4 - فایلخون

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

محصول * تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 83
 
فهرست مطالب
صفحه
عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….

1-2- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………….

1-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..

1-4- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………

1-5- تعريف مفاهيم ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم: پيشينيه تحقيق

2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي ………………………………………………..

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار ……………………………………………………………..

2-1-2– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار …………………………………………………………

2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار ……………………………………………………………………………

2-3- درك شنيداري گفتار …………………………………………………………………………………..

2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ……………………….

2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-5-1- درآمد ……………………………………………………………………………………………………

2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .

2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………

3-2- محيط پژوهش ……………………………………………………………………………………………..

3-3- جامعه و نمونة پژوهش …………………………………………………………………………………

3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات ……………………….

3-5- نحوة انجام كار ……………………………………………………………………………………………

3-5-1- پيش‌آزمون ……………………………………………………………………………………………..

3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون ……………………………………………………………………………….

3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………..

3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي …………………………………………………………………………..

3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح ……………………………………………………………………..

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………………

4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد………………………………..

4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق……………………………………………………………………………………….

4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله…………………………………………………………………………………………………………………..

4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد…………………………………………….

4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون……………………………………

4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون………………………………………….

4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون………………………………………………………………………

4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون……………………………………….

4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون……………………………………………………………………………

4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون……………………………………………………..

فصل پنجم :‌نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري

5-2- كاربرد پژوهش

5-3- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي

منابع

References

پيوست 2: برگه كسب اطلاعات پايه اي

پيوست 3: برگه ثبت نتايج

پيوست 4 : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات

پيوست 5: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات

پيوست 6: تصاوير زيرآزمون درك جمله

پيوست 1: داده هاي آماري

دانلود + ادامه مطلب

کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .

دسته بندی: عمومی و آزاد

کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .

محصول * کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم .* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 39
 
 
 
چکیده
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک فصل از کتاب فارسی سوم پرداختیم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم و طرح را دوباره اجرا کردیم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.
 

دانلود + ادامه مطلب

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.

محصول * دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم.* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 39
 
 
 
چکیده
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک فصل از کتاب فارسی سوم پرداختیم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم و طرح را دوباره اجرا کردیم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.
 

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق در مورد زندگي نامه پابلو پيکاسو 4ص

دسته بندی: عمومی و آزاد

تحقیق در مورد زندگي نامه پابلو پيکاسو 4ص

محصول * تحقیق در مورد زندگي نامه پابلو پيکاسو 4ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 
 
زندگي نامه پابلو پيکاسو
« پابلو پيکاسو» Pablo Picasso بزرگترين نقاش مدرنيست معاصر جهان و مبتکر و بنيان گذار مکتب کوبيسم در هنر نقاشي در 25 اکتبرسال 1881 در « مالاگا» ( شهري در اسپانيا) قدم به عرصه ي گيتي نهاد. پدرش هم « رونيز» نقاش بود و به نقاشي پرندگان بسيار علاقه داشت. پابلو تحصيلات ابتدايي خود را در مدارس « مالاگا» نزد پدرش به پايان رسانيد و پس از دريافت تعليمات گرانبهايي از پدر خويش در 15 سالگي در امتحان ورودي رشته ي عالي طراحي آکادمي هنرهاي زيباي بارسلن شرکت نمود و تحصلات عالي خود را در بارسلن و سپس در مادريد انجام داد.
پابلو در سال 1901 از اسپانيا به پاريس رفت و در اين شهر براي هميشه رحل اقامت افکند. هنگام ورود به پاريس، پشيزي در جيب نداشت و به ناچار در اطاق ويراني که سقفش مي رفت فرو ريزد، مي زيست. اين اطاق در کوي «مونت» قرار داشت و هم اطاقي او شاعر غزلسراي بي پولي بود، از خودش بي پولتر! اين دو تنها يک تخت شکسته بسته داشتند که پيکاسو روزها و شاعر غزلسرا شب ها بر روي آن مي خوابيد، اما پيکاسو از ميدان بـِدَر نمي رفت، مرتب نقاشي مي کرد؛ گرچه در آغاز مايه ي کارش تفاوتي با کارمايه ي ديگر نقاشان نداشت، اما در سال 1900 به ذهنش خطور کرده بود که چيز تازه اي بايد جستجو کند. در اين زمان نخست از «امپرسيونيسم» – مکتب نوظهوري که در نقاشي گشوده شده بود – الهام گرفت و براي مغازه ها، کافه ها و ساير اماکن عمومي، تابلوهايي بدين سبک ساخت. اما وي به دفعات در سال 1901 شيوه ي کارش را دگرگون کرد و به ساختن تابلوهاي زينتي پرداخت و اين آغاز پيروزي اش بود. نخستين دوره ي پيروزي هاي او را «دوران آبي» خوانده اند. زيرا وي سال 1905 تابلوهايي ساخت که سايه هاي گوناگوني از رنگ آبي در آنها بکار رفته بود. در سال 1906 شيوه ي او دگرباره تغيير کرد و « دوران قرمز» آغاز گشت تابلوهاي «بچه و اسب» و تصوير معروف « گرترود اشتاين» از بازمانده هاي اين دوران است.
لطف و زيبايي و دلبستگي به زندگي در کارهاي دوران آبي وي نمايان بود. با اين همه پيکاسو هنوز هم در جستجو بود. در 1907 گمشده ي خويش را در ترسيم ِتحريف شده ي حجاري هاي اسپانيا و افريقا يافت و از اين زمان بود که خواست تابلوهايش نشان دهنده ي چيزهايي باشند که احساس مي کند، نه چيزهايي که مي نگرد.
نخستين اثري که بر پايه ي اين فکر تازه ساخت، پنج زن را نشان مي داد که گرد توده اي ميوه فراهم آمده بودند، پيکاسوآنها را با سبک خاص خويش چنان مستور ساخت که شناخته نمي شدند. چشم ها و خطوط صورت آنان را هم به شکل کاريکاتورهاي وحشتناکي نمايان ساخت. از اين زمان تابلوهاي او صحنه ي تاخت و تاز اشکال مکعبي و مخروطي شکل و ديگر شکل هاي هندسي، به منظور بيان مطلق تمايلات زيبا پسندانه مخفي و نه نشان دادن طبيعت اشياء گرديد. معذلک او از طبيعت فاصله نگرفت. او قطعه اي از يک بيني را از جايي و تکه از بدن را از جايي ديگر به عاريت گرفته و مجموع اين قطعه ها را در قالب خطوط زاويه دار، در تابلو مجسم مي ساخت.
در سالهاي 1906 تا 1910 او و « ژرژ پراک» با هم بکار پرداخته و زمينه ي مکتب کوبيسم را فراهم کردند. پراک شيوه ي تازه اي پيش گرفت و نخستين کسي بود که کاغذهاي چاپ شده و سنجاق و ميخ را با نقاشي هايش آميخت، پيکاسو تکه هاي تخته و ديگر چيزها را به آن افزود. بالاخره عوامل فوق به اضافه ي تلاش خستگي ناپذير او براي يافتن عمق واقع طبيعت منتهي به « کوبيسم» گرديد و بعدها در سال 1913 تئوري کامل اين مکتب توسط نقاش معروف « گيوم اپوالسنه» تدوين گرديد.
سبک کوبيسم جنجالي بپا ساخت و او را در صف نامداران هنر نقاشي قرار داد. با اينهمه در سال 1917 بار ديگر از اين سبک دوري جست و به سبک کلاسيک تمايل يافت. آنگاه به ايتاليا سفر کرد.
وي هيچ گاه از کوبيسم غافل نماند. در سال 1918 پيکاسو دوباره به اشکال هندسي خود بازگشت و اين بار طرح هاي روشن تر و مشخص تر با حشو و زوائد کمتر را برگزيد. در سال 1925 در شيوه ي کارش تحولي ديگر پديدار گشت. اين دوران دوام بيشتر يافت و تابلو «گرنيکا» که منقدان آن را شاهکار دانسته اند از ابداعات اين دوران است. چندي بعد اين شيوه نيز دلش را زد و به خلق تصاوير عامه فهمتر پرداخت. پيکاسو قبل از اينکه کوبيسم را به وجود آورد يک نقاش کلاسيک بود و کارهاي کلاسيک پيکاسو از نظر دقت خط و رنگ بي نظير است. تابلوهايي که در اين زمينه ساخته است، تمام داراي سرهاي يوناني اند از اين آثار مي توان تابلوهاي «عشاق» و «زن در لباس سپيد» را نام برد.
پيکاسو مردي است با پشتکار و عصبي مزاج که ثبات رأي ندارد، گروهي او را شيطان خوانده اند که جهان را در يک بن بست هنري گيج و سرگران ساخته است. گروهي از منتقدان گويند که وي شارلاتان بي همتائي است که زمانه و خويش را فريب داده است و کوبيسم را براي بازي دادن دنياي هنر ابداع کرده است. اما هوادارانش که تعدادشان بيشمار است، عقيده دارند که جهان سبک وي را خواهد شناخت به مانند بسياري از سبک ها، که نخست مطرود بوده اند؛ چه در موسيقي و چه در ادبيات.
پيکاسو در سن 85 سالگي مردي است چاق و کله طاس که چهره اي دارد پر از چين و چروک، اما چشم هايش تابناک و نافذ و انگشتانش بلند، حساس و چابک اند. در زندگي شخصي نخستين زنش «اوليويه» نام داشت. او به اين زن چنان حسادتي مي ورزيد که روزها او را در خانه محبوس نگاه مي داشت و کار خريد احتياجات خانه را خود به شخصه انجام مي داد. دومين زن پيکاسو هنر پيشه ي باله و سومين زنش عکاس بود! اين زن موهاي مشکي داشت. پيکاسو چند تابلو از او ساخت که شهرت بسيار يافت، وي از چهارمين زنش دو فرزند داشت. پيکاسو، مردي است که بزرگترين جنجال را در عالم هنر به پا ساخته و گروهي در استعداد او ترديد و گروهي در نبوغش اصرار دارند؛ در هر حال وي از جمله چند نقاش چيره دست تاريخ بشر است. تاکنون هزاران تابلو ساخته است که برخي از آنها را تا 50 هزار دلار به فروش رفته است. اما ارزش يک تابلوي او به طور متوسط بيست هزار دلار است.
پيکاسو در تمام عمر مطالعه کرده است، در چهل سالگي: ساختن ورق هاي آهني، در شصت سالگي: اصول و رموز چاپ

دانلود + ادامه مطلب

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم ..

دسته بندی: عمومی و آزاد

دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم ..

محصول * دانلود کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم ..* را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
کارورزی 4 (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 39
 
 
 
چکیده
یکی از راهکارهای عملیاتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش محوری و ایجاد شبکه های فعال پژوهشی درنظام تعلیم وتربیت است تا نظام آموزشی باتحولات جهانی در عرصه های علمی، فناوری و… همگام باشد. این راهکار نیازمند معلمانی خردمند ، خلاق و نوآوری است که روحیه ی کنجکاوی وپژوهشگری داشته باشند و از روشهای نوین درفرایندیاددهی- یادگیری استقبال کنند تا بتوانند دانش آموزانی پژوهشگر تربیت نمایند. یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی با گروه درس پژوه به بررسی یک فصل از کتاب فارسی سوم پرداختیم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردیم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درسمان را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردیم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردیم و طرح را دوباره اجرا کردیم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.
 

دانلود + ادامه مطلب

پاورپوینت درمورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )

دسته بندی: عمومی و آزاد

پاورپوینت درمورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )

محصول * پاورپوینت درمورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 ) * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 12 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 
 
قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )
تهیه کنندگان : سياوش رهبر
و
علي سيف
شهرستان نهاوند
مدرسه علامه حلي
دوره دبیرستان
سال تحصیلی 91 – 90
کلمات از نظر نوع حروف اصلی به دو دسته تقسیم می شوند : 1- جامد 2- مشتق
اسم جامد : اسمی است که از اصل و ریشه فعل گرفته نشده است .
اسم مشتق : اسمی است که ریشه فعلی داشته باشد .
انواع جامد
1) مصدری : جامدی است که ریشه فعلی ندارد ولی بر انجام شدن کار بدون قید زمان و شخص دلالت می کند . در عربی همه مصدرها جامدند چه مجرد باشند ، چه مزید
مثال : خُروج ، شُکر، ذَهاب و …
2) غیر مصدری : بعضی از جامد ها مصدر نمی باشند . مثال : حَجَر ، یَد ، قَلَم و…
انواع مشتق
مشتق کلمه ای است که از اصل و ریشه فعل گرفته شده است و 8 نوع می باشد :
1) اسم فاعل
کلمه ای است که بر انجام دهنده کار یا دارنده حالتی دلالت می کند و معادل صفت فاعلی یا اسم فاعل است . مثال : ناصِر ، کاتِب ، قائِم ، فاتِح و …
روش ساخت اسم فاعل : اسم فاعل در ثلاثی مجرد بر وزن « فاعِل » ساخته می شود . مثال : وَصَلَ واصِل
حال اگر بخواهیم از فعل ثلاثی مزید ، اسم فاعل بسازیم . به این صورت است که حرف مضارعه را برمی داریم و به جای آن میم ضمه دار ( مُـ ) قرار می دهیم و حرف ما قبل آخر را مکسور می کنیم . مثال : مُعَلِم ، مُکتَشِف و…
2) اسم مفعول
اسمی است که بر انجام شدن یا واقع شدن دلالت می کند ، و نشان می دهد کاری بر روی شخصی یا چیزی واقع شده است و معادل صفت مفعولی یا اسم مفعول است . مثال : مَکتوب ، مَنصور، مُختَرَع و…

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

دسته بندی: علوم انسانی

تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

محصول * تحقیق درباره ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 83
 
فهرست مطالب
صفحه
عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- عنوان پژوهش …………………………………………………………………………………………….

1-2- بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………….

1-3- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………..

1-4- سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………

1-5- تعريف مفاهيم ……………………………………………………………………………………………

فصل دوم: پيشينيه تحقيق

2-1- ويژگي‌هاي گفتار كودكان دچار آسيب‌ شنوايي ………………………………………………..

2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره‌اي گفتار ……………………………………………………………..

2-1-2– اشتباهات در بعد زبرزنجيره‌اي گفتار …………………………………………………………

2-2- خاصيت‌هاي صوتي گفتار ……………………………………………………………………………

2-3- درك شنيداري گفتار …………………………………………………………………………………..

2-4- آموزش مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ……………………….

2-5- انواع روش‌هاي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-5-1- درآمد ……………………………………………………………………………………………………

2-5-2- آزمون‌هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي .

2-5-3- آزمون‌هاي فارسي ارزيابي مهارت‌هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ….

2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود …………………………………………………………………..

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………

3-2- محيط پژوهش ……………………………………………………………………………………………..

3-3- جامعه و نمونة پژوهش …………………………………………………………………………………

3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات ……………………….

3-5- نحوة انجام كار ……………………………………………………………………………………………

3-5-1- پيش‌آزمون ……………………………………………………………………………………………..

3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون ……………………………………………………………………………….

3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………………………………..

3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي …………………………………………………………………………..

3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح ……………………………………………………………………..

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………………

4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد………………………………..

4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق……………………………………………………………………………………….

4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله…………………………………………………………………………………………………………………..

4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد…………………………………………….

4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون……………………………………

4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون………………………………………….

4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون………………………………………………………………………

4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون……………………………………….

4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون……………………………………………………………………………

4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون……………………………………………………..

فصل پنجم :‌نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه گيري

5-2- كاربرد پژوهش

5-3- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي

منابع

References

پيوست 2: برگه كسب اطلاعات پايه اي

پيوست 3: برگه ثبت نتايج

پيوست 4 : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات

پيوست 5: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات

پيوست 6: تصاوير زيرآزمون درك جمله

پيوست 1: داده هاي آماري

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره شهرداري منطقه 1 تحت پوشش ناحيه 4 پارك جمشيديه آفات و گیاهان 53 ص

تحقیق درباره شهرداري منطقه 1 تحت پوشش ناحيه 4 پارك جمشيديه آفات و گیاهان 53 ص

محصول * تحقیق درباره شهرداري منطقه 1 تحت پوشش ناحيه 4 پارك جمشيديه آفات و گیاهان 53 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
 
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين – پيشوا
دانشكدة كشاورزي، گروه گياهپزشكي
گزارش كارآموزي
موضوع: آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز
مكان: شهرداري منطقه 1 تحت پوشش ناحيه 4 پارك جمشيديه
استاد راهنما: دكتر سيد محمد اشكان
سرپرسن كارآموزي: آقاي مهندس مهنوش آزاده
تهيه كننده: هنگامه چلاجور
سال تحصيلي 83-1382
بنام هستي بخش يكتا
تاريخچه پارك:
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
محل كارآموزي: پارك جمشيديه تحت پوشش ناحية 4 زمان بهره برداري 1359
نحوه آبياري پارك: به صورت باراني – نهري
وضعيت كفپوش خيابانهاي پارك به صورت سنگفرش
وضعيت روشنايي پارك: پروژكتور – پايه چراغn150 – تعداد شعله 120
مصرف برق ماهيانه «kwh»
مساحت پارك 6900 2m – چمنكاري 200 2m
گلكاري 2500 2m – معابر 2300 2m
زمين بازي كودكان 70 2m – درختكاري 66200 2m
مساحت استخر 650 2m – ساختمانهاي اداري 250 2m
رستوران 7 2m – بوفه 9 2m
نوع حفاظ: نرده اي فلزي – آبخوري 5 عدد سنگي
سطل زباله 60 عدد سنگي – قفس پرنده دارد
تلفن عمومي: يك ععدد جلوي درب شرق – تعداد درب: سه درب ماشين رو به شرق
(م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارك) يك عدد درب كوچك
سرويس بهداشتي: سه دستگاه شيوة طراحي پارك: سنگي
مركز ورزشي دارد نيمكت 20 عدد چوبي – 8 عدد آلاچيق
مراكز فروش فرهنگي شامل نگارستان، آمفي تأتر
نمايشگاه يا پاركينگ ندارد
گلخانه و توليدات گياهي دارد
سيستم پخش صوت دارد (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارك)
پارك جمشيديه در محدودة شمال تهران واقع در خيابان شهيد باهنر اتست مساحت آن حدود 2m6900 است و در سال 1356 احداث شد و در سال 1359 مورد بهره برداري قرار گرفت. قفس پرندگان و بركه و آلاچيق و خلوتگاه و درياچه و بازي شطرنج قرار دارد. در غرب پارك رستوران و استخر و دفتر پارك و سرويس هاي عمومي قرار دارد. در شرق پارك آب نما، زمين بازي قائم كودكام – گلخانه – آبخوري سنگي مي باشد – در جنوب پارك موتور برق، آب نما شوفاژخانه (3 دستگاه يكي مربوط به دفتر پارك و يكي مال رستوران و ديگري براي گلخانه است.
اين پارك وسيع و زيبا از شمال به كوه ختم مي شود و داراي آب و هواي بسيار خنك و تميزي است مورد توجه عموم مردم خصوصاً ورزشكاران و هنردوستان مي باشد.
موقعيت جغرافيايي:
از شمال به كوه كلكچال ختم شده، از سمت جنوب به منظريه ختم شده. از غرب به جاده كلكچال ختم شده از شرق به خ جمشيديه
كروكي پارك
طرح و توسعه: شروع 1376 5000 2m
به طور كلي اثرات پاركها از جنبه هاي مختلف زيباسازي و تفريحي و بهداشتي و اثر مستقيم آنها در سلامتي جهاني، رفع خستگكي روحي و جسمي غيرقابل انكار است پاركها و فضاي سبز تنها وسيله كاهعش درجه حرارت و بهبود آب و هوا در شهرها به شمار مي آيند و اهميت پاركها در محيط شهري را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
پاركها به عنوان عنصر اساسي و مهم و شكل دهندة شهرها هستند
آب و هواي شهر خصوصاً (مناطق اطراف پارك) را بهبود مي بخشد

دانلود + ادامه مطلب

مقاله درباره وزارت علوم تحقيقات وفن آوري

دسته بندی: فنی و مهندسی

مقاله درباره وزارت علوم تحقيقات وفن آوري

محصول * مقاله درباره وزارت علوم تحقيقات وفن آوري * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 617
 
%PDF-1.4
%âمدس
2423 0 obj<>
endobj
xref
2423 1367
0000000016 00000 n
0000030192 00000 n
0000028197 00000 n
0000030495 00000 n
0000030637 00000 n
0000051163 00000 n
0000051751 00000 n
0000052043 00000 n
0000052193 00000 n
0000052338 00000 n
0000052386 00000 n
0000052424 00000 n
0000052472 00000 n
0000052520 00000 n
0000052568 00000 n
0000052616 00000 n
0000052883 00000 n
0000052961 00000 n
0000053567 00000 n
0000059774 00000 n
0000064231 00000 n
0000069042 00000 n
0000073435 00000 n
0000077965 00000 n
0000082856 00000 n
0000082902 00000 n
0000087618 00000 n
0000087758 00000 n
0000087898 00000 n
0000088038 00000 n
0000088178 00000 n
0000088318 00000 n
0000088458 00000 n
0000088598 00000 n
0000088738 00000 n
0000088878 00000 n
0000089018 00000 n
0000089158 00000 n
0000089298 00000 n
0000089438 00000 n
0000089578 00000 n
0000089718 00000 n
0000089858 00000 n
0000089998 00000 n
0000090138 00000 n
0000090278 00000 n
0000090418 00000 n
0000090558 00000 n
0000090698 00000 n
0000090838 00000 n
0000090978 00000 n
0000091118 00000 n
0000091258 00000 n
0000091398 00000 n
0000091538 00000 n
0000091678 00000 n
0000091818 00000 n
0000091958 00000 n
0000092098 00000 n
0000092238 00000 n
0000092378 00000 n
0000092518 00000 n
0000092658 00000 n
0000092798 00000 n
0000092935 00000 n
0000093075 00000 n
0000093212 00000 n
0000093349 00000 n
0000093486 00000 n
0000093623 00000 n
0000093760 00000 n
0000093897 00000 n
0000094034 00000 n
0000094174 00000 n
0000094314 00000 n
0000094451 00000 n
0000094591 00000 n
0000094728 00000 n
0000094868 00000 n
0000095008 00000 n
0000095148 00000 n
0000095288 00000 n
0000095428 00000 n
0000095568 00000 n
0000095708 00000 n
0000095848 00000 n
0000095988 00000 n
0000096132 00000 n
0000096272 00000 n
0000096412 00000 n
0000096552 00000 n
0000096692 00000 n
0000096832 00000 n
0000096972 00000 n
0000097112 00000 n
0000097252 00000 n
0000097392 00000 n
0000097532 00000 n
0000097672 00000 n
0000097812 00000 n
0000097952 00000 n
0000098092 00000 n
0000098232 00000 n
0000098372 00000 n
0000098512 00000 n
0000098652 00000 n
0000098792 00000 n
0000098932 00000 n
0000099072 00000 n
0000099212 00000 n
0000099352 00000 n
0000099492 00000 n
0000099632 00000 n
0000099772 00000 n
0000099912 00000 n
0000100052 00000 n
0000100192 00000 n
0000100332 00000 n
0000100472 00000 n
0000100616 00000 n
0000100760 00000 n
0000100900 00000 n
0000101040 00000 n
0000101180 00000 n
0000101320 00000 n
0000101464 00000 n
0000101608 00000 n
0000101748 00000 n
0000101885 00000 n
0000102025 00000 n
0000102165 00000 n
0000102305 00000 n
0000102445 00000 n
0000102585 00000 n
0000102725 00000 n
0000102865 00000 n
0000103005 00000 n
0000103145 00000 n
0000103285 00000 n
0000103425 00000 n
0000103565 00000 n
0000103705 00000 n
0000103845 00000 n
0000103985 00000 n
0000104125 00000 n
0000104265 00000 n
0000104405 00000 n
0000104545 00000 n
0000104685 00000 n
0000104825 00000 n
0000104965 00000 n
0000105105 00000 n
0000105245 00000 n
0000105385 00000 n
0000105525 00000 n
0000105665 00000 n
0000105805 00000 n
0000105949 00000 n
0000106089 00000 n
0000106229 00000 n
0000106369 00000 n
0000106509 00000 n
0000106649 00000 n
0000106789 00000 n
0000106929 00000 n
0000107069 00000 n
0000107206 00000 n
0000107343 00000 n
0000107480 00000 n
0000107617 00000 n
0000107754 00000 n
0000107891 00000 n
0000108028 00000 n
0000108165 00000 n
0000108302 00000 n
0000108439 00000 n
0000108576 00000 n
0000108713 00000 n
0000108850 00000 n
0000108987 00000 n
0000109124 00000 n
0000109261 00000 n
0000109398 00000 n
0000109535 00000 n
0000109672 00000 n
0000109809 00000 n
0000109946 00000 n
0000110083 00000 n
0000110220 00000 n
0000110357 00000 n
0000110494 00000 n
0000110631 00000 n
0000110768 00000 n
0000110905 00000 n
0000111042 00000 n
0000111179 00000 n
0000111316 00000 n
0000111453 00000 n
0000111590 00000 n
0000111727 00000 n
0000111867 00000 n
0000112004 00000 n
0000112141 00000 n
0000112278 00000 n
0000112415 00000 n
0000112552 00000 n
0000112689 00000 n
0000112826 00000 n

دانلود + ادامه مطلب

تحقیق درباره آشنايي با سنسورهاي تعيين ارتفاع مايعات liquid level measurem 4 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

تحقیق درباره آشنايي با سنسورهاي تعيين ارتفاع مايعات liquid level measurem 4 ص

محصول * تحقیق درباره آشنايي با سنسورهاي تعيين ارتفاع مايعات liquid level measurem 4 ص * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

دریافت فایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
 
آشنايي با سنسورهاي تعيين ارتفاع مايعات liquid level measurement sensors
سنسورها به جاي حواس چند گانه انسان و گاهي فراتر و پيشرفته از آن ، در صنعت ، داراي كاربردهاي فراواني هستند و مي توانند بر اساس انچه حس مي كنند به قسمتهاي مختلف سيستم فرمان داده و يا تصميم سازي كنند .
سنسور هاي سنجش ارتفاع مايعات در صنايع گوناگون كاربردهاي وسيعي دارند از نمونه اين سنسورها مي توان به سنسورهاي هدايتي و خازني ، شناور ، تبادل گرمايي ، القايي ، فتو الكتريك ، فشاري و… مي توان اشاره كرد .
سنسور هدايتي و خازني :
اين نوع از سنسورها به صورت پيوسته و يا به
صورت نقطه اي ارتفاع را اندازه گيري مي كنند نحوه
اندازه گيري آنها بر اساس ميزان امپدانس بين دو الكترود در مايع و يا بين يك الكترود و ديواره تانك كه هادي الكتريسيته است استوار مي باشد .
سنسورهاي شناور :
در اين دسته از سنسورها يك
قسمت شناور بر روي سطح مايع قرار مي گيرد اين قسمت شناور به يك كليد مغناطيسي و يا مكانيكي در خارج از مخزن متصل است با تغيير ارتفاع مايع سيستم مكانيكي عمل نموده و يك كليد را قطع و يا وصل مي كند.
سنسور هاي تبادل گرمايي :
اين نوع از سنسورها از يك سيستم گرماده كه معمولا به صورت سيم مي باشد و يك ترموكوپل يا ترميستور تشكيل شده نحوه عملكرد اين سنسور به اين صورت است كه قمستي از المنت در داخل مايع قرار گرفته و بقيه آن در خارج از مايع است .مقاومت المنت با تغيير حرارت تغيير مي يابد ، بنابراين با تغيير ارتفاع مايع و اندازه گيري تغيير مقاومت المنت ارتفاع مايع اندازه گيري مي شود .
سنسورهاي القايي :
اين نوع از سنسورها براي فلزات مايع
و يا مايعات هادي جريان الكتريسيته
به كار برده مي شود در اين نوع از
طراحي يك سيم پيچ اطراف حلقه اي از مايع قرار مي گيرد. اندوكتانس اين كويل بر اثر تغيير ارتفاع مايع در داخل تيوب تغيير مي كند در يك طراحي ديگر يك هسته دو قسمتي كه يك قسمت آن سيم پيچي شده و قسمت ديگر توسط مايع احاطه مي شود، مورد استفاده قرار مي گيرد . مقاومت موثر سيم پيچ به طور معكوس به ارتفاع مايع در داخل تيوب وابسته است .
سنسورهاي فتو الكتريك :
اين سنسورها بر اساس ارسال و يا بازتاب نور عمل مي كند در حالت ارسال ، يك سيستم كه شامل منبع نور و يك فتو ديتكتور مي باشد در دو طرف مخزن نصب مي شود . اين سيستم با اندازه گيري پرتو دريافتي بر اساس قطع شدن و يا تضعيف سيگنال نور عبوري از مايع واكنش نشان مي دهد . در حالت بازتابي ، يك منشور نصب شده بر روي قسمت مقابل تانك مسير‌نور‌را‌بازگشت‌مي دهد‌و سيگنال برگشتي مورد تحليل‌قرار مي‌گيرد.
سنسورهاي فشاري :
در اين روش به ته مخزن يك سنسور فشار نصب مي گردد .
ميزان فشاري كه اين سنسور اندازه گيري مي كند با ميزان ارتفاع مايع رابطه مستقيم دارد .
سنسورهاي التراسونيك :
در‌اين روش اندازه گيري ارتفاع بر اساس امواج مافوق صوت از چندين تكنيك استفاده مي شود
الف – نوسان كردن يك كوارتز و يا سراميك ،امواج مافوق صوت با دامنه بزرگتري در گاز نسبت به توليد مي كند با سنجش ميزان تضعيف دامنه اين امواج مي توان ارتفاع مايع را اندازه گيري كرد .
ب- در اين روش فرستنده و گيرنده مافوق صوت در ته مخزن نصب مي گردد مدت زمان موج ارسالي و بازتابش شده از سطح مايع و استفاده از يك فرمول ساده ارتفاع مي شود .
ج- در روش سوم يك فرستنده و گيرنده در دو سوي مخزن قرار داده مي شود . با تغيير دامنه موج دريافتي مي توان مشخص نمود كه مايع به نقطه مورد نظر رسيده است يا نه .
سنسورهاي لرزشي :
در سنسورهاي لرزشي يك قسمت
پارو مانند متحرك وجود دارد كه وقتي در داخل مايع فرو مي رود ميزان ارتعاش آن تغيير مي كند . ميزان ميرايي نوسان اين سنسور مشخص مي كند ارتفاع مايع به ميزان مشخص رسيده است يا خير .اين ميزان نوسان توسط مدار الكتريكي اندازه گيري مي شود
سنسور هاي وزن :
در اين روش از يك load cell كه توسط يك سيستم مكانيكي در كف مخزن نصب شده ، براي سنجش وزن

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

Page 1 of 3123