چگونگی - فایلخون

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم

محصول * تحقیق درباره چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
 
يازدهمين كنفرانس رياضي ايران- ساري
27 الي 30 تير 1389
چگونگي آموزش رياضيات توسط معلم
و تثبيت آموخته ها توسط دانش آموز
معصومه الازمني
محل كار: مدرسه راهنمايي فدك
آدرس پست الكترونيك: Ldmpqo
چكيده:
آموزش درس رياضيات از دغدغه‌هاي اصلي معلمان اين رشته مي‌باشد و با توجه به اينكه درس رياضي در بسياري از مطالب حالت انتزاعي دارد پرداختن به اين درس تا حدود زيادي توان ذهني بالقوه دانش‌آموزان را مي‌طلبد تا آن‌ها را به متفكراني خلاق و حل‌كننده‌ي مسائل تبديل كند. دانش‌آموز فكور كه قدرت شناخت و استفاده از آموخته‌هاي خود را دارا باشد.
1- مقدمه:
عوامل زيادي ساخت و بنيان روشهاي تدريس را پايه‌ريزي كرده و استحكام مي‌بخشد از جمله‌ي اين عوامل مهم و تأثيرگذار، ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي يادگيري مي‌باشد.
يادگيري عبارت است از فرآيند تغييرات نسبتا پايدار حاصل از تجربه در رفتار بالقوه‌ي يادگيرنده و نظريه‌هاي يادگيري در واقع اصول كليت يافته‌اي هستند كه زمينه‌ي يادگيري و شرايط آن را تبئين مي‌كنند و همچنين يادگيري فرايندي دروني است كه حافظه، انگيزش و تفكر نقش مهمي در آن بازي مي‌كنند. بر اساس ديدگاههاي جديد موجود در اين نظريه، يادگيري فرايندي است كه طي آن دانش و اطلاعات به وسيلة خود ياد گيرنده:
1) كسب مي‌شود
2) پردازش مي‌شود
3) دست كاري مي‌شود
4) و به ياد سپرده مي‌شود
2- مفهوم فرايند ياددهي، يادگيري
نشست يادگيري
آسان است معلم رياضي مدرسه راهنمايي باشيم. اما سخت است معلم رياضي بسيار خوب باشيم ]1[
در فرايند ياددهي- يادگيري، مفاهيمي چون تدريس، يادگيري، ارزشيابي، مواد آموزشي، تعامل معلم و دانش‌آموزان و … مطرح است.
1- تدريس:
تعامل يا ارتباط متقابل معلم با دانش‌آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار به منظور تغيير در رفتار (يادگيري) را تدريس مي‌نامند. ]2[
2- يادگيري:
تغيير در طرز تفكر و مهارت‌هاي ذهني و حركتي را يادگيري مي‌نامند. ]3[
3- ارزشيابي:
فرايندي منظم براي تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت دانش‌آموزان در رسيدن به هدف‌هاي آموزشي ست.
4- مواد آموزشي:
شامل كتاب، فيلم‌هاي آموزشي، مجلات و … كه محتواي يادگيري تلقي مي‌شوند.
در فرايند تثبيت يادگيري
1) نحوه مطالعه و تمرين و تكرار دانش‌آموز
2) نحوه كمك رساني ولي دانش‌آموز در خانه
3- هدف‌ها در فرآيند ياددهي – يادگيري – تثبيت يادگيري
كميته بين‌المللي آموزشي در قرن بيست و يكم يادگيري را بر چهار ستون استوار مي‌داند:]4[
1- آموزش براي يادگيري
2- آموزش براي عمل كردن
3- آموزش براي زيستن
4- آموزش براي همزيستي
4- اهداف عمومي رياضيات در مقطع راهنمايي ] 5[
1- پرورش نظم فكري و درست انديشيدن از طريق آموزش به كار بردن صحيح دانسته‌ها
2- ايجاد توانايي انجام محاسبات عددي در زندگي روزانه
3- رشد توانايي حل مساله
4- ايجاد و توانايي محاسبات ذهني و تخمين زدن كميت‌ها در حد نيازهاي زندگي روزمره (للهي: 1368)
نخستين هدف از يادگيري هر موضوعي آن است كه در عمل به كار آيد. براي اينكه آموخته‌ها در عمل به كار آيند دو راه موجود است. يكي اينكه آموخته‌ها عينا در مواردي مشابه به كار روند كه به اين عمل انتقال يادگيري مي‌گويند. مانند آموختن چهار عمل اصلي كه دانش‌آموزان را در موقعيت‌هاي مشابه ديگري چون خريد كردن يا حل مسئله به كار مي‌برد. راه ديگر آموختن، اصول و مباني كلي و نگرش‌هايي است كه مي‌تواند مبناي اعمال آينده قرار گيرد.
البته آموختن و درك اصول اساسي يك موضوع تنها در فراگرفتن اصول كلي آن خلاصه نمي‌شود، بلكه دانش‌آموزان بايد ازتوانايي كشف جديد و حل مسئله برخوردار باشند. اگر كشف نهايي مجهولات توسط دانش‌آموزان صورت پذيرد اين امر اعتماد به نفس را در وي تقويت مي‌كند و هم بر علاقه او مي‌افزايد. به عبارت ديگر كشف روابط و معلوم كردن مجهولات توسط دانش‌آموز بايد جز روش تدريس محسوب شود. ]6[
5- تحول در روش‌هاي يادگيري ]7[
يكي از تقسيم‌بنديهايي كه براي يادگيري رياضيات ذكر شده يادگيري طوطي‌وار و يادگيري معنادار است. همان طور كه گويا (1381) ذكر مي‌كند. يادگيري براي فهم و درك قانع‌كننده است، حال آن كه يادگيري طوطي‌وار اينگونه نيست. انجام اعمالي از دانش‌آموز خواسته شده، ولي قناعت دروني براي او ندارد. يادگيري براي فهم و درك راهي براي تفكر است. اما يادگيري، براي فهم و درك شرايطي ايجاد مي‌كند كه دانش‌آموزان درستي مطالب را درك كنند. ولي يادگيري طوطي‌وار شرايطي درست مي‌كند كه درستي آن را بپذيرد. لذا در صورتي وقوع يادگيري معنادار خواهد بود كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه دانش‌آموز قدرت انتقال مطالب به موقعيت‌هاي جديد و به كارگيري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره درآمدي بر چگونگي جايگزيني روش‌هاي نوين آموزشي به جاي روش‌هاي سنتي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره درآمدي بر چگونگي جايگزيني روش‌هاي نوين آموزشي به جاي روش‌هاي سنتي

محصول * تحقیق درباره درآمدي بر چگونگي جايگزيني روش‌هاي نوين آموزشي به جاي روش‌هاي سنتي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
 
درآمدي بر چگونگي جايگزيني روش‌هاي نوين آموزشي به جاي روش‌هاي سنتي

چكيده در اين مقاله سعي شده است كه علل تداوم تدريس به صورت سنتي و معلم محوري بررسي گرديده و همچنين روشهاي نويني جهت جايگزيني آنها ارائه گردد . در اين مقاله مواردي نظير : الف) تأثير برنامه و ساخت نظام آموزشي. در بررسي ساختار نظام آموزشي هر كشور دو نظام كاملاً متمايز وجود دارد: ” نظام متكي بر اصالت مواد درسي “نظام متكي بر رشد همه جانبه فرد. با بررسي ويژگيهاي اين دو نظام معلوم مي شود كه نظام آموزشي كشور، نظام متكي بر اصالت مواد درسي است و از ديدگاه متخصصين علوم تربيتي نتيجه چنين نظامي الزاماً اين است كه معلمان ابتكار و آزادي عمل ندارند و نمي توانند به روشهاي فعال آموزشي بپردازند. ب ) عدم آشنايي معلمان با روشهاي نوين آموزشي. “اطلاعات پراكنده و محدود معلمان از روشهاي فعال آموزشي “عدم آگاهي معلمان از چگونگي سازماندهي كلاس و مديريت زمان ” نبودن هيچ دوره آموزشي براي دبيراني كه علاقه مند به تغيير در شيوه هاي آموزشي خود هستند مورد بحث قرار گرفته است . در واقع در اين مقاله سعي برآن شده تا روشهاي متفاوت آموزشي ، روشهاي نوين و پوياي رفتاري و آموزشي ، رفتارهاي نوين منجر به يادگيري بيان و بررسي گردد تا بتوانيم آنها را جايگزين آموزشهاي سنتي كنيم . الف. مقدمه در دهه هاي اخير تلاشهاي زيادي در كشور صورت گرفته تا روشهاي كليشه اي و سنتي آموزشي جاي خود را به روشهاي تازه و بديع و مبتني بر نيازهاي فردي و اجتماعي دانش آموزان دهد. آنان را خلاق و توليد كننده علم و دانش پرورش داده و دريچه هاي نويني را در زمينه علوم و تكنولوژي در كشور بگشايد. تغييرات نظام آموزشي و كتب درسي دانش آموزان نيز در همين راستا صورت گرفته است. اما علي رغم تمامي زحمات و هزينه هاي سنگيني كه آموزش و پرورش متحمل شده است، هنوز شاهد تدريس علم به شيوه سنتي و معلم محوري هستيم. در قريب به اتفاق مدارس كشور، هيچ تغييري در زمينه تدريس و ارزشيابي و … ديده نمي شود.به همين علت به كرات دبيران ظالمانه مورد شماتت قرار مي گيرند كه چرا نمي توانند خود را با روشهاي مدرن آموزش وفق دهند. به همين جهت در اين مقاله سعي شده است بر علل و ريشه هاي تداوم شيوه تدريس سنتي و غيرفعال‌از سوي دبيران پرداخته شود.علل تداوم شيوه تدريس سنتي را مي توان در چند عامل زير پيگيري كرد. 1. تأثير برنامه و ساخت نظام آموزشي در فرآيند تدريس ساخت نظام آموزشي يك جامعه، اعم از نگرشها و باورها، برنامه ها و آيين نامه ها مي تواند روش تدريس معلم را تحت تأثير قراردهد. توجه يا عدم توجه نظام آموزشي به نيازهاي شاگردان و جامعه، اصالت دادن نظام آموزشي به محتوا وبرنامه ها به جاي رشد و تحول همه جانبه، عدم نظارت و كنترل سالم و ارزشيابي هاي اصولي و غيراصولي همه مي توانند روش تدريس معلم را تحت تأثير قراردهند. در بررسي ساختار نظام آموزشي هر كشور دو نظام كاملاً متفاوت ديده مي شوند. 1-نظام متكي بر اصالت مواد درسي: از جمله ويژگيهاي نظام متكي بر اصالت مواد درسي اين است كه در اين نظام آموزشي يك برنامه ثابت براي كشور اجرا مي شود و محتواي برنامه مقيد به متن تنظيم شده است و رعايت انضباط يكنواخت آموزشي براي همه معلمان الزامي است. 2- نظام متكي بر رشد همه جانبه فرد: در اين نظام برنامه برحسب مقتضيات منطقه و نوع مدرسه و توانايي شاگردان تنظيم مي شود و محتواي برنامه به فعاليتهاي فردي و گروهي شاگردان تنظيم مي شود و محتواي برنامه به فعاليتهاي فردي و گروهي شاگردان بستگي دارد. معلمان در اجراي برنامه و انتخاب مواد درسي آزادي عمل و اختيارات بيشتري دارند و … .با كمي تأمل و دقت در نظام آموزشي كشور درمي يابيم كه نظام آموزشي كشور ما متكي بر اصالت مواد درسي است. زيرا دبيران بايد مطالب معيني را بدون توجه به تواناييها، استعدادها و علايق دانش آموزان تدريس نموده و ارزشيابي معيني را با ريزبارم معين به عمل آورند. بديهي است كه در چنين نظامي – همچنانكه محققان و دانشمندان علوم تربيتي معتقدند- معلم آزادي عمل چنداني ندارد كه توسط آن بتواند به فعاليتهاي ابتكاري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان

محصول * تحقیق درباره بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
 
بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان
چکیده:
درک گفتار یا موضوع گفتار در کودکان با شیوعی به میزان 1% در تمامی فرهنگ‌ها به چشم می‌خورد. با وجودی که طی 50 سال اخیر مطالعات رفتاری و مغزی گسترده‌ای درباره درک گفتار انجام شده، دلایل آن هنوز ناشناخته باقی مانده است. پژوهش‌هایی که با تصویربرداری از مغز انجام شده‌اند، فعال‌سازی مناطق مختلف و بی‌شباهتی را در طول گفتار همراه با درک گفتار نشان داده‌اند. اخیراً در مناطق زبان و گفتار در مغز، بی‌نظمی‌های ساختاری نیز به چشم می‌خورند. یافته‌های یکی از پژوهش‌های اخیر که بصورت چند جانبه تحلیل شده حاکی از آن است که مناطق مختلف عصبی فعال شده در مغز، ناشی از درک گفتار هستند و نه عامل بوجود آورنده آن ؛و این که درک گفتار، نقصی در آغاز برنامه‌ریزی‌های موتور گفتار است. این نقص آغاز هجا را نیز در بردارد که منجر به ارائه نظریه ST (آغاز هجا)[2] از طرف پاکمن و همکارانش گردید. این نظریه درک گفتار را نقطه تعامل گفتار و زبان می‌داند و توصیف محتملی را از پدیده درک گفتار و دلایل آن در اختیار قرار می‌دهد.
واژگان کلیدی: درک گفتار، دلایل درک گفتار، نظریه ST، درک گفتار رشدی.
مقدمه:
درک گفتار یا stuttering که از آن تحت عنوان Stammering نیز یاد می‌شود. نوعی نقص در گفتار است که در آن جریان گفتار توسط تکرارهای غیرارادی و امتداد آواها، هجاها، لغات یا گروه‌ها و انسدادها و مکث‌های غیرارادی مختل می‌شود و گوینده از تولید آواها ناتوان می‌گردد. عدم سلیس بودن کلام اصطلاح کلی است که برای چنین نقص‌های گفتاری به کار می‌رود. اصطلاح درک گفتار معمولاً با تکرار غیرارادی آوا مرتبط است اما درنگ و مکث غیرعادی قبل از گفتار و امتداد برخی آواها و معمولاً واکه‌ها و نیم واکه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. درک گفتار شدت‌‌های مختلفی دارد. ممکن است افرادی را که تنها نقص ادراکی دارند در برگیرد و یا افرادی را شامل شود که علائم بسیار شدیدی در آنها مشاهده می‌شود و این مشکل می‌تواند در این افراد تا حد قابل ملاحظه‌ای مانع ارتباط شفاهی آنها شود. تأثیر درک گفتار در حالت روحی و عملکرد فرد می‌تواند شدید باشد. که بسیاری از آنها توسط شوندگان ناشناخته باقی می‌ماند. من جمله ترس از اظهار صریح برخی واکه‌ها یا همخوانها، ترس از به درک گفتار افتادن در موقعیت‌های اجتماعی، انزوای تحمیل شده توسط خویش، نگرانی، استرس، خجالت و یا احساس از دست دادن کنترل در طول گفتار.
عموماً درک گفتار مشکل در تولید فیزیکی آواهای گفتار یا تبدیل افکار به لغات نیست. برخلاف انتظار افکار عمومی، درک گفتار نه از میزان هوش تأثیر می‌پذیرد و نه روی آن تأثیر می‌گذارد. افراد مبتلا به درک گفتار، بدون در نظر گرفتن نقص کلامیشان، می‌توانند از نظر پزشکی افراد کاملآ نرمالی باشند. بنابراین، کمبود اعتماد به نفس، نگرانی و استرس فی نفسه موجب درک گفتار نمی‌شود. میزان این نقص متغیر است. این بدان معناست که در برخی شرایط، مثل صحبت کردن پای تلفن، بنا به سطح نگرانی فرد، شدت درک گفتار می‌تواند کم یا زیاد باشد. با وجودی که سبب اصلی درک گفتار هنوز ناشناخته است، به نظر می‌رسد که عوامل ژنتیکی و نروفیزیوژیکی هر دو در آن دخیل باشند. تکنیک‌های گفتاردرمانی و روش‌های درمانی بسیاری وجود دارند که می‌تواند میزان سلیس بودن گفتار را در برخی افراد مبتلا به درک گفتار افزایش دهند. این در حالی است که در حال حاضر هیچ “راه علاج” قطعی برای این نقص در دست نیست.
ویژگی‌های درک گفتار:
رفتارهای بروز یافته با درک گفتار را به 2 دسته تقسیم می‌کنند: رفتارهای اولیه و رفتارهای ثانویه. رفتارهای اولیه درک گفتار علائم آشکار و قابل مشاهده در افت میزان سلیس بودن گفتار را شامل می‌شود؛ که عبارتند از: تکرار آواها، هجاها، لغات و یا گروه‌ها، مکث‌ها و امتداد آواها. تفاوت درک گفتار و نقص‌های عادی که در گفتار تمامی افراد ممکن است به چشم بخورد در آن است که نقص‌های درک گفتاری برای مدت زمان طولانی ادامه داشته و اغلب اوقات رخ می‌دهند. و با تلاش و تقلای بیشتری تولید می‌شوند. (وارد[3]، 2006، صص 6-5). کیفیت درک گفتار نیز متفاوت است. و درک گفتار از طریق امتداد، انسداد و تکرار بخشی از لغت تشخیص داده می‌شود. (کالینوویسکی[4]، 2006، صص 37-31):
تکرار: زمانی رخ می‌دهد که یک واحد گفتار، مثل آوا، هجا، واژه یا گروه تکرار می‌شود و معمولاً در کودکانی مشاهده می‌شود که شروع به درک گفتار نموده‌اند. به عنوان مثال to-to-to-tomorrow
امتداد: منظور از امتداد کشش غیرطبیعی آواهای ممتد است مثل mmmmmmilk امتداد نیز در کودکانی که به تازگی شروع به درک گفتار نموده‌اند رواج دارد.
انسداد: منظور از انسداد توقف نامناسب آوا و هوا است که اغلب با اختلال در حرکت زبان، لب‌ها و/ یا تارهای صوتی همراه است. انسداد معمولاً در مراحل بعدی درک گفتار بوجود می‌آید و با تلاش و انقباض ماهیچه‌ها مرتبط است
رفتارهای ثانویه درک گفتار ربطی به تولید گفتار ندارند و رفتارهایی را شامل می‌شوند که با رفتارهای اولیه مرتبط هستند. این رفتارها شامل “رفتارهای گریزی” هستند که در آنها فرد مبتلا به درک گفتار سعی در پایان بخشیدن به درک گفتار دارد. برای مثال‌هایی از این دست می‌توان به حرکات فیزیکی مثل از دست دادن ناگهانی تماس چشمی، پلک زدن، تکانهای سر، لرزش دست، واژه‌ها و آواهایی برای آغاز سخن مثل um، uh، you know اشاره نمود.
در بسیاری از مواقع این ابزارها در ابتدا مؤثر واقع می‌شوند و لذا فرد آنها را در خود تقویت می‌کند. که تدریجاً بصورت عادت در می‌آیند و نهایتاً اجتناب از آنها دشوار است.
رفتارهای ثانویه همچنین به استفاده از استراتژی‌های اجتناب مثل اجتناب از برخی واژه‌ها، افراد و موقعیت‌های دشوار اشاره دارند. برخی از افراد مبتلا به درک گفتار با موفقیت از این موقعیت‌ها و واژه‌ها اجتناب می‌ورزند تا گفتارشان سلیس باقی بماند و ممکن است شواهد اندکی مبنی بر رفتارهای اولیه درک گفتار در آنها مشاهده شود. این افراد که درک گفتار آنها حالت پنهان دارد ممکن است سطح بالایی از نگرانی و یا ترس شدید از حتی درک گفتار خفیف را دارا باشند
شدت درک گفتار:
شدت درک گفتار اغلب حتی برای افراد با درک گفتار شدید نیز ثابت نیست. بنا به گزارشات جمع‌آوری شده از افراد مبتلا به درک گفتار، این افراد هنگامی که با افراد دیگر هم خوانی می‌کردند و یا گفتار دیگران را تقلید می‌کردند، و یا هنگام نجوا، آواز خواندن، نقش بازی کردن و سخن گفتن با حیوانات و کودکان و یا حتی خودشان، گفتار بسیار روان و عاری از درک گفتاری را تولید می‌نمودند.

دانلود + ادامه مطلب

چگونگی تحقیق و آزمایش 25 ص

دسته بندی: علوم پایه

چگونگی تحقیق و آزمایش 25 ص

محصول * چگونگی تحقیق و آزمایش 25 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
 
چگونگی تحقیق و آزمایش
روشهای علمی تحقیق و تجربه در حال حاضر در صنایع سرامیک به انواع مختلف در آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار میگیرد. در این خصوص سه قسمت اصلی وجود دارد که تقریباً با یکدیگر نیز ارتباط دارند.
تحقیق خالص : بررسی در مورد طبیعت مواد سرامیکی، علل وجود و عکس العمل آنها با یکدیگر را شامل می شود. نتیجة این تحقیقات تحولات جدید و رفع عیوب گذشته است.
توسعه : پیشرفت منظم و سیستماتیک به منظور رسیدن به هدفی مشخص در صنعت را توسعه گویند.
کنترل : مشاهدة منظم در بررسی میزان مواد، خط تولید و تولیدات نهائی جهت نیل به یک نتیجة هماهنگ و همچنین بررسی مشکلات و نواقص و نیز چگونگی رفع آنها را کنترل گویند.
روشهائی که در هر قسمت ذکر خواهد گردید ممکن است که در مورد یک یا چندین بخش صادق باشد. بعضی از روشها در این قسمت به تفصیل شرح داده خواهد شد و برخی دیگر احتیاج به وسایل گران قیمت و نیز تکنسین های ماهر را دارد که در این مباحث سعی میشود اصول اولیة آنها شرح داده شود.
اغلب اوقات در زمان کار در آزمایشگاه سرامیک احتیاج میباشد که نمونه ای مشابه آنچه که در تولید مورد استفاده قرار میگیرد ساخته شود. بدین منظور لوازم و دستگاههائی با مقیاس کوچکتر و مشابه انچه که در صنعت موجود میباشد در آزمایشگاه نیز مورد مصرف قرار میگیرد. از انواع این نوع ماشین آلات می توان آسیاب فکی، آسیاب چرخشی، بال میل، بهم زن، مخلوط کن، الک، مغناطیس، فیلتر پرس، پاک میل، اکسترود، پرس های دستی، خشک کن، کوره آزمایشگاهی، اره های الماسی، سنباده و سایر ماشین آلات را نام برد. امروزه اغلب کارخانجاتی که ماشین آلات صنعتی تولید می کنند نمونة آزمایشگاهی آنرا نیز تهیه کرده که جهت آزمایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
ثبت تست های آزمایشگاهی :
احتیاج جهت نگارش دقیق متدهای آزمایش – نمونه ها و چگونگی تهیه آنها همواره از اهمیت خاصی برخوردار است. اصول کار بدین ترتیب است که از هر نمونه ای که وارد آزمایشگاه میشود بایستی تاریخ ورود، محل اصلی و هر گونه آزمایشی که بر روی آن انجام میگیرد بدقت در دفتر مخصوصی ثبت گردد. بدین ترتیب در صورت احتیاج به هر نمونه با رجوع به آن قسمت میتوان مشخصات نمونة مربوطه را مورد بررسی قرار داد.
تجزیة شیمیایی
تجزیة شیمیایی موارد مصرف بسیار گسترده ای در قسمتهای تحقیق، توسعه و کنترل را دارد. حتی در مواردیکه بررسی در مورد مواد خام سرامیکی و ترکیبات آن احتیاج به روشی به جز متد تجزیة شیمیائی را داشته باشد. اطلاع در مورد عناصر متشکله مواد خام، بدنه و لعاب ها و نیز تمام محصولات سرامیکی اغلب بسیار مفید میباشد ولی از جهت آنکه تجزیة شیمیایی مواد سیلکاتی به روش کلاسیک آن اغلب یک هفته بطول میانجامد بدین جهت این متدها برای آزمایشات روزمره مورد استفاده قرار نمیگیرد. گاهی اوقات وجود یک یا دو عنصر بررسی شده و برای آنها نیز روشهای خاص و سریعی بکار برده میشود.
امروزه لوازم تجزیة الکتریکی سرعت فراوانی به تجزیه های شیمیائی بخشیده است و از آنها میتوان برای کنترل مواد و غیره کمک گرفت.
تجزیة با روش کالریمتری Colorimetrc Analysis
تست رنگی جهت تجزیة کیفی امروزه بسیار رایج میباشد. استفاده از رنگ جهت تعیین نوع عنصر زمانی کاملاً میسر است که فقط یک رنگ در محلول ایجاد گردد و عامل دیگری در محلول موجب تغییر رنگ نگردد. نوع کار بدین صورت است که عنصر مورد نظر را بصورت محلول در آورده و سپس یک نوع معرف به آن اضافه می کنند. بر اساس مقایسة نوع رنگ و نیز میزان آن (پر رنگ و یا کم رنگ) با محلول دیگری که دارای استاندارد ثابتی میباشد و قبلاً در آزمایشگاه تهیه شده است نوع عنصر و مقدار آن بطور تقریبی بدست میآید.
کاربرد تجزیه به روش کالریمتری در صنعت سرامیک ابتدا در سال 1906 جهت تشخیص میزان حلالیت سرب (لعابهای سربی) در محلولهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور نوعی محلول را که میزان کمی حالت اسیدی داشته باشد (مانند سرکه، آب لیمو و غیره) را مدتی در مجاورت لعاب های سربی قرار داده و اگر احیاناً میزان سرب آزاد در لعاب زیاد باشد مقداری از آن در محلول حل خواهد گردید. در این حال تعیین وجود سرب در محلول بخاطر میزان ناچیز آن با روشهای دیگر بسیار مشکل میباشد. ولی با عبور دادن گاز SH2 (که در اینجا نقش معرف را دارد) و بوجود آمدن سولفات سرب، رنگ محلول نیز تغییر نموده و میزان وجود سرب در محلول مشاهده میگردد در مورد کالیریمتری چشم غیر مسلح انسان قادر است که اکثر رنگها را با یکدیگر فرق گذاشته و میزان شدت رنگ را مشاهده نماید ولی هیچگاه نمیتواند دقیقاً تشخیص دهد که یک رنگ چند درجه از رنگ دیگر روشنتر و یا تاریکتر است.
متدی که از چشم انسان دقیقتر عمل می نماید استفاده از دستگاه های مجهز به چشم الکتریکی می باشد.
در نوع اسپکتر ابتد ا نور از یک روزنه عبور نموده و سپس پس از عبور از یک فیلتر حرارتی به دو جهت منعکس شده قبل از آنکه به چشم الکتریکی که بیک گالوانومتر

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک

محصول * پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 26 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
به نام خدا
 
اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک
محسن طالبی ،کارشناس پرستاری
بیمارستان شهید دکتر فقیهی
منبع:کتاب پرستارودیالیز
چاپ1388
Dry weightوزن خشک

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص

تحقیق درباره گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص

محصول * تحقیق درباره گزارش کار آموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها 49 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
 

دانشگاه آزاد اسلامي
آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد رود هن
گزارش کارآموزي
نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل نيروي انتظامي و چگونگي اعمال حساب آنها
استادراهنما:
جناب آقاي محمد فراهاني
دانشجو:
شهرام رباطي
رشته تحصيلي:
حسابداري
بهار 87

تقدير و تشکر :
با سپاس و تشکر از پرسنل محترم كلانتري 127 نارمك خصوصاً معاونت مالي سازمان جناب آقاي علي رحماني و سرپرست حسابداري مرکز آقاي موسي ملك نيازي و دايره وام آقاي امير عظيمي و استاد راهنما محمد فراهاني که من را در اين امر ياري نمودند
و
تقديم به پدر و مادر عزيزم آنان که از هيچ زحمتي نسبت به من دريغ نکردند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول
معاونت مالي: 6
مديريت حسابداري مرکز 6
فعاليت اصلي مديريت حسابداري مرکز 6
مبناي تهيه صورتهاي مالي 8
موجودي جنسي: 8
داراي ثابت مشهود 8
محصولات توليدي 9
چارت سازماني: 10
فصل دوم
دايره وام: 13
وظايف دايره وام 13
سيکل پرداخت وام در سازمان اتکا 13
شرايط عمومي براي کليه وامها 14
مراحل ثبت حسابداري وامها (عمومي) 15
فصل سوم
نحوه پرداخت وام خريد و احداث مسکن 17
مقررات کلي وام 17
شرايط وام گيرندگان 19
عنوان صفحه
مدت باز پرداخت وام 19
روش اجرا 21

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها

محصول * تحقیق درباره تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
 
در اين مقاله در مورد تکنولوژي کيبرد ها و چگونگي طرح بندي آنها توضيح داده مي شود
انواع صفحه کليد و تاريخچه طرح بندي آنها :
وسايل زيادي براي وارد کردن اطلاعات به کامپيوتر موجود است. مثل:موس ، صفحه هاي لمسي(finger touch) ، کاراکتر خوان ها ، وسايل گيرنده صوت ، صفحه کليد(کيبرد) و….
کيبردها انواع مختلفي دارند:
صفحه کليد الفبايي-عددي (Alphanumeric): صفحه کليدهاي معمولي امروزي که معمولاً شامل حروف الفبا ، اعداد ، يک سري علامات و دستورات هستند.
صفحه کليد کردد(Chorded): وسيله اي براي وارد کردن کاراکتر و دستورکه با فشردن چند کليد بوجود مي آيند
 
2) Chorded Keyboard 1) Alphanumeric Keyboard
وغيره.
اولين کاربرد صفحه کليدبه عنوان وسيله ورودي کامپيوترهاست. با صفحه کليد کارهايي چون: تايپ يک سند ، ايجاد کليدهاي شرت کات ، دسترسي به منوها ، بازي وغيره انجام مي شود.
طرح بندي صفحه کليدهاي امروزي (در کيبرد هاي مدرن انگليسي) ، QWERTY نام گرفته که بر حسب مشهورترين صفحه کليدهاي ماشين تحرير طراحي شده است. البته طرح‌بندي هاي ديگري چون: Dvorak، ABCDE، XPeRT و…نيز وجود دارد که بيشتر در اروپا کاربرد دارند.
طرح بندي QWERTY کم کم گسترش يافت و به طرح بندي استاندارد صفحه کليدهاي 104 کليدي کامپيوترهاي شخصي تبديل شد که با اضافه شدن کليدهاي مکان نما ، اعدادي به سبک ماشين حساب ، دو گروه از کليدهاي عمليات خاص(F1-F12) کليدويندوز (در IBM) وغيره همراه بود.
بعضي از سازندگان کامپيوتر بعضي کليدهاي خاص مربوط به پست الکترونيکي( e-mail ) واينترنت را نيز اضافه کرده اند اما اين کليدها جزء استاندارد نشده اند.
نحوه عملکرد کيبرد :
اکثر صفحه کليدها درعمل ازيک تکنولوژي استفاده مي کنند. آنها از سويچ هاومدارهايي براي ترجمه کليدهاي فشارداده شده توسط انسان به سيگنالهايي قابل فهم براي کامپيوتر استفاده مي کنند.
يک کيبرد خيلي شبيه يک کامپيوتر کوچک است. که پردازنده مخصوص خود و مداري که اطلاعات را به پردازشگر و برعکس انتقال مي دهد دارد. بخش بزرگي از اين مدارجايگاه کليدها را تشکيل مي دهد.
جايگاه کليدها يک شبکه از مدارها زير کليدها است.
در همه صفحه کليدها ( به جز مدل هاي خازني که در اين مقاله به آنها پرداخته نمي شود) هر مدار در يک نقطه زير هر کليد قطع شده است.
 
ماتريس کليد ها
وقتي ما يک کليد را فشار مي دهيم آن کليد يک سويچ را فشار مي دهد که باعث کامل شدن مدار و جاري شدن مقداري جريان درآن مدار مي شود. اين کار سويچ (وصل کردن مدار) باعث مقداري لرزش مي شودکه به آن جست( bounce )مي گويند اين لرزش را پردازنده مي فهمد. اگر ما کليدي را فشار داده و نگه داريم پردازنده آن را به عنوان فشار دادن چند بار آن کليد مي شناسد.
وقتي پردازنده يک مدار بسته را مي يابد. جايگاه آن مدار در ماتريس کليدها را با نقشه کاراکتري( character map )درون حافظه فقط خواندني( ROM )خود مقايسه مي کند و طبق اين نقشه کاراکتر مورد نظر را چاپ مي نمايد. نقشه کاراکتري در اصل يک جدول مقايسه است.اين نقشه موقعيت هر کليد را در ماتريس کليدها و اين که هر کليد يا ترکيب چند کليد نشان دهنده چيست را معلوم مي کند. براي مثال ماتريس کليدها به پردازنده مي‌گويد که فشار دادن “a” مساوي حرف a است و فشار دادن Shift با “a” نشان دهنده A است.
يک کامپيوتر همچنين مي تواند علاوه بر نقشه کاراکتري موجود در ROM کيبرد خود از نقشه هاي کاراکتري جداگانه استفاده کند و اين وقتي مفيد خواهد بود که کاربر از زباني استفاده مي کند که حروفش جزء حروف انگليسي نيست. همچنين کاربران با استفاده از اين نقشه هاي کاراکتري مي توانند بفهمند که هر کليد نمايش گر چه حروفي است چه کيبرد آنها استاندارد QWERTY باشد چه Dvorak و يا هر صفحه کليد ديگري باشد. به علاوه نرم‌افزارهايي براي تغيير رفتار صفحه کليدها و تعديل کردن ناتوانايي ها وجود دارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره جستجوي چگونگي رابطه بين آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن با تغييرات سود واقعي

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره جستجوي چگونگي رابطه بين آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن با تغييرات سود واقعي

محصول * تحقیق درباره جستجوي چگونگي رابطه بين آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن با تغييرات سود واقعي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
 
فصل اول
كليات
مقدمه
بدون شك مهمترين انگيزة سرمايه گذراي كسب سود مورد استفاده توسط سرمايه‌گذاران مي‌باشد و مطالعات و پژوهشهاي انجام شده درباره سود حسابداري و احكام مرتبط با آن يكي بيشترين تلاشهاي پژوهشي را در تاريخ تحقيقات حسابداري تشكيل مي‌دهد. از اين رو پيش بيني سود آتي شركتها و عوامل مرتبط با آن بسيار حائز اهميت مي‌باشد.
از آنجاييكه سود داراي نقش اطلاعاتي در جهت تبديل باورهاي موجود در آينده و ميزان توانايي شركت در برابر سهامداران و بستانكاران مي باشد. بنابراين رابطه بين سودهاي گذشته و آتي و تفاوت بين آنها و پي بردن به عوامل ايجاد تغييرات سود و چگونگي ارتباط آن با ساير صورتهاي مالي و بالاخص ترازنامه و احكام آن مي تواند بسيار مورد توجه و مهم باشد.
بكارگيري اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي در جهت تصميم گيري بدون تجزيه و تحليل آنها مفيد نمي باشد و مي تواند نتيجه معكوس داشته باشد و استفاده كننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و بسط و گسترش و ابداع فنونهاي مرتبط با آن از اهميت زيادي برخوردار است و اكثر تصميم گيريهاي مديران و سرمايه‌گذاران و سهامداران حرفه اي و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي ملي بسته به ميزان شناخت و آشنايي به فنون تجزيه و تحليل براساس نتايج حاصل از اين فنون گرفته مي شود.
هدف از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از يك سو ارزيابي عملكرد گذشته يك واحد تجاري و از طرفي فراهم آوردن اطلاعات و روشهاي مناسب در جهت برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف آتي واحد تجاري مي‌باشد. از اين رو تلاشها و تحقيقات فراواني در جهت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي براي پيش بيني وضعيت آتي شركتها صورت پذيرفته و تكنيكهاي متفاوتي براي اين تجزيه و تحليل ها ابداع گرديده است.
از جمله هنري شيل در سال 1969 ميلادي روش جديد براي تحليل صورتهاي مالي با نهاد. اين روش كه براساس مفاهيم تئوري اطلاعات پايه گذاري شده است روند تغييرات تركيب اقلام ترازنامه را بوسيله فرمول آنتروپي شانون مورد بررسي قرار داد و بجاي تكنيكهاي مرسوم كه رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهاي مالي) با يكديگر مطالعه مي‌كنند. رابطه تركيب اقلام ترازنامه را مورد برسي و تحقيق قرار مي‌دهد.
تئوري اطلاعات ابتدا در رشته هاي رياضي و مخابرات گسترش يافت و سپس هنري ثيل آنرا در حسابداري و اقتاد تعميم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گيري ارزش اطلاعات صورتهاي مالي با مقياس مشترك استفاده نمود.
آنتروپي شانون ميزان بلاتكليفي استفاده كننده از اطلاعات صورتهاي مالي را محاسبه مي‌كند. هرچه اين ميزان بيشتر باشد. درجه بلاتكليفي و عدم حقيقت بالاتر رفته، كار تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شكل مي گردد، يعني تحليل گرمايي در پيش بيني وضعيت مالي شركت با شك و ترديد در مورد برآوردهاي انجام گرفته روبرو مي‌گردد.
هرچه اين ميزان كمتر باشد تحليل گرماي و پيش بيني وضعيت مالي شركت يا موفقيت و شكست مالي داراي توفيق بيشتري خواهد بود.
ميزان درجه بلاتكليفي به تغييرات در تركيب و ساختار صورتهاي مالي بستگي درد، هرچه اين تغيرات بيشتر باشد درجه بلاتكليفي استفاده كننده يا تحليل گرمايي از صورتهاي مالي بيشتر خواهد بود، لذا با افزايش تغييرات در تركيب ترازنامه يك شركت مشاهده افزايش درجه بلاتكليفي اطلاعات آن شركت خواهيم بود و در نتيجه پيش بيني وضعيت آتي شركت پيچيده تر خواهد شد و ابهام در وضعيت آتي شركت باعث عدم تمايل سرمايه گذاران در جهت سرمايه‌گذاري در آن شركت مي گردد، زيرا خطرات مالي و سيكلهاي زيادي آيندة شركت را ترديد خواهند كرد.
در اين تحقيق در پي گيريم تا با نحوة محاسبه آنتروپي صورت وضعيت مالي و اقلام آن بيشتر آشنا شده و ارتباط آن را تغييرات سود واقعي در تعدادي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهيم تا باتوجه به نتايج اين تحقيق كه مي تواند كاربردي باشد توجه تحليل گران مالي را به استفاده از اين روش و تكنيك

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس

محصول * دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس 
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 9
 
 
 
 
بخشی از متن
* روش اول : اين روش را « فشار بالا ، حرارت بالا » می‌نامند ، كه بیشترین شباهت را با نحوه تشکیل الماس درون کره زمین دارد و در آن گرافیت (یعنی همان کربنی که برای ساختن مغز مداد به کار می‌رود) تحت فشار و گرمای شدید قرار می‌گیرد‌. سندان‌های کوچک در ماشین HPHT در حالی که الکتریسیته‌ی شدید از گرافیت عبور می‌کند ، بر روی آن فشار می‌‌آورد و تنها پس از چند روز یک الماس با کیفیت جواهر به وجود می‌آيد. البته این الماس‌ها به اندازه‌ی المــاس‌های طبیعی خالص نیستند ، زیرا یک محلول فلزی با گرافیت مخلوط می‌شوند.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس.

محصول * دانلود فایل پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت چگونگی تشکیل الماس 
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 9
 
 
 
 
بخشی از متن
* روش اول : اين روش را « فشار بالا ، حرارت بالا » می‌نامند ، كه بیشترین شباهت را با نحوه تشکیل الماس درون کره زمین دارد و در آن گرافیت (یعنی همان کربنی که برای ساختن مغز مداد به کار می‌رود) تحت فشار و گرمای شدید قرار می‌گیرد‌. سندان‌های کوچک در ماشین HPHT در حالی که الکتریسیته‌ی شدید از گرافیت عبور می‌کند ، بر روی آن فشار می‌‌آورد و تنها پس از چند روز یک الماس با کیفیت جواهر به وجود می‌آيد. البته این الماس‌ها به اندازه‌ی المــاس‌های طبیعی خالص نیستند ، زیرا یک محلول فلزی با گرافیت مخلوط می‌شوند.

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 3123