و - صفحه 331 از 331 - فایلخون

مقاله در مورد آزادي

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد آزادي

این فایل * مقاله در مورد آزادي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری نمایید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
اجتناب از شالوده و ساختارهاي غلط
براي خيلي ها هدف از ترويج آزادي در عرصه جهاني، تخيلي، امپرياليستي و خطرناك بنظر مي رسد. چرا؟ در مقايسه با چه چيز؟ آيا ترويج دموكراسي در عراق، مصر يا عربستان سعودي امري يا وظيفه اي سنگينتر از شكست دادن فاشيسم در آلمان قدرتمند يا كمونيست وريكي از ابر قدرتهاي جهان بنام روسيه مي باشد آيا پيشنهادادت بعدي استراتژي بهتري براي افزايش امنيت ملي آمريكا ارائه مي دهد؟ بر اساس بازبيني نزديكتر ساير اهداف سياست خارجي و استراتژيهاي آن به سختي قابل دسترسي هستند يا تصويري نادرست از يك ماهيت سيستم يسن المللي و حكومت امريكايي يا آميزه اي از هر دو مورد مي باشند.
انزوا طلبي خطرناكترين گام پيشنهاد مي باشد اما بعد از يازده سپتامبر همچنين به نظر مي رسد ترين مسئله باشد ما نمي توانيم يك قلعه نظامي آمريكايي بسازيم حتي تنومندترين سيستم پدافند موشكي يا سياست امنيت وطني ايالات متحده را بي پناه باقي خواهد گذارد.
تفسير چپ گرا از انزوا طلبي (يعني زندگي كن و بگذار زندگي كنند) يا احترام به حق مالكيت دولت و رابطه با تمامي واحدها، همچنين نه پيشرونده است نه توانند(شايد هوشيار). نيم قرن قبل هنجارهاي غير استعماري تقريباً با هنجارهاي حق مللكيت دولت ارتباط نزديكي داشت آنها اكنون بايد از هم جدا شوند تهاجم آمريكايي به حاكميت افغان در ترويج حقوق فردي مردم افغانستان(بخصوص زنان) پيشرو بود در عوض آنهايي كه حق حاكميت رژيم طالبان (يا ساير رژيمهاي استبدادي در اطراف جهان) به رسميت شناختند، اقدامات كمي جهت توسعه آزاديهاي فردي انجام دادند تفسير چپ گرا مكتب انزوا طلبي و سكون دقيقاً به خطرناكي و ورشكستگي متغير جناح راست مي باشد.
واقعگرا ترين گام به سوي روابط بين الملل در محافل (نخبگان) محافل آكادميك است همچنين وعده هايي غلط براي دفاه ايالات متحده ارائه نمودن است رئاليستها همچنين بر چسب بسيار عالي به خود اختصاص داده اند(چه كسي مي خواهد غير رئاليست باشد) براي سياست بدو پوشش تفكري درهم و برهم.
رئاليستها اساساً اهميت قدرت سياستهاي بين المللي را درك مي كنند آنها اول از همه و بيشتر روي توزيع قدرت در سيستم بين المللي بعنوان محرك نخستين واقايع (ارائه كننده اوليه وقايع) كه شامل دو طبقه بزرگ مي باشند جنگ و فقدان جنگ.
دستور العمل براي افزايش امنيت دولتي كه از تخيلات رئاليستي نشأت مي گيرد براي تنظيم امكانات و توانايي دولتها مي باشد.
فهم اهميت قدرت و پويايي موازنه سياستهاي قدرتي اجزاي مهم و حياتي براي تنظيم يك سياست خارجي مؤثر آمريكايي مي باشند اما توجه خاص و انحصاري روي اين عوامل براي دفاع از منافع ملي آمريكايي ناكافي است رئاليستها اين سه خطاي فاحش در مأموريتشان مي كنند.
اولاً از آنجا كه هرگز به درون ايالتها نمي نگرند رئاليستها در جستجوي فردي و رژيمي سياست آشكار را ناديده مي گيرند البته، قدرت جزيي از تهديد آلمان هيتلري و تهديد شوروي و استالين بود اما فقط جزئي بود اين رهبران و رژيمهاي كه آنها پايه گذاري نمودند، امنيت ملي آمريكا را تهديد نمود و علت آن مأموريت ايدئولوژيكي بود كه آنها براي خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پيروانش صدق مي كند.
ثانياً:محمد عطا و اقدام شريرانه او در يازده سپتامبر يكي از اصولهاي استراتژي رئاليست يعني منع از راه ارعاب تهديد را تكذيب نمودند آنها شبكه توسط مأموريتهاي ايدئولوژيكي جهاني تحريك شدند نمي توانند بوسيله وسايل سنتي موازنه قدرت منع شوند و در جهان كنوني شكي نيست كه ايالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها اير قدرت يا قدرت برتر جهان تا دهه هاي آتي باقي خواهد ماند ايالات متحده بزودي از جهت دفاعي در حد پانزده قوامي متحد بعدي در جهان گسترش خواهد يافت و بسياري در اين ليست قواي برتر از جمله هم پيمانان آمريكا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ايالات متحده در اين ارزيابي موازنه قدرت در سيستم بين المللي سهيم مي باشند اين برتري قدرت ممكن است ساير دولتهاي نسبتاً قدرتمند ديگر مانند روسيه، چين يا تمام اروپا را از كوشش تعديل قدرت عليه ايالات متحده باز دارد اين مي تواند پيامبر مثبتي براي آمريكا محسوب شود اما اين ستون قدرت كه روسيه را وا مي دارد دنباله رو ايالات متحده باشد در تغيير رفتار بن لادن و طرفدارانش بسيار كم عمل نموده است و نتيجه چنداني در پي نداشته است.
جريان سوم رئاليستي فرضيه غلطي است كه موازانه قدرت را حفظ مي كند و بنابراين(از ديدگاه رئاليستي) خواه ثبات در سيستم بين الملل بعنوان يك كل و يا در يك ناحيه ويژه

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران

این فایل * مقاله در مورد آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری نمایید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
 
بسمه تعالي
«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران»
دانشكدة علوم و فنون فارابي
عنوان :
آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست خارجي و راهكارهاي مقابله با آن
استاد راهنما :
جناب سرهنگ كرمي
محقق :
دانشجوي كارشناسي علوم سياسي
مصطفي مهدوي
تابستان 83
چكيده :
در هر نظام سياسي ، فرايند سياست از توانمندي و قدرت تصميم گيري ساختارهاي دروني نظام شكل مي گيرد . شناخت آسيبهاي امنيتي سياست خارجي موجب مي شود تا در مواجه با چالشهاي سياسي موجود در صحنة بين المللي با ديدي باز و اقدامي به موقع به حل مسائل بپردازيم ؛ و موجبات تحكيم امنيت ملي خويش را فراهم سازيم .
با توجه به مسائل فوق سوال اصلي اين پژوهش اين است كه :
مهمترين منابع تهديد امنيتي ج . ا . ا د حوزه سياست خارجي چيست ؟
پژوهشگر سعي بر آن دارد تا با ارائه اين فرضيه آمريكا در سطح بين المللي و اسرائيل را در سطح منطقه اي از مهمترين منابع تهديد امنيتي سياست خارجي ج . 1 . ا معرفي نمايد .
پژوهشگر با طرح سوالهاي فرعي
1-راهكارهاي مقابله با تهديد آمريكا چه مي باشد؟
2-علت حمايت ايران از گروههاي جهادي در فلسطين چيست؟
3-جهاني شدن چه تأثيري بر امنيت خارجي ايران دارد؟
و با پاسخگويي به اين مسائل به دنبال راهكارهاي مطلوب جهت مقابله با تهديدات امنيتي ايران بپردازد .
روش تحقيق در پژوهش حاضر ، زمينه اي مي باشد .
كليد واژه : امنيت ، سياست خارجي ، استراتژي ، رواط بين الملل ، جهاني شدن
كليد واژه معادل لاتين :
security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization
مقدمه :
سياست خارجي همچون ديپلماسي واژه ايست كه داراي تاريخي غني است . در ميان آثاري از توسيديد ، سپس ماكياول و آنگاه گووسيوس نشاني از سياست خارجي به چشم مي خورد .
در كنار توسعه علوم مربوط به روابط بين الملل و با مطرح شدن اقتصادي سياسي بين المللي ، سياست خارجي نيز بعنوان بخشي از روابط بين الملل به توسعه خود ادامه داد.
كتابهاي كليدي همچون ايجاد سياست خارجي ، از ژوزف فرانكل و قربانيان فكر گروهي از ايروينگ جانيس و بوراشتهاي درست و نادرست سياست بين الملل از رابرت جرويس راه را براي تفكر و تدقيق بيشتر در زمينه سياست خارجي بوجود آورند .(1)
مطالعات مربوط به سياست خارجي در ايران به قبل از انقلاب به مركز مطالعات عالي بين الملل بر مي گردد و پس از انقلاب و با تأسيس دفتر مطالعات سياسي و بين الملل ادبيات مربوط به سياست خارجي در جامعه گسترش يافت .
اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مهمترين منبع براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران ، قانون اساسي ج . ا . ا مي باشد . و مجموعه اصول حاكم بر سياست خارجي با توجه به قانون اساسي عبارتند از
اول : تفوق حاكميت ملي در اعمال سياست خارجي
دوم : ائتلاف و همزيستي بين المللي كه به موضوع برقراري روابط و همكاري كشورها با يكديگر و راهكارهاي ائتلاف و همبستگي جهاني اشاره دارد .
سوم : حمايت هاي انسان دوستانه در سطح بين الملل است كه ايران بعنوان يكي از اعضاي جامعه جهاني متعهد به اعمال چنين سياستهايي است .
مجموع اهداف سياست خارجي ايران با بررسي قانون اساسي موارد زير است :
سعادت انسان در كل جامعه بشري – استقلال كشور ، ظلم ستيزي و عدالت خواهي و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه مستضعفين ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفي هر گونه ستم‌گري و ستم كشي و نفي هر گونه سلطه گري و سلطه پذيري و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر ، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضي و نيز نفي و اجتناب

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن

این فایل * مقاله در مورد آشنايي با طبقه بندي مواد اعتياد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آني و خطرات آن * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری نمایید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
مقدمه :
در بررسي تاريخ ، بشري را نمي توان يافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان نبوده و شايد بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زماني كه انسان در اين عرصه وجود دارد آن نيز پا بر جاست . مسائل مربوط به مواد مخدر تازگي نداشته و اثرات آن نيز همواره در سرنوشت ملتهاو اقوام قابل جستجو است . در كتب تاريخي ايران و حتي در كتاب قانون ابن سينا از اثرات اين مواد نامبرده شده است . اما بيشتر گزارشات در مورد مواد مخدر مربوط به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر كنوني است همراه با فراز و نشيبهاي اين دوران كه اشاعه مصرف مواد افيوني مورد توجه بوده است قوانين يكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نيز يافت مي شود.
در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز وكاملا پيچيده اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته است . اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيانهاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتلا به بيماريهاي عفوني واگيردر همچون ايدز – هپاتيت – سل – عوارض و مشكلات عديده اجتماعي و اقتصادي از قبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون جنايت و سرقت ، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها را بدنبال داشته است .
تعاريف اعتياد:
اعتياد يعني خو گرفتن و وابسته شدن جسمي ، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن نا ممكن و يا بسيار مشكل است .
اعتياد يعني مصرف نا بجا و مكرر مواد مخدر كه باعث وابستگي به آنها مي شود . اين وابستگي بدني و رواني است ، ترك مصرف مواد افيوني مشكلات و محروميت هاي بدني و رواني را در پي خواهد داشت .
اعتياد عبارتست از وابستگي به عوامل يا موادي كه تكرار مصرف آنها با كم و كيف مشخص و زمان معين از ديدگاه معتاد ضروري مي نمايد .
اعتياد يك بيماري رواني ، اجتماعي ، اقتصادي كه بر اثر فعال و انفعالات تدريجي بين بدن انسان و مواد شيميايي تحت يك سلسله شرايط و اوضاع احوال خاص رواني ، اقتصادي ، اجتماعي و سنتي به وجود آيد .
از نظر فارماكولوژي اعتياد عبارتست از حالت مقاومت اكتسابي كه در نتيجه استعمال متمادي دارو در بدن حاصل مي شود به قسمي كه استعمال مكرر دارو موجب كاسته شدن اثرات تدريجي مي گردد پس از مدتي شخص مي تواندمقادير سمي دارو را در بدن بدون ناراحتي تحمل كند و در صورتي كه دارو به بدن نرسد اختلالات جسمي و رواني موسوم به سندروم محروميت بروز مي كند .
از نظر سازمان جهاني بهداشت اعتياد داروئي حالتي است كه در اثر مصرف دوره اي يا مداوم يك ماده شيميايي ( طبيعي يا مصنوعي ) كه براي انسان يا جامعه مضر باشد ايجاد مي گردد و ويژگي هاي آن به قرار زير است :
1- اشتياق يا نياز اجباري به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاري اجباري براي پيدا كردن آن به هر وسيله .
تمايل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست

این فایل * مقاله در مورد آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
 
آموزه مهدويت و حقوق محيط زیست
نويسنده: دکتر بهرام اخوان کاظمي
چكيده
موضوع محيط زيست و ضرورت صيانت و حمايت از آن در كليه ادوار تاريخ بشر از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده تا جايي كه اين امر، انسان‌ها و جامعة انساني را وادشته است كه در چند دهه اخير، با وضع مقررات و قواعد ويژه‌اي، حقوق خاصي را تحت عنوان حقوق محيط زيست تدوين نمايند، اما با اين وجود هنوز هم بشر مدرن نتوانسته تبعات مخرّب حيات صنعتي، ماشيني و مصرفي خود را بر محيط زيست كنترل نمايد و جهان همواره با روند تخريب و آلودگي روز‌افزون محيط مزبور رو‌به‌رو است.
نظر به ضرورت طرح مباحث جديد و گشودن زواياي جديد در حوزه موضع مهدويت، اين مقاله تلاش دارد كه نوع نگرش به محيط زيست و جايگاه آن را در حيات طيبة مهدوي بررسي نموده و اين مدعا را اثبات نمايد كه حقوق محيط مذكور و هم‌چنين حقوق كليه جانداران و نباتات در عصر ظهور به نحو اكمل رعايت شده و حتي اين موجودات و محيط زيست آنها در دوران مهدي عليه السلام به نهايت تحقق استعدادها و قابليت‌هاي بالقوه خويش خواهند رسيد.
فصل اول : نگرشي به حقوق محيط زيست در جهان امروز
محيط زيست‌يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي بشر وجهان مدرن در چند دهة گذشته تاكنون بوده است. برهمين مبنا، ايجاد و تحول حقوق و تكاليف مربوط به محيط مزبور، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بينالملل از مسائل بسيار مهمي است كه ذهن بسياري از صاحب‌‌نظران، دولت‌مردان، و انبوهي از سازمان‌هاي جهاني و معاهدات بين‌المللي را به خود معطوف و مشغول نموده است.
البته محيط زيست دست‌كم به معناي امروزي آن در بسياري از زبان‌ها يك اصطلاح نو و تازه است و سابقه كاربرد آن در زبان فرانسه به قرن دوازدهم برمي‌گردد، هر چند كه اين اصطلاح از آغاز دهة 1960 م كاربرد پيوسته پيدا كرده است.
محيط زيست از گذشته‌هاي دور نيز مورد احترام تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي پيشين بوده و از قداست خاصي برخوردار بوده است؛ مثلاً در بين ايرانيان، پرستش ميترا يا خورشيد؛ در بين هنديان و مصريان، تقديس رودخانه‌هاي گنگ و نيل و در بين بابليان، پرستش ستارگان رواج داشته و در كتاب‌هايي هم‌چون ريگ ودا (كتاب مقدس هندوان)، تورات و قانون حمورابي در خصوص حفظ منابع طبيعي و خود آلودگي محيط زيست مطالبي وجود دارد. اقوام ديگر چون فنيقي‌ها، ليدي‌ها، هيتي‌ها، اقوام مايا و اينكا نيز به تقديس پديده‌هاي طبيعي پرداختهاند كه نشانة ظهور ايدة علاقه به طبيعت و حفظ محيط زيست از ادوار گذشته مي‌باشد.
با ظهور انقلاب صنعتي در قرن هجدهم، آسيب‌هاي زيست محيطي؛ به‌ويژه در جهان صنعتي غرب شكل بسيار ملموس‌تري يافت و پس از آن در قرن بيستم خسارات زيست محيطي با قضايايي هم‌چون تريل اسميلتر در 1941، كانال كورفو در 1946، اختلاف درياچه لانو در1957، اختلاف سدگات در 1968، قضيه كاسموس 954 در سال 1978 در فضا، فاجعه كارخانه شيميايي بوپال هند در سال 1984، فاجعه نيروگاه هستهاي چرئوبيل در 26 آوريل 1986 و آلودگي‌هاي ناشي از حريق عمدي چاه‌هاي نفت كويت توسط عراق در جنگ دوم خليج فارس، شكل عيني‌تر و بحراني‌تري يافت و نشان داد كه بشريت براي چيرگي بر اين خطرات نيازمند عزمي جهاني و برنامه‌ريزي دقيق و انجام اقدامات قاطع و فراگير در سطوح محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي است؛ زيرا در غير اين صورت حيات بشري دچار نابودي و انهدام روز افزون‌تري خواهد شد.
امروزه تهديدهاي زيست محيطي، دامنه وسيعي را در بر مي‌گيرد؛ از جمله: آب وهوا، ميزان حرارت و گرم شدن دماي زمين، بالا آمدن سطح درياها، حفظ گونه‌هاي مختلف و به ويژه نادر گياهي و جانوري، فرسايش لايه ازن، آثار فعاليت‌هاي صنعتي ناشي از اعمال انسان، تخريب جنگل‌ها، آلودگي آب‌ها، باران‌هاي اسيدي، آلودگي‌هاي صوتي، نظامي، و هسته‌اي و مانند آن.
از سويي برخي از اين ضايعات زيست محيطي، خود نيز منشأ ضايعات گسترده تري شدهاند؛ مثلاً كارشناسان معتقدند كه قطع درختان جنگلي به صورت انبوه و انتشار ممتد ضايعات صنعتي در فضا باعث تغييرات بسيار منفي در وضعيت آب و هواي جهاني و بالا آمدن سطح آب درياها، و به تبع آن، زير آب رفتن دشت‌هاي ساحلي و گسترش امواج گرمازا گرديده است؛ هم‌چنان كه سوخت‌هاي فسيلي و استفاده نامتناسب و گسترده از آنها باعث افزايش دي‌اكسيد‌كربن زمين و ايجاد پديدة گازهاي گلخانه‌اي شده است. وجود گازهاي سمي منتشره از فعاليت‌هاي صنعتي انساني منجر به اسيدي شدن باران‌ها گشته و آب‌هاي مصرفي و فضاي حياتي موجودات دريايي را مسموم نموده و سلامت انسان‌ها را به خطر مي‌اندازند.
امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه اگر چه موضوعات محيط زيستي از جهت روابط بين‌الملل، پديده‌هاي جديدي نيست اما با توجه به وخامت اوضاع آن، رهبران جهان به طور فزاينده‌اي مسائل محيط زيستي را از موضوعات حاشيه‌اي و جانبي، به دستور كار اصلي سياسي‌شان منتقل كردهاند.
هم‌چنان كه همين رويه نيز در مورد عمل‌كرد سازمان‌هاي بين‌المللي و جهاني در نحوة برخورد پيشگيرانه از آلودگي محيط زيست مشاهده مي‌شود و تصويب و عقد ده‌ها معاهده و كنوانسيون زيست محيطي بيان كننده چنين اهميت روز افزوني است.
بايد خاطرنشان نمود كه اصطلاحمحيط زيست را مي‌توان به يك منطقه يا تمام سياره و حتي به فضاي خارجي‌اي كه آن را احاطه كرده اطلاق كرد. يونسكو براي محيط زيست، از اصطلاح بيوسفر يا لاية حياتي نام برده كه از تعاريف مُوَسَّع در اين باره بوده و عبارت است از : محيط زندگي بشر يا آن بخش از جهان كه بنا به دانش كنوني بشر، همة حيات در آن استمرار دارد. در حقيقت بيوسفر يا لاية حياتي، همان لايه و قشرنازكي است كه اين كره خاكي را در ميان گرفته و شامل زمين و هزار متر بالا و عمق زمين و اقيانوس‌هاست.
هم‌چنين محيط زيست؛ شامل آب، هوا، خاك و عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده مي‌باشد كه در حقيقت حيات انساني، جانوري، گياهي و رشد آنها متأثر از اين محيط است، هم‌چنين از نظر برخي از كنوانسيون‌هاي محيط زيستي، محيط مذكور شامل بخش‌هاي زير مي‌شود:
الف) منابع طبيعي اعم از تجديدپذير و غير قابل تجديد؛ مانند هوا، آب، خاك و كليه جانوران و گياهان و تأثير متقابل اين عوامل بر يك‌ديگر؛
ب) امول و داراي‌هايي كه جزو ميراث فرهنگي مي‌باشند؛
ج) مناظر و چشم اندازهاي ويژه.
از اين‌رو، محيط زيست ساخت دست بشر؛ شامل بناها، آثارتاريخي، ساختمان‌هاي گوناگون و يا مناظر و چشم اندازهاي ويژه به عنوان بخشي از محيط زيست، بايد در برابر خرابي حراست شوند؛ همان طور كه منابع طبيعي كرة زمين از جمله هوا، آب، زمين، گياهان، حيوانات و به ويژه نمونه‌هاي معرف اكوسيستم‌هاي طبيعي بايد به نفع نسل‌هاي حاضر و آينده، برحسب نياز با برنامه ريزي و مديريت دقيق حفاظت شوند و با منطقي كردن مديريت توليد و مديريت منابع، تعارض موجود ميان توسعه و محيط زيست حل گردد، اما متأسفانه به وضوح مشخص است كه انسان عصر فراصنعتي و دورة بيوتكنوالكترونيك امروز، نتوانسته است بر معضل نابودي و تخريب محيط زيست توسط خويش فائق آيد و هر روز با نابودي بيشتر جنگل‌ها، افزايش بيابان‌ها، آلودگي هوا، آب و خاك، محيط زيست و انقراض گونه‌هايي از حيات جانوري و گياهي بيش از پيش مواجه است و اين فرايند در مداري بسته و قهقرايي، دائم در حال تكرار است و باز هم متأسفانه سرعت تخريب محيط مزبور از سرعت ترميم آن روز افزون‌تر است.
فصل دوم : حقوق محيط زيست در سيرة نبوي و معصومان:
در بحث از آموزة مهدويت، همواره نظر كردن به سيرة عموم معصومين ـ از خاتم انبيا(ص) تا امام يازدهم(ع)ـ راه‌گشا و ضروري است، زيرا حاكميت و امامت حضرت مهدي(ع) نقطه پاياني و تكميل رسالت نبوي و امامت ساير معصومين(ع) خواهد بود و بديهي است كه اين سيره، شارح و مبيِّن آموزة مهدويت است؛ همان‌طور كه اين آموزه نيز مكمل و مبيِّن سيرة مزبور مي‌باشد. بدين لحاظ در اين‌جا به گونه‌اي بسيار اجمالي به جايگاه حقوق موجودات اعم از جانوري و گياهي و محيط زيست آنها به عنوان مدخلي مقدماتي در تبيين بحث مذكور در آموزة مهدويت پرداخته مي‌شود.
ابتدا بايد گفت كه پيامبر مكرم اسلام(ص) به اين موضوع بسيار اهميت مي‌دادهاند؛ مثلاً در نهج الفصاحه، احاديث فراواني از ايشان در مورد اهميت درخت و درخت‌كاري و عمران و آباداني محيط زيست نقل شده است؛ از جمله فرموده اند:
الف) چه نيكو مالي است نخل كه در گل محكم است؛
ب) اگر رستاخيز بر پاشد و نهالي در دست يكي از شما بود، اگر مي‌تواند آن‌را بكارد بايد بكارد؛
ج) هركه درختي بنشاند، خدا به اندازه ميوه‌اي كه از آن درخت برون مي‌شود پاداش براي وي ثبت مي‌كند؛
د) هركه درختي بكارد هر بار كه انساني يا يكي از مخلوقات خدا (به اندازه ميوه‌اي كه از آن درخت برون مي‌شود) از آن بخورد براي او صدقه‌محسوب مي‌شود.
پيامبر(ص) در حديث فاخر ديگري، كاشت درخت، جاري كردن نهر و حفرچاه را به عنوان سه مورد از صدقات جاريه، هم‌پاي اثر فرزند صالح و ساخت مسجد به شمار آورده كه پاداش آن نيز براي فاعل آن تا ابد، دوام مي‌يابد. به فرموده ايشان.
هفت چيز است كه پاداش آن براي بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد: كسي كه علمي تعليم دهد، يا نهري به جريان آورد، يا چاهي حفر كند، يا نخلي بكارد، يا مسجدي بسازد، يا مصحفي به ارث گذارد، يا فرزندي بر جا نهد كه پس از مرگش براي او آمرزش خواهد.
توصيه‌هاي پيامبرگرامي(ص) در مورد حفظ حقوق حيوانات و برخورد ملاطفت آميز با آنها فراوان است و ايشان علاوه بر نهي شديد از اذيت و كشتن به نا‌به جاي حيوانات، بررسيدگي كامل به آنها تأكيد مي‌ورزند؛ از جمله فرمودهاند:
ـ هر حيوان، پرنده يا غير آن به ناحق كشته شود روز قيامت با قاتل خويش مخاصمه كند؛
ـ هر كه گنجشكي را بيهوده بكشد روز قيامت بيايد و نزد عرش فرياد زند و گويد: پروردگارا از اين بپرس براي چه مرا بي‌فايده كشت؛
ـ هركه گنجشكي را به‌ناحق بكشد خدا روز قيامت از وي بازخواست كند؛
ـ زني به جهنم رفت براي آن كه گربه‌اي را بسته بود وچيزي بدو نخورانيد و نگذاشت از چيزهاي زمين بخورد تا بِمُرد.

دانلود + ادامه مطلب

مقاله در مورد آينده زمين و انسان

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله در مورد آينده زمين و انسان

این فایل * مقاله در مورد آينده زمين و انسان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
آينده زمين و انسان
نويسنده: فريتز ورهلز
مشكلات موجود در زمينه محيط زيست جهانى از سه عامل عمده ناشى مى‏شود: رشد جمعيت، ميزان مصرف و فناوريهاى نوين موجود. اگر چه در سالهاى اخير كنفرانسهاى منطقه‏اى و جهانى فراوانى براى حل بحران محيط زيست، برگزار شده و مى‏شود، اما نتايج عملى بسيار ناچيزى دارند. در هر حال، اگر اقدامى عاجل، مؤثر و فراگير صورت نگيرد بايد منتظر نتايج وخيم‏ترى براى زمين و جوامع انسانى بود.
مقاله حاضر به بررسى ابعاد مختلف اين بحران جهانى مى‏پردازد.
هفت مرد قدرتمند دنيا پول زيادى در اختيار دارند، با اين حال آنها مجموعاً تنها 350 ميليون دلار براى حل يك مشكل بزرگ گرد هم آوردند. آنان همگى نگران جنگلهاى استوايى برزيل بودند و براى نجات جنگلهاى مذكور برنامه‏اى جديد و نوآورانه را ابداع نمودند. اين طرح كه PPG7 نام دارد، توسط سران كشورهاى صنعتى جهان ارايه شده است. هم‏اكنون اين احتمال وجود دارد كه جنگلهاى عظيم آمازون براى هميشه نابود و محو شوند. از يك سو، كارخانه‏هاى توليد چوب با سودجويى هر چه تمام‏تر درختان را قطع مى‏كنند، از سوى ديگر كشاورزان بى‏زمين در جنگ براى ادامه بقا ناچار به سوزاندن جنگل هستند و از سويى ديگر مالكان بزرگ و صاحبان گله‏هاى گوسفند به صورتى بى‏رويه ذخاير آمازون را از ميان مى‏برند. چنين وضعيتى در سال 1992م. موجب شد تا مردان قدرتمند جهان به فكر چاره بيفتند. سرنوشت جنگلهاى استوايى در آن زمان موضوعى بود كه توجه زيادى را به خود برمى‏انگيخت.
امروز يعنى با گذشت نه سال از آن زمان، هنوز هم اوضاع در جنگلهاى استوايى برزيل بهبود نيافته است. اگر چه هر روز خبرهايى از موفقيتهاى به دست آمده در راه جلوگيرى از نابودى اين جنگلها در رسانه‏ها منتشر مى‏شود و مجلاتى مانند »اكونوميست« راه‏حلهايى ارايه مى‏دهند، اما در عمل تا كنون چندان پيشرفتى به چشم نمى‏خورد. اخيراً دولت برزيل طرحى را تحت عنوان »برزيل به جلو« ارايه داده كه در قالب آن، در رشته‏هاى زير بنايى سرمايه‏گذاريهاى كلانى صورت خواهد گرفت. اين طرح اگر چه نام پر زرق و برق و جذابى دارد، اما با اجراى آن آسيب بزرگى به جنگلهاى آمازون وارد خواهد شد. شروع طرح مذكور به نابودى جنگلهاى مذكور شتاب بيشترى مى‏بخشد. دولت برزيل قصد دارد با اجراى طرح »برزيل به جلو« تا سال 2007 حدود 40 ميليارد دلار صرف ساخت جاده‏هاى جديد، خطوط راه‏آهن، سد و كانالهاى آب بنمايد. عده‏اى از دانشمندان به سرپرستى ويليام اف. لورنس از مؤسسه تحقيقات استوايى اسميت سونيان، نتايج احتمالى حاصل از اجراى طرح ياد شده را محاسبه نموده‏اند. به گفته آنها در خوش بينانه‏ترين حالت، ظرف بيست سال آينده بيش از يك چهارم جنگلهاى آمازون از ميان رفته و يا شديداً آسيب مى‏بينند؛ در بدترين حالت نيز حدود نيمى از اين گنجينه از ميان مى‏رود؛ گنجينه‏اى كه مجموعه منحصر به فردى از ذخاير گياهى و جانورى را در درون خود دارد.
به زودى كارشناسان آب و هوا و مسئولان اين امر از بيش از 180 كشور جهان در بن گردهم مى‏آيند تا آن بخشهايى از پروتكل كيوتو را كه قابل نجات دادن و حفظ شدن است، نجات دهند. البته آنها تنها به يكى از دهها مشكل موجود در اكولوژى جهان رسيدگى مى‏كنند و بقيه معضلهاى موجود، همچنان در انتظار رسيدگى بشر در آينده باقى خواهند ماند. هيچ‏گاه اصول زندگى بشر به اندازه‏اى كه اكنون و در آغاز هزاره سوم شاهد آن هستيم، مخرب و تهديد كننده زندگى وى نبوده‏اند. از سيدنى تا نيويورك كه به صورتى پى در پى شاهد برگزارى گردهماييهاى متفاوتى در اين زمينه هستيم، اما بايد گفت كه شركت در اين گردهماييها و جلسات، ديگر حالت مسافرت و مهمانى رفتن را پيدا كرده‏اند و كم‏تر شاهد نتيجه‏اى عملى از آنها هستيم. صحراها گسترش مى‏يابند؛ آب آشاميدنى كم‏تر مى‏شود و بشر با استفاده بيش از حد از انرژى و توليد گازهاى گلخانه‏اى، دماى كره زمين را بالا مى‏برد.
آقاى ويل استفان، مدير برنامه بين‏المللى ژنو سفر – بيوسفر و يكى از برگزار كنندگان كنفرانس علمى ماموتها در آمستردام، مى‏گويد: »معلوم نيست سياره ما با مجموعه‏اى جديد از آسيبهاى وارده به آن چه خواهد كرد. آيا تاب تحمل در مقابل آنها را خواهد داشت؟« البته »جامعه علمى«، به پديده كنونى، برچسب بى‏خطر »تحول جهانى« مى‏زند و بدين ترتيب آن را بى‏ضرر به نظر مى‏نماياند، اما اين وضعيت به عقيده بسيارى از كارشناسان، پيامدهاى سنگينى را براى جامعه بشرى بر جاى خواهد گذاشت.
نابودى محيط زيست ما تدريجى است. درست همان‏طور كه پوست تخم يك پرنده به تدريج نازك‏تر و نازك‏تر مى‏شود و بالاخره جوجه از آن سر بيرون مى‏آورد، محيط زيست ما هم تدريجاً در حال كم رنگ‏تر شدن است. ابتدا »د.د.ت« در مواد غذايى پيدا شد، سپس نسل بسيارى از پرندگان و ماهيها از ميان رفت. بر اثر نابودى ماهيها حدود 30 هزار ماهيگير كانادايى بيكار شدند. يكى از علل نابودى گونه‏هايى از پرندگان، خوردن گرد د.د.ت توسط آنها بوده است. د.د.ت كه به عنوان سم در مزارع استفاده مى‏گردد، پس از نشستن بر روى دانه‏هاى گياهان و خوردن اين دانه‏ها توسط پرندگان، وارد بدن آنان مى‏گردد. ورود د.د.ت به بدن پرندگان موجب مى‏شود تا تخمهاى پرندگان پوسته‏اى نازك بيابند و مقاومت آنها در مقابل شكسته شدن كم‏تر گردد؛ لذا تعداد جوجه‏ها كاهش مى‏يابد و بدين ترتيب كم‏كم نسل اين جانوران از ميان مى‏رود. استفاده بيش از حد از جنگلهاى چين موجب شده تا ظرف سه سال گذشته طغيانهاى معمولى آب در رودخانه يانگ تسه كيانگ چنان مخرب گردند كه 3600 نفر بر اثر آنها كشته شده و 14 ميليون نفر بى‏خانمان گردند. حدود 30 هزار نفر هم بر اثر سيلاب در آمريكاى جنوبى جانشان به خطر افتاده؛ علت بروز اين سيلابها نابودى بى‏رويه جنگل است.
حتى با آن كه به قول مجله تايم اكنون »درد زمين به درد بشريت« تبديل شده، باز هم اوضاع نسبت به سابق تغييرى نكرده و بى‏توجهى نسبت به محيط زيست ادامه دارد. البته هشدارهاى دست‏اندركاران مربوطه همچنان ادامه مى‏يابد. امروز شاهد روز جهانى محيط زيست، تشكيل احزاب سبز، قوانين حفظ محيط زيست و اجلاسهايى نظير اجلاس سران جهان – كه در سال 1992 در ريودو ژانيرو برگزار شد – هستيم، اما چنين سياستهاى سمبليكى هرگز مانع از تداوم نابودى اكوسيستم نگرديده است.
طبيعت كره زمين مى‏تواند بيش از 6 ميليارد انسان را از لحاظ مواد غذايى و امكانات مورد نياز، آن‏گونه كه بايد و شايد، تأمين نمايد و در عين حال رشد مداوم اقتصادى را تضمين كند. البته در اين ميان بانك جهانى و برنامه توسعه سازمان ملل متحد – دو نهاد اقتصادى بزرگ جهان – بى‏كار ننشسته‏اند. آنان از جمله ارگانهايى هستند كه در بزرگ‏ترين تحقيق صورت گرفته تا كنون درباره اكوسيستمها حضور دارند. قرار است ظرف چهار سال تحقيق، پيش‏بينى دقيقى راجع به وضعيت آينده زمين صورت گيرد. در اين تحقيق كه حدود 50 ميليون مارك هزينه خواهد داشت، 1500 دانشمند از سراسر دنيا شركت دارند.
امروز با دخالت بشر در اكوسيستمها چرخه آب، كربن و مواد غذايى تغيير كرده است. در نتيجه اين امر، اكوسيستمها به تدريج فرسوده شده و كارايى كم‏ترى پيدا مى‏كنند. به عنوان مثال، هم‏اكنون يك قطره باران كه از مناطق نزديك به سر چشمه رودها راهى دريا مى‏گردد، سه برابر بيش از گذشته زمان نياز دارد تا به دريا برسد. علت نيز وجود سدها و انواع و اقسام بهره‏برداريهاى جديد از آب رودخانه‏هاست. با ورود آب رودخانه‏ها به درياها و اقيانوسها مواد غذايى زيادى به همراه آنان وارد حوزه‏هاى دريايى مى‏گردد. اين مواد غذايى توسط كشاورزان براى بالا بردن محصول در مزارع پخش مى‏شوند و به همراه آب وارد دريا مى‏گردند. وضعيت ياد شده موجب مى‏شود تا تعداد جلبكها افزايش يافته و به محيط زيست آسيب برسد. استفاده فزاينده از سوختهاى فسيلى، همچنان ميزان دى‏اكسيد كربن را در جو افزايش داده كه اين مقدار ظرف 420 هزار سال گذشته بى‏سابقه است.
پيامدهاى ناخوشايند گرم شدن كره زمين از هم‏اكنون آشكار شده‏اند: بارانهاى شديد و پى‏درپى، افزايش طوفانها، سيلابها و قحطيها و گسترش بيابانها. البته هنوز مشخص نيست كه در نهايت اين روند چه نتيجه قطعى‏اى خواهد داشت. طى دهه هفتاد بيشترين نگرانيها به پايان يافتن ذخاير مواد خام معدنى مربوط مى‏شد و گمان مى‏رفت كه اصلى‏ترين مانع رشد اقتصادى در آينده، اتمام منابع معدنى خواهد بود، اما امروز مهم‏ترين دغدغه اقتصاد در ارتباط با اكوسيستم، منابعى هستند كه اگر درست از آنها استفاده مى‏شد، هميشه پابرجا بودند؛ منابعى مانند آب، زمين قابل كشت، جنگلها و ماهيها. هم‏اكنون حدود 70 درصد ذخاير ماهى در درياهاى جهان مورد استفاده بيش از حد قرار گرفته‏اند. 16 درصد زمينهاى كشاورزى جهان هم چنان مورد بهره‏بردارى بى‏رويه قرار دارند كه قدرت بارورى خود را عملاً از دست داده‏اند و استفاده چندانى نمى‏توان از آنها كرد. حدود 40 درصد از مردم كره زمين هم از كمبود شديد آب رنج مى‏برند.
در حالى كه تحقيقات ژنتيكى، رؤياى مديران صنعتى را برآورده مى‏كنند، به گفته برخى از كارشناسان، انسان به واسطه تغييراتى كه در محيط مى‏دهد، مقدمات تغيير خود را نيز فراهم مى‏نمايد؛ تغييراتى كه از عصر هوموساپينها، ششمين مرحله تغيير تاكنون محسوب مى‏شوند. البته اين تحولات صرفاً محدود به كاهش گونه‏هاى جانورى و گياهى نمى‏شود. كاهش نوع گونه‏هاى حيات، آسيبهاى وارده به اكوسيستم را نيز افزايش مى‏دهد و بازده آن پايين مى‏آيد.
اين نكته نياز به توضيح ندارد كه اقتصاد در كل 193 كشور كره زمين بر مبناى صادرات كالا و خدمات با استفاده از اكوسيستم استوار است و لذا حيات انسانها و اقتصاد متكى به كارآيى اكو سيستمها بوده و با آنها ارتباط مستقيم دارد. بشر بدون توجه به اين موضوع، همواره كوشيده است تا بالاترين سودجويى ممكن را در ارتباط با طبيعت داشته باشد. طبيعت، به خصوص در كشورهاى صنعتى، بيش از حد مورد استفاده قرار گرفته و ذخاير آن در حال نابودى است. شهرسازى در آمريكاى شمالى بخش اعظم طبيعت بكر اين ناحيه را دچار آسيب نموده است. البته يك نكته نيز گفتنى است و آن اين كه با و جود تمامى اين آسيبها، ايالات متحده آمريكا، قدرت شماره يك كشاورزى در جهان است. در آمريكاى شمالى يعنى محدوده كشورهاى كانادا و ايالات متحده آمريكا، به ازاى هر يك نفر جمعيت، نسبت به ساير جاها دو برابر زمين كشاورزى وجود دارد. كشورها چه كشاورزى پيشرفته‏اى داشته باشند و چه نسبتاً عقب‏مانده باشند، يك نكته در مورد آنها صادق است و آن اين كه حيات آنها وابسته به روابط اكولوژيكى در نواحى آنان مى‏باشد. در اين ميان در حالى كه ما براى هر كدام از ساكنان كره زمين، نيازمند 2/85 هكتار زمين قابل بارورى هستيم، اين رقم در حال حاضر به ازاى هر نفر حدود 2/2 هكتار است. اكنون مى‏توان گفت كه انسانها به يك سياره ديگر غير از زمين هم نياز دارند، اما از آنجايى كه ما يك كره قابل زيست بيشتر نداريم، طبيعت بيش از ظرفيتش مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گيرد.
البته هنوز مشكل خيلى جدى نشده است. شش ميليارد نفر هنوز هم رقمى نيست كه كره زمين در تأمين غلات، ماهى و سبزيجات براى آن دچار مشكل مهمى گردد. اگر چه در حال حاضر گرسنگان زيادى در سطح جهان وجود دارند، اما گره موجود در ميزان مواد غذايى نيست، بلكه در نحوه تقسيم آنهاست. تقسيم ناعادلانه مواد غذايى موجب شده تا گروهى بيش از حد بخورند و گروهى هم از گرسنگى رنج ببرند. با عادلانه نمودن سيستم تقسيم، مشكل قابل حل شدن است، اما در آينده اين‏گونه نخواهد بود. بعدها مشكل ما ميزان مواد غذايى هم خواهد گرديد. از يك سو جمعيت كره زمين رو به افزايش است و از سوى ديگر استفاده بيش از حد منابع طبيعى در آينده بازده اكولوژى را پايين آورده و در دراز مدت، ميزان محصول را كاهش مى‏دهد. به عنوان مثال در حال حاضر در مقايسه با توان توليد ماهى در درياهاى جهان، ظرفيت ناوگانهاى ماهيگيرى در سطح جهان 40 درصد بيش از مقدار صحيح آن است، لذا از يك سو قدرت اكوسيستمها تحليل مى‏رود و از سوى ديگر تقاضا افزايش مى‏يابد. براساس تحقيقى كه اوايل دهه هفتاد توسط يك زوج زيست‏شناس، به نامهاى آنه و پاول اهرليش، صورت گرفت، مشخص شد كه مشكلات موجود در زمينه محيط زيست جهانى از سه عامل ناشى مى‏شود: رشد جمعيت، ميزان مصرف و فناوريهاى موجود. اما اين كه براى كاهش اين مشكلات به كدام يك از اين عوامل مى‏توان توسل جست، سؤالى است كه بايد بدان پاسخ مناسبى داده شود.
سال گذشته، هنگامى كه رود لابرز – مدير سابق بنياد جهانى طبيعت و نخست‏وزير پيشين هلند كه هم‏اكنون كميسر سازمان ملل در امور آوارگان است – گزارشى را تحت عنوان »گزارش سياره زنده« ارايه داد، نوعى تابو را در هم شكست. او در گزارش خود تصريح كرد كه جمعيت نامناسب كره زمين خود به تنهايى خطرى بزرگ براى كره زمين محسوب مى‏شود. اگر چه به يمن رشد رفاه و سياستمداران هوشمند در برخى كشورها، افزايش جمعيت به سرعت ده سال پيش صورت نمى‏گيرد، اما جمعيت كره زمين همچنان بيشتر مى‏شود. بنابر برآورد سازمان ملل تا سال 2020 ميلادى جمعيت كره زمين 1/5 ميليارد نفر افزايش خواهد يافت. اگر هر كدام از اين سكنه جديد زمين، سالانه تنها نيم تن دى‏اكسيد كربن – يعنى حتى كم‏تر از مقدار شاخص آن در هلند – توليد كنند، در بهترين حالت هم، آنچه كه در پروتكل كيوتو در مورد كاهش گاز دى‏اكسيد كربن در نظر گرفته شده، محقق نخواهد شد.
در مورد ميزان مصرف انسانها هم اميدوارى چندانى وجود ندارد. برعكس هنوز حدود يك پنجم مردم جهان در فقر به سر مى‏برند و در انتظار خانه و غذاى مداوم و مناسب هستند. هر كس كه استطاعت مالى مى‏يابد، يك ماشين قوى‏تر و يك ساختمان بزرگ‏تر مى‏خرد و بيشتر به مسافرت مى‏رود و در انتها هم زباله بيشترى را از خود به جاى مى‏گذارد. لذا كارشناسان سازمان توسعه و همكاريهاى اقتصادى در گزارشى كه اخيراً منتشر شده، رشد مصرف را در آينده موجب افزايش آسيبهاى وارده به محيط زيست دانسته‏اند و بسيار بعيد مى‏دانند كه بهبودى در زمينه مصرف در جهان حاصل شود.

دانلود + ادامه مطلب