نقش - فایلخون

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان

محصول * تحقیق درباره ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسايل مختلف جهان”
دبير كل
فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبيرخانه و تمام دبير كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالي‌ترين مقام سازمان را دبير كل اعلام نموده است.
و مطابق ماده 98 دبير كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظيفه مي‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقديم مي‌كند. ماده 99 اشعار مي‌دارد:
«دبير كل مي‌تواند نظر شوراي امنيت را به هر موضوعي كه بعقيده او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي‌كند جلب نمايد».
بنابراين طبق اين ماده مي‌توان به وسعت عمل دبير كل پي برد. بعبارت ديگر دبير كل در اين زمينه به ابتكار خود و در فرصت مناسب مي‌تواند، شوراي امنيت را مجبور به بررسي موضوعي نمايد كه مخل نظم و امنيت بين المللي مي‌باشد.
ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان مي‌باشد. اين ماده بيان مي دارد كه: «دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتي را نخواهند پذيرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملي كه مناقي موقعيتشان بعنوان مامورين رسمي بين المللي باشد خودداري خواهند كرد…»
بدين ترتيب دبير كل سازمان شخصي مستقل است كه در اجراي وظايفش منابع ملي خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترين مقام سازمان به معناي با نفوذترين كارمندان مي‌باشد. به عاليترين رتبه و مديريت را دارا مي‌باشد. بنابراين از روي انتظاراتي به مراتب بالاتر مي‌رود. هرگاه كه بحراني در جهان اتفاق مي‌افتد، چشمها به دبير كل سازمان ملل دوخته و اميدها به وي بسته مي‌شود.
كورت والدهالم دبير كل اسبق سازمان ملل در اين رابطه گفته است:
(تحرك و توانايي سازمان ملل براي رفع درگيري‌ها تا حد زيادي به كارداني دبير كل و همكارانش بستگي دارد. دبير كل مي تواند جريانات سياسي را به سويي هدايت كند كه از بروز درگيري‌ها جلوگيري كند و براي پاره اي از مسائل راه حلهاي صلح آميزي ارائه نمايد. زيرا براي مشكل‌‌ترين مسائل هم مي‌توان در نهايت به تضميني همگاني دست يافت. اين امور مي‌تواند مهمترين وظايف بن باشد)
در واقع مي‌توان گفت حساس‌ترين تست در سازمان ملل متحد، مقام دبير كل سازمان مي‌باشد سياستهاي دبير كل در تمام سازمان اجرا مي‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعايت آن مي‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نيز به همين موضوع اختصاص يافته و مربوط به كروم تبعيت اركان و اعضاء از دستورات دبير كل مي‌باشد.
مبحث اول اشغال فلسطين و خاوير برزدوكوئيار انجمن دبير كل سازمان ملل)
واوهايم در مورد كسالت اوتانت (سومين دبير كل سازمان ملل) در كتاب خاطراتش هنگام توضيح جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل كه در سال 1976 و در زمان دبير كلي وي روي داد اظهارات نظر مي‌‌كند كه:
(بي‌ترديد كلي از شكست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود كه
گروه‌هاي صلح آن در فاصله بين سالهاي 1956 تا 1966 بين قواي اسراييل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئيس جمهور مصر، جمال عبد الناظر، دبير كل پيش از من، اوتانت، اين نيروهاي صلح را در مه 1967 فرا خواند.
چند روز بعد جنگ آغاز شد، تعداد زيادي از دولتها، سازمان ملل متحد و دبير كل آن را مسئولين اين واقعه دانستند.
در گفتگو با اوتامت متوجه شدم كه اين ؟؟؟ تا چه موجب نارحتي او شده است… او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگيز سال 1967 را از وجدان خود بزدايد و من معتقدم كه اين ناراحتي وجدان از عوامل بيماري ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال 1974 بوده… اوتانت پس از مذاكره‌اي مفصل با «رالف پانچ» عالي ترين آمريكايي در دبيرخانه

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان

محصول * تحقیق درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 62
 
امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان
چكيده
اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره مي‌گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم‌ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه‌اي هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي‌شود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي‌شوند. بعد از اين مطالب استرس مرد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر مي‌پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي‌شود.
كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل
 
1- مقدمه
يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند مي‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرايند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود. نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برانامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي. در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.در مقاله حاضر تأكيد اصلي بر روي موارد دسته اول است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث مي‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته مي‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي مي‌شود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.
2- امنيت شغلي1 در آينده
در آينده و در تجارت تغييرات سريع باعث كوچك‌تر شدن سازمان‌ها مي‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازي شدن پيش مي‌روند. سازمان‌ها به صورت يك هسته مركزي در مي‌آيند و ساير قسمت‌ها و كاركنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار مي‌گيرند و اكثر مردم براي خود كار خواهند كرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتي از سود خواهد شد و جاي دستمزد‌هاي ثابت را مي‌گيرد. كاركنان خود را بايد با قرارداد‌هاي نامعين و مستقل وفق دهند. در اين شرايط كاركنان مجبورند همواره در حال يادگيري باشند كه دليل اين وضعيت افزايش روزافزون رقابت است. در آينده امنيت استخدام بر مبناي توانايي كاركنان در ايجاد ارزش افزوده

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد نقش ارث در بزهكاري

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد نقش ارث در بزهكاري

محصول * تحقیق در مورد نقش ارث در بزهكاري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهكاري شامل بخش هاي زير مي باشد :
نقش وراثت و محيط و عوامل غير ارثي در بزه.
آيا امكان دارد انسان ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟
علل رفتار غير عادي و نا بهنجاري هاي رواني .
خصوصيات رفتارهاي بزهكارانه وراثتي در انسان .
اصل وراثت از سنن غير قابل تبديل الهي است .
بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد . ( سايت اينترنتي گوگل )
وراثت : يكي از عواملي كه شخصيت فرد را تحت تأثير خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نيز واقع شده است ، عوامل ارثي مي باشد . همان طور كه انسان از لحاظ مالي وارث بستگان خود مي باشد ، ممكن است از نظر فردي نيز وارث استعدادهاي نياكان خود و صفات خوب و بد آنها كه از راه وراثت به او منتقل مي شود ، باشد . شباهت ظاهري والدين با كودكان چون رنگ چشم يا سفيدي چهره و مقايسه رفتارهاي پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربيت ، مهرورزي و مانند اينها ، وراثت را هميشه به عنوان يك پديده قابل تأمل مطرح كرده است . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با كلمه «عرق» ياد شده است . ( همان منبع )
عوامل ذاتي غير ارثي : قبل از انعقاد نطفه و تشكيل جنين ، عوامل ارثي به نحوي از طريق ژنها در شخصيت افراد مؤثر واقع مي شود . عوامل ديگري نيز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنين اثر مي گذارد و تأثير هر يك از عوامل در شخصيت طفل غير قابل انكار مي باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگي و عوامل مربوط به دوران زايمان تفكيك مي شود . ( همان منبع )
عوامل مربوط به دوران حاملگي عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذيه ، تأثير داروهاي شيميايي ، تأثير الكل و مواد مخدر ، بيماري هاي مادر در دوران بارداري ، حالات هيجاني و عاطفي مادر و تأثير تشعشعات راديو اكتيو . ( همان منبع )
آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟
گروهي از متخصصان كه بر روي الگوهاي جرم و بزهكاري تحقيق مي نمايند ، تأثيرات عوامل زيستي و فيزيولوژيكي را مد نظر قرار داده و عده اي نيز تأثيرات احساسي ، اجتماعي و محيطي را در نظر مي گيرند و در مقايسه با يكديگر به اين نتيجه مي رسند كه عوامل اجتماعي ، رواني و محيطي بسي مؤثرتر از ساير عوامل در بروز بزهكاري است . ( ناسازگاري و بزهكاري در كودكان )
لومبرسو با تكيه بر تأثيرات زيستي و محيطي ادعا دارد كه برخي از بزهكاران ، بالفطره مجرم و متمايل به انجام بزهكاري هستند و از اين رو براي نخستين بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتي» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسي نمود . وي ادعا مي كند كه در بدن كودكان بزهكار ، نقصي به نام استيگماتا (Stigmata) وجود دارد كه آنان را ناخواسته با سمت بزهكاري سوق مي دهد . ( همان منبع )
از ديرباز بر روي اين موضوع بحثهاي زيادي شده است و غالب انديشمندان و جرم شناسان قديمي بر اين باورند كه عامل زيستي يا بيولوژيكي در ارتكاب كودكان به جرم دخالت دارد . فاكتورها و عوامل بيولوژيكي و فيزيولوژيكي مورد ادعا در بروز جرايم با پيشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانين وراثتي كه از سوي مندل (84-1822) مطرح گرديد بيش از پيش ذهن مدعيان به تأثيرات زيستي و وراثتي را در بروز جرايم و بزهكاري در كودكان را مشغول داشت . ( همان منبع )
عوامل وراثتي در واقع آثاري هستند كه از هسته اسپرماتوزوئيد پدر و هسته تخم مادر كه به نام زيگوتا معروف بوده و به شكل سلول واحد باردار شده است ، با برگيري خصوصيات كروموزوم آن از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد . هر كدام از ما انسانها علاوه بر داشتن يك سري خصوصيات منحصر به فرد ، حامل برخي از آثار و خصوصيات وراثتي نيز هستيم . اين خصوصيات به صورت ژنهاي وراثتي شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامي سلولهاي بدن جاي يافته و تا پايان عمر با انسان به حيات و توسعه خود ادامه مي دهند . به عبارتي روشن تر ، انسان به ناخواسته از طريق مجموعه اي از آثار و خصوصيات وراثتي كه گريز و رهايي از آنها اجتناب ناپذير است ، تا پايان عمر كنار آمده و آن را مي توان به عنوان بخشي از سرنوشت غير قابل تغيير انسان تلقي نمود . اين ويژگي ها به قدري در سرنوشت انسان مؤثرند كه مي توانند رفتارها ، عملكرد ، نوع ديدگاه ، فكر و كنش و واكنش هاي فرد را به صورت مثبت و يا منفي در آينده شكل دهند . ( همان منبع )
به طور كلي در شناخت علل رفتار غير عادي و عصبي رواني چگونگي شخصيت انسان و عواملي كه در سازندگي آن موثرند ، مورد توجه قرار مي گيرد . اين عوامل به دو دسته مشخص تقسيم مي شوند كه عبارتند از :
1- عوامل داخلي يا فردي ( مهيا ساز )
2- عوامل خارجي ( آشكار ساز )
به طور دقيقتر ، اين عوامل و خصوصيات را مي توان به شكل نمودار فوق فرض كرد . همچنين بيماريها و اختلالات رفتاري را در دايره ديگري در ميان آن تصوير نمود . با تفكيك دو قسمت تحتاني و فوقاني نمودار بزرگتر ، قسمت فوقاني ، فاكتورهاي خارجي و محيطي را نشان مي دهد و قسمت تحتاني ، فاكتورهاي داخلي و فردي را نشان مي دهد . ( روانشناسي و روانپزشكي كيفري )
1- عوامل داخلي ( فردي ) :
عوامل داخلي كه شامل قسمت تحتاني نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولي از دو گروه عوامل مخلوط تشكيل يافته كه عبارتند از عوامل ژنتيكي ( ارثي ) و عوامل سرشتي .
نقش ارث در علل رفتار غير عادي و نابهنجاري هاي رواني : فرهنگ ليزه وراثت را چنين تعريف مي كند : «شرايطي كه باعث مي شود حالات جسماني و نفساني از پدر

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد نقش خانواده در آموزش علوم 11ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد نقش خانواده در آموزش علوم 11ص

محصول * تحقیق در مورد نقش خانواده در آموزش علوم 11ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
نقش خانواده در آموزش علوم
 
دانش، شيوه‌اي براي شناخت جهان و زاويه و الگويي از تفكر است كه از همان نخستين سال‌هاي زندگي شكل مي‌گيرد. از اين رو، مشاركت والدين در آموزش علوم به كودكان اهميت زيادي دارد. خانواده‌هايي كه با هم در جهان كاوش مي‌كنند، انديشمندان علمي و دانش‌آموزان عالي و دلخواه پرورش مي‌دهند.
آن‌چه كه به فرزندان خود مي‌گوييد مهم است، اما آن‌چه كه نبايد بگوييد شايد مهم‌تر باشد. والدين، اغلب نگرش‌ها و انتظار خود را به طور مستقيم به فرزندانشان منتقل مي‌كنند. اگر به فرزندتان مي‌گوييد «من هيچگاه درس علوم را دوست نداشتم» يا «من بدترين نمراتم را در درس علوم گرفتم»، شما اين تصور را در او به وجود مي‌آوريد كه درس علوم خسته كننده يا دشوار است، يا بدتر از آن، او تصور مي‌كند شما كم‌كاري در درس علوم را از او مي‌پذيريد. از سوي ديگر، اگر شما بگوييد، «من خيلي دلم مي‌خواهد مي‌توانستم آن آزمايش را همراه شما انجام دهم» يا« من خيلي خوشحالم شما فرصت‌هايي داريد كه من آن‌ها را از دست دادم»، شما درها را براي فرزندانتان باز مي‌كنيد. البته، قرار نيست همه‌ي بچه‌ها در يك رشته‌ي علمي تخصص بگيرند. اما هر بچه‌اي بايد بتواند بزرگسالي شود كه سواد علمي دارد و همه بچه‌ها بايد بدانند اگر آنان علم را به عنوان يك حرفه برگزينند، مي‌توانند انسان‌هاي موفقي شوند.
انتظار والدين مي‌تواند نگرش‌هاي مثبتي در فرزندان ايجاد كند. فراموش نكنيد كه دخترها نيز به اندازه‌ي پسرها درباره‌ي علم كنجكاوند. براي دخترتان جعبه ابزار بخريد و به خاطر داشته باشيد كه علم اغلب با «ريخت وپاش» همراه است. ريخت وپاشي را كه از فعاليتي همراه با شور و شوق فراهم مي شود، با خروارها شلختگي مقايسه كنيد كه نتيجه بي‌توجهي و سهل‌انگاري است. والدين با پرسيدن پرسش‌هاي نامحدود و صرف وقت مي‌توانند شوق آموختن را در فرزندانشان تقويت كنند.
مهارت هاي علوم را آموزش دهيد
۱) مشاهده: از فرزند خود بخواهيد به چيزها‌ي گوناگون بادقت نگاه كند.
* «در شبكه‌ي تار عنكبوت چه شكل‌هايي مي‌بيني؟»
* « سطح اين دو قطعه سنگ را لمس كن. آيا تفاوتي حس مي‌كني؟»
۲) طبقه بندي: از فرزندتان بخواهيد چيزها را بر پايه‌ي ويژگي‌هايشان دسته‌بندي كند.
* «بيا جوراب‌ها را بر پايه‌ي رنگشان دسته‌بندي كنيم.»
* «فكر مي‌كني بهتر است اسباب‌بازي‌هايت را بر چه پايه‌اي دسته‌بندي كنيم.»
۳) پيش بيني: درباره‌ي چگونگي رخ‌دادن پديده‌ها در پيرامون خود نظري را مطرح كنيد و آن را بيازماييد.
* «چه قدر طول مي‌كشد تا قطعه يخي كه در اين‌جا گذاشته‌ايم، آب شود؟»
* «اگر آن را در جاي ديگري بگذاريم، آيا ديرتر آب خواهد شد؟»
۴) اندازه گيري: از فرزندتان بخواهيد دنياي پيرامونشان را ان نظر مقدار ارزيابي كنند.
* «چه كسي كوتاه‌ترين قد را در خانواده دارد؟ به چه اندازه؟»
* «اتاق تو چند گام است؟ اتاق پذيرايي چه؟»
همه‌جا آموزشگاه علوم است
مهارت هاي علوم را همه جا مي‌توان تمرين كرد و بايد چنين كنيم. اما پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه ذهن بچه‌ها در محيط‌هاي گوناگون بهتر رشد مي‌كند. هنگامي كه در محله‌ي خود گشتي مي‌زنيد، به فروشگاه خواروبار فروشي سر مي‌زنيد، به پارك مي‌رويد يا از پايگاه آتشنشاني محله‌ي خود بازديد مي‌كنيد، با فرزندتان گفت و گوي بازي داشته باشيد. براي پرورش انديشه‌ي علمي در فرزندتان، سفرهاي كوتاه و كم هزينه‌اي به يك كشتزار يا دشتي در حومه‌ي شهر ترتيب دهيد.
* فرزندتان را به جدا كردن اجزاي يك ساعت، اسباب بازي يا لوازم كهنه منزل ترغيب كنيد و نگران آن نباشيد كه چگونه مي توان بار ديگر آنها را گرد هم آورد! نكات ايمني را به فرزندتان يادآوري كنيد. اگر لازم بود بر كار فرزندتان نظارت كنيد.
* راجع به مشاغل علمي با فرزندتان بحث و گفت وگو داشته باشيد. وقتي با كسي روبه رو مي شويد كه شغل علمي دارد، از فرزندتان بخواهيد تا درباره شغل او و آموزش هايي كه براي آن ضروري است، از او بپرسد.
* همراه فرزندتان از يك مركز علمي، موزه يا باغ وحش بازديد كنيد و به او امكان دهيد در حين لذت بردن از بازديد، خودش به كند و كاو در محيط بپردازد و در يك فرايند علمي شركت كند.
* به فرآيند آموزش علوم در مدرسه كمك كنيد.كلاس درس، مانند جهاني كوچك است. با وجود اين، حتي بهترين كلاس ها نمي توانند محيط كاملي براي آموزش علوم فراهم سازند. از اين رو، والدين بايد در تقويت آموزش علوم در مدرسه فرزندشان فعالانه شركت كنند.
* راجع به كلاس علوم با فرزندتان صحبت كنيد. سعي كنيد براي بحث پيرامون درس هاي مدرسه در خانه، راهي پيدا كنيد. اگر مثالي به ذهنتان نمي رسد، از معلم فرزندتان راهنمايي بخواهيد. در اغلب كتاب هاي درسي فعاليت هايي گنجانده شده است كه در انجام آنها مي توانيد به فرزندتان كمك كنيد. روي اينترنت، در كتاب هاي كمك آموزشي و مجلات آموزشي، فعاليت هاي مناسبي را مي توانيد پيدا كنيد.
* در همايش هايي كه در مدرسه برگزار مي شود، فعالانه شركت كنيد تا از كم و كيف برنامه هاي آموزشي و امكانات مدرسه آگاه شويد. براي اين كار، زمان كافي اختصاص دهيد و هر طور كه مي توانيد از برنامه هاي آموزشي حمايت كنيد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید

محصول * پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
نقش كامپيوتر در خودرو
استاد:
مهندس برومند
دانشجو :
مائده سنجه ونلي
فهرست مطالب
مقدمه
نرم افزار و درایورهای لازم
بررسي سيستم هاي الكترونيكي خودروهاي جديد
تحلیل فنی خودروی کامپیوتری Hy-Wire .
اساس کار Hy-Wire و اجزای این اتومبیل
کنترل
معايب
منابع
مقدمه :
به طور کلی کنترل موتور مهمترین وظیفه ی سیستم کامپیوتری موجود در خودرو است. از این رو واحد کنترل موتور یا ECU قدرتمندترین کامپیوتر موجود در خودرو است. (لازم به ذکر است که واژه ی “کامپیوتر”ی که در اینجا از آن استفاده می کنیم به معنای آن کامپیوتری که الان شما از آن این مطالب را می خوانید نیست بلکه از این کامپیوتر ها در فرهنگ الکترونیک به Embedded System یا سیستم های جاسازی شده یاد می شود.)
مهمترین وظیفه ی سیستم کامپیوتری موجود در خودرو است. از این رو واحد کنترل موتور یا ECU قدرتمندترین کامپیوتر موجود در خودرو است
پکیج خواندن و برنامه ریزی کامپیوتر ECU خودروها (Galletto ECU Flashing ) شامل:
– کابل ، کانکتور USB و ماژول OBD-II
– نرم افزار و درایورهای لازم
با استفاده از این پکیج امکان خواندن و برنامه ریزی کامپیوتر ECU خودروهای داخلی و خارجی موجود در ایران را بدون باز کردن درب و پلمپ ECU و حتی بدون باز کردن آن از محل خود خواهید داشت.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید

محصول * پاورپوینت درمورد نقش كامپيوتر در خودرو 21 اسلاید * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 21 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
نقش كامپيوتر در خودرو
استاد:
مهندس برومند
دانشجو :
مائده سنجه ونلي
فهرست مطالب
مقدمه
نرم افزار و درایورهای لازم
بررسي سيستم هاي الكترونيكي خودروهاي جديد
تحلیل فنی خودروی کامپیوتری Hy-Wire .
اساس کار Hy-Wire و اجزای این اتومبیل
کنترل
معايب
منابع
مقدمه :
به طور کلی کنترل موتور مهمترین وظیفه ی سیستم کامپیوتری موجود در خودرو است. از این رو واحد کنترل موتور یا ECU قدرتمندترین کامپیوتر موجود در خودرو است. (لازم به ذکر است که واژه ی “کامپیوتر”ی که در اینجا از آن استفاده می کنیم به معنای آن کامپیوتری که الان شما از آن این مطالب را می خوانید نیست بلکه از این کامپیوتر ها در فرهنگ الکترونیک به Embedded System یا سیستم های جاسازی شده یاد می شود.)
مهمترین وظیفه ی سیستم کامپیوتری موجود در خودرو است. از این رو واحد کنترل موتور یا ECU قدرتمندترین کامپیوتر موجود در خودرو است
پکیج خواندن و برنامه ریزی کامپیوتر ECU خودروها (Galletto ECU Flashing ) شامل:
– کابل ، کانکتور USB و ماژول OBD-II
– نرم افزار و درایورهای لازم
با استفاده از این پکیج امکان خواندن و برنامه ریزی کامپیوتر ECU خودروهای داخلی و خارجی موجود در ایران را بدون باز کردن درب و پلمپ ECU و حتی بدون باز کردن آن از محل خود خواهید داشت.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد نقش پردازش اطلاعات در سازمان

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد نقش پردازش اطلاعات در سازمان

محصول * پاورپوینت درمورد نقش پردازش اطلاعات در سازمان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
بخش سوم:نقش پردازش اطلاعات در سازمان
همه جنبه های کارکرد سازمانی به پردازش اطلاعات بستگی دارد.
بطور کلی سازمان یک سیستم اطلاعاتی و تصمیم گیری می باشد.
اطلاعات و سطوح مدیریت:
همانگونه که پول نوین در کمتر از یک سده به همه گوشه و کنار جهان نفوذ کرده و زندگی و خواسته های مردم را دگرگون ساخت,اینک اطلاعات به همه جا رخنه می کند و به همه جا سر می کشد و تاثیر آن فراگیر است.
بدون سیستم اطلاعات ساختار سازمان همچون مثلثی ست که همه تصمیم گیریها در بالای آن انجام می گیرد.با فن آوری اطلاعات هزینه گردآوری و پخش گسترده اطلاعات کاهش می یابد و نیاز به کارکنان رده عملیاتی کاهش می یابد.در اینصورت ساختار به صورت حرف T وارونه در می آید.با گذشت زمان و جا افتادن و گسترش سیستم اطلاعات ساختار شکل لوزی به خود می گیرد و اطلاعات به صورت مستمر از هر سو گردآوری و پخش می شود.در نهایت ساختار می تواند به صورت شبکه ای باشد.
به دلیلهای فراوانی سازمانهای بزرگ بایستی به اطلاعات گرایی روی آورند.یکی ازین دلیلها کارکنان فرهیخته ست که اینک رو به افزایش هستند و دیگر حاضر به پیروی از روشهای فرماندهی و کنترل سنتی نیستن.دلیل دیگر نیاز به نوآوری نظام یافته و پیشرفتی ست که در گوهر و اصل کارهای هوشمندانه وجود دارد.دلیل سوم آنست که بایستی با فن آوری اطلاعات هماهنگ شوند.
مهندسی مجدد:
مدیران بایستی کاری بیش از اداره امور جاری سازمان انجام دهند.مدیران باید علاوه بر وظایف سنتی در ایجاد فرآورده های جدید و حتی مهندسی دوباره سازمان نیز بکوشند.اینک بخش مهمی از کار مدیریت,نوآوری در سایه دانش ها و اطلاعات تازه است.فن آوری های نوین در زمینه اطلاعات نقش برجسته ای در مهندسی دوباره سازمانها بازی می کنند.
فن آوری اطلاعات راهکارهایی را برای مهندسی مجدد سازمانها وهمچنین تعمیم حافظه از سطح گروه به سطح سازمانها ارایه می کند.
فن آوری اطلاعات و تحول اداری:
با به کارگیری فن آوری اطلاعات امروزه هزاران نفر از کارکنان موسسات مختلف به جای حضور در پشت میزمحل کار,در خانه می مانند و کارها را از طریق رایانه و دستگاههای محابراتی خود که متصل به شبکه می باشند انجام می دهند.
با این تحول کار را در هر کجا که کننده ی کار راحت است می توان انجام داد و ازین بابت با حذف مشکلاتی از قبیل پیمودن راه در مسیر بین خانه و اداره و دهها مورد مشابه فواید زیادی نیز عاید موسسات می گردد.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد روش ايفاي نقش.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد روش ايفاي نقش.

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد روش ايفاي نقش.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد روش ايفاي نقش 
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 13
 
 
 
 
اين روش در تكوين  شخصيت فردي و اجتماعي فرا گيرندگان سهم  به سزايي دارد . اين روش در تقويت و بهبود روابط اجتماعي  شا گــردان  يك سياست اصولي است در اين روش ، دانش آموزان بر اساس  علايق خويش ، نقش هاي مورد نظر را انتخاب مـــي كنند. وبا نظارت معلــم و همكاري همكلاسان ، به ايفاي نقش مي پردازند.
از اين طريق ، آموزش قوانين وروابط اجتماعي حاكم بر جامعه بهتر انجام مي شود و به ياد گيري موثر و كار آمد مي انجامد. زيرا دانش آموزان ضمن شناخت هنجارهاي اجتماعي ، به تحليل آنها مي پردازندودر حين ايفاي نقش ، نگرش خود را تثبيت مي كنند
 و نوعي ارتباط عاطفي  و انساني  با ديگران برقــــرار    مي سازند. در اين  روش ، مهارت هاي كلامي آنان نيز تقويت مي شود كه خود سبب ساز درك  اطراف است

دانلود + ادامه مطلب
برچسب‌ها:

تحقیق درباره بررسي نقش مشاركت اوليا در پيشرفت دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي نقش مشاركت اوليا در پيشرفت دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره بررسي نقش مشاركت اوليا در پيشرفت دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
مقدمه
حضور يک فرزند با هوش و درس‌خوان در خانواده که از همان سال‌هاي اول تحصيل قابل تشخيص است، وظيفه والدين و به خصوص مادر را صد چندان مي‌کند. متأسفانه مادران وظيفه خود را در اين مي‌بينند که بالاي سر فرزندشان بايستند، تا او مشق‌هايش را بنويسد، از او درس بپرسند، ديکته بگويند و يا حتي بعضي از کارهاي درسي فرزندشان را انجام دهند.
هدف و تمرکز همه اين فعاليت‌ها- فرزند- است، اما اين کارها تا چه زماني مي‌تواند موثر باشد؟ چند درصد از والدين از چنين روش‌هايي به نتايج موثر و ماندگاري مي‌رسند؟
مادراني که علاقه‌مند به پيشرفت مستمر و واقعي فرزندشان هستند، بايد جهت قسمتي از فعاليت‌ها را به طرف خود برگردانند. مادران بايد پا به پاي فرزندان، پيش روند، اما نه در امور درسي، بلکه در رشد فکري و فرهنگي.
يک مادر منطقي، در وهله اول انتظار خودش را از خود بالا مي‌برد و به آنچه دارد قانع نمي‌شود. او همه وقتش را به امور روزمره و خنثي اختصاص نمي‌‌دهد بلکه در تربيت فرزند، وقت‌هايش را به زمان‌هايي براي سرگرمي و زمان‌هايي براي ارتقاي انديشه تقسيم مي‌کند.
هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بروضعيت تحصيلي دانش‌آموزان است. براي دست يابي به اين هدف،متغيرهاي گوناگون مرتبط با عملكرد تحصيلي اعم از متغيرهاي فردي وشخصيتي دانش‌آموزان،متغيرهاي مربوط به عوامل آموزشي از قبيل نگرش به رفتار معلم، مدير، مشاور، امكانات آموزشي آموزشگاه و متغيرهاي خانوادگي، از قبيل نوع روابط باسرپرست، تعداد خانوار و… را شناسايي و از طريق تدوين فرضيه، ارتباط اين متغيرها را با وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان ،تعيين شد .

چكيده :
شرايط اجتمايي امروز وضعي پيش آورده است كه در مجموع كوشش هاي پدر و مادر ، آن تلاش عمده اي كه به هدف مشخصي تربيتي متوجه باشد تقريباً جايي ندارد و دستخوش اغماض و بي توجهي است .
اوليايي بعضي از خانواده هنوز تصور مي كنند كه وظيفه پدر و مادر تهيه امكانات مالي و مادي و تامين نياز هاي اوليه فرزندان است و كار تربيتي را با بايستي به مدارس واگذاركرد .و با اين نقطه ديد كه مساله تربيت به مدرسه محول است . از مهم ترين نياز هاي دوره رشد فرزندان خويش بي توجه مي گذارند .
در جامعه امروز مدرسه عملكرد تربيت كودكان را در چهارچوب هدف ها و برنامه هاي مشخص تربيت عمومي عهده دار مي باشد .
اما طبيعت هر فرد را ويژگيهايي است كه در قالب برنامه هاي عمومي نمي گنجد و به چهارچوبي و اعمال روش هاي خاص نياز دارد .
در شرايط دشوار حاضر در هنگام ورود به دوره تحولات فرهنگي ، سياسي جديد ، اوليا و متوليان دستگاه تعليم و تربيت بايد بيش از هر زمان ديگر كليه عوامل تاثير گذار بر رشد و شخصيت كودكان و نوجوانان را شناسايي و نسبت به كنترل عوامل باز دارنده اقدام كنند .

نقش مادران در يادگيري
نقش مادر، به خصوص در شرايطي که پدران حضور کمتري در خانه دارند، در سطح فکري خانواده مهم‌تر است. اين موضوع شايد خلاف تصور عده‌اي باشد كه در مسائل فکري خانواده نقش پدر را مهم‌ترمي‌‌دانند. شايد خود مادران هم تصور نکنند که چقدر در سطح فکري و فرهنگي خانواده مي‌توانند موثر باشند. ياد‌آور مي‌شود که سطح فکري، فقط به معناي سطح تحصيلات نيست و عوامل ديگري در اين خصوص موثرند.
مادر چه نقشي در افت و يا ارتقاي سطح فکري خانواده دارد؟
– مادران، اعم از شاغل و غيرشاغل، حضور بيشتري در خانه دارند. از طرف ديگر، مادرها بسيار بيشتر از پدرها، پيگير روند تحصيلي فرزندان‌شان هستند. در دوره ابتدايي که بنيادي‌ترين سال‌هاي تحصيل را در برمي‌گيرد، بيشتر مادرها نقش کنترل‌کننده مستمري دارند. به طور معمول، پدرها از دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه بيشتر وارد عمل مي‌شوند، آن هم به عنوان اهرم‌هاي فشار، خلاصه آنکه، حداق در 10سال اول زندگي، ارتباط مادر با فرزند بيش از هر کسي است و تأثير مادر در سطح فکري فرزند هم، مي‌تواند بيش از هر کسي باشد.
کدام مادرها سطح فکري فرزندان و خانواده را پايين مي‌آورند؟
– مادراني که بيشتر وقت آنها پاي تلويزيون مي‌گذرد، سوژه‌هايي را در زندگي دنبال مي‌کنند که پيش پا افتاده و غيرمهم است، اگر اهل مطالعه باشند، در روزنامه‌ها دنبال صفحه حوادث مي‌روند و مجلاتي را مي‌خرند که شامل مطالب بي‌خاصيت و خنثي است، بحث‌ها و گفت‌وگوهاي‌شان با دوستان و همسر و سايرين درباره مسائل روزمره و تکراري است، حوصله فکر کردن درباره موضوعات جدي زندگي را ندارند، به غذا و پوشاک فرزندشان اهميت زيادي مي‌دهند، مسائل فکري فرزندان را فقط در درس و مدرسه خلاصه مي‌کنند و…
اگر بپذيريم که يک فضاي مساعد فرهنگي تا چه حد مي‌تواند در رشد فکري کودکان موثر باشد، آنگاه بايد به رفتارهاي‌مان با تأمل بيشتري بنگريم. مادري که وقت زيادي را صرف تماشاي تلويزيون مي‌کند، هيچ يک از سريال‌هاي جدي و غيرجدي را از دست نمي‌دهد، با اشتياق داستان‌هاي پيش پا افتاده و الکي فيلم‌ها و سريال‌ها را دنبال مي‌کند و به توضيح و تفسير آنها هم مي‌پردازد، چه تأثير مثبتي مي‌تواند در سطح فکري خانواده بر جاي بگذارد؟ اين مادر چگونه مي‌تواند از فرزندش انتظار داشته باشد که با شوق و رغبت درس‌هايش را بخواند؟
مادري که حوصله مطالعه ندارد و يا مطالعه‌اش شامل سوژه‌هاي غيرجدي است، چگونه مي‌تواند توقع فرزندي کتاب خوان داشته باشد؟ مادري که تحصيلات سطح بالايي ندارد و براي ارتقاي آن هم تلاشي نمي‌کند، چگونه مي‌تواند به فرزندش توضيح دهد که درس خواندن مهم است؟ مادري که از شرايط فکري و اجتماعي زمانه اطلاعي ندارد و با افکار فرزندش فاصله دارد، چگونه مي‌تواند او را درک کند؟ مادري که خورد و خوراک و پوشاک فرزندش، دغدغه‌اي جدي‌تر از رشد فکري اوست، چگونه مي‌تواند به رشد فکري فرزندش کمک کند؟
عجيب است که پدرها و مادرها، خود با يادگيري غريبه‌اند و يا به نوعي از آن فرار مي‌کنند، اما از فرزندان توقع دارند با حرص و ولع درس بخوانند و در امور تحصيلي، از همه پيشي بگيرند. خيلي از والدين حتي اين زحمت را به خود نمي‌‌دهند که با شيوه‌هاي منطقي با درس و مدرسه فرزندان‌شان برخورد کنند. فقط بر آنچه خود بدان رسيده‌اند، اصرار مي‌ورزند.
بررسي تاثير ارتباط مستمر اوليا و مربيان در پيشرفت تحصيلي دانش‌آ مو ز ا ن
 به‌طور كلي اكثر پدران و مادران به فعاليت‌هاي آموزشي فرزندان خود علاقه‌مند بوده و در فراهم ساختن امكانات و تسهيلات لازم براي تحصيلات موفقيت‌آميز فرزندان خود از هيچ كوششي فروگذار نمي‌كنند. در واقع هر پدر و مادري خواهان موفقيت فرزندان خويش است
بر مبناي يك احساس و سنت ديرين مشخص‌ترين مسووليت خانواده در قبال زيست و رفاه فرزند خويش در تامين غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تربيت خلاصه شده است. غذا و پوشاك و مسكن در چهارچوب تسهيلاتي كه خانواده براي خود فراهم مي‌كند تامين مي‌شود. در اين سه زمينه فرزندان خانواده‌ها در كنار ديگر افراد خانواده از امكاناتي كه نيازهاي آنها را رفع مي‌كنند بهره‌مند مي‌شوند.
بهداشت فرزندان خانواده در دو بعد مراقبت و پيشگيري و درمان يكي با مسووليت و كوشش خانواده و ديگري با مباشرت پزشك و سازمان‌هاي درماني شكل مي‌گيرد. پدر و مادر به انگيزه علاقه‌اي كه به حيات و سلامت فرزند خويش دارند، به فراخور امكانات اجتماعي و اقتصادي خود براي حفظ سلامت فرزند خويش اهتمام دارند.
در مساله تربيت، به‌ويژه از لحاظ جنبه‌هاي عمومي اغلب نقش خانواده كمتر از آن است كه انتظار مي‌رود.
در جامعه امروز مدرسه عملكرد تربيت كودكان را در چارچوب هدف‌ها و برنامه‌هاي مشخص تربيت عمومي عهده‌دار مي‌باشد. آموزش و پرورش عمومي به نيازهاي تربيتي هرگروه در قالب هدف‌هاي كلي تربيتي و رشد، كم و بيش پاسخ مي‌دهد اما طبيعت هر فرد را ويژگي‌هايي است كه در قالب برنامه‌هاي عمومي نمي‌گنجد و به چاره‌جويي و اعمال روش‌هاي خاص نياز دارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره نقش مواد معدنی بدن 16 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره نقش مواد معدنی بدن 16 ص

محصول * تحقیق درباره نقش مواد معدنی بدن 16 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
نقش مواد معدنی بدن
دید کلی
املاح در همه جا خاک ، آب ، گیاه و بدن انسان وجود دارند. در بدن ما نیز انواع مختلفی از آنها موجود است که به اسخوانهایمان استحکام می‌بخشند و حیات سلولهای بدنمان را تأمین می‌کنند.
املاح مورد نیاز بدن انسان
املاح مود نیاز بدن ما به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند:
املاح کلی (ماکرو(
املاح جزئی (میکرو(
تفاوت این دو از اسمشان معلوم است. املاح کلی به میزان بیشتری در بدن موجود هستند، از این‌رو ما به میزان بیشتری از آنها نیازمندیم و املاح جزئی به میزان کم در بدن ما وجود دارند، پس روزانه میزان کمی از آنها مورد نیاز است. ولی این دلیل بر این نیست که از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند.
ورود املاح به بدن
در بدن ما بطور متوسط 2 تا 3 کیلو املاح مختلف وجود دارد که نصف بیشتر آن کلسیم است. املاح از طریق غذا به بدن ما وارد شده ، در اثر هضم غذا آزاد می‌شوند و به‌صورت یون ، جذب دیواره روده می‌شوند و از طریق خون به کبد و دیگر اندامها هدایت می‌شوند. مقداری از آن ، همان لحظه استفاده شده ، باقیمانده ذخیره می‌شود و اضافی آن از بدن دفع می‌گردد.شرایط مختلفی بر جذب املاح مؤثر است، مثلاً املاح موجود در بعضی غذاها بهتر ( منابع حیوانی) و در بعضی غذاها کمتر جذب می‌شوند. خوردن بعضی غذاها با هم موجب می‌شود مواد غذایی موجود در یکی جذب املاح دیگری را کند کند و یا سرعت ببخشد. مثلاً خوردن سبزیجات با غذاهای گوشتی جذب آهن موجود را افزایش می‌دهد.گاهی املاح مختلف برای ورود به دیواره روده رقابت می‌کنند، مثلاً کلسیم موجود در لبنیات با آهن غذاهای گوشتی در ورود به خون رقابت می‌کند، پس بهتر است با هم مصرف نشوند.کسانی که مکمل مصرف می‌کنند، باید مراقب باشند که مصرف بیش از حد یک عنصر جذب عناصر دیگر را کاهش می‌دهد.
 

فعالیت املاح در بدن
املاح در بدن ما فعالیتهای متفاوتی دارند که از آن جمله تنظیم فعالیت آنزیم‌ها ، کمک به انتقال مواد در دیواره سلول ، حفظ تعادل اسیدی و بازی بدن ، استحکام استخوان ، حرکت عضلات ، انتقال پیامهای عصبی و صدها فعالیت دیگر است. بدن انسان به مواد معدنی نیازمند است، زیرا املاح و عناصر معدنی قسمتی از ساختمان یاخته‌ها و مایعات بدن را تشکیل می‌دهند.
نقش املاح معدنی در بدن
املاح معدنی، در فعل و انفعالات شیمیایی بدن نقش مهمی ایفا می‌کنند و در تحریک عضله و انعقاد خون مؤثر می‌باشند.
این املاح ، اسیدهای متشکله در بدن را خنثی و بدون اثر می‌سازند.
بین فشار مایعات و یاخته های بدن تعادلبرقرار می‌کنند

پژوهشهایی که در مورد ساختمان بدن انجام گرفته است، نشان می‌دهد که تقریبا تمام عناصر شیمیایی شناخته شده را می‌توان در بدن یافت. عناصری که مقدار مورد نیاز آنها بیش از صد میلی‌گرم در روز است، مواد معدنی نامیده می‌شوند.

عناصر اندک
اصطلاح عناصر اندک به موادی اطلاق می‌شود که به مقادیر خیلی کمتر مورد لزومند. اطلاع فعلی در مورد کار این عناصر محدود است و عناصر دیگری وجود دارند که بعضی انواع حیوانات به آنها احتیاج دارند و بالاخره تعدادی عناصر دیگر نیز در بدن وجود دارند، ولی کار آنها تاکنون شناخته نشده است. لزوم بعضی از آن عناصر در تغذیه انسان ممکن است بعدا ثابت شود.
جذب مواد معدنی
متابولیسم بسیاری از مواد معدنی بطور کامل مشخص نگردیده ، مع هذا بعضی از مسایل را بطور کلی می‌توان درباره تمام آنها تعمیم داد. جذب مواد معدنی معمولا ناقص است و مقدار بیشتری از آنها در مدفوع دفن شده و

دانلود + ادامه مطلب