یکپارچه - فایلخون

تحقیق درباره بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه

محصول * تحقیق درباره بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 157
 
موضوع تحقيق :
بررسي و طراحي
مبلمان شهري يكپارچه
1- شناخت فرصتها ونيازها
1-1- جستجوي نيازها :
باتوجه به رشد روز افزون شهرها وتوسعه هر چه بيشتر شهر نشيني در تمام جهان و بخصوص كشورعزيزمان نياز هاي شهري شهروندان در كانون توجه هرچه بيشتر قرارمي گيرد.
فشارهاي روز مره وارد بر شهروندان يك شهر به اندازه‌هاي بالاست كه وظيفه طراحان شهري ايجاب مي كند با در نظر گرفتن نيازهاي شهروندان در سطح شهر وايجاد فضاي مناسب براي شهروندان تلطيف هر چه بيشتر فضاي شهري بكوشد. امروزه نيازهاي شهروندان با گذشت زمان كاملا تغيير يافته . شهروندان شهر هاي بزرگي مانند تهران در دنيا در شهركهاي مسكوني خاصي زندگي مي كنند كه در داخل ويا حومه شهر قرار دارندو اكثر آنها بيشتر براي انجام كار از شهركهاي اطراف شهر ونقاط حاشيه شهر خود را به مركز شهر مي رسانند. با گسترش شهر ووسعت دامنه آن وهمين طور مزاياي انبوه سازي مسكن روز به روز بر نياز به اين شهركها افزوده مي شود وتعداد آنها نيز با همين نيازرو به افزايش است.
اين شهركها در واقع شهرهايي هستند دراشل كوچك آنها تمام نيازهاي يك شهر را دارند ولي بايد اين مسئله را مد نظر قرار داد كه نيازهاي اين شهر در واقع نياز شهروندان اين شهركها نيازهاي خاصتري مي باشد اين توسعه روز افزون شهري از يك جهت وازجهت ديگر نياز به ارتباطات در زندگي مدرن شهري امري بديهي مي باشد. امروزه بسياري ازشهروندان از تلفن همراه در سراسر دنيا بهره مندند ولي بايد اعتراف كرد تلفن همراه به هيچ وجه نتوانسته نقش تلفن هاي عمومي شهري را ايفا كند وشهروندان را از اين تلفنها بي نياز كند وبا وجود تلفنهاي همراه تلفنهاي عمومي داخل شهرها هنوز يك نياز واقعي محسوب مي شود وجزئ كارامد ترين تجهيزات شهري مي شود.در نتيجه در شهركهاي مسكوني نيز كيوكسهاي تلفن عمومي مي باشد كه مي‌توان به طور خاص طراحي آنرا براي اين شهركها مورد مطالعه قرار داد.
براي اين كار لازم است كه اطلا عات بيشتري در مورد مبلمان شهري وجايگاه طراحي مبلمان شهري در فضاهاي شهري داشته باشيم .به طور كاملا مشخص امروزه مبلمان شهري جزء لاينفك يك شهر مي باشد و از اهميت خاصي درشهرها برخوردار است. البته اين موضوع از ابتداي قرن بيستم وانقلاب صنعتي در انگلستان ومتعاقب آن در اروپا كه باعث شكل گيري شهرهاي مدرن شد كاملا احساس مي شود .براي شناخت بيشتربه مبلمان شهري اندكي در مورد توسعه تاريخي مبلمان شهري خواهيم نوشت ولي بطور كلي بايد بدانيم كه با توجه به نيازهاي شهروندان بخصوص شهركهاي مسكوني به مبلمان شهري بر طرف كردن نياز هاي شهروندان در محيط شهر وشهركها امروزه يك نياز است.
توسعه تاريخي :
از ميان انبوه موضوعات مرتبط با مبلمان شهري ,گروهي انتخاب و تفسير شده اند كه در حيطه طراحي صنعتي بنا بر تعريف آن جاي دارند . اين تقسيم بندي براساس نظريات ودرك نگرنده از موضوع انجام پذيرفته است.
در ادامه لازم به ذكر است از ميان آنچه گفته خواهدشد به غير از اطلاعات مشخص و متعارفي كه در نزد طراحان بديهيات واصول شمرده مي شود ,مابقي حاصل تجارب شخصي,مصاحبه وگفتگو با متخصصان ,مشاهده برسي منابع و مراجع تخصصي متعدد است .به همين منظور ذكر ماخذ مورد استفاده به ويژه در اين فصل ,بسيار مورد توجه بوده است .همچنين هر زير مجموعه در كنار نوشتار خود با نمونه هاي تصويري متنوع ومرتبط ,همراه گشته است .تا درك موضوع نزد خوانندگان واستفاده كنندگان از اين پژوهش كامل تر صورت پذيرد.
اين چراغ ها در القاي حس سمبوليك خود به خوبي موفق بودند اما عملكردشان زيرسوال بود .عده‌اي در صدد ترويج اين عقيده ميان آراي عمومي بودند كه محيط زيست شهري ,چيزي است كه احترام گذاردن به آن لازم است. بايد مايه مباهات يك شهروند باشد واين كار ممكن نيست مگر با پيكرهاي عظيم الجثه وغول آسا.
از اين قبيل آثار در عصر ويكتوريا زياد به چشم مي خورد ,كلاه فرهنگي هندو در اكسان
(تصوير 20) شتر چدني غول آسا در لندن ( تصوير 21) وحتي نيمكت معمولي عهد ويكتوريا با فرمي رايج تر .(تصوير 22) .
عرف رايج آن زمان ,تقليد مهندسان وطراحان از سبك معماري گذشته براي طرح هاي مبلمان خود بود .الهام از ستونهاي قاشقي تراش يونان وروم باستان در ميان طرح هاي شير آتش نشاني ,پايه صندوق پست ,تير چراغ برق واز اين قبيل بسيار عادي به نظر مي‌رسد.علت اين امر مقبوليت ورضايت سبك هاي گذشته در بين عموم بود كه خطر پذيري يك طرح نو را كمتر مي كرد.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره چكيده هاي كامل مقالات با بيان مساله

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق درباره چكيده هاي كامل مقالات با بيان مساله

محصول * تحقیق درباره چكيده هاي كامل مقالات با بيان مساله * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان
دکترمحمدحسين شريفي‌نيا
چکيده
يکي از مشکلات زندان‌هاي کشور نرخ بالاي وقوع بزهکاري و رفتارهاي غيرقانوني زندانيان در داخل زندان است. اين رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگري و درگيري، سرپيچي از مقررات و قوانين، مصرف مواد و نگهداري داروهاي غيرمجاز، خودآزاري و خودزني، آشوبگري و تخريب اموال.
براي بررسي ميزان کارآمدي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان، 100 نفر از زندانيان زندان مرکزي قم به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه ساماندهي شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان يکپارچه توحيدي قرار گرفت، ولي گروه گواه به‌جز موارد بحراني، مداخله سازمان يافته‌اي دريافت نمي‌کرد.
تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهاي مجرمانه در گروه درمان يکپارچه توحيدي 90درصد کاهش يافت، اما در گروه گواه کاهش معناداري مشاهده نگرديد.
واژه‌هاي کليدي
درمان يکپارچه توحيدي، بزهکاري، اصلاح رفتار زندانيان، روان‌درماني يکپارچه، روان‌درماني ديني.
رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني در بين دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه اصفهان
دكترمحمد باقر كجباف
حفيظ اله رئيس پور
چكيده
نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطة بين نگرش مذهبي و سلامت رواني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌منظور در اين پژوهش به بررسي رابطة نگرش مذهبي و سلامت رواني پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بوده و فرضية اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونة مورد بررسي 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبيرستاني كه در رشته‌هاي مختلف علوم تجربي، علوم انساني و رياضي فيزيك در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان پنج مدرسه انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي (داراي 18 سؤال، سه گزينه‌اي) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) براي سنجش ملاك‌هاي سلامت، شامل جسمي‌سازي، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده‌هاي به‌دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و سلامت روان (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعي (r = -0/21) در سطح معناداري (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمي‌سازي و افسردگي با نگرش مذهبي رابطه معني‌داري ديده نشد. ضرايب همبستگي منفي بدين‌معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم بيماري كمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌هاي آينده لازم است ميزان تعميم‌پذيري اين يافته‌ها را بررسي كنند.
واژه‌هاي کليدي: نگرش مذهبي، سلامت رواني، دانش‌آموزان دختر دبيرستاني.
رابطة بين ابعاد دينداري با شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان
دکتر احمد عابدي، عليرضا شواخي، مريم تاجي
چکيده
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي رابطة بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبي ابعاد مختلف دينداري در تبيين ميزان شادي دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات همبستگي بوده است. 240 نفر از دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونهگيري به شيوة تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب و بررسي شدند. داده‌هاي بدست آمده با روش رگرسيون چندگانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص شد بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معني‌دار وجود دارد. همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بعد اعتقادي 22/0، بعد مناسکي 19/0 ، بعد پيامدي 17/0 و بعد عاطفي 15/0 به ترتيب پيش‌بينيکننده و تبيينکننده ميزان شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بودهاند؛ بنابراين ميتوان بيان کرد که دينداري و ابعاد مختلف آن در تبيين سلامت روان و ازجمله شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزايي دارد.
واژه‌هاي کليدي: دينداري، شادي، دانش‌آموزان دورة متوسطه.
ساخت و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
احسان شريفي، دکتر حسينعلي مهرابي، دکتر مهرداد کلانتري و داوود مفتاق
چکيده
مقدمه و هدف: با توجه به اهميت معنويت و رشد معنوي انسان و در نظر گرفتن آن به عنوان بعد چهارم از ديد سازمان بهداشت جهاني، تدوين ابزاري جهت ارزيابي گرايشات معنوي افراد-صرف نظر از دين و مذهب آنها- ، ساخت و هنجاريابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان، مد نظر اين تحقيق قرار گرفت.
روش: بر اين اساس در قالب يک پژوهش از نوع زمينه يابي، تعداد 307 نفر(151 پسرو 156دختر) از دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه در مقاطع کارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي87-1386 به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گرايش هاي معنوي -که شامل 33 سئوال نهايي بود و بر مبناي پيشينه نظري تدوين شده بود- مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملي مرتبه دوم بيان گر آن بود که پرسشنامه مذکور بر اساس 14/57 درصد واريانس کل، داراي چهار عامل زيربنايي با عناوين «باورهاي معنوي»، «تجربه معنوي در زندگي»، «خودشكوفائي معنوي» و «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» مي باشد. بررسي مجدد روايي اين پرسشنامه از طريق همبستگي خرده مقياس ها با نمره کل نيز نشان داد که هر چهار عامل استخراج شده داراي ضرايب همبستگي بالا و معناداري با يکديگر و با نمره کل پرسشنامه مي باشند (001/0P<). بررسي پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرانباخ نيز نشان داد که خرده مقياس «باورهاي معنوي» داراي ضريب آلفاي 89/0، خرده مقياس «تجربه معنوي در زندگي» داراي ضريب 63/0، «خودشكوفائي معنوي» داراي ضريب آلفاي 83/0 و خرده مقياس «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» داراي ضريب آلفاي 88/0 مي باشد. ضمن اين که ضريب آلفاي کل پرسشنامه نيز، 93/0 به دست آمد.
بحث در يافته ها: ارزيابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي نشان داد که پرسشنامه مذکور داراي عوامل زيربنايي مطلوب و همبسته براي سنجش گرايش هاي معنوي افراد مي باشد، کما اين که داراي ضرايب پايايي عمدتاً بالايي نيز مي باشد. لذا از اين پرسشنامه مي توان در جهت ارزيابي گرايشات معنوي در حيطه هاي تحقيق و درمان استفاده کرد.
واژه‌هاي کليدي: گرايش هاي معنوي، باورهاي معنوي، احساس معنويت، خودشكوفائي معنوي، فعاليت هاي اجتماعي – مذهبي و دانشجويان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره كنترل يكپارچه 3

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق درباره كنترل يكپارچه 3

محصول * تحقیق درباره كنترل يكپارچه 3 * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
 
FUNCTION DESCRIPTION JOINT CONTROL CONFIGURATION TOOL SOFTWARE
شرح ترتيب قرار گرفتن ابزار نرم افزار كنترل يكپارچه
شامل :
1- ترتيب قرار گرفتن ابزار كنترل يكپارچه
1-1 انتخاب واحدهايي از يك نوع
2-1 تعيين اطلاعات AGC براي يك نوع واحد
3-1 تعيين اطلاعات AVC براي يك نوع واحد
4-1 ذخيره نمودن اطلاعات تعيين شده
5-1 تعيين اطلاعات پارامترهاي بهره برداري
6-1 كپي و برچسب از ترتيب اطلاعات AGC – AVC
7-1 انتقال اطلاعات تعريف شده به كامپيوتر كنترل يكپارچه
1- ترتيب قرار گرفتن ابزار كنترل يكپارچه
اين نرم افزار در مسير راهنمایی کنترل یکپارچه ذخیره شده و برای تعیین منحنی راندمان . منحنی های جریان مناطق لرزش و منحنی نسبت P/Q هرواحد و پارامترهای بهره برداری استفاده میگردد.
10 نوع مختلف از واحدهای تولیدی 10 DIFFERENT TYPY OF GENERTION UNITS
واحدهای در دسترس می توانند در صورت لزوم در ده نوع مختلف مجزا شوند ( حداکثر 15 واحد )
بطور مثال واحدهای 1-2-3 -7-8-9میتوانند متعلق به گروه 1 باشند و واحدهای 4-5-6-10-11-12-13-14 وابسته به گروه2 میباشند . واحدهایی که متعلق به یک گروه هستند از اطلاعات عمومی جهت راندمان مناطق لرزشی و منحنی نسبت قدرت تولید شده به آب خروجی و محدودیت ها استفاده میکنند .
بدین معنی که 10 نوع واحد مختلف می تواند وجود داشته باشد که هرنوع واحد تولید تعین شده مجزا و ولتاژ تعین شده خودش را دارد .
تعیین کنترل اتوماتیک تولید و ولتاژ برای هرنوع واحد
AGC/AVC DIFINTION FOR ONE UNIT TYPE
اطلاعات می تواند به راحتی با استفاده از جدول و یا اطلاعات وارد شده با استفاده از فایل های متن وارد شود برای هرنوع واحد امکان تعین جداول بمنظور کنترل اتوماتیک تولید مگاوات و ولتاژ وجود دارد .
تعیین تولید توان اکتیو اتوماتیک AGC(ACTIVE POWER ) DIFINITION
این امکان وجود دارد که منحنی تولید اتوماتیک توان اکتیو برای 25 ارتفاع متغیر دریاچه تعیین گردد . برای هر ارتفاع امکان تعیین حداقل تولیدتوان اکتیو و حداکثرتوان اکتیو برای 25 ارتفاع متغیر دریاچه تعین گردد .
برای هرارتفاع امکان تعین حداقل تولید توان اکتیو و حداکثر توان اکتیو و منحنی راندمان و جریان آب وجود دارد برای تعیین مقادیر اطلاعات تعیین شده بین دو ارتفاع مختلف نرم افزار کنترل یکپارچه از یک الحاق خطی استفاده میکند .
تعیین کنترل ولتاژ اتوماتیک AVC(REACTIVE POWER ) DIFINITION
امکان تعین کنترل اتوماتیک ولتاژ عملی بین 95% 100% و 105% ولتاژ نامی وجود دارد البته با توجه به راندمان ماشين . نرم افزار با فايل CONFIG- TOOL- EXE استارت و مراحل بعدي چگونگی تعیین اطلاعات کنترل اتوماتیک توان اکتیو – راکتیو ( ولتاژ) را شرح میدهد.
SELECT UNITS FOR ONE UNIT TYPE1-1 انتخاب واحدها برای یک نوع واحد
1- انتخاب صفحه مربوطه به نوع واحد تعیین شده
2- یک نوع از واحدهای تولید کننده را انتخاب نمائید
3- واحدهایی که متعلق به گروه انتخاب شده هستند علامت بزنید
2-1 تعیین اطلاعات کنترل اتوماتیک تولید برای یک نوع واحد
1-2 DIFINITION OF AGC DATE FOR ONE UNIT TYPE
1- صفحه کنترل اتوماتیک تولید تعیین شده را انتخاب کنید
2- یکی از 25 ارتفاع تعیین شده را انتخاب کنید0
3- ارتفاع آب را به متر وارد نمائید
4- حداقل توان اکتیو را وارد نمائید
5- حداکثر توان اکتیو را وارد نمائيد
6- از طریق جدول توان اکتیو پارامترهای توان اکتیو – راندمان جریان آب مناطق لرزش را وارد نمائید
از طریق آیتم شماره جدول میتواند زیر بار قرار گیرد 7-
AGC IMPORT CURVE واستفاده از تابع FILEبعنوان یک فایل متن با منوی

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي

دسته بندی: علوم انسانی

مقاله درباره ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي

محصول * مقاله درباره ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
 
ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي
1- مقدمه
در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشيد (دهه 1950 ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، 1381). يكي از نارساييهاي اساسي اين نوع نظامهاي حسابداري مذكور و ديدگاههاي مرتبط به آن ناديده گرفتن مستقيم آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) در كنار آمارهاي نظام مند شده اقتصادي مي باشد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوهاي مرتبط به آنها انعطاف پذيري لازم و كافي را در تبيين عدالت اجتماعي داشته باشند (بانوئي، 1383).
مرحله دوم يك دوره بيست ساله (1980-1960) را در بر مي گيرد. در اين دوره مشاهده مي گردد كه تلاشهاي قابل توجهي در رفع نارساييها و اصلاح نظامهاي حسابداري پيشين متناسب با ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با رويكردهاي «نيازهاي اساسي» و انسان محور صورت گرفته است. در اين مورد حداقل چهار عامل اصلي نقش اساسي را داشته اند.
يك: استقلال كشورهاي در حال توسعه و مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي آنها.
دو: ظهور ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با محوريت نيازهاي اساسي و توسعه انساني.
سه: عدم هماهنگي بين نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود و الگوهاي مرتبط به آن در تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي.
چهار: ناديده گرفته شدن ساختار اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه در نظامهاي حسابداري موجود.
زيرا كه از نقطه نظر تاريخي، نظامهاي حسابداري موجود، اساساً بر مبناي ساختار اقتصادي كشورهاي پيشرفته طراحي شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساييهاي نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود، سازمان بين المللي، نظير سازمان بين‌المللي كار و بانك جهاني و همچنين طيف وسيعي از پژوهشگران تلاش كردند يك نوع نظام حسابداري را طراحي نمايند كه بعدها به نظام حسابداري ميانه و الگوهاي مرتبط به آن نيز به الگوهاي ميانه معروف گرديد.
جامع ترين و منسجم ترين نظام حسابداري ميانه، ماتريس حسابداري اجتماعي مي‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 ميلادي به بعد) به منظور تحليلهاي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعديل ساختاري، خصوصي سازي و پيوستن به WTO پشتوانه آماري الگوي قابل محاسبه تعادلي عمومي قرار گرفته است.
قبل از بررسي روش شناسي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي با توجه به ماكت ضميمه مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور محتواي فصل حاضر در چهار محور كلي زير سازماندهي مي گردند. در محور اول سعي مي شود تعريفي از ماتريس حسابداري اجتماعي ارائه گردد. بر مبناي تعريف وجه تمايز كاركرد ماتريس حسابداري اجتماعي و ميزان پوشش آماري آن نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود كاملاً مشخص مي گردد.
در محور دوم ضمن بررسي انواع حسابهاي اصلي جامعه، آرايش حسابهاي مذكور و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضي از خواص اساسي آرايش حسابها در قالب يك ماتريس حسابداري نسبت به حسابهاي سنتي T اشاره خواهد شد. سپس تفكيك پذيري هر يك از حسابهاي اصلي به چندين زير حساب برحسب واحدهاي مشخص آماري مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از خصايص اصلي بكارگيري واحدهاي مشخص آماري در طبقه بندي تفصيلي حسابهاي اصلي در واقع تبيين بازارهاي مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار توليد كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غيره مي باشند كه در ماتريس حسابداري اجتماعي به صورت منطقي با يكديگر در تعامل قرار مي گيرند. بررسي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بر روي بازارهاي مذكور در واقع از اهداف اصلي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي به شمار مي رود. در محور چهارم نظري اجمالي خواهيم داشت به حسابهاي اصلي و زير حسابهاي منظور شده در ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1380 اقتصاد ايران.
2- تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي
نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.
از تعريف فوث مي توان به دو كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.
الف- پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي
از تعريف فوق مشاهده مي گردد كه نظام حسابداري ميانه هم به لحاظ پوشش آماري و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي گسترده تر است. زيرا كه وظيفه كاركرد نظام حسابداري كلان به شكل نظام حسابهاي ملي اساساً نظام‌مند كردن آمارهاي كلان اقتصادي مانند مصرف كل جامعه، سرمايه‌گذاري كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات مي باشد و حال آنكه وظيفه نظام حسابداري

دانلود + ادامه مطلب

پروپوزال رشته علوم اجتماعی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی

دسته بندی: علوم انسانی

پروپوزال رشته علوم اجتماعی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی

محصول * پروپوزال رشته علوم اجتماعی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
دانلود پروپوزال رشته علوم اجتماعی  میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی بافرمت ورد و قابل ویرایش در33صفحه
     پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه بر اساس قرائن موجود تجربي و علمي، مديران بازارايابي شركتهاي دولتي و خصوصي در زمينه مواد شوينده مستقر در تهران، تا چه ميزان با مفهوم جديد ارتباطات يكپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه ميزان از تكنيكهاي آن در طراحي استراتژي بازاريابي خود استفاده مي كنند.
     ارتباطات بازاريابي به مديران يادآوري مي كند كه همه عناصر تبليغات و ارتباطات بايد به صورت يكپارچه با يكديگر هماهنگ شوند تا همانند صداي سازهاي يك اركستر سمفونيك كه هدف مشخصي را دنبال مي كند به گوش برسند.
 (آميكو به نقل از حيدرزاده- 1380-27)
اهمیت و ضرورت تحقیق
 
     امروزه با توجه به جهاني شدن و توسعه فن آوري هاي نوين، مفاهيم جديدي منجمله، بازاريابي ارتباطي ارائه شده است. مفهوم IMC فرصتهاي زيادي در پيش روي شركتهاي مختلف قرار داده است.
     امروزه شركتهاي بزرگ دنيا از بازاريابي انبوه رويگردان شده و با توجه ويژه به مقوله ارتباطات، توجه خود را به يكپارچه كردن ارتباطات بازاریابی (مديريت بازار) معطوف نموده اند.
     ارتباطات يكپارچه بازاريابي (IMC) فعاليتي است جهت متحد كردن همه ابزارهاي ارتباطي بازاريابي و مشاركت و گسترش دادن پيامها براي برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطبان هدف از يك راه تازه.
برنامه IMC از برنامه هاي سنتي تبليغاتي خيلي پيچيده تر مي باشد زيرا كه منابع پيام بيشتر، ابزارهاي ارتباطي بيشتر و مخاطبان بيشتري را مد نظر قرار مي دهد.
     با توجه به موارد ذكر شده و هزينه هاي سرسام آور تبليغات براي شركت هاي تجاري، در سال 1993 پيشنهاد شد كه با محوريت قرار دادن ارتباطات در فرآيند بازاريابي ضمن برقراري ارتباطات مؤثر با مخاطبان، مي توان تا مقدار زيادي هزينه هاي مرتبط با تبليغات انبوه را كاهش داد و با استفاده از بخش ارتباطات و روابط  عمومي، موفقيت هاي بيشتري را كسب كرد.
(صمدي، عباسي-1385- 435، 436)
     تبليغات مدرن شكل جديدي از تلاش اوليه اي است كه براي تبليغات مي شده است . مبلغين آمريكا، سالانه 244 بيليون دلار براي تبليغات هزينه مي كنند و در كل دنيا، چيزي نزديك به 465 بيليون دلار صرف تبليغات مي شود. هر چند تبليغات اكثراً توسط شركتهاي تجاري استفاده مي شود، ولي در سازمان هاي بدون سود  و آژانس هاي اجتماعي نيز كاربرد دارد. در واقع بزرگترين شركتي كه در قرن 21 بيشترين هزينه را در تبليغات داشت، يك سازمان بدون سود بود.
     استراتژي تبليغات شامل دو عنصر اصلي بود : ارائه پيام هاي تبليغاتي و انتخاب رسانه مناسب براي تبليغات و شركت ها به رسانه به عنوان تابعي از فرآيند توليد پيام مي نگريستند. دپارتمان توليد ابتدا تبليغات مناسب را خلق مي كرد و سپس دپارتمان رسانه اين پيام را به مخاطبين ارائه مي كرد ، ولي امروزه بخش بندي رسانه ها، تعيين هزينه برای رسانه و استراتژي هاي بازاريابي متمركز به هدف، اهميت فرآيند انتخاب رسانه را افزايش داده اند.
480, 482)- 1384- Kotler)
     بازاريابي براي هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار امروزه ضرورت دارد- بازاري كه ديگر نه مرز مي شناسد و نه مشتري خاصي را در نظر دارد. «جهاني شدن» بازار، پديده اي است كه به تدريج چهره خود را نمايان مي سازد. شعار امروز بازاريابي براي همه كارآفرينان و مديران و بازاريابان حرفه اي در اين جمله كوتاه خلاصه مي شود: «جهاني بينديش، محلي عمل كن». به این مفهوم که ، جهاني شدن بازار (اقتصاد و تجارت بدون مرز) مستلزم بينش وسيع، حركت هدفمند، نگرش سيستمي و افزايش توانمنديها و بهبود مقررات و قوانين است. بازارياب امروز بايد مرزها را بشكند، مغزش را به كار اندازد ، رمزهاي كاميابي را زودتر از ديگران بيابد و بشناسد تا بتواند در تلاطم بازار واقعي كه در آن حرفه ايها در شكار لحظه ها هستند و فرصتها را به سادگي از دست نمي دهند، خود را نجات دهد.
 (روستا، ونوس، ابراهيمي-1385- 2)
     جهاني شدن قلمرو بازاريابي، روندها و روند سازها را هر چه بيشتر گسترده ساخته و تبليغات را قابل انتقال به آن سوي مرزها کرده است. پيشرفت در امكانات، تلفنهاي همراه، شبكه هاي رايانه اي و پهناي باند مخابرات، تشكيل گردهمايي مجازي را تسهيل مي كند كه در آنها تبليغات به دور از محدوديتهاي جغرافيايي منتشر مي شود. نشر روز افزون نام و نشان ها باعث همراهي گسترده تر مردم شده، قابليت تأثيرگذاري تبليغات را افزايش داده است. از سوي ديگر افزايش درآمد قابل تصرف مردم در سراسر جهان، عامل مشاركت گسترده آنها در اينگونه پديده ها شده است.
 (حيدرزاده-1384-27)
     گرايش به تبلیغ یا استفاده از رسانه هاي الکترونیکی ،دلايل مشخص خود را دارد و در واقع به ويژگي هاي منحصر به فرد آنها باز مي گردد كه هفت مورد آن آشكار است:
1-آزادي از زمان و مكان.
2-امكان دسترسي به ادبيات جهاني واژه ها.
3-امكان استفاده از گرافيك متحرك، موسيقي، صدا و تصوير.
4-امكان ارتباط بي واسطه.
5-امكان كنش و واكنش دو سويه.
6-امكان شخصي شدن.
7-رفتارهاي افقي و بدون سلسله مراتب
 (شكرخواه-1382- 28،29)
با توجه به موارد فوق مي توان اهميت ارتباطات در بازاريابي را اينگونه بيان نمود كه از طريق هماهنگ نمودن و انسجام بخشيدن به فعاليتهاي تبليغي از دوباره كاري و هزينه هاي مرتبط با آن اجتناب خواهد شد، همچنين از مزيت هم افزايی (Synergy) ابزارهاي مختلف تبليغاتي استفاده خواهد شد و سرانجام برنامه هاي تبليغاتي به صورت كارا و اثربخش طراحي خواهند شد.
 (صمدي، عباسي-1385- 449)
با وجود اينكه امروزه نوك پيكان رقابت شركت هاي برتر دنيا در عرصه تجارت را بازاريابي تشكيل مي دهد، هنوز اين علم يا هنر، جايگاه خود را در كشور ما نيافته است . در بسياري از موارد گويا حتي تعريف درستي از آن درك  نمي شود.
     كالا از منظر بازاريابي تركيبی از محصول (Product) ، بسته بندي (Package)، برچسب (Lable)، قيمت (Price)، نام (Brand) و شعار تبليغاتي (Slogan) مي باشد. نه تنها محصول بلكه كليه عناصر فوق در انتخاب كالاي شركت از سوي بازار مؤثر هستند. تقريباً مي توان در مورد كالاهايي كه مصرف كننده نهايي آنها عموم مردم مي باشند (نظير شوينده ها) اهميت عناصر آميخته فوق را به ترتيب ذيل رتبه بندي كرد:
1-قيمت- محصول (در يك بازار خاص، معمولاً بين اين دو پارامتر، همبستگي شديدي وجود دارد)
2-نام و شعار تجاري
3-بسته بندي
4-برچسب
     گذشت زمان مظروفي بوده است كه در آن افزايش توليد، تنوع مارك ها و اشباع بازارها را داشته ايم. ظهور توليد كنندگان متعدد بويژه در صنعت فوق الذكر موجب شده است كه انتخاب مشتريان در خريد هر كالا بشدت افزايش يابد ، به عبارت ديگر امروزه كسي مجبور به خريد نام و يا مارك خاصي نيست. نكته حائز اهميت اين است، كه در طول زمان، امكان حفظ امتيازات تكنولوژي براي يك توليدكننده ميسرنيست عملاً نيز توليدات كالاهاي مورد نظر در بخش ويژه اي از يك بازار از نظر كيفيت محصول در دراز مدت به سمت يكديگر سوق مي يابند. اين در حالي است كه توليدكننده محتاج به القاء برتري و حداقل القاء تفاوت كالاي خود با كالاهاي رقبا به مشتريان است تا توجه آنان را به كالايش جلب كرده و شرايط خريد كالا را از سوي مشتريان فراهم سازد.
     در پي احساس ضرورت فوق، شركتهاي كشورمان تلاش مي كنند كه با تبليغات گسترده از طريق ابزارهای رسانه ای مختلف (بيل بوردهاي شهري- تلويزيون- راديو- روزنامه ها و مجلات و….) بتوانند نوعي امتياز و يا تفاوت را بين كالاي خود و رقبا ايجاد نمايند و با شناساندن خود به مشتريان شانس  فروش كالاي خود را در مقابل نمونه رقيب افزايش دهند. بواسطه محدوديت در ايجاد نوآوري هاي فني و سپس حفظ آن، اکثر شركتها به سمت ايجاد تفاوتهاي القايي سوق يافته اند كه مستلزم ا ستفاده كارآمدتر از ديگر عناصر تركيب كالا است. ولي بدليل عدم توانايي در انتخاب تركيب كالايي مناسب براي مصداق حرفه اي خود ، كارايي هزينه هاي تخصصي به امر تبليغات و بازاريابي را در شركتهايشان با افت كيفيت مواجه مي كنند. در بين عناصر، تركيب كالايي مذكور، به طور بي سابقه اي گسترش يافته است و نيز راههاي ارتباط ميان شركتها، مشتريان و محيطهاي ديگر به گونه اي مؤثرتر و كارآمدتر طراحي مي شوند. توجه به مشتري همواره از معيارهاي اصلي يك بازاريابي موفق بوده است اما تصورات در اين باره كه چگونه مي توان يك جهت گيري كارآمد در ارتباط با مشتريان داشت به شدت تغيير كرده است و انتخاب بهترين مسيرها براي رسيدن به مشتري بسيار مهم تر شده است. اگر در دهه هاي 80 و 90 اغلب سيستم هاي مديريت مشتري با هدف جمع آوري حداكثر اطلاعات در باره مشتريان تدوين مي شده تا در نهايت  ا ز اين اطلاعات در جهت عرضه مناسب كالا براي اي مشتريان استفاده شود، در عصر  حاضر، اغلب تيم هاي مديريت مشتري با هدف پي بردن به نيازهاي فردي مشتريان شكل مي گيرد و عرضه با توجه به نيازهاي تك تك مشتريان انجام گيرد. در حالي كه در دهه هاي 80 و 90 نوعي عرضه استاندارد وجود داشت كه بر اساس اطلاعات كلي در باره مشتريان صورت مي گرفت. امروزه، مشتريان ديگر در قالب گروههاي مقصد، طبقه بندي نمي شوند بلكه هدف اصلي در بازاريابي نوين آن است كه بر اساس الگوي برنده- برنده نيازهاي مشتريان به بهترين شكل ممكن تأمين شود.
     جان هاگل سوم و آرتور بي آرمستراگ در اين ارتباط به بازارهايي اشاره مي كنند كه در آنها، مشتريان ساير عوامل مؤثر در زمينه قيمت و حتي نوع كالاها را هم تعيين می كنند. به ديگر سخن در بازاريابي نوين، مشتريان در صدر تمامي برنامه ها و استراتژي ها قرار دارند و نقش محوري ايفا مي كنند. در اين عرصه هيچ فرق نمي كند كه كجا مي توان يك مشتري بالقوه را يافت، در سوپرماركت، در سفر، سركار، در خانه يا در مقابل كامپيوتر؛ بلكه مهم آن است كه هميشه و همه جا در انديشه جذب تك تك مشتريان بود. همواره وظيفه اصلي بازاريابي آن است كه هميشه خود را به صورت انعطاف پذيري با طرحها و الگوهاي موجود سازگار كرده و ابزارهاي مناسب را به منظور برآورده كردن نيازهاي مشتريان در اختيار قرار دهد.
     يكي از عمده ترين مشكلاتي كه بازاريابي امروزي با آن روبرو است، تجزيه روزافزون آن است، از مدت ها پيش، بازاريابي كلاسيك با استفاده از روشها و ابزارهاي نوين بازاريابي، تكميل شده است. روشهای نوين بازاريابي و مديريت مشتري امكانات تازه اي را براي ابزارهاي مديريتي كلاسيك فراهم كرده است.
     پيش قراولان دنياهاي نوين رسانه اي مانند مارشال مك لوهان از دهها سال پيش، شبكه اي شدن را به عنوان ويژگي اصلي روشها، مشكل ارتباطات و اقتصاد آينده مي دانستند.
     جهان بازاريابي نيز به شدت تحت تأثير اين ويژگي شبكه اي شدن قرار دارد. اين مسأله از آنجا قابل درك است كه مديريت ارتباطات در روند بازاريابي همواره داراي اهميت بيشتري مي شود.
     يكي از ويژگيهاي مهم بازاريابي نوين آن است كه در آن ارتباطات به صورت يك طرفه نيست و همه با هم در ارتباط متقابل هستند. اين مسأله نه تنها چالشي بزرگ براي شركتها محسوب مي شود بلكه مدلهاي بازاريابي يكپارچه ، اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر بازارهاي جمعي كلاسيك، بازارهاي تازه اي نيز تشكيل شود كه در آنجا عرضه كنندگان و خريداران با هم ارتباط مستقيم برقرار كرده و كالاهاي مورد نياز يكديگر را تأمين كنند.
     تغييراتي كه بواسطه رسانه ها و تكنولوژي هاي جديد در روند بازاريابي صورت گرفته است هيچ گاه موجب نشده است كه نقش اصلي بازاريابي دچار تحول محسوسي شود. هنوز هم مهمترين دل مشغولي صاحبان كارخانه ها و مديران شركتها آن است كه محصولات خود را به گونه اي عرضه كنند كه با حداقل هزينه و حداكثر سودآوري به فروش بروند.
     اين معيارها مرزهاي طبيعي هرگونه بازاريابي انعطاف پذير و مبتني بر فردگرايي را نيز به خوبي تعريف مي كنند.

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

محصول * تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان
دکترمحمدحسين شريفي‌نيا
چکيده
يکي از مشکلات زندان‌هاي کشور نرخ بالاي وقوع بزهکاري و رفتارهاي غيرقانوني زندانيان در داخل زندان است. اين رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگري و درگيري، سرپيچي از مقررات و قوانين، مصرف مواد و نگهداري داروهاي غيرمجاز، خودآزاري و خودزني، آشوبگري و تخريب اموال.
براي بررسي ميزان کارآمدي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان، 100 نفر از زندانيان زندان مرکزي قم به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه ساماندهي شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان يکپارچه توحيدي قرار گرفت، ولي گروه گواه به‌جز موارد بحراني، مداخله سازمان يافته‌اي دريافت نمي‌کرد.
تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهاي مجرمانه در گروه درمان يکپارچه توحيدي 90درصد کاهش يافت، اما در گروه گواه کاهش معناداري مشاهده نگرديد.
واژه‌هاي کليدي
درمان يکپارچه توحيدي، بزهکاري، اصلاح رفتار زندانيان، روان‌درماني يکپارچه، روان‌درماني ديني.
رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني در بين دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه اصفهان
دكترمحمد باقر كجباف
حفيظ اله رئيس پور
چكيده
نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطة بين نگرش مذهبي و سلامت رواني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌منظور در اين پژوهش به بررسي رابطة نگرش مذهبي و سلامت رواني پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بوده و فرضية اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونة مورد بررسي 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبيرستاني كه در رشته‌هاي مختلف علوم تجربي، علوم انساني و رياضي فيزيك در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان پنج مدرسه انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي (داراي 18 سؤال، سه گزينه‌اي) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) براي سنجش ملاك‌هاي سلامت، شامل جسمي‌سازي، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده‌هاي به‌دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و سلامت روان (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعي (r = -0/21) در سطح معناداري (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمي‌سازي و افسردگي با نگرش مذهبي رابطه معني‌داري ديده نشد. ضرايب همبستگي منفي بدين‌معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم بيماري كمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌هاي آينده لازم است ميزان تعميم‌پذيري اين يافته‌ها را بررسي كنند.
واژه‌هاي کليدي: نگرش مذهبي، سلامت رواني، دانش‌آموزان دختر دبيرستاني.
رابطة بين ابعاد دينداري با شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان
دکتر احمد عابدي، عليرضا شواخي، مريم تاجي
چکيده
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي رابطة بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبي ابعاد مختلف دينداري در تبيين ميزان شادي دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات همبستگي بوده است. 240 نفر از دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونهگيري به شيوة تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب و بررسي شدند. داده‌هاي بدست آمده با روش رگرسيون چندگانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص شد بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معني‌دار وجود دارد. همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بعد اعتقادي 22/0، بعد مناسکي 19/0 ، بعد پيامدي 17/0 و بعد عاطفي 15/0 به ترتيب پيش‌بينيکننده و تبيينکننده ميزان شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بودهاند؛ بنابراين ميتوان بيان کرد که دينداري و ابعاد مختلف آن در تبيين سلامت روان و ازجمله شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزايي دارد.
واژه‌هاي کليدي: دينداري، شادي، دانش‌آموزان دورة متوسطه.
ساخت و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
احسان شريفي، دکتر حسينعلي مهرابي، دکتر مهرداد کلانتري و داوود مفتاق
چکيده
مقدمه و هدف: با توجه به اهميت معنويت و رشد معنوي انسان و در نظر گرفتن آن به عنوان بعد چهارم از ديد سازمان بهداشت جهاني، تدوين ابزاري جهت ارزيابي گرايشات معنوي افراد-صرف نظر از دين و مذهب آنها- ، ساخت و هنجاريابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان، مد نظر اين تحقيق قرار گرفت.
روش: بر اين اساس در قالب يک پژوهش از نوع زمينه يابي، تعداد 307 نفر(151 پسرو 156دختر) از دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه در مقاطع کارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي87-1386 به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گرايش هاي معنوي -که شامل 33 سئوال نهايي بود و بر مبناي پيشينه نظري تدوين شده بود- مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملي مرتبه دوم بيان گر آن بود که پرسشنامه مذکور بر اساس 14/57 درصد واريانس کل، داراي چهار عامل زيربنايي با عناوين «باورهاي معنوي»، «تجربه معنوي در زندگي»، «خودشكوفائي معنوي» و «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» مي باشد. بررسي مجدد روايي اين پرسشنامه از طريق همبستگي خرده مقياس ها با نمره کل نيز نشان داد که هر چهار عامل استخراج شده داراي ضرايب همبستگي بالا و معناداري با يکديگر و با نمره کل پرسشنامه مي باشند (001/0P<). بررسي پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرانباخ نيز نشان داد که خرده مقياس «باورهاي معنوي» داراي ضريب آلفاي 89/0، خرده مقياس «تجربه معنوي در زندگي» داراي ضريب 63/0، «خودشكوفائي معنوي» داراي ضريب آلفاي 83/0 و خرده مقياس «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» داراي ضريب آلفاي 88/0 مي باشد. ضمن اين که ضريب آلفاي کل پرسشنامه نيز، 93/0 به دست آمد.
بحث در يافته ها: ارزيابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي نشان داد که پرسشنامه مذکور داراي عوامل زيربنايي مطلوب و همبسته براي سنجش گرايش هاي معنوي افراد مي باشد، کما اين که داراي ضرايب پايايي عمدتاً بالايي نيز مي باشد. لذا از اين پرسشنامه مي توان در جهت ارزيابي گرايشات معنوي در حيطه هاي تحقيق و درمان استفاده کرد.
واژه‌هاي کليدي: گرايش هاي معنوي، باورهاي معنوي، احساس معنويت، خودشكوفائي معنوي، فعاليت هاي اجتماعي – مذهبي و دانشجويان

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

دسته بندی: علوم پایه

تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان

محصول * تحقیق امار بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
 
بررسي اثر بخشي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان
دکترمحمدحسين شريفي‌نيا
چکيده
يکي از مشکلات زندان‌هاي کشور نرخ بالاي وقوع بزهکاري و رفتارهاي غيرقانوني زندانيان در داخل زندان است. اين رفتارها عمدتاً عبارتند از: پرخاشگري و درگيري، سرپيچي از مقررات و قوانين، مصرف مواد و نگهداري داروهاي غيرمجاز، خودآزاري و خودزني، آشوبگري و تخريب اموال.
براي بررسي ميزان کارآمدي درمان يکپارچه توحيدي در کاهش بزهکاري زندانيان، 100 نفر از زندانيان زندان مرکزي قم به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه ساماندهي شدند. گروه اول به مدت 9 ماه در معرض درمان يکپارچه توحيدي قرار گرفت، ولي گروه گواه به‌جز موارد بحراني، مداخله سازمان يافته‌اي دريافت نمي‌کرد.
تجزيه و تحليل داده‌هاي حاصل از پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که نرخ وقوع رفتارهاي مجرمانه در گروه درمان يکپارچه توحيدي 90درصد کاهش يافت، اما در گروه گواه کاهش معناداري مشاهده نگرديد.
واژه‌هاي کليدي
درمان يکپارچه توحيدي، بزهکاري، اصلاح رفتار زندانيان، روان‌درماني يکپارچه، روان‌درماني ديني.
رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني در بين دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه اصفهان
دكترمحمد باقر كجباف
حفيظ اله رئيس پور
چكيده
نقش متغيرهاي شناختي، شخصيتي و اجتماعي در تبيين رابطة بين نگرش مذهبي و سلامت رواني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اما كمتر به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين‌منظور در اين پژوهش به بررسي رابطة نگرش مذهبي و سلامت رواني پرداخته شده است.
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني بوده و فرضية اصلي تحقيق اين است كه بين نگرش مذهبي و سلامت رواني دانش‌آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نمونة مورد بررسي 100 نفر از دانش‌آموزان دختر دبيرستاني كه در رشته‌هاي مختلف علوم تجربي، علوم انساني و رياضي فيزيك در سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه‌گيري تصادفي ساده از ميان پنج مدرسه انتخاب گرديدند. آزمون نگرش مذهبي (داراي 18 سؤال، سه گزينه‌اي) و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) براي سنجش ملاك‌هاي سلامت، شامل جسمي‌سازي، اضطراب و بي‌خوابي، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و داده‌هاي به‌دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون با استفاده از نرم‌افزار (SPSS-13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين نگرش مذهبي و سلامت روان (r = -0/23)، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب(r = -0/20) و اختلال در كاركرد اجتماعي (r = -0/21) در سطح معناداري (p<0/05)رابطه وجود دارد؛ اما بين جسمي‌سازي و افسردگي با نگرش مذهبي رابطه معني‌داري ديده نشد. ضرايب همبستگي منفي بدين‌معني است كه هرچه نگرش مذهبي بالاتر باشد، علائم بيماري كمتر و درنتيجه سلامت روان بيشتر است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت يافته‌هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه نگرش مذهبي با افزايش سلامت روان در رابطه است. پژوهش‌هاي آينده لازم است ميزان تعميم‌پذيري اين يافته‌ها را بررسي كنند.
واژه‌هاي کليدي: نگرش مذهبي، سلامت رواني، دانش‌آموزان دختر دبيرستاني.
رابطة بين ابعاد دينداري با شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان
دکتر احمد عابدي، عليرضا شواخي، مريم تاجي
چکيده
پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي رابطة بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان»، به دنبال تعيين رابطه و سهم نسبي ابعاد مختلف دينداري در تبيين ميزان شادي دانش‌آموزان بوده است. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات همبستگي بوده است. 240 نفر از دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان با روش نمونهگيري به شيوة تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب و بررسي شدند. داده‌هاي بدست آمده با روش رگرسيون چندگانه مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و مشخص شد بين ابعاد مختلف دينداري (بعد اعتقادي، بعد عاطفي، بعد پيامدي، بعد مناسکي) با ميزان شادي دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه رابطة معني‌دار وجود دارد. همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بعد اعتقادي 22/0، بعد مناسکي 19/0 ، بعد پيامدي 17/0 و بعد عاطفي 15/0 به ترتيب پيش‌بينيکننده و تبيينکننده ميزان شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه شهر اصفهان بودهاند؛ بنابراين ميتوان بيان کرد که دينداري و ابعاد مختلف آن در تبيين سلامت روان و ازجمله شادي دانشآموزان دختر دورة متوسطه نقش مهم و بسزايي دارد.
واژه‌هاي کليدي: دينداري، شادي، دانش‌آموزان دورة متوسطه.
ساخت و بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان
احسان شريفي، دکتر حسينعلي مهرابي، دکتر مهرداد کلانتري و داوود مفتاق
چکيده
مقدمه و هدف: با توجه به اهميت معنويت و رشد معنوي انسان و در نظر گرفتن آن به عنوان بعد چهارم از ديد سازمان بهداشت جهاني، تدوين ابزاري جهت ارزيابي گرايشات معنوي افراد-صرف نظر از دين و مذهب آنها- ، ساخت و هنجاريابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان، مد نظر اين تحقيق قرار گرفت.
روش: بر اين اساس در قالب يک پژوهش از نوع زمينه يابي، تعداد 307 نفر(151 پسرو 156دختر) از دانشجويان دوره هاي شبانه و روزانه در مقاطع کارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان شاغل به تحصيل در سال تحصيلي87-1386 به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه گرايش هاي معنوي -که شامل 33 سئوال نهايي بود و بر مبناي پيشينه نظري تدوين شده بود- مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملي مرتبه دوم بيان گر آن بود که پرسشنامه مذکور بر اساس 14/57 درصد واريانس کل، داراي چهار عامل زيربنايي با عناوين «باورهاي معنوي»، «تجربه معنوي در زندگي»، «خودشكوفائي معنوي» و «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» مي باشد. بررسي مجدد روايي اين پرسشنامه از طريق همبستگي خرده مقياس ها با نمره کل نيز نشان داد که هر چهار عامل استخراج شده داراي ضرايب همبستگي بالا و معناداري با يکديگر و با نمره کل پرسشنامه مي باشند (001/0P<). بررسي پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرانباخ نيز نشان داد که خرده مقياس «باورهاي معنوي» داراي ضريب آلفاي 89/0، خرده مقياس «تجربه معنوي در زندگي» داراي ضريب 63/0، «خودشكوفائي معنوي» داراي ضريب آلفاي 83/0 و خرده مقياس «فعاليتهاي اجتماعي – مذهبي» داراي ضريب آلفاي 88/0 مي باشد. ضمن اين که ضريب آلفاي کل پرسشنامه نيز، 93/0 به دست آمد.
بحث در يافته ها: ارزيابي پرسشنامه گرايش هاي معنوي نشان داد که پرسشنامه مذکور داراي عوامل زيربنايي مطلوب و همبسته براي سنجش گرايش هاي معنوي افراد مي باشد، کما اين که داراي ضرايب پايايي عمدتاً بالايي نيز مي باشد. لذا از اين پرسشنامه مي توان در جهت ارزيابي گرايشات معنوي در حيطه هاي تحقيق و درمان استفاده کرد.
واژه‌هاي کليدي: گرايش هاي معنوي، باورهاي معنوي، احساس معنويت، خودشكوفائي معنوي، فعاليت هاي اجتماعي – مذهبي و دانشجويان

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت