میزان - فایلخون

تحقیق درباره بررسي ميزان رضايت مندي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي ميزان رضايت مندي

محصول * تحقیق درباره بررسي ميزان رضايت مندي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 154
 
بررسي ميزان رضايت مندي
خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني
فصل 1ول
مقدمه
انسان پيچيده ترين و نيازمندترين موجود جهان آفرينش است و نيازها سرچشمه سياسي براي تحرك و فعاليت انسان هستند بطوري كه انسان بي نياز همانند يك شئي بي جان و بي تحرك است .
انسان به لحاظ انسانيت خود داراي نيازها و انگيزه هاي متنوعي است كه ناگزير از ارضاء آن بوده و از اين جهت است كه نامي سعي و تلاش او در طول زندگي معطوف به ارضاء اين نيازها و ارتقاء سطح كمي و كيفي زندگي مادي و معنوي خود مي شود .
مسئله مهم در زمينه نيازهاي انساني مكانيسم اين نيازها و چگونگي ارضاء آنها و حصول رضامندي در انسان است . آنچه مسلم است موجود انساني براي رشد و تكامل و ادامه حيات خود ناگزير است در مرحله اول نيازهاي فيزيولوژيكي خود را ارضاء كرده و بعد از‌ آن تامين نيازهاي معنوي را دنبال نمايد.
ارضاء‌ نيازهاي عيني و ذهني افراد در قالب نيازهاي مادي و معنوي داراي سه منشاء طبيعي ، فردي و اجتماعي است . ارضاء‌ اين نيازها در انسان يك احساس خوشايند و آرام بخش به همراه دارد كه به آن رضامندي گفته مي شود . عكس اين وضعيت زماني ايجاد مي شود كه نيازها و انگيزه هاي انساني ارضاء نشده و با مشكلاتي روبرو شوند ، در اين حالت يك احساس ناخوشايند و ناراحت كننده اي براي انسان پيش مي آيد كه روان شناسان و جامعه شناسان به آن ناكامي ، محروميت و نارضامندي مي گويند.
ثبات و پويايي هر جامعه اي نيز تا حد زيادي به اين امر وابسته است .
كه تا چه حد نيازهاي اساسي افراد ارضاء شده و يا موانع عمده اي در راه ارضاء آنها وجود نداشته باشد و بي توجهي به نيازها و تمايلات انسانها و عدم ارضاء آنها و در نتيجه عدم رضايت مردم از زندگي و قلمروهاي مختلف آنها در يك جامعه پيامدهاي غير منتظره و ناگواري به همراه دارد . بنابراين توجه به خواسته ها و اميال طبيعي مردم يك جامعه و تلاش براي تامين آنها از طرف دولتها و مسئولين سطوح متوسط و پايين جامعه از ضرورتهاي اجتناب ناپذير است .
دولتها نيز براي تامين رفاه عمومي و فراهم نمودن لوازم و امكانات يك جامعه سالم نيازمند به شناخت انسانها و نيازهاي متنوع آنها هستند بدون شك مسئوالان با حصول اين شناخت و توزيع امكانات و خدمات بر اساس آن به سهولت رضامندي مردم را جلب خواهد كرد.
دنيايي كه ما در آن زندگي مي كنيم دنياي متغير است تحولات است بخشي از اين تغييرات كه مربوط به جامعه انساني مي شود تغييراتي است كه در زندگي خصوصي افراد صورت مي گيرد . از اين رو مادر جامعه مشاهده مي كنيم كه بسياري از مردم ، شغل ، رشته تحصيلي ، دوستان ، منزل ، وسيله نقليه ، دكراسيون منزل و ديگر لوازم و فاكتورهاي زندگي خود را تغيير مي دهند.
يكي از تغييرات بزرگ در زندگي انسانها كوچك شدن فضاي زندگي است در اين جا اين سوال مطرح است كه علت اصلي اين تغيير و تحولات چيست ؟ اصولاً انسانها به لحاظ خواسته ها و انگيزه هاي متنوعي كه دارند كمتر مي توانند وضعيت ثابتي را تحمل كنند از اين رو در طول زندگي خود دست به تغيير و تحول وضعيت هاي موجود زده و موقعيتهاي جديدي بوجود مي آورند رمز تغيير و تحولاتي كه افراد در وضعيتهاي موجود زندگي خود ايجاد مي كنند غير از تنوع طلبي آنها در اين عبارت خلاصه مي شود :
« يك فرد وقتي در صدد ايحاد تحولي در زندگي شخصي و خصوصي خود بر مي آيد كه با اوضاع و احوال موجود را زيان آور ديده و مي خواهد جلوي ضرر بيشتر را بگيرد و يا اوضاع و احوال ديگري را سودبخش تر تصور كرده و تصميم دارد نفع بيشتري متوجه خود كند.
يك جامع نيز زماني عزم خود را براي تحولي عظيم جزم مي كند كه يا مي خواهد از اوضاع و احوالي نامطلوب رهايي يابد و به اوضاعي مطلوب برسد و يا مي خواهد اوضاع و احول كما بيش مطلوب را ترك گويد تا به اوضاع و احوالي مطلوب تر نائل شود .
به ديگر سخن ، اساساً هر عمل هدفداري اعم از فردي و اجتماعي ، يا براي رفع ضرر است يا براي جلب منعفت . ضرر منفعت نيز مي تواند هم مادي و هم معنوي باشد .
بنابراين در چند دهه گذشته شايد مهمترين مسئله اي كه از جهات اجتماعي بر روابط اعضاي خانواده تحميل شده است همانا كم شدن فضاي داخلي خانواده است كه با افزايش قيمت زمين و توسعه شهري كاملاً در ارتباط بوده است خريد و بازسازي ساختمانهاي قديمي و تبديل آن به آپارتمانهاي سه تا چهار طبقه ( طبقات بيشتر) الگوي

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت هاي پذير

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت هاي پذير

محصول * تحقیق درباره بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت هاي پذير * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
عنوان تحقيق 1
فهرست مطالب 2
فهرست جداول و نمودارها 4
مقدمه 4
فصل اول : طرح تحقيق 5
1-1) تشريح و بيان موضوع 5
2-1) اهميت موضوع 5
3-1) هدف و علت انتخاب موضوع 6
4-1) فرضيات تحقيق 6
5-1) روش تحقيق 7
6-1) قلمرو تحقيق 7
7-1) تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي 7
8-1) تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق 8
9-1) مشكلات و موانع تحقيق 8
فصل دوم : ادبيات موضوع 9
1-2) بورس اوراق بهادار 9
1-1-2) تعريف بورس اوراق بهادار 9
2-1-2) تاريخچه بورس در جهان 9
3-1-2) سابقه ايجاد بورس در ايران 10
4-1-2) نحوه خريد و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار
تهران و مشهد 14
2-2) ويژگي هاي روش هاي تأمين مالي 14
1-2-2) استقراض 15
2-2-2) سهام ممتاز 15
3-2-2) سهام عادي 15
عنوان صفحه
4-2-2) سود انباشته 16
3-2) هزينه سرمايه 16
1-3-2) مفهوم هزينه سرمايه 16
2-3-2) هزينه بدهي ها 17
3-3-2) هزينه سهام ممتاز 17
4-3-2) هزينه سهام عادي 17
5-3-2) هزينه سرمايه مربوط به سود انباشته 18
6-3-2) محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 19
4-2) خط مشي تقسيم سود 19
1-4-2) اهميت خط مشي تقسيم سود 19
2-4-2) عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود 19
3-4-2) روش هاي تقسيم سود 21
فصل سوم : روش هاي تحقيق 22
1-3) روش تحقيق 22
2-3) قلمرو تحقيق 22
3-3) جامعه آماري 22
4-3) نمونه آماري 22
5-3) آزمون هاي آماري مورد استفاده در تحقيق 23
1-5-3) آزمون همبستگي و رگرسيون 23
2-5-3) آزمون معني دار بودن r 24
6-3) روش هاي جمع آوري اطلاعات 25
فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن ها 26
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها 29
فهرست جداول و نمودارها :
عنوان صفحه
جدول 1 : جدول ارزش جاري سهام شركت هاي پذيرفته شده در
بورس هاي جهان 13
جدول 2 :جدول حجم دلاري سهم معامله شده در بورس هاي جهان
در 3 ماهه اول سال 95 14
نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغيرهاي x و y با يكديگر 24
جدول 3 : جدول رگرسيون صنعت ماشين آلات 31
نمودار 2 : نمودار خط رگرسيون صنعت ماشين آلات 32
جدول 4 : جدول رگرسيون صنعت وسايل نقليه موتوري 33
نمودار 3 : نمودار خط رگرسيون صنعت وسايل نقليه موتوري 34
جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدي به سهامداران در
برخي از كشورها 30
عنوان : بررسي تأثير در افزايش سود انباشته بر ميزان تغييرات سود قبل از بهره و ماليات سال بعد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1383-1380 .
مقدمه :
تشكيل سرمايه يكي از مهم ترين عوامل ورود كشورهاي در حال توسعه به فرآيند توسعه اقتصادي مي باشد .
سرمايه گذاران ايراني تا كنون بيشتر به سرمايه گذاري بر دارايي هاي فيزيكي رغبت نشان داده اند ،تا سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي .يكي از مهم ترين اهداف سرمايه گذاران در سرمايه گذاري در اوراق بهادار كسب سود ساليانه به همراه منفعت سرمايه مي باشد ،براي اينكه سرمايه گذاران ترغيب به سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي بشوند بايد بازدهي اين دارايي ها از بازدهي ساير دارايي ها بيشتر شود۱.
از آنجا كه كشور ما نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه نياز فراوان به سرمايه گذاري دارد و اين طريق مي تواند مشكل بيكاري را نيز برطرف سازد و چند وقتي است نيز بحث سرمايه گذاري خارجي در كشور به صورت جدي مطرح شده است بر آن شدم تا اين موضوع را بررسي كنم كه آيا ما توانسته ايم از سرمايه هاي موجود در داخل كشور به خصوص سرمايه هاي موجود در صنايع خود به درستي استفاده كنيم يا تنها با يك ديد كوتاه مدت به فكر افزايش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ايم و باعث خروج سرمايه ها از چرخه توليد شده ايم .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره سواد والدين و ميزان عزت نفس

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره سواد والدين و ميزان عزت نفس

محصول * تحقیق درباره سواد والدين و ميزان عزت نفس * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
چكيده
بيان مسئله:
فرايندهاي شناختي ، احساسات ، انگيزه ها،برقراري روابط فني مابين، شيوه زندگي، تصميم گيريها و انتخابهاي ما قويا” متأثر از چگونگي احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس است. عزت نفس بعنوان يكي از ويژگي هاي مهم شخصيت در موضوع اساسي يعني ايجاد و حفظ روابط گروهي و حفظ ارزش شخصي تبلور مي يابد، كه موفقيت فرد در اين زمينه ها بيانگرعزت نفس بالاي وي مي باشد. برخورداري از احساس ارزشمندي به منزله يك سرمايه و ارزش حياتي و عاملي عمده در شكوفايي استعدادها و خلاقيتها و تبلور شخصيت مي باشد . كمك به دانش آموزان در امر تقويت و بهبود عزت نفس نه تنها وظيفه اولياء مدرسه و آموزشگاه مي باشد، بلكه والدين و ديگر مسئولين تربيتي نيز مسئوليتي بس سنگين در اين زمينه بر عهده دارند.
اهميت و ضرورت تحقيق:
به نظر مي رسد عزت نفس نقش عمده اي در پيشبرد تحصيلي دانش آموزان دارد و افراد با عزت نفس بالا بيشتر از افراد با عزت نفس پايين احساس اطمينان، خلاق بودن و ابراز وجود مي نمايند. در اهميت عزت نفس همين بس كه رضايت ما از زندگي شديدا” به احساسات ما در مورد ميزان ارزش خويشتن بستگي دارد، به طوري كه هرگاه افراد احساس كنند عزت نفس شان در معرض خطر قرار گرفته است سعي ميكنند تا با استفاده از انواع رفتارها احساس خودارزشمندي را حفظ كرده و از خود دفاع كنند.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي تحقيق حاضر پي بردن به نقش خانواده ها در ميزان عزت نفس فراگيران مي باشد ما ضمن دستيابي به اين هدف اساسي به اهداف فرعي ديگري نيز دست خواهيم يافت از جمله اينكه با توجه به نتايج بدست آمده بتوانيم، به خانواده ها و مربيان آموزشي خاطر نشان سازيم كه احساسات بر افكار ارجحيت دارند و اينكه چگونه احساسات كودكان رفتار و افكار آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد و اينكه آنها به مسئوليت خطيرشان در برار كودكان آگاه شوند.
چكيده پيشينه تحقيق:
در تحقيقي كه با عنوان تأثير عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهر بشرويه توسط غلامحسين قاسميان انجام شده است، نتايج زير بدست آمده است:
الف- بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت قوي وجود دارد.
ب- بين عزت نفس دختران و پسران تفاوت معني دار مشاهده مي شود.
ج- عزت نفس فرزندان اول خانواده بيشتر ساير فرزندان است.
د- سواد والدين در ميزان عزت نفس فرزندان مؤثر است.
هـ- فرزندان عضو خانواده هاي پرجمعيت از عزت نفس قوي تري برخوردار هستند.
در تحقيق ديگري كه با همين عنوان در دوره متوسطه نواحي 3 و 5 مشهد در زمستان 73 توسط آقايان احدي و چروري انجام گرفته است، وجود رابطه معني دار بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي ثابت شده است.
تحقيقات شكركن و نيسي نيز تأثير معني دار عزت نفس بر عملكرد تحصيلي را اثبات كرده است.
روبين (1978) و سكالويك (1984و1986) بين پيشرفت تحصيلي و عزت كلي رابطه معني داري (3/0 يا 4/0) را گزارش كرده اند.
سؤالات تحقيق:
1- آيا بين ميزان سواد والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
2- آيا بين سن والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
3- آيا بين نوع خانواده فراگير و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
4- آيا بين تعداد فرزندان و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
5- آيا بين ترتيب تولد فراگير در خانواده و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
6- آيا بين سطح درآمدخانواده و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
7- آيا بين جنسيت فراگيران و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
8- آيا بين ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي فراگيران رابطه وجود دارد؟
روش تحقيق:
چون هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بين متغيرهاست ، تحقيق حاضر از نوع همبستگي است.
ابزار گردآوري اطلاعات:
ابزارهايي كه جهت پژوهش حاضر استفاده شده است عبارتند از:
1- آزمون عزت نفس كوپراسميت.
2- پرسشنامه مشخصات فردي و خانوادگي.
جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري:
جامعه آماري تحقيق حاضر كليه دانش آموزان پايه پنجم مدارس ابتدايي ناحيه 6 مشهد بوده و حجم نمونه 420 نفر از دانش آموزان پايه پنجم در مدارس ابتدايي ناحيه 6 مشهد است كه در مرحله اول به شيوه طبقه اي و سپس به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند.
نتايج تحقيق:
چكيده نتايج تحقيق حاضر بشرح زير است:
1- بين ميزان عزت نفس فراگيران و تحصيلات مادر رابطه مثبت وجود دارد.
2- بين ميزان عزت نفس فراگيران و تحصيلات پدر رابطه مثبت وجود دارد.
3- بين سن والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه وجود ندارد.
4- بين نوع خانواده (گسسته يا پيوسته بودن) فراگيران و ميزان عزت نفس آنان رابطه معني دار وجود ندارد.
5- هرچقدر تعداد فرزندان در يك خانواده بيشتر باشد عزت نفس فرزندان در آن كمتر خواهد بود.
6- بين عزت نفس فراگيران و پيشرفت تحصيلي آنان همبستگي مثبت معني دار وجود دارد.
پيشنهادهاي تحقيق
1- برگزاري جلسات مستمر انجمن اولياء و مربيان و برقراري ارتباط بين اين دو قشر.
2- لزوم توجه والدين در خانواده هاي پرجمعيت به نيازهاي گوناگون فرزندان.
3- ترغيب والدين (بويژه مادران) به افزايش سطح اطلاعات و معلومات و تحصيلات.
4- ترغيب معلمين و مربيان به اتخاذ تدابيري براي افزايش عزت نفس عزت نفس دانش آموزان جهت بهبود عملكرد تحصيلي آنان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد

محصول * تحقیق درباره بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 67
 
بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در
دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد
خلاصه
اختلالات خلق دربرگیرنده گروه بزرگی از اختلالات روانی هستند که حالات خلقی پاتولوژیک( خلق بالاتر و پایین تر از حد طبیعی)، اعمال نباتی وابسته به آنها و دیگر اختلالات روان حرکتی تصویر بالینی اصلی آنها را تشکیل می دهد. در این بین انواع افسردگی اختلالات خلق، خصوصا افسردگی اساسی، گروه بزرگی را شامل می شوند که ممکن است به صورت اپیزودهای منفرد و یا اپیزودهای راجعه متظاهر شوند. بیمارانی که خلق افسرده دارند با کاهش انرژی و علاقه به کار، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی، احساس بی ارزشی یا گناه و افکار مرگ و خودکشی مواجه می شوند که این امر باعث اضمحلال بخش عمده ای از قوای فکری و نیروی کارآمد جامعه می گردد.
بررسی دانش آموزان به لحاظ اهمیت آن از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و علمای تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی و سایر افرادی که به نحوی با دانش آموزان سروکار دارند قرار گرفته است. با توجه به اینکه وضعیت روحی- روانی دانش آموزان امر مهمی در وضعیت تحصیلی آنان به شمار می آید به غایت یافته های این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات وابسته به تحصیل درمراکز آموزشی واقع گردد.
هدف از اجرای این تحقیق تعیین میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد و مقایسه آن با دانش آموزان سایر دبیرستانها می باشد. در این تحقیق 131 دانش آموز سال سوم دبیرستان دخترانه و پسرانه تیزهوشان( گروه مورد) و 143 دانش آموز سال سوم دبیرستانهای دخترانه فاطمه مشکاه و پسرانه کیخسروی ( گروه شاهد) انتخاب شدند. در مجموع 274 دانش آموز به وسیله آزمون Beck مورد ارزیابی قرار گرفتند.
از میان 131 نفر گروه مورد 75 نفر(3/57%) و از میان 143 نفر گروه شاهد 77 نفر (9/53%) دچار افسردگی متوسط و شدید بودند که این اختلاف به وسیله chi-square آزمون گردید و با p-value = 0.932 این ارتباط معنی دار نشد یعنی از نظر شیوع افسردگی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. با بررسی میزان افسردگی بر حسب جنس، بعد خانوار، وضعیت مالی، شغل مادر و وضعیت زندگی با والدین نیز رابطه آماری معنی داری بین دو گروه بدست نیامد. این بدان معنی است که ما با این تعداد نمونه نتوانستیم ارتباطی از این حیث بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده کنیم و دو گروه از نظر شیوع افسردگی تفاوتی ندارند.
مقدمه :
افسردگی یک سندرم و شامل مجموعه علایمی است که یک علت خاص را نمی توان برای آن پیدا کرد علایم این بیماری عبارتند از: افسرده بودن خلق و خوی در بیشتر روزها، کاهش آشکار علاقه و میل به هر نوع فعالیتی در زندگی، کاهش وزن، بی خوابی، خستگی و کاهش انرژی، احساس بی ارزشی و گناهکار بودن و کاهش تمرکز و تصمیم گیری و اندیشیدن به مرگ و خودکشی بدون داشتن طرحی برای آن.
این بیماری شایعترین بیماری روانی بعد از اضطراب می باشد با توجه به مواردی نظیر شیوع بالای ابتلا در دوره جوانی و ضربه های روحی عظیمی که به اطرافیان بیمار افسرده و جامعه وارد می شود، غیرفعال شدن و کاهش کارآیی قشر عظیمی از نیروی فعال جامعه و تاثیر منفی بر دیگران و زیان اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به تحقیق در این مورد اهمیتی دوچندان دارد.
عامل دیگر اهمیت این تحقیق را می توان در این دانست که اکثر آمار و اطلاعات ما در مورد میزان شیوع افسردگی برگرفته از اطلاعات و تحقیقات در جوامع دیگر خصوصا جوامع غربی است با توجه به اینکه عوامل موثر بر افسردگی در هر جامعه متفاوت است بنابراین نیازمند به اطلاعات در مورد این بیماری در جامعه خودمان هستیم تا هم عوامل و علل آن را در جامعه خودمان بشناسیم و هم در رفع آن کوشاتر باشیم.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

محصول * تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 72
 
عنوان:
بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
فهرست مطالب
عنوان
صفحه

چكيده تحقيق

فصل اول

«طرح تحقيق»

– مقدمه

– بيان مسأله

– ضرورت و اهميت تحقيق

– اهداف تحقيق

– سؤالات و فرضيات تحقيق

– روش تحقيق

– جامعه پژوهش و حجم نمونه

– تعريف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم

«پيشينه تحقيق»

عنوان
صفحه

– مباني نظري

– تعريف افسردگي

– علايم افسردگي

– ديدگاه‎ها و مكاتب مرتبط با افسردگي

– پژوهشهاي انجام شده پيرامون موضوع تحقيق

الف: پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور

ب: پژوهشهاي انجام شده در داخل ايران

فصل سوم

«روش تحقيق»

– روش تحقيق

– روش آماري

– متغيرهاي تحقيق

– جامعه تحقيق

– حجم نمونه

عنوان
صفحه

– ويژگي‎هاي نمونه

– ابزار سنجش

– اعتبار و روايي ابزار سنجش

– روش جمع‎آوري اطلاعات

– ابزار اندازه‎گيري

فصل چهارم

«‌تجزيه و تحليل داده‎ها و اطلاعات»

– آزمون فرضيه

– جداول آماري

فصل پنجم

«بررسي و نتيجه‎گيري»

– نتيجه‎گيري از سؤالات و فرضيات تحقيق

– محدوديت‎هاي تحقيق

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي بين عزت نفس

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي بين عزت نفس

محصول * تحقیق درباره بررسي بين عزت نفس * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
عنوان: بررسي رابطه بين ميزان عزت نفس فراگيران و وضعيت خانوادگي آنها و در دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي ناحيه 6 مشهد
چكيده
بيان مسئله:
فرايندهاي شناختي ، احساسات ، انگيزه ها،برقراري روابط فني مابين، شيوه زندگي، تصميم گيريها و انتخابهاي ما قويا” متأثر از چگونگي احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس است. عزت نفس بعنوان يكي از ويژگي هاي مهم شخصيت در موضوع اساسي يعني ايجاد و حفظ روابط گروهي و حفظ ارزش شخصي تبلور مي يابد، كه موفقيت فرد در اين زمينه ها بيانگرعزت نفس بالاي وي مي باشد. برخورداري از احساس ارزشمندي به منزله يك سرمايه و ارزش حياتي و عاملي عمده در شكوفايي استعدادها و خلاقيتها و تبلور شخصيت مي باشد . كمك به دانش آموزان در امر تقويت و بهبود عزت نفس نه تنها وظيفه اولياء مدرسه و آموزشگاه مي باشد، بلكه والدين و ديگر مسئولين تربيتي نيز مسئوليتي بس سنگين در اين زمينه بر عهده دارند.
اهميت و ضرورت تحقيق:
به نظر مي رسد عزت نفس نقش عمده اي در پيشبرد تحصيلي دانش آموزان دارد و افراد با عزت نفس بالا بيشتر از افراد با عزت نفس پايين احساس اطمينان، خلاق بودن و ابراز وجود مي نمايند. در اهميت عزت نفس همين بس كه رضايت ما از زندگي شديدا” به احساسات ما در مورد ميزان ارزش خويشتن بستگي دارد، به طوري كه هرگاه افراد احساس كنند عزت نفس شان در معرض خطر قرار گرفته است سعي ميكنند تا با استفاده از انواع رفتارها احساس خودارزشمندي را حفظ كرده و از خود دفاع كنند.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي تحقيق حاضر پي بردن به نقش خانواده ها در ميزان عزت نفس فراگيران مي باشد ما ضمن دستيابي به اين هدف اساسي به اهداف فرعي ديگري نيز دست خواهيم يافت از جمله اينكه با توجه به نتايج بدست آمده بتوانيم، به خانواده ها و مربيان آموزشي خاطر نشان سازيم كه احساسات بر افكار ارجحيت دارند و اينكه چگونه احساسات كودكان رفتار و افكار آنها را تحت تأثير قرار خواهد داد و اينكه آنها به مسئوليت خطيرشان در برار كودكان آگاه شوند.
چكيده پيشينه تحقيق:
در تحقيقي كه با عنوان تأثير عزت نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي شهر بشرويه توسط غلامحسين قاسميان انجام شده است، نتايج زير بدست آمده است:
الف- بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت قوي وجود دارد.
ب- بين عزت نفس دختران و پسران تفاوت معني دار مشاهده مي شود.
ج- عزت نفس فرزندان اول خانواده بيشتر ساير فرزندان است.
د- سواد والدين در ميزان عزت نفس فرزندان مؤثر است.
هـ- فرزندان عضو خانواده هاي پرجمعيت از عزت نفس قوي تري برخوردار هستند.
در تحقيق ديگري كه با همين عنوان در دوره متوسطه نواحي 3 و 5 مشهد در زمستان 73 توسط آقايان احدي و چروري انجام گرفته است، وجود رابطه معني دار بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي ثابت شده است.
تحقيقات شكركن و نيسي نيز تأثير معني دار عزت نفس بر عملكرد تحصيلي را اثبات كرده است.
روبين (1978) و سكالويك (1984و1986) بين پيشرفت تحصيلي و عزت كلي رابطه معني داري (3/0 يا 4/0) را گزارش كرده اند.
سؤالات تحقيق:
1- آيا بين ميزان سواد والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
2- آيا بين سن والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
3- آيا بين نوع خانواده فراگير و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
4- آيا بين تعداد فرزندان و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
5- آيا بين ترتيب تولد فراگير در خانواده و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
6- آيا بين سطح درآمدخانواده و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
7- آيا بين جنسيت فراگيران و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه معني دار وجود دارد؟
8- آيا بين ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي فراگيران رابطه وجود دارد؟
روش تحقيق:
چون هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بين متغيرهاست ، تحقيق حاضر از نوع همبستگي است.
ابزار گردآوري اطلاعات:
ابزارهايي كه جهت پژوهش حاضر استفاده شده است عبارتند از:
1- آزمون عزت نفس كوپراسميت.
2- پرسشنامه مشخصات فردي و خانوادگي.
جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري:
جامعه آماري تحقيق حاضر كليه دانش آموزان پايه پنجم مدارس ابتدايي ناحيه 6 مشهد بوده و حجم نمونه 420 نفر از دانش آموزان پايه پنجم در مدارس ابتدايي ناحيه 6 مشهد است كه در مرحله اول به شيوه طبقه اي و سپس به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند.
نتايج تحقيق:
چكيده نتايج تحقيق حاضر بشرح زير است:
1- بين ميزان عزت نفس فراگيران و تحصيلات مادر رابطه مثبت وجود دارد.
2- بين ميزان عزت نفس فراگيران و تحصيلات پدر رابطه مثبت وجود دارد.
3- بين سن والدين و ميزان عزت نفس فراگيران رابطه وجود ندارد.
4- بين نوع خانواده (گسسته يا پيوسته بودن) فراگيران و ميزان عزت نفس آنان رابطه معني دار وجود ندارد.
5- هرچقدر تعداد فرزندان در يك خانواده بيشتر باشد عزت نفس فرزندان در آن كمتر خواهد بود.
6- بين عزت نفس فراگيران و پيشرفت تحصيلي آنان همبستگي مثبت معني دار وجود دارد.
پيشنهادهاي تحقيق
1- برگزاري جلسات مستمر انجمن اولياء و مربيان و برقراري ارتباط بين اين دو قشر.
2- لزوم توجه والدين در خانواده هاي پرجمعيت به نيازهاي گوناگون فرزندان.
3- ترغيب والدين (بويژه مادران) به افزايش سطح اطلاعات و معلومات و تحصيلات.
4- ترغيب معلمين و مربيان به اتخاذ تدابيري براي افزايش عزت نفس عزت نفس دانش آموزان جهت بهبود عملكرد تحصيلي آنان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان اهواز

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان اهواز

محصول * تحقیق درباره بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان اهواز * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 89-88
واژه‌هاي كليدي: اختلالات رفتاری، دانش آموزان دبستاني، ميزان شيوع
هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و … نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی-جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گامهایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماریها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقيقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند كه ميزان اختلالات رفتاري در كودكان سنين دبستاني در مناطق مختلف متغير بوده و معمولا بين 2 تا 12 درصد است كه در غالب موارد بررسي شده، ميزان شيوع اين اختلالات در پسران بيشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسيهاي انجام شده نشان می دهد كه ميزان شيوع اين اختلالات در دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دبستان بيش از ساير پايه هاست.
بررسي آماري ده كشور اروپايي و نيز نتايج مطالعات شيوع شناسي در 11 شهر و استان كشورمان نشان داده است كه عواملي همچون نابساماني هاي درون خانواده (عدم سازگاري والدين، سرزنش، تهديد، انضباط ضعيف، تحصيلات پايين والدين، فقر اقتصادي)، عوامل مربوط به مدرسه مانند روابط معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با يكديگر، وضعيت تحصيلي، كيفيت و امكانات آموزشي، همچنين سن، جنس، هوش به عنوان (عوامل وراثتي) و عوامل فرهنگي و اجتماعي، مهمترين علل بروز اختلالات رفتاري هستند.بنابراین، شناخت دقیق و علمی مشکلات روانی و رفتاری کودکان و شیوع شناسی اختلالات رفتاری آنان اولین گام در جهت پیشگیری و درمان آنهاست.
هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر اهواز در سال تحصیلی 89-88 بوده است كه به منظور، تعیین درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی به تفکیک جنس و نوع اختلال، رابطه بین عواملی همانند میزان تحصیلات، ترتیب تولد، وضعیت تحصیلی، شغل والدین، سن و جنس با اختلال رفتاری و ميزان همبستگي اختلالات رفتاري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مد نظر قرار گرفت.
بيان مسئله
در اين تحقيق ، محقق در صدد است بررسي ميزان شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان اهواز راه از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد .
از آنجایی كه عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی و افت تحصيلي در دانش آموزان بسیار زیادند و به عوامل گوناگون در داخل نظام آموزشي و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند كه در مقدمه به بسیاری از پر اهمیت ترین آنها اشاره شده است از بین آن عوامل فراوان كه بیش از همه دارای اهمیت بیشتری هستند انتخاب و مورد سوال قرار می گیرند.
1- آیا رابطه ای بین میزان اعتماد به نفس والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان دانشآموزا چه دختر و چه پسر وجود دارد؟
2- آیا رابطه ای بین میزان عملكرد عاميانه و روزانه والدین و پیشرفت تحصیلی دنشآموزان چه دختر و چه پسر وجود دارد؟
اهميت و ضرورت تحقيق
اين تحقيق صرفاً در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و نظام آموزش و پرورش كشور مي باشد و با توجه به بررسيها وتحقيقاتي كه در اين زمينه مي شود مي توان مشخص نمود كه چه عواملي مي توانند در نظام آموزش و پرورش دخيل باشند و از اين عوامل چه عواملي مضر و چه عوملي مي توانند مفيد باشند .
بررسي نمودن اين عوامل و تحقيق و كار كردن بر روي آنها مي توان علل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشخص نمود .
از آنجائيكه تعليم و تربيت امريست پيوسته ،مستمر و همه جانبه ، تاثير فاكتورهاي چون شراط خانواده و ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء شرايط فرهنگي و اقتصادي و مجموعه شرايط محيط آموزش بر يكديگرو نتيجتاًدر تعليم و تربيت امري است اجتناب ناپذير ، لذا مطالعه هر يك بدون در نظر گرفتن تاثير و تاثر شرايط ديگر امريست دشوار با اين پيش فرض ما براي تاثير ميزان تحصيلات و آگاهي اولياء و دانش آموزان در عملكرد تحصيلي فرزندانشان را مورد بررسي قرار داده ايم .
از مجموعه نظرات روان شناسي اجتماعي ، روان شناسي تربيتي در روانشناسي رشد چنين برمي آيد كه كودكان همه مهارتهاي و ارزشها را از محيط خود كسب مي كنند و اولين محيط اجتماعي مهم خانواده است كودكان چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، چه مستقيم و چه غير مستقيم تحت تاثير پدر و مادر خود قرار مي گيرند و به دست آنها تربيت مي شوند .
جريان تربيت كودكان در خانواده يك امر لحظه اي و منقطع نيست . بلكه جرياني است دائمي و مستمر و بالطبع والدين تحصيل كرده در امر تربيت و تعليم فرزندانشان در پيشبرد اهداف اموزشي نقش بسزائي خواهند داشت.
اهداف تحقيق:
هدف كلي تحقيق: مقايسه و بررسي ميزان اختلالات رفتاري و اعتماد به نفس در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان اهواز بوده است.
اهداف ويژه تحقيق:
– بين دانش آموزان دختر از لحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد؟
– بين دانش آموزان پسر ازلحاظ عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد؟
– چه تفاوت هايي در اختلالات فردي دانش آموزان پسر از لحاظ پيشرفت تحصيلي وجود دارد .
– چه تفاوت هايي در اختلالات فردي دانش آموزان پسر از لحاظ پيشرفت تحصيلي وجود دارد
روش پژوهش :
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (Rutter) فرم ویژه معلمان بوده است. این پرسشنامه شامل 30 سوال بود که تعداد 24 سوال آن مستقیماً استخراج شده و تعداد 6 سوال نیز با توجه به فرهنگ و ویژگیهای خاص جامعه آماری به آن افزوده شده است. پرسشنامه ها توسط معلمان تکمیل شده (اطلاعات فردی و خانوادگی آنان مانند شغل والدین، معدل سال قبل و… توسط مدیران و دفترداران تکمیل گردید) و دامنه نمرات اکتسابی از صفر تا 60 متغیر بود. کسب نمره بالا به منزله وجود اختلال رفتاری (بیش از 9) و کسب نمره پایین تر از 9 نشانه بهنجاری است. اما به دلیل اینکه نمونه های این تحقیق به شیوه غربالگری انتخاب شده اند، همه کودکان انتخاب شده سطحی از اختلالات رفتاری را نشان دادند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي ميزان تاثير تدريس معلم در يادگيري دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ايذه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي ميزان تاثير تدريس معلم در يادگيري دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ايذه

محصول * تحقیق درباره بررسي ميزان تاثير تدريس معلم در يادگيري دانش آموزان مقطع دوم راهنمايي ايذه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
چكيده :
يكي از مهمترين مباحث تعليم و تربيت و در عين حال يكي از مشكلترين مفاهيم براي تعريف كردن «يادگيري» مي باشد. يادگيري اساس رفتار افراد را تشكيل مي دهد. از طريق يادگيري فرد با محيط خود آشنا مي شود، روي محيط تأثير مي گذارد و گاهي باعث ايجاد تغييرات مثبت و سازنده در محيط مي شود. بنابراين قسمت عمده ي رفتار آدمي آموختني است. فرد انسان سخن گفتن، محبت كردن، ارتباط برقرار كردن با ديگران و حتي انديشيدن را ياد مي گيرد. شناختن خود و جهان خارج نيز از طريق يادگيري امكان دارد. رشد قوه تفكر با طرز حل مسئله امري است كه به تدريج و در سايه ي يادگيري در افراد به وجود مي آيد: توجه به اصول يادگيري و بررسي علل عدم توانايي دانش آموز در يادگيري ، ارائه بهترين راهكار جهت جبران ناتوانايي ها شرط اساسي موفقيت در فعاليتهاي آموزشي مي باشد.
جهت گيري معلمان و مديران درباره ي يادگيري در طرز كار و تصميم گيري آنها تأثير فراوان دارد ، معلماني كه اصول و مباني يادگيري را درست تشخيص نمي دهند بهتر مي توانند در تعليم و تربيت افراد اقدام كنند و از تعداد دانش آموزان در معرض شكست بكاهند.
در راستاي رسيدن به اهداف يادگيري معلم از عوامل مهم و مؤثر مي باشد. عنصر معلم درهر نظام آموزشي را بايستي آينه ي تمام نماي درجه توفيق آن نظام در تحقق اهدافي دانست كه فلسفه وجودي آن را تشكيل مي دهد. كليه عوامل دروني سازمان مدرسه لازم و ضروري مي باشد ولي معلم اهميت خاص خود را دارد. اگر قصد تغيير در رفتار دانش آموزان را داشته باشيم بايد به سراغ معلمان برويم بدون تحول معلم هيچ تحولي در آموزش صورت نمي گيرد.
بيان مسئله
روشهاي فعال تدريس به روشهايي اشاره دارد كه بتواند فعاليتهايي دانش‌آموزان را تقويت و يادگيري را به يك جريان دو سويه تبديل نمايد  ( فضلي خان ، 1378  )
بنابراين معلم بايد فراگيران را با مطالب يادگرفتني درگير سازد و راه و روش دانستن را به آنها بياموزد نه اينكه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اكتفا كند .  ( سيف ، 1368 )
بعضي اوقات ، معلمان مطالب زيادي را تدريس مي‌كنند ولي بعداً متوجه مي‌شوند دانش‌آموزان مي‌توانند حتي مقدار كمي از آنچه كه را كه مطرح شده است بازگو نمايند .راستي دليل اين امر چيست ؟ چرا، گاهي بعد از ارائه توضيح مفصل در مورد موضوعي فراگيران نمي‌توانند حتي بخش كوچكي از آن موضوع را بازيابي كنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجاي درك معنائي مطالب ، به حافظه خود فشار مي‌آورند ؟
در پاسخ به اين سوالات مي‌توان بي توجهي معلمان به روشهاي ياددهي يادگيري يعني به كار نگرفتن روشهاي فعال در آموزش را دليل اصلي قلم داد كرد .
به همين ، دليل ، كيفيت آموزشي در بسياري از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نيست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پايان يافتن امتحانات آنها را فراموش مي‌كند . بكارگيري روشهاي فعال تدريس باعث مي‌شود تا يادگيري تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ كند و نه تنها يافته‌ها و كشفيات خود را به سادگي فراموش نكنند بلكه در طول زندگي آن را به صورت كاربردي به كار ببرند .
در اين پژوهش مي‌خواهيم بدانيم آيا استفاده از روشهاي فعال تدريسبر ميزان موفقيت دانش‌آموزان كلاس سوم در درس زبان موثر است ؟ آيا اصولاً بين روشهاي تدريس فعال در موفقيت دانش‌آموزان با روشهاي تدريس غير فعال تفاوت وجود دارد ؟ لذا تحقيق حاضر در پي آن است تا تفاوت روش تدريس فعال با روش تدريس غير فعال را در درس زبان دوم راهنمائي از لحاظ پيشرفت تحصيلي مقايسه نمايد و به تشريح تعداد زيادي از اين روشها بپردازد .
اهميت و ضرورت پژوهش
    در  بسياري مواقع شايد اين بخش به دور از واقعيت نباشد كه نه معلم مي‌داند محتوايي را چرا بايد درس بدهد و نه دانش‌آموز چرايي را انتخاب محتوا را مي‌داند نه معلم ‌مي‌داند محتوا را به چه روش صحيح و سودمندي تدريس نمايد و نه دانش‌اموز چگونه يادگرفتن را مي‌داند . معلم صرفاً درس مي‌دهد و فراگيران نيز به طور موقتي حفظ مي‌كنند ما فقط يادگرفته‌ايم درس بدهيم و دانش‌آموزان نيز آموخته‌اند كه تنها حفظ نمايند و چون و چرا مطالب را از ما بپذيرند  ( كيوانفر ، 1380).
آيا معلم به طور معمول ، پيش از تدريس ارزيابي مي‌كند كه هدف از تدريس اين مطالب چيست ؟ و آيا از خود مي‌پرسد اين محتوا چگونه بايد تدريس شود ؟ يا فقط به طور يكنواخت به روش حفظي و يادگيري طوطي وار مي پردازد .
متن آموزشي كه در اختيار همه قرار دارد ، اما چگونگي تدريس مهم است . موفقيت معلم در استفاده از شيوه‌هاي فعال تدريس است . به اعتقاد محقق شيوه فرآيند ياددهي  – يادگيرياز خود موضوع درسي مهمتر است .
تدريس در گذشته بر اساس ديدگاه متخصصان تعليم و تربت به معني انتقال معلومات بوده اما صاحبنظران جديد تعليم وتربيت بر اين باورند كه معلم بايد روش دانستن را به دانش‌آموز بياموزد نه اينكه صرفاً به انتقال فرمولها و معلومات اكتفا كند معلم بايد دانش‌آموز را كمك كند تا خود تجربه كند و از طريق تجارب خود مطالب را فراگيرند ، لذا توجه به كيفيت و شيوه تدريس معلمان بايد امر بسيار ضروري و جدي تلقي شود و برنامه ريزان و مسئولان موظفند كه فرصتهاي لازم براي آشنائي هر چه بيشتر معلمان با روشها و الگوهاي جديد و خلاق تدريس را فراهم نموده ، و شرايط و امكانات را براي اجراي موفقيت آميز اين روشها آماده نمايند .
امروزه بيساري از طراحان و مسئولان برنامه هاي آموزش و پرورش از شيوه هاي رايج تدريس ناراضي هستند و بدين سبب از نوآوري و نوگرايي در اين زمينه ، استقبال مي‌كنند كارائي روشها نظير : سخنراني ، انتقال اطلاعات از معلم به دانش‌آموز و به ياد سپاري و تأكيد بر محفوظات كه شالوده روشهاي سنتي تدريس است . مدتهاست مورد ايراد و پرسش قرار گرفته است . براي جبران كمبود‌هاي اين گونه روشها ، عده‌اي  از متخصصان استفاده از وسايل جديد كمك آموزشي مانند فيلم ، اسلايد ، نوارهاي ديداري و شنيداري را توصيه مي‌كنند و عده‌اي ديگر روشهاي بحثي و پرسش و پاسخ و انجام دادن آزمايشهاي انفرادي و گروهي را جانشين روشها قبلي كرده‌اند .
از نتايج پژوهش مي‌توان در دوره هاي ضمن خدمت آموزش معلمان ، درتدريس درس روش و فنون تدريس در دانشگاهها و مراكزتربيت معلم استفاده نمود . بكارگيري اين روشها حتي به صورت كارگاهي در آموزش معلمان منجر به بهبود كيفيت تدريس مي شود . بنابراين اين تحقيق ضمن مشخص كردن ميزان تاثير روشهاي فعال تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان و مقايسه آن با روشهاي  فعال تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و مقايسه آن با روشها غير فعال تدريس بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و مقايسه آن با روشها غير فعال كوشش مي‌نمايند تا شرايط فيزيكي و رواني انجام چنين روشهايي را تبيين كند تا معلمين بتوانند با استفاده بجا از انواع روش تدريس فعال موجب رشد قوه تفكر ، خلاقيت ، اعتماد به نفس ، روحيه و جستجو گيري و سياسي ذهن دانش‌آموز بشنود .
1.   بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي تدريس فعال و سنتيبر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان .2 . توجه به افزايش مسائل كيفي در مقابل مسائل كمي نظام آموزشي با توجه به اهميت قائل شدن به روشهاي تدريس فعال .3 .  برسي ميزان ارتباط بين روشهاي تدريس با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بر حسب درس .4.توجه ه ارتقاء

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه

محصول * تحقیق درباره بررسي رابطه بين ميزان جمعيت و درآمد خانواده بر عملكرد دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان ايذه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
 
چکيده :
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه درآمد و جمعيت خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان ايذه ميباشد.اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفيخوشهايي انجام شد.ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي، آزمونهاي ويژه درآمد و كسب خانواده و عملكرد تحصيلي دانش اموزان از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي و عملكرد تحصيلي وBMI ارتباط معنيداري وجود داشت.بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با عملكرد تحصيلي ارتباط معني داري وجود نداشت.
کليدواژهها: آمادگيجسماني،عملكرد تحصيلي ،پيشرفت تحصيلي

مقدمه
پيشرفتهاي شگرف در فنآوري و ماشينيشدن زندگي از ويژگيهاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشينيشدن زندگي،فقرحرکتي بوده که از ديدگاه تندرستي از مهمترين مشکلات بشر امروزي است.اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب ميشود.در پنجاه سال گذشته،پژوهشها نشان دادهاند که مهمترين عواملي که سبب بروز ناتوانيها و مرگهاي زودرس ميشوند،از بيماريهاي عفوني و واگيردار به بيماريهاي مزمن وتحليلبرنده تغيير يافتهاند.در طي اين سالها ازيک سو،به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتيورفاه بيشازحد در زندگي،زيادهروي در مصرف چربيهاگوشت،شکرونمکودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماريهاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شدهاست(وو،2000).
دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،بهداشتي و قابليتهاي جسماني ميتواند نشاندهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.در کشورهاي توسعهيافته صنعتي به نظر ميرسد چاقي نتيجه انتخاب رژيمهاي غذايي نامناسب ،کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي ميکنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي باشد.بررسي ها نشان دادهاند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماريهاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،جنس،ميزان تحصيلات، شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافهوزن وچاقي مؤثرند(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،به طور متوسط کوچکتر ميمانند وجهش نوجواني آنها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.نتيجه اصلي اين امر،کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.يافتههاي پژوهشي نشان ميدهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخصهاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،سن،قوم ونژاد،فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاريهاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانشآموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.

بيان مساله :
اين تحقيق ، محقق در صدد است كه مقايسه تعيين رابطه درآمد و جمعيت خانواده بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر شهرستان ايذه ميباشد. از طريق پرسش شوندگان مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار دهد و از روش اسناد ومدارك موجود مشخص نمايد كه بين دانش آموزان دختر با ميزان درآمد بالاو دانش آموزان با ميزان درامد پايين و يا متوسط رابطه معناداري وجود .
به منظور انجام پژوهش، دانش آموزان دختر مدرسه آنزان كشاي شهرستان ايذه به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و 600 دانش‌آموز و 40 نمفر به صورت تصادفي شهرستان ايذه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین ميزان درآمد و جمعيت خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدايي وجود دارد،. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت و عملكرد تحصيلي دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.و دركل تنها نفش جمعيت و تعداد فرزندان و ميزان درآمد خانواده هاي دانش آموزان بر عملكرد تحصيلي اين دسته از دانش آموزان وجود دارد.
پژوهش حاضراز ابين عوامل خانوادگي موثر در پيشرفت تحصيلي ، بررسي ميزان درآمد و تعداد فرزندان بر پيشرفت تحصيلي مي باشد.لذا طرح حاضر سعي براين دارد به به سوالات زير پاسخ صحيحي بدهد.
آيابين ميزان جمعيت در خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد.
آيا آموزش لازم خانواده در جهت كنترل جمعيت و كنترل تعداد فرزندان موثر واقع شده است.

دانلود + ادامه مطلب

میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی 25 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی 25 ص

محصول * میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی 25 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
میزان اثر فاکتورهای اقتصادی تغذیه در لبنیات سازی
Normand r.st Pierre
بخش علوم جانوری ، ساختمان علوم جانوری 221-A ، دانشگاه ایالت اوهایو، کلمبوس 43210- OH
Email:st-pierre.8@osu.edu
گرفتن پیام خانگی
تکرار های مداوم و زیاد می تواند مواد زائد را کاهش دهد و مصرف نیتروژن را در لبنیات سازی گسترش دهد.مشارکت تغذیه و مدیریت در کاهش مواد زائد نیتروژن دار در حین نگهداری همه فرآورده های ملی شیر می تواند روی یک یا چند تا از 5 راه زیر متمرکز شود:
( بواسطه یک تعریف بهتر و هدف گیری تخصیص بهینه ورودی ها(به معنی عملکرد بهینه)
( بواسطه افزایش قابلیت تولید حیوانی ( کاهش 8% مواد زائد نیتروژن N از یک افزایش 25 درصدی تولید شیر گاو)
( بواسطه توسعه علم زیست شناسی ( کاهش 8% در مواد زائد N نیتروژن)
( بواسطه تغذیه بیشتر گله ها با آغل های بزرگتر و بیشمار ( کاهش 8% در مواد زائد نیتروژن از تغذیه 6 گروه vs. و یک تک گروه TMR )
( بواسطه تغییر مکان های تکنیکی (به معنی اسید های آمینه حفاظت شده)
مقدمه
طی 20 یا 30 سال اخیر ، نقطه منبع آلودگی به طور گستاخانه معین شده است. کاهش آلودگی برای منابع غیر نقطه ای ، به منظور جهت دار شدن اخیرا، به وجود آمده است. بسیاری عقیده دارند که کشاورزی منبع عمده صدمه به رودخانه ها و دریاچه های کشور است. در کشاورزی افزایش تمرکز واحدهای تولیدات حیوانی یک مقیاس اثر اقتصادی بزرگ مشاهده شده در تولیدات حیوانی است که یک مرکز اصلی قانونگذاری بوده است چونکه مقدمه پیدایش ان است.
(pelley ,1996). در این دیدگاه روی ا رزش ها و مزیت های تنظیم محیطی برای صنایع تولید شده حیوانی بسیار بحث شده است.(boyd , 1997 ; van vuuren et al., 1997)
همیت رشته‌های «میان-رشته‌ای» روز به روز، زیاد و زیادتر می‌شود و در این میان برای رشته ریاضی نیز میان-رشته‌هایی در ترکیب با سایر رشته‌ها ایجاد شده است. از جمله آنها رشته Biomathematics است…
وقتی برای اولین بار کلمه Biomathemtics به گوشم خورد، فکر کردم اشتباه می‌شنوم. تا حالا بیوشیمی و بیوفیزیک شنیده بودم اما بیومتمتیکس نه…
حاصل جستجوی من در دیکشنری‌های آنلاین برای معنای این لغت، این بود:
The application of mathematical principles to biological processes
یا
the principles of mathematics that are of special use in biology and medicine
آنقدر این کاربرد ریاضی در علوم زیستی برایم جالب بود که به جستجوی صفحات مربوط به آن در اینترنت از طریق جستجو در گوگل پرداختم و با نهایت تعجب دیدم که دانشگاه ایالتی کالیفرنیا حتی در این زمینه، دارای دپارتمان بوده و تعدادی از اساتید و پرفسورهای بیومتمتیکس در این زمینه به تربیت دانشجو مشغولند.
شاید عنوان یکی از سمینارهایی که قرار بود در این زمینه برگزار شود، برایتان جالب باشد:
A mathematical approach to an emergency and a non-emergency situation
نتيجه جستجوهای بیشتر من در این زمینه (حتی تا حد بررسی سوالات پایان ترم دانشگاه مربوطه) اين بود که بیومتمتیکس در واقع حاصل ترکیب شاخه‌ای از احتمال با زیست شناسی است و گاهی این ترکیب به «آمار ریاضی» هم می‌رسد بطوریکه شاخه Biostatistics هم وجود دارد…
به نظر من ایجاد این میان-رشته‌های جدید، چیزی نیست به جز خلاقیت و نگرش عمیق یک متخصص ریاضی علاقمند به علوم زیستی یا یک فیزیولوژیست متمایل به ریاضیات.
فکر می‌کنم اگر ما هم بخواهیم در دنیای جدید حرفی برای گفتن داشته باشیم راهی جز خلاقیت و ابتکار نداریم وگرنه تقلید کننده ابرقدرتهای علمی و صنعتي؛ الی ماشاالله در دنیا وجود دارد…
و شاید اگر درست تر بنگریم بیان تواناییهای ریاضیات (تا حد نشان دادن ارتباط این علم با تمامی علوم همانند زیست شناسی و …) وظیفه ای ملی برای دانشجویان این رشته باشد… شاید…
***
کاربرد روش علمي در علوم زيستي
مثالي از کاربرد روش علمي:
تاريخ علوم زيستي پر از مثالهايي از کاربرد روش علمي توسط پژوهشگران و دانشمندانه.
در سال 1822 يه جوان کانادايي به اسم الکسيس سنت مارتين که قايقراني سرسخت و قدرتمند بود، بر حسب تصادف، توسط گلوله اي زخمي شد.
زخم پهلوي سنت مارتين به اندازه يه کف دست بود و از اونجا مي شد قسمتي از معده سوراخ شده اش رو ديد.

دانلود + ادامه مطلب