نوع - فایلخون

تحقیق درباره سيمانهاي نوع IP , IS,I‌ و P I(PM) II , و III

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره سيمانهاي نوع IP , IS,I‌ و P I(PM) II , و III

محصول * تحقیق درباره سيمانهاي نوع IP , IS,I‌ و P I(PM) II , و III * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
 
سيمانهاي نوع IP , IS,I‌ و P I(PM) II , و III با مواد هوا زا نيز كه با علامت A مشخص مي شود ، ساخته مي شوند.
جدول (2 ـ 8 ) مقادير متوسط تركيبات سيمانهاي پرتلند
سيمان
تركيبات سيمان ، درصد

C3S
C2S
C3A
C4AF
CaSO4
CaO آزاد
MgO
پس ماند نامحلول

نوع I
59
15
12
8
9/2
8/0
4/2
2/1

نوع II
46
29
6
12
9/2
6/.
2
1

نوع III
60
12
12
8
9/3
3/1
6/2
9/1

نوع IV
20
46
5
12
9/2
3/0
7/2
1

نوع V
43
36
4
12
7/2
4/0
6/1
1

مقادير حداكثر و حداقل در جدول فوق بر اساس دستورالعمل ASTM C150-84
شكل (2 ـ 4 ) روند افزايش مقاومت بتن هاي ساخته شده با 335 كيلوگرم از سيمانهاي مختلف در متر مكعب بتن ،
سيمان پرتلند معمولي (تيپ I ) ، سيمان اصلاح شده (نوع II ) ، سيمان زود سخت شونده (نوع III ) ، سيمان با حرارت زايي كم ( نوع IV ) و سيمان ضد سولفات (نوع V )
تقسيم بندي سيمانها به تيپ هاي مختلف به اين معني نيست كه سيمان هاي قرار گرفته در يك نوع خاص با يكديگر متفاوت نيستند. بعلاوه خواص بعضي سيمانها به گونه أي است كه مي توان آنها را در چند نوع طبقه بندي نمود. يك نوع سيمان ممكن است خاصيت خواسته شده أي را برآورد نمايد ، ليكن از نقطه نظرهاي ديگر مسائلي را ايجاد كند. به اين دليل بايد تعادلي بين خواص درخواستي بوجود آورده و بعلاوه ملاحظات اقتصادي را نيز منظور داشت.
سيمان نوع 2 مثالي است از سيماني كه اين تعادل در آن رعايت شده است . امروزه روش ساخت سيمان پيشرفت زيادي نموده است و سعي مي شود با توسعه بيشتر آن سيمانهاي مختلف با خواص خواسته شده و مطابق با استاندارد تهيه شود .
سيمان پرتلند معمولي (نوع 1)
اين نوع سيمان معمولترين سيماني است كه در همة موارد به غير از مواردي كه بتن در معرض سولفات موجود در خاك يا آب قرار مي گيرد ، بكار مي رود . استاندارد B S12 : 1978 ضريب اشباع آهك را براي اين نوع سيمان بين 66/0 و 02/1 محدود مي كند . اين ضريب بر اساس فرمول زير كه عبارات داخل پرانتزها درصد وزني اكسيدهاي تشكيل دهنده سيمان هستند ، قابل محاسبه مي باشد .
 
آهك آزاد اضافي سلامت سيمان را به مخاطره مي اندازد ، لذا بايد محدود گردد . اگرچه در استاندارد ASTM C150-84 محدوديت خاصي براي آهك توصيه نشده است و ليكن مقدار آهك آزاد معمولاً كمتر از 5/0 درصد مي باشد .
ساير مشخصات استاندارد در زير خلاصه مي شود .
BS 12:1978
ASTM C 150-84

مقدار اكسيد منيزيم
% 4 >
% 6 >

پس ماند نامحلول
% 5/1 >
%75/0 >

افت سرخ شدن
% 2 >
% 3 >

مقدار گچ ( بصورت So3 ) وقتي كه درصد C3A :

% 5 >
% 5/2

% 5 >
% 3

% 8 >

% 3

% 8 >

% 5/3

طي سالها توليد سيمان نوع 1 ، تغييراتي در مشخصات آن پديد آمده است . در مقايسه با 40 سال قبل سيمانهاي جديد C3S و ريزي بالاتري را دارا مي باشند . استاندارد B S 12:1978 حداقل سطح مخصوص 225 m2/kg را مشخص مي كند . در نتيجه مقاومت فشاري 28 روزه سيمانهاي جديد بيشتر بوده ولي افزايش مقاومت دراز مدت آنها كمتر است . نتيجة عملي اين تغييرات اين است كه بايد انتظار مقاومت بيشتر با زمان را در سيمانهاي جديد تا حدي تقليل داد . اين نكته مهمي است كه بايد در نظر داشت بخصوص كه امروزه مقاومت 28 روزه معمولاً اساس سنجش قرار مي گيرد .
سيمان پرتلند نوع 1 معمولترين سيماني است كه داراي مرغوبيت بالايي است و امروزه در مقياس وسيعي در جهان مصرف قرار دارد .
سيمان پرتلند زود سخت شونده ( نوع 3 )
همانطوريكه از نام سيمان پيداست مقاومت اين سيمان به سرعت افزايش مي يابد . (جدول 2-8 را ببينيد) اين خاصيت به علت درصد بالاي C3S در اين سيمان ( تقريباً 70 درصد ) و ريزي بالا ( حداقل 225 m2/kg ) مي باشد . البته در سالهاي اخير وجه تمايز اين سيمان با سيمان نوع 1 در ريزي بالاي اين سيمان است و اختلاف مابين تركيبات شيميايي آنها ناچيز است .
استفاده اساسي از اين سيمان موقعي است كه قالبها بايد براي بتن ريزي مجدد سريعاً بازشوند و يا زماني كه براي پيشرفت سريعتر كار ساختمان به مقاومت زودرس نياز مي باشد . اين سيمان به علت ايجاد حرارت خيلي بالا نبايستي در بتن ريزي هاي حجيم و يا در قطعات بزرگ بتني بكار رود . اما از طرف ديگر در بتن ريزي در هواي سرد بعلت حرارت بالا اين سيمان مي تواند از يخ زدگي سريع جلوگيري نمايد . زمان گيرش سيمانهاي نوع 1 و نوع 3 تقريباً يكسان است . قيمت تمام شده سيمان نوع 3 كمي بيش از سيمان پرتلند نوع 1 مي باشد .
سيمان پرتلند زود سخت شوندة مخصوص
اين سيمان كه مقاومت بالايي در زماني كوتاه ايجاد مي كند ، براي كارهاي خاص و بر اساس سفارش مخصوص ساخته مي شود . مقاومت زودرس بالا توسط ريزي ( 700 تا 900 متر مربع بر كيلوگرم ) و گچ بالاتر تامين مي گردد . استفاده خاص اين سيمان در قطعات پيش تنيده و در تعميرات فوري بتن هاي خراب مي باشد .
در پاره اي از كشورها سيماني با گيرش تنظيم شده از مخلوطي از سيمان پرتلند ، فلوئور و آلومينات كلسيم با يك كند گير كننده مناسب (معمولاً اسيد سيتريك ) ساخته مي شود. زمان گيرش (1 تا 20 دقيقه ) توسط مواد خام تشكيل دهنده و آسياب و پختن آنها كنترل مي گردد. در حال كه مقاومت زود رس اوليه با مقدار فلوئور و آلومينات كلسيم كنترل مي گردد. اين سيمان قابل منبسط شدن مي باشد ولي ارزش آن موقعي است كه مقاومت بالايي در زماني كوتاه مورد نياز مي باشد.
شكل (2 ـ 5 ) ـ افزايش حرارت هيدراتاسيون سيمانهاي پرتلند نگهداري شده در C ْ21 (نسبت آب به سيمان 4/0 مي باشد).
سيمان
سيمان پرتلند با حرارت زايي كم (نوع 4 )
اين سيمان كه نخستين بار جهت مصرف در سدهاي وزني عظيم ساخته شد ، در واكنش با آب حرارت كمي توليد مي كند. هر دو استاندارد ASTM C150 – 84 و BS1370:1979 حرارت هيدراتاسيون را به j/g 250 ( cal/g 60 ) پس از 7 روز و به j/g 290 ( cal/g 70 ) بعد از 28 روز محدود مي كنند.
بر اساس استاندارد BS1370 محدوديت ضريب اشباع آهك بين 66/0 تا 08/1 بوده و به علت درصد كمتر تركيبات C3S و C3A در اين سيمان ، آهك افزايش مقاومت اين سيمان كندتر ازسيمان پرتلند معمولي است ليكن مقاومت نهائي بي اثر باقي مي ماند. ميزان ريزي اين سيمان نبايستي از m 2/kg 320 كمتر باشد تا بدينوسيله افزايش مقاومت لازم تأمين گردد.
در آمريكا سيمان پرتلند يوزولاني (نوع P ) بعنوان سيماني با حرارت زايي كم مشخص مي گردد در حالي كه براي سيمان نوع IP حرارت هيدراتاسيون متعادلي در نظر گرفته مي شود . اين نوع سيمان در استاندارد ASTM C 595-83a مشخص گرديده است .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره رابطه نوع مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره رابطه نوع مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

محصول * تحقیق درباره رابطه نوع مديريت آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 44
 
مقدمه:
امروزه اهميت فرآيند مديريت بر كسي پوشيده نيست. كشورهاي صنعتي پيشرفته از دهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خويش را مديون بهبود شيوه هاي قبل مديريت مي دانند. در حاليكه كشورهاي در حال توسعه هنوز درگير مسايل و مشكلاتي از قبيل فقر و رشد نرخ جمعيت، نرخ بالاي بيكاري، تورم، افسار گسيخته اتلاف، استقرار يافته و بر اساس داده مي شوند. طبق اين ديدگاه مؤسسات آموزشي خود را تغيير مي دهند تا به افرادي كه آمادگي تغيير در خود دارند كمك كنند و معترفند قصور در ايجاد شرايط مناسب براي موفقيت افراد جامعه باعث خسارت عظيم در بهره وري اجتماعي و عدم رضايت منابع انساني خواهد شد.
از اينرو سيستم آموزشي كشورهاي در حال توسعه ايستي برنامه هاي آموزي خود را با روند تغييرات هماهنگ كنند. تدريس يك فعاليت پيچيدة پويا، تعاملي هوشمندانه است و اگر قرار يباشد معلمين دانش آموزان مختلف جديد آشنا نمايند. مستلزم شيوه خاص مديريتي است تا از اين طريق بتوانند اثر بخشي بيشتري به امر آموزش بپردازند.
مسأله و موضوع تحقيق
مديريت با شروع زندگي اجتماعي بشر آغاز گرديده است زيرا انسان براي آنكه بتواند به زندگي خود سر و سامان بدهد و نيازهاي خود را برآورده سازد احتياج به افرادي مي داشته كه آنها را هدايت و رهبري نمايد تا مشكلات و نيازهاي خود را با استفاده از امكانات، منابع موجود انساني و مادي مرتفع سازد.
بنابراين مديريت به معني و مفهوم اعم آن كه اداره كردن يك گروه، يك سازمان و … است فكري جديد نيست و از زمانهاي بسيار قديم از زماني كه انسان زندگي اجتماعي خود را شروع كرده مطرح و مورد توجه بوده است.
اهميت مديريت در سير تاريخ مدون بشري بگونه بوده است كه اكثر صاحب نظران عقيده دارند كه اجتماع بدون رهبري و مديريت نمي تواند وجود داشته باشد.
در كشورما نيز اخيراً در پس گسترش روزافزون نظام آموزشي ضرورت بهسازي كيفيت نتايج آموزي مسئله مديريت و رهبري آموزشي در آموزش و پرورش بازندگي و رشد و توسعه اقتصادي و توجه چنداني نداشته است. اكنون با تغييرات و تحولات جهاني و اجتماعي دريافته است كه مديريت آموزشي است پويا كه بايد همه وظايف مربوط به آن مانند: برنامه ريزي تعيين هدفها، سازماندهي، هماهنگي، مديريت و رهبري، نوآوري و ايجاد انگيزه و … را كاملاً در نظر گرفت.
از اين رو شناخت و بكارگيري جهاني علمي سبكهاي مديريتي از ضروريات مهم و حياتي در نظام آموزش و پرورش مي باشد.
اثرات مثبت و منفي هر كدام از سبكها بايد شناخته شود تا شيوه هاي مؤثرتر غيب و شيوه هاي نامناسب كنار گذارده شود.
در اين تحقيق سعي خواهد شد كه سبكهاي مديريتي هركدام توضيح داده شوند و رابطه بين هركدام از اين سبكها كه نوع مديريت آموزشي مي باشد با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان بررسي شود.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره انواع طناب از نظر نوع كاربری در سنگنوردی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره انواع طناب از نظر نوع كاربری در سنگنوردی

محصول * تحقیق درباره انواع طناب از نظر نوع كاربری در سنگنوردی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
انواع طناب از نظر نوع كاربری در سنگنوردی
طناب با كاربردهای گوناگون ساخته می شوند. به هنگام خرید باید با مطالعه دفترچه راهنمای همراه طناب، به كاربری آن دقت كرد. معمولاً طول طناب ها بین ۵۰ تا ۶۰ متر است.
 
طناب با كاربردهای گوناگون ساخته می شوند. به هنگام خرید باید با مطالعه دفترچه راهنمای همراه طناب، به كاربری آن دقت كرد. معمولاً طول طناب ها بین ۵۰ تا ۶۰ متر است. تك طناب یا single Rope این رده از طناب ها به صورت تك رشته بوده و توانایی مهار سقوط را دارا هستند . این نوع طناب ها در صعودهای سرطناب استفاده می شود. اندازه هایی كه معمولاً در صعودها استفاده می شود عبارت است از : ۸/۹،۲/۱۰، ۵/۱۰، ۱۱ نیم طناب یا طناب دوبله Double Rope: از این طناب به صورت دو رشته برای صعودهای دو طنابه استفاده می شود. هر رشته را می توان داخل یك كارابین انداخت. طناب دوقلو Twiss Rope: در صورت استفاده از این طناب در صعود حتماً باید هر دو رشته را داخل یك كاربین انداخت.
● كاربرد طناب های قطره های مختلف
▪ ۳ م م : بند چكش، بند حمایت ابزار (مانند : صفحه ترمز ، هشت فرود ، یومار)
▪ ۵ م م : حلقه طنابچه‌، طنابچه مخصوص گره پروسیك، پله ركاب
▪ ۷ م م : برای صعود و فرود ( به این نوع طناب ها، نیم طناب هم گفته می شود) استفاده در صعودهای دشوار به صورت دولا (روش ۲ طنابه)
▪ ۸/۹، ۲/۱۰ ، ۵/۱۰، ۱۱ م م : برای حمایت در صعود سر طناب جدول مقاومت طناب در برابر فشار (توجه كنید كه بسیاری از طناب ها مقاومتی بیشتر از آنچه در این جدول وجود دارد، دارند)
● قطر (میلی متر) ـ مقاومت (كیلوگرم)
۸/۹ تا۱۱ ـ ۳۵۰۰
۷ ـ ۱۵۰۰
۵ ـ ۷۰۰
۳ ـ ۲۵۰
● حفاظت از طناب
مهمترین مواردی كه باید در حفاظت از طناب ها به كار رود عبارت است از :
▪ قراردادن طناب داخل یك كیسه در بسته پارچه ای ( پارچه ای كه هوا از منافذ آن عبور كند) و دور از گرد و خاك، نگهداری این كیسه در جای خشك.
▪ محافظت از تابش طولانی مدت نور خورشید به آن .
▪ قرارندادن طناب در لبه تیز سنگ ها و خودداری از گذاشتن پا به روی آن.
▪ عدم شست و شوی طناب با مواد شیمیایی . در صورت آلوده شدن آن به مواد روغنی آلاینده و در صورت ؟؟ شستشو ، فقط با آب سرد آن را بشویید و در مجاورت باد، در سایه و دور از حرارت مستقیم قرار دهید تا كاملاً خشك شود. اگر محلول شست و شوی اختصاصی طناب كه كارخانه سازنده توصیه نموده است موجود بود، از آن استفاده نمایید.
▪ طناب خود را به كسی قرض ندهید
▪ برای طناب خود یك دفترچه درست كنید و كارهایی كه با آن انجام داده اید را در دفترچه یادداشت كنید.
▪ از طناب خود جز برای كوهنورید استفاده دیگری نكنید
▪ هنگام نگهداری از طناب آن را زیر لوازم دیگر قرار ندهید
▪ قبل از استفاده از طناب ها، آن ها را به دقت بازبینی كنید و از اطمینان از سالم بودن، از آن ها استفاده نمایید.
▪ در صورت زدگی طناب ، حتماً ضمن علامت گذاری و یا جداكردن آن از دیگر طناب های سالم، دیگر كاربران را نیز با خبر سازید.
▪ بسته به نوع استفاده و كاربری، هر طناب عمر مفیدی دارد كه بعد از آن بایدكنار گذاشته شود. نهایت این عمر ۵ تا ۶ سال است و حتی اگر از طناب استفاه نكرده اید. بعد از این مدت باید آن را دور بیاندازید! كلیه ابزار نایلونی برای خود عمر مفیدی دارند و طناب هم از این قاعده مستثنی نیست ۳ تا ۴ سال حداكثر زمانی است كه می توان از یك طناب استفاده كرد (در بعضی از برنامه ها و یا صعودها) ۲ سال برای استفاده منظم و هفتگی ، ۱ سال برای استفاده بیش از یك روز در هفته .
● روش جمع كردن طناب
مربی گرامی! برای جمع كردن (حلقه كردن طناب) روش های گوناگونی وجود دارد كه ۲ روش یك لا و دو لا آماده داده شود. ضمناً نحوه پرتاب طناب و چگونگی رعایت نكات ایمنی در هنگام پرتاب به كارآموز آموزش داده شود. تفهیم اهمیت گفتن كلمه طناب به كارآموز و رعایت جهت وزش باد، سرعت چرخش و پرتاب هنگام پرت كردن طناب
● نوار (تسمه ) Tape
یكی از ملزومات كوهنوردی بوده و در موارد مختلف از آن استفاده می شود. از این موارد می توان به استفاده از آن در كارگاه ها و حمایت های میانی اشاره كرد. نوارها با توجه به عرض، طول، ضخامت، یك لا و دو لا بودن ، دارای مقاومت های گوناگونی هستند.
● كارابین Karabiner (uk), carabiner (us) , Biner, crab, Krab
وسیله ای است فلزی، ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم كه برای اتصالات ابزار كوهنوردی مورد استفاده قرار می گیرد. كارابین در دو شكل عمومی D و گلابی به صورت های ساده یا پیچ دار ساخته می شود كه هر كدام دارای كاربرد خاصی است. مقاومت كارابین (میزان وزنی كه می تواند تحمل كند) به واحد كیلونیوتن بر روی بدنه آن نوشته شده است.
● اجزای كارابین :
▪ بدنه اصلی
▪ ضامن
▪ فنر
▪ سوزن
▪ مهره و پیچ (در كارابین های پیچ دار)
▪ كاربین ها از لحاظ شكل ظاهری و زاویه دهانه انواع گوناگونی دارند. هر یك از این انواع نیز كاربرد ویژه ای دارد.
● صندلی سنگنوردی Harness
وسیله ای است كه كوهنوردان با استفاده از آن از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار می گردند و در صعود، فرود،

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره علوم اجتماعی

دسته بندی: عمومی و آزاد

مقاله درباره علوم اجتماعی

محصول * مقاله درباره علوم اجتماعی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
 
علوم اجتماعی تاکنون دو نوع انسان جدید و بسیار مساله ساز را به ما معرفی کرده است; انسان هایی که ما در واقعیت روزمره به ندرت با آن ها روبه رو می شویم: یکی انسان اقتصادی و دیگری انسان روانشناسی. «انسان اقتصادی» جنجال برانگیز، مصرف کننده ای که قبل از هر خرید منافع هزینه ها را نسبت به یکدیگر سنجیده، قبل از آن که تصمیم قطعی بگیرد صدها قیمت را با یکدیگر مقایسه می کند یا کارفرمایی که اطلاعات موجود دربارهء تمام بورس ها و بازارها را در ذهن خود جمع آوری کرده، تصمیم گیری های خود را براساس آن انجام می دهد و به طور خلاصه انسانی است به تمامی مطلع و دقیقا عاقل.
«انسان روانشناسی» هم انسانی است که همیشه، حتی وقتی عمل نیکی انجام می دهد، در حقیقت خواستار بدی و شر است; انسان انگیزه های ژرف و ناپیدا که هنوز با وجود تلاشی که می خواهد وی را در نوعی بازی اجتماعی و بی آزار و دوست داشتنی جلوه دهد مورد اعتماد و اطمینان ما قرار نگرفته است.
«رالف دارندرف» در کتاب «انسان اجتماعی» به تبیین «انسان اجتماعی» به عنوان نقطهء تلاقی فرد و جامعه و حامل نقش های اجتماعی از پیش شکل گرفته می پردازد.
از دیدگاه دارندرف، فرد در حقیقت همان نقش هایی است که در جامعه ایفا می کند. این انسان به عنوان حامل نقش های اجتماعی مانند انسان اقتصادی و انسان روانشناسی به تعبیر او دیگر تصویر واقعیت نیست بلکه سازه ای علمی است.
دارندرف بر این باور است که انسان موجودی اجتماعی و چیزی بیش تر از یک استعارهء محض و توخالی است. نقش های وی چیزی بیش تر از نقاب هایی هستند که قابل کنار گذاردن است و یا رفتار اجتماعی وی نیز بیش تر از یک کمدی یا تراژدی است که هنرپیشه ها در واقعیت قادر باشند از قالب آن ها بیرون آیند.
قبل از هر چیز سه مشخصه نشان دهندهء مقولهء نقش های اجتماعی به عنوان عناصر تحلیل جامعه شناسی هستند:
۱) نقش های اجتماعی همانند وضعیت ها مجموعه ای از دستورالعمل رفتاری شبه واقعی هستند که نسبت به فرد کاملا مستقل هستند.
۲) محتوای خاص آن ها نه توسط فردی خاص که توسط جامعه تعیین یا تغییر داده می شود.
۳) انتظارات رفتاری که در نقش ها ترکیب و دسته بندی شده اند، در برابر فرد با تضمین هایی ظاهر می شوند، به نحوی که فرد قادر نیست بدون ضرر و صدمه ای خود را از الزام آن ها رها سازد.
دارندرف برای ترسیم با دقت تصویر کاراکتر انسان اجتماعی نخست به بررسی تقابل بین فرد و جامعه پرداخته است. او نشان می دهد که جامعه نه تنها یک واقعیت است بلکه واقعیتی آزارنده و ناخوشایند است که ما بدون عواقب ناگوار بعدی قادر نیستیم گریبان خود را از دست آن رها کنیم و نقش های اجتماعی اجباری هستند که بر فرد اعمال می شوند، حال چه وی آن ها را به عنوان زنجیری بر امیال شخصی و چه به عنوان تکیه گاهی که به وی اطمینان و امنیت می دهد تلقی کند.
این ویژگی (اجباری بودن) انتظارات رفتاری از آن جا ناشی می شود که جامعه ضمانت های اجرایی را در اختیار دارد که به کمک آن ها می تواند افراد را مجبور به تبعیت از دستورالعمل های خود کند.
و البته انسانی که فارغ از همهء نقش ها باشد به سختی قادر خواهد بود به رفتار خود شکل مشخص، معین و معناداری بدهد و به نظر می رسد که تجربه ارضا و اقناع بیش تر از نقش هایی به دست می آید که توسط خود ما به وجود نیامده اند.
دارندرف جمع بندی خود را در این بحث این گونه ارایه می دهد که مسالهء آزادی انسان به عنوان موجودی اجتماعی مسالهء تعادل بین رفتارهای تعیین یافته توسط نقش ها از یک سو و خودمختاری انسان از سوی دیگر است که دیالکتیک آزادی و جبر را تایید می کند.
در گام بعد نویسنده «جامعه» را به معنای تمامی افراد جامعه می داند که توسط نهادهای حقوقی نمایندگی می شوند.
در این معنای محدود، گروه مرجع تمامی جامعه در کنار سایر گروه های مرجع در تعیین و کنترل انتظارات نقش وارد عمل می شود.
از رهگذر این تعریف، دارندرف به بحث دربارهء استعارهء شخصی شدهء «جامعه» و ارتباط آن با مفهوم انسان اجتماعی روی می آورد. او می گوید که از نظر نقش های اجتماعی واقعیت آزارندهء جامعه خود را به عنوان مجموعهء متراکمی از هنجار های گروهی کم و بیش معتبر و خاص یا عام تر نشان می دهد. هر گروهی به شکلی می کوشد تا شکل بسیاری از نقش ها را تعیین کند و بالعکس هر نقشی می تواند نتیجهء تاثیر گروه های بسیار باشد.
البته همیشه نیز شکلی که از این راه به دست می آید شکلی واحد و ساختی متعادل ندارد. مانند تعارضاتی که یک استاد دانشگاه به دلیل قرار گرفتن بین سه نوع انتظارات یعنی پژوهش، آموزش و وظایف اداری در آن قرار می گیرد.
دارندرف دربارهء آزادی فردی بر این مطلب صحه می گذارد که ما مجاز نیستیم بعضی کارها را انجام دهیم اما تا آن جا که از آن پرهیز می کنیم در رفتارمان آزادیم. فرد همزمان هم جامعه است و هم جامعه نیست، یعنی از یک سو جامعه است که شخصیت وی را شکل می دهد و از سوی دیگر این امکان برای فرد وجود دارد که در شکل گیری جامعه موثر باشد و البته جامعه علاوه بر مراجع بیرونی به عنوان انذاردهنده و هدایت کننده در درون خود ما رفتار ما را پاداش و کیفر می دهد و از طریق وجدان رفتار انسان ها را هدایت می کند.
روی هم رفته دارندرف، با طرح مقولهء بنیادین انسان اجتماعی، یعنی انسان حامل نقش X در موقعیت Y معتقد است که این مقوله ما را به درک آن چه که واقعیت کم و بیش مستقل جامعه نامیده می شود نزدیک تر می سازد.
او با نگاهی به الگوی «انسان اقتصادی» در بررسی رفتار «انسان اجتماعی» تلاشی را برای عقلانی کردن و درک بخشی هر چند کوچک از جهانی که در آن زندگی می کنیم سازمان می دهد که در آن «نقش اجتماعی» رل اصلی را بازی می کند.اگر تفاوت جامعهء فئودالی و جامعهء صنعتی برای مارکس با تغییر شیوهء تولید و تکامل ابزار تولید از آسیاب بادی به ماشین بخار رخ می دهد و برای وبر مشخصهء بارز آن تفکیک بنگاه اقتصادی از

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره پروتون واتم

تحقیق درباره پروتون واتم

محصول * تحقیق درباره پروتون واتم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
تعداد پروتونهای هسته نوع اتم را مشخص می‌کند. برای مثال اگر 13 پروتون و 14نوترون، یک هسته را تشکیل دهند و 13 الکترون هم به دور آن بچرخند، یک اتم آلومینیوم خواهید داشت و اگر یک میلیون میلیارد میلیارد اتم آلومینیوم را در کنار هم قرار دهید، آنگاه نزدیک به پنجاه گرم آلومینیوم خواهید داشت! همه آلومینیوم هایی که در طبیعت یافت می‌شوند، آلومینیوم 27 نامیده می‌شوند. عدد 27 نشان دهنده جرم اتمی است که مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای هسته را نشان می‌دهد.اگر یک اتم آلومینیوم را درون یک بطری قرار دهید و میلیونها سال بعد برگردید، باز هم همان اتم آلومینیوم را خواهید یافت. بنابراین آلومینیوم 27 یک اتم پایدار نامیده می‌شود.بسیاری از اتمها در شکل های مختلفی وجود دارند. مثلاً مس دو شکل دارد: مس 63 که 70 درصد کل مس موجود در طبیعت است و مس 65 که 30درصد بقیه را تشکیل می‌دهد. شکل های مختلف اتم، ایزوتوپ نامیده می‌شوند. هر دو اتم مس 63 و مس 65دارای 29پروتون هستند، ولی مس 63دارای 34 نوترون و مس 65دارای 36 نوترون است. هر دو ایزوتوپ خصوصیات یکسانی دارند و هر دو هم پایدارند.
اتمهای ناپایدارتا اوایل قرن بیستم، تصور می‌شد تمامی اتم‌ها پایدار هستند، اما با کشف خاصیت پرتوزایی اورانیوم توسط بکرل مشخص شد برخی عناصر خاص دارای ایزوتوپ های رادیواکتیو هستند و برخی دیگر، تمام ایزوتوپ هایشان رادیواکتیو است. رادیواکتیو بدان معنی است که هسته اتم از خود تشعشع ساطع می‌کند.
هیدورژن مثال خوبی از عنصری است که ایزوتوپ های متعددی دارد و فقط یکی از آنها رادیو اکتیو است. هیدروژن طبیعی ( همان هیدروژنی که ما می‌شناسیم) در هسته خود دارای یک پروتون است و هیچ نوترونی ندارد. ( البته چون فقط یک پروتون درهسته وجود دارد نیازی به نوترون نیست ) ایزوتوپ دیگر هیدروژن، هیدروژن 2 یا دو تریوم است که یک پروتون و یک نوترون در هسته خود جای داده است. دوتریوم، فقط 0/015 درصد کل هیدروژن را تشکیل می‌دهد و در طبیعت بسیار کمیاب است، با این حال مانند هیدورژن طبیعی رفتار می‌کند. البته از یک جهت با آن تفاوت دارد و آن، سمی بودن دوتریوم در غلظت های بالاست. دوتریوم هم ایزوتوپ پایداری است، ولی ایزوتوپ بعدی که تریتیوم خوانده می‌شود، ناپایدار است. تریتیوم که هیدروژن 3 نیز خوانده می‌شود، در هسته خود یک پروتون و دو نوترون دارد و طی یک واپاشی رادیواکتیو به هلیوم 3 تبدیل می‌شود. این بدان معنی است که اگر ظرفی پر از تریتیوم داشته باشید و آن را بگذارید و یک میلیون سال بعد برگردید، ظرف شما پر از هلیوم 3 است. هلیوم 3 از 2 پروتون و یک نوترون ساخته شده وعنصری پایدار است ).
 
در برخی عناصر مشخص، به طور طبیعی همه ایزوتوپ‌ها رادیواکتیو هستند. اورانیوم بهترین مثال برای چنین عناصری است که علاوه بر رادیواکتیویته زیاد سنگین ترین عنصر رادیواکتیو هم هست که به طور طبیعی یافت می‌شود. علاوه بر آن، هشت عنصر رادیواکتیو طبیعی هم وجود دارند که عبارتند از پولوتونیوم، استاتین، رادون، فرانسیم، رادیوم، اکتینیوم، توریم و پروتاکتسینانیوم. عناصر سنگین تر از اورانیوم که به دست بشر در آزمایشگاه ساخته شده اند، همگی رادیواکتیو هستند.
واپاشی رادیو اکتیووحشت نکنید بر خلاف اسمش این فرایند بسیار ساده است! اتم یک ایزوتوپ رادیواکتیو طی یک واکنش خودبخودی به یک عنصر دیگر تبدیل می‌شود. این واپاشی معمولاً از سه راه زیر انجام می‌شود:1- واپاشی آلفا2- واپاشی بتا3- شکافت خودبه خودی
توضیح تفاوت این سه راه کمی مشکل است اما بدون اینکه بدانید این سه راه چه فرقی با هم می‌کنند هم می‌توانید از ادامه مطلب سر در آورید!! اگر خیلی هم علاقمندید بدانید اینجا را کلیک کنید.در این فرآیندها چهار نوع تابش رادیواکتیو مختلف تولید می‌شود:1- پرتو آلفا2- پرتو بتا3- پرتو گاما4- پرتوهای نوترون

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق در مورد تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده

محصول * تحقیق در مورد تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
به نام خدا
تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران (مؤنث) زن
دُنا بِشکتور، حین اف، نیکُلز و ایناه رِگو
مرکز توجه مؤثر در آینده، مطالعات مبنی بر مشاهده تأثیر ورزش، و روشهای خاص و مصرف کلسیم روی غلظت مواد معدنی استخوان (BMD) در دوچرخه سواران، دونده ها و غیر ورزشکار (مؤنث) را تعیین می کند. سی زن (12 دوچرخه سوار، 9 دونده و 9 نو گروه کنترل ) یعنی، سن 9/7 ( 6/49 سال ، در خط انتهای زمین والیبال ارزیابی شده اند و 18 ماه بروی جذب کلسیم (4 روز مسابقه) فعالیت تمرین کششی (یادآوری پرسشنامه)، و BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر و کفل (DXA)، سه (دوچرخه سوار، دونده ، کنترل کننده) بوسیله ی دو (0 و 18 ماه) مقیاس (ANOV) تکرار شدند. تأثیر عکس العمل قابل ملاحظه ورزشی و زمان بر گردن (40>p ) توکی پست ها که نشان داد که (BMD) دراستخوان ران در دوچرخه سواران و دونده ها حفظ شده ولی در گروه کنترل کاهش یافته (50>P) . تأثیر زمان قابل توجه در (BMD) در ستون فقرات مربوط به کمر (01/0P<) ثبت شده است. و برآمدگی بالای استخوان ران (03/0P<) BMD ستون فقرات مربوط به ناحیه کمر در دونده ها حفظ شده ولی در دوچرخه سواران کاهش یافته (07/0P<) و در گروه کنترل (3/0P<) ، زمانیکه BMD در همه ی گروه هها کاهش یافته (1/0P<) هیچ تأثیر بر هم کنش قابل ملاحظه ی ورزش و جذب کلسیم مربوط به رژیم غذایی برای BMD در هیچ جا ثبت نشده است.
کلمات کلیدی : تمرین، تغذیه، پیشگیری
اُستِ اُپُرسیس یک بیماری ضعیف کننده ی بالقوه است که بوسیله ی کاهش پیشرفته غلظت مواد معدنی استخوان مشخص شده. این به عنوان یک بیماری ساکت بدون معرفی حاکی از علائم مریضی توسعه پیدا می کند تا زمانیکه شکستگی بعدها در سنین بزرگسالی اتفاق بیافتد تصور می شود. زنانی که در موضع وابسته به یائسگی قرار دارند که بالاترین احتمال توسعه اُست اُپُرسُیس را داشته باشند همانگونه که کاهش تولید استروژن وابسته به یائسگی با افزایش تجدید دوران یائسگی و فقدان استخوان ارتباط دارد و مخصوصاً در طی 5 سال اول مربوط به یائسگی و جذب کلسیم کارا کاهش پیدا می کند (12/9) . امروزه هیچ عمل مؤثر برای برگرداندن کاهش مواد معدنی مربوط به استخوان که موجب بودجود آمدن اُست اُپرسیس می شود وجود ندارد. بنابراین عامل جلوگیری این استراتژیها برای نگهدای سلامتی استخوان در افراد بزرگسال ودر محافظت بدن علیه فقدان نیروی استخوان مربوط به سن و احتمال شکستگی متعاقب آن حیاتی می باشد.
شواهد ذاتی بیان می کنند که مصرف کلسیم کافی (22 و 20 و 4 و 3) و شرکت در تمرین های مرتب (28 ، 26 ، 7، 5، 2) ممکن است کلید استراتژی هایی برای نگهداری BMD در دوران بزرگسالی می باشد. در سال 1989 راهنماهای مقرری پیشنهاد شده ی مربوط به رژیم غذایی جذب کلسیم 800 میلی گرم در روز برای زنان چه در قبل سن یائسگی و چه در موقع سن یائسگی برای محافظت شدن علیه فقدان نیروی استخوان مربوط به سن تجویز شد.
(23) راهنماهای باز جذب رژیم غذایی جدید (DRI)
برای جذب کلسیم برای زنان 31-50 سال و 70-51 سال را اخیراً 1000 و 1200 میلی گرم در روز تنظیم کرده اند. به هر حال تمرکز کوشش تکمیلی کلسیم روی زنان در مدت 5 سال اول یائسگی، زمانی که فقدان نیروی استخوان بیشترین سرعت را داراست، نشان می دهد که تأثیر کلسیم در نگهداری BMD ممکن است واقعاً به سبب مکان وابسته به استخوان بندی ، سن یائسگی ، و جذب کلسیم معمولی متفاوت باشد. (3.22)
راهنماها که برای نوع، کثرت، فراوانی، و مدت تمریناتی که بیشترین منفعت را با توجه به محافظت کردن فقدان نیروی استخوان اَُستِ اُپرتِکسی باشد را هنوز نساخته اند. در این جا علائمی وجود دارد که نشان می دهد نسبت وزن و تمرینات مؤثرپر فشار سود بیشتری در نگهداری BMD از تمرینات بدون نسبت وزن دارد (26 و 16 و 7 و 2) . تعدادی از مطالعات محدود اگر چه اظهار می کنند که همه ی تمرینات مؤثر بر فشار یا نسبت وزن سودهای یکسان را نمی رساند این ممکن است که مشخصات نیروی متنوع ورزشهای مؤثر مربوط به استخوان بندی تأثیرات اُست اُژنیک متفاوت داشته باشند. (26، 19 – 16 ، 13 ، 11، 8، 7) . ارزشهای BMD بزرگتری در ورزشکاران مؤنث جوان مشاهده شد که ورزشهای مؤثر پر فشار را شامل می شد (والیبال، ژیمناستیک) در مقابل ورزشهای مؤثر حرکتی (شنا و ]8[ ) و ورزشهای با سرعت زیاد (پرتاب بدون تحرک زیاد ، اسکواش) یا ورزشهای با حداکثر فشار (وزنه برداری) در مقابل ورزشهایی که دارای فشارهای تکراری سطح پائین تری می باشد. (اسکی و دوچرخه سواری) تعدادی مطالعات به روز آدرس تأثیرات اسکلتی مکانی خاص را که ناشی از آموزشهای ورزشی طولانی مدت در ورزشکاران مؤنث مسن تر می باشد را داده اند، دوک و کالگیوس گزارش دادند که زنان با سابقه ی ورزش و مسابقات مشارکتی در ورزشهای مؤثر بر فشار (نت بال، دو، هاکی) جسم بزرگتر و BMD ساق پای بزرگتری از خانمهایی که در ورزشهای کم فشار (شنا) یا شیوه ی زندگی بی حرکتی را دار هستند می باشند .
ادری سنگ تن استا ال (7) همچنین به طور محسوسی سنجشهای BMD گردن و ستون فقرات مربوط به ناحیۀ کمر بیشتردر زنانی با سابقه ی مشارکت در ورزشهای مؤثر بر فشار (دو ، تنیس) در مقایسه با زنان بدون تحرک مشاهده شده است. اگر چه، مطالعات مؤثر نیاز به ارزیابی بهتری درباره ی تأثیرات مشارکت طولانی در ورزشهای مؤثر بر فشار دارد.
با وجود رشد تعداد ورزشکاران با سطح مهارت بالا، اطلاعات کمی درباره ی BMD دونده ها و دوچرخه سواران مؤنث وجود دارد. بار مؤثر متفاوتی به دونده ها و دوچرخه سواران داده شده، این به خاطر

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو

محصول * تحقیق درباره آثار معمار ژاپني كنزو * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
آشنايي با معماري ژاپني با تاخير زماني صورت گرفت . يكي از معماران مشهور قرن بيستم كه مي توان آن را نماينده اين نوع معماري ناميد كنزوتانگه است . وي در سال 1913 در ژاپن متولد شد . ساختمانهاي طراحي شده توسط او تركيبي است زنده از تكنولوژي پيشرفته ساختمان سازي با معماري سنتي ژاپني .
كنزوتانگه و همكاران ايده هايي جديد و انقلابي را در زمينه شهرسازي بسط داده و نسبت به تحقق آن كوشيدند .
برنامه ريزي با توجه به انفجار جمعيت در زمينه مسائل مختلف شهرسازي ، از جمله عبور و مرور (ترافيك) ، استانداردسازي با توجه به مقياسهاي انساني و … از ديگر فعاليت هاي اين معمار و شهرساز بزرگ است . وي علاوه بر فعاليت هاي حرفه اي سالها نيز به تدريس در دانشگاه مشغول بود .
آثار معمار ژاپني كنزو تانگه (متولد 1913) كه در اينجا تحت عنوان كارهاي كامل سالهاي 1949 -1976 ، ارائه شده اند گواه جهت گيري معماري بين‌المللي است .
طراحي تانگه بيش از معماران هم عرض داراي علايم تحول كنوني است : صرفه جويي در وسايل ، انعطاف پذيري احساس ، نمايشگاه عناصر نمادين ، بهره گيري از علم شهرسازي در جهت ساختار و كارهاي معمار به نحوي كه خلاصه اي از ارتباط او با معماراني چون Mies van der , Le Corbudier , W.Gropius , Oscar Niemeyer Aivar Aalto , Rohe Louis I. و Eero Saarinen , Johnnes Duiker kahn مي باشد . طرح ها و بناهاي تانگه نه تنها در سطح بالاتري قرار دارند بلكه آزادي نهايي معماري ژاپني راكه آوازه جهاني به دست آورده است خاطر نشان مي سازند . بناهايي نظير شهرداريها ، سالنهاي اجتماعات و سالنهاي ورزشي ، تعبيري منطبق با اهداف خود را يافته اند ، لكن جدا از اين ساخت و سازها دروسي كه تانگه در دانشگاه ژاپن تعليم داده است راههاي جديدي را ارائه داده و كتب متعددي در روشن ساختن ارتباط بين سنت و زمان كنوني فراهم كرده اند . مفاهيم تانگه كه مرتبط با شهرسازي هستند از اهميت ويژه اي برخوردارند . اين مفاهيم گواه كيفيت‌هاي بارزي از تخيلي هستند كه در مكانهاي ايجاد شده براي آرزوهاي انساني تعبير مي شوند و تمامي داده ها را در يك مجموعه پيوسته براي شاخصهاي آماري ، جامعه شناختي و اقتصادي كه تا اين زمان شهرسازان دنياي مدرن از آن الهام مي گرفتند ، نظم مي بخشد . تانگه با شناخت كاملي كه از فشارهاي جامعه ژاپني دارد‌ ، معماري را با استفاده از منابع سنتي و با مشاركت نبوغش احيا مي كند .

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره انواع نژاد های اسب

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق درباره انواع نژاد های اسب

محصول * تحقیق درباره انواع نژاد های اسب* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
 
انواع نژاد های اسب انواع نژادهای اسب هایی که قد آنها از 140 سانتیمتر بیشتر است و از نوع خونگرم و خونسرد هستند عبارتند از :
آپالوزا- آخال تکه – آردنز – آردنه – آردنه بلژیک – آلتریل – آمریکن سادس هورس – آندالوزی – آویلیگنس – ارلف – استاندارد برد – الدنبورگ – انسیدلر – بارب – بارپانت – برتون – بودیونی – بولوگ – بولونز – پالامینر – پرشرون – پرویی – پینتو – تربرد – ترسک – ترکمن – توریک – دال – دره شوری – زال آمریکایی- ژوتلند – سافولک پانچ – سنگین بلژیک – سنگین لیتوانی – ساکولسکس – سالرنو – شایر – شلزویک – عرب – فرانش مونتانی – فردیک بورگ – فریژن – فنلاندی – فوریوزو – قدم روتنسی – قره باغ – قره قابی – قزاق – کاباردین – کارابر – کانادایی – کشش آلمانی – کشش ایتالیایی – کشش روسی – کلادروبر – کلید سدال – کلیو لندبای – کنتاکی سادس هورس – کواتر هورس آمریکایی – گلدرلند – لوکه – لی پی زاتر – مالاپولسکی – مانگالارگا – موراکزی – مورگان – مورگز – موستانگ – نورث سویدیش – نوریکر – نونیوس – والر – ورتمبرگ – ولادمیر – ویلکوپولسکا – هاکنی – هانوورین – هلشتاین – هنتر – یموت – یورتمه رو آلمانی – یورتمه رو روسی – دن انواع اسبچه ها نیز عبارتند از : آمریکایی – بوسنیایی – دالس – فل – ولس کاب – فلابلا – اکسمور -اسبچه خزر – شتلند – کوهستان ولش – هاکتی – ایسلند- دارتمور – فجورد – نیوفورست – یاقوت
کوارتر(Quarter)این نژاد آمریکایی بوده و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است. قد متوسط آن حدود ۱٫۵۰ متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدنی عضلانی دارد. سرعت این اسب در مسافت‌های کوتاه بالاست و در مسابقات وسترن و رودئو مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. تقریباً همهٔ رنگ‌ها در این نژاد دیده می‌شوند.
آپالوسا این نژاد به اسب‌های سرخ پوست معروف است. زیرا برای اولین بار توسط آن‌ها پرورش داده شده‌اند. آپالوسا نیز نامی است که از رودخانه‌ای به نام پالوس، نزدیک یکی از قبایل سرخ پوست گرفته شده‌است.خصوصیت بارز این نژاد لکه‌های رنگی روی بدن آن است. این لکه‌ها به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف بر روی زمینه‌هایی با رنگ‌های متفاوت قرار دارند. به همین دلیل اسب‌های این نژاد از نظر ظاهری بسیار متنوع می‌باشند. بلندی جدوگاه این اسب‌ها بین ۱٫۴۲ تا ۱٫۶۳ متر می‌باشد. این اسب دارای سینه‌ای پهن و کمری کوتاه است. یال و دم این نژاد خیلی پر پشت نمی‌باشد.
فالابلا با این که فالابلا از نظر قد پونی محسوب می‌شود، ولی به دلیل ریشه‌های نژادش در لیست اسب‌ها قرار می‌گیرد. این نژاد به احتمال قوی از آمیزش اسب‌های اصیل انگلیسی با شتلندها (Shetland) به وجود آمده‌است. قد فالابلا حدود ۷۸ cm است و به نوعی یک اسب مینیاتوری محسوب می‌شود. با این وجود، نسبت به قد کوتاهش از توان بدنی بالایی برخوردار است.
شایر(Shire) این نژاد از شمال انگلستان ریشه می‌گیرد و بزرگ‌ترین نژاد اسب است. قد شایرها به ۲ m نیز می‌رسد. وزن آن هم حدود ۱ تن می‌باشد. این نژاد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگ‌های گالی (Gaules) آمده‌است. رنگ شایرها معمولاً سیاه بوده، ولی به رنگ کهربایی با لکه‌هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می‌شوند. بدن آن‌ها بسیار عضلانی و قوی است و از آن‌ها برای کشیدن درشکه یا گاری استفاده می‌شد.این نژاد بسیار آرام، مهربان و مطیع می‌باشد.
اصیل اسپانیایی (آندالوزین Andalusian)این نژاد قدیمی از منطقه‌ای به نام «اَندَلُس» در اسپانیا ریشه می‌گیرد. قبل از قرون وسطی، این اسب‌ها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگ‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در قرون وسطی، به دلیل سنگینی سلاح‌های جنگی، اسب‌های درشت هیکل تر ترجیح داده می‌شدند تا این که با رنسانس نرمی و سبکی حرکات این اسب‌ها دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه از این نژاد به خصوص در نمایش‌ها و سیرک‌ها استفاده می‌شود.بلندی این اسب‌ها بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است و معمول ترین رنگ آن‌ها خاکستری است. رنگ آن‌ها با بالا رفتن سن به تدریج روشن تر می‌شود. پال اسبان اصیل اسپانیایی بلند و حالت دار است.فریزین (Friesian)فریزین از جمله قدیمی ترین نژادهای اسب هاست. استخوان‌های سه هزار سالهٔ آن در اروپا در هلند کنونی یافته شده‌اند. ابتدا از فریزین برای کشیدن گاری استفاده می‌شد. در قرون وسطی به دلیل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه اش در دوئل برای از رو بردن حریف استفاده می‌شد.قد متوسط فریزین بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است. بعضی ار فریزین‌ها به ۱٫۷۵ متر نیز می‌رسند. رنگ آن‌ها همیشه سیاه یک دست است، مگر در صورت آمیزش. به همین دلیل به مروارید سیاه معروفند. پال و دم آن‌ها نیز مشکی، بلند و مجعد یا حالت دار است. حرکات این اسب، به خصوص به هنگام یورتمه بسیار با وقار است. رفتار این اسب‌ها به طلا معروف است، زیرا بسیار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگی زیادی دارند. همچنین در بسیاری از مسابقات مثل درساژ بسیار خوب عمل می‌کنند .

دانلود + ادامه مطلب

دانلود تحقیق در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها

دسته بندی: علوم پایه

دانلود تحقیق در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها

محصول * دانلود تحقیق در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
 
در کاتالوگها يا دفترچه راهنمای خودروها ، در قسمت نوع سيستم تعليق با نامهايی چون ؛ سيستم تعليق مستقل ، مک فرسون ، پيچشی ، Multilink و … مواجه می شويم ، اما متاسفانه اطلاعات عامه مردم ، درباره سيستم تعليق و انواع و اجزای آن در حد بسيار اندکی می باشد ؛ در حدی که حتی برخی افراد نمی دانند سيستم تعليق يا Suspension به کدام قسمت يا قسمتهايی از خودرو اطلاق می شود ، بنابراين در اين مطلب سعی خواهد شد فلسفه وجود اين سيستم ، اجزا تشکيل دهنده و انواع مختلف آن همراه با مزايا و معايب هر کدام مورد بررسی قرار گيرد فلسفه وجود سيستم تعليقيک جاده هر چقدر هم صاف و مسطح باشد ، محل مناسبی برای به حرکت در آوردن ۱ يا چند تن فلز با سرعت بالا ،‌نيست . پس به سيستمی نياز است که توانايی کاهش ضربات ، تکانها و لرزشهای ناشی از شرايط جاده را داشته باشد . علاوه بر اين ، يک خودرو بايد در مقابل تغيير مقدار بار وارده و تغيير نقطه ثقل ، انعطاف پذير بوده و توانايی مواجه با آنها را داشته باشد ، بطور مثال در شکل زير تغيير نقطه ثقل يک خودرو را در در نقاط مختلف يک پيچ ملاحظه می کنيد ، که در صورت نبود سيستمی برای تغيير وضعيت تعادل ، خودرو در ابتدای پيچ از مسير منحرف شده و يا واژگون می گردد موارد بالا را می توان فلسفه اصلی وجود سيستم تعليق دانست ، اما سيستم تعليق علاوه بر دفع ضربات و جلوگيری از انحراف و چپ شدن خودرو تواناييهای ديگری نظير ؛ نگهداری ميزان تنظيم چرخها در حالت صحيح ، نگهداشتن ارتفاع خودرو در ميزان ثابت ، پشتيبانی از وزن خودرو و تنظيم نحوه پخش آن ، نگهداشتن تايرها در تماس با جاده و … را نيز دارا است يک سيستم تعليق دارای اجزاء بسياری می باشد ، اما اصلی ترين اجزای آن فنر و کمک فنر می باشند ؛ به همين خاطر ابتدا به بررسی کارکرد اين دو در سيستم پرداخته و سپس بطور مفصل انواع هر کدام را بررسی خواهيم کرد فنر ()قسمتی از سيستم تعليق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نيز دفع می نمايدفنرها که اغلب ميله ها يا حلقه های فولادی انعطاف پذيری هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو ، دست اندازها را يکی پس از ديگری پشت سر بگذارد کمک فنر ( Shock Absorber يا Damper )در صورتی که خودرويی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باری اضافه بر روی فنرها اعمال شود يا وسيله نقليه با يک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می نمايد ، اما زمانی که يک فنر جمع می شود مقداری انرژی در خود ذخيره می کند که برای تخليه اين انرژی ، فنر باز شده و انرژی وارده را به شکلی غير قابل کنترل رها می سازد و از آنجائيکه فيزيک يک فنر با نوسان و ارتعاش آميخته است پس از باز شدن دوباره جمع شده و سپس دوباره باز می شود ، و اين حرکت تا زمان تخليه کامل انرژی ادامه می يابد ، البته هر بار با فرکانسی کمتر از بار قبل اين سيکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج کردن کنترل خودرو از دست راننده و از بين بردن نرمی و راحتی سواری و ايجاد حالتی مشابه قايق سواری ، می گردد.اما آنچه اين مشکل را حل می نمايد چيزی نيست جز کمک فنر ؛ کمک فنری که در شرايط مناسب قرار داشته باشد به سيستم تعليق اجازه می دهد تا نوسان به وجود آمده را به يک يا دو سيکل تقليل داده ، حرکت بيش از حد را تعديل نموده و وزن وارد بر چرخها را در حالت تعادل و چسبيده به جاده قرار دهد با کنترل فنر و حرکات سيستم تعليق ، اجزاء ديگر سيستم نظير Tie Rod ها نيز در وضعيت درست خود فعاليت خواهند کرد و همين امر تنظيم چرخهارا نيز به صورت ثابت در حالت صحيح خود ، نگه می داردکمک فنر عموما شامل يک پيستون با سوراخهای ريز می باشد که در درون يک استوانه حاوی سيال هيدروليکی حرکت ميکند ، که عبور تحت فشار سيال از سوراخها ، منجر به حرکت ملايم پيستون در استوانه می گردد انواع فنرها نوع عمده فنر در وسايل نقليه مورد استفاده قرار می گيرد۱- فنر مارپيچ( Coil Spring )نوع معمول و شناخته شده فنر می باشد ، که يک ميله پيچيده شده ( حلقه شده ) فولادی است ، قطر و ارتفاع حلقه ، قدرت و مقاومت فنر را تعيين مينمايد . افزايش قطر ميله ،‌ باعث افزايش قدرت فنر می گردد ، در حاليکه افزايش طول آن باعث افزايش انعطاف پذيريش خواهد شد مقدار وزنی که برای فشردن يک فنر مارپيچ به ميزان ۱ اينچ لازم است را نرخ فنر ( Spring Rate ) می نامند . اين مقدار برای اندازه گيری قدرت فنر استفاده می شود و می توان آنرا نرخ فشردگی فنر نيز اطلاق کرد . برای مثال اگر ۱۰۰ پاند وزن لازم باشد تا فنری با حلقه های مساوی در ارتفاعش ۱ اينچ فشرده شود ، برای اينکه همين فنر ۲ اينچ فشرده شود نياز به ۲۰۰ پاند وزن می باشد اما اين فرمول فقط برای فنرهايی صادق است که فشردگی حلقه های يکسانی دارند ، در فنرهای پيشرفته ( Progressive Springs ) ، يک فنر دارای نرخ های مختلف در نقاط مختلفش می باشد .‌ اين فنرها به دو روش ساخته می شوند ، در روش اول ،‌ فنر در قسمتهای مختلف از ارتفاعش ، دارای ضخامتهای مختلفی است ، و در نوع دوم که نوع متداولتری است فشردگی فنر در قسمتهای بالاتر بيشتر است اصولا فنرهای چند نرخی باعث می شوند تا در زمان خالی بودن خودرو ، قسمتی که دارای نرخ کمتری است وارد عمل شده و سواری نرمتری را فراهم نمايد و در هنگام اعمال وزن نيز قسمت با نرخ بالا وارد عمل شده و ساپورت و کنترل بهتری را برای وسيله نقليه فراهم می سازد محاسن : فنرهای مارپيچ به هيچ تنظيمی نياز نداشته و اکثرا بدون خرابی می باشندمعايب : اين نوع فنها از لحاظ تحمل وزن محدوديت داشته همچنين احتمال ضعيف شدنشان هم وجود دارد ، که اين امر باعث بر هم حوردن تنظيم هندسی و ارتفاع خودرو و فرسودگی تايرها و ديگر قطعات خودرو می شود . با اندازه گيری ارتفاع خودرو و مقايسه آن با ميزان مشخص شده ، می توان از ضعيف شدن فنرها آگاه شد موارد مصرف : اين نوع فنر ، در اغلب خودروهای سواری امروزی ، استفاده می گردد
فنر تخت ( Leaf Spring )فنرهای تخت که در دو نوع تک ورقی و چند ورقی عرضه می شوند ، اين فنرها مانند فنرهای مارپيچ برای جذب ضربه جمع نمی شوند ، بلکه خم می شوند . نوع چند ورق شامل چند صفحه فولادی انعطاف پذير با طولهای مختلف می باشد که بر روی يکديگر قرار گرفته اند و در مواجه با ضربات جاده خم شده و بر روی يکديگر می لغزند. در نوع تک ورق نيز که عمدتا از نوع باريک شونده می باشد ، تنها يک ورق فنری که در وسط کلفت تر از طرفين می باشد ، مورد استفاده قرار می گيرد ،‌ اين نوع از فنرهای تخت عمدتا از کامپوزيتها ساخته می شوند اما نوع فولادی آنها نيز يافت می شود .فنرهای تخت عمدتا به صورت مجزا برای هر چرخ استفاده می شوند که در طول خودرو و در زير هر چرخ نصب می شوند ، اما برخی کارخانجات نيز ، از نوع متقاطع ( ضربدری ) آن برای هر دو چرخ استفاده می کنند . فنرهای تخت بوسيله يک رابط U شکل به اکسل خودرو متصل می شوند و از دو طرف نيز به شاسی وصل می گردند محاسن : اين نوع از فنرها توانايی ساپورت وزنهای زياد را دارا بوده و سواری نرمتری را برا ی خودروهای سنگين به ارمغان می آورندمعايب : نياز به جای زياد ، وجود اصطحکاک بين ورقه های فنر و ايجاد صدای ناشی از لغزش فنرها بر روی يکديگر ( با نصب ورفهای پلاستيکی بين ورقه های فنر قابل حل است ) و همچنين نياز به سرويس و نگهداری از معايب اين فنرها محسوب می شود موارد مصرف : اين نوع از فنرها بيشتر در خودروهای سنگين ، وانت بارها ، برخی SUV ها (‌در مورد وانتها و SUV های جديد فقط برای چرخهای عقب استفاده می شود ) و حتی برخی خودروهای سواری قديمی نظير پيکان ديده می شود ۳- ميله پيچشی ( Torson Bar )در اين نوع از فنر ، ميله فولادی نه جمع شده و نه خم می شود بلکه در خود می پيچد ، ميله پيچشی که يک ميله صاف يا L شکل است به صورت عرضی در يک سمت به شاسی وصل شده و در سمت ديگر به قسمت متحرکی از سيستم تعليق متصل می شود ، در هنگام مواجه با ضربه ، ميله پيچشی در خود پيچ خورده ( می تابد ) و رفتار يک فنر را از خود بروز می دهد (‌حرکت اين نوع فنر مانند زمانی است که برای آبکشيدن يک لباس آنرا با دو دست می پيچانيم ) ميله های پيچشی برای تبديل حرکت عمودی خودرو به حرکت پيچشی در سطح افقی خود ، در يک سمت شياردار می باشند محاسن : قيمت کمی دارند نياز به تعمير و نگهداری ندارند ، قابل تنظيم بوده و فضای کمی نيز اشغال می کنند از اينرو در مواردی که فضای کافی برای فنر مارپيچ وجود نداشته باشد ، از اين نوع استفاده می گردد معايب : راحتی و نرمی حاصل از فنرهای مارپيچ را دارا نيست موارد مصرف : اصولا برای اکسل عقب خودروها طراحی شده ، در خودروهای موجود در کشور بر روی اکسل عقب پژو ۲۰۶ و ۲۰۵ موجود می باشد.- فنر هوايینوع ديگری از فنرها می باشد که در حال رواج يافتن می باشند . فنر هوا يک سيلندر لاستيکی است که با هوای فشرده پر شده و پيستونی که به اتصالات پايين

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره نوع دادة مجموعه 11 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره نوع دادة مجموعه 11 ص

محصول * تحقیق درباره نوع دادة مجموعه 11 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
نوع دادة مجموعه
مجموعه ها : متغيرهاي ساخت يافته اي هستند كه حاوي ليستي از اعداد صحيح ، كاركترها و يا مقاديري از نوع شمارشي هستند. يك مجموعه شبيه آرايه أي است كه مي تواند گروهي از اعضاي ساده را در خود جاي دهد . البته اعضاي يك مجموعه شبيه يك آرايه تعريف نمي شود.
تعريف مجموعه ها :
يك مجموعه يا متغير مجموعه درست همانطور كه انواع ساخت يافتة ديگر را تعريف مي كنيم ، تعريف مي شود .
تعاريف :
type
digitset = set of 0..9; (set type of integer elements)
var
odds,Evens,Middle,Mixed:Digitset: (4sets)
‌نوع مجموعه digitset و چهار متغير Mixed,Middle,Evens,Odds را تعريف مي كنند. هر متغير مجموعه از نوع digitset مي تواند حاوي اعداد صحيح 0 تا 9 باشد. اگرچه براي چهار مجموعه حافظه تخصيص داده مي شود. ولي محتويات آنها نامعين است. براي اينكه بتوانيم با يك مجموع كار كنيم، بايد آن را با استفاده از يك انتصاب مجموعه تعيين كنيم.
تعريف نوع مجموعه
شكل استفاده
type
set type= set of base type
مثال :
type
letter set = set of ‘A’ .. ‘z’ :
شرح : شناسة set type از روي مقادير مشخص شده و در base type تعيين مي شود. يك متغير كه از نوع set type تعريف مي شود ، مجموعه أي است كه اعضاي آن از مقادير base type انتخاب مي شوند. البته base type بايد از نوع ترتيبي باشد.
تذكر : در بيشتر پياده سازي ها تعداد مقادير base type از يك مجموعه محدود مي شود. به همين دليل مي تواند set of char را به عنوان يك مجموعه تعيين كنيد. با وجود اين محدوديت نمي توانيد از نوع داده Integer به عنوان يك base type استفاده كنيد ، اما مي توانيد زير بازه هاي از نوع Integer را تا 128 يا 256 مقدار به كار مقاديري را به دو متغير مجموعه كه در مثال فوق تعريف شده اند ، نسبت مي دهد.
ليستي از مقادير از نوع اصلي مجموعه هستند كه در داخل دو كروشه محصور شده اند. بعد از اين انتسابها مجموعة odds حاوي ارقام فرد 0 تا 9 است و مجموعة Evens حاوي ارقام زوج اين بازه است. مي توانيم از اين دو مجموعه براي تعيين اينكه يك متغير داراي ارقام فرد يا زوج است ، استفاده كنيم.
ليترال مجموعه أي [ ‘0’ ‘9’ ,’+’ ‘-‘ , ‘E’ ‘.’ ] مجموعه أي از كاراكترهاست كه مي توانند در يك عدد حقيقي وجود داشته باشند. اين مجموعه حاوي 14 عضو است. در اينجا از نماد زير بازه “0” .. “9” استفاده كرده ايم كه بهتر از اين است كه 10 كاراكتر رقمي را به طور جداگانه بنويسيم.
ليترال مجموعه اي
شكل استفاده :
List of elements
[ ‘+’, ‘-‘ , ‘*’ , ‘/’ , ‘<’ , ‘>’ , ‘=’]
شرح : يك مجموعه به اين صورت تعريف مي شود كه اعضاي آن يعني List of elements در دو كروشه محصور شوند. اعضاي يك مجموعه بايد از نوع ترتيبي يكسان باشند و يا از انواع ترتيبي سازگار باشد. كاماها اعضاي List of elements را از هم جدا مي كنند. گروهي از اعضا ممكن است با نماد زير بازه مشخص شوند. (يعني به صورت minavalue.maxvalue باشند كه maxvalue , minvale عباراتي از نوع سازگار با هم هستند و minvalue كوچكتر يا مساوي maxvalue است.
انتساب مجموعه
شكل استفاده :
set var: = set expression
Uppercase:= [‘A’..’Z’] (set of uppercase letters)
شرح : متغير set var به عنوان مجموعه تعيين مي شود كه اعضاي آن توسط set expression مشخص مي شوند. Set expression ممكن است به تناوب دستكاري دو يا چند مجموعه را با استفاده از عملگرهاي مجموعه مشخص كند. نوع اصليset var و set expression بايد باهم سازگار باشند و همه اعضاي set expression بايد شامل نوع اصلي set var باشند.
مجموعة تهي و مجموعة مرجع
دو لفظ مجموعه اي خاص مجموعة تهي و مجموعة مرجع داريم. مجموعة تهي هيچ عضوي ندارد و با يك جفت كروشه يعني [] مشخص مي شود. براي ايجاد يك مجموعة تهي بايد از انتساب به صورت زير استفاده كرد :
Middle :=[ ]
مجموعه تهي با مجموعه نامعين فرق دارد. مجموعه نامعين مجموع أي است كه تعريف شده ولي اعضاي آن ناشناخته اند. يك مجموعه مرجع حاوي تمام مقادير نوع اصلي براي يك نوع مجموعه خاص است.
مجموعه هايي با مقادير نوع شمارشي
مي توانيم مجموعه ها را با مقادير انتخاب شده از نوع داده شمارشي خودمان نيز تعيين كنيم.
عملگرهاي مجموعه
روي مجموعه ها ممكن است چندين عمل انجام شود. در اين بخش يك عملگر جديد يعني In را توضيح مي دهيم و نشان مي دهيم كه چطور از عملگرهاي مشابة ديگر با مجموعه ها استفاده مي كنيم.
آزمون عضويت در مجموعه
براي تعيين اينكه يكه مقدار خاص در يك آرايه هست يا نه، از يك پيمانة جستجو استفادة

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 212