هامقدمه - فایلخون

مقاله درباره متغیر ها

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره متغیر ها

محصول * مقاله درباره متغیر ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
مقدمه
تعریف متغیرها
متغیر مستقل (پیش بین): سبک های پردازش هویت برزونسکی
برزونسکی در تحلیل نظر مارسیا و با نگاهی شناختی اجتماعی بر این باور است که چهار وضعیت هویت، ناشی از تفاوت در جهت گیری های فرآیند شناختی اجتماعی می باشد. مطابق با دیدگاه او ساختار هویتی موجود، ترکیبی از ساختار خود و طرحواره هایی است که پایه و مبنایی را برای تفسیر اطلاعات مربوط به خود در حیطه تصمیم گیری حل مسئله فراهم می آورند. این تلاش های سازگارانه به نوبه خود اطلاعات پراکنده مورد نیاز برای جنبه های سازگارانه ساختار هویت را فراهم می آورند. در فرهنگ های در حال انتقال و دارای تغییر و تحول هویت بهینه مستلزم یک تبادل دیالکتیکی مستمر بین فرآیندهای جذب که ناشی از ساختار هویت است و فرآیندهای انطباقی ناشی از زمینه فرهنگی بوده که هدف آن اصلاح و دوباره سازی ساختار هویت است. (برزونسکی، 1988).
علاوه بر این او فرض می کند که افراد از طریق داده های متفاوتی، اطلاعات مربوط به تشکیل هویت را پردازش می کنند. این سبک های پردازش اطلاعات که یک مدل شناختی اجتماعی می باشند برگرفته از فرض های معرفت شناختی شخصی است که نقش اصلی را در فرآیند شکل گیری هویت و دوباره سازی هویت خود دارند.
مطابق با تقسیم بندی پپر (1942) فرض های معرفت شناسی عبارت اند از جهان بینی مبتنی بر ساختار ( شکلی)، جهان بینی مکانیکی، جهان بینی زمینه ای و جهان بینی ارگانیکی. در جهان بینی شکلی واقعیت شامل شکل های جهانی از قبل تعیین شده است (ایده ها و مثل افلاطونی) و شخصی که دارای چنین دیدگاهی می باشد بدنبال کشف و شناسایی اساس و بنیان پدیده ها (یعنی ایده ها) تلاش می کند. اما در یک جهان بینی مکانیکی فرض بر این است که جبرگرایی برجهان حاکم است. این دیدگاه قائل به عوامل طبیعی بوده و واقیعت از یک سری سیستم های مجزا و محصور تشکیل شده است. در مقابل، جهان بینی زمینه ای بر این اصل استوار است که راه های زیادی جهت در نظر گرفتن و یا نگرش نسبت به یک پدیده وجود دارد که این راه ها وابسته به زمینه و بافتی می باشد که پدیده مورد نظر از آن نشأت می گیرد. در این دیدگاه یک رویداد زمانی معنا پیدا می کند که در زمینه و بافت خودش در نظر گرفته شود. در جهان بینی ارگانیک، جهان بسان ارگانیزم زنده عمل می کند یعنی پدیده ها بصورت دیالکتیک درک می شوند و واقعیت توسط فرآیند تمایز- یکپارچگی ساخته می شود. (کاپوتی و ادس، 2001).
در همین رابطه برزونسکی بیان می کند که جهان بینی ارگانیکی و زمینه ای به یک دیدگاه ساختن گرایی مربوط می شوند و مطالعات انجام شده بوسیله بوتلا و گالیفا (1995) این موضوع را مورد تأیید قرار می دهند. آنها در تحقیقات خود بین دو نوع آگاهی و شناخت تمایز قایل شدند: نوع اول مشخصه آن سادگی شناختی، فرض های معرفت شناسی عینی و دارا بودن یک جهان بینی مادی است و نوع دوم مشخصه آن پیچیدگی شناختی، فرض های معرفت شناسی ساختن گرا و دارا بودن یک جهان بینی ارگانیکی زمینه ای می باشد. بر این اساس و با توجه به فرض های معرفت شناسی شخصی برزونسکی (1990) نتیجه گرفت که افراد تئوری های مربوط به «خود» یا به طور کلی هویت شان را بر اساس سه جهت گیری پردازش شناختی بنیان نهاده، حفظ می کنند و یا مورد تجدید نظر قرار می ددهند. این انواع سبک های پردازش هویت عبارت اند از: سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری وسبک سردرگم- اجتنابی. (برزونسکی، 1994، بوید و دیگران، 2003، سانتر، دوریز، گازنر، 2004). برزونسکی معتقد است که سبک های پردازش، تعیین کننده انواع وضعیت های هویت می باشند.
سبک اطلاعاتی در وضعیت های تعلیقی و موفق، سبک هنجاری در وضعیت زود هنگام و سبک سردرگم- اجتنابی اساسا در وضعیت پراکنده ترجیح داده می شود. (برزونسکی، 1990).
در سبک اطلاعاتی افراد قبل از هرگونه تصمیم گیری و تعهد فعالانه در فرآیند کشف و ارزشیابی اطلاعات مربوط به هویت درگیر می شوند .(ساننز و دیگران، 2004) مطابق با نظر برزونسکی (1990) این گونه افراد نسبت به خود پنداری خود دیدی منتقدانه داشته ، بر روی اطلاعات جدید کاملا باز عمل می کنند و در برخورد با اطلاعات متفاوت، تمایل به تغییر و اصلاح جنبه های مختلف هویت دارند و دارای حس انسجام و یکپارچه ای از خود می باشند. چنین افرادی معمولا بر اساس دلایل معقول عمل می کنند و در برخورد با مشکلات راه حلهای متعدد را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار می دهند از این رو شاید بتوان این سبک هویتی را به عنوان سبک هویت برتر در نظر گرفت. (شوارتز، مولیس، واترمن، دنهام، 2000)
سبک هنجاری در نوجوانانی دیده می شود که بر هنجارها و انتظارات معتبر و مهم دیگران مانند والدین یا افراد مرجع اعتماد می کنند. افراد با این سبک هویتی شدیدا تمایل دارند که ساختار هویتی موجود خود را حفظ کنند. بنابراین نسبت به اطلاعات جدید کاملا بسته عمل می کنند، به خصوص

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره فیلتر ها

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره فیلتر ها

محصول * تحقیق درباره فیلتر ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 63
 
مقدمه
عبارت فیلتر معمولاً به دستگاهی، سخت افزاری یا نرم افزاری، اطلاق می شود که برای بازیابی اطلاعات مفید در یک سیگنال نویزی به کار می رود. نویز یک سیگنال ناخواسته است که اطلاعات موردنظر ما را تحت تأثیر قرار می دهد و در اثر شرایط متفاوتی تولید می شود. به عنوان مثال سیگنال ممکن است توسط یک سنسور در محیطی نویزی خوانده شود یا شاید سیگنال در طول انتقال در کانال مخابراتی دچار اختلال گردد.
فیلتر به طور کلی سه کاربر دارد:
1-فیلتر کردن:
بازیابی سیگنال با دقت خواسته شده در زمان t با توجه به اطلاعات موجود در زمان t
2-یکنواخت ساختن:
در این کاربرد اطلاعات مورد نظر با دقت خواسته شده در زمان t وجود ندارد ولی به کمک داده هایی که در زمان های بعد از t بدست می آید، سیگنال مورد نظر بازیابی می شود. به همین دلیل برای یکنواخت ساختن باید از تأخیر استفاده کرد.
3-پیش بینی:
در این مورد هدف بدست آوردن سیگنال در زمان در آینده ، بوسیله اطلاعات موجود در زمان t می باشد.
فیلترها را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
-خطی
-غیرخطی
یک فیلتر را خطی می نامند هرگاه خروجی آن تابعی خطی از ورودی باشد. در رهیافت آماری برای فیلتر خطی، ما به پارامترهای آماری، مانند میانگین و یا تابع همبستگی، سیگنال و نویز احتیاج داریم. یک راه کاربردی برای بهبود فیلتر کردن، حداقل نمودن مقدار میانگین مربع خطایی که از کم کردن پاسخ مورد نظر و خروجی فیلتر بدست می آید، می باشد. برای ورودی های ساکن، راه حل مناسب فیلتر Wiener می باشد. در این حالت منحنی MSE برحسب پارامترهای قابل تنظیم فیلتر سطح اجرایی خطا نامیده می شود. نقطه حداقل در این نمودار، ضرایب بهینه را مشخص می کند.
فیلتر Wiener در مواقعی که سیگنال یا نویز غیرساکن می باشند، غیرقابل استفاده است. در این شرایط فیلتر بهینه متغیر با زمان فرض می شود که از معروف ترین این نمونه می توان به فیلتر Kalman اشاره کرد.
تئوری فیلترهای وفقی مانند Wiener یا Kalman، در حوزه پیوسته همچون گسسته بحث شده اند ولی در عمل بدلیل حضور کامپیوتر و پردازشگرهای دیجیتال در حوزه گسسته کارایی بیشتری دارند. در فیلترهای وفقی، معمولاً از یک فیلتر دیجیتال به همراه یک الگوریتم وفقی استفاده می شود که ضرایب فیلتر دیجیتال توسط الگوریتم موجود تعیین می شود.
در زیر چند کاربرد فیلترهای وفقی را نام می بریم:
1-در مهندسی پزشکی و دستگاه هایی مانند MRI، EEG و ECG
2-مخابرات دیجیتال
3-حذف اکو در تلفن
4-سیستم رادار
5-سیستم هدایت
این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اول در باره فیلترهای دیجیتال بحث های مختصر و پایه ای شده و خواننده را برای درک مفهوم فیلتر وفقی آماده می سازد. فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول ریاضیات مورد نیاز برای فیلتر وفقی آورده شده است و در بخش دوم به معرفی فیلتر وفقی پرداخته شده و در باره انواع الگوریتم های آن بحث شده است. فصل سوم راجع به قابلیت های نرم افزار تخصصی MATLAB در زمینه فیلترکردن و فیلترهای وفقی می باشد. و در فصل آخر تعدادی از کاربردهای فیلترهای وفقی را مرور می کنیم.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تابلو برق ها

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره تابلو برق ها

محصول * تحقیق درباره تابلو برق ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
مقدمه
تابلوبرق در حقيقت يک محفظه می باشد که تجهيزات الکتريکی را در بر می گيرد و البته تابلو ها می توانند در بر گيرنده تجهيزات پنيوماتيک نيز باشند مانند شير های برقی ، کمپرسور و …. به طور کلی لازم به ذکر است که جهت فراگيری فنون مربوط به تابلوهای برق نياز به فراگيری چندين آيتم اصلی می باشد که در ذيل به اختصار عنوان می کنم :
1- اصول کلی و استانداردهای مربوط به تابلو های برق و محفظه های الکتريکی مانند درجه حفاظتی IP و درجه بندی جداسازی محفظه ها Segregation و مقابله با عوامل جوی 2- اصول تخصصی در مورد تابلو های برق ، مقادير نامی مانند ولتاژ و جريان نامی و..
3- آشنايی با تجهيزات الکتريکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحيح آنها
4- آشنايی با تاسيسات الکتريکی وآشنا با محاسبات مربوطه
5-آشنايی با دروسی مانند رله و حفاظت سيستم ها–طرح پست الکتريکی و …
6- آشنايی با طراحی مدارات فرمان و کنترل و لاجيک
جهت فراگيری هر يک از فنون ياد شده لازم است به صورت جداگانه اقدام به فراگيری نمود. البته وقتی تنها در مورد تابلو های برق صحبت به ميان می آيد آيتم های يک و دو فوق الذکر بسيار پررنگ تر می باشند. البته در حرفه تابلو سازی علوم مهم ديگری نيز نقش دارد که از نام بردن کليه آنها صرف نظر می کنم مانند علم ارگونومی و ….. به صورت کلی در مورد تابلو های برق اصول کلی و استاندارد و همچنين تعاريف کلی وجود دارد و بسيار حائز اهميت است مثلا نوع تابلو از نظر ساختمان آنها به عنوان مثال تابلوهای ايستاده – ديواری – ميزی – رک و … و هر يک از آنها ساختمان منحصر به فردی دارند و کاربرد آنها نيز متفاوت است.
تعاریف اولیه تابلو
تابلوهای برق
انواع تابلوها :تابلوی ايستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته ديواری كه خود اين تابلو ها می توانند اصلی- نيمه اصلی و فرعی باشند.
تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوی نيمه اصلی : اين گونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود .
تابلوی فرعی: برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.
معمولاً تابلو های موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد (در اين ساختمان تماماً به اين شكل می باشد)در اين ساختمان ليستی تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكی و الكتريكی داخلی تابلو می باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق – فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری – جانقشه ای- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ- تعداد- وات – نوع لامپ – فيوز) مشخصات فيوزهای داخل تابلو به علاوه پايه فيوز – كليد مينياتوری (تكفاز – سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال – مشخصات شين فاز – نول- مقره های پشت شين – نوع سيم كشی داخلی تابلو- نوع سيم كشی خط به تابلو – طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمينال –استفاده از كابلشو . تمام اين عناوين با مشخصات كامل می باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسانتر می شود.
* وجود سيم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز می باشد .
* خطوط R -S – T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبی – سيم نول با رنگ سياه می باشد.
* در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها يك سری كليد وجود دارد START- STOP يا يك كليد گردان كه برای روشن و خاموش كردن روشنايی و يا موتور به كار می رود.
* برای تابلو ها دو نوع نقشه می كشند :
1 – رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است .
2- نقشه داخل تابلو (كه خطوط – فيوز و كليدها در آن كشيده شده است)
نكات مربوط به رعايت مسائل ايمنی بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا 110می باشد.
* شين ها با رنگ نسوز رنگ آميزی می شود.
* كليد ورودی بايد خودكار باشد. در مواردي كه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود . بطوريكه با خاموش كردن كليد , فيوز نيز قطع شود. كليد اصلی حتی الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگی استفاده شود.
* سيم كشی داخلی تابلو با سيم مسی تك لا با عايق حداقل 1000ولت با مقطع مناسب انجام شود.
* ارتفاع بالاترين دسته كليد تابلو175 سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت ميانی از سطح زمين 160 سانتيمتر باشد.
* استفاده از سيم 5/1 برای روشنايی با كليد مينياتوری10 آمپر و سيم 5/ 2 برای پريزبا كليد مينياتوری 16 آمپر می باشد.
* محاسبه كابل از طريق سطع مقطع انجام می گيرد.
بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته می باشد.
در قسمت زیر ليستی تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكی و الكتريكی داخلی تابلو می باشد.اين ليست شامل:
ضخامت ورق – فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاری – جانقشه ای- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فيوز ) مشخصات فيوزهای داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوری (تكفاز – سه فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال – مشخصات شين فاز – نول- مقره های پشت شين – نوع سيم كشی داخلی تابلو- نوع سيم كشی خط به تابلو – طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاری خطوط روی ترمينال –استفاده از كابلشومی باشد. تمام اين عناوين   كامل می باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو، خطر كمتر و تعويض آسانترآن می شود.
انواع تابلوها :
تقسیم بندی نوع اول :
الف) تابلوی ايستاده قابل دسترسی از جلو
ب) سلولی
پ) تمام بسته ديواری كه خود اين تابلو ها می توانند اصلی- نيمه اصلی و فرعی باشند.
تقسیم بندی نوع دوم :
تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوی نيمه اصلی: اينگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود.
تابلوی فرعی: برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.
معمولاً تابلو های موتور خانه از نوع ايستاده و ….
خصوصیات تابلوها
1. رنج ولتاژ تابلوها :
380و400و660و1000و2500و3300و36000و7500و12000و175000و24000و52000و72000و100000و132000و145000و420000و765000 ولت می باشد .
2- ولتاژ سطح عایقی UL   :
الف: ولتاژ قابل تحمل ضربه ای برای صاعقه
ب: ولتاژ قابل تحمل به مدت یک دقیقه
 3- فرکانس نامی
 4- جریان نامی :
    جریان موثری که از آن وسیله میتواند در دما و فشار معین عبور کند بطودائمی و صدمه ای به آن نرسد و مقادیر استاندارد جریان نامی عبارتند از:
16-25-32-40-50-63-80-100-125-160-200-250-350-400-500-630-800-1000-1250-1600-200-2500-3150-4000-5000 6300

دانلود + ادامه مطلب

مقاله حسابداری شرکت ها

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله حسابداری شرکت ها

محصول * مقاله حسابداری شرکت ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 239
 
مقدمه
بخش اول
تعريف حسابداري (سنتي)
حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.
بطوري كه از تعريف مذكور استنباط مي شود، حسابداري به عنوان يك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداري يك فن باشد ولي ديدگاههاي جديدتري نيز اخيراً براي حسابداري مطرح شده است كه به ذكر هر يك از آنها مي پردازيم.
1-حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي
انجمن حسابداري رسمي آمريكا (AICPA) در سال 1970 حسابداري را تحت عنوان يك فعاليت خدماتي كه وظيفه آن تهيه اطلاعات مقداري (ماهيتاً مالي) مي باشد، تلقي نموده است.
2- حسابداري به عنوان زبان واحد اقتصادي
حسابداري به عنوان وسيله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعاليتهاي مختلف يك واحد اقتصادي از طريق گزارشهاي مالي كه در زبان حسابداري به كار گرفته شده است، ارائه مي گردد. كميته تحقيقات حسابداري (ARS) شماره 10، حسابداري را به عنوان زبان واحد اقتصادي مطرح نموده است.
3- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي1
حسابداري به عنوان وسيله اي كه تاريخچه سازمان و معاملاتي كه به وقوع پيوسته را نشان مي دهد، تلقي مي گردد.
4- حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي
حسابداري هميشه به عنوان يك سيستم اطلاعاتي مطرح بوده است. در اين نظريه فرض شده است كه در يك فرآيند، اطلاعاتي هستند كه بايد در سيستمي منظم به استفاده كنندگان منتقل شود.
5- حسابداري به عنوان واقعيت اقتصاد جاري
حسابداري‌به‌عنوان‌وسيله‌اي‌كه منعكس كننده واقعيتهاي اقتصادي است‌بيان‌شده…
6- حسابداري به عنوان دانشي نوين
چنانچه حسابداري را به دو بخش كلي : الف) مالي ب) صنعتي تقسيم نمود، حسابداري مالي مي تواند به عنوان دانشي نوين مطرح شود و حسابداري صنعتي به عنوان فن مطرح گردد، از اينرو نمي توان تعريف واحدي براي حسابداري در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصي در تعريف حسابداري وجود ندارد. شايد در آينده تعريف يا ديدگاه جديدتري بتواند تعريف جامعي از حسابداري بنمايد.
* كليات :
شركتهاي تعاوني متشكل از گروهي از اعضاء است كه براساس نياز مشترك دور هم جمع شده، با پيروي از قوانين تدوين شده به فعاليت مي پردازند، در شركت تعاوني نياز مشترك مبناي تشكيل و ايجاد شركت است، هدف اصلي آن حذف واسطه هاي غير لازم در كسب و كار مي باشد، تفاوت اساسي بين شركتهاي تعاوني و سهامي به اختصار به شرح زير است:
شركت سهامي
شركت تعاوني

1_ سرمايه در تشكيل آن حاكم است.
سرمايه در تشكيل نقشي ندارد.

2_ مبنا تحصيل حداكثر سود براساس مبلغ سرمايه گذاري.
مبنا تأمين حداكثر نياز مشترك اعضاء.

3_ نقش سهامداران در مالكيت محدود به ميزان سهام است.
نقش اعضاء در مالكيت به طور يكسان است.

4_ حق رأي سهامداران به نسبت سهام است.
حق رأي اعضاء به طور مساوي است.

5_ ارزش سهام بستگي به ميزان سودآوري شركت دارد.
هدف اصلي شركت سودآوري نست، بنابراين ارزش سهام براساس سودآوري ارزش گذاري نمي شود.

6_ از تسهيلات دولت برخوردار نيست.
از تسهيلات دولت برخوردار است.

7_ از معافيت هاي مالياتي برخوردار نيست.
از معافيت مالياتي برخوردار است.

8_ تشكيل و ثبت شركتها به عهده مؤسسين است.
از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود.

* اهداف كلي شركتهاي تعاوني
1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند.
3. پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود.
6. پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم، و اضرار به غير
7. ترويج و تحكيم مشاركت و همكاري و تعاون عمومي
8. تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي
9. تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي، مصرفي، رفاهي اعضاء
* انواع شركت تعاوني از لحاظ عضويت
1_ شركت تعاوني عام
2_ شركت تعاوني خاص
* شركت تعاوني عام. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن آزاد بوده، مؤسسين مي توانند قسمتي از سرمايه اوليه و يا افزايش آن را از طريق عرضه سهام به عامه مردم تأمين نمايند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره فیلتر ها

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره فیلتر ها

محصول * تحقیق درباره فیلتر ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 63
 
مقدمه
عبارت فیلتر معمولاً به دستگاهی، سخت افزاری یا نرم افزاری، اطلاق می شود که برای بازیابی اطلاعات مفید در یک سیگنال نویزی به کار می رود. نویز یک سیگنال ناخواسته است که اطلاعات موردنظر ما را تحت تأثیر قرار می دهد و در اثر شرایط متفاوتی تولید می شود. به عنوان مثال سیگنال ممکن است توسط یک سنسور در محیطی نویزی خوانده شود یا شاید سیگنال در طول انتقال در کانال مخابراتی دچار اختلال گردد.
فیلتر به طور کلی سه کاربر دارد:
1-فیلتر کردن:
بازیابی سیگنال با دقت خواسته شده در زمان t با توجه به اطلاعات موجود در زمان t
2-یکنواخت ساختن:
در این کاربرد اطلاعات مورد نظر با دقت خواسته شده در زمان t وجود ندارد ولی به کمک داده هایی که در زمان های بعد از t بدست می آید، سیگنال مورد نظر بازیابی می شود. به همین دلیل برای یکنواخت ساختن باید از تأخیر استفاده کرد.
3-پیش بینی:
در این مورد هدف بدست آوردن سیگنال در زمان در آینده ، بوسیله اطلاعات موجود در زمان t می باشد.
فیلترها را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
-خطی
-غیرخطی
یک فیلتر را خطی می نامند هرگاه خروجی آن تابعی خطی از ورودی باشد. در رهیافت آماری برای فیلتر خطی، ما به پارامترهای آماری، مانند میانگین و یا تابع همبستگی، سیگنال و نویز احتیاج داریم. یک راه کاربردی برای بهبود فیلتر کردن، حداقل نمودن مقدار میانگین مربع خطایی که از کم کردن پاسخ مورد نظر و خروجی فیلتر بدست می آید، می باشد. برای ورودی های ساکن، راه حل مناسب فیلتر Wiener می باشد. در این حالت منحنی MSE برحسب پارامترهای قابل تنظیم فیلتر سطح اجرایی خطا نامیده می شود. نقطه حداقل در این نمودار، ضرایب بهینه را مشخص می کند.
فیلتر Wiener در مواقعی که سیگنال یا نویز غیرساکن می باشند، غیرقابل استفاده است. در این شرایط فیلتر بهینه متغیر با زمان فرض می شود که از معروف ترین این نمونه می توان به فیلتر Kalman اشاره کرد.
تئوری فیلترهای وفقی مانند Wiener یا Kalman، در حوزه پیوسته همچون گسسته بحث شده اند ولی در عمل بدلیل حضور کامپیوتر و پردازشگرهای دیجیتال در حوزه گسسته کارایی بیشتری دارند. در فیلترهای وفقی، معمولاً از یک فیلتر دیجیتال به همراه یک الگوریتم وفقی استفاده می شود که ضرایب فیلتر دیجیتال توسط الگوریتم موجود تعیین می شود.
در زیر چند کاربرد فیلترهای وفقی را نام می بریم:
1-در مهندسی پزشکی و دستگاه هایی مانند MRI، EEG و ECG
2-مخابرات دیجیتال
3-حذف اکو در تلفن
4-سیستم رادار
5-سیستم هدایت
این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اول در باره فیلترهای دیجیتال بحث های مختصر و پایه ای شده و خواننده را برای درک مفهوم فیلتر وفقی آماده می سازد. فصل دوم به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول ریاضیات مورد نیاز برای فیلتر وفقی آورده شده است و در بخش دوم به معرفی فیلتر وفقی پرداخته شده و در باره انواع الگوریتم های آن بحث شده است. فصل سوم راجع به قابلیت های نرم افزار تخصصی MATLAB در زمینه فیلترکردن و فیلترهای وفقی می باشد. و در فصل آخر تعدادی از کاربردهای فیلترهای وفقی را مرور می کنیم.

دانلود + ادامه مطلب

میکروارگانیسم ها

دسته بندی: علوم پایه

میکروارگانیسم ها

محصول * میکروارگانیسم ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 133
 
مقدمه :
بنام او که نامش درمان دلهای خسته، یادش شفای قلبهای شکسته و معرفتش معراج عارفان است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، از میلیون ها سال نوری در عمق فضا گرفته تا هزاران کیلومتر در اعماق زمین از دشت ها و جنگلها و کوهستانها گرفته تا دریاها و اقیانوس های بیکران، همه و همه دارای اسرار ناشناخته و رموز کشف نشده ای هستند، که در ذهن بشر چراها و چگونه هایی را پدید می آورد و پاسخ به این سؤالات یک نیاز اساسی برای هر فرد محسوب می شود. بشر از همان ابتدا درصدد پاسخ به این نیاز خود برآمده است و گام هایی را در زمینه های مختلف علم برداشته است. از زمان انسان اولیه تا انسان غرق در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم این اکتشافات به طرق مختلف ثبت شده اند تا همگان از آنها بهره ببرند. ما نیز با بهره گیری از این نتایج و تحقیقات به ثبت رسیده و تلاش خود این تحقیق را گردآوری نموده ایم تا گامی هر چند کوچک در راه بی پایان علم در زمینه میکروارگانیسم ها برداشته باشیم.
میکروارگانیسم ها، قدیمی ترین موجودات زنده روی زمین هستند ولی چون اندازه آنها بسیار کوچک است از آخرین موجوداتی هستند که شناخته شده اند. این موجودات اهمیت ویژه ای برای انسان دارند. از ملموس ترین اثرات میکروارگانیسم ها بر روی جهان اطراف ما تجزیه است، اگر میکروارگانیسم ها نبودند نفتی هم وجود نداشت و یا اینکه جهان مملو از برگهای تجزیه نشده بود. همچنین بعد از شناخته شدن میکروارگانیسم ها پیشرفت قابل توجهی درامر بهداشت حاصل گردیده است از جمله تولید آنتی بیوتیکها چرا که دانشمندان با مطالعه میکروارگانیسمهای مفید و مضر(80% مفید و 20% پاتوژن یا بیماری زا) و با استفاده از علم میکروبیولوژی که همان علم مطالعه و شناخته میکروارگانیسم هاست طول عمر آدمی را افزایش داده اند و دیگر از اپیدمی های کشنده نظیر آبله، طاعون، سرخک، دیفتری و … همانند گذشته خبری نیست.
در صنعت نیز آدمی با استفاده از علم بیوتکنولوژی و نقش ارگانیسم ها به عنوان کاتالیست ، از میکروارگانیسم ها استفاده کرده است. در واقع میکروبیولوژی صنعتی، واژه ای قدیمی است که در مورد استفاده میکروارگانیسم ها در صنعت بیان شده است و امروزه آن را به تکنولوژی میکروبی( Microbial Technalogy ) تغییر داده اند. میکروارگانیسم ها در صنعت کاربردهایی فراوان دارند. در صنایع غذایی، پزشکی و استخراج منابع و معادن و … که مربوط به همان تکنولوژی میکروبی است و در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :
1-بخش عمده این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. بدین ترتیب که ما با مراجعه کردن به کتابخانه های عمومی در سطح شهر از جمله کتابخانه های امیرکبیر و امام خمینی و …. منابع و مآخذی را که می توانست به ما در انجام این تحقیق کمک کند از طریق نام

دانلود + ادامه مطلب

دانلودمقاله درمورد مجازات ها

دسته بندی: علوم انسانی

دانلودمقاله درمورد مجازات ها

محصول * دانلودمقاله درمورد مجازات ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
 
مقدمه
وقوع جرم به معني نقض اوامر ونواهي قانونگذار است وعكس العمل جامعه درقبال وقوع جرم يا بصورت مجازات ويا بصورت اقدام تاميني است .
اگر ارتكاب جرم همراه با تقصير مرتكب وآگاهانه وآزادانه باشد واكنش جامعه عليه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرميشود واگر مرتكب در معرض ارتكاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تاميني و تربيتي خواهد بود .
مجازا تها برخلاف اقدامات تاميني و تربيتي جنبه رسواكننده گي داشته و همراه با ايذاء نفس مجرم است در حا ليكه اقدامات تاميني و تربيتي نسبت به رفغ حا لت خطرناك مر تكب اعما ل ميشود و جنبه ترهيبي وترذيلي ندارند .
اهداف مجازاتها از نظر نظام كيفري
1.سزادادن يا مكافا ت
2.ارعاب يا ترساندن
3.اصلاح يابازسازگاري مجرم
4.رضايت مجني عليه
-سزادادن يا مكافات : يكي از اهداف مجازاتها مكافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعي انتقام از مجرم است كه اين خصوصيت در قصاص بيشتر صدق مي كند.
-ارعاب يا ترساندن : جرم به معني نقض ارزشها است ،كه جامعه آنرا جايز نمي داند فلذابا تحميل كيفربرمجرم، بالفعل مرتكب ومجرم بالقوه را ازارتكاب جرم درآينده بازميدارد كه اين همان نقش سودمندي مجازاتها بوده كه موجب كاهش جرم وپديده بزهكاري در آينده ميشود.
ارعاب فردي : حقوق جزا باكيفردادن مجرم اورا از عواقب تكرار جرم مي ترساندو از ارتکاب مجدد بازميدارد درواقع بازدارندگي فردي يا پيشگيري خاص زماني محقق ميشود که شخصي مرتكب جرم شده و درازاي آن مجازات را تحميل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشايند و هولناك ببيندكه به خاطر ترس از تحمل دوباره كيفر مجددا مرتكب جرم نشود .
ارعاب عام : حقوق جزا با اجراي مجازات برمرتكب جرم يا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمين بالقوه مي شود بدين معني كه باايجادترس در توده مردم مانع مي شود كه افراد ديگر در آينده مرتكب جرم نشوند پس بنابر اين حقوق جزا با اعمال كيفر بر مجرم موجب ميشود كساني كه وسوسه تقليد از بزهكاران را دارند به فكر وا دارد، به عبارت ديگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمين بالقوه شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .
– اصلاح يا بازسازگاري مجرم: حقوق جزاي جديد بيشتر اين هدف را دنبال كرده كه با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتكب ، سعي در بهبود وضع رواني و اجتماعي وي بوده و با تلاش درجهت باسازگاري مجرم از ارتكاب مجدد جرم جلوگيري ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .
** حقوقدان نامدار فرانسوي بريسودروارويل معتقدندبزهكار يا مريض است يانادان بايد به درمان يا آموزش او پرداخت. **
– رضايت مجني عليه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفي خاطرمجني عليه و بازماندگان وي ميشود ، در واقع با اجراي مجازات موجب تسكين خاطربزه ديده گرديده وكمي ازآلام ودرد ناشي از جرم التيام مي يابد .
اهداف مجازاتها در حقوق اسلام
در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دين در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگرديده و هدف نهائي از مجازاتها در حقوق جزاي اسلام اجراي عدالت وحكم آسمانی والهي است وچه بسا اهداف ديگري هم كه براي مجازاتها احصاء نموديم آنهانيز خود به خود تامين ميشوند.
ويژگي هاي مجازاتها
1.رنج آوربودن
2.رسوا كننده بودن
3.مشخص ومعين بودن
4.قاطع بودن
-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غير قابل انفكاك بوده وهمواره مجازات با رنج بزهكار همراه است . مجازات عذاب ودردي است كه بزهكار بايدآنرا تحمل كند زيراكه رنج ومحنت مجازات پليدي فعل صادره را باز مي خرد وگنهكاررا پاك مي گرداند .
هدف ارعابي مجازاتها جز با تقويت خصيصه رنج آوري آن ممكن نيست ودرمقابل بايد توجه داشت كه مجازاتها هرچه قدر سنگين تر وبار خشونت آن زياد باشد كم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .
قانونگذار در ماده 182 قانون آئين دادرسي كيفري كه در تعريف جنايت مقررداشته (( جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي وترذيلي است باهم يا فقط ترذيلي است )) دراين ماده منظور قانونگذار ازترهيبي همان خصوصيت رنج آوربودن مجازاتها مي باشدكه مجرم با تحمل مجازات كيفر عمل خود را مي يبيند .
-رسوا كننده بودن :اجراي مجازات نشانه سرزنش عمومي بوده وپيوندهاي اجتماعي محكوم عليه را بااجتماع سست كرده وحيثيت واعتباراجتماعي مجرم لكه دارميشود.يكي ازاهداف مجازاتهاكه ارعاب عام مي باشدازهمين جنبه رسوا كننده بودن مجازاتها نشأت مي گيرد عذاب ناشي ازاين ويژگي بعداز رنج آور بودن مجازاتها ظاهر مي شود ، بطوري كه بسياري از محكومان بعداز تحمل كيفر بخاطر ويژگي رسواكننده گي آن با گرفتاريهاي زيادي مواجه ميشوند،كسب دوباره موقعيت اجتماعي وآبرو وحيثيت ازدست رفته براي آنان كاري غير ممكن است ونيز محروميت از بعضي حقوق اجتماعي اين ويژگي را برجسته مي سازد .
ماده 182 قانون آئين دادرسي كيفري كه جزاي جنايت را مجازات ترذيلي بيان كرده است اشاره به ويژگي رسوا كننده گي وننگ آوربودن مجازات دارد .
-معين بودن : از آنجا كه مجازاتها واكنش اجتماعي عليه جرم وپديده مجرمانه است ، لذا بايد میزان مجازاتها متناسب باميزان تقصير وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتكابي مجرم باشد.واين ويژگي مجازاتها انعكاسي است ازاصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها، البته گروهي با معين بودن مجازاتها مخالفند و عقيده آنها براين است كه تعيين ميزان مجازات بايد برعهده قاضي گذاشته شود نه اينكه قانونگذار از قبل نسخه پيچيده ي را دراختيار قاضي قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندكه حاكميت مطلقه اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپايين مي آورد. ولي درمقابل بايدگفت كه معين بودن ميزان ونوع مجازاتها اين حسن

دانلود + ادامه مطلب

کارآموزی پایگاه داده ها

دسته بندی: فنی و مهندسی

کارآموزی پایگاه داده ها

محصول * کارآموزی پایگاه داده ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
 
مقدمه:
چندي است که اصلاحاتي همچون سيستم مديريت بانک هاي اطلاعاتي و بانکهاي اطلاعاتي و پايگاه داده ها و نظاير آن نقل محافل علمي-فني و علمي است.
اينک حتي وضع چنان است که به خاطر ريزپردازنده ها و انواع آن نرم افزارهاي سهل الاستفاده روي کامپيوتر هاي شخصي، هرکسي مي تواند بانک اطلاعاتي شخصي خود را داشته بلشد.
مبالغه نيست ، اگر گفته شود که ديگر لزومي نيست کسي در رشته کامپيوترتحصيل و يا در محيط هاي کامپيوتري کار کند تا بتواند از کامپيوتر استفاده کند و مخصوصا داده هاي عملياتي مورد نياز خود را که به طور روزانه با آنها سر و کار دارند به صورت اتوماتيزه ذخيره، بازيابي و پردازش کنند.
تعداد زيادي از بانکهاي اطلاعاتي بسيار بزرگ در جهان وجود دارند که در سيستمهاي اطلاع رساني جهاني از آنها به گستردگي استفاده مي شود.
تامين اين پوشش گسترده اطلاعاتي با استفاده از تکنولوژي بانکهاي اطلاعاتي ريز پردازنده ها، ابرکامپيوترها و شبکه هاي کامپيوتري امکان پذير شده است.
نگاهي حتي گذرا به تاريخ تمدن بشر نشان مي دهد که انسان هميشه به اطلاعات نياز داشته است. انسان داده ها را جمع آوري و بر اساس آنها داده هاي جديد يا اطلاعاتي ديگر توليد و از آنها استفاده مي کند.
به تدريج حجم اطلاعات فزوني يافت ديگر صرف ذخيره سازي آنها بر رسانه ها و بازيابي آنها کافي نبوده بلکه مي بايست بر اساس يک سيستم مشخص اسناد و مدارک خود را نگهداري مي کرد تا هم بازيابي آنها سريعتر ممکن شود و هم اصلاح و تغيير و به طور کلي پردازش آنها و احيانا توليد اطلاعات جديدتر امکان پذير شود.
نرم افزار هاي گوناگوني براي ايجاد بانک هاي اطلاعاتي به کار مي رود و هر کدام قدرت منحصر به فردي در ايجاد بانک هاي اطلاعاتي دارند يکي از سيستم هايي که در اين مورد استفاده مي شود اکسس مي باشد که يکي از محصولات مايکروسافت بوده که نسخه هاي گوناگوني از آن به بازار آمده است.
سهولت طراحي حرفه اي ترين سيستم هاي کاربردي بدون نياز به برنامه نويسي، اکسس را به يک برنامه مناسب جهت طراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت يعني MIS تبديل شده است.
با اينکه تمام ابعاد طراحي يک سيستم حرفه اي بدون آشنايي با برنامه نويسي در اکسس امکان پذير شده است. با اين وجود يک محيط برنامه نويسي بسيار قوي با اکسس ارايه شده که در سطح و کيفيت برنامه پاسکال و امکانات برنامه نويسي تحت ويندوز است.
در کنار پيچيده ترين امکانات و ابزار کار براي طراحي سيستم هاي کاربردي، مديران، متخصصين و کارشناسان و کاربران نيز مي تواند خود طراح نياز هاي خود باشند.
در برنامه اکسس بر خلاف ساير برنامه هاي بانک اطلاعاتي تمام ساختار بانک اطلاعاتي در يک پرونده به نام بانک اطلاعاتي جمع شده است.
هر پرونده اکسس مي تواند تا 1 گيگا حجم و 34769 عنصر اطلاعاتي مانند جدول اطلاعاتي، ايندکس، فرم، سؤال، فرم چاپ، ماکرو و برنامه را در خود نگهداري کند.
ارتباط جدولهاي اطلاعاتي
ارتباط جدولها در اکسس از نظر کيفي کامل و پيشرفته است. هر نوع تغيير در ارتباط يا ايجاد ارتباط جديد به سادگي و با استفاده از يک محيط گرافيکي انجام مي شود.
پس از برقراري ارتباط بين جدولهاي اطلاعاتي ورود داده هاي جديد در هر يک از جدولهاي مذکور از نظر درستي ارتباط، به طور اتوماتيک کنترل مي شود.
سؤال
در اکسس بالغ بر 8 نوع سؤال با روشهاي مختلف قابل طراحي است.
حداکثر تا 32 جدول را مي توان در طراحي يک سؤال وارد کرد. تعداد سؤالهاي مرتبط مي تواند تا 50 سطح باشد.
اين ابعاد در نوع خود بي نظير و جديد است.
پاسخ سؤال قابل ويرايش است. در اين صورت تغييرات جديد در جدول يا جدولهاي اصلي منعکس مي شود. از سؤال علاوه بر نمايش استفاده هاي ديگري نيز مي شود:
ايجاد جدول جديد
حذف رکورد ها از جدولها
اضافه کردن رکورد هاي جديد به جدولها
تغييرات اتوماتيک در جدولها
در اکسس تصوير، صدا و حتي ويديو در کنار داده هاي معمول در بانکهاي وارد شده و ضبط مي شود.
علاوه بر مديريت بانک اطلاعاتي در زمينه هاي ديگر مانند تهيه بروشور، صورت حسابهاي تبليغاتي و امثال آن از اکسس استفاده مي شود.
از ماکروها به صورت دکمه روي فم مي توان براي انجام يک سري کارهاي تعيين شده و گاها پيچيده و طولاني استفاده کرد.
حداکثر تا 32 جدول را مي توان در طراحي يک سؤال وارد کرد: تعداد سؤالهاي مرتبط مي تواند تا 50 سطح باشد.
صفحات چاپي در اکسس تا 6 صفحه، يعني گسترده ترين گزارش ممکن است.
فصل اول-بانک اطلاعاتي
چند تعريف مورد نياز
تعريف داده:
از نظر ساختاري داده عبارت است از مقادير صفات خاصه انواع موجوديت ها.
نوع موجوديت:
مفهوم کلي موجوديت ،شيء يا فردي که در مورد آن مي خواهيم اطلاع حاصل کنيم.
صفت خاصه:
ويژگي جداساز يک نوع موجوديت از نوع ديگر.
تعيين مجموعه موجوديت هاي يک محيط و نيز مجموعه صفات خاصه هرنوع موجوديت بستهبع وضع و نوع سيستم مديريت بانک اطلاعاتي مي تواند به طور پويا و يا به صورت ايستا صورت گيرد.
تعريف اطلاع:
اطلاع از داده حاصل مي شود و در حل مسايل به کابه کار مي رود و داده نمايش اطلاعات است.
موجوديت هاي هر محيط عملياتي با يکديگر ارتباطي دارند. اين ارتباطات از نقش عملکردي که هر موجوديت در محيط عملياتي ايفا مي کند،با توجه به نسبتي که با سايرموجوديت ها دارد، مشخص مي شود. بازشناسي

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت