منبع - فایلخون

تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

محصول * تحقیق درباره بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 90
 
آزاد اسلامي
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان
خلاصه
انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراين افراد موفق، تكامل يافته و داراي سلامت رواني كساني هستند كه توانايي و مهارت كافي را در برخورد با شرايط گوناگون زندگي دارند و همواره در صدد تغيير موقعيت خويش در جهت رشد و تكميل هستند. اين ويژگي‌ها نشانگر برخورداري اينگونه افراد از مهارتهاي زندگي مي‌باشد. در حال كه افراد ناموفق و كساني كه به رشد و پيشرفت متعادل در جنبه‌هاي گوناگون زندگي دست نيافته‌اند از سلامت رواني كمتري برخوردارند و همچنين توانايي حل مؤثر مشكلات و مسائل زندگي را ندارند مي‌توان گفت كه فاقد مهارتهاي زندگي كافي هستند. بدين ترتيب برخورداري از مهارتهاي زندگي و به كارگيري آن جهت دستيابي به رشد و كمال مي‌تواند بسياري از مشكلات،‌ ناكامي‌ها و ناهنجاري‌ها را رفع نمايد و در عوض يك زندگي با نشاط، پرتلاش، رو به پيشرفت و كمال،‌ مفيد و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است كه كسب اين مهارتها از دوران نوجواني آغاز گردد. با توجه به اينكه تحقيقات بسياري موضوع فوق را مورد تأييد قرار داده‌اند و همچنين باور و اعتقاد پژوهشگر به اينكه لازمه موفقيت و تكامل همه جانبه در زندگي، برخورداري از سلامت رواني و آگاهي از شيوه صحيح و مناسب زندگي و در نتيجه سبك زندگي سالم مي‌باشد، به همين جهت،‌ پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان پرداخته است.
در اين پژوهش به منظور بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل. كه به شيوه آزمايشي و طرح پيش آزمون- پس آزمون- با گروه كنترل انجام گرديد،‌ چنين فرض شد كه آموزش مهارتهاي زندگي موجب افزايش يا بهبود سلامت روان و دروني‌تر شدن منبع كنترل در نوجوانان مي شود. به همين منظور از بين 191 دانش آموز دختر مقطع دبيرستان، 30 دانش‌آموز كه بالاترين نمرات را از پيش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم گرديدند كه هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.
پس از اجراي پيش آزمون در گروه آزمايشي و كنترل، گروه آزمايشي آموزش مهارتهاي زندگي را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دريافت نمود. پس از يك ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.
پس از نمره‌گذاري، تفاوت ميانگين بين دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين ميانگين دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومي» تفاوت معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه پژوهش تأييد گرديد. بنابراين، آموزش مهارتهاي زندگي مي‌تواند سلامت روان را افزايش دهد يا بهبود بخشد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه تفاوت بين ميانگين هاي دو گروه در كليه مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي به جز مقياس C (نارسا كنش وري اجتماعي) كاملاً معنادار است. نكته ديگر اينكه بيشترين ميزان كاهش در نمرات مقياس D (نشانگان افسردگي)‌ پرسشنامه مذكور مي‌باشد. بنابراين مي‌توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي بيشترين تأثير را بر كاهش ميزان افسردگي آزمودني‌ها داشته است. اما در مورد ميانگين دو گروه در پرسشنامه منبع كنترل، عليرغم كاهش اندك در نمرات تفاوت معناداري وجود ندارد. در كل مي‌توان گفت،‌ با توجه به كاهش اندك نمرات، آموزش مهارتهاي زندگي تا حدودي بر دروني‌تر شدن منبع كنترل در گروه آزمايشي مؤثر بوده است.
همچنين در اين پژوهش، رابطه بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از «ضريب همبستگي پيرسون» به دست آمد. اين نتايج نشانگر آن است كه بين سلامت روان و شيوه مقابله‌اي و بين منبع كنترل و شيوه مقابله‌اي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين متغير (سلامت روان و منبع كنترل) ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يافته‌هاي جانبي اين پژوهش نشانگر رابطه معنادار بين سطح تحصيلات مادر، اشتغال مادر و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان با سلامت روان و شيوه مقابله‌اي آنان مي‌‌باشد.
مشاهدات كيفي نيز در طول جلسات دوره آموزشي با نتايج كمي حاصل از داده‌ها مطابقت و هماهنگي دارد. بطوريكه آزمودني‌هايي كه در طول جلسات فعاليت گروهي بيشتري داشتند، انگيزه و تمايل بيشتري جهت شركت در اين دوره آموزشي داشتند، نظم گروهي بيشتري را رعايت مي‌نمودند. در انجام تمرينات و فعاليتهاي عملي علاقمندي و انگيزة بيشتري نشان مي دادند،‌ توجه و دقت كافي نسبت به مطالب و محتويات آموزشي داشتند و خواهان تداوم اين دوره آموزشي در طول سال تحصيلي بودند، در ميزان نمرات سلامت عمومي و منبع كنترل آنان كاهش بيشتري ايجاد شده است. در واقع مي‌توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي در مورد اين آزمودني‌ها منجر به افزايش سلامت روان و دروني‌تر شدن منبع كنترل آنان شده است. بدين ترتيب مشاهدات كيفي دال بر تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي مي‌باشد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد منبع تغذیه کامپیوتر(پاور)

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد منبع تغذیه کامپیوتر(پاور)

محصول * پاورپوینت درمورد منبع تغذیه کامپیوتر(پاور) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 23 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
منبع تغذیه کامپیوتر(پاور)
ارائه دهنده : مهدی حسین زاده اصفهانی
1
استاد: جناب آقای طائبی
2
آشنایی با منبع تغذیه (پاور/PSU) کامپیوتر و اصطلاحات مربوط به آن:
اكثر افراد به دليل عدم آگاهي از توان،كيفيت و نقش كليدي منبع تغذيه در هنگام خريد و يا ارتقاي سيستم خود، همواره بودجه كمتري را صرف تهيه آن نسبت به ساير قطعات سخت افزاري مي نمايند، كه اين مسئله در دراز مدت موجب بروز مشكلات بسياري براي كاربران مي گردد. به همين دليل شركت آينده سيما از سال گذشته اقدام به عرضه جداگانه كيس و پاور نمود تا فرهنگ انتخاب پاور مناسب جهت سيستم را در بازار سخت افزار معرفي نمايد. هدف از اين كار آگاهي دادن غير مستقيم به مشتري و توجه به اهميت منبع تغذيه مي باشد چرا كه با اين روش مشتري در هنگام خريد منبع تغذيه، مجبور به تعيين حدود توان مصرفي سيستم خود سپس انتخاب پاور با توان و كيفيت مناسب مي گردد.در اين کنفرانس قصد داريم تا شما را با قلب تپنده سيستم خود آشنا نماييم.
منبع تغذيه چيست ؟
3
همانطور كه مي دانيد هر وسيله الکترونيکي بنا به طراحي خاص خود ، به ولتاژ و آمپراژ مشخصي جهت راه اندازي و کارکرد نياز دارد . منبع تغذيه دستگاهي است که قادر است از يک ورودي با ولتاژ وآمپراژ ثابت ( بنا به طراحي داخلي خود ) ، ولتاژ وآمپراژ مختلفي را توليد نمايد.
 
آشنایی با ساختار داخلی منبع تغذیه:
4
در ابتدا و بدون هیچ مقدمه‌ای فهرست‌وار به اصل موضوع می‌پردازم. بنابراین برای داشتن یک دید کلی به شکل 1 که اجزاء داخلی پاور و قطعات داخلی تشکیل دهنده آن را نشان می‌دهد دقت کنید:

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بهره وري

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بهره وري

محصول * تحقیق درباره بهره وري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
 
عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متوليان اين سازمانها، انسانها هستند. انسان هايي كه خود به واسطه در اختيار داشتن عظيم ترين منبع قدرت يعني تفكر، مي توانند موجبات تعالي، حركت و رشد سازمان ها را پديد آورند. به واقع، در جهان پرشتاب و سرشار از تحول در رقابت دنياي امروز، آنچه كه موجبات تحقق مزيت رقابتي سازمان ها را تضمين مي كند. نيروي انساني با كيفيت، خلاق و پويا و بهره ور است. از اين درست كه در عصر حاضر، منابع انساني بهره ور به عنوان مهمترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين عمده ترين دارايي نامشهئود قلمداد شده و اعتقاد سازمانها نيز بر آن است كه بايد كاركنان را پايه و اساس بهبود و كليد بهره وري كليه فرايندهاي سازماني دانست. لذا همين عامل را مبناي اصلي اين تحقيق قرار داده و در پي كثرت تعاريف بهره وري كه از جانب صاحب نظران و محققان اين رشته ارائه شده است.
بقدري زياد است كه ممكن است افراد و محققان لا به تعجب بياندازد و به طرق مختلف قابل تعبير است و يك از اين تعابير مي تواند براي ارضاي هدف يا هدفهاي گروهي خاص مفيد فايده باشد. پس مي توان ادعا كرد به تعداد تاليفاتي كه در زمينه بهره وري وجود دارد، تعاريف گوناگون از آن ارائه شده است بهره وري يا بهره بري در فرهنگ واژگان فارسي چنين معني شده است. سودبرندگي، با فايدگي و كاميابي ولي امروزه بهره وري را با واژه productivity كه به معناي حاصلخيزي باروري و استعداد توليدي است معادل قرار داده اند ( مديريت بهره وري بنياد، 1379).
بهره وري يعني:
كارايي بيشتر با هزينه كمتر
استفاده بهينه زا امكانات موجود
انجام كار درست به شيوه صحيح
نگاه هوشمندانه به كار و زندگي در همه اوقات ( پورخردمند، 1381)
دكتر ميرمهدي اصفهاني نيز اينگونه بهره وري را عنوان نموده است كه:
بهره وري عبارت است نحوه استفاده موثر و كارا از منابع تحت اختيار كه هر چه اين ميزان بالا رود با مطلوبيت بيشتري همراه مي گردد. به بيان ديگر به حاصل يك سلسله از اقدامات و كارهايي هماهنگ كه در جهت بهبود وضعيت و استفاده بهتر از استعدادها، نعمت ها و امكانات صورت مي پذيرد، بهره روي اطلاق مي شود در هر صورت بهره وري به منزله يك تلاش است و مانند هر تلاش ديگر آدمي غايتش كمال و بهره وري انسان است.
واژه بهره وري نيروي انساني امروزه يكي از رايج ترين و پر مصرف ترين لغات به شمار مي رود و در كمتر بحثي است كه مورد استفاده واقع نشود و به گوش نرسد.
و همچنين وجود در رقابت هاي جهاني براي تسخير بازار از يكسو، و محدوديتهاي منابع طبيعي از سوي ديگر ضرورت توجه به بهره وري نيروي انساني را بر همگان روشن ساخته است. و ضرورت و بررسي اين امر مختص يك گروه خاص و يا يك رشته بخصوص نيست بلكه تحقيق در مورد راههاي افزايش بهره وري نيروي انساني و بررسي عوامل موثر بر آن يك تلاش پيگير و فراگير توسط كليد ارگان ها، سازمانها، دانشگاه ها در سطح كشور را مي طلبد چونكه در غير اين صورت نخواهد شد همانطور كه الان بر طبق آمار منتشر شده در سال 1383 بهره وري نيروي انساني در ايران پايين تر از ديگر عوامل توليد بوده است. ( طاهري،1385)..
براي ما ايرانيان بهره وري نه پديده اي جديد رنه مقوله اي غربي و وارداتي است بلكه اين امر در رفتن آموزه هاي ديني ما جلوه گر است. اين ارزش اقتصادي، اسلامي نيز چون بسياري از ارزش هاي عالي اسلامي در نهانگاه تاريك ذهن، به فراموشي سپرده شده است.
ناگزير وقتي مفاهيم آن را به صورت اصول مدون از ديگران دريافت مي كنيم، انرا پديده اي نو مي يابيم.
زندگي و مديريت موفق رسول گرامي اسلامي (ص) خود بهترين نمونه اي عالي از كار سبب اصول بهره وري در اداره جامعه بشري استو. درباره روش زندگي ايشان گفته اند:« خفيف الموونه و كثير المعونه» بود يعني او براي جامعه بشري كمترين هزينه و مصرف را داشت اما در بخش توليد و كمك به بشريت بيشترين و بهترين نقش را ايفا مي كرد.
گفتني است كه اهميت و ضرورت بهره وري نيروي انساني زماني براي ما بيشتر جلوه گري شود كه ما با داشتن يك درصد جمعيت جهان 7 درصد منابع طبيع و ذخائر جهاني را در اختيار داريم. اما انتشار بسياري از مردم ما زير خط فقر زندگي مي كنند. ثروت و سرمايه هر ملتي، نيروي انساني متخصص آن ملت است. ملت هايي كه تنها بر منابع طبيعي و منابع فيزيكي تاكيد دارند. نمي توانند به فرداي بهتر اميدوار باشند. زيرا جامعه اي را توسعه يافته مي نامند كه انسان توسعه يافته داشته باشد نه منابع طبيعي وسيع چون اين روبه زوال دارد و آن رو به كمال. ( حيدري، 1383).
جدول زير موقعيت ايران را با كشور ژاپن مي سنجد

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شبکه lan

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره شبکه lan

محصول * تحقیق درباره شبکه lan * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
 
راه اندازي و تنظيم يك شبكه LAN كوچك )منبع: ماهنامه شبکه)

اشاره : اگر در محيط كار يا منزل خود با بيشتر از يك كامپيوتر سر و كار داريد، احتمالاً به فكر افتاده‌ايد كه آنها را به يكديگر متصل كرده و يك شبكه كوچك كامپيوتري راه بيندازيد. با اتصال كامپيوترها به همديگر مي‌توانيد چاپگرتان را بين همه آنها به اشتراك بگذاريد، از طريق يكي از كامپيوترها كه به اينترنت وصل است بقيه را نيز به اينترنت متصل كنيد، از هر يك از كامپيوترها به فايل‌هاي خود، از جمله عكس‌ها، آهنگ‌ها و اسنادتان، دسترسي پيدا كنيد، به بازي‌هايي بپردازيد كه به چند بازيكن با چند كامپيوتر احتياج دارند، و بالاخره اين كه خروجي وسايلي چون DVD player يا وب‌كم را به ساير كامپيوترها ارسال كنيد. در اين مقاله، ضمن معرفي روش‌هاي مختلف اتصال كامپيوترها به يكديگر، انجام تنظيمات دستي را براي بهره بردن از حداقلِ مزاياي يك شبكه كامپيوتري به شما نشان مي‌دهيم. ذكر اين نكته هم لا‌زم است كه قسمت اصلي مقاله به نصب نرم‌افزاراختصاص دارد اما در انتهاي مطلب درخصوص ساختار شبكه و مسائل فيزيكيآن هم توضيحاتي داده‌ايم.

روش‌هاي اتصال براي اتصال كامپيوترهايي كه در فاصله‌اي نه‌چندان دور از يكديگر قرار دارند (مثلاً در يك اتاق، سالن، يا نهايتاً طبقات مختلف از يك ساختمان مستقر هستند)، راه‌هاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از:● سيم‌كشي ديتا به صورت توكار در حين ساخت ساختمان كه امروزه بسيار متداول است. در اين روش، همان گونه كه براي برق ساختمان از قبل نقشه مي‌كشند و مثلاً جاي كليدها و پريزها را مشخص مي‌كنند، براي شبكه كامپيوتري هم نقشه‌كشي و سيم‌كشي مي‌كنند.‌●‌ قراردادن سيم‌ها در كف اتاق و اتصال كامپيوترهايي كه در يك اتاق قرار دارند.‌●‌ استفاده از فناوري بي‌سيم ● استفاده از سيم‌كشي برق داخل ساختمان ‌●‌ استفاده از سيم‌كشي تلفن داخل ساختمان هر يك از اين روش‌ها مزايا و معايب خاص خود را دارند، اما براي به اشتراك گذاشتن چاپگر، فايل‌ها و اينترنت، بايد كامپيوترها را به نحو صحيح و مناسبي تنظيم و آماده كنيد و فرق نمي‌كند كدام روش را انتخاب كرده باشيد. به همين دليل، كار را از همين نقطه آغاز مي‌كنيم. از آنجا كه ويندوزهاي اكس‌پي و 98 پراستفاده‌ترين سيستم عامل‌ها در منازل و دفاتر كوچك هستند، نحوه اشتراك‌گذاري منابع در اين دو ويندوز را مورد بحث قرار مي‌دهيم، هر چند در مورد ساير ويندوزها مفاهيم تغيير نمي‌كنند.گام‌هاي اوليه براي راه‌اندازي شبكه در منزل خود، اين سه كار را بايد انجام دهيد:1- انتخاب فناوري مناسب شبكه كه مورد نظر ما در اين مقاله ايترنت استاندارد است.2- خريد و نصب سخت‌افزار مناسب اين كار، كه اصلي‌ترين آنها كارت شبكه براي هر يك از كامپيوترها و يك هاب- سوييچ است.3- تنظيم و آماده‌سازي سيستم‌ها به نحوي كه بتوانند همديگر را ببينند و با يكديگر صحبت كنند.از اين سه مرحله، قدم سوم از همه مهمتر است. ويندوز اكس‌پي قسمتي به نام Network Setup Wizard دارد كه تنظيمات شبكه را براي شما انجام مي‌دهد. به غير از اين متخصصان هستند كه در ازاي دريافت دستمزد، شبكه شما را در محل راه‌مي‌اندازند. نام‌گذاري كامپيوترها، به اشتراك گذاشتن چاپگرها، فايل‌ها و اتصالات اينترنتي، اساسي‌ترين كارهايي هستند كه اين افراد براي شما انجام مي‌دهند.
 

شکل 1(براي مشاهده تصاوير در ابعاد بزرگتر روي آنها کليک کنيد)

شکل 2

دانلود + ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی 2

دسته بندی: علوم انسانی

آیین دادرسی مدنی 2

محصول * آیین دادرسی مدنی 2* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
آیین دادرسی مدنی 2

دانلود آیین دادرسی مدنی 2 دکتر عبداله شمس جلد دوم  دوره بنیادین شامل 219 صفحه با فرمت pdf. منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور …

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره منبع تغذيه 1

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره منبع تغذيه 1

محصول * مقاله درباره منبع تغذيه 1 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
فهرست
مقدمه
1: مروري بر منابع تغذیه
1-1: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی
2-1: چگونگی تنظیم خروجی در SMPS
3-1: يك نمونه SMPS داراي چه مشخصاتي است؟
4-1: کاربرد دیگر SMPS ها به عنوان اینورتر یا UPS
5-1: انواع مختلف منبع تغذیه سوئیچینگ
2: روشهای کنترل در منابع تغذیه
1-2: کنترل شده حالت ولتاژ
2-2: کنترل شده حالت جریان
3: قطعات یک منبع تغذیه سوئیچینگ
1-3: هسته و سیم پیچ
2-3: ترانزیستور
3-3: MOSFET هاي قدرت
4-3: يكسوكننده ها
5-3: خازنها
منابع
منابع تغذیه
مقدمه
بعضی از تجهیزات الکترونیکی نیاز به منابع تغذیه با ولتاژ و جریان بالا دارند. بدین منظور باید ولتاژ AC شهر توسط ترانسفورماتور کاهنده به ولتاژ پایینتر تبدیل و سپس یکسوسازی شده و به وسیله خازن و سلف صاف و DC شود.
تا سال 1972 ، منابع تغذیه خطی برای بیشتر دستگاههای الکترونیکی مناسب بودند. اما با توسعه کاربرد مدارهای مجتمع ، لازم شد که خروجی این مدارها در برابر تغییرات جریان و یا ولتاژ شبکه برق بیشتر تثبیت گردد. آی سی های خانواده TTL به ولتاژ کاملا تثبیت شده 5V احتیاج دارند. به منظور بدست آوردن ولتاژ ثابت تر، یک سیستم کنترل فیدبک در آی سی ها ی تثبیت کننده به کار برده می شود. تا سال 1975 ، آی سی های موجود مثل 723 و CA3085 قادر به تثبیت ولتاژ ثابت مورد نظر نمونه برداری می کردند. این منابع، منابع تغذیه تثبیت شده خطی نامیده می شد.
امروزه تراشه های یکپارچه تنظیم ولتاژ برای جریانهای تا 5A در دسترس می باشد. این تراشه ها مناسب می باشند. اما راندمانی زیر 50% دارند و تلفات حرارتی آنها در بار کامل زیاد است.
منابع تغذیه سوئیچینگ دارای راندمان بالایی می باشند. این منابع در سال 1970 هنگامی که ترانزیستورهای سوئیچینگ سرعت بالا با ظرفیت زیاد در دسترس قرار گرفت، ابداع شدند. ولتاژ خروجی منابع تغذیه سوئیچینگ به وسیله تغییر چرخه کار (Duty Cycle) یا فرکانس سیگنال ترانزیستورهای کلید زنی کنترل می شود. البته می توان با تغییر هم زمان هر دوی آنها نیز ولتاژ خروجی را کنترل نمود.
یک منبع تغذیه سوئیچینگ (SMPS) شامل منطق کنترل (Control Logic) و نوسان ساز می باشد. نوسان ساز سبب قطع و وصل عنصر کنترل کننده (Control Element) می گردد. عنصر کنترل کننده معمولا یک ترانزیستور کلید زنی ، یک سلف و یک دیود می باشد. انرژی ذخیره شده در سلف با ولتاژ مناسب به بار واگذار می شود، با تغییر چرخه کار یا فرکانس کلید زنی، می توان انرژی ذخیره شده در هر سیکل و در نتیجه ولتاژ خروجی را کنترل نمود. با قطع و وصل ترانزیستور کلیدزنی ، عبور انرژی انجام و یا متوقف می شود. اما انرژی در ترانزیستور تلف نمی شود. با توجه به اینکه فقط انرژی مورد نیاز برای داشتن ولتاژ خروجی با جریان مورد نظر، کشیده می شودع راندمان بالایی بدست می آید. انرژی به صورت مقطعی تزریق می شود. اما ولتاژ خروجی به وسیله ذخیره خازنی ثابت باقی می ماند.
1
1-1: دلیل انتخاب SMPS و مقایسه آن با منابع تغذیه خطی:
انتخاب بين يك منبع تغذيه خطي يا سوئیچینگ مي تواند بر اساس كاربرد آنها انجام مي شود. هر يك مشخصات، مزايا و معايب خاص خود را دارند، همچنين حوزه هاي متعددي وجود دارد كه تنها يكي از اين دو نوع مي تواند مورد استفاده قرار گيرند و يا كاربردهايي كه يكي از بر ديگري برتري دارد.
مزاياي منابع تغذيه خطي:
نخست سادگي (طرح مدار بسيار ساده است و با قطعات كمي به راحتي اجرا مي شود).
دوم قابليت تحمل بار زياد نويز ناچيز يا كم در خروجي و زمان پاسخ دهي بسيار كوتاه.
براي توان هاي كمتر از 10W ارزانتر از مدارهاي مشابه سوئیچینگ مي شود.
معايب منابع تغذيه خطي:
تنها به صورت رگولاتور كاهنده قابل كاربرد هستند(ورودي حداقل بايد 2 تا 3 ولت از خروجي بيشتر باشد).
عدم انعطاف پذيري تغذيه، افزودن هر خروجي مستلزم اضافه كردن سخت افزار زيادي است.
بهره متوسط چنين منابعي كم و نوعا 30% تا 40% است. اين تلفات توان در ترانزيستور خروجي توليد حرارت مي كند و نياز به ترانزيستور قوي تر را مطرح مي كند،در توانهاي كمي بالا نياز به گرماگير بر روي ترانزيستورها دارد.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره منبع تغذيه AC DCپروژه طراحي

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره منبع تغذيه AC DCپروژه طراحي

محصول * مقاله درباره منبع تغذيه AC DCپروژه طراحي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
پروژه طراحي : منبع تغذيه AC-DC
اين برگة كار و تمام فايل هاي مربوطه تحت نظر CCAL نسخة 1.0 گواهي شده است. براي بررسي يك نسخه از اين مجوز ، آدرس http://………./1.0/ را ملاحظه كنيد يا يك نامه به Creative Commons USA-94305 بنويسيد . اصطلاحات و شرايط اين مجوز اجازة كپي كردن رايگان ، توزيع و يا تعديل تمام كارهاي مجوز شده را توسط عموم مردم مي دهد . پروژة شما عبارت اند از طراحي و ساخت يك منبع تغذيه «نيروي وحشي» AC به DC است . منبع تغذيه بين 12 و 24 ولت DC خروجي دارد و حداكثر جريان amp1 است و حاوي محافظت بر روي هر دو سمت (بار) DC و (خط) AC است . بعنوان يك دستگاه نيرو داده شدة خطي ، مجهز به يك نور معرف (انديكاتور) است كه حضور ولتاژ AC را نشان مي دهد و بدنه بطور بي خطر به زمين وصل مي باشد . در اينجا نموداري براي شما وجود دارد كه آن را دنبال مي نماييد هنگامي كه سيستم خودتان را طراحي مي كنيد : البته ، شما به استفاده از اين طرح واقعي محدود نمي باشيد . من استفاده از «نوارهاي مانع» يا «نوارهاي ترمينال» را توصيه مي كنم تا اتصالات برقي را بين اجزا ايجاد كنيد . اين دستگاه هاي اتصال ، اتصالات برقي دائمي را فراهم مي كنند در حاليكه به مؤلفه اجازه مي دهند كه به آساني نصب و حذف شود . رئوس مطالب (تنظيم شده توسط مربي)
– طراحي پروژة كامل شده – اجزاي خريداري شده
– نسخة كاري – سيستم تمام كاري شده
– مستندسازي كامل
پرسش ها :
پرسش 1 : ايمني خيلي مهم است هنگامي كه يك دستگاه نيرو گرفته توسط منابع الكتريكي را طراحي مي كنيد از قبيل قدرت برق AC ، شرح دهيد كه چگونه شما مي‌توانيد ثابت نماييد كه بدنة فلزي منبع تغذية شما در واقع براي ايمني «به زمين وصل شده است» طوري كه عيب داخلي از يكي از هادي هاي «داغ» به بدنة فلز منجر به يك اتصال كوتاه اي مي شود كه از فيوز برق يا قطع كننده عبور مي كند بجاي آنكه به فردي كه بدنه را لمس مي كند شوك وارد نمايد .
راهنمايي : يك بازرسي بصري كافي نمي باشد و ما واقعاً نمي خواهيم يك وضعيت نقص زميني اي را براي بررسي اتصال به زمين ايجاد نماييم .
پرسش 2 : هنگام اتصال مؤلفه ها به يكديگر براي ساختن منبع تغذية خودتان ، اين امر مهمي است كه شما از انواع صحيح استفاده كنيد . تعيين كنيد كه چه خصوصياتي براي سيم هايي لازم هستند كه شما در اين پروژه استفاده مي كنيد (براي هر كدام از پارامترهاي زير) :
– gauge سيم – نوع عايق
– رشته بندي (جامد و محكم يا رشته شده)
پرسش 3 : چگونه ما بگوييم كه كدام سيم بندي از ترانسفورمر قدرت به كاهنده اوليه است و كدام ثانويه مي باشد ‌، بدون اينكه واقعاً به آن برق AC بدهيم ؟ اين امر اغلب موضوعي مهم است هنگامي كه دانشجويان ترانسفورمرهاي ارزان اي را مي خرند كه بدون علامت تجاري و ثبت نشده است .
پرسش 4 : وقتي كه شما خروجي AC كم ولتاژ ترانسفورمر خودتان را مي خريد و آن اندازه گيري را با ولتاژ خروجي DC فيلتر شده و يكسو شده مقايسه مي كنيد شما متوجه چيزي عجيب مي شويد . عدد ولتاژ خروجي DC بزرگتر از ولتاژ AC يكسو نشده از سيم پيچ ثانوي ترانسفورمر مي باشد . شرح دهيد كه چرا اين امر رخ مي دهد و سپس محاسبات رياضي را نشان دهيد كه اندازه گيري هاي دو ولتاژ را با دقت معقول مرتبط نمايد .
پرسش 5 : يك چيزي كه شما مي خواهيد تا با منبع تغذية كامل شدة خودتان انجام دهيد عبارت اند از قرار دادن آن در معرض يك جريان كامل بار 1 آمپري و آزمايش كردن ولتاژ خروجي مي باشد . براي اين منظور به باري احتياج داريد كه تا 1 آمپر بكشد بدون آنكه مشكلات داغ كردن يا ساير موارد را به همراه داشته باشد . يك مقاومت براي اين وظيفه به خوبي كار مي كند اما كدام مقاومت را بايد استفاده كنيد؟ دو پارامتر را تعيين كنيد كه شما بايد دربارة آن نگران باشيد هنگامي كه يك مقاومت بار را براي اين كار انتخاب مي كنيد و دقيقاً شرح دهيد كه چگونه آن پارامترها محاسبه مي شوند .
پاسخ ها :
پاسخ 1 : مقاومت را از prong زمين بر روي plug برق به بدنة فلز اندازه بگيريد . مقاومت نبايد بيش از چند دهم اهم باشد . يك اندازه گيري مقاومت 0.5 اهم يا بيشتر يك اتصال ضعيف را نشان مي دهد .
پاسخ 2 :
– gauge سيم : براي حداكثر جريان پيش بيني شده كافي است .
– نوع عايق : براي حداكثر ولتاژ پيش بيني شده كافي است .
– Stranding : از نوع رشته اي ترجيح داده مي شود .
براي دو پارامتر اول ، مقادير جريان و ولتاژ پيش بيني شده را تعيين كنيد كه در مدار منبع تغذية شما پيش مي آيد ، براي هر دو بخش AC و DC . چرا شما پيشنهاد مي‌كنيد كه سيم استاندارد شده ممكن است براي پروژه اي مانند اين پروژه ترجيح داده شود ؟ من يك راهنمايي براي شما دارم : اين براي هيچ نوع خاصيت الكتريكي سيم همان گونه كه براي ملاحظات مكانيكي موردنظر است ، نمي باشد .

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره منبع تغذيه سوييچينگ

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره منبع تغذيه سوييچينگ

محصول * مقاله درباره منبع تغذيه سوييچينگ * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
منبع تغذيه سوييچينگ
شرح کلي مدار
امروز مي خواهم به ذکر يک نمونه عملي از منابع تغذيه سوئيچينگ بپردازم تا با بررسي مدار آن، عملکرد اين سيستم براي شما بيشتر روشن شود. حال با توجه به مدار به شرح اجزاء مختلف آن خواهم پرداخت.مداري را که به عنوان يک مثال عملي مشاهده مي نماييد، مدار يک منبع تغذيه سوئيچينگ 200 وات ATX متعلق به کامپيوتر شخصي است که توسط شرکت TDK طراحي و ساخته شده است.
براي ديدن نقشه فوق در اندازه بزرگتر (اصلي) اينجا را کليک کنيد.
در اين منبع تغذيه سوئيچينگ از يک آي سي با شماره TL494 استفاده شده و همچنين از يک مبدل که ترانزيستور هاي آن با آرايش پوش- پول عمل رگولاسيون خروجي را انجام مي دهند استفاده شده است. ولتاژ خط برق شهر پس از عبور از مدار فيلتر ورودي متشکل از (C1, R1, T1, C4, T5) به بلوک يکسوساز هدايت مي شود. مدار يکسوکننده از نوع پل ديودي تمام موج مي باشد که نسبت به ساير يکسو کننده هاي ديگر از هر لحاظ مقرون به صرفه تر است. هنگامي که کليد تبديل از حالت 230 ولت بر روي 115 ولت قرار گيرد، در نتيجه مدار سيستم دو برابر کننده وارد عمل مي شود. مقاومت هاي واريستور (مقاومت متغير با ولتاژ) Z1 و Z2 داراي عملکرد محافظت از اضافه ولتاژ در ورودي مي باشند. مقاومت ترميستور (مقاومت متغير با دما) NTCR1 جهت محافظت در برابر جريان هجومي در هنگام شارژ C5 و C6 مورد استفاده قرار گرفته است.مقاومت هاي R2 و R3 فقط براي تخليه نمودن بار الکتريکي داخل خازن ها و جلوگيري از خطر برق گرفتگي در هنگام قطع بودن (خاموش بودن) منبع تغذيه به کار مي روند. در هنگام اتصال منبع تغذيه به برق شهر، C5 و C6 با هم در ابتدا تا حد بالا تر از 300 ولت شارژ مي شوند.
قسمت ثانويه منبع تغذيه به صورت کنترل شده توسط Q12 راه اندازي شده و سپس ولتاژ در خروجي قسمت ثانويه ظاهر مي شود. در پي آن IC3 که يک رگولاتور ولتاژ 5 ولت مي باشد، ولتاژ 5 ولتي مورد نياز مادر برد را براي راه اندازي گيت هاي منطقي و ساير موارد ديگر تأمين مي نمايد.سپس ولتاژ تثبيت نشده از طريق D30 به چيپ کنترلي اصلي يعني IC1 و همچنين ترانزيستورهاي Q3 و Q4 هدايت مي شود. وقتي منبع تغذيه اصلي در حال کار بود، ولتاژ 12 ولت خروجي از طريق ديود D به سمت IC1 هدايت مي شود. 
حالت کم¬مصرف Stand By
در حالت کم¬مصرف Stand By توسط ولتاژ مثبت در پايه PS-ON که از طريق مقاومت R23 از مدار ثانويه منبع تغذيه تأمين شده مانع از کار کردن قسمت اصلي منبع تغذيه ميشويم. چون ترانزيستور Q10 باز شده و در نتيجه ترانزيستور Q1 نيز در حالت باز قرار گرفته و در پي آن ولتاژ مبناي 5 ولت پايه شماره 14 IO1 براي پايه شماره 4 IO1 تأمين ميشود. و مدار در نهايت به حالت مسدود شده کليدزني خواهد شد. ترانزيستورهاي Q3 و Q4 هدايت خواهند کرد و سيم پيچ ترانسفورماتور کمکي T2 را اتصال کوتاه خواهند نمود. توسط پايه شماره 4 IO1 ما قادريم که پهناي پالس خروجي را تعيين نماييم. صفر بيانگر بيشترين پهناي پالس و 5 ولت بيانگر اين است که پهناي پالسي وجود ندارد.
تشريح کارکرد منبع تغذيه
وقتي کسي کليد روشن شدن کامپيوتر را فشار دهد، در نتيجه مادربرد صفر منطقي يا زمين منطقي را براي پايه PS-ON فراهم مي نمايد. ترانزيستور Q10 بسته شده و در نتيجه Q1 نيز بسته مي شود و خازن C15 از مسير مقاومت R15 شروع به شارژ شدن نموده و در پايه شماره 4 IC1 شاهد شروع کاهش ولتاژ دو سر مقاومت R17 به سمت صفر مي باشيم. به علت اين ولتاژ بيشترين مقدار پهناي پالس بطور پيوسته افزوده شده و باعث راه اندازي نرم و بدون اشکال قسمت اصلي منبع تغذيه خواهيم بود. در حالت عملکرد طبيعي منبع تغذيه دائماً توسط IC1 کنترل مي شود. زماني که ترانزيستور هاي Q2 و Q1 بسته اند، ترانزيستورهاي Q3 و Q4 باز مي باشند. وقتي که مي خواهيم يکي از ترانزيستور¬هاي قدرت Q1 و Q2 را باز کنيم، مجبور هستيم که تحريک ترانزيستور هاي Q3 و Q4 را برداريم. جريان از مسير مقاومت R46 و ديود D14 و همچنين سيم پيچ T2 جاري مي شود. اين جريان باعث مي شود که ولتاژ تحريک بيس ترانزيستور قدرت فراهم شده و به دليل وجود فيدبک مثبت ترانزيستور خيلي سريع در حالت اشباع قرار گيرد. با سپري شدن اين ضربه ناگهاني، هر دو ترانزيستور باز مي شوند. فيدبک مثبت از بين رفته و Overshoot در سيم پيچ تحريکي را ايجا مي کند که باعث بسته شدن سريع ترانزيستور قدرت مي شود. مجدداً اين فرايند در ترانزيستور دوم تکرار مي شود. ترانزيستور هاي Q1 و Q2 متناوباً ولتاژ مثبت و منفي را به يکي از دو سر سيم پيچ اوليه متصل مي نمايند. جريان الکتريکي از مسير شاخه اميتر Q1 (کلکتور Q2) را در سيم پيچ ثالثيه جاري شده و ترانسفورماتور T2 را تحريک مي نمايد. و سپس از سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور T3 و خازن C7 و مرکز مجازي ولتاژ تغذيه ورودي مسير خود را تکميل مي نمايد.
پايداري ولتاژ خروجي
خروجي هاي +5v و +12v توسط مقاومت هاي R25 و R26 دائماً اندازه گيري مي شوند و براي پايدار نگه داشتن آنها را به IC1 ارسال مي نمايند. ساير ولتاژ ها از لحاظ پايداري مواظبت نمي شوند و مقدار آنها را با تعداد دور سيم پيچي ترانس و ديود ها به دست مي آورند. در مقدار خروجي ميزان رأکتانس سيم پيچي به دليل کار در فرکانس بالا اهميت زيادي دارد. همان طور که مي دانيد در جريان مستقيم تعداد دور سيم پيچي اهميتي ندارد و همواره ولتاژي روي سيم پيچ افت نمي نمايد. اما با بالا رفتن فرکانس تعداد دور سيم پيچي و نوع هسته در ميزان افت ولتاژ روي سيم

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره منبع تغذیه تلویزیون

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره منبع تغذیه تلویزیون

محصول * مقاله درباره منبع تغذیه تلویزیون * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
منبع تغذیه تلویزیون؟حساس ترین و اساسی ترین قسمت هر دستگاه الکترونیکی منبع تغذیه می باشد منبع تغذیه یک ولتاژ DC تولید می کند تا مدارات الکترونیکی را تغذیه نماید در بعضی مدارات از باطری به عنوان منبع تغذیه استفاده می شود در اکثر دستگاهها به علت با بودن هزینه باطری از برق شهر استفاده می شود وقتی که از برق شهر استفاده می شود مراحل زیر بایستی طی شود تا ولتاژ DC مورد نیاز تامین شود.مدارات رگلاتوررگلاتور: از آنجایی که برق شهر هر لحظه تغییر می کند و همچنین در دستگاههای صوتی تصویری جریان مصرفی متغیر است. بنابراین ولتاژ دستگاه تغییر می کند. و تغییر ولتاژ دستگاه باعث اخلال در کار دستگاه می شود. برای جلوگیری از تغییر ولتاژ دستگاه از مدارات رگلاتور(تثبیت کننده ولتاژ) استفاده می شود.انواع رگلاتور:الف: رگلاتور زینریب: رگلاتور ترانزیستوریج:رگلاتورهای ترانزیستوری با مدارفیدبکالف- رگلاتور زینری: شکل زیر این رگلاتور را نشان می دهد ولتاژ خروجی در این رگلاتور برابر ولتاژ زینر است. چنانچه ولتاژ ورودی تغییر نماید ویا جریان بار تغییر کند ولتاژ بار تقریباً ثابت می ماند عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده نمود.ب- رگلاتور ترانزیستوری: در این نوع رگلاتور از ترانزیستور برای تقویت جریان بار استفاده می شود شکل زیر این نوع رگلاتور را نشان می دهد عیب این رگلاتور این است که در جریانهای زیاد نمی توان از آن استفاده کرد به دلیل اینکه ولتاژ خروجی در جریانهای زیاد به علت اینکه ولتاژ BE زیاد می شود کاهش پیدا می کند.ج-رگلاتورهای ترانزیستوری با مدار فیدبک: شکل زیر بلوک دیاگرام این رگلاتور را نشان می دهد در این رگلاتور توسط مدار نمونه گیر از خروجی نمونه ای گرفته می شود این نمونه در مدار مقایسه کننده با ولتاژ منبع مقایسه می شود در صورتی که ولتاژ خروجی تغییر کرده باشد. از مقایسه ولتاژ خروجی و ولتاژ منبع ولتاژ خطایی به تقویت کننده جریان اصلی داده می شود و باعث می شود خروجی اصلاح گردد.هر گاه ولتاژ خروجی کم شود ولتاژ مدار نمونه گیر کم می شود بنابراین ولتاژ B ترانزیستور مقایسه کننده کاهش می یابد در نتیجه ولتاژ C آن زیاد می شود. که ولتاژB افزایش می یابد. که این باعث افزایش خروجی می شود. و زمانی که ولتاژ خروجی زیاد می شود عکس مراحل فوق اتفاق می افتد. برای اینکه بتوان ولتاژ خروجی را تنظیم نمود یکی از مقاومتهای مدار نمونه گیر را متغیر انتخاب می نمایند که به آن پتانسیومتر منبع تغذیه نیز می گویند.عیبهای ممکنه در منبع تغذیه تلویزیون پارس:الف-صدا و تصویر وجود ندارد نور هم وجود ندارد: یعنی در اصطلاح تلویزیون مرده است چون اگر نور داشته باشیم عیب نمی تواند از منبع تغذیه باشد. عیب فوق می تواند به علت عوامل زیر باشد :1- خرابی جک و سیستمهای رابط 2- خرابی فیوزها (فیوز 3A و 400Ma)3- خرابی ترانس4- قطع شدن ارتباط ترانسی با یکسوساز (پینهای 16, 15)5- معیوب شدن حداقل سه عدد از دیودهای پل6- خرابی کلید خاموش روشن یا قطع شدن سیستمهای ارتباطی آن7- باز شدن R805 (مقاومت آجری)8- اتصال کوتاه شدید که در این حالت فیوزها عمل می کنند9- شکستگی در شاسیب- تصویر از چهار طرف جمع است و صدا ضعیف است: در این حالت به احتمال زیاد عیب از منبع تغذیه است. این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد:1- اتصال کوتاه شدن دیود زینر2- خرابی پتانسیومتر3- خرابی ترانزیستورهای Q801 یا Q804 4- روشن شدن ترانزیستورQ804 که باید در حالت عادی خاموش باشد.5- جریان مصرفی تلویزیون به علت نشتی پیدا کردن خازنها زیاد شود. اگر این حالت در تلویزیون باشد. بعد از مدتی R805 می سوزد یا مستقیماً فیوزها عمل می کنند6- قطع شدن ولتاژ برگشت یعنی ولتاژ برگشتی که از طبقه افقی به منبع تغذیه بر می گردد.ج- تصویر خیلی روشن و صدا هم دارد. در این حالت تصویر به حالت S در می آید و تصویر موج دار می شود این عیب می تواند به علت زیاد شدن ولتاژ منبع تغذیه باشد. و عوامل به وجود آورنده این عیب عبارتند از:1- خرابی پتانسیومتر و یا باز شدن زینر2- خرابی یکی از ترانزیستورهایQ803 یا Q801 باشد.نکته:هر گاه Q804 در اثر باز شدن دیود زینر یا شکستگی پتانسیورمتر جایگزین آن شود اولاً تصویر دارای موج عمودی است ضمناً ولتاژ TP91 حدود 13V می شود و 1.5V از ولتاژ معمولی بیشتر است اما چنانچه دیود زینر بسوزد ( اتصال کوتاه شود ترانزیستور Q804 قدرت جایگزینی ندارد چون ولتاژ خروجی از زینر بسیار زیاد می شود.د- تصویر هوم دارد. و ولتاژ 11.5V است در این حالت تصویر به صورت S بوده و ظاهراً رگلاتور سالم است. منبع تغذیه ظاهراً ایرادی ندارد. چون 11.5V تنظیم است. این عیب می تواند به علل عوامل زیر باشد.1- باز شدن یکی از دیودهای منبع تغذیه2- نشتی پیدا کردن خازن صافی و یا کم ظرفیت شدن آن3- ضعیف شدن ترانسی تغذیه در این حالت 11.5V تامین می شود ولی این ولتاژ به همراه ریپل است. آن هم ناشی از نشتی خازن صافی تغذیه می باشد4- در مواردی معیوب بودن ترانزیستور Q802 می تواند باعث این عیب شود.L تعداد دور قطر سیم قطری که سیم روی ان پیچیده می شودL1L2L3 222 0.50.50.5 4mm بطور باز4mm بطور باز4mm بطور بازL4L5LA 222 0.50.50.5 4mm بطور بسته4mm بطور بسته4mm بطور بستهL6L7 44 0.50.5 4mm بطور بسته4mm بطور بستهL8 12 0.3 روی زغالی بقطر ImmL3, L2, L1 دو دور سیم 0.5 روی لوله ای به قطر 4mm LA, L5, L4 دو دور سیم 0.5 بطور منظم روی لوله ای بقطر 4mm L7, L6 دور سیم 0.5 بطور منظم روی لوله ای بقطر 4mm L8دوازده دو سیم 0.3 روی هسته ای ذغالی بقطر 1mm بطور منظم.آی سی رگلاتورها: مدارات مجتمعی هستند که عمل تثبیت ولتاژ را انجام می دهند. این ای سیها معمولاً ولتاژ خروجی بر روی آنها نوشته می شود. و در خط منفی با عدد 79 شروع می شود و اگر در خط مثبت باشند با عدد 78 آغاز می گردد ولتاژ ورودی حتماً باید از ولتاژ خروجی بیشتر باشد. بعضی از این آی سیها می توانند در خروجی ولتاژ قابل تنظیم داشته باشند مانند. آی سی LM317منبع تغذیه سویچ مد( روش پالسی) : از آنجایی که استفاده از برق شهر معایب زیر را دارد.1- حجم ترانسی در توانها بالا زیاد می شود.2- چون فرکانس برق شهر 50Hz است صاف نمودن آن به طور کامل امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم ظرفیت خازن زیاد شده بنابراین حجم آن نیز زیاد می شود. برای از بین بردن این معایب در اکثر تلویزیونها از منبع تغذیه سویچ مد استفاده می شود.اصول کار منبع تغذیه سویچ مد به این صورت است که : ابتدا برق شهر یکسو شده تبدیل به ولتاژ DC می شود. این ولتاژ وارد یک نوسان ساز می شود . این نوسانساز فرکانسی حدود 15KHe تولید می کند. این فرکانس به وسیله یک تقویت کننده قدرت که در کلاس کار می کند تقویت شده و باعث راه اندازی ترانسی تغذیه که معمولاً هسته آن از زغال فریت است استفاده می شود. با راه اندازی این ترانس در ثانویه آن ولتاژ های مورد نیاز پس از یکسوسازی فراهم می شود شکل زیر بلوک دیاگرام این منبع تغذیه را نشان می دهد.وظیفه آنتن تلویزیون : آنتن تلویزیون وظیفه دریافت امواج را به عهده دارد. هر آنتن تلویزیون به طور متوسط از سه قسمت تشکیل شده است.1- دی پل: قسمت اساسی آنتن می باشد. و معمولاً به صورت یک میله خمیده و بیضی شکل است.2- دایرکتورها( هدایت کننده ها) : از پنج میله ساخته شده است که در جلوی دی پل به ترتیب از بزرگ به کوچک قرار می گیرند وظیفه دایرکتورها هدایت امواج به طرف دی پل می باشد.3- رفلکتورها (منعکس کننده ها) : بر روی یک میله عمود بر دی پل قرار می گیرد و در پشت دی پل می باشد معمولاً از سه عدد میله که طول آنها بیشتر از طول دی پل است تشکیل می وشد . وظیفه رفلکتورها جلئگیری از بازگشت امواج و ایجاد دو تصویر در تلویزیون می باشد.انواع سیم آنتن : 1- سیم یا تحت معروف به سیم متعادل بدون محافظ و متقارن امپدانسی این سیم است و معمولاً در تلویزیون سیاه و سفید قدیمی استفاده می شود.2- سیم یا گرد معروف به کابل کواکسیال یا زره دار با محافظ و نامتقارن امپدانس این سیم است و امروز همه تلویزیونها از این نوع سیم آنتن استفاده می کنند.ترانس بالون ( مچینگ) : چون امپدانس آنتنهای تلویزیون است و امپدانس تیونرها است برای تطبیق امپدانس آنتن با تیونر از ترانس بالون استفاده می شود. این ترانس امپدانس را به تطبیق می کند مدار بالون به صورت زیر است.جرقه گیرها: چون آنتن تلویزیون با فضای بیرون در تماس است امکان این وجود دارد که شوکهای الکتریکی در آنتن بوجود آید و باعث صدمه زدن به مدارات داخلی تیونر شود. برای از بین بردن شوک ها از مدارات جرقه گیر که معمولاً از دیود یا قطعاتی به نام کاپ رزیستور هستند استفاده می شود. شکل زیر این جرقه گیرها را نشان می دهد.تیونر: وظیفه تیونر دریافت کانال و تبدیل موج RF صدا و تصویر به IF صدا و تصویر می باشد. تیونر دارای قسمتهای زیر است:تقویت کننده RF معمولاً از ترانزیستور B مشترک اتفاده می شود زیرا بهره ولتاژ خیلی بالایی دارد.برداشت: اگر در تلویزیون صدا وجود نداشته باشد و نور صفحه تلویزیون راستر باشد به احتمال خیلی زیاد تیونر معیوب است.راستر- نور بدون برفک: نور همراه با نقاط ریز سیاه و سفید برای تست سالم بودن تیونر اگر نوک پیچ گوشتی فلزی را به ورودی تیونر بزنیم در برفک تلویزیون تغییر حالت مشاهده شود. در غیر اینصورت تیونر معیوب است.انواع تیونر ها:الف: تیونرهای مکانیکی ( سلاکتوری)ب: تیونرهای الکترونیکیتیونرها با توجه به نحوه تغییرات مدار هماهنگی و اتخاب کانال به دو دسته تقسیم می شوند:1- تیونرهای مکانیکی: تیونرهای مکانیکی در این تیونرها برای هر کانال و برای هر مدار هماهنگی سیم پیچهایی جداگانه ای در نظر گرفته اند. که روی یک محور قرار گرفته اند. اتصال سیم پیچها به وسیله اتصالات موقت مدارات الکترونیکی تیونر برقرار می شود. محوری که سیم پیچها روی آن نسبت شده اند به وسیله یک اهرم تغییر می کنند. بنابراین هر بار می توان سیم پیچهای مخصوصی کانال مورد نظر را وارد مدار نمود. یک تیونر مکانیکی دارای ورودیها و خروجیهایی است که در شکل بالا نشان داده شده است.تیونرهای الکترونیکی : در تیونرهای الکترونیکی جهت تغییر کانال از تغییر ظرفیت دیودهای خازنی استفاده می شود. همان طوری که می دانید دیودهای خازنی دارای این خاصیت هستند که اگر ولتاژ معکوس آنها را تغییر دهیم ظرفیت خازنی آنها با توجه به این خاصیت در مدار هماهنگی تلویزیون از دیودهای خازنی استفاه می شود. هر تیونر دارای سه مدار هماهنگی است. که در هر مدار هماهنگی یک دیود مخازنی وجود دارد برای تغییر ظرفیت دیودهای خازنی به وسیله یک پتانسیومتر که در جلوی دست استفاده کننده از تلویزیون می باشد ولتاژ DC را تغییر داده این تغییرات همزمان به سه دسته دیود خازنی در داخل تیونر منتقل می شود. چون ولتاژ دیودها تغییر می کند ظرفیت خازنی آنها نیز تغییر می کند. بنابراین م یتوان کانالهای مختلف را دریافت نمود برای اینکه ولتاژ ورودی پتانسیومتر تغییر نکند به وسیله یه دیود زینر 33V ولتاژ پتانسیومتر را تثبیت می کند. ولتاژی که از پتانسیومتر به دیودهای خازنی می رسد بین 0-33V متغیر است. این ولتاژ به ولتاژ تیونینگ معروف است.نحوه تغییر باند در تیونرهای الکترونیکی: برای تغییر باند از VHFI به VHFII سیم پیچهای مدار هماهنگی را به دو قسمت تقسیم می کند. با یک قسمت آن یک دیود موازی می کنند. این دیود را در دیود تغییر باند می نامند. بنابراین در وضعیت VHFI هیچ گونه ولتاژی به دیود تغییر باند وصل نمی شود. بنابراین دیود مانند کلید باز عمل می کند پس کل سیم پیچی در مدار هماهنگی وجود دارد. اما در وضعیت VHFIII به وسیله کلید تغییر باند که در دسترس استفاده کننده می باشد ولتاژی به دیود تغییر باند داده می شود که باعث روشن شدن این دیود و در نتیجه اتصال کوتاه شدن قسمتی از سیم پیچ می شود. بنابراین تیونر از باند VHFI به باند VHFIII تغییر حالت می دهد.انواع بردهای کنترل تیونرهای الکترونیکی : مجموعه کلیدهای تغییر باند و پتانسیومترهای تنظیم کامل بر یک برد وجود دارند که به برد کنترل معروف است.1: برد پوشی با توم ( مکانیکی)2: بر فینگر تاچ المسی3: کنترل توسط مداراتعیبهای تیونر:الف- صدا و تصویر وجود ندارد. صفحه لامپ تصویر راستر است (نور بدون برفک است) این عیب می تواند به علت عوامل زیر باشد.1- قطع شدن ولتاژ +B تیونر 2- قطع شدن ولتاژ AGC یا تغییر بیش از حد آن3- قظع شدن یا اتصال کوتاه شدن خروجی تیونر4- خرابی یکی از ترانزیستورهای داخل تیونر مانند Micxer RF-AMPب- صدا ضعیف و تصویر برفکی است این عیب م یتواند به دلیل زیر باشد:1- خرابی آنتن یا درست نبودن جهت آن قطع شدن ارتباط آنتن با تیونر 2- در بعضی تلویزیونها خرابی مدارات جرقه گیر یا ترانس بالا3- ضعیف شدن تقویت کننده RF4- از تنظیم خارج شدن تیونر 5- خراب شدن گردونه MFTج: تصویر سایه دارد اما صدا طبیعی است این عیب می تواند به علل زیر باشد:1- تنظیم نبودن آنتن2- نادرست بودن محل استقرار آنتن3- زیاد بودن طول سیم آنتند- صدا نیست تصویر هم برفکی است( کانال انتخاب نمی شود) این عیب می تواند علل زیر باشد.1- قطع شدن ورودی آنتن به تیونر2- قطع شدن تنظیم کانال در تیونرهای الکترونیکی3- خرابی تقویت کننده RFج- تلویزیون VHFI را دریافت می کند اما VHFIII را در دریافت نمی کند.(در تیونرهای الکترونیکی. این عیب می تواند از علل زیر باشد.1- قطع شدن ولتاژ تغییر باند (باند ولتاژ)2- خرابی در مدار یا کلید انتخاب باند.فیلترهای حذف و تضعیفوقتی که یک کانال دریافت می شود (مثلاً کانال 3 کانالهای مجاور آن یعنی 2 و 4 در صورت داشتن برنامه به عنوان مزاحم کانال 3 محسوب می شوند یعنی تصویر کانال بعدی (4) و صدای کانال قبلی (2) مزاحم تصویر و صدای کانال مورد نظر (3) می باشند. این فرکانسهای مزاحم وقتی دریافت می وشوند با فرکانس اسیلاتور (داخل تیونر) کانال مورد نظر مخلوط شده و IFهای مزاحم را به وجود می آورند مقدار فرکانس IF مزاحم تصویر کانال بعدی 31.9mHz می باشد. و فرکانس 40.4mHz مزاحم صوت کانال قبلی می باشد. برای حذف این IFهای مزاحم از فیلترهای حذف کننده استفاده می شود. که به فیلترهای تله ای31.9mHz,40MHz معرف هستند.برای اینکه صدای کانال مورد نظر با تصویر تداخل نکند در سیستم سی سی آی آر ccIR IF صدا (33.4mHz) به شدت تضعیف می شود. این فیلتر به نام فیلتر به نام فیلتر 33.4mHz معروف می باشد. فرکانسهایی که باید حذف شوند و فرکانسی که باید تضعیف شود ولی از بین نود IF=33.4MHz صدای کانال مورد نظر یا انتخابی است.تقویت کننده های IF تصویر در هر تلویزیون به طور متوسط دو تقویت کننده IF وجود دارد که به صورت امیتر مشترک و در کلاس Aکار می کنند بین طبقات تقویت کننده IF تصویر فیلترهای IF به کار میروند ایین فیلترها طوری تنظیم می شوند که از فرکانس 38.9MHz تا 33.4MHzرا عبور دهند پهنای باند آن 7mHz می باشد. برای کنترل بهره گیرنده توسط AGC کلیدی ولتاژ به تقویت کننده داده می باشد به طور کلی بهره طبقات IF تصویر به صورت نمودار بالا است. طبقات IF تصویر به وسیله دستگاه سوئیپ ژنراتور تنظیم می شود.آشکار ساز تصویر:

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت