و - صفحه 30 از 331 - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب

محصول * تحقیق درباره بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
 
باسمه تعالي
بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب
چكيده
با توجه به اينكه بحث پرخاشگري ورزشكاران، از موضوعات مهم در حوزه روانشناسي ورزش محسوب مي شود و اثرات احتمالي ورزش بر پرخاشگري از ديرباز مورد توجه محققان بوده است. لذا محقق در اين تحقيق قصد دارد ميزان پرخاشگري را در بين دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب مورد بررسي و مقايسه قرار دهد.
جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان ورزشكار پسر رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال شهر بابل مي باشند كه تعداد آنها 300 نفر و محدوده سني آنها 15-12 سال است. از بين دانش آموزان ورزشكار هر يك از رشته هاي ورزشي مذكور تعداد 50 نفر بصورت تصادفي ساده بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقيق از نوع توصيفي- مقايسه اي است كه بصورت ميداني انجام شده است و جهت اندازه گيري ميزان پرخاشگري آزمودنيها، از آزمون پرخاشگري آيزنك استفاده گرديد و در مرحله تجزيه و تحليل يافته ها، براي مقايسه پرخاشگري گروههاي تحت بررسي از آزمون تحليل واريانس استفاده شد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد بين ميزان پرخاشگري دانش آموزان ورزشكار رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال تفاوت معني داري وجود ندارد. %5)(p.
مقدمه
در عصر حاضر همزمان با پيشرفت تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع، حوادث و خطرات ناشي از آن زندگي انسان ها را بيشتر از گذشته مورد تهديد قرار مي دهد و باعث مي شود كه فشارهاي رواني كه از مخرب ترين نيروهاي موثر برانسان و جوامع بشمار مي رود به شكل چشمگيري افزايش و زندگي انسان را دچار اشكال و نابود مي سازند.
نـوجـوانان پرخاشگر معمولا قدرت كنترل رفتار خود را نداشته و رسوم و اخلافيات جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند را زيرپا مي گذارند، احساس مسئوليت جمعي ندارند و بـيـشتر از آنكه به فكر ديگران باشند منافع خود را مدنظر دارند. اين گروه از دانش آموزان بيش از بقيه گروه ها در مدرسه ايجاد اشكال نموده و مي توان گفت هرگاه از نـوجـوانان مشـكل دار در مـدرسه سـوال مـطرح شـود آنـها را در رديـف اول معرفي مي گردند.(فرقاني،1372).
پرخاشگري دوره نوجواني نه تنها منجر به پرخاشگري در بزرگسالي مي شود، بلكه پيامدهاي منفي ديگري نيز به دنبال دارد. بطوري كه نوجواناني كه پرخاشگري زيادي دارند، زمينه ابتلاع به بزهكاري، اختلال سلوك، ناسازگاري در مدرسه و اعتياد دارند.(لوچمن و دان، 1993).
بيان مسئله
با توجه به اينكه پرخاشگري در صحنه مسابقات بين المللي بارها موجب عدم استفاده مطلوب از انرژي رواني ، مانع رسيدن به پيروزي و تجربه نشاط از ورزش گرديده و همچنين موجب مي گردد كه ورزشكاران ماهر و مسلط به انجام مهارتها در رشته هاي مختلف ورزش از نمايش و بروز توانايي خود احساس خرسندي و نشاط ننمايند. برهمين اساس محقق قصد دارد اين موضوع را بررسي كنند كه آيا تفاوتي در ميزان پرخاشگري دانش آموزان ورزشكار رشته هاي منتخب وجود دارد.
البته انگيزه انتخاب رشته هاي كشتي، تكواندو، فوتبال و بسكتبال به سبب انفرادي و تيمي و سطوح متفاوتي از برخوردهاي بدني موجود در اين رشته ها مي باشد و دليل ديگر مي تواند از اين موضوع نشات گرفته باشد كه تمايل و كشش دانش آموزان به رشته هاي فوق در كانون ورزشي آموزش و پرورش استان مازندران بيشتر است.
اهميت و ضرورت تحقيق
با توجه به اينكه پرخاشگري و رفتار منفي گرايانه موجب مي شود كه نوجوانان دائما در حالت تدافعي قرار گيرند كه اين امر به نوبه خود مانع رشد و شكوفايي ظرفيتها، توانائيها و همچنين حسن تفاهم اجتماعي شده و مانع جريان اجتماعي شدن نوجوانان مي گردد و به تعبيري مي توان گفت كه سعادت فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا، اصلاح اين رفتار مي تواند در افزايش اعتماد به نفس، شايستگي اجتماعي، عملكرد تحصيلي، كارائي اجتماعي و پذيرش آنان در ميان همسالان شود از اينرو ورزش مقوله اي است كه از بدوخلقت بشري همراه انسان بوده و فعاليت منظم جسماني باعث تعديل خصوصيات جسماني و رواني افراد مي شود. ورزش كردن باعث تخليه هيجانات و نشاط و شادابي خاص مي گردد و مي تواند بعنوان عامل در جهت كاهش اختلالات رفتار مورد استفاده واقع شود.
ادبيات و پيشينه تحقيق
ترنر وكيليان 1 (1970) تاثير تماشاي مسابقات ورزشي بر روي سطح پرخاشگري تماشاگران را بررسي نمودند. در اين تحقيق، محقيقين نشان دادند كه بعد از تماشاي مسابقات ورزشي بسكتبال و فوتبال آمريكايي ميزان پرخاشگري تماشاگران افزايش يافته و با تماشاي مسابقات كشتي ميزان پرخاشگري كاهش يافته است.
در پژوهشي كه كالن و كالن 2 (1975) بر روي وضعيت پرخاشگري تيم هاي ضعيف و قوي انجام دادند مشخص شد كه تيم هاي ضعيف در ابتدا و انتهاي بازي تمايل بيشتري به پرخاشگري دارند در حالي كه تيم هاي قوي در جريان بازي تمايل به پرخاشگري نشان دادند. ( به نقل از لونز و ناشن، 1966).
اسچويز و وبر 3 (1979) در رابطه با پرخاشگري از طرفداران تيم فوتبال اشتوتكارت در حين مسابقه و بعد از مسابقه تست به عمل آورند. و نتيجه تحقيق خود را اينگونه اعلام نمودند كه پرخاشگري در حين و بعد از مسابقه افزايش داشته است.
دانيلزو تورن تورن 4 طي تحقيق درسال (1990) پرخاشگري كاراته كاران را با استفاده از آزموني به نام پرسشنامه خصومت باس- دوركي 5 مورد سنجش قرار دادند. آنها دريافتند كه ميان پرخاشگري و طول آموزش رابطه منفي وجود دارد(به نقل از كريمي، 1381).
اسلكتون و همكاران 6 (1991) طي تحقيق نقش درجات كمربند تكواندو را برسطح پرخاشگري كودكان 11-9 ساله بررسي كردند. نتايج اين تحقيق آشكار نمود كه همراه با رشد و بالاي رفتن سطوح رزمي، ميزان سطح پرخاشگري كاهش پيدا مي كند دليل اين امر در طول مدت تمرينات رزمي (تكواندو) مي توان يافت.
تحقيقي توسط دياني (1373) در رابطه با ميزان پراكندگي انواع خشونت ها در مسابقه هاي سراسري فوتبال جام آزادگان انجام گرفت به اين نتيجه رسيد كه در مسابقات فوتبال دسته اول جام آزادگان تيم هاي مهمان نسبت به تيم هاي ميزبان خشونت و پرخاشگري بيشتري نشان دادند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی

محصول * تحقیق درباره بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 113
 
فصل اول
طرح تحقيق
– چكيده
– مقدمه
– بيان مسأله
– ضرورت و اهميت مسأله
– فايده تحقيق
– اهداف تحقيق
– سؤالات تحقيق
– تعريف اصطلاحات و واژه ها
چکيده تحقيق :
تحقيق حاضر با موضوع بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي در مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي شهيد نواب صفوي شهر تهران انجام گرديد . « هدف » از انجام تحقيق شناسايي وضعيت فردي ، اقتصادي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي مي باشد . که خود اين شناسايي در جهت پيشگيري و نوتواني زنان روسپي مؤثر است .
« سؤالات تحقيق » در پي شناسايي وضعيت زنان از لحاظ فردي ، اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي مي باشد .
در ادامه تحقيق تعريفي از پديده انحرافات و روسپيگري ، تاريخچه و پيشينه تحقيق و برخي تئوري هاي مرتبط و مؤثر در انحرافات بيان شده است .
« روش تحقيق » پيمايشي از نوع پرسشنامه مي باشد و جامعه آماري شامل کليه زنان روسپي ارجاع شده به مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي نواب صفوي شهر تهران مي باشد که ساکن تهران يا شهرستان بوده و به دلايل متفاوت به روسپيگري روي آورده اند .
« نمونه تحقيق » ، با توجه به محدود بودن ارجاعات تمامي زناني که در طول حدوداً 2 ماه و نيم به مرکز ارجاع شده اند مورد سوال قرار گرفته اند .
در ادامه تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از جداول فراواني صورت گرفت . نتايج حاصل از تحقيق حاکي از اين مطلب است که بيشترين عوامل تأثير گذار در گرايش زنان به روسپيگري در مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي مي توان فقر مالي ، تأثير دوستان منحرف ، فقر عاطفي در خانواده وجود موارد اعتياد در خانواده انحراف در خانواده عدم وجود نظارت و کنترل از سوي خانواده ، مهاجرت به تهران را نام برد .
مقدمه
ما انسانهاي به ظاهر آگاه و متفکر هر چند از بعضي جهات نسبت به بعضي مسائل اجتماعي و سياسي ديد بهتر و روشنتري داريم ولي در بسياري مواقع نسبت به موضوعات مهمي که بسيار جنبه اجتماعي دارد و پاي حيثيت و احترام به حقوق انسانها در ميان است ، کمتر توجه نموده و عميقاً متوجه زندگي و موقعيت هاي نامتناسبي که برازنده انسان نمي باشد ، نيستيم آيا تا کنون به انساني طرد و بي کس و رانده شده التفاتي نموده ايد ؟
بي شک اکثريت قريب به اتفاق از برخورد با زني به عنوان روسپي ، چهره درهم کشيده با نگاهي او را تحقير و خوار مي شمارند . چرا روسپي را در اجتماع ما اين اندازه طرد مي کنند و از حقوق انساني و آزادي که حق هر انساني است ، بي بهره مي دانند . او را متاعي مي شمارند که فقط براي فروش مداوم و پي در پي آماده است ، آيا اين پستي انسان و بي قانوني اجتماع را نمي رساند ؟
آيا مي دانيد چه کسان و چه عواملي و چگونه اينان را که خود روزي چون شما مردمي آبرومند و آزاده بوده اند و مثل هزاران انسان آزاده اي مي خواهند شرافتمند بمانند ، بدين منجلاب کشانيده است ؟
اگر عوام الناس و مردم کوچه و بازار با ديدي سطحي و ظاهري قضاوت کنند ، حق دارند زير ديدگاه آنها بر حسب شرايط زماني و مکاني به همان اندازه است ، ولي متاسفانه در جامعه ما در تمام سطوح حتي بسياري از تحصيلکرده هاي دانشگاهي ديدي سطحي دارند و عميقاً در اين مقوله نيانديشيده اند و موضوع را تجزيه و تحليل نکرده اند . در صورتيکه يکي از معضلات بزرگ و اجتماعي محسوب مي شود و عواقب و تأثير و تأثر آن به داخل جامعه و

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي (كيفي – توصيفي ) .

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي (كيفي – توصيفي ) .

محصول * پاورپوینت آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي (كيفي – توصيفي ) .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي  (كيفي – توصيفي )
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 32
 
 
 
 
—ماده واحده
—شورای عالی آموزش و پرورش مقرر مي دارد آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي (ارزشيابي توصيفي) كه به شرح پيوست به تأييد كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي رسيده است از سال تحصيلي 89-88 به مدت سه سال تحصيلي به صورت آزمايشي اجرا شود.اتخاذ تصميم نهايي براي اجراي قطعي، منوط به ارائه گزارش ارزشيابي از آيين نامه مذكور خواهد بود
—ماده 1- اهداف
—ارزشيابي تحصيلي – تربيتي در دورة ابتدايي با توجه به اهداف دوره و اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (مصوب جلسه 713 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 21/7/1383) از طريق جمع آوري، طبقه بندي، تحليل و تفسير اطلاعات براي تشريح وضعيت تلاش، پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در كلاس، مدرسه و خارج از آن(نظام مكمل و فوق برنامه) با اهداف زير انجام مي گيرد:

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت کار و کارگر

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت کار و کارگر

محصول * پاورپوینت کار و کارگر * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 27 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
بسم الله الرحمن الرحیم
کار و کارگر
اصول سرپرستی
اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر 11
در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در برابر دادگاه چنین گفت:
کارگران اینک دریافته اند، که می توانند با اتحاد و همبستگی، و مبارزه جمعی بر مشکلات خود فائق آیند. کارگران دریافته اند که چه قدرت عظیمی در اتحاد آنان نهفته است، و به همین دلیل است که کارفرماها با تمام توان می کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و میتینگ کارگران را به خون بکشند. ما کارگران گرد هم آمدیم تا اندکی از حقوق خود را باز پس بگیریم؛ اما اکنون از دادگاه و زندان سر در آورده ایم . آیا این است معنای برابری و عدالت در جامعه ما؟ امروز اگر صدای حق طلبانه ما را با گلوله خفه می کنید، مطمئن باشید که این صداها دیگر خاموش شدنی نیست، و هر روز طنین آن رساتر خواهد شد.
رهبران کارگران شیکاگو به دست مستکبران جان باختند؛ اما حقانیت گفته هایشان به تدریج بر همگان مسلم شد.
در سال 1889، کنگره بین المللی کارگران در پاریس، به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید، و در پی آن در بسیاری از کشورهای دنیا، کارگران با برپایی اعتصاب و تظاهرات گسترده، این روز را گرامی داشتند و یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده شده را زنده نگه داشتند.
سازمان بین المللی کار
این سازمان به عنوان یک نهاد خود مختار، و وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1919 براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقت نامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل متحد در سال 1946 به تصویب رسید و آن را به صورت  نخستین کارگزاری تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآورد.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت در مورد آموزش جمع و تفریق کسر ها .

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت در مورد آموزش جمع و تفریق کسر ها .

محصول * پاورپوینت در مورد آموزش جمع و تفریق کسر ها .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد آموزش جمع و تفریق کسر ها
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 4

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی

محصول * تحقیق درباره برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
 
ارتباط خوب و بدارتباط به نظر موضوع ساده اي است و همه ما خود را در آن متخصص ميدانيم به هر صورت از زمان کودکي تا به حال حرف زده ايم و معمولا گفت و گو کردن امري طبيعي تلقي ميشود خيلي ساده دهانتان را باز ميکنيد و کلمات پشت سر هم از آن خارج ميشود . وقتي شاد هستيد و خود را به کسي نزديک احساس ميکنيد ،ارتباط برقرار کردن کار دشواري به نظر نميرسد. هم شما احساس خوبي داريد و هم آنها و همه چيز به ظاهر خوب و بي کم و کاست است. اما در شرايط اختلاف، وقتي تضادي مطرح ميشود آنوقت است که بايد مهارت کلامي خود را مورد قضاوت قرار دهيد. در حالت عصبانيت چگونه گفت و گو ميکنيد و يا به جاي آن با اشخاصي که از شما عصباني هستند چگونه حرف ميزنيد؟ با انتقاد چه ميکنيد؟ وقتي طرف شما غير منطقي است و به حرفهاي شما گوش نميدهد چه ميگوييد؟ در شرايط احساس رنجش چگونه ارتباط برقرار ميکنيد؟کليد صميميت، دوستي و موفقيت در کسب و کار بستگي به اين دارد که با اختلافات خود چگونه روبرو ميشويد. اشخاص در اين زمينه با دشواري زيادي روبرو هستند. اغلب زوجها از طرز برقراري ارتباط موثر بي اطلاعند. دوستان با هم آنطور که بايد حرف نميزنند. اعضاي خانواده هم اغلب آنطور که شايد و بايد مسائل خود را حل و فصل نميکنند.حتي روانپزشکان که به ظاهر متخصص هستند در ارتباط با هم دشواري دارند.آيا مايليد که در کار برقراري ارتباط از مهارت بيشتري برخوردار باشيد؟ در اين صورت بايد ابتدا ارتباط بد و خوب را تعريف کنيم. هر ارتباط خوب از دو خصوصيت برخوردار است: احساسات خود را آشکارا ابراز ميکنيد و به طرف مقابل هم امکان ميدهيد تا احساسات خود را ابراز نمايد طرز فکر و احساستان را در ميان ميگذاريد و سعي ميکنيد که احساس و انديشه طرف مقابل خود را درک کنيد طبق اين تعريف، نقطه نظرها و احساسات هر دو طرف مهم و ارزشمندند.درست به همان گونه که ارتباط خوب به مفهوم ابراز وجود و گوش دادن است، ارتباط بد آنچنان ارتباطي است که شخص از طرح آشکار احساسات خودداري ميکند و به سخنان طرف مقابل گوش نميدهد.بحث و جدل و حالت تدافعي گرفتن نشانه هاي ارتباط بد هستند. ممکن است بدون درک احساسات طرف مقابل، در مقام ضديت با او حرف بزنيد. ممکن است اين پيام را فرافکن بکنيد که: “به حرف تو علاقه ندارم. تنها ميخواهم حرف خودم را زده باشم و اصرار دارم که تو آن را ازمن بپذيري.”نشانه ديگر ارتباط بد انکار احساسات و به نمايش گذاشتن غير مستقيم آنهاست. ممکن است نيش دار و طعنه آميز حرف بزنيد . اين حالت را اصطلاحا “پرخاشگري انفعالي” مينامند. پرخاشگري پويا هم ارتباط خوبي نيست. فهرست خصوصيات ارتباط بد، در حکم راهنمايي است که هنگام ارتباط بايد از آن پرهيز کنيد.ويژگيهاي ارتباط بدحقيقت: اصرار ميکنيد که حق با شماست و طرف ديگر اشتباه ميکندسرزنش: تقصير را به گردن طرف مقابل مي اندازيدشهادت: مدعي هستيد که يک قرباني بي گناهيدتحقير: طرف مقابل را به صرف اينکه مطابق ميل شما کار نميکند سرزنش ميکنيدتوقع: بي آنکه خواسته خويش را مطرح کنيد خود را شايسته برخورد بهتر ميدانيددرماندگي: تسليم ميشويد . روزنه اميدي نميبينيدانکار: عصبي و رنجيده خاطر هستيد و اندوه خود را انکار ميکنيد و حال آنکه وضع ظاهر شما درست خلاف آن را نشان ميدهدپرخاشگري انفعالي: يا حرفي نميزنيد يا لحن طنز و تمسخر داريد. در اتاق را به هم ميکوبيد و خارج ميشويدسرزنش خويشتن: به جاي برخورد با مسئله،طوري رفتار ميکنيد که انگار آدم بد وحشتناکي هستيدکمک کردن: به جاي توجه به افسردگي، رنجش يا خشم طرف مقابل ميخواهيد با حل مساله به او کمک کنيدطعنه: کلمات يا لحن صداي شما از خصومت يا تنش حکايت دارند که نميخواهيد آنرا آشکارا بازگو کنيدقرباني کردن ديگران: معتقديد که گرفتاري از ناحيه طرف مقابل شماست و تقصيري متوجه شما نيستحالت تدافعي: هرگونه تقصير خود را کتمان ميکنيد و مدعي ميشويد که کار شما بي اشکال استيک ارتباط خوب هم از دو خصوصيت برخوردار است که عبارتند از:احساسات خود را مستقيما ابراز ميکنيد و به احساسات طرف مقابل هم توجه مي کنيد.
راهنماي برقراري ارتباط سالم با ديگران و دوست يابي :
۱- راز دوستي در تفاوت قائل شدن ميان دوستان است . صداقت را به چاپلوسي و صميميت را به لبخندهاي تصنعي ترجيح بده.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بزرگسالان عقب مانده در جامعه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بزرگسالان عقب مانده در جامعه

محصول * تحقیق درباره بزرگسالان عقب مانده در جامعه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
 
بزرگسالان عقب مانده در جامعه، قانون و عقب مانده ذهني
تا سالهاي اخير، با اين كه جامعه حرفه اي چنان رفتار مي گرد كه گويي رشد كودكام عقب مانده به سوي ناكجاآباد است، اما مطالعات پراكنده اي در باب ساكنين قبلي موسسات و بزرگسالاني كه سالها پيش مدارس، آنها را عقب مانده خوانده بود، انجام گرفت. اغلب اين مطالعات بالنسبه اميدوار كننده بوده اند، اما تدارك خدمات اجتماعي چنان جزئي بود كه به گفتن نمي آيد. وضع چنان بود كه گويي تنها شهروندان عقب مانده اي كه ارزش توجه ويژه دارند، كودكان مي باشد، و گويي تنها تلاشهايي ارزشمند تلقي مي شوند كه در سالهاي اوليه زندگي و دوران كودكي انجام شود. خوشبختانه، اين نگرش چون ديگر نگرشها در حوزه عقب ماندگي ذهني دستخوش يك تجديدنظر سالم شده است.
عقب افتادگي و كندي در تدارك خدمات براي بزرگسالان عقب مانده ذهني دلايل متعددي داشت، كه از اين آنها مي توان از«پرزايي» دهه 1950 نام برد كه بر منابع خدماتي ماليات سنگين بست و بر راههاي حل موسسه اي به منظور پاسخ دهي به نيازهاي سرپرستي يا راهنمايي تاكيد كرد. گروه والديني كه در دهه هاي 1950 و 1960 مسوول چنان فعاليتي بودند، در آن هنگام اساسا از اعضايي متشكل مي شدند كه داراي كودكان عقب مانده شديد و معتدلي بودند كه در سنين مدرسه يا كمتر قرار داشتند، و طبيعه علاقه شان بر تدارك خدمات براي آنها متمركز مي شد. در حال حاضر، اين والدين فرزندان بزرگسالي دارند و بر همين اساس، توجهشان به بزرگسالان عقب مانده نيز معطوف شده است. به علاوه، احتياط اوليه جهت تدارم برنامه هايي براي بزرگسالان، تا حدي متاثر از بدبيني نسبت به آگاهي از آينده تعداد زيادي از بزرگسالان عقب مانده بود و نيز ناشي از ياسي مي شد كه در باب امكان خود- بسندگي آنها در يك جامعه رقابتي و تكنولوژيك وجود داشت، جامعه اي كه در آن شهرنشيني زندگي را براي همه پيچيده كرده و تقريبا موجب نابودي خانواده هاي گسترده اي شده بود كه اغلب مي توانست يك عضو وابسته را بپذيرد، جمعيت روستايي و شهركهاي كوچك را بايد با مهرباني تحمل كرد و به مواظبت از بزرگسالان عقب مانده خانوادگي- كه اغلب تكاليف ساده و مفيدي انجام مي دهند، كمك كرد. چنين افرادي در شهرهاي بزرگ ضايع مي شوند، هيچكس را نمي شناسند، دوستي نمي يابند. آنها تنها بوده و طعمه سوء استفاده ها مي شوند.
سازگاري افراد عقب مانده معتدل و شديد در جامعه
شماري از مطالعات بلندمدت در مورد بزرگسالي كه در دوران كودكي هوش بهري كمتر از 50 داشته اند، نشان مي دهند كه اين افراد تحت شرايط معين، مي توانند بخوبي در جامعه ادغام شوند. در مطالعه اي كه در باب 1144 عقب مانده تربيت ناپذير در شهر بيرمنگام انگلستان(بيرمنگام، 1965) انجام شد، معلوم گرديد كه بيش از 14 درصد زنان و 26 درصد مردان به كارهاي سودمند اشتغال دارند، در حالي كه تنها 4 درصد آنها در موسسات زندگي مي كردند. بايد اضافه كرد كه در آن زمان در شهري چون بيرمنگام كار فراوان بود و يك برنامه موثر پس از مراقبت نيز وجود داشت.
دلپ و لورنز(1953)، به مطالعه طولي 75 بزرگسال عقب مانده پرداختند كه در كلاسهاي يك مركز شغلي ويژه در خيابان پل- مينوسوتا آموزش ديده بودند. تا زمان مطالعه، ميانگين هوش بهر آنها 36 بود. از كل گروه، 25 نفر در موسسات زندگي مي كردند و 9 نفر مردند. از 41 نفر بقيه، كه جملگي در جامعه زندگي مي كردند، 27 نفر بخوبي همساز شده بودند و 10 نفر تحمل مي شدند. اغلب آنها به انتخاب لباس و پوشيدن آن قادر بودند، و در ضمن مي توانستند در خريد وسايل مربوط به خود، كمك كنند. 5 مرد به شغلهاي معمولي تمام وقت يا نيمه وقت اشتغال داشتند و 5 نفر نيز به كارهاي متفرقه مي پرداختند. 25 نفر به انجام تكاليف با ارزشي در حوالي خانه شان مشغول بودند و تنها 2 نفر به كمي سرپرستي نياز داشتند.
سينگر(1957)، در يك مطالعه گسترده و جامع، به بررسي سازگاري 520 بزرگسال عقب مانده شديد پرداخت كه از بين 2640 دانش آموزي كه در بين سالهاي 1929 تا 1957 در كلاسهايي جهت عقب مانده هاي آموزش پذير در شهر نيويورك ثبت نام كرده بودند، بطور تصادفي انتخاب شده بود. پذيرش به اين كلاسها محدود به افرادي مي شد كه مي توانستند به نيازهاي جسمي خود پاسخ دهند، و لذا، گروه انتخابي تيپيك كل بزرگسالان عقب مانده شديد نبود. به سبب اينكه اجراي بررسي با دقت بسيار همراه بود.
سازگاري افراد عقب مانده خفيف در جامعه
در اين باره مطالعات زيادي انجام شده كه نشان مي دهند بخش عمده اي از كودكان عقب مانده خفيف، هنگامي كه به سنين بزرگسالي مي رسند، مي توانند در جامعه ادغام شوند. تحت شرايط مناسب، بسياري تبديل به شهرونداني مولد و مسوول مي شوند. اكثريت عقل مانده خفيف در زمينه هاي نامساعد اجتماعي رشد كرده اند و بسياري از محققين دريافته اند كه آنها از افرادي كه موضع اجتماعي مشابهي دارند، قابل تشخيص نيستند. اين يافته ها بر اين ديدگاه تاكيد مي كند كه براي بسياري از اشهاص عقب مانده، مشكلترين دوره زندگي همانا دوره مدرسه، يعني جايي كه مهارتهاي هوشي كلامي و انتزاعي به بهترين وجهي هماهنگ مي گردد، مي باشد. براي شماري از آنها، سازگاري فوري بعد از مدرسه مساله آفرين است(همچنان كه براي بسياري از افراد جوان زيان ديده گروه اقليت چنين است)، اما به ادامه نضج و رسيدگي، تجربه و تحصيل مهارتهاي شغلي و مانند آن، اين ماجرا سبكتر مي شود.
سازگاري كلي
برآوردهاي مربوط به رواج و سابقه عقب ماندگي خفيف در جمعيت سنين قبل از دبستان بسيار كمتر از برآوردهاي مربوط به دوره مدرسه است. با توجه به تعريف، فرد بزرگسال با هوش بهر پايين در صورتي كه سازگاري اجتماعيش رضايتبخش باشد، عقب مانده محسوب نمي شود. كاتز(1968) اين گروه را تا حدي به شكل زير محدود مي كند:«تنها بزرگسالاني كه كارگزاري هوش عمومي شان زير هنجار است و رفتار سازشي شان چنان آسيب ديده است كه توجه خانواده يا دستگاههاي اجتماعي را جلب مي كند، ضرورت تدارك خدمات ويژه براي آنها را در دستور كار قرار مي دهد.»(ص5، ايتاليك مولف). اين رويكرد سود عملي قابل ملاحظه دارد و با عرف فعلي همسو مي باشد.
در سال 1964، تنها 16 درصد به حمايت بهزيستي نياز داشتند و 80 درصد مردان و 77 درصد زنان به كار مشغول بودند. نسبت شاغلين هر ساله افزايش يافت، هر چند درصد بيشتري از گروههاي متوسط و بالا به خود كفايي كامل رسيدند(به ترتيب 93 و 96 درصد). در گروه پايين، به سبب ناتواني در به سمت آوردن، حفظ يا تعويض دوست، وضع ازدواج در پايين ترين نرخ خود قرار داشت(كوب، 1972، ص33). در اين گروه، نرخ مرگ و مير حدود دو برابر نرخ آن در گروه سني خودشان در جمعيت كل بود. تعداد زيادي از مرگها تصادفي بود.
افزايش معني دار در هوش بهر يك نمونه فرعي كه آزمون شده بود، گزارش گرديده است. امكان دارد بخشي از اين افزايشها ناشي از اين واقعيت باشد كه در مراتب سني پايين تر هوش بهر و كسلر، نسبت به نمرات آزمون اصلي استنفورد- بينه، بالاتر است. بالر، چارلز و ميلر، 50 نفر از آزمودنيهاي گروه پايين را به پنج طبقه تقسيم بندي كردند.
1- عقب مانده هاي دائم، كه يا در موسسات زندگي مي كنند يا به خانواده هايشان وابسته اند(هفت آزمودني).
2- عقب مانده هاي داراي نمرات پايين در آزمون هوش(اغلب 69-60) كه بتهايي در يك شغل به كار

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي علل و عوامل مؤثردرپديده خودكشي در شهرستان ايذه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي علل و عوامل مؤثردرپديده خودكشي در شهرستان ايذه

محصول * تحقیق درباره بررسي علل و عوامل مؤثردرپديده خودكشي در شهرستان ايذه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 33
 
چكيده :
در لحظاتی که زندگی خویش را مرور می‌کنیم، معمولا به خودمان، به ویژه به توانایی‌های جسمی یا ذهنیمان فکر می‌کنیم. در برخی موارد شخصیت ما تنها بر یک کیفیت استوار است: «من یک دانشجو هستم»، «من یک مهندس هستم».
چیزی که برای ما ثبات به همراه دارد حقیقتی قابل اطمینان است که در این دگرگونی سریع و نامظنم جهان از آن آگاهی داریم. حال چه اتفاقی می‌افتد اگر دانشجو بینایی‌اش را از دست بدهد یا دست‌های مهندس به دلیل ورم مفاصل ناتوان گردد؟ یا هر یک از این‌دو و به بیماری سخت دچار شوند؟ شخصی به طور ناگهانی با بیماری مواجه می‌گردد نه تنها فقدان کنترل برای او ناتوانی جسمی به‌بار می‌آورد، بلکه مرگ هویت و منزلت کاری او نیز فرا می‌رسد. چه اتفاقی می‌افتد هنگامی که بدنمان بیمار می‌شود و از اینرو دیگر میلی به خواسته‌هایمان یا حتی انجام حرکات ساده نداریم.
همگی دیر یا زود خواهیم مرد. هنگامی که با مرگ مواجه می‌شویم، راه‌های بسیاری برای مواجه با آن داریم. می‌توانیم بهترین استفاده را از زمان باقیمانده ببریم یا اینکه به زاری و افسوس خوردن آن را از دست بدهیم. اگر بتوانیم هر حسی را به‌طور طبیعی حفظ کنیم یا باورهای ارزشمند خود را از دست ندهیم، قطعا به انتخابی روشن دست زده‌ایم.
برای رسیدن به آنچه توانایی‌اش را دارید هیچ‌گاه دیر نیست.
جرج الویت
هدف اين پژوهش بررسي علل و عوامل مؤثر در پديده خودكشي در شهرستان ايذه طي دو سال 85 و86 است.پس از تدوين مسئله ي تحقيق و ارائه ي اهداف،چارچوب نظري تحقيق از نظريه هاي جامعه شناختي استفاده شددر اين پژوهش از نظريه هاي اميل دوركيم،ويمون آرون،آلن پيرو،…. استفاده شده است.
در اين راستا فرضياتي طرح شده است و براي اثبات اين فرضيات از آمار گرد آوري شده توسط بهزيستي شهرستان ايذه كه بصورت جداولي ارائه مي شود استفاده مي شود. گر چه ممكن است اين آمارها تمام اطلاعات و آمارهاي واقعي مربوط به خود كشي را نشان ندهند. اما كامل ترين آمارهاي گردآوري شده هستند نتايج تحليل آمار نشان مي دهد كه متغيرهاي جنس،سن،محل سكونت وغيره در ميزان اقدام به خود كشي تأثير دارند. الگوي نهايي نشان داد كه بيشتر از همهي متغيرها مستقل متغير جنس در مورد خود كشي مؤثر است. به طوري كه زنان سه برابربيشتر از مردان اقدام به خودكشي مي كنند و ميزان خودكشي موفق دربين مردان سه برابر بيشتر از زنان است.
مفاهيم كليدي: اقدام به خودكشي،خودكشي،خودكشي خودپسنديري،خودكشي نوع دوستي،خودكشي تقديرگرايي،خودكشي بي بند وباري (آنوميك)

بر اساس تعريف مورد توافق جهاني،خودكشي تنها راه و آخرين راه براي از بين بردن خود آگاهي فرد در مورد خود است.
اصطلاح خودكشي تنها زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه اولا:شخص اگاهانه اقدام كرده باشد وثانيا:منجر به از دست رفتن خود گردد ودر صورتي كه منجر به از دست رفتن خود نگردد از اصطلاح “اقدام به خودكشي”يا”خودكشي نافرجام”استفاده ميشود.
خودكشي يكي از پديدههاي تاسف آوري است كه داراي ابعاد شناخته شده ي رواني، اجتماعي ،فرهنگي ،بيولوژي وپيامدهاي اقتصادي،انساني وغيره مي باشد اين موضوع نه تنها به خاطر گسترش وشيوع جهاني ان بلكه به علت وجود زمينه هاي مساعد كننده براي وقوع اين پديده واجد اهميت است.خودكشي وعلل وانگيزه هاي آن از جمله مشكلات اجنماعي است.اين پديده غير عادي در تمام جوامع اعم از ابتداي ترين تا پيشرفته ترين انها وجود داشته است وتوجه محققين علوم اجتماعي،بهداشت رواني وعموم مردم را به خود جلب نموده است.گسترش روزافزون خودكشي در سالهاي اخير باعث شد تا سازمان جهاني بهداشتي روز 10سپتامبر را به عنوان “روز جهاني پيشگيري از خودكشي”معرفي كند و در اين روز براي برخي از كشورها برنامه هاي خاصي در نظر بگيرد.
گرچه خودكشي مهمترين معضل در جهان نيست اما آمارهاي كه از سوي سازمان بهداشت جهاني (W H O)وسازمانهاي بهداشتي كشورها منتشر ميشود نگراني جهاني از ميزان خودكشي جوانان را افزايش داده است.
آمار ظرف 50سال گذشته به ميزان 60%در جهان افزابش داشته است.در هر سال حدود يك ميليون انسان خودكشي مي كنند .ميانگين آمار خودكشي در جهان 16نفر به ازاي هر 100000نفر است و به طور متوسط در هر 40 ثانيه يك نفر خودكشي مي كند اين گزارش پيش بيني مي كند كه درسال 2020اين تعداد به 5/1ميليون نفر در سال برسد.در حال حاضر خودكشي براي افراد15 تا 44 سال يكي از عوامل اصلي مرگ است. خودكشي هاي نافرجام حدود 20برابر تعداد خودكشي هايي هستند كه منجر به مرگ مي شوند.
در بررسي اين مسئله مانند هر كدام از مسائل اجتماعي بايد به دو بعد كمي وكيفي توجه كرد بعد كميت كه خود متناسب با جامعه خاص پديده مورد نظر مورد توجه قرار مي گيرد.ودر بعد كميت كه به نظر مي رسد كه اساس تحليلهاي جامعه شناختي بر آن استوار است يعني اينكه چه عواملي دست به دست هم مي دهند و باعث به وجود آمدن اين حالت مي شوند .
خودكشي پديده اي چند علتي است واز جمله علل اقدام به خودكشي در همه جا و همينطور در شهرستان ايذه مي توان به 1-اختلافات خانودگي 2-مشكلات عاطفي 3- مشكلات لقتصادي 4- مشكلات روحي وجسمي 5- مشكلات تحصيلي و غيره اشاره كرد
در شهرستان ايذه حدود 50%علت خود كشي در سال 86 ناشي از مشكلات خانوادگي بوده است كه نسبت به سال 85 اين علت حدود 20% كاهش يافته است در سال 86 حدود 33%علت خود كشي ناشي از مشكلات روحي و رواني مي باشد ودر مقايسه با سال 85 حدود 20% رشد داشته است و در نتيجه طي سالهاي 85و86 ميزان خودكشي مربوط به نارحتيهاي روحي و رواني سير سعودي داشته است .
در جامعه شناسي خودكشي بيش از آنكه يك پديده ي فردي باشد يك پديده ي فرهنگي اجتماعي است و دلايل آن را بايد در ساختار و مناسبات اجتماعي جست وجو كرد.نظريه روانشناسي به طوركلي به عوامل رواني وفردي توجه دارد نظريه شناختي خودكشي را نمونه اي از رفتار حل مسئله مي داند. در نظريه ي روانپزشكي، خودكشي يك بيماري رواني است كه ريشه ي ان را بايد در ساير بيماريهاي رواني جستوجو كرد. در نظريه ي زيستي بين خصوصيات زيستي و جسمي افراد كه معمولا ارثي است و رفتارهاي آنان ارتباط نزديكي وجود دارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسي زنان و فقر در جاعه ايران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي زنان و فقر در جاعه ايران

محصول * تحقیق درباره بررسي زنان و فقر در جاعه ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
 
زنان: فقر مضاعف
اگر چه مطالعات در باب فقر در جامعة انساني، خصوصاً در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، اندك نيست، اما موضوع شناخت فقرا و تفكيك و بررسي ابعاد فقر در آن‌ها چندان فراوان نيست. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مغفول در ميان اين نوع مطالعات، جنسيت و شناخت تأثير آن در تعميق و شدت فقر است. اين مطالعه ضمن بررسي تعاريف و شاخص‌هاي متعارف، با استفاده از تفكيك خانوارهاي كشور به تفكيك جنسيت سرپرست خانوار و بررسي ويژگي‌هاي كلي و بعد و تركيب اعضاي خانوارهاي كشور، از متغيرهاي وضع تأهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعيت مسكن و نيز هزينه و درآمد آن‌ها مسئله فقر و ابعاد آن را واكاوي كرده است.
اگر چه فقدان اطلاعات دقيق و يا محدوديت‌ آن‌ها امكان بررسي كامل مسئله را پديد نمي‌آورد، با اين حال شواهد حاكي از «زنانه شدن فقر» و بالاتر رفتن سطح آن در ميان خانوارهايي است كه سرپرست آن‌ها زنان هستند. هر چند كه اين مفهوم براي به تصوير كشيدن فقر زنان بسنده نيست.
كليدواژه‌ها: ايران، زنان، فقر

مقدمه
بررسي مسئلة فقر از جهات و ابعاد گوناگوني ميسر است. اقتصاددانان به عوامل مؤثّر بر فقر و حدود و دامنة آن و جامعه‌شناسان به تأثيرات فقر در بروز آسيب‌هاي ديگر اجتماعي ـ فرهنگي تأكيد داشته‌اند. با اين حال، شناسايي و تفكيك ميان فقرا و بررسي ابعاد فقر در ميان گروه‌هاي مختلف اقتصادي ـ اجتماعي كم‌تر مورد توجه واقع شده است. يكي از بارزترين ويژگي‌هاي مغفول در بررسي دامنة فقر، مسئلة جنسيت و تأثير آن در تعميق و شدت فقر است. پديدة «فقر زنانه» از جمله مباحث جديد و كم‌تر مورد عنايت در مسئلة فقر محسوب مي‌شود. اين مقاله درصدد است كه:
الف) به شاخص‌هاي مطرح در سنجش فقر و شناخت ويژگي‌هاي فقرا توجه كند؛
ب) نشان دهد كه جنسيت مهم‌ترين عامل در شناخت ويژگي‌هاي فقرا در كشور محسوب مي‌شود و فقري مضاعف را بر زنان تحميل مي‌كند؛
ج) به صورتي مقايسه‌اي با مردان، ابعاد فقر زنان را ارائه كند.
1) تعاريف و شاخص‌ها
از نظرگاه فلسفي، فقر و محروميت زماني حادث مي‌شود كه زمان احساس نياز مقدم بر زمان ارضاي نياز باشد. لذا، با عنايت به مجموعة باز و بي‌نهايت نيازهاي انسان، جامعة انساني هميشه فقير و محروم باقي خواهد ماند (عظيمي، 1374: 197). با اين حال، فارغ از مباحث فلسفي، فقر به محروميت يا فقدان ضروريات اولية زندگي نيز قابل ارجاع است. در بررسي‌هاي مرسوم از فقر و حدود و دامنة آن، معمولاً گرايشي به استفاده از مفهوم «خانوار» وجود دارد. همان‌طور كه نگارنده پيش‌تر نشان داده است (شادي‌طلب و كمالي: 1379) اين گرايش دو نوع ابهام مي‌آفريند:
الف) سبب مي‌شود كه گروه‌ها و افراد درون خانوار كم‌تر مورد توجه واقع شوند و نيز سهم آنان به يكسان و به صورت سرانه تلقي شود؛
ب) همين سنجش نيز معمولاً بر مبناي اطلاعات آماري موجود براي «سرپرست خانوار» مورد بررسي واقع شود كه خصوصاً در مورد زنان با كاستي و تعابيري دور از واقع همراه است.
منزلت فروتر زنان در خانواده و تفسير جهان اجتماعي بر مبناي خصايل مردانه از روشن شدن ويژگي‌ها و اقتضائات خاص زنان جلوگيري مي‌كند. به اين ترتيب شناخت مسائل زنان از دريچة خاص مردان، تصويري دور از واقعيات آنان را در بر دارد. براي مثال نمي‌توان ابعاد درد و رنج زني را دريافت كه بر اثر زنداني شدن، معلوليت و يا بي‌مسئوليتي خانواده‌ خود را در فقر و تنگ‌دستي رها كرده است؛ زيرا در اين موارد بنا به اقتضائات فرهنگي، همچنان مردان سرپرست خانوار محسوب مي‌شوند. به رغم اين اختلاط مفهومي و روشن نبودن مرزهاي دقيق خانوارهاي فقير زنان، ضرورت استفاده از آمارهاي موجود، تن دادن به اين مفهوم را الزامي مي‌سازد.
در بررسي مسئلة فقر به ويژگي‌هاي متعددي براي شناخت فقرا اشاره شده است: وضعيت مسكن، اشتغال يا بي‌كاري سرپرست خانوار، فقدان عضو شاغل، وضعيت تأهل و بعد كوچك خانوار، بي‌سوادي و فقدان عضو باسواد، اشتغال در بخش‌هاي ساختمان، كشاورزي، اشتغال در مشاغل حقوق‌بگير و … از جملة اين ويژگي‌هاست. با اين حال، در برخي از مطالعات نشان داده شده است كه خصوصاً در دهه‌هاي اخير افزايش فقر در بين خانوارهاي زن سرپرست، يكي از عوامل افزايش نابرابري توزيع درآمد در ميان خانوارها محسوب مي‌شود
(پروين, 1372؛ جعفري، صميمي: 1371). سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز نشان داده است كه احتمال ابتلا به فقر در خانوارهاي زن سرپرست، در مناطق شهري 35 و در مناطق روستايي 65 درصد است (1379: 42).
لذا، با توجه به اين مسئله، تا آن‌جا كه اطلاعات محدود و اندك موجود امكان آن را فراهم مي‌آورد، ابعاد فقر بر حسب بعد و تركيب اعضاي خانوار، وضعيت تأهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضع مسكن و وضع درآمد و هزينة خانوار با عنايت به تفكيك جنسيتي پژوهش و بررسي خواهد شد.
2) بررسي ويژگي‌هاي خانوارهاي كشور به تفكيك جنسيت سرپرست خانوار
1ـ2) ويژگي‌هاي كلي خانوارهاي كشور
نتايج آخرين سرشماري در 1375 نشان داده است كه از مجموع  12/349/003 خانوار ايراني، 1/035/067 خانوار (40/8 درصد) تحت سرپرستي زنان بوده است. اگرچه از آن زمان تاكنون اطلاع دقيقي از تعداد خانوارهاي كشور وجود ندارد، اما نتايج آمارگيري‌هاي نمونه‌اي مختلف،

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بهداشت روانی و وضعیت وفردی

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بهداشت روانی و وضعیت وفردی

محصول * تحقیق درباره بهداشت روانی و وضعیت وفردی * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
 
بهداشت روانی
 
فردي‌ از نظر رواني‌ سالم‌ است‌ كه‌ بتواند از وضعيت‌ و موقعيت‌ اجتماعي‌ خود استفاده‌ نموده‌، از عهده‌ وظايف‌ محوله‌ به‌ خوبي‌ برآمده‌ و از انجام‌ آن‌ احساس‌ رضايت‌ و خرسندي‌ نمايد. بنابراين‌ اگر ما داراي‌ رواني‌ سالم‌ هستيم‌ بايد از بروز فشارهاي‌ مختلف‌، دلهره‌، ترس‌ بيهوده‌، تنش‌هاي‌ عصبي‌، خستگي‌ها و ناراحتي‌ها در زندگي‌ خود پرهيز كنيم‌ و در برابر نااميدي‌ها، شكستها و پيشامدهاي‌ غيرمنتظره‌ نيز هرگز سستي‌ از خود نشان‌ ندهيم‌ زيرا در هر حال‌ زندگي‌ و طبيعت‌ داراي‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ تمام‌ آنها مورد پسند ما نيست‌. با توجه به نکات ذیل به یک موفقیت نسبی دست خواهید یافت .به‌ طور مثال‌ تعداد كمي‌ از آرزوهاي‌ جواني‌ صورت‌ حقيقت‌ به‌ خود مي‌گيرد، چيزي‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ بسيار مهم‌ است‌ طرز برخورد افراد با مشكلات‌ زندگي‌ است‌ و بهداشت‌ رواني‌ هر شخص‌ مربوط‌ به‌ اين‌ طرز برخورد مي‌باشد. ممكن‌ است‌ هيجانات‌ و فشارهاي‌ روحي‌ در زندگي‌ روزمره‌ باعث‌ بروز بيماريهاي‌ متعدد در ارگانهاي‌ مختلف‌ بدن‌ گرديده‌ و لازم‌ است‌ از آنها پيشگيري‌ به‌ عمل‌ آيد، لذا رعايت‌ اصولي‌ در پيشگيري‌ از اين‌ امر مهم‌، فوق‌العاده‌ حائز اهميت‌ است‌. اهم‌ اين‌ نكات‌ عبارت‌ است‌ از : www.zibaweb.com
 1ـ نسبت‌ به‌ ادامه‌ زندگي‌ هرگز بي‌علاقگي‌ نشان‌ ندهيد.
 2ـ فعاليت‌ اجتماعي‌ خود را با تحمل‌ بدني‌ خود متناسب‌ كنيد.
 3ـ در مقابل‌ مصائب‌ سخت‌ و ناگوار مقاوم‌ بوده‌ و هرگز سستي‌ از خود نشان‌ ندهيد.
 4ـ متكي‌ به‌ خود و خداي‌ خود باشيد.
5ـ در تمام‌ كارها توكل‌ بر خدا كنيد و با انجام‌ فرايض‌ ديني‌ هميشه‌ به‌ ياد خدا باشيد كه‌ اين‌ امر در فرو نشاندن‌ بسياري‌ از هيجانات‌ اين‌ جهان‌ مادي‌ و معطوف‌ نمودن‌ ذهن‌ به‌ جهان‌ ابدي‌ بسيار مؤثر است‌.
 6ـ اميال‌ و آرزوهاي‌ خود را كنترل‌ كنيد.
7ـ با همه‌ افراد به‌ ويژه‌ با خانواده‌ و بستگان‌ خود با احترام‌ رفتار كنيد و هرگز درصدد توهين‌ و تحقير كسي‌ نباشيد.
 8ـ خندان‌ و گشاده‌رو باشيد.
9ـ به‌ شيوه‌اي‌ واقع‌بينانه‌ عمل‌ كنيد و از اوهام‌ و خرافات‌ برحذر باشيد.
 10ـ حسود و كينه‌توز نباشيد و از حسرت‌ بپرهيزيد.
بلوک و برسلو برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ در پژوهشی به مفهوم سلامت اجتماعی می پردازند. آنها مفهوم سلامت اجتماعی را با “درجه عملکرد اعضاء جامعه” مترادف کرده و شاخص سلامت اجتماعی را ساختند. آنها تلاش کردند تا با طرح پرسش های گوناگون در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامت فردی، به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند. این مفهوم را چند سال بعد”دونالد” و همکارانش در سال ۱۹۷۸ مطرح کردند و استدلال آنها این بود که سلامت امری فراتر از گزارش علایم بیماری، میزان بیماری ها و قابلیت های کارکردی فرد است.
آنها معتقد بودند که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سلامت جسمی و روانی است. براساس برداشت آنان سلامت اجتماعی در حقیقت هم بخشی از ارکان وضع سلامت محسوب می شود و هم می تواند تابعی از آن باشد. سنجش محتوای سلامت اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز بر “فرد” و در رابطه با تعاملات میان فردی(مثلاً ملاقات با دوستان) و مشارکت اجتماعی(مانند عضویت در گروه ها) مورد سنجش قرار گرفت و در اندازه گیری آن ارکان عینی(مثلاً تعداد دوستان) و ذهنی(مانند کیفیت روابط دوستانه) هر دو در تعریف منظور شده بود. حوزه سلامت اجتماعی از سالهای ۱۹۹۵ به بعد علاوه بر نگرش کلی و عامی که بر کیفیت سلامت در میان تمام افراد دارد، در کشورهای صنعتی گرایش خاصی را در دو بعد سلامت روانی و نیز سلامت اجتماعی آغاز کرده است. گروهی از کارشناسان در این تلاش بوده اند که از طریق عملیاتی کردن مفهوم “ارتقاء سلامت” اهدف کلی شعار”بهداشت برای همه”، را با زمینه های اجتماعی سلامت در مفهوم عام پیوند بزنند. آنان معتقدند که “ارتقاء سلامت”در حقیقت در بر گیرنده زمینه های اقدام اجتماعی برای توسعه سطح سلامت است. ارتقاء سطح سلامت بر این اساس از دو طریق امکان پذیر است که یکی از آنها توسعه شیوه های سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سلامت است و دیگری ایجاد شرایطی است که زیستن در یک حیات سالم را امکان پذیر سازد. موضوع اول در بر گیرنده توانمند سازی انسانها از طریق آگاهی ها و مهارت های ضروری برای یک زندگی سالم است و موضوع دوم تأثیر گذاری بر سیاست گذاران به گونه ای است که سیاست های عمومی و برتامه های حامی سلامت عمومی را در سطح جامعه پیگیری نمایند، که پیشگیری از انحرافات اجتماعی از گسترده ترین ارکان این بخش است.
چنانچه بخواهیم حوزه های اصلی موضوعی مرتبط با سلامت اجتماعی را در یک محدوده مشخص طبقه بندی کنیم به ۱۰ حوزه زیر میتوان اشاره کرد : ۱) علائم و مظاهر بیماری (مانند درد و ناراحتی) ۲) موقعیت و شرایط بدن از نظر توانایی عملکردها و کارکردها(مانند معلولیت ها و قابلیت تحرک) ۳) فعالیت های مرتبط با نقش اجتماعی(مانند خانواده، محیط) ۴) عملکرد کلی در جامعه(روابط اجتماعی، تفریحات و فراغت) ۵) قدرت های شناختی(ادراک، شناخت های عمومی و اختصاصی) ۶) خواب و استراحت به مقدار ضروری(خواب راحت، خستگی) ۷) انرژی و سرزندگی(سطح استقلال، توانایی کار) ۸) وضع و موقعیت عاطفی(عزت نفس، احساسات مثبت، قوای روحی، اعتقادات شخصی) ۹) احساس فردی از سلامت(انرژی، روابط جنسی) ۱۰) رضایت کلی از زندگی و ابعاد مختلف آن(منابع مالی، امنیت و …) در چارچوب ابعاد فوق تلاش زیادی در جهت مقیاس سازی صورت گرفته است که تحت عناوینی مانند سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و آسایش مورد آزمون واقع شده است. این مقیاس ها غالباً دارای سه بعد تحرک فیزیکی، فعالیت جسمی – روانی و فعالیت اجتماعی است و در هر یک از این سه بعد ضابطه های گوناگونی می تواند قرار گیرد. اشخاصی که از سلامت اجتماعی برخوردارند، با موفقیت بیشتری می توانند با چالش های ناشی از ایفای نقش های اصلی اجتماعی کنار بیایند : آنان در خانواده هایی زندگی می کنند که از ثبات و انسجام بیشتری برخوردار است و احتمالاً می توانند مشارکت بیشتری در فعالیت های جمعی داشته باشند. باید انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهای اجتماعی بیشتر باشد، شرایطی که می تواند نقش مهمی در پیشگیری از انحراف که ابعادی فراتر از قلمرو رفتارهای فردی دارد، داشته باشد.
خرافات چيست؟
تعریف خرافات :
بسياري از واژهاي روزمره فريبنده‌اند وقتي آن‌ها را مي‌شنويم احساس مي‌کنيم که معني آن‌ها را به روشني مي‌فهميم اما اگر ناگهان اطمينان خاطر ما توهم راحت طلبانه‌اي بيش نبوده است. اگر چه تعريف لغوي چندان سود بخش نيست با اين حال مي‌توان از آن به‌عنوان نقطه آغازي مفيد استفاده کرد در فرهنگ آکسفورد چنين آمده خرافه به‌عنوان هر نوع عقيده نامعقول و بي‌اساس. در تعريف ديگري از خرافات در واژه نامه‌ها چنين آمده هر نوع عقيده يا عمل ديني نامعقول و بي‌اساس. خرافه خواه علي باشد خواه نه در هر حال به شيوه عيني قابل بررسي است.
خرافات اصطلاحي است نسبي و مقيد به زمان و مکان برخي از خرافه‌ها احتمالا در گذشته بخشي از نظام گسترده‌تري از انديشه‌ها و باورها را تشکيل مي‌دادند. اما در حال حاظر عناصر مجزا و منفردي هستند که از راه سنت به ما رسيده‌اند و هنوز هم توان خود را حفظ کرده‌اند. قسمت اعظم آن‌ها مربوط

دانلود + ادامه مطلب