کشور - فایلخون

تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور

محصول * تحقیق درباره بررسي جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
 
چكيده
مسكن در ميان نيازهاي مختلف انسان يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي انسان ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.
به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌شود و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده است. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران است كه مشكلات قابل توجهي دارد.
در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.
اين مقاله بر آن است كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل استفاده در سياست‌گذاري مسكن باشد.
چكيده
طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند در مقابل زلزله پايداري داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.
سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده است و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.
طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته است و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌شود و بسياري در آنها خالي است ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌شود.
سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه شود. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده است و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده است. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل عمل است. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در رابطه به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌شود و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

محصول * تحقیق درباره بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
 
بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .
واژگان کلیدی :  پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی
مقدمه : درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی  نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که ” جامعه شناسی ” بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .
در واقع تفکر جامعه شناسی به  دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی  وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار  نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات  اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم . اهمیت و  ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه  کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن  را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند  که  متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای علمی مشغول به کار می باشند و می توانند از آموخته های خود علاوه بر نشر دانش و انتقال آنها به دانشجویان ، با اجرای پروژه های تحقیقی و بکار بستن روشهای علمی ، معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نقش خود را درهدایت جامعه و مسئولین ایفاء نمایند . امروزه مسائل اجتماعی ازچنان پیچیدگی برخوردارند که بدون آگاهی و تجهیز به دست آوردهای علمی نمی توان راه به شناخت وبررسی اینگونه مسائل برد . دراین مقاله برآنیم که نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در انجام تحقیقات اجتماعی برشمرده و وضعیت اینگونه تحقیقات را درشرایط موجود ایران بررسی نمائیم .هدف از بررسی دراین مقاله سعی خواهد شد تا با مطالعۀ آمار و اسناد و مدارک موجود و نیز نظرات کارشناسان و پژوهشگران درامر تحقیقات اجتماعی ، به شمه ای از اهداف ذیل نائل گردید : ۱- وضعیت تحقیقات اجتماعی درایران دردوران پیش ازانقلاب

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد بررسي تجارب كشور آمريكا 44 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق در مورد بررسي تجارب كشور آمريكا 44 ص

محصول * تحقیق در مورد بررسي تجارب كشور آمريكا 44 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
آينده‌نگري فناوري در کشور ايالات متحده آمريكا
نويسنده : فرزان نيك پور، هادي نيل فروشان، امين پورمحمدي
گروه مطالعات فناوري رصد
وابسته به گروه پژوهشي باشگاه دانش‌پژوهان جوان
 چكيده
موضوع اصلي اين مقاله بررسي تجارب كشور آمريكا در زمينه برنامه‌ريزي سياستهاي راهبردي براي تعيين اولويت‌هاي فناوري با استفاده از ابزار آينده‌نگري فناوري است. آينده‌نگري تلاشي نظام‌مند براي نگاه به آينده بلند مدت دانش، فناوري، اقتصاد، محيط زيست و جامعه است كه با هدف شناسايي فناوري‌هاي نوظهور تقويت حوزه‌هاي تحقيقات راهبردي براي كسب بيشترين منافع اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي انجام مي‌پذيرد. از آنجا كه آينده‌نگري فناوري فرآيندي پيچيده و شديداً وابسته به ساختارهاي بومي است، مطالعه تجارب كشورهاي مختلف و پيشگام مي‌تواند سياست گذاران و فعالان عرصه سياست گذاري و مديريت فناوري را در انتزاع قوانين ثابت و اجريي اين نظام و نيز بخشهاي وابسته به فرهنگ‌ها و شرايط كشورهاي مختلف ياري دهد.
در اين ميان مطالعه تجارب كشور آمريكا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، چرا كه ايالات متحده به عنوان قطب برجسته علم و فناوري و با عنوان كشوري مأموريت‌گرا و صاحب سرمايه، جهت گيري خويش را از آينده‌نگري فناوري به عنوان ابزاري براي اولويت بندي فناوري‌ها به سمت فناوري‌هاي كليدي سوق دهد. پرداخت اين مقاله به تجارب آمريكا مواردي از قبيل تعريف، اهداف، تاريخچه، ساختار، منابع انساني و مالي، روشها، تقويم زماني، نتايج علمي و روشهاي اشاعه و اجرا را دربر مي‌گيرد.
مقدمه
آينده‌نگري فناوري هر چند به مفهوم مصطلح آن در كشور ايالات متحده داراي ادبيات وسيع و گسترده‌اي نيست، ولي از زاويه مفهوم و كاركرد، عميقا داراي ريشه و بنيان است. عنواني كه محور مطالعات و پژوهشها و گزارشات نهادهاي مرتبط با سياستگذاري علم و فناوري در اين مقوله است، بحث « فناوري‌هاي كليدي » است. در واقع همانطور كه در متن مقاله آمده است، آمريكا با داشتن معيارهايي كه از فيلتر تمامي نهادها و اشخاص مؤثر بر سياستهاي كلان اين كشور در حوزه علم و فناوري گذشته است، به دنبال شناسايي فناوريهايي است كه او را در نيل به اين اهداف ياري دهند و نام آنها را فناوري‌هاي كليدي نهاده است. روشن است كه خاستگاه اين رويكرد، قدرت نمايان و برجسته اقتصادي و تكنولوژيكي آمريكا و مأموريت‌گرا بودن آن در حوزه عملكردي است. در مقاله حاضر عمدتاً به اهداف آمريكا از دنبال كردن اين موضوع، ساختار نهادهاي ملي و مؤثر برآينده‌نگري و روش به كار رفته در اين خصوص تمركز مي‌شود و شرح و بسط عناويني از قبيل منابع انساني، تأمين مالي، نتايج علمي و شيوه‌هاي اشاعه و اجرا به لحاظ گستردگي حوزه مباحث به فرصتهاي بعد موكول گرديده است.
تعريف آينده‌نگري
اصولاً در كشور آمريكا به بحث »آينده‌نگري فناوري« به آن صورت كه در كشورهاي ديگر دنيا، نظير انگلستان، ژاپن، آلمان و غيره پرداخته مي‌شود برخورد نشده است و اين فعاليت‌ها در جهت تشخيص فناوري‌هاي »كليدي« براي مدت زمان 5 تا 10 سال مورد استفاده واقع مي‌شود. مفهوم كليدي در دهة 20 و با وابستگي صنايع نظامي ايالات متحده به ديگر كشورها براي واردات موادي خاص مطرح شد و تدريجاً اصطلاح »مواد كليدي« براي انعكاس اهميت مطلب و ضرورت چاره انديشي براي اين معضل رايج گرديد. اين مطلب از ديد نمايندگان كنگره هم پوشيده نماند و قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن مي‌بايست ذخيرة‌ لازمي براي آمادگي نيروهاي نظامي آمريكا به هنگام عمليات نظامي موجود و در زمان مناسب قابل استفاده باشد.
پس از اين دوره و حدوداً در دهه 70 كنگره مفهوم »كليدي بودن« را به صنايع غيرنظامي بسط داد و اصطلاح «فناوري‌هاي كليدي» را به آن دسته از فناوري‌ها اطــلاق كرد كه نقـشي مهم و حسـاس در تضمين «امنيت ملي» و «رشد و رونق اقتصادي» آمريكا داشتند. در نتيجه، اهداف آينده‌نگري فناوري هم تحت تأثير اين سياست، معطوف به شناسايي و تعيين علوم و فناوري‌هايي شد كه منافع زيادي در جهت امنيت ملي و رونق اقتصادي براي آمريكا به ارمغان مي‌آوردند.
هدف
مطالب اين فصل در سه بخش عرضه مي‌شود.
ابتدا به اهداف عمومي ترين برنامه آينده‌نگري كه »گروه فناوريهاي كليدي ملي « مجري آن بوده

دانلود + ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت در مورد معرفی استانهای کشور ایران .

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود پاورپوینت در مورد معرفی استانهای کشور ایران .

محصول * دانلود پاورپوینت در مورد معرفی استانهای کشور ایران .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پاورپوینت در مورد معرفی استانهای کشور ایران
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 67
 
 
 
 
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق آماده هنر درباره عکاسی و مکاتب و روش های آن 45 ص

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق آماده هنر درباره عکاسی و مکاتب و روش های آن 45 ص

محصول * تحقیق آماده هنر درباره عکاسی و مکاتب و روش های آن 45 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
 
اداره آموزش و پرورش کشور
اداره آموزش و پرورش عالی کشور
آموزشکده فنی وحرفه ای الزهرا « س »
عکاسی و مکاتب و روش های آن
استاد گرامی : جناب آقای رحیم زاده
محقق : اخلمدی
زمستان 87
فصل اول :
کلیات تحقیق
بیان مسئله:
عکاسی یکی از بزرگترین اختراعات بشری است که فناوری در موارد متعددی تکامل و پیشرفت خود را مرهون آن است . از سوی دیگر جلوه های هنری آن افق دید واقع گرایانه و وسیع تری را از جهان رمز آلود در فراسوی دیدگانمان تصویر می کشد. در این پژوهش به این مهم دست خواهیم یافت که عکاسی چگونه در جهان رشد و نمو یافته است و به راستی کدام جنبه و جلوه آن در زندگی پررنگتر و کاربردی تر است؟ و چه بهره هایی بشر از آن برده است.
ضرورت مسئله :
در این پژوهش کسب معلوماتی جزئی از کلیت است و همچنین پاسخ به این سئوال که زاویه دید هنرمندانه یک عکاس حرفه ای چگونه بوده است که حتی بعد از گذشت سالیان متمادی اثر هنری وی هنوز خیره کننده و تحسین برانگیز است .
هدف مسئله :
تلفیق روش های سنتی و امروزی با یکدیگر و کاربرد آن و دیگر هنرها ، همچنین افزایش خلاقیت در راستای حرفه خود و افزایش دانش علاقه مندان این هنر
پرسش ها مسئله :
فتو مونتاژ چیست ؟
جنبه های روانشناختی پرتره پیست ؟
عکاسی مد چیست ؟
عکاسی ذهنی چیست ؟
عکاسی در باهاوس چگونه بودهاست ؟
چه تاثیری سورر ئالیسم بر عکاسی گذاشته است ؟
عکاسی تبلیغاتی چیست ؟
هنر عکاسی در حیات وحش چگونه است ؟
عکاسی هنری چیست ؟
چه تاثیر فتو شاپ برعکاسی دارد ؟
عکاسی خلاق چیست ؟
پاپ آرت چیست و چه تاثیری بر عکاسی داشت ؟
عکس رو پوستر چه تاثیری دارد ؟
زاویه دید در عکس چه تاثیری بر کاربرد آن در صفحه آرایی دارد ؟
عکاسی ژورنالیستی چیست ؟
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره صنعت بیمه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره صنعت بیمه

محصول * تحقیق درباره صنعت بیمه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
 
بررسي صنعت بيمه كشور، از گذشته تا امروز
صنعت بيمه، وضعيت موجود، وضعيت مطلوب
مقدمه
اقتصاد كشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دليل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداكثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره ديگر دولتمردان درجهت عكس حركت كردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شيوه مذاكره و مزايده عرف بود در برهه ديگر كسى حاضر نبود از اين شيوه استفاده كند.
اما شرايط در حال حاضر متفاوت با آن چيزى است كه در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به يك وحدت رويه براى اصلاح ساختار اقتصادى كشور رسيده اند، بلكه دولتمردان و حاكميت نيز از يك رويه حمايت مى كنند. در حال حاضر نه تنها تكليف دولت مشخص شده بلكه بخش خصوصى نيز مى داند به كجا مى رود. علاوه بر آن تكليف بخش تعاون نيز مشخص است. در اين شرايط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ايم تا از شرايط جديد اقتصاد ايران بگويد. محور تمام مباحث وزير سابق اقتصاد كشور يك كلمه است و آن اين كه ترديد ها به پايان رسيده و بايد منتظر شتاب در رشد اقتصاد كشور بود، شتابى كه بخش خصوصى محور آن است.
از صنايع بسيار با ارزش هر جامعه مي توان از صنعت بيمه كه خود به نوعي باعث توسعه روزافزون آن جامعه مي شود، ياد كرد. امروز در تمامي جوامع توسعه گرا، بيمه را عاملي مهم در توسعه كشورها مي دانند زيرا معتقدند بيمه در رشد بخشهاي مختلف اقتصادي نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي جامعه، انگيزه هاي سرمايه گذاري را نيز افزايش مي دهد. به عبارت بهتر صنعت بيمه به عنوان مجموعه اي از بنگاههاي اقتصادي هزينه ها و منافع خود را درنظر مي گيرد و در نقطه بهينه به گونه اي عمل مي كند تا حداكثر خدمات را با حداقل هزينه ارائه دهد كه اين باعث حركت سريع توسعه در جامعه مي شود. اما بيمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جايگاهي برخوردار است؟ پاسخ اين پرسش به نحوه نگرش ما به بيمه و توقعاتي كه از اين صنعت مهم داريم بازمي گردد. شايد بسياري از ما بيمه را كاري صرفاً اقتصادي تصور كنيم يا آن را فعاليتي اقتصاي – اجتماعي بدانيم كه اتفاقاً جنبه اجتماعي آن قابل توجه تر است. در شرايط جديد جوامع، عملكرد بيمه ديگر نمي تواند با آنچه كه در گذشته عمل كرده است، شبيه باشد.
امروز اگر مشتريان شركتهاي بيمه اي هيچ انگيزه اي براي بيمه كردن خود و دارائي هايشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روي آورند، زمينه رقابت را در شركتهاي بيمه از بين خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مديران و متخصصان از بيمه استقبال مي كنند براي پاسخ بايــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته هاي قبلي اين افراد پاسخ مثبت و منطقي داده شده است؟ اگرچه طي يك دهه گذشته صنعت بيمـــه رشد قابل قبولي داشته اما هنوز آن طور كه بايد به نيازهاي اوليه مشتريان خود نگاه عميقي نكرده است.
يكي از ويژگيهاي شركتهاي بيمه، محوري بودن آنها در مسايل مالي است كه علاوه بر تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي ازطريق ارائه خدمات بيمه اي، با مشاركت و بكارگيري صنايع مالي انباشته شده نزد خود در بازارهاي مالي، مي توانند موجب تحرك و پويايي و نيز رشد و توسعه بازارهاي سرمايه شوند. با وجود نقش اساسي و تعيين كننده صنعت بيمه در رشد بازارهاي مالي كشور، نهادهاي فعال در اين بازارها آن طور كه بايد از انسجام و سازمان يافتگي لازم برخوردار نيستند و به صورت سنتي فعاليت مي نمايند كه اين موجب اثرگذاري نامطلوب بر فرايند رشد و توسعه ساير بخشهاي اقتصادي خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بيمه كشورمان در مقايسه با متوسط كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته، نشان مي دهد كه مشاركت اين صنعت در بازار سرمايه به صورت بالقوه بين 30 تا 100 درصد قابل افزايش است.
به نظر مي رسد صنعت بيمه كشور با مشكلات بازارهـــاي مالي و تنگناهايي روبرو مي باشد كه براي رفع اين مشكلات بايد راهكارهايي چون آزادسازي و مقررات زدايي در بازارهاي مالي و بازار بيمه و نيز ايجاد فضاي رقابتي گسترده تر در اين بازارها ازطريق امكان مشاركت بخش خصوصي اجرا گردد.
تدبير نيز در گزارش ويژه اين شماره خود ضمن پرداختن به تعاريفي از صنعت بيمه به بررسي وضعيت حال و آينده اين صنعت و نيز مطالعه عملكرد بيمه هاي دولتي و غيردولتي در كشورمان مي پردازد و درنهايت نگاهي به تنگناها و مشكلات جاري در اين صنعت با توجه به فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشور خواهد انداخت.
كارشناساني كه دعوت تدبير را براي شركت در مصاحبه در اين گزارش ويژه پذيرفتند عبارتند از:
– آقاي سيدمحمد آسوده، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه البرز – معاون سابق بيمه مركزي ايران.
– آقاي محمد آزادي، كارشناس سازمان مديريت صنعتي.
– آقاي معصوم ضميري، رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه آسيا.
– آقاي دكترسيدمحمد عباس زادگان، مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران.
– آقاي غلامعلي غلامي، قائم مقام مديرعامل شركت بيمه كارآفرين.
– آقاي احمد واديدار، عضو هيات مديره و قائم مقام مديــــرعامل شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري.
– آقاي عبدالله وطن نيا، رئيس شوراي فني شركت بيمه دانا و كارشناس ارشد بيمه.
بيمه، مديريت بيمه
تدبير: نخستين پرسش ما درباره بيمه و مديريت بيمه از آقاي آسوده بود. وي ديدگاه خود را در اين خصوص اينگونه بيان كرد، بيمه نوعي تعاون است كه يك گروه كه در مقابل خطر يا خطرات مشترك قرار دارند و در جبران خساراتي كه به يك يا چند تن از اعضاي گروه وارد مي شود، مشاركت مي كنند.
فرض كنيد يك گروه هزارنفره وقتي وارد يك قرارداد بيمه مي شوند، ممكن است احتمال خطر براي دو يا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولي معلوم نيست كه براي كداميك از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغي ناچيز كه حق بيمه ناميده مي شود، در مقايســه با خسارت بيمه تعهد مـي كنند كه خسارات وارد بر اعضاي اين گروه را جبران كنند. البته اين خسارات ممكن است بر مال، شخص، سرمايه يا ماشين آلات وارد شود. در تعريف ديگر، بيمه را انتقال ريسك معني كرده اند يعني يك فرد با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسك تحقق خطرات را به بيمه گر منتقل مي كند، بيمه گرها هم گاهي اوقات اين خطرات بزرگ را كه مي پذيرند با مكانيزم بيمه اتكايي به بيمه گران ديگري منتقـل مي كنند در آن حالت با حق بيمه اي كه مـــــي پردازند، خطراتـي را كه خود بيمه كرده اند، نزد يك شركت ثالث، بيمه مي كنند.
در تعريف مديريت بيمه، بهتر است بگوييم مديريت شركتهاي بيمه، زيرا ما تعريفي در خصوص مديريت ريسك داريم كه محدود به شركتهاي بيمه نمي شود يعني هر سازماني يك نوع ريسك دارد كه مديران آن سازمان يا كارخانه ملزم هستند بررسي كنند كه وقتي قرار است تركيبي از نيروي انساني، سرمايـه و دارايي ها را به كار گيرند، دارايي ها يا نيروي انساني را چه خطراتي تهديد مي كند و احتمال تحقق اين خطرات چيست و به طور كلي چگونه مي شود از بروز خطرات پيشگيري كرد. مثلاً اگر يك كارخانه در مرحله طراحي است مي توان زمين آن را طور ي انتخاب كرد كه در معرض سيل نباشد. به اين فرايند شناسايي و ارزيابي ريسك و نحوه برخورد با ريسك گفته مي شود كه گاهي بعد از شناسايي و ارزيابي ممكن است ريسك ها، كاهش يابد كه از طريق انتقال به يك دستگاه ديگر امكان پذير است. الزاماً انتقال ريسك محدود به بيمه نمي شود.
گاهي اوقات يك كارخانه كه محصولات خود را بين خريداران در شهرهاي مختلف توزيع مي كند، اگر حمل و نقل را به يك شركت ديگر واگذار كند، از بسيــاري از ريسك ها پرهيز كرده است مثل خطر تصادفات. اين معناي مديريت ريسك است. اما درباره مديريت بيمه فكر مي كنم منظور مديريت سازمانهاي بيمه است كه در اين سازمانها يا شركتهاي بيمه بايد مطالعه شود كه چه عواملي در اختيار مديريت است. در صنعت بيمه اعتقاد براين است كه بيمه يك حرفه است و حرفه عمده سرمايه و نيروي انساني است كه در بيمه اهميت دارد پس در مديريت بيمه، مديريت منابع انساني نقش ويژه اي دارد. در اين رابطه بايد اضافه كنم كه دستگاههاي بيمه اي بسيار اطلاعات بر هستند يعني بيمه براساس اينكه اگر بخواهد حق بيمه اي را تعيين يا ريسك ها را ارزيابي كند بايد اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آينده را نيز پيش بيني نمايد. تا براساس اين اطلاعات به تحليل بپردازد. چنين اطلاعاتي براساس خطرات گوناگون، مشتريان متفاوت و درجه ريسك گوناگون تهيه مي شود كه لازمه اش وجود منابع اطلاعاتي قوي است. بنابراين اهميت تكنولوژي در اين شرايط بسيار مهم است. در مورد توزيع بيمه، تكنولوژي نيز بسيار اهميت دارد. زيرا بااستفاده از تكنولوژي هاي جديد وقت كمتري از مشتريان گرفته مي شود و ساده تر و سريع تر بيمه نامه ها در اختيار آنها قرار مي گيرد. اگر روزي هم خسارتي اتفاق بيفتد، مي توان بااستفاده از تكنولوژي، سريعاً خسارت را ارزيابي، تعيين و پرداخت كرد. بنابراين مساله نيروي انساني و تكنولوژي هاي اطلاعات از مسايل مهم در مديريت موسسات بيمه اي تلقي مي شوند. علاوه براين، بيمه يك موسســــه مالي است يعني منابع مالي را از بيمه گزاران مي گيرد تا در آينده به صورت خسارت به آنها بپردازد.
بيمه به عنوان يك موسسه مالي، مديريت منابع مالي و سرمايه گذاري در مديريت شركتهاي بيمه را نيز برعهده دارد. در اين ميان مساله سرمايه هم بسيار مهم است زيرا توان شركتهاي بيمه در نگهداري ريسك ها به سرمايه و ذخاير آنها بستگي دارد.
تدبير: آقاي عباس زادگان نيز در تعريفي از بيمه و مديريت بيمه چنين گفت: اساساً بيمه به منظور ساماندهي و مديريت برانواع خطرات و تهديدها (ريسك) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محيط كار و سپردن آن به افراد خبره كه در شركتهاي بيمه سازماندهي مي شوند، بوجود آمده است. بيمــه هاي خصوصي به منظور تنوع بخشي به محصولات بيمه اي، گسترش دسترسي مردم و رقابتي كردن خدمات بيمه اي شكل گرفته است.
فضاي كسب و كار صنعت بيمه
اينكه فضاي كسب و كار صنعت بيمه در كشورمان مناسب است و بستر لازم براي رشد اين صنعت مهياست، پرسش بعدي ما از آقاي ضميري بود وي با ذكر تاريخچه اي از صنعت بيمه از سال 1358 تا امروز، اين فضا را چنين تشريح كرد.
پس از انقلاب اسلامي و ملي شدن شركتهاي بيمه در تاريخ 1358/4/4، بيمه مركزي ايران در اداره امور شركتهاي بيمه دخالت مستقيم پيدا كرد و به منظور تقويت نيروي انساني شاغل در بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه، اقدام به جذب تعداد محدودي از كارشناسان بيمه اي و مالي نمود.
صنعت بيمه كشور در زمان ملي شدن (چهارم تيرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ كامل نرسيده بود و تاثير اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در كشور، مي توانست موجوديت آن را به مخاطره اندازد. بنابراين شوراي انقلاب براي حفظ و نگهداري صنعت بيمه كشور و در جهت تقويت آن براي خدمت به مردم، اقدام به ملي كردن شركتهاي بيمه خصوصي نمود. در آن مقطع، هيات مديره مشتركي مركب از نمايندگان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي بيمه (وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، برنامه و بودجه، بهداري، كار) به اتفاق رئيس كل بيمه مركزي ايران و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران، اداره شركتها را برعهده گرفت. هيات مديره مشترك به منظور اصلاح ساختار صنعت بيمه، پس از دو سال از تاريخ ملي شدن (شهريور سال 1360)، فعاليت شركتهاي بيمه ملي شده به استثناء شركتهاي بيمه آسيا و البرز را متوقف نمود. به اين ترتيب، نوعي ادغام عملي در فعاليت دو شركت باقيمانده صورت گرفت. بيمه مركزي ايران و هيات مديره مشترك به منظور تثبيت جايگاه قانوني شركتهاي بيمه و تمركز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تهيه مقدمات قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه نمودند كه براساس آن اولاً همه شركتهاي بيمه اعم از شركت سهامي بيمه ايران كه به عنوان يك شركت دولتي فعاليت مي كرد و شركتهاي بيمه آسيا، البرز و دانا، داراي اساسنامه متحدالشكل، آيين نامه استخدامي مشترك و مقررات يكسان شدند؛ ثانياً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به اين ترتيب، تصويب قانون نحوه اداره شركتهاي بيمه در سال 1367 توسط مجلس شوراي اسلامي، نقطه عطفي در تعيين تكليف شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به شمار مي رود.
از اين تاريخ، فعاليت بيمه در كشور تحت مديريت دولت و همسو با ساير بخشهاي اقتصادي در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفت. به اين ترتيب سازماندهي جديد شركتهاي بيمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.
تدبير: چگونگي فضاي كسب و كار از نگاه آقاي واديدار را با هم مي خوانيم:

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره قوانين ديوان محاسبات

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره قوانين ديوان محاسبات

محصول * مقاله درباره قوانين ديوان محاسبات * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
 
قانون ديوان محاسبات كشور
مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحيه‌هاي بعدي‌
فصل اول ـ هدف‌
ماده 1 ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌:
الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.
ب ـ بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و سايرمنابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه ازدستگاههاي مربوطه‌.
ج ـ تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شوراي اسلامي‌.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌
ماده 2 ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.
تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌تعريف مي‌باشند.
ماده 3 ـ بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظوراطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام‌هزينه و ساير دريافتها و پرداختها.
ماده 4 ـ رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها.
ماده 5 ـ بررسي جهت‌اطمينان‌از برقراري روشها و دستورالعمل‌هاي‌مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي‌مورد رسيدگي‌.
ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي‌مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام‌شده جهت حفظ حقوق بيت المال‌.
ماده 7 ـ رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي وهرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين ومقررات به ترتيب مقرر در اين قانون‌.
ماده 8 ـ تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه‌مجريه بر اساس نتايج حاصل از بررسيها، رسيدگيها و ياحسابرسيهاي انجام شده و تهيه و ارائه گزارش حاوي نظرات به‌مجلس شوراي اسلامي‌.
ماده 8 مكرر ـ ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف‌قانوني خود در حدود اعتبارات مصوب مي‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصي استفاده نمايد. حسابرسان مذكور پس‌از تاييد صلاحيت توسط ديوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتاييد آن ديوان محسوب مي‌گردند.
تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان‌محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل سوم ـ سازمان و تشكيلات‌
ماده 9 ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبارمورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان‌محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود. تشخيص‌، انجام تعهد و تسجيل‌هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.
تبصره ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع‌آيين‌نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب‌اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي جهت تصويب‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد.
ماده 10 ـ مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكزاستانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده 11 ـ رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود.
تبصره ـ بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون‌ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي‌گيرد.
ماده 12 ـ ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه وحداكثر هفت هيأت مستشاري مي‌باشد. هر هيأت مركب از سه‌مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.
تبصره ـ حذف شده در تاريخ 20/5/1370
ماده 13 ـ دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعدادكافي داديار و يك دفتر تشكيل مي‌شود.
ماده 14 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي‌شود،بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان‌محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده 15 ـ ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتنداز:
الف ـ چهار معاون‌
ب ـ تعداد مشاور لازم‌
ج ـ تعداد كافي (حسابرسي‌) و كارشناس فني حسابرس‌
د ـ مستخدمين اداري‌
ماده 16 ـ انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل‌مي‌آيد:
رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي‌پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي الامكان از ميان افرادواجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات‌،بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين‌افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري‌و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان‌محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره 1ـ افزايش تعداد هيأت‌هاي مستشاري‌، تعيين رؤساي‌هيأت‌ها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات كشور مي‌باشد.
تبصره 2 ـ در صورت نياز به افزايش هيأت‌هاي مستشاري رئيس‌ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيأت پنج نفر را كه واجد شرايط‌مذكور در اين ماده باشند، به كميسيون ديوان محاسبات‌، بودجه وامور مالي مجلس معرفي خواهد نمود. كميسيون از ميان افرادپيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيأت مستشاري و يك‌نفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات‌كشور معرفي خواهد كرد.
ماده 17 ـ حذف شده در تاريخ 20/5/1370
ماده 18 ـ رئيس و دادستان و اعضاء هيأتهاي مستشاري تا انتخاب‌و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانونگذاري به كار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.
ماده 19 ـ جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت‌خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است‌. در مواردي كه عده‌آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيأت از طرف رئيس ديوان‌محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و دررسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود.
ماده 20 ـ اعضاء جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي‌مستشاري درخواهند آمد:
1 ـ در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضاء هيأتها.
2 ـ در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4ماه متوالي از انجام وظيفه باز ماند.
تبصره ـ اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به‌كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنهاارجاع مي‌شود انجام خواهند داد.
ماده 21 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين ومقررات مالي در حفظ حقوق بيت‌المال اقدام مي‌نمايد و در انجام‌وظايف خود مي‌تواند به هر يك از دستگاهها شخصاً مراجعه و يااين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه وصورت‌هاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك مورد نياز در اختيارديوان محاسبات كشور قرار نگيرد، دادستان ديوان محاسبات كشورموظف است به محض اعلام‌، عليه مسؤول يا مسؤولين امردادخواست تنظيم و جهت طرح در هيأت‌هاي مستشاري به رئيس‌ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 2 ـ دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به موردكسري ابوابجمعي مسؤولين و موارد مذكور در ماده 23 اين قانون وهمچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان‌محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده ياصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هيأت‌هاي مستشاري به‌رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3 ـ رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع‌دهد.
ماده 22 ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع‌آيين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و بارعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌مي‌رسد و تا تصويب آيين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام‌كشوري خواهد بود.
فصل چهارم ـ نحوه كار هيأت‌هاي مستشاري‌
ماده 23 ـ هيأت‌هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون‌به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايند:
الف ـ عدم ارائه صورتهاي مالي‌، حساب درآمد و هزينه‌، دفاترقانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به‌ديوان محاسبات كشور.
ب ـ تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي‌.
ج ـ عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور دربودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه‌بعنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت‌مي‌گردد.
د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به‌بيت المال مي‌گردد.
ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع‌بيت المال شود.
و ـ پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسؤولين مربوط‌
ز ـ ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسؤولين‌ذي‌ربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان‌.

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت مرز بین کشور ها

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت مرز بین کشور ها

محصول * پاورپوینت مرز بین کشور ها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 31 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
مرز بین کشور ها
دانمارک و سوئد
آسیا و اروپا در روسیه

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان

دسته بندی: کتاب ، جزوه

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان

محصول * دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت در مورد کشور افغانستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 28
 
 
 
 
بخشی از متن
افغانستان: افغانستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که سالیان متمادی است جنگ‌های مختلف در آن جریان دارد. 31 میلیون و 889 هزار و 923 نفر در این کشور زندگی می‌کنند. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و فقر است که بخش زیادی از مردم آن به کشورهای همسایه از جمله ایران و برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی مهاجرت کرده‌اند.حدود ۸۱ درصد مردم این کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

دانلود + ادامه مطلب

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان ..

دسته بندی: کتاب ، جزوه

دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان ..

محصول * دانلود فایل پاورپوینت در مورد کشور افغانستان ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
پاورپوینت در مورد کشور افغانستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 28
 
 
 
 
بخشی از متن
افغانستان: افغانستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که سالیان متمادی است جنگ‌های مختلف در آن جریان دارد. 31 میلیون و 889 هزار و 923 نفر در این کشور زندگی می‌کنند. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و فقر است که بخش زیادی از مردم آن به کشورهای همسایه از جمله ایران و برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی مهاجرت کرده‌اند.حدود ۸۱ درصد مردم این کشور در بخش کشاورزی فعالیت دارند.

دانلود + ادامه مطلب