرکت، تغيير، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنين تصديق انطباق قواعد حقوقي بر وضعيت‌هاي عيني، و ضمانت اجراي چنان تصديقي، تابع رابطه‌ي قدرت و مکانيسم‌هاي حقوق بين‌الملل کلاسيک و بده‌بستان‌هاي سياسي نشود؛ و اين همه براي آن‌که ارزش‌هاي مقوم ذات حيات انساني عينيت بيابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء يابد، عدالت در مفهومي متناسب با اين سيستم مستقر گردد، و در نتيجه سازمان ملل متحد مرکزي شود براي هماهنگ ساختن تلاش‌هاي ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسي و اين اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ي 1 منشور).
مسلم است که در تمامي اين موارد، ميزان اعتبار و اهميت سازمان ملل متحد فقط با تحليل محتواي رابطه‌اي که ميان نتايج کار اين دستگاه جهاني و آن ارزش متعالي به وجود آمده است، معين مي‌شود. البته و صد البته که آيين‌هاي شکلي منشور که آيين‌هاي بسيار ضعيف و شکننده‌اي است، و در مواردي با تبعيت از منطق رابطه‌ي قدرت تدوين يافته است، در برقراري چنين رابطه‌اي تأثير زياد و عميقي دارد که از آن‌ها نبايد غافل ماند. از اين دلايل اين‌طور برمي‌آيد که سازمان ملل متحد دستگاه يا سيستمي است که در آن، کليت، ثبات و آمريت اصول و قواعد حقوق بين‌الملل با نهادهاي منظم و به هم پيوسته، حول محوري اساسي يعني «بشريت» انضباط يافته، و در نتيجه يک کل پايدار را به وجود آورده است. سؤال اساسي ما در اينجا آن است که آيا اين دستگاه عريض و طويل در طول اين پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را يافته است که با چنان قواعد شکلي ضعيف، و يا به عبارتي ابزارهاي کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسي به گردش درآيد؟ و اگر چنان فرصتي به دست آمده، ارمغان آن براي ما انسان‌ها چه بوده است که شايسته‌ي تجليل، تکريم و تعظيم باشد؟
از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است كه مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.
اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.
در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.
رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

محصول * تحقیق درباره شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
 
شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد
مقدمه
نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .
هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .
2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .
كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .
مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .
1 – سابقة تاريخي كنوانسيون 1984
2 – اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .
1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .
اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .
صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده است تا منجر به كنوانسيون 1984 گرديد . اين ابتكارات را بخصوص سازمان عفو بين الملل ، كميسيون بين المللي و حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بين الملل در سال 1973 كنفرانسي در پاريس تشكيل داد و توصيه كرد « تدابيري در زمينه تحقيق و انتشار گزارشهاي مربوط به شكنجه ، بازديد از بازداشتگاه ها و استقلال شغلي پزشكان ( براي معاينة شكنجه ديدگان ) اتخاذ شود » .
بين سالهاي 1973 ـ 1980 سازمان عفو بين الملل در 32 كشور به نفع 1150 انسان كه در خطر شكنجه بودند ، مداخله نموده و بين سالهاي 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پيامهاي فوري در مورد 45 كشور و به نفع 2700 انسان كرده است .
كميسيون بين المللي حقوقدانان و كميتة بين المللي صليب سرخ نيز در اين زمينه بسيار فعال بوده اند . با وجود اين ، سازمان ملل ابتدا به صورتي غير مستقيم با مسألة شكنجه برخورد كرد . قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوري تنبيه هاي بدني را در سرزمينهاي تحت قيمومت سفارش مي كند . در سال 1955 اولين گنگرة سازمان ملل به منظور پيشگيري از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدي را در زمينة درمان زندانيان قبول كرد كه بوسيلة شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان و طي قطعنامة مورخ 31 ژوئية 1975 نيز پذيرفته شد .
ماده 5 اعلامية جهاني حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر مي دارد :
« هيچ كس نبايد تحت شكنجه ، مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده قرار گيرد . »
مادة 10 كنوانسيون بين المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي دارد :
« هر شخص محروم از آزادي ( زندانيان ) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري ، مراقبت مي شود .»
در كنوانسيون مختلف منطقه اي نيز مسأله شكنجه عنوان شده و در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون هم به ممنوعيت شكنجه اشاره گرديده است .
3 – اما مسألة شكنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار مي گيرد . مجمع عمومي سازمان از پنجمين كنگرة ملل متحد براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، كانادا

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد

محصول * تحقیق درمورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 84
 
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP
شرکتها ‏، بنگاههاي اقتصادي ، بازرگانان و
آرمانهای توسعه هزاره
چارچوبی برای عمل
نویسندگان جین نلسون و دیو پریسکات
دفتر سازمان ملل متحد
تهران – ايران
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محروميت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه هاي اقتصادي ، بازرگانان دیگر نمی توانند بي تفاوت باقي بمانند يا همچون سدي در برابر اين خيل عظيم انساني قراگيرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآيند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنيده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخيزند.

چارچوبی برای عمل
خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پيوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا مي با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نيز دربرگيرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی اين امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه ياري دهد.
این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
2- چرا اين آرمانها برای شركتها مهم مي باشند ؟
3- شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

محصول * تحقیق درمورد کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 114
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
عنوان تحقیق
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )
(UNATAD)
عنوان درس : حقوق بین الملل اقتصادی
استاد راهنما : آقای دکتر توکل حبیب زاده
محقق : حمید رنجبر کیا
مقطع : کارشناسی ارشد
رشته : حقوق بین الملل
نیم سال دوم تحصیلی 88
1- مقدمه
در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.
تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.
در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و … 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .
از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.
این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .
از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .
در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .
2- آنکتاد چیست ؟
آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .
آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

دانلود + ادامه مطلب

چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

دسته بندی: علوم پایه

چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها

محصول * چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
چارچوب اجرايي موافقتنامه مربوط به اجراي كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها
وجود مفهوم ميراث مشترك بشريت كه در فصل يازدهم كنوانسيون انعكاس يافت, سبب گرديد كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي با آن به مخالفت برخيزند و لذا بعضاً يا آن را امضا نكردند و يا برخي امضا نموده ولي تصويب نكردند. به هر حال نع بينش آنها نسبت به كنوانسيون و عملكرد جداگانه انها در خصوص بهر برداري از منافع اعماق درياها كه بيشتر مبتني بر كنوانسيونهاي 1958 ژنو بود يكي از زمينه هاي مهمي بود كه باعث گرديد تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون حدود 12 سال به تعويق افتد. از سوي ديگر, با افزايش تعداد كشورهاي متعاهد غير صنعتي , به طوري كه در ژوئيه 1993 به 55 عضو رسيدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمين كشور, كنوانسيون 1982 حقوق درياها را تصويب نمود, زمينه براي لازم الاجرا شدن كنوانسيون فراهم گرديد. روشن بود كه فصل يازدهم كنوانسيون نمي توانست آن طوري كه بايد منافع گسترده كشورهاي صنعتي را در زمينه بستر اعماق درياها تامين كند. بنابراين, كشورهاي اخير به تلاشهاي بين المللي خود براي يافتن راه حلي خاص شدن بخشيدند. به هر حال باانجام شيوه اي خاص, يعني تصويب قطعنامه مجمع عمومي كه يك موافقتنامه اجرايي ضميمه آن بود و به عنوان جزئي از كنوانسيون محسوب مي گرديد, زمينه افزايش آهنگ تصويب كنوانسيون توسط برخي كشورهاي خاص ( صنعتي) فراهم گرديد. در واقع محتنواي اين موافقتنامه به گونه اي تغيير مقررات فصل يازدهم را در جهت منافع كشورهاي صنعتي و پيشرفته غربي به همراه داشت. با اندك تاملي به تاريخ تصويب يا الحاق برخي از كشرهاي ذينفع از اين حيث, به قطعيت فرض مزبور واقف مي شويم. به نظر مي رسد, لازم بود كشورهاي پيشرفته غربي براي اين كه بتوانند منافع خود را حفظ كرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بين المللي درست جلوه دهند, مشكل موجود را به صورتي ويژه در عين حال منطقي حل نمايند. بدين لحاظ بود كه قطعنامه مورخ 28 ژوئيه 1994 مجمع عمومي و موافقتنامه منضم به آن تصويب گرديد. در قطعنامه مجمع عمومي نيز موافقتنامه اجرايي ضميمه آن ذكر شده است: با ابتكار دبير كل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهاي از جانب وي شروع شد كه هدفش تشويق مذاكره به منظور حصول مشاركت جهاني در خصوص كنوانسيون و غير رسمي ايشان بين دول ذي ربط بود. لازم به توضيح است هر چند كه در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاكرات غير رسمي دبير كل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه كشورهاي غربي كه زمينه حل موضوع را از طريق قطعنامه و نيز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمي توان ناديده گرفت (كاري كه اصلاً در ارتباط با تصويب يك كنوانسيون سابقه نداشت). با چنين كاري فصل مورد اختلاف يعني فصل يازدهم به گونه اي تغيير يافت كه منافع كشورهاي غربي و پيشرفته در زمينه اكتشاف وبهره برداري از ذخاير بستر اعماق درياها و كف اقيانوس ها و زير بستر آنها تامين گرديد. البته براي انجام چنين تحولي, در كنار تلاشهاي دبير كل و كشورهاي توسعه يافته مي توان به زمينه هاي زير نيز اشاره كرد: تغييرات گسترده در نقشه سياسي جهان كه در نتيجه فروپاشي شوروي سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سياسي, نظامي و اقتصادي همراه آن, وضعيت مصيبت بار كشورهاي در حال توسعه و عدم توانايي ايستادگي آنها در برابر كشورهاي قدرتمند, تغيير عمده و خاص شرايط اقتصادي نسبت به سال 1982 و تمايل به قبول بازارهاي آزاد, افزايش تعداد كشورهاي متعاهد كنوانسيون در بين كشورهاي غير صنعتي وس رانجام ايجاد نظام خاصي كه در قطعنامه دوم كنفرانس در ارتباط با حقوق سرمايه گذاران پيشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهايت لازم به ذكر است, در موافقتنامه 1994 كه شامل يك مقدمه, 10 ماده و يك ضميمه است, تغييراتي در خصوص فصل يازدهم كنوانسيون 1982 درباره حقوق درياها مطرح شده كه در اين مقاله به شكل خاصي توضيح داده مي شود.اين موافقتنامه جزء لاينفك كنوانسيون 1982 است و در صورت مغايرت با مقررات كنوانسيون, مقررات موافقتنامه حاكم و معتبر خواهد بود. اين تغييرات از جمله در زمينه هزينه هاي دول عضو, كارگزار اقتصادي, نظام تصميم گيري, كنفرانس تجديد نظر, انتقال فن آوري, خط مشي توليد, كمك اقتصادي, شرايط مالي قراردادها و كميته مالي مي باشد كه چگونگي آن در بخش ضميمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوي در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و لازم است طي كار تحقيقي ديگري به طور مبسوط مورد بررسي قرار گيرد. مقاله ترجمه شده كه پيش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به رشته تحرير در آمده, بيشتر به بررسي عوامل مختلف ايجاد چنين موافقتنامه اي, چارچوب اجرايي آن و چگونگي پيوستن كشورها به موافقتنامه و كنوانسيون و نيز كيفيت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه مقاله حاضر وضعيت التزام به كنوانسيون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح كرده و لذا به خوانندگان محترم توصيه مي شود تا براي دسترسي به آخرين اطلاعات مربوط به وضعيت امضا, تصويب , تاييد رسمي و الحاق كشورها, به بولتن حقوق درياها يا سياست كامپيوتري سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمايند. براساس اطلاعات موجود تا تاريخ 31 مه 2001, تعداد 158 كشور يا نهاد, كنوانسيون را امضا كرده اند, تعداد 135 كشور آن را تصويب يا تاييد رسمي كرده, به آن ملحق شده يا از طريق جانشيني تصويب كرده اند. تعداد 79 كشور موافقتنامه مذكور را امضا كرده اند و 99 كشور آن را تصويب, تاييد رسمي, امضاي قطعي يا از طريق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اينك متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاريخ حقوق درياها بلكه در تكامل و توسعه حقوق بين الملل به عنوان رخدادي جديد و مهم تلقي مي گردد. در اين تاريخ كنوانسيون 1982 سازمان ملل درباره حقوق درياها( بعد از اين كنوانسيون ناميده مي شود) كه گسترده ترين سندي است كه تا كنون مورد مذاكره قرار گرفته , لازم الاجرا گرديد. اين تاريخ همچنين به عنوان لازم الاجرا شدن موقتي موافقتنامه اي در مورد اجراي فصل يازدهم كنوانسيون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها ( بعد از اين موافقتنامه ناميده مي شود) كه در تاريخ 28 ژوئيه 1994, از طريق قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شد اهميت داشته و راه را براي مشاركت گسترده جهاني در كنوانسيون باز مي كند. چگونگي مذاكره در مورد اين موافقتنامه و نيز محتوا و اثر حقوقي آن نسبت به كنوانسيون چارچوبي را كه براي ايجاد مقررات حقوق بين المللي تنظيم شده بود به گونه خاصي تغيير داد و بار ديگر حقوق درياها به طور كلي در صف مقدم توسعه حقوق بين المللي قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طريق مشورتهاي غير رسمي كه توسط دبير كل سازمان ملل انجام گرديد,مورد مذاكره قرار گرفت تا عيوب ونواقص پاره اي از مقررات فصل يازده كنوانسيون و ضمايم سه و چهار آن را كه مربوط بهنظام بستر دريا بود و مانع تصويب يا الحاق كشورهاي عمده صنعتي به كنوانسيون شده بود برطرف نمايد. منطقه اي كه فاقد هرگونه استفاده اقتصادي قابل پيش بيني بود, كنوانسيوني را كه ارائه دهنده تلاشي براي ايجاد وحدتي واقعي است و توسط كشورها و استفاده كنندگان به عنوان نمادي از همكاري بين المللي در روند انعقاد معاهدات تلقي مي شود؛ مدت پيش از يك دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, اين سند جامع( كنوانسيون) به طور مكرر توسط رسانه هاي گروهي و ارباب جرايد تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق درياها معرفي شده است. در حالي كه, همانگونه كه دبير كل سازمان ملل متحد اشاره كرده, كنوانسيون, مناطق مشخصي از حاكميت و صلاحيت را نيز براي كشورهاي ساحلي ملحوظ مي دارد, حاوي مقرراتي براي درياهاي آزاد است, حقوق و تكاليفي براي دولتها در ارتباط با كشتيراني وضع مي كند وسرانجام مقرراتي براي حفاظت از محيط زيست دريايي و عمليات تحقيقات دريايي پيش بيني كرده است. تلاش براي مشاركت گسترده جهاني ضروري مي نمود؛ اين ضرورت نه تنها از حيث اجتناب از تكيه بركنوانسيوني قابل اعمال نسبت به گروه محدودي از كشورهاي عضو كه نماينده منافع عمده دريايي نبودند, بلكه همچنين براي جلوگيري از تضعيف مقرراتي كه به عنوان حقوق عرفي بين المللي شناخته مي شوند و معمولاً به طور كامل مورد احترام مقررات داخلي كشورها نيستند, لازم مي نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به درياها در كنفرانسيوني مكتوب, دولتها ديگر مجبور نخواهند بود كه در خصوص بي نظمي ها و

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره برنامه توسعه سازمان ملل متحد

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره برنامه توسعه سازمان ملل متحد

محصول * تحقیق درباره برنامه توسعه سازمان ملل متحد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 84
 
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP
شرکتها ‏، بنگاههاي اقتصادي ، بازرگانان و
آرمانهای توسعه هزاره
چارچوبی برای عمل
نویسندگان جین نلسون و دیو پریسکات
دفتر سازمان ملل متحد
تهران – ايران
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد:
در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محروميت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه هاي اقتصادي ، بازرگانان دیگر نمی توانند بي تفاوت باقي بمانند يا همچون سدي در برابر اين خيل عظيم انساني قراگيرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآيند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنيده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخيزند.

چارچوبی برای عمل
خلاصه دستورالعمل ها و سفارش های حاضر در این نوشتار ارائه کننده چارچوبی برای عمل است ، بدین معنا که نشان می دهد چگونه اتحاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، در پيوند با دستگاهها و نظام سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای جامعه مدنی ، می تواند در دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره که آرمان آن دگردیسی جهانی شدن به نیروی مثبتتری برای توده بیشتری از مردم دنیا مي با شد، همکاری نمایند .
تمامی شرکتها و انجمنهای تجاری ، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ یک یا چند ملیتی ، از اطاقهای بازرگانی تا سازمانهای تجاری بین المللی ، می توانند در این زمینه ایفای نقش نمایند . تاثیر و مشارکت این سازمانها ممکن است متفاوت باشد اما چارچوبی برای عمل همه آنان و نيز دربرگيرنده افراد علاقمند در جوامع توسعه یافته به همکاری با بخش خصوصی است . آرمان این نوشتار ارائه رئوس کلی و اساسی اين امر مهم با توسل به مثال های روشنگر به جای صرفا تحلیل های مفصل می باشد که امید است خواننده را در ایجاد فکر و اندیشه ياري دهد.
این گزارش همچنین به سه پرسش کلیدی پاسخ می دهد :
1- آرمانهای توسعه هزاره چه هستند ؟
2- چرا اين آرمانها برای شركتها مهم مي باشند ؟
3- شركتها چگونه می توانند در دستیابی به این آرمانها مشارکت نمایند؟

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212